ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu."

Transkript

1 1 POPIS ŘEŠENÍ A NABÍZENÉ KOMPONTY Nabízené datové úložiště je řešením pro ukládání velkého množství dat přes protokoly CIFS a NFS. Celé řešení je definované softwarově pomocí produktu IBM Spectrum Scale a jako úložná media využívá disky a pásková media. Pro vytvoření diskových kapacit je využito dvou diskových polí IBM a pro páskovou část úložiště dvou páskových knihoven IBM TS45. Navrhované řešení obsahuje tyto hlavní komponenty: 2x front-end server HSM úložiště definované produktem IBM Spectrum Scale 2x diskové pole IBM 2x pásková knihovna IBM TS45 Racková skříň Rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Body Splněno Kapacita Každých překročených,1pb čisté kapacity nad základních 3,5PB až do 5,PB 6 5PB Rozmístění poolů do různých lokalit Schopnost umístit vybrané HW pooly (část z celkové kapacity) do jiné geografické lokality (k dispozici je konektivita ethernet i SAN) 5 ANO Parita Každý stupeň parity dat na diskovém systému vyšší než 2 až do stupně 5 2 Rychlost obnovy parity Obnovení výchozí parity při výpadku kteréhokoliv disku (využitím spare kapacity) do 8h Snapshot Podpora vytvoření min 512 lokálních časových snímků filesystémů. 2 ANO Komprese Funkcionalita komprese dat na diskovém subsystému Deduplikace A* Funkcionalita deduplikace dat na diskovém subsystému na úrovni souborů Deduplikace B* Funkcionalita deduplikace dat na diskovém subsystému na úrovni bloků dat (ne větších než 64kB) Prokázání splnění požadavků Parametr Provedení Požadovaná hodnota 19 rack, který je součástí dodávky (jeden nebo více) ANO viz níže popis v nabídce. Součástí nabídky je rack pro nabízená disková pole a servery. Samostatné racky jsou pro obě nabízené knihovny.

2 Napájení celého diskového pole Architektura systému 23 nebo 4V 5Hz ANO viz níže popis v nabídce. Minimální počet nodů řídících datové uložiště a přístup uživatelů: 2. Požadovaná výkonnost musí být dosažena i při výpadku jednoho řídícího nodu. ANO viz níže popis v nabídce a konfigurace nabízených nódů. Oba řídící nódy jsou připojeny jak diskovým polím, tak k páskovým knihovnám pomocí Fiber-Channel konektivity s propustností 32 Gbps. Datové uložiště může být složeno buď z pouze diskových technologií, nebo kombinace diskových a páskových technologií. Pouze páskové technologie nejsou povoleny. Ve všech případech musí být zachována možnost vytvořit jeden (či více) file systém(ů) přes celou kapacitu, tzn. případné použití páskových technologií musí být pro uživatele z pohledu síťového uložiště transparentní (různé soubory v jediném adresáři mohou být na různých poolech síťového uložiště. V případě použití páskových technologií je požadována minimální kapacita každé pásky 8TB bez komprese. ANO viz níže popis v nabídce a konfigurace knihoven a páskových medií. Veškerý vadný HW lze vyměnit za běhu datového uložiště, aniž by byla způsobena nedostupnost dat. Toto platí zejména pro výměnu vadných disků jakéhokoliv typu a výměnu celého kontroléru nebo jakékoliv jeho součásti. Veškerý upgrade software/firmware musí být proveditelný za běhu diskového pole, aniž by byla způsobena nedostupnost dat (po dobu upgrade mohou být nedostupné některé SW funkce) ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu. Datové uložiště disponuje technologií, která je po výpadku libovolného jednoho disku schopná poškozený prostor automaticky nahradit z rezervní kapacity a obnovit tak původní úroveň parity dat (tato vlastnost bývá výrobci nazývána hot-spare disk nebo spare capacity ) ANO viz níže popis v nabídce. Nabídka obsahuje v každém poli disky dedikované jako hot-spare disky. Při výpadku elektrické energie musí být cache data ochráněna nejméně po dobu 24 hodin ANO Kontrolery v diskových polích jsou vybaveny bateriemi chránícími cache data. Přístupové protokoly NFS v3/v4, CIFS SMB 2./3. ANO viz níže popis v nabídce. Podporovány jsou všechny uvedené protokoly. požadovaná kapacita Minimální požadovaná čistá kapacita jsou 3,5 PB (po odečtení parity a spare prostoru, bez komprese a deduplikace). V případě využití kombinace páskových a diskových technologií musí být čistá kapacita diskové technologie minimálně,9 PB. ANO níže v nabídce jsou uvedené objemy nabízených kapacit. Parita / spare Všechna data na diskových polích musí být chráněna minimálně paritou 2 (tzn.mohou selhat současně 2 libovolné disky bez následku ztráty dat). Velikost spare kapacity musí být minimálně 2%. V případě použití technologie, která nahrazuje spare kapacitu jiným způsobem (např. vyšším stupněm parity, technologií error correction apod.) a nebo ji

3 nepodporuje vůbec, musí být čistá kapacita počítána po virtuálním odstranění požadovaných 2% disků se současným zachováním požadované parity 2 na celé čisté kapacitě diskového pole. V případě použití technologie nepodporující spare kapacitu musí být samostatně dodány disky určené pro výměnu za vadné v počtu min. 2% z dodaných disků a musí být umožněno zadavateli samostatně provést výměnu neprodleně po zjištění závady. Zároveň se v tomto případě zkracuje požadovaná, níže uvedená, maximální doba obnovy parity z 24 h na 18 h. Ztráta parity jakýchkoliv dat pod 2 musí být automaticky nahrazena využitím spare kapacity, parita dat 2 musí být obnovena nejpozději do 24h. V případě použití raidových skupin o větším počtu aktivních disků než 12, musí být parita dat 2 obnovena do 12 hodin. V případě použití páskových technologií je podmínka minimální parity = 1, tzn. data musí být nahrána na minimálně dvě pásky současně. ANO parita je řešena technologií RAID6 a na páskách plnou replikací dat. Níže v nabídce je také uveden počet dedikovaných hot-spare disků. konektivita Rozšiřitelnost: Spolehlivost Počet File systémů Velikost File systému Počet souborů Počet souborů v adresáři výkon Minimálně 4x 1Gbps Ethernet pro přístup uživatelů ANO Úložiště je pro připojení uživatelů vybaveno 4x 1 GbE porty. Níže v nabídce je uvedena detailní konfigurace. Kapacita musí být rozšiřitelná minimálně na 8PB pouhým doplněním potřebné kapacity nesmí být požadována dodatečná platba (za licence) při rozšíření kapacity ANO nabízená technologie splňuje požadovanou rozšiřitelnost Datové úložiště musí být plně redundantní, výpadek jakékoliv jednotlivé komponenty nesmí způsobit nedostupnost dat (i v případě eventuálního páskového subsystému). Předpokládaná dostupnost datového úložiště bude 99.95% ANO všechny komponenty řešení jsou plně redundantní Minimálně musí být podporováno 1 file systémů Maximální velikost file systému musí být minimálně 8PB Musí být podporována minimálně 1 souborů v jednom file systému Minimálně 1 Trvalý souvislý zápis diskového pole minimálně 24 Gbps = 3 GB/s V případě využití páskových technologií, musí být zároveň výkonnost páskového subsystému minimálně 1Gbps = 1,25GB/s a to bez komprese. (Jedná se o celkovou požadovanou rychlost páskového subsystému, bez ohledu na způsob zajišťování parity) Software pro ovládání pole ANO níže v nabídce je uveden popis propustnosti pro jednotlivé komponenty nabízeného úložiště. Součástí dodávky musí být licence pro lokální správu diskového pole pomocí grafického rozhraní (GUI) a příkazové řádky (CLI) Přístup zabezpečeným (šifrovaným) protokolem (např. HTTPS pro GUI a SSH pro CLI). ANO požadované management prostředí jsou podporovány.

4 Možnost mapování jednotlivých interních rolí a oprávnění na uživatelské skupiny v adresářové službě LDAP Přístup založený na rolích (Role Based Access Control), jejichž oprávnění je možné manuálně konfigurovat ANO lze definovat dodatečné uživatele a role. Uživatelé jsou omezeni pouze na vybrané operace v rámci úložiště. Možnost autentizace uživatelů proti adresářové službě LDAP ANO je možné autentizovat uživatele proti LDAP. Management musí být schopen zasílat události, které vznikají spontánně uvnitř pole za běžného provozu (např. chybové stavy, přihlášení uživatele, apod.), pomocí standardních protokolů SNMP nebo pomocí u. Musí být podporována varianta zasílání událostí bez připojení k Internetu (tzn. nutný ruční zásah obsluhy k odeslání události do Internetu). Pokud management obsahuje SNMP agenta, Dodavatel poskytne MIB popisující dané zařízení Tiering (pooling) Quota Management Přidělování uživatelských práv Monitorování přístupu k souborům Podporované OS ANO nabízená technologie splňuje uvedené požadavky. MIB je součástí nabídky. V případě použití páskových technologií musí datová storage podporovat Dynamický Tiering na úrovni souborů - tzn. možnost nastavení automatického přesunu dat mezi jednotlivými typy disků (pooly) dle stanovených kritérií transparentně pro klientský OS. Musí být možné nastavit Tiering policy a data musí být migrovatelná mezi jednotlivými tiery (pooly) tam i zpět. Na základě statistik o přístupech (stáří souboru, doba od posledního přístupu) musí být možné konfigurovat jak automatickou tak manuální relokaci. ANO nabízená technologie splňuje uvedené požadavky na tiering. Migrační politiky umožňují požadovanou granularitu a podmínky. Quota management musí být možné konfigurovat na uživatele nebo uživatelskou skupinu ANO nabízená technologie splňuje uvedený požadavek a kvóty lze definovat jak na uživatele tak jejich skupiny. Je požadována funkcionalita přidělování práv přístupu k souborům (adresářům) prostřednictvím Active Directory (podpora jedné domény). ANO nabízená technologie splňuje uvedený požadavek. Práva je možno definovat prostřednictvím AD. Je požadována funkcionalita logování přístupu k souborům minimálně v rozsahu: - Soubor (i s adresářovou strukturou) - Datum a čas - Uživatelské jméno - IP adresa Minimálně pro přístupový protokol CIFS. ANO nabízená technologie splňuje uvedený požadavek. Dodavatel garantuje kompatibilitu s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows Server Standard/Datacenter 28R2/212/212R2 Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 1 Red-Hat Enterprise Linux 6 x86 Red-Hat Enterprise Virtualization (RHEV - KVM) 6;

5 HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3; Cent OS 5,6 Oracle Solaris 1, 11 Mac OS X 1.x Příslušenství Podpora a servis ANO nabízená technologie podporuje uvedené operační systémy. Součástí dodávky musí být veškerá síťová infrastruktura potřebná pro provoz. Zadavatelem bude poskytnuta pouze konektivita 4x Eth1G pro připojení do sítě. ANO nabídka obsahuje nutné technologie a příslušenství. servisní podpora typu 5x9 NBD po dobu minimálně 5 let, oprava v místě instalace zařízení v ceně dodávky Media retention - dodavatel nepožaduje vrácení vadných paměťových medií, tuto službu lze nahradit šifrováním dat ukládaných na paměťová média minimálně šifrou AES 256 s tím, že šifrovací klíč musí být uložen mimo tato média. ANO nabídka obsahuje možnost šifrování, viz níže v nabídce. Technologie jsou nabízeny s požadovanou podporou 5 let. 1.1 POPIS ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ IBM Spectrum Scale pro přístup k datům podporuje následujícími protokoly: NFS V3 a V4 SMB 2, SMB 3. a podpora Samba 4.2 Podpora rozhraní API OpenStack Swift a S3 pro ukládání objektů Spectrum Scale realizuje HSM tak, že celková kapacita se skládá jak z diskových tak z páskových kapacit. Nabízené kapacity jsou uvedeny níže v příslušných kapitolách nabídky. Spectrum Scale umožňuje vytvořit více filesystémů do nichž jsou ukládána data. Úložiště a veškeré jeho komponenty jsou plně redundantní Konfigurace úložiště a HSM Celková kapacita nabízeného úložiště je - Disková část 96 TB netto - Pásková část 82 TB netto V součtu dle podmínek zadávací dokumentace 41 TB na páskových mediích a 96 TB na discích. Pokud by byla započtena komprese dat na páskových mediích (dle výrobce max 3:1) lze realisticky odhadnout celkovou využitelnou kapacitu úložiště na cca 8 až 9 PB. Realizace hierarchie diskových a páskových medií je řešena nativními funkcemi úložiště IBM Spectrum Scale a jeho integrací s páskovými (externími) pooly úložiště Šifrování dat Nabízené úložiště umožňuje šifrování dat uložených v úložišti pomocí AES 256. Nabízené řešení obsahuje nástroj na správu šifrovacích klíčů. Nabídka předpokládá, že systém pro správu šifrovacích klíčů bude provozován na serveru (případně virtuálním serveru) poskytnutém zákazníkem. Jedná se o server o této konfiguraci: Minimálně 4 GB RAM.

6 Procesor 3. GHz. 3 GB pevný disk pro běh operačního systému a správy klíčů. Operační systém Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 6 x ŘÍDÍCÍ NÓDY DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ Datové úložiště je řízeno dvěma tzv. front-end nódy. Tyto nódy realizují HSM funkcionality úložiště a poskytují přístup uživatelů pomocí přístupových protokolů produktu IBM Spectrum Scale. Pro přístup uživatelů jsou poskytnuty celkem čtyři 1 GbE porty. Front-end nódy jsou nabízeny každý v této konfiguraci: 2x 1GbE ports SFP+ 8x FC ports 8Gb 64GB RAM RAID controller 2x 3GB 1k HDD 1.3 DISKOVÁ KAPACITA Disková kapacita je realizována dvěma diskovými poli IBM v této konfiguraci: 2x řídící modul LFF Control (každý modul obsahuje 2 řadiče, celkem tedy 4 clusterované řadiče z důvodu výkonnosti). 15x expanzní modul LFF Expansion. 198x pevný disk 6TB 7.2K 3.5 HDD. Celková kapacita diskových prostor je 96TB a bude realizována touto konfigurací zaručující paritu 2: 16x RAID6 (1+2) 6x HotSpare disk Připojení serverů k diskovým polím je realizováno pomocí Fibre-channel technologie. Disková pole jsou připojena vždy čtyřmi 8Gbps FC linkami, tedy celková propustnost propustnosti připojení je 64 Gbps. 1.4 PÁSKOVÁ KAPACITA Pásková kapacita je realizována dvěma enterprise páskovými knihovnami IBM TS45 v této celkové konfiguraci: 2x knihovna TS45 HD2 Base Frame (každá knihovna obsahuje páskového robota) 4x mechanika IBM TS115 Tape Drive 82x páskové medium IBM 3592 Data Cartridges - Typ D Path Failover 4x Cleaning cartridges IBM 3592 pásková media typu D mají nativní fyzickou kapacitu 1 TB. Celková dodaná kapacita páskových prostor je 82 TB. Po započtení duplikace dat bude 41 TB. Připojení serverů k páskovým knihovnám je realizováno pomocí Fibre-channel technologie. Každá pásková mechanika je připojena vždy dvěma 8 Gbps FC linkami, tedy celková propustnost připojení je 64 Gbps. Nativní propustnost každé mechaniky je 36 MBps bez komprese, tedy celková nativní propustnost páskových knihoven je 144 MB/s.

7 System x365 System x NAPÁJENÍ A UMÍSTĚNÍ KOMPONT Dodané technologie (front-end servery, disková pole, příslušenství) budou umístěny do 19 racku, který je součástí dodávky. Napájení celého úložiště je řešeno pomocí 23V 5Hz. Páskové knihovny jsou dodávány ve vlastních kabinetech. Rozložení komponent do rackových skříní a odhadovaná hmotnost jsou uvedeny na následujícím schématu. 593 Kg 566 Kg 566 Kg

Hitachi Vantara Hitachi Vantara Hitachi, Ltd. Hitachi Vantara IT OT Go Go

Hitachi Vantara Hitachi Vantara Hitachi, Ltd. Hitachi Vantara IT OT   Go Go Hitachi, Ltd. IT OT https://www.hitachivantara.com/zh-tw/home.html Go Go www.sysage.com.tw 150 Go Go www.sysage.com.tw Go Go www.sysage.com.tw 151 152 Go Go www.sysage.com.tw VSP G130 VSP G (DAS) VSP G130

Více

铁岭卫~1

铁岭卫~1 铁 岭 卫 生 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 质 量 年 度 报 告 (2016) 目 录 第 一 部 分 学 院 基 本 情 况 1.1 学 院 概 况 学 院 的 办 学 指 导 思 想 和 办 学 定 位 学 院 办 学 条 件 指 标 办 学 经 费 政 府 履 责 情 况 第 二 部 分 人 才 培 养 工 作 专 业 建 设 专 业 布 局 与 设 置 人 才

Více

<5C5C444144492D2D3230313331303237565CB1BEB5D8B4C5C5CC202864295CBACDCAA25CBBD45CBDF8D0D0D6D05CD5FEB2C95CCAFDD7D65CC2DBD6A4BBE15C28323031342E31322E3234C2DBD6A4B8E529C3B7D6DDCAD0CAFDD7D6BBAFB3C7CAD0D7DBBACF2E2E2E2E646F63>

<5C5C444144492D2D3230313331303237565CB1BEB5D8B4C5C5CC202864295CBACDCAA25CBBD45CBDF8D0D0D6D05CD5FEB2C95CCAFDD7D65CC2DBD6A4BBE15C28323031342E31322E3234C2DBD6A4B8E529C3B7D6DDCAD0CAFDD7D6BBAFB3C7CAD0D7DBBACF2E2E2E2E646F63> 项 目 编 号 : 招 标 文 件 ( 论 证 稿 ) 广 东 和 盛 招 标 代 理 有 限 公 司 Guangdong Hesheng Tendering Agency Co.,Ltd. 目 录 第 一 部 分 : 投 标 邀 请 函 1 第 二 部 分 : 采 购 项 目 内 容 4 第 三 部 分 : 投 标 人 须 知 88 第 四 部 分 : 合 同 书 格 式 104 第 五 部 分

Více

用于网中之网的集成化安全保护

用于网中之网的集成化安全保护 VPN / VPN Cisco IOS Cisco PIX Ciscoworks VPN Web Cisco IOS VPN Cisco IOS Cisco IOS IDS VPN SSL IDS TCP IP IDS NIDS NIDS IDS HIDS HIDS NIDS HIDS NIDS HIDS Cisco IDS IDS 14 IDS NIDS HIDS http IDS Cisco NIDS

Více

政府无线局域网解决方案指南

政府无线局域网解决方案指南 IT CRM ERP IT SAN IT SAN TCO DAS ROI SAN SAN SAN SAN SAN SAN 365 24 7 SAN. IT 2002 4 IT iscsi FC over IP Infiniband 1 1 IT DAS SAN TB ASP IT ROI IT IT IT. SAN Gartner Dataquest SAN 2005 220 TB 1 DAS SAN

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

一 总 体 要 求 一 ) 严 格 把 握 定 义 地 方 政 府 融 资 平 台 是 指 出 地 方 政 府 自 资 设 立 并 承 担 连 带 还 款 责 任 的 机 关 事 业 企.l 三 类 法 人 ( 二 ) 完 善 " 名 单 制 " 管 理 各 银 行 要 继 旗 完 善 融 资 平

一 总 体 要 求 一 ) 严 格 把 握 定 义 地 方 政 府 融 资 平 台 是 指 出 地 方 政 府 自 资 设 立 并 承 担 连 带 还 款 责 任 的 机 关 事 业 企.l 三 类 法 人 ( 二 ) 完 善  名 单 制  管 理 各 银 行 要 继 旗 完 善 融 资 平 中 国 银 监 会 文 件 银 监 发 (2013) 10 号 中 阔 银 监 会 关 于 加 强 2013 年 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 风 除 监 管 的 指 导 意 见 各 银 监 局, 各 政 策 性 银 有 国 有 商 韭 银 行 股 份 制 商 业 银 行 金 融 资 产 管 理 公 司, 邮 政 储 蓄 银 行, 各 省 级 农 村 信 用 联 社 银 监 会 直 接 监

Více

江西省普通高等学校高水平运动队建设

江西省普通高等学校高水平运动队建设 江 西 省 普 通 高 等 学 校 高 水 平 运 动 队 新 增 项 目 ( 武 术 ) 申 报 材 料 井 冈 山 大 学 2015 年 7 月 20 日 井 冈 山 大 学 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 材 料 目 录 一 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 申 报 表 二 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 评 估

Více

HPE LeftHand OS 12.5 版发行说明

HPE LeftHand OS 12.5 版发行说明 HPE LeftHand OS 12.5 版 发 行 说 明 部 件 号 :AX696-10013R 出 版 日 期 :2016 年 1 月 第 2 版 Copyright 2015, 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP 本 文 档 中 包 含 的 信 息 如 有 更 改, 恕 不 另 行 通 知 随 Hewlett Packard Enterprise

Více

2.2016 年 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 网 上 竞 价 品 目 表 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 2016 年 7 月 21 日 - 2 -

2.2016 年 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 网 上 竞 价 品 目 表 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 2016 年 7 月 21 日 - 2 - 国 机 采 字 2016 13 号 关 于 印 发 中 央 国 家 机 关 政 府 采 购 中 心 网 上 竞 价 管 理 办 法 的 通 知 为 进 一 步 规 范 网 上 竞 价 操 作 行 为, 提 高 采 购 质 量 和 效 率, 强 化 合 同 和 履 约 管 理, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 政 府 采 购 法 ( 以 下 简 称 政 府 采 购 法 ) 中 华 人 民 共 和

Více

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc)

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc) 98 學 年 度 第 2 學 期 課 程 學 習 心 得 報 告 課 程 名 稱 : 小 說 與 社 會 任 課 老 師 : 劉 怡 廷 姓 名 : 和 月 學 號 : 9811122E 系 級 : 大 傳 三 連 絡 電 話 : E-mail: 1. 書 寫 字 數 不 得 少 於 1200 字 2. 書 寫 格 式 :12 號 字 新 細 明 體 單 行 間 距 3. 請 勿 任 意 更 改 格

Více

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc) 高 雄 市 立 左 營 高 中 102 學 年 度 第 1 學 期 第 13 次 行 政 會 報 紀 錄 時 間 :102 年 12 月 3 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:00 地 點 : 忠 孝 二 樓 會 議 室 主 持 人 : 陳 校 長 良 傑 出 列 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 吳 書 瑋 秘 書 教 務 處 陳 主 任 輝 雄 : 一 為 利 於 研 習 資 訊

Více

邱春美 雜字謠 摘要 中央大學

邱春美  雜字謠  摘要  中央大學 95 年 行 政 院 客 家 委 員 會 獎 助 客 家 學 術 研 究 報 告 客 家 童 蒙 視 野 中 的 雜 字 謠 探 討 邱 春 美 副 教 授 中 華 民 國 95 年 12 月 10 日 1 六 堆 客 家 演 藝 團 體 之 歌 謠 研 究 目 次 第 一 節 緒 論...3 一 研 究 動 機 二 相 關 文 獻 之 回 顧 三 研 究 方 法 與 步 驟 四 研 究 範 圍 與

Více

国 家 图 书 馆 年 鉴 0 重 点 文 化 工 程 一 中 华 古 籍 保 护 计 划 0 年, 国 家 图 书 馆 ( 国 家 古 籍 保 护 中 心 ) 根 据 文 化 部 要 求, 围 绕 习 近 平 总 书 记 关 于 弘 扬 中 华 优 秀 传 统 文 化 系 列 讲 话 精 神, 对

国 家 图 书 馆 年 鉴 0 重 点 文 化 工 程 一 中 华 古 籍 保 护 计 划 0 年, 国 家 图 书 馆 ( 国 家 古 籍 保 护 中 心 ) 根 据 文 化 部 要 求, 围 绕 习 近 平 总 书 记 关 于 弘 扬 中 华 优 秀 传 统 文 化 系 列 讲 话 精 神, 对 重点文化工程 中华古籍保护计划 数字图书馆推广工程 民国时期文献保护计划 年度掠影 国 家 图 书 馆 年 鉴 0 重 点 文 化 工 程 一 中 华 古 籍 保 护 计 划 0 年, 国 家 图 书 馆 ( 国 家 古 籍 保 护 中 心 ) 根 据 文 化 部 要 求, 围 绕 习 近 平 总 书 记 关 于 弘 扬 中 华 优 秀 传 统 文 化 系 列 讲 话 精 神, 对 中 华 古 籍

Více

白 皮 书 英 特 尔 IT 部 门 实 施 Apache Hadoop* 英 特 尔 分 发 版 软 件 的 最 佳 实 践 目 录 要 点 概 述...1 业 务 挑 战...2 Hadoop* 分 发 版 注 意 事 项...3 Hadoop* 基 础 架 构 注 意 事 项

白 皮 书 英 特 尔 IT 部 门 实 施 Apache Hadoop* 英 特 尔 分 发 版 软 件 的 最 佳 实 践 目 录 要 点 概 述...1 业 务 挑 战...2 Hadoop* 分 发 版 注 意 事 项...3 Hadoop* 基 础 架 构 注 意 事 项 IT@Intel 白 皮 书 英 特 尔 IT 部 门 大 数 据 和 商 业 智 能 2013 年 10 月 英 特 尔 IT 部 门 实 施 Apache Hadoop* 英 特 尔 分 发 版 软 件 的 最 佳 实 践 要 点 概 述 仅 在 五 周 之 内, 我 们 就 实 施 了 基 于 Apache Hadoop* 英 特 尔 分 发 版 的 低 成 本 可 完 全 实 现 的 大 数

Více

温州市政府分散采购

温州市政府分散采购 温 州 市 政 府 分 散 采 购 招 标 文 件 招 标 编 号 :F - G B 2 0 1 6 0 3 1 4 0 0 4 7 招 标 项 目 : 温 州 市 人 民 政 府 办 公 室 政 务 云 平 台 ( 重 ) 招 标 方 式 : 公 开 招 标 招 标 人 : 温 州 市 人 民 政 府 办 公 室 招 标 代 理 : 二 〇 一 六 年 三 月 目 录 投 标 保 证 金 办 理

Více

IBM System x 系列手册

IBM System x 系列手册 IBM Systems and Technology System x IBM System x IBM System x 2 IBM System x IBM System x IBM System x BladeCenter RAS IT System x BladeCenter - IT IBM - IBM X System x System x IBM System x System x BladeCenter

Více

Cisco MDS 9509 RADIUS SNMPv3 SSH SFTP FC-SP VSAN LUN ACL Call Home Cisco MDS 9509 CLI Cisco Fabric Manager Cisco Fabric Manager ISL Cisco MDS 9509 Por

Cisco MDS 9509 RADIUS SNMPv3 SSH SFTP FC-SP VSAN LUN ACL Call Home Cisco MDS 9509 CLI Cisco Fabric Manager Cisco Fabric Manager ISL Cisco MDS 9509 Por Cisco MDS 9509 Cisco MDS 9509 (Director) Cisco MDS 9509 / 256 1/2Gbps 768 1.44Tbps 10Gbps TCO Cisco MDS 9509 TCO Cisco MDS 9509 SAN VSAN TCO / Cisco MDS 9509 iscsi FCIP Cisco MDS 9509 VSAN ACL FCC QoS

Více

3 3 4 Apollo System 5 HPE Apollo System 6 HPE Apollo 2000 System 7 HPE Apollo 2000 System 8 HPE Apollo 4000 System 10 HPE Apollo 4200 Gen9 13 HPE Apol

3 3 4 Apollo System 5 HPE Apollo System 6 HPE Apollo 2000 System 7 HPE Apollo 2000 System 8 HPE Apollo 4000 System 10 HPE Apollo 4200 Gen9 13 HPE Apol HPE Apollo System 中国独家提供商 服务器 存储和技术服务 以上描述适用于中国大陆地区,H3C 不是 HPE 唯一咨询服务提供商 3 3 4 Apollo System 5 HPE Apollo System 6 HPE Apollo 2000 System 7 HPE Apollo 2000 System 8 HPE Apollo 4000 System 10 HPE Apollo

Více

语 考 试 考 务 工 作 的 汉 考 国 际 教 育 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 汉 考 国 际 ) 组 织 的 培 训 和 网 络 考 试 系 统 安 装 指 导, 并 签 署 汉 语 网 络 考 试 补 充 服 务 协 议 第 六 条 拟 新 申 请 成 立 汉

语 考 试 考 务 工 作 的 汉 考 国 际 教 育 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 汉 考 国 际 ) 组 织 的 培 训 和 网 络 考 试 系 统 安 装 指 导, 并 签 署 汉 语 网 络 考 试 补 充 服 务 协 议 第 六 条 拟 新 申 请 成 立 汉 汉 语 网 络 考 试 国 内 考 点 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 促 进 汉 语 网 络 考 试 快 速 健 康 发 展, 调 动 各 考 试 承 办 机 构 积 极 性, 根 据 国 家 汉 办 汉 语 考 试 国 内 考 点 审 批 办 法 特 制 订 本 管 理 办 法 第 二 条 中 国 国 内 大 陆 地 区 汉 语 网 络 考 试 考 点, 必 须 遵 守 本

Více

156 ORACLE SUN ORACLE SUN

156 ORACLE SUN ORACLE SUN ORACLE SUN ( Oracle ) Oracle Oracle SUN SUN Oracle 155 156 ORACLE SUN ORACLE SUN Database Appliance X4-1 Oracle ORACLE SUN 1. Oracle Database Appliance (ODA) X4-2 ODA Oracle Database (OLTP) Oracle License

Více

自由軟體社群發展經驗與 Linux認證介紹

自由軟體社群發展經驗與  Linux認證介紹 -- (http://linux.vbird.org) 2011/08/12 1 -- -- 不 理 便 了 來 連 ( ) ( ) 論 ~ ~ 2 復 理 3 4 復 數 量 復 離 來 ~ @_@ 5 - 年 Linux windows virtualbox 不 理 Linux Xen 立 4 4GB 了 30 xen 來 sudo xm 來 Linux I/O 例 yum 6 - 年 Windows

Více

一 人 力 资 源 管 理 准 则 二 员 工 的 义 务 和 权 利 三 考 核 与 评 价 四 人 力 资 源 管 理 的 主 要 规 范 第 五 章 基 本 控 制 政 策 一 管 理 控 制 方 针 二 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系 三 全 面 预 算 控 制 四 成 本 控

一 人 力 资 源 管 理 准 则 二 员 工 的 义 务 和 权 利 三 考 核 与 评 价 四 人 力 资 源 管 理 的 主 要 规 范 第 五 章 基 本 控 制 政 策 一 管 理 控 制 方 针 二 质 量 管 理 和 质 量 保 证 体 系 三 全 面 预 算 控 制 四 成 本 控 华 为 基 本 法 全 文 华 为 基 本 法 是 根 据 任 正 非 的 思 维 因 果, 用 统 一 的 语 言 集 中 作 的 一 次 梳 理, 是 中 国 企 业 第 一 个 完 整 系 统 地 对 其 价 值 观 的 总 结, 对 中 国 的 企 业 文 化 建 设 起 到 很 大 推 动 作 用 1994 年 11 月, 华 为 从 一 个 默 默 无 闻 的 小 公 司 一 跃 成 为

Více

与 改 革 委 员 会 术 产 业 司 调 整, 推 进 相 关 调 控 目 标 制 定 和 政 策 手 段 运 用 机 制 化 ; 统 筹 推 进 战 略 性 新 兴 产 业 发 展, 拟 订 和 实 施 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划, 协 调 相 关 产 业 和 区 域 规

与 改 革 委 员 会 术 产 业 司 调 整, 推 进 相 关 调 控 目 标 制 定 和 政 策 手 段 运 用 机 制 化 ; 统 筹 推 进 战 略 性 新 兴 产 业 发 展, 拟 订 和 实 施 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划, 协 调 相 关 产 业 和 区 域 规 云 存 储 行 业 研 究 报 告 作 者 : 刘 向 前 一 概 念 界 定 云 存 储 的 概 念 与 云 计 算 类 似, 它 是 指 通 过 集 群 应 用 网 格 技 术 或 分 布 式 文 件 系 统 等 功 能, 将 网 络 中 大 量 各 种 不 同 类 型 的 存 储 设 备 通 过 应 用 软 件 集 合 起 来 协 同 工 作, 共 同 对 外 提 供 数 据 存 储 和 业

Více

cosa Quick Start Manual

cosa Quick Start Manual 小 心 SmartStor Cloud 網 路 儲 存 體 機 箱 內 的 電 子 元 件 易 受 靜 電 放 電 (ESD) 的 影 響, 因 而 受 到 損 壞 處 理 SmartStor Cloud 裝 置 或 其 子 配 件 時, 應 隨 時 遵 守 預 防 措 施 警 告! 風 扇 含 有 危 險 的 活 動 零 件 確 保 手 指 及 其 他 身 體 部 位 遠 離 風 扇 小 心 如

Více

untitled

untitled TS-411U Turbo Server TS-411U Turbo Server ( : 1.0.0) 2005 2005 12 8-2 - 1. 2. TS-411U Turbo Server - 3 - ... 7 1.1... 7 1.2... 8 1.3... 9 TS-411U... 10 2.1... 10 2.2... 14 2.3 TS-411U... 15 LCD... 17...

Více

黑嘴子公示版本.doc

黑嘴子公示版本.doc 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -I- 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -II- 西 岗 区 黑 嘴 子 码 头 及 周 边 地 块 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -III- 大 连 市 环 境 保 护 有 限 公 司 -IV- 西 岗 区 黑 嘴 子 码 头 及 周 边 地 块 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告

Více

段 工 作 4 某 一 階 段 必 須 有 產 品 來 顯 示 已 告 一 段 落 1 6. ( 2 ) 下 列 那 一 項 技 術 為 一 個 處 理 器 中 含 有 兩 個 執 行 單 元, 可 以 同 時 執 行 兩 個 並 行 執 行 緒, 以 提 升 處 理 器 的 運 算 效 能 與 多

段 工 作 4 某 一 階 段 必 須 有 產 品 來 顯 示 已 告 一 段 落 1 6. ( 2 ) 下 列 那 一 項 技 術 為 一 個 處 理 器 中 含 有 兩 個 執 行 單 元, 可 以 同 時 執 行 兩 個 並 行 執 行 緒, 以 提 升 處 理 器 的 運 算 效 能 與 多 104 年 度 11900 電 腦 軟 體 設 計 丙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1. 2 5 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 單 選 題 : 1. (

Více

人才培养质量年度报告(2015年)

人才培养质量年度报告(2015年) 1 一 办 学 情 况... 1 ( 一 ) 基 本 情 况... 1 ( 二 ) 基 本 办 学 条 件... 2 ( 三 ) 信 息 化 建 设... 3 二 质 量 分 析... 5 ( 一 ) 主 管 部 门 及 地 方 支 持...5 ( 二 ) 办 学 经 费 保 障... 5 ( 三 ) 专 业 设 置... 5 ( 四 ) 教 学 资 源 库 建 设... 8 ( 五 ) 师 资 队

Více

Dell EMC Data Domain DDOS 5.5 Data Domain Data Domain Data Domain : Data Domain Boost (DDBoost) Dell EMC DDBoost Data Domain DDBoost Source De-Dup Bac

Dell EMC Data Domain DDOS 5.5 Data Domain Data Domain Data Domain : Data Domain Boost (DDBoost) Dell EMC DDBoost Data Domain DDBoost Source De-Dup Bac Dell EMC Dell EMC IT Dell EMC IT Dell EMC https://www. dellemc.com/ Dell EMC Data Domain DDOS 5.5 Data Domain Data Domain Data Domain : Data Domain Boost (DDBoost) Dell EMC DDBoost Data Domain DDBoost

Více

HP StorageWorks Automated Storage Manager 用户指南

HP StorageWorks Automated Storage Manager 用户指南 HP StorageWorks Automated Storage Manager 用 户 指 南 HP 部 件 号 :5697-0822 出 版 日 期 :2011 年 3 月 第 2 版 版 权 所 有 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 保 密 的 计 算 机 软 件 拥 有 使 用 或 复 制 本 软 件 需 获 得 HP

Více

本科教育基本情况。

本科教育基本情况。 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 O 一 四 年 十 月 目 录 引 言... 1 第 一 部 分 本 科 教 学 基 本 情 况... 5 一 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 5 二 专 业 设 置 情 况... 5 三 在 校 学 生 情 况... 6 四 本 科 生 源 质 量 情 况... 7 第 二 部 分 师 资 与 教 学 条 件... 9 一 师

Více

Data Management Software CL-S10w

Data Management Software CL-S10w Data Management Software CL-S10w WindowsWindows 7 Microsoft Windows 7 Professional Operating System WindowsWindows 8.1 Microsoft Windows 8.1 Pro Operating System WindowsWindows 10 Microsoft Windows 10

Více

高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台

高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台 高 等 职 业 院 校 人 才 培 养 工 作 状 态 数 据 采 集 与 管 理 平 台 数 据 填 报 指 南 V2.14a001( 标 准 版 ) 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 平 台 简 介... 3 二 数 据 采 集 操 作 流 程... 5 三 各 数 据 表 相 关 数 据 项... 13 四 案 例 分 析 数 据 来 源... 39 一 平 台 简 介 1 目 录

Více

( 修 改 稿 ) 2013 年 11 月 7 日 議 程 前 發 言 高 開 賢 鄭 志 強 聯 合 發 言 ( 高 開 賢 議 員 代 表 發 言 ) 回 歸 後, 本 澳 近 十 年 高 速 發 展, 整 體 社 會 經 濟 取 得 較 佳 成 績, 但 亮 麗 數 據 背 後, 蘊 藏 了

( 修 改 稿 ) 2013 年 11 月 7 日 議 程 前 發 言 高 開 賢 鄭 志 強 聯 合 發 言 ( 高 開 賢 議 員 代 表 發 言 ) 回 歸 後, 本 澳 近 十 年 高 速 發 展, 整 體 社 會 經 濟 取 得 較 佳 成 績, 但 亮 麗 數 據 背 後, 蘊 藏 了 議 程 前 發 言 立 法 會 議 員 徐 偉 坤 2013 年 11 月 7 日 立 法 會 全 體 會 議 博 彩 旅 遊 業 興 旺 澳 門 十 年, 造 就 了 現 時 的 經 濟 優 勢 有 了 這 個 基 礎, 只 要 澳 門 人 願 意 力 爭 上 游, 特 別 是 年 青 人 肯 努 力 上 進, 澳 門 的 長 遠 發 展 應 該 是 樂 觀 的 相 反, 假 如 年 青 人 全

Více

SiteView技术白皮书

SiteView技术白皮书 SiteView ECC V6.2 技 术 白 皮 书 游 龙 网 络 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 DragonFlow Networks(China),Inc. 目 录 第 一 章 产 品 概 述... 3 第 二 章 系 统 结 构... 6 一 系 统 架 构... 7 1 用 户 管 理 模 块... 7 2 Web Server... 8 3 存 储 加 密 模 块... 8

Více

CL-S10w

CL-S10w Data Management Software CL-S10w WindowsWindows XP Microsoft Windows XP Professional Operating System WindowsWindows 7 Microsoft Windows 7 Professional Operating System Excel Microsoft Excel MicrosoftWindowsWindows

Více 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 大 事 记 (2009 年 ) 集 团 办 公 室 编 辑 1 一 2009 年 组 织 沿 革 ( 一 ) 集 团 总 部 组 织 机 构 ( 部 门 设 置 ) 图 示 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 监 事 会 董 事 会 党 委 董 事 会 秘 书 经 理 层 工 会 纪 委 信 办 企 审 财 国 党 监 息

Více

時間:99年7月21日 晚上19:10

時間:99年7月21日 晚上19:10 2012 年 9 月 隊 刊 新 北 市 家 扶 中 心 展 愛 服 務 隊 主 任 : 周 大 堯 指 導 老 師 : 張 景 暉 隊 長 : 廖 偉 智 編 輯 : 文 宣 組 目 錄 隊 訊 P 2 ~ 5 親 代 伙 伴 培 訓 - 家 庭 伙 伴 行 前 會 莉 思 P 6 ~ 7 7/21~ 兒 童 親 職 分 擔 服 務 方 案 之 課 程 分 享 小 雲 P 8 ~ 9 最 近 的

Více

Microsoft Word - 134招标文件.doc

Microsoft Word - 134招标文件.doc 威 海 市 政 府 采 购 招 标 文 件 采 购 编 号 :WHGP2016-134 采 购 项 目 : 网 站 建 设 采 购 方 式 : 公 开 招 标 山 东 省 鲁 成 招 标 有 限 公 司 2016 年 5 月 20 日 目 录 第 一 部 分 招 标 公 告 2 第 二 部 分 投 标 人 须 知 4 第 三 部 分 开 标 评 标 定 标 13 第 四 部 分 采 购 项 目 说

Více

BYOD IP+Optical (IP NGN) API 4. End-to-End (Service Aware) 5. IP NGN (IP Next Generation Network) ( ) Prime Carrier Management Access Edge Co

BYOD IP+Optical (IP NGN) API 4. End-to-End (Service Aware) 5. IP NGN (IP Next Generation Network) ( ) Prime Carrier Management Access Edge Co BYOD 228 2015 IT open source DIY ( ) Up/Down HP NNMi WhatsUp Gold Nagios HP SiteScope WhatsUp Gold HP NNMi WhatsUp Gold Cacti MRTG HP ispi Performance for Metrics WhatsUp Gold ( ) Open source Agent End-to-End

Více

目 录 章 节 内 容 页 数 1. 前 言 4 背 景 5 2. 2.1 调 查 新 世 界 中 国 的 原 因 5 2.2 包 身 工 的 前 世 今 生 6 2.3 廿 一 世 纪 的 建 筑 行 业 的 包 身 工 8 3. 调 查 方 法 9 4. 新 世 界 中 国 的 基 本 资 料

目 录 章 节 内 容 页 数 1. 前 言 4 背 景 5 2. 2.1 调 查 新 世 界 中 国 的 原 因 5 2.2 包 身 工 的 前 世 今 生 6 2.3 廿 一 世 纪 的 建 筑 行 业 的 包 身 工 8 3. 调 查 方 法 9 4. 新 世 界 中 国 的 基 本 资 料 建 筑 业 农 民 工 : 廿 一 世 纪 的 包 身 工 2009 年 首 季 香 港 上 市 企 业 内 地 血 汗 工 场 报 告 建 筑 业 农 民 工 : 廿 一 世 纪 的 包 身 工 最 大 型 全 国 性 房 地 产 开 发 商 新 世 界 中 国 无 视 劳 动 法! 大 学 师 生 监 察 无 良 企 业 行 动 2009 年 1 月 6 日 目 录 章 节 内 容 页 数 1.

Více

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲 凤 头 猪 肚 豹 尾 凤 头 猪 肚 豹 尾 谈 死 水 微 澜 的 结 构 艺 术 艾 芦 摘 要 : 论 文 从 死 水 微 澜 的 人 物 和 场 景 描 写 入 手, 具 体 地 分 析 了 这 部 长 篇 小 说 的 艺 术 结 构, 同 时 针 对 以 往 研 究 者 的 某 些 观 点 提 出 了 不 同 的 见 解 ; 认 为 作 品 以 精 粹 见 长, 以 少 胜 多, 由 小

Více

ebook 132-2

ebook 132-2 2 SQL Server 7.0 SQL Server SQL Server 7 SQL Server 7 5 2.1 SQL Server 7 SQL Server 7 SQL Server SQL Server SQL Server 2.1.1 SQL Server Windows NT/2000 Windows 95/98 ( r a n d o m access memory R A M )

Více

循经指压疗法

循经指压疗法 循 经 指 压 疗 法 陈 玉 琴 0 自 序 我 没 有 进 过 医 学 院, 更 没 有 学 过 解 剖 学 我 是 一 个 自 学 中 医 的 人, 思 考 问 题 本 着 简 单 化 和 直 观 的 原 则 循 经 指 压 健 康 疗 法 就 是 我 二 十 年 实 践 的 心 得 体 会 愿 以 此 作 向 资 深 的 中 医 师 请 教, 尤 其 是 中 医 大 的 教 师, 如 果 你

Více

Microsoft Word - HERBRECIPES《中國藥膳》.doc

Microsoft Word - HERBRECIPES《中國藥膳》.doc 中 國 藥 膳 僅 供 參 考, 請 勿 亂 服 若 欲 服 用, 自 行 負 責 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 藥 膳 系 列 總 目 錄 第 一 章 總 論 第 一 節 簡 介 第 二 節 特 點 1. 注 重 整 體, 辯 證 施 食 2. 防 治 兼 宜, 效 果 顯 著 3. 良 藥 可 口, 服 食 方 便 第 三 節 藥 膳 內 容 與 分 類

Více

毛主席的猪

毛主席的猪 在 孔 孟 之 乡 掘 孔 孟 后 裔 的 坟, 在 生 产 队 的 田 里 放 毛 主 席 的 猪, 也 只 有 知 青 才 有 这 " 特 权 " 吟 了 < 血 色 黄 昏 >, 叹 了 < 蹉 跎 岁 月 >, 再 哼 一 哼 知 青 生 活 中 那 千 韵 百 律 的 曲 曲 小 调 儿, 也 别 有 一 番 滋 味 在 心 头 扒 坟 梁 平 扒 坟, 是 当 地 老 百 姓 的 叫 法

Více

附件1.FIT)

附件1.FIT) 附 件 : 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 2011 年 1 月 国 有 企 业 科 技 创 新 激 励 操 作 指 南 附 件 : 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 目 录 1. 人 才 引 进 132 1.1 上 海 市 户 籍 及 居 住 证 132 1.2

Více

北魏山东佛教文化个案研究

北魏山东佛教文化个案研究 北 魏 山 东 佛 教 文 化 个 案 研 究 一 北 魏 时 期 佛 教 在 山 东 的 传 播 与 发 展 以 滨 州 博 兴 龙 华 寺 为 代 表 社 会 背 景 北 魏 佛 教 的 发 展 是 伴 随 着 佛 教 的 中 国 化 即 汉 化 的 过 程 而 不 断 发 展 的, 同 时 也 带 有 北 魏 统 治 者 作 为 少 数 民 族 的 本 身 特 色 自 汉 通 西 域, 佛 教

Více

VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 zh- CHS Operation Manual VIDEOJET connect 7000 zh-chs 3 目 录 1 浏 览 器 连 接 7 1.1 系 统 要 求 7 1.2 建 立 连 接 7 1.2.1 摄 像 机 中 的 密 码 保 护 7 1.3 受 保 护 的 网 络 7 2 系 统 概 述 8 2.1 实 况

Více

<C1F7CCE5C1A6D1A7D3EBC8C8B9A4BBF9B4A12DB3C2C0F12DC7E5BBAAB4F33F504446>

<C1F7CCE5C1A6D1A7D3EBC8C8B9A4BBF9B4A12DB3C2C0F12DC7E5BBAAB4F33F504446> 5,,,,,,,,,, 5.1,, N2, O2, CO2, H2 O,,, 5.1.1,,,,,,,,,,,,,,,, 1., ta, tv t = ta = tv ( 5 1) v, a, 52 p = pa, pb, pb = pa + pv ( 5 2) pa, pv 2. (1 ) 1m 3,, v, pv t ps,, 5 1 a,,,, 5 1 a b t p s, b,,,, ps

Více

ソフトウェア説明書 CA Introscope 9 (9.5)

ソフトウェア説明書 CA Introscope 9 (9.5) CA Introscope Windows Vista Windows 7 Windows Windows XP Red Hat Enterprise Linux 5 Microsoft Windows Server 20 Microsoft Windows Server 20 Microsoft Windows Server 20 Microsoft Windows Server 2008

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 中 醫 學 源 流 義 大 醫 院 中 醫 部 倪 健 航 醫 師 + 世 界 三 大 傳 統 醫 療 體 系 ( 一 ) 中 國 醫 學 體 系 ( 陰 陽 五 行 ) ( 二 ) 印 度 醫 學 體 系 ( 長 壽 治 病 身 心 靈 ) ( 三 ) 整 脊 醫 學 體 系 ( 徒 手 操 作 ) 1 + 研 究 人 體 生 理 病 理, 以 及 疾 病 的 診 斷 和 防 治 等 的 一 門

Více

23 10 18 5 1997 12 1 (1) (7) (16) (25) (35) (37) (44) (48) (51) (54) ( ) (58) (69) (74) (77) (89) (94) (98) (100) (107) (113) (117) (121) (126) " 37 38 ( ) ( ) ( ) ( ) 300 1 500 200 1938 1 30 15 8 1937

Více

韶 关 市 人 民 政 府 令 第 129 号 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 规 审 2016 1 号 ), 已 经 2016 年 2 月 1 日 韶 关 市 人 民 政 府 第 十 三 届 88 次 常 务 会 议 通 过, 现 予 以 发 布,

韶 关 市 人 民 政 府 令 第 129 号 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 规 审 2016 1 号 ), 已 经 2016 年 2 月 1 日 韶 关 市 人 民 政 府 第 十 三 届 88 次 常 务 会 议 通 过, 现 予 以 发 布, ( 月 刊 ) ( 总 第 371 期 ) 韶 关 市 人 民 政 府 主 管 主 办 2016 年 3 月 20 日 出 版 目 录 市 政 府 文 件 韶 关 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 ( 韶 府 令 第 129 号 ) 2 韶 关 市 人 民 政 府 关 于 加 强 政 府 性 债 务 管 理 的 实 施 意 见 ( 韶 府 2016 2 号 ) 18 韶 关

Více

新疆医科大学

新疆医科大学 计 算 机 与 信 息 技 术 基 础 课 程 教 学 大 纲 (Windows 7 + Office 2010) ( 供 基 础 医 学 临 床 医 学 中 医 学 预 防 医 学 口 腔 医 学 护 理 学 药 学 生 物 医 学 工 程 信 息 管 理 与 信 息 系 统 专 业 汉 民 族 本 专 科 班, 分 级 教 学 C 级 班 使 用 ) (2014 年 2 月 修 订 讨 论 稿

Více

部 门 项 目 8 9 10 11 12 国 家 级 市 级 众 创 空 间 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口 区 创 新 创 业 扶 持 办 法 ( 试 行 ) ( 大 渡 口 府 办 发 2015 71 ) 第 三 条 众 创 空 间 项 目 培 育 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口

部 门 项 目 8 9 10 11 12 国 家 级 市 级 众 创 空 间 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口 区 创 新 创 业 扶 持 办 法 ( 试 行 ) ( 大 渡 口 府 办 发 2015 71 ) 第 三 条 众 创 空 间 项 目 培 育 奖 励 政 策 支 持 类 大 渡 口 大 渡 口 区 公 共 服 务 事 项 目 录 合 计 :14 个 部 门,103 个 大 项,113 个 小 项 部 门 项 目 区 委 组 村 / 社 区 镇 街 区 委 1 党 员 组 织 关 系 接 收 1 党 员 组 织 关 系 接 收 其 他 类 关 于 印 发 组 织 关 系 转 接 和 党 费 收 缴 办 法 的 通 知 ( 渡 区 组 发 2012 366 ) 织 部 党 群 服

Více

02 责任编辑 张晋芬 2 16:06:31

02 责任编辑 张晋芬 2 16:06:31 责任编辑 2015 年 9 月 7 日 第 229 期 总第 7629 期 国内统一刊号 CN51-0078 1 星期一 B 1 34 16:06:26 02 责任编辑 张晋芬 2 16:06:31 目录 Contents 责任编辑 朱华樑 03 SMB 视点 总经理兼主编 王海峰 编辑 / 记者 张金祥 朱华樑 张晋芬 李珍珍 客户总监 宫建强 詹 恒 数据总监 赵 倩 制作部 张凤林 张 琳 市场部

Více

30.00% 25.00% 25.00% 22.50% 20.00% 15.00% 12.50% 15.00% 12.50% 10.00% 7.50% 5.00% 2.50% 2.50% 0.00% 文 学 理 学 工 学 法 学 教 育 学 管 理 学 历 史 学 艺 术 学 ( 三 ) 学 生

30.00% 25.00% 25.00% 22.50% 20.00% 15.00% 12.50% 15.00% 12.50% 10.00% 7.50% 5.00% 2.50% 2.50% 0.00% 文 学 理 学 工 学 法 学 教 育 学 管 理 学 历 史 学 艺 术 学 ( 三 ) 学 生 四 川 文 理 学 院 2014 年 本 科 教 学 质 量 报 告 2014 年 来, 在 教 育 主 管 部 门 的 关 怀 指 导 下, 在 学 校 党 政 班 子 的 正 确 领 导 下, 广 大 师 生 员 工 团 结 一 心, 按 照 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 和 教 育 部 对 办 应 用 型 本 科 的 要 求, 深 入 贯 彻 落 实 学 校

Více

Data Management Software CL-S10w

Data Management Software CL-S10w Data Management Software CL-S10w Windows Windows XP Microsoft Windows XP Professional Operating System Windows Windows 7 Microsoft Windows 7 Professional Operating System Windows Windows 8 Microsoft Windows

Více

前言

前言 V1.0 ...3...4 1....4 2....6 3....6...7...8 1....8 1.1...8 1.2...8 1.3...10 2....10 2.1... 11 2.2...13 3....15 3.1...15 3.2...17 3.3...17 4....17 4.1...17 4.2...18 4.3 WebST...19 4.4 OA UNIX...22 4.5...22

Více

清华得实WebST网络安全行业解决方案

清华得实WebST网络安全行业解决方案 WebST ( ) 010-6298822 010-82899313 http://www.th-dascom.com.cn 9 5 ... 3... 4 1.... 4 2.... 6 3.... 6... 7... 8 1.... 8 1.1... 8 1.2... 8 1.3... 10 2.... 10 2.1... 11 2.2... 13 3.... 15 3.1... 15 3.2...

Více

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

Více

数字地理空间框架及一村一镇一地图建设

数字地理空间框架及一村一镇一地图建设 数 字 五 华 地 理 空 间 框 架 及 一 村 一 镇 一 地 图 建 设 项 目 招 标 文 件 招 标 编 号 :SZGXMZ140318 2014 年 5 月 12 日 编 制 人 : 曾 旭 明 目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 书...4 第 二 部 分 投 标 须 知...6 1. 关 于 定 标 方 式...6 2. 关 于 招 标 文 件...6 3. 关 于 投 标 人...6

Více

Dell SonicWALL Network Security Appliance Dell SonicWALL Network Security Appliance (NSA) (Reassembly-Free Deep Packet Inspection, RFDPI) NSA NSA RFDP

Dell SonicWALL Network Security Appliance Dell SonicWALL Network Security Appliance (NSA) (Reassembly-Free Deep Packet Inspection, RFDPI) NSA NSA RFDP Dell SonicWALL Network Security Appliance Dell SonicWALL Network Security Appliance (NSA) (Reassembly-Free Deep Packet Inspection, RFDPI) NSA NSA RFDPI NSA Web URL CloudAV Dell SonicWALL Capture NSA Dell

Více

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Více

./ 0123 455

./ 0123 455 ./ 0123 455 ./ 0/.1 0/2 0 3 0/2 3///41.///.3/ 56 1// 0 1 0/ 2/.///./ ./ 0/ 1/ 223.//. 4 5 6/3 7/3. 4 8 591././ 7 21 :1 01 5 5// :/3 " .. / 0. /.1. / 21. / 3 4.56. 788.947 80.8 81 ./ 0/ 1/ 234 5/4 6 5 0/4.24

Více

国家信息中心2012年部门预算

国家信息中心2012年部门预算 2015 年 目 录 第 一 部 分 国 家 信 息 中 心 概 况... 3 一 主 要 职 能... 1 二 单 位 构 成... 1 第 二 部 分 国 家 信 息 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 表... 3 一 收 入 支 出 决 算 总 表... 4 二 收 入 决 算 表... 5 三 支 出 决 算 表... 6 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表... 7

Více

总 目 录 第 一 章 投 标 邀 请 - 2 - 第 二 章 招 标 项 目 需 求 - 3 - 第 三 章 投 标 人 须 知 - 28 - 第 四 章 合 同 格 式 - 54 - 第 五 章 投 标 文 件 格 式 - 60 - 招 标 编 号 :JXBJ2016-G008-1 -

总 目 录 第 一 章 投 标 邀 请 - 2 - 第 二 章 招 标 项 目 需 求 - 3 - 第 三 章 投 标 人 须 知 - 28 - 第 四 章 合 同 格 式 - 54 - 第 五 章 投 标 文 件 格 式 - 60 - 招 标 编 号 :JXBJ2016-G008-1 - ( 招 标 编 号 :JXBJ2016-G008) 江 西 省 百 巨 招 标 咨 询 有 限 公 司 中 国 江 西 二 一 六 年 一 月 总 目 录 第 一 章 投 标 邀 请 - 2 - 第 二 章 招 标 项 目 需 求 - 3 - 第 三 章 投 标 人 须 知 - 28 - 第 四 章 合 同 格 式 - 54 - 第 五 章 投 标 文 件 格 式 - 60 - 招 标 编 号 :JXBJ2016-G008-1

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63> 广 西 绿 城 水 务 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 江 南 区 体 育 路 4 号 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说

Více

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如 附 件 材 料 目 录 ㈠ 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 ㈡ 住 院 医 师 招 录 相 关 问 题 汇 总 ㈢ 同 济 大 学 2014 年 上 海 市 医 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 教 育 与 住 院 医 师 规 范 化 培 训 相 结 合 项 目 推 荐 免 试 生 招 生 招 录 计 划 ㈣ 同 济 大 学 2014 年 医 学 专 业 学 位 研 究 生 教

Více

Microsoft Word - View存储注意事项.doc

Microsoft Word - View存储注意事项.doc VMware View .......................................................................... 3 Windows I/O.....................................................3...............................................................

Více

Untitiled

Untitiled 地 方 建 设 篇 南 宁 市 一 城 市 规 划 与 建 设 [ 规 划 管 理 ]2007 年 度, 共 召 开 业 务 审 查 会 89 次, 共 组 织 各 种 方 案 评 审 会 466 次 共 办 理 建 设 工 程 审 批 业 务 7088 项, 办 理 新 开 工 面 积 993.6 万 平 方 米 ; 共 核 发 建 设 用 地 规 划 许 可 证 292 份, 审 批 建 设

Více

中艺华海修改1.7.indd

中艺华海修改1.7.indd 13 品 书 闻而思之 而后修 华 海 公 司 高 级 经 营 管 理 干 部 培 训 纪 实 规划发展部 已近年终岁末 寒意阵阵 但中国银行珠 真正达到了增强素质 修德育才的目的 党课培训催人奋进 烈 来自北京 上海 广州 珠海 山东 新 加坡 南通等地的华海公司全体经营管理干 中国共产党是怎么诞生的 如何理解党 部 党员和入党积极分子齐聚一堂 正以只争 章 怎样做一个共产党员 原中国工艺品进出

Více

北 京 蓝 皮 书 公 共 服 务 相 比 而 言, 养 老 医 疗 失 业 等 保 险 都 早 已 经 由 国 务 院 颁 布 了 相 应 的 立 法 条 例, 在 全 国 范 围 内 形 成 了 统 一 的 制 度 党 的 十 八 届 四 中 全 会, 首 次 以 依 法 治 国 为 主 题,

北 京 蓝 皮 书 公 共 服 务 相 比 而 言, 养 老 医 疗 失 业 等 保 险 都 早 已 经 由 国 务 院 颁 布 了 相 应 的 立 法 条 例, 在 全 国 范 围 内 形 成 了 统 一 的 制 度 党 的 十 八 届 四 中 全 会, 首 次 以 依 法 治 国 为 主 题, 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 国 际 比 较 与 借 鉴 11 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 国 际 比 较 与 借 鉴 李 凤 欧 阳 杰 摘 要 : 以 北 京 市 生 育 保 险 制 度 为 研 究 对 象, 从 国 际 比 较 与 借 鉴 的 视 野 和 角 度, 分 析 了 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 现 状, 以 及 与 英 国 德 国 日 本 等 发 达

Více

2006年中央、国家机关公务员录用考试

2006年中央、国家机关公务员录用考试 2006 年 国 家 公 务 员 考 试 行 测 真 题 第 一 部 分 言 语 理 解 与 表 达 ( 共 30 题, 参 考 时 限 30 分 钟 ) 每 道 题 包 含 一 段 文 字 或 一 个 句 子, 后 面 是 一 个 不 完 整 的 陈 述, 要 求 你 从 四 个 选 项 中 选 出 一 个 来 完 成 陈 述 注 意 : 答 案 可 能 是 完 成 对 所 给 文 字 主 要 意

Více

577 13681911 442 1019 1 120 107 155 60 1 4 8 1 4 209 1882 3 8 8 4 1 1987 154 18 1937 1983 1962 1978 1931 1933 1937 1979 1940 1941 1947 1948 1982 1985 1981 1984 6 20 1951 1981 5 IBM

Více

untitled

untitled 1 2,835,000,152.41 2,595,958,921.28 9.21 3,803,706,275.25 3,636,910,789.29 4.59 7,422,162,377.11 6,976,568,723.61 6.39 2,978,399,071.95 2,937,950,953.08 1.38 4.5127 4.4514 1.38 4.2429 4.2437-0.02 106,431,093.07

Více

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於 1. 我 國 目 錄 學 之 祖, 別 錄 的 作 者 是 : (A) 劉 向 正 解 ] (B) 班 固 (C) 劉 勰 (D) 班 昭 (E) 淮 南 子 下 列 敘 述, 何 者 正 確? (A) 世 說 新 語 是 南 北 朝 筆 記 小 說 正 解 ] (B) 老 殘 遊 記 是 明 代 章 回 小 說 (C) 三 國 誌 是 元 代 歷 史 演 義 小 說 (D) 儒 林 外 史 是 清

Více

CD (OpenSourceGuide OpenSourceGuide.pdf) : IR LED

CD (OpenSourceGuide OpenSourceGuide.pdf) : IR LED CD (OpenSourceGuide OpenSourceGuide.pdf) : IR LED 1... 1... 1... 2 2... 3... 3... 3... 3 ( Ø100)... 3 ( Ø80)... 4... 4... 4 ( Ø100)... 5 ( Ø80)... 6... 7... 7... 9... 9 ( Ø100)... 9 ( Ø80)... 9... 10

Více

目 次 一 社 團 活 動 基 本 資 料 2 ( 一 ) 參 加 隊 員 名 冊 2 ( 二 ) 活 動 成 效 分 析 表 4 二 活 動 成 果 報 告 6 ( 一 ) 活 動 支 出 明 細 表 6 ( 二 ) 活 動 內 容 及 活 動 分 工 8 ( 三 ) 活 動 執 行 過 程 說

目 次 一 社 團 活 動 基 本 資 料 2 ( 一 ) 參 加 隊 員 名 冊 2 ( 二 ) 活 動 成 效 分 析 表 4 二 活 動 成 果 報 告 6 ( 一 ) 活 動 支 出 明 細 表 6 ( 二 ) 活 動 內 容 及 活 動 分 工 8 ( 三 ) 活 動 執 行 過 程 說 國 立 臺 灣 大 學 圖 書 資 訊 學 系 2014 閱 聲 悅 耳, 書 服 蘭 嶼 第 十 二 屆 蘭 嶼 服 務 隊 成 果 報 告 書 活 動 地 點 臺 東 縣 蘭 嶼 鄉 椰 油 村 椰 油 國 小 蘭 嶼 中 學 蘭 嶼 鄉 立 圖 書 館 活 動 時 間 2014/07/01 ~ 2014/07/10 活 動 內 容 圖 書 館 整 理 國 小 營 隊 ( 閱 讀 推 廣 圖 書

Více

蒙 恬 科 技 軟 件 用 戶 授 權 協 議 本 許 可 協 議 為 蒙 恬 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 蒙 恬 公 司 ) 授 予 您 合 法 使 用 本 軟 件 程 式 ( 本 軟 件 ) 之 協 議 書, 如 果 您 不 同 意 此 協 議 中 的 任 何 條 款,

蒙 恬 科 技 軟 件 用 戶 授 權 協 議 本 許 可 協 議 為 蒙 恬 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 蒙 恬 公 司 ) 授 予 您 合 法 使 用 本 軟 件 程 式 ( 本 軟 件 ) 之 協 議 書, 如 果 您 不 同 意 此 協 議 中 的 任 何 條 款, 小 蒙 恬 用 戶 手 冊 版 本 :8.6 出 版 日 期 :2015 年 10 月 蒙 恬 科 技 軟 件 用 戶 授 權 協 議 本 許 可 協 議 為 蒙 恬 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 蒙 恬 公 司 ) 授 予 您 合 法 使 用 本 軟 件 程 式 ( 本 軟 件 ) 之 協 議 書, 如 果 您 不 同 意 此 協 議 中 的 任 何 條 款, 請 不 要 安

Více

28 29 請 問 牙 齒 的 哪 個 構 造 能 夠 感 覺 熱 和 冷 的 物 質? 象 牙 質 琺 瑯 質 牙 髓 牙 骨 質 A 象 牙 質 又 稱 牙 本 質 是 琺 瑯 質 之 下 的 第 二 層. 內 有 神 經 腺. 所 以 能 感 覺 熱 和 冷 的 物 質 牙 齒 最 外 圍 且

28 29 請 問 牙 齒 的 哪 個 構 造 能 夠 感 覺 熱 和 冷 的 物 質? 象 牙 質 琺 瑯 質 牙 髓 牙 骨 質 A 象 牙 質 又 稱 牙 本 質 是 琺 瑯 質 之 下 的 第 二 層. 內 有 神 經 腺. 所 以 能 感 覺 熱 和 冷 的 物 質 牙 齒 最 外 圍 且 104 健 康 小 學 堂 題 目 ( 決 賽 ) 題 號 題 目 選 項 A 選 項 B 選 項 C 選 項 D 解 答 解 釋 1 2 小 毛 有 便 祕 的 毛 病. 她 應 該 如 何 改 善? 吃 高 纖 餅 乾 喝 健 康 醋 多 攝 取 富 含 纖 喝 來 路 不 明 補 維 素 的 蔬 菜 水 藥 果 下 列 哪 種 行 為 對 健 康 有 幫 助? 常 和 家 人 吵 架 每 天

Více

.. 3 N

.. 3 N 1 .. 3 N9.. 4 5.. 6 7.. 8 20.. 21 23.. 24.. 25 26.. 27.. 28.. 29 2 (Cyber Café) Linux (LAN) Linux Public Home 3 K12LTSP K12LTSPFedora Core 4 (Linux)LTSP Linux (command line interface) (Graphical User Interface,

Více

双机模板方案0404.doc

双机模板方案0404.doc 2004 4 1 16 2 16 NF420 CPU XOEN MP 2.0G/1M*2 2 MEM DDR 2GB HDD 36G*2RAID1 NS3500 RAID 1 12 48 36G/73G/146G 10krpm 2+1 73G*5 Windows/Linux 1 HA LCHA for Windows/Linux 1 3 16 4 16 5 16 Heartb Local Disc

Více

Microsoft Word - 3084 中的文档

Microsoft Word - 3084 中的文档 政 府 采 购 招 标 文 件 ( 服 务 类 ) 第 二 册 项 目 编 号 :SDGP2015-256-1 项 目 名 称 : 信 息 系 统 运 维 项 目 包 号 :A1 山 东 省 省 级 机 关 政 府 采 购 中 心 目 录 第 五 部 分 第 六 部 分 第 七 部 分 第 八 部 分 投 标 邀 请 投 标 人 须 知 附 表 评 标 方 法 和 评 分 细 则 项 目 需 求 和

Více

CSS1189.nps

CSS1189.nps 第 三 单 元 防 火 防 爆 技 术 知 识 目 标 瞯 掌 握 燃 烧 的 必 要 条 件 和 燃 烧 的 本 质, 了 解 燃 烧 的 过 程 和 形 式 瞯 理 解 爆 炸 的 类 型 和 爆 炸 浓 度 极 限 瞯 熟 悉 化 工 原 料 的 特 性 来 源 易 发 生 火 灾 爆 炸 的 原 因 瞯 熟 练 掌 握 防 火 防 爆 的 措 施, 各 类 灭 火 器 的 特 点 能 力 目

Více

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Více

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Více

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Více

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月 ' 文 章 编 号 )* +,-/0)1 融 资 融 券 背 景 下 证 券 配 对 交 易 策 略 研 究 基 于 协 整 和 距 离 的 两 阶 段 方 法 胡 伦 超 余 乐 安 汤 铃 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 北 京 北 京 化 工 大 学 经 济 管 理 学 院 北 京 * 摘 要 国 内 融 资 融 券

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8D5B3A3C9CBBAA6B4A6C0EDCAD6B2E12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8D5B3A3C9CBBAA6B4A6C0EDCAD6B2E12E646F63> 日 常 伤 害 处 理 手 册 清 华 大 学 红 十 字 会 学 生 分 会 一 校 园 意 外 伤 害 和 疾 病 处 理 呼 救 方 法 1. 保 持 镇 定, 及 时 询 问 受 伤 者 情 况, 了 解 伤 势 ; 2. 及 时 使 用 电 话 呼 救 如 果 是 疾 病 或 者 受 伤, 拨 打 校 内 急 救 电 话 99120, 或 者 外 线 999 999 是 北 京 市 红 十

Více

collateral 1.doc

collateral 1.doc CA BrightStor ARCserve Backup r11 2004 2 BrightStor ARCserve Backup r11 1 11 100020 010-65611136 010-65611135 8008100670 1... 5 2... 6 2.1... 7 2.2... 7 2.3... 7 2.4... 7 3... 7 3.1... 8 3.2... 8 3.3...

Více

Chapter 1 — Introduction

Chapter 1 — Introduction PoE Switch 사용설명서 Powered by PoE DirectIP PoE Switch.,,... DirectIP PoE Switch,..,..... 3 ..,.,....,..,,,.,,. 15cm.,,.,,.,..,,,.,.,.,,. 4 PoE 10%,.,,.,...... UPS (Uninterruptible Power Supply, ). UPS.,,......,,,....,.

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303134A1B3383434BAC5B8BDBCFE332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303134A1B3383434BAC5B8BDBCFE332E646F63> 附 件 3 钢 铁 烧 结 机 烟 气 脱 硫 工 程 技 术 规 范 湿 式 石 灰 石 / 石 灰 - 石 膏 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 编 制 说 明 编 制 组 2014 年 4 月 项 目 名 称 : 烧 结 机 烟 气 脱 硫 工 程 技 术 规 范 项 目 体 系 编 码 :4.2.3 承 担 单 位 : 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 中 国 环 境 科 学 研 究 院

Více

文档 1

文档 1 2005 3 100 2005 10 20 100 100 2003 9 30 266,303,262.93 100 941,105,695.50 532,672,384.52 1 2 100 100 100 90% 100 50% 100 100 2005 8 21 "75% 100 + 25% " 2005 8 22 100 95%+ 5% 3 75% + 25% 2005 7 1 2005 9

Více

第一章标准答案.doc

第一章标准答案.doc Andrew S. Tanenbaum -6 SAP 87.6M -7 [ ] -8 04 04 048 04 048-9 4 3 a b c -0 - - OSI TCP/IP OSI TCP/IP OSI TCP/IP n -4 n( p) p = ( p) -5 OSI mailto:wdg98@63.net -7 n m h [ ] hn/(hn+m)*00% [ OSI TCP/IP ]

Více

穨UPSentry_SC_.PDF

穨UPSentry_SC_.PDF 3Phase UPSentry For: Windows 95/98/Me Windows NT40/2000/XP Table of Contents Chapter 0 Getting Started 0-1 0-1 0-1 0-2 Chapter 1 3Phase UPSentry 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 Chapter 2 3Phase UPSentry 2-1 Chapter

Více

Access Point C110 H320 H500 H510 R510 R ac Wave 2 DOCSIS ac Wave 2 10/100MbE BeamFlex ac Wave 1 GbE BeamFlex ac Wave

Access Point C110 H320 H500 H510 R510 R ac Wave 2 DOCSIS ac Wave 2 10/100MbE BeamFlex ac Wave 1 GbE BeamFlex ac Wave Access Point C110 H320 H500 H510 R510 R610 802.11ac Wave 2 DOCSIS 3.0 802.11ac Wave 2 10/100MbE BeamFlex+ 802.11ac Wave 1 GbE BeamFlex+ 802.11ac Wave 2 GbE BeamFlex+ MU-MIMO BeamFlex+ 802.11ac Wave 2 AP

Více