MUO dětem, žákům a studentům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUO dětem, žákům a studentům"

Transkript

1 MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc facebook: MUO dětem duben červen 2015

2 Galerijní animace Arcidiecézní muzeum Olomouc Lektor: Mgr. Marek Šobáň Tel: / Krásné drama (nový program pro 2. st. ZŠ a SŠ) animační program k výstavě Křivákova Pieta Restaurování 2005/ a stálé expozici AMO Arcidiecézní muzeum Olomouc Kaple sv. Jana Křtitele Pomocí dvou kvalitních ukázek českého vrcholně gotického sochařství, tzv. krásného slohu - Křivákovy Piety a Šternberské Madony, představí galerijní animace žákům a studentům charakteristické znaky pozdně středověkého umění, dobové myšlení a tehdejší spiritualitu, z níž vycházely používané výtvarné symboly. V souvislosti s vystavenou Pietou kanovníka Křiváka získají účastníci programu také řadu zajímavých informací o průběhu restaurování této unikátní sochy. Mluvené slovo doplní aktivizující etudy z oblasti výtvarné výchovy. Program je vhodný jako doplněk výuky výtvarné výchovy, dějepisu a českého jazyka na ZŠ a SŠ. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň

3 Příběh Ariona z kašny (nový program pro 1. st. ZŠ) animační program k dílům I. Theimera umístěných ve stálé expozici AMO Arcidiecézní muzeum Olomouc Stálá expozice Malí i velcí obyvatelé Olomouce a okolí jistě vědí, že zdejší Horní náměstí zdobí Arionova kašna. Možná ale není všem dostatečně dobře známo, kdo to byl Arion a proč je v jeho blízkosti znázorněn i delfín. Galerijní animace převypráví příběh tohoto bájného pěvce a básníka a seznámí děti nejenom s výkladem symbolu delfína, ale i želvy, dalšího tvora, který zdobí zmiňovanou kašnu. Na mluvené slovo navazují tvořivé výtvarné a dramatické etudy. Vhodné jako doplněk výuky výtvarné výchovy, českého jazyka, prvouky či vlastivědy. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň Tajné hovory (program pro 1. st. ZŠ) animační program k výstavě Speculum mundi Umělecké poklady Královské kanonie premonstrátů na Strahově Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie Nejenom kabinetem kuriozit, ale celou unikátní sbírkou děl různých uměleckých druhů od středověku po novověk provede děti galerijní animace, která je tentokrát zaměřena především na rozvíjení komunikativních dovedností. Před vybranými exponáty budeme společně procvičovat mluvený projev, třídit podstatné a okrajové informace v textech, ale samozřejmě také hrát tak trochu divadlo a výtvarně tvořit. Délka programu: 90 minut Lektor: Marek Šobáň

4 Správce sbírek (program pro 2. st. ZŠ a SŠ) animační program k výstavě Speculum mundi Umělecké poklady Královské kanonie premonstrátů na Strahově Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie Galerijní animace se zaměřuje na představení specifického fenoménu lidské aktivity sbírkovou činnost. Během programu si žáci a studenti vytvoří jednoduchou autorskou knihu sbírkových předmětů, při práci uplatní nejen své pozorovací schopnosti a nové poznatky, ale i vlastní fantazii a kreativitu. Ozřejmí si také důležité pojmy užívané v jednotlivých odvětvích sbírkové činnosti, např. co je to iniciála, kodex, mědirytina, lept apod. Galerijní animace obohacuje slovní zásobu žáků a studentů o pojmy z oblasti výtvarné kultury, rozvíjí jejich komunikativní dovednosti a tvořivost. Délka programu: 90 minut Lektoři: Marek Šobáň a Eliška Mrňková Muzeum na hraní (program pro mateřské školky) komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc pro předškoláky z MŠ Arcidiecézní muzeum Olomouc Stálá expozice Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejních pedagogů, kteří mají praktické zkušenosti s uvedenou věkovou skupinou dětí, se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program využívá hravé metody výtvarné a dramatické výchovy. Je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ. Délka programu: 60 min. Lektor: Marek Šobáň

5 Sklepem, sálem, podkrovím (program pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ) komentovaná prohlídka prostor Arcidiecézního muzea Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc Stálá expozice Historie olomouckého hradního návrší aneb Malé dějiny starého umění! Formou komentované prohlídky vás průvodci seznámí s historií areálu Arcidiecézního muzea, dále poznáte několik důležitých osobností, jejichž život byl s těmito místy osudově spjat, a samozřejmě budete upozorněni na vybraná umělecká díla ze stálé expozice, která zpřítomňuje návštěvníkům období od Velké Moravy až po vrcholné baroko. Prohlídka je interaktivní, žáci a studenti během ní využívají pracovní listy. Délka programu: 90 min. Lektor: Marek Šobáň

6 Muzeum moderního umění Lektorka: Mgr. Michaela Johnová Čapková Tel: / Lektor: Mgr. David Hrbek Tel: / Lektor: Mgr. Marek Šobáň Tel: / Moderní umění taky na hraní (nový program pro mateřské školky) animační program ke stálé expozici Muzea moderního umění Olomouc pro předškoláky z MŠ Muzeum moderního umění Olomouc Stálá expozice Století relativity Stálá expozice moderního výtvarného umění Století relativity nabízí plno inspirativních podnětů pro předškolní vzdělávání. Nejmenší návštěvníci ve společnosti muzejního pedagoga zažijí hru se zvuky a látkami před díly s tématem krajiny, budou řešit trochu tajuplnou hádanku u abstraktního obrazu lidské tváře a na závěr vytvoří společnou akční malbu ve výtvarném ateliéru. Zážitkový program využívá metody výtvarné a dramatické výchovy. Je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ. Délka programu: 60 minut Lektor: Marek Šobáň

7 Modrá krajina (program pro I. stupeň ZŠ) animační program k výstavě Století relativity? 1 Stálá expozice výtvarného umění 20. století Muzeum moderního umění Mansarda Program je zaměřen na různá zpodobnění krajiny u obrazů Václava Špály, Kamila Lhotáka, Josefa Čapka a dalších. Žáci se pod vedením lektora budou snažit proniknout do příběhů jednotlivých exponátů, zkoumat možné vzkazy těchto malířů divákům. To vše prostřednictvím prvků hudební a dramatické výchovy. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek Tajemství obrazů (program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol) animační program k výstavě Století relativity? 1 Stálá expozice výtvarného umění 20. století Muzeum moderního umění Mansarda Animační program ke stálé expozici se soustředí na několik konkrétních obrazů, např. Kamila Lhotáka, Václava Špály, Josefa Čapka, Oskara Hellera a Bedřicha Wachsmanna. Každý obraz je osobním sebevyjádřením jeho autora. Žáci a studenti se budou pod vedením lektora snažit proniknout do příběhu jednotlivých exponátů, zkoumat jejich vnitřní motivace, odhalovat tajemství skrytá v malbách, a to vše s vědomím kontextu, v němž díla vznikla. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek

8 Je to ještě umění? (program pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních škol) animační program k výstavě Století relativity? 2 Stálá expozice výtvarného umění 20. století Muzeum moderního umění Obrazárna Animační program se snaží odpovědět na provokativní otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu s lektorem podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou se snažit odpovědět na otázku Je to ještě umění? A co je umění? Program bude zakončen akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek Maxištěk (nový program pro I. stupeň ZŠ) animační program k výstavě Jiří Šalamoun Muzeum moderního umění Salón, Kabinet Jiří Šalamoun je i dnešní nejmladší generaci znám hlavně jako autor výtvarného ztvárnění příběhů o Maxipsu Fíkovi. Animační program se prostřednictvím tohoto nejznámějšího ilustrovaného psa a dalších známých postav Šalamounových prací zaměří hlavně na úlohu ilustrace v knížkách. V závěru se naučí báseň Emanuela Frynty a sami k ní pak vytvoří ilustraci. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek

9 Jiří Šalamoun (nový program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol) animační program k výstavě Jiří Šalamoun Muzeum moderního umění Salón, Kabinet Výtvarného umělce Jiřího Šalamouna zná asi každý díky jeho Maxipsu Fíkovi či ilustracím z dětských knížek. Vedle toho se ale autor věnoval také vlastní volné tvorbě, autorským knihám či grafice. Cílem animačních programů, které jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým kategoriím, bude proniknout šalamounsky do výtvarníkova světa a nechat jeho tvorbou podněcovat vlastní fantazii. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek Až z toho oči přecházejí (nový program pro 2. st. ZŠ a SŠ) animační program k výstavě Victor Vasarely Harmas Muzeum moderního umění Galerie K malé, ale výjimečné výstavě z nových přírůstků od světově proslulého průkopníka op-artu Victora Vasarelyho vznikl i nový animační program. V něm se studenti seznámí s fenoménem opartu, s principem působení optických klamů s praktickými ukázkami. A to vše na základě konkrétních exponátů, které si tak budou mít možnost účastníci animace pozorně osahat očima. Délka programu: 90 min. Lektor: Mgr. David Hrbek

10 Barvy na dotek (nový program pro 2. st. ZŠ a SŠ) animační program k výstavě Aenigma Sto let antroposofického umění Animační program k výstavě Aenigma se bude zabývat zevrubněji barvami, jejich symbolikou, jejich řečí a to symbolicky i doslova, protože propojení barev a literatury je pro některé autory zásadní. Nemluví ovšem jen barvy, také tělo k nám promlouvá. A tak další sférou, na kterou bude program zaměřen, je tělesná abeceda, jak ji vypracovali antroposofisté. Ta bude ovšem jen odrazovým můstkem k vlastní kreativitě účastníků, kteří animační program zakončí pohybovou kreací plnou barev. Délka programu: 90 min. Lektor: David Hrbek Vasarelyho tvarohraní (nový program pro MŠ a 1. st. ZŠ) animační program k výstavě Victor Vasarely Harmas Muzeum moderního umění Galerie Okouzlující řeč geometrických tvarů jako základní téma animačního programu. Inspirováni vybranými díly Victora Vasarelyho zkrotíme neposedné kruhy a čtverce, objevíme symetrii a složíme rytmus. Tvarovou fantazii doplní hra s barvami a zážitková hádanka. Cílem programu je rozvíjet představivost dětí prostřednictvím výtvarných a dramatických aktivit, podpořit dialog s uměním a přinést nevšední zážitek z návštěvy muzea. Délka programu: 90 min. Lektorka: Mgr. Michaela Johnová Čapková

11 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Lektor: Sanchir Ganbaatar Tel: / Narození Ježíška aneb Vytvoř si biblický příběh (nový program pro 1. st. ZŠ) animační program k obrazárně arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcidiecézní muzeum Kroměříž Obrazárna Představení unikátního cyklu osmi deskových obrazů Mistra kroměřížského mariánského oltáře mladým návštěvníkům. Program kreativní formou přiblíží vybraná biblická témata - Zvěstování Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Klanění tří králů ad. Děti si domů odnesou vlastní výtvarné dílo inspirované poznanými biblickými příběhy. Délka programu: 60 minut Lektorka: Sanchir Ganbaatar

12 Všední život a portrét v obrazárně arcibiskupského zámku v Kroměříži (nový program pro 2. st. ZŠ) animační program k obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcidiecézní muzeum Kroměříž Obrazárna Program představí unikátní sbírku středoevropského malířství století z kroměřížské obrazárny (např. Jan Brueghel st. Selská rvačka, Hans von Aachen Dva smějící se hoši, Quentin Metsys Portrét dánského krále Christiana II. ad.). Nebudeme se jen dívat na vzácné obrazy, ale společně nahlédneme do všedního života dob dávno minulých, do pocitů zobrazených osob. Žáci se prostřednictvím scénické formy pokusí interpretovat dění zachycené na vzácných plátnech a pod vedením lektorky si vyzkouší roli malíře i zobrazovaného modelu. Délka programu: 90 minut Lektorka: Sanchir Ganbaatar Umění krajinomalby a zátiší v obrazárně arcibiskupského zámku v Kroměříži (nový program pro 2. st. ZŠ) animační program k obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcidiecézní muzeum Kroměříž Obrazárna Nahlédneme do tajemství holandských mistrů, kteří dokázali zachytit krásy krajiny, ovládli perspektivu a techniky zobrazení zátiší. Žáci budou interpretovat příběhy zachycené na unikátních plátnech (Johann Anton Eismann Krajina u řeky, Samuel van Hoogstraten Zátiší s dopisem ad.) a vytvoří si vlastní vysněnou krajinu technikou koláže. Za pomoci rekvizit si kreativní formou přiblížíme různé motivy zátiší. Mistrovské dílo Samuela van Hoogstratena Zátiší s dopisem pak bude dětem pobídkou k napsání i vyzdobení vlastního dopisu, který předají svým kamarádům či blízkým. Délka programu: 90 minut Lektorka: Sanchir Ganbaatar

13 Barokní malíř Josef Stern (nový program pro 1. a 2 st. ZŠ) animační program k výstavě Josefa Sterna ( ) Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcidiecézní muzeum Kroměříž Galerie zámecké obrazárny Animační program se zaměří na dílo významného barokního umělce Josefa Sterna. Vystavené olejové skicy, kresby a oltářní obrazy budou společně s freskovou výzdobou zámecké kaple a knihovny unikátní příležitostí nahlédnout pod malířský štětec. Program si povšimne také děl Sternova uměleckého partnera, brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Délka programu: minut Lektorka: Sanchir Ganbaatar Mistr Tizian Apollo a Marsyas (nový program pro 1. a 2 st. ZŠ) animační program k obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcidiecézní muzeum Kroměříž Galerie zámecké obrazárny Pro někoho největší malíř všech dob a pro úplně všechny jeden z nejcennějších obrazů v České republice to především jsou dva hlavní objekty zájmu. Co je obsahem zobrazeného mýtu? Proč snáší Marsyas svá muka s až stoickým klidem? Byl bůh Apollon vskutku takový kruťas? A kdo se skrývá pod tváří krále Midase? Abychom rozpletli složité klubko vztahů postav na obraze, musíme pochopit uvažování samotného Tiziana v dobových souvislostech. O to se společně budeme snažit i před dalšími unikátními díly z kroměřížské obrazárny. Délka programu: minut Lektor: Sanchir Ganbaatar

14 Komponované pořady Komponované pořady Divadlo hudby Produkční: Sanchir Ganbaatar Tel.: / Termíny pořadů dle osobní domluvy Světová náboženství I. Animismus, polyteismus a další starobylé duchovní proudy. Taoismus, hinduismus, buddhismus, šintoismus, konfucianismus aj. Autor pořadu se nás prostřednictvím mluveného slova, úryvků z filmů a citací pokusí provést světem náboženských představ našich dávných předků. Pro studenty SŠ. Délka pořadu 70 min. Pořadem provází: Mgr. Zdeněk Krajcar Světová náboženství II. Monoteistická náboženství - židovství, křesťanství, islám Pořad volně navazující na první díl si všímá především vzájemných podobností i rozdílů tří nejvýznamnějších monoteistických světových náboženství. Bohatě ilustrovaná přednáška, dokumentární koláž mluveného slova, filmů a citací. Pro studenty SŠ. Délka pořadu 70 min. Pořadem provází: Mgr. Zdeněk Krajcar Medailony našich prezidentů T. G. Masaryk, E. Beneš, E. Hácha, K. Gottwald, A. Zápotocký, A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák, V. Havel Přehledná a stručná charakteristika prezidentů v koláži mluveného slova, úryvků dokumentárních filmů a autentických citací. Pro studenty SŠ. Délka pořadu 70 min. Pořadem provází: Mgr. Zdeněk Krajcar

15 Komponované pořady / Loutková představení Odsun, vyhnání Poválečné vysídlení německého obyvatelstva z Československa a komplex problémů, jež tento akt vyvolal. Pořad začíná stručným terminologickým ujasněním (odsun, vyhnání, vysídlení, transfer, etnická čistka aj.) a pokračuje nastíněním dědictví, jež jsme dosud nezpracovali. Pojednává o výjimečně tragických jevech a událostech, jež se tenkrát staly. Mluvené slovo střídají unikátní archivní filmové i obrazové dokumenty, na nichž promlouvá pamětník brněnského pochodu smrti sochař a loutkář František Vítek a publicista Petr Anderle, jenž se o problémy související s odsunem, vyhnáním Němců po druhé světové válce zajímá. Pro studenty SŠ. Délka pořadu 70 min. Pořadem provází: Mgr. Zdeněk Krajcar Wolfgang Amadeus Mozart Múzická koláž z dopisů, nahrávek Mozartovy hudby, diapozitivů a ukázek z filmu Amadeus Miloše Formana (1984), předznamenaná vzpomínkou Mozartova otce na pobyt geniálního skladatele v Olomouci. Pro žáky vyšších tříd ZŠ a studenty SŠ. Délka pořadu 90 min. Pořad připravila PhDr. Libuše Šlezarová Pořadem provází: Mgr. Alexandr Jeništa

16 Loutková představení Loutková představení Divadlo hudby Produkční: Sanchir Ganbaatar Tel.: / PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ (Divadlo Krapet, Praha) Neděle v 16:00 h / pro rodiče s dětmi + Pohádková dílna Pondělí až pátek vždy v 08:30 a 10:00 h pro mateřské a základní školy Víte, jak se správně lítá? A proč si Pavouk tak pomlaskává? Proč je sluníčko dneska tak nízko? A kde vlastně bydlí Pučmeloud? A víte kolik je v mraveništi mravenců? Kolik mají Berušky teček? Po předloňských Zimních dobrodružstvích nás včelí medvídci Brumda a Čmelda vezmou s sebou na rozkvetlou louku, kde se učí nejen létaní a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze. Díky moudrým radám své maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda! Podle literární předlohy Jiřího Kahouna Scénář Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš, Hudba Petr Skoumal Texty písní Zdeněk Svěrák, Scéna a kostýmy Eva Blahová Pučmelouda vyrobil Miloslav Sajler s Evou Blahovou, Režie a choreografie Zdeněk Tomeš Hrají Čmeldu a Brumdu: Jiří Kohout / Patrik Vojtíšek / Ondřej Švec Pučmelouda, Pavouka, brouka Kvapila, Motýla: Zdeněk Tomeš Maminku, Housenku, Berušku: Michaela Sajlerová Pro děti od 3 let / Délka představení 50 minut / Vstupné 70,- Kč

17 POHÁDKY MATIČKY RUSI (Divadlo plyšového medvídka) Neděle v 16:00 h /pro rodiče s dětmi + Pohádková dílna Pondělí až čtvrtek vždy v 08:30 a 10:00 h pro mateřské a základní školy Krása nesmírná, jaká se jen tak nevidí a neslyší! Tradiční ruské pohádky s netradičními loutkami javajkami a maskami. Ruský pirožek, Kostěj Nesmrtelný, Carevna Překrásná a další. Hrdinná loutková podívaná s tahací harmonikou a balalajkou, plná písní a tanečních kreací. Scénář a režie Konrád Popel Výprava, loutka a kostýmy Alžběta Hanzlová Produkce Jana Černá Hrají Miroslav Černý, Konrád Popel a Marina Ra Pro děti od 3 let / Délka představení 50 minut / Vstupné 70,- Kč

18 Loutková představení STRAŠIDLA V ČECHÁCH (Divadlo Minaret, Praha) Neděle v 16:00 h / pro rodiče s dětmi + Pohádková dílna Pondělí až čtvrtek vždy v 08:30 a 10:00 h pro mateřské a základní školy Strašidla, strašidla, mají svoje pravidla. Ve dne spí a v noci řádí, nikdo se jim neubrání! Nová činoherní inscenace Divadla Minaret dává mimořádnou příležitost k setkání s českými lidovými strašidly. Rodinná pohádková komedie o rodině duchů, v níž vedle bubáků hrají, zpívají a straší další tajemné bytosti jako bludička, rarášek či jezinka, je určena těm, kteří se rádi trošku bojí a hlavně těm, kteří věří, že strašidla existují a snaží se náš poněkud pokřivený lidský svět napravit. Scénář Renata Nechutová Režie Luděk Jiřík Choreografie Eva Velínská-Ornstová Scéna a kostýmy Ivana Křivánková Hudební spolupráce Štěpán Žilka a Jaroslav Bayer Hrají Strašidýlko Emánek: Michaela Váňová, Zuzana Pokorná Tatínek, Rarášek: Marek Lambora Maminka, Bludička, Jezinka: Tereza Karpianus, Taťána Krchovova Pro děti od 3 let / Délka představení 55 minut / Vstupné 70,- Kč

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2015 6 Dětské dopravní hřiště ožilo při soutěžích zdravotníků a cyklistů čtěte na str. 3 a 6 Smlouvy uzavírané městem budou k dispozici na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Táhneme za jeden provaz!

Táhneme za jeden provaz! program 2014 10. 3. pondělí Táhneme za jeden provaz! Pátý ročník Týdne výtvarné kultury doprovází nádech (in-spirare) spolupráce a vzájemné podpory umělců, uměleckých institucí i všech milovníků a konzumentů

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ. 9. 15. března 2015 PROGRAM

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ. 9. 15. března 2015 PROGRAM ZaHOŘ PRO UMĚNÍ 9. 15. března 2015 PROGRAM Týden výtvarné kultury 6 Zahoříte-li pro umění, možná se nezmění vůbec nic. Ale možná váš život získá nové radosti a nová tajemství. Třeba se podaří, že právě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Pavilon Expo dnes a před 50 lety.

Pavilon Expo dnes a před 50 lety. Letošní osmičkový rok přináší nejen výročí historická, ale i kulturní. Takovým by se dalo nazvat připomenutí doby 50 let, která uplynula od světové výstavy v Bruselu. Tehdejší Československá republika

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

MUZEUM A ŠKOLA. leden - červen. www.cbmpolicka.cz. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

MUZEUM A ŠKOLA. leden - červen. www.cbmpolicka.cz. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA Centrum Bohuslava Martinů v Poličce MUZEUM A ŠKOLA MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA Centrum Bohuslava Martinů v Poličce NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ a VÝSTAV www.cbmpolicka.cz leden - červen 2013 Městské muzeum a galerie Polička je nejen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3 e-turistické NOVINY www.region-vysocina.cz léto 2015 VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO KŘÍŽEM KŘÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2015 Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na kole, potom právě pro vás chystá organizace

Více

strana 4, 5 Spectaculare poprvé festival hudby, tance, divadla Do divadla lednové programy pražských divadel Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky

strana 4, 5 Spectaculare poprvé festival hudby, tance, divadla Do divadla lednové programy pražských divadel Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky J Ž Š Ž J strana 2 Praha strašidelná každoroční závod pro děti i celé rodiny Kam s tím? jak likvidovat nejen vánoční stromek strana 3 Rok české hudby rozhovor s Lenkou Dohnalovou Polka i valčík taneční

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři,

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři, editorial obsah Vážení a milí čtenáři, lidová pranostika říká, že únor bílý, pole sílí. Sice nám letošní zima sněhu nadělila zatím velmi málo, dalo by se říci téměř žádný, ale my přesto doufáme, že náš

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody prázdniny 01 rozhovor ročník 3 / léto 2001 / cena 10, Kč 7 8/01 Shakespeare omládne na Špilberku Svěrákova bitva ve vzduchu i na zemi Letní festivaly na Moravě Řecko - země slunce a pohody www.kult.cz

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN ČESTNÝ HOST EGYPT ČESTNÝ HOST EGYPT Egyptská kultura po dvou revolucích Egypt nebyl nikdy pouhým názvem země a jejího národa, nýbrž místa, kde se

Více

strana 4 Jů, Hele, Muf Krajina her Stanislava Holého Johan N. Czermak pozapomenutá postava světové medicíny

strana 4 Jů, Hele, Muf Krajina her Stanislava Holého Johan N. Czermak pozapomenutá postava světové medicíny strana 2 Odmražení ekorubrika o údržbě mrazáku Rady pro nakupování spotřebitelské otázky a odpovědi strana 3 Jak se žije v Grónsku rozhovor s manželi Klempířovými vět Jana Kutálka oživlá keramika v Jílovém

Více

Tisková zpráva Výstavní plán 2015 a další projekty GASK GASK Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kutná Hora

Tisková zpráva Výstavní plán 2015 a další projekty GASK GASK Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kutná Hora Tisková zpráva Výstavní plán 2015 a další projekty GASK GASK Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kutná Hora V úterý 27. 1. 2015 představila galerie GASK na tiskové konferenci v Českém

Více

výtvarné, rukodělné a řemeslné

výtvarné, rukodělné a řemeslné výtvarné, rukodělné a řemeslné KÓD VR 07 KÓD VR 06 KÓD VR 05 KÓD VR 04 KÓD VR 03 KÓD VR 02 KÓD VR 01 MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ Pastelka pro děti 4 6 let Pro malé malíře od 4 do 6 let, kteří stále něco malují.

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více