Služební cesta , Německo Historické zahrady a parky Bavorska a Saska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služební cesta 16. 20.8.2010, Německo Historické zahrady a parky Bavorska a Saska"

Transkript

1 Služební cesta , Německo Historické zahrady a parky Bavorska a Saska

2 Wörlitz Rousseauův ostrov, analogie ostrova s hrobem filozofa v parku Ermenonville ve Francii

3 Wörlitz - Oranžerie v zemědělské krajině /ferme ornée/, v západní části parku

4 Wörlitz Floratempl, zasazený do krajinářských lemů západní části parku

5 Wörlitz Partie s Růžovým ostrovem ve Worlitzském moři, největší vodní ploše parku

6 Wörlitz Zámecká klasicistní vila v pohledu od Wolfova mostu

7 Wörlitz Romantický Gotický dům v okrasné partii parku Schoss Garten, využívaný od svého založení jako muzeum a knihovna

8 Wörlitz Bílý mostek na Wolfově kanálu, který je jedním z mnoha kanálů v parku

9 Wörlitz - Diana na jednom z mnoha travnatých palouků parku. Kontrast bílé barvy skulptury se zelení porostů je použit ve dvojici s nedalekým Bílým mostem

10 Wörlitz Antikizující centrála Venušin chrám, umístěná v závěru Labské hráze Ta byla navršena při severní hranici parku jako protipovodňová bariéra Z hráze se otevírají pohledy do samotné polabské krajiny i do vlastních partií parku

11 Wörlitz Jezero Malý Waloch s Bílým mostem při pohledu z hráze

12 Wörlitz Průhled na zámek z Labské hráze přes Velký palouk

13 Wörlitz - Monument, tyčící se na Labské hrázi nad vodní plochou Malého Wallochu

14 Wörlitz Zlatá urna na břehu Wolfova kanálu, zasazená do charakteristického rondelu sloupovitých topolů

15 Wörlitz Pohled přes hladinu Wörlitzkého moře na komplex zámecké architektury, zasazené v mohutných porostech Schlochs Garten

16 Wörlitz Amaliin ostrov s grottou na jezeře Velký Waloch

17 Wörlitz Pantheon s grottou, situovaný na břehu Velkého Walochu Umístěna je zde sbírka originálů antických soch

18 Zemědělská krajina východníčásti parku, která byla pojata, tak jako krajina na západním okraji parku jako tzv. okrasný statek. V pozadí věž kostela Svatého Petra

19 Wörlitz Socha Venuše z bílého mramoru na břehu jezera Wörlitz See

20 Wörlitz Klasicistní budova zámku se střešním vyhlídkovým pavilonem

21 Wörlitz Vesuv, zřícenina s kráterem umělé sopky na ostrově Stein

22 Wörlitz Nymhaeum při pohledu ze zámecké zahrady

23 Wörlitz Zámecká budova s předsazeným portikem a monumentálním vstupním schodištěm, jejíž předpolí tvoří parterový trávník palouku Grose Wiese

24 Wörlitz Záliv jezera Wörlitz See s Frederikovým klenutým mostkem

25 Wörlitz Záliv jezera Wörlitz See s přístavem gondol, rámovaný porosty zámecké zahrady. V lince vegetace vyniká vertikála kostela Svatého Petra.

26 Wörlitz Pergola s budovou biblioteky

27 Wörlitz Elysejské pole v Neumarks garten v západní části parku.

28 Wörlitz Elipsa uměle založeného Rousseauova ostrova s antickou vázou

29 Schlossgarten Oranienbaum Plán zahrady, založené na konci 18. století rody Orange Nassau a Anthal - Dessau

30 Schlossgarten Oranienbaum Zámecká budova ze 17. století s čestným dvorem

31 Schlossgarten Oranienbaum zahradní průčelí barokně klasicistního zámku

32 Schlossgarten Oranienbaum zahradní parter barokní zahrady s přenosnou tvarovanou zelení

33 Schlossgarten Oranienbaum Okrasný bazén s fontánkou na hlavní ose zahrady, v pozadí hmota původních barokních bosketů, dnes pojatá jako volně rostoucí lesnatá partie

34 Schlossgarten Oranienbaum Vodní kanály holandského typu, lemující parterovou plochu zahrady

35 Schlossgarten Oranienbaum hlavní osa v lesnatéčásti zahrady s doprovodným lemem rododendronů a borovic, které pronikají do barokní zahrady v souvislosti s krajinářskými vlivy v 19. a 20. století

36 Schlossgarten Oranienbaum Oranžerie z 18. století, nejdelší ve střední Evropě

37 Schlossgarten Oranienbaum Angločínská zahrada z přelomu 18. a 19. století, jedna z prvních orientálních zahrad v Evropě

38 Schlossgarten Oranienbaum Angločínská zahrada z přelomu 18. a 19. století, jedna z prvních orientálních zahrad v Evropě

39 Poloostrov Pauch, Goitzsche jedna z největších ploch landartové architektury

40 Pouch umělé haldy evokující bývalou industriální krajinu povrchového dolu

41 Pouch Agora, amfiteátr v centru landartového areálu

42 Pouch zatopený povrchový lom je dnes využívanou rekreační vodní plochou

43 Pouch postindustriální krajinu s nově založenými loukami a lesními útvary doprovázejí místy harmonické výtvarné prvky

44 Eremitage Barokní zahrada klasicistního typu ze 17. a 18. století, založená rodem Brandenburg Bayreuth, rozšířená později o krajinářskou část

45 Eremitage Vodní parter před Novým zámkem, jehož fasáda je zdobená zlatem a mozaikami jako evokace slunečního chrámu

46 Eremitage Triton obklopený delfíny ve vodním parteru před Novým zámkem

47

48 Nový zámek mozaiky a zlacení na křídlech budovy

49 Eremitage partie s vodním kanálem v jižní polovině parku

50 Eremitage květinový parter před Starým zámkem

51 Eremitage Kaskády pod Starým zámkem v severní polovině parku

52 Eremitage Kaskády pod Starým zámkem v severní polovině parku

53 Eremitage Kaskády pod Starým zámkem v severní polovině parku

54 Eremitage Dolní grotta, Neréovna nesená delfíny a mořskými koňmi

55 Eremitage Dolní grotta, expresivní sochařská výzdoba koruny grotty znázorňující vodní božstva a vodní nestvůry

56 Eremitage Dolní grotta, čelo arkád a bazénu s putti jedoucími na mořských koních

57 Eremitage Šnekový kopec s Čínským pavilonem

58 ss Zámecký park v Bayreuthu byl založen rodem Bayreuth v 18. století. Barokně klasicistní kompozice parku pracuje se soustavou podélných os lemovaných alejemi a s ústřední osou parteru a vodního kanálu.

59 Zámecký kanál je ozvláštněn řadou ostrovů s polopostavami tritonů a mořských koní nakloněných v neobvyklých pozicích nad vodní hladinu.

60 Kanál s ostrovy obklopují vzrostlé krajinářské partie, které vytvářejí vodní scenérii polostinný přírodní rámec.

61 Překvapivé jsou ostrovy porostlé hustou vegetací s ojedinělými skulpturami mořských ořů.

62 Podélné osy parku jsou řazeny v těsné návaznosti, vzhledem k malé šířce parku. Doplňuje je víceřadý alejový systém, který vytváří zajímavé perspektivní iluze.

63

64

65 Originály barokních soch z parku Bayereuth jsou umístěny v bývalé zámecké oranžerii. V detailu zde vynikne práce barokních sochařů s anatomickou i rozměrovou nadsázkou postav i zvířat.

66 Prostory zámeckého zahradnictví jsou využity k záhonové přehlídce sortimentu trvalek a letniček využívaných pro zámeckou zahradu, nechybí ani tradiční ovocný sad.

67 Zámecký park Fantazie založil rod Würtenbergů. Parkové úpravy dokladují na jednom místě vývoj zahradního umění od 17. do 19. století, a proto je součástí zámecké expozice i Muzeum zahradního umění.

68 Krajinářské partie jsou založeny převážně na autochtonních listnatých druzích seskupených kolem rozsáhlých travnatých ploch se solitérami prostorově působivých dřevin.

69 Zvláštností parku jsou romantické skalnaté partie rozmístěné promyšleně na svazích mělkého údolí krajinářské části parku.

70 Náznakově obnovená spirála v barokní části parku, zarámovaná kaskádou s Neptunovou fontánou.

71 Oprava barokní kaskády s využitím současných možností izolace.

72 Zahradní průčelí klasicistního zámku Fanatazie umístěné na horizontu rozlehlého údolí parku. Záhony terasy jsou osázeny mozaikově v kombinaci žlutolistých pelargonií a nestařce.

73 Pohled se zahradní terasy zámku fantazie do údolí parku s rozměrným jezerem.

74 Zahradní úpravy v místěčestného dvora bývalého barokního zámku s prvky klasicismu a eklektismu v sochařské i vegetační složce.

75 Labyrint východně od zámku je důkazem kontinuity barokního základu zahrady zámku Fantazie až do současnosti.

76 Centrální prostor labyrintu parku Fantazie s paprsčitým systémem zelených chodeb.

77 Hrad Zwernitz s podhradím, kde je v současnosti umístěna turistická kavárna.

78 Barokní parter u hradu Zwernitz vytvořený před romantickou (záměrně neomítanou) barokní rotundou, která je vstupním objektem do lesoparku Sanspariel.

79 Jeden z prvních krajinářských romantických parků Sanspariel, založený hraběnkou Vilemínou z Bayeruth v roce 1744, pro který byl využit komplex Švýcarsko Veldenstenerského lesa.

80 Na dobové rytině je dokladováno využití bizarních výchozů skal parku v přirozených i uměle inscenovaných seskupeních.

81 Přírodní kamenné divadlo lesoparku Sanspariel, využívající přirozený převis k umístění hlediště.

82 Diváci v hledišti přírodního divadla.

83 Uměle zbudované skalní jeviště přírodního barokního divadla Sanspariel

84 Skála jako výtvarný objekt na jedné z otevřených ploch parku Sanspariel.

85 Zahradní fronta královské rezidence Würzburg upoutá barokně klasicistní fasádou sestavenou z polygonálního pavilonu a protáhlých křídel.

86 Několik teras na hlavní ose zahrady zámku Würzburg kompozičně spojují kruhové motivy inscenované cestní sítě.

87 Nejnižší parterová část před zámkem rámují rabatové květinové záhony v pestrém dobovém osázení, mobilní zeleň, tvarovaná zelená loubí a aleje.

88 Významnou součástí parteru jsou velkoplošné záhony stromkových i záhonových růží.

89 Lemy parterů tvoří mimo již uvedené vegetační prvky řady tvarovaných záhonů s topiary, linky střihaných živých plotů a aleje ovocných stromů (Morus alba)

90 Schodiště spojující terasy na jednotlivých bastionech barokního opevnění jsou zdobeny řadou nanologií, okrasných váz i alegorických postav.

91

92

93 Na schodištích je významná série soch potulných zpěváčků, obchodníčků a žebráků.

94 Bosketováčást zahrady Würzburg se sousoším únosu Persefony, zarámovaným mohutnými kužely tvarovaných jehličnanů.

95 V tisových lemech této části jsou příhodně rozmístěna lesní božstva jako například Pan, hrající na šalmaj nebo Faun hrající na flétnu.

96

97

98 Průchod z bosketovéčásti zahrady do zahrady s otevřenými terasami zámku Würzburg střeží dvojice pohodových lvů s putti.

99 Městský park Englishgarten byl založen v Mnichově jako jeden z prvních veřejných parků v Evropě již v první polovině 19. století známým zahradním architektem Fridrichem Ludwigem von Skellem.

100 Park je charakteristický zapojenými prostorotvornými skupinami listnatých stromů přirozeného habitu.

101 Velice příjemné jsou rozsáhlé pobytové trávníky intenzivně využívané mnichovany i turisty.

102 Mottem parku Englishgarten je antický chrámek Monopteros situovaný na umělé terénní vyvýšenině.

103 Jako všechny veřejné parky z tohoto období nechybí parku v Mnichově rozsáhlé jezero s ostrovy a zálivy, sloužící nejen k sjednocení partií parku, ale i k rekreaci nejširších vrstev.

104 Na travnatých pláních parku v Mnichově jsou provozovány spontánně četné míčové hry.

105 Obvodové, převážně listnaté lemy parku Englishgarten, vytvářejí zelenou podestu panoramatu staveb historického jádra Mnichova.

106 Jednou z atrakcí parku je stavba pagody z období chionaserií, sloužící jako rozhledna a místo zahradní restaurace parku.

107 Mnichované i turisté si v restauraci pochutnávají na mnichovských specialitách.

108 Parkk Englishgarten je protkán řadou přirozených potoků i umělých kanálů, jejichž prudký spád přispívá k typickému koloritu parku.

109 Některé partie bystřin parku vybízejí k živelným produkcím vodních sportů.

110

111 Hradní formální zahrada Hofgarten s rotundou na parteru bezprostředně sousedí s Englishgarten v Mnichově.

112 Zámek Veitshöchheim, letní biskupské sídlo, obklopené barokní a rokokovou zahradou, známou unikátní sochařskou výzdobou Johanna Wolfganga Auvera, Ferdinanda Tietze, sochaře českého původu a Johana Petera Wagnera.

113 Zahrada je známa bizarními zvířecími pohádkovými i loveckými motivy.

114

115 Slavný je i cyklus hrajících si puti na balustrádě zámecké terasy.

116 Vchod do samotné zahrady zámku Veitshöchheim střeží sfingy s roztomilým barokním dekorem.

117 Pravidelnáčást parku je protkána řadou alejí, k zajímavostem patří smrková alej, která bývá v podobných formacích neobvyklá.

118

119 Pravidelná bosketováčást parku Veitshöchheim je rozčleněna na řadu rokokových kabinetů s rozličnou ikonografickou náplní.

120 Cyklus tancujících dětských postav v jednom z kabinetů parku Veitshöchheim.

121

122 Soustava altánků s motivy tropického ovoce a turecké architektury v dalších kabinetech.

123 Kabinet s motivem rytmizovaných tvarovaných vegetačních dílců uspořádaných v soustředných obrazcích.

124 V řadě kabinetů zahrady Veitshöchheim jsou zvířecí sousoší znázorňující příběhy z bajek.

125 Jedna z podélných os parku Veitshöchheim, zakončená grottou s pavilonem.

126 Grotta je inscenovaná jako miniaturní zoologická zahrada se skulpturami bizarních exotických zvířat.

127

128 Detaily chované zvířeny.

129 Nejpůsobivější částí zahrady Veitshöchheim je vodní parter ve formě obřího okrasného bazénu, v jehož středu je zpodobněna bájná hora Parnas se zde sídlícími božstvy.

130 Procházkový okruh podél vodního parteru umožňuje zajímavé pohledy na architekturu samotného biskupského sídla Veitshöchheim.

131 Plošná část před oranžerií zámku Ansbach.

132 Oranžerie zámecké rezidence Ansbach, vybudovaná stranou vlastního sídla v 18. století, byla za války zničena a znovu vysázena jako reminiscence ve formě barokní francouzské zahrady.

133 Nově založená bosketová pole zahrady Ansbach

134 Hlavní osa parku lemovaná alejemi s vloženým travnatým pásem tzv. tapis vert.

135 Aleje zahrady Ansbach vložené do travnatých parterů s různou intenzitou sečení, která vytváří zajímavé barevnostní efekty.

136 Pomník markraběti Freiherru von Benkerdorffovi, jednomu ze zakladatelů rezidence Ansbach.

137 Botanická zahrada založená r na paměť bylinné zahrady botanika Leonarda Fuchse, který zde působil v 16. století, před moderní oranžerií. Významná je sortimentem celé škály opadavých i stálezelených keřů, štěpovaných v korunce za účelem docílení stromkového tvaru, sortimentem starších odrůd růží i pestrým sortimentem trvalek.

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

Lednicko-valtický areál jedinečný prostor zahradní a krajinářské architektury

Lednicko-valtický areál jedinečný prostor zahradní a krajinářské architektury 143 PŘEMYSL KREJČIŘÍK, ALENA SALAŠOVÁ Lednicko-valtický areál jedinečný prostor zahradní a krajinářské architektury P. Krejčiřík, A. Salašová: The Lednice-Valtice Complex the Unique Garden and Landscape

Více

KRAJINÁŘSKÁ TVORBA 18. A 19. STOLETÍ A VLIVY OBRÁŽEJÍCÍ SE NA KOMPOZICÍCH PARKŮ V ČERVENÉM DVOŘE A NA HLUBOKÉ Jan Hendrych Fakulta architektury ČVUT, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

Kultivace lesů, oddělení země od vody, efektivita Neolitická revoluce, hradiště 11. století Přemyslovci panské hrady, románské kostely, kláštery,

Kultivace lesů, oddělení země od vody, efektivita Neolitická revoluce, hradiště 11. století Přemyslovci panské hrady, románské kostely, kláštery, Kultivace lesů, oddělení země od vody, efektivita Neolitická revoluce, hradiště 11. století Přemyslovci panské hrady, románské kostely, kláštery, osady zemědělců, obchodní cesty, obhospodařovaná půda Vrcholný

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

Zámecký park Neplachovice

Zámecký park Neplachovice Zámecký park Neplachovice popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý. Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná,

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2015 klienti a obchodní partneři, milí přátelé, touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za projevenou důvěru a využi našich služeb v roce 2014. CK

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014

REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ SRPEN 2014 REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ K O N C E P T SRPEN 2014 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. PODKLADY...3 3. ÚVOD...3 4. INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY HISTORIE ŘEŠENÉHO

Více