Zm ny jízdních ád 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zm ny jízdních ád 2009/2010"

Transkript

1 Zm ny jízdních ád 2009/2010 V novém jízdním ádu ve ejné dopravy osob, platném od do , dochází na území Libereckého kraje k následujícím významn jším zm nám: Železni ní doprava tra 030 Liberec Turnov - Stará Paka Jarom - omezení po tu rychlík (objednávaných Ministerstvem dopravy R) v relaci Praha Turnov Tanvald o jeden pár spoj denn, v úseku Turnov Tanvald omezen provoz vybraných spoj o víkendech a svátcích rozsah dopravy odpovídá úrovni jízdního ádu 2007/8. - v úseku Stará Paka Horka u Staré Paky - Jarom na základ požadavku Královéhradeckého kraje omezení vybraných spoj s nízkou poptávkou (jeden pár spoj ve ve erních hodinách, ty i páry spoj o víkendech) tra 035 Železný Brod Tanvald - omezení po tu rychlík (objednávaných Ministerstvem dopravy R) v relaci Praha Turnov Tanvald (viz výše) rozsah dopravy odpovídá úrovni jízdního ádu 2007/8. tra 036 Liberec Tanvald Harrachov - zvýšení po tu zrychlených vlak v úseku Liberec - Jablonec n.n. (v denní dob od 6:00 do 20:00 všechny vlaky vyjma jednoho páru odpoledne pojedou jako zrychlené tzn. staví pouze v zast. Liberec,Rochlice a Vratislavice n.n.) - otev ení nových zastávek Jablonec n.n., centrum a Smržovka, Lu ní v pr hu platnosti J tra 037 Liberec Frýdlant - ernousy - zavedení nových vlak v pracovní dny - 1 zrychlený vlak ráno ve sm ru Frýdlant - Liberec, 3 vlaky v opa ném sm ru v odpoledních hodinách s p ímým pokra ováním ve sm ru Nové sto p.s. - Jind ichovice p.s. - jeden pár odpoledních vlak prodloužen z Viš ové do ernous a zp t tra 039 Frýdlant Jind ichovice p.s. - zm na asových poloh v pracovní dny v. zm ny omezení provozu (p izp sobení v i jízdnímu ádu trati Liberec Frýdlant) tra 040 Stará Paka Martinice v Krk. Kun ice n.l. - zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou, ponechání 2-hodinového intervalu sp šných vlak tra 041 Turnov Libu (- Ji ín) - v souvislosti s omezením dopravy v Královéhradeckém kraji zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou v úseku Rovensko pod Troskami Libu / Ji ín

2 tra 042 Martinice v Krk. Rokytnice n.jiz. - zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou, ponechání 2-hodinového intervalu osobních vlak tra 064 Stará Paka Lomnice n.pop. - Libu. - výrazné omezení dopravy v Královéhradeckém kraji se dotýká prakticky všech vlak v úseku Stará Paka - Lomnice n. Pop.- Libu, kde dochází ke snížení po tu spoj (na 9 pár v pracovní dny, 8 pár v sobotu, 7 pár v ned li a svátky). Po vzájemné dohod dopravce, Královéhradeckého a Libereckého kraje dojednán u v tšiny spoj návrat do stávajících asových poloh z technologických d vod však již nebylo možno zapracovat toto ešení do termínu vyhlášení platnosti nových jízdních ád, ale až v rámci ní mimo ádné zm ny s p edpokládanou platností od tra 080 Bakov n.jiz. eská Lípa - Jedlová - na vybrané spoje nasazení modernizovaných jednotek "regionova" - zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou, ponechání 2-hodinového intervalu osobních vlak tra 081 D ín - Benešov n.plou nicí eská Lípa eská Lípa - Liberec - obnovení p ímých spoj v trase Liberec - eská Lípa - D ín a zp t - nasazení modernizovaných jednotek "regionova" tra 089 Liberec Zittau - Varnsdorf - idání nového páru spoj Liberec - Varnsdorf v dopoledních hodinách Pravidelná linková autobusová doprava V rámci integrovaného dopravního systému IDOL je zaveden nový koncept jízdních ád následujících linek: Linka 141 Liberec Jablonec n.n. - pravidelný interval spoj - zvýšení po tu spoj - vybrané spoje vedeny p es zast. Jablonecké Paseky, nádraží s návazností na vlaky Liberec Tanvald Harrachov - vybrané spoje vedeny p es pr myslovou zónu Jablonec n.n., Rýnovice Linka 742 Jablonec n.n. Nová Ves Smržovka - pravidelný interval spoj - vybrané spoje vedeny k železni ní stanici Smržovka s návazností na vlaky Liberec Tanvald Harrachov a Smržovka Josef v D l Linka 744 Tanvald Desná Albrechtice - Ji etín p.buk. - Tanvald Linka 745 Tanvald eský Šumburk Pustiny - Desná Linka 748 Tanvald Desná,oto ka Linka 948 Jilemnice Benecko - Jilemnice Linka 949 Vrchlabí Benecko,Mrklov Linka 963 Jilemnice Horní Branná - Vrchlabí

3 Podrobný p ehled zm n v jízdních ádech linkové autobusové dopravy je uveden v tabulce níže: oblast eskolipsko a Novoborsko linka Trasa Spoj zm na posun odjezdu na 10:40 ze Cvikova z d vodu Lípa - Cvikov - Krompach 15 návaznosti na linku posun odjezdu z Krompachu na 11:05 hod - kv li 14 posunu spoje v opa ném sm ru Lípa - Nový Bor spoje budou zrušeny z d vodu nízké poptávky 5; 6; 58; 59 (posilové spoje) spoje budou vedeny p es zast. eská 42; 46 Lípa,nemocnice spoje budou vedeny p es zast. eská.lípa - Sloup v echách - Nový 50; 69 Lípa,nemocnice Bor 16 eká na p ípoj / Lípa - Stráž p.ralskem spoj bude zrušen z d vodu minimální poptávky prodloužení spoje do zast.stráž p.ralskem,johnson 9 Controls.Lípa - Stráž p.ralskem - Hamr na Jeze e 1 spoj bude zkrácen do Stráže p.r..lípa - Mimo - Stráž p.ralskem - Hamr na Jeze e Nový Bor - Jablonné v Podj. - Stráž p.ralskem - Hamr n.jez..lípa - Kamenický Šenov -.kamenice Lípa - Nový Bor - Rumburk Nový.Lípa - Doksy - Bezd z - B lá p.b Lípa - Blíževedly,Skalka Lípa - Jest ebí - Dubá 2 spoj bude zajížd t na zastávku Noviny p.r.,kovárna 12 posun odjezdu z Mimon 5 minut d íve (v 6:10) pouze v sobotu a v ned li bude spoj zajížd t do 36; 51 zast.zákupy,nové Zákupy zámek posun odjezdu spoje pouze v sobotu (požadavek provedení zm ny i v ned li technicky nelze realizovat) o 20 minut na 18:20 hodin ze Stráže p.r. posun odjezdu o 10 minut d íve na 6:30 hod. z.kamenice posun odjezdu o 10 minut d íve na 9:45 hod. z eské Lípy - spolehliv jší návaznost z N.Old ichova do N.Boru v Kam.Šenov posun odjezdu o 5 minut déle na 17:45 hod. z eské Lípy aut.nádr. - návaznost na vlaky od Liberce a Kolína v pracovní dny posun odjezdu o 15 minut déle na 19:45 hod. z eské Lípy aut.nádr. - návaznost na vlaky od Liberce a Kolína nový spoj pouze v pond lí ve dnech školního vyu ování od 4.1. do v 8:40 z.lípy posun odjezdu o 5 minut déle na 12:40 hod ze Starých Splav (Doksy,B.Labu 12:45) 4; 5; 6; 7 nová zastávka Holany, nám stí 1 zm na trasy p es Stvolínky a Krava e 6 prodloužení trasy až do eské Lípy,aut.nádr spoj zrušen v pracovní dny v celé trase; v ned li pouze v úseku Holany - eská Lípa z d vodu nízké poptávky. Cestující mohou využít linku , spoj 27 a vlak Os 6113 posun odjezdu o 10 minut pozd ji na 17:25 z eské Lípy

4 Lípa - Provodín - Jest ebí Dubá 33 spoj bude zajížd t do H.Prysku, oto ka Lípa - Nový Bor - Cvikov Nový Bor - Jablonné v Podj ; 16; 18; 22 14; 16; Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v echách - Chotovice - N.Bor 9 zrušení zajížd ní na zast. Svor,Oto ka, spoj zastaví na hl.silnici z d vodu nízkého po tu cestujících do Svoru, sou asn umožní zkrácení jízdní doby zrušení zajížd ní na zast. Svor,Oto ka, spoj zastaví na hl.silnici z d vodu nízkého po tu cestujících do Svoru, sou asn umožní zkrácení jízdní doby posun odjezdu o 20 minut na 11:20 ze Cvikova - spoj vy ká na p íjezd spoje / 3 ve Cvikov,aut.st. posun na 11:30 hodin z Kunratic - kv li posunu protijedoucího spoje zkrácení jízdní doby kv li zajišt ní návaznosti na spoj / 16 v zast. Sloup,ÚSP v 7:20 hod Nový Bor - Polevsko 12 spoj bude zrušen z d vodu minimální poptávky Nový Bor - Slune ná 3; 4 spoje budou zrušeny z d vodu minimální poptávky Dubá - Holany -.Lípa Dubá - Krava e -.Lípa nový posilový školní spoj do eské Lípy na Slovanku spoj bude zkrácen do Dubé,D ev ic, v další trase 5 minimální poptávka posun polohy o minut d íve - odjezd z eské Lípy v 6:35, p íjezd do Dubé v 7:15 z 6 technologických d vod prodloužení spoje do D ev ic a zp t. Odjezdu z 11; 12 ev ic v 12:25. zm na trasy p es zast..lípa,delphi, úprava 28 asové polohy nov zastavování v zast. Krava e a Krava e, 1 Sezímky 2 spoj bude zrušen z d vodu minimální poptávky 5 spoj nepojede v období prázdnin 17 spoj pojede i v období prázdnin 16 posun odjezdu na 17:25 hod. z Tuhan nový spoj ve ve erních hodinách (22:50 z nový Blíževedel,Skalky p es Stvolínky a Krava e) Dubá Blatce nový nový spoj z Dubé v 7:15 do Blatc,Tubož,rybník ve dnech škol.vyu ování 4 posun odjezdu na 7:35 hodin z Blatc Mimo - Jablonné v Podj. 4 spoj nepojede o prázdninách z d vodu minimální poptávky 7; 10 spoj budou zajížd t do zast. Ralsko,Hv zdov 12 zkrátit spoje do Ku ivod (do Dolní Krupé nikdo nejezdí) Mimo - alsko,ku ivody 12 spoj bude zajížd t do Hv zdova (jako sp. 8) 12; 15 spoje budou zrušeny v úseku Ralsko,Ku ivody - Dolní Krupá a nahrazeny spoji 9 a 10 v úseku Mimo - Ralsko,Hv zdov - Ralsko,Ku ivody a zp t Mimo - Ralsko, Hrad any více spoj nový jízdní ád - úpravy zejm. v dopoledních hodinách Liberec - Nový Bor - D ín 2; 4 zrušení zajížd ní na zast. Svor,oto ka z d vodu minimální poptávky a urychlení jízdní doby

5 oblast Liberecko a Frýdlantsko linka trasa spoj zm na Liberec - Jablonec nad Nisou a Liberec - Bed ichov/ Hrab tice Liberec - Mníšek - Chrastava Liberec - Chrastava - And lská Hora/ Horní Vítkov Liberec - Chrastava - Rynoltice/ Hrádek n.nis. Old ichov na Hranicích - Hrádek n.n. - Václavice - Chrastava Hrádek n.n. - Lou ná/ Horní Sedlo - Rynoltice Hrádek n.n. - Dolní Suchá všechny všechny spoje nahrazeny novou linkou IDS.141 všechny všechny spoje v období od do vedeny jako linka (Liberec - Bed ichov), od jako linka (Liberec - Bed ichov - Hrab tice) posun polohy o 5 min.pozd ji (Liberec AN 15:00, Chrastava,žel.st.15:50) posun polohy o 5 min.pozd ji (Chrastava,žel.st.15:20, Liberec AN 16:05) posun polohy o 5 min.pozd ji (Liberec AN 16:25,Chrastava žel.st.17:15) nový spoj v sobotu ráno úseku Chrastava,aut.nádr - Liberec,aut.nádr. (p es Bed ichovku, Liberec,R žodol a nový Šaldovo nám.) jako pokra ování z Frýdlantu a Mníšku 16 zm na trasy p es Machnín posun odjezdu z Chrastavy,žel.st. na 15:16, ostatní asy dle stávajícího J posun odjezdu z Chrastavy,žel.st. na 15:16, ostatní asy v úseku Liberec - Chrastava aut.nádr.beze zm ny, v úseku Chrastava,aut.nádr. - H.Vítkov jako spoj 27 posun polohy o 10 min. pozd ji (Liberec aut.nádr. 21:10, Chrastava žel.st.21:40) nová zastávka Bílý Kostel,žel.zast. (mezi zast.bílý Kostel všechny škola a Bílý Kostel,u viaduktu), zóna 0202 mírná úprava jízdní doby v koncovém úseku - p íjezd do 17 Hrádku n.n. o 4 min.pozd ji 12 posun polohy o 2 min. pozd ji (5:27 z Hrádku) posun polohy o 5 min. pozd ji (10:00 z Hrádku) - kv li 18 posunu /3 26 a 25 posun polohy o 5 min. pozd ji zastávka Lou ná,garáže zrušena a p esunuta k hostinci všechny Koruna spoj zrušen a nahrazen spojem / 6 ze Stráže p.r. 7 a Jablonného 19 spoj zrušen z d vodu minimální frekvence 3 posun polohy o 10 min.pozd ji (9:30 z Hrádku n.n.) 7 posun polohy o 5 min.pozd ji (13:05 z Hrádku n.n.) Libeerc - Chrastava - Václavice - Hrádek n.n. 9 posun polohy o 5 min. d íve (Liberec,aut.nádr. 12:20) Frýdlant - He manice Frýdlant - Bulovka - Dolní Old iš/ He manice posun odjezdu spoje 3 od Frýdlantu,žel.st. o 3 minuty pozd ji (na 7:45) z d vodu spolehliv jší návaznosti na vlak - ve vazb na to posun polohy i u spoje 6 (odjezd 8:10 z 3/ 6 He manic) 18 prodloužení do zast.frýdlant,žel.st. (návaznost na vlak) 47 odjezd z Frýdlantu,žel.st (!) v 23:18, nov vytvo ena návaznost na vlak 6334 z Liberce

6 Frýdlant - Hejnice - Nové sto p.s. Nové M sto p.s. - Frýdlant - Liberec Frýdlant - Mníšek - Chrastava Frýdlant - Horní asnice, Srbská/ Jind ichovice p.s. Nové M sto p.s. - Horní asnice, Srbská/ Jind ichovice p.s. posun odjezdu v úseku Frýdlant - Hejnice - Ferdinandov - Hejnice o 5 minut (Frýdlant 6:05); po návratu z Ferdinandova vy ká 10 minut v Hejnicích; v úseku Hejnice - Nové M sto p.s. o minut pozd ji (tzn. Hejnice 5 6:42, Nové M sto p.s. 7:00) 45 posun asové polohy o 8 min.pozd ji (21.58 z Frýdlantu) 5 spoj veden p es D ichov 21 a 32 spoj nepojede o prázdninách posun asové polohy o min.pozd ji (ve vazb na 51 posun spoje 52) 52 posun asové polohy o 22 min.pozd ji (D ichov 21:50) 3 4, 10 a 12 7 a Liberec - Hodkovice - eský Dub Liberec - Ose ná - Stráž p.r eský Dub - Ose ná - Ralsko,Náhlov/ Stráž p.r. eský Dub - Ose ná - ižany - Žib idice/ Zdislava nové spoje 5 6 Nový spoj, vedený v úseku Frýdlant - Mníšek jako náhrada spoje /2; z Chrastavy pokra uje dále po lince do Liberce spoje prodlouženy do zast.frýdlant,žel.st. (návaznost na vlak) spoje prodlouženy ze zast.frýdlant,žel.st. (návaznost od vlaku) spoj prodloužen ze zast.frýdlant,žel.st. (návaznost od vlaku), drobná úprava asové polohy posun asové polohy o cca 8 min.pozd ji (ve vazb na posun spoje / 45) zm na asové polohy i trasy - odjezd z N.M sta,nám. v 5:36 (navazuje na spoj /1), jede mimo zast. N.M sto p.s.,hajništ,obratišt až Dolní asnice,škola, ze zast Horní asnice,žpsv pokra uje až do Jind ichovic p.s. zm na asové polohy i trasy - jede již z Jind ichovic p.s. do zast.horní asnice,pískovna, dále p es Dolní asnici,škola; v zast.dolní asnice farma navazuje na spoj / 8 do Frýdlantu a Liberce, odtud dále pokra uje do N.M sta p.s. posun asové polohy o cca 8 min.pozd ji (ve vazb na posun spoje / 45) Úprava asové polohy o 7-10 min. d íve, nov zajíždí do zast.bílá,obec Posun odjezdu ze Stráže p.r.,an o 5 minut d íve (6:25), dále v nové trase p es zast. Stráž p.r.,ab Diamo a Johnson Controls; spoj vynechá zast. Stráž p.r.,smp. Od zast.hamr na Jez.,aut.st. dále po své trase ve stávající poloze. idány nové spoje v úseku eský Dub - Ose ná - Ralsko,Náhlov v ranních a odpoledních hodinách z K ižan,žel.st.odjezd o 5 min. d íve, nov zajíždí do zast.k ižany,žib idice,k iž. posun asové polohy o 5 min.d íve (v souvislosti se úpravou trasy a polohy spoje.5) nov zavedené dálkové linky: Liberec - Hradec Králové Chrudim - Jihlava 1; Liberec - Ústí n.l./ eská Lípa - Most - Karlovy Vary 1; Liberec - Praha - Brno (nová dálková linka v provozu od 15.11) (nová dálková linka v provozu od od nový pár spoj Liberec - Chrudim v pracovní dny) (nová dálková linka v provozu od od spoje.1 a 2 zrušeny a nahrazeny linkou )

7 oblast Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko linka trasa spoj zm na Jablonec n.n. - Nová Ves n.n. - Smržovka - Josef v D l Jablonec n.n. - Tanvald - Plavy - Zlatá Olešnice Jablonec n.n. - Tanvald - Ko enov - Harrachov Jablonec n.n. - Tanvald - Ko enov - Vysoké n.jiz. Jablonec n.n. - Dolní.Studnice - Brat íkov - Železný Brod všechny mimo 40/41 spoje budou nahrazeny linkami IDS 742 a jede o 30 minut pozd ji a pokra uje p ímo do Prahy 3 zrušen v sobotu z d vodu nízké poptávky 4 veden v Jablonci n.n. p es Horní nám stí 8 ukon en v Jablonci n.n.,aut.nádr. 11 pojede i o prázdninách 14 odjezd o 5 minut d ív, zkrácen do Tanvaldu 25 veden i v pátek 26 prodloužen do Rýnovic 27 posunut odjezd až na 8:00 z Jablonce n.n. 28 Zrušen 34 veden v Jablonci n.n. p es Horní nám stí 3 pojede i posunut na 15:50 a veden p es P íchovice,motorest 22 pojede denn 26 zrušen a nahrazen spojem zrušen z d vodu nízké poptávky a soub hu s vlakem 28 veden p es P íchovice,motorest 2 veden ze Smržovky po lince zrušen v celé délce 5 zrušen 6 zrušen v úseku Tanvald - Jablonec nepojedou o hlavních prázdninách (b hem váno ních, 11; 33; 52;56 jarních i velikono ních prázdnin spoje pojedou) veden v Jablonci n.n. p es Horní nám stí a dále do Rýnovic jede v pracovní dny jen do Desné,odb. veden již z Vysokého n.jiz. (p echází od spoje z Jilemnice) zrušen v úseku Desná - Tanvald a zrušen v úseku Tanvald - Jablonec n.n., ve zbytku trasy posunuta asová poloha z d vodu vytvo ení p ípoje od vlaku eveden na linku v upravené asové poloze (o 25 min. d íve) v úseku Tanvald - Desná posun asové polohy o 5 min.pozd ji, v zast.tanvald,žel.st.návaznost na vlak nov vedený spoj v 17:10 z Desné, z Tanvaldu (v 17:20) místo / 16 nový spoj místo spoje 15 v 11:05 z Tanvaldu (v sobotu 55 veden již z Jablonce n.n. po lince ) 26 zrušen z d vodu nízké poptávky 20 Jede o 5 minut pozd ji Jablonec n.n. - Držkov Železný Brod 12 úprava asové polohy Jablonec n.n. - Rádlo 19; 22 posun o 5 minut pozd ji Tanvald - Tanvald sídlišt - Desná 5 posun odjezdu na 6:00 z Tanvaldu,aut.st. 7 posun odjezdu na 6:30 z Tanvaldu,aut.st. 9 posun odjezdu na 7:15 z Tanvaldu,aut.st.

8 Jablonec n.n. - Skuhrov, Huntí ov - Železný Brod Jablonec n.n. - P ín, Alšovice - Železný Brod Jablonec n.n. - Držkov - Plavy - Tanvald/ Vysoké n.jiz. - Jilemnice Desná - Tanvald - Zásada - Železný Brod - Semily 33 veden v sobotu i ned li 65 zrušen z d vodu nízké poptávky 69 zrušen - místo n ho jede spoj posun polohy o 10 minut d íve 17 veden v Žel.Brod až k nádraží 11; 12 posun polohy o 10 minut pozd ji 40 Posun polohy posledního spoje ze Žel.Bordu již v 21:25 posun odjezdu o 5 min.d íve, v Žel.Brod veden až k 13 nádraží nový spoj v 5:35 z Jilemnice do Vysokého n.jiz. (odtud nový jako spoj 18 linky ) nový spoj v 5:55 z Jilemnice do Tanvaldu (6:55) v nový sobotu a ned li 14 úprava jízdní doby Nov vedený spoj v 13:50 z Žel.Brodu p es Držkov do 24 Jablonce n.n. 3; 4; 13; 14; 22; 25; 32 zrušen v úseku Tanvald - Desná odb. 21 zrušen v úseku Tanvald - Desná odb. a posunut o 10 minut pozd ji Vlastibo - Držkov - Tanvald - Ji etín pod Bukovou Desná - Tanvald - Loužnice - Železný Brod Tanvald - eský Šumburk - Pustiny - 3, 4; 7, 10; 14; 17; 20, 21; 22, 24; 28; 29, 31 všechny spoje v úseku Tanvald - Ji etín zrušeny a nahrazeny linkou ; 41 zrušen v úseku Tanvald, aut.st. - Tanvald, žel.st. 6; 18; 27; 28; 30; 37 zrušen 23 posun odjezdu o 5 minut pozd ji 31 zrušen v úseku Desná - Tanvald Desná všechny spoje spoje zrušeny a nahrazeny linkou 745 1; 5; 10; 14 spoje zrušeny a nahrazeny linkou Jablonec n.n. - Liberec 3; 6; 7; 8; 9; 12 spoje p evedeny na linku Jablonec n.n Frýdštejn - Hodkovice/ 43 Turnov 22 posun odjezdu o 5 minut pozd ji Jablonec n.n. - Liberec - Turnov/ Nová Paka - Hradec Králové - Brno 5; 10; 15 úprava asové polohy Jablonec n.n. - Liberec - Nový Bor - D ín - Ústí n.l. Liberec - Jablonec n.n. - Tanvald - Vrchlabí - Trutnov Harrachov - Tanvald - Turnov - Praha všechny spoje posun odjezdu na 17:55 z Jablonce n.n.; jede mimo zast. Turnov,H. Rohozec a šroubárny dopln ny zastávky Práche, Kunratice u Cvikova; úprava asových poloh v úseku Tanvald - Jablonec nahradí spoj 4 dosavadní 3; 4 spoj 20 na lince zm na trasy p es Polubný - p íjezd do Jilemnice o 5 6; 11 min. d íve 10 zrušen 12 zm na trasy p es P íchovice,motorest všechny spoje spoje p evedeny na novou linku Rokytnice n.jiz. - Harrachov - Tanvald - Turnov - Praha

9 oblast Jilemnicko, Semilsko, Turnovsko linka trasa spoj zm na Vysoké n.jiz. - Semily - Turnov Praha 6 úprava jízdních dob (do 10 minut) Semily - Víchová n.j. - Jilemnice v období prázdnin spoje zkráceny do úseku Semily - Benešov; v provozu po celé období letních prázdnin ; Lomnice n.pop. - Semily 41 a 42 spoje nepojedou o prázdninách Jilemnice - Vysoké n.jiz Plavy - Držkov - Jablonec n.n. - Liberec 3 a 14 spoje p evedeny z linky Jilemnice - Benecko - Vrchlabí Jilemnice - Dolní Míse ky - Horní Míse ky všechny spoje Jilemnice - Víchová n.j. - Víchovská Lhota 9 zrušen Rokytnice n.jiz. - Jablonec n.jiz. - Jilemnice - Vrchlabí 22 Rokytnice n.jiz. - Jablonec n.jiz. 20 provoz linky pouze o víkendech; v pracovní dny všechny spoje nahrazeny linkami 948 a zrušen 7 zrušen - sjednocen se spojem.5 nový spoj ve dnech školního vyu ování z Vrchlabí do Jilemnice zm na asové polohy - spoj pojede o cca 35 min. d íve Semily - Lomnice n.pop. - Nová Paka/ Ji ín - Hradec Králové spoje nov zastaví v zast. Stará 2; 5 Paka,odb.žel.st., resp. Stará Paka,žel.st Turnov - Vyske 13 posun asové polohy o cca 10 min.pozd ji Jablonec n.n. Frýdštejn - Zm na trasy v Turnov spoj veden p es Turnov 6 zastávku U masny Turnov - P íšovice - Svijany 3; 8; 20 mírné úpravy asových poloh (do 5 minut) Turnov - Ohrazenice 26; 39 ztráta frekvencí (cestující využívají d ív jší spoj) Turnov - Malá Skála - Jablonec 1 úprava asové polohy - jede o 5 minut d íve n.nisou 5; 6 zm na omezení provozu - spoje nepojedou v ned li a svátek do 28.III.a od 5.X. Turnov - Kacanovy - Vše,Ploukonice 6 úprava asové polohy - jede o 5 minut d íve MHD Turnov (linka 1) Aut.nádr. - Mašov 3 mírná úprava asové polohy (o 3 minuty d íve) Vrchlabí - Jilemnice - Jablonec n.n. - Liberec - Nový Bor - Ústí n.l. 11; 12; 13; 14 Nov zavedené spoje (již od 1.11.) vedené náhradou za zrušenou linku dopravce DPÚK

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 10 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2011 1 000 218 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen - Dresden

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 9 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2009 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 7 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2008 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 334 Špindlerův Mlýn - Harrachov

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh.

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Mrštíkova, Liberec, Tel:85, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel: 85, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 7 9 a Rybníček LIB Pro nákup jízdenky

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh.

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Mrštíkova, Liberec, Tel:85, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel: 85, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 7 9 a Rybníček LIB UPOZORNĚNÍ: Pro

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

Fügnerova - Ostašov - Novina - Křižanské Sedlo

Fügnerova - Ostašov - Novina - Křižanské Sedlo 7 9 1 x Machnín žel. zast 1 Sa Sa Sa Ma Sa Ma Ma Na Ma 1Ma Sa Ma Ma Ma 1Ma Ma 7Ma Ma Na Sa Ma Sa Ma Sa Ma Sa Na Sa Sa Ma Sa Ma Sa Na Sa Sa Ma Sa 7Ma Ma Ma Ma Ka Ma Ma Ma Sa NAa Ma Ma Ma Ma Ma Ma NAa Sa

Více

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Liberci dne 8. 12. 2014 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PRO OBDOBÍ 2014/15. KORID LK, spol. s r.o.

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Liberci dne 8. 12. 2014 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PRO OBDOBÍ 2014/15. KORID LK, spol. s r.o. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci dne 8. 12. 2014 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PRO OBDOBÍ 2014/15 Od neděle 14. prosince

Více

vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380

vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 Krajské centrum osobní dopravy Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové 500 02 Příloha č.1 v Hradci Králové dne 05.04.2013 vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 fiala@kcod.cd.cz Opatření pro náhradní autobusovou

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh.

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Mrštíkova, Liberec, Tel:85, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel: 85, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 7 9 a Rybníček Pro nákup jízdenky pro

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Aby dopravní obslužnost byla zajištěna v souladu s platnou legislativou a za co nejvýhodnějších podmínek, přistupuje Liberecký kraj

Více

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014 15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014 Pořadí jednání č. 43 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 195/14 poskytnutí dotací z podprogramů 4.1 Podpora volnočasových aktivit a 4.5 Pedagogická

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Leden 1.1.2010 35. Novoroční výstup na Ještěd Horní Hanychov okr. Liberec km: PT 7 konečná MHD Liberec Horní Hanychov, 8.30-11.30 Vrchol Ještědu, do 14.00 KČT Lokomotiva

Více

Doubí sídliště - Fügnerova - Škola Kateřinky. Pracovní dny. Platí od 1.7.2015. Zastávka / zóna. Doubí sídliště 1 x Mařanova 1. 39a

Doubí sídliště - Fügnerova - Škola Kateřinky. Pracovní dny. Platí od 1.7.2015. Zastávka / zóna. Doubí sídliště 1 x Mařanova 1. 39a 9 9 Sokolská most a 9a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a - neoznačené spoje jedou jen do zastávky Kateřinky lesní správa Doubí sídliště - Fügnerova - Škola Kateřinky Mrštíkova, Liberec, Tel:, e-mail:

Více

AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2018

AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2018 .. PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2018 KORID LK, spol. s r.o. verze k projednání Poděkování Poděkování patří všem zastupitelům Libereckého kraje, kteří projevují

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice

Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice a S a a a S a as S DaS a as a as a as a a a a a E a S a a as a as a as a as a as a a S a a S a as a a as a a a a S a a S a D - nejede od.. do.., od.. do.. S - jede do zast. Šimonovice - Neoznačené spoje

Více

Příloha č. 4 Vzorový příklad užití metodiky

Příloha č. 4 Vzorový příklad užití metodiky Příloha č. 4 Vzorový příklad užití metodiky Vzorový příklad užití metodiky je zpracován na příkladu Libereckého kraje. Postup je však uplatnitelný pro jakýkoli jiný kraj. Při vymezení a socioekonomickém

Více

Zelené Údolí - Ústav soc. péče - Zelené Údolí

Zelené Údolí - Ústav soc. péče - Zelené Údolí 4 5 Mrštíkova, Liberec, Tel: 485 44, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel.: 485 44, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 45 45 45 Ukončení provozu: 4.. v : hod.,.. ve : hod., zahájení provozu:

Více

Fügnerova - Harcov kostel - Lukášovské údolí

Fügnerova - Harcov kostel - Lukášovské údolí K - jede jen do zastávky Harcov kostel M - jede jen do zastávky Harcov Myslivna L - jede do zastávky Lukášovské údolí Fügnerova - Harcov kostel - Lukášovské údolí Mrštíkova, Liberec, Tel:, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz.

Více

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji str. 1 z celkem 14 Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji část: Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Liberec 2008 Název projektu: Zadavatel studie: Realizátor: Bezpečnostní analýza Libereckého

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Fügnerova - Stráž n.n.

Fügnerova - Stráž n.n. 3 7 9 Mrštíkova 3, Liberec 3, Tel: 48 344 1, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel.: 48 344, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. a a a a a 4a 38a 4a a a a Fügnerova - Stráž n.n. 4a a a a

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov

Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov 6 9 LIB na číslo 9 Zóna = zóna Liberec () Zóna = zóna Jablonec n/n ().. v. hod... ve. hod... a.. v 7. hod. 6.8. Linka číslo: Platí od.9. Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov Mrštíkova, Liberec,

Více

Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov

Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov 6 9 LIB na číslo 9 Zóna = zóna Liberec () Zóna = zóna Jablonec n/n ().. v. hod... ve. hod... a.. v 7. hod. Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov Mrštíkova, Liberec, Tel:8, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz.

Více

Doubí sídliště - Fügnerova - Letná - Radčice. Pracovní dny. Platí od 1.7.2015. Zastávka / zóna. 38Ra. Doubí sídliště 1 x Mařanova 1

Doubí sídliště - Fügnerova - Letná - Radčice. Pracovní dny. Platí od 1.7.2015. Zastávka / zóna. 38Ra. Doubí sídliště 1 x Mařanova 1 9 9 Sokolská most x Obzor x Janův Most Ra a a a a a a a a a 9a a a a 9Ja a a a a a a Ra a a Ra a 9a a 9a Ra a a a a a a a a 9a a a a a a a a 9a Ra a 9a Ra a a a Ra a a a Ra a a a a a Ra Fa 9a a a a Ra

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa 1 6 8 6 7 31 3 33 36 38 1 3 A - jede jen do zastávky Americká P - jede jen do zastávky Průmyslová zóna Jih Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa Mrštíkova 3, Liberec 3, Tel: 8 3 1, e-mail:

Více

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa 1 5 6 8 6 7 31 3 33 36 38 1 3 5 A - jede jen do zastávky Americká P - jede jen do zastávky Průmyslová zóna Jih Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa Mrštíkova 3, Liberec 3, Tel: 85 3

Více

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov - Horní Hanychov

Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov - Horní Hanychov LIB na číslo Zóna = zóna Liberec () Zóna = zóna Jablonec n/n ().. v. hod... ve. hod... a.. v. hod... Linka číslo: Platí od.. Lidové sady - ZOO - Fügnerova - Dolní Hanychov - Horní Hanychov Mrštíkova, Liberec,

Více

REFERENCE. Přehled některých realizací - bytové domy. Objednatel Typ výtahu Místo dodávky

REFERENCE. Přehled některých realizací - bytové domy. Objednatel Typ výtahu Místo dodávky REFERENCE Přehled některých realizací - bytové domy Objednatel Typ výtahu Místo dodávky SBD Bižuterie Řetízková 4, Jablonec n/n Řetízková 6, Jablonec n/n Řetízková 18, Jablonec n/n Řetízková 20, Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.2 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 9. kolo

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY. Kryštofovo Údolí Bílý Kostel nad Nisou. Desná v Jizerských horách. Proseč pod Ještědem

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY. Kryštofovo Údolí Bílý Kostel nad Nisou. Desná v Jizerských horách. Proseč pod Ještědem Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje oblasti

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 301 dle rozdělovníku Váš dopis značky: aše značka: 92309/ENV/1O Vyřizuje: Ing. Slezák/l. 2442 PRAHA: 4. II. 2010 Věc: Posuzování

Více

Vratislavice n.n. výh. - Jablonec n.n. aut. nádr.

Vratislavice n.n. výh. - Jablonec n.n. aut. nádr. X 1 3 6 8 x Kyselka 1, x Proseč n.n. škola 1, x Proseč n.n. pošta 1, x Proseč n.n. výh. 1, LIB5 Pro nákup jízdenky pro zónu Liberec pošlete zprávu ve tvaru LIB5 na číslo 9 Pro nákup jízdenky pošlete zprávu

Více

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY prosinec 2014 1. MěÚ SEMILY 481629211 Husova 82 fax: 481622534 513 13 e-mail: musm@semily.cz podatelna@mu.semily.cz www.semily.cz starostka Ing. arch.

Více

19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013

19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013 19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013 Pořadí jednání č. 80 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 298/13 poskytnutí dotací z 2. Výzvy podprogramů 4.1. Podpora volnočasových aktivit a 4.4.

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 460 01 Liberec 4, U Domoviny 491/1, tel.: 485 107 757-9, fax: 485 104 715, e-mail: info@saul.eu, www.saul.eu ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: LIBERECKÝ KRAJ

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva

Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva Projekt optimalizace Liberecký kraj PROJEKT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Závěrečná zpráva KONC DHV CR, spol. s r.o., červen 2003 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne 26. 5. 2014 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 070 Praha - Turnov 3 Praha - R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 11 9500 9564 19550 25803 9502 PID Praha - Všetaty IDOL Příšovice - Turnov Ze stanice 0 Praha-VršoviceP

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov

Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov 8 9 4 Sokolská u zdi Mrštíkova, Liberec, Tel: 48 44, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel.: 48 44, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov Ra Ua 7Ra 7Ua 7Ra

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování I. aktualizace II. aktualizace III. aktualizace IV. aktualizace V. aktualizace VI. aktualizace VII. aktualizace VIII. aktualizace

Více

260001 Mladá Boleslav Bezno Kadlín. Linka nezastavuje ve stanicích Vinec, odb. a Chotětov, křiž. Mělník. Ostatní beze změn.

260001 Mladá Boleslav Bezno Kadlín. Linka nezastavuje ve stanicích Vinec, odb. a Chotětov, křiž. Mělník. Ostatní beze změn. Od neděle 9. prosince platí nový jízdní řád Od neděle 9. prosince 2012 platí v celém Česku nové jízdní řády autobusů i vlaků, výjimkou nebudou ani jízdní řády naší společnosti. Některé linky zůstávají

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více