Hradčany Hned v úvodu určitě nepřehlédněte. 2 π FILATELIE 11/2014 FILATELISTICKÝ TRH FRANTIŠEK BENEŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hradčany Hned v úvodu určitě nepřehlédněte. 2 π FILATELIE 11/2014 FILATELISTICKÝ TRH FRANTIŠEK BENEŠ"

Transkript

1 FILATELISTICKÝ TRH Zajímavosti v podzimní aukci Profil S tímto číslem Filatelie jste obdrželi i katalog 42. mezinárodní aukce Profil, která se bude konat v pražském hotelu Olympik-Tristar v sobotu 22. listopadu. Mezi více než tisícovkou položek, které v ní budou nabídnuty, je i řada zajímavostí, kterých stojí za to si povšimnout, i když se třeba nebudeme snažit je získat. Leckdy stačí se potěšit pohledem na pěknou věc, a možná se i poučit o něčem, co jsme dosud neznali a nevěděli. FRANTIŠEK BENEŠ Hradčany Hned v úvodu určitě nepřehlédněte položku číslo tři, jednohaléřový zkusmý tisk v černé barvě na křídovaném papíru, s dolním okrajem a atypickým počitadlem Z normální tiskové desky zjevně nemůže pocházet ty měly pro tuto hodnotu počitadla odstupňovaná po deseti haléřích. Důvod této odlišnosti je prostý, a přitom obecně jen málo zná - mý známka pochází z otisku malé tiskové desky o 16 polích, zhotovené pro didak - tické účely Poštovního muzea v Praze (v tomto případě jde o její ZP 14). Deska, která je popsána v prvním dílu Monografie, se nachází v muzeu, kdybyste ji chtěli vidět, je vystavena v přízemí, ve vitríně v zadní části výstavního sálu. Otisky z ní jsou mimořádně vzácné, nemá je ani Poštovní muzeum! Nabízený exemplář je první nám známý kus v černé barvě zřejmě unikát! Dosud je totiž znám jen jeden kompletní otisk celé desky v červené barvě (byl prodán v jedné z předchozích aukcí Profil za Kč, a pak dolní polovina otisku desky v černé barvě, z níž byla v minulé aukci Profil prodána horní vodorovná 4páska s okraji archu vlevo a vpravo (za Kč) a z té dolní nyní majitel vystřihl nabízený kus. Jeho přitažlivost zvyšuje, že jde o čs. známku číslo 1 a současně o první tisk pro Poštovní muzeum! Pokud jde o vyvolávací cenu je místo ní uvedeno: Nabídněte! vaný známkou 20 h modrozelená, obě s krásnými střihy a dvěma hezkými otisky podacího razítka Rimavská Sobota / Nezoubkovaná zelená deseti halé - řovka byla dodána na poštovní úřady tří slovenských měst Košice (pošta 2 a 3), Kežmarok a Rimavská Sobota, a ze všech jsou známy použité především na ústřižcích průvodek (takový soubor ze všech tří měst je nabídnut v předchozím losu č. 8). Na dopise, nadto nefilatelistickém firemním, a správně vyplace ném, se vyskytují mimořádně vzácně a spíš vůbec (vlastně si na jiný obdobný ani nevzpomínám). Jeho obálka je mírně nastřižena, jak se z ní někdo chystal vystřihnout známky, ale včas se zarazil, a díky tomu se dochovala vcelku do dnešních dnů a může se tak stát ozdobou některé sbírky nebo exponátu. Na okraj poznamenejme, že cena známky na dopisu je v katalogu Pofis proškrtnuta. V aukci je uveden s poznámkou Nabídněte! Jediný dosud nám známý kus je také nezoubkovaná dvacetihaléřovka v růžové barvě, s II. typem příč ky. Tento odstín vedly některé prvorepublikové katalogy, dnes je ale už tak vzácný, že se ze záznamů vytratil. Hned tak se s ním nesetkáte ani ve standardní kresbě, natož s odlišnou příčkou! Vyvolávací cena opět: Nabídněte! Méně nápadný, ale také mimořádně vzácný je los č. 9, firemní dopis z Rimavské Soboty správně vyplace - ný nezoubkovanou známkou 10 h zelená a dofranko - 2 π FILATELIE 11/2014 Stejnou poznámku naleznete i u losu následujícího, 25haléřového modrého padělku ke škodě pošty (poznáte ho snadno - má barevný nápis místo bílého), v malém tiskovém listu o 2 známkách. Koupen byl před lety v naší aukci a teď se k nám v rámci rozpro - deje sbírky zase vrátil. Obáváme se, že na dlouhou dobu jej vidíme naposled, o jiném exempláři, který by byl k mání, totiž prozatím nevíme. I tady můžete zkusit štěstí a navrhnout sami vyvolávací cenu! Pozornost určitě vzbudí položky č. 7, 16 a 20, tři 4bloky populárních nezoubkovaných hodnot 10, 20 a 30 h V. kresby (tedy zelený, červený a fialový), které jsou samy o sobě přitažlivé a krásné (vzpomínáte na Langrovy Filatelistické povídky, v nichž se o čtyřblocích mluví jako o kouzelných čtverečcích?), a z nichž dva jsou rohové zelený má deskovou značku a fialový obsahuje spojené typy!

2 že se s něčím podobným (a v takové jakosti) máme možnost setkat jen velmi vzácně! Unikátem je jistě svislá 6páska hodnoty 200 haléřů na nahnědlém papíru, jejíž třetí známka shora je v převrácené poloze takže tvoří protichůdnou dvojici. Jde o exemplář známý už z dob první republiky, kdy o něm filatelisté vášnivě diskutovali na stránkách teh dejších odborných časopisů. Přeli se o to, jak vlastně mohl vzniknout, zda jde o schválnost zhotovenou tiskařem (pak by se jich ale nejspíš vyskytovalo víc), nebo přehlédnutí při montáži desky, na které se přišlo ve fázi zkušebních otisků, z nichž se dochoval jen tenhle jediný (alespoň my jsme se s jiným dosud nesetkali). Naši dávní předchůdci se na výsledku neshodli a věc zůstala zahalena tajemstvím jistě i proto, že diskutující neměli možnost prozkoumat znaky jednotlivých polí. To teď bude moci udělat nový majitel a třeba o tom i napsat článek! Páska pochází z významné prvorepublikové sbírky, detail z ní je vyobrazen v katalogu Pofis a současný majitel ji koupil před lety v Profilu. Prvotřídní vzác - ností tedy raritou nejvyššího stupně (RRR) je 4blok hodnoty 500 h s levým okrajem PA a spojenými typy spirál (I. typ na ZP 32/2). Stejných exemplářů je dosud známo jen nepatrné množství (my jsme se ale s žádným dalším nesetkali - a víme o nich jen z literatury, takže údaje je těžké ověřit). Současný majitel jej koupil před lety v naší aukci a nyní tedy máme vzácnou možnost jej vidět znovu nejspíš na dlouho naposled. Přes vysokou katalogovou cenu (odhadem Kč, reálná je ale v 4bloku výrazně vyšší) je vyvoláván s poznámkou nabídněte takže můžete zkusit štěstí! Za pozornost stojí losy s neobvyklými ce - listvostmi. Rakouský formulář Rückmeldung z r vyplacený známkami Hradčany jako poplatek za chybějící výplatné na jiné zásilce a tři frankatury hodnoty 1000 h na cenných psaních nic z toho se nevidí každý den! V oddílu zoub - ko vaných Hrad - čan je nabídnu - ta řada velmi vzác ných spo - je ných typů, z nichž některé pů vodně pochá - zejí z exponátu jednoho známého současného znalce, který je před lety prodal v naší aukci. Pro nedostatek místa se jim tu nemůžeme věnovat podrobněji i když by si to nepochybně zasloužily. Specializovaní sběra - telé je však v katalogu jistě nepřehlédnou už proto, Neobvykle roz sáhlá je tentokrát kapitolka hrad - čan ských meziarší obsahuje 20 položek, včetně hledané hodnoty 30 h, mimořádně vzácného meziarší vodorovného a několika kusů na dopisech! Legionářské I tento oddíl přináší několik neobvyklých položek, některé katalog dosud ani neuvádějí. Například los č. 87, 25 haléřů se smí - šeným Řz 11 ½ : 10 ½ : 11 ½ : 13 ¾ je vyvoláván za velmi střízlivou cenu Kč, když ta skutečná je jistě nejméně trojnásobná (a i za ni bychom se ho asi pokoušeli sehnat marně). Obdobné je to u následujícího položky, číslo 88, stejné hodnoty v 5pásce s levým okrajem PA, z níž jedna známka má extrémně široký formát a smíšené Řz označené jako 11 ½ : 13 ¾ : 11 ½ : 10 ¾ (katalog tuto kombinaci neuvádí) a další je označená 11 ½ : 10 ¾. Radost člověku udělá alespoň pohled na 4blok 25 h s levým okra jem PA, jehož dvě známky vle vo mají smíše né Řz 10 ½ : 10 ½ : 10 ½ : 13 ¾. Tohle vzácné zoubkování K se občas se vidí ve vodo - rovné pásce, ale v krajo - vém 4bloku? Pozoruhodností je ale u této emise nabízeno víc, například spojené typy hřívy u vzácného zoubkování B hodnoty 50 h (los č. 92), nebo tiskárenská značka na okraji archu téže hodnoty (93), či 2páska 50 h se zoubkováním D a retuší hřívy (96), což je dosud jen málo probádaná problematika - a někdo by se do ní měl konečně pustit!. PČ 1919 V tomto oddílu jsme připravili několik neobvyklých losů a jsme sami zvědavi, jakou získají pozornost. Vedle tradičně (tedy jako jednotlivé kusy) nabízených položek jsou to i jejich sestavy, určené sběratelůminvestorům. Příklady z blízkého zahraničí totiž ukazují, že v dobách prakticky nulových úrokových sazeb, silně rozkolísaných cen tradičních komodit a obav z vývoje kurzů měn, se na trhu dobře daří investičním objektům v oboru sběratelského zájmu. Jednotlivci i instituce (například investiční fondy), kterým v tomto FILATELIE 11/2014 π 3

3 segmentu už nejde ani tak o zisk, ale spíše o udržení hodnoty a diverzifikaci portfolia, ukládají část prostředků právě takto. Pokud bude tento pokus úspěšný, budeme se s podobnými soubory setkávat v budoucnu častěji. Abychom nepodvázali fantazii zájemců, všechny vyvoláváme s poznámkou: Nabídněte! Rovnou deset je desetikorunovek Malé číslo. Sestava třiceti (!) známek 10 K Znak je nejspíš největší, jaká u nás kdy byla najednou veřejně nabízena. Nepochybně unikátní nabídkou je soubor deseti (!) známek 20 f Magyar posta mají totiž náklad jediný arch, tedy 100 kusů, a tady je z něj najednou vyvoláváno rovných 10 %! A navíc ne ledajakých! Soubor obsahuje 4-blok (jeden ze dvou známých), dále krajovou 2-pásku (jedinou nám známou, přičemž jedna její známka nemá žádnou znaleckou značku což je u této známky nejspíš rovněž unikát) a čtyři jednotlivé. Taková nabídka tu ještě nebyla, a to ani v mezinárodním měřítku. Soubor ale není zajímavý jen jako ojedinělý investiční objekt, je inspirativní i ze studijního hlediska. Kdysi jsme s Martinem Trojanem, kolegou z Komise znalců SČF, připravili rekonstrukci podoby původního archu (nebo to byly dva půlarchy?), v němž jsme lokalizovali každou jednotlivou známku podle typického decentrování jejího přetisku. Právě krajová 2-páska a 4-blok patřily k těm, které nám napomohly nastavit polohu přetiskové desky vůči původnímu archu známek bez přetisku, a předvídat tak i polohu těch exemplářů, které nám nejsou dosud známy. To má samozřejmě význam badatelský i znalecký, a především to z každého činí nezaměnitelný, od všech sestřiček se lišící originál! Tuto rozpracovanou studii jsme dosud nepublikovali, ale možná se najdou nadšenci, kteří do takto vytvořené předlohy budou třeba podle obrázků v aukčních katalozích nebo na internetu doplňovat identifikované kusy a skládat tak vlastně jejich jakési puzzle. Hned tak neuvidíte najednou ani půl tuctu sérií Flugpost nebo padesátihaléřových doplatních známek Velké nebo Malé číslo. 4 π FILATELIE 11/2014

4 Řadu investičních objektů zakončuje populární desetikorunovka Parlament, nabízená v sestavě 14 kusů, z nichž je 10 jednotlivých, jedna 2páska a dva rohové (los č vyobrazení na stránce vlevo dole). Alegorie Tak naši dávní předchůdci nazývali množinu vydání z roku 1920, a my z nich teď poukážeme alespoň na několik. Rozhodně neobvyklý je soubor protichůdných dvojic Holubice a OR v 30blocích, co je už málo vídaná část původních archů, obsahující jinak nedostupné kombi - nace, například 4známková široká meziarší nebo meziarší v 4blocích a podobně. Je jasné, že je z pásů nikdo nejspíš vytrhávat nebude bohatě stačí skuteč nost, že kdyby se chtělo, tak by to šlo. Populární 50 h bez hlavy je nabízena za střízlivou cenu Kč, prodávající ale jistě doufá, že jen u ní nezůstane (los č. 146). Zkusmé tisky emise HaV 1923, pocházející z jednotli - vých štočků, se tradičně těší zájmu specializovaných sbě - ratelů. Patří k nim neobvyklý exemplář hodnoty 100 h I. typu, s odlišnými detaily kres - by, provedený na lístku pa - píru s tiskem úředního textu zezadu a vlastnoručním podpisem (!). Jde o první nám známý takový kus, pocházející z pozůstalosti znalce R. Gilberta. Cenu můžete nabídnout sami, však je to u něj přímo napsáno. Hezky zastoupena jsou desková čísla téže emise, jejichž soubory se dávají dohromady jen velmi těžko. Pokud patříte k jejich milovníkům, nepřehlédněte položky číslo Další výplatní a příležitostné emise ČSR I I v této části nabídky se najdou zajímavé kousky, například dárkové album ministerstva pošt k pátému výročí vzniku republiky se zkusmými tisky. Vyvolává se za symbolickou pětistovku no nekupte to! Další zajímavosti si jistě najdete sami, my teď přeskočíme až do roku 1938, kdy se připravovala emise ke stejnému výročí, ale dvacátému. V důsledku zná - mých neblahých okolností (Mnichovský diktát) byla vydána pod jiným, neškodným názvem 20 let čs. známek. Původní nominální hodnota měla být odlišná, jednokorunová, a dokonce už byla zhotovena sto - kusová tisková deska s kupony, z níž byly provedeny zkusmé otisky v hnědé a modré barvě. Šlo zjevně o desku plochou, dosud neohnutou do rotačního tiskového lisu Stickney, o čemž svědčí skutečnost, že lep těchto zkusmých otisků je bez pruhů. Jednotlivě se čas od času vyskytnou, my je ale nabízíme v blocích s kombinací s kupony běžnými i odlišným, které ka - ta log dosud neoceňuje! (viz losy 203 a 204). O nečekaném nálezu odlišné podoby Londýnského aršíku z roku 1943, v podobě diplomu uděleného výstavním výborem ministru obrany exilové vlády Sergeji Ingrovi, jsme už psali. Díky tomu jsme se dozvěděli, že obdobný exemplář, udělený jednomu z vystavovatelů, vlastní společnost sběratelů čs. známek v Londýně a je otázkou, zda se dochovaly i nějaké další. Známy jsou nám tedy dosud jen dva (z nich ten v Londýně je sa - mo zřejmě neprodejný), takže jde o první nám známý kus, který je veřejně nabídnut k prodeji! Zřejmě neopakovatelná příležitost, opět s mož - ností nabídnout cenu podle zájmu a kapsy! Kapitolu uzavírá tucet losů věnovaných zkusmým tis kům ocelotiskových emisí z 30. let, všechny vyvolávané za velmi střízlivé ceny (jen pro srovnání, v zahraničí se obdobné zkusmé tisky jiných států často nabízejí za stejné ceny, ale v eurech!). Emise ze zadní části katalogu Zájem jistě vzbudí známky Potravní daně, nabízené vesměs s deskovými čísly (losy č ). Za střízlivou cenu deset tisíc korun bude vyvolána první letecká emise zoubkovaná a nezoubkovaná, ve 4blocích. FILATELIE 11/2014 π 5

5 dvoubarevným přetiskem červe ným a modrým (los č. 318), u nějž chybí letopočet! Ze Spěšných jsou velmi dekorativní 2pásky 4znám - kových meziarší s levým okrajem PA jde vlastně vždy o dva 4bloky spojené meziarším! A nepřehlédněte ani vodorovné (!) meziarší hodnot 2 a 5 h (los č. 239), sice neúplné a s oboustranným tiskem, i tak ale zcela ojedinělé. Dosud nekatalogizované jsou i některé známky nevydané, několik jich tu tedy teď zmiňme. 5 h modrozelená s Řz 11 ½ : 10 ¾ je zkoušená Mrňák, s přídavnou značkou jako zn. nevydaná. Málo vídaná je i 10 h červená s ministerským Řz 11 ½. V naprosté většině sbírek chybí meziarší hodnoty 10 h naší první novinové emise (což není divu vzhledem k nepatrnému počtu dochovaných kusů), tady jsou ale nabídnuta hned dvě standardní a krajové. SO 1920 Díky sběrateli, který desítky let trpělivě dával dohromady speciality plebiscitního vydání (koupil přitom části sbírek ing. Weisse a stavitele Dvořáka), je teď můžeme nabídnout v nebývalém rozsahu. Už zkusmé otisky přetisků všech čtyř druhů A, B, C a D v páskách a blocích (č ) jsou zřídka k vidění, natož za pětistovku nebo tisícikorunu, za kolik je vyvoláváme. Následují standardní známky včetně oblíbených vzácností, např. 10 a 20 h Hradčany nezoubkované (288) a 60 h s Hz A (296-7), vše vyvoláno za přitažlivé ceny - polovinu katalogu či ještě méně. Následuje oddíl známek s převráceným přetiskem, zakončený hodnotou 500 h černý přetisk z levého horní - ho rohu, netypicky bez obtisku přetisku (takové známky se vyskytují jen na levém okraji archu) - jako takový je samozřejmě unikát. Z přetisků dvojitých a vícenásobných si povšimně - me alespoň dvou po - lo žek - 2pásky 20 h karmínová s Hz A, kterou katalog s tímto zoubkováním dosud neuvádí, a pak nezoubkované 60 h s 6 π FILATELIE 11/ h světle fialová nezoubkovaná s červeným přetiskem, ve svislé 2pásce se spojenými typy!, v této podobě katalog zatím neuvádí. 30 h tmavě fialová s Hz 11 ¾, s černým převráceným přetiskem, ve svislé 2pásce s levým okrajem PA a se spojenými typy; katalog je zatím neuvádí, jde o první nám známý kus, v této podobě možná unikát. Neuvádí ani 50 h modrou s ministerským Hz 13 ¾ : 13 ½ (a obtiskem přetisku); tato je zkou - šená Mrňák. Obdobné je to v kapitolce následující zkusmé tisky přetisků, i tady naleznete několik položek, které katalog zatím neeviduje (např. 348, 350, 352 či 356). Atraktivní a dekora - tivní jsou známky 500 a 1000 h TGM, pozoru - hodné jsou přitom všechny tři jejich losy - série v 4blocích, ne - zoubko vaná a samozřejmě ta s populárními odchylkami, 500 h s retuší a 1000 h s růží ve vlasech. Zbylé tři skupiny, Spěšné, Novinové a Doplatní, si prostudujte sami, jistě přitom nepřehlédnete například 4bloky známek, které jsou velmi vzácné i jako jed no - tlivé exempláře! Skautské a Vojenské Takzvaných skautských dopisů se dochovalo poměrně hodně, většinou však jde o celistvosti vyrobené dodatečně pro sběratele. Proto jsou ty nepochybně pravé, dobové a skutečně přepravené, vzácné a hledané. Patří k nim dva dopisy adresované na J. Rösslera-Ořovského do jeho drogerie ve Štěpán-

6 Následuje šest sérií zkusmých tisků Siluet v odliš - ných barvách, i ty se vidí jen zřídka, a už vůbec za spíše symbolickou vyvolávací cenu Kč za sérii! ské ulici, v adrese je uvedeno předseda Skautů, doslané za ním do Sněmovny či do Deymovského paláce. Za pozornost stojí svěží série Příjezd presidenta republiky s katalogovou cenou Kč, vyvoláva - ná se slibnou poznámkou: Nabídněte! Za polovinu katalogu je nabízena populární Českja počta, i když u této ceny nejspíš nezůstane. Za prohlídku rozhod - ně stojí čtveřice náhledových zkus - mých tisků vydání Siluety, ve větším formátu; většina sběratelů čs. vojenské pošty přitom dosud neměla možnost vidět ani jeden! Tak trochu záhadná je série 3 zkusmých tisků v čer - né barvě na křídovaném papíru, zhotovená kamenotiskem a zjevně z desek o jednom poli (široké okraje), podle našeho názoru může jít o původní zkusmé tisky, jejichž kresba se pak dále vyvíjela. Jisté to však není, protože schází jakýkoli srovnávací materiál jde totiž o první nám známý výskyt, a možná tedy unikátní nabídku. Pro úplnost dodejme, že série pochází z pozůstalosti znalce R. Gilberta, kterým je i ověřena. Závěr ČSR I Rozsahem nevelká, ale zajímavá je kapitolka celin. Obsahuje například telegramy, které tak často nevidíme. Pro nedostatek místa je nevyobrazujeme, ale zmiňme alespoň jeden mimořádně vzácný 40 h OR 1924, Pof. CTÚ 3, nepřeložený, s připevněným listem prokládacího perforovaného papíru z původního sešitu formulářů, což je zcela neobvyklé! Nese stopy mani - pulace (kkp), ovšem katalogová cena Kč versus poznámka nabídněte z něj činí velmi přitažlivý kus! V katalogu je proškrtnuta cena celé I. části poštovní příkazky 20 h Hradčany 1920 (se znakem), s českoněmeckým textem, Pof. CPV 3B. Ta dnes nabízená byla adresátem odmítnuta a zatížená doplatným (vše na přední straně), což z ní činí ideálního pretendanta zařazení do pokročilého exponátu. Sbírek a partií jsme tentokrát pro nedostatek místa zařadili méně, než jindy (vynahradíme si to příště), a proto jsme pro ně tentokrát nevytvořili samostatnou kapitolu, ale začlenili je organicky mezi ostatní materiál. Z ČSR I jsou jen čtyři, ovšem za tak symbolické vyvolávací ceny, že stojí za to je neopomenout. FILATELIE 11/2014 π 7

7 ČSR II Nabídkou druhého Československa začíná odpo led - ní část aukce, uvozuje ji pět sérií velkých nebo malých Košických křížů (426-30), v cenách velmi hluboko pod katalog. Hezké jsou i následující dopisy s košickými známkami, za jednotnou cenu 500 Kč za kus. V minulé aukci jsme rozprodávali velkou sbírku nouzových novinových nálepek z doby po vzniku republiky, teď tedy došlo na několik položek z roku Všechny jsou pozoruhodné a některé možná uni - kátní. Především jde o nálepky Losy Bělík - Poštovné zaplaceno, na žlutém papíru, ve velké miniatuře z tis - kového listu, obsahující 10bloky z levé a z pravé části archu a jeho střední část se 40blokem obsahujícím 5 stejnosměrných meziarší (los č. 438). Jde o zaručeně pravý a původní materiál, který v polovině 80. let do pražského Pofisu přinesla vdova po panu Bělíkovi - byl jsem při tom a vzpomínám si na to, protože v této podobě jsem jej tehdy viděl poprvé. Nyní jsou nabízeny ve dvou variantách, druhá je ale z odlišně upořáda - ného archu, s 5 protisměrnými meziaršími uprostřed (439). Velmi vzácně se vyskytují zkusmé tisky této nálepky na bílém papíru, v aukci je jako los č. 440 zařazena velká miniatura ze 4-bloků ze všech 4 rohů archu (ten byl uspořádán protichůdně). Už si nevzpo - mínám, za kolik je tehdy Pofis nabízel ve své prodejně Na příkopě, současný majitel ale souhlasil, abychom je vyvolali s poznámkou: Nabídněte. Pokud se o tuto kapitolu naší poštovní historie zajímáte, nepřehlédněte nabídku nálepek Čin - Poštovné zaplaceno, ve velké miniatuře z tiskového listu, obsahující 10bloky z levé a z pravé části archu (441) a Hlas lidu v Prostějově - Poštovné zaplaceno, ve 20bloku z levého dolního rohu archu (neznáme jeho podobu, možná tedy arch?), každý z nich po tisícikoruně. Svého kupce si jistě najde vzác - ný výsadní tisk KG z roku 1949, s podpisem ministra pošt Neumanna zvlášť když ho vyvoláváme za pouhou polovinu katalogové ceny (a i ta je dneska už nízká)! okraji. Vzhledem ke vzácnosti samotných desetibloků přitom jde o zcela ojedinělou nabídku! V závěru kapitoly jsou zařazeny celiny, z nich některé jen málo obvyklé jde například o barevné blahopřejné pohlednice, se kterými se na trhu prakticky nesetkáváme přesto je vyvoláváme za třetinu a někdy i za pouhou čtvrtinu katalogu! Rozhodně nepřehlédněte následující sbírky a partie (č ), jejich symbo - lické vyvolávací ceny jsou skutečně nepatrné! Česká republika Z pozornost rozhodně stojí kompletní padesátiku - sový přepážkový arch známky 5 Kč Tycho Brahe 1996, Pof. 125, s úplným nedotiskem názvu státu v pravém sloupci (tedy u 10 známek). Jde o vzácnější variantu s celým přístrojem a ze studijního hlediska je pozoru - hodné, jak rozdílná je podoba zakončení nedotisku v místě jména Tycho Brahe na některých známkách je jen málo čitelné, na jiných naopak úplné. Do aukce jej přihlásil filatelista-starý pán, první majitel, který arch osobně koupil na poště Teplice 2. Vyprávěl nám k Po úspěchu s prodejem prvních známkových sešitků ČSR II (tedy těch k výstavě Praga 1968) v předchozích aukcích, se nám tentokrát podařilo zajistit jejich specializovaný soubor, který nabídneme po jednotlivých položkách. Jde o losy , u nichž vlastně poprvé rozlišujeme barvu pruhu na deskách (jsou žluté, žlutooranžové nebo oranžové) a pole tiskové desky. Jde o novou problematiku, kterou však sběratelé sešitků jistě rádi dále rozvinou. Jako obvykle je velmi dobře obsazena kapitola malých tiskových listů (desetibloků), v níž je zařazeno i několik exemplářů s podpisem autora (autorů) na 8 π FILATELIE 11/2014

8 tomu rozkošnou historku: Šel jsem z práce, v montér - kách, a po cestě jsem se stavil na poště babičce koupit známky na pohlednice. Vystál jsem frontu k okýnku a koukám, že tu mají známku, o které jsem krátce před - tím četl ve Filatelii! Tak jsem si ji nechal ukázat, měli už jen jeden arch, tenhle s vynechaným tiskem, a já byl rád, že jsem na něj u sebe měl vůbec peníze!. Mimo - řádně oblíbená výrobní vada se nejčastěji vidí jako jednotlivá známka, dvoupásky jsou už vzácnější a celý arch samozřejmě zcela ojedinělý! Dopisnice s prvními přítisky Poš - tovního muzea až dávno patří k oblí - beným vzácnostem počátků Čes ké republiky, v nadcházející aukci je uvidíte vlastně všechny. Asi nejpřitažlivější je ten k výstavě Waltera Loosli, atraktivní jsou ale i ty ostatní. I tady kapitolku uzavírá několik sbírek neupotře - bených známek, bez ohledu na katalogovu cenu je všechny vyvoláváme za méně než polovinu nominálu! Protektorát ČaM Neobvyklá je přetisková série z roku 1939 v rohových 4blocích, s kompletní sestavou deskových čísel 1-1A, a to i podle šíře okrajů. Její katalogová cena je bezmála Kč, a tržní nepochybně ještě výrazně vyšší, přesto ji vyvoláváme s poznámkou: Nabídněte! Za pozornost určitě stojí svěží rohový 4blok Terezínské balíkové známky, zvlášť když je bez jakékoli zna - lecké značky! (to je už dnes zcela neobvyklé, a milovníci intakt ních exemplářů to jistě oce ní). Následuje ho dvo - jice ar šíků pro Červený kříž za zhruba polovinu katalogu. Opravdovou vzácností je soubor nerozdělených dvojitých opovědních dopisnic (č ), odeslaných mimo protektorát (a odtud zase poštou řádně vrácených), z nichž některé vidíme vlastně poprvé. Slovensko Tak krásnou sbírku Slovenského státu, jakou se nám podařilo zajistit pro tuto aukci, jsme už v nabídce dlouho neměli pokud vůbec. Zkusmé tisky, odlišná či vynechaná zoubkování, nezoubkované jestli vás zajímá válečné Slovensko, tak tuhle nabídku si prostudujte opravdu důkladně! Hned první los vydání Hlinka, zkouška barvy 50 h červená ve vodo rov né 2pásce má kata lo govou cenu minimál ně Sk, vyvolán přitom bude za necelou třetinu v Kč. Poprvé jsme se setkali se správně vyplaceným dopisem s nevydanou známkou 1 K bez přetisku, adre - sovaným do Trnavy. Podle čeho určit, jakou může mít cenu? Nezbylo než se spokojit poznámkou: Nabídněte. Za velmi výhodné ceny budou vyvolány zkusmé tis - ky přetisků 1939 na listech papíru, pocházející z pozů - stalosti znalce R. Gilberta. Čas od času se s nimi mů - žeme setkat jako s jednot - livými kusy, ale v tak velkých částech archu jsou opravdu vzácné a jako studijní materiál neobyčejně přitažlivé. Pro úsporu místa jsme jako ilustraci vybrali nejmenší z nich (č. 616), i ten je ale zajímavý obsahuje typickou deskovou vadu přetisku (jiné zase vedle deskových vad obsahují třeba spojené typy). Atraktivní je nabídka známek s kupony a známek s deskovými čísly z přetiskové série. Rozhodně vůbec popr - vé přinášíme nabídku téměř kompletního sou - boru jejích deskových čísel v 4blocích, a to i podle šíře okrajů archu! (chybějí jen 4 kusy!). Zařazen je pod číslem 635 a je tak rozsáhlý, že se nám tu z něj nevejde ani malá ilustrace. FILATELIE 11/2014 π 9

9 I v kapitolce přetiskové série jsou zařazeny položky, které katalogy neuvádějí, například rohový kus známky 50 h Štefánik s převráceným přetiskem (navíc smykovým vypadajícím jako dvojitý!), s DČ 1. V této po době jde možná o unikát! Poprvé nabízíme i známku 3,50 Kč s červeným převrá - ceným hlubotiskovým (!) přetiskem. I tady nezbylo než uvést nabídněte. To platí i o nevydané známce 50 h Košice 1938, Pof. 345, s modrým přetiskem, v le - vém dolním rohovém 4bloku (tedy z místa, kde bývá DČ) i tady jde možná o unikát! Neobyčejně pestrá je nabídka variant odliš - né ho zoubkování u emi se Hlinka, které jsme poprvé rozdělili podle toho, na které straně známky se nachází ta či ona perforace. Generální sběratelé se samozřejmě spokojí s kteroukoli, pro specializované, snažící se o kompletní soubor, to je ale důležitá informace. Rozhodně neobyčejná je rohová známka 1 Ks s Řz 12 ½ : 10 ½ (C varianta C4), katalog ji s tímto zoub - kováním neuvádí a i my jsme se s ní setkali poprvé. V tomto úseku začínají i nezoubkované znám ky, často v 2páskách, které se těší velké oblibě nejen u slovenských a českých sběratelů, ale i u řady zahraničních (například v USA, Na vyobrazení všech nezoubkovaných zná mek tu samozřejmě nemáme místo, tak alespoň populární série Železnice a Sport (obr. vlevo dole). Samostatnou kapitolou je 4znám - kové nezoubkované meziarší 10 Ks Tiso, které máme v nabídce poprvé. Nenápadná, ale hledaná je známka Léčebného fondu poštov - ních zaměstnanců, zvlášť když jde o rohový 4blok s deskovým číslem! Vyvolávací cena 500 Kč je v tomto případě spíše symbolická. Unikátem je nejspíš blok dvou meziarší z 6 známek hodnoty 5 h Novinová II (1939), alespoň my o jiném nevíme. Vzácné jsou nerozdělené dvojité odpovědní dopisnice (č ), odeslané doporučeně do protektorátu a odtud zase doporučeně zpět, z nichž některé vidíme vlastně poprvé. kde je velká krajanská komu nita), takže jejich nízké vyvolávací ceny budou zřej mě značně překonány. 10 π FILATELIE 11/2014

10 Dlouho jsme váhali, zda přijmout do dražby dvě původní kovová příležitostná razítka s držadly: Prešov 1 / Valné shromaždenie Matice slovenskej 12. V. 1940, s nastavitelným datovým můstkem, a Bratislava 1 / Tretie výročie samostatnosti, s pevným datem 14. III. 1942, které nabídl významný slovenský sběratel. Nakonec jsme vyhověli, protože si přál, aby se o jejich existenci dozvěděla veřejnost a razítka tak možná nalezla cestu do nějaké muzejní či podobné instituce (nejlepší by samozřejmě bylo slovenské Poštovní muzeum), k archivním a výstavním účelům, a nemohla být zneužita k dodatečnému otiskování (otisky obou razítek jsou mimořádně vzácné, resp. se vůbec nevyskytují). Pro případ, že by je vydražila soukromá osoba, dal nám pokyn, abychom v rytině razítek provedli dostatečně razantní zásah (vrypy), který by odlišil případné dodatečné otisky. Myslíme si, že jde o korektní postup, rozhodně lepší, než aby o nich veřej - nost nevěděla a sběratelé byli ohroženi jejich patisky. Po bezmála třech čtvrtinách století od zhotovení razítek už asi není možné zmapovat jejich osudy; v každém případě je tento přístup majitele naprosto ojedinělý (řekl nám, že odmítl výhodné nabídky na diskrétní prodej jednotlivcům) a my jsme se s ním setkali vlastně poprvé - na rozdíl od nemalého počtu obdobných pra - vých razítek, denních i příležitostných, z různých údobí, která se potají pohybují na trhu k bůhvíjakým účelům (samozřejmě nejčastěji k výrobě padělaných celistvostí či razítkování známek bez lepu), o nichž vlastně nic přesnějšího nevíme. Kapitolu uzavírají čtyři sbírky neupotřebených známek současné SR, vesměs bez ohledu na kata - logovou cenu nabízené za symbolickou cenu méně než 10 haléřů za 1 Sk! Autografy a autogramy Rukopisy a podpisy známých osobností se sbírají mnohem déle než známky a mají mnoho zapálených obdivovatelů. Například ve Spojených státech je už tradicí kombinovat je s plakáty či fotografiemi a jako zarámované koláže je nabízejí umělecké galerie a specializované obchody za pro nás astronomické ceny často ve stovkách, a spíše v tisících dolarů (přitom jedinou skutečnou hodnotou je v nich právě podpis slavné osobnosti nebo kousek jejího rukopisu). Leckdy se vyskytují ve spojení s korespondencí, a tak vlastně patří i do našeho oboru. Sem tam jsme je nabízeli i v předchozích aukcích, nyní poprvé jim věnujeme samostatnou kapitolu, v níž jich jsou zařazeny bezmála tři desítky. Snažili jsme se ji sestavit co nejpestřeji, a podle výsledků, kterých dosáhneme, uvážíme, zda s jejich soustředěnou nabídkou budeme pokračovat i v budoucnu. Kapitolka začíná trojicí losů spjatých s M. R. Šte fá - nikem, jde o tak zajímavé a neobvyklé materiály, že jsem jim věnoval samostatný článek navazující bezprostředně na tento. To by si ale zasloužily i některé další položky, a člověka až zamrzí, že na to v časopisu nemáme místo. Pokud se chcete potěšit kreslířským uměním herce Jaroslava Vojty, vlastnoručně zachycenými myšlenkami Josefa a Karla Čapkových či Františka Langra (autora Filatelistických povídek), rukopisem Vrchlického dlouhé básně a rukopisy a kresbami dalších osobností, podívejte se na kde jsou vyobrazeny všechny losy. Dvě položky z této kapitoly si ale neodpustím komen - tovat osobně se mi totiž velmi líbí. První (los č. 769) tvoří 250 pohlednic, fotografií a obrázků známých zahraničních filmových herců a zpěváků, s jejich vlast no - ručními podpisy (zastoupena je např. M. Mathieu, M. Vlady, S. Loren, Ch. Heston, D. Fairbanks jr., T. Selleck, A. Delon, P. Clark, J. Travolta, G. Depardieu, J. Bisset, C. Cardinale, M. York, G. Fröhlich, L. Bacall a mnoho a mnoho dalších). Jde o soubor českého sběratele, který jej tvořil od 70. let, novější podpisy získal korespondencí s těmito osobnostmi, starší (od 30. let) nákupy. Portréty řady z těchto osobností vyšly na poštovních známkách různých států. Druhý (los. č. 770) je sbírka více než 200 pohlednic, fotografií a obrázků známých českých divadelních, operních a filmových herců a zpěváků, s jejich vlastnoručními podpisy, většinou historické, který vytvořil stejný sběratel. Nešlo přitom o nic snadného, zejména pokud jde o zahraniční umělce. Sám mi k tomu řekl: Zájem o tuhle oblast se u nás víc rozšířil v uvolněnějším konci 60. let, ale v letech sedmdesátých to už nebylo nic snadného. Hranice byly uzavřeny, zbýval jen korespondenční styk. Člověk musel sehnat platné známky příslušného státu, na burzách, v Pofisu, nebo jako IRC kupon. Sehnat adresu umělce nebo jeho agenta či zastoupení. V 60. a 70. letech se objevovaly v polském filmovém časopisu, který byl k dostání v prodejně Polská kultura na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Něco vycházelo i v jiných filmových časopisech, které se daly občas sehnat ve specializované prodejně PNS. Taky bylo třeba sehnat fotografii toho herce, ty prodávala ČTK v Opletalově ulici, někdy dokonce i zahraniční, třeba v podobě pohlednic, ale nebylo to nic levného, české stály tak 3 koruny, ale cizí třeba i 20 nebo 30 Kčs. Kdo měl známého v propagaci filmového podniku, mohl od něj získat fotografie a obrázky z propagačních skříněk kin, kde se měnily každý týden. V nejhorším jsem obrázek sehnal v časopisu, vystřihl ho a nalepil na kartu. Když to člověk všechno sehnal, nadepsal na velkou obálku adresu herce, správně ji ofrankoval československými známkami, dovnitř vložil menší zpáteční obálku se svou adresou, vyplacenou známkami příslušného státu (radši víc, než míň, poštovné jsem odhadoval podle našeho a složitě přepočítával na tamní měnu), fotografii herce k podepsání a dopis s prosbou o podpis. Úspěšnost přitom nebyla velká, tak polovina zásilek se vrátila jako nedoručitelné FILATELIE 11/2014 π 11

11 12 π FILATELIE 11/2014 (nesprávná adresa), z toho zbytku sem tam někdo odpověděl, že nepodepisuje (mně se to stalo například s Katherine Hepburnovou nebo Julií Newmar), odhadem čtvrtina zůstala bez reakce a méně než čtvrtina přinesla úspěch. Odpovědi chodily tak do tří týdnů, mezi moje první patřily autogramy Raqel Welchové a Alaina Delona. Ale i když obálka dorazila, nebylo vždycky vyhráno taky přicházely vykradené, mně například od Barbry Streisandové nebo Lídy Baarové. Pokud odpověď nedorazila do čtvrt roku, bylo to většinou ztracené, ale ne vždycky. Za nejdelší dobu, za dlouhých sedm let, jsem dostal autogram od Giny Lollobrigidy. Až asi po sedmi letech mi přišla odpověď na žádost o autogram, kterou jsem poslal zpěvákovi jménem Gene Pitney z USA, měl kdysi hit Panenka z hadrů. Napsal jsem mu, odpověděl, po čase jsem sehnal lepší fotku a napsal mu znovu a nic. Až po těch sedmi letech mi přišla moje obálka zpět, s jeho podepsanou fotografií, kterou mi poslal nový majitel domu. Připsal, že pan Pitney umřel a v jeho věcech po letech našel můj dopis, a protože tam byly jeho podepsané fotografie, jednu mi posílá. V 70. letech jsem napsal hvězdě němého filmu Pole Negri do Mexico City, poslal jsem jí v malé obálce dvě fotky, a protože jsem nebyl moc zkušený, tak bez zpátečního porta (tak naivní jsem byl ve svých začátcích nenapadlo mě, že hvězdám chodí takových žádostí spousty a vyřízení něco stojí). Osm let se nedělo nic, zapomněl jsem na to, pak mi přišel dopis s mexickou známkou, na bleděmodrém papíře mi psal likvidátor pozůstalosti paní Negri, poslal mi moje fotky zpět, nepodepsané, a připsal: Promiňte, slečna Negri to měla dané stranou, ale onemocněla a zemřela, aniž by vám mohla vyhovět a odpovědět. Za ta desetiletí jsem dal dohromady hezkou sbírku, a pořád ještě píšu, i když už ne tak často, jako dřív. S českými herci to bylo samozřejmě jednodušší, ale já jsem chtěl i ty staré, kteří už nežijí, tak jsem to sháněl po antikvariátech, kde se jednu dobu daly sem tam koupit hezké dobové pohlednice s jejich vlastnoručními podpisy. Těžko se mi teď s tím loučí, a přál bych si, aby to koupil někdo, koho budou ty vzdálené doteky se slavnými herci a zpěváky těšit. Cizina V úvodu tohoto oddílu je nabídka deseti otisků původních rytin pro zahraniční bankovky, které pro lon - dýnskou tiskárnu De La Rue zhoto - vil český rytec B. Heinz. Vyvolány budou po symbolické pětistovce, i když skutečná cena je pro sběratele bankovek jistě mnohem vyšší. Následuje směs jednotlivých položek i sbírek a partií řady států, všechny stojí za prohlídku a skoro všechny jsou nabízeny za velmi výhodnou cenu. Řada z nich pochází z velmi staré sbírky, rozebrané na části, některé (zejména Jihoamerické) dědici původního majitele ani nepřebrali, takže nelze vyloučit pro pozorného kupujícího příjemné překvapení. Zvlášť se musím zastavit u souboru Turecka, úžasné specializované sbírky známek z let , ve dvou původních albech (podle způsobu uspořádání pocházejí původně z Levanty strany jsou řazeny obráceně), která obsahuje snad všechny drahé položky včetně rarit. Podle poznámek dávného majitele uvedených tužkou pod známkami byla tvořena nákupy od obchodníků už od roku 1910, takže většinu z těch starých známek vlastně tehdy kupoval jako novinky! Hrubým odhadem majitele činí katalogová cena lepších známek více než Michel Euro (nekontrolováno), ale navíc je tu obsažen velký počet položek, u nichž je v katalogu cena proškrtnuta nebo nejsou uvedeny vůbec (nezoubkované, protichůdné dvojice, převrácené přetisky, zkusmé tisky apod.). Podle našeho názoru jde o soubor mezinárodní úrovně, rozhodně zdaleka nejlepší sbírka tohoto státu, se kterou jsme se kdy setkali, a zřejmě neopakovatelná příležitost! Vyvolávací cena nebyla stanovena, fantazii zájemců se meze nekladou. Několik hodnotných a hledaných položek je zařazeno z Belgie, zejména nezoubkovaná série Červený kříž 1918 je u nás prakticky nesehnatelná, však ji Michel ani neuvádí! Asi tři desítky losů jsou věnovány Číně, atraktivní je hned první položka, sestava starých známek na listech, nebo série pošty v Tibetu z roku 1911, vše vyvoláváno za lákavé ceny, nanejvýš dvě koruny za euro.

12 Své zájemce si jistě najde Finsko či Francie, nako - nec svěží zelený letecký 50-frank nebo populární Bankovka za dvě koruny za euro určitě stojí. Z materiálů z údobí druh světové války bude nabídnut dopis z korespondence mezi vězni dvou koncentračních táborů (věc skoro neuvěřitelná), kterému jsem v tomto čísle věnoval samostatný článek. Svého kupce si jistě najde velmi populární a hledaná známka 12 pf s nápisem POČTA azbukou, z roku 1945, zvlášť když je vyvolá - na za pouhé dvě koruny za Michel euro. Jestliže jsme v minulé aukci nabídli vzácné staro - rakouské celistvosti, ze stejného zdroje nyní máme několik staroitalských. Úžasný dopis malého formátu z Církevního státu, vyplacený 3barevnou frankaturou 6, 8 a 50 (!) baj 1852, z Říma do USA (je vyobrazen na obálce tohoto čísla), asi u nás už neuvidíme. Dalšímu dopisu z roku 1870, odeslanému z Říma do Prahy slavným českým malířem Josefem Mánesem, jsem věnoval samostatný článek, který najdete v tomto čísle. Mimořádně vzácná je i dvojice dopisů Neapole se 4páskami 1/2 gr a 1 gr 1858, v katalogu Sassone má záznam Eur! Klasickou a časem prověřenou raritou je Neapolská novinová známka 1/2 Tor Savojský kříž modrá z roku 1860, v katalogové ceně Sassone Eur. Ještě vyšší záznam má Toskánský dopis vyplacený smíšenou toskánsko-sardinskou frankaturou 40 c karmínová 1860 a 20 c modrá 1855, odeslaný již v době sjednoceného Italského království - Sassone Eur! U všech uvádíme poznámku: Nabídněte. Následuje pětice vzácných neupotřebených toskánských známek, které se u nás prakticky nevyskytují, a sbírka staroitalských známek obsahujících mnoho materiálu včetně řady hodnotných kusů. Staré Německo je zastoupeno řadou hodnotných známek, ale nade všechny vyčnívá celá průvodka s 3páskou populární známky 5 M Reichspost 1900, první taková celistvost, s jakou jsme se kdy setkali. Velmi pěkné položky jsou nabízeny ze starého Nizozemí, přitažlivé však jsou i ty modernější, konkrétně letecká série 15 a 25 guldenů (což byly pro většinu filatelistů astronomicky vysoké hodnoty!) z roku 1951; u nás v naprosté většině sbírek beznadějně chybí. Nyní bude nabídnuta hned třikrát, dvě svěží (z toho jedna s okrajem) a razítkovaná. S klasickým Rakouskem jsme tentokrát nedělali velké štráchy, po minulém úspěchu jsme se rozhodli nabídnout nádhernou sestavu více než 300 celistvostí v krabici, většina z nich by přitom mohla tvořit samostatné aukční losy. Uvidíme, kam až zájemci vyženou její cenu. Kde se bude začínat, záleží na vás u losu je opět poznámka Nabídněte. Samostatně jsme ale nabídli neobyčejnou celinovou obálku dofrankovanou (z obou stran) na čtyřbarev - nou (!) včetně znám ky 50 kr VI. emise, která je v této podobě možná unikát! Z řady modernějších hodnotných rakouských položek zmiňme aršík WIPA 1933, bezvadném stavu, s vyvolávací cenou pouhopouhých Kč, nebo svěží 10šilink Dolfuss za Kč! Přitažlivé jsou i známky s kupony nebo rovnou spojky z aršíků Renner, ale i celé aršíky za vyvolávací cenu Kč. Z dávných skladů známého obchodníka Kosiny pochází série Dětem 1949 v celých 50kusových přepážkových arších, jeho pozůstalí ji prodali do Pofisu v polovině 80. let a teď se tedy objevila na trhu znovu. Cena? Samozřejmě Nabídněte!

13 Před nějakou dobou jsme v naší aukci prodali dvojici čtyřbloků hodnot 5 a 10 K Doplatní 1911, na jejichž horním okraji byla slabá stopa po nálepce. Už to byla senzace, protože ve čtyřbloku se tyto známky prakticky nevyskytují (není divu, vždyť celková nominální cena 60 korun odpovídala 6 zlatým rakouským desetikoruno - vým mincím!). Nyní jsme získali další, tentokrát ovšem zcela svěží pár (jde o jiné kusy, což lze snadno poznat podle centrování), v nádherné jakosti, který ten předchozí dosaženou cenou jistě překoná. Málo se u nás vidí kompletní série US pošty v Číně, tahle pochází ze staré sbírky, nejvyšší hodnoty jsou zkoušeny Köhler. Oblíbené a má lo vídané série jsou zařazeny i v oddílu Feldpost a Bosna a Herce go vina. Poslední skupinu tvoří položky USA, počínaje sérií Kolumbus (má číslo rovný tisíc), přes Omahu po Zepelínové. Závěr nabídky tvoří desítka sestav a partií, od zásobníku po velké tašky Ikea plné alb a zásobníků, každá za symbolických 500 korun. Ať už se o aukce zajímáte, nebo ne, jistě bylo povzbudivé vidět tolik dobrého materiálu, a současně to bylo poučné - leccos jsme se díky němu dozvěděli. Nezapomeňte si tedy zaškrtnout v kalendáři sobotu 22. listopadu, kdy se sejdeme v hotelu Olympik-Tristar. Nemusíte tam hned přijít jako kupující, rádi vás uvidíme i jako diváky, vždyť kde jinde načerpat informace o skutečných tržních cenách? A pokud byste chtěli nabídnout něco k prodeji prostřednictvím naší příští aukce, rádi se s vámi domluvíme! n

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání

Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání Filatelie Klim Strana 1/85 Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání Předběžné 1 uherská novinová zn. Mi. č. 108 v 10ti-bloku s raz. KARLSBAD 7.11.18,

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost. Předznámkové

Více

POFIS PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945

POFIS PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 POFIS 2 0 1 0 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 Vážení přátelé, držíte v ruce novou barevnou příručku pro sběratele poštovních známek a celin pocházejících z nelehkého údobí našich dějin - protektorátu

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 6 Ročník 2007 Praha 11. května 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 26 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 27 Změna poštovních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 PADĚLKY 2012 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 26. února 2013 Padělky 2012 Počet padělků zadržených

Více

Píáristův sen aneb co nám zanechal Maxmilián Dráp

Píáristův sen aneb co nám zanechal Maxmilián Dráp Píáristův sen aneb co nám zanechal Maxmilián Dráp Public Relations kampaň Světové výstavy poštovních známek Praga 2008 a veletrhu Sběratel Zal. 1992 Člen AKA, SOVA, Hospodářské komory Vlastní veletrhy:

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 9 Ročník 2008 Praha 11. září 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 45 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 46 Změna poštovních

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Rodinné finance a nákupy

Rodinné finance a nákupy 8 Rodinné finance a nákupy V té to ka pi to le: Internetové bankovnictví Nakupování přes Internet Kapitola 8 Rodinné finance a nákupy Důležité: Následující postup je jen ilustrační prostředí všech webů

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Informace ze světa nedobrovolných dražeb.

Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Zúčastnili jsme se stovek nedobrovolných dražeb po celém Česku. Ukážeme vám skrytá místa s dražebními vyhláškami. Ukážeme vám na co si dát pozor, když dražíte

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE CJIZP12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 30 bodů Hranice úspěšnosti: 40 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Z nabízených 10

Více

ŽÁDOST. Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost.

ŽÁDOST. Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost. ŽÁDOST Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost. Příklad: žádost o uvolnění z výuky žádost o brigádu žádost o zaměstnání žádost o vyplacení financí žádost o povolení návštěvy žádost o přidělení bytu apod.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY?

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY? JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY? Plán vyučovací hodiny (č. 1) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Jak dobře znáš české bankovky? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 1 2 vyučovací

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

léto 2015 Propagační předměty UNIVERZITY KARLOVY

léto 2015 Propagační předměty UNIVERZITY KARLOVY léto 2015 Propagační předměty UNIVERZITY KARLOVY Charles University POINT Charles University POINT Celetná 14, Praha I Tel.: 224 491 842 point@cuni.cz http://point.cuni.cz http://www.facebook.com/ukpoint

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí ZBYNĚK llkovský Účelové známky v Kostelci nad Orlicí Mezi drobné hmotné památky, které se leckdy dochovaly zminulosti, patříi tzv. účelové známky. Bývaly nejčastěji zobecných kovů - vzhledem obvykle připomínají

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Obsah 1. Úvod.. 3 2. Přehled pořadů Rollarena 2015... 4 Novinky ze světa vozíčkářů.. 5 Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Zajímavosti a kuriozity ortopedického vozíku.. 6 Bezbariérové úpravy bydlení pro

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Jak použít, které písmeno?

Jak použít, které písmeno? 28.4.2010 Dnešní den se zařadí do české známkové tvorby jako historický milník. Česká pošta dnes vydává první samolepící známku navíc označenou písmenem. Na části známkové produkce, označené jako písmenové

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. července 2015 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

AUKCE NOVINKY OD 1. LISTOPADU

AUKCE NOVINKY OD 1. LISTOPADU AUKCE NOVINKY OD 1. LISTOPADU ÚVOD Úvod Váženíobchodnípřátelé, rádi bychom Vás informovali o novinkách, které jsme pro Vás připravili na našich webových stránkách www.arvalauto.cz. Cílem těchto inovací

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: 6/2004 18. října 2004 k evidenci ODESÍLANÉ a DOŠLÉ POŠTY na ZF Na Zemědělské fakultě JU v přízemí budovy děkanátu

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

elektronická literatura

elektronická literatura Brno 1. 3. 2008 Seminář SČF: Současný vývoj a trendy ve filatelii elektronická literatura Břetislav Janík filatelistický on line magazín Japhila Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET Včerejšek

Více

11. Korektura textu. Typografie

11. Korektura textu. Typografie 11. Korektura textu www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 3. 1. 2013 Strana: 1/7 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Odpady a jejich tvůrčí využití

Odpady a jejich tvůrčí využití Odpady a jejich tvůrčí využití Jak si představujete tvůrčí využití odpadů? Snímek 2 Takto asi ne (-: Snímek 3 a 4 Naše odpady umí využít rostliny i živočichové. Snímek 5 Organismus si z prostředí něco

Více

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Vklady do balíků vhodné pro výrobce a distributory FMCG,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

... pro úsměv našich dětí

... pro úsměv našich dětí OBJEDNÁVAT MŮŽETE TELEFONICKY POŠTOU INTERNETEM V pracovních dnech od 8 hod. do 15.00 hod. 597 822 951 Bezplatná infolinka 800 60 60 50 Telefonicky přijímáme objednávky pouze na Pracovní sešity, tiskoviny

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 1. Na Plochu si uložte soubor pro Tisk tabulky, který je uložen v IS VŠFS. Cesta k souboru: Student Předměty VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 Více (otevřeme nabídku)

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích Článek 1 Předmět úpravy (1) Tato část burzovních pravidel upravuje náležitosti

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více