1. číslo. říjen ZŠ Pulická DOBRUŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. číslo. říjen 2010. ZŠ Pulická DOBRUŠKA"

Transkript

1 1. číslo říjen 2010 ZŠ Pulická DOBRUŠKA

2 Milí čtenáři! Naše třída vám přináší zbrusu nový časopis NEXT. Dalo nám dost práce shodnout se na jeho názvu. NEXT znamená DALŠÍ. Ale nezoufejte, nebude to jenom DALŠÍ nudný časopis. Redakce NEXT, sloţená z 12 profesionálních redaktorů, pro vás bude na naší škole hledat novinky, abyste se je dozvěděli jako první. Tento měsíc vám například přinášíme: Informace o projektu RUBIKON Zprávy z jednotlivých tříd Svatováclavské slavnosti Rozhovor s pí. Hlavsovou a s naší skvělou školnicí paní Dubnovou Změny ve škole Rozhovor s Bárou Hoffingerovou JSME NOVÍ, MODŘÍ, KRÁSNÍ A HLAVNĚ CHCEME BÝT ZAJÍMAVÍ!!! Sabina Hajdúchová TÉMA TOHOTO ČÍSLA Při tělesné výchově se běhá 60 m, patnáctistovka, skáče se do dálky a hází se míčkem. Pan učitel si zapisuje časy a metry. Kaţdým rokem se vybírají nejlepší sportovci tříd. Před koncem roku se koná olympiáda na fotbalovém hřišti. V den vysvědčení se výsledky této ankety vyhlásí a nejlepší vyhraje diplom a čepici nebo tričko. Zeptali jsme se pana ředitele: Kdo soutěţ vymyslel? Soutěţ jsem vymyslel já uţ ve školním roce Rozbíhala se ale příliš pomalu. Proč se soutěţ vymyslela? Protoţe mnozí ţáci na škole jsou líní, nemotorní a málo pohybliví. Soutěţ je má povzbudit k větší sportovní aktivitě, a to ve škole i mimo školu. Jak soutěţ probíhá? Kaţdý učitel TV má hodnotící tabulky různých výkonů ţáků, v hodinách TV předvedou ţáci svoji tělesnou zdatnost a učitelé je ohodnotí body. NEXT strana 2

3 Jak budou vyhlášeni nejlepší sportovci? Na základě získaných bodů během celého školního roku se vytvoří pořadí ve třídách, připočtou se body za účast a umístění v okresních nebo krajských kolech. Poslední den ve školním roce obdrţí nejzdatnější sportovci věcné ceny. Jejich jména budou umístěna na nástěnce tabule rekordů. Foto: nejlepší sportovci 2009/2010 Lenka Králíčková, Jan Michalík, Lukáš Kroupa, Sabina Hajdúchová, Martin Gábrle, Gábina Jašková Jaké byly výsledky v ostatních třídách? 2. A Anna Matoušková, Markéta Štaffová, Matěj Pultar 3. A Bára Hoffingerová, Matěj Radoch 4. A Tereza Kubečková, Filip Král 5. A Jan Hrdlička, Barbora Nývltová 6. A Daniel Frýda, Anita Melišová Lukáš Kaňa Na fotografii nejlepší sportovci Jan Hrdlička, Barbora Nývltová, Daniel Frýda a Anita Melišová Lukáš Kaňa NEXT strana 3

4 Redakce: Jak dlouho jste na této škole? A kolik je vám? 43 let. No už to bude šest let. Paní Dubnová Co vám na ní nejvíce vadí? Kteří? žáci? A jak se vám jezdí na traktoru? Takže seče vše krom našeho trávníku. Vadí mi ti žáci, kteří dělají na škole binec a nepořádek. Většinou 9.A asi (SMÍCH)No není to, jak jsem si to představovala, trávník nesmí být mokrý ani moc vysoký Je něco, co chcete vzkázat žákům? Chovejte se slušně, važte si školy, protože jinde taková není. Tomáš Kusko NEXT strana 4

5 (dokončení) Redakce: Co se vám líbí na této škole? Školnice: To, ţe se tu stále něco děje. Redakce: Co vše vlastně děláte? Školnice: Uklízím, sháním čistící prostředky, zařizuji opravy a sekám trávu. Redakce: Děláte nějaké sporty? Školnice: Ano, dělám turistiku, cyklistiku a lyţování. Goisová Změny na pozemku školy: O prázdninách se pozemek školy změnil. Přibyla tu odpalovací stěna, před kterou je nasypaný štěrk. Skládek dostal nový kabát a nové dveře. Před skládkem je postavená pergola, pod kterou se můţe sedět. Pískoviště má nové okraje ze šedého materiálu. Změny ve škole: Určitě jste si všichni všimli, ţe o ředitelském volnu nám na škole přibyla dole pod schody menší místnost, která se nazývá skládek. Text a foto: Pávová,Chmelíková NEXT strana 5

6 Redakce: Jak dlouho děláte na této škole? P. Hlavsová: Pracuji tu uţ od úplného začátku. Takţe teď to bude výročí. Redakce: Co učíte za předměty a jaké učíte nejraději? P. Hlavsová: Učím výtvarku a krouţky (vaření, keramiku), pracovní činnosti a nejraději učím asi tu výtvarku. NEXT strana 6 Redakce: Co se vám nelíbí na této škole? P. Hlavsová: Nelíbí se mi vulgarita a neslušné chování některých ţáků. Redakce: Proč jste zrovna učitelkou? P. Hlavsová: Vţdy jsem odpovídala, protoţe mám ráda děti, ale někdy o tom opravdu pochybuji. (smích) Redakce: Jste fanynka fotbalu nebo hokeje? P. Hlavsová: Kdyţ uţ si mám vybrat, tak radši hokej. Redakce: A komu fandíte? P. Hlavsová: Fandím tomu, kdo je právě někde vepředu, takţe zrovna teď bych řekla asi Pardubice. Redakce: Co byste vzkázala ţákům? P. Hlavsová: Mějte se všichni rádi a ať je na světě mír. Goisová, Kusko

7 AKTUÁLNĚ Od pátku se na náměstí F. L. Věka konaly Svatováclavské slavnosti. V pátek od 18:00 se konalo otevření zrekonstruovaného Šubertova náměstí, kde vystupovaly maţoretky ZŠ Fr. Kupky, poté následoval průvod druţiny sv. Václava od sokolovny. Byla jsem se podívat v pátek na Lauru a její tygry, tato rocková skupina pochází z Prahy. Další den jsme se šli podívat na jarmark, měli tam sice hodně věcí, já jsem si však nic nekoupila. Anna Hermanová Bohuţel nám jako kaţdý rok letní prázdniny skončily. Ale pro všechny snad dobře. Někdo přišel. Někdo odešel. Ptali jsme se vybraných ţáků ve třídách, jak trávili letošní prázdniny. Ţáci byli převáţně u prarodičů. Ptali jsme se také učitelů. Výsledky naší ankety: Tábor 54% Dovolená v ČR 51% Dovolená v zahraničí 62% Prázdniny u babičky a dědy 73% NEXT strana 7 Smaţík, Kroupa

8 V sedmé třídě si budete vybírat mezi FPR (fyzikální praktika) nebo MEV (mediální výchova). Proto jsem se rozhodla, ţe pro vás udělám rozhovory z obou předmětů. Z FPR jsem udělala rozhovor s Pavlem Ţďárkem a Andreou Konečnou a z MEV se Sabinou Hajdúchovou a se Zuzanou Koláčnou. 1. Proč sis to vybral/a? 1. A: Je tam zábavný učitel. P: Je tam dobrý učitel a baví mě to. 1. Z: Protoţe všichni říkali, ţe to je super. S: Nevím, určitě je to lepší neţ FPR. 2. A: Koukáme na CD nebo debatujeme. P: Koukáme na videa a budeme něco pitvat. 2. Co tam děláte? 3. Líbí se ti tam? 3. A: Jo, celkem jo. P. Jo, líbí, probíráme dobré věci. 2. Z: Píšeme články. S: Píšeme atd. 3. Z: Tak středně. S: Jde to. 4. Kam bys šel/a teď a proč? 4. A: Zůstala bych asi na FRP. P: Zůstal bych, kde jsem, myslím, ţe je to lepší a doporučuji to niţším ročníkům. NEXT strana 8 4. Z: Chtěla bych si zkusit FPR, ale nejspíš bych šla zase na MEV. S: Asi bych zůstala. Tereza Lukešová

9 Chtěli byste si zaloţit akvárium? Nevíte, jak na to? Série našich článků vám pomůţe, jak na to! Kdyţ si chceme zařídit akvárium, potřebujeme nádrţ. A kolik taková nádrţ stojí? Průměrná cena akvárií bez krytu do 100 litrů je Kč a s krytem jsou různé, závisí totiţ na značce. Ale jestli chcete znát ceny- máme pro vás adresu na internetu: a Na první adrese si můţete najít i ostatní přípravky, které potřebujete na zakládání akvária. Na druhé adrese najdete jenom nádrţe - obě dvě adresy jsou na jedné stránce. (Můţete si také pořídit skříňku pod akvárium). Dále také potřebujete písek nebo akvakamení, okrasné kameny, dekorace a teploměr. - Pozor! Při nákupu nádrţí dejte pozor, aby všechny stěny byly bez škrábanců a vzduchových bublinek. Přesvědčte se, ţe jsou stěny dobře slepeny. Na několika místech na nádrţ poklepejte, abyste případně přišli i na drobné prasklinky. (Podle kníţky akvárium) A na další pokračování se těšte v dalším čísle! Jánská NEXT strana 9

10 STÁLE SE NĚCO DĚJE S MATĚJEM MICHALÍKEM A KRISTÝNOU ŠMÍDOVOU Redakce: Kolik vás je ve třídě? Matěj: 6 holek a 12 kluků. Kristýna: Je nás 18 dětí. Redakce: Jaký předmět vás baví nejvíce? M: Matematika. K: To samé. Redakce: Je na vás paní učitelka hodná? M: Jo a hodně! K: Ano. Redakce: Jaké další aktivity máte mimo školu? M: Hraju florbal. K: Plavání. Redakce: Hrajete na nějaký hudební nástroj? M: Na flétnu. K: Nehraju na nic. Pávová, Chmelíková NEXT strana 10

11 ZPRÁVIČKY ZE 3.A Dne 5. října 2010 jsme byli na radnici. Poznávali jsme Dobrušku z větší blízkosti. Byl to nezapomenutelný den. Sára Ţabenská Dne 5. října jsme si vyšli na radnici. Cestou jsme zastavili u sochy sv. Vavřince a paní učitelka nám o něm vyprávěla. Na radnici jsme vyšlapali 77 schodů a od paní učitelky jsme se dozvěděli jména čtyř bran, které měla stará Dobruška neboli Leštno. Patrik Hajdúch NEXT strana 11

12 Jistě víte, ţe i letošní rok se konal sběr starého papíru. A i v letošním roce jsme dětem z 1. stupně, ale i dětem z 2. stupně rozdali papírky, kde bylo napsáno, ţe se koná opět sběr papíru, tak děti nosily a nosily, co jen mohly. Po odvezení starého papíru jsme udělali výsledky a tady je máme: Takţe nejprve půjdeme po jednotlivých třídách (seřazeno podle průměru na ţáka): Pořadí Třída Mnoţství Průměr na jednoho ţáka 1. místo 4.A 1954 kg 130,2 2. místo 3.A 604 kg 26,2 3. místo 2.A 656 kg 25,2 4. místo 7.A 398,5 kg 18,9 5. místo 5.A kg 14,6 6. místo 1.A 255 kg místo 6.A 76 kg 5 8. místo 8.A 80 kg 3,4 9. místo 9.A Dvořáková Anežka kg 2. Jakicová Klára 405 kg 3. Španiel Jan 355 kg 4. Kohoutek Ondřej 230 kg 5. Šrenk Vojtěch 155 kg 5. Štefanidesová Nikol 155 kg 6. Jouklová Veronika 141 kg 6. Suk Patrik 141 kg 7. Poul Richard 130 kg 8. Frýda Daniel 115 kg A teď tu máme umístěni jednotlivých ţáků. Sbírat se začala i víčka z PET lahví, můţete je odevzdávat paní Effenberkové ráno ve druţině. Ingrid Skalická NEXT strana 12

13 -Jak se ti líbí ve 4. A? Líbí. -Je na vás hodná pani učitelka? Ano (někdy). -Uţ máte nějaké známky? Ano. -Nezlobíte? Ano i ne. -Jak trávíte čas o přestávkách? Hrajeme dostihy a sázky. Jánská Ve dnech byl Týden knihoven, koná se to kaţdý rok, jsou tam různé akce pro děti a školy. Z naší školy tam chodí celý druhý stupeň. Kromě šesťáků, kteří jdou na setkání se spisovatelem Jiřím Machem. My, osmáci, jsme vyrazili dne Kdyţ jsme tam šli, dostali jsme pracovní papíry o poezii, které jsme museli vypracovat. Poté jsme si řekli správné odpovědi. Nakonec jsme měli chvilku na to, abychom si buď vybrali básničku do školy na recitování, nebo jsme si mohli prohlédnout knihovnu a něco si půjčit. Kdyţ jsme odcházeli, rozdávali nám záloţky do knih. Tereza Lukešová NEXT strana 13

14 Při pracovních činnostech ţák Tomáš Preclík řekl paní učitelce, ţe mají doma hodně dýní, a tak je přinesl do školy a paní učitelka je chtěla vydlabat. A tak ţáci 5. ročníku při výtvarné výchově se do výroby strašidelných dýní pustili. Kdyţ je vydlabali, dala se do kaţdé dýně svíčka, zhaslo se a svíčky se zapálily. Ţáci si svůj výrobek pochvalovali. V plánu mají, ţe si vyrobí UPÍŘÍ LUCERNU. Ţáci 5. ročníku byli také ve školní knihovně a rozhodli se besedovat o kníţkách. Lukáš Kaňa NEXT strana 14

15 V 6. A se hned na začátku září konal tzv. seznamovák. Zajímalo nás, jak to tam vše probíhalo, a proto jsme udělali rozhovor s jednou účastnicí - Terezou Kašparovou. Redakce: Tak, Terko, jak to tam vše probíhalo? Terka: No tak - hráli jsme hry a hlavně jsme se seznamovali. Redakce: Jak dlouho jste tam byli? Terka: Byli jsme tam 3 dny. Redakce: A kde jste byli? Terka: Byli jsme v Olešnici a tam jsme chodili všude moţně na výlety. Redakce: S kým jste tam byli? Terka: S panem Aloisem Ţďárkem a paní Boţenou Moravcovou. Redakce: Líbilo se vám tam? Terka: Jasně, bylo to super! NEXT strana 15 Goisová, Kusko

16 Škola hrou v 21. století. To je heslo ojedinělé hry, do které se rozhodla zapojit i naše škola. Rubikon vyuţívá zájmu dětí a to tou nejatraktivnější formou počítačovou hrou. S vyuţitím virtuální reality vzniká moderní, unikátní nástroj, který pomáhá motivovat a hlavně inspirovat děti k učení vůbec. Na naší škole bude projekt testovat 6. a 7. třída. Kaţdá třída bude mít svůj ostrov, na kterém budou ţáci spolupracovat a budou spolu muset vzájemně vyjít. Třídní učitelé budou na Rubikon ukládat všechny známky těţce vydobyté v klasické výuce, ale i poznámky a důtky. Za špatné známky míň peněz a míň moţností, za dobré známky hodně peněz a nové, dosud nepoznané moţnosti a výhody. Jeho chování a jednání společně s jeho aktivitou ovlivňuje přímo jeho postavu a tím ho motivuje k lepším výsledkům. Z naší školy byla na školení o Rubikonu také paní učitelka Hana Novotná, která nám pověděla mnoho podrobností o tomto unikátním projektu. Cíl projektu v kostce: Vytvořit program - nástroj pro učitele, který se bude více zaměřovat na zatím většinou zanedbávanou oblast rozvoje charakteru a osobnosti ţáků a který vyuţívá forem blízkých zájmům současných dětí, jako jsou počítačové hry, internet, internetová komunikace, a který tyto technologie vtáhne do výuky. Sabina Hajdúchová a Zuzana Koláčná Jako kaţdý rok je na školním WC bordel. Stalo se to v přízemí na chlapeckých záchodech. Hledal se viník, ale jako vţdy se nenašel. Kroupa NEXT strana 16

17 SPORT Přespolní běh okresní kolo v Solnici 30. září úspěšně reprezentovali naši školu druţstva chlapců i dívek v kategorii II. na přespolním běhu v Solnici. Dívky (Veronika Faitová 6. místo, Lenka Horčičková 10., Tereza Kubečková 12., Bára Hoffingerová a Petra Jakicová - 23.) skončily na celkovém 2. místě, chlapci (Tomáš Holanec 3., Jakub Fidra 8., Adam Jindra 21., Tomáš Preclík 27., Marek Matějů 30. a Jiří Čepela 31.) získali třetí místo. Tomáš Holanec vybojoval 3.místo z 45 účastníků. Nejlepšími závodníky z 2. stupně byli: třída - dívky: Bára Nývltová (8. z 31) - chlapci: Patrik Suk (19. z 39) třída - dívky: Bára Hojdekrová (16. z 35) - chlapci: Jan Michalík (19. z 55) NEXT strana 17

18 Cyklovýlet 13. října Osmá a devátá třída jela ve středu do Ratibořic na kolech. Přihlásilo se dohromady devatenáct ţáků, většina byli kluci, ale našly se i odváţné holky z osmé třídy. Kdyţ jsme přijeli do Ratibořic, šli jsme se podívat do zámku, kde se nám moc líbilo. Poté jsme se šli kouknout k Viktorčinu splavu a k mlýnu, kde jsme se nasvačili a vydali se na cestu domů. Cestou se stala menší nehoda, kdyţ paní učitelka píchla, ale jelikoţ jsme měli vybavení, podařilo se nám to spravit. Jinak všichni dojeli v pořádku domů bez nějakých váţných nehod. Výlet byl super aţ na to, ţe ráno byla trochu zima. Určitě bychom si to rádi zopakovali. Filip Umlauf NEXT strana 18

19 NA ZÁVĚR Toto číslo zahajuje pátý ročník pravidelného vydávání školního časopisu. Vţdy jej připravují ţáci osmé třídy, takţe s kaţdým číslem vlastně začínáme od začátku. Proto kaţdý rok měníme jeho název, naštěstí stále nacházíme dost slov s písmeny E a X písmeny, která všechny ročníky spojují. Letošní výběr byl náročný, nakonec zvítězil název NEXT, coţ znamená další. Chceme tím naznačit, ţe NEXT je sice první, ale zároveň i další z řady Nenašel jsi v tomto čísle to, co bys tu chtěl mít? Je to jednoduché: STAŇ SE DOPISOVATELEM NAŠEHO ČASOPISU NEXT! Pokud se u tebe ve třídě děje něco, co my přehlédneme, napiš o tom sám a příspěvek nám pošli. Můţeš vyuţít i patrona své třídy článek mu předej, nebo ho na akci upozorni, on uţ to ostatní zajistí. Starší ţáci se mohou obracet na kohokoli z redakce, popř. přímo na p. učitelku Poulovou. Patroni jednotlivých tříd - předávají časopisy předplatitelům - zjišťují informace ze tříd - spolupracují s třídní učitelkou 1.A Kristýna Pávová + Eliška Chmelíková 2.A Sabina Hajdúchová + Zuzka Koláčná 3.A Michal Smaţík + Lukáš Kroupa 4.A Petra Jánská + Veronika Fišerová 5.A Lukáš Kaňa + Tereza Lukešová + Anna Hermanová 6.A Natálie Goisová + Tomáš Kusko Sledujte také naši nástěnku v přízemí vedle sborovny! Poulová NEXT strana 19

20 Přinášíme vám informace z parlamentu. Tedy našeho školního. Půjde o nabídky zájezdů, nejnovější školní drby a mnoho dalšího. Nenechte si ujít tento jedinečný výlet do zákulisí naší milované školy. Čtěte tuto rubriku a řiďte se naším - a teď i vaším - parlamentním mottem: Točit se ve víru dění na naší škole je in! Lyţařský zájezd! Pokud jste ještě nebyli na lyţařském zájezdu s naší školou, můţete to napravit a to tak, ţe se nahlásíte paní učitelce Magdě Hlavsové, kterou po většinu času můţete najít ve školním klubu, a zaplatíte zálohu Kč. Pojede se do Orlického Záhoří (Černá Voda) od 23. do 28. ledna Zájezd do Itálie! Přihlášky si vyzvedávejte v klubovně u paní Hlavsové bude se konat v červnu 2011, stále se mohou zájemci hlásit! Turnaj v Ping pongu! Nejdříve hraje mladší kategorie, později se přidají starší a nejstarší. Vítězové obdrţí medaile a ţáci 2. stupně budou bojovat o Pohár ředitele školy (zatím se jej podařilo vybojovat pouze Romanu Tomkovi je třeba dostat se do finále podzimního i jarního turnaje). O korunu krále Václava! Kaţdý měsíc mohou ţáci 2. stupně odpovídat na kvízové otázky z naukových předmětů, 2. kolo (říjnové) bylo prodlouţeno aţ do 5.11., stále se ještě můţete zapojit pro vítěze jednotlivých kol budou malé sladké odměny, pro celkové vítěze pak velké a věcné! parlamentní zpravodajky Sabina Hajdúchová, Zuzana Koláčná NEXT 5. ročník školního časopisu ZŠ Dobruška, Pulická 378. Vydávají ţáci 8. ročníku při mediální výchově, 1. číslo vyšlo 21. října 2010 v nákladu 90 výtisků. Šéfredaktoři tohoto čísla: Sabina Hajdúchová, Lukáš Kaňa, Eliška Chmelíková Další členové redakce: Veronika Fišerová, Natálie Goisová, Anna Hermanová, Petra Jánská, Zuzana Koláčná, Lukáš Kroupa, Tomáš Kusko, Tereza Lukešová, Kristýna Pávová, Michal Smaţík. Internetová podoba časopisu na /casop.html NEXT strana 20

PATRONI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

PATRONI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Milí čtenáři, v novém školním roce přichází i nový časopis, který jsme nazvali Extrém. Vybírání bylo těžké. Měli jsme spoustu návrhů a některé se i docela povedly, ale po zvážení všech pro a proti vyhrál

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka)

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka) INZERCE Jednou z nových rubrik je inzerce. Máme dvě rubriky: Sháním a Nabízím. Na můj speciální e-mail inzerce.kovadlina@seznam.cz můžete posílat Vaše inzeráty, které následně zveřejníme v následujícím

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal:

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: 1 ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA 1006 ŠKOLÁČEK BŘEZEN 2015 4.ČÍSLO Nejdůležitější body: Jaká nebezpečí na vás číhají, když si neumyjete ruce? Předškoláci rádi poslouchají četbu Cesta do pravěku Naše školní knihovna

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník Kalvodova 360, Jeseník 790 03 www.zspll.cz

Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník Kalvodova 360, Jeseník 790 03 www.zspll.cz Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník Kalvodova 360, Jeseník 790 03 www.zspll.cz e-mail: reditel@zspll.cz 584 401 047//584 411 066 Adam Toman, 3.tř. 1. Základní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní školy v Dobrušce, Pulická ulice 378, Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy ( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb.ze dne 9. února 2005

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

VII. memoriál Miroslava Šianského 21. března 2015 Louny 224 závodníků z 23 klubů

VII. memoriál Miroslava Šianského 21. března 2015 Louny 224 závodníků z 23 klubů KATA VII. memoriál Miroslava Šianského března Louny závodníků z klubů žáci do 9 let - 8.+7.kyu Melich Luděk. Polák Josef. Pavel Matěj. Husák Jiří. Pracna Martin. Bednář Jan 7. Petr Jan 7. Fidler Jakub

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III Škola Číslo Škola Číslo Škola Číslo ZŠ Opatovice nad Labem 10 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 20 Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice, Do Nového 30 ZŠ Chrast 11

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

JAK ČESKO ZAČALO SPORTOVAT

JAK ČESKO ZAČALO SPORTOVAT ANEB STRUČNÁ HISTORIE PRVNÍHO ROČNÍKU OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE DUBEN ČERVEN 2014 2 JAK ČESKO ZAČALO SPORTOVAT České děti nesportují. Jejich fyzická zdatnost a pohybová všestrannost se zhoršuje, za posledních

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Obsah: Slovo ředitele školy, krouţky v naší škole, akce v uplynulém měsíci, ţákovská literární tvorba,

Obsah: Slovo ředitele školy, krouţky v naší škole, akce v uplynulém měsíci, ţákovská literární tvorba, ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 2 Obsah: Slovo ředitele školy, krouţky v naší škole, akce v uplynulém měsíci, ţákovská literární tvorba, ÚNOR 2008 1

Více

Cukr a bič. Protesty ve škole GARÁŽE ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY ZRUŠENÍ VÝLETU ZM 6

Cukr a bič. Protesty ve škole GARÁŽE ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY ZRUŠENÍ VÝLETU ZM 6 Cukr a bič Protesty ve škole B5 ZM 6 GARÁŽE ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY Školní areál je poměrně rozlehlý. Ke dvěma budovám školy patří hřiště na volejbal, dva venkovní pingpongové stoly a rozlehlá zahrada. Zahrada

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Školní časopis Pod lavicí Školní rok 2013/2014 Číslo12

Školní časopis Pod lavicí Školní rok 2013/2014 Číslo12 Školní časopis Pod lavicí Školní rok 2013/2014 Číslo12 Co nového? Barevný týden Nová redakce ROZHOVORY ANKETA ČTĚTE! 1 HODNOTA ÚSMĚVU Úsměv nestojí moc a vynáší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas Kategorie: M_6-7 čistý 7 Filip Kareš M6-7 Pk Příbram 00:40,4 00:00,0 1 01:32,2 01:32,2 1 02:12,6 1 Kategorie: Ž_6-7 čistý 2 Barbora Šindelářová Ž6-7 00:31,3 00:00,0 1 01:24,4 01:24,4 1 01:55,7 1 24 Karolína

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více