Návod k použití Výrobník Espressa ESPRESSOKOCHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Výrobník Espressa ESPRESSOKOCHER"

Transkript

1 CZ Návod k použití Výrobník Espressa ESPRESSOKOCHER

2 A Deckel / Lid B C D Hitzebeständiger Griff / Heatresistand handle Oberer Behälter / Upper container Filtersieb / Filter E F Dichtungsring / Seal Filter für 3 Tassen / Filter basket for 3 cups G Filter für 6 Tassen / Filter basket for 6 cups H Sicherheitsventil / Pressure relief valve I J Unterer Behälter / Lower container An- / Ausschalter / ON- OFF switch K Basisstation / Base station L Zuleitung / Supply cord

3 3 x 6 x 150 / 300 ml ON 3

4 Obsah Bezpečnost... 5 Vybalení... 6 Požadavky pro místo instalace... 6 Před prvním použitím... 7 Příprava 3 šálků... 7 Příprava 6 šálků... 8 Čištění... 8 Servisní středisko

5 Bezpečnost Tento spotřebič vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může však vést ke zranění nebo poškození majetku. K bezpečnému použití spotřebiče dodržujte níže uvedené pokyny: Zkontrolujte spotřebič z hlediska vnějších viditelných poškození krytu, přívodního kabelu a zástrčky před použitím. Nepoužívejte poškozený spotřebič. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik nebo Graef servisní středisko. Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení zdraví nebo poškození majetku. Ztrácíte také právo na záruku. Pouze Graef servisní středisko je oprávněné k opravě spotřebiče během záruky, v opačném případě se nebude záruka vztahovat na další poškození. Poškozené komponenty se musí vyměnit za originální náhradní díly. Pouze tak je zaručená bezpečnost spotřebiče. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučené o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čistění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti do 8 let. Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let. Spotřebič není určený pro použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým systémem. Tento přístroj je určený pro použití v domácnosti a podobných místech: zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a jiném podobném prostředí; na farmách; klienty v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních; ve stravovacích místech. Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba pro zabránění 5 CZ

6 6 nebezpečí. Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy za přívodní kabel. Nikdy nepřenášejte přístroj během provozu. Tento spotřebič je určený pro přípravu espressa. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Nepoužívejte obalové materiály jako hračku. Riziko udušení. Dodržujte pokyny týkající se požadavků pro instalaci a elekrické připojení pro zabránění úrazu a poškození majetku. Před výměnou příslušenství a čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Nepoužívejte agresivní čističe a nepoužívejte rozpouštědla. Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými předměty. Nedávejte přsítroj do myčky nádobí a nedržte jej pod tekoucí vodou. Tyto pokyny neobsahují kompletní rozsah možného využití. Pro podrobnější informace nebo v případě problémů s těmito pokyny kontaktujte GRAEF zákaznické středisko nebo prodejce. Vybalení K vybalení spotřebiče postupujte následovně: Vyndejte spotřebič z kartonu. Odstraňte veškeré obalové materiály. Odstraňte veškeré štítky ze spotřebiče. (kromě výrobního štítku). Požadavky pro místo instalace Pro bezpečný a bezproblémový provoz spotřebiče musí místo instalace vyhovovat následujícím požadavkům: Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklouzavý a teplu odolný povrch, který unese váhu spotřebiče. Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké části spotřebiče. Spotřebič není určený pro instalaci na stěnu

7 ani pro vestavbu do kuchyňské linky. Nestavte spotřebič na horká, mokrá ani vlhká místa. Síťová zástrčka musí zůstat volně přístupná i po instalaci spotřebiče. Před prvním použitím Vyčistěte všechny díly podle popisu v části Čištění. Použijte spotřebič 2krát k vyplavení možných zbytků nečistot. Nepijte toto espresso. Příprava 3 šálků Naplňte vodu do spodního zásobníku po značku 3. Umístěte filtrační koš 6 šálků do spodního zásobníku. Vložte filtrační koš 3 šálků do filtračního koše 6 šálků. Naplňte kávu volně do filtru. Uhlaďte náplň, netlačte kávu do filtru. Odstraňte kávu z okraje k optimálnímu zavření těsnění. Našroubujte horní zásobník na spodní zásobník, otočte ve směru hodinových ručiček. Postavte spotřebič na základnu. Nikdy nestavte spotřebič na horkou plotnu. Připojte zástrčku k síťové zásuvce. K spuštění procesu vaření stiskněte přepínač zapnutí - vypnutí. Nikdy neotevírejte víko během vaření. Proces vaření je dokončený, když zhasne kontrolka a přepínač zapnutí - vypnutí se vrátí do původní pozice. Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Servírujte espresso. Spotřebič uchopte pouze za madlo. Pokud chcete připravit další espresso, nechte spotřebič vychladnout a poté proces opakujte. CZ 7

8 Příprava 6 šálků Naplňte vodu do spodního zásobníku po značku 6. Nepřekračujte vnitřní maximální úroveň plnění. Pokud spodní zásobník přeplníte, espresso může vytéct. Riziko popálení. Vložte filtrační koš pro 6 šálků do spodního zásobníku. Naplňte kávu volně do filtru. Uhlaďte, netlačte. Postupujte jako u přípravy 3 šálků, začněte od bodu 5. Spotřebič nechte vždy dostatečně vychladnout. Uskladňujte spotřebič demontovaný. Občas zkontrolujte otvory filtru. Pokud je to nutné, vyčistěte je párátkem. Servisní středisko Pokud se Graef spotřebič porouchá, kontaktujte prodejce nebo Graef servisní středisko. Čištění 8 Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Vyčistěte horní zásobník vlhkou kuchyňskou houbičkou. V případě odolnějšího znečištění můžete použít jemný saponát. Je zcela normální, že ve spodním zásobníku zůstanou určité zbytky vody a kávy espressa. Nikdy nedávejte spotřebič do myčky nádobí ani pod tekoucí vodu.