Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:"

Transkript

1 Okamžik sestavení: :29:57 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1. Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Způsob účtování B. Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů spouvisejících s pořízením. Dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku ,- Kč Dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku ,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- do ,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- do ,- Kč. 2. Účetní jednotka k okamžiku sestavení účetní závěrky - neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť nemá takový majetek - neúčtovala o opravných položkách - neúčtovala o odpisech dlouhodobého majetku, neboť nemá odpisovaný majetek - neúčtovala o tvorbě a použití rezerv - neúčtovala o oceňování souboru majetku - neúčtovala o kurzových rozdílech, neboť v cizí měně nebyly reallizovány žádné platby - neúčtovala o časovém rozlišení. Účetní jednotka není plátcem DPH. Účetní jednotka nemá náplň pro tyto části Přílohy: A6 - A9 B1 - B4 C D1 - D8 E3 - E4 Fa - Fg G, H, I, J, K A.1.-A.3.

2 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,10 3 Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1 Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného d Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 A.4. Okamžik sestavení: :29:57 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky ,10 Stránka : 1 z 2

3 Okamžik sestavení: :29:57 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ 3 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty ,10 1 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,10 A.4. Stránka : 2 z 2

4 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky Okamžik sestavení: :29:58 Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ A.5.

5 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce A.II.6 Doplňující informace Okamžik sestavení: :29:58 účet 028 Pořízení mobiliáře z DT 7 a z kofinancování k dotaci. Částka ,00 A.II.8 B.II.27 C.I.1 D.III.30 účet 042 Projektová dokumentace na stezku Kobylnice-Sokolnice. účet 388 Dotace z PRV JMK DT 7 Péče o urbanizovanou krajinu. Vyúčtování dotace k , předání vyúčtování na JMK v lednu Z tohoto důvodu účtováno dle metodiky JMK na dohadný účet. účet 401 Na základě převodového můstku byl v roce 2010 na tento účet převeden zůstatek účtu 901, 933 a 964 a zaúčtováno vyřazení SW a bezúplatného převodu stavby pódia obci Nikolčice. V roce 2011 zaúčtováno vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku. účet 374 Dotace z PRV JMK DT 7 Péče o urbanizovanou krajinu. Dotace byla vyčerpána a vyúčtována k Vyúčtování bude předáno na KÚ JMK v lednu 2013, tudíž dle metodiky JMK zůstává dotace k na účtu přijatých krátkodobých záloh , , E.1.

6 Okamžik sestavení: :29:59 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce A.I.35 Doplňující informace účet 558 Náklady na pořízení DDHM z DT 7 Péče o urbanizoanou krajinu a z kofinancování k dotaci. Částka ,00 A.I.36 B.IV.2 účet 549 Kooperativa-pojištění. účet 672 Členské příspěvky, zvláštní členské příspěvky na pojištění, k DT 7, obdržená dotace DT 7 Péče o urbanizovanou krajinu ,10 E.2.

v

v 目 录 南 方 都 市 报 1 别 乱 丢, 城 管 局 已 逐 步 推 进 免 费 上 门 回 收 再 利 用 服 务 废 家 具 等 大 件 垃 圾 每 天 能 产 生 500 吨, 春 节 过 后 清 运 的 年 花 年 桔 超 百 万 盆! 深 圳 特 区 报 2 市 领 导 到 基 层 调 研 时 强 调 落 实 企 业 减 负 政 策, 营 造 良 好 外 部 环 境 3 深 圳 10

Více

2013 年 底 機 器 設 備 1,046,154 累 計 折 舊 - 機 器 設 備 196,154 重 估 價 盈 餘 850,000 (2) 減 損 前 資 產 帳 面 價 值 =$4,100,000-($4,100,000-250,000) 16=$3,859,375 資 產 價 值 減

2013 年 底 機 器 設 備 1,046,154 累 計 折 舊 - 機 器 設 備 196,154 重 估 價 盈 餘 850,000 (2) 減 損 前 資 產 帳 面 價 值 =$4,100,000-($4,100,000-250,000) 16=$3,859,375 資 產 價 值 減 高點新會報 第四單元 考題大解密 NO.1 考 題 大 解 密 研究所 高普考 會計師 地方特考 全盤大解析 讓你一次掌握所有考情脈動 中 級 會 計 學 徐 樂 主題一 個別資產重估價與減損 題目出處 100 淡江會研所改編 常見考試範圍 高普考 地特 研究所 考題重要性 個別資產重估價與減損自 95 年開始 已是各類國考與研究所考試重點 其題型由 以觀念為主選擇題題型至今年特考及研究所的計算申論題均有多種變化

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Více

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

Více

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

Více

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損 談 營 利 事 業 費 用 與 損 失 之 審 定 與 轉 正 之 時 點 - 台 中 高 等 行 104 年 訴 108 號 簡 評 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 楊 淑 卿 會 計 師 壹 問 題 之 提 出 我 國 稽 徵 實 務 及 審 判 實 務 上, 有 謂 營 利 事 業 既 申 報 為 損 失 科 目, 稽 徵 機 關 認 不 合 該 科 目 要 件, 不 予 認

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63> 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 世 纪 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 (C 款 ) 条 款 太 平 洋 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 062 号 阅 读 指 引 本... 阅 读 指 引 有 助 于 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 合 同 提 供 的 保 障 在 保 险 责

Více

書本介紹

書本介紹 班 級 經 營 期 末 報 告 組 員 : 幼 三 甲 4A0I0030 蔡 依 璇 4A0I0048 蘇 家 儀 4A0I0096 張 容 嫣 4A0I0098 袁 少 潔 書 本 介 紹 閱 讀 對 象 : 小 學 低 年 級 的 老 師 新 生 家 長 有 意 從 事 小 學 者 及 關 心 教 育 品 質 的 社 會 人 士 內 容 : 1. 教 師 如 何 成 功 有 效 地 經 營 低

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034B0EABB79A4E5B8D5C344BBBCB065AAA9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034B0EABB79A4E5B8D5C344BBBCB065AAA9> 嘉 義 縣 104 年 新 港 溪 北 六 興 宮 正 黑 麵 三 媽 盃 小 六 學 藝 競 試 國 文 試 卷 一 一 般 選 擇 題 : 1. 下 列 選 項 中, 哪 一 組 字 的 讀 音 是 相 同 的?(A) 躡 足 / 攝 影 (B) 淒 慘 / 妻 兒 (C) 漠 不 關 心 / 眼 角 膜 (D) 韋 編 / 偉 人 2. 下 列 內 的 部 首, 何 者 正 確?(A) 黎 明

Více

凡 例 一 高 淳 县 历 史 悠 久, 文 物 古 迹 颇 丰, 为 全 面 系 统 地 保 存 各 类 文 物 资 料, 介 绍 文 物 工 作 情 况, 达 到 教 育 后 人, 提 供 专 业 研 究 的 目 的, 特 编 纂 本 志 二 本 志 采 用 记 志 述 图 表 等 多 种 体 裁, 翔 实 记 载 高 淳 县 自 旧 石 器 时 代 至 民 国 年 间 的 文 化 遗 存 文

Více

康體藝術

康體藝術 320 321 0.12% (340 ) 3.44% (1.001 ) 0.30% (860 ) 5.93% (7.542 ) 7.83% (2.277 ) ( 7,960 1,810 ) 3.36% (9,770 ) 9.08% (2.642 ) 20.27% (5.898 ) ( ) 29.67% (8.63 ) 322 π 323 324 325 326 327 328 329 330 331

Více

000

000 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ---- 兩 岸 青 年 交 流 ) 2013 年 臺 灣 大 學 院 校 青 年 赴 大 陸 民 族 院 校 參 訪 交 流 活 動 出 國 報 告 服 務 機 關 : 蒙 藏 委 員 會 姓 名 職 稱 : 娥 舟 文 茂 簡 任 秘 書 兼 副 處 長 韓 慈 穎 科 長 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :102. 8. 25

Více

3620 吳 靄 儀 議 員 周 梁 淑 怡 議 員,G.B.S., J.P. 張 文 光 議 員 許 長 青 議 員,J.P. 陳 國 強 議 員 陳 智 思 議 員,J.P. 陳 鑑 林 議 員,J.P. 梁 劉 柔 芬 議 員,S.B.S., J.P. 梁 耀 忠 議 員 單 仲 偕 議 員

3620 吳 靄 儀 議 員 周 梁 淑 怡 議 員,G.B.S., J.P. 張 文 光 議 員 許 長 青 議 員,J.P. 陳 國 強 議 員 陳 智 思 議 員,J.P. 陳 鑑 林 議 員,J.P. 梁 劉 柔 芬 議 員,S.B.S., J.P. 梁 耀 忠 議 員 單 仲 偕 議 員 3619 會 議 過 程 正 式 紀 錄 2003 年 4 月 9 日 星 期 三 下 午 2 時 30 分 會 議 開 始 出 席 議 員 : 主 席 范 徐 麗 泰 議 員,G.B.S., J.P. 丁 午 壽 議 員,J.P. 田 北 俊 議 員,G.B.S., J.P. 朱 幼 麟 議 員,J.P. 何 秀 蘭 議 員 何 俊 仁 議 員 何 鍾 泰 議 員,J.P. 李 卓 人 議 員 李

Více

43081.indb

43081.indb 163 56 52 55 45 56 64 62 45 61 195156200712 19751219901119974 1997420009 2000920026 20026 195552200712 19826 199261994819948 19991019991020009 2000920026 200262007122004 5 164 195255200712 2000919931220009

Více

前 言 为深入贯彻落实2012年中央1号文件精神 推进 农业科技促进年 活动 激励扎根农村基层 为农 业科教兴村作出杰出贡献的带头人 农业部于2012年 启动了百名农业科教兴村杰出带头人资助项目 该项 目是江苏华西集团公司捐赠500万元在中华农业科教基 金会设立 华西仁宝基金 开展的专项资助活动 资 助项目计划三年面向全国资助100名农业科教兴村杰出 带头人 每人资助5万元 按照项目申报和评审工作要求

Více

序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都

序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 1 序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 积 累 了 许 多 独 特 的 光 彩 与 体 验 2001 年 我 在 中 国 青 少 年 发

Více

123 5060 50 5060 19 5060 19

123 5060 50 5060 19 5060 19 122 201011 1975 1974 1976 123 5060 50 5060 19 5060 19 124 50 60 1976 L 19 5060 19741976 50 125 19 126 80 80 127 1975 21 1974 1974 50. 128 / / 50 129 130 L AA 131 70 132 1974 70 133 1980 2010 80 134 T 1980726

Více

一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是

一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是 内 容 简 介 这 是 一 部 自 传 体 小 说, 也 是 一 本 向 年 轻 人 传 授 发 财 之 道 的 教 科 书 2005 年, 作 者 老 康 三 十 而 立, 带 着 老 婆, 拖 着 儿 子 ; 没 有 存 款, 没 有 房 子 ; 读 的 是 烂 学 校 破 专 业, 一 无 所 长 ; 毕 业 后 混 了 多 年, 稀 里 糊 涂, 不 幸 下 岗 ; 因 为 混 得 差, 朋

Více

工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工

工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工 2 工 造 价 1 新 纪 元 广 场 房 屋 建 筑 40689 11000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 叶 正 君 2 3 大 上 海 御 龙 湾 二 期 A 区 A2~A4 商 业 楼 A 区 地 下 车 库 万 科 蜀 冈 地 块 商 品 房 项 目 二 期 工 ( 万 科 花 园 )1#-8# 住 宅 楼 A16-2 地 下 车 库 工 幼 儿 园 13# 15# 18# 20#

Více

第一篇 建置区划

第一篇 建置区划 第 八 篇 金 融 保 险 1986 年 至 2003 年, 全 县 金 融 体 制 不 断 改 革, 金 融 体 系 逐 步 形 成, 各 金 融 机 构 运 转 正 常, 存 贷 款 余 额 增 长, 逐 步 扭 亏 为 盈 全 县 4 大 保 险 公 司 开 展 多 种 保 险 业 务, 保 费 收 入 增 长, 理 赔 规 范 及 时 第 一 章 金 融 1986 年 至 2003 年, 蒙

Více

untitled

untitled 33 3 17 No. 35 1 2 3 18 179 104 4 5 6 19 No. 35 7 8 20 9 21 No. 35 10 22 23 No. 35 24 11 AA 25 No. 35 12 26 13 2013 27 No. 35 14 28 29 No. 35 15 30 16 17 31 No. 35 18 32 19 20 33 No. 35 21 34 22 2016 1

Více

78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵

78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵 中 国 药 典 2015 年 版 目 录 一 部 药 材 和 饮 片 1 一 枝 黄 花 2 丁 公 藤 3 丁 香 4 九 里 香 5 九 香 虫 6 人 工 牛 黄 7 人 参 8 人 参 叶 9 儿 茶 10 八 角 茴 香 11 刀 豆 12 三 七 13 三 白 草 14 三 棱 15 三 颗 针 16 千 年 健 17 千 里 光 18 千 金 子 19 千 金 子 霜 20 土 木 香

Více

v

v 目 录 中 国 文 化 报 1 首 届 罗 湖 戏 剧 节 开 幕 南 方 日 报 2 罗 湖 医 院 微 语 问 诊 在 深 发 布 南 方 都 市 报 3 细 数 深 圳 教 育 在 新 学 年 的 改 革 发 展 亮 点 新 学 年 先 定 个 小 目 标, 比 如 在 深 圳 办 北 大 清 华 4 弘 法 寺 福 月 送 福 深 圳 特 区 报 5 民 生 大 事 由 社 群 社 区 共

Více

03-04 Self-Study Questionnaire

03-04 Self-Study Questionnaire 武 夷 学 院 土 木 工 程 专 业 工 程 教 育 认 证 (EAC) 自 评 报 告 书 2016 学 年 度 受 认 证 专 业 负 责 人 签 名 : : 2016 年 7 月 1 日 I 自 评 报 告 书 缴 交 确 认 清 单 # 请 勾 选 / 项 目 1. ˇ 本 报 告 书 内 容 业 经 本 人 审 慎 阅 读 并 确 认, 内 容 纪 录 详 实 无 误 2. ˇ 本 报

Více

ttian

ttian F mdv dt PIN PIN B PV 250 000 70 000 248 999 100 000 169 999 60 000 99 999 30 000 59 999 15 000 29 999 5 000 14 999 BV 21% 18% 15%

Více

:;< =;< >!?%(, (-+ *$5(1 *$%* *#%0$#34 65&# *--.20$ $-.#+-317 A$#, 4%, 5* 54! >! B-3 0$5)/3#( * %* $-.# 5( *$#53 B3## *5.#7

:;< =;< >!?%(, (-+ *$5(1 *$%* *#%0$#34 65&# *--.20$ $-.#+-317 A$#, 4%, 5* 54! >! B-3 0$5)/3#( * %* $-.# 5( *$#53 B3## *5.#7 ! # $# %& () *%& +,+-,.. /&,.. /& 0(%+ 1)&)+,..- 02),3/&1 4%+0) 0 /.. %& () % ()+ (,&5 /& *%&*.60/%&,0, *%&0)7 86)&*) 9# # : : : : : : : : $;;< =%>) 0(%22/&1 ).)?/0/%& &) 4%+30 (,?) @)*%>),! 9A! 4,- B%+

Více

黔卫计发〔2016〕28号(人事处)-两单位-网络版

黔卫计发〔2016〕28号(人事处)-两单位-网络版 贵 州 省 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 贵 州 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 文 件 黔 卫 计 发 2016 28 号 关 于 开 展 贵 州 省 2016 年 卫 生 专 业 技 术 高 级 职 务 专 业 实 践 能 力 考 试 报 名 工 作 有 关 事 项 的 通 知 各 市 自 治 州 卫 生 计 生 委 人 力 资 源 社 会 保 障 局, 贵 安 新 区 卫

Více

v

v 目 录 南 方 日 报 1 我 追 食 品 安 全 已 10 年, 今 年 依 然 十 分 不 满 2 深 圳 有 条 件 率 先 做 到 让 官 员 不 能 腐 深 圳 市 委 常 委 市 纪 委 书 记 王 兴 宁 谈 反 腐 3 深 圳 前 4 个 月 控 烟 罚 款 2000 余 人 次 5 月 31 日 千 名 志 愿 者 走 上 街 头 开 展 控 烟 督 查 活 动 南 方 都 市 报

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

(, ) :,,,,, ( ),,, 7,,,,, - -, : - - : K :A : (2004) , : : : : :,,,, China Academic Jou

(, ) :,,,,, ( ),,, 7,,,,, - -, : - - : K :A : (2004) , : : : : :,,,, China Academic Jou (, 100006) :,,,,, (617-650),,, 7,,,,, - -, : - - : K879141 :A :1001-6252(2004) 02-0077 - 12,: : : :2003-11 - 10 :,,,, 77 2004 2 ( 46 ),,,!,,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,,,,,,148 113,176 115 386 144,,,,, 10

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B3CFD0C5B9FABCCAD3D0B9D8B8BAD4F0C8CBBECDA1B032303035C4EAD6D0B9FAD2F8D0D0D2B5B9ABBFAAC6C0BCB6A1B1B4F0BCC7D5DFCECA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B3CFD0C5B9FABCCAD3D0B9D8B8BAD4F0C8CBBECDA1B032303035C4EAD6D0B9FAD2F8D0D0D2B5B9ABBFAAC6C0BCB6A1B1B4F0BCC7D5DFCECA2E646F63> 中 诚 信 国 际 有 关 负 责 人 就 2005 年 中 国 银 行 业 公 开 评 级 答 记 者 问 2005 年 9 月 1 日, 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 在 北 京 召 开 新 闻 发 布 会, 发 布 了 2005 年 中 国 银 行 业 展 望 与 评 级 报 告, 并 公 布 了 18 家 国 内 银 行 的 综 合 财 务 实 力 评 级 个 体 财

Více

1(a) - - % % 668, ,818 31% 1,325, ,144 40% (440,850) (284,224) 55% (861,725) (502,911) 71% 227, ,594 1% 464, ,233 5% 27,400 12

1(a) - - % % 668, ,818 31% 1,325, ,144 40% (440,850) (284,224) 55% (861,725) (502,911) 71% 227, ,594 1% 464, ,233 5% 27,400 12 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED 257 571 XIVA13.09(2)(a) 705 74.71% www.sgx.com (i) (ii) 1(a) - - % % 668,497 509,818 31% 1,325,737 946,144 40% (440,850) (284,224) 55% (861,725) (502,911) 71% 227,647

Více

一 課 本 : L7 螞 蟻 雄 兵 L8 蠍 子 文 化 國 中 部 國 文 L9 櫻 花 精 神 L11 五 柳 先 生 傳 L12 在 大 地 上 寫 詩 二 成 語 第 三 回 國 中 部 國 文 課 本 :L7 L8 L9 L11 L12 成 語 : 第 三 回 國 中 部 寫 作 閱 讀

一 課 本 : L7 螞 蟻 雄 兵 L8 蠍 子 文 化 國 中 部 國 文 L9 櫻 花 精 神 L11 五 柳 先 生 傳 L12 在 大 地 上 寫 詩 二 成 語 第 三 回 國 中 部 國 文 課 本 :L7 L8 L9 L11 L12 成 語 : 第 三 回 國 中 部 寫 作 閱 讀 科 別 年 級 科 目 範 圍 多 媒 科 文 字 造 形 中 英 文 字 體 運 用 多 媒 科 全 民 國 防 全 多 媒 科 色 彩 原 理 全 冊 多 媒 科 健 康 與 護 理 單 元 六 第 12-14 章 P174-243 多 媒 科 國 文 龍 騰 版 國 文 第 二 冊 第 九 課 附 錄 一 附 錄 二 多 媒 科 基 本 設 計 II 海 報 設 計 暑 假 一 起 夜 宿 屏

Více

2015 2 104 109 110 112 113 113 113 114 1 (1) 9,654,346,443 6,388,650,779 4,183,429,633 1,183,342,128 (2) 47,710,000 41,600,000 16,600,000 13,200,000 (3), (1) 371,147,787 125,421,629 749,150,179 565,001,961

Více

201110封面.psd

201110封面.psd 推 动 新 时 期 水 利 事 业 跨 越 式 发 展 本 刊 评 论 员 一 段 时 间 来, 省 委 先 后 组 织 开 展 水 利 改 革 发 展 调 研, 召 开 全 省 水 利 工 作 会 议, 贯 彻 落 实 中 央 水 利 工 作 会 议 精 神, 研 究 部 署 今 后 一 个 时 期 我 省 水 利 改 革 发 展 任 务, 这 对 于 掀 起 新 一 轮 水 利 建 设 的 热

Více

2012

2012 2012 2012 2012...- 1 -...- 2 -...- 4 -...- 6 -...- 21 -...- 25 -...- 30 -...- 37 -...- 42 -...- 43 -...- 189 - 2012-1 - 2012-2 - 2012-3 - 2012-4 - 2012-5 - 2012-6 - 2012-7 - 2012-8 - 2012-9 - 2012-10 -

Více

《哈佛考考你·智力》

《哈佛考考你·智力》 !! " " # $ $ "!%!% % #" #"! ! " #! #!! #$ #$ # %" %" % %& %& $ $! $!! ! " #$ #$ $ #% #%! && && (! (! ) %! %!! ! " "#! " $ "#! ""! $ "$% " $ "$% "& & "!$ " $ "!$ " # " " % " %! ! "#$ "#$ % "#& "#& "&# "&#

Více

A B.... A A A H.... A568 53I.... A568 53J.... A572 ( ) A II... A A A

A B.... A A A H.... A568 53I.... A568 53J.... A572 ( ) A II... A A A A522 2004 ( ) 1.... A528 2.... A528 3. I... A530 4.... A530 5.... A538 6.... A538 7.... A540 8.... A540 9.... A542 10.... A544 11.... A544 12.... A546 13.... A546 14.... A546 15.... A546 16.... A546 17....

Více

Microsoft Word - æ‰łåŁƒå±•éłƒåł¢å‘„å‹łç¤ºè„…å�ºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œæŒ¹æ¡‹ï¼‹å–¬ç¤ºç¨¿ï¼›

Microsoft Word - æ‰łåŁƒå±•éłƒåł¢å‘„å‹łç¤ºè„…å�ºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œæŒ¹æ¡‹ï¼‹å–¬ç¤ºç¨¿ï¼› 招 商 局 集 团 有 限 公 司 双 创 示 范 基 地 建 设 工 作 方 案 目 录 一 基 础 条 件... 3 ( 一 ) 双 创 平 台 资 源 丰 富... 4 ( 二 ) 双 创 投 资 体 系 完 善... 5 ( 三 ) 双 创 内 生 动 力 充 足... 5 ( 四 ) 双 创 文 化 氛 围 浓 厚... 6 ( 五 ) 双 创 工 作 成 效 显 著... 7 二 总 体

Více

) ) ) )-. ) ) / )-. )-. )-. -. : -/ -0 0/.. ; -.0 : 0 ).- ; 0 ).=? 2 2 ) / / ) - ; ) ; )/ :.0/10)/ / 34 ; )/ 10. ; / 0 )

) ) ) )-. ) ) / )-. )-. )-. -. : -/ -0 0/.. ; -.0 : 0 ).- ; 0 ).=? 2 2 ) / / ) - ; ) ; )/ :.0/10)/ / 34 ; )/ 10. ; / 0 ) ) ) ) - - / -. - 0 - - - - / -. / 0 3/ 0 / / - - / 123 / 123 - / -. / -. 4 ) / / -. / 9 A := - 0-3 4 4 123 4 567 / ) - 3 783 9-783 9 567 9-783 - 4 123 4 0 0 0 / / / B / -. / / B B / 0 5 -. :.. / ;< / ;

Více

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線 雄 踞 檢 察 偵 查 實 務 篇 跨 境 犯 罪 案 例 報 告 - 擄 人 勒 贖 案 件 檢 察 官 林 俊 傑 壹 序 言 - 神 隱 少 女 檢 座, 有 一 件 擄 人 勒 贖 案 件, 一 位 台 商 在 大 陸 地 區 被 擄 人 勒 贖,100 年 1 月 10 日 高 雄 市 刑 大 員 警 到 辦 公 室 來 訪, 看 過 員 警 整 理 的 偵 查 報 告 與 初 步 之 證

Více

5. 閱 讀 下 文, 推 斷 內 最 適 合 填 入 的 詞 語 依 序 為 何? 人 也 真 是 一 個 絕 字, 一 邊 向 左, 一 邊 向 右, 一 副 的 樣 子, 偏 又 相 連 著, 各 說 各 話 各 走 各 路, 卻 又 人, 這 麼 一 個 簡 單 的 字, 竟 包 含 如 此

5. 閱 讀 下 文, 推 斷 內 最 適 合 填 入 的 詞 語 依 序 為 何? 人 也 真 是 一 個 絕 字, 一 邊 向 左, 一 邊 向 右, 一 副 的 樣 子, 偏 又 相 連 著, 各 說 各 話 各 走 各 路, 卻 又 人, 這 麼 一 個 簡 單 的 字, 竟 包 含 如 此 103 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 國 文 試 題 一 選 擇 題 ( 一 ) 綜 合 測 驗 20 題 1. 下 列 各 組 內 的 字, 何 者 讀 音 不 同? (A) 諮 諏 善 道 / 渡 大 海, 入 荒 陬 (B) 傴 僂 提 攜 / 嘔 啞 嘲 哳 難 為 聽 (C) 跫 音 不 響 / 秋 蟬 兒 噪 罷 寒 蛩 兒 叫 (D) 形 容 枯 槁 / 阿 縞

Více

涓浗鏂囧寲

涓浗鏂囧寲 第 三 部 分 中 国 文 化 一 选 择 题 111. 中 国 古 代 伟 大 的 思 想 家 和 教 育 家 被 联 合 国 教 科 文 组 织 列 为 世 界 十 大 文 化 名 人 之 一 A. 庄 子 B. 老 子 C. 韩 非 子 D. 孔 子 答 案 :D 112. 第 一 部 被 介 绍 到 西 方 去 的 中 国 古 代 戏 曲 是, 它 是 著 名 的 元 杂 剧 四 大 悲 剧

Více

Microsoft Word - CW_8169ann-20051118.doc

Microsoft Word - CW_8169ann-20051118.doc 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ECO-TEK HOLDINGS LIMITED 環 康

Více

职 业 有 未 来 成 长 看 得 见 兰 州 大 学 是 教 育 部 直 属 的 全 国 重 点 综 合 性 大 学, 是 国 家 985 工 程 和 211 工 程 重 点 建 设 高 校 之 一 学 校 成 立 于 1909 年, 至 今 已 有 105 年 的 历 史, 以 办 学 历 史

职 业 有 未 来 成 长 看 得 见 兰 州 大 学 是 教 育 部 直 属 的 全 国 重 点 综 合 性 大 学, 是 国 家 985 工 程 和 211 工 程 重 点 建 设 高 校 之 一 学 校 成 立 于 1909 年, 至 今 已 有 105 年 的 历 史, 以 办 学 历 史 兰 州 大 学 二 〇 一 四 年 十 二 月 职 业 有 未 来 成 长 看 得 见 兰 州 大 学 是 教 育 部 直 属 的 全 国 重 点 综 合 性 大 学, 是 国 家 985 工 程 和 211 工 程 重 点 建 设 高 校 之 一 学 校 成 立 于 1909 年, 至 今 已 有 105 年 的 历 史, 以 办 学 历 史 长 办 学 实 力 强 办 学 成 绩 突 出 进 入

Více

中国防痨杂志年月第)卷第期C -EF ; G A; 4 ) 5+ 11B 肝细胞内微粒体酶转变成反应介质与细胞蛋白结 I2 I 二 FP[ 的类型 合导致肝细胞变性和坏死引起药物性肝炎 高尿酸血症占 FP[ 的 B)I 左右 +我国抗结 核药所 致 药 物 性 肝 损 伤 PWUW的 发 生 率 较

中国防痨杂志年月第)卷第期C -EF ; G A; 4 ) 5+ 11B 肝细胞内微粒体酶转变成反应介质与细胞蛋白结 I2 I 二 FP[ 的类型 合导致肝细胞变性和坏死引起药物性肝炎 高尿酸血症占 FP[ 的 B)I 左右 +我国抗结 核药所 致 药 物 性 肝 损 伤 PWUW的 发 生 率 较 中国防痨杂志年月第)卷第期C -EF ; G A; 4 ) 5+ 11 专家论坛 我国结核病化疗药物不良反应的防治现状与进展 雷建平 摘要抗结核治疗中药物不良反应较为常见其发生原因复杂多样应熟悉相关危险因素完善实验室检查 发现手段探讨合理地调整抗结核治疗+不良反应的防范措施+不良反应的治疗处理及停药措施努力实现预防+治 疗和管理措施的与时俱进 关键词药物副作用和不良反应预防和控制抗结核药副作用 C4

Více

前言

前言 香 港 地 產 代 理 從 業 員 執 業 手 冊 Practice Guide for Hong Kong estate agency practitioners 目 錄 前 言... 1 第 一 部 分 基 本 信 念... 2 1. 知 法 守 法 2. 誠 實 謹 慎, 維 護 客 戶 的 最 佳 利 益 3. 行 事 正 直 公 平 4. 透 明 公 開 5. 避 免 利 益 衝 突 6.

Více

1. 2. 3 4. 2012 2013 2014 3. 4. ( ) ( ) CN ISSN 2015 11 16 2015 12 18 1 A4 1 1 A4 2 1 A3 3 1 A4 4 1 A4 5 1 A4 6 1 A4 7 1 A4 8 1 A4 9 1 A4 10 4 4 11 1 A4 1 2 3 1 2 3 A4 A4 1 1 A4 2 1 A4 1 1 2 5

Více

校园之星

校园之星 ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing

Více

炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活

炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活 第 八 章 信 仰 禁 忌 信 仰 是 人 对 某 种 理 论 学 说 主 义 或 人 等 的 信 服 和 崇 拜, 是 带 有 个 性 倾 向 特 征 的 心 理 状 态 人 类 的 宗 教 信 仰 与 人 类 的 历 史 几 乎 一 样 久 远 早 在 氏 族 制 度 时 代, 由 于 科 学 和 生 产 力 水 平 低 下, 人 们 对 自 然 界 的 认 识 受 到 极 大 的 限 制, 在

Více

中国轮胎商业网宣传运作收费标准

中国轮胎商业网宣传运作收费标准 中 国 轮 胎 工 厂 DOT 大 全 序 号 DOT 国 家 工 厂 名 ( 中 文 ) 1 02 中 国 曹 县 贵 德 斯 通 轮 胎 有 限 公 司 2 03 中 国 唐 山 市 灵 峰 轮 胎 有 限 公 司 3 04 中 国 文 登 市 三 峰 轮 胎 有 限 公 司 4 08 中 国 安 徽 安 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 5 0D 中 国 贵 州 轮 胎 厂 6 0F 中 国

Více

Microsoft Word - mei.doc

Microsoft Word - mei.doc 看上去很美 王朔 编者的话 时隔七年 王朔又拿出了他的新作 一个过去写过很多东西 又曾声言放弃写作的 人 此番重新拿起笔 令我们感兴趣的倒也不是他的食言自肥 而是他是否确有一些新 意要表达 这才构成一部文学作品产生的必要成因 关于王朔 我们听到较多的是他的 调侃和所谓玩世不恭的写作态度 作为出版过他的全部作品的编者 我们知道那类作品 只是他全部作品的一小部分 在某一时刻被刻意演染夸张开来的一种风格

Více

目 錄 02 04 05 06 17 25 38 39 49 51 52 54 55 57

目 錄 02 04 05 06 17 25 38 39 49 51 52 54 55 57 2015 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. : 1330 目 錄 02 04 05 06 17 25 38 39 49 51 52 54 55 57 公 司 資 料 * # # * * # # * 綠 色 動 力 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 年 報 02 公 司 資 料 ( 續 ) 18322 www.dynagreen.com.cn

Více

99710a72ZW.PDF

99710a72ZW.PDF 1 F-100-19 F-4-21 F-14 F-15 F-16 F/A-18-29 -27 2000 F-22 EF2000-35 1.42 2 29 29 29M 29K 1986 1986 1988 1997 1997 11.36 11.36 12.00 17.32 17.32 17.27 4.73 4.73 4.73 38 38 38 P 33 P 33K P 33

Více

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

Více

財務委員會 審核二零一六至一七年度開支預算 管制人員的答覆

財務委員會 審核二零一六至一七年度開支預算 管制人員的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 支 預 算 管 制 人 員 的 答 覆 局 長 : 保 安 局 局 長 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :SB-2-c1.docx 答 覆 編 號 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 SB156 1823 陳 恒 鑌 70 (1) 入 境 前 管 制 SB157 719 陳 鑑 林 70 (4) 個 人 證

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D3A1CBA22DCBD5BDA8D6CAB0B2A1B232303136A1B33536BAC52D2DCAA1D7A1B7BFB3C7CFE7BDA8C9E8CCFCB9D8D3DAB1EDD5C33230313432303135D1EFD7D3B1ADB1EDD5C3BEF6B6A8322E3139B8C45F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D3A1CBA22DCBD5BDA8D6CAB0B2A1B232303136A1B33536BAC52D2DCAA1D7A1B7BFB3C7CFE7BDA8C9E8CCFCB9D8D3DAB1EDD5C33230313432303135D1EFD7D3B1ADB1EDD5C3BEF6B6A8322E3139B8C45F315F2E646F63> 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 文 件 苏 建 质 安 06 6 号 省 住 房 城 乡 建 设 厅 关 于 表 彰 0 0 年 度 江 苏 省 优 质 工 程 奖 扬 子 杯 的 决 定 各 省 辖 市 建 设 局 ( 委 ) 城 管 局 园 林 ( 市 政 ) 局, 省 有 关 单 位 : 根 据 江 苏 省 优 质 工 程 奖 扬 子 杯 评 选 办 法 ( 苏 建 规 字 0 号

Více

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

Více

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2001 ( ) 063,, ( CIP ) : : : (100054, 8 ) : : (021) 73094, ( 010 )63223094 : : : 850 1168 1/ 32 : : : : 2001 2001 : : ISBN 7-113 - 04319-4/ U 1192 : 24 00,, : ( 021 ) 73169, ( 010) 63545969 : : : : : :

Více

奇特的一生(Эта странная жизнь)

奇特的一生(Эта странная жизнь) 凡 剑 (Ken777) 藏 书 奇 特 的 一 生 苏 格 拉 宁 著 侯 焕 闳 唐 其 慈 译 外 国 文 学 出 版 社 一 九 八 三 年 北 京 ДАНИИЛ ГРАНИН ЗТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 据 Д. ГРАНИН: ВЬІБОР ЦЕЛИ (СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,1975) 译 出 封 面 扉 页 :

Více

资证资字2006 [37]号

资证资字2006 [37]号 东 北 证 券 融 通 一 期 集 合 资 产 管 理 计 划 季 度 报 告 (2015 年 第 二 季 度 ) 集 合 计 划 管 理 人 : 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 集 合 计 划 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 十 六 日 1 重 要 提 示 本 报 告 依 据 证 券 公 司 客 户 资

Více

二O五年八月八 第二版 綜合資訊 ӟ σ ۦڷ Ұᖿ৴ġϷ ٴ գᏰཎဎ 7月3晚 集團中華傳統文化講座系 學院彭永宏院長 惠 州 外 商 投 資 企 協 林長泉 列 印 順 大 和 尚 開 示 講 座 於 集 團 中 總 1 5 長 洪光汜長等 以及公司同事 參 樓多功廳順利舉行 特邀請中佛教協

二O五年八月八 第二版 綜合資訊 ӟ σ ۦڷ Ұᖿ৴ġϷ ٴ գᏰཎဎ 7月3晚 集團中華傳統文化講座系 學院彭永宏院長 惠 州 外 商 投 資 企 協 林長泉 列 印 順 大 和 尚 開 示 講 座 於 集 團 中 總 1 5 長 洪光汜長等 以及公司同事 參 樓多功廳順利舉行 特邀請中佛教協 二O五年八月八 第版 集團報導 ኈ Ȉϛѵᄇ ȶϤএ ತ ȷ 第三六五期 集團員工閱讀刊物 非賣品 本刊物由 之聲 統籌委員編製 月出版 張德江委員長 與 楊釗先親切握手 電子郵箱 gseditor@glorisun.com 7月2 0至 2 2 港中華 總 商 長 集團 董 事 長 楊 釗 率領中總行35前赴北京進行訪問 得到家領導及各關 委 高 度 重 視 和 殷 切 接 待7 月2 1 楊 釗

Více

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

Více

( CIP ) /. :, ISBN G637 CI P (2006) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( )

( CIP ) /. :, ISBN G637 CI P (2006) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( ) 5 M I N G X I AO GU A N L I Z H I DU QU A N J I ( CIP ) /. :, 2006. 9 ISBN 7-80206 - 299-3... - - - -. G637 CI P (2006) 113114 : : : : : : : : : 5, 100062 : 010-67078234( ), 67078945 ( ),67078235( ) :

Více

45 18 A4~A13 47 45 2 19 20 21 -DAY 1 3 3 A13 35.3 39%

45 18 A4~A13 47 45 2 19 20 21 -DAY 1 3 3 A13 35.3 39% 1 21 0982291 0982285 0982321 0982324 0982327 0982287 19 20 21 21 (1~19 ) 37.5~37.7 (20~21 ) 36.1~37.2 (1~19 ) 55~60% (20~21 ) 70~75% 45 18 A4~A13 47 45 2 19 20 21 -DAY 1 3 3 A13 35.3 39% -DAY 2 3 3 A12

Více

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

Více

标题

标题 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 关 于 促 进 广 西 北 部 湾 经 济 区 开 放 开 发 的 若 干 政 策 规 定 总 则 第 一 条 为 深 入 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 关 于 加 快 广 西 北 部 湾 经 济 区 ( 以 下 简 称 经 济 区 ) 开 放 开 发 的 重 大 战 略 部 署, 按 照 把 经 济 区 建 设 成 为 带 动 西 部 大 开

Více

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Více

庄子.doc

庄子.doc 2 3 1995 11 4 771 5 94 1993 221 6 7 8 368 268 100 300 325 250 284 300 1995 8 12 9 10 277 1964 11 12 13 A=A 277 1964 14 1 15 16 17 18 19 20 21 [+ ] 22 23 24 25 26 1990 27 28 1978 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X)

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X) A 大 農 林 漁 牧 業 一 分 說 明 1. 獸 醫 業 非 屬 公 司 法 商 業 登 記 法 所 管 轄, 不 納 入 本 大 2. 各 依 性 質 包 括 其 從 事 業 務 產 品 之 批 發 零 售 二 分 示 意 圖 大 中 小 A A1 農 業 A101 農 藝 及 園 藝 A101011 種 苗 業 業 A101020 農 作 物 栽 培 業 A101030 特 用 作 物 栽

Více

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领 世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类

Více

14,292 (37,545) (3,243) (5,449) 7,985 (8,692) 7,985 5,600 (29,560) 5,600 (29,560) 2

14,292 (37,545) (3,243) (5,449) 7,985 (8,692) 7,985 5,600 (29,560) 5,600 (29,560) 2 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED * 0567 3 238,559 244,372 (230,805) (234,620) 7,754 9,752 15,873 12,580 (8,270) (7,413) (38,527) (28,823) (1,887) (5,586) 14 73,561 15 4,102 9 (6,540) (13,512) 8 (10,000)

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1B9CAB3D2A9BCE0A1B232303133A1B33536BAC520D3A1B7A232303133C4EACFC2B0EBC4EAD2A9C6B7B3E9D1E9BFECBCECB9A4D7F7CAB5CAA9B7BDB0B8B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1B9CAB3D2A9BCE0A1B232303133A1B33536BAC520D3A1B7A232303133C4EACFC2B0EBC4EAD2A9C6B7B3E9D1E9BFECBCECB9A4D7F7CAB5CAA9B7BDB0B8B5C4CDA8D6AA2E646F63> 凉 食 药 监 2013 56 号 2013 各 县 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 州 食 品 药 品 检 验 所 : 现 将 凉 山 州 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2013 年 下 半 年 药 品 抽 验 快 检 工 作 实 施 方 案 印 发 给 你 们, 请 认 真 遵 照 执 行 凉 山 州 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2013 年 7 月 4 日 为 切 实 配

Více

滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 上 市 公 司 常 問 問 題 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 ( 滬 港 通 ) 是 在 中 國 內 地 與 香 港 兩 地 證 券 市 場 建 立 的 交 易 及 結 算 互 聯 互 通 機 制 在 滬 港 通 項

滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 上 市 公 司 常 問 問 題 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 ( 滬 港 通 ) 是 在 中 國 內 地 與 香 港 兩 地 證 券 市 場 建 立 的 交 易 及 結 算 互 聯 互 通 機 制 在 滬 港 通 項 常 問 問 題 系 列 29 ( 於 2014 年 11 月 17 日 生 效 ) 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 常 問 問 題 說 明 我 們 編 制 下 列 常 問 問 題, 是 爲 了 協 助 發 行 人 理 解 和 遵 守 上 市 規 則, 尤 其 是 對 某 些 情 况 上 市 規 則 可 能 未 有 明 確 說 明, 或 者 是 某 些 規 則 可 能 需 作

Více

高 雄 市 政 府 工 務 局 ( 建 管 處 ) 高 雄 市 政 府 法 制 局 高 雄 市 政 府 海 洋 局 高 雄 市 大 寮 區 公 所 台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司 高 雄 區 處 林 廖 嘉 宏 涂 展 晟 莊 烈 權 黃 維 裕 陳 立 民 李 正 方 台 灣 電 力 股

高 雄 市 政 府 工 務 局 ( 建 管 處 ) 高 雄 市 政 府 法 制 局 高 雄 市 政 府 海 洋 局 高 雄 市 大 寮 區 公 所 台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司 高 雄 區 處 林 廖 嘉 宏 涂 展 晟 莊 烈 權 黃 維 裕 陳 立 民 李 正 方 台 灣 電 力 股 高 雄 市 都 市 計 畫 委 員 會 104 年 3 月 27 日 第 44 次 會 議 紀 錄 一 時 間 : 民 國 104 年 3 月 27 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 30 分 二 地 點 : 高 雄 市 政 府 第 四 會 議 室 三 主 席 : 記 錄 : 蒲 茗 慧 四 出 席 委 員 : 陳 主 任 委 員 金 德 劉 副 主 任 委 員 曜 華 詹 委 員 達 穎 賴

Více

52 注 射 用 头 孢 曲 松 钠 / 罗 氏 芬 1.0g/ 瓶 89.5735 53 注 射 用 苄 星 青 霉 素 120 万 u/ 瓶 7 54 硫 酸 阿 米 卡 星 注 射 液 0.2g 支 1.0875 55 注 射 用 头 孢 哌 酮 钠 他 唑 巴 坦 钠 1.0g/ 瓶 64.

52 注 射 用 头 孢 曲 松 钠 / 罗 氏 芬 1.0g/ 瓶 89.5735 53 注 射 用 苄 星 青 霉 素 120 万 u/ 瓶 7 54 硫 酸 阿 米 卡 星 注 射 液 0.2g 支 1.0875 55 注 射 用 头 孢 哌 酮 钠 他 唑 巴 坦 钠 1.0g/ 瓶 64. 阳 江 市 妇 幼 保 健 院 药 品 公 告 编 号 名 称 规 格 单 价 1 小 儿 电 解 质 补 给 注 射 液 100ml/ 瓶 16.9275 2 去 乙 酰 毛 花 甙 注 射 液 ( 西 地 兰 ) 0.4mg/ 支 3.6 3 甲 磺 酸 酚 妥 拉 明 注 射 液 ( 立 其 丁 ) 10mg/ 支 2.2825 4 利 血 平 注 射 液 1mg/ 支 1.2569 5 硝

Více

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Více

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

Více

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Více

校园之星

校园之星 C C C C YY AA D

Více

百 佳 超 市 东 海 深 圳 市 福 田 区 红 荔 西 路 与 农 园 路 交 汇 处 东 海 购 物 广 场 首 层 0755-83204136 金 海 华 府 店 深 圳 市 宝 安 区 新 安 四 路 北 侧 金 海 华 府 1 栋 首 层 0755-29401385 沙 井 店 深 圳

百 佳 超 市 东 海 深 圳 市 福 田 区 红 荔 西 路 与 农 园 路 交 汇 处 东 海 购 物 广 场 首 层 0755-83204136 金 海 华 府 店 深 圳 市 宝 安 区 新 安 四 路 北 侧 金 海 华 府 1 栋 首 层 0755-29401385 沙 井 店 深 圳 商 超 百 货 名 称 门 店 门 店 地 点 电 话 备 注 兴 业 店 深 圳 市 宝 安 西 乡 兴 业 路 与 悦 和 路 交 汇 处 富 通 城 三 期 0755-29491516 书 香 门 第 店 深 圳 市 宝 安 区 民 治 街 道 梅 龙 路 书 香 门 第 上 河 坊 29235218 学 府 店 深 圳 市 南 山 区 学 府 路 深 航 飞 行 员 公 寓 0755-88869123

Více

公司设立说明及主要业务

公司设立说明及主要业务 2001 3 4 6 8 11 13 14 24 26 29 29 2 ( ) GUANGDONG KELON ELECTRONIC HOLDINGS COMPANY LIMITED ( ) ( ) ( ) 8 (0765) 8362570 (0765) 8361055 E mail sec@kelon.com ( ) 8 528303 Http www.kelon.com ( ) Http //www.cninfo.com.cn

Více

僑生(含港澳生)及外籍生參加全民健康保險實施要點

僑生(含港澳生)及外籍生參加全民健康保險實施要點 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 及 外 籍 生 參 加 全 民 健 康 保 險 實 施 要 點 中 央 健 康 保 險 局 八 十 九 年 一 月 十 八 日 核 定 施 行 壹 承 保 一 投 保 資 格 : ( 一 ) 持 有 居 留 證 明 文 件 之 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 及 外 籍 生 來 台 就 學 者, 自 居 留 滿 四 個 月 時 起, 即 應 依 法 強 制 參 加 全

Více