POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU"

Transkript

1 ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách se ozývá klepání kladívka na hodinový cimbál. Hodinářský mistr opravář Ivan Kopecký z Daňkovic u Nového Města na Moravě předvádí natahování historického hodinového stroje z věže farního kostela. Klika točí hřídelí za hlasitého cvakání důmyslných převodů ozubených kol a provazy se napínají pod tíhou kamenných závaží. Stroj zpívá svou kovovou píseň o moudrosti a šikovnosti našich dávných předků Přijďte se přesvědčit! Práci stroje si můžete prohlédnout při komentovaných prohlídkách města s průvodcem TIC a při celoměstských akcích. Jejich seznam najdete uvnitř čísla a na B. Prudilová

2 STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Lipník nad Bečvou podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e: 1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 24. května 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy, ul. Hranická 511, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici Hranická čp. 202, 203, 204, 205, 266, 340, 386, 343, 426, 474, 489, 511, 880, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1118, Jezerská, M. Alše, M. J. Husa, Venedik ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Střediska volného času, ul. Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici Bohuslávská, Za Reálkou, Mlýnecká, Komenského sady, Loučská, Příční, Hranická čp. 111, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 944, 1204, 1413, 1430, Smetanova ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní umělecké školy, ul. Havlíčkova 643, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici Losertova, Palackého, Perštýnská, Nerudova, Havlíčkova, B. Vlčka, náměstí T. G. Masaryka, 28. října, Hvězdní, Stará, Křížkovského, L. Janáčka, J. V. Sládka, Neffova, Novosady, Piaristická, Zahradní čp. 382, 383, 516, 527, 585, 867, 871, 883, 884, 892, 903, 910, 963, 1007, 1084, 1187, 1329, 1600, Nábřeží Járy Cimrmana, Kozí, K Nadsklepí ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Českého rybářského svazu, ul. J. V. Sládka 1460, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici Zahradní čp. 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1298, 1299 ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici Za Parkem, Na Zelince, Za Porážkou, Seminárka, Nad Seminárkou, Na Bečvě, Souhradní, Zahradní 1335, Podhůra, Za Vodou, chaty u Týna nad Bečvou ev. č. 0784, 0855, 0886 ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Střední školy elektrotechnické, ul. Bratrská 1114, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici B. Němcové, A. Dvořáka, Nár. hrdinů, Blahoslavova, Tyršova, Bratrská, U Chmelnice ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově Základní školy, ul. Osecká 315, Lipník nad Bečvou pro voliče s místem trvalého pobytu v ulici Na Horecku, Dr. Brzobohatého, Nádražní, Svat. Čecha, Hrnčířská, Osecká, Na Kopečku, Na Hliníku, Jiráskova, Mánesova, P. Bezruče, náměstí Osvobození, Ořechy ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice, Lipník nad Bečvou III Nové Dvory 69 pro voliče s místem trvalého pobytu v Lipníku nad Bečvou III Nové Dvory ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou VII Trnávka 3 pro voliče s místem trvalého pobytu v Lipníku nad Bečvou VII Trnávka ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou VI Loučka 107 pro voliče s místem trvalého pobytu v Lipníku nad Bečvou VI Loučka ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově osadního výboru, Lipník nad Bečvou V Podhoří 18 pro voliče s místem trvalého pobytu v Lipníku nad Bečvou V Podhoří 3. Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. 4. Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR, jestliže nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejpozději 9. dubna 2014 přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR. 5. Volič (občan ČR, občan jiného členského státu EU), který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, na který může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo totožnost a občanství jiného členského státu EU. 7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 8. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může po vyžádání obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 9. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do místnosti. 10. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Ing. Miloslav Přikryl starosta města

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 Okružní křižovatka u pošty se dočká rekonstrukce V měsíci červnu letošního roku bude konečně zahájena rekonstrukce stávající vidlicové křižovatky ulic Komenského sadů, Hranické, Smetanovy a Novosadů v lokalitě u pošty. Stavbou vznikne nová okružní křižovatka se 3 větvemi s oboustrannými jízdními pruhy, oddělenými fyzickými ostrůvky, přes které budou vedeny nové přechody pro chodce o šířce 3 metrů. Součástí stavby okružní křižovatky je i úprava stykové křižovatky ulic Novosadů a Smetanovy. V rámci stavby budou vybudovány nové chodníky a veřejné osvětlení. Stavbě křižovatky předchází v těchto týdnech rekonstrukce plynovodů RWE. Investorem je Olomoucký kraj, zhotovitelem stavby bude společnost CO- LAS CZ a vlastní realizace potrvá 4 měsíce. Úpravou této křižovatky dojde k propojení ulice Hranické a Komenského sadů v úseku od Loučské ulice s ulicí Smetanovou. Velkou výhodou bude také odklonění nákladní přepravy kameniva z Podhůry od vnitřního města. Ing. Miloslav Přikryl, starosta Křižovatka Na Horecku bude upravena na kruhový objezd LIPNÍK N. B. JE VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 Ve čtvrtek proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury slavnostní vyhlášení Historického města roku V boji o titul Historické město roku se utkala města: Praha 2, Kutná Hora, Kadaň, Bečov, Klatovy, Prachatice, Frýdlant, Hradec Králové, Chrudim, Příbor, Lipník nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Třebíč a Boskovice. Celkem se přihlásilo 51 památkových zón a rezervací. V přihlášených obcích se hodnotí zejména centrum městské památkové Zástupci měst přebírají ocenění. Foto: V. Rakovská V roce 2006 byl dán do provozu obchvat města Lipník nad Bečvou a křižovatka silnic I. a II. třídy Na Horecku se tak stala ve velmi krátké době křižovatkou velmi nebezpečnou, kde došlo již více jak ke stovce dopravních nehod s velkými následky. Proto také získala nechvalný název křižovatka smrti. Město Lipník nad Bečvou již od roku 2005 žádalo investora před zahájením stavby o realizaci této křižovatky jako okružní, nicméně byla realizována podle původního projektu jako křižovatka průsečná. V průběhu několika let docházelo k postupnému přidávání nového dopravního značení ovšem s malým výsledkem. V roce 2013 připravilo ŘSD Olomouc projektovou dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci této křižovatky jako okružní. Po vydání územního rozhodnutí byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a v současné době máme osobní příslib ministra dopravy ČR Ing. Antonína Prachaře o realizaci stavby v letošním roce V měsíci květnu vypíše ŘSD Olomouc výběrové řízení na zhotovitele a po jeho ukončení by měla být stavba v letních měsících zahájena. Doufejme, že tato úprava výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v našem regionu. Ing. Miloslav Přikryl, starosta zóny nebo městské památkové rezervace, architektonický a stavební charakter, veřejná prostranství, památky, stavební uspořádání, parky, infrastruktura apod. Slavnostního předávání se zúčastnili zástupci 14 vítězných krajských měst. Titul Historické město roku získalo město Chrudim. Starosta Chrudimi převzal výhru jeden milion korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, pamětní grafický list věnovaný ministryní pro místní rozvoj a skleněnou pamětní plastiku. Cenu ministryně pro místní rozvoj získala města Boskovice a městská část Praha 2. Nově rozhodla celostátní komise udělit zvláštní uznání třem soutěžícím, kteří v minulosti již titul Historické město získali, a to za soustavnou vynikající péči o městskou památkovou rezervaci od udělení titulu do současnosti. Jsou to města Kadaň, Kutná Hora a Prachatice. Cenu časopisu Moderní obec získalo město Bečov nad Teplou. Místostarosta Pavel Šoltys převzal cenu pro vítěze krajského kola v podobě šeku na Kč z programu regenerace a pamětní list. Ceny předávala ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová spolu s ministrem kultury Danielem Hermanem a předsedkyní Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Ivanou Popelovou. Cenu vnímám jako ocenění dlouhodobé a systematické práce v péči o památky a věřím, že se Lipníku nad Bečvou v budoucnosti podaří získat titul Historické město roku, říká Pavel Šoltys, místostarosta města Lipník nad Bečvou. Ing. Věra Rakovská

4 STRANA 4 VÝZVA HLEDÁ SE ZNĚLKA MĚSTSKÉHO ROZHLASU Redakční rada připravovaného třetího dílu publikace o Lipníku nad Bečvou pátrá po zvukovém záznamu znělky, která od roku 1947 zahajovala vysílání městského rozhlasu v Lipníku nad Bečvou. Jde o motiv písně Seděl s ňó pod střešňó, který byl zaznamenán na gramofonové desce. Jakékoli informace pamětníků, sběratelů, majitelů zvukových archivů apod., které povedou k získání záznamu, redakční rada přivítá na tel. č nebo ové adrese Za redakční radu Mgr. Blanka Prudilová, Odbor školství a kultury Notový záznam znělky, zdroj: Jan Vašíček KRÁTCE Z MP Podezřele se chovající řidič na sebe upoutal pozornost strážníků v noci ze středy 2. dubna na čtvrtek 3. dubna. Po zastavení a provedení dechové zkoušky byla zjištěna hladina alkoholu v dechu ve výši 1,62 promile. Řidič byl obviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. K napadení mezi druhem a družkou byli strážníci přivolání v podvečer. Muž nejdříve ohrožoval partnerku nožem, když se bránila, způsobil jí drobné bodnořezné zranění na ruce. Poté jí vyhrožoval zabitím a napadl ji holí. Hlídka MP ve spolupráci s policisty PČR musela proti útočníkovi použit donucovací prostředky. Případ je v šetření. MĚSTSKÝ ÚŘAD Rozdělení grantů v grantovém řízení pro rok 2014 Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém zasedání 15. dubna 2014 schválilo rozdělení finančních prostředků v grantovém řízení pro rok Podpořeno bylo celkem 65 projektů v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a 20 projektů v oblasti sociální. V letošním roce město na granty vyčlenilo částku Kč, oproti loňskému roku došlo tedy k navýšení o Kč. Žadatelé o grant zaslali celkem 77 žádostí o grant v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a 25 žádostí o grant v oblasti sociální a charitativní. V úterý 15. dubna 2014 schválili zastupitelé města na základě návrhů Komise pro využití volného času a posléze Rady města Lipník n. B. celkem 85 projektů ve všech 4 oblastech. Největším objem finančních prostředků Kč získali sportovci, podpořeno bylo z 34 žádostí 30 projektů. Mezi 20 projektů byla rozdělena částka Kč v oblasti sociální. Na podporu zájmové činnosti bylo vyčleněno Kč, které byly rozděleny mezi 17 projektů. Jen o tisíc korun méně bylo určeno pro oblast kultury, kde se o částku Kč podělilo 18 projektů. V oblasti sportu získala grant většina sportovních klubů na území města, podpora se tak dostane basketbalistům, florbalistům, fotbalistům, tenistům, boxerům, karatistům, judistům, koloběžkářům, horolezcům, vodákům, lyžařům nebo kuželkářům, ale také osobnostem reprezentujícím město jako je Gabriela Bílovská, David Rychtar nebo Filip Cina. Grantem byly podpořeny také sportovní akce, jako jsou Horolezecké závody mládeže, DYNAMIC skateboards, dětský cyklozávod Lipeňáček, Listoprďák 2014, Florbalový turnaj základních škol, Fotbalový turnaj mladších přípravek, starších přípravek a mladších žáků či Osecký triatlon aj. V oblasti kultury si získaly přízeň zastupitelů rozmanité projekty, a tak si cimbálovka Okybača bude moci pořídit další části krojů, uskuteční se druhý ročník filmového festivalu POD NEBESY, druhý ročník oblíbených prohlídek Pohádkového města, Dětský den v Nových Dvorech, v prosinci tradiční Živý betlém a vánoční troubení skupiny Kornet z věže kostela sv. Jakuba, oslaví se 25. výročí 17. listopadu i 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslávkách, také se otevřou brány kostelů při Noci kostelů. Příznivci zajímavých přednášek nebudou ochuzeni o cyklus přednášek Host v knihovně a na své si přijdou i příznivci výstav, protože Lipník bude i v roce 2014 městem výstavním. Lipmistr Hynek Polák představí Lipensko romantické. Oblast zájmové činnosti bývá velice rozmanitá na typy projektů. O podporu svých zájmových aktivit se přihlásili rybáři, legionáři, junáci, tanečníci SVČ i tanečníci lidových tanců, také školy jako například ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ Osecká 315 či místní gymnázium. Potěšeni budou jistě i milovníci larpů, protože se mohou i letos těšit na Larpy na Lipensku. V sociální oblasti byly podpořeny aktivity pro seniory, zdravotně postižené, aktivity sociálních služeb i charity, preventivní programy pro děti a mládež, terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí a programy zaměřené na prevenci kriminality. V této oblasti byly také podpořeny další zajímavé projekty, například beseda s abstinujícím uživatelem drog, Akademie III. věku, rekondiční pobyt v Luhačovicích, provoz nocležny pro osoby bez přístřeší v Hranicích či Hospic na Svatém Kopečku. Přehled podpořených projektů včetně schválené výše jednotlivých grantů naleznete na webových stránkách města Ing. Jitka Ihraczká, Odbor školství a kultury Dotace z Olomouckého kraje pro Jednotky dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou pomohou zlepšit jejich akceschopnost Na počátku roku 2014 město Lipník nad Bečvou požádalo Olomoucký kraj o neinvestiční finanční příspěvek pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou I-Město a V-Podhoří při dodržení podmínky 60% finanční spoluúčasti města Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí příspěvku městu Lipník nad Bečvou pro výše uvedené jednotky a město tak v letošním roce může dořešit opravu cisternové automobilové stříkačky u Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou I-Město, kde se Olomoucký kraj bude podílet částkou Kč. Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou V- -Podhoří zajistí město pořízení osobních ochranných pomůcek (3 ks zásahových přileb), Olomoucký kraj přispěje částkou Kč. Celkové náklady tak dosáhnou výše kolem Kč, kdy město Lipník nad Bečvou se bude podílet minimálně částkou Kč a příspěvek z Olomouckého kraje je schválen ve výši Kč. Lenka Buryánková, DiS., Kancelář tajemníka

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉHO MĚSTA KOLBERMOOR V sobotu 12. dubna 2014 přivítal v obřadní síni starosta Miloslav Přikryl zastupitele partnerského kovářského města Kolbermoor. Německé město Kolbermoor je stejně jako Lipník nad Bečvou členem Kruhu evropských kovářských měst, který byl založen v roce 2001 v německém Olbernhau. K jeho hlavním cílům patří podpora a rozvoj kovářství a kovozpracujících oborů, výměna zkušeností a účast na projektech týkajících se zpracování železné rudy, uměleckého kovářství, ale také užitkové výroby kovaného nářadí. Zastupitelé Kolbermooru absolvovali prohlídku města a navštívili také galerii Konírna, kde právě probíhají dvě zajímavé výstavy. Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly a výstava VIA LUCIS od sochařky a designérky Christine Habermann von Hoch. V neděli 13. dubna 2014 zakončili návštěvu prohlídkou hradu Helfštýn. Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury Zastupitelé města Kolbermoor si prohlédli naše město i galerii. Foto: archiv MěÚ Starosta města Kolbermoor Peter Kloo hovoří se starostou města M. Přikrylem. Občané i firmy si mohou odkoupit starší betonové dlaždice Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., nabízí veřejnosti i firmám možnost ODKOUPENÍ STARŠÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC o rozměru 30 cm x 30 cm. Dlaždice jsou použité, ale v dobrém stavu, nepopraskané, ideální k využití na drobné stavební či zahradnické účely. Cena jednoho kusu je 5 Kč vč. DPH (cena nových dlaždic je 21 Kč vč. DPH). Odběr přímo v areálu TS, Za porážkou 1142, Lipník nad Bečvou. Kontakt: paní Hana Lacinová, tel.: , mobil: , Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n. B. HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ místní část města Lipník nad Bečvou datum přistavení LOUČKA hasičská zbrojnice (l ks velkoobjemový kontejner) křižovatka směr Slavkov (l ks velkoobjemový kontejner) PODHOŘÍ u potoka (l ks velkoobjemový kontejner) naproti obchodu (l ks velkoobjemový kontejner) NOVÉ DVORY u hasičské zbrojnice (l ks velkoobj. kontejner) točna u kyselky (l ks velkoobjem. kontejner) TRNÁVKA u kapličky (l ks velkoobjem. kontejner) V uvedený den bude do příslušné chatové oblasti nebo části města přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný (např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD cihly, beton, střešní krytina). SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH Dne 7. června 2014 provedou Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o., svoz nebezpečného odpadu pro části města Podhoří, Loučka, Trnávka, Nové Dvory. Vozidlo s pracovníkem, který bude odpady přebírat, bude přistaveno: 8:00 8:30 hod. Podhoří u potoka (stanoviště tříděného odpadu) 8:40 9:15 hod. Podhoří u váhy (obchod) 9:30 10:00 hod. Loučka u hasič. zbroj. 10:30 11:00 hod. Trnávka u kapličky 13:00 13:30 hod. Nové Dvory u hasičské zbrojnice Upozorňujeme občany, že časy uvedené v harmonogramu jsou pouze orientační, závisí na ukončení sběru na předchozím stanovišti. Kapalné odpady budou převzaty pouze ve vhodném uzavřeném obalu (kanystr, barel, uzavřená plechovka, plastová láhev, ). Jiných druhů nebezpečného odpadu, jako jsou eternit (stavební odpad) a jiný stavební odpad, chemikálie, neuvedené v příloze č. 1 k OZV č. 2/2004, výbušniny, střelivo nebo jiný neidentifikovatelný odpad, se mobilní sběr netýká a tyto odpady nebudou od občanů převzaty. Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n. B. Místní poplatek za odpady na rok 2014 Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor finanční, sděluje všem občanům, že místní poplatek za odpady a ze psů na rok 2014 je splatný nejpozději do 31. května Poplatek za odpady na rok 2014 činí 540 Kč. Informace o výši poplatku je rovněž vyvěšena na webových stránkách města Lipník n. B., na pokladně města ve vestibulu zámku a ve vitrínách města a místních částí. Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská ul. čp. 358 (ve vestibulu v přízemí zámku), poštovní poukázkou, převodem, nebo složením hotovosti na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční Banky Lipník nad Bečvou, číslo účtu: /0100, variabilní symbol: 1341 = poplatek ze psů, 1337 = poplatek za odpady, specifický symbol: rodné číslo nebo IČ. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek hrazen. Ing. Přemysl Weigel, vedoucí Odboru finančního

6 STRANA 6 Dne 26. března 2014 proběhla na Základní škole Osecká beseda Tonda Obal na cestách se žáky třetí, čtvrté, páté a šesté třídy. Vtipnou formou ukázali lektoři z firmy EKO-KOM, a.s., žákům, jak se správně třídí odpady, jaké odpady můžeme dávat do barevně rozlišených kontejnerů a jak se odpady dále recyklují. Přehledně dětem znázornil koloběh jednotlivých odpadů na přenosných tabulích Tonda Obal a zároveň jim předvedl vzorky materiálů vyrobených recyklací. Na závěr si děti samy vyzkoušely třídění, každý obdržel obrázek s odpadem a ten měl správně zařadit do barevných kontejnerů na papír, sklo, plasty, nápojový karton, bioodpad, kov, nebezpečný odpad nebo zbytkový komunální odpad. Děti se tak formou hry učily Tondovy zásady při recyklaci odpadů. Bylo poznat, že se beseda dětem velice líbila a většina z nich doma odpady už třídí a odnáší je do správných kontejnerů. ŠKOLY Beseda Tonda Obal na cestách pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalů Děti se učily správně třídit odpad. Foto: J. Doušková Tato akce byla pořádána Základní školou Osecká 315 ke Dni Země. Tímto bych chtěla velice poděkovat zejména paní učitelce Horalíkové, která celou akci zorganizovala a velice tím přispěla k ekologické výchově dětí. Ing. Jana Doušková, Odbor životního prostředí Základní škola Lipník nad Bečvou ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou POŘÁDÁ 1. ročník běhu do schodů KDY: od 14:00 do 17:00 hodin (po skončení závodu proběhne vyhodnocení). KDE: Budova ZŠ Osecká 315, vchod z ulice Osecké. Popis soutěže: Úkolem účastníků závodu bude vyběhnout v co nejkratším čase z přízemí do třetího patra (celkem 84 schodů, převýšení asi 20 m). Každý závodník je zodpovědný za to, aby se na start dostavil v dobrém zdravotním stavu. Organizátoři soutěže nenesou žádnou zodpovědnost za osobní a materiální škody vzniklé během závodu. Doporučené oblečení: Kvalitní běžeckou obuv a lehké sportovní oblečení. Kategorie: chlapci dívky, muži, ženy 1. třída třída let třída let třída let třída 60 a více let Pravidla: Závodník se během závodu nesmí dotknout rukama zábradlí (aktivní pomoc). Přihlášení do soutěže je možné na ové adrese nebo osobně v den závodu. Zápis do Mateřské školy Lipník nad BEČVOU Na Zelince a Zahradní na školní rok se uskuteční 13. a 14. května 2014 od 9:00 do 15:00 hod. v Mateřské škole Na Zelince v Lipníku nad Bečvou.

7 ŠKOLY STRANA 7 Studenti gymnázia měli lyžařskou premiéru v Alpách Po letošní nadílce sněhu, která byla tak malá, že jsme sníh viděli možná tak na obrázku, jsme byli rádi, že se naše Gymnázium Lipník nad Bečvou rozhodlo nabídnout žákům lyžařský kurz v rakouských Alpách. V neděli se všichni lyžaři i snowboarďáci sešli před školou a čekali na náš autobus. K našemu překvapení přijel hezký moderní, a k tomu všemu dvoupatrový autobus. Zamávali jsme rodičům a odjeli směr Rakousko Axamer Lizum. Po několika hodinách jsme ale ten krásný moderní autobus proklínali, protože cesta pro nás všechny byla náročná, i když se nám ji řidiči snažili zlepšit pouštěním filmů. Po dojezdu do Axameru, kde jsme měli strávit další čtyři dny, vedly první kroky do jídelny, kde jsme snědli snad všechno, co se sníst dalo. Po večeři jsme šli navazovat přátelské vztahy s průmyslovou školou z Hranic. Naše první seznámení s alpským sněhem bylo trochu stresující, jelikož se učitelé rozhodli, že i když je nás tak málo, rozdělí nás do skupin podle zkušeností, ale my jsme se nedali a nakonec jsme jezdili všichni společně. Sníh byl nejlepší ráno a postupem dne se zhoršoval, takže každý měl aspoň pár Gymnazisté se kochali krásnými panoramaty. Foto: archiv gymnázia Ve dnech 14. a 15. dubna se konal na půdě Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 16. ročník celostátního kola zeměpisné olympiády. Do Prahy byl nominován společně s dalšími 49 soutěžícími z kategorií C a D i žák Gymnázia v Lipníku nad Bečvou Jakub Gogela z tercie. V dešti střídaném kroupami a sněžením řešili účastníci v prvním soutěžním dni terénní část. Ve zrevitalizované pražské čtvrti Karlín čekalo na soutěžící měření výšky hladiny vody při povodni v roce 2002, vyměřování vzdáleností v terénu nebo mapování společenské a ekonomické proměny této čtvrti v posledních dvaceti letech. Výsledky z terénu poté vyhodnocovali na fakultě. povinných pádu, ale nikomu se naštěstí nic vážného nestalo. Kromě lyžování jsme navštívili i město Innsbruck. Tuto návštěvu ocenily hlavně naše peněženky, protože jsme tam jeli až po zavírací době všech obchodů, a tak jsme se kochali architekturou a krásnými výlohami. Další večer jsme jeli na místní koupaliště. Vždycky když jsme se vrátili z večerního programu, byli jsme tak unavení, že jsme lehli do postele a nabírali síly na další dny. Poslední večer jsme diskutovali o našich lyžařských dovednostech a znovu jej strávili navazováním vztahů se studenty z Hranic a odmítali jít spát se slovy: Však to dospíme v autobuse. Bylo tomu skoro tak, až na to, že usnout mohli jenom opravdoví spáči. Řidiči nás stejně jako cestu tam zásobili filmy, které hrály vcelku hlasitě. Takže někteří i přes to, že filmy několikrát viděli, se snažili dělat, že jsou vážně napínavé, a ti, co to nezvládli, si našli jinou zábavu, třeba využít volný čas k naučení se biologie či jiného školního předmětu, dočíst rozečtenou knihu nebo zavést debatu na ledajaké téma. Všichni jsme dojeli unavení, ale plní úžasných zážitků. Děkujeme učitelům za to, že na nás byli tak hodní. Doufáme, že příští rok pojedeme znovu. K. Abendrothová, G. Bielaková Student gymnázia Jakub Gogela v celostátním kole zeměpisné olympiády v Praze na Přírodovědecké fakultě UK Následující den je čekala práce s atlasem a testování odborných geografických znalostí z vyhlášených okruhů. Po dvoudenním vyčerpávajícím klání byly soutěžícím na radnici hlavního města Prahy v rezidenci primátora Hudečka sděleny výsledky letošního ročníku. Vítězové postupují do Mezinárodní geografické olympiády, která se uskuteční v polském Krakově v srpnu I když se Jakubovi letos nepodařilo na pomyslnou bednu vystoupit, za své výsledky se rozhodně nemusí stydět. Kdo z nás si může říct, že patří mezi 24 nejlepších ve svém oboru v celé České republice? Irena Friedmannová Plavecký výcvik Plavání není jen zdravou sportovní aktivitou, ale i životní nutností! Při plavání je důležitý správný plavecký styl. Nesprávná technika provedení může tělu uškodit. A právě plavecké styly znak, kraul a prsa se učí žáci ze ZŠ a MŠ Loučka při tříměsíčním plaveckém výcviku na bazéně v Přerově. Každoročně patří období leden až březen plavání. Dalo by se říct, že u nás plave celá škola. Do výcviku jsou zařazeny už děti předškolního věku. Za celou školní docházku v naší škole mají děti možnost absolvovat plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy každý rok. Od mateřské školy až po pátý ročník. Není možné, aby někdo v 5. ročníku neuměl plavat. Dvě vyučovací hodiny týdně se žákům věnují plně kvalifikované cvičitelky s dlouholetými zkušenostmi. V pátek byl pro letošní rok plavecký výcvik ukončen. Někteří žáci odjížděli již jako plavci a ostatní s dobrými základy plavání. Další zdokonalování je čeká zase za rok. R. Sotolářová Žáci se zúčastnili plaveckého výcviku na bazéně v Přerově. Foto: archiv školy

8 STRANA 8 ŠKOLY Studenti SPŠ stavební postaví dům na Marsu z vlnité lepenky Dům na Marsu. Takové je zadání projektu Stavby z vlnité lepenky, který je určen středním stavebním školám z České republiky. Do letošního 8. ročníku se jich přihlásilo rekordních 23, mezi nimi i Střední průmyslová škola stavební z Lipníka nad Bečvou. Poprvé si téma soutěže zvolili sami studenti. Autoři vítězných modelů si rozdělí odměnu ve výši 40 tis. Kč. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Pořadatelem je český Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s. Letos poprvé si studenti prostřednictvím hlasování zvolili, které téma je pro ně zajímavé. Měli na výběr několik možností. Nejvíce se však líbil námět domu na Marsu. Účast v soutěži se stává rok od roku populárnější. Do letošního osmého ročníku se nám přihlásily školy z celkem 12 krajů České republiky, upozornil na mimořádný zájem zástupce Svazu výrobců vlnitých lepenek Pavel Sobol a dodal: Úkolem studentů je vytvořit originální projekt domu, který by si představovali na Marsu, pokud se tam v budoucnosti začne stavět. Realizovatelnost stavby ale samozřejmě hodnotit nebudeme. Dostatečné množství výřezů lepenky obdrželi soutěžící zdarma od pořadatele. Mohli ale využít i krabice, které našli doma či ve škole. Cílem projektu je totiž ukázat, že karton jako obalový materiál má širokou škálu použití a jeho používání je velmi šetrné k životnímu prostředí. Vlnitá lepenka je totiž stoprocentně recyklovatelná. Stále více škol také připravuje svá interní kola soutěže a do výroby modelu zapojí několik skupin studentů. Poté vyberou nejlepší model, který bude reprezentovat jejich školu. Stavba s maximální podstavou 1 x 1,5 m musí být sestavena výhradně z vlnité lepenky. Další materiály lze využít pouze jako spojovací. Studenty teď čekají do 23. května měsíce intenzivní práce. Ze zúčastněných škol pak vybere odborná porota 6 modelů, které v červnu postoupí do velkého finále v Praze. Odtud si školy odnesou finanční odměnu ve výši 25 tis. Kč za první, 10 tis. Kč za druhé a 5 tis. Kč za třetí místo. Ostatním finalistům pořadatel proplatí dopravu na místo konání. redakce Velikonoční dílnička v MŠ Hranická Maminky s dětmi z mateřské školy na Hranické si ve středu před velikonočními prázdninami zpříjemnily odpoledne kreativním tvořením. Spolu s učitelkami si vyzkoušely několik technik zdobení vajec a odnesly si domů krásné velikonoční vlastnoručně vyrobené dekorace. Děkujeme maminkám za velmi příjemné a pohodové odpoledne a těšíme se na další společné akce! Bc. Klára Kovalová, MŠ Hranická V minulém roce zvítězil výrobek SPŠS Hradec Králové. Foto: archív Svazu výrobců vlnité lepenky Maminky s dětmi zdobily vejce a jiné velikonoční dekorace. Foto: M. Räber Ohlédnutí za velikonočními dílničkami na ZŠ Hranická Ve středu proběhly na prvním stupni ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou velikonoční dílničky. Velice se nám líbily, protože se paní učitelky moc snažily, aby vymyslely nádherný výrobek, ne moc složitý, ale zajímavý. Každá paní učitelka si dala záležet a za to děkujeme. V 1. třídě jsme vyráběli kachňátko se skládanými křídly a pohyblivýma očima, ve 2. třídě zajíce s pohyblivým tělem, ve 3. třídě jsme si zhotovili slepičku v trávě s vajíčkem, ve 4. třídě kuřátko s ozdobným křídlem a mašličkou, v 5. třídě si pro nás paní učitelka vymyslela kuřátko v trávě. Všechny paní učitelky měly krásný výrobek a obrovskou trpělivost. Děkujeme za to, že pro nás paní učitelky tuto akci pořádají. žáci 4. A a paní učitelka Veselská Děti při práci, foto: H. Veselská Děti ukazují své výrobky. Foto: H. Veselská

9 ŠKOLY STRANA 9 Finsko, jak ho poznaly nejen studentky ze Sluníčka V současné době jsme mohli často slyšet, jak nový ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA, vyzdvihuje školský systém v severských státech Evropy, především ve Finsku. My jsme díky našemu projektu měli možnost si ověřit skutečnosti na vlastní oči. Ve dnech až navštívily žákyně druhého stupně s pedagogickým doprovodem partnerskou školu v malebném městě Kemi, na severu Finska. Škola v Kemi nás překvapila svou malou stavbou zvenku a úžasným prostorem uvnitř. Byla postavena v roce 1968 a koncem sedmdesátých let prošla celkovou rekonstrukcí. Tak jako všude, byla i ve Finsku nastavena koncepce, která však probíhala smysluplně, ve vztahu k charakteristice života lidí v severských zemích. Finové, jak nám bylo sděleno na radnici, pochopili, že je potřeba, aby své děti vedli k flexibilitě. Proto nestaví na jednostranném zaměření, pouze na získaných vědomostech, ale kladou důraz rovněž na zručné dovednosti svých dětí. Spojení kvalitního vzdělání a pracovních návyků je tady na severu prioritou. Je to deviza, kterou se snažíme prosazovat rovněž v naší škole. Patří to mezi hlavní možnosti dětí uplatnit se na trhu práce. Ve vybavení školy jsme nalezli nejen IT techniku, počítače a podobné vymoženosti současné doby, ale rovněž pracovny se šicími a pletacími stroji nebo truhlářskou dílnu. Společně s děvčaty jsme ocenili systém stravování dětí. Všichni se v jídelně obsluhovali samostatně a u stolů obědvali společně se svými učiteli. V jídelně nebyl žádný dozor a děti se chovaly naprosto tiše a spořádaně. Mimochodem na jídlo měly spoustu druhů teplé zeleniny, hutnou polévku a pečivo. Jídlo zapíjely vodou z kohoutku. Disciplína a pořádek byly vidět ve všech činnostech od nejmenších dětí po nejstarší. Děvčata ze Sluníčka byla ubytována v rodině a vytvořila si zde pěkný přátelský vztah. Rodina měla tři děti. Při zhodnocení našich zkušeností během zpáteční cesty, jsme byli spokojeni, že spoustu věcí se snažíme dělat podobně, jen některým spolužákům chybí ta disciplína. Skutečnost, že lpíme na spolupráci s rodinou, se nám opět ukázala jako nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu. Pokud chceme dosáhnout u žáků nejlepších výsledků nejen ve vzdělání, ale i v jejich budoucím zapojení do života, je součinnost rodiny nepostradatelná. Tak na shledanou Finsko a doufáme, že zase někdy Za finskou výpravu Věra Pospíšilová Žákyně ze Sluníčka navštívily město Kemi ve Finsku. Foto: archiv školy Výtvarná soutěž Barevná pastelka Rok se s rokem sešel a předvelikonoční dny na ZŠ Hranická patřily opět mladým výtvarníkům. Svá výtvarná díla přišlo tvořit 89 žáků z místních škol. Hlavním tématem soutěže bylo Ohlédnutí za olympiádou. Děti 1. stupně se pak zaměřily hlavně na olympijské maskoty. Žáci byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. Vybrat z mnoha překrásných obrázků v každé kategorii byl nelehký úkol pro nezávislou porotu ve složení: Soňa Kojzarová (ZUŠ), Petra Kojzarová (ZUŠ), Drahomíra Řeháková (SVČ), Simona Ryšavá (městská knihovna), Alena Pátková (bývalá uč. Vv) a Marie Haselmannová (zakladatelka Barevné pastelky). Vítězové byli slavnostně vyhlášeni ve středu na vernisáži výstavy Barevné pastelky. K vidění zde byly všechny výtvory soutěžících, ale i obrázky dětí z MŠ Hranická a práce žáků keramické dílny. Samotná vernisáž začala vystoupením kroužku fléten paní uč. Zezůlkové a sborového zpěvu ZŠ Hranická. Poté se již netrpělivé publikum dočkalo slavnostního vyhlášení nejlepších malířů: I. kategorie: 1. Ondřej Zezula (ZŠ Hranická) 2. Nicol Trnčáková (ZŠ Loučka) 3. Hana Tomková (ZŠ Hranická) II. kategorie: 1. Adéla Plánková (ZŠ Týn n. B.) 2. Natálie Navrátilová (ZŠ Hranická) 3. Josef Zámorský (ZŠ Osecká 315) III. kategorie: 1. Karolína Plánková (ZŠ Hranická) 2. Lenka Mikulášková (ZŠ Hranická) 3. Natálie Šelleová (Gymnázium Lipník) IV. kategorie: 1. Sandra Krejčířová (ZŠ Hranická) 2. Barbora Halaxová (ZŠ Hranická) 3. Anežka Kramplová (ZŠ Sluníčko) Po slavnostním vyhlášení a rozdání všech cen si každý mohl v klidu prohlédnout výtvory mladých malířů, občerstvit se pohoštěním či inspirovat se a zakoupit si jarní a velikonoční výrobky žáků školy. Letošní ročník Barevné pastelky je již za námi a my se už těšíme na ten příští! Mgr. Sotolářová, Mgr. Tempírová ze ZŠ Hranická Vítězové 1. kategorie, foto z archivu školy Na vernisáži Barevné pastelky všichni netrpělivě očekávali vyhlášení vítězů.

10 STRANA 10 Výjimečnou příležitost seznámit se s odlišnou kulturou i jazykem měli studenti Gymnázia Lipník nad Bečvou, kde strávilo první březnový týden šest stážistů a studentů z Brazílie, Tchaj- -vanu, Číny, Malajsie, Mexika a Egypta. Do našeho města přijeli na návštěvu v rámci vzdělávacího projektu EDISON, který zaštiťuje celosvětová studentská organizace AIESEC. Místním studentům přednášeli zejména v hodinách cizích jazyků o své zemi, její historii, každodenním životě, politice a kultuře, svých zkušenostech, a navíc s nimi čile diskutovali o aktuálních tématech i rozdílech mezi jednotlivými národy. Pobyt zahraničních studentů tak příjemně oživil letošní školní rok. Stážisté měli možnost ubytovat se v rodinách a seznámit se s místními zvyklostmi. Byla to úžasná zkušenost. Máme spoustu skvělých zážitků. Všichni stážisti byli příjemní a zajímaví lidé. Díky tomu, že jsme se nevídali pouze ve škole, ale byli jsme s nimi prakticky celý týden, komunikovali jsme nepřetržitě v angličtině, což byl alespoň pro mě největší přínos. Určitě bych podobný projekt uvítala i příští rok, zhodnotila studentka septimy Kristýna Světnická. Nadšený byl také pětadvacetiletý Rodrigo Garcia z Mexika: Pro mě to byla úžasná zkušenost. Dozvěděl jsem se více o Češích, s nimiž jsem zažil pár skvělých momentů. Sám by se chtěl stát učitelem, protože by rád pomáhal ostatním se zlepšovat v jejich dovednostech. Myslím si, že místní studenti jsou velmi dobří, mohou dělat spoustu věcí, které bychom v naší zemi měli zlepšit. Mohou třeba zpívat, hrát na různé hudební nástroje, tančit. ŠKOLY Gymnázium navštívili studenti z odlehlých krajin O jednom nevšedním překvapení Milí čtenáři, chtěl bych se s vámi podělit o jeden podle mého názoru naprosto nevšední zážitek svědčící o tom, že učitelské povolání vždy bylo, je a určitě bude i nadále zajímavé a krásné už i proto, že vás žáci stále dokáží překvapit něčím novým a naprosto nečekaným a ve všech ohledech inspirativním. Představte si hodinu hudební výchovy, v níž právě probíhá prezentace díla hudebního skladatele Claudia Monteverdiho, kterou si jeden žák samostatně připravil, a celá třída mu naslouchá a sleduje jeho výklad, poslouchá ukázky z díla barokního mistra, přemýšlí o tom, jakou otázkou se po skončení prezentace zapojí do společné diskuse a dívá se na portrét autora. Na tom by samozřejmě nebylo ještě nic divného, kdyby na konci hodiny nevznikl obrázek, přesněji řečeno portrét autora. Ptáte se, kdo ho nakreslil? Odpovím, že jedna žákyně, a pro úplnost dodám, že jde o Andreu Mackovou z osmé třídy. Co k tomu říct závěrem? Snad jedině to, že každému z vás, milí čtenáři, z celého srdce a upřímně přeji, aby vás ve vaší práci, ať už děláte cokoliv, potěšilo podobně příjemné překvapení, jaké jsem ve své práci zažil já. Mgr. Pavel Matyáš, ZŠ a MŠ Sluníčko Stážisté přednášeli studentům o své zemi. Foto: archiv gymnázia Slovy chvály nešetřili ani ostatní, dvacetiletá praktikantka z Malajsie dokonce návštěvu Lipníka zhodnotila jako život-měnící zážitek. Na základě těchto zkušeností a ohlasů jsme rozhodnuti v příštím školním roce navázat tuto zkušební stáž a ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC připravit další díl studentských stáží v rámci projektu EDISON. Mgr. Jiří Farný, ředitel školy Další úspěch našich žákyň Tentokrát reprezentovaly naši školu v sobotu na pěvecké soutěži O zámecký klíč v Přerově žákyně J. Šromotová (7. třída) a K. Ohlídalová (8. A). Konkurence byla veliká a vybrat nejlepší soutěžící nebylo vůbec lehké, jak konstatovala odborná porota. Kristýna Ohlídalová patří mezi ty šťastné, kteří vystoupí na folklorním festivalu v Přerově v červnu Blahopřejeme a držíme palce ve finále! Mgr. V. Kadaňková, ZŠ Osecká 315 Malí florbalisté se představili na svém prvním oficiálním ligovém turnaji Žáci ze ZŠ Osecká 315 se 6. dubna zúčastnili florbalového turnaje přípravek v Uničově a reprezentovali tak nejen svou základní školu, ale i Florbalovou školu Teiwaz. Nejprve se utkali s chlapci z Olomouce a následně se staršími dívkami taktéž z Olomouce. V druhém zápase bylo vidět zlepšení, ale na vítězství to bohužel nestačilo. Třetí zápas hráli proti týmu z Uničova. Na turnaji si kluci, kromě hry proti silnějšímu soupeři, poprvé vyzkoušeli i pozici brankáře! Hoši skončili na čtvrtém místě, ale i tak si domů přivezli krásné medaile, turnaj si patřičně užili a získali cenné zkušenosti. Klára Švarcová, vedoucí florbalového kroužku, ZŠ Osecká 315

11 ZAJÍMAVOSTI STRANA 11 Propozice na 6. ročník florbalového turnaje Kategorie: třída nar. do třída nar. do třída nar. do Šestý ročník florbalového turnaje lipenských a okolních škol se uskuteční v úterý od 8:00 hodin na náměstí T. G. M. v Lipníku nad Bečvou (venkovní hřiště z umělého povrchu). Za nepříznivého počasí se turnaj uskuteční v hale ISŠE (u stadionu). Hrát se budou postupně všechny kategorie. První kategorie třída, druhá kategorie třída a nakonec třída. Časový rozpis: (přibližně) třída od 8:00 hod. hraje se systémem třída od 10:00 hod. hraje se systémem třída od 11:00 hod. hraje se systémem Každá škola bude soutěžit s jedním mužstvem. Maximální počet hráčů na soupisce je 8 hráčů. Hrát se bude na velké florbalové brány. Brankář pokud nebude mít výzbroj, tak s sebou teplákovou soupravu a přilbu. Hráči florbalová hůl, sálová obuv, dresy nebo rozlišovací vesty a pokud možno s čísly. Do počtu 5 škol se bude hrát systémem každý s každým a vyhrává tým s největším počtem bodů. Při účasti 6 škol a více se bude hrát formou 2 skupin, každý bude hrát s každým ve skupině a první dva z každé skupiny si to rozdají ve čtvrtfinále křížově mezi sebou. Pak velké a malé finále. MALENÍČEK SE CHYSTÁ NA SLOVENSKO Dětem z folklorního souboru Maleníček, který pracuje pod Střediskem volného času v Lipníku, se dostalo cti reprezentovat naše město v zahraničí. V květnu se vydají na mezinárodní vystoupení na Slovensko. Soubor navázal kontakt s dětským folklorním souborem Čakanka z Nového Města nad Váhem, který pro děti připravil společný program s vystoupením a za stejných podmínek tento slovenský soubor přijede příští rok do našeho města. Maleníček bude na Slovensku reprezentovat oblast lipenského Záhoří. Děti předvedou dva pořady. První z nich je o drátenickém řemesle nazvaný Za humnama. Za tento pořad získaly děti v loňském roce na Mezinárodním armádním festivalu v Rožnově pod Radhoštěm titul laureát Rožnovské valašky. Druhý pořad, který bude mít letos premiéru na Záhorských slavnostech v našem městě, je o nakládání zelí nazvaný: Není zelí, jako zelí. Záhorské slavnosti se letos uskuteční v sobotu 31. května 2014 od 14:00 hodin. Srdečně zveme. Oba pořady jsou nádhernou ukázkou připomenutí záhorských lidových řemesel a tradic. Kromě těchto dvou pořadů ještě děti zatančí dvě skladby mažoretek. Věříme, že se zahraniční festival vydaří a děti si přivezou kromě pěkných zážitků i příslib dobrého Za vítězství v řádném čase budou 3 body, při remíze budou ihned samotné nájezdy, dokud se nerozhodne (rychlá smrt). Tým, který vyhraje na SN, získává 2 body a poražený 1 bod. Při shodě bodů rozhoduje výhra ve vzájemném zápase. Hrát se bude dle pravidel ČFU. První zápasy začnou nejpozději v 8:00 hodin, proto příjezd na turnaj naplánujte s rezervou. Uzávěrku přihlášek zasílejte do pátku na adresu Florbalový turnaj na náměstí TGM má již svou tradici. Foto: archiv školy zahraničního kamarádství. Výjezd na Slovensko je zároveň soustředěním a uskuteční se za finanční podpory Olomouckého kraje. Děkujeme. Markéta Matušková a Květa Kohoutková Maleníček se vydá na mezinárodní vystoupení na Slovensko. Foto: K. Kohoutová Tvořivé dílny pro rodiče v ZŠ a MŠ Loučka Skoro pravidelně se každý měsíc scházíme v ZŠ a MŠ Loučka na tvořivých dílnách pro rodiče. Je pravda, že tatínek tam ještě žádný nebyl, ale zato maminky, ty si to tu dovedou pořádně užít. Na chvíli opustíme své ratolesti a domácí povinnosti a přijdeme se do školy odreagovat od všedních starostí a ještě si něco pěkného vyrobíme. Dvě dílny jsou již tradiční a jejich náplň se nemění v listopadu tvoříme adventní věnce, ať už na stůl, nebo na dveře, a na jaře je to pak keramická dílna, která je většinou zaměřená na velikonoční tematiku. Asi nejoblíbenější mezi maminkami je právě keramika. Za dobu pěti let, co tyto dílny navštěvuji, jsme si stihly vyrobit z keramiky domovní znamení, hrnečky, mísy, obaly na květináče, různé zápichy a figurky. To však není vše, naučily jsme se batikovat, drátkovat, plést košíky z pediku i z papíru, vyrobily jsme si smaltované šperky, šperky z korálků, organzy i z hmoty FIMO. A abyste si nemysleli, že jen pořád něco tvoříme, tak vám musím říct, že jsme si jednou vyrazily i na muzikál do Prahy. Jsem ráda, že v této uspěchané době se najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe a dokáží pro druhé něco vymyslet a zorganizovat. Doufám, že se brzy sejdeme a něco nového se zase naučím. Tahle škola je prostě NEJLEPŠÍ ze všech. Spokojená maminka Martina Velešíková KREATIVNÍ DÍLNA SUCHÉ PLSTĚNÍ V sobotu 24. května 2014 si pro vás lektorka Mgr. Petra Kroutilová připravila opět zajímavou kreativní dílnu. Tentokrát si budeme zhotovovat originální šperky nebo ozdobné zápichy technikou suchého plstění ovčího rouna. Kvůli práci s jehlou nedoporučujeme dílnu malým dětem. Cena 100 Kč. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné učebně SVČ, Komenského sady. Hlaste se na telefonu nebo na u Pořádá SVČ

12 STRANA 12 ZAJÍMAVOSTI ÚSPĚCHY LIPENSKÝCH TANEČNÍCH SKUPIN O tom, že ve Středisku volného času Lipník nad Bečvou vyrůstají taneční hvězdy, nemůže být pochyb. Děti ve středisku volného času mohou začít tancovat již od 4 let a mohou si vybrat hned z několika tanečních stylů. Pokud je láká disco či disco show, mohou navštěvovat kroužky Greatčátka Baby, Greatčátka, Greačata, Great junior či ProgGreat show. Pokud děti více láká hip hop či hip hop show mohou tancovat v tanečních skupinách Progress baby, Progress mini, Progress junior či Progress. Není to však vše, co SVČ nabízí. Děti mohou navštěvovat také folklórní soubor Maleníček, mažoretky či kroužek orientálních tanců. V tomto článku bychom chtěli vyzvednout úspěchy tanečních skupin, které se zabývají styly disco, show dance, hip hop a hip hop show. O kvalitě našich tanečních skupin jste měli možnost se přesvědčit v měsíci březnu hned na třech tanečních soutěžích. Nejprve 8. března jely naše skupiny soutěžit do Kunštátu na taneční soutěž O pohár města Kunštátu. Této soutěže se zúčastnily čtyři naše skupiny. Progress mini, Greatčata, Great junior a ProgGreat show. Všechny se umístily na vítězných pozicích. První místo vybojovala TS Great junior. Progress mini a ProgGreat show si přivezly krásné druhé místo a na třetím místě se umístilo Progress mini. Další soutěž proběhla 22. března ve Zlíně. Této soutěže s názvem Tancer Cup 2014 se zúčastnily tři naše taneční skupiny. Great junior a Greatčata vybojovaly nádherné první místo. Na druhém místě se umístila TS ProgGreat show. Pomyslným vrcholem pro všechny taneční skupiny trénující ve středisku volného času je domácí soutěž Lipenská hvězda Ta se letos konala 29. března v tělocvičně ZŠ Hranická. Této soutěže se zúčastnily všechny naše taneční skupiny a jejich výkony byly obdivuhodné. Na tuto soutěž každoročně zavítá přes 700 účinkujících. Tento ročník navštívilo 49 tanečních skupin a bezmála 750 tanečníků, mezi kterými byla i skupina ze Slovenska. Výkony tanečníků hodnotila čtyřčlenná porota, která to vůbec neměla snadné. Soutěžilo se v 5 kategoriích, které byly ještě rozděleny podle jednotlivých stylů. V kategorii baby soutěžily 2 naše taneční skupiny. Na prvním místě se umístila skupina Greatčátka baby se svou choreografií Motýlci, kterou vymyslela Jana Špunarová a Věra Bělohoubková. Na druhém místě se umístila skupina Progress baby se svou choreografií Ať žijí malí progress duchové. Autorkou je Lenka Stěničková a Lucie Pechová. V kategorii mini soutěžila naše taneční skupina Greatčátka. Ve velké konkurenci vybojovala se svou choreografií Tygříci krásné druhé místo. Tuto choreografii pro ně vytvořila Klára Kovalová s Michaelou Vítkovou. V kategorii děti soutěžily opět dvě naše skupiny. V tanečním stylu disco show TS Great junior. Skupina soutěžila s nádhernou choreografií s názvem Svět draka od autorky Veroniky Zimmerové. Porota tuto choreografii a výkon skupiny ohodnotila krásným 2. místem. V kategorii dětí také soutěžila taneční skupina věnující se taneč- Lipenská hvězda je přehlídkou rozmanitých tanečních skupin, stylů i kostýmů. Foto: A. Cikánek nímu stylu hip hop. Její název je Progress mini a s choreografií Jedeme bomby od autorek Romany Calábkové a Lucie Baranové se umístila opět na 2. místě. V kategorii juniorů jsme měli opět dva zástupce. V tanečním stylu hip hop to byla skupina Progress junior. Jejich choreografie má název Let s go. Autorkou je Romana Calábková a Lucie Pechová. Porota jejich výkon ohodnotila 3. místem. V tanečním stylu show dance vystupovala naše taneční skupina Great junior s choreografií Souboj titánů. Tuto choreografii vymyslela Petra Zimmerová s Martinou Rakovskou a přinesla konečně vytoužené 1. místo. V hlavní kategorii jsme měli také dvě taneční skupiny. V kategorii hip hop to byla skupina Progress. Jejich choreografie se jmenuje It s time a vymyslela si jí celá skupina. Porota jejich výkon ohodnotila 3. místem. Jako poslední na Lipenské hvězdě 2014 vystupovala domácí taneční skupina ProgGreat show v tanečním stylu disco show. Již název choreografie Cesta do nebe předpovídal nadpozemský zážitek. A opravdu! Tato choreografie od autorek Veroniky a Petry Zimmerových si vysloužila 1. místo. Ale to nebylo vše. Každoročně se na Lipenské hvězdě uděluje putovní pohár, který je určen pro nejlepší taneční vystoupení dne. Tento pohár předává porotce, který zastupuje v porotě takzvaný hlas z lidu. V tomto ročníku byla hlasem z lidu paní Pavla Šlosarová, která pracuje ve společnosti Generali pojišťovna a. s. Tato pojišťovna darovala na naši soutěž sponzorský dar, za což velmi děkujeme. Pavla Šlosarová nakonec předala putovní pohár do rukou skupiny ProgGreat show. Děkujeme všem tanečním skupinám za skvělé výsledky, a věřte, že to byl jen začátek. O dalších úspěších vás budeme nadále informovat. Mgr. Martina Havlasová Některé kostýmy byly propracované do posledního detailu. Tanec děti baví v každém věku. Foto: A. Cikánek

13 ZAJÍMAVOSTI STRANA 13 Pohotový policista z Lipníku n. B. zachránil chlapce Ve čtvrtek 17. dubna hořel bytový dům ve Staměřicích na Přerovsku, zasahoval u něj i policista z obvodního oddělení v Lipníku n. B. Evakuováno bylo 12 osob, ale na osmiletého chlapce se zapomnělo. Pohotový policista okamžitě vběhl do bytu, kde našel hocha ležet v posteli a vynesl jej ven, kde jej předal lékaři záchranné služby. Příčinu požáru police vyšetřuje, ale už teď byla škoda vyčíslena na 200 tisíc Kč. Za tento hrdinský čin bude policista odměněn. Ivo Havlík POVÍDKY Z TEPLÁKOVÉHO MĚSTA Hynek Polák (1974), tvořící v posledním desetiletí pod průhledným pseudonymem Lipmistr, je znám především skrze svou fotografickou tvorbu, v níž citlivě spojuje vysoké s nízkým, každodennost s věcmi nadpozemskými, život v maloměstě s vlivy kulturních center. Fotografuje a vystavuje už skoro tři desetiletí. V novém tisíciletí, po studiích na vysoké škole a prvních zaměstnáních, se vrátil do Lipníka a rozvinul zde zajímavý koncept komentátora- -besserwissera, který ví všechno nejlíp a neváhá se vyjádřit k čemukoli. První sloupky vycházely v Lipenských listech, později na internetu. Dnes má jeho populární fotoblog na adrese už 150 dílů, nepočítaje v to starší novinové sloupky z let Tyto sloupky jsou dnes součástí nové knížky nazvané Povídky z teplákového města. Těžko říci, proč byly přiřazeny, když jádro knihy tvoří Lipmistrovy povídky. Tím nechci říct, že sloupky jsou slabé, jistě mají hodnotu slušné invence, humoru a zpětně i hodnotu dokumentu rychle zanikajícího času. Jen mi prostě přijde, že k povídkám se příliš nehodí. Povídková část knihy je tvořena trojicí oddílů. První dvě znají čtenáři ze samizdatů z roku 2008 (Povídky) a 2010 (Povídky 2), třetí je zcela nová. Mezi jednotlivými oddíly jsou vidět zajímavé tematické Dne oslavil své kulaté jubileum, 60. narozeniny, náš bratr old skaut Prófa Jiří Zapalač. Do junácké organizace vstoupil už v roce Tehdy, ještě jako malé vlče, se poprvé zúčastnil skautského tábora v Týně nad Bečvou. I po násilném zrušení Junáku v roce 1970 zůstal věrný skautským ideálům. Po sametové revoluci se okamžitě zapojil do znovuobnovení junácké organizace v Lipníku. Společně s ostatními bratry založil středisko Ing. L. Cagaše. Zde působil ve funkcích zástupce vedoucího druhého oddílu a později i jako vedoucí střediska, odkud musel odejít v roce 2012, což byla velká škoda. V junácké organizaci prošel několika vzdělávacími kurzy. Zdravotnický kurz a vůdcovskou zkoušku složil v roce Poté následovala v roce 1994 Lesní škola. V současné době je členem rady budoucího junáckého střediska Lipenská dvojka. Zde se aktivně podílí na přípravě táborů, výprav a dalších akcí pořádaných Lipenskou dvojkou. Všichni členové Lipenské dvojky Ti, bratře, blahopřejí k významnému jubileu posuny, ale jejich celek působí kompaktně. Je bez debaty, že máme co do činění s literárním talentem schopným pregnantního vyjádření myšlenky i výrazných pozorovatelských kvalit, se šťavnatým smyslem pro absurditu a humor. Osobně mám za to, že je škoda, že postupem času se trochu zužuje tematický záběr a být redaktorem, několik textů bych prostě spojil v jeden s ústředním motivem ztráta mladosti a sentimentální ohlédnutí zpět. Nicméně Lipmistr necílí na fanoušky nové české prózy, míří především k lipenskému čtenáři, kterému dává texty o místech (a lidech), které tento čtenář důvěrně zná. V tom je nezanedbatelná hodnota Lipmistrovy povídkové tvorby zachycuje Lipník. A to rozhodně stojí za čtení i za pořízení knihy. Její historická hodnota časem zcela jistě poroste. Je výjimečné, najde-li se ve srovnatelně velkém městě slušně píšící vzpomínkový autor. A je velmi vzácné, pokud vzpomínkovou hodnotu dokáže někdo vtisknout textům, které jsou dostatečně svébytné, aby stálo za to je číst, i kdyby o Lipníku nepojednávaly. A tohle je případ Lipmistrových povídek. Znám autora řadu let a mnoho jeho projektů jsem měl tu čest sledovat z blízka. Byl bych rád, kdyby se touto knížkou jeho prozaické pokusy neuzavřely jako jeden Skauti Lipenské dvojky blahopřejí a přejí Ti mnoho zdraví a štěstí jak v osobním životě, tak i v tom skautském! Děkujeme! Dan Machač Nejstarší členové Lipenské dvojky, zprava Prófa Jiří Zapalač a Sam Jaroslav Damek, foto archiv Lipenské dvojky z mnoha projektů, ale aby svůj talent rozvíjel a překvapil nás za rok či dva novou knížkou s našimi oblíbenými hrdiny Švábem, Kolajtou, Bucinem, Petrou i Evou. Byla by škoda o ně přijít. Jiří J. K. Nebeský Pozvánka na Junácký dětský den Lipenské dvojky Lipenská dvojka pořádá již druhý ročník dětského dne pod názvem Junácký dětský den, který se bude konat v prostorách naší klubovny a klášterní zahrady dne od 10:00 do 17:00 hodin. Na programu bude ukázka skautského táboření, spousta skautských her, dále například střelba z luku a ze vzduchovky, airsoft i překážková dráha. Samozřejmě vás zveme k táboráku, kde si můžete opéct špekáčky. Letos si je můžete koupit přímo v klubovně. Pro všechny zúčastněné děti jsou připraveny odměny. Účast přislíbili i ČR legionáři, které uvidíte v dobových uniformách při ukázce vojenského polního ležení a vaření guláše, který si budete moci zakoupit. Dále uvidíte příslušníky dobrovolného hasičského sboru v Lipníku při práci s jejich technikou. Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na shledání! Dan Machač

14 STRANA 14 ZAJÍMAVOSTI AKADEMIE III. VĚKU UZAVÍRÁ DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK Jedním z mnoha zájmových útvarů SVČ a jedním z několika, který navštěvují lipenští senioři, je Akademie III. věku. Při našem zařízení pracuje již od roku Za těch 19 let jím prošlo mnoho jmen. Na druhou stranu v něm i nyní pracuje několik původních členek. Jsme rádi, že naše řady každoročně doplňují noví zájemci z řad občanů, kteří teprve vstoupili do důchodového věku a chtějí si ponechat svůj aktivní přístup k životu a nechtějí ztratit kontakt s děním v našem městě. Jsou pro Akademii vítaným přínosem. Přinášejí nové nápady a nové kontakty. Jsme velmi rádi, že za dobu naší existence si k nám našlo cestu i mnoho mladých, kteří navštěvují naše tematické přednášky a besedy. Témata jsou nejen cestopisná, ale i přírodovědná, lékařská, historická atp. Ve velké oblibě u veřejnosti jsou naše rukodělné aktivity. A pochlubit se můžeme i velkým zájmem seniorů o naše poznávací zájezdy. V loňském roce jsme společně navštívili v Olomouci nezapomenutelnou interaktivní výstavu Šangri-La. Tuto výstavu pomáhal vytvářet jeden z nejznámějších českých cestovatelů Rudolf Švaříček. Závěr letošního cyklu bude patřit návštěvě zlínského Muzea jihovýchodní Moravy, které je umístěno ve zrekonstruované 14. budově Baťova institutu. Prohlédneme si expozice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, projdeme si historii výroby obuvi, podíváme se na animovanou tvorbu zlínských ateliérů. Pokloníme se odvaze mořeplavce Ingriše i dovednostem lidí, kteří vytvořili bezmotorová a motorová letadla řady Zlín. Při cestě navštívíme hrad v Malenovicích s jeho exotickými zoo expozicemi a výstavou s názvem Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě. Pokud vás téma na- Závěrečná rozlučka s Akademií III. věku v roce 2014, foto D. Řeháková šeho poznávacího zájezdu oslovilo, není nic jednoduššího, než se přihlásit a přidat se k nám. Zájezd se uskuteční ve středu 14. května Více informací o chystaném poznávacím zájezdu získáte na tel.: nebo u Srdečně zveme nejen na tento zájezd, ale i na všechny ostatní akce, které nabízí Akademie III. věku. Rádi vás přivítáme jako řádné i příležitostné členy na akcích dalšího ročníku, který začne v září Neseďte doma a přijďte mezi nás. I s námi si můžete posedět, popovídat si a dozvědět se mnoho nového nebo oprášit to, co již znáte. Bc. Draha Řeháková Zkvalitnění služeb na chirurgické ambulanci v Lipníku n. B. Nemocnice Hranice zvýšila kvalitu poskytované péče na rentgenologickém pracovišti v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou sloužící ambulantním provozům, zejména chirurgické ambulanci. Rentgenový přístroj byl doplněn počítačovou jednotkou, která umožňuje rentgenové vyšetření bez užití klasických filmových snímků. Pomocí nepřímé digitální radiografie se získávají Rentgenový přístroj byl doplněn počítačovou jednotkou, která umožňuje rentgenové vyšetření bez užití klasických filmových snímků. Foto: archiv Nemocnice Hranice a. s. snímky v digitální podobě. Základní princip je stejný jako při snímkování, liší se v zachycení a zviditelnění prošlého záření na fólie, které jsou uloženy v podobných kazetách jako rentgenové filmy. Získaná obrazová informace je skenována laserem a obraz je převeden do digitální podoby v počítači. Hlavními výhodami digitální radiografie je vysoká kvalita radiogramů, redukce dávky záření, zkrácení doby zpracování snímku. Příslušným programem lze digitální snímek upravovat (zvětšovat, zmenšovat, přidávat jas, kontrast) a odpadá případné opakování nekvalitních snímků. Výrazně se zkracuje i čekací doba pacientů na výsledek vyšetření. Archivace obrazové dokumentace v digitální podobě umožňuje snímek opakovaně vytisknout nebo uložit na CD nosič. Snímek v elektronické podobě je možné zaslat na další oddělení nemocnice, případně si z archivu jiných rentgenových pracovišť, např. z Hranic, poslat dřívější snímky po síti. V neposlední řadě pomocí digitalizace dochází k úspoře nákladů a šetří se i životní prostředí, protože nejsou potřeba chemikálie k vyvolání radiografických snímků. Investice tohoto typu digitalizace představuje finanční částku Kč. MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda představenstva Nemocnice Hranice a.s. společensko-kulturní dopoledne v Meditační zahradě Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou, vás při příležitosti 10. výročí vzniku Oblastní Charity v Lipníku nad Bečvou srdečně zve v sobotu 7. června na společensko-kulturní dopoledne v meditační zahradě. Těšit se můžete na bohatý program, ve kterém se budete moci blíže seznámit s činností Charity v Hranicích a Lipníku. Vystoupí zde řada místních spolků a souborů (cimbálová hudba, tanec, zpěv, divadlo) a také klienti Denního centra Archa v Hranicích. Součástí programu bude prodejní výstava výrobků klientů DC Archa, ukázka kompenzačních pomůcek, které půjčujeme nebo měření krevního tlaku a glykémie zdarma zdravotními sestrami Charitní ošetřovatelské služby. Více informací najdete na našich internetových stránkách a letácích. Na závěr připomínáme možnost přispět na humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím peněžitého daru. Peníze lze posílat na sbírkové konto Charita pro Ukrajinu, číslo účtu: /0800, variabilní symbol: 104. Za jakýkoli příspěvek velmi děkujeme! Za Charitu Hranice, středisko Lipník nad Bečvou, Martin Fujdl

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 BEZPLATNÉ ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE PRO NEZAMĚSTNANÉ Jste nezaměstnaný a zajímá vás sociální problematika? Chcete zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce a chcete proniknout do oblasti nové profese pracovníka v sociálních službách? Pokud je vaše odpověď ANO, pak je následující zpráva určená právě vám. Centrum pro komunitní práci východní Morava realizuje v letošním roce v rámci mezinárodního projektu 4 cykly kvalifikačních kurzů na pracovníka v sociálních službách určených pro uchazeče o zaměstnání registrovaných na Úřadech práce v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Kojetíně. Do dnešního dne již proběhly kurzy v Přerově a Hranicích. V druhé polovině měsíce května 2014 bude tento kurz otevřen také pro zájemce z řad nezaměstnaných z Lipníka nad Bečvou a okolí. Realitou dnešní doby je zvyšování poptávky po sociálních službách, nejen v důsledku stárnutí populace a s tím související potřeby zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči seniorům, ale stejnou péči potřebují i další osoby v sociálně nevýhodné situaci, které nemají možnost zajistit si své potřeby vlastními zdroji. Jedná se např. o lidi trpící duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením nebo děti v zařízeních pro ústavní či ochrannou výchovu a mnoho dalších. Všichni tito lidé potřebují podporu a pomoc ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Pokud vás tato problematika zajímá, máte jedinečnou možnost zúčastnit se bezplatných akreditovaných kvalifikačních kurzů pracovníka v sociálních službách a získat osvědčení s celostátní platností, které vám otevře pomyslnou bránu k nové profesi. Bližší informace vám ráda poskytne Petra Šatánková na tel. č , nebo em na Kurzy se realizují v rámci projektu Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných reg. číslo CZ1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vážení čtenáři Lipenských listů, rádi bychom vás pozvali na zájezd za kulturou. Tentokrát zveme všechny zájemce na zájezd na jeden z nejhranějších britských muzikálů v historii aneb BIBLE JAKO MUZIKÁL: Tim Rice a Andrew Lloyd Webber JOSEF a JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠT Příběh ze Starého zákona o patriarchovi Jakóbovi a jeho dvanácti synech. Divadlo se koná v neděli Kde: Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Divadlo Jiřího Myrona. Odjezd od Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou ve 14:00 hodin. Začátek představení je v 16:00 hodin, konec představení v 18:10 hodin. Poplatek: 60 Kč. Poplatek zahrnuje dopravu a parkovné. Poplatek nezahrnuje vstupenku na divadelní představení, která činí 140 Kč. Přihlášky a bližší informace v kanceláři Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník n. B., tel. č , Platbu a přihlášky odevzdejte nejpozději do přímo v kanceláři Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník n. B. Jsme přesvědčeni, že se opět s námi pobavíte a zažijete něco příjemného a nevšedního. Pracovníci Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, p.o. EKOLAMP malá sběrná nádoba Umístění: vstupní prostory budovy zámku Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Večer s ombudsmanem Městská knihovna Lipník nad Bečvou ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání pořádá debatu se zástupcem ombudsmana na téma: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy. Představen bude reálný příběh, který upozorňuje na problematiku rušení nočního klidu hlukem, řešení mezisousedských sporů, nečinnost a průtahy ze strany odpovědných úřadů. Pro návštěvníky akce je připraven tematický film o porušování občanských práv, divadelní představení Divadla fórum a debata s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv. V rámci akce návštěvníci obdrží také řadu informačních materiálů jak z Kanceláře ombudsmana, tak ze Zastoupení Evropské komise v Praze a Centra občanského vzdělávání. Akce se koná v úterý 6. května 2014 ve výstavním sále knihovny Domečku od 17:30 hodin. Miroslava Střelcová Upozornění pro občany a firmy Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., upozorňuje občany na jednání firmy Jaroslava Kanči, která telefonicky kontaktuje firmy a organizace na Přerovsku a v jeho okolí a nabízí možnost čištění kanalizace. Při platbě v hotovosti se nepravdivě prezentuje jako partner společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se od jakéhokoliv jednání firmy Jaroslava Kanči distancuje a odběratelům doporučuje nezahajovat žádné jednání a být ostražitý. V případě pochybností neváhejte kontaktovat Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., seznam kontaktů je vyvěšen na webových stránkách Ing. Jaroslav Kulíšek, vedoucího provozu kanalizací a ČOV

16 STRANA 16 Turistickou sezónu odstartovaly kostýmované prohlídky s průvodcem Turistická sezóna v Lipníku nad Bečvou, která tradičně trvá od počátku května do konce září, byla zahájena na státní svátek ve čtvrtek 1. května. Lipenské informační centrum pro tuto příležitost přichystalo kostýmované prohlídky města s průvodcem. Připraven byl netradiční způsob klasické prohlídky s pohádkovým překvapením ve zvonici. Návštěvníci se mohli zapojit do ankety a vymýšlet jméno pro nového obyvatele zvonice a také si prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ A. Dvořáka. V tento den účastníci prohlídek také měli možnost navštívit poprvé Stálou expozici historie četnictva a policejního sboru v Lipníku nad Bečvou, která bude během sezóny přístupná vždy o víkendech v rámci pravidelných komentovaných prohlídek města. Expozice nabízí dobové dokumenty, fotografie, zbraně a další zajímavosti ze života četníků. Prohlídky budou začínat v 10:00 a 14:00 u informačního centra. Rok 2014 je v Lipníku nad Bečvou Rokem času. Hlavním tématem sezóny je vzácný hodinový stroj, který byl nalezen v dubnu 2012 při jarním úklidu hospodářských budov zdejší fary. Tato vzácná technická památka, kterou se město rozhodlo zrestaurovat a zprovoznit, bude vystavena v průjezdu zvonice při prohlídkách města s průvodcem nebo při významných příležitostech, kdy bude zvonice otevřena společně s věží kostela sv. Jakuba. V průjezdu jsou také umístěny informační tabule, na kterých se zvídavý návštěvník města dozví vše o vystaveném hodinovém stroji. Během celé turistické sezóny budou v meditační zahradě u kostela sv. Jakuba Většího k vidění různé typy slunečních hodin. Rok času v Lipníku nad Bečvou bude také tématem soutěžního kvízu, které informační centrum připravilo pro své návštěvníky. Vyplnit jej budou moci i návštěvníci výstavy Tikající krása, která bude probíhat ve výstavním sále Domečku od 16. května až do 25. června. Za správně vyplněnou tajenku dostane každý soutěžící hru Stezka strážce času. V letošní turistické sezóně si opět přijdou na své i děti. Na jeden jediný den se město promění v pohádkový svět. V neděli 1. června se malí návštěvníci města mohou těšit na pohádkové i historické postavy, které je hravou formou seznámí s dějinami našeho města a přiblíží jim tvorbu regionálních autorů. Společné putování časem začne u KD Echo v 10:00 a 14:00 hodin. Město Lipník nad Bečvou je častým cílem cykloturistů, kteří v lipnickém infocentru hledají náměty pro své další cesty. Díky velkému zájmu o cyklobus v loňském roce, se společnost Arriva, která cyklobus Bečva provozuje, rozhodla rozšířit nabídku. Cyklobus bude letos jezdit od 1. června do 31. srpna každou sobotu a neděli. Možnost rezervace v turistickém informačním centru bude od 1. května. Pro letošní rok informační centrum připravilo nové sběratelské suvenýry např. originální ručně malované obrázky města, cyklomapy, nové pohlednice města i regionální produkty. Během sezóny jsou denně, kromě pondělí, nabízeny zdarma komentované prohlídky města s průvodcem se začátkem vždy v 10 a ve 14 hodin od turistického informačního centra. Miroslava Střelcová, Jana Březovská ZAJÍMAVOSTI Zpřístupnění zvonice s historickým hodinovým strojem v roce času 2014 čtvrtek 1. května ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2014 Kostýmované prohlídky města v 10:00 a 14:00 hodin od TIC 10:00 16:00 pátek 2. května PROLOG 15. AUTHOR SELA MARATHONU Předvečer proslulého cyklomaratonu s programem na náměstí TGM 18:00 20:00 pátek 6. června VERNISÁŽ 10. KOVU VE MĚSTĚ Zahájení jubilejní výstavy kovaných skulptur s večerním programem v meditační zahradě 19:00 21:00 neděle 27. července SVATO JAKUBSKÉ HODY Vyvrcholení třídenního bohatého multižánrového programu pro všechny generace 11:00 16:00 sobota 13. září DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Otevřené památky, kostýmované prohlídky města, noční program k Roku času 10:00 18:00 pondělí 17. listopadu ČTVRTSTOLETÍ SAMETU Mítink na náměstí, zvonění klíči, písničky Karla Kryla, osobnosti Sametové revoluce 19:00 20:00 Zároveň se zvonicí bude vždy otevřena vyhlídková věž sousedícího kostela Zabezpečuje Okrašlovací spolek Lípa, tel.: , Okrašlovací spolek Lípa představí různé typy slunečních hodin V rámci letošního Roku času představí Okrašlovací spolek Lípa v meditační zahradě za farním kostelem od 1. května modely různých typů slunečních hodin. Na doprovodných infopanelech bude vysvětlen princip slunečních hodin, způsoby měření času, kalendáře, chronogramy a jiné zajímavosti spojené s pojmem čas. Na toto navazuje i putování labyrintem bylinných záhonů s možností meditovat o smyslu života právě ve spojitosti s časem. Za OSL V. Peška Na infopanelech se mohou návštěvníci dočíst informace například o polární knize nebo o polárních slunečních hodinách. Foto: archiv OSL

17 ZAJÍMAVOSTI STRANA 17 Poznávací hra Lipenský okruh byla rozšířena Také v letošním roce se mohou návštěvníci i obyvatelé města těšit na zábavně naučnou poznávací hru s názvem Lipenský okruh, která byla letos rozšířena o jedno stanoviště. V loňském roce měla velký úspěch, zahrálo si ji více než 300 hráčů. Cílem hry je stejně jako v loňském roce pobavit i poučit, tedy hravou formou vštípit povědomí o nejdůležitějších místech historického města Lipník nad Bečvou. Hra má za úkol přilákat zvenčí návštěvníky, aby se s naším městem aktivní formou blíže seznámili a rádi se do Lipníka vraceli za dalšími zážitky. Pro místní obyvatele, především rodiny s dětmi, má hra být motivem k příjemné procházce a bližšímu poznání města, v němž žijí. Účelem hry je vyznačit do herního plánu sedm piktogramů, které jsou umístěny na sedmi různých stanovištích v Lipníku nad Bečvou. Zde je oproti loňskému roku změna, protože jeden piktogram letos přibyl. Úspěšní loňští hráči jistě poznají, které ze sedmi stanovišť je nové. Každé ze stanovišť se nachází v blízkosti významného místa a piktogram je jeho grafickou ikonou. Kovové destičky s piktogramy jsou umístěny na betonových kostkách, rozmístění je vyznačeno v mapce, která je součástí herního plánu. Ten si hráči mohou vyzvednout v TIC i s tužkou a vydat se hledat a zakreslovat piktogramy. Jak piktogramy správně zaznačit? Jednoduše, hráči přiloží na destičku herní plán rámečkem s příslušným číslem podle pořadí stanoviště v mapě a lehce kreslí tužkou přes piktogram, až se reliéf symbolu zobrazí v rámečku. Po zakreslení všech piktogramů se hráč vrátí do TIC ke kontrole herního plánu a vydání drobné odměny (počet cen je omezen). Odměny jsou nachystané jak pro malé, tak pro velké hráče. Tužku s logem města i vyplněný herní plán si účastníci hry mohou ponechat na památku. Hra je v provozu od čtvrtka 1. května až do konce roku pro všechny, kteří si v Roce času najdou čas si pohrát. Pravidla soutěže je možno nalézt na webových stránkách info.mesto-lipnik.cz, nebo přímo v Turistickém informačním centru Lipník n. B. (na náměstí TGM č. 13 zelené íčko v průchodu k Nadsklepí dále jen TIC). Jitka Ihraczká Jedno ze stanovišť se nachází u nového židovského hřbitova. Piktogram zobrazuje sedmiramenný svícen, tradiční symbol judaismu zvaný menora, který byste mohli vidět i na brance starého židovského hřbitova od autora Jiřího Jurdy. CYKLOBUS BEČVA 2014 Každou sobotu a neděli od do vyrazí Cyklobus BEČVA po trase Přerov Lipník n. Bečvou Hranice Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva Bumbálka. Cyklobus BEČVA funguje jako běžná autobusová linka. Využít k přepravě ji mohou cyklisté s jízdními koly i pěší turisté. Místenky do cyklobusu si můžete zakoupit na adrese Rezervace míst není povinná, ale jelikož je maximální kapacita cyklopřívěsu omezená, rezervaci doporučujeme. Místenky si můžete rovněž zakoupit v infocentrech v Přerově, Lipníku nad Bečvou či Hranicích. Upozorňujeme, že pro víkendové přepravy je možné místenky zakoupit nejpozději v pátek do 14:00 hodin. Cena jízdného za přepravu cestujících je stanovena dle kilometrického ceníku ARRIVA MORAVA. Přeprava jednoho Hra Lipenský okruh se líbí především dětem, stejně jako dospělí si mohou samy zakreslit piktogram a následně si vybrat i odměnu v TIC. dítěte ve věku do 6 let v doprovodu staršího cestujícího je zdarma. Děti ve věku 6 až 15 let mají nárok na poloviční jízdné. Cena přepravy jízdního kola je 15 Kč. Rezervační systém startuje 26. dubna Ing. Věra Rakovská

18 STRANA 18 Deset let v Evropě Městská knihovna Lipník nad Bečvou pořádá v pátek 30. května 2014 již tradiční Evropský večer pod hvězdami, který bude při příležitosti 10. výročí členství ČR v EU věnován právě naší zemi. Letošní ročník se bude konat v příjemném prostředí meditační zahrady u farního kostela sv. Jakuba. Těšit se můžete na humorně laděné divadelní představení o České republice v podání herců z Občanského sdružení Cukrle a na vystoupení dětského folklorního souboru Maleníček s ukázkou folklorních tanců a starých řemesel z lipenského Záhoří. Evropský večer pod hvězdami je součástí projektu Představujeme členské země Evropské unie, v jehož NOC KOSTELŮ již popáté V pátek 23. května zveme všechny k prožití netradičního večera v tradičních prostorách lipenských kostelů a kaplí. Přichystali jsme pro vás opět spoustu zajímavého, ale uniknout by vaší pozornosti určitě neměl koncert smyčcového kvarteta Arrhythmia od 20:00 hodin v meditační zahradě vstup zdarma. Podívat se budete moct i na osvětlenou kopuli kaple sv. Josefa v Lipníku u pošty nebo si poslechnout minikoncert studentky brněnské JAMU Pavly Radostové v modlitebně Sboru knížete míru. Nově se můžete přijet podívat i do kostela Jména Panny Marie v Týně nad Bečvou, který bude tento rok také otevřen pro veřejnost. Podrobný program naleznete na plakátech nebo na webových stránkách nebo G. Němčáková ZAJÍMAVOSTI rámci knihovna od roku 2001 představila již osmnáct evropských zemí prostřednictvím panelových výstav, cestovatelských besed, soutěží a dalších akcí. Letošní ročník, věnovaný České republice, bude pokračovat na podzim. Připravena je panelová výstava a besedy pro studenty základních a středních škol na téma Evropské unie. Evropský večer pod hvězdami začíná v 18:00 hodin v meditační zahradě u farního kostela sv. Jakuba, v případě nepříznivého počasí se akce přesune do Základní umělecké školy A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje a za podpory Statutárního města Olomouc a Europe Direct Olomouc. Mgr. Eva Vinckerová

19 KULTURA STRANA 19 Slavnostní nástup vojenské posádky Dne 7. května 2014 v 10:00 hodin se na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku n. B. uskuteční slavnostní nástup vojáků Lipenské vojenské posádky a Čestné jednotky Policie České republiky za doprovodu Vojenské hudby Olomouc u příležitosti oslav 69. výročí ukončení 2. světové války v Evropě a slavnostního otevření Stálé expozice historie četnictva a policejního sboru v Lipníku nad Bečvou. Program bude pokračovat pro širokou veřejnost ukázkou spojovací techniky, výcvikem vojáků a statickou ukázkou Policie ČR v Dukelských kasárnách. Den otevřených bude ukončen ve 14:00 hodin. Markéta Hrochová Při slavnostním nástupu vojenské posádky proběhne vzpomínkový akt k 69. výročí konce II. světové války. Budou připomenuty osudy padlých hrdinů z našeho města a uctěna památka všech válečných obětí. Foto: Vítězslav Bumba Vzpomínkové akty proběhnou také u památníků u hřbitova a u sokolovny. Fanfáry zahrají žáci ZUŠ A. Dvořáka. Oslavy pořádají velitel posádky Lipník n. B., vedoucí územního odboru Policie ČR Přerov a město Lipník n. B. Foto: B. Prudilová. 19. ROČNÍK ZÁHORSKÝCH FOLKLORNICH SLAVNOSTÍ V sobotu 31. května 2014 se uskuteční v areálu Střediska volného času Lipník n. B. již 19. ročník Záhorských folklorních slavností. Akce odstartuje ve 14:00 hodin. Tentokrát budou tyto slavnosti spojeny s oslavou Mezinárodního dne dětí. Na slavnosti zavítá spousta folklorních skupin. Nebude chybět domácí Maleníček či CM Okybača. Dále dorazí i Trávníček z Přerova či Písečánek z Moravského Písku. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program, ve kterém si každý najde to své. Můžete si vyzkoušet malování na sklo ve výtvarné dílně či závodní koloběžky. Na místě bude i lezecká stěna, na které bude realizovat jištění horolezecký oddíl SVČ Lipník nad Bečvou. Každý, kdo dorazí, si může vyzkoušet lezení na stěně. Pro ty, kteří se chtějí líbit, nabízíme třpytkové tetování či airbrush. Pro milovníky dobrého jídla bude k dispozici spousta tradičních i netradičních lahůdek (klobásníky, briošky, slovenské sýry, zeleninové hořčice či zelí s příchutěmi). Na místě bude i spousta stánku s látkovými či dřevěnými hračkami a i jiným sortimentem. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v budově Střediska volného času, Komenského sady Na tuto akci je vstup zdarma. ZÁHORSKÉ FOLKLORNÍ SLAVNOSTI 19. ročník finančně podpořil Olomoucký kraj. Mgr. Martina Havlasová

20 STRANA 20 Jubilejní ročník exteriérové výstavy KOV VE MĚSTĚ opět přivede do ulic Lipníka n. B. umělecké kovářství, tentokrát přímo do historického centra. Kurátorka výstavy Mgr. Marcela Kleckerová přizvala k účasti na X. Kovu ve městě výtvarníky v kovu a umělecké kováře z celé republiky, kteří zde již vystavovali. Svá díla přislíbili Martin Šteller, Oldřich Bartošek, ak. soch. Pavel Krbálek, Pavel Tasovský ml. i st., Jiří Jurda ml. i st., Michal Ptáček, Lukáš Dvorský a Marek Břuska za ostravský Ave Art, Karel Bureš, Tomáš Zíma, Poldi Habermann, Christine Habermann von Hoch, Milan Polián, Jaromír Gargulák a Igor Kitzberger. Významným partnerem bude opět Muzeum Komenského, které zapůjčí několik exponátů z helfštýnského depozitáře. Desátý ročník Kovu ve městě má několik doprovodných interiérových dějství, která postupně probíhají již od ledna v KD Echo (výstava exponátů z Helfštýna a reliéfů P.Tasovského) a v galerii Konírna (Via Lucis a Ocelové sny). Hlavní exteriérová výstava v ulicích města potrvá opět od června do září. Po jejím skončení bude jubilejní Kov ve městě doznívat v interiéru KD Echo až do konce roku výstavou Martina Štellera, autora Gramce před Echem. Při hlavní výstavě od 7. června do 30. září 2014 budou exponáty vystaveny převážně v centru města a jeho blízkosti v Komenského sadech, u zvonice, na náměstí, u synagogy, u hradeb na Novosadech a nově také u kulturního domu Echo, kudy prochází jedna z nejfrekventovanějších městských pěších zón. Jubilejní ročník bude zároveň ohlédnutím za předchozími ročníky, takže budou opět vystaveny některé z divácky nejúspěšnějších exponátů (např. oblíbený Mnich z roku 2011 ze SUPŠ v Turnově). Skupiny kovaných plastik a soch tentokrát nebudou tvořit celky tematické, ale autorské, profilové. Návštěvníkům tak bude dána zajímavá možnost u jednotlivých výtvarníků v kovu porovnat exponáty z předešlých ročníků s novou tvorbou. Vystavujícím autorům bude poprvé nabídnuta možnost přihlásit svůj exponát do soutěže při 33. Hefaistonu na Helfštýně , kdy porota bude hodnotit přihlášené práce přímo na jejich umístění v Lipníku n. B. Opět bude probíhat divácké hlasování o nejoblíbenějším exponátu letošního ročníku. Bude se týkat pouze hlavní výstavy v centru města, která potrvá od června do září. Anketní lístky budou v TIC a v galerii Konírna od 7. června, účastníci ankety všech věkových kategorií dostanou po odevzdání vyplněného anketního lístku drobnou stylovou odměnu a postoupí do slosování o tři krásné ceny po skončení výstavy. Tištěný průvodce výstavou s mapkou rozmístění exponátů bude od 7. června zdarma k dispozici v TIC a v galerii Konírna, stejně tak informace o vystavujících autorech a kontakty. Do konce měsíce července bude vydán barevný fotografický katalog exteriérové výstavy. Výstava bude vernisáží zahájena v pátek 6. června 2014 ve 20:00 hodin v Meditační zahradě sv. Jakuba. Součástí vernisáže bude po setmění projekce videomappingu na fasádě zvonice. Vyhlídková věž sousedícího farního kostela bude přístupná od 19:00 do 21:00 hodin, stejně tak historický věžní hodinový stroj v přízemí zvonice. Pořadatelem výstavy je město Lipník n. Bečvou ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově. Kov ve městě X. finančně podporuje Olomoucký kraj. KULTURA DESÁTÝ KOV VE MĚSTĚ OZDOBÍ CENTRUM MĚSTA David Čermák: Mnich. Zapůjčeno ze SUPŠ Turnov Kov ve městě VII. Foto A. Cikánek. Jubilejní Kov ve městě X. je významnou událostí kulturní sezóny 2014 nejen v našem městě. Očekáváme, že díky propojení s uvedením nové atraktivity historických věžních hodin, se na výstavy do Lipníka nad Bečvou v Roce času přijedou podívat tisíce návštěvníků a daleko za hranice regionu si odvezou příjemné nadčasové zážitky. Mgr. Blanka Prudilová KOV VE MĚSTĚ IX. ZVÍTĚZIL V ANKETĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE Hejtmanství Olomouckého kraje nominovalo na začátku roku do veřejné ankety 10 nejvýznamnějších kulturních počinů, které se v roce 2013 konaly na území kraje. Veřejnost od února do konce března 2014 rozhodovala o vítězi internetovým hlasováním. Držitelem Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2013 se stal devátý ročník Kovu ve městě. Z celkového počtu 2640 hlasů, které hlasující odevzdali všem deseti nominovaným akcím, získal Kov ve městě 897, na druhém místě s počtem hlasů 387 byla XVIII. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku. Cenu veřejnosti převzal starosta města Ing. Miloslav Přikryl při slavnostním večeru v Městském divadle v Prostějově dne 9. dubna Pořadatel výstavy město Lipník nad Bečvou děkuje všem, kteří svým hlasem přispěli k vítězství v anketě. Text i foto Blanka Prudilová

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ÚSTECKÉHO KRAJE a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná za

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Senátu PČR O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu PČR Starosta města Dolní Benešov podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2017 - PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE - TANCE Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s. Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. - PS Dr. Mirko Očadlíka Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2016 - PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE - TANCE Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s. Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka Sokolská 70, 769 01

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Svárov 1082, 755 01 Tel: 571165655, email: kancelar@osh-vsetin.cz, starosta@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz Vsetín 30. 11. 2016 Metodický

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více