Důvodová zpráva. A) Schůzová činnost zastupitelstva města, rady města, komisí rady města výborů zastupitelstva města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva. A) Schůzová činnost zastupitelstva města, rady města, komisí rady města výborů zastupitelstva města"

Transkript

1

2 Důvodová zpráva A) Schůzová činnost zastupitelstva města, rady města, komisí rady města výborů zastupitelstva města Jednání Zastupitelstva a Rady města Jablonce nad Nisou Účast na Zastupitelstva města a Rady města je sledováno Organizačním a personálním oddělením. Evidence nepřihlíží k délce účasti zastupitelů na jednotlivých ch. O účasti jednotlivých zastupitelů vypovídá příloha číslo 1 a 2. Jednání výborů ZM, komisí RM V roce 2014 bylo zřízeno 7 výborů (Výbor kontrolní, Výbor finanční, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, Osadní výbor Kokonín, Osadní výbor Proseč nad Nisou, Osadní výbor Mšeno nad Nisou). U Osadního výboru Proseč nad Nisou nebylo v průběhu roku 2014 změněno stanovisko poskytnuté na konci roku 2013, že žádné odměny za práci ve výboru nepožadují. Počet jejich účastí vychází z mailových zpráv, kdy se vyjádřili k zasílaným materiálům. V současné době pracuje 10 komisí (Komise dopravní, Komise kulturní, Komise humanitní péče, Komise pro sport a tělovýchovu, Komise prevence kriminality, Komise městské památkové péče, Komise pro výchovu a vzdělávání, Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí, Komise pro poskytování příspěvků a půjček FZÚB), Aktiv SPOZu a Komise pro sociálně právní ochranu dětí. Posledně jmenovaná komise je zřízená primátorem města. Na ch všech orgánů se v období od do u výborů a do u komisí podílelo 23 členů ZM, 127 občanů města a 34 pracovníků MMJN a strážníků MP. Funkci tajemníků vykonávají pracovníci MMJN a MP s výjimkou Osadních výborů, které tajemníka výboru nemají. Dnešnímu ZM je předložena informace o četnosti jednotlivých výborů (viz příloha č. 3) a komisí (viz příloha č. 4) a docházce jejích členů. Podkladem jsou zápisy z komisí a výborů předané do kanceláře tajemníka MMJN za období od do u výborů a do u komisí. B) Odměny členům komisí a výborů Návrhy celkových částek na odměny pro členy komisí a výborů (viz příloha číslo. 5) jsou počítány pouze z účastí členů, kteří nejsou členy ZM nebo předsedy komisí či výborů nebo vedoucími odborů nebo ředitelem MP a v dané komisi či výboru pracovali k komunálních voleb. Hlasování komise či výboru uskutečněná distanční formou tj. technickými prostředky elektronické komunikace nejsou uváděna ani započítávána. Zastupitel města a komise nezastupitel a osadního výboru nezastupitel byl odměňován měsíční odměnou dle Zásad města Jablonec nad Nisou pro odměňování neuvolněných zastupitelů schválených na ZM dne usnesením číslo 211/2011 platných od

3 ANO NE % účasti Příloha číslo 1 K , za období od do pracovala Rada města v počtu 9 osob. Sešla se na 12 řádných a na 21 mimořádných ch. Přehled o účasti (v případě distanční schůze, tj. rada města uskutečněná technickými prostředky elektronické komunikace, o hlasování) ukazuje následující tabulka: Účast na ch Rady města Jablonce nad Nisou / Beitl Petr Ing. O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P O P P P P P P P O P 30 / 3 90,9% Caklová Božena P P P P P P P P P P O P P P P P P P O P P P P P P P P P P P P P P 31 / 2 93,9% Karásek Petr Mgr. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P O P P P P P P P P 32 / 1 97,0% Louda Petr P P P P P P P P P P P P P P P P O P O O P P P P P P P P P P P P P 30 / 3 90,9% Paukrtová Soňa Mgr. P P P P P P P P P P O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 32 / 1 97,0% Roubíček Petr Ing. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P O P P P P 32 / 1 97,0% Tulpa Petr Ing. P P P P P P P P P P O O P P O P P P O O P P P O P P P P P P P O P 26 / 7 78,8% Vele Miloš Ing. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 33 / 0 100,0% Vobořil Petr P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 33 / 0 100,0% 2

4 ANO NE % účasti Příloha číslo 2 K , za období od do se Zastupitelstvo města sešlo na 10 řádných ch. Přehled o účasti ukazuje následující tabulka: Účast na ch Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou / Beitl Petr Ing. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Berounský Jindřich O O P P P P P P P P 8 / 2 80,0% Caklová Božena P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Čeřovský Jiří RNDr. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Fojtíková Jaroslava PhDr. P P P P P P P P P O 9 / 1 90,0% Hamplová Jana Bc. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Jörg Ivo MUDr. O O P P O P P P P P 7 / 3 70,0% Jörgová Alexandra MUDr. O O P P O P O P P P 6 / 4 60,0% Karásek Petr Mgr. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Kraus Jaroslav Ing. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Kypta Otakar Ing. O P O P P P P O P P 7 / 3 70,0% Louda Petr P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Němeček Vít MUDr. MBA O P P P P O P P P P 8 / 2 80,0% Nováková Taťjana P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Paukrtová Soňa Mgr. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Pelta Miroslav P O P P P P P O P O 7 / 3 70,0% Pešek František Ing. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Pleticha Lukáš JUDr. Ing. P O P P O P P P P P 8 / 2 80,0% Procházková Marta Ing. P P P P O P P P P P 9 / 1 90,0% Romaňák Martin P P P P P P P P O P 9 / 1 90,0% Roubíček Petr Ing. P P P P P P P P P O 9 / 1 90,0% Řehoř Marek MUDr. P P P P P O P P P P 9 / 1 90,0% Svoboda Pavel Mgr. P P P P P P P P P O 9 / 1 90,0% Špoták František Mgr. P P P P O P P P P P 9 / 1 90,0% Topol Radoslav P P O P P P P P P P 9 / 1 90,0% Tulpa Petr Ing. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Vele Miloš Ing. P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Vobořil Petr P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Vostřák Václav P P P P P P P P P P 10 / 0 100,0% Žur Pavel Mgr. P P P P P O P O P O 7 / 3 70,0% 3

5 Příloha č. 3 VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STRATEGII Počet Skutečná Procento ROZVOJE MĚSTA možných účast účasti Počet Skutečná Procento Členové účastí na (v%) možných účast účasti Členové účastí na (v%) Vele Miloš Ing % Paukrtová Soňa Mgr % Topol Radoslav % místo Karásek Petr Mgr % Jiřičková Marie % místo tajemnice Štricková Hana % Bartel David % tajemnice Belda Jaroslav JUDr % Fojtíková Jaroslava PhDr % Dlouhá Tereza Mgr % Kraus Jaroslav Ing % Gaal Roman Ing % Krčmář Miloš Mgr % Hrdinová Olga % Kypta Otakar Ing % Romaňák Martin % Pešek František Ing % Svoboda Pavel Mgr % Švarc Martin Ing % Vašíček Jiří % Vele Miloš Ing % Voleš Jaromír Ing % Smrčková Michaela Ing % Beneš Tomáš Ing % Kypta Otakar Ing % FINANČNÍ VÝBOR Počet Skutečná Procento Pavízová Libuše Ing % možných účast účasti Členové účastí na (v%) Vítová Renata Ing % Roubíček Petr Ing % KONTROLNÍ VÝBOR Wejnar Luboš % Počet Skutečná Procento místo možných účast účasti Hujerová Jitka Ing % Členové účastí na (v%) tajemnice Berounský Jindřich % Pešek František Ing % Dlouhý Karel Ing % Dubský Stanislav Ing % Pleticha Lukáš JUDr. Ing % Janeček Zdeněk Ing % místo Kraus Jaroslav Ing % Oklamčák Martin Bc % tajemník Louda Jiří Ing % Drašarová Renata % Mrákotová Jitka % Hrdina Eduard Ing % (zvolena ) Ježek Radovan Ing % Nováková Taťjana % Kalpakcis Petros % Pospíšil Boris Bc % Romaňák Martin % Řehoř Marek MUDr % Veselý Vladislav Ing % OSADNÍ VÝBOR KOKONÍN Matura Milan Ing % Počet Skutečná Procento možných účast účasti Procházková Marta Ing % Členové účastí na (v%) Vele Miloš Ing % Šikola Josef % Vítová Renata Ing % Bobek Antonín % Bobota Karel % Ve sledovaném období rezignoval: Hamplová Jana Bc % Pleticha Lukáš JUDr. Ing. Hradil Ivan MVDr % Mikula Petr % OSADNÍ VÝBOR MŠENO NAD NISOU Soukup František Ing % Počet Skutečná Procento Šábrt Rostilav Ing. ak. arch % možných účast účasti Zeman Karel % Členové účastí na (v%) OSADNÍ VÝBOR PROSEČ Vajskebr Václav Mgr % Počet Skutečná Procento možných účast účasti Antonín Jan Ing % Členové účastí na (v%) Maturová Marie Ing % Opočenská Lenka RNDr % Stašák Martin Ing. 10 Pešek František Ing % Svátková Renata % OV ve svých Belda Miroslav Bc. 10 Vobořil Petr % zápisech neuvádí Brodský Václav Ing. 10 účast, trvá jejich Drašarová Renata 10 prohlášení, že Hajátko Miloslav 10 odměny nepožadují. Jelínek Jan 10 Procházka Emil 10 4

6 Příloha č. 4 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY KOMISE HUMANITNÍ PÉČE Počet Skutečná Procento Počet Skutečná Procento možných účast účasti možných účast účasti Členové účastí na (v%) Členové účastí na (v%) Hulíková Dana Bc. DiS % Fojtíková Jaroslava PhDr % předsedkyně Šípek Roman Mgr % Šorfová Jitka % místo tajemnice Lejsek Miloslav % Černíková Jana % tajemník Drábková Jana Mgr % Cínová Anna % Jelínková Lenka % Cvrček Jaroslav Bc % Louda Petr % Halamová Krista Mgr % Matějcová Renata % Kalpakcis Petros 2 0 0% Musichová Marie % Mrákotová Jitka % Nováková Taťjana % Pošmourný Karel % Novotná Anna MUDr % Raisner Luboš Mgr % Skokánková Jana % Rakouš Tomáš Bc % Štejfová Věra % Saal Tomáš Mgr % Vedralová Ivana % Šikola Petr Mgr % Veverková Vlasta Mgr % Vaníček Jiří Ing % (jmenována (jmenován ) Zikmundová Bohuslava % Ve sledovaném období odvolaní členové: Cvrček Jaroslav Bc % Pesničáková Kristýna Ing. Polma Radek Kratochvílová Jana % KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ Ve sledovaném období rezignovala: Počet Skutečná Procento Dlouhá Tereza Mgr. možných účast účasti Členové účastí na (v%) KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT A ŽIV. PROSTŘEDÍ Počet Skutečná Procento Korunková Daniela PhDr % možných účast účasti předsedkyně Členové účastí na (v%) Němečková Radka Bc % tajemnice Jiříček Vladimír % Adamcová Věra Mgr % Bursa Michal Mgr % Drašarová Renata % Kalousová Milena Bc % místopředsedkyně Mourková Hana MUDr % Halamová Klára Ing % Nováková Eva Mgr % tajemnice (jmenována ) Baudyš Jaromír MVDr % Opatrná Jaroslava Mgr % Černíková Jana % Rozkovcová Rita Mgr % Holanová Dagmar % Selingerová Jitka PhDr % Louda Jiří Ing % Ve sledovaném období odvolána: Opočenská Lenka RNDr % Skácelová Yvetta Bc. Sedláčková Jitka % (jmenována KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU Svátková Renata % Počet Skutečná Procento Vrabcová Marie % možných účast účasti Lochovská Jitka Bc % Členové účastí na (v%) Ve sledovaném období rezignovali: Kopal Vladimír % Šimůnek Oldřich Ing. Tichá Marie Roubíček Petr Ing % místo Kubsch Jiří % tajemník Bauer Martin Mgr % Bažant Pavel Ing % Cinibulk Petr % Čičmanec Ladislav % Jelínek František % Kalpakcis Petros % Pavlata Vladimír Mgr % Polman Michal Mgr % Rucký Miroslav PaedDr % Suda Tomáš Ing % Šikola Petr % (jmenován Matura Milan Ing % 5

7 DOPRAVNÍ KOMISE KULTURNÍ KOMISE Počet Skutečná Procento Počet Skutečná Procento možných účast účasti možných účast účasti Členové účastí na (v%) Členové účastí na (v%) Wejnar Luboš % Hamplová Jana Bc % předsedkyně Berounský Jindřich % Novák Ladislav % místo místo Šrýtrová Radka % Militká Monika Ing. arch % tajemnice tajemnice Hanč Lubomíř Ing % Bauerová Milena Ing % Kvíčalová Elena % Handlířová Petra % Liška Viktor Ing % Polanská Jiřina % Mikula Petr % Slabá Jaroslava Ing % Patočka Karel % Šábrt Vladimír 3 0 0% Seiml Radomil % (jmenován ) Srna Petr % Šípková Martina % Šulc Daniel % Ullmannová Ivana Mgr % Bobek Karel % Veverková Vlasta Mgr % Foltýnová Dana % Kozák Pavel Bc % Květová Zdeňka Mgr % Nožička Milan % Procházková Marta Ing % Raisner Luboš Mgr % Rakušan Vít Bc % Ve sledovaném období rezignoval: Křapka Leoš Rýžaková Miroslava Mgr % KOMISE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE Ve sledovaném období rezignovali: Počet Skutečná Procento Kozáková Jana DiS. možných účast účasti Skácelík Jan Členové účastí na (v%) Vocelová Marie Vobořil Petr % KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ Počet Skutečná Procento Radušovská Zuzana % možných účast účasti (tajemnice) Členové účastí na (v%) Bukvicová Vladimíra % Fiala Jiří Ing % Caklová Božena % Karásek Petr Mgr % předsedkyně Krčmář Miloš Mgr % Stejskalová Jolana % Louda Petr % místopředsedkyně Paukrtová Soňa Mgr % Bachmannová Šárka % Pleticha Lukáš JUDr. Ing % tajemnice Vostřák Václav % Burešová Fronika Mgr % Navrátilová Jitka MgA % Fischerová Vlasta Ing % Květová Zdeňka Mgr % Řeháček Marek JUDr % Mužíček Oskar Ing % Rousová Marcela Mgr % Strnad Jan Ing % Rozmahel Rudolf Mgr % Šímová Denisa MUDr % Šípková Martina % Žur Pavel Mgr % 6

8 KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A PŮJČEK Z FZÚB Počet Skutečná Procento možných účast účasti Členové účastí na (v%) Habadová Iveta Mgr % Rulcová Šárka % (tajemnice) Bencová Zuzana % Beneš Tomáš Ing % Fiala Jiří Ing % Havlík Josef Ing % Hujerová Jitka Ing % Pappová Monika % (jmenována ) Rothschedlová Jana % (jmenována ) Řimnáčová Ivana Ing. Mgr % Sluka Pavel Ing % Smrčková Michaela Ing % Suchánek Jaroslav % Šikola Petr % Vobořil Petr % Ve sledovaném období rezignovali: Kubíčková Marcela Ing. Poláková Jitka Romaňák Martin 7

9 Příloha č. 5 Výbor, komise Počet členů Počet Odměna Z toho vč. tajemníka a odborníků celkem min. - max. Výbor pro hospodaření s majetkem města Kč 0 - měsíční odměna Výbor finanční Kč 0 - měsíční odměna Výbor kontrolní Kč 0 - měsíční odměna Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města Kč 0 - měsíční odměna Osadní výbor Kokonín Kč 0 - měsíční odměna Osadní výbor Proseč nad Nisou Kč nechtějí odměny Osadní výbor Mšeno nad Nisou Kč 0 - měsíční odměna Komise kulturní Kč 0 - měsíční odměna Komise dopravní Kč 0 - měsíční odměna Komise pro sport a tělovýchovu Kč 0 - měsíční odměna Komise městské památkové péče Kč 0 - měsíční odměna Komise humanitní péče Kč 0 - měsíční odměna Komise pro výchovu a vzdělávání Kč 0 - měsíční odměna Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí Kč 0 - měsíční odměna Komise pro sociálně právní ochranu dětí Kč 0 - měsíční odměna Komise prevence kriminality Kč 0 - měsíční odměna Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB Kč 0 - měsíční odměna SPOZ tj. tajemnice a cca aktivistů Kč nemá předsedu Celkem Kč 8