Jeseník opět boduje, děkujeme!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník opět boduje, děkujeme!"

Transkript

1 Jeseník opět boduje, děkujeme! Na každého z vás, jesenických občanů, připadá přes 61 kilogramů vytříděného papíru, skla, plastu a nápojových kartónů. Díky tomu Jeseník získal prvenství mezi městy v sedmém ročníku soutěže O keramickou popelnici v Olomouckém kraji, která byla 4. prosince vyhlášena na Svatém Kopečku u Olomouce. Město Jeseník je v soutěži unikátem, v uplynulých ročnících dosud nenašlo přemožitele. Na druhém místě se umístila Olomouc, následovaná Uničovem. Je to ocenění pro vás, kteří třídíte. Tedy gratulujeme a děkujeme zároveň. MěÚ Jeseník a Technické služby Jeseník a.s. Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Oddělení investic Městského úřadu Jeseník informuje spoluobčany o tom, že po náročném a zdlouhavém procesu zajišťování potřebných financí město Jeseník obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník. Dotace pochází z Operačního programu životní prostředí a její výše dosahuje cca 90 % z celkových 9,8 mil. Kč nákladů projektu. V tomto směru lze hovořit o značném úspěchu, protože bez tak zásadní finanční podpory by obdobná investice nebyla možná. Pokračování ma str. 2 Změna úředních hodin Poslední den v roce 31. prosince 2012 jsou úřední hodiny na Městském úřadě v Jeseníku stanoveny od 8 do 12 hodin. ročník II PROSINEC 2012 Vážení a milí občané Jeseníku! Uplynul téměř rok od chvíle, kdy jsem při loňském silvestrovském půlnočním přípitku na náměstí pronesla nás nedostanou! A jak je vidět, zatím nedostali. Život na Jesenicku je tvrdý a dokud tento stát neupustí od krátkozrakých trendů oslabování venkovských a pohraničních regionů, tvrdý bude dále. Ale já věřím ve zdravé a bojovné jádro zdejších obyvatel, v jejich vynalézavost i přizpůsobivost. Méně odolní se stěhují pryč, ale jsou také mladí vzdělaní lidé, kteří se sem vracejí, budují si domovy a chtějí v tomto krásném kraji žít. Zvykáme si na režim pracovní mobility do jiných regionů s víkendovými návraty sem do Jeseníku - domů. Starostové z Jesenicka spojují síly bez ohledu na dres a bijí se na všech úrovních veřejné správy o rovnější přístup a zájem mocných o náš region. Proto také věřím, že žádný konec života na Jesenicku nehrozí, jako nehrozí žádný konec světa díky náhlé kosmické či pozemské přírodní katastrofě. Vše je otázka evoluce. Je jen na lidstvu, zda se bude svým chováním propracovávat ke kvalitativně lepšímu společenství a šťastnějšímu životu anebo naopak bude čím dál krutější, studenější a bezohlednější až k vlastní záhubě. Blíží se vánoční svátky, a to je čas k zamyšlení nad vlastním přístupem k životu. Ruku na srdce, dokážeme si upřímně vyhodnotit a přiznat, ke kterému z těch dvou trendů kdo z nás přispívá? Jak se chová ke svým blízkým, přátelům, ale i ostatním lidem, kteří ho obklopují. Jak se umí vcítit do situace slabších, představit si, že sám také jednou zestárne, může onemocnět, přijít o práci nebo majetek. Pak bude pozdě na to si položit otázku - když mi bylo dobře, šel jsem dobrým příkladem těm, od nichž nyní já sám potřebuji soucit a pomoc? Pokračování na str. 3

2 Vyjádřete se k záměru národního parku Jeseníky Již téměř pět let probíhá diskuze nad možností vyhlášení Národního parku Jeseníky (NPJ). Byly vypracovány studie, sepisovány petice, organizovány besedy, vznikly webové stránky věnované tomuto tématu. Záměr je stále ve fázi návrhu a je tedy možnost pořád se k němu vyjádřit. Jednou z variant je vyplnění anonymního dotazníku, který je doplňkovou součástí diplomové práce zpracovávané pod Univerzitou Palackého v Olomouci. Jeho cílem je anonymně zjistit, jak jsou místní občané o návrhu NPJ informováni a jaké mají k tomu tématu názory. Dotazník tvoří 10 otázek, které se snaží zjistit základní postoje a názory obyvatel, dále také vztah k současnému statutu CHKO. Jedná se o jednoduché, přitom podstatné, otázky, některé z nich jsou spíše pocitového charakteru. V závěru dotazníků je prostor pro vzkaz zpracovateli dotazníků. Je tedy stále dostatek prostoru k tomu projevit svůj názor, svoje obavy, nejistoty, ale i podporu či dát najevo zájem o tuto problematiku. Anonymní dotazníky je možné vyplnit na IC Jesenicka, nebo stáhnout formulář na a zalepený v obálce (kvůli anonymitě) zanést na IC Jesenicko, či jej odeslat do půlky února 2013 na adresu autorky diplomové práce Petry Bečvářové, Hrabenov 44, Ruda nad Moravou Na obálku, prosím, připsat pouze obec, ze které dotazník putuje. Výsledky dotazníkového šetření budou uvedeny v DP na téma Analýza přírodních a socioekonomických podkladů nutných k vyhlášení NP Jeseníky, která bude k dispozici od května 2013, dále na webových stránkách a případně na stránkách katedry ekologie a životního prostředí UP v Olomouci. Autorku DP můžete také kontaktovat přímo prostřednictvím mailu: (PR) Cenu soutěže O keramickou popelnici za Jeseník přebírali místostarosta města Ing. Libor Halas a Jan Prejda, ředitel TSJ a.s. Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod. v Kapli. 2

3 Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad V měsíci prosinci se na některých sběrných stanovištích tříděného odpadu objevily kontejnery na textil. Občané Jeseníku tak mají možnost třídit kromě papíru, plastů, skla a elektrozařízení také použitý textil a obuv. Speciální bílé kontejnery na sběr oděvů, textilu a obuvi obdrželo město zdarma od společnosti Revenge, a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy), dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky. Textilie se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Svoz vytříděného textilu bude zajišťovat společnost Revenge, a.s. jedenkrát za týden. Ve městě bylo rozmístěno celkem deset kontejnerů 8 ks kontejnerů je součástí sběrných míst Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník Dokončení z titulní strany Projekt je zaměřen na šest nejvýznamnějších lokalit města. Ošetření zeleně proběhne v městském parku Smetanovy sady, v Raymannově parku, v parčíku Vodní ulice, v lokalitě náměstí Svobody, na hřbitově v Husově ulici a na hřbitově v Bukovicích. Opatření zahrnující kácení, zdravotní řezy, stabilizaci i novou výsadbu si kladou za cíl upravit městskou zeleň především z hlediska bezpečnostního, zdravotního, ale i vhodně estetického s patřičným vytříbením vhodné skladby stromů a keřů. Provedený záměr by měl přinést zkvalitnění odpočinkové zóny a městských hřbitovů pro místní obyvatele, ale také příjemné prostředí lázeňským návštěvníkům města. V současné době již probíhá příprava samotné realizace akce, a to ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. a zhotovitelem společností Gardenline s.r.o., která má sídlo v Litoměřicích. První fyzické práce započnou s největší pravděpodobností počátkem ledna Občané nechť očekávají mírná omezení pohybu v bezprostředním prostoru prací. Marek Fatura, referent OSMI-OIR na separovaný odpad, a to na ulicích Lipovská, Vaškova, Horská, Vrchlického, Seifertova, Havlíčkova, Rejvízská a na nám. Svobody, zbývající 2 kontejnery jsou umístěny ve sběrných dvorech na ulici Lipovská a Otakara Březiny. Zavedení sběru tříděného textilu je další forma třídění, která je cestou jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a zároveň přinese městu úspory za jeho odstranění. Doposud tento odpad končil převážně ve sběrných nádobách na směsný odpad a následně na skládce komunálního odpadu v Supíkovicích. Ing. Regina Weiserová, referent odboru ŽP - státní správa lesů Sběrný dvůr o Vánocích Otevírací doba sběrných dvorů (ul. Otakara Březiny, ul. Lipovská): pondělí 14:00 19:00 středa 8:00 18:00 pátek 12:00 18:00 sobota 8:00 16:00 Zavřeno bude ve dnech 24., 26. a Sběr vánočních stromků Vánoční stromky odkládejte k nádobám na komunální odpad. Budou sbírány průběžně v měsíci lednu. Vážení a milí občané Jeseníku! Dokončení z titulní strany Přátelé, dovolte mi, abych i letos Vám a Vašim blízkým popřála jménem celého vedení města Jeseníku krásné svátky vánoční, pohodovou rodinnou atmosféru a hodně zdraví a sil v novém roce. Srdečně Vás zvu na Silvestra na náměstí v Jeseníku, od hodin je pro Vás připraven hudební program a o půlnoci si zase společně připijeme na to, ať nás nedostanou! Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 Dotazník k městskému porodnému otázky a odpovědi Společně s městským porodným byl vytvořen také dotazník, který se snaží mapovat potřeby rodin s dětmi. Tento dotazník postihuje širokou oblast potřeb rodin s dětmi, a to od školství, přes bezbariérovost a rodinné pasy, až po chybějící aktivity pro rodiny s dětmi. Z posledního zjišťování potřeb vzešlo několik zajímavých podnětů, ale zároveň se také objevily ty, které už byly naplněny, ale není o nich dostatečná povědomost. Proto chceme v tomto příspěvku jednak pojmenovat výstupy z dotazníku a zároveň informovat o všech dosavadních realizovaných aktivitách. Výstupy představují už poměrně reprezentativní vzorek názorů a potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník (aktuálně je vyplněno 82 dotazníků). První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta spíše a určitě ne (53 %) a zároveň se zvyšuje počet osob, které uvádějí variantu nevím. Druhá otázka se ptá po zájmu o stavební parcelu na rodinný domek. Většina dotázaných odpověděla spíše ne nebo rozhodně ne, ale zároveň se 8 dotázaných vyjádřilo, že by rozhodně měli zájem, a 17 rodin zvolilo variantu spíše ano. Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této nabídky nevyužila, ale 27 rodin uvedlo variantu určitě ano (8) nebo spíše ano (19). Služby hlídání může zajišťovat krtečkova dětská skupina, která je určena pro 4 děti ve věku 2-3 let. Konkrétní informace lze získat přímo v MC Krteček Jeseník (www.krtecekjesenik.cz). Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou převažovala odpověď ve 3 letech (78 %) následována variantou ve 4 letech (12 %). Pátá otázka zjišťovala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny. Mírnou převahu měly odpovědi spíše ano a určitě ano (54 %). Šestá otázka se věnovala oblasti využívání služeb zařízení, která zajišťují aktivity pro rodiny s dětmi. Zde uvedlo 78 % rodin, že mají zájem o využívání těchto služeb (určitě ano 53 % a spíše ano 25 %). Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území města. Zde se projevuje neinformovanost obyvatel, protože mnoho uvedených aktivit funguje, jen o nich rodiny neví. Například kroužky a aktivity pro rodiny s dětmi zajišťují SVČ Duha Jeseník a Mateřské centrum Krteček Jeseník. Plavání s dětmi vede Soňa Bendová pro děti od jednoho roku a kurzy probíhají v Jeseníku-lázních (www.vodnihratky.webnode.cz). Další plavání vede Monika Blandová pro děti od půl roku a kurzy plavání probíhají v hotelu Hélios v Lipové-lázních Osmá otázka zjišťuje informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná situace jako u předchozí otázky, kdy 55 % dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací (určitě ano nebo spíše ano) i přesto, že jsou opakovaně v JesInfu zveřejňovány informace o rodinných pasech, k dispozici jsou rovněž v IC Jeseník a v MC Krteček Jeseník. Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo 29 % dotázaných, že neví. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev. V Jeseníku je možné využít slev v rámci rodinných pasů ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, na vybraná představení v Městských kulturních zařízeních (kino, divadlo, koncerty kaple), na Jesenickém koupališti a na krytém bazéně v Javorníku. Také mnoho dalších penzionů a restaurací nabízí slevy pět až patnáct procent. V následující desáté otázce měli dotázaní odpovědět na to, kde by uvítali slevy v rámci rodinných pasů. Odpovědi lze shrnout do dvou kategorií. První je soukromý sektor, kde lze k těmto slevám těžko někoho přesvědčit (např. lékárny, knihkupectví apod.) a druhou jsou místa, kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom neví (muzeum, kino, divadlo). Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde většina 68 % dotázaných uvedla varianty spíše ne nebo určitě ne, ale zde lze sledovat posun od odpovědi určitě ne ke spíše ne. Dvanáctá otázka v návaznosti na předchozí mapuje lokality s chybějícími dětskými hřišti. Nedávno došlo k instalaci nových herních prvků na ulicích Seifertova a Šumperská. Mělo dojít také k realizaci herních prvků u areálu bývalého OP Prostějov směrem k sídlišti, ale nepodařilo se získat územní souhlas konkurzního správce, proto byla realizace posunuta. Z lokalit, které se objevují opakovaně, lze jmenovat ještě ulici Kalvodovu, část Dětřichov a pás ulic od budovy Okresního soudu v Jeseníku směrem po ulicích Čechova a Dukelská. Objevují se také další lokality, 4

5 ale od nich je buď hřiště nedaleko (např. autobusové nádraží Smetanovy sady) nebo není reálné zde hřiště postavit (např. ulice Tovární). Aktuálně je možné využít dětských hřišť a dětských hracích prvků na ulicích Lipovská (mezi panelovými domy u řeky), Tyršova (mezi panelovými domy v blízkosti náměstí), Zeyerova (za výškovými panelovými domy), Klicperova (pod budovou Základní školy Jeseník na ulici Boženy Němcové), Seifertova (mezi panelovými domy u evangelického kostela), Šumperská (u fotbalového hřiště vpravo od hlavní silnice směrem z Jeseníku) a ve Smetanových sadech. Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je spíše negativní (37 % uvedlo spíše ne a 18 % určitě ne). Čtrnáctá otázka má za cíl pojmenovat konkrétní místa, kde je problém s bezbariérovostí. Z budov v majetku města se prakticky pokaždé objevují budovy Městského úřadu Jeseník na ulici Tovární i budova radnice, nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos). Zde se aktuálně jedná o instalaci směrové cedule k bezbariérovému vchodu, který lze využít z boční strany budovy a je zde možnost zazvonit na recepci, která vpustí bočním vchodem přímo k výtahům. Z dalších veřejných prostor jsou nejčastěji uváděny Česká spořitelna a Česká pošta. Patnáctá otázka se orientovala na další konkrétní věci. I odpovědi na tuto otázku lze shrnout do dvou kategorií. První jsou komerční aktivity, které město realizovat nemůže nebo nemá možnost je ovlivnit (cukrárna, restaurace s kvalitním dětským koutkem), nebo o nich nejsou lidé informováni. Objevují se potřeby aktivit pro rodiny s dětmi, které je možné využít v rámci Mateřského centra Krteček Jeseník a SVČ Duha, potřeba hlídání dětí od 2 let (viz informace výše) nebo potřeba cyklostezek, které jsou postupně budovány. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2012 Upozorňujeme příjemce, kteří obdrželi v roce 2012 příspěvek na činnost dle části A Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2012), na povinnost předložit závěrečnou zprávu o použití poskytnutého příspěvku s vyúčtováním nejpozději do Příjemci, kteří obdrželi příspěvek z rozpočtu města na akce nebo dofinancování projektů dle části B Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2012), jsou povinni předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním do 60 dnů od ukončení akce, nejpozději však do , a to i v případě, že se jedná o projekt víceletý. Příjemci příspěvku jsou povinni předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním, které musí obsahovat celoroční hospodaření v obdobném členění jako v žádosti o příspěvek na činnost a další náležitosti uvedené v odstavci 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku. Odevzdaná závěrečná zpráva by měla obsahovat relevantní doklady, proto příjemcům doporučujeme předložit závěrečnou zprávu s předstihem, aby bylo možno doplnit nebo opravit případné chyby ve vyúčtování. Pozdní či neúplné dodání bude považováno za porušení smlouvy a příjemce bude vyzván k vrácení části nebo celého příspěvku poskytnutého z rozpočtu města. Formulář závěrečné zprávy najdete na webových stránkách města granty a dotace. Bc. Lenka Frenclová, oddělení školství MěÚ Jeseník Veřejná služba již není povinná Ústavní soud v Brně rozhodl 27. listopadu o zrušení povinné veřejné služby. Ta ukládala osobám, které byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou službu. Pokud jste veřejnou službu vykonávat odmítli, přišli jste o podporu a dávky a museli jste si platit pojištění. Podle Ústavního soudu však tato skutečnost byla v rozporu se zákazem nucené práce i některými základními právy. Veřejná služba tedy bude nabízena pouze jako doplňková dobrovolná aktivita. Pokud již povinnou veřejnou službu vykonáváte, ale nemáte o ni nadále zájem, máte možnost požádat úřad práce o aktualizaci individuálního akčního plánu. (PR) 5

6 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ve dnech 11. a 12. ledna 2013 Město Jeseník v souladu se zákonem č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky informuje: 1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. V případě, že v prvním kole neobdrží žádný z kandidátů prezidenta České republiky nad 50 % hlasů, proběhne druhé kolo prezidentských voleb v termínu: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Lázně Jeseník, hotel Priessnitz zrcadlový sál pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část čp. 172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji v okrsku č. 2 je volební místnost: Mateřská škola Tyršova ul. 307 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Kalvodova /část čp. 189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290,1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část čp. 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213, 217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336, 355, 371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384/, Majakovského, Nádražní, Priessnitzova / část čp. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňová, Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část čp. 242,255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/ v okrsku č. 3 je volební místnost: Klub důchodců Dukelská ul. 6/718 pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část čp. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská /část čp. 69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129, 131, 169, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů v okrsku č. 4 je volební místnost: Gymnázium Jeseník, ul. Komenského 281/3 / přízemí- -jídelna / pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část čp. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí, Thámova 1355, 1374 v okrsku č. 5 je volební místnost: Divadlo Petra Bezruče, ul. 28. října 16/880 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova, Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část čp. 173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody v okrsku č. 6 je volební místnost: Domov penzion pro důchodce, Beskydská 6/1298 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská / část čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269/, Mahenova /část čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren / část čp. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/ v okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola ul Boženy Němcové 23/

7 pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova / část čp. 596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren / část čp. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova 1377, 1383/ v okrsku č. 8 je volební místnost: Klubovna ČZS, Husova ul. 5/274 pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část čp. 41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/, Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu, Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá stezka v okrsku č. 9 je volební místnost: SOU potravinářské, U Jatek 8/916 (boční trakt l. poschodí) pro voliče bydlící na ul Bezručova /část čp. 21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215/, Halasova, Kaplického, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova v okrsku č. 10 je volební místnost: Základní škola Nábřežní ul. 28/413 (přízemí) pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část čp. 414, 415/, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Za Pilou v okrsku č. 11 je volební místnost: Správa CHKO, Šumperská 93 pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší 3. Zásady hlasování Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. 4. Způsob hlasování 1) Volič obdrží do poštovní schránky hlasovací lístky zaregistrovaných kandidátů. Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Pokud volič neobdrží volební lístky předem, vydá mu je volební komise přímo ve volební místnosti. 2) Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. za plentu ) a tam vloží do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. 3) Obálku vhodí do označené urny Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Novela zákona o silničním provozu přináší změny u jednotlivých skupin řidičských oprávnění (ŘO). Účinnost této novely - zákon č. 297/2011 Sb. je stanovená od 19. ledna 2013 a je poměrně rozsáhlá, zejména ve změnách jednotlivých skupin řidičských oprávnění. Některé z plánovaných změn v ŘO od Ruší se podskupiny ŘO, nově jsou všechna ŘO samostatnými skupinami (AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T). 2. Držitel ŘO skupiny B smí řídit motorová vozidla zařazená nově do skupiny A1 s automatickou převodovkou. Jsou to: Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kw a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kw/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm. Informace pro motoristy ovšem pouze na území ČR (nebude proveden záznam do ŘP) 3. Mění se věková hranice (zvýšení věkových limitů) pro udělení skupin: A 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže). C 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). C+E 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). D 24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením). D+E 24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). Ing. Josef Liberda, odbor dopravy a silničního hospodářství 7

8 Městská policie Jeseník Zpráva o realizaci projektů prevence kriminality v roce 2012 V roce 2012 městská policie realizovala celkem tři projekty v dotačním programu ministerstva vnitra. Jsou to následující: Zřízení pracoviště operátora MKDS Cílem projektu v oblasti situační prevence je zvýšit efektivitu kamerového systému rozšířením o řídící a vyhodnocovací centrum pracoviště operátora MKDS a zefektivnit tak monitorování a práci se záznamy ze současných 12 instalovaných kamerových bodů a práci se záznamy Záměrem projektu je rozšířením kamerového souboru pokračovat v posilování důvěry veřejnosti v provozování MKDS a působit na potencionální pachatele trestné činnosti. Konečným cílem je eliminovat páchání trestné a přestupkové činnosti v lokalitách, kam dosáhnou nejen technické možnosti, ale také lidský a pracovní potenciál operátorů kamerového systému. Cílovou skupinou tohoto projektu situační prevence jsou zejména potencionální pachatelé (primární cílová skupina) protiprávních činů na veřejnosti, které ohrožují a poškozují společnost a její hodnoty. Jde o pachatele trestných činů, správních deliktů. Ve vztahu k pachatelům je cílem projektu tyto pachatele buď odradit od páchání těchto skutků na veřejnosti anebo, když už jej spáchá, zvýšit šance na odhalení a potrestání tohoto pachatele. Jde zejména o pachatele majetkové a násilné kriminality, přestupky proti veřejnému pořádku a o vandalismus. Do cílové skupiny patří ale také veřejnost (sekundární cílová skupina), která v převážné většině ctí a respektuje právní a morální řád společnosti. Ve vztahu k veřejnosti je cílem projektu dále posílit její důvěru v efektivitu bezpečnostní funkce veřejné správy a zvyšovat mezi lidmi pocit bezpečí. V rámci stávajícího MKDS bylo zřízeno nové pracoviště operátora, které odpovídá standardům požadovaným pro takový typ režimového pracoviště. Pořízením adekvátního technického vybavení a stavebně prostorovým začleněním nového pracoviště operátora MKDS je zohledněna bezpečnost, ergonomie a hygiena práce operátora, což výrazně přispěje ke zvýšení efektivity celého MKDS města Jeseníku. Pracoviště operátora kamerového systému se nachází na ulici Dukelská v prvním patře (dvoupatrového) domu č. p. 718/6, na služebně městské policie. Obrazy z kamer jsou operátorem monitorovány na plazmových obrazovkách (o úhlopříčce 107 cm), pracoviště je vybaveno chladící (klimatizační) jednotkou, veškeré počítače (hardware) zajišťující provoz kamerového systému jsou umístěny v samostatné technologické místnosti. Celkové náklady na projekt: ,- Kč z toho dotace: ,- Kč, tzn. 87 % z toho spoluúčast města: ,- Kč, tzn. 13 % Duhový klub Cílem druhého projektu bylo pořídit vybavení pro volnočasové aktivity dětí školou povinných, které navštěvují prostory Střediska volného času (SVČ) DUHA v areálu Základní školy Jeseník na ulici Průchodní (bývalý klášter sester voršilek). Od měsíce září 2012 tak dětem slouží k trávení volného času a k zájmovým aktivitám například domácí kino, dva notebooky, sady herního vybavení, včetně pokeru, X boxů, kvízy a jiné aktivizační hry pro děti. Součástí dodávky bylo také sportovní vybavení: sportovní luky, stůl pro stolní tenis a pálky, kuželky, stůl Maracaibo, badmintonové sady a pétanque. Celkové náklady na projekt: ,- Kč z toho dotace: ,- Kč, tzn. 89,9 % z toho spoluúčast města: ,- Kč, tzn. 10,1 % Bezpečnostní řetízky pro seniory Nápad nabídnout zejména osaměle žijícím seniorům nebo seniorským párům v Jeseníku instalaci jednoduchého pasivního prvku na dveřích do jejich bytu instalaci bezpečnostního řetízku, se zrodil na jaře 2012 a to na zasedání komise pro rodinu a sociální věci. Pro úplnost nutno podotknout, že Policie ČR ve spolupráci s radnicemi některých obcí na Jesenicku (vyjma Jeseníku) namontovala ve vytipovaných domácnostech bezpečnostní řetízky již dříve. Na základě doporučení komise pro rodinu a pro sociální věci a komise pro prevenci kriminality a 8

9 v souladu s usnesením rady města městská police zpracovala projekt a v měsíci červnu podala žádost o poskytnutí státní účelové dotace v rámci druhého, dodatečného kola řízení o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Současně byla zahájena informační kampaň prostřednictvím měsíčního zpravodaje města. Cílem projektu má být zvýšení pocitu bezpečí seniorů a občanů se zdravotním postižením a ztížení možnosti páchání trestné činnosti na těchto osobách. Cílovou skupinou jsou senioři a občané zdravotně postižení, kteří žijí samostatně, nebo ve společné domácnosti s partnerem a mohou být ohroženi trestnou činnosti. 24. srpna 2012 bylo městu Jeseník doručeno rozhodnutí ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012, a to: ve výši Kč na nákup a instalaci 70 ks bezpečnostních řetízků, ve výši Kč na informační a propagační samolepky. Město Jeseník prostřednictvím zastupitelstva města na zasedání v září 2012 rozhodlo, že do projektu vloží vlastní prostředky ve výši Kč. Celkové výdaje tak byly stanoveny na částku Kč ( dotace spoluúčast města). Následně pokračovala informační kampaň v městském zpravodaji v měsících září až listopad, přičemž se zejména od měsíce října rychle zvyšoval počet zájemců. Mezitím městská policie oslovovala možné dodavatele zámečnických prací a hledala optimálního dodavatele vhodného typu řetízků. 18. října 2012 městská policie provedla montáž bezpečnostních řetízků v prvních 5 domácnostech. Montáž provedl řemeslník odborné firmy. Při instalaci zabezpečovacího řetízku byl vždy přítomen strážník, který uskutečnil rozhovor s klientem seniorem, během něhož jej seznámil s bezpečnostními pravidly důležitými pro seniory samostatně žijící v bytě. Poučil jej, jak se chovat v případě, že by do bytu chtěla vniknout cizí osoba, upozornil na kriminogenní faktory, přidal informační (výstražnou) samolepku a leták s užitečnými radami a informacemi. Za období od do tak městská policie uskutečnila 17 montážních dní během kterých bylo nainstalováno celkem 112 bezpečnostních řetízků. Na projektu se podílely místní firmy: kromě odborné zámečnické firmy z Jeseníku také jesenická specializovaná prodejna, která dodala řetízky v přijatelné ceně a grafické studio z Jeseníku, jež vyrobilo informační samolepky. Na závěr je správné dodat, že počet zájemců překročil možnosti projektu (70 instalací dle dotačních kritérií, 112 na konci realizace projektu). Díky dobré spolupráci s dodavatelskými firmami se podařilo vyhovět žádostem 112 seniorů. Jejich průměrný věk je 70 let. Přesto již nebylo možné provést několik instalací. Těm zájemcům z řad seniorů, kterým jsme již nemohli vyhovět, včetně těch, kteří se ještě mohou přihlásit, chceme vzkázat, že budeme hledat možnosti, abychom také jim mohli nejpozději v měsíci lednu 2013 vyhovět a bezpečnostní prvek na dveře jejich bytu nainstalovat. Pavel Šuranský, velitel městské policie Adventní táčky ve znamení hudby, další z cyklu naučných přednášek Akademie třetího věku pro seniory Dne , na svátek svaté Lucie, se konaly od hodin v prostorách Klubu seniorů na Dukelské ulici v Jeseníku Adventní táčky - komponovaný pořad hudby a slova s předvánoční tematikou. Vystoupili členové Jesenického chrámového sboru Laudate Dominum a žáci z violoncellové i literárně dramatické třídy ZUŠ Jeseník pod vedením paní Rafaely Drgáčové. V pořadu zazněly verše českých básníků a komorní i duchovní hudba od renesance po současnost. Účastníci se zaposlouchali do vánoční hudby, slova a písní, které jim přiblížily kouzelný čas nadcházejících svátků. Adventní pásmo si přišli vyslechnout v hojném počtu nejen senioři, ale i přátelé hudby. Na závěr si společně zazpívali a popřáli pěkné svátky vánoční účinkující i pořadatelé akademie. Vymětalová Věra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9

10 Dobrovolnická činnost ve Středisku pečovatelské služby Jeseník, p.o. Jedním z poslání Střediska pečovatelské služby Jeseník je umožnit seniorům a dospělým osobám s chronickým onemocněním vysokou kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí. Jelikož může činnost dobrovolníků při naplňování tohoto poslání významně pomoci, zahájili jsme od 1. června 2011 ve spolupráci s Maltézskou pomocí o.p.s. Centrem Olomouc dobrovolnické aktivity, jež jsou realizovány v rámci programu Pomoc osamoceným seniorům. Dobrovolnická služba je v současné době určena pro klienty pečovatelské služby Jeseník, avšak naším cílem je rozšíření činnosti dobrovolníků i do domovů pro seniory, penzionů, domů s pečovatelskou službou a dalších zařízení pro seniory v celém okrese Jeseník. Kdo je to dobrovolník Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může se jím stát téměř kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Proč však v dnešní době dělat něco zadarmo? Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolnická činnost přináší člověku pocit uspokojení ze smysluplné činnosti, která činí druhému člověku radost. Dobrovolník dostává pozitivní zpětnou vazbu, slyší poděkování a vidí spokojenost na tváři druhého člověka. V dnešní hektické době děláme spoustu věcí, o jejichž smyslu pochybujeme. Právě dobrovolnictví je ale činností, která smysl má. V současné době pro nás aktivně pracuje pět dobrovolníků, kteří navštěvují naše klienty, povídají si s nimi, předčítají jim knížky, chodí na procházky nebo si prohlíží fotografie, případně si zahrají nějakou společenskou hru. Možností, jak se seniory trávit čas je mnoho. Každý dobrovolník tak nabízí kus sebe sama a věnuje svůj volný čas. Dobrovolník však nenahrazuje práci pečovatelek, neuklízí, nenakupuje, nepomáhá při hygieně klientů. Je jim ale na blízku, aby mohl vyslechnout jejich trápení a starosti, sdílet s nimi jejich radost či vyslechnout jejich často zajímavý životní příběh. Dobrovolnická činnost může být oboustranně obohacující, protože právě od starších lidí je možné načerpat mnoho životních moudrostí a také se částečně připravit na vlastní stáří a méně se jej tak obávat. Kdo se může stát dobrovolníkem? Mezi našimi dobrovolníky jsou studenti, maminky na mateřské dovolené, ženy středního věku, nezaměstnaní, ale i pracující lidé, jejichž vlastní zaměstnání je mnohdy nenaplňuje a chybí jim kontakt s druhými lidmi. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má chuť aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Dobrovolnická práce je tak vhodná i pro aktivní seniory. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, nabízíme Vám odborné zaškolení, supervize a další možnosti vzdělávání. Případné zájemce o dobrovolnickou činnost velmi rádi uvítáme v našem kolektivu. Kontaktujte nás na telefonním čísle Ing. Jana Vrbovská, koordinátorka dobrovolníků Charitní ošetřovatelská služba Ošetřovatelská služba Charity Javorník zajišťuje odbornou zdravotní péči na území celého okresu Jeseník. Je určena klientům, a to především v seniorském věku, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni ve zdravotnickém či sociálním zařízení, nebo by byli nuceni do těchto zařízení docházet. Zdravotní péče je poskytována v domácnostech klientů. Je indikována praktickým lékařem nebo lékařem při propouštění z nemocničního ošetřování. Péči provádějí registrované zdravotní sestry. Lékaři nejsou nijak limitováni, kolik zdravotních úkonů indikují. Klienti za tuto péči neplatí, je plně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění. Pokud Vy nebo Vaši blízcí máte potřebu využít tuto službu, neváhejte oslovit svého praktického lékaře. Naše zdravotní sestry mohou poskytnout tyto úkony: odběry krve, aplikace injekcí, aplikace inzulínu, aplikace infuzí, příprava léků, podávání léků, měření tlaku, převazy ran, ošetřování bércových vředů, ošetřování proleženin, ošetřování stomií, zaučení v péči o nemocné, péče o ležící klienty. Kontakt na vedoucí ošetřovatelské služby: Marcela Ďurišová tel

11 Vývoz splašků a kalů zajišťuje společnost Vak Provoz vodohospodářské infrastruktury v Jeseníku zajišťuje od července společnost Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Společnost však také převzala provoz čistírny odpadních vod a poskytuje služby v oblasti vývozu jímek, žump, septiků, domovních čistíren nebo jiných kalů a fekálií v celém okrese. Více se dozvíte na internetových stránkách Čistírna odpadních vod Česká Ves VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ Objednávejte na tel: , Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo šestnácté jednání komise pro rodinu a sociální věci. Přítomny byly Alena Řehová, Ivana Malá a Bc. Renata Plevová. Mgr. Jitka Kaňovská a František Mencner se z jednání komise omluvili. Komisi byl předložen k projednání návrh plánu rozvoje rodinné politiky a po projednání byl doporučen ke schválení v Zastupitelstvu města Jeseník. Dalším bodem jednání bylo projednání výstupů z dotazníku k městskému porodnému. V samostatném článku v tomto vydání jsou informace a odpovědi k některým podnětům, které z dotazníku vzešly. Dalším bodem byla diskuse o možném pokračování soutěže pro veřejnost Fantazie bez hranic. Komise se shodla, že další pokračování soutěže by mělo proběhnout v první polovině následujícího roku. Pro umístění výstavy bylo tentokrát navrženo foyer Kina Pohoda v Jeseníku. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Komise pro cestovní ruch a lázeňství Dne se uskutečnilo 15. zasedání komise pro CRaL v tomto složení: Bc. Tibor Macík, Marcel Šos, RNDr. Jan Hauk, CSc., Jaroslav Skřivánek a Petr Šimčík, Dis. Provozovatel Informačního centra Jesenicka pan Marcel Šos informoval členy komise o nových propagačních letácích města Jeseník. S blížící se zimní sezónou navrhla komise vytvořit produktový balíček, který by nabízel zvýhodněné služby ve městě Jeseník a přilákal by tak lyžaře z horských středisek do města. Na příštím zasedání bude koncept produktového balíčku blíže specifikován. Ing. Martina Kroupová, asistentka starostky Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Rada města zápisy z jednání komisí při RM. 11

12 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství (povolenky), Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Valle Verde s.r.o. Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1 Město Krupka, Mariánské náměstí č.p.32 41742 Krupka 1 O Z N Á M E N Í ST A R O S T Y O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta města Krupka podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v budově jesenické kaple

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v budově jesenické kaple Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 7.6.2012 v 15:00 hodin v budově jesenické kaple 556. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o zadávacích řízeních

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis č. 36 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám.

Zápis č. 36 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Zápis č. 36 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Vlašim podle 29 zákona čís. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční O Z N Á M E N Í o době a místě konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starosta města Nový Jičín podle 15 zákona

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROVA 10. a 11. října 2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROVA 10. a 11. října 2014 Místem konání voleb pro volební okrsek č. 1. Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní ul. čp. 231 Bezručova, Dlouhá, Hroznětínská, Husova, Jáchymovská 163-167, 169, 171-175, 181-187,196, 201-205, 207,

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 21. 1. 2013 OBECNÍ ÚŘAD Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým, jménem Rady obce

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

11. Problematika životního prostředí. - vyhlášky - projekt EU - projekt kompostárny a sběrného dvora. Město Turnov

11. Problematika životního prostředí. - vyhlášky - projekt EU - projekt kompostárny a sběrného dvora. Město Turnov Název materiálu: 11. Problematika životního prostředí - vyhlášky - projekt EU - projekt kompostárny a sběrného dvora Předkládá: pan Aleš Hozdecký Vypracoval: Z. Sedláková, H. Malá Zúčastní se projednávání

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE , KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod.

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE , KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod. ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE 14.10.2016, KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000 Sb.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 25.8.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 8 členů

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více