1. číslo. říjen ZŠ Pulická DOBRUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA"

Transkript

1 1. číslo říjen 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA

2 Milí čtenáři! Naše třída vám přináší zbrusu nový časopis NEXT. Dalo nám dost práce shodnout se na jeho názvu. NEXT znamená DALŠÍ. Ale nezoufejte, nebude to jenom DALŠÍ nudný časopis. Redakce NEXT, sloţená z 12 profesionálních redaktorů, pro vás bude na naší škole hledat novinky, abyste se je dozvěděli jako první. Tento měsíc vám například přinášíme: Informace o projektu RUBIKON Zprávy z jednotlivých tříd Svatováclavské slavnosti Rozhovor s pí. Hlavsovou a s naší skvělou školnicí paní Dubnovou Změny ve škole Rozhovor s Bárou Hoffingerovou JSME NOVÍ, MODŘÍ, KRÁSNÍ A HLAVNĚ CHCEME BÝT ZAJÍMAVÍ!!! Sabina Hajdúchová TÉMA TOHOTO ČÍSLA Při tělesné výchově se běhá 60 m, patnáctistovka, skáče se do dálky a hází se míčkem. Pan učitel si zapisuje časy a metry. Kaţdým rokem se vybírají nejlepší sportovci tříd. Před koncem roku se koná olympiáda na fotbalovém hřišti. V den vysvědčení se výsledky této ankety vyhlásí a nejlepší vyhraje diplom a čepici nebo tričko. Zeptali jsme se pana ředitele: Kdo soutěţ vymyslel? Soutěţ jsem vymyslel já uţ ve školním roce Rozbíhala se ale příliš pomalu. Proč se soutěţ vymyslela? Protoţe mnozí ţáci na škole jsou líní, nemotorní a málo pohybliví. Soutěţ je má povzbudit k větší sportovní aktivitě, a to ve škole i mimo školu. Jak soutěţ probíhá? Kaţdý učitel TV má hodnotící tabulky různých výkonů ţáků, v hodinách TV předvedou ţáci svoji tělesnou zdatnost a učitelé je ohodnotí body. NEXT strana 2

3 Jak budou vyhlášeni nejlepší sportovci? Na základě získaných bodů během celého školního roku se vytvoří pořadí ve třídách, připočtou se body za účast a umístění v okresních nebo krajských kolech. Poslední den ve školním roce obdrţí nejzdatnější sportovci věcné ceny. Jejich jména budou umístěna na nástěnce tabule rekordů. Foto: nejlepší sportovci 2009/2010 Lenka Králíčková, Jan Michalík, Lukáš Kroupa, Sabina Hajdúchová, Martin Gábrle, Gábina Jašková Jaké byly výsledky v ostatních třídách? 2. A Anna Matoušková, Markéta Štaffová, Matěj Pultar 3. A Bára Hoffingerová, Matěj Radoch 4. A Tereza Kubečková, Filip Král 5. A Jan Hrdlička, Barbora Nývltová 6. A Daniel Frýda, Anita Melišová Lukáš Kaňa Na fotografii nejlepší sportovci Jan Hrdlička, Barbora Nývltová, Daniel Frýda a Anita Melišová Lukáš Kaňa NEXT strana 3

4 Redakce: Jak dlouho jste na této škole? A kolik je vám? 43 let. No už to bude šest let. Paní Dubnová Co vám na ní nejvíce vadí? Kteří? žáci? A jak se vám jezdí na traktoru? Takže seče vše krom našeho trávníku. Vadí mi ti žáci, kteří dělají na škole binec a nepořádek. Většinou 9.A asi (SMÍCH)No není to, jak jsem si to představovala, trávník nesmí být mokrý ani moc vysoký Je něco, co chcete vzkázat žákům? Chovejte se slušně, važte si školy, protože jinde taková není. Tomáš Kusko NEXT strana 4

5 (dokončení) Redakce: Co se vám líbí na této škole? Školnice: To, ţe se tu stále něco děje. Redakce: Co vše vlastně děláte? Školnice: Uklízím, sháním čistící prostředky, zařizuji opravy a sekám trávu. Redakce: Děláte nějaké sporty? Školnice: Ano, dělám turistiku, cyklistiku a lyţování. Goisová Změny na pozemku školy: O prázdninách se pozemek školy změnil. Přibyla tu odpalovací stěna, před kterou je nasypaný štěrk. Skládek dostal nový kabát a nové dveře. Před skládkem je postavená pergola, pod kterou se můţe sedět. Pískoviště má nové okraje ze šedého materiálu. Změny ve škole: Určitě jste si všichni všimli, ţe o ředitelském volnu nám na škole přibyla dole pod schody menší místnost, která se nazývá skládek. Text a foto: Pávová,Chmelíková NEXT strana 5

6 Redakce: Jak dlouho děláte na této škole? P. Hlavsová: Pracuji tu uţ od úplného začátku. Takţe teď to bude výročí. Redakce: Co učíte za předměty a jaké učíte nejraději? P. Hlavsová: Učím výtvarku a krouţky (vaření, keramiku), pracovní činnosti a nejraději učím asi tu výtvarku. NEXT strana 6 Redakce: Co se vám nelíbí na této škole? P. Hlavsová: Nelíbí se mi vulgarita a neslušné chování některých ţáků. Redakce: Proč jste zrovna učitelkou? P. Hlavsová: Vţdy jsem odpovídala, protoţe mám ráda děti, ale někdy o tom opravdu pochybuji. (smích) Redakce: Jste fanynka fotbalu nebo hokeje? P. Hlavsová: Kdyţ uţ si mám vybrat, tak radši hokej. Redakce: A komu fandíte? P. Hlavsová: Fandím tomu, kdo je právě někde vepředu, takţe zrovna teď bych řekla asi Pardubice. Redakce: Co byste vzkázala ţákům? P. Hlavsová: Mějte se všichni rádi a ať je na světě mír. Goisová, Kusko

7 AKTUÁLNĚ Od pátku se na náměstí F. L. Věka konaly Svatováclavské slavnosti. V pátek od 18:00 se konalo otevření zrekonstruovaného Šubertova náměstí, kde vystupovaly maţoretky ZŠ Fr. Kupky, poté následoval průvod druţiny sv. Václava od sokolovny. Byla jsem se podívat v pátek na Lauru a její tygry, tato rocková skupina pochází z Prahy. Další den jsme se šli podívat na jarmark, měli tam sice hodně věcí, já jsem si však nic nekoupila. Anna Hermanová Bohuţel nám jako kaţdý rok letní prázdniny skončily. Ale pro všechny snad dobře. Někdo přišel. Někdo odešel. Ptali jsme se vybraných ţáků ve třídách, jak trávili letošní prázdniny. Ţáci byli převáţně u prarodičů. Ptali jsme se také učitelů. Výsledky naší ankety: Tábor 54% Dovolená v ČR 51% Dovolená v zahraničí 62% Prázdniny u babičky a dědy 73% NEXT strana 7 Smaţík, Kroupa

8 V sedmé třídě si budete vybírat mezi FPR (fyzikální praktika) nebo MEV (mediální výchova). Proto jsem se rozhodla, ţe pro vás udělám rozhovory z obou předmětů. Z FPR jsem udělala rozhovor s Pavlem Ţďárkem a Andreou Konečnou a z MEV se Sabinou Hajdúchovou a se Zuzanou Koláčnou. 1. Proč sis to vybral/a? 1. A: Je tam zábavný učitel. P: Je tam dobrý učitel a baví mě to. 1. Z: Protoţe všichni říkali, ţe to je super. S: Nevím, určitě je to lepší neţ FPR. 2. A: Koukáme na CD nebo debatujeme. P: Koukáme na videa a budeme něco pitvat. 2. Co tam děláte? 3. Líbí se ti tam? 3. A: Jo, celkem jo. P. Jo, líbí, probíráme dobré věci. 2. Z: Píšeme články. S: Píšeme atd. 3. Z: Tak středně. S: Jde to. 4. Kam bys šel/a teď a proč? 4. A: Zůstala bych asi na FRP. P: Zůstal bych, kde jsem, myslím, ţe je to lepší a doporučuji to niţším ročníkům. NEXT strana 8 4. Z: Chtěla bych si zkusit FPR, ale nejspíš bych šla zase na MEV. S: Asi bych zůstala. Tereza Lukešová

9 Chtěli byste si zaloţit akvárium? Nevíte, jak na to? Série našich článků vám pomůţe, jak na to! Kdyţ si chceme zařídit akvárium, potřebujeme nádrţ. A kolik taková nádrţ stojí? Průměrná cena akvárií bez krytu do 100 litrů je Kč a s krytem jsou různé, závisí totiţ na značce. Ale jestli chcete znát ceny- máme pro vás adresu na internetu: a Na první adrese si můţete najít i ostatní přípravky, které potřebujete na zakládání akvária. Na druhé adrese najdete jenom nádrţe - obě dvě adresy jsou na jedné stránce. (Můţete si také pořídit skříňku pod akvárium). Dále také potřebujete písek nebo akvakamení, okrasné kameny, dekorace a teploměr. - Pozor! Při nákupu nádrţí dejte pozor, aby všechny stěny byly bez škrábanců a vzduchových bublinek. Přesvědčte se, ţe jsou stěny dobře slepeny. Na několika místech na nádrţ poklepejte, abyste případně přišli i na drobné prasklinky. (Podle kníţky akvárium) A na další pokračování se těšte v dalším čísle! Jánská NEXT strana 9

10 STÁLE SE NĚCO DĚJE S MATĚJEM MICHALÍKEM A KRISTÝNOU ŠMÍDOVOU Redakce: Kolik vás je ve třídě? Matěj: 6 holek a 12 kluků. Kristýna: Je nás 18 dětí. Redakce: Jaký předmět vás baví nejvíce? M: Matematika. K: To samé. Redakce: Je na vás paní učitelka hodná? M: Jo a hodně! K: Ano. Redakce: Jaké další aktivity máte mimo školu? M: Hraju florbal. K: Plavání. Redakce: Hrajete na nějaký hudební nástroj? M: Na flétnu. K: Nehraju na nic. Pávová, Chmelíková NEXT strana 10

11 ZPRÁVIČKY ZE 3.A Dne 5. října 2010 jsme byli na radnici. Poznávali jsme Dobrušku z větší blízkosti. Byl to nezapomenutelný den. Sára Ţabenská Dne 5. října jsme si vyšli na radnici. Cestou jsme zastavili u sochy sv. Vavřince a paní učitelka nám o něm vyprávěla. Na radnici jsme vyšlapali 77 schodů a od paní učitelky jsme se dozvěděli jména čtyř bran, které měla stará Dobruška neboli Leštno. Patrik Hajdúch NEXT strana 11

12 Jistě víte, ţe i letošní rok se konal sběr starého papíru. A i v letošním roce jsme dětem z 1. stupně, ale i dětem z 2. stupně rozdali papírky, kde bylo napsáno, ţe se koná opět sběr papíru, tak děti nosily a nosily, co jen mohly. Po odvezení starého papíru jsme udělali výsledky a tady je máme: Takţe nejprve půjdeme po jednotlivých třídách (seřazeno podle průměru na ţáka): Pořadí Třída Mnoţství Průměr na jednoho ţáka 1. místo 4.A 1954 kg 130,2 2. místo 3.A 604 kg 26,2 3. místo 2.A 656 kg 25,2 4. místo 7.A 398,5 kg 18,9 5. místo 5.A kg 14,6 6. místo 1.A 255 kg místo 6.A 76 kg 5 8. místo 8.A 80 kg 3,4 9. místo 9.A Dvořáková Anežka kg 2. Jakicová Klára 405 kg 3. Španiel Jan 355 kg 4. Kohoutek Ondřej 230 kg 5. Šrenk Vojtěch 155 kg 5. Štefanidesová Nikol 155 kg 6. Jouklová Veronika 141 kg 6. Suk Patrik 141 kg 7. Poul Richard 130 kg 8. Frýda Daniel 115 kg A teď tu máme umístěni jednotlivých ţáků. Sbírat se začala i víčka z PET lahví, můţete je odevzdávat paní Effenberkové ráno ve druţině. Ingrid Skalická NEXT strana 12

13 -Jak se ti líbí ve 4. A? Líbí. -Je na vás hodná pani učitelka? Ano (někdy). -Uţ máte nějaké známky? Ano. -Nezlobíte? Ano i ne. -Jak trávíte čas o přestávkách? Hrajeme dostihy a sázky. Jánská Ve dnech byl Týden knihoven, koná se to kaţdý rok, jsou tam různé akce pro děti a školy. Z naší školy tam chodí celý druhý stupeň. Kromě šesťáků, kteří jdou na setkání se spisovatelem Jiřím Machem. My, osmáci, jsme vyrazili dne Kdyţ jsme tam šli, dostali jsme pracovní papíry o poezii, které jsme museli vypracovat. Poté jsme si řekli správné odpovědi. Nakonec jsme měli chvilku na to, abychom si buď vybrali básničku do školy na recitování, nebo jsme si mohli prohlédnout knihovnu a něco si půjčit. Kdyţ jsme odcházeli, rozdávali nám záloţky do knih. Tereza Lukešová NEXT strana 13

14 Při pracovních činnostech ţák Tomáš Preclík řekl paní učitelce, ţe mají doma hodně dýní, a tak je přinesl do školy a paní učitelka je chtěla vydlabat. A tak ţáci 5. ročníku při výtvarné výchově se do výroby strašidelných dýní pustili. Kdyţ je vydlabali, dala se do kaţdé dýně svíčka, zhaslo se a svíčky se zapálily. Ţáci si svůj výrobek pochvalovali. V plánu mají, ţe si vyrobí UPÍŘÍ LUCERNU. Ţáci 5. ročníku byli také ve školní knihovně a rozhodli se besedovat o kníţkách. Lukáš Kaňa NEXT strana 14

15 V 6. A se hned na začátku září konal tzv. seznamovák. Zajímalo nás, jak to tam vše probíhalo, a proto jsme udělali rozhovor s jednou účastnicí - Terezou Kašparovou. Redakce: Tak, Terko, jak to tam vše probíhalo? Terka: No tak - hráli jsme hry a hlavně jsme se seznamovali. Redakce: Jak dlouho jste tam byli? Terka: Byli jsme tam 3 dny. Redakce: A kde jste byli? Terka: Byli jsme v Olešnici a tam jsme chodili všude moţně na výlety. Redakce: S kým jste tam byli? Terka: S panem Aloisem Ţďárkem a paní Boţenou Moravcovou. Redakce: Líbilo se vám tam? Terka: Jasně, bylo to super! NEXT strana 15 Goisová, Kusko

16 Škola hrou v 21. století. To je heslo ojedinělé hry, do které se rozhodla zapojit i naše škola. Rubikon vyuţívá zájmu dětí a to tou nejatraktivnější formou počítačovou hrou. S vyuţitím virtuální reality vzniká moderní, unikátní nástroj, který pomáhá motivovat a hlavně inspirovat děti k učení vůbec. Na naší škole bude projekt testovat 6. a 7. třída. Kaţdá třída bude mít svůj ostrov, na kterém budou ţáci spolupracovat a budou spolu muset vzájemně vyjít. Třídní učitelé budou na Rubikon ukládat všechny známky těţce vydobyté v klasické výuce, ale i poznámky a důtky. Za špatné známky míň peněz a míň moţností, za dobré známky hodně peněz a nové, dosud nepoznané moţnosti a výhody. Jeho chování a jednání společně s jeho aktivitou ovlivňuje přímo jeho postavu a tím ho motivuje k lepším výsledkům. Z naší školy byla na školení o Rubikonu také paní učitelka Hana Novotná, která nám pověděla mnoho podrobností o tomto unikátním projektu. Cíl projektu v kostce: Vytvořit program - nástroj pro učitele, který se bude více zaměřovat na zatím většinou zanedbávanou oblast rozvoje charakteru a osobnosti ţáků a který vyuţívá forem blízkých zájmům současných dětí, jako jsou počítačové hry, internet, internetová komunikace, a který tyto technologie vtáhne do výuky. Sabina Hajdúchová a Zuzana Koláčná Jako kaţdý rok je na školním WC bordel. Stalo se to v přízemí na chlapeckých záchodech. Hledal se viník, ale jako vţdy se nenašel. Kroupa NEXT strana 16

17 SPORT Přespolní běh okresní kolo v Solnici 30. září úspěšně reprezentovali naši školu druţstva chlapců i dívek v kategorii II. na přespolním běhu v Solnici. Dívky (Veronika Faitová 6. místo, Lenka Horčičková 10., Tereza Kubečková 12., Bára Hoffingerová a Petra Jakicová - 23.) skončily na celkovém 2. místě, chlapci (Tomáš Holanec 3., Jakub Fidra 8., Adam Jindra 21., Tomáš Preclík 27., Marek Matějů 30. a Jiří Čepela 31.) získali třetí místo. Tomáš Holanec vybojoval 3.místo z 45 účastníků. Nejlepšími závodníky z 2. stupně byli: třída - dívky: Bára Nývltová (8. z 31) - chlapci: Patrik Suk (19. z 39) třída - dívky: Bára Hojdekrová (16. z 35) - chlapci: Jan Michalík (19. z 55) NEXT strana 17

18 Cyklovýlet 13. října Osmá a devátá třída jela ve středu do Ratibořic na kolech. Přihlásilo se dohromady devatenáct ţáků, většina byli kluci, ale našly se i odváţné holky z osmé třídy. Kdyţ jsme přijeli do Ratibořic, šli jsme se podívat do zámku, kde se nám moc líbilo. Poté jsme se šli kouknout k Viktorčinu splavu a k mlýnu, kde jsme se nasvačili a vydali se na cestu domů. Cestou se stala menší nehoda, kdyţ paní učitelka píchla, ale jelikoţ jsme měli vybavení, podařilo se nám to spravit. Jinak všichni dojeli v pořádku domů bez nějakých váţných nehod. Výlet byl super aţ na to, ţe ráno byla trochu zima. Určitě bychom si to rádi zopakovali. Filip Umlauf NEXT strana 18

19 NA ZÁVĚR Toto číslo zahajuje pátý ročník pravidelného vydávání školního časopisu. Vţdy jej připravují ţáci osmé třídy, takţe s kaţdým číslem vlastně začínáme od začátku. Proto kaţdý rok měníme jeho název, naštěstí stále nacházíme dost slov s písmeny E a X písmeny, která všechny ročníky spojují. Letošní výběr byl náročný, nakonec zvítězil název NEXT, coţ znamená další. Chceme tím naznačit, ţe NEXT je sice první, ale zároveň i další z řady Nenašel jsi v tomto čísle to, co bys tu chtěl mít? Je to jednoduché: STAŇ SE DOPISOVATELEM NAŠEHO ČASOPISU NEXT! Pokud se u tebe ve třídě děje něco, co my přehlédneme, napiš o tom sám a příspěvek nám pošli. Můţeš vyuţít i patrona své třídy článek mu předej, nebo ho na akci upozorni, on uţ to ostatní zajistí. Starší ţáci se mohou obracet na kohokoli z redakce, popř. přímo na p. učitelku Poulovou. Patroni jednotlivých tříd - předávají časopisy předplatitelům - zjišťují informace ze tříd - spolupracují s třídní učitelkou 1.A Kristýna Pávová + Eliška Chmelíková 2.A Sabina Hajdúchová + Zuzka Koláčná 3.A Michal Smaţík + Lukáš Kroupa 4.A Petra Jánská + Veronika Fišerová 5.A Lukáš Kaňa + Tereza Lukešová + Anna Hermanová 6.A Natálie Goisová + Tomáš Kusko Sledujte také naši nástěnku v přízemí vedle sborovny! Poulová NEXT strana 19

20 Přinášíme vám informace z parlamentu. Tedy našeho školního. Půjde o nabídky zájezdů, nejnovější školní drby a mnoho dalšího. Nenechte si ujít tento jedinečný výlet do zákulisí naší milované školy. Čtěte tuto rubriku a řiďte se naším - a teď i vaším - parlamentním mottem: Točit se ve víru dění na naší škole je in! Lyţařský zájezd! Pokud jste ještě nebyli na lyţařském zájezdu s naší školou, můţete to napravit a to tak, ţe se nahlásíte paní učitelce Magdě Hlavsové, kterou po většinu času můţete najít ve školním klubu, a zaplatíte zálohu Kč. Pojede se do Orlického Záhoří (Černá Voda) od 23. do 28. ledna Zájezd do Itálie! Přihlášky si vyzvedávejte v klubovně u paní Hlavsové bude se konat v červnu 2011, stále se mohou zájemci hlásit! Turnaj v Ping pongu! Nejdříve hraje mladší kategorie, později se přidají starší a nejstarší. Vítězové obdrţí medaile a ţáci 2. stupně budou bojovat o Pohár ředitele školy (zatím se jej podařilo vybojovat pouze Romanu Tomkovi je třeba dostat se do finále podzimního i jarního turnaje). O korunu krále Václava! Kaţdý měsíc mohou ţáci 2. stupně odpovídat na kvízové otázky z naukových předmětů, 2. kolo (říjnové) bylo prodlouţeno aţ do 5.11., stále se ještě můţete zapojit pro vítěze jednotlivých kol budou malé sladké odměny, pro celkové vítěze pak velké a věcné! parlamentní zpravodajky Sabina Hajdúchová, Zuzana Koláčná NEXT 5. ročník školního časopisu ZŠ Dobruška, Pulická 378. Vydávají ţáci 8. ročníku při mediální výchově, 1. číslo vyšlo 21. října 2010 v nákladu 90 výtisků. Šéfredaktoři tohoto čísla: Sabina Hajdúchová, Lukáš Kaňa, Eliška Chmelíková Další členové redakce: Veronika Fišerová, Natálie Goisová, Anna Hermanová, Petra Jánská, Zuzana Koláčná, Lukáš Kroupa, Tomáš Kusko, Tereza Lukešová, Kristýna Pávová, Michal Smaţík. Internetová podoba časopisu na /casop.html NEXT strana 20

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

To tu ještě nebylo!!!! Připravili jsme si pro vás exkluzivní rozhovor s naší školnicí paní Dubnovou.

To tu ještě nebylo!!!! Připravili jsme si pro vás exkluzivní rozhovor s naší školnicí paní Dubnovou. Tak se všechno chýlí ke konci. Nejen tento školní rok, ale i EXPLOZE. Celkem jsme vydali 5 časopisů. Každý z nás byl jednou šéfredaktorem. Doufám, že poslední časopis bude nejlepší a že sklidí úspěch.

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ÚVODNÍK. strana 3. Čtvrté číslo má tyto šéfredaktory: Jméno: Tomáš Kaňa Věk: 14 Bydlí: v Dobrušce Přezdívka: Mrkev A je to normální kluk!

ÚVODNÍK. strana 3. Čtvrté číslo má tyto šéfredaktory: Jméno: Tomáš Kaňa Věk: 14 Bydlí: v Dobrušce Přezdívka: Mrkev A je to normální kluk! 4 OBSAH Redakce se představuje... 3 Zvířátka na naší škole (naše anketa)... 3 Zatykač č. 5... 4 Karneval... 4 Změna k horšímu?... 5 Cesta do pravěku... 5 1. A počítání s indiány... 6 O pár kilo chytřejší...

Více

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz Sporták www.7zskolin.cz školní časopis 7. ZŠ Kolín 1/2007-2008 5 korun 6 medailí z Evropských atletických her dě V úterý 18.září 2007 ve večerních hodinách byly na brněnském stadionu Pod Palackým vrchem

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek Nad pis ve dlejšíh o textu ČÍSLO 3 Ročník: 2010 PLÁTEK přeje mnoho úspěchů v novém školním roce Vít Zemánek AKTUÁLNĚ Několik řádků od šéfredaktora Stránka 2 Trocha politiky ze školního parlamentu Zdarec

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

2/2010. Sport nás baví! Motto: Když nemůžu, tak přidám! (Emil Zátopek)

2/2010. Sport nás baví! Motto: Když nemůžu, tak přidám! (Emil Zátopek) 2/2010 Motto: 2 lympijské hry jsou největší sportovní událostí moderní doby. Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Vznikly

Více

Mediální výchova aneb jak pracujeme...

Mediální výchova aneb jak pracujeme... ČASOPIS ZIP, ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNICKÁ, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU! PAGE 2 Mediální výchova aneb jak pracujeme... Vytvořily : Bára Bínová Vendy Hermanová ČASOPIS ZIP, ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNICKÁ, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU!

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Šťastné a Dušanovské. Prosinec 2013 XV. ročník číslo 2

Šťastné a Dušanovské. Prosinec 2013 XV. ročník číslo 2 Prosinec 2013 XV. ročník číslo 2 Šťastné a Dušanovské Vánoce nám už klepou na dveře, což znamená, že vychází i nový Dušan, aby vás seznámil s průběhem starých i nových akcí a různých dalších věcí. Ale

Více

Úvodem. Jana Kubátová

Úvodem. Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen 2011 1 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

EDITORÁL ŠÉFREDAKTORA

EDITORÁL ŠÉFREDAKTORA Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. LEDEN ÚNOR 2014 EDITORÁL ŠÉFREDAKTORA Z Á K L A D N Í Š K O L A T R I V I U M P L U S O. P. S. D O B Ř A N Y 2 WWW. T R I V I U M. C Z Vážení čtenáři a příznivci

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 7 školní časopis ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 2010/2011 OBSAH: Den s modrým majákem Anketa + názor navíc Aquapark - kritika Jak jsem prožil své první přijímací zkoušky Sběr papíru Školní parlament Tichá středa

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více