2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Osvobození Hvozdné před 70 lety VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY OBDOBÍ VÁLKY OČIMA KRONIKÁŘE JIŽ 40 LET V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ SDH HVOZDNÁ V SOUČASNOSTI

2 2úvodník Mistr Jan Hus Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor. Jeho učení, myšlenky a dramatické okolnosti soudu a jeho smrti daly vzniknout husitskému hnutí a započaly reformu tehdejší církve. Hus se narodil v Husinci okolo roku Studoval na pražské univerzitě, v roce 1393 zde obdržel titul bakaláře a o tři roky později mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem univerzity, kde prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity. Mimo rámec svého teologického učení měl Hus výraznou zásluhu na zjednodušení českého pravopisu. Jeho reforma odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Byl vysvěcen na kněze a kázal v kostele sv. Michala. Od 14. března roku1402 začal kázat v Betlémské kapli prostým lidem a ti jej za jeho názory milovali. Mnohé myšlenky totiž s tímto kazatelem sdíleli, ale doposud se báli je vyslovit. Z tohoto hlediska šlo zejména o kritiku odpustků, celé řady povinných poplatků církvi, bohatství a zhýralosti církevních hodnostářů. Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa, který je spolu s Husem považován za jednoho z prvních reformátorů církve. Oba kritizovali například křížové výpravy a vyzývali k následování Bible. Hus se mimo jiné snaží ukázat ve svém nejvýznamnějším spisu O církvi, že hlavou církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho nařízení v rozporu s Biblí. Hus tak napadá právo papeže být hlavou církve. Proto Hus setrvával po staletí v nemilosti katolíků. Jeho názory je však třeba vnímat z dobového hlediska. Jak nedávno upozornil český katolický teolog a kněz Tomáš Halík, chápeme-li Husovu kritiku papežství jako kritiku konkrétní podoby papežství jeho doby (a ne jako dogmatické vyjádření o papežském úřadu vůbec), dáme mu vzhledem k tehdejší době plně zapravdu. Chápeme-li polemický zápal kritických kázání o stavu církve, pak zjistíme, že mnozí světci mluvili na adresu tehdejších církevních poměrů ještě daleko drsněji... Po své smrti byl Jan Hus uctíván jako mučedník. Symbolem husitského hnutí se stal kalich, který symbolizoval jeden z požadavků, kterým bylo přijímání podobojí coby výrazu rovnosti duchovních a prostého lidu. Den jeho umučení 6. července se stal českým státním svátkem. Stanislava Bergerová Vzpomínky, které nikdo nevymaže Sestaveno ze vzpomínek přímé účastnice konce války, Olgy Ševčíkové, rozené Holeňákové, toho času třináctileté. Ve větších hospodářstvích po obci byli nastěhováni příslušníci německé a maďarské armády. Využívali zásob sedláků, kteří je živili. A také využívali možnost obživy a ustájení svých koní. Jejich počet ve Hvozdné odhaduji i kolem stovky mužů a délku pobytu na jeden až dva týdny. Je dobré také zmínit, že i když se tito vojáci chovali naprosto normálně a slušně, přesto byli bráni jako narušitelé a okupanti. Když jim například dosloužili koně, bylo běžné, že si brali od sedláků bez jakýchkoliv náhrad jiné. Konec války jsme prožívali z bezpečnostních důvodů ve sklepě u Juříků (č. p. 120), u mé, v té době už vdané sestry. Důvod je nasnadě. My jsme doma žádný pořádný sklep neměli, proto naši rodiče volili tuto variantu. Přitom tam nebyla jen naše rodina. Útočiště tam měli například také Sokolovi, Hefkovi a další lidé. Vycházeli jsme zřídka, rodiče o nás měli strach. Ještě před koncem války byla střelba na denním pořádku. Ven jsme se dostávali, tedy spíše moje starší sestry, pouze zajistit krmi a nápoj pro dobytek, který zůstal doma ve chlévě. Jakékoliv jejich neplánované opoždění při návratu z pokludu neslo Vzpomínky na konec války velkou nervozitu a nejistotu mojí maminky. Vzpomínky na konec války se točí také kolem zvuku hvízdajících kulek zbytků německé armády, která ustupovala směrem od Veselé a Ostraty ke Štípě. A stříleli také z Boří, lesíku nad spodním koncem obce, odkud měli výborný rozhled. Jako památka z této střelby mi v paměti utkvěly díry ve fasádě domu Machalíčkových vedle školy, později u Hrazdirů. Vědělo se také, že si Němci na Větřáku vybudovali základnu pro odrážení postupující Rudé armády. Samotný pátý květen si pamatuji takto. Ráno jsme měli jít do kostela, ale protože už probleskovaly zprávy o postupujících Rusech, tak jsme nechtěli přijít o možnost přivítat je ve Hvozdné. Všichni jsme je brali jako hrdiny osvoboditele. Maminka začala křičet: Rusáci už idú!. Hned jsme utíkali ven na hlavní cestu, kudy procházeli. Do bočních uliček totiž nešli vůbec. Už tam před námi byla také starší děvčata, která jsem znala. Některá se s vlajkami v rukou vezla na jejich koních a vozech. Před očima mám také zbědované pěšáky v dlouhých kabátech a koňské povozy. Na některých vozech se pár vojáků také vezlo. Pár koní také táhlo děla. Vojáci nepochodovali ve spořádaném vojenském tvaru, spíš šli volně po větších skupinách. Celkově možná i kolem dvou set vojáků. Lidi je vítali, dávali jim potraviny, vojáci se zastavovali a rozmlouvali s místními. Kopec vzpomínek mám ovšem přes osobu svého pozdějšího manžela Jozefa, košického rodáka. Ani ne jako osmnáctiletý byl povolán do maďarské armády, která bojovala po boku wehrmachtu. Se svou jednotkou se dostal v roce 1944 do Hvozdné, odkud byli ovšem po nějaké době odveleni do okolí Luhačovic. Tam mu tajně vozili zásoby jídla můj bratr Franta a švagr Eda Hrabal. Protože ve vzduchu už visela porážka Němců i jejich spojenců, ale konec války v nedohlednu, byly dezerce či pokusy o ně častým 2 3 paměti

3 paměti jevem. Velitelé toto nemohli tolerovat, proto byli dva vojáci přinuceni vykopat sami sobě hroby, u kterých je nakonec jejich vlastní lidé popravili. Na výstrahu, před zraky ostatních jednotek. Nakonec až v lednu 1945 se mému pozdějšímu manželovi a jeho kamarádovi podařilo definitivně ze stráže utéct. Dostali se až do Polska, kde ovšem jako dezertéři v nepřátelské uniformě padli do ruského zajetí a byli internováni v lágru. Ke konci války byli všichni zajatci, kteří přežili tento pobyt odvedeni na nucené práce do Sovětského Svazu. Můj Jožka se tak ocitl v cukrovaru, kde byl držený k práci až do října 1945! Takže ještě celého půl roku po skončení války byl vězněný! Díky nelidskému zacházení, nemocem a minimálnímu přídělu nekvalitních potravin běžně vedle něj umírali lidé s podobnými osudy. Po propuštění a navrácení do Hvozdné se jeho váha ocitla na údaji 48 kg. Při útrapách, které zažil v ruském zajetí, se nelze divit jeho doživotní hořkosti ve spojení se vším sovětským a hlavně tedy s komunismem. Vzpomínky měl zřejmě trýznivé, protože potom jen málokdy byl ochotný vypravovat o útrapách, které zažil během války i těsně po ní. Moje vzpomínání na konec války ve Hvozdné a její prožívání jsou určitě ovlivněné tím, že jsem ještě byla v podstatě malé děcko, takže jsem nemohla být u všeho podstatného dění. Ale co jsem popsala, jsou moje skutečné vzpomínky, které mi nikdo z hlavy nevymaže. Sousedce za vzpomínky a také jejímu synovi Alešovi za postřehy k tématu, které zná z vyprávění svého otce, děkuje Jaromír Javora. Totální nasazení Válka můj život poznamenala těžkou zkušeností v podobě totálního nasazení. V roce 1943 jsem byla vyzvána, abych se dostavila na úřad práce ve Zlíně, kde jsem obdržela předvolání k totálnímu nasazení, tzv. konskripci. To znamená, že byly odvedeny nařízením místní státní správy celé ročníky na práci pro říši. Neuposlechnutí bylo trestáno. Toho roku vyšel v novinách článek, že tehdejší ministr školství a kultury Emanuel Moravec dal ročník 1924 Adolfu Hitlerovi k narozeninám. Pro mě a mnoho dalších se tento dárek stal krutou skutečností. Do Brna Líšně jsem odjela Tady probíhalo po dobu šesti týdnů pracovní zaškolení na obráběcích strojích a příprava nástupu na nucené práce. Následoval transport vlakem na práci do Vídně. Pracovali jsme denně 12 hodin na obráběcích strojích až do konce války. Doklad o totálním nasazení paní Ludmily Záhořákové, a fotografie z té doby Ubytovaní jsme byli v lágru, který byl rozdělen na oddělení pro muže a ženy. Baráky byly dřevěné, v každém bylo deset cimer vybavených dřevěnými palandami pro 12 osob. Hygienické podmínky byly velmi mizerné. Strava na příděl, jen ta nejnutnější k životu. Jídlo koupit nešlo, protože jsme neměli potravinové lístky. Mohli jsme si ale psát s rodiči, a pokud to bylo možné, snažili se nám rodiče a příbuzní posílat balíčky s jídlem. V lágru se sešli lidé ročníku 1924 různých národností. My Moraváci jsme ale hodně drželi pospolu. Snažili jsme se navzájem podporovat a pomáhat si a nucený pobyt si co nejvíce usnadnit. Z naší vesnice tam byl také Josef Křivánek, Josef Vrla a Alois Berger. Po práci jsme se mohli volně pohybovat po městě. Místní lidé se k nám chovali celkem hezky, protože Vídeň je vlastně napůl české město. Hudba a tanec byly za války vesměs zakázané. Mohli jsme ale chodit třeba do kina a hodně jsme chodívali do Prátru. Hned po skončení války jsem se vrátila zpět do Hvozdné a jsem nastoupila do zaměstnání v závodě Svit. Ze vzpomínek paní Záhořákové zapsala Stanislava Bergerová V sobotu 13. června se v areálu na hřišti na Osmeku konal již pátý ročník obecní zábavy Hvozdenské setkávání. Jedná se o akci pořádanou zastupitelstvem obce, která je určena všem věkovým kategoriím. Novinkou letošního ročníku bylo spojení Hvozdenského setkávání s dětským dnem, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí. A tak se po vystoupení Klaunů z Balónkova a ukázkové akci hvozdenských hasičů ujal mikrofonu Martin Motýl s Erikou a zábava mohla pokračovat. Jako každoročně byla připravena bohatá tombola, na které se podílela obec, podnikatelé ze Hvozdné a okolí i jednotliví občané. Díky dvaceti sponzorům bylo do tomboly připraveno sto cen všech možných kategorií, na své si mohly přijít děti, milovníci letních vodních Ukliďme Česko I naše obec se připojila k akci Ukliďme Česko. Když jsem si poprvé přečetl v novinách výzvu Ukliďme Česko spolu s připomínkami oslovených respondentů, nabyl jsem dojmu, že lidé mají opravdu zájem o naši přírodu, sídliště či vesnice. Reakce na tuto informaci byla v naší obci promptní a věc jsme ihned projednali na radě obce. Nápad se setkal s bleskovým pochopením a následovala Hvozdenské setkávání hrátek, lyžaři, gurmáni, zahrádkáři, ale samozřejmě i znalci dobrých a kvalitních moků. Je potěšitelné, že se i v dnešní době najdou lidé, kteří jsou ochotni ze svého přispět a udělat tak radost někomu jinému. Za to patří všem sponzorům velké poděkování. Akce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře, pití a jídla bylo dostatek, zájemci o sport se dokonce mohli vyřádit na umělce. Bohužel kolem desáté hodiny všechny překvapila nečekaná a prudká bouřka, takže akce byla ukončena o trochu dříve, než bylo plánováno. Že jste tam nebyli? No tak to je velká škoda, protože jsme se na Vás těšili. Za rok si to snad zopakujeme, tak určitě přijďte! Jaromír Štach, místostarosta příprava, akce se měla konat v sobotu Po konzultaci se zúčastněnými spolky v obci jsme akci protáhli i do dalšího týdne. Musím pochválit všechny spolky, že se aktivně zapojily, zvláště pak děti z turisťáku, se kterými jsem strávil část dopoledne při úklidu kolem cesty Vrchová. Děti společně se svými vedoucími odvedli opravdu kus doslova mravenčí práce sbírali odhozené odpadky, papír a plasty v porostu kolem cesty i v lesních houštinách, které lemují Vrchovou cestu až k Vranovým. Byl jsem mile překvapen v sobotu ráno, když se do akce zapojilo obec 4 5

4 obec i několik místních maminek, které s kočárky přijely k úřadu a braly si pytle na odpad s tím, že pohozený odpad budou sbírat na svých vycházkách a přispějí tak k čistotě obce. Poděkování z mé strany patří všem účastníkům a také pracovníkům obce, kteří následně uklidili odpad kolem cest, nasbíraný brigádníky do igelitových pytlů. Myslím, že tato akce nás opět utvrdila v tom, že k prioritám našich občanů patří uklizená obec i katastr. V tisku se objevila zpráva, že v Česku se akce aktivně zúčastnilo více než dobrovolníků, kteří pomohli vyčistit spoustu nepěkných zákoutí. Jsem rád, že mezi nimi nechyběli naši občané. Moc děkuji všem. Miroslav Válek, starosta Ve štípské škole se děje pořád něco zajímavého, významného i ojedinělého. Počtvrté obhájený titul Ekoškola V letošním školním roce se síly všech vyučujících, zaměstnanců, žáků a ekotýmu upřely k tomu, abychom obhájili titul Ekoškola. V předmětu ekologický seminář proběhlo zpracování dotazníků k analýze školy, eko- Radosti v ZŠ Štípa li, se setkala s velkým ohlasem u návštěvníků, kterých přišlo kolem V rozsáhlém areálu školního hřiště a zahrady čekal na příchozí opravdu bohatý program, hry a soutěže škola Krizový plán obce Stejně jako každá obec v ČR, má i Hvozdná zpracovaný Plán činnosti orgánů obce Hvozdná při vzniku mimořádné události (ORP Zlín) nebo také Krizový pláne (KP). Jedná se o dokument, jehož smyslem je připravit obec na mimořádné události a krizové situace, které ji mohou postihnout. Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, sesuvy půdy, vichřice, tornádo, epizootie), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek plynu nebo elektrické energie). Na každou z těchto situací je vypracován přesný postup řešení. Přehled možných ohrožení v obci Hvozdná je trvale zveřejněn na webových stránkách obce. KP byl schválen radou i zastupitelstvem obce Hvozdná. Starosta si pro řešení krizových situací jako svůj pracovní orgán zřizuje krizový štáb (dále KŠ); v naší obci jsou členy KŠ radní. Dokument je neveřejný, protože obsahuje osobní data a kontakty na členy krizového štábu a další osoby důležité při řešení mimořádných událostí. Vše je zpracováno v tištěné, ale také v elektronické podobě a průběžně aktualizováno. Několikrát do roka probíhá kontrola dosažitelnosti a organizované svolání KŠ. Dále jsou organizována školení jak členů krizového řízení jednotlivě, tak i školení celého štábu. Takové školení proběhlo ve středu i v naší obci a bylo zaměřeno na povodňovou komisi. Školiteli byli dr. Prudil (RRA VM), pan Halenčák (Satturn Holešov), pan Konečný (Envipartner) a Ing. Novosad a Ing. Hanák (MMZL). Základem koordinace je elektronická internetová verze krizového plánu a nakonec i digitálního povodňového plánu, které jsou přístupné všem orgánům krizového řízení. Tento plán je uložen u starosty obce na určeném místě a je k dispozici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům rady a zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným osobám na vyžádání. Přestože jsou Krizové plány velmi dobře zpracovány, nezbývá než si přát, aby se naší obci mimořádné události obloukem vyhýbaly. Martina Zicháčková a Miroslav Válek, starosta Oslava znovu získaného titulu Ekoškola tým poté zpracoval plán činností vycházející z analýzy. Žáci i učitelé vytvořili nový ekokodex. Zanedlouho po odchodu auditorů ze sdružení Tereza, které zastřešuje tento projekt v celé České republice, jsme se dověděli, že se nám tento prestižní mezinárodní titul jako jediné základní škole ve Zlínském kraji podařilo obhájit. Radost byla samozřejmě veliká a oslava obhájeného titulu proběhla v březnu 2015 na Magistrátě města Zlína. Titul bude slavnostně předán v červnu v Senátě České republiky. Zkušenosti si však nenecháváme jen pro sebe, ale vyměňujeme si je i s dalšími školami v rámci setkávání ekotýmů. Pálení čarodějnic 2. ročník V noci z 30. dubna na 1. května se lidé scházejí u ohňů zapálených na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy). Filipojakubská noc proběhla i ve Štípě. Tato akce, jejíž tradici jsme v loňském roce založi- pro děti, tvořivé dílničky, občerstvení, hudba a tanec. Na akci se podíleli zaměstnanci školy, dobrovolní hasiči ze Štípy a Kostelce, Český svaz žen Štípa, žáci a rodiče ZŠ a MŠ ze Štípy, Kostelce, Hvozdné, Ostraty a Lukova. Akce byla zároveň nápaditou přehlídkou kostýmů. Mgr. Eva Chmelová 6 7

5 historická ohlédnutí Období války očima kronikáře V květnu tohoto roku jsme si připomenuli 70. výročí od konce 2. světové války, přesněji řečeno od konce 2. světové války v Evropě. Oním připomínaným datem je 8. květen, kdy v roce 1945 vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých ozbrojených sil. Válka však ještě několik měsíců pokračovala v Asii a definitivně byla ukončena až 2. září 1945, kdy byla podepsána kapitulace Japonska. Šestiletý konflikt si vyžádal zhruba 60 miliónů obětí, přesné číslo však není známo. Historikové vidí příčinu rozpoutání tohoto konfliktu v nespokojenosti s výsledkem 1. světové války, kdy nejen poražené Německo, ale i Itálie a Japonsko, které stály na straně vítězů, se cítily neuspokojeni ve svých mocenských ambicích. Přidejme k tomu světovou hospodářskou krizi, rozmach totalitních režimů a jsme jen krůček od okamžiku, kdy zbídačený národ podlehne slibům a nechá se vtáhnout do dalšího válečného běsnění. A přestože všechny tři zmíněné státy začaly porušovat poválečné smlouvy a dohody, anektovaly cizí území a zvyšovaly početní stavy armády, protistrana (Francie a Velká Británie) přes své znepokojení nepodnikla žádné protiakce. A pak už bylo pozdě Není účelem, abych v tomto článku popisoval průběh války, ale jako obvykle se podíváme do hvozdenské kroniky, jak je zmíněné šestileté období popsáno z pohledu tehdejších obyvatel naší obce. Z velmi obsáhlých zápisů jsem vybral skutečně jen pár střípků informací. 1938: V Mnichově se sešla rada čtyř mocností, které rozřešily politické napětí obětováním pohraničních krajů Československa. Byla sice před tím v prvé polovině září provedena všeobecná mobilisace, ale k obraně nedošlo. Sami jsme podstoupili těžkou oběť, abychom zachránili svět od hrůz válečných. Později se ukázalo, že jsme nezradili, ale sami byli zrazeni. Těžkou chvíli prožívala obec v den všeobecné mobilisace. V 6 hodin ráno obecní radní s bubeníkem ohlašovali tuto zprávu. Nepřekvapila, byla očekávána. 1939: Začala osobní persekuce komunistů, důstojníků a do úřadů dosazováni Němci, do škol pak povinná němčina a to hned od 1. šk. roku. Hned po zabrání území bylo nařízeno jezditi na silnicích vpravo. Dne pochodoval vojenský útvar něm. vojáků také naší obcí. Pro větší efekt pochodovali v plynových maskách. 1940: Na území okresu pracovala ilegální organizace Obrana národa, která měla za úkol nejen špionážně zpravodajskou práci, ale po vzoru vojenském počala organizovati hlavně z bývalých vojáků a důstojníků zálohové jednotky pro případný ozbrojený odpor. Organizátorem v místě byl Václav Molák, řídící učitel, který měl hodnost majora ruských legií. Hlavním organizátorem na okrese zlínském byl architekt Lorenc ze Zlína. Už 30. května 1939 navštívil V. Moláka a projednával podrobnost organizace. Nějak se prozradil a unikl zatčení útěkem a ukrýval se na různých místech. V té době byl V. Molák velmi neklidný a často opakoval pisateli těchto řádků: Kdyby se něco stalo, však víte, co máte dělat. Dne 14. listopadu byl německou policií zvanou gestapo zatčen a odvezen do Brna. Za týden byli zatčeni jeho přímí spolupracovníci Vladimír Bednařík, stolař ve Hvozdné č. 162, František Julina, dělník ve Hvozdné č. 30 a František Krušina, učitel To vzbudilo v obci veliký rozruch a obavy. Nejhůře na tom byla rodina Vl. Bednaříka, která zůstala úplně bez prostředků. A třebaže bylo přísně zakázáno pomáhat rodinám zatčených, přece lidskost zvítězila před kázní 1941: Koncem října 1941 vyšlo nařízení o dvojjazyčném označení úřadů, škol, firem Tak se na domě starosty obce objevila tabulka Gemeindevorsteher starosta, na škole Volkschule, na zbrojnici Feuerwehrgerätehaus, na obchodech Bäckerei, Gemischtwarenhandlung, u řemeslníků Tischlerei, Schneiderei, Fleischerei und Selcherei atd. Na orientační tabuli místo dřívějšího názvu Hvozdná se objevil nápis Gemeinde Tiefenwald 1942: Dne byly odebrány kostelní zvony. Jeden o váze 32 kg, vysoký 30 cm a průměru 38 cm, pořízený nákladem Frant. Krajče a druhý o váze 150 kg průměr 65 cm a výška 56 cm s nápisem Zdrávas Maria. Zvony byly odvezeny do Lípy a tam hlídány až do přesunu na jiné místo 1943: V obci a jejím okolí se zatím partyzáni neobjevili, ale na silnici u Hrobic se objevily výstražné tabulky Achtung Banditengefahr pozor nebezpečí banditů, tak totiž Němci partyzánům říkali. 1944: K leteckému boji nad obcí a okolím došlo 22. srpna Ve výšinách se ozývala mohutná střelba, stihací stroje se míhaly v oblacích. Viděli jsme také následek zásahu jednoho bombardovacího letounu, který se velikou rychlostí řítilo k zemi, zanechávaje za sebou černý sloupec dýmu. Všichni pozorující občané předpokládali, že letadlo spadne někde na Osmeku nebo nejdále někde v Ostratě a proto mnoho lidí běželo tím směrem. Ale letadlo dopadlo na zem až na katastru obce Kašavy. Na ostratském katastru byly nalezeny jen pásy kulometného střeliva. Padlí letci byli pak pohřbeni v Kašavě. 1945: Boje většinou ručními zbraněmi odehrávali se v ostratském údolí směrem na Osmek, podél cesty k Veselé, od Machalíčkových pasek směrem k obci, pak v Háji, pak podél hranice lůžkovsko hvozdenské k Jurému, v Jurém podél vrchové cesty Občané, kteří noc trávili většinou ve sklepích, byli přece jenom zvědaví, co se děje. Občan Jan Hefka nahlédl pootevřenými dveřmi domku č. 140, ale právě kolemjdoucí voják použil zbraně a střela, která napřed prorazila dveře, způsobila mu průstřel pod klíční kostí. Vyléčil se, ale ruka mu zůstala trvale ochrnuta Vše se soustřeďuje k naší vesnici. V odpoledních hodinách se kruh zužuje tak, že zbloudilé kulky pískají nad hlavami přímo v obci. Rány z děl na Osmeku umlkají, ale kulometná palba houstne. Z Hájků sršely jako ohnivé jiskry střely kulometů, jako kapky z kropicí konve Ráno 6. května na Osmeku již vlál čsl. prapor a první občané se srdečně zdravili s našimi osvoboditeli. A pak se počaly směrem od Želechovic, Ostraty a Slušovic hrnouti proudy ruského vojska v autech i koňských povozech. Proud se valil nepřetržitě celý den, v noci pak nastalo uvolnění a pak znovu celý den. Silnice od Osmeku ke Štípě nestačila třem spojovaným proudům, proto se na této silnici řadily dva proudy vedle sebe V době bojů ve vesnici nešel elektrický proud, nebylo styku s okolními obcemi, zprávy byly kusé a nedostatečné. Ale velice brzy se vše napravilo a začal běžný život obce se svými dobrými i stinnými stránkami. Někteří občané velmi brzy zapomněli na všechna předsevzetí. Často jsme slýchali: Bože, třeba bych ztratil celý majetek, jen kdyby holý život mi zůstal. A nakonec celý život zůstal, celý majetek zůstal, ale zůstalo také sobectví člověka. Nechť zde zůstane zapsáno, že někteří lidé zapomněli na lásku člověka k člověku a hnáni sobectvím, odpírali pomoc jiným spoluobčanům a hlavně dětem. To byla temná skvrna do dní radosti a dlouho se na ni vzpomínalo. Jaromír Štach (foto ilustrační) historická ohlédnutí 28 39

6 divadlo Pozvání do divadladla Již 40 let v kněžské službě farnost Hvozdenské léto se nezadržitelně blíží, a tak je čas vám přiblížit, co se nového událo v našem divadle a na co dalšího se můžete těšit. Je za námi již 15. ročník Hvozdenského měšce plného pohádek, který hostil sedm souborů a osm představení. Vítězství zůstalo na domácí scéně s novou pohádkou Včelí medvídci, kterou mladší divadelníci představili poprvé 15. května. Režie se ujala již zkušená pohádková režisérka Tereza Řeháčková a touto cestou vás zve na další reprízy. První se uskuteční v divadle v neděli 21. června, další si můžete vychutnat na venkovní scéně taktéž v neděli 2. srpna. A jak rozhodla dětská porota pod vedením Mgr. Věry Krajíčkové? HLAVNÍ CENA za nejlepší inscenaci, Jaroslav Vidlař, Tereza Řeháčková: Včelí medvídci, Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná CENA ZA II. MÍSTO Zdeněk Svěrák: Lotrando a Zubejda, Spolek ochotníků Lukoveček CENA ZA III. MÍSTO Zdeněk Troška, Vratislav Marek: Pohádka ze mlejna, Ochotnický soubor TJ SOKOL Lípa V rámci přehlídky jsme se rozloučili s dětským představením Šmoulí pohádka, které pod vedením Aleny Herman hráli ti nejmenší od května Šmoulíci již vyrostli, a tak se pro ně hledají další neméně povedené role. Další letošní premiérou je hra pro dospělé, tentokrát s detektivní zápletkou. Uvádíme ji pod názvem Dům u dvou vražd. Odehrává se v anglickém prostředí na konci 60. let v jednom starém domě, ve kterém má soukromý detektiv spoustu práce s vypátráním vraha. Kdo jím byl jste se mohli dovědět na premiéře, která se uskutečnila v neděli 14. června. Toto dílo je režijním debutem hostujícího Jana Janči, který je několikaletým hercem Malé scény, nyní Divadla Scéna. S naším divadlem spolupracuje poprvé. Pokud jste nestihli premiéru, můžete detektivku zhlédnout 23. srpna nebo 19. září. Již poslední červnový víkend zahájíme letní divadelní sezónu. Sobota 27. června bude patřit oblíbenému muzikálovému pásmu The Best Of s písničkami a tanci z několika muzikálů. Hned v neděli bude venkovní areál Lovka patřit čertům a čerticím z pohádky Taneček přes dvě pekla. 18. července do Hvozdné zavítá hudebník Jiří Březík, který na Lovku přiveze spoustu pražských hostů. První srpnový víkend začne opět muzikálově s The Best Of a v neděli s již zmíněnými Včelími medvídky. Aby nezahálela i budova divadla, budeme se v létě pohybovat také zde. Začneme hostujícím představením Divadla Klauniky z Brna s jejich představením Don Quijote de la Ancha. Klasické drama je obohaceno nadsázkou, fantazií a humorem. Režie se v roce 1988 ujal Bolek Polívka a představení bylo odehráno již více jak 4000krát. U nás v divadle je můžete zhlédnout 14. srpna. I v sále divadla se představí Jiří Březík se svou komornější verzí koncertu 22. srpna a den na to proběhne repríza nové detektivky Dům u dvou vražd. Těšíme se na vaši návštěvu ať už v prostorách divadla nebo ve venkovním areálu Lovka u hvozdenského rybníka! Veronika Závadová V letošním roce slaví nynější hvozdenský římskokatolický duchovní správce, otec František Sedláček, významné jubileum: 40. výročí od svého vysvěcení na kněze. Otče Františku, čím je pro Vás oslava výročí kněžství a čím by měla být pro farnost? Cílem života je být s Kristem, který si mne vybral za služebníka v církvi jako kněze farnost má být společenství věřících, které žije s Kristem a kráčí vstříc Božímu království. Byla Vaše cesta ke kněžství jasně danou perspektivou? Kde jste studoval? Během středoškolského studia člověk hledá, kterou cestou se dát, poznal jsem, že mne Bůh volá k zasvěcenému životu. Měl jsem na to pět let v semináři, abych řekl svobodné ano Bohu pro život jako kněz. Po tříletém studiu na SVVŠ ve Strážnici jsem byl přijat v Olomouci do kněžského semináře. Při přijímacím pohovoru nám však bylo řečeno, že musíme udělat ještě jednou přijímací řízení, a to v Litoměřicích. Vládnoucí strana zkrátka nedovolila, aby studium pokračovalo v Olomouci. Byl pouze jeden centrální seminář pro všechny diecéze, a ten byl v Litoměřicích. Tam jsem tedy nastoupil v roce 1970 a studium jsem zakončil v roce prosince 1974 jsem byl vysvěcen v Litoměřicích na jáhna, světitelem byl arcibiskup pražský František Tomášek, pozdější kardinál. Jáhenskou praxi nám nebylo dovoleno vykonávat ve farnosti. Kněžské svěcení jsem potom přijal 28. června 1975 už v Olomouci. Studoval jste za dob tuhé normalizace neříkal jste si, zda Vaše volba byla správná? Žádný takový moment nebyl. Doba studia to byl nejlepší život, protože člověk žil ve společenství lidí stejně smýšlejících a kráčejících ke stejnému cíli, takže člověk ani moc nepociťoval vliv světa, který byl sekularizovaný. Kam jste se dostal po studiu? Prvním místem mého kněžského působení byl Přerov, ale jen krátce protože jsem se znelíbil okresnímu církevnímu tajemníkovi, musel jsem se do 24 hodin přestěhovat do pohraničí, kde byla těžká situace. Na faře nebyla ani voda, chlévy byly polorozbořené, mokrá fara a suchý záchod. Když jsem zapojil elektřinu a začala téct voda, dostal jsem zase dekret na nové působiště do Moravské Třebové a okolí. V Sudetech jsem pobyl celých 14 let. Až po sametové revoluci jsem tam uvolnil místo františkánům, kterým patřil kostel i klášter právě v Moravské Třebové. Primiční mše sv ve Veselí n. Moravou V čem vidíte zásadní rozdíl mezi kněžstvím a tzv. běžným občanským povoláním? Kněžství je odpověď na Boží volání, a proto se nedá srovnávat s jinými zaměstnáními. Budete mít se svým ročníkem nějaké speciální výroční setkání? Ve čtvrtek, tj. 11. června, jsme měli setkání v Olomouci, bylo nás kolem 40 jubilantů, ale z našeho ročníku jen dva. Dále budeme mít společné setkání v Praze. Slavit budeme v pražské katedrále slavnou bohoslužbu, které bude předsedat kardinál Dominik Duka, koncelebrovat budou biskupové Herbst a Paďour a samozřejmě všichni přítomní spolužáci. Nocovat budeme v kapucínském klášteře, kde bude též i pohoštění a bratrské sdílení. Přeji Vám hodně elánu do dalších kněžských let a ať se vše plánované vydaří. Za rozhovor děkuje Jaromír Javora 10 11

7 cestování Šalom Jeruzaléme Pokračování rozhovoru se studentem UTB Filipem Javorou (24) o jeho pobytu v Izraeli. Co nějaké místní anomálie? Izrael je opravdu jiný kraj. A obzvlášť Jeruzalém je místem plným jedinečností. Podle toho, kudy se vydáte, můžete vidět Jeruzalém jako moderní velkoměsto, ortodoxní židovskou osadu, historický klenot plný poutníků nebo chudé arabské osídlení. Všechno obloženo jedním typem kamene a protnuto jedinou tramvajovou linkou v celé zemi. Hlavní anomálií je však jeruzalémské Staré město a jeho význam pro lidi. Je to město ve městě obehnané hradbami, svaté a posvátné jak pro Židy, tak křesťany, ale i muslimy. Najdete v něm Kristův hrob, pro Židy posvátnou Zeď nářků i muslimský Skalní dóm na místě, odkud Mohamed vystupoval do nebe. To vše od sebe vzdáleno ani ne pět minut chůze úzkými uličkami plnými poutníků, turistů a smlouvajících stánkařů. Podívanou se mi tak častěji než posvátná místa stával všechen ten humbuk okolo a množství naprosto odlišných lidí všech možných vyznání a národností. Místo posvátného ticha svatého místa spíš dostanete všudypřítomný chaos a tlak masy věřících, kdy si každý chce uloupnout trochu toho svého svatého. S tím spojený nepořádek a historická zanedbanost ulic a staveb z nepřetržitého užívání. Vznikne vám tak neopakovatelný zážitek stále živoucího svatého a prastarého města. Zaujal tě nějaký zvyk, slavení svátku? Židé mají mnoho svátků, které rádi slaví a které nezapadnou ani v dnešní moderní době. Nejbizarnější mi přišel Purim. Je to historický svátek, u kterého se vzpomíná na příběh odvážné Ester a krále Achašveroše z dob židovského vyhnanství. V praxi se jedná o dvoudenní celonárodní maškarní bál. Tradičně se lidé převlékají za historické postavy z příběhu, dnešní židé ale berou Purim spíše jako záminku k párty v kostýmech. Za bílého dne tak na ulici potkáváte kdekoho. Malé princezny a astronauti čekají na přechodu, kolem vás projede gorila na kole a vedle si Spiderman kupuje švarmu (něco jako gyros). V noci se ulice na mnoha místech rozezvučí hudbou a zaplní mladými lidmi v převlecích. Spontánní mejdany začínají i kolem rozezvučené popelnice. Slaví se až do rána. Podobný chaos vládne i v ortodoxních čtvrtích, jen kostýmy a hudba je tradičnějšího rázu. Na Purim má správný žid přímo nařízeno slavit a opít se tak, aby nerozeznal mezi přítelem a nepřítelem. Všeobecné veselí a hloučky rodin a známých tak občas vrávorají a mají potíže s chůzí. To vše sledují děti, které před domem vybírají peníze od kolemjdoucích a po čas Purimu mají dovoleno i kouřit. Vše je postaveno na hlavu a celé město žije Purimem. Zeď z palestinské strany je plná graffiti Jak patrná byla na místě opatření týkající se izraelsko-palestinského konfliktu? O Jeruzalém a celé území Izraele se od nepaměti a donedávna bojovalo a přelo. Dnes se zdá, že jde o stav, kdy se situace na chvíli ustálila a všichni si jsou ochotni navzájem do jisté míry ustoupit. Ne však příliš. Opatrnost Izraelců je znát už před příjezdem. Jestli chcete přiletět izraelskou linkou, čekejte, že si vás nejprve podrobně proberou. Zeptají na všechno možné a asi i prošmejdí zavazadla. Vše v zájmu bezpečnosti. Další viditelná opatření jsou všudypřítomné vojenské jednotky. Izrael je na válku neustále připraven, a tak jsou všichni včetně žen povinni projít vojenským výcvikem. Jediný, kdo na vojnu nemusí, jsou ortodoxní Židé. Po celém Jeruzalémě tak vídáte mladé tváře se samopaly. V uniformě, ale i v civilu. Je to docela divný pocit, když v tramvaji sedíte vedle kulometčíka, ale zvyknete si. S nošením zbraní souvisí i opatření proti četným dřívějším teroristickým útokům. Při vstupu do každé větší budovy projdete detektorem kovu s ochrankou. To znamená letiště, banky, nákupní střediska, nádražní budovy, ale i univerzita a koleje. Máte sice pocit bezpečí, ale jen do té doby, kdy třetím dnem nad všemi studenty bezpečnostní rám zvoní jako život a nikomu to zjevně nevadí. Mezi Izraelci a Palestinci je situace neustále napjatá a nikdo neví, kdy vypukne v něco horšího. Hlavním znakem tohoto konfliktu je izraelská bezpečnostní bariéra a situace kolem ní. Jedná se o osmimetrovou betonovou zeď rozdělující území Palestiny a Izraele se strážnými věžemi a kontrolovanými branami. Je to extrémní řešení pro rozdělení území a o jejím vzniku a směru se stále vedou spory. Nejde si jí nevšimnout a je na ni vždy smutný pohled, i když si Izraelci pochvalují její účinnost. Pro Izraelce je vstup za bránu nebezpečný a snad i nelegální. Pro Palestince je průchod velmi omezený, což ovlivňuje jejich hospodářství i rodinné vztahy. Až právě z palestinské strany v Betlémě jsem viděl její hrůznost a aktivní snahu se jí zbavit. Je pokrytá malbami vyzývajícími k míru a svědectvími o brutalitě izraelských vojsk. Když jsem šel podél velké stěny a prošel si kontrolním bodem zpět, přišlo mi to celé padlé na hlavu. Vzájemná nesnášelivost bohatých Izraelců a chudých Palestinců nešla přímo vidět, ale šlo ji dobře cítit. Viděl jsem to jako situaci, kdy jedni obviňují druhé - zatímco jedni sílí a dělají jakoby nic, druzí naříkají a volají o pomoc. Je snadné přidat se na stranu utlačovaných Palestinců. Brzy po tom, co jsem odjel, ale začaly z Pásma Gazy létat palestinské rakety na Izrael. Situace je tak vždycky složitější, než se zdá a v právu není asi nikdo. A jsme u konce. Nějak jsme zapomněli na tvou studijní parťačku Elišku... Eliška byla Izraelem natolik unešená, že se rozhodla zmeškat zpáteční let a pobýt si tam ještě pár měsíců navíc. Vůbec se jí nedivím, ta země má své kouzlo. Obzvlášť když si tam najdete švarného Izraelce jako Eliška. Rozhodně tam nebyla naposledy. Asi je zbytečné ptát se, co ti pobyt přinesl a podobně. Je ale nějaký důvod, proč bys příště volil jinou studijní destinaci? Pobyt přinesl vydatnou zkušenost do života. Ztratil jsem asi jen peníze, Izrael totiž není nejlevnější záležitost. Kdybych se ale vrátil v čase a měl se rozhodovat znovu, udělal bych úplně to samé. A pokud bych jel na další studijní pobyt, jel bych už jinam jen pro to, že Izrael jsem jaksi zažil a chtěl bych poznat víc stejně zajímavých míst. Připravil Jaromír Javora cestování 12 13

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více