Jeseník opět boduje, děkujeme!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník opět boduje, děkujeme!"

Transkript

1 Jeseník opět boduje, děkujeme! Na každého z vás, jesenických občanů, připadá přes 61 kilogramů vytříděného papíru, skla, plastu a nápojových kartónů. Díky tomu Jeseník získal prvenství mezi městy v sedmém ročníku soutěže O keramickou popelnici v Olomouckém kraji, která byla 4. prosince vyhlášena na Svatém Kopečku u Olomouce. Město Jeseník je v soutěži unikátem, v uplynulých ročnících dosud nenašlo přemožitele. Na druhém místě se umístila Olomouc, následovaná Uničovem. Je to ocenění pro vás, kteří třídíte. Tedy gratulujeme a děkujeme zároveň. MěÚ Jeseník a Technické služby Jeseník a.s. Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Oddělení investic Městského úřadu Jeseník informuje spoluobčany o tom, že po náročném a zdlouhavém procesu zajišťování potřebných financí město Jeseník obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník. Dotace pochází z Operačního programu životní prostředí a její výše dosahuje cca 90 % z celkových 9,8 mil. Kč nákladů projektu. V tomto směru lze hovořit o značném úspěchu, protože bez tak zásadní finanční podpory by obdobná investice nebyla možná. Pokračování ma str. 2 Změna úředních hodin Poslední den v roce 31. prosince 2012 jsou úřední hodiny na Městském úřadě v Jeseníku stanoveny od 8 do 12 hodin. ročník II PROSINEC 2012 Vážení a milí občané Jeseníku! Uplynul téměř rok od chvíle, kdy jsem při loňském silvestrovském půlnočním přípitku na náměstí pronesla nás nedostanou! A jak je vidět, zatím nedostali. Život na Jesenicku je tvrdý a dokud tento stát neupustí od krátkozrakých trendů oslabování venkovských a pohraničních regionů, tvrdý bude dále. Ale já věřím ve zdravé a bojovné jádro zdejších obyvatel, v jejich vynalézavost i přizpůsobivost. Méně odolní se stěhují pryč, ale jsou také mladí vzdělaní lidé, kteří se sem vracejí, budují si domovy a chtějí v tomto krásném kraji žít. Zvykáme si na režim pracovní mobility do jiných regionů s víkendovými návraty sem do Jeseníku - domů. Starostové z Jesenicka spojují síly bez ohledu na dres a bijí se na všech úrovních veřejné správy o rovnější přístup a zájem mocných o náš region. Proto také věřím, že žádný konec života na Jesenicku nehrozí, jako nehrozí žádný konec světa díky náhlé kosmické či pozemské přírodní katastrofě. Vše je otázka evoluce. Je jen na lidstvu, zda se bude svým chováním propracovávat ke kvalitativně lepšímu společenství a šťastnějšímu životu anebo naopak bude čím dál krutější, studenější a bezohlednější až k vlastní záhubě. Blíží se vánoční svátky, a to je čas k zamyšlení nad vlastním přístupem k životu. Ruku na srdce, dokážeme si upřímně vyhodnotit a přiznat, ke kterému z těch dvou trendů kdo z nás přispívá? Jak se chová ke svým blízkým, přátelům, ale i ostatním lidem, kteří ho obklopují. Jak se umí vcítit do situace slabších, představit si, že sám také jednou zestárne, může onemocnět, přijít o práci nebo majetek. Pak bude pozdě na to si položit otázku - když mi bylo dobře, šel jsem dobrým příkladem těm, od nichž nyní já sám potřebuji soucit a pomoc? Pokračování na str. 3

2 Vyjádřete se k záměru národního parku Jeseníky Již téměř pět let probíhá diskuze nad možností vyhlášení Národního parku Jeseníky (NPJ). Byly vypracovány studie, sepisovány petice, organizovány besedy, vznikly webové stránky věnované tomuto tématu. Záměr je stále ve fázi návrhu a je tedy možnost pořád se k němu vyjádřit. Jednou z variant je vyplnění anonymního dotazníku, který je doplňkovou součástí diplomové práce zpracovávané pod Univerzitou Palackého v Olomouci. Jeho cílem je anonymně zjistit, jak jsou místní občané o návrhu NPJ informováni a jaké mají k tomu tématu názory. Dotazník tvoří 10 otázek, které se snaží zjistit základní postoje a názory obyvatel, dále také vztah k současnému statutu CHKO. Jedná se o jednoduché, přitom podstatné, otázky, některé z nich jsou spíše pocitového charakteru. V závěru dotazníků je prostor pro vzkaz zpracovateli dotazníků. Je tedy stále dostatek prostoru k tomu projevit svůj názor, svoje obavy, nejistoty, ale i podporu či dát najevo zájem o tuto problematiku. Anonymní dotazníky je možné vyplnit na IC Jesenicka, nebo stáhnout formulář na a zalepený v obálce (kvůli anonymitě) zanést na IC Jesenicko, či jej odeslat do půlky února 2013 na adresu autorky diplomové práce Petry Bečvářové, Hrabenov 44, Ruda nad Moravou Na obálku, prosím, připsat pouze obec, ze které dotazník putuje. Výsledky dotazníkového šetření budou uvedeny v DP na téma Analýza přírodních a socioekonomických podkladů nutných k vyhlášení NP Jeseníky, která bude k dispozici od května 2013, dále na webových stránkách a případně na stránkách katedry ekologie a životního prostředí UP v Olomouci. Autorku DP můžete také kontaktovat přímo prostřednictvím mailu: (PR) Cenu soutěže O keramickou popelnici za Jeseník přebírali místostarosta města Ing. Libor Halas a Jan Prejda, ředitel TSJ a.s. Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod. v Kapli. 2

3 Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad V měsíci prosinci se na některých sběrných stanovištích tříděného odpadu objevily kontejnery na textil. Občané Jeseníku tak mají možnost třídit kromě papíru, plastů, skla a elektrozařízení také použitý textil a obuv. Speciální bílé kontejnery na sběr oděvů, textilu a obuvi obdrželo město zdarma od společnosti Revenge, a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy), dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Svoz vytříděného textilu bude zajišťovat společnost Revenge, a.s. jedenkrát za týden. Ve městě bylo rozmístěno celkem deset kontejnerů 8 ks kontejnerů je součástí sběrných míst Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Dokončení z titulní strany Projekt je zaměřen na šest nejvýznamnějších lokalit města. Ošetření zeleně proběhne v městském parku Smetanovy sady, v Raymannově parku, v parčíku Vodní ulice, v lokalitě náměstí Svobody, na hřbitově v Husově ulici a na hřbitově v Bukovicích. Opatření zahrnující kácení, zdravotní řezy, stabilizaci i novou výsadbu si kladou za cíl upravit městskou zeleň především z hlediska bezpečnostního, zdravotního, ale i vhodně estetického s patřičným vytříbením vhodné skladby stromů a keřů. Provedený záměr by měl přinést zkvalitnění odpočinkové zóny a městských hřbitovů pro místní obyvatele, ale také příjemné prostředí lázeňským návštěvníkům města. V současné době již probíhá příprava samotné realizace akce, a to ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. a zhotovitelem společností Gardenline s.r.o., která má sídlo v Litoměřicích. První fyzické práce započnou s největší pravděpodobností počátkem ledna Občané nechť očekávají mírná omezení pohybu v bezprostředním prostoru prací. Marek Fatura, referent OSMI-OIR na separovaný odpad, a to na ulicích Lipovská, Vaškova, Horská, Vrchlického, Seifertova, Havlíčkova, Rejvízská a na nám. Svobody, zbývající 2 kontejnery jsou umístěny ve sběrných dvorech na ulici Lipovská a Otakara Březiny. Zavedení sběru tříděného textilu je další forma třídění, která je cestou jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a zároveň přinese městu úspory za jeho odstranění. Doposud tento odpad končil převážně ve sběrných nádobách na směsný odpad a následně na skládce komunálního odpadu v Supíkovicích. Ing. Regina Weiserová, referent odboru ŽP - státní správa lesů Sběrný dvůr o Vánocích Otevírací doba sběrných dvorů (ul. Otakara Březiny, ul. Lipovská): pondělí 14:00 19:00 středa 8:00 18:00 pátek 12:00 18:00 sobota 8:00 16:00 Zavřeno bude ve dnech 24., 26. a Sběr vánočních stromků Vánoční stromky odkládejte k nádobám na komunální odpad. Budou sbírány průběžně v měsíci lednu. Vážení a milí občané Jeseníku! Dokončení z titulní strany Přátelé, dovolte mi, abych i letos Vám a Vašim blízkým popřála jménem celého vedení města Jeseníku krásné svátky vánoční, pohodovou rodinnou atmosféru a hodně zdraví a sil v novém roce. Srdečně Vás zvu na Silvestra na náměstí v Jeseníku, od hodin je pro Vás připraven hudební program a o půlnoci si zase společně připijeme na to, ať nás nedostanou! Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 Dotazník k městskému porodnému otázky a odpovědi Společně s městským porodným byl vytvořen také dotazník, který se snaží mapovat potřeby rodin s dětmi. Tento dotazník postihuje širokou oblast potřeb rodin s dětmi, a to od školství, přes bezbariérovost a rodinné pasy, až po chybějící aktivity pro rodiny s dětmi. Z posledního zjišťování potřeb vzešlo několik zajímavých podnětů, ale zároveň se také objevily ty, které už byly naplněny, ale není o nich dostatečná povědomost. Proto chceme v tomto příspěvku jednak pojmenovat výstupy z dotazníku a zároveň informovat o všech dosavadních realizovaných aktivitách. Výstupy představují už poměrně reprezentativní vzorek názorů a potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník (aktuálně je vyplněno 82 dotazníků). První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta spíše a určitě ne (53 %) a zároveň se zvyšuje počet osob, které uvádějí variantu nevím. Druhá otázka se ptá po zájmu o stavební parcelu na rodinný domek. Většina dotázaných odpověděla spíše ne nebo rozhodně ne, ale zároveň se 8 dotázaných vyjádřilo, že by rozhodně měli zájem, a 17 rodin zvolilo variantu spíše ano. Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této nabídky nevyužila, ale 27 rodin uvedlo variantu určitě ano (8) nebo spíše ano (19). Služby hlídání může zajišťovat krtečkova dětská skupina, která je určena pro 4 děti ve věku 2-3 let. Konkrétní informace lze získat přímo v MC Krteček Jeseník (www.krtecekjesenik.cz). Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou převažovala odpověď ve 3 letech (78 %) následována variantou ve 4 letech (12 %). Pátá otázka zjišťovala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny. Mírnou převahu měly odpovědi spíše ano a určitě ano (54 %). Šestá otázka se věnovala oblasti využívání služeb zařízení, která zajišťují aktivity pro rodiny s dětmi. Zde uvedlo 78 % rodin, že mají zájem o využívání těchto služeb (určitě ano 53 % a spíše ano 25 %). Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území města. Zde se projevuje neinformovanost obyvatel, protože mnoho uvedených aktivit funguje, jen o nich rodiny neví. Například kroužky a aktivity pro rodiny s dětmi zajišťují SVČ Duha Jeseník a Mateřské centrum Krteček Jeseník. Plavání s dětmi vede Soňa Bendová pro děti od jednoho roku a kurzy probíhají v Jeseníku-lázních (www.vodnihratky.webnode.cz). Další plavání vede Monika Blandová pro děti od půl roku a kurzy plavání probíhají v hotelu Hélios v Lipové-lázních Osmá otázka zjišťuje informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná situace jako u předchozí otázky, kdy 55 % dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací (určitě ano nebo spíše ano) i přesto, že jsou opakovaně v JesInfu zveřejňovány informace o rodinných pasech, k dispozici jsou rovněž v IC Jeseník a v MC Krteček Jeseník. Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo 29 % dotázaných, že neví. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev. V Jeseníku je možné využít slev v rámci rodinných pasů ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, na vybraná představení v Městských kulturních zařízeních (kino, divadlo, koncerty kaple), na Jesenickém koupališti a na krytém bazéně v Javorníku. Také mnoho dalších penzionů a restaurací nabízí slevy pět až patnáct procent. V následující desáté otázce měli dotázaní odpovědět na to, kde by uvítali slevy v rámci rodinných pasů. Odpovědi lze shrnout do dvou kategorií. První je soukromý sektor, kde lze k těmto slevám těžko někoho přesvědčit (např. lékárny, knihkupectví apod.) a druhou jsou místa, kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom neví (muzeum, kino, divadlo). Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde většina 68 % dotázaných uvedla varianty spíše ne nebo určitě ne, ale zde lze sledovat posun od odpovědi určitě ne ke spíše ne. Dvanáctá otázka v návaznosti na předchozí mapuje lokality s chybějícími dětskými hřišti. Nedávno došlo k instalaci nových herních prvků na ulicích Seifertova a Šumperská. Mělo dojít také k realizaci herních prvků u areálu bývalého OP Prostějov směrem k sídlišti, ale nepodařilo se získat územní souhlas konkurzního správce, proto byla realizace posunuta. Z lokalit, které se objevují opakovaně, lze jmenovat ještě ulici Kalvodovu, část Dětřichov a pás ulic od budovy Okresního soudu v Jeseníku směrem po ulicích Čechova a Dukelská. Objevují se také další lokality, 4

5 ale od nich je buď hřiště nedaleko (např. autobusové nádraží Smetanovy sady) nebo není reálné zde hřiště postavit (např. ulice Tovární). Aktuálně je možné využít dětských hřišť a dětských hracích prvků na ulicích Lipovská (mezi panelovými domy u řeky), Tyršova (mezi panelovými domy v blízkosti náměstí), Zeyerova (za výškovými panelovými domy), Klicperova (pod budovou Základní školy Jeseník na ulici Boženy Němcové), Seifertova (mezi panelovými domy u evangelického kostela), Šumperská (u fotbalového hřiště vpravo od hlavní silnice směrem z Jeseníku) a ve Smetanových sadech. Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je spíše negativní (37 % uvedlo spíše ne a 18 % určitě ne). Čtrnáctá otázka má za cíl pojmenovat konkrétní místa, kde je problém s bezbariérovostí. Z budov v majetku města se prakticky pokaždé objevují budovy Městského úřadu Jeseník na ulici Tovární i budova radnice, nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos). Zde se aktuálně jedná o instalaci směrové cedule k bezbariérovému vchodu, který lze využít z boční strany budovy a je zde možnost zazvonit na recepci, která vpustí bočním vchodem přímo k výtahům. Z dalších veřejných prostor jsou nejčastěji uváděny Česká spořitelna a Česká pošta. Patnáctá otázka se orientovala na další konkrétní věci. I odpovědi na tuto otázku lze shrnout do dvou kategorií. První jsou komerční aktivity, které město realizovat nemůže nebo nemá možnost je ovlivnit (cukrárna, restaurace s kvalitním dětským koutkem), nebo o nich nejsou lidé informováni. Objevují se potřeby aktivit pro rodiny s dětmi, které je možné využít v rámci Mateřského centra Krteček Jeseník a SVČ Duha, potřeba hlídání dětí od 2 let (viz informace výše) nebo potřeba cyklostezek, které jsou postupně budovány. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2012 Upozorňujeme příjemce, kteří obdrželi v roce 2012 příspěvek na činnost dle části A Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2012), na povinnost předložit závěrečnou zprávu o použití poskytnutého příspěvku s vyúčtováním nejpozději do Příjemci, kteří obdrželi příspěvek z rozpočtu města na akce nebo dofinancování projektů dle části B Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2012), jsou povinni předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním do 60 dnů od ukončení akce, nejpozději však do , a to i v případě, že se jedná o projekt víceletý. Příjemci příspěvku jsou povinni předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním, které musí obsahovat celoroční hospodaření v obdobném členění jako v žádosti o příspěvek na činnost a další náležitosti uvedené v odstavci 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku. Odevzdaná závěrečná zpráva by měla obsahovat relevantní doklady, proto příjemcům doporučujeme předložit závěrečnou zprávu s předstihem, aby bylo možno doplnit nebo opravit případné chyby ve vyúčtování. Pozdní či neúplné dodání bude považováno za porušení smlouvy a příjemce bude vyzván k vrácení části nebo celého příspěvku poskytnutého z rozpočtu města. Formulář závěrečné zprávy najdete na webových stránkách města granty a dotace. Bc. Lenka Frenclová, oddělení školství MěÚ Jeseník Veřejná služba již není povinná Ústavní soud v Brně rozhodl 27. listopadu o zrušení povinné veřejné služby. Ta ukládala osobám, které byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou službu. Pokud jste veřejnou službu vykonávat odmítli, přišli jste o podporu a dávky a museli jste si platit pojištění. Podle Ústavního soudu však tato skutečnost byla v rozporu se zákazem nucené práce i některými základními právy. Veřejná služba tedy bude nabízena pouze jako doplňková dobrovolná aktivita. Pokud již povinnou veřejnou službu vykonáváte, ale nemáte o ni nadále zájem, máte možnost požádat úřad práce o aktualizaci individuálního akčního plánu. (PR) 5

6 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ve dnech 11. a 12. ledna 2013 Město Jeseník v souladu se zákonem č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky informuje: 1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. V případě, že v prvním kole neobdrží žádný z kandidátů prezidenta České republiky nad 50 % hlasů, proběhne druhé kolo prezidentských voleb v termínu: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Lázně Jeseník, hotel Priessnitz zrcadlový sál pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část čp. 172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji v okrsku č. 2 je volební místnost: Mateřská škola Tyršova ul. 307 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Kalvodova /část čp. 189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290,1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část čp. 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213, 217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336, 355, 371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384/, Majakovského, Nádražní, Priessnitzova / část čp. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňová, Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část čp. 242,255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/ v okrsku č. 3 je volební místnost: Klub důchodců Dukelská ul. 6/718 pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část čp. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská /část čp. 69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129, 131, 169, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů v okrsku č. 4 je volební místnost: Gymnázium Jeseník, ul. Komenského 281/3 / přízemí- -jídelna / pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část čp. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí, Thámova 1355, 1374 v okrsku č. 5 je volební místnost: Divadlo Petra Bezruče, ul. 28. října 16/880 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova, Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část čp. 173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody v okrsku č. 6 je volební místnost: Domov penzion pro důchodce, Beskydská 6/1298 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská / část čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269/, Mahenova /část čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren / část čp. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/ v okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola ul Boženy Němcové 23/

7 pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova / část čp. 596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren / část čp. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova 1377, 1383/ v okrsku č. 8 je volební místnost: Klubovna ČZS, Husova ul. 5/274 pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část čp. 41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/, Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu, Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá stezka v okrsku č. 9 je volební místnost: SOU potravinářské, U Jatek 8/916 (boční trakt l. poschodí) pro voliče bydlící na ul Bezručova /část čp. 21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215/, Halasova, Kaplického, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova v okrsku č. 10 je volební místnost: Základní škola Nábřežní ul. 28/413 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část čp. 414, 415/, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou v okrsku č. 11 je volební místnost: Správa CHKO, Šumperská 93 pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší 3. Zásady hlasování Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. 4. Způsob hlasování 1) Volič obdrží do poštovní schránky hlasovací lístky zaregistrovaných kandidátů. Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Pokud volič neobdrží volební lístky předem, vydá mu je volební komise přímo ve volební místnosti. 2) Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. za plentu ) a tam vloží do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. 3) Obálku vhodí do označené urny Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Novela zákona o silničním provozu přináší změny u jednotlivých skupin řidičských oprávnění (ŘO). Účinnost této novely - zákon č. 297/2011 Sb. je stanovená od 19. ledna 2013 a je poměrně rozsáhlá, zejména ve změnách jednotlivých skupin řidičských oprávnění. Některé z plánovaných změn v ŘO od Ruší se podskupiny ŘO, nově jsou všechna ŘO samostatnými skupinami (AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T). 2. Držitel ŘO skupiny B smí řídit motorová vozidla zařazená nově do skupiny A1 s automatickou převodovkou. Jsou to: Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kw a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kw/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm. Informace pro motoristy ovšem pouze na území ČR (nebude proveden záznam do ŘP) 3. Mění se věková hranice (zvýšení věkových limitů) pro udělení skupin: A 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže). C 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). C+E 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). D 24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). D+E 24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). Ing. Josef Liberda, odbor dopravy a silničního hospodářství 7

8 Městská policie Jeseník Zpráva o realizaci projektů prevence kriminality v roce 2012 V roce 2012 městská policie realizovala celkem tři projekty v dotačním programu ministerstva vnitra. Jsou to následující: Zřízení pracoviště operátora MKDS Cílem projektu v oblasti situační prevence je zvýšit efektivitu kamerového systému rozšířením o řídící a vyhodnocovací centrum pracoviště operátora MKDS a zefektivnit tak monitorování a práci se záznamy ze současných 12 instalovaných kamerových bodů a práci se záznamy Záměrem projektu je rozšířením kamerového souboru pokračovat v posilování důvěry veřejnosti v provozování MKDS a působit na potencionální pachatele trestné činnosti. Konečným cílem je eliminovat páchání trestné a přestupkové činnosti v lokalitách, kam dosáhnou nejen technické možnosti, ale také lidský a pracovní potenciál operátorů kamerového systému. Cílovou skupinou tohoto projektu situační prevence jsou zejména potencionální pachatelé (primární cílová skupina) protiprávních činů na veřejnosti, které ohrožují a poškozují společnost a její hodnoty. Jde o pachatele trestných činů, správních deliktů. Ve vztahu k pachatelům je cílem projektu tyto pachatele buď odradit od páchání těchto skutků na veřejnosti anebo, když už jej spáchá, zvýšit šance na odhalení a potrestání tohoto pachatele. Jde zejména o pachatele majetkové a násilné kriminality, přestupky proti veřejnému pořádku a o vandalismus. Do cílové skupiny patří ale také veřejnost (sekundární cílová skupina), která v převážné většině ctí a respektuje právní a morální řád společnosti. Ve vztahu k veřejnosti je cílem projektu dále posílit její důvěru v efektivitu bezpečnostní funkce veřejné správy a zvyšovat mezi lidmi pocit bezpečí. V rámci stávajícího MKDS bylo zřízeno nové pracoviště operátora, které odpovídá standardům požadovaným pro takový typ režimového pracoviště. Pořízením adekvátního technického vybavení a stavebně prostorovým začleněním nového pracoviště operátora MKDS je zohledněna bezpečnost, ergonomie a hygiena práce operátora, což výrazně přispěje ke zvýšení efektivity celého MKDS města Jeseníku. Pracoviště operátora kamerového systému se nachází na ulici Dukelská v prvním patře (dvoupatrového) domu č. p. 718/6, na služebně městské policie. Obrazy z kamer jsou operátorem monitorovány na plazmových obrazovkách (o úhlopříčce 107 cm), pracoviště je vybaveno chladící (klimatizační) jednotkou, veškeré počítače (hardware) zajišťující provoz kamerového systému jsou umístěny v samostatné technologické místnosti. Celkové náklady na projekt: ,- Kč z toho dotace: ,- Kč, tzn. 87 % z toho spoluúčast města: ,- Kč, tzn. 13 % Duhový klub Cílem druhého projektu bylo pořídit vybavení pro volnočasové aktivity dětí školou povinných, které navštěvují prostory Střediska volného času (SVČ) DUHA v areálu Základní školy Jeseník na ulici Průchodní (bývalý klášter sester voršilek). Od měsíce září 2012 tak dětem slouží k trávení volného času a k zájmovým aktivitám například domácí kino, dva notebooky, sady herního vybavení, včetně pokeru, X boxů, kvízy a jiné aktivizační hry pro děti. Součástí dodávky bylo také sportovní vybavení: sportovní luky, stůl pro stolní tenis a pálky, kuželky, stůl Maracaibo, badmintonové sady a pétanque. Celkové náklady na projekt: ,- Kč z toho dotace: ,- Kč, tzn. 89,9 % z toho spoluúčast města: ,- Kč, tzn. 10,1 % Bezpečnostní řetízky pro seniory Nápad nabídnout zejména osaměle žijícím seniorům nebo seniorským párům v Jeseníku instalaci jednoduchého pasivního prvku na dveřích do jejich bytu instalaci bezpečnostního řetízku, se zrodil na jaře 2012 a to na zasedání komise pro rodinu a sociální věci. Pro úplnost nutno podotknout, že Policie ČR ve spolupráci s radnicemi některých obcí na Jesenicku (vyjma Jeseníku) namontovala ve vytipovaných domácnostech bezpečnostní řetízky již dříve. Na základě doporučení komise pro rodinu a pro sociální věci a komise pro prevenci kriminality a 8

9 v souladu s usnesením rady města městská police zpracovala projekt a v měsíci červnu podala žádost o poskytnutí státní účelové dotace v rámci druhého, dodatečného kola řízení o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Současně byla zahájena informační kampaň prostřednictvím měsíčního zpravodaje města. Cílem projektu má být zvýšení pocitu bezpečí seniorů a občanů se zdravotním postižením a ztížení možnosti páchání trestné činnosti na těchto osobách. Cílovou skupinou jsou senioři a občané zdravotně postižení, kteří žijí samostatně, nebo ve společné domácnosti s partnerem a mohou být ohroženi trestnou činnosti. 24. srpna 2012 bylo městu Jeseník doručeno rozhodnutí ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012, a to: ve výši Kč na nákup a instalaci 70 ks bezpečnostních řetízků, ve výši Kč na informační a propagační samolepky. Město Jeseník prostřednictvím zastupitelstva města na zasedání v září 2012 rozhodlo, že do projektu vloží vlastní prostředky ve výši Kč. Celkové výdaje tak byly stanoveny na částku Kč ( dotace spoluúčast města). Následně pokračovala informační kampaň v městském zpravodaji v měsících září až listopad, přičemž se zejména od měsíce října rychle zvyšoval počet zájemců. Mezitím městská policie oslovovala možné dodavatele zámečnických prací a hledala optimálního dodavatele vhodného typu řetízků. 18. října 2012 městská policie provedla montáž bezpečnostních řetízků v prvních 5 domácnostech. Montáž provedl řemeslník odborné firmy. Při instalaci zabezpečovacího řetízku byl vždy přítomen strážník, který uskutečnil rozhovor s klientem seniorem, během něhož jej seznámil s bezpečnostními pravidly důležitými pro seniory samostatně žijící v bytě. Poučil jej, jak se chovat v případě, že by do bytu chtěla vniknout cizí osoba, upozornil na kriminogenní faktory, přidal informační (výstražnou) samolepku a leták s užitečnými radami a informacemi. Za období od do tak městská policie uskutečnila 17 montážních dní během kterých bylo nainstalováno celkem 112 bezpečnostních řetízků. Na projektu se podílely místní firmy: kromě odborné zámečnické firmy z Jeseníku také jesenická specializovaná prodejna, která dodala řetízky v přijatelné ceně a grafické studio z Jeseníku, jež vyrobilo informační samolepky. Na závěr je správné dodat, že počet zájemců překročil možnosti projektu (70 instalací dle dotačních kritérií, 112 na konci realizace projektu). Díky dobré spolupráci s dodavatelskými firmami se podařilo vyhovět žádostem 112 seniorů. Jejich průměrný věk je 70 let. Přesto již nebylo možné provést několik instalací. Těm zájemcům z řad seniorů, kterým jsme již nemohli vyhovět, včetně těch, kteří se ještě mohou přihlásit, chceme vzkázat, že budeme hledat možnosti, abychom také jim mohli nejpozději v měsíci lednu 2013 vyhovět a bezpečnostní prvek na dveře jejich bytu nainstalovat. Pavel Šuranský, velitel městské policie Adventní táčky ve znamení hudby, další z cyklu naučných přednášek Akademie třetího věku pro seniory Dne , na svátek svaté Lucie, se konaly od hodin v prostorách Klubu seniorů na Dukelské ulici v Jeseníku Adventní táčky - komponovaný pořad hudby a slova s předvánoční tematikou. Vystoupili členové Jesenického chrámového sboru Laudate Dominum a žáci z violoncellové i literárně dramatické třídy ZUŠ Jeseník pod vedením paní Rafaely Drgáčové. V pořadu zazněly verše českých básníků a komorní i duchovní hudba od renesance po současnost. Účastníci se zaposlouchali do vánoční hudby, slova a písní, které jim přiblížily kouzelný čas nadcházejících svátků. Adventní pásmo si přišli vyslechnout v hojném počtu nejen senioři, ale i přátelé hudby. Na závěr si společně zazpívali a popřáli pěkné svátky vánoční účinkující i pořadatelé akademie. Vymětalová Věra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9

10 Dobrovolnická činnost ve Středisku pečovatelské služby Jeseník, p.o. Jedním z poslání Střediska pečovatelské služby Jeseník je umožnit seniorům a dospělým osobám s chronickým onemocněním vysokou kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí. Jelikož může činnost dobrovolníků při naplňování tohoto poslání významně pomoci, zahájili jsme od 1. června 2011 ve spolupráci s Maltézskou pomocí o.p.s. Centrem Olomouc dobrovolnické aktivity, jež jsou realizovány v rámci programu Pomoc osamoceným seniorům. Dobrovolnická služba je v současné době určena pro klienty pečovatelské služby Jeseník, avšak naším cílem je rozšíření činnosti dobrovolníků i do domovů pro seniory, penzionů, domů s pečovatelskou službou a dalších zařízení pro seniory v celém okrese Jeseník. Kdo je to dobrovolník Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může se jím stát téměř kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Proč však v dnešní době dělat něco zadarmo? Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolnická činnost přináší člověku pocit uspokojení ze smysluplné činnosti, která činí druhému člověku radost. Dobrovolník dostává pozitivní zpětnou vazbu, slyší poděkování a vidí spokojenost na tváři druhého člověka. V dnešní hektické době děláme spoustu věcí, o jejichž smyslu pochybujeme. Právě dobrovolnictví je ale činností, která smysl má. V současné době pro nás aktivně pracuje pět dobrovolníků, kteří navštěvují naše klienty, povídají si s nimi, předčítají jim knížky, chodí na procházky nebo si prohlíží fotografie, případně si zahrají nějakou společenskou hru. Možností, jak se seniory trávit čas je mnoho. Každý dobrovolník tak nabízí kus sebe sama a věnuje svůj volný čas. Dobrovolník však nenahrazuje práci pečovatelek, neuklízí, nenakupuje, nepomáhá při hygieně klientů. Je jim ale na blízku, aby mohl vyslechnout jejich trápení a starosti, sdílet s nimi jejich radost či vyslechnout jejich často zajímavý životní příběh. Dobrovolnická činnost může být oboustranně obohacující, protože právě od starších lidí je možné načerpat mnoho životních moudrostí a také se částečně připravit na vlastní stáří a méně se jej tak obávat. Kdo se může stát dobrovolníkem? Mezi našimi dobrovolníky jsou studenti, maminky na mateřské dovolené, ženy středního věku, nezaměstnaní, ale i pracující lidé, jejichž vlastní zaměstnání je mnohdy nenaplňuje a chybí jim kontakt s druhými lidmi. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má chuť aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Dobrovolnická práce je tak vhodná i pro aktivní seniory. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, nabízíme Vám odborné zaškolení, supervize a další možnosti vzdělávání. Případné zájemce o dobrovolnickou činnost velmi rádi uvítáme v našem kolektivu. Kontaktujte nás na telefonním čísle Ing. Jana Vrbovská, koordinátorka dobrovolníků Charitní ošetřovatelská služba Ošetřovatelská služba Charity Javorník zajišťuje odbornou zdravotní péči na území celého okresu Jeseník. Je určena klientům, a to především v seniorském věku, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni ve zdravotnickém či sociálním zařízení, nebo by byli nuceni do těchto zařízení docházet. Zdravotní péče je poskytována v domácnostech klientů. Je indikována praktickým lékařem nebo lékařem při propouštění z nemocničního ošetřování. Péči provádějí registrované zdravotní sestry. Lékaři nejsou nijak limitováni, kolik zdravotních úkonů indikují. Klienti za tuto péči neplatí, je plně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění. Pokud Vy nebo Vaši blízcí máte potřebu využít tuto službu, neváhejte oslovit svého praktického lékaře. Naše zdravotní sestry mohou poskytnout tyto úkony: odběry krve, aplikace injekcí, aplikace inzulínu, aplikace infuzí, příprava léků, podávání léků, měření tlaku, převazy ran, ošetřování bércových vředů, ošetřování proleženin, ošetřování stomií, zaučení v péči o nemocné, péče o ležící klienty. Kontakt na vedoucí ošetřovatelské služby: Marcela Ďurišová tel

11 Vývoz splašků a kalů zajišťuje společnost Vak Provoz vodohospodářské infrastruktury v Jeseníku zajišťuje od července společnost Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Společnost však také převzala provoz čistírny odpadních vod a poskytuje služby v oblasti vývozu jímek, žump, septiků, domovních čistíren nebo jiných kalů a fekálií v celém okrese. Více se dozvíte na internetových stránkách Čistírna odpadních vod Česká Ves VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ Objednávejte na tel: , Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo šestnácté jednání komise pro rodinu a sociální věci. Přítomny byly Alena Řehová, Ivana Malá a Bc. Renata Plevová. Mgr. Jitka Kaňovská a František Mencner se z jednání komise omluvili. Komisi byl předložen k projednání návrh plánu rozvoje rodinné politiky a po projednání byl doporučen ke schválení v Zastupitelstvu města Jeseník. Dalším bodem jednání bylo projednání výstupů z dotazníku k městskému porodnému. V samostatném článku v tomto vydání jsou informace a odpovědi k některým podnětům, které z dotazníku vzešly. Dalším bodem byla diskuse o možném pokračování soutěže pro veřejnost Fantazie bez hranic. Komise se shodla, že další pokračování soutěže by mělo proběhnout v první polovině následujícího roku. Pro umístění výstavy bylo tentokrát navrženo foyer Kina Pohoda v Jeseníku. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Komise pro cestovní ruch a lázeňství Dne se uskutečnilo 15. zasedání komise pro CRaL v tomto složení: Bc. Tibor Macík, Marcel Šos, RNDr. Jan Hauk, CSc., Jaroslav Skřivánek a Petr Šimčík, Dis. Provozovatel Informačního centra Jesenicka pan Marcel Šos informoval členy komise o nových propagačních letácích města Jeseník. S blížící se zimní sezónou navrhla komise vytvořit produktový balíček, který by nabízel zvýhodněné služby ve městě Jeseník a přilákal by tak lyžaře z horských středisek do města. Na příštím zasedání bude koncept produktového balíčku blíže specifikován. Ing. Martina Kroupová, asistentka starostky Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Rada města zápisy z jednání komisí při RM. 11

12 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství (povolenky), Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Valle Verde s.r.o. Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Zdá se vám to nemožné, aby do Jeseníku doběhl kurýr nyského hradu s oficiálním dopisem pro představitele jesenické radnice? Opak je ale skutečností. Poslední prázdninový

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy Vážení spoluobčané, rok 2012 se do dějin města Jihlavy zřejmě nezapíše jako zvlášť výjimečný. Nebyl to například rok dokončení mimořádně velkých investic. Přesto je v kalendáři zaznamenáno mnoho událostí,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Rozloučili jsme se se starým rokem a vstoupili do roku nového, hodně štěstí! Na prahu nového

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Komunální volby 15. a 16. října

Komunální volby 15. a 16. října Vážení spoluobčané, opět uplynuly další čtyři roky volebního období, plného práce pro všechny, kteří v našem městě společně žijeme a přejeme si, aby se nám žilo lépe. Něco se podařilo více, něco méně,

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více