Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11. Popelec Liturgie jednoduchým, strhujícím způsobem. významu udílení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11. Popelec Liturgie jednoduchým, strhujícím způsobem. významu udílení"

Transkript

1 Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/ Popelec Liturgie jednoduchým, ale strhujícím způsobem uvádí do významu udílení popelce: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš; a proto se obrať a věř evangeliu. Modli se a pracuj Benedikt, patron Evropy měl životní motto: Ora et labora (modli se a pracuj). Tím realizuj svou lásku k Bohu Co je to vlastně sjednocení v modlitbě a práci s Bohem? Co je sjednocující element v životě člověka s Bohem? Je to svátost křtu. V tomto roce se zamýšlíme nad důležitostí této svátosti v životě člověka. Hlavní efekt křtu je přijetí Ducha svatého. Co se děje při bohoslužbách? Lidé se dovídají, že se nemají v pravdě bát přijmout svou velikost Božího dítěte. Jestli se něčím sjednocujeme s Bohem, tak Duchem svatým. Důležité v životě věřícího člověka je přijetí Ducha svatého. Už jste Boží děti, říká Ježíš, ale co přijde? Přijetí, to je neustálá připravenost. Duch svatý nás žene dopředu, dává nám vnuknutí k dobrému životu podle evangelních rad, ale přijetí Ducha svatého v konkrétním okamžiku, to je na mě Na jednotě s Bohem, s lidmi, v rodině, s přáteli je třeba pracovat neustále. Člověk potřebuje zakoušet jednotu. Bůh ke mně přichází ve své plnosti. Můj čin je animován tím samým duchem. Když zametám, hraji florbal, tenis, tančím zumbu, vařím, učím se, jsem v zaměstnání jdu do toho naplno. Dávám to nejlepší, čeho jsem schopen. Každá činnost je nabitá možností sjednotit se s Bohem. Ne nějakými výkřiky, ale tím, že dělám to, co právě dělám. Naplno. Stalo se v kriminále, řeholník po práci v kamenolomu uklízel, bachař se ho zeptal: Proč to děláš tak pořádně? On odpověděl: To co dělám, je můj život. o. Radek Odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla: Jak starý byl Adam, když zemřel? Správná odpověď zní: 930 let ( Gen 5:5) Správně odpovědělo neuvěřitelných třináct soutěžících! Ani jedna odpověď nebyla špatná!

2 - 2 - Seznamte se... Sv. Scholastika Narodila se roku 1384 v Římě bohatým rodičům. Při křtu dostala jméno Francesca Bussa de Leonori. Byla od dětství skromná, jemnocitná a velmi zbožná. Již v jedenácti letech byla rozhodnuta vstoupit do kláštera, ale rodiče ji přes její vůli ve třinácti letech provdali za bohatého velitele papežské stráže. Františka s manželem vytvořila šťastné manželství, ze kterého se narodily čtyři děti. Záhy po uzavření sňatku Františka těžce onemocněla a z této nemoci byla uzdravena za podivuhodných okolností, které Františka připisovala Božímu zásahu. Z vděčnosti za uzdravení se začala věnovat chudobným a nemajetným obyvatelům Říma. Postupně kolem sebe shromáždila mladé dívky a panny, které se také chtěly vytrvale věnovat službě potřebným. K tomu měly mnoho příležitostí, protože Řím byl v těchto dobách několikrát napaden cizími vojsky a vypleněn. Po smrti manžela a když její děti dospěly, věnovala se Františka svému dílu naplno. V domě Tor de Specchi v Římě vytvořila centrum pomoci a zde také přebývala s komunitou svých pomocnic. V tomto domě také po čtyřech letech vyčerpávající činnosti zemřela 9. března 1440, když byla nakažena přenosnou chorobou. Pohřbena byla v kostele Santa Maria Nuova, kde lze nalézt dnes její hrob. Kanonizována byla v roce 1608 papežem Pavlem V. V roce 1925 ji papež Pius XI. prohlásil za patronku automobilistů. -par- Zpoza vatikánských zdí Katolíků přibývá... Benediktu XVI. byla v sobotu 19. února představena vatikánská ročenka na rok Její redakce byla svěřena mons. Vittoriu Formentimu a prof. Enricovi Nenna z Centrální kanceláře statistiky Církve. Z ročenky vyplývají některá zajímavá data z loňského roku. Svatý otec během roku 2010 ustanovil 10 nových biskupských sídel, jeden apoštolský exarchát a jeden apoštolský vikariát. Jedna diecéze byla povýšena na metropolitní sídlo, dvě prelatury na diecézi a jedna apoštolská administrace na apoštolský vikariát. Data, která se týkají roku 2009, nabízejí pohled na vývoj v církevních okrscích na světě. Počet katolíků vzrostl mezi lety 2008 a 2009 o 15 milionů, tedy o 1,3 % - z 1 miliardy 166 milionů na 1 miliardu 181 milionů. O 1,3 % vzrostl ve stejných letech také počet biskupů na světě. V roce 2008 jich bylo 5002 a o rok později Nejdynamičtější je v tomto směru Afrika (1,8 %) nejméně naopak Asie (0, 8%). Počet kněží nadále roste již od roku Přibývá diecézních i řeholních kněží. Za posledních deset let jich je na celém světě o 1,34 % více. V roce 2000 bylo kněží a v roce 2009 celkem Počet kněží poklesl pouze v Evropě, na ostatních kontinentech čísla rostou. Přibylo také trvalých jáhnů a to o 2,5 %, z v roce 2008 na v roce Celkový pokles naopak zaznamenaly ženské řehole a to i přes to, že v Africe a Asii jejich počet roste. V roce 2009 byl počet sester oproti sestrám v roce Vzrostl také počet kandidátů kněžství (0,82 %) a to především Africe a Asii (2,39 % a 2,20 %). -int-

3 - 3 - Když stojíme před velkým rozhodnutím... Každý z nás se čas od času ocitne před nějakým těžkým rozhodnutím, před kterým není úniku a je třeba ho učinit. Může se někdy jednat o jednodušší rozhodnutí jako například: koupím si Škodovku nebo Mercedes? anebo také o rozhodnutí, které ovlivní celý nebo alespoň větší část našeho života. Co může být takovým rozhodnutím? Například volba co budu studovat nebo volba zaměstnání, také volba životního cíle čeho chci dosáhnout, kolik dětí a jaké bydlení Příkladů je nepřeberné množství a každý z nás má ty své. Jak se ale s takovým rozhodnutím poprat a kam jít, když všechno stojí na nás? Ano. Všichni čekáme, že zde bude napsáno: Odpověď je BŮH. Souhlasím i já, samozřejmě. Jsme všichni v rukou Božích, který nás na nich nese. Ale jak tomu vlastně porozumět? Zřejmě každý čtenář bude mít na tuto odpověď jiný názor, což je normální. Zde je napsán pouze pohled člověka, který před takovým rozhodnutí stojí. Když už jsme tváří v tvář před tím velkým krokem, který nasměruje náš život určitým způsobem, máme tendenci říkat: Ano, Bože, respektuji tě, ale moment, teď jsem před velkým krokem a musím se správně rozhodnout tak teď neruš. Stavíme se na úroveň někoho jiného, než ve skutečnosti jsme. Kdo jiný by nás měl poponést v takových chvílích než Bůh? Vždyť nás nese ve svých dlaních. Ale my se zmítáme a snažíme se proklouznout mu mezi prsty a užít si volného pádu z jeho dlaně. Ano, nakrátko zažijeme euforii volnosti, ale dole nás čeká tvrdé přistání. To nejtvrdší co může být. A to přeci nechce nikdo z nás. Právě ve chvílích, kdy je před námi důležitý krok, je třeba se více přitisknout k laskavé ruce Pána a pak žádné rozhodnutí, žádný krok nebude nic víc než jednoduchou záležitostí, lusknutí prstem. Důvěřovat! K tomu není co dodat. Důvěřovat Bohu! On ví co je pro nás dobré, ne my sami. Důvěřujme! A jak si to vysvětlit a převést do praxe? Jednoduše: Neodmítejme v těžkých chvílích Boha, ale hledejme ho. Snažme se být k němu blíže, svátostí smíření, eucharistií, slavením mše svaté, modlitbou, Jde jenom o to, neodmítat Boha tím, že nemám čas, teď se rozhoduji. Ale raději Pane, stojím před tebou v tísni a sám to nedokážu. Nechme se na Jeho dlaních nést. Nechme se na Jeho dlaních PŘENÉST přes cokoli. I ta nejhlubší propast, která před námi stojí je pro Něj jen to lusknutí prstem. Proužek: : Klečet před Pánem lze i ve stoje...

4 - 4 - Stigmata a stigmatizovaní Soutěž: Jak se projevila devátá egyptská rána? Odpovědi pište na: nebo , nezapomeňte se podepsat! Stigmata jsou v Církvi zvláštním fenoménem a občas se stává, že věřící neví přesně, o co vlastně běží. Proto se v následujících několika číslech Zrníčka budeme věnovat této problematice a také si přiblížíme života alespoň několika osob, které stigmata za svého života nosily. Stigmata se stala vizitkou zmrtvýchvstalého Ježíše Krista a jsou znamením toho, co Kristus vytrpěl během umučení a smrti na kříži. Jimi se Ježíš prokazuje apoštolům, že je to On (Jan 20,20). Řecké slovo stigma, lze přeložit do češtiny slovy znamení", vpálené znamení", případně stopy utrpení". Stigmata jsou tajemné krvavé rány na těle člověka podobné ranám ukřižovaného Ježíše Krista, které člověk obdrží nadpřirozeným způsobem. Stigmatizovaným osobám je takto udělena větší účast na Kristově utrpení, a proto také stigmatizace s sebou přináší velké bolesti a dočasné nebo i trvalé krvácení ze stigmatických ran. Stigmata nemusí být přímo fyzickými ranami, ale také duševním stavem, ve kterém člověk trpí s Kristem a ztotožňuje se s ním a jeho utrpením. V tomto případě samozřejmě na těle trpícího stigmatizovaného člověka není nic vidět. Například sv. Kateřina Sienská mohla pozorovat svá stigmata pouze sama, jak čteme v jejích spisech. Stigmata jsou darem Ježíšovým, který je svěřuje lidem, jež se mu zcela odevzdali. Je to služba Kristova Církvi, kterou Církev potřebuje v jednotlivém momentu své historie. Je to prorocké znamení, volání, překvapující pravda, schopná lidem připomenout to, co je podstatné: totiž to, že cílem našeho života není země samotná, ale nebe, do něhož nám otevřel přístup Boží Syn svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Je třeba připomenout, že stigmata jsou především duchovním znamením utrpení Krista Pána, nikoliv historickým dokladem utrpěných ran. Je to proto, že ve skutečnosti se odsouzenci ke smrti ukřižováním nepřibíjeli ke kříži v dlaních, ale v zápěstí. Pokud by byl odsouzenec přibit v dlani, váha jeho těla by způsobila roztržení dlaně a odsouzenec by z kříže spadl. Také bližší pohled na Turínské plátno ukazuje, že tělo otištěné v tomto plátnu bylo ukřižováno přibitím za zapěstí, nikoliv za dlaně. Stigmata na dlaních jsou odrazem tedy především odrazem duchovního rozměru Kristova utrpení a nikoliv toho, jak byl skutečně Ježíš Kristus ukřižován. Počínaje Františkem z Assisi a pokračujíce dále dějinami směrem k současnosti bylo včetně novodobých osobností, jako je svatý Padre Pio z Pietrelciny, celkem asi dvě stě padesát až tři sta jednotlivců s pravými stigmaty. Jen málo z nich však mělo všech pět ran Kristových, často se jednalo jen o některé rány Kristovy. Část těchto osob, přibližně kolem šedesáti, byla Církví prohlášena za svaté či blahoslavené. Církev nikdy nevydala žádné neomylné prohlášení o jejich jednotlivých vlastnících. Přesto u mnoha osob, které na svém těle stigmata nosily, musíme po pečlivém zkoumání připustit, že nejsou přirozeným úkazem,a že tedy podcházejí z nadpřirozené sféry.

5 - 5 - Lovíme na internetu Bible Co se stane, jestliže zadáme do vyhledávače slovo bible a necháme vyhledat české zdroje obsahující toto slovo? Možná budete překvapení, ale najdete několik českých překladů Bible ke čtení online. Uvedeme alespoň některé z nich. Na jednoduché adrese: najdete tzv. Kralickou bibli. Jednoduché a přehledné rozhraní vede přímo ke kapitole, kterou chcete číst. Další adresa :http://online.bible21.cz/ vás zavede k nejnovějšímu překladu Bible a to k překladu známém jako Bible 21, tj. Bible pro 21. století. I zde najdete jednoduchou úvodní stránku, navíc doplněnou vyhledávacím polem. Na adrese: najdete vlastně ve skutečnosti studijní nástroj, pomáhající se v Bibli lépe orientovat. Je k dispozici i mobilní verze, což je jistě v dnešním věku příjemné zjištění Takže: stačí začít! -par- Stojí za (ne)pozornost... Občanská neposlušnost vůči nespravedlivým zákonům je žádoucí... Dědictví encykliky Rerum novarum je živé. Všichni, kdo se angažují v sociální službě církve, mají psát jeho nové stránky, aplikovat zásady katolického sociálního učení do stále nových kontextů, řekl ve Washingtonu předseda Papežské rady Iustitia et Pax kard. Peter Turkson. Šéf vatikánského úřadu pro Spravedlnost a mír zahájil setkání amerických církevních institucí angažovaných v sociální pastoraci. Čtyřdenního setkání se účastní více než 300 zástupců katolických institucí. Africký kardinál upozornil na trvalost zásad, kterými se už 120 let řídí Církev ve své sociální nauce a na rychle se měnící situaci ve světě. Od katolíků to vyžaduje velkou citlivost a kreativitu, řekl kard. Turkson. Na aktuální problémy reagovaly sociální encykliky dalších papežů, jako Caritas in veritate, ve které Benedikt XVI. mluví o globaziliaci a hospodářské krizi. Vatikánský host ve svém vystoupení podal také další příklad rychlé reakce na nové sociální problémy. Připomněl kard. Rogera Mahonyho z Los Angeles, který v roce 2006 vyzval k občanské neposlušnosti vůči nespravedlivému zákonu o přistěhovalcích. Jeho postoj měl odezvu v celých Spojených Státech a vedl ke změnám v sociální sféře, uvedl předseda zmíněné papežské rady. Papežská rada Iustitia et Pax monitoruje problémy současného světa, se zvláštním zaměřením na dodržování lidských práv a hledá možnosti řešení. Pracuje na mnoha svých projektech, jako je například monitorování a potírání obchodu s lidmi, sledování hospodářské a ekonomické prosperity národů a států, monitoring minoritních skupin obyvatelstva, dodržování základních lidských práv a svobod ve světě a mnoho dalších obdobných aktivit.

6 - 6 - Pouť na blahořečení papeže To, že bude blahořečen papež Jan Pavel II, už zřejmě není pro nikoho tajemstvím. A protože jde o událost opravdu mimořádnou - poslední papež byl blahořečen před více než sto lety - koná se pod záštitou naší diecéze pouť do Říma na tuto slavnost. Odjíždí se na týden, aby bylo dost času na prohlídku města Říma a Vatikánu, ubytování s polopenzí je doslova pár metrů od Vatikánu a cena velice příjemná. Zájem o tuto příležitost bude zřejmě hodně velký a tak, pokud byste se chtěli účastnit, neváhejte a kontaktujte jáhna P. Ramíka. Detaily najdete na vývěsce u obou kostelů. Vizitace V pátek provedl otec biskup František vizitaci naší farnosti. Navštívil při ní Obecní úřad v Bašce a setkal se se starostkou obce paní Irenou Babicovou a místostarostou RNDr. Martinem Čajánkem Ph.D. Také navštívil bašťanskou školu, kde se setkal se žáky, ředitelkou školy a učitelským sborem. Závěr vizitace patřil mši svaté ve skalickém kostele, po níž biskup odpovídal na dotazy farníků. Myslím, že z vizitace odešel otec biskup s těmi nejlepšími pocity. Záběr z návštěvy Obecního úřadu v Bašce Postničky... Během postní doby se objeví v našich kostelích tzv. postničky. O co vlastně jde? Jsou to papírové pokladničky, které si mohou rodiny vzít z kostela domů. Do nich bude možné během celé postní doby ukládat drobné částky v hodnotě požitků, které si člověk či celá rodina v rámci postní doby dokáže odepřít. Na konci postní doby přinesou věřící své postničky do kostela a shromážděná almužna bude poskytnuta jako pomoc konkrétním lidem ve farnosti nebo prostřednictvím Charity jako podpora některého z jejích projektů. Postní almužna je dobrovolná aktivita jednotlivých věřících, která nemá být další sbírkou, ale formou prohloubení prožívání postní doby. A co postničkách řekl náš biskup? Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme zříci něčeho pro nás příjemného ve prospěch druhých. Ke staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Popelec v katedrále Postní doba začíná Popeleční středou, která se letos bude slavit 9. března. Právě tento den bude otec biskup slavit ve své katedrále slavnostní mši svatou, při níž bude udělovat popelec věřícím. Další příležitostí, kdy je možné se setkat s diecézním biskupem při liturgii, je liturgie Zeleného čtvrtku (letos 21. dubna), je Missa chrismatis, při níž se nejen světí posvátné oleje, používané během následujícího roku, ale také se při ní shromažďují všichni kněží diecéze se svým biskupem, aby vyjádřili bratrské společenství se svým pastýřem. Svou účastí můžeme toto společenství nejen obohatit, ale i rozšířit. Jste všichni srdečně zváni.

7 Bohoslužby v Bašce 03/ neděle v mezidobí Za + Alfonse Fišera, bratra a rodiče z obou stran 9.3. Popeleční středa Za + Josefa a Boženu Bjolkovy a rodiče z obou stran pátek Za + Emilii Cycoňovou a + z rodiny Jana Chromiaka neděle postní Za + Emila Kořeného, manželku a rodiče z obou stran středa 8.00 Za živou a + rodinu Pernickou Pátek Za + Annu Válkovou a manžela neděle postní Za + Františku Kavkovou, manžela, syna a snachu středa 8.00 Růžencová pátek Za živou a + rodinu Smejovou neděle postní (změna času) Za + Josefa Bjolka a manželku Středa svatého týdne 8.00 Za + Jana Bělicu, manželku, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č pátek v měsíci Za + Jaroslava Velkého a rodiče sobota v měsíci 8.00 Volná intence neděle postní Za + Žofii a Jana Janečkovy a syna Václava 6.4. středa 8.00 Za + Františka Šebestu, manželku a děti pátek Za + Bohuslava Kavku a rodiče z obou stran neděle postní (změna času) Děkovná mše sv. za Janu Koloničnou Informace: V měsíci únoru 2011 byla mimořádná sbírka na velké opravy ve farnosti a vybralo se při ní Kč. (Sk. 4700, Ba. 4200). Pán Bůh zaplať všem. Následující velká sbírka na opravy se bude konat v neděli

8 Bohoslužby ve Skalici 03/ neděle v mezidobí 8.30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Ladislava, Jana, Stanislava, Bedřicha, vnuky Stanislava a Karla a duše v očistci 7.3. úterý Volná intence 8.3. Popeleční středa S prosbou o dary Ducha svatého, Pomoc Panny Marie a pomoc při zlepšení vztahů v rodině čtvrtek Volná intence neděle postní 8.30 Za + Barboru Mičkovou, jejího manžela, dceru Kateřinu, syny Jana a Pavla úterý Za + Marii Žižkovou, manžela Viktora a syna Vladimíra Čtvrtek Za + Josefa Lišku a manželku neděle postní 8.30 Za + Františka Mikoláše úterý Za Josefa Kuboně čtvrtek Volná intence pátek Za Věru Macurovou o dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie neděle postní (změna času) 8.30 Za + Františka Mikoláše a rodiče úterý Volná intence čtvrtek Volná intence Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č pátek Za rodinu Gřundělovou a Novákovou neděle postní 8.30 Za + rodinu Bilíkovou a Josefa Poláška 5.4. úterý Za + Bohumíra Moškoře a manželku Anežku 7.4. čtvrtek Za + Libuši a Bohuslava Bezručovy neděle postní 8.30 Za + Marii Zubkovou, manžela Oldřicha a zemřelé z obou rodin Římskokatolická farnost Skalice u F-M, Skalice č. 91, , Frýdek Místek 10. Administrátor farnosti: P. Mgr. Radek Drobisz, tel..: , Online na: Určeno pro vlastní potřebu farnosti. Náklad 250ks. Neprodejné. Registrační značka MK ČR E Náklady na jeden výtisk: 5,-Kč Obsah: redakční tým, šéfredaktor: P. Mgr. Radek Drobisz, redakce: Design: Dominik Ramík, DTP: Pavel Ramík Sazba: MS Publisher, Times New Roman a Bookman OldStyle Uzávěrka příštího čísla:

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc?

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Prosinec 12 2013 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Vánoce jsou zatíženy všelijakými dudlajdá, purpurami na plotně, po-roce-vánocemi zpívejte přátelé,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč D O T E K Březen 2015 Informace pro farnost Vlašim Náklady na tištěné číslo 8 Kč Sám se vzdálil, padl na kolena a modlil se: Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více