Grantová příručka pro žadatele o grant

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantová příručka pro žadatele o grant"

Transkript

1 Grantová příručka pro žadatele o grant Strana 1 z 15

2 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius Principy grantového řízení Informace pro žadatele Obecná pravidla pro nahrávání žádostí a příloh do systému grantového řízení Nadace Sirius Postup pro registraci uchazeče v systému grantového řízení Nadace Sirius Postup pro založení žádosti (vyplnění formuláře žádosti) v systému grantového řízení Nadace Sirius a nahrání dokumentu žádosti a ostatních příloh pro 1. kolo Postup pro nahrání dokumentu žádosti a ostatních příloh pro 2. kolo v systému grantového řízení Nadace Sirius Strana 2 z 15

3 1 Hlavní zásady Nadace Sirius Nejlepší zájem dítěte Nadace Sirius pomáhá dětem, které neměly v životě štěstí. Jak těm, jejichž rodina se ocitla v problémové situaci, tak i těm, které mají zdravotní postižení. Nadace Sirius při své činnosti vychází ze zásad obsažených v Úmluvě o právech dítěte. Systematická a preventivní opatření Nadace Sirius směřuje své úsilí k nalezení a realizaci účelných opatření, která povedou k pozitivním a trvalým změnám v systému pomoci rodinám a dětem. Cílem je zabránit výskytu situací, které dítě ohrožují, nebo je eliminovat, a pokud již problém nastal, použít nejlepší postupy a nástroje, které dítěti pomůžou. Spolupráce a sdílení Nadace Sirius při své práci využívá české i mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe, spolupracuje s předními odborníky. Za nezbytný předpoklad úspěšné realizace svých cílů pokládá sdílení poznatků a spolupráci všech zúčastněných. Pomáhat je přirozené Nadace Sirius vnímá pomoc a dárcovství jako samozřejmý lidský postoj. Dárce není motivován snahou zviditelnit se, jeho rozhodnutí o pomoci není založeno na citovém ovlivňování. Strana 3 z 15

4 2 Principy grantového řízení Analýza problematiky Nadace Sirius vyhlašuje témata grantového řízení na základě odborné analýzy situace v oblasti pomoci znevýhodněným dětem. Soustředí se na hledání řešení problémů s ohledem na jejich závažnost a současný stav řešení. Rozdělujeme 100 % poskytnutých darů Náklady spojené s chodem Nadace Sirius hradí její zakladatelé, proto mohou být veškeré dary rozděleny mezi projekty vybrané v grantovém řízení. Transparentní grantové řízení Grantové řízení je postaveno na principech transparentnosti. Všem účastníkům řízení jsou poskytovány ve stejný čas shodné, srozumitelné a jednoduše přístupné informace. Důraz na prevenci a efektivní řešení Je navazována spolupráce s organizacemi, které se zaměřují na účelná a účinná řešení s důrazem na prevenci a eliminaci problému. Zároveň Nadace Sirius usiluje o trvalou změnu v dané oblasti. Podpora osvědčených postupů Nadace Sirius podporuje organizace v používání moderní metodiky a postupů, které se osvědčily v naší či zahraniční praxi. Nabízí podporu také zcela jedinečným projektům. Aktivní role dárce Nadace Sirius poskytuje nejen finanční, ale i manažerskou podporu projektům. Ke spolupracujícím organizacím přistupuje jako k rovnocenným partnerům. Grantování Nadace Sirius se řídí Grantovými pravidly a Statutem Nadace Sirius. Strana 4 z 15

5 3 Informace pro žadatele 3.1 Obecná pravidla pro nahrávání žádostí a příloh do systému grantového řízení Nadace Sirius K účasti v grantovém řízení je nutné se registrovat v termínu udanému v grantové výzvě v systému pro grantová řízení Nadace Sirius viz 3.2. Postup pro registraci žadatele v systému grantového řízení Nadace Sirius. Každému žadateli bude em zasláno oznámení o úspěšné registraci. Žádosti o grant budou podávány prostřednictvím elektronického vkládání žádostí a příloh do systému pro grantová řízení Nadace Sirius, viz 3.3. Postup pro založení žádosti (vyplnění hlavičky žádosti) a nahrání dokumentu žádosti a ostatních příloh pro 1. kolo a viz 3.4. Postup pro nahrání dokumentu žádosti a ostatních příloh pro 2. kolo. Žadatelé mají přístup ke svým žádostem a mohou nahrávat soubory do termínu uzávěrky udanému v grantové výzvě. Je nezbytné, aby žadatel nahrával soubory do správných podsložek žádosti dle kontrolního seznamu. Upozornění: Nahrané soubory nelze odstranit. Všechny nahrávané soubory musí být ve formátu Word, Excel nebo PDF a musí být naformátovány pro tisk. Názvy souborů musí obsahovat jméno žadatele (i zkrácené) a odpovídat následujícímu formátování: Původní název souboru FORMULAR_ZADOST_2015_KOLO1 FORMULAR_ROZPOCET_2015_KOLO1 FORMULAR_HARMONOGRAM_2015_KOLO1 Vkládaný název souboru za žadatele Jmenozadatele_ZADOST_2015_KOLO1 Jmenozadatele_ROZPOCET_2015_KOLO1 Jmenozadatele_HARMONOGRAM_2015_KOLO1 Názvy nahrávaných souborů nesmí obsahovat diakritiku, mezery a tečky. Povolenými znaky jsou malá a velká písmena, podtržítko (_) a pomlčka (-). Příklady dobrého a špatného názvu souboru: Špatný název souboru Zápis z jednání předsednictva Výroční zpráva za rok 2010 Příloha č. 3 Rozpočet projektu Správný název souboru Zapis-z-jednani-predsednictva_ Vyrocni-zprava-za-rok-2010 Priloha-3_Rozpocet-projektu Strana 5 z 15

6 3.2 Postup pro registraci žadatele v systému grantového řízení Nadace Sirius 1. Registrace do systému grantového řízení Nadace Sirius probíhá na https://granty.nadacesirius.cz/. Obrazovka níže. Žadatel klikne v obrazovce Přihlášení na záložku Registrace (bez přihlášení). 2. Žadatel v obrazovce Registrace níže vyplní formulář registrace a vyplněnou registraci odešle pomocí tlačítka odeslat. Strana 6 z 15

7 3. Po odeslání registrace se žadateli objeví tato obrazovka. 4. Do pěti pracovních dnů žadatel obdrží o úspěšné registraci s odkazem na generování hesla. Po kliknutí na tento odkaz se mu objeví obrazovka níže. Žadatel vyplní svůj registrovaný a klikne na tlačítko Zaslat nové heslo. Aplikace žadateli na registrovaný zašle heslo a tím končí registrační proces. Strana 7 z 15

8 Strana 8 z 15

9 3.3 Postup pro založení žádosti (vyplnění hlavičky žádosti) v systému grantového řízení Nadace Sirius a nahrání dokumentu žádosti a ostatních příloh pro 1. kolo 1. Pomocí u a zaslaného hesla se žadatel přihlásí do systému grantového řízení Nadace Sirius na internetové stránce https://granty.nadacesirius.cz/. 2. Po přihlášení se žadateli objeví tato obrazovka Informace pro uchazeče. Žadatel pokračuje kliknutím na záložku Žádosti a dále zvolí podsložku Založení žádosti. 3. Žadatel založí žádost tím, že vyplní formulář žádosti a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat. Strana 9 z 15

10 4. Po odeslání se mu objeví obrazovka Uchazečem podané žádosti, kde je uvedeno číslo žádosti a název projektu. Žadatel dále pokračuje kliknutím na odkaz knihovna (zakroužkovaný). 5. Po kliknutí na odkaz knihovna se žadateli objeví obrazovka Výpis zvoleného adresáře složka Žádost 1. kolo". Strana 10 z 15

11 6. Kliknutím na složku Žádost 1. kolo se žadateli objeví podsložky žádosti, do kterých žadatel nahrává žádost, přílohy a další dokumenty dle kontrolního seznamu. Upozornění: nahrané dokumenty již není možné odstranit. 7. Je nutné, aby žadatel nahrál jednotlivé dokumenty do správných podsložek, ke kterým se dostane kliknutím na zvolenou podsložku viz obrazovka níže. Nahrání dokumentu pomocí tlačítka Procházet a Odeslat. Upozornění: nahrávání může trvat i několik minut (dle rychlosti internetového připojení a velikosti souboru). Strana 11 z 15

12 8. Po úspěšném nahrání souboru se objeví tato potvrzující obrazovka a žadatel uvidí nahraný soubor v podsložce. Žadatel pokračuje v nahrávání dokumentů do dalších podsložek kliknutím na odkaz Žádost 1. kolo", kde se mu objeví seznam podsložek žádosti pro 1. kolo. 9. Žadatel si může provést kontrolu nahraných dokumentů pomocí kliknutí na záložku Žádosti na horní liště, zobrazí se mu obrazovka Uchazečem podané žádosti z postupu 4., a poté klikne na odkaz Dokumenty, kde se mu zobrazí počet nahraných dokumentů v jednotlivých podsložkách. Obrazovka níže. Kontrolní seznam pro 1. kolo: 1. Je vyplněn vstupní formulář žádosti obrazovka bod Je nahrán soubor žádost do podsložky 01 Žádost 3. Je podepsáno prohlášení žadatele v žádosti (oddíl III., strana 6), naskenováno a nahráno do podsložky 01 Žádost a přílohy 4. Je nahrána příloha č. 1 - harmonogram projektu do podsložky 01 Žádost a přílohy Strana 12 z 15

13 5. Je nahrána příloha č. 2 - rozpočet projektu do podsložky 01 Žádost a přílohy 6. Je nahrána kopie registrace žadatele v příslušném rejstříku do podsložky 02 Registrace organizace a doklad o přidělení IČ 7. Je nahrán doklad o přidělení IČ (pokud nevyplývá z potvrzení o registraci v příslušném rejstříku) do podsložky 02 Registrace organizace a doklad o přidělení IČ 8. Jsou nahrány případné kopie registrací a oprávnění žadatele uvedené v žádosti do podsložky 02 Registrace organizace a doklad o přidělení IČ 9. Je nahrána Výroční zpráva žadatele nebo zástupcem statutárního orgánu podepsán ekvivalent (kde výroční zprávu nevyžaduje zákon) za poslední 2 účetní období do podsložky 03 Výroční zprávy nebo účetní uzávěrky 10. V případě, že žádost o grant obsahuje osobní údaje jakýchkoli třetích osob, je nutné nahrát písemný souhlas takových osob se zpracováním jejich osobních údajů v souvislosti s grantovým řízením a případným schválením grantu do podsložky 04 Ostatní přílohy. Strana 13 z 15

14 3.4 Postup pro nahrání dokumentu žádosti a ostatních příloh pro 2. kolo v systému grantového řízení Nadace Sirius Upozornění: Pouze žadatelé, kteří postoupili do 2. kola grantového řízení, mají přístup k nahrávání žádostí a příloh pro 2. kolo. 1. Pomocí u a zaslaného hesla se uchazeč přihlásí do systému grantového řízení Nadace Sirius na internetové stránce https://granty.nadacesirius.cz/. 2. Po přihlášení uchazeče se mu objeví tato obrazovka. Uchazeč klikne na záložku Žádosti a podzáložku Podané žádosti znázorněno. 3. Uchazeči se objeví podaná žádost, viz obrazovka. Uchazeč pokračuje kliknutím na odkaz Knihovna a pokračuje stejným způsobem jako v 1. kole s rozdílem, že dokumenty nahrává do podsložek složky Žádost 2. Kolo, viz obrazovky níže. Strana 14 z 15

15 Kontrolní seznam pro nahrávání 2. kolo: 1. Je nahrán soubor žádost do podsložky 01 Žádost a přílohy. 2. Je podepsáno prohlášení žadatele v žádosti (oddíl III. strana 8) a nahráno do podsložky 01 Žádost a přílohy. 3. Je nahrána příloha č. 1 - harmonogram projektu do podsložky 01 Žádost a přílohy. 4. Je nahrána příloha č. 2 - rozpočet projektu do podsložky 01 Žádost a přílohy. 5. Je nahrán doklad o vedení bankovního účtu (smlouva o založení bankovního účtu) do podsložky 02 Ostatní přílohy. 6. Nepovinná příloha životopis se nahrává do podsložky 02 Ostatní přílohy. 7. Nepovinná příloha prohlášení o partnerství se nahrává do podsložky 02 Ostatní přílohy. 8. V případě, že žádost o grant obsahuje osobní údaje jakýchkoli třetích osob, je nutné nahrát písemný souhlas takových osob se zpracováním jejich osobních údajů v souvislosti s grantovým řízením a případným schválením grantu do podsložky 02 Ostatní přílohy. Strana 15 z 15

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více