Hodějický zpravodaj. Vánoční setkání občanů. Budování a akce na koupališti ROČNÍK LEDEN 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodějický zpravodaj. Vánoční setkání občanů. Budování a akce na koupališti ROČNÍK LEDEN 2006"

Transkript

1 Hodějický ROČNÍK IV LEDEN 2006 Vánoční setkání občanů Týden před vánočními svátky uspořádal obecní úřad setkání občanů v místní sokolovně. Hned u vchodu přivítali žáci naší školy každého účastníka přáním dobré pohody a předali malý dáreček, který vyrobili. Sál byl příjemně vytopený, v předsálí si bylo možno prohlédnout vánoční výzdobu, zdobené perníčky, výrobky dětí, malované výkresy a fotografie z různých akcí. Pan starosta přivítal zcela zaplněný sál a v krátkosti zhodnotil, co se za poslední období v naší obci událo. Poukázal na zdařilý Sjezd rodáků, Babské hody, svěcení praporu a znaku a nelze ani opomenout společné rozsvícení vánočního stromku před radnicí, které si získalo velký zájem u občanů. Zábavný program zahájili broučci z mateřské školky. Děti ze základní školy předvedli celou řadu výstupů, písniček a říkanek. Bylo to moc pěkné a všichni v sále odměňovali děti potleskem. Pochvalu si zaslouží děti i učitelky za snahu, kterou vynaložili na přípravu tak pestrého vystoupení. Ve druhé části programu nás potěšila kapela Vracovjáci s lidovým vypravěčem a sólisty. Zahráli a zazpívali řadu krásných písniček. Vánoční náladu vytvořila kapela několika koledami a na konec na vyzvání zazpíval celý sál Narodil se Kristus Pán. Bylo to pro nás všechny příjemné odpoledne a nezapomenutelný zážitek. Dík patří všem, kteří se o to zasloužili. Marta Přerovská Budování a akce na koupališti Na koupališti se ještě v prosinci stavělo. Byl rozšířen prostor restaurace o jednu místnost a tím byla celkově dokončena přístavba dle požadavků hygieny a stavebního úřadu. Tím však nechci říct, že práce končí. Při stavbě venkovních převlíkáren a WC nebylo dostatečně uděláno odizolování. Tyto stavby vlhnou a musí se kolem nich udělat odvodnění. Dost se na tom podepsala i předloňská záplava, kdy bahno zaplavilo zdi. Společně s obecním úřadem se též jedná o zastřešení budovy plavčíka, kde jsou nově zbudována čerpadla, a to též z nedostatečné izolace rovné střechy a z rozpukané dlažby na této střeše. Tím by se i vyřešil největší problém s provozem koupaliště a to, že plavčík by měl své místo na této zastřešené terase a měl by tak větší přehled o dění na bazénech. Samozřejmě by se jednalo o stavbu větší rozsahu a bez státní dotace je to nereálné. Každopádně to jsou věci nutné a potřebné pro normální chod koupaliště. AKCE: Na Štěpána se opět opékaly špekáčky, popíjel punč a svařák, prostě pohoda. Den před Silvestrem jsme za pomoci p. L. Dofka zorganizovali turnaj v královském pokeru. Šlo samozřejmě o hru bez finanční hotovosti, ale o žetony. Zúčastnilo se 19 hráčů a při kouři doutníků, což k této hře nezbytně patří, byla vynikající atmosféra. Na tento rok chystáme opět den před Velikonocemi II. košt slivovice. Tím bych chtěl již nyní (dokud ještě něco je) poprosit o vaše vzácné vzorky a to v 0,5 l lahvích. Soutěžit se bude opět o lákavé ceny. Rockový výlov (koncert rockových kapel) bude už v květnu a předcházet by ho měla velká erotická show. Nechci ale předbíhat, protože z hlediska organizačního jsou tyto akce velice náročné. Každopádně, když už bylo léto indiánské a pirátské, letos bude mít opět nějaké příjmení, takže se děti mají na co těšit. Jen doufejme, že se počasí umoudří a bude více dní na koupání. Provozovatel Boháček Petr

2 2 Hodějický leden 2006 Usnesení zasedání ZO ze dne ZO schválilo rozpočtové opatření č ZO schválilo prodej pozemků p. č. 614/5 a 614/6 o celkové výměře 2813 m2 TJ Sokolu Hodějice 3. ZO schválilo, že na pozemky p. č. 713/8 a 746/1 o výměře 333 m2 se napíše smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi OÚ a panem Kučerou M. 4. ZO schválilo nového místostarosty obce pí Stuchlíkovou 5. ZO uložilo starostovi obce urgovat Povodí Moravy o vyčištění toku Litavy a náletových dřevin směrem na Slavkov u Brna z důvodu možnosti záplav 6. ZO uložilo starostovi obce vejít v jednání se Správou a údržbou silnic Slavkov u Brna ohledně vjezdu těžkých kamionů do obce 7. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. Usnesení zasedání ZO ze dne ZO schválilo program zasedání 2. ZO schválilo zvýšení poplatků za TDO o 50 Kč na osobu 3. ZO schválilo návrh rozpočtu obce na rok ZO schválilo rozpočtové opatření číslo 3 5. ZO schválilo sestavy inventarizačních komisí 6. ZO schválilo konvence integrovaného dopravního systému JHMKr a smlouvu o financování systému IDS 7. ZO schválilo mandátní smlouvu s RESPONO a.s. 8. ZO schválilo návrh SDH na nového předsedu sboru navržen p. Ladislav Kolečko ml. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. Co nového na obecním úřadě Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Hodějice na svém zasedání dne zvolilo nového místostarostu obce. Po obdržení pěti hlasů z osmi byla novou místostarostkou obce zvolena pí Ivana Stuchlíková. Na místo člena zastupitele za pí Stuchlíkovo byla zvolena pí Anna Šrámková, která v roce 2002 při volbách byla zvolena náhradníkem za stranu KSČM. Paní Šrámková vyslovila Slib, podepsala všechny náležitosti a tím se stala oprávněným členem zastupitelstva obce Hodějice. Konec roku plný halových turnajů Členové jen na papíře V roce 2005 uspořádal Sokol Hodějice pro členy i nečleny řadu akcí společenských i sportovních. Členská základna počítá 120 členů nejsilnější složka v obci. Ochota a odpovědnost pracovat pro Sokol patří pouze několika málo lidem. Je tedy nutné se ptát: Proč jsem v Sokolu? Bohužel převládá nezájem, pohodlnost, vypočítavost, které nemají se členstvím v Sokole nic společného. Přál bych sobě i všem ostatním zájem, obětavost, vstřícnost o dění v naší jednotě Sokol. Letos nás čeká náš největší svátek Všesokolský slet. Aktivně se zapojilo do nácviku jen zatím 7 členů, což je docela slušná ostuda, nemyslíte? Na závěr mé krátké zprávy přeji všem hodějickým občanům do nového roku 2006 hlavně zdraví, osobní spokojenosti a sokolský elán. S pozdravem Zdraví si tuž a vlasti služ Starosta TJ Sokol Hodějice TJ Sokol Hodějice uspořádal ve dnech sportovní turnaje. Dne proběhl turnaj starších pánů v sálové kopané, kterého se zúčastnilo 5 tříčlenných družstev. Každé ze zúčastněných mužstev sehrálo 8 utkání celkem 40 minut hrací doby. Zvítězili všichni, kteří si přišli zasportovat a shodit nějaké to kilo po vánočních svátcích. V úterý proběhl turnaj dětí a dospělých ve stolním tenisu. Mladší žáky ročníku 1994 a mladší (účast 9 dětí) vyhrál Erik Boháček. 2. místo získal Tomáš Hrabovský a 3. místo Martin Bezděk. Starší žáci ročníku 1993 a starší (účast 7 dětí) vyhrál Radim Vinklárek, 2. místo si odnesl Jakub Florian a 3. místo Mirek Bezděk. Odpoledne se pak sešlo na turnaji 24 mužů a dorostenců, kde vyhrál Václav Luskač, na 2. místě se umístil Aleš Valný a na 3. místě Miloš Cenek. Dne se uskutečnil turnaj žáků v sálové kopané, kterého se zúčastnilo 17 dětí a opět vyhráli všichni, co si přišli o vánočních prázdninách zasportovat. Konec roku 2005 V červnu při sjezdu rodáků vznikla myšlenka oslavit poslední den v roce Silvestr v areálu Zahrádkářů. Půl roku uteklo a Silvestr je tu. V dobře vytopené a v duchu vánočním vyzdobené výstavní místnosti se sešla společnost dříve narozených členů ČZS a jejich přátel. Dobře se bavili všichni při hojnosti dobrého jídla a pití. Známé písničky z kazet, které jsme si zpívali, mohli slyšet i náhodní kolemjdoucí. Bavili jsme se, zpívali a tančili, že se nám ani nechtělo jít domů. O půlnoci jsme si připili šampaňským a popřáli dobré zdraví, štěstí a spokojenost do nastupujícího roku Vzpomněli jsme si též na ty členy zahrádkářů, kteří již nejsou mezi námi, ale též na ty, kteří byli osobně pozváni na tuto oslavu i se svými partnery a nepřišli. Snad přijdou příště a budou spokojeni jako my, kteří jsme konec roku oslavili jinak, než doma u televize. Za společnost Anna Winterová

3 leden 2006 Hodějický Mateřská škola Hodějice 3 V úterý 20. prosince jsme měli besídku u nás v mateřské škole. Pozvali jsme rodiče i prarodiče a popřáli jsme si krásné Vánoce a zdraví do nového roku. Po Vánocích jsme se sešli 3. ledna. To bylo zážitků! Děti vyprávěly o dárečcích, kde byly na horách apod. 25. ledna jedeme zase s dětmi ze ZŠ do divadla Radost na Pošťáckou pohádku. Také nás čeká zápis do první třídy ZŠ. V únoru nebo v březnu proběhne zápis do MŠ. Bude probíhat u nás v MŠ a to již tradičně po karnevalu, kam zvu maminky s budoucími mateřáčky. Dětem se forma zápisu líbí a maminkám také. Mgr. Nataša Omelková Vánoce už jsou za námi, ale přesto bych Vás ráda seznámila s akcemi, které jsme pro naše děti připravili v MŠ. 6. prosince nás přišel navštívit Čert a Mikuláš. Dětem přinesli stromeček a balíčky s ovocem. Ovoce jsme dostali od tatínka Terezky Řehákové ze Slavkova. Čertíka se děti trochu bály, ale nikoho si neodnesl, takže bázeň brzy přešla. 7. prosince jsme jeli společně s dětmi ze ZŠ do divadla Radost na pohádku Popelka, aneb z babiččiny truhličky. 13. prosince jsme si ozdobili stromeček a po svačince jsme měli pod stromečkem nadílku hraček. To bylo radosti! Hračky mimo jiné nakoupily maminky pí Kudynková a pí Bárková. O finanční záležitosti se postarala pí Plchová. 16. prosince děti se třídy Dráčků (starší děti) vystoupily s programem na posezení s občany Hodějic. Tříkrálová sbírka K době vánoční neodmyslitelně patří také koledování. V celé České republice jste mohli v této době spatřit koledníky, vyslané Českou katolickou charitou, kteří se snaží s vaší finanční pomocí pomáhat lidem v nouzi. I v naší obci vás navštívili dne Kromě dospělých koledníků vám přišly zazpívat také děti v kostýmech tří králů. Celková vykoledovaná částka činí Kč ,50 a poputuje na charitativní účely uvedené v letáčcích České katolické charity. Děkujeme všem koledníkům za ochotnou spolupráci, dětem za zpěv a dárcům za jejich otevřená srdce! Mgr. Kateřina Šujanová Zima v hodějické základní škole Měsíc prosinec je v naší škole tradičně plný příprav na vánoční období. Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Na začátku prosince nás opět navštívil Mikuláš a čert. Poté, co jsme všichni slíbili, že už budeme opravdu hodní, nám rozdal drobné sladkosti. Adventní období bylo pro žáky hodějické školy časem výroby vánočních dárků, zdobením vánočního stromku před obecním úřadem, nácviku vánoční besídky a přípravy výstavy, která je již tradičně s besídkou spojena. Čekání na Vánoce jsme si také zpříjemnili návštěvou Lesní školy Jezírko v Brně-Soběšicích. Zde jsme si připomněli něco z vánočních tradic, zkusili jsme si vlastnoručně upéct několik kousků cukroví, vyrobili jsme si ozdobu na stromeček a povídali si o přírodě v zimě. Poslední školní den před Vánocemi byl zvláště slavnostní. Připravili jsme si příjemné posezení s koledami, výrobou svícnu a ochutnávkou cukroví. Abychom však nemuseli mít špatné svědomí ze spousty snězeného cukroví, šli jsme si také zasportovat. Školní turnaj ve vybíjené měl velký ohlas. Ač mohlo zvítězit jen jedno družstvo, odměna neminula nikoho a vítězem se stal každý zúčastněný hráč. Z lednových a únorových akcí v ZŠ Hodějice už pouze ve zkratce: bruslení na kluzišti návštěva divadla Radost výchovný koncert zápis do 1.třídy pololetní a jarní prázdniny Do nového roku přejeme všem občanům Hodějic mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Žákům ZŠ pak hodně sil do závěrečného finiše před pololetním vysvědčením. Za ZŠ Hodějice Sylva Laštůvková

4 4 Hodějický leden 2006 Z dějin kopané v Hodějicích (díl čtvrtý) - nejslavnější období léta V roce 1969 po postupu ze 4. Třídy se naše mužstvo v 3. třídě moc neohřálo. sezona 1970/1971 byla opět postupovací. V tomto období kdy přišel k mužstvu učitel a tělocvikář Alois Rotrekl, začalo období vzestupu. Vybudoval kolem sebe kolektiv, který šel od vítězství k vítězství. Přišel opět postup a to už do okresního přeboru. Naše mužstvo sehrálo mnoho kvalitních zápasů, hráči kteří v té době hráli, psali nejslavnější kapitoly v naší kopané. V té době přišli na předstup do mužstva Sigmund F. a Dostál M. Oba tyto přestupy se ukázali jako velmi šťastné a oba dva byli hodně sezon platnými hráči. V této éře se vše točilo kolem těchto hráčů. Byli to Dofek J., Dofek M., Klímek J., Klímek Jar., Kachlík M., Kachlík J., Ševčík J., Horák L., Majek A., Kučera R., Mrázek A., Čimáček J., Rotrekl A., Dostál M., Sigmund F., Trenér Kočička M., Jednatel Uher M., Pokladní Florián M. V okresním přeboru začal náš tým dobře a pohyboval se v popředí tabulky. Ale jak už to bývá tento tým nezůstal dlouho pohromadě. Kachlík J., veliký hecíř a obětavý hráč tragicky zahynul, Dofek M. a brankář Vrána J. odešli na vojnu. Klímek J. přestoupil do Slavkova. Ve zbytku sezony se naše mužstvo zachránilo, ale v další sezoně ho již čekal sestup do III. Třídy. Tady hrálo se střídavými úspěchy. V dalších letech kdy se hráči povraceli z vojny se začal bu- 1971/1972 Horní řada: pokladník Florián M., brankář Dofek J., jednatel Uher M., Klímek J., Kachlík M., Dofek M., Klímek J., Ševčík J., Kachlík F., Horák L., Májek A., trenér Kočička M. Dolní řada: Kachlík J., Kučera R., Mrázek A., Šimáček J., Rotrekl A., Dostál J., Sigmund F. dovat další tým, který měl ambice na postup do okresního přeboru. A to se v další sezoně také povedlo. Mužstvo pod vedením Kučera M. st., Florián A., Horák L. Předseda oddílu kopané byl Hladký B. Mužstvo tvořili hráči: Dofek L., Dofek M., Klímek Z., Kohoutek J., Kohoutek Z., Hrabovský S., Černý Z., Kučera R., Olša I., Vrána J., Vrána Z., Červinka V., Sigmund F., Olša J., Frnka J., v této době se už pracovalo dobře i v mládežnické kopané. Žáci hráli o čelo tabulky pod vedením Bláhy R. a Floriána J. st. Dorost hrál se střídavými výsledky a pomalu se začínal také prosazovat. V hospodářské činnosti se začalo s rekonstrukcí kabin. Postavily se nové sprchy a sociální zařízení. Kabiny se rozšířily a zvětšily. Během této éry naše mužstvo opustilo opět OP. Nehodlalo se s tím smířit a začal se systematicky budovat další tým, který by měl zase na postup. Trvalo to však až do sezony 1981/1982. Mezitím do mužstva přišli na přestupy hráči Machala M., Křivánek J., Brzobohatý, Šujan J. a další. Žáci v této éře hráli velice dobře a stali se v sezoně 1979/1980 přeborníci okresu. Ve vedení se střídali Bláha Z., Florián J. st., Horák L. Dorost už tak slavné výsledky neměl a pohyboval se většinou ve středu tabulky. Zde již byli problémy s hráči. 1975/1976 Horní řada: trenér Kučera M. st., Dofek L., Dofek M., Kučera R., Klímek Z., Hrabovský S., trenér Florián A., ved. Horák L., Černý Z., Frnka J., Červinka V., Kohoutek J., Vrána Z., Vrána J.

5 leden 2006 Hodějický /1978 Horní řada: ved. Horák L., Klímek Z., Sigmund F., Dofek M., Křivánek J., pokladník Florián M., Černý Z., trenér Florián J., Kučera R., trenér Bláha Z. Dolní řada: Olša I., Vrána M., Šrámek J., Kohoutek J., Knesl O. V sezoně 1978/1979 bylo naše mužstvo velice blízko postupu do OP. Vedlo tabulku o čtyři body a byli před ním již jen dva zápasy. Zápas v Bošovicích se hrál na neskutečném terénu po kotníky v bahně. To ale nebyla hlavní překážka. Tou byl rozhodčí Kundelius, který nám dva hráče Dofka M. a Sigmunda F. vyloučil a pískal velmi neobjektivně. Nakonec jsme prohráli 1:3. Po stížnosti na fotbalovém svazu nám to svaz uznal, ale výsledek nezměnil. Vyloučení hráči mohli, ale nastoupit v dalším utkání. To jsme hráli doma se s. Chvalkovice a Bučovic. Jaké bylo naše překvapení, když opět přijel rozhodčí Kundelius. Chvalkovice vedli 1:0 a náš tým měl drtivý tlak. Hráč vyrazil střelu Dofka M. s prázdné brány, ale rozhodčí branku neuznal. Před koncem nezapískal jasný penaltový faul na Černého Z st. Po zápase hrozila rozhodčímu inzultace. Po protestu nám svaz nedal ani vyjádření a odmítl naši stížnost. Do dnešní doby je v nás velká křivda a při vyslovení jména Kundelius je mnoho lidí nepříčetných. V roce 1981 byl odvolán předseda Uher M. pro naprostý nezájem o činnost. V roce 1980 přestoupil Dofek M. do Křižanovic a odtud přišel brankář Vrána J. Oběma klubům tato změna prospěla. Křižanovice se v OP vyhouply na čelní místa tabulky a Hodějice v sezoně 1981/1982 postoupily pod vedením Klímka J a Kučera R. do OP. Mužstvo tvořily hráči: Křivánek J., Machala M., Šujan M., Brzobohatý, Kohoutek Z., Frnka Jar., Frnka J., Vrána J., Žák J., Červinka V., Olša J., Vrána M., Červinka J., Klímek Z., Sigmund L., Winter M. V další sezoně dokonce po půlce vedlo tabulku. Špatná zimní příprava a špatný přístup na konec zavinil, že mužstvo skončilo těsně nad pásmem sestupu. Další sezonu skončilo na 11. Místě a v další sezoně 1984/1985 již přišel opět pád do III. Třídy. V této sezoně se vrátil z Křižanovic Dofek M. Shromáždil kolem sebe hráče, kteří byli ochotni dát kopanné vše a začal se budovat kolektiv pro další postup do OP. To se v sezoně 85/86 podařilo. Mužstvo tvořili hráči: hrající trenér Dofek M., Kohoutek Z., Žák J., Přerovský V., Kočička M., Chaloupka J., Horák L., Vrana M., Vrana B., Kučera P., Vinklárek R., Šujan M., Kohoutek V., Cigánek J., Frnka J. Po tomto postupu odešel od mužstva Dofek M na post předsedy oddílu a mužstvo převzal asistent Kohoutek V. Mezi hráči začali vznikat neshody a tak samozřejmě na sebe nedal čekat sestup z OP do III. Třídy. Po sestupu hrálo naše mužstvo se střídavými úspěchy. Hledal se nový trenér k A mužstvu. Z Čech se vrátil Hrabovský J. a tak ho výbor oslovil, aby vzal trenéra. Hrabovský na nabídku kývl a začal budovat nový tým. Po stále se zlepšujících výsledcích dosáhl opět s týmem na postup do OP. To byla sezona 1993/1994. V této sezoně tým obsadil 1. Místo po jarní části. To byl poslední postup do OP a to na velmi dlouho. Mužstvo tvořili hráči: Kohoutek Z., Koukal M., Žák J., Přerovský V., Kočička, Vinklárek R., Kučera P., Kučera Z., Horák L., Horák P., Florian J. nl., Chaloupka J., Vrána B., Ragas L., Dvořák P. Tímto postupem skončila jedna z nejúspěšnějších kapitol naší kopané. M. Dofek 1987/1988 Horní řada: Přerovský V., Žák J., Kohoutek Z., Dofek M., Kočička M., Chaloupka J. Dolní řada: Horák L. ml., Vrána M., Vrána B., Kučera P., Vinklárek R.

6 6 Hodějický leden 2006 DC Hurricanes Hodějice Dc Hurricanes ukončil polovinu sezóny v první lize. Po zimní části jsme se umístili na pěkném 8. místě. Celá tabulka je velmi vyrovnaná, takže se rozhoduje v každém zápase. Šest týmu je od sebe v rozmezí 6 bodů. Letos hrajeme vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími týmy. Hráli jsme Český pohár družstev, ale po silném losu jsme došli jen do 3. kola, takže jsou tu jen individuální úspěchy. Naši hráči Roman Cenek a Leoš Dofek se účastňují celoročního seriálu 10 turnajů, který se nazývá Velešovská šipka. Byly zatím odehrány 2 turnaje. Na prvním se až do finále probojoval Roman Cenek, ale tam podlehl, takže skončil na druhém místě. Na druhém turnaji se zase do finále probojoval Leoš Dofek, ale tam také podlehl reprezentantovy České Republiky a momentálně asi jednomu z nejlepších v ČR. V celkovém pořadí je na 2. místě Leoš Dofek a na 5. místě Roman Cenek. Tento turnaj hraje asi 50 nejlepších hráčů z Vyškovska a Brněnska. Čeká nás ještě jarní část ligy, ve které se bude rozhodovat o celkové umístění, takže nezbývá nic jiného než pořádně natrénovat na další zápase. S pozdravem Good Darts Leoš Dofek, předseda DC Hurricanes Hodějice Družstvo Kol V Skore 1. DC Avalanche A Újezd u Brna :47 2. DC Pivovar Černá Hora Blansko :65 3. DC Alcon Drnovice :63 4. DC Sokol A Královopol. Vážany :95 5. DC Kruťáci Slavkov u Brna :94 6. DC Šipky Velešovice :88 7. DC Bagouni Hamiltony : DC Hurricanes Hodějice : Kaťáci Bučovice : ŠK Alzo team Drnovice : Chabrus Team Bučovice : Alternative music pub Vyškov : DC Rychlé šípy Chvalkovice :135 Vánoční zpívání v kostele Na druhý vánoční svátek se uskutečnilo zpívání v našem kostele. Děvčata pod vedením paní učitelky K. Šujanové zazpívaly řadu koled za doprovodu varhan. Některá děvčata zahrála na flétny. Píseň Tichá noc zazněla v pěti jazycích. Škoda, že přišlo málo posluchačů. Pan farář dívky pochválil a podaroval. Za jejich snahu a píli jim patří velký dík. Marta Přerovská Myslivecké sdružení Hodějice Malé ohlédnutí za rokem 2005: V loňském roce naši členové odpracovali přes 300 brigádnických hodin. Na těchto hodinách se podílelo 14 členů mysliveckého sdružení. V letošním roce po domluvě s Obecním úřadem bude provedeno prořezání stromů ve Žlebě a v Klénku, jakmile počasí dovolí, protože stejně jako v loňském roce náš všechny (i zvěř) trápí sníh a vysoké mrazy. Provedeme kontroly a případné opravy posedů a zásypů v naší honitbě. V měsíci červnu bude opět pořádán dětský den s táborákem. Je třeba zajistit jetelinu na zimu. Čeká nás střelecká soutěž na střelnici ve Slavkově u Brna, možná i letní taneční zábava. Na podzim hony a Kateřinská zábava. Dále budeme pokračovat ve výsadbě ovocných stromů ve spolupráci s OÚ a zahrádkáři z Hodějic, směrem od koupaliště do Heršpic, pod titulem: Zasaď si svůj strom. Dne 3. prosince 2005 jsme pořádali Kateřinskou zábavu v místní sokolovně. K poslechu a k tanci hrála skupina NOVIOS z Prostějova. V průběhu zábavy bylo provedeno podle staré myslivecké tradice slavnostní pasování dvou našich adeptů na myslivce. Zajistili jsme bohatou tombolu i s 20 kusy zvěřiny a pro všechny, kteří měli chuť, výborný srnčí guláš. Celkem se s námi přišlo pobavit 80 lidí. Jen nás velmi mrzí, že cestu k zábavě a podpoření organizace si našlo málo příznivců. Večerem nás opět doprovázel zajíc oblečený za Kateřinu v hodnotě 500 Kč, kterého strhla manželka našeho člena p. Antonína Šimoníka. Chtěl bych tímto ještě jednou moc poděkovat sponzorům a příznivcům myslivosti, kteří nám přispěli do naší bohaté tomboly. Za MS Hodějice Miroslav Hájek, jednatel Ke kafíčku Hřebenovka K K K K K K K K K K K K K K K K A A A A A A A A A A A A A A A A lepidlo; 2. šereda; 3. mír; 4. malá nit; 5. malá kočka; 6. okrasa smrku; 7. ryzost zlata; 8. výkvět; 9. ryba; 10. dresy; 11. kutálí (jinak); 12. vodní zvíře; 13. šašek; 14. druhá tráva; 15. potřeba zahradníka; 16. část závodu; 17. okolo; 18. zborcenina; 19. účet; 20. plachta; 21. ptačí domy; 22. skupina kamarádů; 23. pracovník u kovadliny; 24. muzikál; 25. studentská ubytovna; 26. město na Váhu; 27. kolo; 28. zápasiště; 29. druh cyklistického závodu; 30. pohoda; 31. kolika; 32. ženské jméno (4. 4.) Vydal Obecní úřad Hodějice. Redakční rada: Marcela Kozmonová, Jitka Kučerová, Ing. Jiří Florian. Sazba bm typo, Slavkov u Brna, , tisk Voštěp, s. r. o., Brno,

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

Hroznolhotský občasník

Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník Vánoční vydání 2013 Přejeme vám krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce 2014 hodně pracovních a osobních úspěchů. Informace obce: Obec Hroznová Lhota

Více

dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale také všech zastupitelů naší obce za důvěru v komunálních volbách

dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale také všech zastupitelů naší obce za důvěru v komunálních volbách Informace občanům obce 2010 dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale také všech zastupitelů naší obce za důvěru v komunálních volbách 2010. Největší akcí v uplynulém roce byly stavební úpravy

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Z P R A V O D A J. prosinec 2006. Nově zvolené zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.

Z P R A V O D A J. prosinec 2006. Nově zvolené zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. Z P R A V O D A J obce Březová prosinec 2006 Nově zvolené zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. Vážení spoluobčané, rok 2006 je přelomovým rokem.

Více

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Vydal OÚ Nesovice nákladem 450 výtisků Stanovisko vydavatele

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více