Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ"

Transkript

1 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_321 Název materiálu: Časování slabých sloves Anotace: Materiál slouží k prověření gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová Třída: K2A 1

2 1 Časování slabých sloves v přítomném čase KOCHEN - VAŘIT ich koche - já vařím wir kochen - my vaříme du kochst - ty vaříš ihr kocht - vy vaříte erkocht - on vaří (tykání) sie kocht - ona vaří Sie kochen - Vy vaříte es kocht - ono vaří (vykání) sie kochen - oni vaří Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! machen - dělat noch - ještě trinken - pít schon - už warten - čekat jetzt - teď, nyní kommen - přijít, přijet spät - pozdě gehen - jít wer - kdo nach Hause - domů was - co zu Hause - doma wo - kde Bier - pivo wie - jak Limonade - limonáda wohin - kam 1/ Doplňte do větvýše uvedená slovave správném tvaru (do vět lze doplnit i více slov) 1. Ich nach Hause. 2. Er.Bier und wir.limonade. 3. Sie (ona)..schon. 4.Wohin.du? 5. Was.ihr? 6.Wer.noch? 7 Sie spät? 8. machst du? 9. Wir warten Wie..er nach Hause? 11. Wo.sie (ona)? 12..kommen Sie. 13. Geht ihr schon..? 14. Du kommst. 15. Trinkt er.? 16. Sie zu Hause. 2/ Zelená slova přeložte do českého jazyka a červená do německého jazyka 1. Ich jdu nach Hause 2. Was piješ ty? Er přijde jetzt. 4. My warten schon 5. Co macht ihr? Kdo geht noch? Sie gehen už pozdě 8. Wo čekáš? Ona trinkt pivo Kam jdeš? Domů Wartet ihr ještě? Kde pije (on)bier? Doma 2

3 ŘEŠENÍ 1 /1.gehe, komme 2. trinkt, trinken 3. wartet, trinkt, geht, kommt 4. gehst, (kommst) 5. macht, trinkt 6. wartet, kommt, trinkt 7. Kommen 8. Was 9. schon, noch, jetzt 10. kommt, geht 11. wartet, trinkt 12. jetzt 13. nach Hause 14. spät, schon 15. Bier, Limonade 16. wartet, warten 2/ 1. Já gehe domů. 2. Co trinkst du? 3. On kommt teď. 4. Wir už čekáme. 5. Was děláte? 6. Wer jde ještě? 7. Jdou schon spät. 8. Kde wartest du? 9. Sie pije Bier. 10. Wohin gehst du? Nach Hause. 11. Čekáte noch? 12. Wo trinkt er pivo? Zu Hause. 3

4 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 4

5 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_322 Název materiálu: 1/ Časování slovesa SEIN (otázka, zápor) 2/ člen určitý a neurčitý Anotace: Materiál slouží k prověření gramatiky a slovní zásoby Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová Třída: K2A 5

6 2 Časování slovesa SEIN SEIN Ich bin zu Hause Du bist in Prag. Er istdort. Sieist schön. Es ist klein. Wir sind in Berlin. Kinder, ihr seid faul. Sie sind schon hier. Frau Braun, Sie sind schon hier. Bin ich schon in Prag? Bist du zu Hause? Ist er dort? Ist sie klein? Ist es dort? Sind wir noch in Berlin? Kinder, seid ihr schon hier? Sind sie aus Prag? Sind Sie aus Berlin, Frau Braun? Ich bin nicht aus Prag. Du bist noch nicht zu Hause. Er ist nicht klein. Sie ist nicht schön. Es ist nicht weit. Otázka Zápor BÝT Jsem doma. Jsi v Praze. (On) je tam. Je hezká. Je malé. Jsme v Berlíně. Děti, jste líné. (tykání) Jsou už zde. Paní Braunová, už jste zde. (vykání) Jsem už v Praze? Jsi doma? Je (on) tam? Je malá? Je to tam? Jsme ještě v Berlíně? Děti, jste už tady? (tykání) Jsou z Prahy? Jste z Berlína, paní Braunová? (vykání) Nejsem z Prahy. Nejsi ještě doma. Není malý. Není hezká. Není to daleko. Wir sind nicht faul. Kinder, ihr seid noch nicht dort. Sie sind nicht aus Berlin. Frau Braun, Sie sind noch nicht in Berlin. Nejsme líní. Děti, nejste ještě tam. (tykání) Nejsou z Berlína. Paní Braunová, nejste ještě V Berlíně. (vykání) Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! hier - zde, tady schön - hezký, pěkná dort - tam faul - líný, líná in Prag - v Praze klein - malý, malá aus Prag - z Prahy aus Berlin- z Berlína weit - daleko Kinder - děti in Berlin - v Berlíně Musik - hudba ja - ano nein - ne 6

7 Člen neurčitý Člen určitý Hier wartet ein Herr. Tady čeká nějaký pán. Wer ist der Herr? Kdo je ten pán? Hier ist eine Frau. - Tady je nějaká paní. Wie alt ist die Frau? - Jak stará je ta paní? Dort ist ein Kind. - Tam je nějaké dítě. Das Kind ist klein. Todítě je malé. 1/ Doplňte sloveso SEIN ve správném tvaru a přeložte do českého jazyka 1. Es.weit Ich..nicht aus Berlin Er..zu Hause du hier? Sie (ona).weit wir schon dort? Kinder, wo.ihr? Sie (oni) in Prag Frau Braun schön Frau Braun, Sie hier? Wo..Sie? Wer es? Wie weit ihr? Es.noch spät Was..dort? 15 2/ Přeložte do německého jazyka 1. Jsem už doma Kde jsi? Není (on) v Praze Co je tam? Nejsme ještě v Berlíně Paní Braunová je už v Praze Paní Braunová, už jste v Praze? Je už pozdě Nejsou líní Děti, kde jste? Kdo je to? Je hezká? Jak je to daleko? Jsou z Prahy? Jano, jak jsi daleko? 15. 7

8 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. ist 1. Je to daleko. 2. bin 2. Nejsem z Berlína. 3. ist 3. (On) je doma. 4. Bist 4. Jsi tady? 5. ist 5.(Ona) je daleko. 6. Sind 6. Už jsme tam? 7. seid 7. Děti, kde jste? 8. sind 8. Jsou v Praze. 9. ist 9. Paní Braunová je hezká. 10. sind 10. Paní Braunová, jste v tady? 11. sind 11. Kde jste? 12. ist 12. Kdo je to? 13. seid 13. Jak jste daleko? 14. ist; nicht 14. Není ještě pozdě. (Ještě není pozdě.) 15. ist 15. Co je tam? 1. Ich bin schon zu Hause. 2. Wo bist du? 3. Er ist nicht in Prag. 4. Was ist dort? 5. Wir sind noch nicht in Berlin. 6. Frau Braun ist schon inprag 7. Frau Braun, sind Sie schon in Prag? 8. Es ist schon spät. 9. Sie sind nicht faul. 10. Kinder, wo seid ihr? 11. Wer ist das (es)? 12. Ist sie schön? 13. Wie weit ist es? 14. Sind sie aus Prag? 15. Jana, wie weit bist du? 8

9 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 9

10 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_323 Název materiálu: Časování slovesa HABEN Anotace: Materiál slouží k prověření gramatiky a slovní zásoby Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová Třída: K2A 10

11 3 Časování slovesa HABEN Ich habe ein Auto. - Mámauto. Hast du Zeit? - Máščas Er hat nicht das Buch. - Nemá (on) tu knihu. Sie hat ein Kind. - Má dítě. Wir haben ein Haus. - Mámedům. Kinder, habt ihr eine Limonade? - Děti, máte Limonádu?(tykání) Frau Braun,haben Sie ein Auto? - Paní Braunová, máte auto? (vykání) Haben sie schon Bier? - Mají už pivo? Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle (1.a 4.pád) rod mužský rod ženský rod střední člen neurčitý: 1.p. ein Sohn eine Tochter ein Kind člen určitý: 1.p. der Sohn die Tochter das Kind člen neurčitý: 4.p. einen Sohn eine Tochter ein Kind člen určitý: 4.p. densohn die Tochter das Kind Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! das Auto - auto hören - slyšet, poslouchat der Herr - pán lernen - učit se die Frau - paní ich möchte - chtěl bych das Kind - dítě heißen - jmenovat se die Zeit - čas alt - starý das Buch - kniha etwas - něco das Haus - dům der Tag - den das Deutsch - němčina Guten Tag! - dobrý den der Hund - pes Vielen Dank! - Děkuji mnohokrát! heute - dnes gut - dobře 1/ Doplňte správný tvar slovesa HABEN a člen (neurčitý i určitý) 1. Ich Hund. 2. Wir. nicht. Haus. 3..du jetzt Zeit? 4. Er.Buch. 5. Frau Braun, Sie..Auto? 6..sie (ona) Deutsch? 7. Kinder,..ihr.Hund? 8. Sie (oni)..kind. 2/ Přeložte věty z předcházejícího cvičení do českého jazyka 3/ Následující věty přeložte do německého jazyka 1.Slyšíš auto? 2. Chtěl bych tu knihu. 3. Jak jsi starý? 4. Učíme se němčinu. 5. Máte psa? 6. Mají pivo? 7. Učí (on) se dobře. 8. Kdo má dnes čas? 9. Má (ona) dům? 11

12 1/1/ habe; einen/den 2/ haben; ein/das 3/ Hast 4/ hat; ein/das 5/ haben; ein/das 6/ Hat; ein/das 7/ habt; einen/den 8/ haben; ein/das ŘEŠENÍ 2/ 1/ Mám psa. 2/ Nemáme dům. 3/ Máš teď čas? 4/ Má knihu. 5/ Paní Braunová, máte auto? 6/ Má němčinu? 7/ Děti, máte psa? 8/ Mají dítě. 3/ 1/ Hörst du ein/das Auto? 2/ Ich möchte ein/das Buch. 3/ Wie alt bist du? 4/ Wir lernen Deutsch. 5/ Haben Sie einen/den Hund? / Habt ihr einen/den Hund? 6/ Haben sie ein/das Bier? 7/ Er lernt gut. 8/ Wer hat heute Zeit? 9/ Hat sie ein/das Haus? 12

13 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 13

14 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_324 Název materiálu: Časování slabých sloves, SEIN, HABEN Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 14

15 1/ Odpovězte podle nápovědy Vzor: Wer hört Musik? 4 Du.. Du hörst Musik. 1. Wer trinkt Bier? Ich 2. Wer lernt Deutsch? Eva.. 3. Wer kocht gut? Ich.. 4. Wer wartet noch hier? Frau Braun.. 5. Wer ist faul? Sie (oni).. 6. Wer hat das Haus? Ihr 7. Wer ist schon hier? Wir.. 8. Wer ist dort? Ich 9. Wer hat das Buch? Ich 10. Wer hat den Hund? Du 11. Wer ist alt? Ihr 12. Wer ist zu Hause? Sie(ona) 13. Wer hat Bier? Peter und Paul Wer ist klein? Du 15. Wer hat ein Auto? Herr Braun.. 2/ Z odpovědí v předcházejícím cvičení vytvořte: a) tázací věty; b) záporné věty Vzor: a)hörst du Musik? b)nein, du hörst nicht Musik. 3/ Vyberte do své odpovědi vhodný výraz ( eine Limonade, zu Hause, klein, ein Haus, nach Hause, Deutsch, Bier) 1. Wo ist er? 2. Wie ist sie? 3. Was lernst du? 4. Kinder, was trinkt ihr? 5. Was haben sie? 6. Was trinken Sie, Her Braun? 7. Erika, wohin gehst du? 15

16 1/ 1. Ich trinke Bier. 2. Eva lernt Deutsch. 3. Ich koche gut. 4. Frau Braun wartet noch hier. 5. Sie sind faul. 6. Ihr habt das Haus. 7. Wir sind schon hier. 8. Ich bin dort. 9. Ich habe das Buch. 10. Du hast den Hund. 11. Ihr seid alt. 12. Sie ist zu Hause. 13. Peter und Paul haben ein Bier. 14. Du bist klein. 15. Herr Braun hat ein Auto. ŘEŠENÍ 2/ 3/ 1. a) Trinke ich Bier? b) Nein, ich trinke nicht Bier. 2. a) Lernt Eva Deutsch? b) Nein, Eva lernt nicht Deutsch. 3. a) Koche ich gut? b) Nein, ich koche nicht gut. 4. a) Wartet Frau Braun noch hier? b) Nein, Frau Braun wartet noch nicht hier. 5. a) Sind sie faul? b) Nein, sie sind nicht faul. 6. a) Habt ihr dashaus? b) Nein, wir haben nicht das Haus. 7. a) Sind wir schon hier? b) Nein, wir sind noch nicht hier. 8. a) Bin ich dort? b) Nein, ich bin nicht dort. 9. a) Habe ich das Buch? b) Nein, du hast nicht das Buch. 10. a) Hast du den Hund? b) Nein, ich habe nicht den Hund. 11. a) Seid ihr alt? b) Nein, wir sind nicht alt. 12. a) Ist sie zu Hause? b) Nein, sie ist nicht zu Hause. 13. a) Haben Petr und Paul Bier? b) Nein, Peter und Paul haben nicht Bier. 14. a) Bist du klein? b) Nein, ich bin nicht klein. 15. a) Hat Herr Braun ein Auto? b) Nein, Herr Braun hat nicht ein Auto. 1. Er ist zu Hause. 5. Sie haben ein haus. 2. Sie ist klein. 6. Ich trinke Bier. 3. Ich lerne Deutsch. 7. Ich gehe nach Hause. 4.Wir trinken eine Limonade. 16

17 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 17

18 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_325 Název materiálu: Pořádek slov ve větě 1 Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 18

19 5 Pořádek slov ve větě zjišťovací a) Přímý b) nepřímý Er trinkt Bier. Pije pivo. Jetzt trinkt er Bier. Nyní pije pivo. Ich warte hier. Čekám zde. Jetzt warte ich hier.- Nyní zde čekám. Slovní zásoba - ZAPAMATUJ SI!! Wie alt bist du? Jak jsi starý? Kolik ti je let? Ich bin fünfzehn Jahre alt. Je mi patnáct let. Er lernt Koch. - Učí se kuchařem. Wie spät ist es? - Kolik je hodin? Es ist acht Uhr. - Je osm hodin. Er kommt um zehn Uhr. - Přijde v deset hodin. das Jahr - rok das Warenhaus obchodní dům der Koch - kuchař die Post - pošta der Kellner - číšník die Straße - ulice das Fräulein - slečna wann - kdy der Ober - vrchní dann - potom die Gaststätte - restaurace zuerst - nejdříve die Suppe - polévka geradeaus - rovně der,das Gulasch - guláš entschuldigen - prominout die Cola [ko:la] - kola suchen - hledat die Uhr - hodinky kaufen - kupovat, koupit 1/ Začněte větu uvedeným slovem Vzor: Er kocht eine Suppe. Jetzt.- Jetzt kocht er eine Suppe 1. Wir kaufen ein Bier. Dann 2. Sie lernt Deutsch. Zuerst.. 3. Sie gehen nach Hause. Dann 4. Das Kind ist hier. Hier. 5. Herr Klein wartet dort. Dort 6. Ich möchte eine Limonade. Eine Limonade 7. Er sucht ein Warenhaus. Ein Warenhaus 8. Wir gehen geradeaus. Geradeaus 19

20 2/ Ptejte se na zelená slova Vzor: Frau Braun wartethier. - Wo wartet Frau Braun? 1. Ich gehe nach Hause Jitka und Jana kommen dann Er ist zu Hause Das Kind heißt Peter Das ist Frau Weber Ihr trinkt eine Limonade. -. 3/ Nahraďte vlastní jména osobními zájmeny a přeložte do českého jazyka Vzor: Monika sucht die Post. - Sie sucht die Post. - Hledá poštu. 1. Herr Weber ist nicht zu Hause.. 2. Jana und Eva lernen Deutsch 3. Ich und Peter sind nicht hier. 4. Frau Braun hat ein Auto 5. Martin ist weit Das Kind ist noch klein. 7. Paul lernt Koch. 8. Karel ist ein Kellner. 20

21 1/ 2/ 1. Dann kaufen wir ein Bier. 2. Zuerst lernt sie Deutsch. 3. Dann gehen sie nach Hause. 4. Hier ist das Kind. 5. Dort wartet Herr Klein. 6. Eine Limonade möchte ich. 7. Ein Warenhaus sucht er. 8. Geradeaus gehen wir. 1. Wohin gehst du? 2. Wann kommen Jitka und Jana? 3. Wo ist er? 4. Wie heißt das Kind? 5. Wer ist das? 6. Was trinkt ihr? ŘEŠENÍ 3/ 1. Er ist nicht zu Hause. Není doma. 2. Sie lernen Deutsch. Učí se němčinu. 3. Wir sind nicht hier. Nejsme tady. 4. Sie hat ein Auto. Má auto. 5. Er ist weit. Je daleko. 6. Es ist noch klein. Je ještě malé. 7. Er lernt Koch. Učí se kuchařem. 8. Er ist Kellner. Je číšník. 21

22 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 22

23 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_326 Název materiálu: Pořádek slov ve větě 2 Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 23

24 6 1/ Vytvořte z jednotlivých slov větu ve správném gramatickém tvaru a přeložte do českého jazyka 1. wo sein du? 2. das Fräulein die Post suchen jetzt. 3. machen Sie Frau Weber, was? 4. der Koch Gulasch kochen ein. 5. wann Kinder, kommen nach Hause ihr? 6. ein Herr Weber, Hund Sie haben? 7. das Fräulein heißen wie? 8. dann wir wohin gehen? 9. wie es - spät sein? 10. der Herr sein wer? 11. sie sein zu Hause schon? 12. lernen Deutsch- nicht wir. 13. weit es sein wie? 14. trinken du Limonade eine? 15. schon zu Hause warten Frau Klein. 2/ Přeložte do německého jazyka 1. Co hledá ta slečna? Hledá poštu 3. Kde je číšník? Kdy přijde vrchní? Co vaří kuchař? Vaří polévku a potom guláš.. 7. Kupuješ hodinky? Půjdete ulicí rovně 9. Kde je obchodní dům? Děti, pijete kolu? Paní Weberová už čeká doma Slečno, kam jdete? Teď se neučíme 14. Kolik ti je let? /Jak jsi starý? Kolik je hodin?... 24

25 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. Wo bist du? - Kde jsi? 2. Das Fräulein sucht jetzt die Post. - Ta slečna teď hledá poštu. 3. Frau Weber, was machen Sie? - Paní Weberová, co děláte? 4. Der Koch kocht einen Gulasch. Kuchař vaří guláš. 5. Kinder, wann kommt ihr nach Hause? -Děti, kdy přijdete domů? 6. Herr Weber, haben Sie einen Hund? - Pane Weber, máte psa? 7. Wie heißt das Fräulein? - Jak se jmenuje ta slečna? 8. Wohin gehen wir dann? - Kam půjdeme potom? 9. Wie spät ist es? - Kolik je hodin? 10. Wer ist der Herr? - Kdo je ten pán? 11. Sind sie schon zu Hause? - Jsou už doma? 12. Wir lernen nicht Deutsch. Neučíme se němčinu. 13. Wie weit ist es? - Jak je to daleko? 14. Trinkst du eine Limonade? - Piješ limonádu? 15. Frau Klein wartet schon zu Hause. Paní Kleinová už čeká doma. 1. Was sucht das Fräulein? 2. Sie sucht eine Post. 3. Wo ist der Kellner? 4. Wann kommt der Ober? 5. Was kocht der Koch? 6. Er kocht die Suppe und dann den Gulasch. 7. Kaufst du eine Uhr? 8. Sie gehen die Straße geradeaus. 9. Wo ist das Warenhaus? 10. Kinder, trinkt ihr eine Cola? 11. Frau Weber wartet schon zu Hause. 12. Fräulein, wohin gehen Sie? 13. Jetzt lernen wir nicht. 14. Wie alt bist du? 15. Wie spät ist es? 25

26 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 26

27 27

28 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_327 Název materiálu: Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle po členu určitém a neurčitém. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 28

29 7 Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle po členu URČITÉM r. mužskýr. ženskýr. střední 1.pád derkoch die Frau das Kind 2.pád des Koch(e)s der Frau des Kindes 3.pád demkoch der Frau dem Kind 4.pád den Koch die Frau das Kind Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle po členu NEURČITÉM r.mužskýr.ženskýr.střední 1.pádein Koch eine Frau ein Kind 2.pádeines Koch(e)s einer Frau eines Kind(e)s 3.pádeinem Koch einer Frau einem Kind 4.pádeinen Koch eine Frau ein Kind Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! die Mutter - matka gleich - hned der Vater, s - otec schreiben - psát der Bruder, s - bratr sagen - říci die Schwester - sestra rufen - volat der Freund, (e)s - přítel bringen - přinést die Freundin - přítelkyně (be)zahlen - (za)platit 1/ Dosazujte slovesa a podstatná jména v závorkách ve správném tvaru Vzor: Ich (sagen) es (die Mutter, eine Frau). Ich sage es der Mutter, einer Frau). 1. (Schreiben) du (der Vater, ein Freund)? 2. Sie(oni) (rufen) (der Freund, eine Freundin). 3. Wir bezahlenes (der Ober, der Kellner). 4. (Bringen) ihr es (die Schwester, der Bruder). 5. (Der Koch) (kochen) (eine Suppe) und (ein Gulasch). 6. (Haben) du (eine Schwester) und (ein Bruder)? 7. (Haben) Monika (ein Freun)? 8. (Das Kind) (rufen) (die Mutter). 9. Sie(ona) (sagen) es nicht (der Vater). 10. Paul (suchen) (der Hund). 29

30 2/ Odpovídejte německy 1. Wie heißt du? 2. Wie alt bist du? 3. Wie spät ist es. 4. Wer ist das? 5. Wohin geht ihr? 6. Ist die Post weit? 7. Was macht Eva? 8. Was hören Sie, Frau Braun? 9. Was kochen sie? 10. Was möchten Sie trinken, Herr Weber? 11. Wo bist du? 12. Wer wartet hier? 13. Was lernt er? 14. Was suchst du hier? 15. Was kommt zuerst 3/ Přeložte do německého jazyka 1. Řeknu to otci a matce. 2. Zavoláme číšníka. 3. Zaplatí (on) vrchnímu. 4. Napíšeš to příteli? 5. Přinesete to sestře a bratrovi? (vykání, tykání) 6. Má Petr přítelkyni? 7. Nehledáme poštu, hledáme obchodní dům. 8. Zavoláš psa? 9. Uvaříte polévku? (vykání, tykání). 10. Neřeknou to. 11. Neuvařím guláš. 12. Nenapíšeme to matce. 13. Teď ještě nejde domů 14. Je to ještě daleko? 15. Děti, jste už doma? 30

31 1/ 3/ ŘEŠENÍ 1. Schreibst du dem Vater, einem Freund? 2. Sie rufen den (dem) Freund, eine ( einer) Freundin. 3. Wir bezahlen es dem Ober, dem Kellner. 4. Bringt ihr es der Schwester, dem Bruder? 5. Der Koch kocht eine Suppe und einen Gulasch. 6. Hast du eine Schwester und einen Bruder? 7. Hat Monika einen Freund? 8. Das Kind ruft die Mutter. 9. Sie sagt es nicht dem Vater. 10. Paul sucht den Hund. 1. Ich sage es dem Vater und der Mutter. 2. Wir rufen den Kellner. 3. Er bezahlt dem Ober. 4. Schreibst du es dem Freund? 5. Bringen Sie es der Schwester und dem Bruder? Bringt ihr es der Schwester und dem Bruder? 6. Hat Peter eine Freundin? 7. Wir suchen nicht die Post, wir suchen das Warenhaus. 8. Rufst du den Hund? 9. Kochen Sie die Suppe? Kocht ihr die Suppe? 10. Sie sagen es nicht? 11. Ich koche nicht den Gulasch. 12. Wir schreiben es nicht der Mutter. 13. Jetzt geht er noch nicht nach Hause. 14. Ist es noch weit? 15. Kinder, seid ihr schon zu Hause? 31

32 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 32

33 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_328 Název materiálu: Skloňování WER a WAS Anotace: Materiál slouží k prověření znalosí gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová Třída: K2A 33

34 8 Skloňování WER a WAS 1.pád: wer - kdo was - co 2.pád: wesssen - čí, koho wessen - čeho 3.pád: wem - komu nepoužívá se 4.pád: wen - koho was - co Slovní zásoba - ZAPAMATUJ SI!! der Appetit, (e)s - chuť das Schnitzel, s - řízek guten Appetit - dobrou chuť die Speise(n)karte, - jídelní lístek das Essen, s - jídlo zu Mittag essen - obědvat der Gast, (e)s - host die Rechnung, - - účet der Kartoffelsalat,(e)s - bramborový salát wünschen - přát Ach wo! - Ale kdepak! mit - s das Besteck, (e)s - příbor bestellen - objednat bitte - prosím danke - děkuji Möchten Sie etwas bestellen? - Chtěl byste si něco objednat? 1/ Ptejte se na zelená slova Vzor: Ich gehe nach Hause. Wer geht nach Hause? Ich gehe nach Hause. Wohin gehst du? 1. Ich koche die Suppe.. 2. Wir rufen der Kellner 3. Monika schreibt der Mutter.. 4. Sie trinken eine Limonade.. 5. Sie sucht Peter 6. Das ist das Auto des Freundes.. 7. Er bringt es der Freundin. 8. Paul kommt gleich 9. Sie bezahlen die Rechnung Wir kaufen ein Haus. 34

35 2/ Vytvořte z jednotlivých slov větu ve správném gramatickém tvaru a přeložte do českého jazyka 1. rufen wir der Ober. 2. die Rechnung bezahlen wer? 3. die Mutter es sagen der Vater. 4. du kochen - der Gulasch? 5. schreiben sie(ona) der Freund. 6. Karin der Vater wünschen guten Appetit. 7. kaufen sie(oni) ein Auto. 8. bestellen ihr das Bier? 9. bringen der Gast - das Besteck der Kellner und das Essen. 10. möchten Sie was trinken? 11. Eine Speisekarte ich möchte bitte. 35

36 1/ ŘEŠENÍ 1. Wer kocht die Suppe? Was kochst du? 2. Wen rufen wir? 3. Wem schreibt Monika? 4. Was trinken Sie? 5. Wen sucht sie? 6. Wessen Auto ist das? 7. Wem bringt er es? 8. Wer kommt gleich? Wann kommt Paul? 9. Was bezahlen sie? 10. Was kaufen Sie? 2/ 1. Wir rufen den Ober. - Zavoláme vrchního. 2. Wer bezahlt die Rechnung? - Kdo zaplatí účet? 3. Die Mutter sagt es dem Vater. - Matka to řekne/říká otci. 4. Kochst du das/den Gulasch? - Vaříš guláš? 5. Sie schreibt dem Freund. - Píše příteli.. 6. Karin wünscht dem Vater guten Appetit. Karin přeje otci dobrou chuť. 7. Sie kaufen ein Auto. - Kupují (koupí) auto. 8. Bestellt ihr das Bier? - Objednáte pivo? 9. Der Kellner bringt dem Gast das Besteck und das Essen. Číšník (při)nese hostovi příbor a jídlo. 10.Ich möchte bitte eine Speisekarte. Chtěl bych prosím jídelní lístek. 36

37 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 37

38 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_329 Název materiálu: Časování slabých sloves, tvoření vět z jednotlivých slov. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 38

39 9 Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! zusammen - dohromady Auf Wiedersehen! - nashledanou getrennt - zvlášť Danke/bitte schön děkuji/prosím pěkně 1/ Doplňte správné koncovky u sloves 1. Was koch..du? 2. Wer lern.deutsch? 3. Ich komm gleich. 4. Wohin geh Sie? 5. Trink.ihr eine Limonade? 6. Peter such..die Mutter. 7. Was mach..sie(oni)? 8. Frau und Herr Klein kauf.ein Haus. 9. Was wünsch das Fräulein? 10. Wir bezahl die Rechnung. 1/ 2/ Očíslujte věty ve správném pořadí a) A/ Danke schön. b) B/ Die Post ist nicht weit. c) A/ Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier die Post? d) B/ Gehen Sie diese Straße geradeaus. e) B/ Dann ist das Warenhaus und dann die Post. f) B/ Zuerst kommt eine Gaststätte. g) B/ Bitte schön. 2/ Ein Gast (G) und ein Kellner (K): a) Herr Ober, Ich möchte bezahlen! b) Guten Tag! c) Ich möchte die Speisekarte, bitte. d) Ein Bier. e) Was möchten Sie trinken? f) Dann bringt der Kellner dem Gast das Bier,ein Besteck und das Essen. g) Guten Tag! h) Ja gleich, bitte. i) Der Kellner bring dem Gast die Speisekarte. j) Guten Appetit! k) Danke schön. l) Bitte schön. m) Auf Wiedersehen n) Auf Widersehen! 39

40 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. Was kochst du? 2. Wer lernt Deutsch? 3. Ich komme gleich. 4. Wohin gehen Sie? 5. Trinkt ihr eine Limonade? 6. Peter sucht die Mutter. 7. Was machen sie? 8. Frau und Herr Klein kaufen ein Haus. 9. Was wünscht das Fräulein? 10. Wir bezahlen die Rechnung. 1/ 1. c) A/Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier die Post? 2. b) B/ Die Post ist nicht weit. 3. d) B/ Gehen Sie diese Straße geradeaus. 4. f) B/ Zuerst kommt eine Gaststtätte. 5. e) B/ Dann ist das Warenhaus un dann die Post.. 6. a) A/ Danke schön. 7. g)b/bitte schön. 2/ 1. b) G: Guten Tag! 2. g) K: Guten Tag! 3. c) G: Ich möchte die Speisekarte, bitte! 4. h)k: Ja, gleich, bitte! 5. i) Dann bringt Der Kellner dem Gast die Speisekarte. 6. l) K: Bitte schön! 7. e) K: Was möchten Sie trinken? 8. d) G: Ein Bier. 9. f) Dann bringt der Kellner dem Gast das Bier, ein Besteck und das Essen. 10.j) K: Guten Appetit! 11.k) G: Danke schön. 12.a) G: Herr Ober, ich möchte bezahlen! 13.m)K: Auf Wiedersehen! 14.n) G: Auf Wiedersehen! 40

41 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 41

42 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_330 Název materiálu: Tvoření vět z jednotlivých slov, časování slabých sloves. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 42

43 10 1/ Doplňte slova v závorce do vět (každé slovo použijte pouze jednou) (hat, du, rufen, bezahlt, bringt, sagt, trinkt, wer, kochen, ein Bier, suche, kaufst) 1. Der Gast.die Rechnung. 2...du ein Auto? 3. Ich..die Post 4. Paul es der Mutter. 5. Herr Weber möchte trinken. 6. Sie die Suppe? 7. Sie(oni).den Kellner. 8. Das Kind..eine limonade. 9...er ein Haus? 10. Wohin gehst..? 11..schreibt einer Freundin? 12. Der Kellner das Besteck. 2/ Přelož do německého jazyka 1. Restaurace není daleko. 2. Řekneme: Dobrý den. 3. Potom zavoláme číšníka. 4. Číšník přinese jídelní lístek. 5. Host říká: Chtěl bych pivo, prosím. 6. Nejdříve číšník přinese pivo, potom příbor a jídlo. 7. Číšník přeje hostovi dobrou chuť. 8. Host zaplatí vrchnímu a řekne na shledanou! 3/ Co k sobě patří? 1. Wo ist hier die Post? A/ Nein, wir zahlen getrennt. 2. Wir möchten zu Mittag essen. B/ Ein Bier, bitte. 3. Herr Ober, das Besteck, bitte! C/ Ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, bitte. 4. Möchten Sie auch die Suppe? D/ Gehen Sie geradeaus. 5. Was möchten Sie trinken? E/ Zu Hause. 6. Wohin gehst du? F/ Hier ist die Speisekarte, bitte. 7. Was möchten Sie essen? G/ Entschuldigen Sie bitte, ich bringe es gleich. 8. Peter, wo bist du jetzt? H/ Nein, danke schön. 9. Zahlen Sie zusammen? I/ Es ist acht Uhr. 10. Wie spät ist es? J/ Nach Hause. 43

44 1/ ŘEŠENÍ 1. Der Gast bezahlt die Rechnung. 2. Hast du ein Auto? 3. Ich suche die Post 4. Paul sagt es der Mutter. 5. Herr Weber möchte ein Bier trinken. 6. Kochen Sie die Suppe? 7. Sie(oni) rufen den Kellner. 8. Das Kind trinkt eine limonade. 9. Hat er ein Haus? 10. Wohin gehst du? 11. Wer schreibt einer Freundin? 12. Der Kellner bringt das Besteck. 2/ 3/ 1. Die Gaststätte ist nicht weit. 2. Wir sagen: Guten Tag. 3. Dann rufen wir den Kellner. 4. Der Kellner bringt die Speisekarte. 5. Der Gast sagt: Ich möchte ein Bier, bitte. 6. Zuerst bringt der Kellner ein Bier, dann das Besteck und das Essen. 7. Der Kellner wünscht dem Gast guten Appetit. 8. Der gast bezahlt dem Ober und sagt: Auf Wiedersehen! 1. D/ 2. F/ 3. G/ 4. H/ 5. B/ 6. J/ 7. C/ 8. E/ 9. A/ 10. I/ 44

45 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 45

46 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_331 Název materiálu: Číslovky základní 1-20, číslovky násobné. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 46

47 11 Číslovky základní: eins 5 fünf 9 neun 2 zwei 6 sechs 10 zehn 3 drei 7 sieben 11 elf 4 vier 8 acht 12 zwölf 13 dreizehn 16 sechzehn 19 neunzehn 14 - vierzehn 17 siebzehn 20 zwanzig 15 fünfzehn 18 achtzehn Číslovky násobné přidáme za číslovku základní mal (krát) jednou - einmal;dvakrát zweimal;třikrát dreimal;dvacetkrát zwanzigmal Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! die Bonbons - bonbóny heute Abend - dnes večer das Eis, es - led; zmrzlina um fünf - v pět das Kino, s - kino wann - kdy ins Kino - do kina die Zeit, - - čas das Geld, (e)s - peníze kosten - stát (o ceně) das Kleingeld - drobné das macht zusammen - to dělá dohromady die Krone, - - koruna wieviel - kolik 1/ Napište slovy německy včetně výsledku 1 / =..; 2 / = ; 3 / = ; 4 / =..;5 / = 6 /11+2 =..; 7 / = ; 8 /16 +4 = ; 9 /12+ 5 =...;10/17+ 1 = 11/ 3x 2= ; 12/ 4 x 4 = ; 13/ 2 x 4 = ; 14/ 1 x 6 = ;15/ 7 x 2 = 2/ Přelož do německého jazyka 1. Máš bonbóny? 2. Kolik stojí ta zmrzlina? 3. Půjdete dnes večer do kina? (vykání, tykání) 4. Přijdu v pět hodin. 5. Kolik to dělá dohromady? 6. Přijdeš dne večer do kina? 7. Kdy máš čas? 8. Mají peníze? 9. Kdy máte čas? (vykání, tykání) 10. Kolik je tři krát čtyři? 47

48 3/ Odpovězte 1. Wieviel kostet ein Bier? 2. Was möchten Sie zu Mittag essen? 3. Wann kommst du nach Hause? 4. Gehst du heute Abend ins Kino? 5. Wieviel ist vier mal fünf? 6. Frau Klein, wann haben Sie Zeit? (um wieviel Uhr?) 7. Wieviel macht es zusammen? 8. Kommst du heute Abend ins Kino? (Nein, ich.) 9. Peter und Paul, geht ihr heute Abend ins Kino? 10. Hast du Kleingeld? (Ja, ich. 48

49 2/ ŘEŠENÍ 1. Hast du die Bonbons? 2. Wieviel kostet das Eis? 3. Gehen Sie heute Abend ins Kino? / Geht ihr heute Abend ins Kino? 4. Ich komme um fünf Uhr. 5. Wieviel macht es zusammen? 6. Kommst du heute Abend ins Kino? 7. Wann hast du Zeit? 8. Haben sie Geld? 9. Wann haben Sie Zeit? / Wann habt ihr Zeit? 10. Wieviel ist drei mal vier? 49

50 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 50

51 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_332 Název materiálu: Rozkazovací způsob kladný a záporný. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 51

52 12 Rozkazovací způsob kladný Monika, komm! - Moniko, pojď! Kinder, kommt! - Děti, pojďte! Gehen wir nach Hause! - Pojďme domů! Frau Braun, gehen Sie nach Hause! - Paní Braunová, pojďte/jděte domů! Rozkazovací způsob záporný Jens, mach(e) es nicht! - Jensi nedělej to! Kinder, macht es nicht! - Děti, nedělejte to! Sagen wir es nicht dem Vater! - Neříkejmeto otci! Herr Braun, sagen Sie es nicht dem Vater! - Pane Braune, neříkejte to otci! Slovní zásoba ZAPAMATUJTE SI!! das Beefsteak, s - biftek die Kellnerin, - - servírka das Gericht, (e)s - pokrm, jídlo die Familie, - - rodina das Kotelett, s - kotlet [fami:ljǝ] das Omelett, s - omeleta spielen - hrát die Omelette, - - omeleta Gitarre spielen - hrát na kytaru 1/ Řekněte příslušným osobám Vzor:Kellner das Besteck- bringen; - Herr Kellner, bringen Sie das Besteck! 1. Eva kochen - der Gulasch! 2. du kommen - schon! 3. Peter und Paul gehen heute nicht ins Kino! 4. wir bezahlen und- gehen! 5. Monika Deutsch lernen! 6. Herr Weber - der Ober rufen! 7. Kinder nicht trinken Bier! 8. Jürgen es- nicht kaufen! 9. Bestellen das Gericht wir! 10. Der Hund Peter- suchen! 2/ Dejte slovesa a členy v závorkách do správného tvaru 1/(Spielen) du Gitarre? 2/ Herr Ober, (bringen)...(die Rechnung)! 3/ Wer (kochen)..(die Suppe)? 4/ Paul, (kommen).schon! 5/ Kinder, (sagen) es nicht (die Mutter)! 6/ Eva, (schreiben) es! 7/ Jetzt (gehen).wir nach Hause. 8/ Warum (trinken).sie? 9/ Herr Klein, (kaufen).das Auto! 10/Jana, (lernen)...deutsch! 11/ (Gehen)..wir schon nach Hause! 12/ Was (suchen)..ihr? 13/ (Der Kellner).. (wünschen). (der Gast) guten Appetit. 14/ Wohin (gehen). Sie, Frau Klein? 15/ Ich (lernen) Deutsch. 16/ (Haben).du schon (das Gericht)? 17/ Wo (sein) ihr/sie? 52

53 1/ ŘEŠENÍ 1. Eva koch(e) den Gulasch! 2. Komm schon! 3. Peter und Paul, geht heute nicht ins Kino! 4. Bezahlen wir und gehen wir! 5. Monika, lerne Deutsch! 6. Herr Weber, rufen Sie den Ober! 7. Kinder, trinkt nicht Bier! 8. Jürgen, kaufe es nicht! 9. Bestellen wir das Gericht! 10. Peter, such(e) den Hund! 2/ 1/ Spielst du Gitarre? 2/ Herr Ober, bringen Sie die Rechnung! 3/ Wer kocht die Suppe? 4/ Paul, komm schon! 5/ Kinder, sagt es nicht der Mutter! 6/ Eva, schreib(e) es! 7/ Jetzt gehen wir nach Hause. 8/ Warum trinken sie? 9/ Herr Klein, kaufen Sie das Auto! 10/ Jana, lerne Deutsch! 11/ Gehen wir schon nach Hause! 12/ Was sucht ihr? 13/ Der Kellner wünscht dem Gast guten Appetit. 14/ Wohin gehen Sie, Frau Klein? 15/ Ich lerne Deutsch. 16/ Hast du schon das Gericht? 17/ Wo seid ihr/sind Sie? 53

54 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 54

55 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_333 Název materiálu: Tvoření otázek, převádění vět z jednotného do množného čísla. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 55

56 13 1/ Tvořte otázky na podtržená slova a otázku přeložte do českého jazyka Vzor: Monikakocht die Suppe. Wer kocht die Suppe? 1. Monika kocht eine Suppe. 2. Monika kocht eine Suppe. 3. Hier ist ein Haus. 4. Hier ist ein Haus. 5. Es ist weit. 6. Es ist weit. 7. Jana ist klein. 8. Jana ist klein. 9. Wir suchen den Vater. 10. Ich spiele Gitarre. 11. Ich spiele Gitarre. 12. Sieschreiben der Mutter. 13. Sie schreiben der Mutter. 14. Sie schreiben der Mutter. 15. Wir kommen um acht Uhr. 2/ Převeďte ve větě do množného čísla osobní zájmena a slovesa Vzor: Ich bin klein. Wir sind klein. 1. Hörst du Musik? 2. Kocht er einen Gulasch? 3. Sucht er Monika? 4. Schreibt sie dem Vater? 5. Ich habe einen Hund. 6. Sie trinkt eine Limonade. 7. Wann kommst du nach Hause? 8. Er ist nicht dort. 9. Was sucht sie? 10. Er ruft die Mutter. 11. Ich lerne Deutsch. 12. Hast du ein Haus? 13. Hat sie ein Kind? 14. Bist du schon hier? 15. Ist sie zu Hause? 56

57 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. Was macht Monika? Co dělá Monika? 2. Was kocht Monika? Co vaří Monika? 3. Wo ist ein Haus? Kde je dům? 4. Was ist hier? Co je tady? 5. Was ist weit? Co je daleko? 6. Wo ist es? Kde je to? 7. Wer ist klein? Kdo je malý? 8. Wie ist Jana? Jaká je Jana? 9. Wen suchen Sie? /Wen sucht ihr? Koho hledáte? 10. Wer spielt Gitarre? Kdo hraje na kytaru? 11. Was spielst du? Na co hraješ? 12. Wer schreibt der Mutter? Kdo píše matce? 13. Was machen sie? / Was machen Sie? Co dělají? / Co děláte? 14. Wem schreiben sie? Komu píšou? Wem schreiben Sie? Komu píšete? 15. Wann kommen Sie Kdy přijdete? Wann kommt ihr? Kdy přijdete? 1. Hört ihr Musik? / Hören Sie Musik? 2. Kochen sie einen Gulasch? 3. Suchen sie Monika? 4. Schreiben sie dem Vater? 5. Wir haben einen Hund. 6. Sie trinken eine Limonade. 7. Wann kommt ihr nach Hause? / Wann kommen Sie nach Hause? 8. Sie sind nicht dort. 9. Was suchen sie? 10. Sie rufen die Mutter. 11. Wir lernen Deutsch 12. Habt ihr ein Haus? / Haben Sie ein Haus? 13. Haben sie ein Kind? 14. Seid ihr schon hier? / Sind Sie schon hier? 15. Sind sie zu Hause? 57

58 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 58

59 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_334 Název materiálu: Zápor NICHT, NEIN, KEIN. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 59

60 14 Zápor NEIN, NICHT, KEIN NEIN, NICHT KEIN Kommt er? - Přijde? Hast du ein Buch? - Máš knihu? Nein, er kommt nicht. Ne nepřijde. Nein, ich habe kein Buch. Ne, nemám (žádnou)knihu. Bezahlen Sie? - Zaplatíte? Haben Sie ein Haus? - Máte dům? Nein, wir bezahlen nicht. Ne,nezaplatíme. Nein, wir haben kein Haus. Ne, nemáme (žádný)dům. Ihr kocht gut. - Vaříte dobře. Hat er einen Hund? - Má psa? Ihr kocht nicht gut. - Nevaříte dobře. Er hat keinen Hund. Nemá (žádného) psa. Slovní zásoba ZAPAMATUJ SI!! aber - ale gern - rád ales - všechno das Hobby, s - koníček also - tedy kennen - znát denn - pak, potom die Gymnastik, - - gymnastika doch - ale ano; přece der Volleyball,s - volejbal einige - někteří, nějací tanzen - tancovat několik verstehen etwas - rozumět (3. pád) genug - dost (4. pád) in - v; do zeigen - ukázat 1/ Odpovězte záporně a přeložte do českého 2/ Přeložte do německého 1. Hast du ein Hobby? jazyka jazyka 2. Ist die Suppe gut? 1. Nerozumím. 3. Trinken Sie Bier? 2. Nemáme polévku. 4. Hat er Zeit? 3. Neslyšíš. 5. Ist Erika klein? 4. Neposlouchám hudbu. 6. Haben Sie alles? 5. Nemají čas. 7. Trinkst du Limonade? 6. Dítě si nehraje. 8. Lernt ihr gern? 7. Petr nemá psa. 9. Haben Sie schon das Gericht? 8. Neučíš se. 10. Bist du zu Hause? 9. Nepíšou rádi. 11. Spielt ihr Volleyball? 10. Nemáte koníčka. 12. Ist es genug? 11. Netancují dost dobře. 13. Versteht er Deutsch? 12. Nemá syna. 14. Zeigen sie es der Freundin? 13. Neděláš to dobře. 15. Gehen Sie schon nachhause? 14. Nejsou ještě zde. 60

61 ŘEŠENÍ 1/ 1. Nein, ich habe kein Hobby. Ne, nemám (žádného) koníčka. 2. Nein, die Suppe ist nicht gut. Ne, polévka není dobrá. 3. Nein, wir trinken kein Bier. Ne, nepijem (žádné) pivo. 4. Nein, er hat keine Zeit. Ne, nemá (žádný) čas. 5. Nein, Erika ist nicht klein. Ne, Erika není malá. 6. Nein, wir haben nicht alles. Ne, nemáme všechno. 7. Nein, ich trinke keine Limonade. Ne, nepiju (žádnou) limonádu. 8. Nein, wir lernen nicht gern. Ne, neučíme se rádi. 9. Nein, wir haben noch kein Gericht. Ne, nemáme ještě (žádné) jídlo. 10. Nein, ich bin noch nicht zu Hause. Ne, ještě nejsem doma. 11. Nein, wir spielen keinen Volleyball. Ne, nehrajeme (žádný) volejbal. 12.Nein, es ist nicht genug. Ne, není todost. 13.Nein, er versteht kein Deutsch. Ne, nerozumí německy. 14.Nein, sie zeigen es nicht der Freundin. Ne, neukáží to přítelkyni. 15.Nein, wir gehen noch nicht nach Hause. Ne, ještě nejdeme domů. 2/ 1. Ich verstehe nicht. 2. Wir haben keine Suppe. 3. Du hörst nicht. 4. Ich höre keine Musik. 5. Sie haben keine Zeit. 6. Das Kind spielt nicht. 7. Peter hat keinen Hund. 8. Du lernst nicht. 9. Sie schreiben nicht gern. 10. Sie haben /ihr habt kein Hobby. 11. Sie tanzen nicht genug gut. 12. Er hat keinen Sohn. 13. Du machst es nicht gut. 14. Sie sind noch nicht hier. 61

62 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 62

63 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_335 Název materiálu: Skloňování přivlastňovacích zájmen. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 63

64 15 Skloňování přivlastňovacích zájmen mein - můj unser - náš dein - tvůj euer - váš (tykání sein - jeho Ihr - Váš ihr - její ihr - jejich Tato přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako člen neurčitý ein (rod mužský) eine (rod ženský) ein (rod střední). 1.pád Das ist mein Vater / deine Mutter/ ihr Kind. To je můj otec/ tvoje matka/ její/jejich dítě. 2.pád Das Hobby seines Freundes/ unserer Freundin/ eueres Kindes ist Sport. Koníček jeho přítele / naší přítelkyně/ vašeho dítěte je sport. 3.pád Ich schreibe deinem Bruder/ seiner Schwester/ Ihrem Kind. Píšu tvému bratru/ jeho sestře/ Vašemu dítěti. 4.pád Wir suchen seinen Hund/ deine Gitarre/ ihr Haus. Hledáme jeho psa/ tvoji kytaru/ její/jejich dům. 1/ Doplňte do vět přivlastňovací zájmena ve správném tvaru a přeložte do českého jazyka (napište za větu správný pád) 1. Ich höre (dein Vater unddeine Mutter). Vzor:(4. pád) 2. Jetzt kommen (sein Freund und ihre Freundin). 3. Ich verstehe nicht (dein Bruder und deine Schwester). 4. Kennst du gut (unser Sohn und unsere Tochter)? 5. Kinder, ruft (ihr Hund)! 6. Was kaufen Sie (sein Freund und seine Freundin)? 7. Bestelle doch (mein Gericht und meine Suppe)! 8. Der Kellner bringt jetzt (deine Mutter) eine Limonade. 9. Das ist die Schwester (mein Vater) und hier ist der Bruder (meine Mutter). 10. Ich bezahle nicht (dein Bier). 2/ Přeložte do německého jazyka 1/ Jeho přítelkyně je hezká. 2/ Její přítel není malý. 3/ Řeknu to tvé matce a tvému otci. 4/ Její dítě je jěště malé. 5/ Je to pes jeho přítele? 6/ Kdo zná jejich bratra a sestru? 7/ Nerozumím tvému otci. 8/ Napíšeme jeho synovi. 9/ Nepij moje pivo! 10/ Hledají jejího přítele. 11/ Jejich dceři to nekoupíme. 12/ Děti, kdy přijde váš oteca vaše matka? 13/ Poslouchám rád jeho hudbu. 14/ Evo, kdo vaří Vašemu otci? 15/ Přejeme Vašemu hostovi dobrou chuť. 16/ Kde je kytara mé přítelkyně? 17/ Pane vrchní, naše polévka zde ještě není. 18/ Kam jde dnes večer tvoje sestra? 64

65 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Ich höre deinen Vater und deine Mutter. (4. pád) Slyším tvéhootce a tvoji matku. (4. pád) 2/ Jetzt kommen sein Freund ihre Freundin. (1. pád) Nyní přicházejí jeho přítel a její/jejich přítelkyně. (1. pád) 3/ Ich verstehe nicht deinen Bruder und deine Schwester. (4. pád) Nerozumím tvému bratrovi a tvé sestře. (3. pád) 4/ Kennstdu gut unseren Sohn und unsere Tochter?(4. pád) Znáš dobře našeho syna a naši dceru? (4. pád) 5/ Kinder, ruft ihren Hund! (4. pád) Děti, zavolejte jejího/jejich psa! (4. pád) 6/ Was kaufen Sie seinem Freund und seiner Freundin? (3. pád) Co koupíte jeho příteli a jeho přítelkyni? (3. pád) 7/ Bestelle doch mein Gericht und meine Suppe! (4. pád) Objednej přeci mé jídlo a moji polévku! (4. pád) 8/ Der Kellner bringt jetzt deiner Mutter eine Limonade. (3. pád) Číšník přináší tvé matce limonádu. (3. pád) 9/ Das ist die Schwester meines Vaters und hier ist der Bruder meiner Mutter. (2. pád) To je sestra mého otce a tady je bratr mé matky. (2.pád) 10/Ich bezahle nicht dein Bier. (4. pád) Nezaplatím tvoje pivo. 2/ 1/ Seine Freundin ist schön. 2/ Ihr Freund ist nicht klein. 3/ Ich sage es deiner Mutter und deinem Vater. 4/ Ihr Kind ist noch klein. 5/ Ist das der Hund seines Freundes? 6/ Wer kennt ihren Bruder und ihre Schwester? 7/ Ich verstehe nicht deinenvater. 8/ Wir schreiben seinem Sohn. 9/ Trinke nicht mein Bier! 10/Sie suchen ihren Freund. 11/Ihrer Tochter kaufen wir es nicht. 12/Kinder, wann kommt euer Vater und euere Mutter? 13/Ich höre gern seine Musik. 14/Eva, wer kocht Ihrem Vater? 15/Wir wünschen Ihrem Gast guten Appetit. 16/Wo ist die Gitarre meiner Freundin? 17/Herr Ober, unsere Suppe ist noch nicht hier. 18/Wohin geht heute Abend deine Schwester? 65

66 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 66

67 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_336 Název materiálu: Zájmeno svůj Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 67

68 16 Vyjadřování českého zájmena svůj v němčině Ich koche meinem Freund. - Vařím svému příteli. Du kochst deinem Freund. - Vaříš svému příteli. Er kocht seinem Freund. - (On) vaří svému příteli. Sie kocht ihrem Freund. - (Ona) vaří svému příteli. Wir kochen unserem Freund. - Vaříme svému příteli. Ihr kocht euerem Freund. - Vaříte svému příteli. (tykání) Sie kochen Ihrem Freund. - Vaříte svému příteli. (vykání) Sie kochen ihrem Freund. - (Oni) vaří svému příteli. 1/Dejte sloveso v závorce do správného tvaru a určete zájmeno vyjadřující české svůj 1. Paul, wo (haben) du..hund? 2. Sie (ona) (wünschen).vater und..mutter guten Appetit. 3. Ich (schreiben).freundin. 4. Frau Braun (suchen)..sohn und.tochter. 5. Herr Weber (trinken)..bier. 6. Wir (bezahlen)..rechnung. 7. Monika und Erika, (sagen) es.mutter! 8. Sie (oni) (rufen)..bruder. 9. Er (zeigen) das Foto Freundin. 10. Ich (verstehen) nicht.vater. 2/ Která tvrzení patří k sobě? 1/ Ich suche deinen Freund. A/ Sie ist zehn Jahre alt. 2/ Verstehst du ihre Freundin? B/ Nein, sie hat kein Auto. 3/ Wo ist Ihr Bruder? C/ Mein Freund ist nicht hier. 4/ Wohin geht seine Tochter? D/ Der Kellner bringt unserem Gast eine Suppe. 5/ Was ist dein Hobby? E/ Es ist neun Uhr. 6/ Ist euere Familie klein? F/ Ja, ich verstehe ihre Freundin gut. 7/ Hat deine Freundin ein Auto? G/ Ein Schnitzel und mit Kartoffelsalat. 8/ Was bringt der Kellner Ihem Gast. H/ Nein, unsere Familie ist nicht klein. 9/ Was machst du? I/ Unser Bruder ist nicht zu Hause. 10/Wer trinkt mein Bier? J/ Ich suche meinensohn. 11/Wie spät is es? K/ Sie geht nach Hause. 12/ Was bestellen Sie? L/ Mein Hobby ist Gymnastik. 13/ Wie alt ist sie? M/Ich bin es nicht. 14/ Wen suchen Sie, Herr Klein? N/ Ich höre Musik. 68

69 1/ ŘEŠENÍ 1. Paul, wo hast du dienen Hund? 2. Sie wünscht dem Vater und der Mutter guten Appetit. 3. Ich schreibe meiner Freundin. 4. Frau Braun sucht ihren Sohn und ihre Tochter. 5. Herr Weber trakt sein Bier. 6. Wir bezahlen unsere Rechnung. 7. Monika und Erika, salt es Euler Mutter! 8. Sie rufen ihren Bruder. 9. Er zeigt das Foto seiner Freundin. 10.Ich verstehe nicht meinem Vater. 2/ 1/ - C 2/ - F 3/ - I 4/ - K 5/ - L 6/ - H 7/ - B 8/ - D 9/ - N 10/ - M 11/ - E 12 - G 13/ - A 14/ - J 69

70 Použité zdroje Věra Höppnerová Němčina pro číšníky a kuchaře Scientia 70

71 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K2A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_337 Název materiálu: Skloňování osobních zájmen. Anotace: Materiál slouží k prověření znalostí probrané gramatiky a slovní zásoby. Předmět: Německý jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 71

72 17 Skloňování osobních zájmen 1.pád ich du er sie es wir ihr Sie sie já ty on ona ono my vy Vy oni 3.pád mir dir ihm ihr ihm uns euch Ihnen ihnen mně tobě (je)mu jí (je)mu nám vám Vám jim 4.pád mich dich ihn sie es uns euch Sie sie mě tě (je)ho ji (je)ho nás vás Vás je Slovní zásoba ZAPAMATUJTE SI!! auch - také alle - všichni auf - na die Dame, - - dáma etwas - něco das Tschechisch - čeština oder - nebo das Nationalgericht - národní jídlo ohne - bez [nacjona:l] sehr - velmi das Stück, (e)s - kus, kousek Pozor! Jsou-li v německé větě dvě osobní zájmena v předmětu, je nejdříve předmět ve 4. pádu a potom následuje 3. pád. Wir bezahlen es (4.p) Ihnen (3.p). Ale Wir bezahlen Ihnen (3.p) die Rechnung (4.). Zplatíme Vám (3.pád) to (4.pád). Zaplatíme Vám(3.p) účet (4.p). 1/ Místo podtrženýchpodstatných jmen doplňte zájmeno a následně přeložte Vzor: Ich koche die Suppe. Ich koche sie. Vařím ji. (polévku) 1. Hörst du die Musik? 2. Möchten Sie das Gericht? 3. Schreibst du der Freundin? 4. Wir bestellen eine Limonade. 5. Er kennt das Kind nicht. 6. Sie lernen Tschechisch. 7. Ich sage es dem Vater. 8. Sie sucht den Hund. 9. Kauft ihr das Haus? 10. Verstehst du deine Schwester gut? 11. Sie ruft ihrer Mutter. 12. Er ruft seinen Vater. 13. HabenSie schon Ihre Rechnung? 14. Ich bringe dir gleich den Gulasch. 15. Wir zeigen es deinem Bruder. 72

73 2/ Přeložte do německého jazyka 1. Rozumíš mi? 2. Neznáme ji. 3. Koupíme vám to. 4. Zavoláme mu. 5. Zavoláš ji? 6. Nenapíšeme jim. 7. Ukaž jí to! 8. Objednejte nám to! 9. Děti, posloucháte mě? 10. Paní Weberová, slyšíte mě? 11. Nepřejeme ti to. 12. Hledáš je? 13. Neplať to jemu, zaplať to jí! 14. Přineseš jim to? 15. Uvař nám to! 73

74 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. Hörst du sie? Posloucháš (slyšíš) ji? 2. Möchten Sie es? Chcete to? 3. Schreibst du ihr? (Na)píšeš jí? 4. Wir bestellen sie. Objednáme ji. 5. Er kennt es nicht. Nezná ho. 6. Sie lernen es. Učí se to. 7. Ich sage es ihm. Řeknu mu to. 8. Sie sucht ihn. Hledá ho. 9. Kauft ihr es? Koupíte ho? 10. Verstehst du sie gut? Rozumíš jí dobře? 11. Sie ruft ihr. (Za)volá jí. 12. Er ruft ihn. (Za)volá ho. 13. Haben Sie schon sie? Máte ji už? 14. Ich bringe es gleich dir. Přinesu ti to hned. 15. Wir zeigen es ihm. Ukážeme mu to. 1. Verstehst du mich? 2. Wir kennen sie nicht. 3. Wir kaufen es euch/ihnen. 4. Wir rufen ihm. 5. Rufst du sie? 6. Wir schreiben ihnen nicht. 7. Zeig es ihr! 8. Bestellen es uns! 9. Kinder, hört ihr mich? 10. Frau Weber, hören Sie mich? 11. Wir wünschen es dir nicht. 12. Suchst du sie? 13. Zahle es nicht ihm, zahle es ihr! 14. Bringst du es ihnen? 15. Koche es uns! 74

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Test časování sloves, číslovky, pozdravy

Test časování sloves, číslovky, pozdravy Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_06 Test časování sloves, číslovky, pozdravy Němčina 1. ročník

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů.

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_pracovni_list Slovosled v němčině Němčina 1. ročník Výklad

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech.

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech. Písemná práce z německého jazyka 8. ročník 2. pololetí 1. Dopň správný tvar zvratného zájmena. Ich freue Du merkst Er kämmt Wir waschen Ihr trefft Sie duschen auf dich. alles. jeden Tag. die Hände. vor

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková _

Autor: Mgr. Marta Černáková _ Autor: Mgr. Marta Černáková _ Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena.

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_pracovni_list Časování sloves Němčina 1. ročník Schéma časování

Více

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce Ene mene 1 Téma Begrüßung und Verabschiedung strana 2 Číslo Cíl hodiny 1. prezentace a procvičování pozdravů seznámení s obálkou učebnice 2. nácvik rozpočitadla Slovní zásoba Guten Morgen! Guten Tag! Guten

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

METODIKA NĚMECKÝ JAZYK (PRO OBĚ TÉMATA)

METODIKA NĚMECKÝ JAZYK (PRO OBĚ TÉMATA) METODIKA NĚMECKÝ JAZYK (PRO OBĚ TÉMATA) Tento modul má sloužit k vhodnému doplnění a rozšíření učiva témat Essen und Trinken a Freundschaft. Žáci by měli pomocí jednotlivých, zejména konverzačních cvičení,

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Lektion 3. s Gymnasium, s, Gymnasien gymnázium. r Großvater, s, -ä- dědeček e Großmutter, -, -ü- babička

Lektion 3. s Gymnasium, s, Gymnasien gymnázium. r Großvater, s, -ä- dědeček e Großmutter, -, -ü- babička Lektion 3 Unsere Familie Mein Name ist Jan Dvořák, ich bin zwanzig Jahre alt und wohne bei meinen Eltern. Mein Vater arbeitet als Techniker, meine Mutter ist Kindergärtnerin. Ich habe noch einen Bruder

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou.

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Gramatika Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. 1. Ich stehe auf jeden Tag um 6 Uhr. 2. Mach das Fenster zu!

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Přijímací zkoušky oboru Společné stravování (kód 65-41-L/504) pro šk. rok 2008/2009 Ukázkový test

Přijímací zkoušky oboru Společné stravování (kód 65-41-L/504) pro šk. rok 2008/2009 Ukázkový test Přijímací zkoušky oboru Společné stravování (kód 65-41-L/504) pro šk. rok 2008/2009 Ukázkový test Český jazyk Text k rozboru Televize uvádí kulturní pořady, zpravodajství i záznamy sportovních utkání,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

Reflexive Verben. 8. Nj Zvratná slovesa

Reflexive Verben. 8. Nj Zvratná slovesa Reflexive Verben 8. Nj Zvratná slovesa Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý

Více

Das Erste Tschechische Lesebuch für Anfänger

Das Erste Tschechische Lesebuch für Anfänger Lilie Hašek Das Erste Tschechische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 Zweisprachig mit tschechisch-deutscher Übersetzung Audiodateien sind auf lppbooks.com kostenlos erhältlich 1 Wir geben unser Bestes,

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA pro jazykové školy 1 pro 22. 24. lekci 2011-1 - 1. Schreiben Sie Ordinalzahlen mit Artikel der 22. Lektion 1. 4. 9. 3. 7. 2. 19. 20. 55. 100. 117. 1000.

Více

Ausdruck der Negation. 11. Nj Zápor ve větě

Ausdruck der Negation. 11. Nj Zápor ve větě Ausdruck der Negation 11. Nj Zápor ve větě Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

2. členy. Němčina má dva základní členy podstatných jmen: člen určitý a člen neurčitý. Funkci členu však mohou plnit i jiné slovní druhy:

2. členy. Němčina má dva základní členy podstatných jmen: člen určitý a člen neurčitý. Funkci členu však mohou plnit i jiné slovní druhy: 2. členy Německá substantiva se na rozdíl od češtiny velmi úzce pojí se členem, někdy také označovaným jako Begleiter des Nomens. Vždy stojí před jménem, ke kterému se váže. Člen jako takový nemůže nikdy

Více

Cílová skupina SŠ s maturitní zkouškou německý jazyk pro začátečníky (vyučováno jako 2. cizí jazyk)

Cílová skupina SŠ s maturitní zkouškou německý jazyk pro začátečníky (vyučováno jako 2. cizí jazyk) Autor Mgr. Irena Papežíková Tematický celek Konverzace pro NJ jako 2. cizí jazyk Cílová skupina SŠ s maturitní zkouškou německý jazyk pro začátečníky (vyučováno jako 2. cizí jazyk) Anotace Materiál má

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Materiál slouží k procvičování slovní zásoby na téma zdraví a nemoc. Materiál obsahuje cvičení k procvičování a obsahuje správné řešení.

Materiál slouží k procvičování slovní zásoby na téma zdraví a nemoc. Materiál obsahuje cvičení k procvičování a obsahuje správné řešení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_15 Zdraví, nemoc Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k procvičování

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Ž si prohlédnou obrázky, přečtou čtyři věty a pak poslouchají rozhovor. Při poslechu přiřadí k větám správné obrázky.

Ž si prohlédnou obrázky, přečtou čtyři věty a pak poslouchají rozhovor. Při poslechu přiřadí k větám správné obrázky. strana cvičení materiál metodický postup organizační forma čas str. 47 1 Ž si přečtou text. Společně pak odpoví německy na otázku. 2 Ž si ve dvojicích přepíšou profil do sešitu a doplní ho. U předčítá

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Materiál slouží k procvičování časování nepravidelných sloves. V pracovním listě jsou cvičení pro upevnění a procvičení dané látky.

Materiál slouží k procvičování časování nepravidelných sloves. V pracovním listě jsou cvičení pro upevnění a procvičení dané látky. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_03 Nepravidelná slovesa Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k procvičování

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

ŠKOLNÍ KAFKA. Časopis ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 5. číslo, červen 2008

ŠKOLNÍ KAFKA. Časopis ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 5. číslo, červen 2008 ŠKOLNÍ KAFKA Časopis ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 5. číslo, červen 2008 1 Obsah: Úspěchy našich žáků..1 Environmentální výchova na naší škole.2 Adrenalin na školním výletě...3 Mobidic a Polyfonia 4

Více