nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem"

Transkript

1

2 MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená data zobrazována na PC, osobním počítačem jsou rovněž nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem nebo až na místě měření na základě aktuálně zjištěných skutečností. Monitor QV stejně jako řada předchozích monitorů neobsahuje žádné ovládací prvky, ani pohyblivé mechanické části. Je schopen řady měření, která by jinak bylo třeba provádět nákladnými zařízeními. Může pracovat v rozmezí teplot 20 až +70 C. Je standardně vybaven vestavěným záložním zdrojem, který při nabitém akumulátoru zajistí měření po dobu delší než 30 min (norma požaduje 3 min). Monitor neobsahuje žádné indikační prvky s výjimkou LED. Propojení s PC je možné pomocí galvanicky odděleného kanálu RS232, případně opticky dle standardu IrDA. Je možná spolupráce i více monitorů QV současně. Mechanická konstrukce monitoru QV je zaměřena na odolnost proti vnějším vlivům, vyznačuje se nenápadností a nemožností změnit nebo ovlivnit měřící režim i v době nepřítomnosti obsluhy. Je to černá skříňka v šedém provedení. Protože monitor QV není řešen na bázi architektury kompatibilní s IBM-PC, je jeho hardwarové řešení optimalizováno pro účel monitorování na stanovištích bez obsluhy. Co lze monitorem QV zjiš ovat? Základní použití je analýza zdrojů, které vyvolávají zhoršení parametrů kvality dodávané el. energie v distribuční síti. Jedná se o zdroje zkreslení (vyšších harmonických), zdroje flikru, nesymetrie. Díky současnému měření napětí a proudů ve třech fázích lze z analýz výkonů zjistit, zda je odběratel zdrojem či spotřebičem výkonů vyšších harmonických složek, s jakým účiníkem a to i v delším časovém intervalu. Není-li požadována analýza na úrovni harmonických složek, lze zjiš ovat pouze činné, zdánlivé a jalové výkony v třífázové síti. Samozřejmě lze zjiš ovat i velikosti napětí a proudů a to jak jejich efektivních hodnot, tak i časových průběhů okamžitých hodnot. Pomocí této funkce lze analyzovat i působení ochran, případně impedance zdrojů a spotřebičů el. energie. Díky modulární koncepci lze měřit i poklesy a výpadky napětí, flikr napětí za současného měření proudů v jednotlivých fázích. Nahrazuje speciální periferie pro PC pro měření v distribučních sítích. Monitorem QV lze optimalizovat distribuční sí. 2

3 Inteligentní měřicí systém v jediné skříňce! Šest vstupů Monitor QV obsahuje 6 externích měřicích vstupů, které slouží pro připojení: tří napětí - navzájem galvanicky oddělených pro rozličná měřicí zapojení tří proudů - pomocí měřicích transformátorů Vstupní signály jsou upraveny šesti antialiasing filtry a digitalizovány jediným čtrnáctibitovým A/D převodníkem. Pro speciální případy měření lze využít vstupy pro měření proudů k měření jiných veličin, které je možno převést na napětí o velikosti asi 1 V. Zpracování naměřených hodnot Zpracování naměřených hodnot i ovládání celého monitoru zajiš uje digitální signálový procesor Texas Instruments TMS320C50-80 s operační pamětí 64 KB. Je řízen modulárně řešeným programovým vybavením, které je za chodu dynamicky aktivováno. Unikátním řešením některých algoritmů je dosaženo významného zjednodušení řešení analogových vstupních obvodů (digitální fázový závěs, kalibrace a fázová korekce). Digitální signálový procesor provádí 1024 bodovou FFT pro šest kanálů v reálném čase bez vzniku mrtvých dob, zpracování efektivních hodnot i řízení celého systému. Je zajištěn automatický restart při totálním výpadku napájecích zdrojů. Kalibrační data jsou uložena ve dvou samostatných pamě ových obvodech. Ukládání naměřených hodnot Naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti FEPROM 512 KB tak, že nehrozí ztráta naměřených dat i při výpadku vestavěného záložního zdroje či poruše. Pamě může být organizována lineárně (tj. po jejím zaplnění je ukončena činnost monitoru) nebo i kruhově, tj. monitor si zachovává jen nejnověji zjištěné hodnoty a staré (např. starší jak 1 týden) vymazává. Tak je dosaženo neomezené doby monitorování. Lze zvolit i takový režim, kdy po odpojení napětí v prvém napě ovém kanále přestává funkce monitorování, po opěrném připojení se pokračuje. Tím se výrazně šetří pamě při měření periodicky zapínaných spotřebičů. Doba záznamu není pevná, ale silně závisí na nastavených režimech. Komunikace Komunikace s nadřazeným systémem (PC Notebook) je řešena pomocí galvanicky odděleného kanálu RS232C, případně opticky dle IrDA. 3

4 Příslušenství Monitor QV je dodáván s kompletním příslušenstvím (krokosvorky, napě ové kabely, proudové sondy, napájecí kabel, komunikační kabel, návod k obsluze, programové vybavení, kufřík). Programové vybavení Programové vybavení pro konfiguraci monitoru a zpracování naměřených výsledků je určeno pro Windows 95/98/NT/2000. Data vztahující se ke kalibraci jednotlivého kusu monitoru jsou uložena přímo v monitoru. Rozšiřování funkcí u zákazníka Unikátní modulární řešení programového vybavení dovoluje jeho rozšiřování/modifikaci dynamicky při konfiguraci systému. Tak lze bez demontáže zásadním způsobem měnit funkce a účel monitoru, pokud nejsou omezení na straně technických prostředků (HW) a to jak dočasně, tak i trvale. Připojování k měřenému obvodu Správné využití monitoru QV vyžaduje korektní připojení k měřenému obvodu. To je zajištěno pomocí dodávaného příslušenství pro sítě NN V fázové napětí a 400 V sdružené napětí VN - 57 V fázové napětí a 100 V sdružené napětí Proudy pomocí měřicích transformátorů nebo Rogowski cívky Bezpečné kabely s krokosvorkami vybavenými pojistkami zajiš ují snadné a bezpečné připojení i v měřících bodech III. kategorie přepětí, ČSN EN Malé rozměry plně izolované skříňky monitoru dovolují umístění i v minimálních prostorech rozváděčů. Kontrola připojení se provádí na připojeném PC. SOFTWARE PRO MONITOR VÝKONŮ QV Program pro monitor výkonů QV je rozdělen na část ovládací s názvem QV1OVL a část vyhodnocovací QV1VYH. 4

5 Ovládací část komunikuje po seriové lince s monitorem QV a obsahuje následující funkce: - zadání a spuštění měření - přenos naměřených dat z monitoru do počítače PC - archivace naměřených dat v datových souborech - zkušební měření na místě připojení - zastavení měření. Parametry při přípravě měření: - název a popis měření - režim měření (spektra, ef. hodnoty, vzorky) - vstupní měřené veličiny, jejich rozsah, primární hladina, typ snímačů proudu - veličiny pro ukládání do paměti monitoru - interval záznamu (od 0,16 s) - typ startu měření (okamžitě, od načasování). Při přípravě měření je možné spustit měřidlo, které podle režimu měření zobrazuje naměřené údaje a další údaje dopočítává (při režimu měření vzorků je prováděna DFT v počítači PC). Hlavní okno pro zadání měření Vyhodnocovací část provádí vyhodnocení již naměřených souborů dat. Je prováděno grafické a tabulkové vyhodnocení naměřených a dalších vypočítaných hodnot. 5

6 Vyhodnocovací software Typy grafů: Průběh základních veličin - časový graf napětí, proud, výkon a činitel výkonu v jednotlivých fázích Průběh vyšších harmonických - 3 typy vyhodnocení (grafy) průběhy uživatelem vybraných harmonických napětí proudu nebo výkonu. Zobrazení jak absolutních hodnot - Graf - jednotky, tak hodnot relativních procentuelní zastoupení vyšší harmonické vzhledem k základní) - Graf - procenta 1. harm. U výkonů je ještě zobrazen posuv mezi napětím a proudem - Graf - úhel U I (pro výkon). Ukázka grafu L1 7. harm. napětí (tenká) proudu (silnější) a výkonu (nejtlustší) Průběh činitele celkového harmonického zkreslení a činitele nesymetrie napětí a proudu - časový graf THD napětí a proudů + činitele nesymetrie napětí. Souhrn vyšších harmonických - ukazuje graf rozptylu hodnot vyšších harmonických (v % vůči zákl. harm), kde je zdůrazněna průměrná hodnota, hodnoty 50% vzorků a hodnoty bez 5% nejhorších vzorků (dle normy pro U). Ukázka vyhodnocení pro napětí 6

7 Zobrazení histogramů jednotlivých harmonických. Ukázka histogramu 7. harm. proudu na L 1. OsaX [%vůči 1. harm.] Osa Y [%počtu četností] Zobrazení směrů toků energií u jednotlivých harmonických včetně histogramu. Ukázka vektorů (směrů) pro Histogram směrů vektorů výkonů výkonv 1. fázi 7. harmonické v 1. fázi 7. harmonické Osa X [ ] Graf a tabulka energií - výpočet a zobrazení energií E P ie Q v zadaných intervalech v definovaném období. Všechny grafy a tabulky lze přenášet přes clipboard (zápisník) do standardních programů (EXCEL, WORD). Grafy lze ukládat ve formátu *.BMP nebo *.GIF. 7

8 Parametry přístroje sí ovým kabelem 230V / 50 Hz ±20% Napájení vestavěným akumulátorem po dobu 0,5h rozsahy U jm 100 V / 480 V Napě ové vstupy (3 U) vstupní odpor 62 / 247 kω přesnost 0,5% U jm rozsahy I dle sond 1, 5, 30, 150 A, jm Proudové vstupy (3 I) MT1000A 1kA přesnost 0,5 % I jm Fázové chyby pro harmonickou do ±3 A/D převodník 14 bit Měření vzorkovací frekvence 6400 Hz /kanál interval násobky 0,16 s Interface typ, Bd RS232, 1,92 kbd Pamě dat 512 KB FEPROM Rozsah pracovních teplot C Relativní vlhkost 10-80%, bez kondenzace Skříňka ABS bez vodivých ploch Rozměry mm Hmotnost 1,7 kg Vyhovuje normám ČSN EN Volitelné příslušenství /95+A2/97, 55022/96+A1, A2/ , ks kleš ových transformátorů A 2. 3 ks kleš ových transformátorů MT1000A 3. 3 ks snímací senzor Rogowski 4. Programové vybavení pro měření flikru, poklesu a výpadku 5. Programové vybavení pro dynamickou změnu software 6. Individuální kalibrace fázových charakteristik snímačů proudu Výrobce EGÚ Brno, a. s., Měřicí přístroje, Hudcova 76a, Brno tel. 05/ , fax 05/

9

10 Výrobce: EGÚ Brno, a. s. Měřicí přístroje Hudcova 76a, Brno tel. 05 / fax 05 /

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG. www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz

2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG. www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz 2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz O FIRMĚ dodavatel měřicích přístrojů a systémů od roku 1991 spolupráce s více než 30 výrobci pravidelně auditovaný systém řízení

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více