Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3."

Transkript

1 Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

2 STATISTIKA K Samostatná TJ Sokol byla založena v roce 1923, tedy pøed 85 lety. Pøedtím existovala od roku 1911 jako poboèka TJ Sokol Žïár. celkový poèet aktivních èlenù TJ je 562 dùchodci 34 muži 205 dorostenci 39 žáci 122 dùchodkynì 16 ženy 98 dorostenky 13 žákynì 35 muži ženy d-nci d-nky žáci žákynì celkem atletika cyklistika házená kuželky nohejbal stolní tenis šachy tenis volejbal divadlo SPV + div ATLETIKA oddíl založen roèník Pùlmaratónu okolo Nového Veselí 77 mužù, 1 z Nového Veselí, 8 žen, 2 pøíchozí, bìhy mládeže 24, 8 z Nového Veselí CYKLISTIKA oddíl založen Pøebor Èeské motocyklové federace Èeské republiky kategorie BEGINNER: Skupina A (jezdci ve vìku 15 a více let) Jiøí Rõssler 1. místo Skupina B (jezdci ve vìku let) Tomáš Mokrý 11. místo David Kotík 13. místo Martin Dvoøák 15. místo Skupina C (jezdci ve vìku do 10 let) Vojtìch Štikar 1. místo Dominik Mikla 4. místo V Pøeboru Èeské republiky v kategorii POUSSIN: Michal Pavlík (jezdci do vìku 10 let) 2. místo

3 HÁZENÁ oddíl založen Miniházená 1. místo Jihomoravské divize Pøeborníci Èeské obce sokolské za rok 2008 HANDBALL TOUR MLADŠÍ ŽÁCI MISTROVSTVÍ ÈR 17. TJ Sokol Nové Veselí Tabulka divize mladší žáci (Jižní Morava) 1. Tatran Bohunice : TJ Sokol Nové Veselí : HK Ivanèice : HK KP Brno : Sokol Velké Meziøíèí : SK Kuøim : Sokol Juliánov : SHC Malomìøice : Sokol Sokolnice : SK HC Tišnov : Sokol Hostìrádky : ŽÁKOVSKÁ LIGA STARŠÍ ŽÁCI MISTROVSTVÍ ÈR 1. KH Kopøivnice HBC Strakonice 2. HCB OKD Karviná HC Zlín 3. HC Dukla Praha HBC Continental Jièín 4. Loko Louny Talent Plzeò 5. TJ Sokol Kobylisy TJ Sokol Nové Veselí 6. HKM Lovosice TJ Sokol Ostrava Tabulka divize starší žáci (Jižní Morava) 1. TJ Sokol Nové Veselí : Sokol Juliánov : Sokol Sokolnice : SHC Malomìøice : Sokol Velké Meziøíèí : Tatran Bohunice : HK Ivanèice : HK KP Brno : SK HC Tišnov : SK Kuøim :

4 Tabulka 1. liga mladší dorostenci (Morava) HCB OKD Karviná : HC Zubøí : HK Kopøivnice : TJ Tatran Liovel : HC Zlín : SKP Frýdek-Místek : SK Velká Bystøice : TJ Sokol Ostrava : HK Královo Pole : TJ Sokol Nové Veselí : SHC Malomìøice : Sokol II Prostìjov : Tabulka 1. liga starší dorostenci HCB OKD Karviná : HC Zubøí : HC Dukla Praha : TJ Sokol Ostrava : TJ Lokomotiva Plzeò : TJ Jiskra Láznì Tøeboò : HBC Jièín : TJ Sokol Nové Veselí : HK Kopøivnice : HK.A.S.A. Mìsto Lovosice : Tatran Bohunice : SKP Frýdek-Místek : Jihomoravská liga mužù - 5. místo TJ Sokol Nové Veselí B z 11 úèastníkù Tabulka 2. liga muži (Jižní Morava) TJ Sokol Nové Veselí : HC Zlín : HC Zubøí jun : SHC Malomìøice : Tatran Bohunice : HK Ivanèice : TJ Sokol Velké Meziøíèí : TJ Sokol Juliánov : SK HC Tišnov : TJ Sokol Telnice : SK Kuøim : Sokol Dolní Cerekev : Baráž o postup do 1. ligy - postup do 1.ligy /

5 VOLEJBAL oddíl založen v roce 1937 Tabulka po X. kole mladších žákyò v meziokresním pøeboru minivolejbalu 1. TJ Sklo Bohemia Svetlá nad Sáz : ŠSK Demlova B : TJ Sokol Bedrichov A : TJ Sokol Nové Veselí B : ŠSK Demlova A : TJ Tatran Cervená Recice : TJ Sokol Nové Veselí A : TJ Jiskra Havl. Brod B : TJ Jiskra Dobronín : TJ Jiskra Humpolec B : TJ Spartak Pelhrimov A : TJ OA Trebíc B : ZŠ Želiv A : Sokol Senožaty B : TJ Jiskra Havlíckuv Brod A : TJ OA Trebíc A : TJ Sokol Bedrichov C : TJ Spartak Pelhrimov B : TJ Jiskra Humpolec A : ZŠ Želiv B : Sokol Senožaty A : TJ Sokol Bedrichov B : ŠSK Demlova - chlapci : TJ Spartak Pelhrimov C : 92 Tabulka Krajského pøeboru Vysoèiny volejbalu mladších žákyò 1. Svìtlá nad Sázavou : Ji Demlova : Bedøichov : Havlíèkùv Brod : Nové Veselí : Telè : Tøebíè 6 15 : 30 Tabulka Krajského pøeboru Vysoèiny volejbalu starších žákyò 1. Havlíèkùv Brod A : 5 2. Ji Demlova : Havlíèkùv Brod B : Pelhøimov : Tøebíè : Nové Veselí : Humpolec : Polná 2 5 : 57 Tabulka Krajského pøeboru Vysoèiny volejbalu žen II. tøídy 1. TJ Sklo Svìtlá nad Sázavou : : TJ Jiskra Dobronín A : : TJ Sokol Bedøichov B : : TJ Sokol Nové Veselí : :

6 KUŽELKY oddíl založen Pøeborníkem TJ pro rok 2008 se stal Hladík Pavel STOLNÍ TENIS oddíl založen v roce 1952 Tabulka okresní pøebor II. tøídy 1. Lhotky B : Nové Veselí A : Nové Dvory A : Vojnùv Mìstec B : Netín A : Sokol Žïár n. S. C : Oslavice B : Snìžné A : Øeèice A : Velké Meziøíèí : Tabulka okresní pøebor V. tøídy 1. Oslavice C : Nákov D : Nové Veselí B : Lhotky D : Orel Bystøice n. P. A : Doubravník A : Jámy B : Nové Dvory B : ŠACHY oddíl založen v roce 1953 Pøeborníkem TJ pro rok 2009 se stal Zikuška Miloslav po šestnácté Tabulka regionální soutìže Vysoèina - východ 1. ŠK DDM Bystøice nad Pernšt ,5 2. TJ Žïár nad Sázavou D ,5 3. Spartak Velké Meziøíèí B ,0 4. Sokol Nové Veselí ,00 5. Sokol Jámy ,00

7 Tabulka Krajského pøeboru Vysoèiny volejbalu mužù I. tøídy 1. Sokol Sport V hotel Hrotovice : : Sokol Štoky A : : SK Jihlava A : : TJ Žïár nad Sázavou A : : TJ Spartak Tøebíè A : : TJ Sokol Pøibyslav A : : TJ Sokol Nové Veselí : : TJ Sokol Okrouhlice A : : TJ Sokol Bystøice nad Pern : : TJ Spartak Pelhøimov A : : ODBOR VŠESTRANNOSTI Zajištìno cvièení žákù, žen a v rámci základní školy kroužky cvièení dìtí. Vìrná garda 3. vycházky k prameni øeky Oslavy, úèast úèastníkù. DIVADLO V roze 2009 se pøipomíná 135 let od sehrání první divadelní hry v mìstecku Nové Veselí Mládežnický divadelní soubor O království z Nemanic 3 reprízy Divadelní soubor I Lucerna 4 reprízy Divadelní soubor II Hrátky s èertem 5 repríz Tìlocvièná jednota Sokol Nové Veselí Žïárská 158 IÈ: è.ú /0800

KRÁLOVÉHRADECKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové

KRÁLOVÉHRADECKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové KRÁLVÉHRADECKÁ KRAJSKÁ RGANIZACE ČUS U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové bsah - přehled o účasti družstev mužů a žen z KHK ve vyšších soutěžích - přehled o účasti mládežnických družstev ve vyšších soutěžích

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s.

Více

HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK. Èíslo 2-2012/2013

HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK. Èíslo 2-2012/2013 Èíslo 2-2012/2013 HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK více na str. 13 V Holicích se pøedstavili nejlepší stolní tenisté základních a støedních škol Více na str. 10-12. Kompletní

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013 Èíslo 4-2012/2013 Ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Petr Fiala ocenil práci AŠSK ÈR Vážím si práce Asociace školních sportovních klubù a oceòuji, kolik lidí se ve svém volném èase vìnuje práci s

Více

R E P R E Z E N T O V A L I Českou republiku v sezóně 2013

R E P R E Z E N T O V A L I Českou republiku v sezóně 2013 Obsah Reprezentovali ČR 2 Přehled medailí získaných na M ČR 5 Přehled krajských přeborníků 7 Nejlepší atleti 11 Tabulky soutěží družstev 12 Pohár rozhlasu 16 Corny Středoškolský pohár 17 Tabulky muži 18

Více

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06 http://sweb.cz/panda-rk ŠŠ PANDA Společenské centrum Rychnov n. Kn. tel.: 494 542 482 PROJEKT ROŠÁDA 2005-2006 Petr Kačírek - mistr FIDE rekordní ELO 2360 Martina Marečková Postoupila na ME! PANDA vicemistrem

Více

Ve volném čase rád jezdí na kole. Rekreačně hraje šachy, míčové hry.

Ve volném čase rád jezdí na kole. Rekreačně hraje šachy, míčové hry. Jméno a příjmení: Aleš Bouchner Prima A Zdůvodnění: Aleš se závodně věnuje tenisu. Je členem tenisového oddílu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Aktuálně 157. hráč žebříčku ČTS v kategorii mladšího žactva. V období

Více

Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Stručný popis akce. Kraj Okres Název akce Termín. Pohár Pražských Běžeckých

Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Stručný popis akce. Kraj Okres Název akce Termín. Pohár Pražských Běžeckých Kraj Okres Název akce Termín Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Pohár Pražských Běžeckých 1.4.2014 Tomáš Linhart, PSK Olymp, 728 762 Nadějí 2014 532, tomas.linhart@bezeckenadeje.cz Pražský

Více

PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ Slovo úvodem Vážení přátelé atletiky, rok 2009 v atletickém dění v našem kraji příliš změn nezaznamenal. Je potěšitelné, že přes probíhající finanční krizi jsme si udrželi

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONANÝCH AKCÍCH OBDRŽÍTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ WWW.KARVINA.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONANÝCH AKCÍCH OBDRŽÍTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ WWW.KARVINA. AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONANÝCH AKCÍCH OBDRŽÍTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ WWW.KARVINA.CZ Městské informační centrum Masarykovo nám. 71, 733 01,

Více

Granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk. Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk. Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací Granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací P.č. IČ Okres Žadatel Právní forma Název projektu Náklady Požadavek Schváleno

Více

Projekt Středočeského kraje Bezpečné branky

Projekt Středočeského kraje Bezpečné branky Projekt Středočeského kraje Bezpečné branky Rozdělení bezpečných branek financovaných z rozpočtu SK v roce 2010: Subjekt počet ks Příbramsko: Základní škola Příbram, Jiráskovy sady 273 Základní škola,

Více

Kategorie Sportovní talent okresu Vyškov roku 2014

Kategorie Sportovní talent okresu Vyškov roku 2014 Kategorie Sportovní talent okresu Vyškov roku 2014 1. místo KLÁRA ZMRZLÁ (2001), plavání, Klub plaveckých sportů Vyškov - na mistrovství republiky staršího žactva v padesátimetrovém bazénu v Pardubicích

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 09.03.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 09.03.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 09.03.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0167/R06/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

druh dotace (provoz/ investice) účel dotace/příspěvku/daru Modernizace sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště Sokola Tvrdonice

druh dotace (provoz/ investice) účel dotace/příspěvku/daru Modernizace sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště Sokola Tvrdonice příjemce tace: bydliště sídlo příjemce účel tace/příspěvku/daru tace 46215123 TJ Sokol Tvrnice, Tvrnice Mornizace sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště Sokola Tvrnice 48846503 TJ Agro Milotice,

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Kalendář akcí sezóny 2014/2015

Kalendář akcí sezóny 2014/2015 Jak a kdy začínáme sezónu 2014/2015 Kdy? Co? Pozn: Nábor a začátek tréninků mládeže středa 3.9.2014 Oddíl: Začátek tréninků dospělých pátek 5.9.2014 ČP: Utkání ČP mužů ve Světlé n. S. pá/so/ne cca 13.9.

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

Hradec Králové 31.března 2015 v 19.hodin

Hradec Králové 31.března 2015 v 19.hodin Hradec Králové 31.března 2015 v 19.hodin Generální partner projektu Hlavní partneři projektu Vážení sportovci, vážení hosté, sport je, byl a bude přirozenou součástí života každého člověka. Už v antickém

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Výsledky Srdcovky pro rok 2014

Výsledky Srdcovky pro rok 2014 Výsledky Srdcovky pro rok 2014 jméno pracoviště organizace název projektu schváleno Smolka Jiří RPG TJ Sokol Šilheřovice Nové tréninkové a zápasové fotbalové pomůcky Koch Roman Důl Karviná TJ Baník Karviná

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

Dům dětí a mládeže, Orlová příspěvková organizace Masarykova 958, 735 14 Orlová Lutyně www.ddm-orlova.cz HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Dům dětí a mládeže, Orlová příspěvková organizace Masarykova 958, 735 14 Orlová Lutyně www.ddm-orlova.cz HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Dům dětí a mládeže, Orlová příspěvková organizace Masarykova 958, 735 14 Orlová Lutyně www.ddm-orlova.cz HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Pedagogickou

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135 KRONIKA MĚSTA KOLÍNA 1985 Schváleno radou MěstNV Kolín dne 28.4.87 usnesení čq135 l; "'u ti- ';... ' 20. SPORT A T:ĚLÓV1CHOVA Sportovní a tělovýchovná činnost v Kolíně byla v roce 1985 tak bohatá, rdznorodá

Více

Soutěžní zpravodaj č. 1

Soutěžní zpravodaj č. 1 Soutěžní zpravodaj č. 1 Ročník: 2013/2014 Vydáno: 21. února 2014 v Havlíčkově Brodě S hlubokou lítostí oznamujeme, že 21. prosince 2013 nás navždy opustil náš kamarád Oldřich Bína. Od mládí zasvětil svůj

Více

/2/ NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO

/2/ NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO Ř Í J E N KDY NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO /2/ 1.10. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PODZIMNÍ STROM Městská knihovna, 352 665 598, Chodov 1.-7.10. TÝDEN KNIHOVEN Městská knihovna, 352 665 598,

Více