ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. tel.: Zn.: Brno i okraj HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ I OKOLÍ ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. tel.: KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá. tel.: ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 19/2009 BŘEZEN ČÍSLO 3 KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ I OKOLÍ pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. tel.: Zoo v březnu Zoobál, od 20 hodin. Tradiční 9. Zoobál. V programu vystoupí: Little Band, Lodníci, taneční skupina Abanico. Kontakt: Markéta Müllerová, DiS., tel.: Maškarní bál, hodin. Zábavné odpoledne pro děti s Brněnskými písničkovými tetinami. Kontakt: Zuzana Sommerová, tel.: NABÍDKA KLIMATIZACE Vyřeší příjemné prostředí bytů, RD i kanceláří KLIMATIZACE BRNO s.r.o., Horní 32, Brno **Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * použité fotografie: archiv, Ing. Kurt Barták, Václav Kříž * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Zapojte se do soutěží na záchranu evropských masožravců Evropská asociace Zoo a akvárií (EAZA) vyhlásila v pořadí již osmou kampaň na záchranu ohrožených živočichů. Pro rok 2009 je to Kampaň na záchranu evropských masožravců. Evropským masožravcům můžete pomoci i Vy, zapojíte-li se do soutěží vyhlášených Zoo Brno. Informace na BEZPLATNÁ NÁVŠTĚVA - KVALITNÍ MONTÁŽ - RYCHLÝ SERVIS BŘEZEN DUBEN MIMOŘÁDNÉ SLEVY firma založena v r.1992 tel./fax: , , Co nás zajímá: Katolický dům němý svědek historie i současnosti Letos mi bude osmdesát. Popřát mi asi nepřijde nikdo. Co je to osmdesát let v životě budovy? Jsem mladý, zralý nebo starý? Nevím Kdysi tu býval Zaplatilův statek, ale to už je víc než osmdesát let Od těch dob se hodně změnilo, strašně moc se toho stalo. Kolik lidí vstoupilo do mých dveří, kolik lidí si tu připíjelo, oslavovalo, tancovalo, plakalo, cvičilo, kolik lidí se tu bralo, kolik malých človíčků vítalo Co jsem musel vyslechnout a vydržet! Kolikrát jsem se líbil i nelíbil. Už dávno mne odepsali a pak znovu vzkřísili. Býval jsem centrem dění i zapomnění. Byl jsem odsouzen k samotě, moje jméno zmizelo z fasády i povědomí, ale dnes zase žiji naplno. Nestačím sice moderní době tak, jak by si okolí představovalo, ale jsem tu. Pamatuji si toho velmi mnoho, mnohé jsem už zapomněl, na něco si nevzpomenu. Dobrá, zkusím vzpomínat. Moje zrození připadá na rok Pan farář Pilař, pan František Křivánek a vůbec omladina byla tehdy tak čilá hrálo se divadlo, pořádaly šibřinky, masopusty, při farním kostele existovalo sdružení na podporu církevních a katolických akcí, existoval spolek katolických žen! Není divu, že tito všichni chtěli mít možnost se někde scházet, oslavovat, družit se. Podřídili tomu vše pořádali dožínky, plesy, ostatky, divadelní představení atd. výtěžek sloužil k mojí stavbě. Založili Spolek Katolického domu, jehož členové půjčovali peníze, někdy i darovali, právě Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] 1,4,5 Co nás zajímá: Katolický dům němý svědek historie i současnosti 2 Mateřská škola nestačí 3 Ze života v obci: Ohlédnutí za plesovou sezónou 6 Na slovíčko s 7 Solím, solíš, solíme 7 Hledáme stromovou superstar 7 Našim dětem: Hádanka pro nejmenší 8 Program Klubu maminek Krteček 9 Cvičení rodičů s dětmi 8 Pétanque klub rozjíždí juniorský tým 9 Program centra volného času, o. s. 9 Autodrom Brno kalendář akcí v březnu 9 Vstupenky na MS cestovních vozů v prodeji 10 Z jednání zastupitelstva 10 Řidiči, chcete vědět, jak jste na tom s body? 11 Poplatek za komunální odpad 11 Brněnská MHD slaví 140 let 12 Fejeton: Dodatek k česko-českému slovníku 13 Konečně! 13 Vaše cesty k bezpečí: Víte, jak bezpečně topit? 13 Koutek úsměvů 14 Dopis z nemocnice ŽIVOTNÍ STYL 15 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 15 Společenské centrum Bystrc 16 ZOO v březnu [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Ohlédnutí za plesovou sezónou ples myslivců, důchodců, dětský karneval, ples Víry a světla, Slováckého krúžku a ostatková zábava Mateřská škola nestačí Letošní zápis do mateřské školy byl opět plný emocí. Ze stovky zapsaných dětí mohlo být přijato jen 45. Žebětín zkrátka mládne a žije. 2 STRANA STRANA 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] Katolický dům němý svědek historie i současnosti Dokončení ze str. 1 na mne. A ty brigády! Jen tak jsem mohl vyrůst z práce dobrovolníků, kteří zdarma stavěli a stavěli. Po roce 5. července 1930 jsem tu slavnostně stál nový a krásný, splněný sen. A pak to začalo! Spolky se předháněly, co vše uspořádají. Tělovýchovná jednota Orel pořádala veřejná vystoupení, hrál se volejbal, stolní tenis, pořádaly se turnaje. Byl jsem svědkem mnoha divadelních představení, plesů, tanečních zábav, šibřinek i osvětových přednášek, hodů v tradičních žebětínských krojích, národopisných slavností jako jsou dožínky, selská svatba. Viděl jsem moravskou, českou i slezskou besedu. V části dnešní zasedací místnosti vznikla knihovna a uloženy tam byly divadelní rekvizity. Jak mi to ve třicátých letech slušelo! Pak přišla německá okupace a spolková činnost byla zakázána. V roce 1941 se ke mne přimkl domek, který je dnes už mojí součástí. Druhá světová válka mi nepřidala na kráse, potřeboval jsem opravit. Ale bylo nutné pomáhat tak jsem v sále poskytl útočiště mnoha raněným. Lůžko vedle lůžka, parkety nasáklé krví prostě provizorní nemocnice. Válku vystřídal mír a mne členové Spolku poopravili šrámy, abych dál sloužil. Jenže v roce 1948 byly spolky zase zakázány. Zmizela knihovna, utichla spolková činnost. Hostinec, který býval v prostorách dnešní knihovny, se uzavřel na začátku padesátých let. Jeho kuchyně slouží dnes jako klubovna skautů. Padesátá léta ze mne udělala svědka úplně jiných akcí. Sousední domek byl až do roku 1955 soukromý. Pak se do jeho místností nastěhoval místní národní výbor, který měl své sídlo od roku 1945 u Zaplatilů na Křivánkově náměstí, naproti sousoší sv. Jana Nepomuckého. Postupem času z prostor hospody vznikla svatební síň a pořádalo se v ní vítání občánků. Do horního patra se nastěhovala pošta, do přísálí mateřská školka. Všechno vypadalo trochu jinak. Vstup do sálu byl v místech dnešního výčepu, hezky po schodech, pod nimiž stály bradla, bedny a jiné tělocvičné náčiní. V šedesátých letech se skauti scházeli ve sklepení dnešní kotelně a zasedací místnosti zastupitelstva. V sedmdesátých letech se otevřela místní pobočka knihovny tam, kde sídlí dodnes. V roce 1977 se mateřská škola přestěhovala do nové budovy mezi ulicemi Drdy a Otevřená. Vítání občánků se přesunulo do zasedací místnosti vedle pošty. Ve dvou místnostech, které dnes slouží stavebnímu úřadu, byla zřízena čekárna a ordinace dětského lékaře, který k nám asi jednou za 14 dní přijížděl. Dá se říci, že kromě pošty a bytu v horním patře původního soukromého domku jsem byl opuštěný. Nikdo mne nevyhledával, nikdo mne nepotřeboval. Vybavení mizelo, kamna v sále byla věčně studená, okna rozbitá. Prach, špína, zima a pusto. Byl jsem bez budoucnosti a snad i bez minulosti. Kdo pamatoval moje nejlepší léta i moje jméno, odcházel. A tak se nechodilo ke mně, ale na výbor nebo do orlovny. A pak jsem se dočkal. Moje jméno bylo vzpomenuto Katolický dům. Vím, skoro každý se divil, o kom je řeč. Zapomenutý název, který byl připomínkou zakladatelů sdružení při farnosti Žebětín, se znovu objevil v řeči, v tisku. V roce 1990 zbývající členové zrušeného Spolku Katolického domu chtěli navázat na úsilí předků. Byl jsem však ve zbídačeném stavu v havarijním, jak se říká. Nutně jsem potřeboval opravit. V roce 1992 se podařilo od tehdejšího správce budovy Správy nemovitostí města Brna získat na moji opravu nějaké peníze. Zase se našli dobrovolníci, kteří mne opravovali. Jen větší zednické práce byly hrazeny učňům z družstva Stavba Brno. Dostal jsem novou plechovou střechu nad sálem, kde zatékalo, opraveny byly i střechy nad přední částí budovy, změnilo se jeviště, prostor za jevištěm a pod jevištěm s novou kotelnou, obnovy se dočkala izolace, nové podlahy přísálí, změněn byl vchod do sálu do dnešní podoby a zřízen výčep. Nová elektroinstalace, osvětlení, vnitřní a vnější nátěry, výmalba vnitřní části i nová fasáda, oprava komínů včetně klempířských prací, okna byla zasklena, zmodernizováno sociální zařízení, zřízeno plynové vytápění a připojení na kanalizační sí. Jak jsem ožil! V prosinci roku 1997 jsem byl vrácen původním majitelům Spolku Katolického domu. Jen ty pozemky okolo už Spolek ponechal městu (dnešní hřiště za budovou, parkoviště a parčík před budovou, příjezdovou cestu až po vývěsky, stojící kdysi na pozemku Spolku). Najednou o mne byl zájem. Zůstat chtěla pošta, knihovna, skauti i úřad, sídlící v bývalém rodinném domku od roku Sál chtěla využívat škola k hodinám tělesné výchovy, zájem o pronájem měly firmy i vznikající spolky. Spolek Katolického domu obnovil svoji činnost jeho posláním bylo a je sdružovat občany a příznivce, pořádat kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a jiné společenské akce, působit na jejich vzdělanostní úroveň a na posílení jejich vědomí občanské sounáležitosti v duchu křes anského ekumenismu. A hlavně všechny akce musí být v souladu s křes anskou morálkou, jak praví Stanovy původní i současné. Začal mi nový život. Staronový pán mne částečně předal do správy úřadu. Peníze, které pronájmem vydělal, investoval do mého zvelebení. Dostal jsem nová okna i dveře, zateplení stropů, opravil se mi byt, který te slouží úřadu, zbaven jsem byl části dvorního traktu, který se rozpadal. Dvakrát mi opravovali fasádu v průjezdu, ale tu mi nenechavci stále ničí. Jsem plný života. Děti se střídají s dospělými, výstavy, zábavy, prodejní akce, divadelní představení. Soukromě jsem hostil i celebrity Kamila Střihavku, Jana Nedvěda, Jožku Šmukaře. Prožívám š astné období, co říkáte? Není snad jediného člověka v Žebětíně, který by mne nenavštívil, který by nevěděl, kde stojím. Budoucnost? Té se neobávám. Zanikne-li Spolek, dostane mne římskokatolická farnost kostela sv. Bartoloměje v Žebětíně. Nevím, zda pak budu stále sloužit tomu co dnes. Možná mne už nikdo nebude potřebovat. Možná se nikdo nebude chtít setkávat. Informace se budou předávat jinak a jinde. Nu což, to neovlivním. Od toho jste tu Vy. Já jsem jen němý svědek událostí. Ale sloužit dobrým věcem bych chtěl dál... Váš Katolický dům (ze vzpomínek a s laskavou spoluprací p. Josefa Berana sepsala Ivana Faktorová) 4 STRANA STRANA 5

4 [ NA SLOVÍČKO S... ] [ EKOLOGIE ] MUDr. Pavlínou Zharfbinovou, naší lékařkou Scházíme se v době končící chřipkové epidemie a na tu také přijde řeč. Ale pěkně po pořádku. Od kdy působíte v Žebětíně? Od loňského roku, kdy jsem převzala praxi a tuhle ordinaci po panu doktoru Jedličkovi. Pamětníci vědí, že jako první začala v Žebětíně ordinovat v roce 2000 paní doktorka Svobodová. První tři měsíce jsem ještě pracovala pod firmou Bohemia Medica s. r. o., pak už jako soukromě praktikující lékařka pro pacienty Všeobecné a všech dalších pojiš oven. Vím, že v Žebětíně také bydlíte. Co byste ještě prozradila ze svého soukromí? Jsem vdaná, mám dvě dcery, kterým je 10 a 12 let. Manžel je také lékař. Nerozhodovala při volbě povolání nějaká rodinná tradice? Ne, rodiče měli jiné zaměření. Já jsem byla přijata po maturitě na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem v roce 1995 promovala. Po povinném kolečku v různých medicínských oborech a další praxi jsem před nástupem do Žebětína působila na ARO v Třebíči, odkud také pocházím. S ordinací jste zdědila i zdravotní sestru a moc ráda. Paní Šoubová je poklad vzhledem ke zdejšímu dlouholetému působení zná téměř všechny pacienty a jejich eventuální potíže, což je výhoda. A kolik pacientů máte v současné době zhruba v evidenci? Kolem osmsetpadesáti. Zvládly bychom i víc, proto i nové obyvatele naší rozrůstající se obce s radostí přivítáme. Také si myslím, že je výhodné mít svého lékaře v místě a nejezdit v nemoci někam do centra. Navíc je hned vedle ordinace lékárna a spolupráci s panem lékárníkem si také moc pochvaluji. Vím, že za některými pacienty docházíte i domů. Ano. Po domluvě, nebo po pracovní době vykonám návštěvu starších nebo vážněji nemocných u nich doma. K našemu povídání jsme se sešli ve středu, kdy ordinujete až do 18 hodin. V ostatní dny jsme tu od 7.30 do 13 hodin a ve středu odpoledne od jedné do šesti, aby nás mohli navštívit pacienti i po své práci. A ještě k té chřipce. Já jsem ji zatím nedostal, možná proto, že jsem se nechal očkovat. Pozorovala jste větší nával ve vaší malé čekárně než obvykle? Mírný nárůst jsem zaznamenala hlavně tento týden v pondělí. Mnozí lidé se snaží přes víkend vyléčit sami a teprve, když se to nepodaří, jdou v pondělí k lékaři. A to očkování vám schvaluji, určitě pomáhá. Je ovšem třeba se dát očkovat včas, vždy jednou za rok od října do Vánoc, nejpozději však v prvním lednovém týdnu. Jak sama pečujete o své zdraví, jak relaxujete? Času je málo, ale občas vyrazíme s celou rodinou na lyže, nebo si zaplavat. A moc se nám zalíbil bowling. Za čtenáře občasníku děkuji za radu a já sám za příjemný rozhovor. Co Vám závěrem popřát? Snad více pacientů, ale zároveň aby se všem dalo úspěšně pomoci od jejich potíží. F. Zacharník Solím, solíš, solíme aneb jak v zimě na chodníky ekologicky Hledáme stromovou superstar Našim dětem Tentokrát hádanka pro nejmenší Kutálí se zlatý míč... A když zmizí, den je pryč. Co je ta věc kulatá? Už to víte, mrňata? Stačí myslet maličko. Je to přece..! [ sluníčko ] Přemýšlíte nad alternativou k posypové soli v době, kdy povětrnostní podmínky vytváří ve městě kluziště? K životnímu prostředí šetrnější náhrada existuje jde např. o posypy na bázi drceného keramického kameniva (jíl bez soli a dalších chemických přísad), který zdrsňuje zledovatělé plochy. Jsou účinné i při teplotě minus patnáct stupňů. Jeden takovýto výrobek, dokonce s certifikátem ekologicky šetrný výrobek, se prodává pod názvem Ekogrit. Na jaře jej lze zamést a bu jím zkypřit půdu, nebo ho schovat na příští rok. A pokud nad alternativou mávnete rukou, vězte, že podle výzkumů solení mimo jiné: škodí městské zeleni způsobuje postupné zasychání listů od okrajů k řapíku, jejich odumírání a opadávání, časté rašení nových listů, jejich opětovnou nekrotizaci a předčasný opad, spolu s nahrnováním nasoleného sněhu, průsakem, posypem a rozstřikem břečky zatěžuje půdu pod stromy od 1,16 až do 4,7 kg soli na 1 m 2, narušuje proces biologického čištění vod a komplikuje tak provoz čistírnám odpadních vod, poškozuje tlapky domácích, ale i divokých zvířat ve městě, poškozuje obuv, stejně jako pneumatiky jízdních kol a automobilů. S dotazy a připomínkami se můžete obracet na naši Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9, tel.: , Mojmír Vlašín a Petr Ledvina Ekologická poradna Veronica ZO ČSOP Veronica v partnerství se Statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna vyhlašuje již desátý ročník ankety Brněnský strom roku. Nominujte váš oblíbený, výjimečný strom do 8. dubna Do hlavní kategorie hledáme významný strom českého či cizokrajného původu, do vedlejší kategorie strom u školky, školy či univerzity a zvláštní cenu může získat strom se silným příběhem. Podrobnosti a doprovodné akce najdete na nebo v Ekologické poradně Veronica na Panské ulici 9 v Brně. 6 STRANA STRANA 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Ž Ebětínský PÉtangue Club Ž EPEC Klub maminek Krteček Kdy: každé úterý od 9.15 do hodin Kde: v tělocvičně Katolického domu na Křivánkově náměstí S sebou: sportovní oblečení a obuv a samozřejmě dobrou náladu Kontakt: Katka Kamenická, tel.: Magda Pilná, tel.: Cvičení rodičů s dětmi Kdy: každou středu od do hodin Kde: v tělocvičně Katolického domu na Křivánkově náměstí S sebou:sportovní oblečení a obuv, pití, dobrou náladu Součástí každého setkání je cvičení s dětmi za doprovodu básniček a písniček, krátká pohádka a výtvarné tvoření. Nechybí ani svačinka pro děti a káva či čaj pro maminky. Klub maminek i cvičení rodičů s dětmi je určeno pro děti ve věku 1 6 let. Program na březen Barevná setkání začínáme bílou a modrou barvou. Těmto barvám přizpůsobte i Vaše oblečení. Cvičení prstová masáž. Vv sněží, jen na papíře! Dnes se oblečeme do barvy červené a žluté. Vv vyrobíme sluníčko Dnešní setkání je v barvě zelené. S sebou dva šátky. Vv prstové barvy (horší oblečení) Přijede k nám Matýsek. Prodejní výstava bavlněného textilu pro děti i dospělé. Pro děti připraven program v tělocvičně. Dnes bez svačinky Oblečení v barvě hnědé a černé. Cvičení postupné uvolňování těla aneb jak rosteme. Vv vyrobíme si stojánek na tužky, s sebou kelímek od jogurtu. Pétanque klub rozjíždí juniorský tým Ve druhé polovině března 2009 zahájí pétanque klub ŽEPEC činnost mládežnického družstva. Srdečně zveme zájemce o tuto nádhernou tradiční francouzskou hru na nábor hráček a hráčů ve věku 7 14 let, který proběhne 4. 3., 8. 3., a od v areálu fotbalového hřiště SK Žebětín. Další informace získáte na: či na u Těšíme se na vás s pozdravem Koulím zdar!. ŽIVOTNÍ STYL Program Centra volného času Žebětín, o. s. Rádi bychom vám nabídli KARAOKE večer zpívání pro všechny. Techniku máme k dispozici, pokud máte chu od plic si zazpívat, ozvěte se, domluvíme se podle vašich zájmů. V úterý od 19 hodin proběhne ve Velké zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žebětín další cestovatelská beseda tentokrát nám V. Zvěřina představí Velký vandr Jenisej 2006, Příspěvek na pronájem a stylové občerstvení 30 Kč. V sobotu nás čeká další seminář Cvičíme pro dobrý pocit s lektorkou Ivetou Vlnovou z KSG MS Brno. Přij te si protáhnout i zpevnit tělo do tělocvičny Katolického domu od 9.30 hodin na dvě hodinky, s sebou obutí a oblečení do tělocvičny (doporučujeme mikinu a teplé ponožky navíc), velký ručník a oblíbenou podložku, pití a 60 Kč. Otvírání studánek proběhne během krátkého výletu k Helenčině studánce v neděli Ze zastávky Ríšova vyrazíme v 10 hodin. Začátkem dubna se uskuteční v Katolickém domě Velikonoční dílničky pro děti spojené s pohádkou. Nabídka letní činnosti (několik turnusů příměstských táborů a jeden tábor putovní) je na samostatných plakátech a na webových stránkách (www.hlasatel.atlasweb.cz). Máte-li zájem podílet se na práci s dětmi, ozvěte se, budeme rádi. Přihlášky na akce (pokud je u akce uvedeno), dotazy a náměty na činnost zasílejte prosím prostřednictvím sms na tel.: nebo em na adresu Ivana Nanjo Kolaříková Autodrom Brno kalendář akcí v březnu LE BRNO 12hodinový vytrvalostní závod automobilů Závod do vrchu Vstupenky na Mistrovství světa cestovních vozů v prodeji Od pátku 16. ledna 2009 mohou fanoušci rychlých kol nakupovat vstupenky na brněnský podnik Mistrovství světa cestovních vozů FIA WTCC, který zavítá na brněnský Automotodrom těsně před prázdninami, června Na závodní dráze nebudou ani letos chybět bývalí piloti Formule 1 v čele s Alessandrem Zanardim či český jezdec Michal Matějovský. Vstupenky jsou v prodeji na vstupenkovém oddělení Automotodromu Brno nebo on-line na 8 STRANA STRANA 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín se na svém mimořádném zasedání, konaném dne 14. ledna 2009 usneslo, že Podporuje projekt ZŠ Otevřená s tělocvičnou dle projektové dokumentace ze dne Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 25. zasedání, konaném dne 21. ledna 2009 Vzalo na vědomí termíny předkládání zpráv předsedů výborů o činnosti pilotní projekt domácího kompostování v MČ Brno Žebětín (odložený bod z 24. jednání) veřejnoprávní smlouvu (bod mimo pořad) Doporučilo mimosoudní řešení formou dohody o narovnání, tj. uznání výlučného vlastnictví pana Procházky k pozemku p. č. 261/2 a části pozemku p. č. 258/5 zastavěného podestou schodiště (2 m 2 ) a výlučného vlastnictví pana Staníka k pozemku p. č. 258/4 a zbývající části pozemku p. č. 258/5 (9 m 2 ), vše k. ú. Žebětín oproti poskytnutí finanční kompenzace ve prospěch města Brna Schválilo žádost Klubu důchodců Žebětín o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě žádost organizátorů výstavy betlémů o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě podnikatelský záměr na sportovní areál v Žebětíně rozpočtové opatření 1/2009 po úpravách žádost o poskytnutí dotace na rok 2009 na stavbu jezdecké sochy Jošta Moravského ve výši 3000 Kč včetně darovací smlouvy (odložený bod z 24. jednání) změnu termínu 26. jednání ZMČ Brno- Žebětín na (bod mimo pořad) rozpočtové opatření 2/2009 (bod mimo pořad) Jmenovalo Boženu Ptáčkovou členkou Výboru pro rodinu a zdraví při ZMČ Brno-Žebětín dnem schválení Souhlasilo se stavbou elektrického vedení Žebětín Škola, VN, DTS, NN, trafostanice bude umístěna dle projektu ÚR pro ZŠ Otevřená odsouhlaseného dne Řidiči, chcete vědět, jak jste na tom s body? Od poloviny února můžete získat Výpis bodového hodnocení řidiče prostřednictvím pobočky Czech POINTu na ÚMČ Brno-Žebětín a zjistit tak stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Pro vyhotovení výpisu potřebujete platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti udávat číslo řidičského průkazu. Správní poplatek je za první stránku 100 Kč, za každou další 50 Kč. Více na index.php?q=node/254. Poplatek za komunální odpad Každá fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na území města Brna, je povinna zaplatit místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, a to nejpozději do ve výši 500 Kč za osobu. Možnosti úhrady: 1) bezhotovostním převodem: účet číslo /5400, konstantní symbol 1318, variabilní symbol rodné číslo poplatníka 2) poštovní poukázkou: číslo účtu a variabilní symbol jako u bodu 1), účel platby místní poplatek za komunální odpad, adresa majitele účtu Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Brno 3) v hotovosti a) Šumavská 33, budova A celoročně b) Malinovské nám. 3, pokladna v přízemí březen až květen Brněnská MHD slaví 140 let svého vzniku Brněnská městská hromadná doprava letos slaví 140 let od svého vzniku a řadí se tím mezi evropská města s historicky nejstarší hromadnou dopravou. Pro DPMB, a. s. je to velmi významné výročí a připravil proto celou řadu akcí, které jej budou po celý rok připomínat. Kromě oblíbených dnů otevřených dveří v podnikových areálech se mohou Brňané i návštěvníci města těšit například na výstavu věnovanou 140. výročí vzniku MHD v Brně. Připravujeme ji v obchodní galerii Vaňkovka a měla by nejen ukazovat historii, ale také mapovat současnost a přiblížit veřejnosti hromadnou dopravu jako zajímavou součást života města. Výročí věnujeme rovněž publikaci srovnávající historickou a současnou hromadnou dopravu v Brně. V únoru 2009 bude v informační kanceláři DPMB, a. s. na Novobranské ulici 18 zahájen prodej turistických známek věnovaných výročí. Pokladní hodiny: denně 8 12 hodin, pondělí a středa hodin, úterý a čtvrtek hodin. Pokud máte tři a více nezaopatřených dětí, lze za splnění zákonných podmínek uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti. Podrobnosti a informace na tel.: , fax: , oficiální stránky MMB ÚMČ Brno-Žebětín 10 STRANA STRANA 11

7 [ FEJETON ] [ OSTATNÍ ] Dodatek k česko-českému slovníku Nejvěrnější čtenáři si možná vzpomenou, že před více než třemi roky jsem na tohle téma už mudroval. Jenomže čas pokročil a dalších výrazů přibylo. Takže jsem usoudil, že je třeba nové výrazivo opět doplnit do našeho slovníku, abychom především při konverzaci s potomky a prapotomky mohli také zasáhnout do rozhovoru, byli zkrátka in a nikoli out. Pokud náhodou nevíte, znamená to, že víme, o čem je řeč a nejsme úplně mimo. Už tehdy jsem psal, že slůvka z angličtiny se používají víc a víc, a že se tomu asi nedá zabránit. Ke cti a chvále mladé generace musím říci, že nevyslovují otrocky některá slova z tohoto světového jazyka, nýbrž je hezky počeš ují. Neříkají už, když s něčím souhlasí, oukej, nýbrž pěkně óká, v omluvě už neužijí sorry, nýbrž soráč. A když se má něco řešit poctivě, dřív bychom my sami řekli ve smyslu fair-play, tak to bude zkrátka na férovku. Kladně musím také hodnotit, že mládež začala používat i slova, která už upadala v zapomnění. Tuhle jsem slyšel hlášku, že oběd byl třeskutě dobrej, že to byla brutální mňamka. Jindy, že by někdo neměl nějaký problém hrotit a zbytečně prudit, nýbrž se hodit do klidu, aby z toho nebyl potom nakonec úplně vorvanej nebo vyklepanej. A radši se do toho nemontovat. Shledávám i pozitivnější přístup k životu, k jistým překvapením. Zatímco my jsme se při nějakém zjištění něčeho dobrého zmohli na záporné slůvko no né?, naši mladí zajásají zvoláním týýý jo! Cítíte ten optimizmus? Je-li něco značně překvapivé, reagují slůvky až tak? nebo pochvalným zahučením ty bláho! Z už dříve užívaných slov je stále frekventované spojení, že je něco hustý. (Nejde ovšem v žádném případě o kapalinu, ale pochvalu, až podiv nad něčím zvláštním, povedeným.) Hodnocení něčeho obzvláště příjemného se popíše slovem vymazlený. Další kladný posun vidím i v jistém zjemnění by odmítavého stanoviska. Uvědomuji si, že naše na něco kašlat, na něco se vykašlat nebylo zrovna moc kultivované. Kašlem se přenáší kapénková infekce a to nyní, v době častých chřipkových epidemií není zrovna nejlepší. Oč lépe zní na to ti peču, popřípadě roztomilé na to hážu bobek? Oproti našemu hodnocení někoho, kdo podle našeho starého názoru patří do stáje, užije dnešní mla och trefné označení vypatlanej idiot. A když někdy někdo přežene nějakou oslavičku, jde si zapařit a posléze hodnotí, jak že se s přáteli upravili, oznámí to sdělením byli jsme na prach. Že depka je už docela běžné slovo, které používá kdekdo, je dávno známo. Líbí se mi ovšem nové přídavné jméno depkoidní. Význam některých výrazů, bohužel, zůstává poněkud nejasný. Nevíte náhodou, jak si mám vyložit slova nedělej zagorku? Teprve po dlouhém zkoumání jsem zjistil, že hafo znamená hodně, mnoho. To výraz, že je něco lepší, než drátem do oka, chápu docela snadno. A konečně: mé badatelské úsilí slavilo nedávno úspěch, když jsem se osmělil zeptat skupinky mladých obojího pohlaví, co znamenají dvě slova, lišící se pouze předponou. Místo nahrabat si se prý říká načunkovat, kdežto místo vymluvit se použijí výraz vyčunkovat. No řekněte kam na to ti mladí chodí? Nijak vás nenutím, ale možná by bylo dobré si alespoň některá slova doplnit do vaší slovní zásoby. Abyste totiž nebyli out, nýbrž in... F. Zacharník Konečně! Kdysi dávno, když jsem byl mladší, přemýšlel jsem, proč v Žebětíně není více hudebních aktivit. Měl jsem na mysli třeba bigbítovou kapelu, taneční kapelu, či trampskou skupinu. Je pravda, že míst na scházení, čili trénink, bylo tenkrát méně než dnes. Jediná hospoda U Jílků, snad hasička, snad u někoho doma v soukromí. Sál katolického domu byl po mnoho let uzavřen, zjevně proto, že v jeho přísálí byla mateřská školka. Časy se ale mění. Hospod je jako máku, ale především máme sál s přísálím a se šenkem. No a právě zde proběhla v sobotu 3. ledna 2009 akce Žebětínské trampobraní. Co říct? Co napsat? Dobře připravená akce, zaplněný sál, zajištěné občerstvení, přiměřené vstupné. Kvalita účinkujících se zlepšovala od vystoupení k vystoupení, aby pak na závěr gradovala polomístní trampská skupina Kati. Všichni víme, o koho jde. Přátelé, kamarádi díky! Jen houš!! Červinka Vlastimil P.S. Udělejme z této akce pravidlo, zahrajme pro veřejnost třeba i vícekrát v roce. Možnosti na to jsou. Napsáno opožděně, ale přece jako poděkování trampské skupině T. K. Kati za zorganizování příjemného večera. Vaše cesty k bezpečí: Víte, jak bezpečně topit? Při vytápění bychom měli dodržovat několik bezpečnostních zásad: - topidla umístěte do bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, - použijte nehořlavé podložky pod kotel na pevná paliva, - pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří (plasty, gumy ), - zabezpečte dostatečný přívod vzduchu, - nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin, - žhavý popel ukládejte do nehořlavých nádob, - dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů, - nechejte si pravidelně zkontrolovat a vyčistit komín. Další rady najdete podrobněji na Koutek úsměvů: Jak vyložit některé výrazy ponorka = vdova po Norovi mandolína = údolí mužů pacifikace = amputace horní končetiny paraple = sbohem bláznovi Havana = údiv bezdomovce v koupelně mikrofon = velmi malý hrabě netopýr = bruttopýr tarapýr policajt = sestava monocajtů telegrafní tyč = jedle po ekonomické krizi Všimli jsme si Nedávno využil sálu Katolického domu k pracovním účelům Kamil Střihavka, zpěvák a představitel řady muzikálových rolí. Poprosili jsme jej o podpis do Kroniky obce STRANA STRANA 13

8 [ DOPISY ČTENÁŘŮ ] [ POZVÁNKY ] Dopis z nemocnice Úvaha ponaučení zamyšlení několik dobře míněných rad, aneb, za co rozumného utratit peníze na Vánoce, Velikonoce, k svátku, nebo jen tak. Když tak čtu noviny, poslouchám rádio či televizi a slyším od přátel, od sousedů o chorobách, které se vracejí nebo už jsou a začínají nás zlobit (černý kašel, tuberkulóza, žloutenka, zánět mozkových blan, borelióza atd.), nemám z toho dobrý pocit. Jak z toho ven? Přestože jsem laik, rád bych napsal na tuto věc svůj názor a rád bych se s vámi o něj také podělil. Mám k tomu celkem oprávněný důvod momentálně totiž ležím v Bohunicích na infekčním oddělení a moje diagnóza zní: lymská borelióza. Mnohým z vás neříkám nic nového, protože jste absolvovali to co já, možná ležíte vedle v pokojích a já to ani nevím. Jisté je, že tyto problémy má mnoho lidí a musím vás trochu postrašit jsou na tom někteří daleko hůř zdejší příjmová ambulance pracuje nepřetržitě a lůžka jsou plně obsazena. Moje zpově je určena těm, které to zatím nepotkalo. Jde o pár dobře míněných rad, abychom nebezpečí, které nám hrozí z klíš at a jiné havěti, co nejvíce eliminovali. lesti hlavy, kloubů, svalů, horečka a různé jiné, hlásit to lékaři antibiotika eventuálně odběr krve. Inkubační doba je zhruba několik dnů, týdnů, měsíců a možná několik let. To je na tom to záludné. Léčba se provádí antibiotiky, nebo příslušným počtem kapaček na infekčním lůžkovém oddělení. Hrůzné je, že nemusíte mít žádné větší potíže! Veškerá vyšetření se možná doplní o vzorek mozkomíšního moku, který se bere z oblasti zad, bederní páteře, tzv. lumbálka. Tohoto zásahu se vůbec nebojte, je to trochu nepříjemné, ale dá se to vydržet. Se zasáhnutím míchy nemá vůbec nic společného. V úvodu tohoto listu se zmiňuji o žloutence. Zmiňuji se proto, že o patro výš, nad námi, leží pacienti s touto chorobou a začínají se podezřele množit. Na žloutenku typu A i B očkování existuje, momentálně není, objednáme, seženeme a necháme přinejmenším děti naočkovat. A naposled jsem si nechal hit poslední doby: očkování proti rakovině děložního čípku u dívek a mladších žen. Je poněkud dražší až drahé ale darujeme-li zdraví, je to ten nejefektivnější počin. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Ve dnech března 2009 se v Kině Art, Sále Břetislava Bakaly, KC Starý Pivovar, Kavárně Trojka a Klubu Fléda uskuteční již 11. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, organizovaný společností Člověk v tísni. V letošním roce se bude v rámci tematické sekce 20 let demokracie ve střední Evropě věnovat výzvám a neúspěchům v letech po pádu komunismu, v sekci Obrazy Afriky se představí nejzajímavější díla současných afrických i mimoafrických dokumentaristů. Více na: Společenské centrum Bystrc Čaj o půl páté, hodin. Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky To jsme my s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová Robert Křes an a Druhá tráva, hodin. Koncert Country bál, hodin. Účinkují: country kapely Zimour a Flek, taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk The big 20, hodin. Rock n roll a jump-swing bigband koncert k tanci i poslechu Toulky Brnem, 17 hodin. Přednáška Jaroslavy Vrbické. Výstava: Obrazy Milana Dufka. Výstava je přístupná v pondělí a středu hodin, při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Začnu tím jednodušším: 1) Klíš ová encefalitida neboli zánět mozkových blan nebudeme to řešit poradíme se s lékařem a dáme se očkovat. Očkování je na etapy, cena přiměřená. 2) Lymská borelióza to už je trochu horší očkování zatím není! Vyjádření lékaře: důsledně se prohlížet, hledat vpichy od klíš at a ostatní havěti, nesahat na ně holou rukou, rány dezinfikovat, důsledně se sledovat při problémech jako jsou bo- Milí čtenáři, tento článek jsem napsal obecně, jsem totéž co vy, a pochopitelně jsem ho konzultoval s MUDr. Prokopem, který mě přijímal na infekčním oddělení v Bohunicích. Závěr shrnutí týkající se klíš at: Důsledně se prohlížejte, klíště co nejrychleji odstraňte a ránu před i po zákroku dezinfikujte. Infekce potřebuje určitou dobu, aby se dostala do vaší krve. A vytahovat tohoto parazita snad umíme! Orel Pohádkový karneval, 15 hodin. Velký karneval pro děti v pohádkových maskách, plný soutěží a her se členy divadla KORÁB Joe Orton: Čistá kořist, 19 hodin. Divadelní představení agentury Harlekýn Praha. Pověstný anglický humor v detektivní komedii s poněkud zvláštní zápletkou. Hrají: Ladislav Mrkvička, Václav Postránecký, Vilém Udatný, Hana Sršňová a další. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra (není-li uvedeno jinak) po čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po pá 10 18hod. (tel.: ), Indies Poštovská 2a, KČT Kudrna Nádražní 1 (podchod). Doprava tramvají č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. 14 STRANA STRANA 15

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 14. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 23. ledna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč, Doc.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Chrustoš. Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4

Chrustoš. Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4 Chrustoš Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4 Úřední hodiny obecního úřadu : Pondělí 13:00-17:00 hod Středa 13:00-17:00 hod Telefon: 311 672 117, 311 671 618 E-mail: chrustenice@iol.cz Internet:

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 19. prosince 2007 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Ing. David Plešinger,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2006

V Ř E S K O V Á K březen 2006 V Ř E S K O V Á K březen 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, při pohledu z okna to sice nevypadá, ale blíží se nám jaro. Tak jako v minulém roce vám chceme nabídnout možnost pálení ořezaných větví z

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Na příměstský jezdecký tábor Závazně přihlašuji svého syna/dceru Příjmení, jméno: RČ: Bydliště: Na letní příměstský tábor konaný v termínu od do

Na příměstský jezdecký tábor Závazně přihlašuji svého syna/dceru Příjmení, jméno: RČ: Bydliště: Na letní příměstský tábor konaný v termínu od do Jezdecké Centrum Mikulov Cihelna 1 Mikulov 692 01 Tel.: +420 777 661 278 E-mail: dluftnerova@gmail.com www.konemikulov.cz ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Na příměstský jezdecký tábor Závazně přihlašuji svého syna/dceru

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více