AKTUALIZACE KE DNI firemní manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 firemní manuál jednotného vizuálního stylu

2 Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé provedení (bílý podklad) A.3 Logotyp provedení na jiném barevném podkladu A.4 Rozkres a konstrukce logotypu A.5 Ochranná zóna A.6 Logotyp provedení s doplňujícím textem A.7a Logotyp černobílé provedení s doplňujícím textem A.7b Rozměrová řada A.8 Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu A.9 Písmo Základní písmo A.0 Doplňkové písmo A. Merkantilní tiskoviny základní Obecné zásady užití logotypu v merkantiliích B. Hlavičkový papír B. Faxová zpráva B.3 Memo B.4 Faktura B.5 Uvítací dopis B.6 ová zpráva B.7 Obálky B.8 Vizitka B.9 Děkovná karta komplimentka B.0 Merkantilní tiskoviny ostatní Průkazka obchodního zástupce B. Prezentační desky B. Leták B.3 Další aplikace značky Reklamní tabule poutač B.4 Cedulka parkovací stání B.5 Značení automobilů B.6 Aplikace v multimédiích Prezentační fólie (Power Point) B.7 Obsah

3 aktualizace AKTUALIZACE ke KE dni DNI Obchodní partner Představení vizuálního stylu pro obchodní partnery Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp základní provedení C. Logotyp bílý podklad C. Rozkres a konstrukce logotypu C.3 Ochranná zóna C.4 Rozměrová řada C.5 Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu C.6 Obsah Písmo Doporučené písmo C.7 Obchodní materiály Obecné zásady užití logotypu v obchodních materiálech C.8 Základní chyby užití logotypu Obchodní partner VOLNÝ C.9 Umístění logotypu Obchodní partner na stránce C.0 Umístění logotypu vzhledem k jiným logům C. Umístění logotypu v okolní grafice C.

4 Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Tento manuál definuje použití loga VOLNÝ společnosti VOLNÝ, a.s. Cílem manuálu je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace služeb VOLNÝ. Úvod Tento materiál obsahuje závazná pravidla, doporučené varianty a také příklady zakázaných způsobů použití značky VOLNÝ a je návodem, jak správně používat předepsané a doporučené varianty. Základním prostředkem jednotného vizuálního stylu je logo VOLNÝ. Používání jednotlivých částí logotypu VOLNÝ samostatně je nepřípustné. Logotyp VOLNÝ má charakter značky, a proto jsou přípustné pouze varianty uvedené v tomto manuálu. Jsou zde popsána všechna pravidla, která umožní snadné, jednotné a estetické používání označení VOLNÝ. Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze. Dotazy k obsahu manuálu nebo použití značky zasílejte na adresu: VOLNÝ, a.s. Oddělení marketingu U Nákladového nádraží 8, Praha 3

5 Značka Logotyp Logotyp základní provedení Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp (značka), který je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. A. Základní barevné provedení logotypu v předdefinovaných barvách se používá na všech barevných materiálech. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva zelená PANTONE 38 C (38 U) CMYK 35/0/00/0 RGB 66/3/0 HTML #a6d54 nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/00 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 85 C (85 U) CMYK 0/00/80/0 RGB 8/30/5 HTML #e4e34 PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

6 Značka Logotyp Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení značky, se používá černobílé provedení značky. A. Černobílé pozitivní provedení značky se aplikuje na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé 0 80 %, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Při vyšších hodnotách tonality % podkladové plochy se pak užívá černobílé negativní provedení značky. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: pozitiv negativ 0% 60% podkladová barva šedá CMYK 0/0/0/0 RGB 4/4/4 HTML D6D6D6 0/0/0/80 8/8/ % 70% nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF 0/0/0/0 55/55/55 FFFFFF 30% 80% okraj CMYK 0/0/0/00 RGB 0/0/0 HTML /0/0/50 50/50/ % 90% čárka nad ý šedá CMYK 0/0/0/65 RGB 5/5/5 HTML /0/0/0 4/4/4 D6D6D6 50% 00% 00%

7 Značka Logotyp Logotyp černobílé provedení (bílý podklad) V černobílém tisku v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, se používá černobílé provedení značky bez podkladového rámečku. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod A.5). A.3 Provedení značky na bílý podklad se aplikuje třemi možnými způsoby dle zobrazených vzorů. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF okraj CMYK 0/0/0/00 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červ./šedá PANTONE 85 C (85 U) CMYK 0/00/80/0 RGB 8/30/5 HTML #e4e34 0/0/0/50 50/50/ PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

8 Značka Logotyp Logotyp provedení na jiném barevném podkladu Toto logo lze používat jen ve vyjímečných případech. Jeho použití musí být vždy schváleno marketingovým oddělením VOLNÝ. Provedení logotypu na jinou než základní barvu pozadí (zelenou) lze provést na libovolnou barvu pozadí při zachování čitelnosti logotypu a zachování červené čárky nad písmenem y. A.4 Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva modř/hnědá (příklad) CMYK 64//0/0 RGB 0/63/5 HTML 78A3D7 0/40/00/8 87/45/ BB90C nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/00 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 85 C (85 U) CMYK 0/00/80/0 RGB 8/30/5 HTML #e4e34 PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

9 Značka Logotyp Rozkres a konstrukce logotypu Rozkres značky slouží ke konstrukci značky, definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. A.5 Velikost značky ochranné známky je definována jednotkou R (průměr), jejíž hodnota se rovná mm. Tato velikost se používá pro všechny doporučené rozměrové řady, pokud značka (logotyp) nepřekračuje výšku 4 mm. V případě aplikace loga většího než je tato hodnota se značka zvětšuje poměrově. Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci značky nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci značky. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze.,65x

10 Značka Logotyp Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky jako jsou obrázky, textury a to včetně podkladu. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou viditelnost značky. A.6 Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky L, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l.

11 Značka Logotyp 5x Logotyp provedení s doplňujícím textem 0,5x x 3x x V určitých případech (inzerce, reklama, letáky) lze použít logotyp s doplňujícím textem. Tento text nelze jakkoliv měnit ani upravovat. Povoleny jsou dvě varianty umístění dle uvedeného zobrazení. Barevná aplikace se řídí shodně s podmínkami dle bodů A. A.4. A.7a x,65x,65x 0,78x 3,44x 0,78x d=0,x,x,38x 0,4x

12 Značka Logotyp Logotyp ČB provedení (bílý podklad, pozitiv, negativ) V černobílém tisku v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, používá se černobílé provedení značky bez podkladového rámečku. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod A.7a). A.7b Provedení značky na bílý podklad se aplikuje třemi možnými způsoby dle zobrazených vzorů (viz. bod A.3). Černobílé pozitivní provedení značky se aplikuje na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé 0 80 %, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Při vyšších hodnotách tonality % podkladové plochy se pak užívá černobílé negativní provedení značky. Zásady a použití ČB variant logotypů (viz. sekce A). Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. 0% 60% 0% 60% 0% 70% 0% 70% 30% 80% 30% 80% 40% 90% 40% 90% 50% 00% 50% 00%

13 63,9 mm 38,5 mm Vzorový zdroj pro užití aplikace logotypu 6,3 mm 5,3 mm Značka Logotyp Rozměrová řada Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (00 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí značky upravují kapitoly oddílu B Merkantilní tiskoviny a ostatní aplikace značky. Při aplikaci rozměrové řady je nutné dodržet poměr mezi Skupina Dial Telecom a VOLNÝ. Minimální velikost Skupina Dial Telecom je 45 mm. (VOLNÝ se zmenšuje v poměru s výškou zeleného proužku) - výjimkou je vizitka A.8 45 mm 4 mm 0 mm / šířka A4 nebo jiný formát /

14 Značka Logotyp Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu Značka (logotyp) VOLNÝ smí být užívána pouze v souladu s pravidly uvedenými na stranách A. A.6. Jakékoliv jiné barevné varianty či přizpůsobování jsou zakázány. A ořez či nedodržení minimální ochranné zóny 0 natočení logotypu 03 jakákoli deformace 04 změna barevnosti 05 nepřípustný tvar podkladu 06 jiný nepřípustný podklad (fotografie, textura atd.)

15 PQR ABCDEFGHIJKLMNOPQR Písmo Základní písmo ÓŘŠ nop óřšťú Meta Book CE Roman Meta Book CE Caps LMN Meta Bold CE Roman ĎÉĚÍ Meta Bold CE Caps STUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ Základním písmem jednotného vizuálního stylu VOLNÝ je písmo vizuální styl tyto řezy: Meta Book CE Roman, Meta Book CE Caps, Meta Bold CE Roman ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnop a Meta Bold CE Caps. Řezy Caps a Bold se užívají výhradně pro zvýraznění či zdůraznění (např. titulky). Používání jiných řezů (např. kurzíva) či podtrhávání je nepřípustné. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Meta CE. Jedná se o nelineární bezserifovou antikvu. Vyznačuje se snadnou a jasnou čitelností. Z rodiny písmových řezů tohoto písma se používájí pro jednotný qrstuvwxyzáčďéěíňóřšťú ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzá čďéěíňóřšťúůýž $ ()* $ ()*ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* OPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍ A.0

16 Písmo Doplňkové písmo Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu VOLNÝ je Arial. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů. A. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial regular Doplňkové písmo se používá v těchto řezech: Arial regular, Arial bold, Arial italic, Arial bold italic, Arial Narrow, Arial Narrow bold, Arial Narrow italic a Arial Narrow bold italic. Toto písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení se základním písmem. Na počítačových systémech, kde není k dispozici font Arial, (např. Mac OS) lze použít písmo Helvetica ve stejných řezech, jako u fontu Arial. Arial bold Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ $ ()* Arial Narrow regular Helvetice bold

17 Merkantilní tiskoviny základní Obecné zásady užití logotypu v merkantiliích Logo zvětšujte a zmenšujte ve správném poměru stran. Logo musí být ve vodorovné poloze (neotáčejte). Dodržujte zásady ochranných zón. Prvky loga musí být rozmístěny dle vzoru, nelze je oddělovat. Logo se nesmí přebarvovat, ani upravovat odstín či sytost barev. Logo nesmí být použito jako vzorek či podtisk. Zásady pro užívání loga platí v zásadě pro tiskové i elektronické publikování. Při publikování používejte pokud možno doporučená písma. V souvislém textu používejte vždy jen název VOLNÝ psaný verzálkami. Neužívejte jiný tvar, nezkracujte VOL, V.O.L. či jakékoliv jiné úpravy. Používejte vždy loga určená dle typu užití (pro tisk PANTONE či CMYK verze, pro elektronické publikování RGB verze, pro internetové aplikace HTML definici). Logo používejte v jeho plném grafickém rozlišení, nepoužívejte loga datově zmenšená (hrozí ztráta kvality vzhledu). Pravidla pro použití loga, uvedená na následujících stranách, se vztahují na běžné firemní tiskoviny, ostatní aplikace a multimediální aplikace. B.

18 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,50 50,5 Hlavičkový papír 0 4 rozměr 0 x 97 mm B VOLNÝ, a.s. l U Nákladového nádraží 8, Praha 3 l Tel.: l Fax: l IČ: l DIČ: CZ l Firma je zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 306 Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

19 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 0 5,50 6,30 8,50 5,50,50 8, ,50 Faxová zpráva rozměr 0 x 97 mm B.3 44, , Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text FAX: Arial bold, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text záhlaví: Arial regular, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

20 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 0 5,50 6,30 8,50 44, ,50 5,50, MEMO Komu / To Od / From Věc / Subject Datum / Date 5 04,50 Memo rozměr 0 x 97 mm B Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text MEMO: Arial bold, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text záhlaví: Arial regular, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

21 Merkantilní tiskoviny základní mm mm Faktura VOLNÝ, a.s. 0 0 rozměr 0 x 97 mm B , ,8 94,8 VOLNÝ a.s. VOLNÝ a.s. 97 Text číslo faktury a adresát: Arial regular, 9/0 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textové pole: Arial regular a bold, 7/7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

22 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,50 5,5 3 Uvítací dopis 0,80 5 rozměr 0 x 97 mm B.6 66, , ,66 34,50 3 Datum 4 UVÍTACÍ DOPIS 4, Vážený zákazníku, 5 50,0 34,70 děkujeme za Vaši důvěru a gratulujeme k volbě služby VOLNÝ HLAS, která Vám umožní výrazně snížit Vaše výdaje za volání. Pro lepší komunikaci se Zákaznickým centrem a přístup k detailnímu výpisu Vašich hovorů na internetových stránkách používejte níže uvedené údaje: Číslo Vaší smlouvy: Bezpečnostní číslo: xx-xx-xxxx xxxx Vyúčtování za služby VOLNÝ HLAS je zpoplatňováno dle aktuálního ceníku služby a je zasíláno měsíčně poštou na Vaši adresu. Vyúčtování za používání hlavní telefonní stanice (HTS) Vám bude i nadále zasíláno společností ČESKÝ TELECOM, a.s. Se svými dotazy se neváhejte obrátit na naše Zákaznické centrum na ové adrese nebo na telefonním čísle Naši pracovníci Vám rádi pomohou 4 hodin denně, 7 dní v týdnu. S úctou, ,50 Váš tým VOLNÝ 4,50 VOLNÝ, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: firma.volny.cz IČ: DIČ: CZ Firma je zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka Skupina Dial Telecom: Helvetica bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresát: Arial regular, 9,75/,7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text datum: Arial Narrow regular, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text nadpis: Arial bold, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textové pole a datum: Arial regular, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

23 Merkantilní tiskoviny základní ová zpráva B.7 Vazeny pane, Eniat vulput lor sum vel in exercincil utet in ute mod et vel ullaor summy nonsequi exerit ver ipit, qui tio doloborerat. Velenim zzriustrud dolore feuisit inim zzriure modolor erosto odiamet, commy nullan ut dolor si. Magna faciliq uissequ isciduis augiam quat auguercilla cons ea commolutpat velit il dolesectet nos ea aliquat. Ut wissi enissed magna consed tate te velent lor se dolorer ipit lut delestrud magnim quam quat. Re ming exeraessis am adiam diamet, se min utet, voloreet, velendre delenis alis adio commodolore diam dignis nostrud tie et augait augiat. Ommy nullandigna faccum acil enisseq uisciliqui er iure eum exer ip ero ex eumsandreet alit nullaore min utatisissit nulputet, sequisi blaore dolortio do odit luptat, quat. Aci el utpat aliscilit iriusto odignibh ero ea feu feu feum vullamet laorem quat wisl ing ex ercin veriustrud doluptat. Im zzrit praessit ipsusci tionsed ming enis nisim in vel ing ectet lut pratisit volobore doluptatio od ex euis er sit ip ex euis dolor iriurem duis ecte molenibh ercipis ciliquatin vel do dio od do odio odolor sed mod te eu feu facip ent augiati ncilluptat iure mod dolortio odit la faccum vullam veliquate doluptatue feu feu facip eugait dolorer summolore minis dit veliquam quam dolut lamcorerit, quis at. Jan Novák Senior Marketing Communication Manager Tel.: GSM: Mailto: VOLNÝ, a.s. U Nákladového nádraží Praha 3 Fax: Text u: Arial regular, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB zmenšeno na 50% původní velikosti

24 Merkantilní tiskoviny základní mm VOLNÝ, a.s ,8 0,5 Obálky Obálka C4 rozměr 30 x 35 mm B.8 3 Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 0,8/3 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

25 Merkantilní tiskoviny základní mm ,8 0,5 Obálky VOLNÝ, a.s ,8 3 Obálka C5 rozměr 9 x 6 mm B.8 3 Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

26 Merkantilní tiskoviny základní mm ,8 0,5 Obálky VOLNÝ, a.s ,8 3 Obálka C5 s okénkem rozměr 9 x 6 mm B.8 3 Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

27 Merkantilní tiskoviny základní mm ,8 0,5 Obálky VOLNÝ, a.s ,8 3 Obálka DL rozměr x 0 mm B.8 mm ,8 0, VOLNÝ, a.s ,8 3 3 Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

28 Merkantilní tiskoviny základní mm ,8 0,5 66,8 Obálky Skupina Dial Telecom VOLNÝ, a.s ,8 3 4 Obálka DL rozměr x 0 mm B.8 mm ,8 0 0,5 66, Skupina Dial Telecom VOLNÝ, a.s , Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text PLACENO PŘEVODEM: Arial Narrow bold,,8/5,35 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

29 Merkantilní tiskoviny základní mm ,8 0,5 Obálky VOLNÝ, a.s ,8 3 zásilku rozesílá P. P / BRNO 0 Obálka C5/C6 rozměr 9 x 4 mm B.8 mm ,8 0, VOLNÝ, a.s ,8 3 zásilku rozesílá P. P / BRNO Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, 3/5,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text UPOMÍNKA: Arial Bold, 9/,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

30 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 4, Vizitka rozměr 90 x 50 mm B Jan Novák Customer Care Director VOLNÝ, a.s. U Nákladového nádraží Praha 3 TEL FAX GSM , Jméno: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Funkce: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Adresa: Arial regular, 7/9 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Tel. a faxová čísla, , www: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK % původní velikosti

31 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,70 44,5 Děkovná karta komplimentka 0 rozměr 5 x 95 mm, ,8 VOLNÝ, a.s B.0 4,8 64, , Skupina Dial Telecom: Helvetica Bold, /3, b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK VOLNÝ, a.s.: Arial Narrow bold, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na LEVOU zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text S úctou: Arial bold, /4,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text With Compliments: Arial regular, /4,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

32 Merkantilní tiskoviny ostatní Průkazka obchodního zástupce rozměr 90 x 55 mm B. VOLNÝ, a.s. U Nákladového nádraží Praha 3 Tel.: VOLNÝ, a.s. U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: % původní velikosti

33 Skupina Dial Telecom VOLNÝ, a.s. U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Skupina Dial Telecom AKTUALIZACE KE DNI Merkantilní tiskoviny ostatní Prezentační desky B. 3 Skupina Dial Telecom zmenšeno na 35% původní velikosti 3 Text - Adresa: Meta Book CE - Roman, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva - CMYK VOLNÝ, a.s.: Meta Book CE - Roman, 6/9, b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK Text - Popis společnosti: Meta Book CE - Roman, 3/7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK zmenšeno na 0% původní velikosti stříbrná barva - PANTONE 877 C

34 AKTUALIZACE KE DNI WIRELESS COMBI WIRELESS COMBI Merkantilnítiskoviny ostatní Leták B Přední strana: WIRELESS COMBI: Impact - Regular 80/74 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK INTERNET DATA HLAS: Meta Bold CE - Roman, 4/6,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK Text - Popis SLUŽBY: Meta Book CE - Roman, /3, b, prostrkání 0 em, zarovnání do bloku s posledním řádkem na levou zarážku, barva - CMYK Text - Kontakt: Meta Book CE - Roman, 9/0,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK Zadní strana: WIRELESS COMBI: Impact - Regular - Roman, 40/48 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva - CMYK Text - nadpis: Meta Bold CE - Roman, /4,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK Text: Meta Book CE - Roman, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva - CMYK zmenšeno na 30% původní velikosti stříbrná barva - PANTONE 877 C

35 Další aplikace značky Reklamní tabule poutač Reklamní tabule poutač slouží pro různé akce, na kterých se VOLNÝ spolupodílí. Rozměr tabule je v přesných poměrech. Velikosti, které budou potřebné, jsou nutné vždy v uvedeném poměru. Minimální velikost zatím není stanovena (např. 60 mm omezení kvůli čitelnosti slov Skupina Dial Telecom). B.4 zmenšeno na 50% původní velikosti

36 Další aplikace značky Cedulka parkovací stání rozměr 00 x 93 mm B.5 Text Reserve: Arial Black, /5, b, prostrkání 630 em, zarovnání na střed, barva CMYK Text SPZ: Arial regular, 60/7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

37 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a číslem na bočních dveřích pomocí samolepících fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod zadní okno se aplikuje nápis INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.6 INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY

38 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a číslem na bočních dveřích pomocí samolepících fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod zadní okno se aplikuje nápis INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.6 INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY

39 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy číslem na bočních dveřích pomocí samolepících fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod zadní okno se aplikuje nápis INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.6 INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY

40 Další aplikace značky Značení automobilů Dodávkové automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepících fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna (či dveře nákladového prostoru) automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ a je-li to možné, toto logo se aplikuje též i na zadní boční okna po obou stranách. Zde je uvedeno tel. číslo a nápis INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY. Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.6 INTERNET DATA HLASOVÉ SLUŽBY

41 Aplikace v multimédiích Prezentační fólie (Power Point) Prezentace zpracovaná v počítačovém programu Power Point slouží k informování o aktivitách, službách a jiných tématech. Prezentace je souborem přehledně seřazených heslovitých informací, tabulek, grafů, popřípadě jiných grafických motivů. B.7 Titulní strana prezentace obsahuje podkladový grafický motiv, značku VOLNÝ a nápis Skupina Dial Telecom. Dále pak hlavní pole s názvem prezentace a informační pole se jménem autora a datum. Na dalších stranách je v dolní části umístěno informační pole se značkou VOLNÝ a nápisem Skupina Dial Telecom, číslem listu a datem prezentace. Na hlavní bílé ploše je umístěn obsah samotné prezentace. Titulní strana: Název prezentace: Arial bold, 30/36 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed barva RGB Jméno a datum: Arial bold, 0/4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB February 6, 009 February 6, 009 Obsahová strana + strana 3 (textová část): Nadpis: Arial bold, 30/36 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Podnadpis: Arial bold, 4/8,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Textová oblast: Arial bold, 0/4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Text podúrovně a : Arial bold, 4/8,8 b resp. 0/4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Text podúrovně 3 a dále: Arial regular, 8/,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Datum: Arial Narrow bold, 0/ b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva RGB Číslo listu: Arial bold, /4,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Text (str. 3): Arial Bold, 8/,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB zmenšeno na 5% původní velikosti

42 Obchodní partner Představení vizuálního stylu pro obchodní partnery Následující kapitoly definují použití loga VOLNÝ společnosti VOLNÝ, a.s. pro účely obchodních partnerů. Cílem je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace. služeb VOLNÝ. Tento materiál obsahuje závazná pravidla, doporučené varianty a také příklady zakázaných způsobů použití značky Obchodní partner VOLNÝ a je návodem, jak správně používat předepsané a doporučené varianty. Základním prostředkem vizuálního stylu je logo Obchodní partner VOLNÝ odvozené z loga VOLNÝ. Používání jednotlivých částí logotypu Obchodní partner VOLNÝ samostatně je nepřípustné. Obchodní partneři společnosti VOLNÝ, a.s., mohou používat výhradně označení Obchodní partner VOLNÝ. Toto označení má charakter značky, a proto jsou přípustné pouze varianty uvedené v tomto manuálu. Jsou zde popsána všechna pravidla, která umožní snadné, jednotné a estetické používání označení Obchodní partner VOLNÝ. Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze. Dotazy k obsahu manuálu nebo použití značky zasílejte na adresu: VOLNÝ, a.s. Oddělení marketingu U Nákladového nádraží 8, Praha 3

43 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp základní provedení Základním prvkem vizuálního stylu pro obchodní partnery je logotyp (značka), který je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. C. Základní barevné provedení logotypu v předdefinovaných barvách se používá na všech barevných materiálech. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva zelená PANTONE 38 C (38 U) CMYK 35/0/00/0 RGB 66/3/0 HTML #a6d54 nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 a Obchodní partner RGB 55/55/55 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/00 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 85 C (85 U) CMYK 0/00/80/0 RGB 8/30/5 HTML #e4e34 PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

44 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp bílý podklad V černobílém tisku a v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, používá se provedení značky bez podkladového rámečku dle vyobrazení. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod C.4). C. Provedení značky na bílý podklad se aplikuje třemi možnými způsoby dle zobrazených vzorů. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 55/55/55 HTML FFFFFF a Obchodní partner okraj CMYK 0/0/0/00 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červ./šedá PANTONE 85 C (85 U) CMYK 0/00/80/0 RGB 8/30/5 HTML #e4e34 0/0/0/50 50/50/ PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

45 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ 5,03x Rozkres a konstrukce logotypu,68x 0,8x Rozkres značky slouží ke konstrukci značky, definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. C.3 0,6x Velikost značky ochranné známky je definována jednotkou R (průměr), jejíž hodnota se rovná mm. Tato velikost se používá pro všechny doporučené rozměrové řady, pokud značka (logotyp) nepřekračuje na výšku 33 mm. V případě aplikace loga většího než je tato hodnota se značka zvětšuje poměrově. x Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci značky nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci značky. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze.

46 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ 0,8 L / L L / L Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky jako jsou obrázky, textury a to včetně podkladu. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou viditelnost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky L, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. C.4 0,6 L L L 0,8 L / L L / L 0,6 L L L

47 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Rozměrová řada Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. C.5 00% 44,5 mm Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (00 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí značky upravují kapitoly oddílu B Merkantilní tiskoviny a ostatní aplikace značky. Minimální velikost (37 %) určuje mezní velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat značku v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena její čitelnost. 33 mm 5 mm 6,5 mm

48 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu Logotyp Obchodní partner VOLNÝ smí být užíván pouze v souladu s pravidly uvedenými na stranách C. C.5. Jakékoliv jiné barevné varianty či přizpůsobování jsou zakázány. C ořez či nedodržení minimální ochranné zóny 0 natočení logotypu 03 jakákoli deformace 04 změna barevnosti 05 nepřípustný tvar podkladu 06 jiný nepřípustný podklad (fotografie, textura atd.)

49 Písmo Doporučené písmo Doporučeným písmem pro obchodní materiály Obchodní partner VOLNÝ je Arial. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů. C.7 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial regular Doporučené písmo se používá v těchto řezech: Arial regular, Arial bold, Arial italic, Arial bold italic, Arial Narrow, Arial Narrow bold, Arial Narrow italic a Arial Narrow bold italic. Na počítačových systémech, kde není k dispozici font Arial, (např. Mac OS) lze použít písmo Helvetica ve stejných řezech, jako u fontu Arial. Arial bold Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ $ ()* Arial Narrow regular Helvetice bold

50 Obchodní materiály Obecné zásady užití logotypu v obchodních materiálech Logo zvětšujte a zmenšujte ve správném poměru stran. Logo musí být ve vodorovné poloze (neotáčejte). Dodržujte zásady ochranných zón. Prvky loga musí být rozmístěny dle vzoru, nelze je oddělovat. Logo se nesmí přebarvovat, ani upravovat odstín či sytost barev. Logo nesmí být použito jako vzorek či podtisk. Je nepřípustné užívat grafický styl VOLNÝ ani jej napodobovat. Zásady pro užívání loga platí v zásadě pro tiskové i elektronické publikování. K logu je nepřípustné přidávat jakékoliv slogany. Při publikování používejte pokud možno doporučená písma. V souvislém textu používejte název Obchodní partner VOLNÝ ve správném tvaru. Neužívejte jiný tvar, nezkracujte O.P.VOLNÝ; nepoužívejte verzálky OBCHODNÍ PARTNER VOLNÝ; nepřehazujte slovosled VOLNÝ Obchodní partner Používejte vždy loga určená dle typu užití (pro tisk PANTONE či CMYK verze, pro elektronické publikování RGB verze, pro internetové aplikace HTML definici). Logo používejte v jeho plném grafickém rozlišení, využívejte jen loga z dodaného CD, nepoužívejte loga datově zmenšená (hrozí ztráta kvality vzhledu). Pokud budete publikovat pouze nabídku VOLNÝ, užijte originálních materiálů VOLNÝ (nevytvářejte vlastní). Pravidla pro použití loga, uvedená na následujících stranách, se vztahují i na běžné firemní tiskoviny (dopisní papír, fax, memo apod.), inzerci, letáky, plakáty, reklamní poutače, outdoorové plochy (billboardy), venkovní poutače, webové prezentace a TV grafiku. V případech, kdy vám dodáváme originální tiskoviny VOLNÝ (smlouvy apod.), využívejte výhradně těchto tiskovin. C.8

51 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner Loreros aut alit adigna consenit ad eugue facinci ciliquis do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte dunt alisi tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem veniatue tatem ipis nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. Lorting exeraesendio odipit praestrud exerit in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se verit prat augue magnis nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto dunt wisim Loreros aut alit adigna consenit ad eugue facinci ciliquis do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte dunt alisi tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem veniatue tatem ipis nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. Lorting exeraesendio odipit praestrud exerit in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se verit prat augue magnis nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto dunt wisim voloboreet volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am illam, quatuerosto dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum ex et lor alit aci tat. Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim autat. Ut nibh erosto consectet ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy nulput dolobore duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore verat aci el ut wisis nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet ute tie dolortie etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue magna corer inisl euisl dunt lum vercidunt lorper si. Lor si eum eriure conulla amconsequat. Ut lut landre C.9 špatně Nedodržení ochranné zóny logotypu. špatně Jakkoliv deformovaný logotyp.

52 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner Loreros aut alit adigna consenit ad eugue facinci ciliquis do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte dunt alisi tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem veniatue tatem ipis nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. Loreros aut alit adigna consenit ad eugue facinci ciliquis do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte dunt alisi tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem veniatue tatem ipis nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. C.9 Lorting exeraesendio odipit praestrud exerit in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorting exeraesendio odipit praestrud exerit in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se verit prat augue magnis nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto dunt wisim voloboreet volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am illam, quatuerosto dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum ex et lor alit aci tat. Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim autat. Ut nibh erosto consectet ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy nulput dolobore duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore verat aci el ut wisis nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet ute tie dolortie etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Lorperos deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se verit prat augue magnis nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto dunt wisim voloboreet volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am illam, quatuerosto dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum ex et lor alit aci tat. Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim autat. Ut nibh erosto consectet ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy nulput dolobore duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore verat aci el ut wisis nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet ute tie dolortie etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue magna corer inisl euisl dunt lum vercidunt lorper si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue magna corer inisl euisl dunt lum vercidunt lorper si. Lor si eum eriure conulla amconsequat. Ut lut landre Lor si eum eriure conulla amconsequat. Ut lut landre špatně Rámeček kolem loga a vyznačení ochranné zóny. špatně Umístění logotypu na bílém obdélníku.

53 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner Loreros aut alit adigna consenit ad eugue facinci ciliquis do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte dunt alisi tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem veniatue tatem ipis nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. Loreros aut alit adigna consenit ad eugue facinci ciliquis do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte dunt alisi tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem veniatue tatem ipis nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. C.9 Lorting exeraesendio odipit praestrud exerit in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorting exeraesendio odipit praestrud exerit in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se verit prat augue magnis nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto dunt wisim voloboreet volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am illam, quatuerosto dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum ex et lor alit aci tat. Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim autat. Ut nibh erosto consectet ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy nulput dolobore duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore verat aci el ut wisis nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet ute tie dolortie etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Lorperos deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se verit prat augue magnis nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto dunt wisim voloboreet volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am illam, quatuerosto dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum ex et lor alit aci tat. Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim autat. Ut nibh erosto consectet ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy nulput dolobore duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore verat aci el ut wisis nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet ute tie dolortie etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue magna corer inisl euisl dunt lum vercidunt lorper si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue magna corer inisl euisl dunt lum vercidunt lorper si. Lor si eum eriure conulla amconsequat. Ut lut landre Lor si eum eriure conulla amconsequat. Ut lut landre špatně Změna barevnosti logotypu. špatně Barevná plocha či grafika jakkoliv zasahující do logotypu.

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny 0.0 OBSAH 1. Logotyp 1.1 Základní prvky 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Černobílé provedení 1.4 Podklad 1.5 Síťový rozkres 1.6 Ochranná zóna 1.7 Minimální velikost 1.8 Zakázané varianty 2. Typografie

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 lícní část g o l d g o l d s i l v e r s i l v e r b r o n z e rubová část Věrnostní karta opravnuje jeho držitele k neomezenému odběru zboží... Její vlastník získává prostřednictvím nakupovaného zboží

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES I. ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE LOGOTYPU Logotyp organizace Postavení symbolu a textové části Stavba logotypu II. ZÁSADY POUŽITÍ LOGOTYPU Ochranný prostor Minimální

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více

LOGO MANUAL ET PRODUCTION

LOGO MANUAL ET PRODUCTION LOGO MANUAL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Základní varianta - vertikální Základní varianta - horizontální Piktogram Ochranná zóna - vertikální varianta Ochranná zóna -

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více