LUDĚK MÍČEK starosta obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDĚK MÍČEK starosta obce"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, i když letošní zima byla skoro jarní, vítám vás všechny na našich stránkách v tomto už opravdu jarním období. Zima letos opět moc neřádila, ale i tak na silnicích zůstalo dosti nepořádku, který jste si většinou už uklidili, za což děkuji. Ušetřili jsme tak práci silnicím a třeba za to bude více opravených vozovek. Myslím si, že se osvědčily schránky nebo sáčky na psí exkrementy, bohužel se nám v některých místech ztrácejí celé svazky sáčků Myslím si, že to není to správné na svačiny. Opět chci požádat řidiče vozidel, aby omezili parkování svých aut na místních komunikacích. Požádali jsme o dotaci na poslední etapu výměny oken ve škole a zároveň také na opravu fasády. Je zpracován projekt na úpravu před kulturním domem, bude vydáno stavební povolení na nadstavbu nad požární zbrojnicí, konečně snad bude i povolení na výstavbu komunikace a sítí pro stavbu rodinných domků na Langrové louce. V plánu je zpracování projektu na výstavbu rozhledny nad obcí, nátěr a oprava fasády na kulturním domě a samozřejmě změna územního plánu, která souvisí s předcházejícími projekty. Na některé akce hodláme požádat o dotaci z fondů EU. Vážení občané, za uplynulé období se uskutečnilo několik zdařilých kulturních akcí, které si zaslouží poděkování pořadatelům. Nejlepším poděkováním ovšem stále zůstává velká návštěvnost připravených akcí. A bude jich ještě dostatek. Na setkání na zasedání zastupitelstva obce se těší LUDĚK MÍČEK starosta obce

2 POZVÁNKA na 7. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční ve středu dne 26. března 2008 v hodin v sále kulturního domu. Program: 1. Zahájení a volba komisí 2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok Změna územního plánu 4. Různé 5. Usnesení a závěr ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU VE II. ČTVRTLETÍ 2008 (DUBEN - ČERVEN) Odvoz bude organizován SLUMBI Bílovec vždy každé úterý v sudém týdnu. Upozorňujeme občany, že popelnicové nádoby je nutné po svozu schovat zpět a nenechávat na chodnících nebo komunikacích. Svoz bioodpadu bude zahájen 1. dubna a postupně bude rozšířen o jeden kontejner na každé místo. Více míst v současné době nebude, nenašli jsme vhodné místo na jejich umístění. Pokud vás něco napadá nebo máte tip, zavolejte. Za loňský rok se svezlo celkem 28,33 tun tohoto odpadu. Občas se vyskytne nepořádek kolem kontejneru, v jednom případě se stalo, že kontejner byl plný, tak občan vysypal vše na zem vedle kontejneru s myšlenkou, že je to v pořádku bohužel, není! Ani pytle s bioodpadem nelze pokládat vedle kontejneru. Víme, že počet kontejnerů zatím neuspokojí všechny, loňský rok byl zkušební, letos budou větší možnosti a v případě, že najdeme vhodné místo, ještě službu rozšíříme. Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu proběhne opět v jarních měsících, termíny jsou uvedeny dále na stránkách zpravodaje.

3 JUBILANTI V I. ČTVRTLETÍ 2008 ŘEHÁČEK Hugo STANOVSKÝ Jan MURCKOVÁ Alena HURÁKOVÁ Květuše Blahopřejeme oslavencům a přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody. Vzhledem k tomu, že v letošním roce dosahuje jubilea silný ročník 1958, přejeme všem našim občanům narozeným v roce 1958 hodně zdraví a štěstí. PŘIPRAVOVANÉ AKCE V OBCI 1. května 24. května 10. května 31. května července 2. srpna Fotbalové utkání Svobodní Ženatí Soutěž hasičů O pohár starosty obce Slatina Den matek Cesta pohádkovým lesem Oslavy 120 let od založení hasičů ve Slatině Tradiční akce spolku Jako Za Mlada INFORMACE A SDĚLENÍ Sběr železného šrotu se uskuteční dne Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu dne Výpisy z rejstříku trestů je možno vyřídit na počkání na Městském úřadě v Bílovci. Opět je možno se přihlásit do pořadníku na palivové dříví, tzv. dvojky. Cena 500,-Kč/m3, max. na rodinný domek 2 m3. Přihlásit se můžete od od hodin na obecním úřadě (osobně nebo telefonicky). Poplatek za domovní odpad a poplatek za psa je splatný do konce června STÁNÍ NA CHODNÍCÍCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

4 Rádi bychom Vám připomněli pár skutečností, které zajisté všichni řidiči dobře znají a také se tímto řídí v naší obci. Jak to vlastně je se stáním v ulicích a na chodnících? Zodpovíme v krátké citaci několika zákonů. Zák.č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na místních komunikacích 25 (1) Řidič smí zastavit a stát jen: a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace 25 (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 27/1 Řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na místních komunikacích 53 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce využívat. Zák.č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 11 (3) Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. Zák.č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na místních komunikacích 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích - Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní Co z toho všeho vyplývá? Buďme všichni ohleduplní vůči sobě a okolí a řiďme se alespoň rozumem! ZE ŽIVOTA ŠKOLY

5 Pohled z okna nám jasně říká, že jaro je tady. Zimních radovánek si děti příliš neužily, ale i tak se na ty jarní všichni těší. Hlavně proto, že školní rok se přehoupl přes polovinu a prázdniny jsou zase trochu blíž. Děti mají za sebou pololetní hodnocení a začátkem února proběhl zápis předškoláků do 1. ročníku. Bylo zapsáno celkem 8 žáčků, 3 chlapci a 5 děvčat. Koncem února jsme uspořádali maškarní ples pro děti. Ples se po všech stránkách vydařil, návštěvnost byla velká, tombola bohatá a děti si zasoutěžily i zatančily. Děkuji tímto všem, kdož se o zdárný průběh plesu přičinili. Zvláště rodičům dětí za množství cen do tomboly. HASIČI MGR. LIBUŠE KOTALOVÁ ředitelka ZŠ Slatina Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině zhodnotil na své výroční valné hromadě v prvním lednovém týdnu svoji práci za rok 2007 a rovněž pohovořil o svých plánech na letošní rok. Je totiž významný svým datem, neboť právě před 120 lety byl založen hasičský sbor ve Slatině. Oslavy tohoto výročí proběhnou ve dnech 18. a , kdy se uskuteční slavnostní schůze a poté v sobotu po budíčku slavnostní odpoledne s bohatým programem. Všichni jste samozřejmě zváni. Po výroční valné hromadě jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Sice bohužel s nízkou účastí, ale zato s velkým úspěchem a ke spokojenosti návštěvníků. Připravujeme sběr železného šrotu a snad občané tento odpad nechají pro hasiče a neodvezou si ho sami nebo nedají pokoutným sběračům, kterých se všude vyskytuje v jarních měsících mnoho. Neustále se pracuje na zdokonalování našeho hasičského vozidla, se kterým jsme hned dvakrát vyjeli k likvidaci spadlých stromů přes silnici po větrné smršti první březnovou sobotu jednou do Kostelního lesa a podruhé na cestu z obce směrem na Nový Svět. Život sboru můžete vždy aktuálně sledovat na webu hasici.obecslatina.cz. Těšíme se na setkání při společných akcích - soutěži, utkání v kopané, atd. VÝBOR SDH

6 TENISOVÝ KLUB SLATINA V letošním roce bude opět všem tenisovým příznivcům k dispozici tenisový kurt ve Slatině. Provoz Tenisového klubu i kurtu bude zahájen úvodní schůzí a brigádou všech členů klubu během května. Členové Tenisového klubu jsou povinni odpracovat na kurtu 5 brigádních hodin za rok, zejména před zahájením sezóny příprava kurtu, válcování apod. Zájemci o členství v tenisovém klubu Slatina a hráči pro sezónu 2008 se mohou hlásit telefonicky nebo SMS na nebo em na Členské roční příspěvky dospělí Slatina a Nový Svět dospělí mimo Slatinu studenti žáci do 15 let 300,- Kč 500,- Kč 200,- Kč 100,- Kč Ostatní zájemci o tenis - nečlenové klubu mají také možnost hrát na tenisovém kurtu. Půjčovné je 100,- Kč/hod. Všechny potřebné informace najdete ve vývěsní skříni přímo u tenisového kurtu nebo na internetových stránkách obce Slatina. JIŘÍ ŠINDLER Tenisový klub Slatina

7 ŠIROKOÚHLÉ KINO SLATINA Březen: ZBOUCHNUTÁ americká komedie Duben SVATBA NA BITEVNÍM POLI česká poetická komedie ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY francouzská komedie Květen 2008 Začátky představení v hodin, jednotné vstupné 40,- Kč VÁCLAV česká tragikomedie RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT americký širokoúhlý dobrodružně válečný film NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA česká pohádka Červen TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ americký širokoúhlý thriller ZLATÝ KOMPAS americká širokoúhlá výpravná fantasy Začátky představení v hodin, jednotné vstupné 40,-Kč Začátky představení v hodin, jednotné vstupné 40,-Kč POZVÁNKA

8 Tradiční letní akce Jako Za Mlada letos proběhne 2. srpna Spolek JZM zve na desátý ročník vyhlášené recesistické akce ve Slatině. Připravujeme tradičně netradiční recesistický program, hudební dárek pro seniory, dětský koutek pro juniory, taneční stan, RedBull bar na vodě a zvučný program na hlavní scéně. Chybět nebude ani ohňostroj. Sledujte webové stránky nebo příští vydání zpravodaje. SPOLEK JZM INZERCE

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE. Slovo starosty. Pořízení hasičského auta. 9. červenec 2015 Zdarma do každé domácnosti Číslo 2 ročník 2015 - 1 -

ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE. Slovo starosty. Pořízení hasičského auta. 9. červenec 2015 Zdarma do každé domácnosti Číslo 2 ročník 2015 - 1 - ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 9. červenec 2015 Zdarma do každé domácnosti Číslo 2 ročník 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, čtenáři, dostali jsme se do poloviny letošního roku, máme před sebou léto a pro

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2

ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2 KRHOVSKÝ ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2 Základní škola Krhová v novém školním roce Prázdniny utekly jako voda a najednou tu bylo pondělí 2. září 2013. V tento den, přesně v 8.00 hodin byla nová základní

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009 Slovo starosty Vážení spoluobčané, čtenáři, dlouhá zima je za námi a s nástupem teplejšího počasí budeme pokračovat

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM krásné prožití vánočních svátků plné radosti, lásky a vzájemného porozumění, pevné zdraví, a šťastné vykročení do nového roku.

Více

Hvězdlický zpravodaj Číslo 3 říjen 2011

Hvězdlický zpravodaj Číslo 3 říjen 2011 Hvězdlický zpravodaj Číslo 3 říjen 2011 Milý čtenáři zpravodaje. Podle data v kalendáři, na který se dívám, je podzim. Podle modré oblohy bez mráčků a čísla 25 na teploměru, vrcholící léto. Jakoby příroda

Více

Slovo starosty 1/2010

Slovo starosty 1/2010 Slovo starosty Letošní zima s nezvyklým přídělem sněhu nám všem přidělala několik starostí navíc co se týče úklidu komunikací, řidičům v podobě poničených komunikací, obecnímu úřadu zvýšenými finančními

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

www.breziumikulova.cz

www.breziumikulova.cz Březácký zpravodaj 1/2014 Dobrý den sousedé, přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit. Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více