Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11. Popelec Liturgie jednoduchým, strhujícím způsobem. významu udílení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11. Popelec Liturgie jednoduchým, strhujícím způsobem. významu udílení"

Transkript

1 Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/ Popelec Liturgie jednoduchým, ale strhujícím způsobem uvádí do významu udílení popelce: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš; a proto se obrať a věř evangeliu. Modli se a pracuj Benedikt, patron Evropy měl životní motto: Ora et labora (modli se a pracuj). Tím realizuj svou lásku k Bohu Co je to vlastně sjednocení v modlitbě a práci s Bohem? Co je sjednocující element v životě člověka s Bohem? Je to svátost křtu. V tomto roce se zamýšlíme nad důležitostí této svátosti v životě člověka. Hlavní efekt křtu je přijetí Ducha svatého. Co se děje při bohoslužbách? Lidé se dovídají, že se nemají v pravdě bát přijmout svou velikost Božího dítěte. Jestli se něčím sjednocujeme s Bohem, tak Duchem svatým. Důležité v životě věřícího člověka je přijetí Ducha svatého. Už jste Boží děti, říká Ježíš, ale co přijde? Přijetí, to je neustálá připravenost. Duch svatý nás žene dopředu, dává nám vnuknutí k dobrému životu podle evangelních rad, ale přijetí Ducha svatého v konkrétním okamžiku, to je na mě Na jednotě s Bohem, s lidmi, v rodině, s přáteli je třeba pracovat neustále. Člověk potřebuje zakoušet jednotu. Bůh ke mně přichází ve své plnosti. Můj čin je animován tím samým duchem. Když zametám, hraji florbal, tenis, tančím zumbu, vařím, učím se, jsem v zaměstnání jdu do toho naplno. Dávám to nejlepší, čeho jsem schopen. Každá činnost je nabitá možností sjednotit se s Bohem. Ne nějakými výkřiky, ale tím, že dělám to, co právě dělám. Naplno. Stalo se v kriminále, řeholník po práci v kamenolomu uklízel, bachař se ho zeptal: Proč to děláš tak pořádně? On odpověděl: To co dělám, je můj život. o. Radek Odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla: Jak starý byl Adam, když zemřel? Správná odpověď zní: 930 let ( Gen 5:5) Správně odpovědělo neuvěřitelných třináct soutěžících! Ani jedna odpověď nebyla špatná!

2 - 2 - Seznamte se... Sv. Scholastika Narodila se roku 1384 v Římě bohatým rodičům. Při křtu dostala jméno Francesca Bussa de Leonori. Byla od dětství skromná, jemnocitná a velmi zbožná. Již v jedenácti letech byla rozhodnuta vstoupit do kláštera, ale rodiče ji přes její vůli ve třinácti letech provdali za bohatého velitele papežské stráže. Františka s manželem vytvořila šťastné manželství, ze kterého se narodily čtyři děti. Záhy po uzavření sňatku Františka těžce onemocněla a z této nemoci byla uzdravena za podivuhodných okolností, které Františka připisovala Božímu zásahu. Z vděčnosti za uzdravení se začala věnovat chudobným a nemajetným obyvatelům Říma. Postupně kolem sebe shromáždila mladé dívky a panny, které se také chtěly vytrvale věnovat službě potřebným. K tomu měly mnoho příležitostí, protože Řím byl v těchto dobách několikrát napaden cizími vojsky a vypleněn. Po smrti manžela a když její děti dospěly, věnovala se Františka svému dílu naplno. V domě Tor de Specchi v Římě vytvořila centrum pomoci a zde také přebývala s komunitou svých pomocnic. V tomto domě také po čtyřech letech vyčerpávající činnosti zemřela 9. března 1440, když byla nakažena přenosnou chorobou. Pohřbena byla v kostele Santa Maria Nuova, kde lze nalézt dnes její hrob. Kanonizována byla v roce 1608 papežem Pavlem V. V roce 1925 ji papež Pius XI. prohlásil za patronku automobilistů. -par- Zpoza vatikánských zdí Katolíků přibývá... Benediktu XVI. byla v sobotu 19. února představena vatikánská ročenka na rok Její redakce byla svěřena mons. Vittoriu Formentimu a prof. Enricovi Nenna z Centrální kanceláře statistiky Církve. Z ročenky vyplývají některá zajímavá data z loňského roku. Svatý otec během roku 2010 ustanovil 10 nových biskupských sídel, jeden apoštolský exarchát a jeden apoštolský vikariát. Jedna diecéze byla povýšena na metropolitní sídlo, dvě prelatury na diecézi a jedna apoštolská administrace na apoštolský vikariát. Data, která se týkají roku 2009, nabízejí pohled na vývoj v církevních okrscích na světě. Počet katolíků vzrostl mezi lety 2008 a 2009 o 15 milionů, tedy o 1,3 % - z 1 miliardy 166 milionů na 1 miliardu 181 milionů. O 1,3 % vzrostl ve stejných letech také počet biskupů na světě. V roce 2008 jich bylo 5002 a o rok později Nejdynamičtější je v tomto směru Afrika (1,8 %) nejméně naopak Asie (0, 8%). Počet kněží nadále roste již od roku Přibývá diecézních i řeholních kněží. Za posledních deset let jich je na celém světě o 1,34 % více. V roce 2000 bylo kněží a v roce 2009 celkem Počet kněží poklesl pouze v Evropě, na ostatních kontinentech čísla rostou. Přibylo také trvalých jáhnů a to o 2,5 %, z v roce 2008 na v roce Celkový pokles naopak zaznamenaly ženské řehole a to i přes to, že v Africe a Asii jejich počet roste. V roce 2009 byl počet sester oproti sestrám v roce Vzrostl také počet kandidátů kněžství (0,82 %) a to především Africe a Asii (2,39 % a 2,20 %). -int-

3 - 3 - Když stojíme před velkým rozhodnutím... Každý z nás se čas od času ocitne před nějakým těžkým rozhodnutím, před kterým není úniku a je třeba ho učinit. Může se někdy jednat o jednodušší rozhodnutí jako například: koupím si Škodovku nebo Mercedes? anebo také o rozhodnutí, které ovlivní celý nebo alespoň větší část našeho života. Co může být takovým rozhodnutím? Například volba co budu studovat nebo volba zaměstnání, také volba životního cíle čeho chci dosáhnout, kolik dětí a jaké bydlení Příkladů je nepřeberné množství a každý z nás má ty své. Jak se ale s takovým rozhodnutím poprat a kam jít, když všechno stojí na nás? Ano. Všichni čekáme, že zde bude napsáno: Odpověď je BŮH. Souhlasím i já, samozřejmě. Jsme všichni v rukou Božích, který nás na nich nese. Ale jak tomu vlastně porozumět? Zřejmě každý čtenář bude mít na tuto odpověď jiný názor, což je normální. Zde je napsán pouze pohled člověka, který před takovým rozhodnutí stojí. Když už jsme tváří v tvář před tím velkým krokem, který nasměruje náš život určitým způsobem, máme tendenci říkat: Ano, Bože, respektuji tě, ale moment, teď jsem před velkým krokem a musím se správně rozhodnout tak teď neruš. Stavíme se na úroveň někoho jiného, než ve skutečnosti jsme. Kdo jiný by nás měl poponést v takových chvílích než Bůh? Vždyť nás nese ve svých dlaních. Ale my se zmítáme a snažíme se proklouznout mu mezi prsty a užít si volného pádu z jeho dlaně. Ano, nakrátko zažijeme euforii volnosti, ale dole nás čeká tvrdé přistání. To nejtvrdší co může být. A to přeci nechce nikdo z nás. Právě ve chvílích, kdy je před námi důležitý krok, je třeba se více přitisknout k laskavé ruce Pána a pak žádné rozhodnutí, žádný krok nebude nic víc než jednoduchou záležitostí, lusknutí prstem. Důvěřovat! K tomu není co dodat. Důvěřovat Bohu! On ví co je pro nás dobré, ne my sami. Důvěřujme! A jak si to vysvětlit a převést do praxe? Jednoduše: Neodmítejme v těžkých chvílích Boha, ale hledejme ho. Snažme se být k němu blíže, svátostí smíření, eucharistií, slavením mše svaté, modlitbou, Jde jenom o to, neodmítat Boha tím, že nemám čas, teď se rozhoduji. Ale raději Pane, stojím před tebou v tísni a sám to nedokážu. Nechme se na Jeho dlaních nést. Nechme se na Jeho dlaních PŘENÉST přes cokoli. I ta nejhlubší propast, která před námi stojí je pro Něj jen to lusknutí prstem. Proužek: : Klečet před Pánem lze i ve stoje...

4 - 4 - Stigmata a stigmatizovaní Soutěž: Jak se projevila devátá egyptská rána? Odpovědi pište na: nebo , nezapomeňte se podepsat! Stigmata jsou v Církvi zvláštním fenoménem a občas se stává, že věřící neví přesně, o co vlastně běží. Proto se v následujících několika číslech Zrníčka budeme věnovat této problematice a také si přiblížíme života alespoň několika osob, které stigmata za svého života nosily. Stigmata se stala vizitkou zmrtvýchvstalého Ježíše Krista a jsou znamením toho, co Kristus vytrpěl během umučení a smrti na kříži. Jimi se Ježíš prokazuje apoštolům, že je to On (Jan 20,20). Řecké slovo stigma, lze přeložit do češtiny slovy znamení", vpálené znamení", případně stopy utrpení". Stigmata jsou tajemné krvavé rány na těle člověka podobné ranám ukřižovaného Ježíše Krista, které člověk obdrží nadpřirozeným způsobem. Stigmatizovaným osobám je takto udělena větší účast na Kristově utrpení, a proto také stigmatizace s sebou přináší velké bolesti a dočasné nebo i trvalé krvácení ze stigmatických ran. Stigmata nemusí být přímo fyzickými ranami, ale také duševním stavem, ve kterém člověk trpí s Kristem a ztotožňuje se s ním a jeho utrpením. V tomto případě samozřejmě na těle trpícího stigmatizovaného člověka není nic vidět. Například sv. Kateřina Sienská mohla pozorovat svá stigmata pouze sama, jak čteme v jejích spisech. Stigmata jsou darem Ježíšovým, který je svěřuje lidem, jež se mu zcela odevzdali. Je to služba Kristova Církvi, kterou Církev potřebuje v jednotlivém momentu své historie. Je to prorocké znamení, volání, překvapující pravda, schopná lidem připomenout to, co je podstatné: totiž to, že cílem našeho života není země samotná, ale nebe, do něhož nám otevřel přístup Boží Syn svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Je třeba připomenout, že stigmata jsou především duchovním znamením utrpení Krista Pána, nikoliv historickým dokladem utrpěných ran. Je to proto, že ve skutečnosti se odsouzenci ke smrti ukřižováním nepřibíjeli ke kříži v dlaních, ale v zápěstí. Pokud by byl odsouzenec přibit v dlani, váha jeho těla by způsobila roztržení dlaně a odsouzenec by z kříže spadl. Také bližší pohled na Turínské plátno ukazuje, že tělo otištěné v tomto plátnu bylo ukřižováno přibitím za zapěstí, nikoliv za dlaně. Stigmata na dlaních jsou odrazem tedy především odrazem duchovního rozměru Kristova utrpení a nikoliv toho, jak byl skutečně Ježíš Kristus ukřižován. Počínaje Františkem z Assisi a pokračujíce dále dějinami směrem k současnosti bylo včetně novodobých osobností, jako je svatý Padre Pio z Pietrelciny, celkem asi dvě stě padesát až tři sta jednotlivců s pravými stigmaty. Jen málo z nich však mělo všech pět ran Kristových, často se jednalo jen o některé rány Kristovy. Část těchto osob, přibližně kolem šedesáti, byla Církví prohlášena za svaté či blahoslavené. Církev nikdy nevydala žádné neomylné prohlášení o jejich jednotlivých vlastnících. Přesto u mnoha osob, které na svém těle stigmata nosily, musíme po pečlivém zkoumání připustit, že nejsou přirozeným úkazem,a že tedy podcházejí z nadpřirozené sféry.

5 - 5 - Lovíme na internetu Bible Co se stane, jestliže zadáme do vyhledávače slovo bible a necháme vyhledat české zdroje obsahující toto slovo? Možná budete překvapení, ale najdete několik českých překladů Bible ke čtení online. Uvedeme alespoň některé z nich. Na jednoduché adrese: najdete tzv. Kralickou bibli. Jednoduché a přehledné rozhraní vede přímo ke kapitole, kterou chcete číst. Další adresa :http://online.bible21.cz/ vás zavede k nejnovějšímu překladu Bible a to k překladu známém jako Bible 21, tj. Bible pro 21. století. I zde najdete jednoduchou úvodní stránku, navíc doplněnou vyhledávacím polem. Na adrese: najdete vlastně ve skutečnosti studijní nástroj, pomáhající se v Bibli lépe orientovat. Je k dispozici i mobilní verze, což je jistě v dnešním věku příjemné zjištění Takže: stačí začít! -par- Stojí za (ne)pozornost... Občanská neposlušnost vůči nespravedlivým zákonům je žádoucí... Dědictví encykliky Rerum novarum je živé. Všichni, kdo se angažují v sociální službě církve, mají psát jeho nové stránky, aplikovat zásady katolického sociálního učení do stále nových kontextů, řekl ve Washingtonu předseda Papežské rady Iustitia et Pax kard. Peter Turkson. Šéf vatikánského úřadu pro Spravedlnost a mír zahájil setkání amerických církevních institucí angažovaných v sociální pastoraci. Čtyřdenního setkání se účastní více než 300 zástupců katolických institucí. Africký kardinál upozornil na trvalost zásad, kterými se už 120 let řídí Církev ve své sociální nauce a na rychle se měnící situaci ve světě. Od katolíků to vyžaduje velkou citlivost a kreativitu, řekl kard. Turkson. Na aktuální problémy reagovaly sociální encykliky dalších papežů, jako Caritas in veritate, ve které Benedikt XVI. mluví o globaziliaci a hospodářské krizi. Vatikánský host ve svém vystoupení podal také další příklad rychlé reakce na nové sociální problémy. Připomněl kard. Rogera Mahonyho z Los Angeles, který v roce 2006 vyzval k občanské neposlušnosti vůči nespravedlivému zákonu o přistěhovalcích. Jeho postoj měl odezvu v celých Spojených Státech a vedl ke změnám v sociální sféře, uvedl předseda zmíněné papežské rady. Papežská rada Iustitia et Pax monitoruje problémy současného světa, se zvláštním zaměřením na dodržování lidských práv a hledá možnosti řešení. Pracuje na mnoha svých projektech, jako je například monitorování a potírání obchodu s lidmi, sledování hospodářské a ekonomické prosperity národů a států, monitoring minoritních skupin obyvatelstva, dodržování základních lidských práv a svobod ve světě a mnoho dalších obdobných aktivit.

6 - 6 - Pouť na blahořečení papeže To, že bude blahořečen papež Jan Pavel II, už zřejmě není pro nikoho tajemstvím. A protože jde o událost opravdu mimořádnou - poslední papež byl blahořečen před více než sto lety - koná se pod záštitou naší diecéze pouť do Říma na tuto slavnost. Odjíždí se na týden, aby bylo dost času na prohlídku města Říma a Vatikánu, ubytování s polopenzí je doslova pár metrů od Vatikánu a cena velice příjemná. Zájem o tuto příležitost bude zřejmě hodně velký a tak, pokud byste se chtěli účastnit, neváhejte a kontaktujte jáhna P. Ramíka. Detaily najdete na vývěsce u obou kostelů. Vizitace V pátek provedl otec biskup František vizitaci naší farnosti. Navštívil při ní Obecní úřad v Bašce a setkal se se starostkou obce paní Irenou Babicovou a místostarostou RNDr. Martinem Čajánkem Ph.D. Také navštívil bašťanskou školu, kde se setkal se žáky, ředitelkou školy a učitelským sborem. Závěr vizitace patřil mši svaté ve skalickém kostele, po níž biskup odpovídal na dotazy farníků. Myslím, že z vizitace odešel otec biskup s těmi nejlepšími pocity. Záběr z návštěvy Obecního úřadu v Bašce Postničky... Během postní doby se objeví v našich kostelích tzv. postničky. O co vlastně jde? Jsou to papírové pokladničky, které si mohou rodiny vzít z kostela domů. Do nich bude možné během celé postní doby ukládat drobné částky v hodnotě požitků, které si člověk či celá rodina v rámci postní doby dokáže odepřít. Na konci postní doby přinesou věřící své postničky do kostela a shromážděná almužna bude poskytnuta jako pomoc konkrétním lidem ve farnosti nebo prostřednictvím Charity jako podpora některého z jejích projektů. Postní almužna je dobrovolná aktivita jednotlivých věřících, která nemá být další sbírkou, ale formou prohloubení prožívání postní doby. A co postničkách řekl náš biskup? Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme zříci něčeho pro nás příjemného ve prospěch druhých. Ke staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Popelec v katedrále Postní doba začíná Popeleční středou, která se letos bude slavit 9. března. Právě tento den bude otec biskup slavit ve své katedrále slavnostní mši svatou, při níž bude udělovat popelec věřícím. Další příležitostí, kdy je možné se setkat s diecézním biskupem při liturgii, je liturgie Zeleného čtvrtku (letos 21. dubna), je Missa chrismatis, při níž se nejen světí posvátné oleje, používané během následujícího roku, ale také se při ní shromažďují všichni kněží diecéze se svým biskupem, aby vyjádřili bratrské společenství se svým pastýřem. Svou účastí můžeme toto společenství nejen obohatit, ale i rozšířit. Jste všichni srdečně zváni.

7 Bohoslužby v Bašce 03/ neděle v mezidobí Za + Alfonse Fišera, bratra a rodiče z obou stran 9.3. Popeleční středa Za + Josefa a Boženu Bjolkovy a rodiče z obou stran pátek Za + Emilii Cycoňovou a + z rodiny Jana Chromiaka neděle postní Za + Emila Kořeného, manželku a rodiče z obou stran středa 8.00 Za živou a + rodinu Pernickou Pátek Za + Annu Válkovou a manžela neděle postní Za + Františku Kavkovou, manžela, syna a snachu středa 8.00 Růžencová pátek Za živou a + rodinu Smejovou neděle postní (změna času) Za + Josefa Bjolka a manželku Středa svatého týdne 8.00 Za + Jana Bělicu, manželku, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č pátek v měsíci Za + Jaroslava Velkého a rodiče sobota v měsíci 8.00 Volná intence neděle postní Za + Žofii a Jana Janečkovy a syna Václava 6.4. středa 8.00 Za + Františka Šebestu, manželku a děti pátek Za + Bohuslava Kavku a rodiče z obou stran neděle postní (změna času) Děkovná mše sv. za Janu Koloničnou Informace: V měsíci únoru 2011 byla mimořádná sbírka na velké opravy ve farnosti a vybralo se při ní Kč. (Sk. 4700, Ba. 4200). Pán Bůh zaplať všem. Následující velká sbírka na opravy se bude konat v neděli

8 Bohoslužby ve Skalici 03/ neděle v mezidobí 8.30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Ladislava, Jana, Stanislava, Bedřicha, vnuky Stanislava a Karla a duše v očistci 7.3. úterý Volná intence 8.3. Popeleční středa S prosbou o dary Ducha svatého, Pomoc Panny Marie a pomoc při zlepšení vztahů v rodině čtvrtek Volná intence neděle postní 8.30 Za + Barboru Mičkovou, jejího manžela, dceru Kateřinu, syny Jana a Pavla úterý Za + Marii Žižkovou, manžela Viktora a syna Vladimíra Čtvrtek Za + Josefa Lišku a manželku neděle postní 8.30 Za + Františka Mikoláše úterý Za Josefa Kuboně čtvrtek Volná intence pátek Za Věru Macurovou o dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie neděle postní (změna času) 8.30 Za + Františka Mikoláše a rodiče úterý Volná intence čtvrtek Volná intence Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č pátek Za rodinu Gřundělovou a Novákovou neděle postní 8.30 Za + rodinu Bilíkovou a Josefa Poláška 5.4. úterý Za + Bohumíra Moškoře a manželku Anežku 7.4. čtvrtek Za + Libuši a Bohuslava Bezručovy neděle postní 8.30 Za + Marii Zubkovou, manžela Oldřicha a zemřelé z obou rodin Římskokatolická farnost Skalice u F-M, Skalice č. 91, , Frýdek Místek 10. Administrátor farnosti: P. Mgr. Radek Drobisz, tel..: , Online na: Určeno pro vlastní potřebu farnosti. Náklad 250ks. Neprodejné. Registrační značka MK ČR E Náklady na jeden výtisk: 5,-Kč Obsah: redakční tým, šéfredaktor: P. Mgr. Radek Drobisz, redakce: Design: Dominik Ramík, DTP: Pavel Ramík Sazba: MS Publisher, Times New Roman a Bookman OldStyle Uzávěrka příštího čísla:

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku

Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/14-1 - Bůh a já... Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. * Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku

Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku VELIKONOCE Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. (sv. Jan Pavel II.) 04/15-1 - Nebojte

Více

Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku

Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 02/14-1 - 11. února je památka Panny Marie Lurdské Modlitba k Panně Marii, Snoubence Ducha svatého Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, daruj nám lásku svého neposkvrněného

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Závěrečné prohlášení Boží slovo zdroj smíření, spravedlnosti a míru I. Kontext sedmého plenárního zasedání

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

S čím bych se rád podělil, je můj vztah k charitě a mé chápání charitního díla v církvi.

S čím bych se rád podělil, je můj vztah k charitě a mé chápání charitního díla v církvi. Nemusíme se bát, že by Charita byla bez práce Slavnostní řeč k oslavám 20. výročí založení DCH Litoměřice, kostel Všech svatých, Litoměřice, 23. září 2011, 11.00 hodin Vážení přátelé, milí hosté, sešli

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku

Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 01/13-1 - Katechismus obsahuje věci nové i staré (srov. Mt 13, 52), protože víra je vždy táž a zároveň je zdrojem stále nového světla. Aby odpověděl na tento dvojí

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Jak se připravit na slavení velikonočního tajemství?

Jak se připravit na slavení velikonočního tajemství? Jak se připravit na slavení velikonočního tajemství? Opět se nám blíží postní doba, a proto Vás možná tak jako mě napadly otázky: Čím můžu naplnit těchto čtyřicet dní? V čem pro mě může být smysl postní

Více