1. číslo. říjen ZŠ Pulická DOBRUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA"

Transkript

1 1. číslo říjen 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA

2 Milí čtenáři! Naše třída vám přináší zbrusu nový časopis NEXT. Dalo nám dost práce shodnout se na jeho názvu. NEXT znamená DALŠÍ. Ale nezoufejte, nebude to jenom DALŠÍ nudný časopis. Redakce NEXT, sloţená z 12 profesionálních redaktorů, pro vás bude na naší škole hledat novinky, abyste se je dozvěděli jako první. Tento měsíc vám například přinášíme: Informace o projektu RUBIKON Zprávy z jednotlivých tříd Svatováclavské slavnosti Rozhovor s pí. Hlavsovou a s naší skvělou školnicí paní Dubnovou Změny ve škole Rozhovor s Bárou Hoffingerovou JSME NOVÍ, MODŘÍ, KRÁSNÍ A HLAVNĚ CHCEME BÝT ZAJÍMAVÍ!!! Sabina Hajdúchová TÉMA TOHOTO ČÍSLA Při tělesné výchově se běhá 60 m, patnáctistovka, skáče se do dálky a hází se míčkem. Pan učitel si zapisuje časy a metry. Kaţdým rokem se vybírají nejlepší sportovci tříd. Před koncem roku se koná olympiáda na fotbalovém hřišti. V den vysvědčení se výsledky této ankety vyhlásí a nejlepší vyhraje diplom a čepici nebo tričko. Zeptali jsme se pana ředitele: Kdo soutěţ vymyslel? Soutěţ jsem vymyslel já uţ ve školním roce Rozbíhala se ale příliš pomalu. Proč se soutěţ vymyslela? Protoţe mnozí ţáci na škole jsou líní, nemotorní a málo pohybliví. Soutěţ je má povzbudit k větší sportovní aktivitě, a to ve škole i mimo školu. Jak soutěţ probíhá? Kaţdý učitel TV má hodnotící tabulky různých výkonů ţáků, v hodinách TV předvedou ţáci svoji tělesnou zdatnost a učitelé je ohodnotí body. NEXT strana 2

3 Jak budou vyhlášeni nejlepší sportovci? Na základě získaných bodů během celého školního roku se vytvoří pořadí ve třídách, připočtou se body za účast a umístění v okresních nebo krajských kolech. Poslední den ve školním roce obdrţí nejzdatnější sportovci věcné ceny. Jejich jména budou umístěna na nástěnce tabule rekordů. Foto: nejlepší sportovci 2009/2010 Lenka Králíčková, Jan Michalík, Lukáš Kroupa, Sabina Hajdúchová, Martin Gábrle, Gábina Jašková Jaké byly výsledky v ostatních třídách? 2. A Anna Matoušková, Markéta Štaffová, Matěj Pultar 3. A Bára Hoffingerová, Matěj Radoch 4. A Tereza Kubečková, Filip Král 5. A Jan Hrdlička, Barbora Nývltová 6. A Daniel Frýda, Anita Melišová Lukáš Kaňa Na fotografii nejlepší sportovci Jan Hrdlička, Barbora Nývltová, Daniel Frýda a Anita Melišová Lukáš Kaňa NEXT strana 3

4 Redakce: Jak dlouho jste na této škole? A kolik je vám? 43 let. No už to bude šest let. Paní Dubnová Co vám na ní nejvíce vadí? Kteří? žáci? A jak se vám jezdí na traktoru? Takže seče vše krom našeho trávníku. Vadí mi ti žáci, kteří dělají na škole binec a nepořádek. Většinou 9.A asi (SMÍCH)No není to, jak jsem si to představovala, trávník nesmí být mokrý ani moc vysoký Je něco, co chcete vzkázat žákům? Chovejte se slušně, važte si školy, protože jinde taková není. Tomáš Kusko NEXT strana 4

5 (dokončení) Redakce: Co se vám líbí na této škole? Školnice: To, ţe se tu stále něco děje. Redakce: Co vše vlastně děláte? Školnice: Uklízím, sháním čistící prostředky, zařizuji opravy a sekám trávu. Redakce: Děláte nějaké sporty? Školnice: Ano, dělám turistiku, cyklistiku a lyţování. Goisová Změny na pozemku školy: O prázdninách se pozemek školy změnil. Přibyla tu odpalovací stěna, před kterou je nasypaný štěrk. Skládek dostal nový kabát a nové dveře. Před skládkem je postavená pergola, pod kterou se můţe sedět. Pískoviště má nové okraje ze šedého materiálu. Změny ve škole: Určitě jste si všichni všimli, ţe o ředitelském volnu nám na škole přibyla dole pod schody menší místnost, která se nazývá skládek. Text a foto: Pávová,Chmelíková NEXT strana 5

6 Redakce: Jak dlouho děláte na této škole? P. Hlavsová: Pracuji tu uţ od úplného začátku. Takţe teď to bude výročí. Redakce: Co učíte za předměty a jaké učíte nejraději? P. Hlavsová: Učím výtvarku a krouţky (vaření, keramiku), pracovní činnosti a nejraději učím asi tu výtvarku. NEXT strana 6 Redakce: Co se vám nelíbí na této škole? P. Hlavsová: Nelíbí se mi vulgarita a neslušné chování některých ţáků. Redakce: Proč jste zrovna učitelkou? P. Hlavsová: Vţdy jsem odpovídala, protoţe mám ráda děti, ale někdy o tom opravdu pochybuji. (smích) Redakce: Jste fanynka fotbalu nebo hokeje? P. Hlavsová: Kdyţ uţ si mám vybrat, tak radši hokej. Redakce: A komu fandíte? P. Hlavsová: Fandím tomu, kdo je právě někde vepředu, takţe zrovna teď bych řekla asi Pardubice. Redakce: Co byste vzkázala ţákům? P. Hlavsová: Mějte se všichni rádi a ať je na světě mír. Goisová, Kusko

7 AKTUÁLNĚ Od pátku se na náměstí F. L. Věka konaly Svatováclavské slavnosti. V pátek od 18:00 se konalo otevření zrekonstruovaného Šubertova náměstí, kde vystupovaly maţoretky ZŠ Fr. Kupky, poté následoval průvod druţiny sv. Václava od sokolovny. Byla jsem se podívat v pátek na Lauru a její tygry, tato rocková skupina pochází z Prahy. Další den jsme se šli podívat na jarmark, měli tam sice hodně věcí, já jsem si však nic nekoupila. Anna Hermanová Bohuţel nám jako kaţdý rok letní prázdniny skončily. Ale pro všechny snad dobře. Někdo přišel. Někdo odešel. Ptali jsme se vybraných ţáků ve třídách, jak trávili letošní prázdniny. Ţáci byli převáţně u prarodičů. Ptali jsme se také učitelů. Výsledky naší ankety: Tábor 54% Dovolená v ČR 51% Dovolená v zahraničí 62% Prázdniny u babičky a dědy 73% NEXT strana 7 Smaţík, Kroupa

8 V sedmé třídě si budete vybírat mezi FPR (fyzikální praktika) nebo MEV (mediální výchova). Proto jsem se rozhodla, ţe pro vás udělám rozhovory z obou předmětů. Z FPR jsem udělala rozhovor s Pavlem Ţďárkem a Andreou Konečnou a z MEV se Sabinou Hajdúchovou a se Zuzanou Koláčnou. 1. Proč sis to vybral/a? 1. A: Je tam zábavný učitel. P: Je tam dobrý učitel a baví mě to. 1. Z: Protoţe všichni říkali, ţe to je super. S: Nevím, určitě je to lepší neţ FPR. 2. A: Koukáme na CD nebo debatujeme. P: Koukáme na videa a budeme něco pitvat. 2. Co tam děláte? 3. Líbí se ti tam? 3. A: Jo, celkem jo. P. Jo, líbí, probíráme dobré věci. 2. Z: Píšeme články. S: Píšeme atd. 3. Z: Tak středně. S: Jde to. 4. Kam bys šel/a teď a proč? 4. A: Zůstala bych asi na FRP. P: Zůstal bych, kde jsem, myslím, ţe je to lepší a doporučuji to niţším ročníkům. NEXT strana 8 4. Z: Chtěla bych si zkusit FPR, ale nejspíš bych šla zase na MEV. S: Asi bych zůstala. Tereza Lukešová

9 Chtěli byste si zaloţit akvárium? Nevíte, jak na to? Série našich článků vám pomůţe, jak na to! Kdyţ si chceme zařídit akvárium, potřebujeme nádrţ. A kolik taková nádrţ stojí? Průměrná cena akvárií bez krytu do 100 litrů je Kč a s krytem jsou různé, závisí totiţ na značce. Ale jestli chcete znát ceny- máme pro vás adresu na internetu: a Na první adrese si můţete najít i ostatní přípravky, které potřebujete na zakládání akvária. Na druhé adrese najdete jenom nádrţe - obě dvě adresy jsou na jedné stránce. (Můţete si také pořídit skříňku pod akvárium). Dále také potřebujete písek nebo akvakamení, okrasné kameny, dekorace a teploměr. - Pozor! Při nákupu nádrţí dejte pozor, aby všechny stěny byly bez škrábanců a vzduchových bublinek. Přesvědčte se, ţe jsou stěny dobře slepeny. Na několika místech na nádrţ poklepejte, abyste případně přišli i na drobné prasklinky. (Podle kníţky akvárium) A na další pokračování se těšte v dalším čísle! Jánská NEXT strana 9

10 STÁLE SE NĚCO DĚJE S MATĚJEM MICHALÍKEM A KRISTÝNOU ŠMÍDOVOU Redakce: Kolik vás je ve třídě? Matěj: 6 holek a 12 kluků. Kristýna: Je nás 18 dětí. Redakce: Jaký předmět vás baví nejvíce? M: Matematika. K: To samé. Redakce: Je na vás paní učitelka hodná? M: Jo a hodně! K: Ano. Redakce: Jaké další aktivity máte mimo školu? M: Hraju florbal. K: Plavání. Redakce: Hrajete na nějaký hudební nástroj? M: Na flétnu. K: Nehraju na nic. Pávová, Chmelíková NEXT strana 10

11 ZPRÁVIČKY ZE 3.A Dne 5. října 2010 jsme byli na radnici. Poznávali jsme Dobrušku z větší blízkosti. Byl to nezapomenutelný den. Sára Ţabenská Dne 5. října jsme si vyšli na radnici. Cestou jsme zastavili u sochy sv. Vavřince a paní učitelka nám o něm vyprávěla. Na radnici jsme vyšlapali 77 schodů a od paní učitelky jsme se dozvěděli jména čtyř bran, které měla stará Dobruška neboli Leštno. Patrik Hajdúch NEXT strana 11

12 Jistě víte, ţe i letošní rok se konal sběr starého papíru. A i v letošním roce jsme dětem z 1. stupně, ale i dětem z 2. stupně rozdali papírky, kde bylo napsáno, ţe se koná opět sběr papíru, tak děti nosily a nosily, co jen mohly. Po odvezení starého papíru jsme udělali výsledky a tady je máme: Takţe nejprve půjdeme po jednotlivých třídách (seřazeno podle průměru na ţáka): Pořadí Třída Mnoţství Průměr na jednoho ţáka 1. místo 4.A 1954 kg 130,2 2. místo 3.A 604 kg 26,2 3. místo 2.A 656 kg 25,2 4. místo 7.A 398,5 kg 18,9 5. místo 5.A kg 14,6 6. místo 1.A 255 kg místo 6.A 76 kg 5 8. místo 8.A 80 kg 3,4 9. místo 9.A Dvořáková Anežka kg 2. Jakicová Klára 405 kg 3. Španiel Jan 355 kg 4. Kohoutek Ondřej 230 kg 5. Šrenk Vojtěch 155 kg 5. Štefanidesová Nikol 155 kg 6. Jouklová Veronika 141 kg 6. Suk Patrik 141 kg 7. Poul Richard 130 kg 8. Frýda Daniel 115 kg A teď tu máme umístěni jednotlivých ţáků. Sbírat se začala i víčka z PET lahví, můţete je odevzdávat paní Effenberkové ráno ve druţině. Ingrid Skalická NEXT strana 12

13 -Jak se ti líbí ve 4. A? Líbí. -Je na vás hodná pani učitelka? Ano (někdy). -Uţ máte nějaké známky? Ano. -Nezlobíte? Ano i ne. -Jak trávíte čas o přestávkách? Hrajeme dostihy a sázky. Jánská Ve dnech byl Týden knihoven, koná se to kaţdý rok, jsou tam různé akce pro děti a školy. Z naší školy tam chodí celý druhý stupeň. Kromě šesťáků, kteří jdou na setkání se spisovatelem Jiřím Machem. My, osmáci, jsme vyrazili dne Kdyţ jsme tam šli, dostali jsme pracovní papíry o poezii, které jsme museli vypracovat. Poté jsme si řekli správné odpovědi. Nakonec jsme měli chvilku na to, abychom si buď vybrali básničku do školy na recitování, nebo jsme si mohli prohlédnout knihovnu a něco si půjčit. Kdyţ jsme odcházeli, rozdávali nám záloţky do knih. Tereza Lukešová NEXT strana 13

14 Při pracovních činnostech ţák Tomáš Preclík řekl paní učitelce, ţe mají doma hodně dýní, a tak je přinesl do školy a paní učitelka je chtěla vydlabat. A tak ţáci 5. ročníku při výtvarné výchově se do výroby strašidelných dýní pustili. Kdyţ je vydlabali, dala se do kaţdé dýně svíčka, zhaslo se a svíčky se zapálily. Ţáci si svůj výrobek pochvalovali. V plánu mají, ţe si vyrobí UPÍŘÍ LUCERNU. Ţáci 5. ročníku byli také ve školní knihovně a rozhodli se besedovat o kníţkách. Lukáš Kaňa NEXT strana 14

15 V 6. A se hned na začátku září konal tzv. seznamovák. Zajímalo nás, jak to tam vše probíhalo, a proto jsme udělali rozhovor s jednou účastnicí - Terezou Kašparovou. Redakce: Tak, Terko, jak to tam vše probíhalo? Terka: No tak - hráli jsme hry a hlavně jsme se seznamovali. Redakce: Jak dlouho jste tam byli? Terka: Byli jsme tam 3 dny. Redakce: A kde jste byli? Terka: Byli jsme v Olešnici a tam jsme chodili všude moţně na výlety. Redakce: S kým jste tam byli? Terka: S panem Aloisem Ţďárkem a paní Boţenou Moravcovou. Redakce: Líbilo se vám tam? Terka: Jasně, bylo to super! NEXT strana 15 Goisová, Kusko

16 Škola hrou v 21. století. To je heslo ojedinělé hry, do které se rozhodla zapojit i naše škola. Rubikon vyuţívá zájmu dětí a to tou nejatraktivnější formou počítačovou hrou. S vyuţitím virtuální reality vzniká moderní, unikátní nástroj, který pomáhá motivovat a hlavně inspirovat děti k učení vůbec. Na naší škole bude projekt testovat 6. a 7. třída. Kaţdá třída bude mít svůj ostrov, na kterém budou ţáci spolupracovat a budou spolu muset vzájemně vyjít. Třídní učitelé budou na Rubikon ukládat všechny známky těţce vydobyté v klasické výuce, ale i poznámky a důtky. Za špatné známky míň peněz a míň moţností, za dobré známky hodně peněz a nové, dosud nepoznané moţnosti a výhody. Jeho chování a jednání společně s jeho aktivitou ovlivňuje přímo jeho postavu a tím ho motivuje k lepším výsledkům. Z naší školy byla na školení o Rubikonu také paní učitelka Hana Novotná, která nám pověděla mnoho podrobností o tomto unikátním projektu. Cíl projektu v kostce: Vytvořit program - nástroj pro učitele, který se bude více zaměřovat na zatím většinou zanedbávanou oblast rozvoje charakteru a osobnosti ţáků a který vyuţívá forem blízkých zájmům současných dětí, jako jsou počítačové hry, internet, internetová komunikace, a který tyto technologie vtáhne do výuky. Sabina Hajdúchová a Zuzana Koláčná Jako kaţdý rok je na školním WC bordel. Stalo se to v přízemí na chlapeckých záchodech. Hledal se viník, ale jako vţdy se nenašel. Kroupa NEXT strana 16

17 SPORT Přespolní běh okresní kolo v Solnici 30. září úspěšně reprezentovali naši školu druţstva chlapců i dívek v kategorii II. na přespolním běhu v Solnici. Dívky (Veronika Faitová 6. místo, Lenka Horčičková 10., Tereza Kubečková 12., Bára Hoffingerová a Petra Jakicová - 23.) skončily na celkovém 2. místě, chlapci (Tomáš Holanec 3., Jakub Fidra 8., Adam Jindra 21., Tomáš Preclík 27., Marek Matějů 30. a Jiří Čepela 31.) získali třetí místo. Tomáš Holanec vybojoval 3.místo z 45 účastníků. Nejlepšími závodníky z 2. stupně byli: třída - dívky: Bára Nývltová (8. z 31) - chlapci: Patrik Suk (19. z 39) třída - dívky: Bára Hojdekrová (16. z 35) - chlapci: Jan Michalík (19. z 55) NEXT strana 17

18 Cyklovýlet 13. října Osmá a devátá třída jela ve středu do Ratibořic na kolech. Přihlásilo se dohromady devatenáct ţáků, většina byli kluci, ale našly se i odváţné holky z osmé třídy. Kdyţ jsme přijeli do Ratibořic, šli jsme se podívat do zámku, kde se nám moc líbilo. Poté jsme se šli kouknout k Viktorčinu splavu a k mlýnu, kde jsme se nasvačili a vydali se na cestu domů. Cestou se stala menší nehoda, kdyţ paní učitelka píchla, ale jelikoţ jsme měli vybavení, podařilo se nám to spravit. Jinak všichni dojeli v pořádku domů bez nějakých váţných nehod. Výlet byl super aţ na to, ţe ráno byla trochu zima. Určitě bychom si to rádi zopakovali. Filip Umlauf NEXT strana 18

19 NA ZÁVĚR Toto číslo zahajuje pátý ročník pravidelného vydávání školního časopisu. Vţdy jej připravují ţáci osmé třídy, takţe s kaţdým číslem vlastně začínáme od začátku. Proto kaţdý rok měníme jeho název, naštěstí stále nacházíme dost slov s písmeny E a X písmeny, která všechny ročníky spojují. Letošní výběr byl náročný, nakonec zvítězil název NEXT, coţ znamená další. Chceme tím naznačit, ţe NEXT je sice první, ale zároveň i další z řady Nenašel jsi v tomto čísle to, co bys tu chtěl mít? Je to jednoduché: STAŇ SE DOPISOVATELEM NAŠEHO ČASOPISU NEXT! Pokud se u tebe ve třídě děje něco, co my přehlédneme, napiš o tom sám a příspěvek nám pošli. Můţeš vyuţít i patrona své třídy článek mu předej, nebo ho na akci upozorni, on uţ to ostatní zajistí. Starší ţáci se mohou obracet na kohokoli z redakce, popř. přímo na p. učitelku Poulovou. Patroni jednotlivých tříd - předávají časopisy předplatitelům - zjišťují informace ze tříd - spolupracují s třídní učitelkou 1.A Kristýna Pávová + Eliška Chmelíková 2.A Sabina Hajdúchová + Zuzka Koláčná 3.A Michal Smaţík + Lukáš Kroupa 4.A Petra Jánská + Veronika Fišerová 5.A Lukáš Kaňa + Tereza Lukešová + Anna Hermanová 6.A Natálie Goisová + Tomáš Kusko Sledujte také naši nástěnku v přízemí vedle sborovny! Poulová NEXT strana 19

20 Přinášíme vám informace z parlamentu. Tedy našeho školního. Půjde o nabídky zájezdů, nejnovější školní drby a mnoho dalšího. Nenechte si ujít tento jedinečný výlet do zákulisí naší milované školy. Čtěte tuto rubriku a řiďte se naším - a teď i vaším - parlamentním mottem: Točit se ve víru dění na naší škole je in! Lyţařský zájezd! Pokud jste ještě nebyli na lyţařském zájezdu s naší školou, můţete to napravit a to tak, ţe se nahlásíte paní učitelce Magdě Hlavsové, kterou po většinu času můţete najít ve školním klubu, a zaplatíte zálohu Kč. Pojede se do Orlického Záhoří (Černá Voda) od 23. do 28. ledna Zájezd do Itálie! Přihlášky si vyzvedávejte v klubovně u paní Hlavsové bude se konat v červnu 2011, stále se mohou zájemci hlásit! Turnaj v Ping pongu! Nejdříve hraje mladší kategorie, později se přidají starší a nejstarší. Vítězové obdrţí medaile a ţáci 2. stupně budou bojovat o Pohár ředitele školy (zatím se jej podařilo vybojovat pouze Romanu Tomkovi je třeba dostat se do finále podzimního i jarního turnaje). O korunu krále Václava! Kaţdý měsíc mohou ţáci 2. stupně odpovídat na kvízové otázky z naukových předmětů, 2. kolo (říjnové) bylo prodlouţeno aţ do 5.11., stále se ještě můţete zapojit pro vítěze jednotlivých kol budou malé sladké odměny, pro celkové vítěze pak velké a věcné! parlamentní zpravodajky Sabina Hajdúchová, Zuzana Koláčná NEXT 5. ročník školního časopisu ZŠ Dobruška, Pulická 378. Vydávají ţáci 8. ročníku při mediální výchově, 1. číslo vyšlo 21. října 2010 v nákladu 90 výtisků. Šéfredaktoři tohoto čísla: Sabina Hajdúchová, Lukáš Kaňa, Eliška Chmelíková Další členové redakce: Veronika Fišerová, Natálie Goisová, Anna Hermanová, Petra Jánská, Zuzana Koláčná, Lukáš Kroupa, Tomáš Kusko, Tereza Lukešová, Kristýna Pávová, Michal Smaţík. Internetová podoba časopisu na /casop.html NEXT strana 20

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu Obří slalom Červeňák, Olešnice v Orlických horách Kategorie: špunti dívky 1 Čtvrtečková Magdaléna 2008 OK ski Pardubice 0:20.08 0:19.47 0:39.55 2 1 Machová Veronika 2008 Sokol Nový Hrádek 0:20.63 0:20.63

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Po prázdninách opět ve škole

Po prázdninách opět ve škole Projektové noviny Číslo 1 6.ročník (2009/2010) září říjen 2009 Občasník žáků 1.stupně Z obsahu: Po prázdninách opět ve škole Výuka na náměstí divadlo a řemesla Přespolní běh Zábavné odpoledne pro předškoláky

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

ZŠ Pulická DOBRUŠKA. říjen číslo

ZŠ Pulická DOBRUŠKA. říjen číslo ZŠ Pulická DOBRUŠKA říjen 2011 1. číslo Milí čtenáři! ÚVOD Právě v ruce drţíte časopis Exot(i), který jsme společně připravovali od začátku září. Na názvu EXOT(i) jsme se všichni nakonec shodli, i kdyţ

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate Výsledková listina KBS v karate Název: VIII. ročník Chodského poháru Datum konání: 23. dubna 2016 Místo konání: Městská sportovní hala Domažlice Počet oddílů: 13 Počet závodníků: 116 Zúčastněné oddíly

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Vážení čtenáři, spolužáci a učitelé!

Vážení čtenáři, spolužáci a učitelé! Časopis žáků třídy 4.A Základní školy BRONZOVÁ Vychází občas a podle nálady R O Č N Í K 1, V Y D Á N Í 1 4.A 1. Ú N O R A 2 0 1 1 Uvnitř tohoto vydání: Člověk a příroda Srdce-náš život Jak to vidíme Školní

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Výsledky Atletický trojboj - kategorie mladší třída - jednotlivci

Výsledky Atletický trojboj - kategorie mladší třída - jednotlivci Výsledky Atletický trojboj - kategorie mladší 1.-3. třída - jednotlivci sprint DÍVKY Číslo Jméno Škola Čas Body Pořadí 7 Jánská Viktorie ZŠ Štěnovice B 7,66 139 1 12 Pflugová Klára ZŠ Stod B 8,43 131 2

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

PATRONI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

PATRONI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Milí čtenáři, v novém školním roce přichází i nový časopis, který jsme nazvali Extrém. Vybírání bylo těžké. Měli jsme spoustu návrhů a některé se i docela povedly, ale po zvážení všech pro a proti vyhrál

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup přípravka dívky 1 Šandarová Veronika 2003 SCC Bohemia 44,91 45,13 1:30,04 0,00 15 2 Zemanová Nicole 2005 SA Špičák 47,63 46,87 1:34,50 4,46 12 3 Červená Natálie 2003 SK Špičák 47,76 47,45 1:35,21 5,17

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

LIPNO Ski Camp 2010 Lipno - 10. 1. 2010

LIPNO Ski Camp 2010 Lipno - 10. 1. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - přípravka 1. 16 ZÍKOVÁ Barbora 2001 ZPR SK Špičák 01:50,98 00:55,87 00:55,11 2. 42 KROUPOVÁ Kateřina 2001 ZPR Skiklub Písek 02:04,69 01:02,22 01:02,46 3. 7 KROUPOVÁ Natálie 2003 ZPR

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4

Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Číslo 2, ročník 1 3, školní rok 201 3/201 4 strana 2 Rozhovor Almanach žákovské poezie na Ostrčilce Lucie Peterková V e čtvrtek 26. 9.2013 jsem se zúčastnila

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

2. číslo prosinec 2010

2. číslo prosinec 2010 2. číslo prosinec 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! Právě drţíte v ruce DALŠÍ číslo našeho modrého a úžasného časopisu. Tentokrát s vánoční tématikou. Najdete tu mnoho zajímavých a vtipných článků.

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

Kondiční závody. Krušnohorský pohárek 2017/18

Kondiční závody. Krušnohorský pohárek 2017/18 ZÁVOD Kondiční závody KATEGORIE: U8 superpřípravka dívky 1 Veronika Lebedová 2010 TJ Jiskra Nejdek 00:12,42 1 8,37 1 25 4 00:10,28 3 00:20,98 2 2,50 3 03:52,25 1 15 25 50 2 Lucie Jandová 2010 SA Špičák

Více

Velká Klínecká

Velká Klínecká Celkově km :50 Pořadí Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl, město čas 1 Mach Tomáš 2 : 2 Čepek Robert 6 :5 3 Malý Jiří Planet Toys : 4 Poborská Helena Ker Team : 5 Rychetský Tomáš 66 HH Smíchov

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 ZÁJEZD ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD DO ANGLIE

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 ZÁJEZD ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD DO ANGLIE ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 ZÁJEZD ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD DO ANGLIE PYTHAGORIÁDA ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH NEJLEPŠÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE ZAJÍMAVÉ AKCE ANDĚLSKÝ TROJBOJ květen-červen 2015 Myslíme a jednáme ekologicky.

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM LYŽAŘSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko Datum: Místo závodu: Hlinsko - lyžařský areál KKL - Rataje Pořadatelé: Josef

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Výsledková listina. Délka trati/ barva

Výsledková listina. Délka trati/ barva Výsledková listina Závod: Dne: Běh Vrchovinou 2013 22.9.2013 Benjamínky BENJAMÍNKY ročník 2008 a mladší Příjmení a jméno Délka trati/ barva 300 m / žlutá 10:00:00 1 2 Šenkeříková Lucie AK Kopřivnice 10:00:34

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion 1./8 Běh 1000m Běh 4x60m Běh 60m kategorie: Mladší žáci 1. Zoicas Daniel Gymnázium Svitavy 3:30,30 sec 398 21 2004 2. Jelínek Jonáš ZŠ Felberova Svitavy 3:32,00 sec 385 4 2002 3. Mauer Šimon Gymnázium

Více

Olympiády a další soutěže rok 2013/2014. Celostátní soutěţ - MATEMATICKÝ KLOKAN 2014, kategorie Cvrček

Olympiády a další soutěže rok 2013/2014. Celostátní soutěţ - MATEMATICKÝ KLOKAN 2014, kategorie Cvrček Olympiády a další soutěže rok 2013/2014 Celostátní soutěţ - MATEMATICKÝ KLOKAN 2014, kategorie Cvrček 1. místo Pavel Martínek Krajské kolo matematické olympiády kategorie C 1. místo Bureš Jan 8. místo

Více

Rozhovor s panem učitelem Kaššákem

Rozhovor s panem učitelem Kaššákem ročník : 2 číslo: 1 podzim: 2016 P r á z d n i n y u ž b o h u ž e l s k o n č i l y!! A m y v á s o p ě t v í t á m e v n a š í o b l í b e n é p o l e p š o v n ě. S v e l k ý m n a s a z e n í m a p

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. Obsah 1. Osecká laťka 2. Masopust 3. Školský pohár 4. Exkurze - Iveco 5. Projektový den IX. třídy 6. Projektový den 7. Den bez elektrického proudu

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Účast Kategorie Muži Ženy 1. 2.

Účast Kategorie Muži Ženy 1. 2. Celkový počet účastníků: 115 ( 66 z Dýšiny, 42 z Chrástu a 7 přespolní ) Počet soutěžících o putovní pohárek: 30 ( 18 z Dýšiny a 10 z Chrástu a 2 přespolní) Počet soutěžících o putovní pohár: 71 ( 36 z

Více

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM LYŽAŘSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko Datum: Místo závodu: Hlinsko - lyžařský areál KKL - Rataje Pořadatelé: Josef

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

TURNAJ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ U13 O ČESKOKRUMLOVSKÝ POHÁR

TURNAJ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ U13 O ČESKOKRUMLOVSKÝ POHÁR TURNAJ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ U13 O ČESKOKRUMLOVSKÝ POHÁR Český Krumlov 26.-27.5.2012 Skupina "B" 4 5 míče sety zápasy body pořadí 3 : 4 4 : 3 5 : 2 6 : 1 18 : 10 1 Severní Morava 6 : 8 8 : 7 10 : 5 13 :

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EA Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EA Hotelový resort SEN Žákyně starší 2001-2002 1 2 Hartmanová Barbora 2002 Endurance Lab Team, z.s. 18:47,76 2 6 Vyskočilová Iva 2001 SKI CLUB Brandýs n.l. 26:55,80 3 4 Kumstová Jana 2001 TJ Sokol Senohraby 28:21,07 TJ Sokol

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

2.kolo Č eské ligy mládež e Most 28.3.2004

2.kolo Č eské ligy mládež e Most 28.3.2004 1. 100 PP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Šuška Daniel 91 Liberec 0:54.63 636 50 2. Válek Libor 91 Most 0:56.33 586 46 3. Drašner Lukáš 92 Liberec 0:57.03 567 42 4. Olšar Jakub 91 Č.Lípa 0:57.20 562 39 Sojka

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

KATEGORIE DÍVKY 1. TŘÍDA

KATEGORIE DÍVKY 1. TŘÍDA KATEGORIE DÍVKY 1. TŘÍDA 1 ČIVRNÁ ELIŠKA ZŠ NÁM MÍRUVRCHLABÍ 3:27 15 2 MENOUŠKOVÁ TEREZA ZŠ NÁM MÍRUVRCHLABÍ 3:29 14 3 KŘÍŽOVÁ KRISTÝNKA ZŠ ŠPINDLERŮV MLÝN 4:12 13 4 MORÁVKOVÁ TEREZA ZŠ HORNÍ BRANNÁ 4:46

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Výsledková listina KBS v karate Název: III. ročník Velké ceny města Kdyně Datum konání: 14. listopadu 2015 Místo konání: Sportovní hala Masarykovy

Více