DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:"

Transkript

1 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) ,

2 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Předkladatel: - Martin Šamaj, Gabriela Šamajová, Daniela Smolinská, Michal Smolinský, Pavlína Svozilová, Jiří Svozil, Vladimíra Kubáčková, Svatopluk Kubáček, Milena Krejčí, Jana Marcineková - Realizátor: Obec Štarnov - Vlastník projektu: předkladatelé projektu - Vlastník a správce,,dětského hřiště : Obec Štarnov Osnova projektu strana Klíčové údaje projektu 2 Role a základní cíle projektu 2 Přidaná hodnota projektu 3 Realizace projektu 3 Povinnosti administrativního charakteru 4 Principy veřejného výběru finančních prostředků 4 Technicko dispoziční řešení dětského hřiště 5 Časový harmonogram 7 2

3 Klíčové údaje projektu Obec Štarnov disponuje v rámci občanské vybavenosti se zaměřením na volnočasové aktivity areálem fotbalového hřiště s navazujícím příslušenstvím, t.č. se jedná o dva tenisové kurty, tenisovou zeď, hřiště pro basketbal, nohejbal, volejbal, dětské hřiště. Z výše uvedeného je nutné upozornit na rozsah a technický stav dětského hřiště, které je osazeno herními prvky ve složení pískoviště, které jako jediné splňuje podmínky technického stavu dle příslušných norem. Ostatní dva herní prvky (herní prvek s houpačkou a herní prvek,,most již technicky nesplňují bezpečnostní normy dětského hřiště s určením použití ve veřejném sektoru dle normy ČSN EN 1176 a CSN EN Na základě výše uvedených skutečností, podpory zdravého vývoje dětí, zlepšení podmínek občanské vybavenosti a narůstajícímu počtu rodin s dětmi v obci Štarnov, je žádoucí předložit uvedený projekt zastupitelstvu Obce Štarnov s variantou řešení. Projekt předkládá skupina občanů obce Štarnov, která se domnívá, že uvedený návrh je reálný, založený na principu solidarity, sounáležitosti a vzájemné podpory občanů, případných sponzorů a obce. Role a základní cíle projektu Projekt řeší vybudování oploceného, bezpečného, veřejně přístupného dětského hřiště s definovanými hracími prvky, vhodnými především pro věkovou kategorii od 1 do 14 let. Uvedené dětské hřiště bude sloužit jako účelová plocha pro volnočasové pohybové aktivity dětí. Předmětem projektu bude zakoupení herních prvků a jejich montáž, vytvoření dopadové plochy s prevencí úrazu, oplocení a venkovní označení dětského hřiště. Prostor k realizaci dětského hřiště je určen občany koordinátory v blízkosti stávajícího dětského hřiště u fotbalového hřiště na pozemku parcely č. 277/11, které je ve vlastnictví Obce Štarnov. Hlavním přínosem projektu je zlepšení občanské vybavenosti, zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí, vnoučat a jejich rodičů, prarodičů či dalších obyvatel z blízkého okolí. 3

4 Přidaná hodnota projektu Projekt bezpečného dětského hřiště je žádoucí i z mnoha dalších faktorů: Podpora spokojenost dětí Každé dítě si rádo hraje. Také se říká:,,kdo si hraje, nezlobí a o dětech to platí dvojnásob. Prevence rizikových faktorů u dětí Ze studií WHO (Světové zdravotnické organizace) je zřejmé, že čím dál více dětí tráví volný čas u počítače. Nárůst obezity u dětí začíná být problémem i v prostředí ČR. Prevence úrazu Bezpečná dětská hra eliminuje rizika vzniku úrazů a předložený projekt lze zařadit do dílčích pracovních výstupů USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 926 o Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta Podpora pozitivních sociálních interakcí Co více si přát pro děti a vnoučata? Nové kamarády a přátele! Realizace projektu Realizace je založena na principu veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a to s finanční dobrovolnou podporou tří zainteresovaných stran. Jedná se o skupinu občanů obce Štarnov, sponzorů a zastupitelstva obce Štarnov. Marketingovým impulsem je deklarovaný veřejný příslib zastupitelstva obce Štarnov mezi občany a obcí, že výše vybraná částka od občanů a sponzorů bude navýšena o 100 % se stanoveným horním limitem pro obec Štarnov ve výši max ,- Kč. Celková částka bude investována do dětského hřiště. V případě vyššího výběru je vše investováno do dětského hřiště. Pro zajištění transparentnosti bude zřízen k veřejné sbírce tzv. transparentní bankovní účet, který je v on line náhledu k dispozici pro kteréhokoliv občana. Vlastnictví a dispoziční nakládání s bankovním účtem má výhradně rada obce Štarnov. 4

5 Příklad a scénář výběru (jen informativní): Občané ve veřejné sbírce vyberou částku ,- Kč. Pro představu je v kalkulaci počítáno s příspěvkem 100,- Kč. na jednoho občana obce Štarnov, avšak ze statistického hlediska je tento stav nedosažitelný. Výši dobrovolného příspěvku ponecháváme na vlastním uvážení. Oslovení sponzoři přispějí částkou ,- Kč. Občané a sponzoři vyberou celkem ,- Kč. a dle veřejného příslibu přispěje zastupitelstvo obce Štarnov částkou ,- Kč (maximální limit). Z uvedeného příkladu je zřejmé, že k dispozici na realizaci dětského hřiště je celková částka ,- KČ. Povinnosti administrativního charakteru Pro úspěšnou realizaci projektu je potřebné níže uvedené: Souhlas zastupitelstva Obce Štarnov Zřízení bankovního účtu (účet ke shromažďování příspěvků) / transparentní bankovní účet (bez poplatků vlastníka, poplatek za příchozí platbu je stanoven v určité výši) Zpracování Oznámení o konání veřejné sbírky +přílohou doložit usnesení zastupitelstva Obce štarnov o schválení a konání veřejné sbírky Poptávkové řízení na dodavatele herních prvků Zpracování,,Oznámení pro Stavební odbor Městského úřadu Šternberk (doložit situaci z katastrální mapy, souhlas vlastníka a souhlas vlastníků okolních pozemků, zjistit zda v předmětném prostoru nebudou stavbou dotčeny inženýrské sítě, předložit technické řešení dětského hřiště s podmínkou plnění bezpečnostních norem) Principy veřejného výběru finančních prostředků 1. skupina občanů zde je rozšířená nabídka možnosti příspěvku: a) formou příspěvku na transparentní bankovní účet a to s identifikací odesilatele nebo anonymním vkladem na pobočce banky, u které je transparentní bankovní účet zřízen 5

6 b) další možností je přispění do stacionární pokladny, která bude k dispozici na Úřadu obce Štarnov. Pokladna bude zapečetěna radou obce Štarnov a koordinátorem uvedeného projektu c) poslední možností je přispění do mobilní pokladnička, se kterou ve stanovený den bude vybraná skupina občanů obce Štarnov obcházet obec (princip tříkrálové sbírky). Mobilní pokladnička bude zapečetěná radou obce Štarnov a koordinátorem projektu a vybraní občané budou mít k dispozici dekret k výběru (eliminace rizika zneužití) Výběr varianty b a c bude následně v den ukončení rozpečetěna za přítomnosti rady obce Štarnov a koordinátorem projektu. Výsledná finanční hotovost bude vložena vkladem na transparentní bankovní účet. 2. skupina sponzorů formou příspěvku na transparentní bankovní účet a to s identifikací odesilatele nebo anonymním vkladem na pobočce banky, u které je transparentní bankovní účet zřízen 3. příspěvek zastupitelstva obce Štarnov výhradně bezhotovostní transakcí na transparentní bankovní účet a to s identifikací odesilatele Technicko dispoziční řešení dětského hřiště Z technicko dispozičního řešení se jedná o vybudování oploceného, bezpečného, veřejně přístupného hřiště s níže uvedenými hracími prvky, které předkládáme ve dvou variantách (dle výběru): Varianta s celkovými finančními prostředky do ,- Kč. * hrací prvek pro děti od 1 6 let (bez nutnosti instalace dopadových ploch) hrací prvek pro děti od 6 14 let (bez nutnosti instalace dopadových ploch) pružinová houpačka (2-3 x) houpačka (úprava dopadové plochy dle příslušných norem) renovace stávajícího pískoviště 6

7 v případě vyššího finančního výběru bude hřiště doplněno o další hrací prvky Oplocení, informační tabule Varianta s celkovými finančními prostředky do ,- Kč. * hrací prvky pro děti od 1 6 let bez nutnosti instalace dopadových ploch) hrací prvky pro děti od 6 14 let (úprava dopadové plochy dle příslušných norem) pružinová houpačka (2-3x) renovace stávajícího pískoviště úprava dopadové plochy (dle příslušných norem) v případě vyššího finančního výběru bude hřiště doplněno o další hrací prvky oplocení, informační tabule * přesná specifikace herních prvků po poptávkovém řízení, nutno zohlednit i možnost technické přípravy hřiště (dopadové plochy, oplocení) ve vlastní režii Obce Štarnov s občany Časový harmonogram Časový harmonogram je rozdělen do 5.fází: 1. Fáze projektu přípravná 2. Fáze projektu realizační / veřejná sbírka 3. Fáze projektu realizační / stavba 4. Fáze projektu ukončení 7

8 Časová dotace: Časová dotace: Fáze přípravná Předložení projektu radě obce Štarnov Schválení a usnesení projektu a realizace veřejné sbírky zastupitelstvem obce Štarnov Zřízení transparentního bankovního účtu Zpracování podkladu pro Oznámení o konání veřejné sbírky v souladu s ustanovením 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele herních prvků poptávkovým řízením Zpracování podkladu pro Stavební odbor Městského úřadu Šternberk změna užívání ploch (předložit projekt s žádostí) Odeslání oznámení o konání veřejné sbírky KÚ Olomouckého kraje dle zákona 117/2001 Sb., 5, odst.1, písm.a a odst.2, 3 2. Fáze realizační / veřejná sbírka Datum přijetí oznámení / doručeno Obci Štarnov. Následující den je sbírka zahájena. Otevření transparentního bankovního účtu Propagace a zahájení veřejné sbírky Termín realizace veřejné sbírky pro občany a sponzory max. 30 kalendářních dnů (předpoklad měsíc červenec) Uzavření celkové hodnoty vybrané finanční částky za občany a sponzory 8

9 Časová dotace: Časová dotace: Rozhodnutí zastupitelstva Obce štarnov o přidělení částky na,,dětské hřiště dle stanovené metodiky výše Uzavření celkové finanční hodnoty vybrané částky 3. Fáze realizační / stavba Uzavření smlouvy o realizaci s dodavatelem dětského hřiště Realizace stavby Ukončení stavby Slavnostní otevření (přítomnost sponzorů žádoucí) 4. Fáze ukončení Administrativní ukončení projektu Uzavření veřejné sbírky po formální stránce 9

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 Vyhlášené programy: Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1131 ze dne 16.8.2011 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 I. Úprava školních sportovišť

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 38821/2011-52 Příloha č.2 RM č. 202/2011-52 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2012 Správce podprogramu: Určená

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více