Fiat leden - únor 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiat leden - únor 2015"

Transkript

1 Fiat leden - únor 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Masopust a půst Blíží se jaro. Kalendář nám ukazuje, že už zhruba za měsíc bude první jarní den. Ale je tomu tak ve skutečnosti? Vždyť zima jako taková téměř nenastala. Těch několik studených a zasněžených dnů, které jsme od listopadu zažili, přece nemůžeme považovat za plnohodnotnou zimu. Ani zdaleka se nepodobá zimám, které si většina z nás pamatuje ze svého dětství. Z mládí určitě vzpomínáme na všechny ty plesy a pochody maškar, kdy jsme se brodili sněhem, mnohdy jsme se jen stěží dostávali na odlehlá místa, kde se třeba neprotahovala silnice. A tyto zasněžené a zamrzlé akce nám přinesly nezapomenutelné vzpomínky, ačkoliv nám při tom všem mrzly ruce i nohy. Opět nastalo období plesů, a pomalu se chystáme i na maškarní pochody, které se konají před popeleční středou. Popeleční středa letos připadá na , a je pro křesťany dnem, kdy vstupují z období tzv. mezidobí do období postu, který vrcholí Velikonočními svátky. Právě období mezidobí (myšleno mezi vánočními svátky a obdobím postu) je časem určeným pro plesání, hodování, zkrátka jakékoliv radování. A jako vrchol masopustu je pak průvod maškar. Každý kraj, každá obec má svou specifickou tradici maškar, na které si samozřejmě zakládá. Všechny průvody však mají společné rysy maškary obcházejí celou vesnici, každý jednotlivý dům, nejprve si jdou pro povolení ke starostovi, že se může průvod konat, a pak

2 pokračují dál. S maškarami vyhrávají hudebníci, tradičně se pojídají koblihy, a na zahřátí pije třeba slivovice nebo co je komu po chuti. Po průvodu maškary pokračují v oslavách, avšak úderem půlnoci by veškeré oslavy měly být skončeny. Dnes tomu tak není, avšak v dobách našich předků tomu tak vždy bylo. Dnes se setkáváme s tím, že plesy se konají i po popeleční středě, avšak to také dříve nebylo běžné, protože život našich předků byl velmi silně spjat s křesťanstvím. A tak si při večerní mši svaté nasypeme ve Vlachově Březí popel na hlavu s tím, že budeme činit pokání a věřit evangeliu, a pak půjdeme zas za svými denními starostmi, popelec z čela smyjeme, a za pár dní budeme žít stejně, jako před popeleční středou. Samozřejmě mi můžete namítat, že doba postní je pouze pro křesťany, kteří v to věří. Máte pravdu, ale na druhou stranu vám chci toto období nabídnout k tomu, abyste se ztišili. O jakémkoliv ztišení jste z úst duchovních určitě slyšeli v období Vánoc, jenže příprava na Vánoce opravdu nebývá jednoduchá, a toho času není nazbyt. Ovšem teď, po popeleční středě, nejste ničím manipulováni k větším nákupům, k větším přípravám čehokoliv, dokonce i ty různé radovánky a plesy se utiší, a najednou naleznete prostor. Prostor pro ticho, pro zamyšlení se nad vlastním životem, nad svým dílem, zkrátka nad vším, co je pro vás důležité. A pokud vyjdou předpovědi počasí, budete k tomu tichu mít ještě krásnou zasněženou přírodu, do níž můžete vyrazit rozjímat třeba pěšky nebo klidně na lyžích. Ze srdce Vám tedy přeji bohaté radovánky a ještě bohatší klid Jan Mikeš, váš kaplan

3

4 Stalo se v listopadu, prosinci a lednu Biblické hodiny probíhaly každé sudé úterý 1x za 14 dní. K probírání evangelia podle sv. Marka jsou všichni srdečně zváni začátek v 18hod. Farní kafe 1.neděle v měsíci- neformální popovídání s otcem Janem, nápady, co by se dalo dělat k oživení života farnosti, povzbuzení ve víře Fatimské soboty - s jáhnem Františkem probíhaly v sobotu od 18h, od ledna se konají na faře v adorační kapli, kde se bude topit. Ministranský turnaj ve florbale proběhl díky vstřícnosti ZŠ (zapůjčení hokejek apod.) v místní sportovní hale. Děkujeme paní Velkové za její cenné rady a pomoc. Tento sport je mezi mladými velmi populární. Jsem rádi, že jsme mohli přivítat také ministranty z Husince, Strunkovic a Prachatic a věříme, že se to stane tradicí v prachatickém vikariátu. Pořadí 1. Strunkovice, 2. Husinec Prachatice, 3. Vlachovo Březí. Dobře unavení jsme ale byli všichni. Gól střílí hráč Tomáš Turek z Prachatic Otec Jan Mikeš děkuje všem za fair hru

5 Mikuláš mohl díky dobrodinci rozdat 130 balíčků. Pán Bůh zaplať! Nejmladší andělé z Vlachova Březí.. Mikuláš žehná dětem a rodičům Letos se na oslavě štědrosti sv.mikuláše podílelo rekordních pět andělů ( moc vypomohli andělé z farnosti Lažiště).A měli plné ruce práce, protože kostel byl plný dětí. Novinkou setkání dětí s Mikulášem byl skvělý zpěv a hudební doprovod Mgr. Pivoňkové a Slávky Kolínské. Na závěr jsme si všichni s chutí zazpívali koledy.

6 Koncert ZUMŠ Vlachovo Březi po delší doběopět v kostele Zdařilý koncert 19. prosince potěšil všechny v zaplněném chrámě a velmi hezky přiblížil atmosféru Vánoc. Pod profesionální taktovkou ředitelky T. Tláskalové jsme slyšeli dětský sbor a skladby žáků. Třešničkou na dortu byla závěrečná píseň Aleluja od Cohena. Štědrý den Na Štědrý den jsme se sešli už odpoledne při dětské mši svaté. Mši předcházelo divadlo o dobru mezi lidmi (nastudovaly krásně děti pod vedením T. Tláskalové). Během mše děti nesly figurku Ježíška do betlémské stáje. Bylo velmi dojemné je sledovat, jak šly opatrně a jak pečlivě uložily malého Ježíše do jeslí k Panně Marii a sv. Josefovi.

7 Snímek ze společné modlitby Otčenáše. Tolik dětí kolem obětní ho stolu nepamatujeme.. Děti tak ukázaly i na to, že Bůh si přeje, abychom byli jedno, abychom se snažili vidět na druhých lidech jejich dobré stránky a neustále hledat co nás všechny spojuje. O. Jan pak požehnal malým i velkým. Po mši se rozdávalo jako tradičně betlémské světlo. Půlnoční mše svatá byla tentokrát opravdu o půlnoci Česká mše vánoční v kostele díky mirovickému chrámovému sboru, našim muzikantům a hudebníkům z Prachatic jsme byli svědky úžasného duchovního zážitku! Po skončení mše ožila fara, kde proběhlo spontánní setkání zpěváků, hudebníků a posluchačů koncert skupiny Noemi - o hodnotě času v životě. Za velké účasti posluchačů proběhl již tradiční koncert hudebního seskupení Noemi. Všichni jsme ocenili inspirativní nadčasové pásmo písní a mluveného slova, které bylo doplněno promítáním na plátno.

8 Tříkrálová sbírka Od 4.do 11. Ledna proběhla ve Vlachově Březí a v Chlumanech ve spolupráci s prachatickou Charitou tradiční Tříkrálová sbírka. V neděli při mši svaté dostali všichni koledníci požehnání pro svoji misi. Celkem byly 4 skupiny dětí a vykoledovaly za Vlachovo Březí a Chlumany celkem 29 tis..kč. Protože vedoucí a děti byli z farnosti obdrží farní společenství 15 tis.kč, které budou využity pro práci s dětmi Vlachova Březí a Chluman (zbytek 14 tis.kč bude sloužit pro sociální projekty charity).velký dík patří vám dárcům a především dětem, které obětovaly svůj volný čas pro dobrou věc! setkání koledníků na faře Po vzoru prachatické farnosti bylo uspořádáno děkovné setkání koledníků na faře. Děti pokřtily nový kulečník a fotbálek. Polovina koledníků hraje na nějaký nástroj a tak si zkusili i zahrát na harmonium. Na závěr se posílily zmrzlinovým pohárem.

9 Slovo mají děti Pán přijde k psychiatrovi a ten mu povídá: Pokud Vám mohu pomoci, tak mi musíte vyprávět Váš příběh od začátku. Tak dobře, na počátku, jsem stvořil nebe i zemi. Baví se dvě duše v ráji: Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi? Byl to hlas mé ženy. A co říkala? Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl. Babička umřela, vnoučata po ní smutní. Babička je teď nahoře v nebíčku, utěšuje je maminka a pěkně na nás vidí. Nemůže nic vidět, rozpláče se Pavlínka, zapomněla si dole brýle! Kněz vysvětluje: Adam s Evou zhřešili od toho se odvozuje dědičný hřích. Lukáš se hlásí a doplňuje: Říká se mu taky prvotřídní hřích! Z matrik 11-12/2014 KŘTY SVATBY POHŘBY Dub x x Miloslav Kovář Předslavice x x Karel Růžička Vlachovo Březí x manželé Šimegovi x

10 Eucharistie Dnešní rok Rok 2015 byl mimo jiné vyhlášen rokem eucharistie, který vyvrcholí eucharistickým národním kongresem v Brně. Na webu: jsou krásné materiály k uchopení eucharistie. Z hlediska místních podmínek jsou na téma eucharistie uvedeny akce na: Jedná se např. o 40hodinovou adoraci, která se bude konat každý měsíc na faře v Prachaticích, katecheze o eucharistii pro děti, modlitby za uzdravení apod. I v naší farnosti tomu nebude jinak. Zatím zveme na pravidelnou páteční tichou adoraci od 7:00 do 19:00. Pokud bude zájem, mohli bychom adorační hodiny rozšířit a obnovit alespoň 1x měsíčně i celonoční adoraci. Zájemci o noční adorování se mohou přihlásit v sakristii nebo u Bendů. Také možná ušlo pozornosti, že se 1x měsíčně koná v neděli odpoledne společná adorace i s hudebním doprovodem, zatím v kapli na faře. Aktuální informace jsou vždy ohlašovány a zveřejněny na nástěnkách kostela. Povolání k přátelství Ježíš chtěl s námi zůstat a přál si, abychom měli mnoho příležitostí, jak se s ním setkat. Můžeme se s ním setkat ve slově Božím, tedy Bibli. Můžeme se s ním setkat, když se modlíme. Můžeme se s ním setkat za každých okolností svého života. Promlouvá k nám dokonce i skrze jiné lidi. Setkání s Ježíšem v eucharistii je však tím nejdůvěrnějším, jaké je tady na zemi možné. Po dva tisíce let nenastal jediný okamžik, kdy by Ježíš s námi nezůstal živý v eucharistii

11 Seznam, který zachránil mé manželství Sledovat ProNáladu.cz Sdílet na Tenhle příběh je pro ty, kdo si myslí, že problémy v manželství lze řešit pouze rozvodem. Je o ženě, která se přestala hněvat a změnila svůj život k lepšímu. Odkládala jsem tu chvíli opravdu jak jen to šlo, ale nakonec ten den prostě nastal. Den, kdy můj manžel Bill odešel do práce a já sbalila věci svoje i svého dvouletého syna a odjela jsem s ním k rodičům. Přivítala mě maminka. Ujistila mě, že mi s tátou ve všem pomůžou, že mě neopustí. Ale než od něho definitivně odejdeš, řekla mi, udělej prosím tě něco pro mě. Položila přede mě list papíru, uprostřed ho rozdělila svislou čarou a požádala mě, abych do prvního odstavce sepsala všechny věci, které mi na Billovi tak vadí, že s ním nedokážu žít. Myslela jsem, že do druhého odstavce bude maminka chtít napsat Billovy kladné stránky a v duchu jsem si říkala, že to tedy bude odstavec podstatně kratší. V každém případě jsem dobře věděla, co zapsat do prvního odstavce: Bill věčně pohazuje po bytě své věci. Nikdy neřekne, kam jde. U jídla hlasitě smrká a chová se neslušně. Nikdy mi nedá nějaký hezký dárek. Neumí hospodařit s penězi a přitom je lakomý. Nikdy mi doma s ničím nepomůže. Pořád jen mlčí a nepovídá si se mnou Seznam byl dlouhý a místo na papíře nestačilo. Nevyvratitelný důkaz, že žádná žena by s takovým chlapem nevydržela. Se sebevědomým úsměvem jsem se maminky optala: Do druhého odstavce mám zapsat jeho klady, že ano? Maminka ale řekla, že Billovy silné stránky zná sama. Požádala, ať jí do druhého odstavce zapíšu svou reakci na ten který konkrétní Billův nedostatek. U každého bodu ať zkrátka napíšu, jak jsem na takové chování reagovala. Tohle bylo trochu těžší, naprosto jsem neočekávala, že se bude mluvit o mě. Ale věděla jsem, že maminka nedá pokoj, dokud jí nevyhovím. Takže jsem začala psát.

12 Jak jsem reagovala? 1. Nadávala jsem. 2. Křičela jsem a plakala. 3. Bylo mi trapné vedle něj sedět. 4. Vysvětlila jsem mu, jaká jsem mučednice. 5. Chtěla bych se provdat za někoho jiného. 6. Měla jsem za to, že si zasloužím něco víc. 7. A vůbec nezaslouží si mě Ani tenhle seznam neměl konec. Nakonec maminka list papíru vzala, roztrhla ho napůl podle té čáry, tu Billovu půlku zmačkala a hodila do smetí a dala mi tu mou. Řekla : Vezmi si to a dneska nad tím doma ještě popřemýšlej. Malého můžeš nechat u nás. Až si to promyslíš, přijď a řekni, jak ses rozhodla. Pokud se definitivně rozhodneš od Billa odejít, my ti s tátou pomůžeme. Vrátila jsem se domů a dívala se na svůj seznam. Když teď vedle chyběl ten soupis Billových nedostatků, vypadal opravdu dost děsně. Viděla jsem tu seznam svého hrozného chování a destruktivních činů a teprve tehdy jsem pochopila, jak strašně hloupě jsem se po celou dobu chovala. Přemýšlela jsem nad tím, co mě vlastně na Billovi tolik štvalo. A uvědomila jsem si, že to není nic zas tak hrozného a nenapravitelného. Že jsem byla hněvem tak zaslepená, že jsem vůbec nebyla schopna si uvědomit, jaké štěstí jsem vlastně měla. Protože Bill sice určitě nebyl žádný ideál, ale byl to opravdu moc hodný člověk.vrátila jsem se k rodičům. Sama jsem byla překvapená svým novým pohledem na situaci. Cítila jsem teď klid a také vděčnost. Před pěti lety jsem slíbila být s mužem v nemoci i ve zdraví a teď jsem byla až zděšená, jak snadno bych byla tak krutě změnila svůj i jeho život a své dítě bych nechala vyrůstat bez otce. Čistě pro maličkosti a okamžité návaly hněvu. Když se tehdy Bill vrátil z práce, oba jsme na něj se synkem čekali. Ráda bych tu řekla, že Bill se změnil. Ale ne, nezměnil se. Stejně jako dřív dělal všechno to, co mi tolik vadilo. To já jsem změnila svůj přístup k jeho chování. Až do dneška jsem vděčná své matce, která mi tenkrát svou moudrou radou zachránila manželství. V devětačtyřiceti diagnostikovali Billovi Alzheimrovu nemoc. Musel opustit své učitelské povolání. Pečovala jsem o svého milovaného manžela sama. Jednou se mě syn zeptal: Mami, a co budeme dělat, až si nás táta už nebude vůbec pamatovat? Řekla jsem: My si ho budeme pamatovat, budeme si pamatovat, že je to náš milovaný tatínek a manžel a nezapomeneme, čemu všemu nás naučil a jak nás měl rád. Becky Zerbe byla za Billa provdána 29 let. Becky Zerbe Překlad článku The Day I Left My Marriage

13 Astrologie a křesťanství (odpověď na otázku) Je pro křesťana astrologie zcela nepřijatelná? Stručná odpověď zní: Ano. Chce-li být křesťan koherentní svému vyznání, neměl by přikládat víru astrologii a potažmo horoskopům, založeným na znameních zvěrokruhu. Proroctví Izajáše o pádu Babylonu dokazuje, že stejně tak jako každé věštění a magie se Hospodinu příčí i určování osudu člověka z hvězd: Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš! Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu...jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma...každý z nich na svých cestách bloudí, nespasí tě nikdo. (Is 47, ; srov. také výmluvný příběh v Dan 4). Proti víře v astrologii se vyslovili velmi jasně někteří církevní otcové (Justin mučedník, Basil, Jan Zlatoústý, Augustin, Atanáš, Ambrož, Metoděj Olympský aj.). Nezapomeňme, že to byli vesměs i velcí vzdělanci své doby. Žili v prostředí, které astrologii přikládalo velkou váhu, a věděli toho o ní asi více než my. Přesto se od ní důrazně distancují, ukazujíce neslučitelnost astrologie s teologií a s křesťanskou antropologií. Podívejme se na několik jejich zásadních argumentů: Nejzávažnější námitkou je, že víra v osud (fatalismus) je v rozporu s křesťanským pohledem na člověka. Podle křesťanství byl člověk stvořen Bohem, je povolán k tomu, aby se po celý život připodobňoval k jeho obrazu a stával se mu tak podobný v lásce. I když člověk nemůže ovlivnit všechny okolnosti svého života, je obdařen svobodnou vůlí a uprostřed všeho, co jej částečně určuje, se může rozhodovat pro dobro nebo pro zlo. Jeho velké i malé volby jej postupně utvářejí, tak jako zčásti ovlivňují a utvářejí i jeho okolí. Proto také člověk nese za svoje volby a skutky zodpovědnost (v Krédu vyznáváme, že bude souzen). Pokud by za jeho charakter i osudy byly zodpovědné hvězdy, popřeli bychom svobodnou vůli člověka a s ní velice zásadní rozměr lidství. Svatý Augustin nazývá předpovídání osudu člověka podle dnu narození, škodlivou a nakažlivou pověrou. K tomu předkládá k úvaze jeden příklad

14 z Bible, tolik rozdílné povahy a osudy dvojčat Esaua a Jákoba. Říká k tomu: jistěže se v narození o nějaký okamžik liší i dvojčata, a u hvězd to může znamenat nějaký posun v konstelacích. Ten posun je však pro astrology ze země neznatelný, tudíž jejich předpovědi nutně chybné. A pokud se někomu stane, že se mu předpověď vyplní, (podobně jako ve spiritismu) jde o vliv padlých andělů, démonů. Ti pak kteří zasahují do životů lidí, kteří se pověře otevřou, aby je utvrdili na cestě od důvěry v Prozřetelnost Boží k pověře. Proto Augustin vyzývá křesťany, aby ji důrazně odmítali a vyhýbali se jí jako všem způsobům věštění, jež jsou z hlediska křesťanské víry nevěrou a zahrávání si s klamem (De doctrina christiana, II, 21-23). Otcové se shodují na tom, že víra v Krista jakožto Pána znamená absolutní novost, před níž musí ustoupit všechen fatalismus, magie a jiné pokusy pohanů, jak pochopit a ovládnout běh věcí. Sv. Ignác z Antiochie vyjadřuje tuto pravdu právě na příběhu mudrců z východu, kteří se nechali hvězdou dovést až ke kolébce Spasitele (Mt 2,2). Tradice Církve tuto příhodu nazvala Zjevením Páně, zdůrazňujíc skutečnost, že mudrci z východu se před dítětem betlémským poklonili a vzdali mu úctu náležící králi; jinými slovy, uznali jeho panství, jak píše sv. Ignác z Antiochie: Jak jej poznal svět? Hvězda zazářila na nebesích nad všechny hvězdy a její světlo bylo nevýslovné a všichni žasli nad její novostí a všechny ostatní hvězdy i slunce a měsíc této hvězdě ustoupily a ona rozlévala své světlo na všechno. A divili se, odkud ta novost, jim tak neobvyklá. Odtud se rozpadla všechna magie a zrušila pouta špatnosti. Nevědomost je rozptýlena, staré království zrušeno... (List Efesanům XIX, 2-3.) Podle zkráceno)

15 Pozvánka: Farní kafe: Chcete vědět, co se chystá ve farnosti? Chcete přispět nějakým nápadem? Chtěli byste nabídnout svou pomoc? Máte nějaké připomínky, dotazy apod? Máte chuť si popovídat v teple s o. Janem a lidmi z kostela? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, pak přijďte v neděli 8.2. od 14:00 na faru ( a pak každou 1. neděli v měsíci ve stejný čas) Valentýnské setkání Pro mladé na faře od 13.do (viz plakát). Všichni jsou zváni na mši svatou v 17:00 v kostele Popeleční středa Začíná postní období. Nezapomeňme, že popeleční středa je den přísného postu. Mše svatá s udílením popelce bude v 17:00 v kostele. Modlitby za uzdravení duše,nemoci, bolesti, trápení od 15:00 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích Eucharistie a společenství Program pro děti ( zážitkovou metodou) od 15:00 na faře v Prachaticích 40hodinová adorace Nejbližší termín na faře v Prachaticích

16 Pravidelné bohoslužby ve farnostech: Vlachovo Březí Předslavice Dub pondělí úterý středa 16:30 čtvrtek pátek sobota 18:00 BS-kaple 18:00 neděle 8:00 11:00 30 min přede mší sv. je modlitba růžence a příležitost ke sv.zpovědi. Každou 1. neděli je dětská rytmická mše svatá Eucharistická adorace: v kapli na faře v pátek od 7h do 19h Biblické hodiny: každé sudé úterý od 18h. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Probíráme evangelium podle sv. Marka Fatimské soboty v kostele sv. Ducha: každou první sobotu v měsíci od 18h bohoslužba + modlitba růžence + zasvěcení Panně Marii Kontakty: telefon na faru Prachatice: farář: P.Mgr. Josef Sláčík mobil: kaplan: P. Jan Mikeš mobil: trvalý jáhen: František Benda mobil: pastorační asistent: Pavel Benda mobil :

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Mlčeti zlato. Obsah druhého čísla: Slovo redakce. Milí čtenáři,

Mlčeti zlato. Obsah druhého čísla: Slovo redakce. Milí čtenáři, Mlčeti zlato Slovo redakce Milí čtenáři, V rukou držíte nové číslo Hromosvodu, ve kterém najdete inspiraci na letošní postní dobu, která nám právě začala. Hned v duchovním slovu od týmáka z Vesmíru, Vojty

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Velikonoční pořad bohoslužeb

Velikonoční pořad bohoslužeb Úvodník Vážení čtenáři farního časopisu Náš život! Čas radosti z narození Páně pomalu přešel do doby postní, určené k hloubání, pokání, sebezapření a dalším dobrovolným rozhodnutím, kterými se přibližujeme

Více

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen č. 7 Školní rok 2000/2001 březen Drazí, začíná příprava na Velikonoce, postní doba. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více