Jeseník opět boduje, děkujeme!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník opět boduje, děkujeme!"

Transkript

1 Jeseník opět boduje, děkujeme! Na každého z vás, jesenických občanů, připadá přes 61 kilogramů vytříděného papíru, skla, plastu a nápojových kartónů. Díky tomu Jeseník získal prvenství mezi městy v sedmém ročníku soutěže O keramickou popelnici v Olomouckém kraji, která byla 4. prosince vyhlášena na Svatém Kopečku u Olomouce. Město Jeseník je v soutěži unikátem, v uplynulých ročnících dosud nenašlo přemožitele. Na druhém místě se umístila Olomouc, následovaná Uničovem. Je to ocenění pro vás, kteří třídíte. Tedy gratulujeme a děkujeme zároveň. MěÚ Jeseník a Technické služby Jeseník a.s. Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Oddělení investic Městského úřadu Jeseník informuje spoluobčany o tom, že po náročném a zdlouhavém procesu zajišťování potřebných financí město Jeseník obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník. Dotace pochází z Operačního programu životní prostředí a její výše dosahuje cca 90 % z celkových 9,8 mil. Kč nákladů projektu. V tomto směru lze hovořit o značném úspěchu, protože bez tak zásadní finanční podpory by obdobná investice nebyla možná. Pokračování ma str. 2 Změna úředních hodin Poslední den v roce 31. prosince 2012 jsou úřední hodiny na Městském úřadě v Jeseníku stanoveny od 8 do 12 hodin. ročník II PROSINEC 2012 Vážení a milí občané Jeseníku! Uplynul téměř rok od chvíle, kdy jsem při loňském silvestrovském půlnočním přípitku na náměstí pronesla nás nedostanou! A jak je vidět, zatím nedostali. Život na Jesenicku je tvrdý a dokud tento stát neupustí od krátkozrakých trendů oslabování venkovských a pohraničních regionů, tvrdý bude dále. Ale já věřím ve zdravé a bojovné jádro zdejších obyvatel, v jejich vynalézavost i přizpůsobivost. Méně odolní se stěhují pryč, ale jsou také mladí vzdělaní lidé, kteří se sem vracejí, budují si domovy a chtějí v tomto krásném kraji žít. Zvykáme si na režim pracovní mobility do jiných regionů s víkendovými návraty sem do Jeseníku - domů. Starostové z Jesenicka spojují síly bez ohledu na dres a bijí se na všech úrovních veřejné správy o rovnější přístup a zájem mocných o náš region. Proto také věřím, že žádný konec života na Jesenicku nehrozí, jako nehrozí žádný konec světa díky náhlé kosmické či pozemské přírodní katastrofě. Vše je otázka evoluce. Je jen na lidstvu, zda se bude svým chováním propracovávat ke kvalitativně lepšímu společenství a šťastnějšímu životu anebo naopak bude čím dál krutější, studenější a bezohlednější až k vlastní záhubě. Blíží se vánoční svátky, a to je čas k zamyšlení nad vlastním přístupem k životu. Ruku na srdce, dokážeme si upřímně vyhodnotit a přiznat, ke kterému z těch dvou trendů kdo z nás přispívá? Jak se chová ke svým blízkým, přátelům, ale i ostatním lidem, kteří ho obklopují. Jak se umí vcítit do situace slabších, představit si, že sám také jednou zestárne, může onemocnět, přijít o práci nebo majetek. Pak bude pozdě na to si položit otázku - když mi bylo dobře, šel jsem dobrým příkladem těm, od nichž nyní já sám potřebuji soucit a pomoc? Pokračování na str. 3

2 Vyjádřete se k záměru národního parku Jeseníky Již téměř pět let probíhá diskuze nad možností vyhlášení Národního parku Jeseníky (NPJ). Byly vypracovány studie, sepisovány petice, organizovány besedy, vznikly webové stránky věnované tomuto tématu. Záměr je stále ve fázi návrhu a je tedy možnost pořád se k němu vyjádřit. Jednou z variant je vyplnění anonymního dotazníku, který je doplňkovou součástí diplomové práce zpracovávané pod Univerzitou Palackého v Olomouci. Jeho cílem je anonymně zjistit, jak jsou místní občané o návrhu NPJ informováni a jaké mají k tomu tématu názory. Dotazník tvoří 10 otázek, které se snaží zjistit základní postoje a názory obyvatel, dále také vztah k současnému statutu CHKO. Jedná se o jednoduché, přitom podstatné, otázky, některé z nich jsou spíše pocitového charakteru. V závěru dotazníků je prostor pro vzkaz zpracovateli dotazníků. Je tedy stále dostatek prostoru k tomu projevit svůj názor, svoje obavy, nejistoty, ale i podporu či dát najevo zájem o tuto problematiku. Anonymní dotazníky je možné vyplnit na IC Jesenicka, nebo stáhnout formulář na a zalepený v obálce (kvůli anonymitě) zanést na IC Jesenicko, či jej odeslat do půlky února 2013 na adresu autorky diplomové práce Petry Bečvářové, Hrabenov 44, Ruda nad Moravou Na obálku, prosím, připsat pouze obec, ze které dotazník putuje. Výsledky dotazníkového šetření budou uvedeny v DP na téma Analýza přírodních a socioekonomických podkladů nutných k vyhlášení NP Jeseníky, která bude k dispozici od května 2013, dále na webových stránkách a případně na stránkách katedry ekologie a životního prostředí UP v Olomouci. Autorku DP můžete také kontaktovat přímo prostřednictvím mailu: (PR) Cenu soutěže O keramickou popelnici za Jeseník přebírali místostarosta města Ing. Libor Halas a Jan Prejda, ředitel TSJ a.s. Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod. v Kapli. 2

3 Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad V měsíci prosinci se na některých sběrných stanovištích tříděného odpadu objevily kontejnery na textil. Občané Jeseníku tak mají možnost třídit kromě papíru, plastů, skla a elektrozařízení také použitý textil a obuv. Speciální bílé kontejnery na sběr oděvů, textilu a obuvi obdrželo město zdarma od společnosti Revenge, a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy), dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Svoz vytříděného textilu bude zajišťovat společnost Revenge, a.s. jedenkrát za týden. Ve městě bylo rozmístěno celkem deset kontejnerů 8 ks kontejnerů je součástí sběrných míst Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Dokončení z titulní strany Projekt je zaměřen na šest nejvýznamnějších lokalit města. Ošetření zeleně proběhne v městském parku Smetanovy sady, v Raymannově parku, v parčíku Vodní ulice, v lokalitě náměstí Svobody, na hřbitově v Husově ulici a na hřbitově v Bukovicích. Opatření zahrnující kácení, zdravotní řezy, stabilizaci i novou výsadbu si kladou za cíl upravit městskou zeleň především z hlediska bezpečnostního, zdravotního, ale i vhodně estetického s patřičným vytříbením vhodné skladby stromů a keřů. Provedený záměr by měl přinést zkvalitnění odpočinkové zóny a městských hřbitovů pro místní obyvatele, ale také příjemné prostředí lázeňským návštěvníkům města. V současné době již probíhá příprava samotné realizace akce, a to ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. a zhotovitelem společností Gardenline s.r.o., která má sídlo v Litoměřicích. První fyzické práce započnou s největší pravděpodobností počátkem ledna Občané nechť očekávají mírná omezení pohybu v bezprostředním prostoru prací. Marek Fatura, referent OSMI-OIR na separovaný odpad, a to na ulicích Lipovská, Vaškova, Horská, Vrchlického, Seifertova, Havlíčkova, Rejvízská a na nám. Svobody, zbývající 2 kontejnery jsou umístěny ve sběrných dvorech na ulici Lipovská a Otakara Březiny. Zavedení sběru tříděného textilu je další forma třídění, která je cestou jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a zároveň přinese městu úspory za jeho odstranění. Doposud tento odpad končil převážně ve sběrných nádobách na směsný odpad a následně na skládce komunálního odpadu v Supíkovicích. Ing. Regina Weiserová, referent odboru ŽP - státní správa lesů Sběrný dvůr o Vánocích Otevírací doba sběrných dvorů (ul. Otakara Březiny, ul. Lipovská): pondělí 14:00 19:00 středa 8:00 18:00 pátek 12:00 18:00 sobota 8:00 16:00 Zavřeno bude ve dnech 24., 26. a Sběr vánočních stromků Vánoční stromky odkládejte k nádobám na komunální odpad. Budou sbírány průběžně v měsíci lednu. Vážení a milí občané Jeseníku! Dokončení z titulní strany Přátelé, dovolte mi, abych i letos Vám a Vašim blízkým popřála jménem celého vedení města Jeseníku krásné svátky vánoční, pohodovou rodinnou atmosféru a hodně zdraví a sil v novém roce. Srdečně Vás zvu na Silvestra na náměstí v Jeseníku, od hodin je pro Vás připraven hudební program a o půlnoci si zase společně připijeme na to, ať nás nedostanou! Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 Dotazník k městskému porodnému otázky a odpovědi Společně s městským porodným byl vytvořen také dotazník, který se snaží mapovat potřeby rodin s dětmi. Tento dotazník postihuje širokou oblast potřeb rodin s dětmi, a to od školství, přes bezbariérovost a rodinné pasy, až po chybějící aktivity pro rodiny s dětmi. Z posledního zjišťování potřeb vzešlo několik zajímavých podnětů, ale zároveň se také objevily ty, které už byly naplněny, ale není o nich dostatečná povědomost. Proto chceme v tomto příspěvku jednak pojmenovat výstupy z dotazníku a zároveň informovat o všech dosavadních realizovaných aktivitách. Výstupy představují už poměrně reprezentativní vzorek názorů a potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník (aktuálně je vyplněno 82 dotazníků). První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta spíše a určitě ne (53 %) a zároveň se zvyšuje počet osob, které uvádějí variantu nevím. Druhá otázka se ptá po zájmu o stavební parcelu na rodinný domek. Většina dotázaných odpověděla spíše ne nebo rozhodně ne, ale zároveň se 8 dotázaných vyjádřilo, že by rozhodně měli zájem, a 17 rodin zvolilo variantu spíše ano. Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této nabídky nevyužila, ale 27 rodin uvedlo variantu určitě ano (8) nebo spíše ano (19). Služby hlídání může zajišťovat krtečkova dětská skupina, která je určena pro 4 děti ve věku 2-3 let. Konkrétní informace lze získat přímo v MC Krteček Jeseník (www.krtecekjesenik.cz). Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou převažovala odpověď ve 3 letech (78 %) následována variantou ve 4 letech (12 %). Pátá otázka zjišťovala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny. Mírnou převahu měly odpovědi spíše ano a určitě ano (54 %). Šestá otázka se věnovala oblasti využívání služeb zařízení, která zajišťují aktivity pro rodiny s dětmi. Zde uvedlo 78 % rodin, že mají zájem o využívání těchto služeb (určitě ano 53 % a spíše ano 25 %). Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území města. Zde se projevuje neinformovanost obyvatel, protože mnoho uvedených aktivit funguje, jen o nich rodiny neví. Například kroužky a aktivity pro rodiny s dětmi zajišťují SVČ Duha Jeseník a Mateřské centrum Krteček Jeseník. Plavání s dětmi vede Soňa Bendová pro děti od jednoho roku a kurzy probíhají v Jeseníku-lázních (www.vodnihratky.webnode.cz). Další plavání vede Monika Blandová pro děti od půl roku a kurzy plavání probíhají v hotelu Hélios v Lipové-lázních Osmá otázka zjišťuje informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná situace jako u předchozí otázky, kdy 55 % dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací (určitě ano nebo spíše ano) i přesto, že jsou opakovaně v JesInfu zveřejňovány informace o rodinných pasech, k dispozici jsou rovněž v IC Jeseník a v MC Krteček Jeseník. Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo 29 % dotázaných, že neví. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev. V Jeseníku je možné využít slev v rámci rodinných pasů ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, na vybraná představení v Městských kulturních zařízeních (kino, divadlo, koncerty kaple), na Jesenickém koupališti a na krytém bazéně v Javorníku. Také mnoho dalších penzionů a restaurací nabízí slevy pět až patnáct procent. V následující desáté otázce měli dotázaní odpovědět na to, kde by uvítali slevy v rámci rodinných pasů. Odpovědi lze shrnout do dvou kategorií. První je soukromý sektor, kde lze k těmto slevám těžko někoho přesvědčit (např. lékárny, knihkupectví apod.) a druhou jsou místa, kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom neví (muzeum, kino, divadlo). Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde většina 68 % dotázaných uvedla varianty spíše ne nebo určitě ne, ale zde lze sledovat posun od odpovědi určitě ne ke spíše ne. Dvanáctá otázka v návaznosti na předchozí mapuje lokality s chybějícími dětskými hřišti. Nedávno došlo k instalaci nových herních prvků na ulicích Seifertova a Šumperská. Mělo dojít také k realizaci herních prvků u areálu bývalého OP Prostějov směrem k sídlišti, ale nepodařilo se získat územní souhlas konkurzního správce, proto byla realizace posunuta. Z lokalit, které se objevují opakovaně, lze jmenovat ještě ulici Kalvodovu, část Dětřichov a pás ulic od budovy Okresního soudu v Jeseníku směrem po ulicích Čechova a Dukelská. Objevují se také další lokality, 4

5 ale od nich je buď hřiště nedaleko (např. autobusové nádraží Smetanovy sady) nebo není reálné zde hřiště postavit (např. ulice Tovární). Aktuálně je možné využít dětských hřišť a dětských hracích prvků na ulicích Lipovská (mezi panelovými domy u řeky), Tyršova (mezi panelovými domy v blízkosti náměstí), Zeyerova (za výškovými panelovými domy), Klicperova (pod budovou Základní školy Jeseník na ulici Boženy Němcové), Seifertova (mezi panelovými domy u evangelického kostela), Šumperská (u fotbalového hřiště vpravo od hlavní silnice směrem z Jeseníku) a ve Smetanových sadech. Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je spíše negativní (37 % uvedlo spíše ne a 18 % určitě ne). Čtrnáctá otázka má za cíl pojmenovat konkrétní místa, kde je problém s bezbariérovostí. Z budov v majetku města se prakticky pokaždé objevují budovy Městského úřadu Jeseník na ulici Tovární i budova radnice, nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos). Zde se aktuálně jedná o instalaci směrové cedule k bezbariérovému vchodu, který lze využít z boční strany budovy a je zde možnost zazvonit na recepci, která vpustí bočním vchodem přímo k výtahům. Z dalších veřejných prostor jsou nejčastěji uváděny Česká spořitelna a Česká pošta. Patnáctá otázka se orientovala na další konkrétní věci. I odpovědi na tuto otázku lze shrnout do dvou kategorií. První jsou komerční aktivity, které město realizovat nemůže nebo nemá možnost je ovlivnit (cukrárna, restaurace s kvalitním dětským koutkem), nebo o nich nejsou lidé informováni. Objevují se potřeby aktivit pro rodiny s dětmi, které je možné využít v rámci Mateřského centra Krteček Jeseník a SVČ Duha, potřeba hlídání dětí od 2 let (viz informace výše) nebo potřeba cyklostezek, které jsou postupně budovány. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2012 Upozorňujeme příjemce, kteří obdrželi v roce 2012 příspěvek na činnost dle části A Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2012), na povinnost předložit závěrečnou zprávu o použití poskytnutého příspěvku s vyúčtováním nejpozději do Příjemci, kteří obdrželi příspěvek z rozpočtu města na akce nebo dofinancování projektů dle části B Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2012), jsou povinni předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním do 60 dnů od ukončení akce, nejpozději však do , a to i v případě, že se jedná o projekt víceletý. Příjemci příspěvku jsou povinni předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním, které musí obsahovat celoroční hospodaření v obdobném členění jako v žádosti o příspěvek na činnost a další náležitosti uvedené v odstavci 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku. Odevzdaná závěrečná zpráva by měla obsahovat relevantní doklady, proto příjemcům doporučujeme předložit závěrečnou zprávu s předstihem, aby bylo možno doplnit nebo opravit případné chyby ve vyúčtování. Pozdní či neúplné dodání bude považováno za porušení smlouvy a příjemce bude vyzván k vrácení části nebo celého příspěvku poskytnutého z rozpočtu města. Formulář závěrečné zprávy najdete na webových stránkách města granty a dotace. Bc. Lenka Frenclová, oddělení školství MěÚ Jeseník Veřejná služba již není povinná Ústavní soud v Brně rozhodl 27. listopadu o zrušení povinné veřejné služby. Ta ukládala osobám, které byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou službu. Pokud jste veřejnou službu vykonávat odmítli, přišli jste o podporu a dávky a museli jste si platit pojištění. Podle Ústavního soudu však tato skutečnost byla v rozporu se zákazem nucené práce i některými základními právy. Veřejná služba tedy bude nabízena pouze jako doplňková dobrovolná aktivita. Pokud již povinnou veřejnou službu vykonáváte, ale nemáte o ni nadále zájem, máte možnost požádat úřad práce o aktualizaci individuálního akčního plánu. (PR) 5

6 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ve dnech 11. a 12. ledna 2013 Město Jeseník v souladu se zákonem č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky informuje: 1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. V případě, že v prvním kole neobdrží žádný z kandidátů prezidenta České republiky nad 50 % hlasů, proběhne druhé kolo prezidentských voleb v termínu: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Lázně Jeseník, hotel Priessnitz zrcadlový sál pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část čp. 172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji v okrsku č. 2 je volební místnost: Mateřská škola Tyršova ul. 307 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Kalvodova /část čp. 189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290,1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část čp. 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213, 217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336, 355, 371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384/, Majakovského, Nádražní, Priessnitzova / část čp. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňová, Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část čp. 242,255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/ v okrsku č. 3 je volební místnost: Klub důchodců Dukelská ul. 6/718 pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část čp. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská /část čp. 69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129, 131, 169, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů v okrsku č. 4 je volební místnost: Gymnázium Jeseník, ul. Komenského 281/3 / přízemí- -jídelna / pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část čp. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí, Thámova 1355, 1374 v okrsku č. 5 je volební místnost: Divadlo Petra Bezruče, ul. 28. října 16/880 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova, Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část čp. 173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody v okrsku č. 6 je volební místnost: Domov penzion pro důchodce, Beskydská 6/1298 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská / část čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269/, Mahenova /část čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren / část čp. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/ v okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola ul Boženy Němcové 23/

7 pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova / část čp. 596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren / část čp. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova 1377, 1383/ v okrsku č. 8 je volební místnost: Klubovna ČZS, Husova ul. 5/274 pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část čp. 41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/, Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu, Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá stezka v okrsku č. 9 je volební místnost: SOU potravinářské, U Jatek 8/916 (boční trakt l. poschodí) pro voliče bydlící na ul Bezručova /část čp. 21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215/, Halasova, Kaplického, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova v okrsku č. 10 je volební místnost: Základní škola Nábřežní ul. 28/413 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část čp. 414, 415/, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou v okrsku č. 11 je volební místnost: Správa CHKO, Šumperská 93 pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší 3. Zásady hlasování Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. 4. Způsob hlasování 1) Volič obdrží do poštovní schránky hlasovací lístky zaregistrovaných kandidátů. Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Pokud volič neobdrží volební lístky předem, vydá mu je volební komise přímo ve volební místnosti. 2) Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. za plentu ) a tam vloží do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. 3) Obálku vhodí do označené urny Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Novela zákona o silničním provozu přináší změny u jednotlivých skupin řidičských oprávnění (ŘO). Účinnost této novely - zákon č. 297/2011 Sb. je stanovená od 19. ledna 2013 a je poměrně rozsáhlá, zejména ve změnách jednotlivých skupin řidičských oprávnění. Některé z plánovaných změn v ŘO od Ruší se podskupiny ŘO, nově jsou všechna ŘO samostatnými skupinami (AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T). 2. Držitel ŘO skupiny B smí řídit motorová vozidla zařazená nově do skupiny A1 s automatickou převodovkou. Jsou to: Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kw a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kw/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm. Informace pro motoristy ovšem pouze na území ČR (nebude proveden záznam do ŘP) 3. Mění se věková hranice (zvýšení věkových limitů) pro udělení skupin: A 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže). C 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). C+E 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). D 24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). D+E 24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). Ing. Josef Liberda, odbor dopravy a silničního hospodářství 7

8 Městská policie Jeseník Zpráva o realizaci projektů prevence kriminality v roce 2012 V roce 2012 městská policie realizovala celkem tři projekty v dotačním programu ministerstva vnitra. Jsou to následující: Zřízení pracoviště operátora MKDS Cílem projektu v oblasti situační prevence je zvýšit efektivitu kamerového systému rozšířením o řídící a vyhodnocovací centrum pracoviště operátora MKDS a zefektivnit tak monitorování a práci se záznamy ze současných 12 instalovaných kamerových bodů a práci se záznamy Záměrem projektu je rozšířením kamerového souboru pokračovat v posilování důvěry veřejnosti v provozování MKDS a působit na potencionální pachatele trestné činnosti. Konečným cílem je eliminovat páchání trestné a přestupkové činnosti v lokalitách, kam dosáhnou nejen technické možnosti, ale také lidský a pracovní potenciál operátorů kamerového systému. Cílovou skupinou tohoto projektu situační prevence jsou zejména potencionální pachatelé (primární cílová skupina) protiprávních činů na veřejnosti, které ohrožují a poškozují společnost a její hodnoty. Jde o pachatele trestných činů, správních deliktů. Ve vztahu k pachatelům je cílem projektu tyto pachatele buď odradit od páchání těchto skutků na veřejnosti anebo, když už jej spáchá, zvýšit šance na odhalení a potrestání tohoto pachatele. Jde zejména o pachatele majetkové a násilné kriminality, přestupky proti veřejnému pořádku a o vandalismus. Do cílové skupiny patří ale také veřejnost (sekundární cílová skupina), která v převážné většině ctí a respektuje právní a morální řád společnosti. Ve vztahu k veřejnosti je cílem projektu dále posílit její důvěru v efektivitu bezpečnostní funkce veřejné správy a zvyšovat mezi lidmi pocit bezpečí. V rámci stávajícího MKDS bylo zřízeno nové pracoviště operátora, které odpovídá standardům požadovaným pro takový typ režimového pracoviště. Pořízením adekvátního technického vybavení a stavebně prostorovým začleněním nového pracoviště operátora MKDS je zohledněna bezpečnost, ergonomie a hygiena práce operátora, což výrazně přispěje ke zvýšení efektivity celého MKDS města Jeseníku. Pracoviště operátora kamerového systému se nachází na ulici Dukelská v prvním patře (dvoupatrového) domu č. p. 718/6, na služebně městské policie. Obrazy z kamer jsou operátorem monitorovány na plazmových obrazovkách (o úhlopříčce 107 cm), pracoviště je vybaveno chladící (klimatizační) jednotkou, veškeré počítače (hardware) zajišťující provoz kamerového systému jsou umístěny v samostatné technologické místnosti. Celkové náklady na projekt: ,- Kč z toho dotace: ,- Kč, tzn. 87 % z toho spoluúčast města: ,- Kč, tzn. 13 % Duhový klub Cílem druhého projektu bylo pořídit vybavení pro volnočasové aktivity dětí školou povinných, které navštěvují prostory Střediska volného času (SVČ) DUHA v areálu Základní školy Jeseník na ulici Průchodní (bývalý klášter sester voršilek). Od měsíce září 2012 tak dětem slouží k trávení volného času a k zájmovým aktivitám například domácí kino, dva notebooky, sady herního vybavení, včetně pokeru, X boxů, kvízy a jiné aktivizační hry pro děti. Součástí dodávky bylo také sportovní vybavení: sportovní luky, stůl pro stolní tenis a pálky, kuželky, stůl Maracaibo, badmintonové sady a pétanque. Celkové náklady na projekt: ,- Kč z toho dotace: ,- Kč, tzn. 89,9 % z toho spoluúčast města: ,- Kč, tzn. 10,1 % Bezpečnostní řetízky pro seniory Nápad nabídnout zejména osaměle žijícím seniorům nebo seniorským párům v Jeseníku instalaci jednoduchého pasivního prvku na dveřích do jejich bytu instalaci bezpečnostního řetízku, se zrodil na jaře 2012 a to na zasedání komise pro rodinu a sociální věci. Pro úplnost nutno podotknout, že Policie ČR ve spolupráci s radnicemi některých obcí na Jesenicku (vyjma Jeseníku) namontovala ve vytipovaných domácnostech bezpečnostní řetízky již dříve. Na základě doporučení komise pro rodinu a pro sociální věci a komise pro prevenci kriminality a 8

9 v souladu s usnesením rady města městská police zpracovala projekt a v měsíci červnu podala žádost o poskytnutí státní účelové dotace v rámci druhého, dodatečného kola řízení o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Současně byla zahájena informační kampaň prostřednictvím měsíčního zpravodaje města. Cílem projektu má být zvýšení pocitu bezpečí seniorů a občanů se zdravotním postižením a ztížení možnosti páchání trestné činnosti na těchto osobách. Cílovou skupinou jsou senioři a občané zdravotně postižení, kteří žijí samostatně, nebo ve společné domácnosti s partnerem a mohou být ohroženi trestnou činnosti. 24. srpna 2012 bylo městu Jeseník doručeno rozhodnutí ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012, a to: ve výši Kč na nákup a instalaci 70 ks bezpečnostních řetízků, ve výši Kč na informační a propagační samolepky. Město Jeseník prostřednictvím zastupitelstva města na zasedání v září 2012 rozhodlo, že do projektu vloží vlastní prostředky ve výši Kč. Celkové výdaje tak byly stanoveny na částku Kč ( dotace spoluúčast města). Následně pokračovala informační kampaň v městském zpravodaji v měsících září až listopad, přičemž se zejména od měsíce října rychle zvyšoval počet zájemců. Mezitím městská policie oslovovala možné dodavatele zámečnických prací a hledala optimálního dodavatele vhodného typu řetízků. 18. října 2012 městská policie provedla montáž bezpečnostních řetízků v prvních 5 domácnostech. Montáž provedl řemeslník odborné firmy. Při instalaci zabezpečovacího řetízku byl vždy přítomen strážník, který uskutečnil rozhovor s klientem seniorem, během něhož jej seznámil s bezpečnostními pravidly důležitými pro seniory samostatně žijící v bytě. Poučil jej, jak se chovat v případě, že by do bytu chtěla vniknout cizí osoba, upozornil na kriminogenní faktory, přidal informační (výstražnou) samolepku a leták s užitečnými radami a informacemi. Za období od do tak městská policie uskutečnila 17 montážních dní během kterých bylo nainstalováno celkem 112 bezpečnostních řetízků. Na projektu se podílely místní firmy: kromě odborné zámečnické firmy z Jeseníku také jesenická specializovaná prodejna, která dodala řetízky v přijatelné ceně a grafické studio z Jeseníku, jež vyrobilo informační samolepky. Na závěr je správné dodat, že počet zájemců překročil možnosti projektu (70 instalací dle dotačních kritérií, 112 na konci realizace projektu). Díky dobré spolupráci s dodavatelskými firmami se podařilo vyhovět žádostem 112 seniorů. Jejich průměrný věk je 70 let. Přesto již nebylo možné provést několik instalací. Těm zájemcům z řad seniorů, kterým jsme již nemohli vyhovět, včetně těch, kteří se ještě mohou přihlásit, chceme vzkázat, že budeme hledat možnosti, abychom také jim mohli nejpozději v měsíci lednu 2013 vyhovět a bezpečnostní prvek na dveře jejich bytu nainstalovat. Pavel Šuranský, velitel městské policie Adventní táčky ve znamení hudby, další z cyklu naučných přednášek Akademie třetího věku pro seniory Dne , na svátek svaté Lucie, se konaly od hodin v prostorách Klubu seniorů na Dukelské ulici v Jeseníku Adventní táčky - komponovaný pořad hudby a slova s předvánoční tematikou. Vystoupili členové Jesenického chrámového sboru Laudate Dominum a žáci z violoncellové i literárně dramatické třídy ZUŠ Jeseník pod vedením paní Rafaely Drgáčové. V pořadu zazněly verše českých básníků a komorní i duchovní hudba od renesance po současnost. Účastníci se zaposlouchali do vánoční hudby, slova a písní, které jim přiblížily kouzelný čas nadcházejících svátků. Adventní pásmo si přišli vyslechnout v hojném počtu nejen senioři, ale i přátelé hudby. Na závěr si společně zazpívali a popřáli pěkné svátky vánoční účinkující i pořadatelé akademie. Vymětalová Věra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9

10 Dobrovolnická činnost ve Středisku pečovatelské služby Jeseník, p.o. Jedním z poslání Střediska pečovatelské služby Jeseník je umožnit seniorům a dospělým osobám s chronickým onemocněním vysokou kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí. Jelikož může činnost dobrovolníků při naplňování tohoto poslání významně pomoci, zahájili jsme od 1. června 2011 ve spolupráci s Maltézskou pomocí o.p.s. Centrem Olomouc dobrovolnické aktivity, jež jsou realizovány v rámci programu Pomoc osamoceným seniorům. Dobrovolnická služba je v současné době určena pro klienty pečovatelské služby Jeseník, avšak naším cílem je rozšíření činnosti dobrovolníků i do domovů pro seniory, penzionů, domů s pečovatelskou službou a dalších zařízení pro seniory v celém okrese Jeseník. Kdo je to dobrovolník Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může se jím stát téměř kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Proč však v dnešní době dělat něco zadarmo? Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolnická činnost přináší člověku pocit uspokojení ze smysluplné činnosti, která činí druhému člověku radost. Dobrovolník dostává pozitivní zpětnou vazbu, slyší poděkování a vidí spokojenost na tváři druhého člověka. V dnešní hektické době děláme spoustu věcí, o jejichž smyslu pochybujeme. Právě dobrovolnictví je ale činností, která smysl má. V současné době pro nás aktivně pracuje pět dobrovolníků, kteří navštěvují naše klienty, povídají si s nimi, předčítají jim knížky, chodí na procházky nebo si prohlíží fotografie, případně si zahrají nějakou společenskou hru. Možností, jak se seniory trávit čas je mnoho. Každý dobrovolník tak nabízí kus sebe sama a věnuje svůj volný čas. Dobrovolník však nenahrazuje práci pečovatelek, neuklízí, nenakupuje, nepomáhá při hygieně klientů. Je jim ale na blízku, aby mohl vyslechnout jejich trápení a starosti, sdílet s nimi jejich radost či vyslechnout jejich často zajímavý životní příběh. Dobrovolnická činnost může být oboustranně obohacující, protože právě od starších lidí je možné načerpat mnoho životních moudrostí a také se částečně připravit na vlastní stáří a méně se jej tak obávat. Kdo se může stát dobrovolníkem? Mezi našimi dobrovolníky jsou studenti, maminky na mateřské dovolené, ženy středního věku, nezaměstnaní, ale i pracující lidé, jejichž vlastní zaměstnání je mnohdy nenaplňuje a chybí jim kontakt s druhými lidmi. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má chuť aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Dobrovolnická práce je tak vhodná i pro aktivní seniory. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, nabízíme Vám odborné zaškolení, supervize a další možnosti vzdělávání. Případné zájemce o dobrovolnickou činnost velmi rádi uvítáme v našem kolektivu. Kontaktujte nás na telefonním čísle Ing. Jana Vrbovská, koordinátorka dobrovolníků Charitní ošetřovatelská služba Ošetřovatelská služba Charity Javorník zajišťuje odbornou zdravotní péči na území celého okresu Jeseník. Je určena klientům, a to především v seniorském věku, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni ve zdravotnickém či sociálním zařízení, nebo by byli nuceni do těchto zařízení docházet. Zdravotní péče je poskytována v domácnostech klientů. Je indikována praktickým lékařem nebo lékařem při propouštění z nemocničního ošetřování. Péči provádějí registrované zdravotní sestry. Lékaři nejsou nijak limitováni, kolik zdravotních úkonů indikují. Klienti za tuto péči neplatí, je plně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění. Pokud Vy nebo Vaši blízcí máte potřebu využít tuto službu, neváhejte oslovit svého praktického lékaře. Naše zdravotní sestry mohou poskytnout tyto úkony: odběry krve, aplikace injekcí, aplikace inzulínu, aplikace infuzí, příprava léků, podávání léků, měření tlaku, převazy ran, ošetřování bércových vředů, ošetřování proleženin, ošetřování stomií, zaučení v péči o nemocné, péče o ležící klienty. Kontakt na vedoucí ošetřovatelské služby: Marcela Ďurišová tel

11 Vývoz splašků a kalů zajišťuje společnost Vak Provoz vodohospodářské infrastruktury v Jeseníku zajišťuje od července společnost Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Společnost však také převzala provoz čistírny odpadních vod a poskytuje služby v oblasti vývozu jímek, žump, septiků, domovních čistíren nebo jiných kalů a fekálií v celém okrese. Více se dozvíte na internetových stránkách Čistírna odpadních vod Česká Ves VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ Objednávejte na tel: , Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo šestnácté jednání komise pro rodinu a sociální věci. Přítomny byly Alena Řehová, Ivana Malá a Bc. Renata Plevová. Mgr. Jitka Kaňovská a František Mencner se z jednání komise omluvili. Komisi byl předložen k projednání návrh plánu rozvoje rodinné politiky a po projednání byl doporučen ke schválení v Zastupitelstvu města Jeseník. Dalším bodem jednání bylo projednání výstupů z dotazníku k městskému porodnému. V samostatném článku v tomto vydání jsou informace a odpovědi k některým podnětům, které z dotazníku vzešly. Dalším bodem byla diskuse o možném pokračování soutěže pro veřejnost Fantazie bez hranic. Komise se shodla, že další pokračování soutěže by mělo proběhnout v první polovině následujícího roku. Pro umístění výstavy bylo tentokrát navrženo foyer Kina Pohoda v Jeseníku. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Komise pro cestovní ruch a lázeňství Dne se uskutečnilo 15. zasedání komise pro CRaL v tomto složení: Bc. Tibor Macík, Marcel Šos, RNDr. Jan Hauk, CSc., Jaroslav Skřivánek a Petr Šimčík, Dis. Provozovatel Informačního centra Jesenicka pan Marcel Šos informoval členy komise o nových propagačních letácích města Jeseník. S blížící se zimní sezónou navrhla komise vytvořit produktový balíček, který by nabízel zvýhodněné služby ve městě Jeseník a přilákal by tak lyžaře z horských středisek do města. Na příštím zasedání bude koncept produktového balíčku blíže specifikován. Ing. Martina Kroupová, asistentka starostky Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Rada města zápisy z jednání komisí při RM. 11

12 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství (povolenky), Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Valle Verde s.r.o. Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Odbor správní - celkem 857,000 607,000

Odbor správní - celkem 857,000 607,000 Město Jeseník Schválený rozpočet města na r. 2013 Schváleno ZM 18.12.2012 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ročník III LEDEN 2013

ročník III LEDEN 2013 Návštěva německého města Kirchheim unter Teck Starostka města Jeseníku Ing. Marie Fomiczewová spolu s místostarostou Ing. Liborem Halasem a zastupitelkou Ing. Evou Jedličkovou přijali pozvání od čestného

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více