Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní"

Transkript

1 Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala. Dopad ekonomické krize (na podzim 2008) se však projevil výrazným nárůstem v letech 2009 a Následně došlo k mírné stabilizaci v letech 2011 a 2012 a dalšímu postupnému zvyšování podílu na obyvatelstvu v ČR až na 7,9 % v roce. Poté následoval pokles až na 3,2 % dubnu Krajem s nejnižším podílem se v dubnu 2018 stal Plzeňský kraj společně s krajem Pardubickým a Hl. m. Praha (shodně 2,1 %). Naopak nejvyšší podíl zaznamenávají kraje Moravskoslezský (5,1 %) a Ústecký (5,0 %). Obdobně jako v dubnu došlo i v dubnu 2018 k meziročnímu poklesu podílu na obyvatelstvu ve všech krajích ČR. Pokud jde o absolutní počet dosažitelných, v dubnu 2018 byl zaznamenán ve všech krajích ČR poměrně výrazný meziroční pokles; v průměru za celou ČR se jednalo o snížení tohoto počtu o 27,5 %. volných pracovních míst evidovaných na úřadech práce v dubnu 2018 ( ) se meziročně zvýšil o 67,9 procent (v dubnu bylo volných míst ). Důsledkem toho se hodnota ukazatele počtu na jedno volné pracovní místo snížila ze 1,9 v dubnu na 0,8 v dubnu Na jedno volné pracovní místo evidované na úřadu práce v dubnu 2018 připadalo nejméně osob v krajích Pardubickém, Plzeňském a v Hl. m. Praze (shodně 0,3); naopak relativně nejzávažnější situace je v krajích Moravskoslezském (2,4) a Ústeckém (2,2). Počty na jedno volné pracovní místo ve všech krajích meziročně poklesly, nejvýraznější pokles přitom zaznamenaly kraje Pardubický a Plzeňský. volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé (bez ohledu na dosažené vzdělání) výrazně vzrostl ze v dubnu na v dubnu Podíl volných pracovních míst, která jsou vhodná i pro absolventy a mladistvé, na celkovém počtu volných pracovních míst, poklesl o 3,3 procentního bodu na 24,4 % v dubnu Relativně nejvíce absolventských míst ve vztahu k celkovému počtu volných pracovních míst v kraji bylo nabízeno v Kraji Vysočina (37,9 %); naopak relativně nejméně těchto pracovních míst bylo k dispozici v Hl. m. Praze (12,8 %). a mladistvých na jedno volné pracovní místo, které je pro ně vhodné, mírně poklesl z 0,3 v dubnu na 0,1 v dubnu Na jedno volné pracovní místo evidované na úřadu práce a vhodné pro absolventy připadalo v dubnu 2018 nejméně a mladistvých v Plzeňském kraji (0,0); naopak nejvíce v krajích Ústeckém a Moravskoslezském (shodně 0,3). Ve všech krajích ČR se situace při hledání zaměstnání v porovnání s loňským rokem spíše zlepšila. Pokud jde o nezaměstnanost čerstvých škol v rozdělení podle hlavních kategorií vzdělání, v rámci celé ČR dosahují nejvyšší míry již tradičně absolventi středního vzdělání s maturitou a odborným výcvikem 3 (4,8 %) a absolventi středního odborného vzdělání s výučním listem (5,0 % v dubnu 2018); následují absolventi středního odborného vzdělání s maturitou (3,7 %) a absolventi vyššího odborného vzdělání (1,8 %); nejnižší míra přísluší m 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové. Místo míry, kdy byl počet vztažen k pracovní síle (zaměstnaní + nezaměstnaní), se začal vykazovat podíl na obyvatelstvu ve věku let. 2 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu, v rekvalifikačních kurzech, nepobírají peněžitou pomoc v mateřství a nejsou v pracovní neschopnosti. Metodika používaná do roku 2005 výše uvedené okolnosti nezohledňovala. 3 Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). 1

2 gymnázií (1,5 %). Na úrovni jednotlivých krajů lze však nalézt zřetelné odchylky od těchto hodnot. 4 Podrobnější informace jsou obsaženy v následující grafické a tabulkové části. Počty celkem i počty a mladistvých jsou uváděny vždy jako dosažitelní, i když to v textu není přímo uvedeno. Dosažitelní nezaměstnaní jsou takoví uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu, v rekvalifikačních kurzech, nepobírají peněžitou pomoc v mateřství a nejsou v pracovní neschopnosti. Počty i počty čerstvých jsou uváděny v rozčlenění podle kraje, kde absolvovali vzdělávání. Grafická část: Obr. 1: Podíl na obyvatelstvu v krajích ČR (duben 2018) Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Podíl škol (do 2 let od absolvování) a mladistvých na celkovém počtu v krajích ČR (duben 2018) čerstvých středních škol a vyšších odborných škol podle hlavních kategorií vzdělání v krajích ČR (duben 2018) na jedno volné pracovní místo evidované na úřadech práce v krajích ČR (duben 2018) škol a mladistvých na jedno volné pracovní místo pro ně evidované na úřadech práce v krajích ČR (duben 2018) Obr. 6: volných pracovních míst v krajích ČR (duben 2018) Obr. 7: Obr. 8: volných pracovních míst pro absolventy škol a mladistvé v krajích ČR (duben 2018) Podíl volných pracovních míst pro absolventy škol a mladistvé z celkového počtu volných pracovních míst evidovaných na trhu práce v krajích ČR (duben 2018) Tabulková část: 1. Ukazatele v krajích ČR v dubnu Nezaměstnanost škol podle hlavních kategorií vzdělání v dubnu Viz obrázek čerstvých středních škol a vyšších odborných škol podle hlavních kategorií vzdělání v krajích ČR (duben 2018) v grafické části a tabulky Nezaměstnanost škol podle hlavních kategorií vzdělání v dubnu 2018 v tabulkové části. 2

3 Grafická část: Obr. 1: Podíl na obyvatelstvu v krajích ČR (duben 2018) 6% 5% 5,0% 5,1% 4% 3% 2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,4% 2,7% 2,7% 2,9% 3,0% 3,2% 3,3% 3,6% 3,9% 1% 0% Obr. 2: Podíl škol (do 2 let od absolvování) a mladistvých na celkovém počtu v krajích ČR (duben 2018) 7% 6% 5% 4% 3% 3,0% 3,4% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,6% 5,0% 5,2% 5,2% 5,8% 5,8% 2% 1% 0% 3

4 Obr. 3: čerstvých středních škol a vyšších odborných škol podle hlavních kategorií vzdělání v krajích ČR (duben 2018) Vyšší odborné vzdělání - N Gymnaziální vzdělávání - K Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/5 Střední vzdělání s výučním listem - E, H Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ČR celkem 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 4

5 Obr. 4: na jedno volné pracovní místo evidované na úřadech práce v krajích ČR (duben 2018) 3,0 2,5 2,0 2,2 2,4 1,5 1,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4 0,0 Obr. 5: škol a mladistvých na jedno volné pracovní místo pro ně evidované na úřadech práce v krajích ČR (duben 2018) 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 5

6 Obr. 6: volných pracovních míst v krajích ČR (duben 2018) Obr. 7: volných pracovních míst pro absolventy škol a mladistvé v krajích ČR (duben 2018)

7 Obr. 8: Podíl volných pracovních míst pro absolventy škol a mladistvé z celkového počtu volných pracovních míst evidovaných na trhu práce v krajích ČR (duben 2018) 40% 37,9% 35% 33,2% 33,1% 33,0% 32,4% 30% 29,5% 29,1% 28,8% 26,9% 26,1% 25% 24,4% 23,9% 23,7% 20% 19,3% 15% 12,8% 10% 5% 0% 7

8 Tabulková část: 1. Ukazatele v krajích ČR v dubnu Od roku 2013 je počet dosažitelných omezen věkem let - Od roku 2013 je celková míra nahrazena podílem na obyvatelstvu 2018 ve věku let Podíl na obyvatelstvu volných pracovních míst / volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé a mladistvých/ Hl. m. Praha ,1% , ,1 12,8% Středočeský kraj ,7% , ,1 23,9% Jihočeský kraj ,4% , ,1 26,1% Plzeňský kraj ,1% , ,0 28,8% Karlovarský kraj ,0% , ,1 29,5% Ústecký kraj ,0% , ,3 33,1% Liberecký kraj ,3% , ,1 32,4% Královéhradecký kraj ,2% , ,1 29,1% Pardubický kraj ,1% , ,1 19,3% Kraj Vysočina ,9% , ,1 37,9% Jihomoravský kraj ,9% , ,2 23,7% Olomoucký kraj ,6% , ,2 33,2% Zlínský kraj ,7% , ,1 33,0% Moravskoslezský kraj ,1% , ,3 26,9% Celkem ČR ,2% , ,1 24,4% Pozn.: Podíl na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let / počet obyvatel ve věku let (v %) Podíl % = počet volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé/ celkový počet volných pracovních míst pro ně v kraji volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé zahrnuje pracovní místa, na která se mohou hlásit mladiství a absolventi škol. Podíl % 8

9 ve věku let Podíl na obyvatelstvu volných pracovních míst / volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé a mladistvých/ Hl. m. Praha ,0% , ,2 17,0% Středočeský kraj ,6% , ,3 25,9% Jihočeský kraj ,2% , ,2 29,0% Plzeňský kraj ,7% , ,1 35,9% Karlovarský kraj ,6% , ,2 29,0% Ústecký kraj ,0% , ,6 29,3% Liberecký kraj ,6% , ,3 28,1% Královéhradecký kraj ,0% , ,3 30,2% Pardubický kraj ,0% , ,2 25,1% Kraj Vysočina ,8% , ,2 39,6% Jihomoravský kraj ,2% , ,4 29,3% Olomoucký kraj ,0% , ,4 29,5% Zlínský kraj ,0% , ,2 36,4% Moravskoslezský kraj ,7% , ,6 32,0% Celkem ČR ,4% , ,3 27,7% Podíl % ve věku let Podíl na obyvatelstvu volných pracovních míst / volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé a mladistvých/ Hl. m. Praha ,0% , ,3 26,9% Středočeský kraj ,8% , ,5 27,8% Jihočeský kraj ,4% , ,4 28,3% Plzeňský kraj ,0% , ,3 28,3% Karlovarský kraj ,5% , ,4 33,1% Ústecký kraj ,8% , ,8 33,3% Liberecký kraj ,9% , ,5 28,7% Královéhradecký kraj ,2% , ,6 28,0% Pardubický kraj ,4% , ,3 30,2% Kraj Vysočina ,3% , ,5 41,8% Jihomoravský kraj ,4% , ,8 27,4% Olomoucký kraj ,2% , ,6 28,0% Zlínský kraj ,3% , ,5 34,3% Moravskoslezský kraj ,9% , ,8 30,9% Celkem ČR ,7% , ,5 29,6% Podíl % 9

10 ve věku let Podíl na obyvatelstvu volných pracovních míst / volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé a mladistvých/ Hl. m. Praha ,8% , ,8 18,6% Středočeský kraj ,8% , ,7 31,0% Jihočeský kraj ,3% , ,9 23,3% Plzeňský kraj ,9% , ,7 22,1% Karlovarský kraj ,5% , ,0 24,9% Ústecký kraj ,0% , ,9 24,9% Liberecký kraj ,1% , ,1 20,6% Královéhradecký kraj ,4% , ,8 29,6% Pardubický kraj ,3% , ,9 23,4% Kraj Vysočina ,2% , ,9 38,7% Jihomoravský kraj ,4% , ,9 22,8% Olomoucký kraj ,7% , ,4 22,3% Zlínský kraj ,5% , ,0 28,9% Moravskoslezský kraj ,1% , ,9 22,9% Celkem ČR ,7% , ,1 24,8% Podíl % ve věku let Podíl na obyvatelstvu volných pracovních míst / volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé a mladistvých/ Hl. m. Praha ,4% , ,4 16,1% Středočeský kraj ,8% , ,4 20,5% Jihočeský kraj ,8% , ,1 17,6% Plzeňský kraj ,9% , ,3 9,6% Karlovarský kraj ,6% , ,1 19,8% Ústecký kraj ,3% , ,6 23,3% Liberecký kraj ,4% , ,9 16,3% Královéhradecký kraj ,9% , ,4 26,5% Pardubický kraj ,9% , ,0 28,2% Kraj Vysočina ,2% , ,2 38,3% Jihomoravský kraj ,5% , ,0 17,8% Olomoucký kraj ,3% , ,5 16,9% Zlínský kraj ,7% , ,1 26,0% Moravskoslezský kraj ,3% , ,0 13,9% Celkem ČR ,9% , ,4 19,5% Podíl % 10

11 2. Nezaměstnanost škol podle hlavních kategorií vzdělání v dubnu 2018 Pozn.: Nezaměstnaní absolventi jsou započítáni v tom kraji, v němž absolvovali studium Střední vzdělání s výučním listem - E, H Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/5 Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M Celkem ČR ,0% ,8% ,7% Hl. m. Praha ,7% ,5% ,5% Středočeský kraj ,9% ,8% ,1% Jihočeský kraj ,3% ,5% ,2% Plzeňský kraj ,4% ,5% ,7% Karlovarský kraj ,1% ,1% ,8% Ústecký kraj ,8% ,6% ,6% Liberecký kraj ,9% ,3% ,7% Královéhradecký kraj ,5% ,2% ,0% Pardubický kraj ,6% ,8% ,4% Kraj Vysočina ,4% ,2% ,4% Jihomoravský kraj ,6% ,3% ,4% Olomoucký kraj ,9% ,8% ,5% Zlínský kraj ,6% ,1% ,3% Moravskoslezský kraj ,7% ,9% ,7% 2018 Gymnaziální vzdělání - K Vyšší odborné vzdělání - N Celkem ČR ,5% ,8% Hl. m. Praha ,6% ,3% Středočeský kraj ,1% ,7% Jihočeský kraj ,6% ,5% Plzeňský kraj ,7% ,7% Karlovarský kraj ,9% ,1% Ústecký kraj ,8% ,1% Liberecký kraj ,6% ,6% Královéhradecký kraj ,6% ,2% Pardubický kraj ,0% ,3% Kraj Vysočina ,8% ,2% Jihomoravský kraj ,0% ,0% Olomoucký kraj ,2% ,3% Zlínský kraj ,4% ,8% Moravskoslezský kraj ,8% ,0% 11

12 Celkem ČR ,0% ,2% ,2% Hl. m. Praha ,3% ,7% ,1% Středočeský kraj ,9% ,7% ,1% Jihočeský kraj ,9% ,9% ,6% Plzeňský kraj ,3% ,8% ,8% Karlovarský kraj ,4% ,9% ,7% Ústecký kraj ,8% ,7% ,6% Liberecký kraj ,1% ,6% ,2% Královéhradecký kraj ,3% ,7% ,8% Pardubický kraj ,9% ,5% ,0% Kraj Vysočina ,0% ,3% ,4% Jihomoravský kraj ,2% ,5% ,4% Olomoucký kraj ,7% ,6% ,1% Zlínský kraj ,7% ,7% ,2% Moravskoslezský kraj ,4% ,3% ,0% Střední vzdělání s výučním listem - E, H Gymnaziální vzdělání - K Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/5 Vyšší odborné vzdělání - N Celkem ČR ,5% ,9% Hl. m. Praha ,9% ,8% Středočeský kraj ,7% ,8% Jihočeský kraj ,8% ,7% Plzeňský kraj ,9% ,1% Karlovarský kraj ,3% ,5% Ústecký kraj ,4% ,3% Liberecký kraj ,4% ,4% Královéhradecký kraj ,9% ,3% Pardubický kraj ,9% ,1% Kraj Vysočina ,7% ,9% Jihomoravský kraj ,9% ,5% Olomoucký kraj ,0% ,8% Zlínský kraj ,5% ,5% Moravskoslezský kraj ,3% ,5% Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M 12

13 Celkem ČR ,9% ,6% ,5% Hl. m. Praha ,6% ,3% ,2% Středočeský kraj ,7% ,0% ,3% Jihočeský kraj ,5% ,0% ,9% Plzeňský kraj ,6% ,8% ,9% Karlovarský kraj ,1% ,6% ,7% Ústecký kraj ,1% ,2% ,4% Liberecký kraj ,4% ,7% ,0% Královéhradecký kraj ,9% ,4% ,1% Pardubický kraj ,4% ,1% ,0% Kraj Vysočina ,9% ,8% ,6% Jihomoravský kraj ,5% ,9% ,9% Olomoucký kraj ,6% ,8% ,7% Zlínský kraj ,9% ,6% ,7% Moravskoslezský kraj ,8% ,1% ,5% Střední vzdělání s výučním listem - E, H Gymnaziální vzdělání - K Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/5 Vyšší odborné vzdělání - N Celkem ČR ,1% ,2% Hl. m. Praha ,0% ,7% Středočeský kraj ,0% ,6% Jihočeský kraj ,9% ,6% Plzeňský kraj ,2% ,8% Karlovarský kraj ,1% ,8% Ústecký kraj ,7% ,5% Liberecký kraj ,8% ,8% Královéhradecký kraj ,7% ,8% Pardubický kraj ,6% ,3% Kraj Vysočina ,4% ,7% Jihomoravský kraj ,0% ,3% Olomoucký kraj ,9% ,3% Zlínský kraj ,9% ,2% Moravskoslezský kraj ,1% ,5% Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M 13

14 Celkem ČR ,7% ,0% ,6% Hl. m. Praha ,6% ,8% ,5% Středočeský kraj ,4% ,6% ,8% Jihočeský kraj ,5% ,2% ,6% Plzeňský kraj ,5% ,5% ,1% Karlovarský kraj ,4% ,8% ,6% Ústecký kraj ,5% ,1% ,3% Liberecký kraj ,0% ,2% ,4% Královéhradecký kraj ,5% ,5% ,0% Pardubický kraj ,0% ,4% ,1% Kraj Vysočina ,9% ,7% ,3% Jihomoravský kraj ,1% ,1% ,3% Olomoucký kraj ,9% ,1% ,8% Zlínský kraj ,3% ,3% ,2% Moravskoslezský kraj ,7% ,4% ,6% Střední vzdělání s výučním listem - E, H Gymnaziální vzdělání - K Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/5 Vyšší odborné vzdělání - N Celkem ČR ,8% ,5% Hl. m. Praha ,4% ,8% Středočeský kraj ,8% ,7% Jihočeský kraj ,3% ,8% Plzeňský kraj ,2% ,6% Karlovarský kraj ,1% ,9% Ústecký kraj ,8% ,9% Liberecký kraj ,4% ,5% Královéhradecký kraj ,7% ,2% Pardubický kraj ,1% ,7% Kraj Vysočina ,1% ,5% Jihomoravský kraj ,7% ,6% Olomoucký kraj ,0% ,6% Zlínský kraj ,7% ,1% Moravskoslezský kraj ,4% ,9% Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M 14

15 Střední vzdělání s výučním listem - E, H 2013 Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/ Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M 2013 Celkem ČR ,8% ,9% ,6% Hl. m. Praha ,1% ,0% ,9% Středočeský kraj ,2% ,5% ,0% Jihočeský kraj ,4% ,0% ,1% Plzeňský kraj ,1% ,5% ,4% Karlovarský kraj ,8% ,2% ,1% Ústecký kraj ,1% ,1% ,9% Liberecký kraj ,4% ,1% ,1% Královéhradecký kraj ,7% ,9% ,7% Pardubický kraj ,3% ,0% ,5% Kraj Vysočina ,7% ,8% ,5% Jihomoravský kraj ,4% ,8% ,0% Olomoucký kraj ,8% ,4% ,0% Zlínský kraj ,5% ,5% ,1% Moravskoslezský kraj ,8% ,1% ,0% 2013 Gymnaziální vzdělání - K 2013 Vyšší odborné vzdělání - N Celkem ČR ,4% ,2% Hl. m. Praha ,1% ,2% Středočeský kraj ,4% ,0% Jihočeský kraj ,3% ,3% Plzeňský kraj ,3% ,8% Karlovarský kraj ,6% ,0% Ústecký kraj ,7% ,2% Liberecký kraj ,0% ,9% Královéhradecký kraj ,5% ,8% Pardubický kraj ,7% ,5% Kraj Vysočina ,9% ,4% Jihomoravský kraj ,7% ,0% Olomoucký kraj ,8% ,4% Zlínský kraj ,7% ,7% Moravskoslezský kraj ,0% ,7% Připravil NÚV s využitím dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 15

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4 Česká republika Celková míra v dubnu 2008 činila 5,2 % 1, což představuje 292 465 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové Česká republika Celková míra v dubnu 2007 činila 6,8 % 1, což představuje 372 764 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

Česká republika. V roce 2005 se počty pohybovaly v rozmezí od 1,6 v Hl. m. Praha do 31,6 v Moravskoslezském kraji.

Česká republika. V roce 2005 se počty pohybovaly v rozmezí od 1,6 v Hl. m. Praha do 31,6 v Moravskoslezském kraji. Česká republika Celková míra v dubnu 2006 činila 8,3 % 1, což představuje 454 493 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku začala klesat. V porovnání

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. -

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2014/2015 činil 114 577, z toho do studia

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Libereckém kraji 9,5 % 1 a celkový počet dosahoval 21 909 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Kraji Vysočina 8,7 % 1 a celkový počet dosahoval 23 033 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2012 činila míra v Jihomoravském i 9,5 % 1 a celkový počet dosahoval 58 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán mírný

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Ústeckém kraji 13,2 % 1 a celkový počet dosahoval 57 515 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil podíl

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2018/2019 činil 109 783, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2016/2017 činil 111 044, z toho do studia

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Jihomoravského kraje 8,2 % a celkový počet dosažitelných 1 evidovaných na úřadu práce 64 830. - Podíl na obyvatelstvu ČR činil v dubnu

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Míra nezaměstnanosti % ČR % Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Míra nezaměstnanosti % ČR % Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl v Královéhradeckém kraji 6,9 % a celkový počet 1 dosahoval 25 285 lidí evidovaných na úřadech práce. - patří tedy mezi kraje spíše s nižší nezaměstnaností

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Ústeckého kraje 11,2 % a počet 1 činil 63 572 dosažitelných evidovaných na úřadech práce. - je tradičně krajem s nejvyšší nezaměstnaností

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Karlovarském kraji 11,0 % 1 a celkový počet dosahoval 18 859 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. -

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2017/2018 činil 109 980, z toho do studia

Více

,3% 6,8% ,6% 5,2% ,1% 7,9% ,0% 9,2% ,3% 8,6% ,9% 8,4%

,3% 6,8% ,6% 5,2% ,1% 7,9% ,0% 9,2% ,3% 8,6% ,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Karlovarského kraje 8,6 % a celkový počet 1 docílil 17 667 dosažitelných evidovaných na úřadech práce. - Podíl na obyvatelstvu v ČR

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Ústeckém kraji 13,6 % 1 a celkový počet dosahoval 58 998 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

,5% 6,8% ,8% 5,2% ,1% 7,9% ,1% 9,2% ,8% 8,6% ,5% 8,4%

,5% 6,8% ,8% 5,2% ,1% 7,9% ,1% 9,2% ,8% 8,6% ,5% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Libereckého kraje 8,4 % a celkový počet 1 dosahoval 24 813 lidí evidovaných na úřadech práce. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil podíl

Více

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Plzeňského kraje souhrnně 6,2 % a celkový počet 1 dosahoval 24 186 evidovaných na úřadech práce. - Podíl na počtu obyvatel České republiky

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra ve Zlínském kraji 9,1 % 1 a celkový počet dosahoval 27 680 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra ve Středočeském kraji 6,9 % 1 a celkový počet dosahoval 48 836 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Libereckém kraji 9,8 % 1 a celkový počet dosahoval 23 271 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Libereckém kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 22 803 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Jihomoravském kraji 10,3 % 1 a celkový počet dosahoval 64 091 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Jihomoravském kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 60 742 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl dosažitelných na obyvatelstvu Moravskoslezského kraje 10,3 % a celkový počet 1 dosahoval 85 926. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu 2014 7,9

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra ve Zlínském kraji 8,8 % 1 a celkový počet dosahoval 26 980 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Plzeňském kraji 6,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 684 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Ústeckém kraji 13,0 % 1 a celkový počet dosahoval 56 451 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Pardubickém kraji 7,8 % 1 a celkový počet dosahoval 21 785 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra ve Zlínském kraji 10,7 % 1 a celkový počet dosahoval 32 578 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Karlovarském kraji 10,3 % 1 a celkový počet dosahoval 17 825 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Olomouckém kraji 11,3 % 1 a celkový počet dosahoval 35 992 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra ve Středočeském kraji 5,6 % 1 a celkový počet dosahoval 38 514 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil podíl

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Jihočeském kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 439 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 míra stoupla

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Kraji Vysočina 9,0 % 1 a celkový počet dosahoval 24 090 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Olomouckém kraji 11,5 % 1 a celkový počet dosahoval 38 159 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

1 volné pracovní místo

1 volné pracovní místo Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2010 činila míra v Moravskoslezském i 12,1 % 1 a celkový počet dosahoval 78 149 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

ČR ,9 12, ,8 12, ,6 8, ,7 6, ,1 3, ,0 1, ,0 8,8

ČR ,9 12, ,8 12, ,6 8, ,7 6, ,1 3, ,0 1, ,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Plzeňském kraji 8,0 % 1 a celkový počet dosahoval 25 644 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Olomouckém kraji 10,0 % 1 a celkový počet dosahoval 32 376 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Karlovarský kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Karlovarský kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2008 činila míra Karlovarském kraji 6,6 1 a celkový počet nezaměstnaných dosahoval 11 124 nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více