Dělo se v březnu na ZŠ a MŠ Brankovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dělo se v březnu na ZŠ a MŠ Brankovice"

Transkript

1 Vyšlo: 30. dubna 2010 dvouměsíčník číslo 4/2010 Dělo se v březnu na ZŠ a MŠ Brankovice Rubikon je soutěţ o zákonech, sportovním sázení a správném rozhodování. Název této hry vznikl podle řeky Rubikon, kterou překročil Julius Caesar v roce 49 př. n. l..je to hra, která se zabývá otázkami o různých právech. Soutěţ se skládá z několika kol. První kolo se nazývá třídní a je to vlastně taková menší příprava na školní kolo, které se uskutečnilo v KD v Brankovicích. Školního kola se zúčastnily týmy tříd. Do poroty zasedli: Mgr. I. Kovářová ( předsedkyně poroty ), DDM Vyškov, oblastní koordinátor soutěţe; Ing. D. Marek, firma EMS-Patvag Brankovice; Ing. J. Sáraz, Městys Brankovice; Ing. V. Krejčí, firma KOKR Brankovice; nadp. M. Kohoutek, vedoucí obvodního oddělení Policie v Bučovicích; Mgr. Z. Tichý, sociální odbor MěÚ Bučovice a pan ředitel Mgr.Jaroslav Hejný. Také diváci nesměli chybět, tuto roli přijali ţáci 2. stupně spolu s učiteli. Během soutěţe jednotlivá druţstva plnila pět úkolů. První soutěţ byla zaměřena na znalost zákonů, druhý úkol byl praktický. Z deseti kostek měli soutěţící postavit tvar podle obrázku. Třetí soutěţní úkol byl řečnický. Soutěţící měli během jedné minuty vyjádřit svůj názor na dané téma. Následoval další praktický úkol. Druţstva si mohla vybrat z 10 úkolů a polovinu musela splnit. Na vše bedlivě dohlíţela porota. Poslední část soutěţe,stalo se nestalo se, byla asi nejtěţší. Soutěţícím byly kladeny různé otázky a ti si museli vsázet na správné odpovědi. Po kaţdém kole následovalo průběţné hodnocení. A jak to dopadlo? Na 3. místě se umístila třída 9. A, na 2. místě třída 7.A. Zvítězil tým červených, kteří zastupovali 8. třídu. Druţstvo ve sloţení Iveta Horníková, Ondřej Drašar, Ladislav Knap, Lenka Pernikářová, Ilona Vašáková postoupilo do oblastního kola. Soutěţ Rubikon se nám velmi líbila a doufám, ţe se bude opakovat kaţdým rokem. Denisa Dangová, 7.A

2 DO- RE- MI Dne v 15 hodin se v sále kulturního domu v Brankovicích konala soutěţ pod názvem DO RE MI. V této soutěţi se prezentovali nejen ţáci 1.a 2. stupně, ale také nadané děti z mateřské školky.celým pořadem nás prováděla zkušená moderátorská dvojice ve sloţení Ladislav Knap a Ilona Vašáková. Povzbudit mladé talenty přišlo mnoho lidí, ale jak víte, vítěz mohl být jen jeden. A kdo se jím stal? Pavlína Dulanská se songem Sway. Druhou pozici obsadilo duo dívek Katka Skálová a Iveta Horníková. Třetí místo si právem zaslouţily holky z 5. třídy Máša Mazuchová a Katka Kiliánová. Ale tahle soutěţ by nebyla bez našich skvělých učitelů Jitky Polesové a Martiny Paulíkové. Myslíme, ţe můţeme říct za všechny, ţe tato soutěţ byla jako kaţdý rok vydařená. Denisa Bodečková a Petra Šarközyová, 7.A Den úsměvů se pořádá kaţdým rokem na Den učitelů, tj. 28. března. Nebylo tomu jinak ani letos. Kaţdý ţák a učitel dostal tři usměváčky a rozhodl se, komu předá svůj hlas. Zvítězí ten, kdo získá nejvíce usměváčků. Letošní vítězové Krouţek Redakce

3 Klokánek Klokánek je matematická soutěţ. Tato soutěţ se konala v pátek , první a druhou hodinu. Kategorie: Cvrček 1. Plačková K. 2. tř. 35 b 2. Zajíčková B. 2. tř. 34 b 3. Nagy P. 3. tř. 33 b Klokánek 1. Mlčoušek K. 4. tř. 67 b 2. Mazuchová M. 5. tř. 66 b 3. Jedličková M. 4. tř. 64 b Benjamin 1. Pištělák R. 7.A 93 b 2. Kopřiva D. 6.A 85 b 3. Procházková K. 6.A 72 b Kadet 1. Vrbacká M. 9.A 104 b 2. Doupovcová J. 9.A 84 b 3. Drašar O. 8. tř. 70 b Ivana Bílková, 7.B Vyzkoušejte si!!!!!!! 10. Dědeček meˇnil azˇ vymeˇnil. Za kaţdého koně dostal dvě kozy. Za kaţdou kozu dostal dvě slepice. Za kaţdou slepici dostal jednu jehlu. Na začátku měl dědeček hroudu zlata, kterou vyměnil za dva koně. Kolik donesl dědeček babičce jehel? (A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) Ivohrál šipky. Na začátku měl 10 hodů. Kdyţ zasáhl střed terče, získal 2 hody navíc. Ivo hodil celkem dvacetkrát. Kolikrát zasáhl střed terče? (A) 6 (B) 4 (C) 10 (D) 5

4 Zazpívej, slavíčku V úterý se zúčastnili vítězové školního kola soutěţe ve zpěvu lidových písní okrskového kola v Bučovicích. Soutěţilo se ve třech kategoriích podle věku ţáků. Naši školu reprezentovali 4 soutěţící a všichni se umístili na velmi pěkných pozicích. V 1. kategorii získala 2. místo Miriam Povazsaiová. Ve 2. kategorii získala 2. místo Hana Hálová. Ve 3. kategorii získala 2. místo Pavlína Dulanská a 1. místo Ilona Vašáková. Všem zpěvačkám blahopřejeme a doufáme, ţe si tento úspěch zopakují i v příštím roce. Redakce Ţáci 8. třídy postoupili do oblastního kola soutěţe Rubikon, které se uskutečnilo 16. dubna ve Vyškově Soutěţ byla rozdělena na 5 kol V 1.kole a 2. kole čekalo na soutěţící 12 otázek na téma Zákony. V 3.kole prezentovali svůj názor O zákonech. V 4.kole týmy nosily kartónové kostky a dávaly je k počítači a museli přečíst jejich kód. V 5.kole se týmy rozhodovaly, jestli je to pravda nebo leţ.(příběhy) Naši školu reprezentovali: Ilona Vašáková, Laďa Knap,Ondřej Drašar, Lenka Perníkářová,Iveta Horníková. Získali pěkné třetí místo - GRATULUJEME 1.ZŠ Drnovce, 63 bodů 2.ZŠ Vyškov Morávkova, 61 bodů 3.ZŠ Brankovice, 60 bodů 4.ZŠ Ivanovice, 56 bodů 5.ZŠ Vyškov Nádraţní, 31 bodů 6.ZŠ a MŠ Pustiměř, 30 bodů Křenová Kristýna, 7.B

5 Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes pouţívaný zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví i májka. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně slavil o úplňku, který byl nejblíţe dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, ţe tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z tohoto stávalo pálení čarodějnic. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně ovlivněny křesťanstvím, které se snaţí pohanství vykořenit. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko atd.). Různé země označují tento svátek různými jmény. Denisa Dangová, 7.A Zaklínadla Vrať se lásko zase zpět, ať jsi kde jsi, tady se před námi hned zjev. Čáry máry okolo páry, čarovala rybička, aby byla chybička, čaroval rak, aby bylo tak. Zaklínadlo na štěstí Od této chvíle bolesti zmizí, smůla a trápení budou mi cizí, těším se na štěstí, uţ nejsem v krizi

6

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí

Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Červen 2008 č.3/ ročník V. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí České dny v Jaworzu více na

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2007 Májové tradice Pálení čarodějnic - původ a historie Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z

Více

To tu ještě nebylo!!!! Připravili jsme si pro vás exkluzivní rozhovor s naší školnicí paní Dubnovou.

To tu ještě nebylo!!!! Připravili jsme si pro vás exkluzivní rozhovor s naší školnicí paní Dubnovou. Tak se všechno chýlí ke konci. Nejen tento školní rok, ale i EXPLOZE. Celkem jsme vydali 5 časopisů. Každý z nás byl jednou šéfredaktorem. Doufám, že poslední časopis bude nejlepší a že sklidí úspěch.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV

ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV Anketa Protože se kvapem blíží konec roku a s ním i prázdniny, připravili jsme si pro naše spolužáky aktuální otázku Co plánuješ na letní prázdniny?

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

Co na vás čeká? reportáže ze ZMMB i ze sportu, Zpěváček Osmáček a talent omalovánka, čarodějná osmisměrka tajenka, puzzle, ptačí pexeso

Co na vás čeká? reportáže ze ZMMB i ze sportu, Zpěváček Osmáček a talent omalovánka, čarodějná osmisměrka tajenka, puzzle, ptačí pexeso Co na vás čeká? reportáže ze ZMMB i ze sportu, Zpěváček Osmáček a talent omalovánka, čarodějná osmisměrka tajenka, puzzle, ptačí pexeso 1 Úvodník Právě jsem si přečetl toto číslo a musím říci, že jsem

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím

Více

aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně

aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně číslo 12, červen 2014 Vážení rodiče a příznivci školy, vydáváme dvanácté číslo našeho školního časopisu. Zveme Vás také k návštěvě našich webových

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

z v n e k školní rok 2008/2009

z v n e k školní rok 2008/2009 sedmnáctý s v i b i c k ý z v n e k školní rok 2008/2009 Děkujeme sponzorům: TORAS Marketing, s. r. o. Čapkova 13/12 737 01 Český Těšín MONT Karviná, a. s. Areál EDě, č. p. 1260 736 71 Dětmarovice Ing.

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více