Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, Olomouc Tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel."

Transkript

1 Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, Olomouc Tel.: Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská Brno V Olomouci Vážený pane, Na základě vyhlášení grantového programu Sportovní centra mládeže v orientačním běhu, které bylo zveřejněno na webových stránkách Nadace orientačního běhu, Vám zasíláme přihlášku. Žádáme Vaši nadaci o poskytnutí nadačního příspěvku pro rok 2013, který bude použit pro realizaci projektu Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Se sportovním pozdravem Marek Petřivalský Vedoucí SCM Hanácké oblasti Odpovědný řešitel projektu Přílohy: Příloha č. 1 Jmenný seznam zařazených talentů do střediska s licencí A Příloha č. 2 Jmenný seznam zařazených talentů do střediska s jinou licencí Příloha č. 3 Jmenný seznam trenérů, metodických a organizačních pracovníků Příloha č. 4 Čestné prohlášení a závazek žadatele Příloha č. 5 Prohlášení žadatele o souhlasu se zveřejněním údajů Příloha č. 6 Návrh smlouvy o nadačním příspěvku Příloha č. 7 Zápis z ustavujícího volebního shromáždění žadatele včetně prezenční listiny Příloha č. 8 Kopie stanov a dokladů o vzniku a registraci žadatele

2 Název projektu: Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2013 Žadatel: Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.

3 Výchozí stav problematiky řešené projektem Hanácká oblast patří tradičně k oblastem úspěšným v náboru a přípravě mládeže v žákovských i dorosteneckých kategoriích orientačního běhu. V oblasti funguje řada oddílů se silnou žákovskou a dorosteneckou základnou. Na úrovni jednotlivých oddílů a oblasti je pravidelně organizována řada aktivit zaměřených na výchovu mládeže v OB - soustředění žactva, SCM, společné mapové tréninky a testování. V roce 2002 vzešel z iniciativy zástupců oddílů Hanácké oblasti projekt Sportovního centra mládeže se spádovou oblastí působnosti v Hanácké oblasti, územně shodné s Olomouckým krajem. Navíc do ní patří i oddíly z Bruntálu a Zlatých Hor, které sice spadají pod jiné územněsprávní celky, avšak z historických i organizačních důvodů se svou působností začlenily do oblasti Hanácké. Díky soustavné dlouhodobé činnosti SCM Hanácké oblasti byly v posledních letech patrné zlepšující se výsledky mládeže v naší oblasti, měřené počtem získaných medailí z Mistrovství ČR, umístění v Žebříčku A a B a trendem rostoucího počtu licencí A a B v dorosteneckých kategoriích. Standardem je zařazení závodníků oblasti ve výběru dorostu ČR a účast na ME dorostu, případně jejich úspěšný přechod do juniorské reprezentace ČR. Celkové hodnocení výsledků závodníku Hanácké oblasti za roky 2011 a 2012 však potvrzuje, že z dorosteneckých kategorií odešla do juniorské generace silná generace výborných závodníků ročníku Oproti roku 2011, kdy do výběru dorostu pro r nebyl zařazen žádný závodník Hanácké oblasti, bude pro r Hanácká oblast zastoupena 2 závodníky členy SCM (Josef Kočí, Ondřej Vystavěl). Významných úspěchů členů SCM na MED v roce 2012 dosáhl Marek Minář (1. místo klasika, 3. místo štafety). Do juniorské reprezentace ČR pro r byli zařazeni bývalí členové SCM Vendula Horčičková, Marek Minář a Petr Horvát. Celkově lze zhodnotit., že situace tréninku mládeže v Hanácké oblasti je stabilizovaná, probíhají jednak oddílové tréninky, resp. velmi často i tréninky společné pro několik oddílů. Nejlepších výsledků nyní sice dosahují hlavně zástupci malého počtu mládežnicky silných oddílů, ale v závěsu jsou další oddíly i jednotlivci, a tak je základna dorostenek a dorostenců neustále doplňována. Za této situace je více než v předcházejících letech stěžejní role SCM jako prostředku zajištění a koordinace kvalitního tréninku a zvyšování výkonnosti závodníků dorosteneckých kategorií oblasti. Cíle projektu Hlavní cíl: Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Hanácké oblasti ve věku let a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu, kterého bude dosaženo: Podporou systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží Koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Hanácké oblasti Poskytnutím odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedinců z oddílů bez příslušného trenérského a metodického zázemí Výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků Dílčí cíle Uspořádání nejméně 5 soustředění a tréninkových táborů Zařazení 2 členů SCM do výběru dorostu a 2 členů do juniorské reprezentace ČR pro r Zisk nejméně 10 licencí A a 10 licencí B pro kategorie HD16/18 pro rok 2013 Zisk nejméně jednoho medailového umístění v každém závodě MČR jednotlivců a štafet

4 Odpovědný řešitel projektu Odpovědným řešitelem projektu je Marek Petřivalský, člen oddílu SKI OB Šternberk, od roku 2012 vedoucí SCM Hanácké oblasti a od prosince 2012 také vedoucí občanského sdružení Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.. Odpovědný řešitel projektu bude průběžně koordinovat činnost trenérských a organizačních pracovníků podílejících se na řešení projektu Sportovního centra mládeže. Řešitel je styčným bodem mezi občanským sdružením SCM Hanácké oblasti jako provozovatelem projektu Sportovního centra, oddíly OB Hanácké oblasti, členy řešitelského kolektivu a také jednotlivými členy centra z řad talentované mládeže a jejich trenéry. Je zodpovědný za kontrolu nakládání s finančními prostředky získanými z nadačních zdrojů v souladu se smlouvou uzavřenou mezi žadatelem o nadační příspěvek a Nadací OB. Je zodpovědný za vypracování závěrečné zprávy o činnosti Sportovního centra za r a jejímu zaslání Nadaci OB způsobem a v termínech stanovených v tomto projektu a příslušné smlouvě. Marek Petřivalský Bydliště: Dlouhá 40, Olomouc Tel: mobil Stručný OB životopis řešitele: Trenérská činnost: Od r pořádání letních soustředění a účast na přípravě mládeže v olomouckých a brněnských oddílech Od r držitel licence T2 Od r držitel licence T osobní trenér dlouhodobě nejúspěšnějšího závodníka Španělska - Roger Casal trenér OB ve Středisku vrcholového sportu v Sant Cugat (Barcelona) trenér národního výběru OB dospělých Katalánska trenér výběru dorostu ČR, v roce zisk 1. místo týmů na MED vedoucí Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti vedoucí Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti Pořadatelská činnost: pořádání a stavba tratí OŽ a školních závodů v rámci VŠZ Brno pořadatelství a stavba tratí závodů na úrovni ŽA ve VŠZ / MZLU Brno 1998/99 pořádání závodů v Katalánsku (Světový pohár v MTBO, Mistrovství jednotlivců na klasické i krátké trati, mistrovství štafet, 1.závody v lyžařském a nočním OB) 1998 PWT Olomouc - propagace, zajištění PR a press centra pořádání závodů v oddílech Ski OB Šternberk a Haná orienteeinrg 2000 MS juniorů ČR závodní kancelář 2001 EUD Seč závodní kancelář 2002 PWT Prostějov stavba tratí kvalifikačního závodu, spolupráce PR 2002 JWOC Alicante asistent technického ředitele Příprava MS OB v Olomouc - sekretář organizačního výboru držitel licence IOF Advisor 2010 EYOC Španělsko - IOF Advisor

5 Řešitelský kolektiv Trenéři Marek Petřivalský (STE) zkušený organizátor OB s trenérskou praxí (viz podrobný životopis) Petr Hynek (JPV) věnuje se poloprofesionálně tréninku mládeže v Prostějovských oddílech od r. 1985, působí jako osobní trenér talentovaných závodníků dorosteneckých a juniorských kategorií z Prostějova a Konice. Petr Skyva (STE) - trenér šternberských závodníků, atletický trenér se závodnickými zkušenostmi na elitní úrovni Ivana Kašparová (SSU) - trenérka závodníků šumperských oddílů Kristýna Skyvová (STE) trenérka žactva Hanácké oblasti, styčný trenér mezi dorostem a žactvem Zuzana Štrajtová (UOL) trenérka mládeže olomouckých oddílů, trenérka mládeže UOL Organizační zajištění: Vedení účetnictví projektu SCM v rámci občanského sdružení bude zajištovat Roman Brandýs, profesionální účetní, který řadu let spolupracuje s oddíly Hanácké oblasti při organizaci a zajištění akcí OB a cyklistiky. Na kontrole správnosti čerpání prostředků Nadace OB dle smlouvy a dalších náležitostí bude dohlížet revizor občanského sdružení Miroslav Křeček (oddíl ZPV). Instituce předkládající projekt Název: Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Sídlo: Dlouhá 40, Olomouc Tel , IČO: Číslo účtu: /2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 Sportovního centra mládeže oddíly Hanácké oblasti od svého ustanovení v r do listopadu 2011 fungovalo pod hlavičkou zřizovatele Olomouckého krajského sdružení ČSTV (od r Olomoucké krajské organizace ČSTV). Hlavním důvodem byl fakt, že Krajský svaz OB (od 2012 Krajský svaz orientačních sportů) není právním subjektem a nemůže se proto mimo jiné ucházet o dotace z řady zdrojů, jejichž grantové programy jsou vázány na nositele projektu právnickou osobu. Tento stav, v souvislosti se změnami s fungováním ČSTV, byl podnětem pro iniciativu ustavení vhodného subjektu právnické osoby, zastupujícího Hanáckou oblast (oddíly sdružené v Krajském svazu OB). Vzhledem k tomu, že zatím nebylo dosaženo jasné představy a dohody o možném vytvoření Krajského svazu jako právního subjektu, byl na mimořádné Valné hromadě Hanácké oblasti rozhodnuto podpořit založení občanského sdružení Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s., které by zajištovalo po organizační stránce zejména tréninkovou přípravu žactva a dorostu. Dne se tedy v návaznosti na mimořádnou Valnou hromadu Krajského svazu OB konalo také ustavující volební shromáždění žadatele občanského sdružení, které zvolilo dle stanov vedoucího a trenérskou radu.

6 Realizační plán a časový harmonogram Průběžná celoroční činnost: Sledování vypracování a plnění tréninkových plánů členy Sportovního centra Metodické zázemí talentovaným jedincům bez osobního trenéra Podpora zajištění lékařských prohlídek členů SCM Plánované jednorázové akce: Termín Akce Místo Náplň Počet Úvodní Šastín Mapová příprava, objemová Otevřené soustředění (Slovensko) běžecká příprava Velikonoční Zlaté Hory Mapová příprava zaměřená na Otevřené mapové MČR na klasické trati, soustředění tréninková účast na závodech HOF Mapové závodní soustředění Petříkov Mapová příprava zaměřená na MČR na krátké trati Letní soustředění Nová Ves Mapová příprava v terénech MČR na klasické trati Závěrečné Hanácká Mapová příprava, hodnocení soustředění oblast sezóny a plány na rok 2014 Otevřené Otevřené Otevřené Další akce pořádané oddíly Hanácké oblasti s otevřenou účastí doporučené členům SCM: Orlické hory (chata Zdravotník Rokytnice) - fyzická příprava na lyžích Silva Camp Vidnava mapová příprava Mimo předpokládané členy SCM pro rok 2013 (viz Příloha 1 a 2 žádosti) mohou být v průběhu r do Sportovního centra mládeže zařazeni i další závodníci kategorií HD na základě zisku licence A nebo výrazného vzestupu výkonnosti prokázaného výborného umístění na závodech MČR. Akce organizované Sportovním centrem mládeže budou v rámci možností otevřené i dalším zájemcům z řad mládeže Hanácké oblasti, kteří si uhradí vlastní náklady na účast. Kromě těchto akcí je pro členy SCM otevřená možnost zúčastnit se soustředění žákovského oblastního výběru.

7 Podrobný rozpočet projektu pro rok 2013 Termín Akce Místo Rozpočet Z prostředků Poznámka (Kč) Nadace OB Úvodní Šastín soustředění (Slovensko) Velikonoční Zlaté Hory členů SCM + 4 mapové trenéři x 5 dní x soustředění příspěvek 250,- Kč Mapové závodní soustředění Letní soustředění Závěrečné soustředění Petříkov členů SCM + 6 trenérů x 3 dny x 250,- Kč Nová Ves členů SCM + 5 trenérů x 5 dní x Hanácká oblast 200,- Kč členů SCM + 5 trenérů x 4 dny x 100,- Kč Předpokládané výdaje v r. 2013: Soustředění a výcvikové tábory Příspěvky na lékařské prohlídky Režie činnosti projektu SCM Celkové náklady řešení projektu: Předpokládané příjmy v r. 2013: Grant Nadace OB Krajské sdružení ČSTV Olomouc Grant Olomouckého kraje Grant města Olomouc Sponzoři Příspěvky členů SCM Celkem předpokládané příjmy ,-Kč ,-Kč 3.000,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Plán hodnocení projektu Hodnocení bude provedeno po ukončení sezóny 2013 na základě vyhodnocení těchto měřitelných výstupů: uspořádaná soustředění a tréninky a účast na nich zisk licencí A a umístění v ŽA a na MČR v kategoriích HD16-18 zisk licencí B a umístění v ŽB Morava počet zástupců v dorosteneckém a juniorském výběru ČR pro rok 2014 Zodpovědný řešitel projektu připraví na základě podkladů vypracovaných řešitelským kolektivem závěrečnou zprávu o průběhu projektu, kterou předloží k hodnocení a schválení oddílům Hanácké oblasti. Součástí závěrečné zprávy bude i zpráva o hospodaření Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti včetně doložení způsobu nakládání s grantovými prostředky Nadace OB. Schválená zpráva bude zaslána Nadaci OB v termínu dle smlouvy (viz Příloha 6).

8 Další vývoj problematiky SCM Hanácké oblasti se dlouhodobě daří úspěšně pracovat s mládeží cílové věkové skupiny let, i když v posledních dvou letech je patrný pokles úspešnosti zisku licencí A a B spojený s odchodem silnějších ročníků mládeže do juniorských kategorií. Předpokládáme, že i v dalším roce 2013 navážeme na dosavadní činnost SCM v uplynulých letech a podaří se nám obnovit trend výkonnostního vzestupu a závodních úspěchů ve všech kategoriích. Stěžejní bude udržení široké základny talentovaných závodníků v mladších kategoriích. Pro další fungování SCM pokládáme za důležité vytvoření systému financování z několika nezávislých zdrojů. Do budoucna bude mezi priority SCM Hanácké oblasti patřit: Prohloubení koordinace tréninkové přípravy mládež mezi SCM a oddíly Hanácké oblasti Podpora kvalitní přípravy nejúspěšnějších závodníků kategorií HD18 na individuální úrovni a jejich úspěšného přechodu do juniorských kategorií

9 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Příloha č. 1 Jmenný seznam zařazených talentů ve věku roků s licencí A Jméno Kategorie Registrace , telefon 1. Horvátová Hana D16 ASU Chmelař Martin H18 JPV Kočí Josef H16 KON Machusová Karolína D18 SSU Smrčková Dominika D16 KSU Soldánová Tereza D16 JPV Šmelík Martin H18 ASU Vystavěl Ondřej H16 JPV Marek Petřivalský, řešitel projektu - 1 -

10 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Příloha č. 2 Jmenný seznam zařazených talentů ve věku roků s jinou licencí než je licence A Jméno Kategorie Registrace , telefon 1. Hálková Klára D16 UOL Kašpar Jakub H16 ASU Müllerová Kristýna D16 KON Novotná Klára D16 ZLH Otruba Vojtěch H16 JPV Pilcová Sabina D16 JPV Švancárová Veronika D16 KSU Marek Petřivalský, řešitel projektu - 2 -

11 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Příloha č. 3 Jmenný seznam trenérů Jméno Trenérská Oddílová licence registrace , telefon 1. Hynek Petr T3 JPV Kašparová Ivana SSU Skyva Petr T3 STE Skyvová Kristýna T3 STE Štrajtová Zuzana T2 UOL Petřivalský Marek T3 STE Marek Petřivalský Řešitel projektu - 3 -

12 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Příloha č. 4 Čestné prohlášení žadatele Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s., jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn Kč. Datum: Marek Petřivalský Vedoucí občanského sdružení Závazek Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s., se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky, v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Datum: Marek Petřivalský Vedoucí občanského sdružení - 4 -

13 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Příloha č. 5 Prohlášení Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok Závěrečná zpráva bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu. Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu b) Příjemce projektu c) Garant projektu d) Hlavní cíle projektu e) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu f) Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, v případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení h) Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské prohlídky i) Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor Přehled výsledků SCM 2005 Královehradeckého kraje j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu k) Hodnocení projektu dle daných kriterií l) Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra mládeže a použití příspěvku Nadace orientačního běhu m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. n) Předpokládaný další vývoj Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, Brno v termínu do 15.listopadu Datum: Marek Petřivalský Řešitel projektu - 5 -

14 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Návrh Příloha č. 6 Smlouva o nadačním příspěvku Smluvní strany: Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, Brno zastoupenou: Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 číslo účtu: /5500 IČO: (dále jen nadace ) na straně jedné a Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s., Dlouhá 40, Olomouc zastoupenou: Marek Petřivalský, vedoucí občanského sdružení bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 číslo účtu: /2010 IČO: (dále jen příjemce ) na straně druhé Čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy. 2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2013, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2013 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2013 příjemcem grantu

15 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník 2013 Čl. II Výše nadačního příspěvku Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 0 000,-Kč (slovy:. korun českých) Čl. III Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této smlouvy převodem na účet příjemce. Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení závěrečné zprávy převodem na účet příjemce. IV Lhůty pro použití nadačního příspěvku 1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této smlouvy. 2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. Čl. V Závazky příjemce 1. Příjemce se zavazuje: a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou b) použít nadační příspěvek hospodárně c) vést řádnou účetní evidenci d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního příspěvku. 4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního příspěvku poskytnutého nadací

16 Grantový program Sportovní centra mládeže orientačního běhu ročník Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování. Čl. VI Závěrečná ustanovení 1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran. 6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy. V Brně dne. Za nadaci: V dne.. Za příjemce: - 8 -

17 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ VOLEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ občanského sdružení Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. konaného dne v DDM Olomouci Přítomní: dle prezenční listiny (příloha zápisu) Dnešního dne se sešla ustavující volební shromáždění občanského sdružení Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. (dále jen sdružení) k projednání následujících bodů: Zastupující člen přípravného výboru sdružení, Marek Petřivalský, oznámil přítomným osobám, že dne byly Ministerstvem vnitra ČR zaregistrovány stanovy sdružení a přiděleno IČO Kopie stanov sdružení registrovaných MvČR jsou přílohou tohoto zápisu. Usnesení: Ustavující volební shromáždění v souladu se stanovami sdružení zvolilo vedoucím sdružení Marka Petřivalského (narozen , bytem Dlouhá 40, Olomouc) a pověřilo ho jednáním pro založení bankovního účtu sdružení u Fio banka, pobočka Olomouc, a registraci sdružení na místně příslušném Finančním úřadě. Usnesení: ustavující volební shromáždění v souladu se stanovami sdružení zvolilo členy trenérské rady sdružení v tomto složení: Marek Petřivalský vedoucí sdružení Petr Hynek - člen trenérské rady sdružení Ivana Kašparová - členka trenérské rady sdružení Kristýna Skyvová - členka trenérské rady sdružení Petr Skyva - člen trenérské rady sdružení Zuzana Štrajtová - členka trenérské rady sdružení Usnesení: Ustavující volební shromáždění v souladu se stanovami sdružení zvolilo revizorem sdružení Miroslava Křečka. Usnesení: Ustavující volební shromáždění bere na vědomí informaci vedoucího sdružení, že vedením účetnictví sdružení bude pověřen pan Roman Brandýs (bytem J. Glazarové 9H, Olomouc). Usnesení: Ustavující volební shromáždění rozhodlo, že příští volební shromáždění občanského sdružení se bude konat současně s příští Valnou hromadou Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce Zapsal: Marek Petřivalský,

18

19

20

21

22

23

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2011 2. Rozpočet ČSOS na rok 2012 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více