ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY. dopravní plochy využívané chodci a cyklisty. neveřejné dopravní plochy s velkým zatížením na kolo vozidla, např. průmyslové objekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY. dopravní plochy využívané chodci a cyklisty. neveřejné dopravní plochy s velkým zatížením na kolo vozidla, např. průmyslové objekty"

Transkript

1

2 ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY třída A15 třída B125 třída C250 třída D400 třída E600 dopravní plochy využívané chodci a cyklisty chodníky, pěší zóny, odstavné plochy a parkoviště osobních vozidel oblast zasahující max. 50 cm do jízdní dráhy a 20 cm do chodníku silnice a cesty, dálnice, odstavné pruhy a srovnatelné dopravní plochy neveřejné dopravní plochy s velkým zatížením na kolo vozidla, např. průmyslové objekty třída F900 zvláštní dopravní plochy, např. silně zatížené letištní plochy

3 Kanalizační poklopy třídy zatížení D400 Členění pro optimální použití: LT MT HT IT Low Traffic Medium Traffic High Traffic Intensiv Traffic Silnice a ulice, oblasti po nichž se v převážné míře pohybují osobní automobily, sporadicky nákládní automobily. Centra měst, obytné části měst, vedlejší ulice. Silnice a ulice, oblasti po nichž se v převážné míře pohybují osobní automobily a nákladní automobily normálního zatížení. Většina cest okresních a státních, silnice v průmyslových areálech. Silnice s velmi vysokým dopravním zatížením: dálnice, silnice dálničního typu, obchvaty měst, úseky státních silnic s vysokým dopravním ruchem (příjezdy do městských aglomerací). Oblasti s maximálně nepříznivými podmínkami dopravního zatížení : velmi intenzivní provoz těžkých vozidel v oblastech dopravních křížení, s výskytem smykových sil. Velmi intenzivně zatížené jízdní pruhy u křižovatek v důsledku brždění vozidel. 3

4 OBSAH Šedá litina Poklopy A15 B125 D400 F900 Kruhové vpusti kanalizačních šachet B125 - D400 Uliční vpusti čtvercové a podélné C250 D Tvárná litina Poklopy čtvercové poklopy B125 a D400 A15 B125 C250 D400 D400 samoinvelační poklopy B125 - D400 vodotěsné poklopy Dálniční program Poklopy pro plastové šachty Uliční vpusti Kalové koše 49 Rejstřík 54 4

5 ŠEDÁ LITINA POKLOPY KRUHOVÉ VPUSTI KANALIZAČNÍCH ŠACHET ULIČNÍ VPUSTI

6 ŠEDÁ LITINA POKLOPY TŘÍDA A15 Kanalizační poklop třídy A15 podle ČSN EN 124 Ø 750 Ø 638 Kanalizační poklop třídy A15 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina víko: beton/litina : Ø 605 kanalizační poklop třídy A50 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina víko: beton/litina : Kanalizační poklop třídy A15 podle ČSN EN 124 Kanalizační poklop třídy A15 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina víko: litina : Kanalizační poklop třídy A15 podle ČSN EN Ø 719 Ø 638 Kanalizační poklop třídy A15 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: litina víko: litina : Ø 602 H YDR OT E C KLASSE A 15 E N

7 DR H Y D R Y H T E C D R O DI H Y B ŠEDÁ LITINA POKLOPY TŘÍDA B125 ŠEDÁ LITIN A Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 Ø 750 Ø 648 Kanalizační poklop třídy B125 kruhový, světlost 600, s ventilací rám: beton/litina víko: beton/litina : D IN 4 B E N124 Ø 625 Be ton/guss O T E C N H YD R E C O T H Y D R EN Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 Ø 750 Ø 648 Kanalizační poklop třídy B125 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina víko: beton/litina DIN : DI N B 12 5 E N 12 4 DIN Ø B 125 EN1 2 4 Beton/G uss C O E T Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124, LW 800 Ø 1000 Ø Kanalizační poklop třídy B125 kruhový, světlost 800, bez ventilace rám: beton/litina víko: beton/litina : I D N Ø B E N 124 REJ STŘK Í KALOVÉ KO ŠE TVÁRNÁ LITIN A C E T O 7

8 .. E 0 F 90. H Y DIN D ŠEDÁ LITINA POKLOPY TŘÍDA D400 Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, podle DIN Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, s ventilací rám: beton/litina víko: beton/litina, s těsněním HYDROpren : H Y D R O D Ø 785 Ø C T E R O T E C Ø 625 N12 4 D I N E 1 2 N D N 19 DI Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, rám R1 ECO Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, s ventilací rám: beton/litina R1 ECO víko: beton/litina : stejně jako nahoře víko s těsněním HYDROpren Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, rám DIN Ø 785 Ø 680 Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina víko: beton/litina : H Y D R O T E C Ø 625 K L A S S E D E N stejně jako nahoře víko s těsněním HYDROpren DIN 1229 EN 12 4 F 90 0 H Y D R O TE C D

9 E E S S ŠEDÁ LITINA POKLOPY TŘÍDA D400 ŠEDÁ LITIN A Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, rám R1 ECO Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina R1 ECO víko: beton/litina : stejně jako nahoře víko s těsněním HYDROpren TVÁRNÁ LITIN A Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, rám DIN Ø 785 Ø 680 Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, s ventilací rám: beton/litina víko: litina s těsněním HYDROpren : H Y D C R O TE Ø 625 Y H D R O T E C N KALOVÉ KO ŠE F D DIN N E 0 0 D 4 K A L Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, rám R1 ECO Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, s ventilací rám: beton/litina R1 ECO víko: litina s těsněním HYDROpren : REJ STŘK Í 9

10 EN D I N ŠEDÁ LITINA POKLOPY TŘÍDA D400 Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, rám DIN Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina víko: litina s těsněním HYDROpren : Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN Kanalizační poklop třídy D400 kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: beton/litina R1 ECO víko: litina s těsněním HYDROpren : Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, do 2 barů Ø 830 Ø 674 Kanalizační poklop třídy D400 plynotěsný, vodotěsný proti zpětnému tlaku do 2 barů kruhový, světlost 600, bez ventilace rám: přírubový, litina víko: beton/litina se 6 šrouby a těsněním : Ø 610 H Y D R O T E C H Y D R O T E C E N D N DI 00 4 D 10

11 R C E T O Ø Ø 625 D400 F900 EN12 4 H Y D R OT E C F 9 H Y D 0 0 EN1

12 R K K I R T E O D H Y K Y S E 1 H ŠEDÁ LITINA VPUSTI KANALIZAČNÍCH ŠACHET Vpust kanalizačních šachet podle ČSN EN Ø 750 Ø 648 Ø 625 Vpust kanalizační šachty třídy B125 kruhová, světlost 625, šířka štěrbin 32 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 910 cm 2 : N DI H YD 4 O T E C 7 B E 1 N 24 D N L A S 2 4 B1 2 5 E N D R O T E C Vpust kanalizačních šachet podle ČSN EN 124 Ø 785 Ø Vpust kanalizační šachty třídy C250 kruhová, světlost 625, šířka štěrbin 32 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 927 cm 2 : H Y D R O E LA S S E T C 0 C 2 5 N E D IN Ø 625 stejně jako nahoře rošt s těsněním HYDROpren EN 0 0 D F9 DIN C R T E O D H Y Vpust kanalizačních šachet podle ČSN EN Ø 785 Ø 680 Ø 625 Vpust kanalizační šachty třídy D400 kruhová, světlost 625, šířka štěrbin 32 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 967 cm 2 : EN H Y D R O E LA S S E T C 0 C 2 5 N E D IN D F9 stejně jako nahoře rošt s těsněním HYDROpren DIN C Ø 592 Trychtýř pro osazení kalového koše Ø 339 Trychtýř pro osazení kalového koše určen pro všechny vpusti kanalizačních šachet materiál: litina :

13 ŠEDÁ LITINA ULIČNÍ VPUSTI ČTVERCOVÉ A PODÉLNÉ C 250 ŠEDÁ LITIN A Mříž třídy C250 podle ČSN EN 124, plochá, pro pěší zóny 160 Mříž třídy C250, plochá, pro pěší zóny čtvercová 50x50 cm, šířka štěrbin 16 s osazením pro kalový koš A4, B1 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 750 cm 2 : Ø 348 DIN C 250 EN 124 H Y DR OT E C stejně jako nahoře rošt s těsněním HYDROpren HYDROTEC Q UA DRATA UFSATZ 500 TVÁRNÁ LITIN A 500 Mříž třídy C250 podle ČSN EN 124, plochá 160 Mříž třídy C250, plochá čtvercová, 50x50 cm, šířka štěrbin 36 s osazením pro kalový koš A4, B1 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 1300 cm 2 : Ø 348 DIN C 250 EN 124 H Y DR OT E C stejně jako nahoře rošt s těsněním HYDROpren Q UA DRATA UFSATZ 500 KALOVÉ KO ŠE 500 Podélná mříž ERTIMA třídy C250 podle ČSN EN 124, plochá 150 Mříž ERTIMA třídy C250, plochá podélná, 30x50 cm, šířka štěrbin 36 s osazením pro kalový koš C3, D1 rám: litina, hochziehbar rošt: litina, s těsněním HYDROpren plocha vtoku: 915 cm 2 : E R TIM A 305 C D 400 EN124 DIN C EN 12 4 DIN HY D R O TE C HY D R O TE C 500 REJ STŘK Í E R TIM A 13

14 ŠEDÁ LITINA ULIČNÍ VPUSTI ČTVERCOVÉ A PODÉLNÉ D 400 Mříž třídy D 400 podle ČSN EN 124, plochá, pro pěší zóny 160 Mříž třídy D400, plochá, pro pěší zóny čtvercová, 50x50 cm, šířka štěrbin 16 s osazením pro kalový koš A4, B1 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 750 cm 2 : Ø 348 DIN C 250 EN 124 H Y DR OT E C stejně jako nahoře rošt s těsněním HYDROpren HYDROTEC 500 Q UA DRATA UFSATZ 500 Mříž třídy D400 podle ČSN EN 124, plochá Mříž třídy D400, plochá čtvercová, 50x50 cm, šířka štěrbin 36 s osazením pro kalový koš A4, B1 rám: beton/litina rošt: litina plocha vtoku: 1450 cm 2 : Ø 348 DIN C 250 EN 124 H Y DR OT E C 160 stejně jako nahoře rošt s těsněním HYDROpren Q UA DRATA UFSATZ 500 Podélná mříž ERTIMA třídy D400 podle ČSN EN 124, plochá 150 Mříž ERTIMA třídy D400, plochá podélná, 30x50 cm, šířka štěrbin 35 s osazením pro kalový koš C3, D1 rám: litina, hochziehbar rošt: litina, s těsněním HYDROpren plocha vtoku: 915 cm 2 : ERTIMA 305 C D 400 EN124 DIN N 2 E 1 DIN D 9 HYDROTEC HYDROTEC 500 ERTIMA 14

15 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY MŘÍŽE ČTVERCOVÉ KRUHOVÉ A15/B125/C250/D400 ECON Plus ECON H ECON 800 ECON SN SAMONIVELAČNÍ POKLOPY K ZAVÁLCOVÁNÍ VODOTĚSNÉ POKLOPY POKLOPY PRO PLASTOVÉ ŠACHTY

16 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ČTVERCOVÉ B125 Poklop PAVER čtvercový Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 rám čtvercový, víko s kapsami pro otevírání rám a víko: tvárná litina LW A H (A) světlost (LW) (H) x x x x x x x x x x x x Poklop PAVER NOVO Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 čtvercový přírubový rám rám a víko: tvárná litina LW AxA H světlost x x x x x x

17 100 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ČTVERCOVÉ B125/D400 ŠEDÁ LITIN A Poklop SLANEY s pantem a zámkem Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124, s pantem a zámkem čtvercový přírubový rám rám a víko: tvárná litina světlost x x TVÁRNÁ LITIN A Poklop DOUGLAS vodotěsný a plynotěsný Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 vodotěsný, plynotěsný čtvercový přírubový rám, těsnění HYDROpren rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic 600 x světlost KALOVÉ KO ŠE x x Poklop LIFFEY Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 čtvercový přírubový rám, dvě trojúhelníková víka rám a víko: tvárná litina 800 REJ STŘK Í světlost x x

18 TVÁRNÁ LITINA - POKLOPY- KRUHOVÉ - A15/B125/C250 Poklop EURO A 600 Kanalizační poklop třídy A15 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace přírubový rám a víko: tvárná litina Ø světlost třída zatížení A15 bez ventilace Poklop EURO B 600 bez ventilace Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace přírubový rám a víko: tvárná litina Ø světlost třída zatížení B125 bez ventilace 18

19 TVÁRNÁ LITINA - POKLOPY- KRUHOVÉ - A15/B125/C250 ŠEDÁ LITIN A Poklop EURO B 600 s ventilací Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, s ventilací přírubový rám a víko: tvárná litina TVÁRNÁ LITIN A Ø světlost třída zatížení B125 bez ventilace, osazení pro lapač Poklop B125 EURO protect s pantem Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s pantem přírubový rám a víko: tvárná litina KALOVÉ KO ŠE Ø světlost třída zatížení B125 bez ventilace, s patentem REJ STŘK Í 19

20 TVÁRNÁ LITINA - POKLOPY- KRUHOVÉ - A15/B125/C250 Poklop B125 EURO protect s pantem a zámkem Kanalizační poklop třídy B125 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s pantem a zámkem přírubový rám a víko: tvárná litina Ø světlost třída zatížení B125 bez ventilace, s patentem a zámkem Poklop EURO C 600 Kanalizační poklop třídy C250 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s těsněním přírubový rám a víko: tvárná litina Ø světlost třída zatížení C250 bez ventilace 20

21

22 TVÁRNÁ LITINA - POKLOPY- KRUHOVÉ - C250 Poklop C250 TRIX protect s pantem a zámkem Kanalizační poklop třídy C 250 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s pantem a zámkem, přírubový rám s těsněním HYDROprene, dvoubodové samouzamykání, přírubový rám a víko: tvárná litina Ø světlost třída zatížení C250 C250 bez ventilace, s pantem a zámkem bez ventilace, s pantem a zámkem 22

23 REJ STŘK Í KALOVÉ KO ŠE TVÁRNÁ LITIN A ŠEDÁ LITIN A

24 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY KRUHOVÉ D400 Poklop D400 TRIX bez ventilace Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace přírubový rám s těsněním HYDROpren tříbodové pružinové rychlouzamykání rám a víko: tvárná litina LT Low Traffic Ø600 Ø Ø světlost bez ventilace Poklop D400 TRIX s ventilací Kanalizační poklop třídy D 400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s pantem, přírubový rám s těsněním HYDROpren, tříbodové pružinové samouzamykání, rám a víko: tvárná litina LT Low Traffic Ø světlost s ventilací 24

25 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY KRUHOVÉ D400 ŠEDÁ LITIN A Poklop D400 TRIX se čtvercovým rámem Kanalizační poklop třídy D 400 podle ČSN EN 124 čtvercový, světlost 600, bez ventilace, s pantem, přírubový rám s těsněním HYDROpren, tříbodové pružinové samouzamykání, rám a víko: tvárná litina LT Low Traffic TVÁRNÁ LITIN A světlost x bez ventilace Poklop D400 TRIX protect Kanalizační poklop třídy D 400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s pantem a zámkem, přírubový rám s těsněním HYDROpren, tříbobodové pružinové samouzamykání, přírubový rám a víko: tvárná litina LT Low Traffic KALOVÉ KO ŠE světlost Ø x bez ventilace, s pantem a zámkem bez ventilace, s pantem a zámkem REJ STŘK Í 25

26 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY KRUHOVÉ D400 Poklop SAFETY Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, s pantem kruhový, světlost 605 přírubový rám s těsněním HYDROpren rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic Ø605 Ø HT High Traffic světlost víka Ø x kruhový rám čtvercový rám 26

27 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY KRUHOVÉ D400 ŠEDÁ LITIN A Poklop TRAFFIC Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 605 přírubový rám s těsněním HYDROpren rám: tvárná litina víko: beton/tvárná litina LT Low Traffic Ø605 Ø785 TVÁRNÁ LITIN A H Ø světlost víka Poklop NW 500 Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 500 přírubový rám s těsněním HYDROpren pant je pevně spojen s rámem, uzamykání s obrtlíkem rám a víko: tvárná litina LT Low Traffic Ø500 Ø KALOVÉ KO ŠE Ø světlost víka REJ STŘK Í 27

28 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ECON Surovina Litina je už století využívána jako materiál k výrobě mnoha produktů. V průběhu let byly na vlastnosti litinových výrobků kladeny stále vyšší požadavky, což nutně vedlo k vylepšení suroviny. Tvárná litina je beze sporu materiálem, jehož objev umožnil ve slévárenství velké změny. Možnosti jejího zatížení i jiné vlastnosti značně převyšují litinu šedou. Právě z důvodu kvality se tvárná litina stala materiálem pro výrobu produktové řady ECON. Tvárná litina Výhodou jsou: jednoduchá manipulace, ergonomie, možnost využití pružnosti materiálu pro rychlouzamykací systém, vysoká pevnost v tahu. Jednoduché a inteligentní řešení všech situací Výzva Běžné poklopy jsou sice osvědčené a ve své podstatě dobré. Nemohou ale nikdy přesně reagovat na požadavky zákazníků. Řada výrobků ECON je důkazem využití tvárné litiny ke splnění nejvyšších nároků na ergonomii, technologii i ekonomii Produkty ECON jsou navrženy tak, aby našly uplatnění v rozmanitých stavebních podmínkách. Všechna provedení odpovídají nejvyšším nárokům na bezpečnost práce. Produkty ECON jsou zajištěny proti vandalismu. všechny poklopy ECON z tvárné litiny tříbodové rychlouzamykání detail rychlouzamykání osvědčený systém přenosu zátěže vysoká ergonomie vyměnitelné těsnění osazení pro kalový koš povrch minimalizuje riziko úrazu a hluk při přejezdu jednoduchá obsluha pomocí běžného nářadí 28

29 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ECON ŠEDÁ LITIN A Ergonomie Pant umožňuje jednoduché ergonomické otevírání víka 120 = inspekční poloha 90 = aretace proti samovolnému uzavření, možnost vyzdvižení víka u poklopů se světlostí 800 možnost vestavění plynové vzpěry pro snazší otvírání víka TVÁRNÁ LITIN A odemčení víka inspekční pozice vyzdvižení víka uzavření víka Varianty produktů ECON Znak Znak města zde Praha, možnost vložení libovolného znaku Vtoková mříž ECON Plus KALOVÉ KO ŠE Znak společnosti zde ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) pozn.: objednací čísla produktů viz str Obrtlíkový zámek, jistící čep v pantu Možnost vestavění obrtlíkového zámku. Víka standardních poklopů řady ECON v sobě mají připravený otvor. Sadu obrtlíkového zámku je nutné objednat samostatně: sada k uzamykání včetně klíče obj. číslo: LOCK REJ STŘK Í 29

30 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ECON Plus ECON Plus základní řešení ECON Plus Materiál rám a víko z tvárné litiny (GGG) Rám průběžné, vyměnitelné těsnění z polychloroprenu včetně osazení pro běžné lapače nečistot Víko s nebo bez ventilace, zajištění proti otáčení, pant, inspekční poloha 120, vyzdvihovací pozice a bezpečnostní aretace při 90, 43 splňuje nároky na ergonomickou manipulaci Povrch víka minimalizuje hluk a nebezpečí úrazu Zajištění víka tříbodové uzavírání pružnými rameny z tvárné litiny (na spodní straně víka), fakultativní možnost vestavění obrtlíku pro ochranu proti krádežím Varianty možnost zabudování obrtlíkového zámku (obj. číslo: LOCK) víko poklopu se znakem systém PROTECT pevné spojení v pantu, ochrana proti krádežím ECON Plus s přírubovým rámem a kapsami pro zavěšení lapače nečistot ECON Plus s průběžným PE-HD těsněním v rámu optimalizovaný pant se zajištěním proti zaklapnutí víka vyměnitelné tlumící těsnění zajištění pomocí třech pružných ramen 30 možnost instalace obrtlíku

31 EN E C O T 0 D R H Y Y TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ECON Plus ŠEDÁ LITIN A Poklop ECON Plus Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 přírubový rám s těsněním, kruhový, světlost 600 poklop s tříbodovým rychlouzamykáním (pružná ramena na spodní straně rámu) rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic Ø600 Ø HT High Traffic TVÁRNÁ LITIN A Ø 785 světlost třída zatížení D400 bez ventilace D400 D400 E600 s ventilací s logem ŘSD, bez ventilace bez ventilace E600 s ventilací F900 bez ventilace Vtoková mříž ECON Plus Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, přírubový rám s těsněním, kruhový, světlost 600 poklop s tříbodovým rychlouzamykáním rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic Ø648 Ø605 Ø KALOVÉ KO ŠE HT E N D High Traffic E CON D 4 00 EC T D R O H F 9 0 Ø světlost víka vtoková mříž REJ STŘK Í 31

32 TVÁRNÁ LITINA-POKLOPY ECON H poklopy ECON H inteligentní alternativa ECON H 160 / ECON H 100 Poklop ECON H je řešení, které vyhovuje zvýšeným nárokům na ERGONOMII, BEZPEČNOST, TECHNOLOGII či EKONO- MII. Inteligentní technologie umožňuje provedení celolitinového víka v tvárné litině. Jen 43 těžké víko poklopu odpovídá nárokům na ergonomickou manipulaci a pohodlnou obsluhu. Integrované uzamykání pomocí třech pružných ramen zajišťuje i při vysokém zatížení pevné a bezpečné ukotvení víka v rámu. Toto řešení kombinované fakultativně se zabudováním obrtlíku nabízí účinnou ochranu proti vandalismu. Pro zvláštní nároky sanací je ECON H k dostání ve dvou stavebních výškách 100 a 160. Použití vozovky s vysokou frekvencí provozu Varianty znak na víku poklopu možnost zabudování obrtlíkového zámku (obj. číslo: LOCK) optimalizovaný pant různé výšky rámu pro širší využití 32 široká dosedací plocha provedení vtoková mříž

33 TVÁRNÁ LITINA-POKLOPY ECON H ŠEDÁ LITIN A Poklop ECON H-100 Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 605 rám hochziehbar s těsněním HYDROpren pro snadné vytažení poklopu při sanacích poklop s tříbodovým rychlouzamykáním rám a víko: tvárná litina pozn.: k objednání také ve třídě E600 MT Medium Traffic HT High Traffic TVÁRNÁ LITIN A světlost vika bez ventilace s ventilací bez ventilace s ventilací s.v., znak Prahy b.v., znak ŘSD Vtoková mříž ECON H Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 605 rám hochziehbar s těsněním HYDROpren pro snadné vytažení poklopu při sanacích poklop s tříbodovým rychlouzamykáním rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic HT High Traffic KALOVÉ KO ŠE světlost víka REJ STŘK Í 33

34 TVÁRNÁ LITINA POKLOPY ECON 800 poklopy ECON 800 D400 s dvojitým pantem Potřebu stavět šachty se širším vstupem doprovází poptávka po kanalizačních poklopech se světlostí 800. Poklop ECON 800 ve třídě D400 nabízí praktické řešení vyhovujícím vysokým nárokům na ERGONOMII, BEZPEČNOST, TECHNOLOGII či EKO- NOMII. Inteligentní technologie umožňuje provedení celolitinového víka v tvárné litině. Integrované uzamykání pomocí třech pružných ramen zajišťuje pevné a bezpečné ukotvení víka v rámu i při vysokém zatížení. Toto řešení kombinované fakultativně se zabudováním obrtlíku nabízí účinnou ochranu proti vandalismu. Víko poklopu ECON 800 lze dodatečně podepřít plynovou vzpěrou, která zajistí komfort při manipulaci a usnadní opakované otevírání. Tříbodové rychlouzamykání inovativní rychlouzamykání tvořené třemi rameny z tvárné litiny zabrání nedovolenému vstupu a otevření poklopu = ochrana před vandalismem díky pravidelnému uspořádání ramen je víko v rámu zajištěno v centrální poloze Dvojitý pant jednoduché a ergonomické otvírání víka inspekční pozice ve 120, v 90 aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka Těsnění vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprenu (DIN 53505) dlouhá životnost a odolnost proti otěru i při extrémním zatížení Varianty plynová vzpěra možnost dodání včetně obrtlíkového zámku tříbodové uzavírání dvojitý pant protiskluzový povrch Waffeldesign 34 obrtlík plynová vzpěra

35

36 TVÁRNÁ LITINA SAMONIVELAČNÍ POKLOPY K ZAVÁLCOVÁNÍ ECON SN k zaválcování Pouze přepracováním tradičního systému uložení poklopu ve vozovce lze kompenzovat rozdíly v chování šachty, vozovky a poklopu. Řešení se nachází ve změně systému přenosu zatížení u poklopu ECON SN. Rám poklopu má širokou přírubu, která dosedá na vozovku. Povrchové vrstvy vozovky tak přejímají část zatížení. Záměrně chybí konstrukční propojení poklopu a šachty. Poklop ECON SN může díky takovému zabudování reagovat na chování vozovky. Varianty stavební 190 nebo 300 možnost vestavění obrtlíkového zámku (obj. číslo: LOCK) víko se znakem Systém samonivelačních poklopů nabízí zcela nové výhody, kterých nelze u běžných poklopů dosáhnout: odlehčení šachty až o 65% rám poklopu neleží přímo na šachtě, eliminace narušení spodní stavby rozložení zátěže umožní využití samonivelačních poklopů pro plastové šachty poklop je nedílnou součástí vozovky poklop se pohybuje spolu s vozovkou (při jejím poklesu) redukce montážních a výrobních nákladů Problém Poklop zatěžuje šachtu. Řešení Poklop je součástí vozovky stabilizační vrstva (nosná) 2 - spodní živičná vrstva (binder) 3 - vrchní živičná vrstva (obrus) 36

37 TVÁRNÁ LITINA SAMONIVELAČNÍ POKLOPY K ZAVÁLCOVÁNÍ ŠEDÁ LITIN A Samonivelační poklop ECON SN Ø8 5 0 Poklop ECON SN třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600 rám s těsněním HYDROpren dvě možné stavební výšky 190 a 300 odlehčení šachty od svislých sil o cca 65% tříbodové rychlouzamykání rám a víko: tvárná litina HT High Traffic IT 618 Ø6 5 0 Ø Intensiv Traffic Ø světlost vika TVÁRNÁ LITIN A s ventilací bez ventilace s ventilací bez ventilace s.v., znak Prahy Samonivelační vtoková mříž ECON SN Kanalizační poklop ECON SN třídy D400 podle ČSN EN 124 kruhová, světlost 600 rám s těsněním HYDROpren dvě možné stavební výšky 190 a 300 odlehčení šachty od svislých sil o cca 65% tříbodové rychlouzamykání rám a víko: tvárná litina HT High Traffic IT 618 Ø850 Ø650 Ø KALOVÉ KO ŠE Intensiv Traffic Ø světlost víka REJ STŘK Í 37

38 TVÁRNÁ LITINA SAMONIVELAČNÍ POKLOPY K ZAVÁLCOVÁNÍ Poklop D400 ECON 700 Kanalizační poklop třídy D 400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 700, bez ventilace, s pantem, přírubový rám s těsněním HYDROprene, tříbobodové pružinové samouzamykání, přírubový rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic světlost bez ventilace, s patentem Poklop D400 ECON 500 Kanalizační poklop třídy D 400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 500, bez ventilace, s pantem, přírubový rám s těsněním HYDROprene, dvoubobodové pružinové samouzamykání, přírubový rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic HT High Traffic Ø světlost bez ventilace, s patentem Poklop D400 ECON H 125 čtvercový Kanalizační poklop třídy D 400 podle ČSN EN 124 kruhový, světlost 600, bez ventilace, s pantem, čtvercový BEGU rám s těsněním HYDROprene, tříbobodové pružinové samouzamykání, čtvercový rám a víko: tvárná litina MT Medium Traffic světlost x x bez ventilace, s patentem s ventilací, s patentem 38

39

40 TVÁRNÁ LITINA - DÁLNIČNÍ PROGRAM Dálniční mříž D400 30x50 lomená, s pantem, zajištěná provedení číslo výrobku Dálniční mříž třídy D400 podle ČSN EN 124 podélná,lomená, s pantem, zajištěná čtyřstranný přírubový rám s ocelovou výztuží s osazením pro kalový koš, protiskluzový design 120 inspekční poloha rám a rošt: tvárná litina rozměr: 597 x 446 plocha vtoku: 460 cm 2 průměr vtoku: 365 : Ø Poklopy ECON Plus a ECON H, znak ŘSD ČR Pro dálniční stavby byl vyroben poklop ECON Plus a ECON H se znakem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Každý z obou produktů odpovídá jiným specifickým nárokům pro zabudování. kanalizační poklopy ECON Plus a ECON H třídy D400 podle ČSN EN 124 rám přírubový/hochziehbar s těsněním HYDROpren víko s tříbodovým rychlouzamykáním rám a víko: tvárná litina ECON H ECON Plus pozn.: další informace o parametrech prodků ECON Plus a ECON H viz str. 30 a 32 Ø světlost vika bez ventilace, znak ŘSD bez ventilace, znak ŘSD 40

41 TVÁRNÁ LITINA - DÁLNIČNÍ PROGRAM ŠEDÁ LITIN A Postup pro zabudování dálniční mříže Ø ) Osazení a připevnění mříže na šachtu uliční vpusti TVÁRNÁ LITIN A 2) Zakrytí mříže zákrytovým plechem 3) Betonáž žlabu (bez vyobrazení) 4) Sejmutí ochranného plechu 5) Zatmelení styčné spáry mezi žlabem a mříží REJ STŘK Í KALOVÉ KO ŠE 41

42

43

44 TVÁRNÁ LITINA NOVÉ MŘÍŽE ŘADY ECON Nové mříže řady ECON využití v každé situaci Vyvinutím mříží ECON bylo dosaženo kompletace řady výrobků ECON. Cílem přitom bylo: konstrukce odpovídající nárokům na ergonomii, provedení splňující vysoké nároky na bezpečnost a v neposlední řadě využitelnost v různých situacích stavitelské praxe. Rošt lze objednat ve dvou variantách. Můžete si vybrat mezi variantami s čtyřbodovou aretací nebo dvoubodovou aretací a pantem. Tato produktová linie je novinkou, která nabízí optimalizované řešení mnoha různých požadavků. Nesporným krokem vpřed je také moderní design produktů a protiskluzový povrch reagující na vysoké nároky na bezpečnost. pant otvory pro odtok povrch roštu aretace rošt s designem vln vody při instalaci 44

45 TVÁRNÁ LITINA MŘÍŽE ČTVERCOVÉ ŠEDÁ LITIN A Mříž ECON třídy C250 podle ČSN EN 124, plochá Mříž ECON třídy C250, plochá čtvercová 50x50, šířka štěrbin 16 pro pěší zónu, rám hochziehbar s osazením pro kalový koš rám a rošt: tvárná litina plocha vtoku: 412 cm 2 : Mříž SKATE třídy D400 podle ČSN EN 124, plochá s pantem Mříž SKATE třídy D400, plochá čtvercová 50x50, s pantem, šířka štěrbin 16 pro pěší zónu, rám hochziehbar s osazením pro kalový koš rám a rošt: tvárná litina plocha vtoku: 956 cm 2 : KALOVÉ KO ŠE REJ STŘK Í TVÁRNÁ LITIN A 45

46 TVÁRNÁ LITINA MŘÍŽE ČTVERCOVÉ Mříž ECON třídy D400 podle ČSN EN 124, plochá Mříž ECON třídy D400, plochá čtvercová 50x50, šířka štěrbin 30 rám hochziehbar s osazením pro kalový koš rám a rošt: tvárná litina plocha vtoku: 1162 cm 2 : Mříž ECON třídy D400 podle ČSN EN 124, plochá, s pantem Mříž ECON Protect třídy D400, plochá čtvercová 50x50, s pantem, zajištěná nýtem šířka štěrbin 30, rám hochziehbar s osazením pro kalový koš rám a rošt: tvárná litina plocha vtoku: 1131 cm 2 : zajištění roštu k rámu dutým nýtem pohled na spodní stranu s žebrováním 46

47 TVÁRNÁ LITINA MŘÍŽE ECON II ŠEDÁ LITIN A Mříž ECON II 500 x 500 Mříž 500x500 podle ČSN EN 124 čtvercová, osazení pro kalový koš, šířka štěrbiny 25 pružinové uzamykání rám a mříž: tvárná litina TVÁRNÁ LITIN A vtokový průřez cm 2 třída zatížení x C x D400 plochá mříž plochá mříž Mříž SKATE třídy D400 podle ČSN EN 124, plochá s pantem Mříž 300x500 podle ČSN EN 124 podélná, osazení pro kalový koš, šířka štěrbiny 25 pružinové uzamykání rám a mříž: tvárná litina KALOVÉ KO ŠE vtokový průřez cm 2 třída zatížení REJ STŘK Í x C x D400 plochá mříž plochá mříž 47

48

49 KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

50 KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ Koš do UV A4 vysoký pozinkovaný Koš podle DIN 4052-A4 pro uliční vpusti, vysoký materiál: pozinkovaný plech : 6, Ø Koš do UV B1 nízký pozinkovaný Koš podle DIN 4052-B1 pro uliční vpusti, nízký materiál: pozinkovaný plech : 5, Ø 385 Koš do UV C3 vysoký pozinkovaný Koš podle DIN 4052-C3 pro podélné uliční vpusti, vysoký materiál: pozinkovaný plech : 6,

51 KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ ŠEDÁ LITIN A Koš do UV D1 nízký pozinkovaný 395 Koš podle DIN 4052-D1 pro podélné uliční vpusti, nízký materiál: pozinkovaný plech : 4, TVÁRNÁ LITIN A Koš do UV A4 vysoký plastový Koš podle DIN 4052-A4 pro uliční vpusti, vysoký materiál: PE-HD : 3, KALOVÉ KO ŠE Koš do UV B1 nízký plastový Koš podle DIN 4052-B1 pro uliční vpusti, nízký materiál: PE-HD : 2, Ø380 PE 265 REJ STŘ ÍK 51

52 KALOVÉ KOŠE KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ Koš do DV nízký pozinkovaný Koš podle DIN 1236-K pro dvorní vpusti, nízký materiál: pozinkovaný plech : 2, Ø 260 Koš do DV vysoký pozinkovaný Koš podle DIN 1236-L pro dvorní vpusti, vysoký materiál: pozinkovaný plech : 3, Ø 260 Koš do DV nízký/vysoký plastový Koš podle DIN 1236-KK pro dvorní vpusti, nízký materiál: PE-HD : 0, Ø255 stejně jako nahoře podle DIN 1236-KL, vysoký : 0,9 (bez vyobrazení) PE

53 KALOVÉ KOŠE LAPAČE NEČISTOT ŠEDÁ LITIN A Lapač nečistot podle DIN1221 pozinkovaný 655 Lapač nečistot DIN 1221 pro šachtové poklopy materiál: pozinkovaný plech : 7, Ø 590 Ø550 stejně jako nahoře podle DIN 1221, lehké provedení 135 : 4, DIN 1221 TVÁRNÁ LITIN A Lapač nečistot podle DIN1221 plastový Lapač nečistot podle DIN 1221 pro šachtové poklopy materiál: PE-HD : 2, Ø590 Ø520 KALOVÉ KO ŠE PE REJ STŘ ÍK 53

54 REJSTŘÍK ŠEDÁ LITINA TVÁRNÁ LITINA strana strana strana strana KALOVÉ KOŠE strana

55 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

56 MB SVING s.r.o. Modletice Dobřejovice tel: fax: MB SVING s.r.o. Řípská Brno - Slatina tel:

Samonivelační poklopy

Samonivelační poklopy Samonivelační poklopy Třídy podle ČSN EN 124 A1 dopravní plochy využívané chodci a cyklisty B12 chodníky, pěší zóny, odstavné plochy a parkoviště osobních vozidel C20 oblast zasahující max. 0 cm do jízdní

Více

Opravy kanalizačních poklopů

Opravy kanalizačních poklopů Opravy kanalizačních poklopů Třídy zatížení podle ČSN EN 124 třída A15 dopravní plochy využívané chodci a cyklisty třída B125 chodníky, pěší zóny, odstavné plochy a parkoviště osobních vozidel třída C250

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 200 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 204 Poklopy BE-GU Lift 205 Poklopy GU-GU Fix 206 Poklopy

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 176 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 Plovoucí poklopy Bituplan 180 Poklopy BE-GU Lift 182 Poklopy GU-GU Fix 184 Světlá šířka

Více

Kanalizační litina. ACO ceník. Ceník kanalizační litina [1] (platný od ) Číslo aktualizace 1

Kanalizační litina. ACO ceník. Ceník kanalizační litina [1] (platný od ) Číslo aktualizace 1 ACO ceník Kanalizační litina Ceník kanalizační litina 2012 1 www.aco.cz [1] KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti CENÍK 2012 (platný od 1.3.2012) Číslo aktualizace 1 Uvedené ceny jsou bez DPH Ceník kanalizační

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

ŘEŠENÍ PRO ZAKRYTÍ VSTUPŮ, KONTROLNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH ŠACHET. www.ronn.cz POKLOPY. Litinové. Ocelové. Kompozitové

ŘEŠENÍ PRO ZAKRYTÍ VSTUPŮ, KONTROLNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH ŠACHET. www.ronn.cz POKLOPY. Litinové. Ocelové. Kompozitové ŘEŠENÍ PRO ZKRYTÍ VSTUPŮ, KONTROLNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ŠCHET www.ronn.cz POKLOPY Litinové Ocelové Kompozitové OSH: strana LITINOVÉ POKLOPY Kruhové 125 RDM 12 3 D400 RDM 40 S 4 RDM 40 H 5 RDM 40 H SELF 145

Více

Kompozitní poklopy a mříže

Kompozitní poklopy a mříže 2013 Kompozitní poklopy a mříže Poklopy MITECH s.r.o. www.poklopymitech.cz Poklopy a mříže z kompozitního materiálu: Nabízíme Vám poklopy a mříže z nelitinového materiálu. Využití výrobků z kompozitních

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 188 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 12 ACO Gala 13 ACO 14 ACO DRAIN 18 Bodové odvodnění Online informace 18 Dvorní vpusti Informace k plánování

Více

CENÍK KOMPOZITOVÝCH POKLOPŮ A KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ (platný od 01.05.2015)

CENÍK KOMPOZITOVÝCH POKLOPŮ A KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ (platný od 01.05.2015) Stránka 1 Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK KOMPOZITOVÝCH POKLOPŮ A KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ (platný od 01.05.2015)

Více

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd.

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd. Stránka 1 autorizovaný dovozce ANRIN Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO

Více

ACO Litina. Kanalizační litina. Litinové poklopy a vtokové mříže pro zakrytí kanalizačních šachet ACO CityTop, MultiTop a SAKU poklopy

ACO Litina. Kanalizační litina. Litinové poklopy a vtokové mříže pro zakrytí kanalizačních šachet ACO CityTop, MultiTop a SAKU poklopy ACO Litina Kanalizační litina Litinové poklopy a vtokové mříže pro zakrytí kanalizačních šachet ACO CityTop, MultiTop a SAKU poklopy collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže Obsah Kryty šachet

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout XtraDrain 72 XtraDrain Odvodňovací žlaby z kompozitu XtraDrain Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 76 Ploché žlaby a příslušenství

Více

Uliční vpust Combipoint PP pro třídy zatížení C 250/D 400

Uliční vpust Combipoint PP pro třídy zatížení C 250/D 400 ACO Uliční vpusti Lehká a flexibilní Uliční vpust pro třídy zatížení C 250/D 400 Uliční vpust ACO pro třídy zatížení C 250/D 400 Nový tvar, lehký materiál a robustní jako vždy. je nový systém silničního

Více

CENÍK KOMPOZITOVÝCH POKLOPŮ A KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ (platný od , aktualizace k )

CENÍK KOMPOZITOVÝCH POKLOPŮ A KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ (platný od , aktualizace k ) Stránka 1 Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK KOMPOZITOVÝCH POKLOPŮ A KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ (platný od 01.05.2015,

Více

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900 -typ SC SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 2mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

Vpusť uliční 560x560x40

Vpusť uliční 560x560x40 1 Vpusť uliční 560x560x40 Katalogové číslo : 70 4440 5600 00 Vpusť uliční 560x560x40 slouží k odvodnění veřejných i neveřejných prostor a sběr vody z ploch s nevsakovým povrchem. Rám - 05 0184 Mříž - 05

Více

-FONTE ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK. (platný od )

-FONTE ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK. (platný od ) ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK (platný od 01.09.2007) autorizovaný dovozce do ČR a SR: REXCOM s.r.o. Národních hrdinů 16 690 02 Břeclav,

Více

Balení. 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta. Balení

Balení. 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta. Balení / KNLIZCE Sendvičové, částečně drenážní trubky s otvory pouze v horní části, celodrenážní trubky perforované rovnoměrně po celém obvodu a víceúčelové trubky s 65 % průřezu bez perforace dle DIN 4261-1,

Více

CENÍK KANALIZAČNÍ LITINY

CENÍK KANALIZAČNÍ LITINY Obchodní a stavební firma SFB s.r.o. Františka Diviše 329 104 00 Praha 10 tel. : 267 711 725/29 fax.: 267 711 729 email:sfb.o@seznam.cz CENÍK KANALIZAČNÍ LITINY Kanalizační roury Kanalizační kolena Kanalizační

Více

ULIČNÍ POKLOPY SAMONIVELAČNÍ

ULIČNÍ POKLOPY SAMONIVELAČNÍ z tvárné litiny odpovídá ČSN EN 124, třída zatížení D400 velké rozpětí stavební výšky s fixací polohy z PUR rám s víkem je uložen ve vrchní vrstvě zpevněné plochy (tzv. plovoucí) zatížení se nepřenáší

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 40 Bodové odvodnění Dvorní i ACO Self Vpusti a příslušenství 4 ACO Gala Vpusti a příslušenství 45 Bodové odvodnění Online informace 4 Dvorní i Informace k plánování

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

SB125 SC250 SD400 SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu pro lehce zatěžované plochy

SB125 SC250 SD400 SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu pro lehce zatěžované plochy -typ SB SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu pro lehce zatěžované plochy Díky nízké hmotnosti a dostatečné odolnosti jsou žlaby z polyesterového betonu řady - SELF

Více

Ušetří peníze a prodlouží životnost o více než 300 %

Ušetří peníze a prodlouží životnost o více než 300 % Výkonné litinové poklopy a profesionální systém pro opravy povrchu vozovky v okolí šachtových poklopů a vtokových mříží Ušetří peníze a prodlouží životnost o více než 300 % Váš problém: hlučnost přejezdu

Více

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 Ceník 2010 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

ceník 2009 platný od 1. března 2009

ceník 2009 platný od 1. března 2009 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY ceník 2009 platný od 1. března 2009 Ceník 2009 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

Uliční vpusti. a vtokové mříže. Největší český výrobce kanalizační litiny Největší dodavatel kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic

Uliční vpusti. a vtokové mříže. Největší český výrobce kanalizační litiny Největší dodavatel kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic 2015 Uliční vpusti a vtokové mříže Největší český výrobce kanalizační litiny Největší dodavatel kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic Vážení zákazníci, nabízíme Vám ucelený sortiment dílů

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 94 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 7 P 98 PowerDrain V 12 P 104 PowerDrain V 17 P 108 PowerDrain V 27 P 114 9 PowerDrain Informace k plánování

Více

Kanalizační šachty. Technická data

Kanalizační šachty. Technická data Vlastnosti revizní šachta Tegra 600 Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní šachty 600 mm Barva červenohnědá (PP), černá (PP) Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí KG 160-400, Ultra-Rib

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 184 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 188 Poklopy BE-GU Lift 189 Poklopy GU-GU Fix 190 Poklopy

Více

D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a. ACO. Budoucnost odvodnění.

D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a. ACO. Budoucnost odvodnění. D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.02.2013 release: odvádění opětovné použití Drenážní a kabelové systémy 2 Drenážní a kabelové

Více

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 52 Výplňové kryty ACO TopTek AL Hliníkové kryty 55 kruhové ACO SAKU B125 BEKU kryty 57 výplňové Online informace kruhové Online informace 53 Kryty pro volitelnou výplň Informace

Více

Žlaby RECYFIX -Standard, Plus

Žlaby RECYFIX -Standard, Plus RECYFIX STANDARD Žlaby RECYFIX -Standard, Plus Možnosti využití silnice terasy, zápraží dlážděné plochy zahrady p a rkovi š t ě chodníky pěší zóny cesty Vlastnosti možnost použití ve verzi RECYFIX Standard

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX Tram SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

FASERFIX POINT. Bodové odvodnění Pro veřejné a průmyslové plochy

FASERFIX POINT. Bodové odvodnění Pro veřejné a průmyslové plochy INŽENÝRSKÉ CIVILSSTAVBY LANDSCAPING OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT SPORT FASERFIX POINT Bodové odvodnění Pro veřejné a průmyslové plochy 148 Ve zkratce Ideální pro dvory a náměstí s těžkou dopravou Vysoká

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti

KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti Kanalizační litina ACO ceník KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti CENÍK 2011 (platný od 1.3.2011) Číslo aktualizace 1 Uvedené ceny jsou bez DPH CityTop poklop LW600 D400 - celolitinový poklop s možností

Více

VSAKOVÁNÍ. Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou. příslušenství. Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod

VSAKOVÁNÍ. Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou. příslušenství. Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Retenční blok z polypropylenu; barva zelená. S podílem dutin 95 % a s průběžným inspekčním tunelem. Objem bloku 950 l na m3. Rozšířitelné do všech stran a kombinovatelné do libovolně velkých zařízení.

Více

collect: Monoblock sbírat a pojmout

collect: Monoblock sbírat a pojmout collect: Monoblock sbírat a pojmout 128 Monoblock PD a RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 132 Monoblock PD 150 V monolitické

Více

RONN MEA RIN. www.ronn.cz ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ

RONN MEA RIN. www.ronn.cz ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ www.ronn.cz RONN MEA RIN Lehké Ekonomické Odolné > MEA RIN PLUS 100 / 150 / 200 / 300 > MEA RIN EXPERT 100 /

Více

> EN > ENS > SV > V > E

> EN > ENS > SV > V > E RONN MEA DRAIN Supreme Pro nejvyšší výkon Maximální zatížení Trvalá hodnota Variabilita Řešení odvodňování od zátěžových ploch až po městské oblasti Varianty systému: > EN > ENS > SV > V > E www.ronn.cz

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

CENÍK 2014 ŠACHTOVÁ DNA MASTER VSAK VSAK VSAK

CENÍK 2014 ŠACHTOVÁ DNA MASTER VSAK VSAK VSAK Trubní program Betonové šachty DN 1000 dle ČSN EN 1917 s hrdlem a špicí 120 mm ŠACHTOVÁ DNA MASTER Betonové šachty DN 1200 dle ČSN EN 1917 s hrdlem a špicí 135 mm Betonové šachty DN 1500 dle ČSN EN 1917

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 162 monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství 166 Prohlášení o vlastnostech naleznete na: www.aco.cz/ke stažení ACO Online informace 163

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady Ve zkratce Jednoduchá a rychlá montáž Pro aplikaci do třídy zatížení

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

Výběr z ceníku. Leader v odvodnění

Výběr z ceníku. Leader v odvodnění Výběr z ceníku Leader v odvodnění Ochrana před zpětným vzdutím Zpětná klapka s přečerpáním Pumpfix F Comfort s hladkým koncem a hrdlem. Pro montáž do podlahy S krytem pro obložení (X) S černým krytem (S)

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy RECYFIX KS RECYFIX Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy 90 Ve zkratce Lehký a pevný Rychlá a jednoduchá montáž Do třídy zatížení F 900 v souladu s normou EN

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2012 Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

Instalace šachty Tegra 600

Instalace šachty Tegra 600 Instalace šachty Tegra 600 Návod k instalaci šachty 1. 2. 3. Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty

Více

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna.

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna. Profi Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Litinové poklopy Podzemní nádrže RONN DRAIN COMPLET Odvodňovací žlaby pro všestranné použití.

Více

Autopřívěsy. Typy autopřívěsů. EPA přívěs s ocelovými bočnicemi

Autopřívěsy. Typy autopřívěsů. EPA přívěs s ocelovými bočnicemi Autopřívěsy 02 Autopřívěsy Typy autopřívěsů EPA přívěs s ocelovými bočnicemi Bočnice z masivního ocelového plechu Žárově zinkováno Mnoho setového příslušenství a nástavbových možností Provozní hm. Celková

Více

Zvedací zařízení poklopu - ABA

Zvedací zařízení poklopu - ABA Zvedací zařízení poklopu - ABA Pro jednodušší manipulaci se zadlažďovacími poklopy řady XP100, XP90, SDH110, SDM70, SDL40 vyrábíme zvedací zařízení. Uvedené poklopy se po zadláždění či zabetonování (+

Více

Typ BV-GD automatic Stahl Typ BVE-GD automatic Edelstahl

Typ BV-GD automatic Stahl Typ BVE-GD automatic Edelstahl Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. +420 371724652 Fax +420 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K liniové odvodňovací systémy pro extrémní zatížení a nejnáročnější aplikace s aretací Powerlock a bezpečnostní SF drážkou Liniové odvodnění

Více

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2009 RONN NEREZ

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2009 RONN NEREZ Odvodňovací podlahové systémy Ceník 1/2009 Výrobky z ušlechtilé oceli RONN NEREZ Obsah Strana Standard Compact Samostatné vpustě R 0200 2 DN100 3 DN150 3 Štěrbinové žlaby R 4200 4 Štěrbinové žlaby R 5200

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 180 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Úvod Přehled krytů Certifikace 182 183 Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

Obj. č. Název Balení / paleta [ks]

Obj. č. Název Balení / paleta [ks] Kanalizační vpusť spodní D 110 STANDARD Kanalizační vpusť spodní D 125 STANDARD Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu

Více

RONN MEA TSH TopSlot. www.ronn.cz JEDINEČNÝ ŠTĚRBINOVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZÁTĚŽE. > MEA RIN > MEA DRAIN Světlosti > 100 > 150 > 200 (300, 400)

RONN MEA TSH TopSlot. www.ronn.cz JEDINEČNÝ ŠTĚRBINOVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZÁTĚŽE. > MEA RIN > MEA DRAIN Světlosti > 100 > 150 > 200 (300, 400) TSH 23.06.14 11:49 Stránka 1 JEDINEČNÝ ŠTĚRBINOVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZÁTĚŽE RONN Variabilní Vysoké zátěže Široká možnost uplatnění > MEA RIN > MEA DRAIN Světlosti > 100 > 150 > 200 (300, 400) www.ronn.cz

Více

Obj. č. Název Balení / paleta [ks]

Obj. č. Název Balení / paleta [ks] KANALIZAČNÍ VPUSŤ SPODNÍ D 110 STANDARD KANALIZAČNÍ VPUSŤ SPODNÍ D 125 STANDARD Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu

Více

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ... D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ... 1 1.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE... 1 1.2 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 1 1.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 1 1.4 DISPOZIČNÍ

Více

Cena nižší cena, výborný poměr cena/výkon vyšší cena. žebrování pro ukotvení do betonu. zámkový mechanismus pro snadné spojování. Rychlá montáž ano ne

Cena nižší cena, výborný poměr cena/výkon vyšší cena. žebrování pro ukotvení do betonu. zámkový mechanismus pro snadné spojování. Rychlá montáž ano ne Venkovní odvodnění NOVÁ TŘÍDA ZÁMKOVÝ MECHANISMUS RYCHLÁ MONTÁŽ 6 LET ZÁRUKA MODULÁRNÍ SYSTÉM INOVATIVNÍ MATERIÁL VENKOVNÍ ŽLABY ALCAPLAST POLYMERBETONOVÉ ŽLABY Cena nižší cena, výborný poměr cena/výkon

Více

Kanalizační poklopy. Vyrovnávací prstence. Největší dodavatel kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic

Kanalizační poklopy. Vyrovnávací prstence. Největší dodavatel kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic Kanalizační poklopy Vyrovnávací prstence Největší český výrobce kanalizační litiny Největší dodavatel kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic Vážení zákazníci, nabízíme Vám moderní a spolehlivé

Více

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix.

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix. INŽEN Ý R SK É STAV BY OBČANSKÉ STAVBY aqua SPORTOVNÍ STAVBY OBČaNSKÉ STAVBY recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point faserfix point dachfix recyfix green

Více

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200 Trouby přímé a hrdlové KANALIZACE [kg/] PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, Výroba dle individuální kalkulace - KSV - trouba s kameninovou výstelkou,

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

MEARIN Plus Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400**

MEARIN Plus Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400** MEARIN Plus 300 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 Světlá šířka 300, celková šířka 336. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250 D400 kn podle

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.04.206 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem RECYFIX PLUS 100 Plastový odvodňovací systém s m ocelovým rámem Pohled a příčný řez pro žlab typ 01 Pohled a příčný řez pro žlab typ 010 Kryty do tř. zatížení C 250 Pohled a příčný řez pro žlab typ 60

Více

www.ronn.cz Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz RONN DRAIN Liniové odvodňovací systémy Šťěrbinový odvodňovací systém Funnel Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Odvodnění FUNNEL

Více

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o 2013 Ocelové poklopy Poklopy MITECH s. r. o Šachtové ocelové poklopy typ A1 Typ Vnitřní rozměr Hmotnost ( kg) Cena černý lak Cena žár. zink. A1200200 200x200 2 518,- Kč 628,- Kč A1300300 300x300 4,5 660,-

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2011 RONN NEREZ

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2011 RONN NEREZ Odvodňovací podlahové systémy Ceník 1/11 Výrobky z ušlechtilé oceli RONN NEREZ Obsah Strana Standard Compact Samostatné vpustě R 00 2 DN100 3 DN150 3 Štěrbinové žlaby R 40 4 Štěrbinové žlaby R 50 CIP 6

Více

// LPU 40 nyní s kazetou C. Garážová sekční vrata

// LPU 40 nyní s kazetou C. Garážová sekční vrata // LPU 40 nyní s kazetou C Garážová sekční vrata Montážní data: stav k 1.5.2007 Obsah Obsah 2 LTE 40, drážka S, Woodgrain 3 LTE 40, drážka M, Woodgrain 4 LTE 40, kazeta S, Woodgrain 5 LTE 40, kazeta M,

Více

INFO 1/2015. NOVINKA Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka. INOVACE Nová zápachová uzávěra

INFO 1/2015. NOVINKA Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka. INOVACE Nová zápachová uzávěra INFO 1/2015 www.alcaplast.cz Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka INOVACE Nová zápachová uzávěra VENKOVNÍ ŽLABY Firma ALCAPLAST přináší moderní

Více

Šachtové poklopy určené pro podlahy v interiérech budov a pro venkovní plochy uzavřených areálů

Šachtové poklopy určené pro podlahy v interiérech budov a pro venkovní plochy uzavřených areálů Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Telefon +420 371 72 46 52 Telefax +420 371 72 30 05 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz Přehled produkce, ceny základních typů pro

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

ACO TopTek. Neviditelné. A přesto zde jsou. Šachtové kryty pro víceúčelové aplikace

ACO TopTek. Neviditelné. A přesto zde jsou. Šachtové kryty pro víceúčelové aplikace ACO TopTek Neviditelné. A přesto zde jsou. Šachtové kryty pro víceúčelové aplikace ACO TopTek Šachtové kryty ACO TopTek jsou bezpečné, spolehlivé a variabilní. A přesto jsou zcela nenápadné. Šachtové kryty

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

RBA - DĚLENÉ. RBA dělené

RBA - DĚLENÉ. RBA dělené RBA dělené 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 011 1 1 RBA - DĚLENÉ Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB. PLATNÝ OD 1.ledna 2013

INFORMATIVNÍ CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB. PLATNÝ OD 1.ledna 2013 držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 č. SMJ - 3121/2012 INFORMATIVNÍ CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 1.ledna 2013 Tento ceník nahrazuje ceník předešlý, platný od 1.4.2012 Zábojník s.r.o. Výroba cementového

Více

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD Liniové odvodňovací systémy Ceník 1/2010 RONN DRAIN

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD Liniové odvodňovací systémy Ceník 1/2010 RONN DRAIN Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD www.ronn.cz Ceník 1/2010 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Obsah Odvodňovací systém FLAT Vhodné pro instalace s požadavkem na nízkou stavební výšku jako

Více