Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min."

Transkript

1 Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí R3/FB R3/FB R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška Minerální izolace Hmotnost Tloušťka Schéma číslo konstrukce Konstrukce Opláštění odolnost neprůzvuč. konstrukce min. objem. k-ce k-ce Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min R3/FB4 2x R-CW 50 2x RigiStabil 12, R3/FB4 SK26 R3/FB4 2x R-CW 75 2x RigiStabil 12, R3/FB4 2x R-CW 100 2x RigiStabil 12,5 (db) (mm) (mm) (kg/m 3 ) (kg/m 2 ) (mm) EI x EI x EI x

2 2

3 Montáž dvojité bezpečnostní / neprůstřelné příčky R3/FB4 Tento technologický předpis popisuje základní úkony montáže, které jsou pro tuto konstrukci závazné k dosažení jejích systémových, zejména bezpečnostních parametrů. Obecné zásady technologie montáže, definované v technologické příručce (Montážní příručka sádrokartonáře) zůstávají v platnosti jen v rozsahu, který není v rozporu s ustanoveními tohoto technologického předpisu. S ohledem na požadovanou výšku popř. tloušťku příčky lze volit dimenzi nosné konstrukce 50, 75 nebo 100 mm. Maximální dovolené výšky jsou uvedeny v tabulce konstrukcí. 1. Montáž první konstrukce: 1.1. Obvodový profil R-UW na spodním a horním okraji stěny a krajní R-CW profily na bocích stěny jsou připevněny natloukacími hmoždinkami ve vzájemné rozteči 600 mm. Alternativně v případě návaznosti na sádrokartonovou bezpečnostní konstrukci šrouby FN 50 v rozteči po 600 mm (v místech svislých profilů navazující sdk konstrukce). V případě požadavku na vzduchovou neprůzvučnost bezpečnostní stěny se obvodové profily před montáží opatří napojovacím těsněním. Pozor! V případě montáže bezpečnostní mezibytové stěny (montáž na zdvojenou konstrukci) je tuhost standardních profilů R-UW dostatečná, není třeba je nahradit profilem UW Max nebo zesilovat plechovou příložkou R-CW profily se volně nasunou do namontovaných R-UW profilů, otevřeným koncem ve směru montáže desek. 2. Montáž opláštění z první lícové strany Lícové opláštění tvoří v případě požadavku na bezpečnost RC3 / FB4 dvě vrstvy desek RigiStabil 12,5 mm Montáž první vrstvy desek První vrstva opláštění z desky RigiStabil se šroubuje k R-CW profilům. Orientace desek je svislá. Příčné spáry sousedních desek jsou vystřídány min. o 400 mm. Desky jsou šroubovány pomocí šroubů RigiStabil, umístěných v rozteči po 200 mm. Pozor podélné spáry mezi sousedními deskami musí být navzájem slepeny PU lepidlem, lepidlo se nanáší na papírovou hranu již namontované desky, sousední deska se přisadí bezprostředně po nanesení lepidla Obvodová spára po celém obvodu opláštění v šířce 5 až 10 mm se vytmelí sádrovým tmelem, příčné spáry v případě těsného srazu mohou být suché, v případě nepřesné montáže mohou být příčné spáry upraveny do tvaru V a vytmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Podélné spáry podkladní vrstvy v ploše mohou zůstat jen slepené, nutné je pouze případné odstranění přebytečného zatvrdlého lepidla. Pozn.: Spáry první vrstvy opláštění nejsou pohledové, tudíž není nutná jakákoliv jejich následná finalizace. Druhá vrstva opláštění se může provádět bezprostředně po aplikaci první vrstvy opláštění Montáž druhé vrstvy desek z první lícové strany Druhá vrstva opláštění z desky RigiStabil se montuje tak, aby příčné i podélné spáry byly vzájemně přesazeny vůči souběžným spárám první vrstvy (o jeden profil ve vodorovném směru, min. 200 mm ve svislém směru) Spáry druhé vrstvy desek se upraví stejně, jako v případě první vrstvy podélné spáry jsou lepené, příčné spáry se montují buď suché, na těsný sraz, nebo se skosenými hranami tvaru V. Desky jsou šroubovány pomocí šroubů RigiStabil, umístěných v rozteči po 200 mm. 3

4 2.5. Následná finalizace povrchu lze provést až po dokonalém vypěnění a vytvrzení PU lepidla (nejdříve po cca 12 hodinách po montáži opláštění). Po odstranění (odříznutí) přebytečného PU lepidla z podélných spár (protipohybem ostré špachtle) se všechny spáry zatmelí sádrovým spárovacím tmelem s použitím výztužné pásky. 3. Montáž první vrstvy ocelového pozinkového plechu (do střední části stěny) 3.1. Do UW profilu vsadíme profily UA tak, aby všechny svislé spáry mezi ocelovými plechy tl. 2 mm se potkávaly vždy na UA profilu (UA profily jsou umístěny ve vzájemné rozteči po 2000 mm, jsou osazeny nezávisle na CW profilech první již smontované konstrukce) Vložení minerální izolace do dutiny konstrukce, kompletace dutiny Na UA i CW profily přišroubujeme první vrstvu ocelového plechu tl. 2 mm, s ohledem na tl. plechu je vhodné předvrtávání otvorů pro šrouby, ke každému profilu postačí přišroubování pomocí 4 ks šroubů LB 4,2 x 13 v rozteči po max. 400 mm. Tabule plechu 2x 1 metr se montuje délkou naležato, svislé spáry mezi plechy jsou na těsný sraz a vždy podloženy profilem UA Vodorovné spáry mezi jednotlivými formáty plechu se montují se vzájemným přesazením plechů min. o 10 mm, přesazené plechy se přišroubují navzájem pomocí šroubů LB 4,2 x 13 v rozteči max. 500 mm v místech mimo svislé profily. 4. Montáž vnitřních vrstev desek Rigistabil 4.1. Desky Rigistabil ve středním souvrství stěny se montují na suchou spáru, na těsný sraz. Šroubují se šrouby TB25, resp. TB35, umístěnými ve čtvercové osnově, ve vzájemné rozteči po 400 mm. Desky lze umístit bez ohledu na polohu stojin a připevnit pouze k ocelovému plechu tl. 2 mm Spáry mezi deskami první a druhé vrstvy musí být vždy v obou směrech přesazeny, min. o 200 mm Spáry se poze těsně sesadí, nemusí se lepit, ani tmelit 5. Montáž druhé vrstvy ocelového pozinkovaného plechu 5.1. Druhá vrstva ocelových plechů se montuje ve stejném rozložení (vstřícně) s ohledem na první vrstvu plechu spáry plechů první a druhé vrstvy jsou v zákrytu. (Svislé spáry jsou podloženy UA profilem, vodorovné spáry jsou opět přesazeny min. o 10 mm Plechy připevňujeme pomocí šroubů TB45 k první vrstvě plechu ve čtvercové osnově, ve vzájemné rozteči po 400 mm (plechy je vhodné kotvit v místech mimo svislé profily) 6. Montáž druhé konstrukce: 6.1. Montáž druhé konstrukce se provede stejným způsobem popsaným v případě první konstrukce výše Všechny profily druhé konstrukce se podlepí ze strany přiléhající k ocelovému plechu na střednici napojovacím těsněním po celé délce přírub. 7. Montáž opláštění z druhé strany Opláštění druhé strany příčky tvoří v případě požadavku na bezpečnost RC3 / FB4 dvě vrstvy desek RigiStabil 12,5 mm 4

5 7.1. Vložení minerální izolace do dutiny konstrukce, kompletace dutiny Montáž první vrstvy desek z druhé strany První vrstva opláštění z desky RigiStabil se šroubuje k R-CW profilům a obvodovým R-UW profilům. Orientace desek je svislá. Příčné spáry sousedních desek jsou vystřídány min. o 400 mm. Desky jsou šroubovány pomocí šroubů RigiStabil, umístěných v rozteči po 200 mm. Pozor podélné spáry mezi sousedními deskami musí být navzájem slepeny PU lepidlem, lepidlo se nanáší na papírovou hranu již namontované desky, sousední deska se přisadí bezprostředně po nanesení lepidla Obvodová spára po celém obvodu opláštění v šířce 5 až 10 mm se vytmelí sádrovým tmelem, příčné spáry v případě těsného srazu mohou být suché, v případě nepřesné montáže mohou být příčné spáry upraveny do tvaru V a vytmeleny sádrovým spárovacím tmelem. Podélné spáry podkladní vrstvy v ploše mohou zůstat jen slepené, nutné je pouze případné odstranění přebytečného zatvrdlého lepidla. Pozn.: Spáry první vrstvy opláštění nejsou pohledové, tudíž není nutná jakákoliv jejich následná finalizace. Druhá vrstva opláštění se může provádět bezprostředně po aplikaci první vrstvy opláštění Montáž druhé vrstvy desek z druhé strany Druhá vrstva opláštění z desky RigiStabil se montuje tak, aby příčné i podélné spáry byly vzájemně přesazeny vůči souběžným spárám první vrstvy (o jeden profil ve vodorovném směru, min. 200 mm ve svislém směru) Spáry druhé vrstvy desek se upraví stejně, jako v případě první vrstvy podélné spáry jsou lepené, příčné spáry se montují buď suché, na těsný sraz, nebo se skosenými hranami tvaru V. Desky jsou šroubovány pomocí šroubů RigiStabil, umístěných v rozteči po 200 mm Následná finalizace povrchu lze provést až po dokonalém vypěnění a vytvrzení PU lepidla (nejdříve po cca 12 hodinách po montáži opláštění). Po odstranění (odříznutí) přebytečného PU lepidla z podélných spár (protipohybem ostré špachtle) se všechny spáry zatmelí sádrovým spárovacím tmelem s použitím výztužné pásky. 8. Řešení elektroinstalačních krabic V bezpečnostních konstrukcích je schváleno osazovat elektroinstalační krabice. V místě krabic je nutné před opláštěním osadit ocelový pozinkovaný plech formátu 500 mm (na výšku) x 675 mm (v půdorysném směru příčky), který je přišroubován po obou stranách do přilehlých svislých profilů R-CW šrouby do plechu LB 4,2 x 13. V tomto plechu je nutné vyříznout obdélníkový otvor (max. rozměr 300 x 100 mm). Následně se do tohoto otvoru vloží plechová kulisa, která se v horní a spodní přírubě snýtuje předepsaným způsobem (ocelové nýty ø 3 mm, rozteč 20 mm) s tímto plechem, boční části zůstávají volné pro protažení kabelů. Následně se provede opláštění a instalace elektrokrabic. Desky opláštění se přišroubují do profilů R-CW i v oblasti po obvodu zabudovaných elektrokrabic v rozteči po 200 mm. 5

內政部中區老人之家九十四年六月份基本資料

內政部中區老人之家九十四年六月份基本資料 內 政 部 區 老 人 之 家 101 年 5 月 份 機 構 及 收 容 動 態 月 報 表 壹 機 構 基 本 資 料 一 本 家 101 年 社 會 福 利 基 金 預 算 數 :168,207,000 元, 本 月 份 執 行 率 : 81.15 % 二 員 工 人 數 : 種 類 預 算 員 額 合 理 員 額 現 有 人 數 職 員 26 26 25 人 駐 警 4 0 4 人 技 工

Více

Microsoft Word TW.doc

Microsoft Word TW.doc 1 1 2008 : : : : : 12 : : : : http://www.epochtimes.com/b5/8/2/25/n2022702.htm http://www.newstaiwan.com/leenews/index.asp?id=28&id2=3&page=13 2000 : : : : : :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

内部明电

内部明电 2018 2019 4 2018 8 31 4 2018 2018 44 2018 4 63945 56800 2019 6 2 2018 2018 44 2018 2019 120400 56455 4 63945 63945 56800 3 4 105 3154 2653 5444 4864 7678 6932 3784 3313 674 166 964 684 3208 3101 7849 6335

Více

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Více

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Více

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Více

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Více

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Více

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Více

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Více

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Více

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Více

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Více

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Více

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Více

竹地板知识.docx

竹地板知识.docx 一 什 么 是 竹 地 板? 竹 板 拼 接 采 用 粘 胶 剂, 施 以 高 温 高 压 而 成 地 板 无 毒, 牢 固 稳 定, 不 开 胶, 不 变 形 经 过 脱 去 糖 份, 淀 粉, 脂 肪, 蛋 白 质 等 特 殊 无 害 处 理 后 的 竹 材, 具 有 超 强 的 防 虫 蛀 功 能 地 板 六 面 用 优 质 进 口 耐 磨 漆 密 封, 阻 燃, 耐 磨, 防 霉 变 地 板

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAB6FEC6AAB5DAB6FED5C2332020C1ACD0F8C1BAB9B9D4EC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAB6FEC6AAB5DAB6FED5C2332020C1ACD0F8C1BAB9B9D4EC2E646F63> 山 东 交 通 学 院 继 续 教 育 学 院 教 案 桥 梁 工 程 第 二 篇 第 二 章 15 第 二 节 混 凝 土 悬 臂 和 连 续 体 系 梁 桥 的 设 计 与 构 造 特 点 教 学 内 容 :1 等 截 面 连 续 梁 桥 的 力 学 特 点 构 造 特 点 和 适 用 范 围 2 变 截 面 连 续 梁 桥 的 力 学 特 点 构 造 特 点 和 适 用 范 围 3 连 续 刚

Více

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 科 目 新 教 材 颁 布 直 播 内 容 2014 年 一 级 建 造 师 新 教 材 已 于 近 日 颁 布, 这 是 自 2004 年 开 考 以 来 的 第 四 版 教 材, 对 于 今 年 报 名 参 加 考 试 的 学 员 来 说, 集 中 关 心 的 问 题 : 有 什 么 变 化? 如 何 学 习? 如 何 应 考?

Více

产品说明:

产品说明: 小 泉 儿 童 家 具 产 品 培 训 手 册 目 录 一 品 牌 介 绍 编 译 : 吕 游 ( 日 本 小 泉 家 具 )2013.7.24 二 护 眼 灯 介 绍 三 多 功 能 学 习 椅 介 绍 四 组 合 学 习 书 桌 介 绍 五 多 功 能 组 合 床 介 绍 六 其 他 关 联 商 品 介 绍 第 1 页, 共 21 页 小 泉 学 习 家 具 产 品 培 训 手 册 一 品 牌

Více

坐 公 車 好 處 多 得 獎 者 : 李 宥 萱 指 導 老 師 : 陳 淑 鈴 我 家 住 在 鄉 下, 離 市 區 有 段 距 離 每 個 禮 拜 三 和 禮 拜 六 我 都 要 到 市 區 補 習, 以 前 都 是 媽 媽 特 地 從 大 老 遠 的 地 方 開 車 回 來 載 我 這 實

坐 公 車 好 處 多 得 獎 者 : 李 宥 萱 指 導 老 師 : 陳 淑 鈴 我 家 住 在 鄉 下, 離 市 區 有 段 距 離 每 個 禮 拜 三 和 禮 拜 六 我 都 要 到 市 區 補 習, 以 前 都 是 媽 媽 特 地 從 大 老 遠 的 地 方 開 車 回 來 載 我 這 實 富 有 的 標 準 得 獎 者 : 朱 庭 萱 指 導 老 師 : 陳 怡 君 有 一 種 付 出, 如 工 蜂 般 默 默 奉 獻 自 己 的 一 生, 沒 有 怨 言 ; 有 一 種 付 出, 如 蚯 蚓 般 不 受 重 視, 沒 有 掌 聲, 卻 不 能 沒 有 ; 有 一 種 付 出, 如 落 葉 班 滋 養 大 地, 不 求 回 報, 那 就 是 無 私 的 貢 獻 一 般 人 總 是 以

Více

关于推介发布秸秆“五料化”利用技术的通知

关于推介发布秸秆“五料化”利用技术的通知 附 件 秸 秆 五 料 化 利 用 技 术 一 秸 秆 肥 料 化 利 用 技 术 1.1 秸 秆 直 接 还 田 技 术 1.1.1 秸 秆 机 械 混 埋 还 田 技 术 秸 秆 机 械 化 混 埋 还 田 技 术, 就 是 用 秸 秆 切 碎 机 械 将 摘 穗 后 的 玉 米 小 麦 水 稻 等 农 作 物 秸 秆 就 地 粉 碎, 均 匀 地 抛 撒 在 地 表, 随 即 采 用 旋 耕

Více

绿色食品 草莓保护地生产技术规程

绿色食品 草莓保护地生产技术规程 DB2303 鸡 西 市 地 方 标 准 DB 2303/T 050 2016 绿 色 食 品 草 莓 保 护 地 生 产 技 术 规 程 2016-06 - 20 发 布 2016-07 - 01 实 施 鸡 西 市 质 量 技 术 监 督 局 发 布 目 次 前 言... II 1 范 围... 1 2 规 范 性 引 用 文 件... 1 3 生 产 基 地 的 选 择 和 管 理... 1

Více

第 八 章 人 的 生 殖 和 发 育 输 精 管 前 列 腺 附 辜 辜 丸 阴 载 图 8-1 男 性 生 殖 系 统 示 意 图 2. 观 察 图 8-2, 说 出 女 性 生 殖 系 统 分 别 由 哪 些 器 官 组 成 ; 描 述 女 性 产 生 卵 子 的 部 位 卵 巢 输 卵 管

第 八 章 人 的 生 殖 和 发 育 输 精 管 前 列 腺 附 辜 辜 丸 阴 载 图 8-1 男 性 生 殖 系 统 示 意 图 2. 观 察 图 8-2, 说 出 女 性 生 殖 系 统 分 别 由 哪 些 器 官 组 成 ; 描 述 女 性 产 生 卵 子 的 部 位 卵 巢 输 卵 管 第 一 节 精 卵 结 合 孕 育 新 的 生 命 - 第 一 节 精 卵 结 合 孕 育 新 的 生 命 本 节 目 标 概 述 男 女 生 殖 系 统 的 结 构 和 功 能, 说 明 辛 九 和 卵 巢 分 别 是 男 性 和 女 性 的 主 要 生 殖 器 官 识 别 精 子 和 卵 子, 描 述 受 精 过 程 描 述 胚 胎 发 育 过 程 人 生 殖 系 统 的 结 构 和 功 能 我

Více

Microsoft Word - ET.doc

Microsoft Word - ET.doc 产 品 目 录 :192-5511 N13/UK 版 本 :24 年 9 月 13 日 192-5511N13 ET系列电动缸 派克汉尼汾 由遍布世界各地的公司组成的强大集团 自动化工业需要有竞争力的合作伙 机电自动化欧洲 (EME) 伴 对于高质量的电气和机械组件的 派克自动化集团的机电自动化欧洲 EME开发和制造的机械和电气组件之间 供应商来说尤其如此 派克汉尼汾公 EME 部由分别位于Offenburg

Více

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Více

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

Více

填 表 说 明 ( 一 ) 本 表 供 申 报 高 等 学 校 教 师 专 业 技 术 资 格 人 员 使 用 学 校 职 能 部 门 须 对 有 关 信 息 进 行 审 核, 并 分 别 在 相 应 栏 目 加 盖 公 章 涉 及 签 名 的 须 本 人 用 钢 笔 亲 自 填 写 ( 二 ) 第

填 表 说 明 ( 一 ) 本 表 供 申 报 高 等 学 校 教 师 专 业 技 术 资 格 人 员 使 用 学 校 职 能 部 门 须 对 有 关 信 息 进 行 审 核, 并 分 别 在 相 应 栏 目 加 盖 公 章 涉 及 签 名 的 须 本 人 用 钢 笔 亲 自 填 写 ( 二 ) 第 高 等 学 校 教 师 专 业 技 术 资 格 评 审 表 单 位 丽 水 职 业 技 术 学 院 姓 名 章 彤 洪 现 任 专 业 技 术 职 务 申 报 专 业 技 术 资 格 讲 师 副 教 授 填 表 时 间 : 年 月 日 浙 江 省 教 育 厅 制 填 表 说 明 ( 一 ) 本 表 供 申 报 高 等 学 校 教 师 专 业 技 术 资 格 人 员 使 用 学 校 职 能 部 门 须

Více

框架

框架 1 生 涯 規 劃 小 長 : 梁 翠 儀 老 師 員.. 黃 綺 媚 老 師 詹 浩 佳 老 師 李 為 賢 老 師 監 察 : 黃 麗 芳 副 校 長 ( 學 校 行 政 ) 2 道 慈 佛 社 楊 日 霖 紀 念 學 校 學 生 生 涯 規 劃 計 劃 書 1. 宗 旨.. 協 助 學 生 了 解 本 身 的 能 力 事 業 或 學 術 抱 負 建 構 知 識 培 養 出 正 面 的 工 作

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEC7B57B43C3FE2DA457AF5ABBE2BEC9A44F2DB667A440A94DADB7AEC6B27AC2B2B3E6A457AEE02E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEC7B57B43C3FE2DA457AF5ABBE2BEC9A44F2DB667A440A94DADB7AEC6B27AC2B2B3E6A457AEE02E646F6378> \ 和 風 料 理 簡 單 上 桌 心 得 報 告 第 一 次 參 加 和 風 料 理 課 程, 簡 易 的 食 材 做 出 健 康 養 生 的 食 物, 只 需 花 點 時 間 熬 煮, 簡 易 採 購 的 食 材 就 能 做 出 養 生 舒 爽 的 食 物, 記 得 老 師 在 示 範 日 式 丼 飯 時, 簡 易 的 調 配 比 例, 湯 汁 就 做 好 了, 我 還 隨 意 舀 了 一 匙,

Více

绯荤粺A4鐗堟湰鍗曢〉

绯荤粺A4鐗堟湰鍗曢〉 2011 +86-10-60290088 600 690 470 970 670 1000 194 130 294 65 85 150 82 90 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088

Více

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

Více

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 主 摇 编 摇 张 世 诚 撰 稿 人 摇 张 世 诚 李 摇 敏 张 摇 岩 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中...

Více

untitled

untitled KSKSKSKS SKSKSKS KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS KS F 4403 KS F 4403 2001 2001 12 17 ICS 91.100.30 KS F 44032001 Reinforced spun concrete pipes. () (.) A.. 2... KS A 0021 KS B 5533 KS 3504 KS 3510 KS 3552 KS

Více

1990 8

1990 8 1990 8 1900 ( )! ( ) = 1990 8 (1) (7) (18) 1 (20) 2 (29) 3 (32) 4 (33) 5 (34) 6 (39) 7 (41) (42) (47) (52) 1 l (52) 2 (159) 1900 ( ) 8 4 5 l ( ) 30 6 2 1900 10 8 4 3 ( ) l 410 300 4 ( 852 ) ( ) 859 )

Více

危險物品運送與行車安全

危險物品運送與行車安全 主 講 人 : 國 道 公 路 警 察 局 隊 長 張 雅 慈 管 理 制 度 相 關 法 規 一 何 謂 二 管 理 組 織 及 行 政 管 理 作 業 三 需 具 備 資 料 四 相 關 法 規 伍 限 制 路 線 定 義 分 類 政 作 業 程 序 道 路 管 制 規 定 容 器 規 定 人 員 訓 練 違 規 為 之 處 罰 一 何 謂 道 路 交 通 規 則 中 的, 係 指 政 院 勞

Více

深 圳 市 远 东 皓 星 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 信 利 通 电 子 有 限 公 司 深 圳 市 兆 力 电 机 有 限 公 司 深 圳 市 深 祥

深 圳 市 远 东 皓 星 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 信 利 通 电 子 有 限 公 司 深 圳 市 兆 力 电 机 有 限 公 司 深 圳 市 深 祥 深 圳 市 小 汽 车 增 量 调 控 管 理 信 息 系 统 单 位 普 通 小 汽 车 指 标 配 置 本 期 编 号 :201609 本 期 描 述 :2016 年 09 月 单 位 指 标 配 置 本 期 指 标 配 置 日 期 :2016-09-26 数 据 生 成 时 间 :2016-09-26 15:25:46 有 效 单 位 申 请 编 码 总 数 :7162 配 置 单 位 普 通

Více

中 三 中 國 語 文 科 表 6.21b 中 三 各 學 習 範 疇 的 卷 別 編 排 學 習 範 疇 分 卷 題 數 評 估 時 限 閱 讀 聆 聽 寫 作 9CR1 22 9CR2 22 9CR3 22 9CL1 16 9CL2 16 9CW1 2 9CW2 2 9CW3 2 30 分 鐘

中 三 中 國 語 文 科 表 6.21b 中 三 各 學 習 範 疇 的 卷 別 編 排 學 習 範 疇 分 卷 題 數 評 估 時 限 閱 讀 聆 聽 寫 作 9CR1 22 9CR2 22 9CR3 22 9CL1 16 9CL2 16 9CW1 2 9CW2 2 9CW3 2 30 分 鐘 中國語文科 中三 2015 年全港性系統評估中學三年級成績 2015 年中三級學生在中國語文科達到基本水平的百分率為 77.2% 中學三年級評估設計 評估範疇及擬題依據 中國語文科的評估範疇包括閱讀 寫作 聆聽及說話 題目依據 中國語文課 程第三學習階段基本能力 第一試用稿 及參照 中學中國語文建議學習重 點 試用本 2001 中國語文教育學習領域 中國語文課程指引 2002 等課程文件擬訂 評估卷別

Více

kg/m3 1.55g/cm3 m3 580kg 37.42% %

kg/m3 1.55g/cm3 m3 580kg 37.42% % 2001 http://www.ccdn.cn 60 1 1 A B C D 2 A 3 4 14 5 6 7 16 14 12 10 8 9 10 11 12 13 700kg/m3 1.55g/cm3 m3 580kg 37.42% 45.16 54.84 62.58 14 15 15 15 15% 15 15% 15 16 235 17 18 45~390min B45~600min C25~390min

Více

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Více

交通部觀光局

交通部觀光局 新 北 市 政 府 警 察 局 暨 所 屬 機 關 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 102 年 12 月 修 訂 紀 錄 版 本 ( 次 ) 修 訂 日 期 修 訂 頁 次 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 修 訂 類 別 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 修 訂 摘 要 1.0 102.12.27 - - - - - - 本 局 內 部 控 制 制 度

Více

Μ Μ Μ Μ Μ x ( j j = 1, 2Λ Λ n ) n aijxi bi ( bi ; = bi ) j= 1 ( i = 1, 2, Λ m) x j 0( j = 1, 2, Λ n) n c jxj j= 1 S = a, b, c ( i = 1, 2, Λ m, j = 1, 2, Λ n) ij i y n = i= 1 n i=

Více

交通部觀光局

交通部觀光局 新 北 市 政 府 警 察 局 暨 所 屬 機 關 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 104 年 6 月 修 訂 紀 錄 版 本 ( 次 ) 修 訂 日 期 修 訂 頁 次 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 修 訂 類 別 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 修 訂 摘 要 1.0 102.12.27 - - - - - - 本 局 暨 所 屬 機 關 內 部

Více

10KV kV

10KV kV 10KV GB50053-94 10kV GB50053 94 1994 11 1...1...2...3...3...3...4...5...5...5...5...6...8...8...8...9...9...9...10...10... 11... 11 1.0.1 1.0.2 10kV 1.0.3 1.0.4 10KV 1.0.5 1.0.6 10kV 2.0.1 2.0.2 2.0.3

Více

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Více

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode] 赣 江 流 域 规 划 修 编 简 介 主 讲 人 : 李 明 辉 目 一 赣 江 流 域 概 况 二 流 域 开 发 现 状 及 存 在 问 题 录 三 流 域 规 划 的 指 导 思 想 与 原 则 四 流 域 规 划 的 目 标 与 任 务 五 流 域 总 体 规 划 1 一 赣 江 流 域 概 况 赣 江 是 鄱 阳 湖 水 系 的 第 一 大 河, 也 是 长 江 的 大 支 流 之 一

Více

白色路面混凝土配合比设计(侯永生).ppt [兼容模式]

白色路面混凝土配合比设计(侯永生).ppt [兼容模式] 白 色 路 面 水 泥 混 凝 土 配 合 比 设 计 河 北 省 交 通 规 划 设 计 院 侯 永 生 2012 年 6 月 主 要 内 容 一 二 三 四 五 六 白 色 路 面 混 凝 土 的 种 类 及 特 性 要 求 配 合 比 设 计 的 调 查 阶 段 配 合 比 设 计 的 原 材 料 选 择 阶 段 配 合 比 设 计 的 理 论 配 合 比 设 计 阶 段 配 合 比 设 计

Více

净, 保 持 面 部 整 洁 这 里 要 说 一 下 的 是, 很 多 男 生 注 意 了 胡 子, 却 忘 了 鼻 毛, 而 旁 人 或 者 同 学 往 往 也 不 好 意 思 提 醒 建 议 面 试 前 一 定 要 仔 细 照 一 照 镜 子, 好 好 检 查 一 下 有 些 人 讲 话 多 了

净, 保 持 面 部 整 洁 这 里 要 说 一 下 的 是, 很 多 男 生 注 意 了 胡 子, 却 忘 了 鼻 毛, 而 旁 人 或 者 同 学 往 往 也 不 好 意 思 提 醒 建 议 面 试 前 一 定 要 仔 细 照 一 照 镜 子, 好 好 检 查 一 下 有 些 人 讲 话 多 了 北 大 院 长 谈 面 试 礼 仪 2016 保 研 / 推 免 即 将 开 始, 我 们 现 在 应 该 做 的, 是 全 力 以 赴 准 备 复 试 面 试 针 对 同 学 们 比 较 关 注 的 复 试 中 面 试 环 节 的 相 关, 本 次 向 大 家 介 绍 的 是 面 试 过 程 中 外 表 和 礼 仪 的 问 题 下 面 是 关 于 面 试 礼 仪 : 很 多 同 学 不 注 重 面

Více

untitled

untitled 1 2 3 4 Q 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 20 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 ê 2 ( ) 3 4 5 P Q 1938 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2! 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABBB7BEB3D3EBB7A2D5B9B9FABCCABACFD7F7CEAFD4B1BBE1C4EAB6C8D5FEB2DFB1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABBB7BEB3D3EBB7A2D5B9B9FABCCABACFD7F7CEAFD4B1BBE1C4EAB6C8D5FEB2DFB1A8B8E6> 第 5 章 提 高 水 生 态 系 统 服 务 功 能 的 政 策 框 架 135 第 5 章 提 高 水 生 态 系 统 服 务 功 能 的 政 策 框 架 5.1 中 国 水 资 源 特 点 中 国 水 资 源 主 要 赋 存 于 河 流 湖 泊 水 库 沼 泽 等 地 表 水 生 态 系 统 与 地 下 水 生 态 系 统 中 中 国 河 流 生 态 系 统 主 要 有 松 花 江 辽 河 海

Více

桃園縣立平興國中100學年度第 1學期(第10018次)期末校務會議議程

桃園縣立平興國中100學年度第 1學期(第10018次)期末校務會議議程 桃 園 縣 立 平 興 國 中 102 學 年 度 第 1 學 期 ( 第 10203 次 ) 期 初 校 務 會 議 議 程 主 席 致 詞 : 一 感 謝 大 家 的 支 持 與 協 助, 個 人 能 在 我 們 的 學 校, 拿 到 教 育 界 最 高 榮 譽 師 鐸 獎, 這 是 一 種 福 份 緣 份, 託 大 家 的 福, 才 能 擁 有 這 項 殊 榮 二 得 獎 是 一 種 肯 定

Více

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後 541 94.4.6 臺 北 市 文 山 區 都 市 計 畫 案 通 盤 檢 討 主 要 計 畫 暨 細 部 計 畫 案 542 94.5.5 都 市 計 畫 道 路 用 地 變 更 為 可 發 展 用 地 免 予 回 饋 原 則 附 件 三 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 都 市 計 畫 案 召 集 人 本 案 案 情 複 雜, 且 為 求 審 議 效 益, 委 請 陳 委 員 武 正 擔 任

Více

第14章

第14章 第 14 章 钢 板 桩 支 护 结 构 设 计 与 施 工 14.1 概 述 钢 板 桩 支 护 结 构 属 板 式 支 护 结 构 之 一, 适 用 于 地 下 工 程 施 工 因 受 场 地 等 条 件 的 限 制, 基 坑 或 基 槽 不 能 采 用 放 坡 开 挖 而 必 需 进 行 垂 直 土 方 开 挖 及 地 下 工 程 施 工 时 采 用 钢 板 桩 支 护 结 构 在 国 内 外

Více

中文核心期刊目录

中文核心期刊目录 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 (2011 新 ) 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 由 中 国 知 网 中 国 术 期 刊 网 和 北 京 大 图 书 馆 期 刊 工 作 研 究 会 联 合 发 布 中 文 核 心 期 刊 目 录 1996 年 推 出 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 ( 第 二 版 ), 2000 年 推 出 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 ( 第

Více

关于快速直达轨道轿车公交体系的研究及可行性

关于快速直达轨道轿车公交体系的研究及可行性 关 于 快 速 直 达 轨 道 轿 车 公 交 体 系 的 研 究 及 可 行 性 应 用 领 域 : 机 械 电 子 技 术 方 案 概 要 信 息 编 号 :T2016010012 交 付 形 式 : 其 他 技 术 成 熟 度 : 初 试 合 作 方 式 : 技 术 入 股 技 术 转 让 技 术 许 可 委 托 开 发 其 他 方 案 详 述 为 了 彻 底 解 决 大 城 市 日 益 严

Více

文 選 五 十

文 選 五 十 1. 2. 3. MM1 1 4. 5. 6. 7. ( ) MM1 2 8. 9. 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. MM1 4 15. ( ) 16. 17. 18. MM1 5 19. 20. 21. 22. MM1 6 23. 24. ( ) 25. 26. MM1 7 27. 28. 29. 30. MM1 8 31. 32. 33. MM1 9 34. ( ) 35.

Více

一 建 设 项 目 背 景 沈 阳 市 地 铁 十 号 线 是 沈 阳 市 城 市 快 速 轨 道 交 通 建 设 规 划 (2011-2018) 中 的 三 条 线 路 之 一, 是 进 一 步 实 现 轨 道 交 通 线 网 规 划 形 成 十 字 加 环 线 轨 道 交 通 线 网 形 式 的

一 建 设 项 目 背 景 沈 阳 市 地 铁 十 号 线 是 沈 阳 市 城 市 快 速 轨 道 交 通 建 设 规 划 (2011-2018) 中 的 三 条 线 路 之 一, 是 进 一 步 实 现 轨 道 交 通 线 网 规 划 形 成 十 字 加 环 线 轨 道 交 通 线 网 形 式 的 沈 阳 市 地 铁 十 号 线 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 沈 阳 地 铁 集 团 有 限 公 司 铁 道 第 三 勘 察 设 计 院 集 团 有 限 公 司 2012 年 8 月 一 建 设 项 目 背 景 沈 阳 市 地 铁 十 号 线 是 沈 阳 市 城 市 快 速 轨 道 交 通 建 设 规 划 (2011-2018) 中 的 三 条 线 路 之 一, 是 进 一 步 实 现

Více

國立高雄師範大學進修暨推廣部

國立高雄師範大學進修暨推廣部 國 立 高 雄 師 範 大 進 修 院 104 年 度 第 1 期 管 理 研 究 碩 士 班 33: 進 階 管 理 專 題 研 究 招 生 簡 章 依 據 : 教 育 部 頒 布 專 科 以 上 校 推 廣 教 育 實 施 辦 法 辦 理 二 目 的 : 提 供 人 力 資 源 管 理 經 營 管 理 文 教 事 業 經 營 組 織 發 展 領 導 統 馭 知 識 管 理 科 技 管 理 等 相

Více

29.? ?? ? ? ? ? ? ? KT/ V? KT/ V? ? ,? ? ? ? ? ? 30 4

29.? ?? ? ? ? ? ? ? KT/ V? KT/ V? ? ,? ? ? ? ? ? 30 4 1.? 1 2.? 1 3.? 3 4.? 4 5.? 4 6.? 5 7.? 5 8.? 6 9.? 7 10.? 8 11.? 8 12.? 9 13.? 9 14.? 9 15.? 10 16.? 11 17.? 12 18.? 13 19.? 13 20.? 14 21.? 15 22.? 16 23.? 16 24.? 16 25.?? 18 26.? 18 27.? 19 28.? 20

Více

2014 2015 年 兰 州 市 经 济 形 势 分 析 与 预 测 2014-2015 年 兰 州 市 经 济 形 势 分 析 与 预 测 一 2014 年 兰 州 市 经 济 发 展 情 况 及 运 行 特 点 ( 一 ) 总 体 情 况 稳 中 有 进 今 年 以 来, 面 对 世 界 经 济 复 苏 艰 难 曲 折 全 国 经 济 下 行 压 力 加 大 的 复 杂 形 势, 市 委 市

Více

?C?{????

?C?{???? 臺 北 市 政 府 教 育 局 102 年 度 臺 北 市 高 級 中 等 以 下 學 校 國 際 教 育 深 耕 方 案 臺 北 市 國 中 領 域 跨 國 參 訪 報 告 出 國 期 間 :102 年 11 月 17 日 至 21 日 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 杭 州 市 報 告 日 期 :102 年 12 月 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別

Více

Microsoft Word - 2015出口指南 真空吸尘器11-14.doc

Microsoft Word - 2015出口指南 真空吸尘器11-14.doc 出 口 商 品 技 术 指 南 Technical Guideline for Export Commodity 真 空 吸 尘 器 Vacuum cleaner 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 2015 年 发 布 前 言 我 国 正 式 加 入 国 际 世 贸 组 织 已 经 十 多 年 了, 这 期 间, 国 际 经 济 贸 易 形 势 不 断 发 生 着 复 杂 而 深 刻 的 变

Více

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15%

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MSS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% 0.001 g/cm 3 S Pt 100 4 SENSORPROM 10 EEx em [ib] IIC ISI 316L 1.4571 C 4 2.4610 MC2 ISI

Více

連江縣議會第三屆第六次定期大會第三會次會議記錄

連江縣議會第三屆第六次定期大會第三會次會議記錄 連 江 縣 議 會 第 三 屆 第 六 次 定 期 大 會 第 一 會 次 會 議 紀 錄 日 期 : 九 十 三 年 十 一 月 九 日 議 程 : 一 議 長 致 開 會 詞 二 縣 長 施 政 報 告 暨 說 明 三 縣 長 對 議 決 案 執 行 情 形 報 告 暨 說 明 主 席 : 陳 議 長 振 清 紀 錄 : 鄭 麗 慧 陳 主 任 秘 書 : 本 會 第 三 屆 第 六 次 定 期

Více

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2 (%) (%) 37.64% 15.13% 47.22% 1 2 38.99% 3 5.52% 55.49% 1 2 3 2001 11 15 3 11 12 1 57 30 % % 1 [] 22.44 14 [] 2.03 2 [] 13.25 15 []1.30 3 [] 10.91 16 [] 1.13 4 [] 9.47 17 [] 0.78 5 [] 6.59 18 []0.76 6 []

Více

第一类

第一类 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂. 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料. 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 荆. 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 注 释 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包 括 制

Více

99710b43ZW.PDF

99710b43ZW.PDF v = at s = 1 2 2 v = 2 π r a = v 2 = 4 π 2 r T r T 2 a 2 R = 2 R r g v 1 2 2 g = 9.8 r = 60R a = 9.8 = 0.0027 60 F = G Mm r 2 m

Více

COMBISTOP

COMBISTOP - 1 - 3 3 3 4 4 5 6 6 COMBISTOP 38 7 COMBISTOP 08 8 COMBISTOP 28 11 COMBISTOP 31 12 COMBISTOP 13 14 16 17 19 COMBITRON 91 / 20 COMBITRON 98 23-2 - KEB COMBISTOP KEB KEB COMBISTOP 08 38 0 6. 3 8. 1 3 N

Více

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

Více

GB 50500-2008

GB 50500-2008 UDC 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 P GB 50500 2008 建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 Code of valuation with bill quantity of construction works 2008-07-09 2008-12-01 建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 Code of valuation with bill

Více

農 業 新 知 J 桃 園 區 建 f:! 訊 [ 草 花 專 輯 ] 第 6 3 期 2 番 茄 夜 蛾 長 桶 圓 形, 體 長 約 1 4 公 塵, 肥 胖 而 不 太 移 番 茄 夜 蛾 會 危 害 番 茄 等 果 菜 類 及 花 動 年 發 生 8-9 世 代, 初 孵 化 之 幼 蟲 群

農 業 新 知 J 桃 園 區 建 f:! 訊 [ 草 花 專 輯 ] 第 6 3 期 2 番 茄 夜 蛾 長 桶 圓 形, 體 長 約 1 4 公 塵, 肥 胖 而 不 太 移 番 茄 夜 蛾 會 危 害 番 茄 等 果 菜 類 及 花 動 年 發 生 8-9 世 代, 初 孵 化 之 幼 蟲 群 學 等 學 會 晶 體 步 會 會 作 物 環 境 課 副 研 究 員 施 錫 彬 分 機 3 1 0 花 卉 可 以 賞 心 悅 目, 美 化 人 生, 隨 著 社 會 繁 榮 與 進 步, 人 民 生 活 水 準 日 益 提 高, 花 卉 已 成 為 日 常 生 活 中 所 不 可 或 缺 的 物 品, 同 時 也 成 為 精 緻 化 重 要 商 品 然 台 灣 地 處 熱 帶 與 亞 熱 帶

Více

2

2 BWO615SS 使 用 及 安 裝 說 明 書 2 Content 1...04 2...05 3...06 BWO615SS BWO615SS 4...07 5...08 6... 09 7... 10 3 1 4 2 ( 3mm) ( ) 5 3 BWO615SS 1. 2. 3. 4. / 5. ( ) 6. ( ) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. BWO615SS

Více

附件一 摘要格式範例

附件一 摘要格式範例 1 2 3 1 1. 2. 3. RC (She RC RC Q- Q- C Q- Fu 921 [1] 1 1965 2 921 RC RC RC 3 (Shear Building Mode) 921 1022 RC [2-4] RC RC ( ) Q- 1. Q cr = min (Q c, Q dc ) Q c = 2M cr / H (1) Q dc = 0.2 3 c' ( 0.75 +

Více

(CIP) : /. :, 2004 ISBN U472 CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : 010

(CIP) : /. :, 2004 ISBN U472 CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : 010 (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7-5045-4694-1... - - -. U472 CIP ( 2004 ) 093307 ( 1 : 100029 ) : * 787 1092 16 15. 5 336 2004 11 1 2004 11 1 : : 26. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: / / www.class.com.cn

Více

北 京 拜 博 拜 尔 口 腔 医 院 知 春 路 门 北 京 市 海 淀 区 白 塔 庵 汉 荣 家 园 1 号 楼 一 层 诊 北 京 拜 博 拜 尔 口 腔 医 院 东 城 门 诊 北 京 市 东 城 区 海 运 仓 一 号 瀚 海 海 运 仓 大 厦 一 层 159 号 北 京 拜 博 拜

北 京 拜 博 拜 尔 口 腔 医 院 知 春 路 门 北 京 市 海 淀 区 白 塔 庵 汉 荣 家 园 1 号 楼 一 层 诊 北 京 拜 博 拜 尔 口 腔 医 院 东 城 门 诊 北 京 市 东 城 区 海 运 仓 一 号 瀚 海 海 运 仓 大 厦 一 层 159 号 北 京 拜 博 拜 齿 科 护 理 门 店 列 表 拜 博 口 腔 门 店 地 址 客 服 热 线 400-0000-033 城 市 门 店 地 址 拜 博 口 腔 建 国 分 院 哈 尔 滨 市 道 里 区 建 国 街 47 号 哈 尔 滨 沈 阳 大 连 成 都 重 庆 北 京 拜 博 口 腔 长 江 总 院 哈 尔 滨 市 南 岗 区 宣 化 街 1 号 拜 博 口 腔 和 平 分 院 哈 尔 滨 市 和 平 路

Více

中国进出口商品质量认证中心浙江评审中心

中国进出口商品质量认证中心浙江评审中心 有 机 产 品 认 证 相 关 法 规 标 准 目 录 1 法 律 法 规 1.1 有 机 产 品 认 证 相 关 法 规 文 件 1) 有 机 产 品 认 证 管 理 办 法 ( 国 家 质 检 总 局 令 第 155 ) 2) 有 机 产 品 认 证 实 施 规 则 (CNCA N 009:2014)( 国 家 认 监 委 2014 年 公 告 第 11 ) 3) 有 机 产 品 认 证 目 录

Více

目 录 1 本 科 教 育 基 本 情 况... 2 1.1 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 1.2 本 科 专 业 设 置 及 学 科 门 类... 2 1.3 各 类 全 日 制 在 校 学 生 情 况... 3 1.4 本 科 生 源 质 量... 5 1.4.1

目 录 1 本 科 教 育 基 本 情 况... 2 1.1 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 1.2 本 科 专 业 设 置 及 学 科 门 类... 2 1.3 各 类 全 日 制 在 校 学 生 情 况... 3 1.4 本 科 生 源 质 量... 5 1.4.1 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 九 月 目 录 1 本 科 教 育 基 本 情 况... 2 1.1 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 2 1.2 本 科 专 业 设 置 及 学 科 门 类... 2 1.3 各 类 全 日 制 在 校 学 生 情 况... 3 1.4 本 科 生 源 质 量... 5 1.4.1 生 源 数 量 和 结 构...

Více

图 书 清 单 条 形 码 书 名 版 别 类 别 定 价 出 版 时 间 册 / 包 数 量 总 册 数 9787538576986 知 谦 原 创 童 话 系 列 丛 书 ----- 鼠 一 鼠 二 和 鼠 三 北 方 妇 女 儿 童 I 19.70 2013-09-06 1 2 2 97875

图 书 清 单 条 形 码 书 名 版 别 类 别 定 价 出 版 时 间 册 / 包 数 量 总 册 数 9787538576986 知 谦 原 创 童 话 系 列 丛 书 ----- 鼠 一 鼠 二 和 鼠 三 北 方 妇 女 儿 童 I 19.70 2013-09-06 1 2 2 97875 图 书 清 单 条 形 码 书 名 版 别 类 别 定 价 出 版 时 间 册 / 包 数 量 总 册 数 9787535458759 小 学 生 智 慧 成 长 馆 ----- 最 励 志 成 长 故 事 长 江 文 艺 I 19.80 2013-01-01 1 2 2 9787535458766 小 学 生 智 慧 成 长 馆 ----- 最 经 典 儿 童 文 学 长 江 文 艺 I 19.80

Více

How to be a good buyer

How to be a good buyer 102-1027 2 How to be a good buyer. -1027 3-1027 4 - -1027 5 7.3/ 2415-1027 6 7-1027 512 8.0/ 8.0/ 69,188 69,188 7.3/ 7.3/ 24 24 921 7.3/ 7.3/ 2415 2415 8-1027 :2010/05/24 08:11 24 3 300 308 2 6 300 3 11

Více

FZUBRIDGE

FZUBRIDGE 1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 29 31 32 33 34 M g1 M 1g ( M 2g M 1g )(1 e ( t, ) ) 35 36 M Q M Q g g 1.15M 1.05Q p p 37 max 1 n e max n i1 1 2 i 38 39 n max M Q M Q g g

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 放 转 换 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 10 日 第 1 页 共 9 页 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

Více

4 4 1 4 1 2 3 4 5 6 1 1. 2. 3. 1 4. 2 5. 6. 4 46

4 4 1 4 1 2 3 4 5 6 1 1. 2. 3. 1 4. 2 5. 6. 4 46 4 3. 9 g 15 1959 23mm3g 3 1 2 1 20 2 11989 5 340 62604 11 2 1990 10 20 95% 1957 1 22. 6 23 6. 5 7 1. 5mm 2. 5 1. 5 2 12 3 1 mm g 22. 6-23 6. 5-7 1. 5 3. 9 1 23 3 1b 1989 23. 5 7 1. 5 3. 8 2 1990 24 5 1.

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4DAC3C9B9C5D6E9BDADCDB6D7CAD3D0CFDEB9ABCBBEC7E0B4BACBFEC3BABFF3BCB0D1A1C3BAB3A7C5E4CCD7CCFAC2B7D7A8D3C3CFDFCFEEC4BFB1E4B8FCBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE95FB1A8C9F331302E32365F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4DAC3C9B9C5D6E9BDADCDB6D7CAD3D0CFDEB9ABCBBEC7E0B4BACBFEC3BABFF3BCB0D1A1C3BAB3A7C5E4CCD7CCFAC2B7D7A8D3C3CFDFCFEEC4BFB1E4B8FCBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE95FB1A8C9F331302E32365F> 内 蒙 古 珠 江 投 资 有 限 公 司 青 春 塔 煤 矿 及 选 煤 厂 配 套 铁 路 专 用 线 项 目 变 更 环 境 影 响 报 告 书 煤 炭 工 业 太 原 设 计 研 究 院 国 环 评 证 甲 字 第 1303 号 二 一 五 年 十 月 目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 5 1.1 编 制 依 据 5 1.2 评 价 目 的 7 1.3

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf () , : ( ),,, (CIP) ;. - 2 :, 2001.6 ISBN 7-04 - 009492-4...- - -.G617 CIP (2001)02193 ( ) 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn http:/ / www.hep.com.cn 1995 10 1 7871092 1 16 2 11

Více

二 〇 一 三 年 秋 季 国 际 长 老 及 负 责 弟 兄 训 练 进 入 生 命 经 历 第 四 层, 达 到 长 成 的 人 以 完 成 神 的 定 旨 ( 周 四 早 上 第 一 堂 聚 会 ) 第 一 篇 借 着 第 四 层 的 生 命 经 历, 长 成 的 团 体 人 得 以 完 成

二 〇 一 三 年 秋 季 国 际 长 老 及 负 责 弟 兄 训 练 进 入 生 命 经 历 第 四 层, 达 到 长 成 的 人 以 完 成 神 的 定 旨 ( 周 四 早 上 第 一 堂 聚 会 ) 第 一 篇 借 着 第 四 层 的 生 命 经 历, 长 成 的 团 体 人 得 以 完 成 国 际 长 老 及 负 责 弟 兄 训 练 二 〇 一 三 年 秋 季 目 录 进 入 生 命 经 历 第 四 层, 达 到 长 成 的 人 以 完 成 神 的 定 旨 第 一 篇 长 成 的 团 体 人 借 着 第 四 层 的 生 命 经 历 完 成 神 的 定 旨 1 第 二 篇 生 命 经 历 第 四 层 ( 一 ) 认 识 身 体 10 第 三 篇 生 命 经 历 第 四 层 ( 二 ) 认

Více

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和

第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产 和 煤 矿 安 全 规 程 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 第 一 编 总 则 第 一 条 为 保 障 煤 矿 安 全 生 产 和 职 工 人 身 安 全, 防 止 煤 矿 事 故, 根 据 煤 炭 法 矿 山 安 全 法 和 煤 矿 安 全 监 察 条 例, 制 定 本 规 程 第 二 条 在 中 华 人 民 共 和 国 领 域 从 事 煤 炭 生 产

Více

Vickers 454 l (120 USgal.) 345 bar (5000 psi) 1995 8 693-C ........................................................................................ 5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Více

未命名 -1.jpg

未命名 -1.jpg ( ) 5010302-02 5010303-01 5010301-01 10 10 10 5010301-01 10 5010303-01 106000 106000 10 3110702-26 5 5010303-01 79000 79000 10 3140302-01 3140304-06 28900 28900 15179 15179 3452 3452 5010107-01 8 3100606-08

Více

(Microsoft Word - \271\346\267\266GB50500-2008.doc)

(Microsoft Word - \271\346\267\266GB50500-2008.doc) 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 Code of valuation with bill quantity of construction works GB 50500-2008 主 编 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 批 准 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

Více

《深圳市房地产买卖合同(预售)示范文本》(2005版)

《深圳市房地产买卖合同(预售)示范文本》(2005版) 合 同 编 号 : 深 圳 市 房 地 产 买 卖 合 同 ( 预 售 ) 深 圳 市 规 划 和 国 土 资 源 委 员 会 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 2010 年 版 特 别 提 示 1. 在 签 订 本 合 同 之 前, 买 受 人 可 要 求 出 卖 人 出 示 企 业 法 人 营 业 执 照 房 地 产 预 售 许 可 证 房 地 产 开 发 资 质 证 书 等 与 房 地

Více

二 〇 一 三 年 冬 季 训 练 标 语 我 们 需 要 认 识 并 经 历 亚 伯 拉 罕 的 神 以 撒 的 神 和 雅 各 的 神, 而 成 为 神 的 以 色 列, 就 是 在 三 一 神 里 的 召 会 我 们 若 要 照 亚 伯 拉 罕 信 的 脚 踪 而 行, 就 必 须 是 过 祭

二 〇 一 三 年 冬 季 训 练 标 语 我 们 需 要 认 识 并 经 历 亚 伯 拉 罕 的 神 以 撒 的 神 和 雅 各 的 神, 而 成 为 神 的 以 色 列, 就 是 在 三 一 神 里 的 召 会 我 们 若 要 照 亚 伯 拉 罕 信 的 脚 踪 而 行, 就 必 须 是 过 祭 二 〇 一 三 年 冬 季 训 练 创 世 记 结 晶 读 经 ( 二 ) 目 录 二 〇 一 三 年 冬 季 训 练 标 语 1 第 一 篇 认 识 并 经 历 亚 伯 拉 罕 的 神 以 撒 的 神 和 雅 各 的 神, 而 成 为 神 的 以 色 列 2 第 二 篇 凭 信 而 活 作 今 日 的 过 河 者, 过 祭 坛 和 帐 棚 的 生 活 11 第 三 篇 完 成 神 定 旨 的 后

Více

目 录 第 一 章 投 资 者 适 当 性 及 限 购 管 理... 4 一 准 入 分 级 和 限 购 额 度 管 理... 4 二 投 资 者 数 据 报 备 与 核 查... 6 第 二 章 投 资 者 持 仓 额 度 管 理... 9 一 持 仓 超 限 监 控... 9 二 限 额 占 用

目 录 第 一 章 投 资 者 适 当 性 及 限 购 管 理... 4 一 准 入 分 级 和 限 购 额 度 管 理... 4 二 投 资 者 数 据 报 备 与 核 查... 6 第 二 章 投 资 者 持 仓 额 度 管 理... 9 一 持 仓 超 限 监 控... 9 二 限 额 占 用 上 海 证 券 交 易 所 ETF 期 权 全 真 模 拟 交 易 证 券 公 司 ETF 期 权 经 纪 业 务 风 险 控 制 指 南 上 海 证 券 交 易 所 2014 年 11 月 1 目 录 第 一 章 投 资 者 适 当 性 及 限 购 管 理... 4 一 准 入 分 级 和 限 购 额 度 管 理... 4 二 投 资 者 数 据 报 备 与 核 查... 6 第 二 章 投 资

Více

,,,,,,,, 1935,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () , 9,,,,,,,,,,,, 710 :(1934), : J711729,5 : J2638 J11177 J J J111143

,,,,,,,, 1935,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () , 9,,,,,,,,,,,, 710 :(1934), : J711729,5 : J2638 J11177 J J J111143 3 193777,,,,,,,, 1904, 1111928,, 19307,,,, 1938 1945, 1129 1949,,,, 3, (1934), : J711729,5 2004,,,1929 :,,,,, :,1994,642 1929227, 177, :, ; :,1994,642 1930123, 67 :,,:: ; : 1932811 33, : :,647 675 113

Více

关于危险化学品隐患排查治理导则

关于危险化学品隐患排查治理导则 危 险 化 学 品 企 业 事 故 隐 患 排 查 治 理 实 施 导 则 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 2012 年 7 月 目 录 目 录... 1 1 总 则... 2 2 基 本 要 求... 2 3 隐 患 排 查 方 式 及... 4 3.1 隐 患 排 查 方 式... 4 3.2 隐 患 排 查 确 定... 6 4 隐 患 排 查 内 容... 7 4.1 安 全

Více

新竹市議會第五屆第六次定期大會本府施政總報告稿(格式) 單位:

新竹市議會第五屆第六次定期大會本府施政總報告稿(格式)  單位: 壹 前 言 : 為 增 進 本 市 市 民 健 康 生 活 福 祉, 讓 市 民 享 有 健 康 與 長 壽, 本 局 持 續 提 供 完 整 福 利 與 照 護 環 境, 讓 小 孩 年 輕 人 婦 女 老 人 身 心 障 礙 者 可 以 在 這 裡 安 居 樂 業, 本 局 致 力 提 供 多 項 健 康 促 進 政 策, 包 含 推 動 高 齡 友 善 固 齒 整 合 照 護, 滿 足 長 輩

Více