2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Osvobození Hvozdné před 70 lety VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY OBDOBÍ VÁLKY OČIMA KRONIKÁŘE JIŽ 40 LET V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ SDH HVOZDNÁ V SOUČASNOSTI

2 2úvodník Mistr Jan Hus Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor. Jeho učení, myšlenky a dramatické okolnosti soudu a jeho smrti daly vzniknout husitskému hnutí a započaly reformu tehdejší církve. Hus se narodil v Husinci okolo roku Studoval na pražské univerzitě, v roce 1393 zde obdržel titul bakaláře a o tři roky později mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem univerzity, kde prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity. Mimo rámec svého teologického učení měl Hus výraznou zásluhu na zjednodušení českého pravopisu. Jeho reforma odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Byl vysvěcen na kněze a kázal v kostele sv. Michala. Od 14. března roku1402 začal kázat v Betlémské kapli prostým lidem a ti jej za jeho názory milovali. Mnohé myšlenky totiž s tímto kazatelem sdíleli, ale doposud se báli je vyslovit. Z tohoto hlediska šlo zejména o kritiku odpustků, celé řady povinných poplatků církvi, bohatství a zhýralosti církevních hodnostářů. Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa, který je spolu s Husem považován za jednoho z prvních reformátorů církve. Oba kritizovali například křížové výpravy a vyzývali k následování Bible. Hus se mimo jiné snaží ukázat ve svém nejvýznamnějším spisu O církvi, že hlavou církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho nařízení v rozporu s Biblí. Hus tak napadá právo papeže být hlavou církve. Proto Hus setrvával po staletí v nemilosti katolíků. Jeho názory je však třeba vnímat z dobového hlediska. Jak nedávno upozornil český katolický teolog a kněz Tomáš Halík, chápeme-li Husovu kritiku papežství jako kritiku konkrétní podoby papežství jeho doby (a ne jako dogmatické vyjádření o papežském úřadu vůbec), dáme mu vzhledem k tehdejší době plně zapravdu. Chápeme-li polemický zápal kritických kázání o stavu církve, pak zjistíme, že mnozí světci mluvili na adresu tehdejších církevních poměrů ještě daleko drsněji... Po své smrti byl Jan Hus uctíván jako mučedník. Symbolem husitského hnutí se stal kalich, který symbolizoval jeden z požadavků, kterým bylo přijímání podobojí coby výrazu rovnosti duchovních a prostého lidu. Den jeho umučení 6. července se stal českým státním svátkem. Stanislava Bergerová Vzpomínky, které nikdo nevymaže Sestaveno ze vzpomínek přímé účastnice konce války, Olgy Ševčíkové, rozené Holeňákové, toho času třináctileté. Ve větších hospodářstvích po obci byli nastěhováni příslušníci německé a maďarské armády. Využívali zásob sedláků, kteří je živili. A také využívali možnost obživy a ustájení svých koní. Jejich počet ve Hvozdné odhaduji i kolem stovky mužů a délku pobytu na jeden až dva týdny. Je dobré také zmínit, že i když se tito vojáci chovali naprosto normálně a slušně, přesto byli bráni jako narušitelé a okupanti. Když jim například dosloužili koně, bylo běžné, že si brali od sedláků bez jakýchkoliv náhrad jiné. Konec války jsme prožívali z bezpečnostních důvodů ve sklepě u Juříků (č. p. 120), u mé, v té době už vdané sestry. Důvod je nasnadě. My jsme doma žádný pořádný sklep neměli, proto naši rodiče volili tuto variantu. Přitom tam nebyla jen naše rodina. Útočiště tam měli například také Sokolovi, Hefkovi a další lidé. Vycházeli jsme zřídka, rodiče o nás měli strach. Ještě před koncem války byla střelba na denním pořádku. Ven jsme se dostávali, tedy spíše moje starší sestry, pouze zajistit krmi a nápoj pro dobytek, který zůstal doma ve chlévě. Jakékoliv jejich neplánované opoždění při návratu z pokludu neslo Vzpomínky na konec války velkou nervozitu a nejistotu mojí maminky. Vzpomínky na konec války se točí také kolem zvuku hvízdajících kulek zbytků německé armády, která ustupovala směrem od Veselé a Ostraty ke Štípě. A stříleli také z Boří, lesíku nad spodním koncem obce, odkud měli výborný rozhled. Jako památka z této střelby mi v paměti utkvěly díry ve fasádě domu Machalíčkových vedle školy, později u Hrazdirů. Vědělo se také, že si Němci na Větřáku vybudovali základnu pro odrážení postupující Rudé armády. Samotný pátý květen si pamatuji takto. Ráno jsme měli jít do kostela, ale protože už probleskovaly zprávy o postupujících Rusech, tak jsme nechtěli přijít o možnost přivítat je ve Hvozdné. Všichni jsme je brali jako hrdiny osvoboditele. Maminka začala křičet: Rusáci už idú!. Hned jsme utíkali ven na hlavní cestu, kudy procházeli. Do bočních uliček totiž nešli vůbec. Už tam před námi byla také starší děvčata, která jsem znala. Některá se s vlajkami v rukou vezla na jejich koních a vozech. Před očima mám také zbědované pěšáky v dlouhých kabátech a koňské povozy. Na některých vozech se pár vojáků také vezlo. Pár koní také táhlo děla. Vojáci nepochodovali ve spořádaném vojenském tvaru, spíš šli volně po větších skupinách. Celkově možná i kolem dvou set vojáků. Lidi je vítali, dávali jim potraviny, vojáci se zastavovali a rozmlouvali s místními. Kopec vzpomínek mám ovšem přes osobu svého pozdějšího manžela Jozefa, košického rodáka. Ani ne jako osmnáctiletý byl povolán do maďarské armády, která bojovala po boku wehrmachtu. Se svou jednotkou se dostal v roce 1944 do Hvozdné, odkud byli ovšem po nějaké době odveleni do okolí Luhačovic. Tam mu tajně vozili zásoby jídla můj bratr Franta a švagr Eda Hrabal. Protože ve vzduchu už visela porážka Němců i jejich spojenců, ale konec války v nedohlednu, byly dezerce či pokusy o ně častým 2 3 paměti

3 paměti jevem. Velitelé toto nemohli tolerovat, proto byli dva vojáci přinuceni vykopat sami sobě hroby, u kterých je nakonec jejich vlastní lidé popravili. Na výstrahu, před zraky ostatních jednotek. Nakonec až v lednu 1945 se mému pozdějšímu manželovi a jeho kamarádovi podařilo definitivně ze stráže utéct. Dostali se až do Polska, kde ovšem jako dezertéři v nepřátelské uniformě padli do ruského zajetí a byli internováni v lágru. Ke konci války byli všichni zajatci, kteří přežili tento pobyt odvedeni na nucené práce do Sovětského Svazu. Můj Jožka se tak ocitl v cukrovaru, kde byl držený k práci až do října 1945! Takže ještě celého půl roku po skončení války byl vězněný! Díky nelidskému zacházení, nemocem a minimálnímu přídělu nekvalitních potravin běžně vedle něj umírali lidé s podobnými osudy. Po propuštění a navrácení do Hvozdné se jeho váha ocitla na údaji 48 kg. Při útrapách, které zažil v ruském zajetí, se nelze divit jeho doživotní hořkosti ve spojení se vším sovětským a hlavně tedy s komunismem. Vzpomínky měl zřejmě trýznivé, protože potom jen málokdy byl ochotný vypravovat o útrapách, které zažil během války i těsně po ní. Moje vzpomínání na konec války ve Hvozdné a její prožívání jsou určitě ovlivněné tím, že jsem ještě byla v podstatě malé děcko, takže jsem nemohla být u všeho podstatného dění. Ale co jsem popsala, jsou moje skutečné vzpomínky, které mi nikdo z hlavy nevymaže. Sousedce za vzpomínky a také jejímu synovi Alešovi za postřehy k tématu, které zná z vyprávění svého otce, děkuje Jaromír Javora. Totální nasazení Válka můj život poznamenala těžkou zkušeností v podobě totálního nasazení. V roce 1943 jsem byla vyzvána, abych se dostavila na úřad práce ve Zlíně, kde jsem obdržela předvolání k totálnímu nasazení, tzv. konskripci. To znamená, že byly odvedeny nařízením místní státní správy celé ročníky na práci pro říši. Neuposlechnutí bylo trestáno. Toho roku vyšel v novinách článek, že tehdejší ministr školství a kultury Emanuel Moravec dal ročník 1924 Adolfu Hitlerovi k narozeninám. Pro mě a mnoho dalších se tento dárek stal krutou skutečností. Do Brna Líšně jsem odjela Tady probíhalo po dobu šesti týdnů pracovní zaškolení na obráběcích strojích a příprava nástupu na nucené práce. Následoval transport vlakem na práci do Vídně. Pracovali jsme denně 12 hodin na obráběcích strojích až do konce války. Doklad o totálním nasazení paní Ludmily Záhořákové, a fotografie z té doby Ubytovaní jsme byli v lágru, který byl rozdělen na oddělení pro muže a ženy. Baráky byly dřevěné, v každém bylo deset cimer vybavených dřevěnými palandami pro 12 osob. Hygienické podmínky byly velmi mizerné. Strava na příděl, jen ta nejnutnější k životu. Jídlo koupit nešlo, protože jsme neměli potravinové lístky. Mohli jsme si ale psát s rodiči, a pokud to bylo možné, snažili se nám rodiče a příbuzní posílat balíčky s jídlem. V lágru se sešli lidé ročníku 1924 různých národností. My Moraváci jsme ale hodně drželi pospolu. Snažili jsme se navzájem podporovat a pomáhat si a nucený pobyt si co nejvíce usnadnit. Z naší vesnice tam byl také Josef Křivánek, Josef Vrla a Alois Berger. Po práci jsme se mohli volně pohybovat po městě. Místní lidé se k nám chovali celkem hezky, protože Vídeň je vlastně napůl české město. Hudba a tanec byly za války vesměs zakázané. Mohli jsme ale chodit třeba do kina a hodně jsme chodívali do Prátru. Hned po skončení války jsem se vrátila zpět do Hvozdné a jsem nastoupila do zaměstnání v závodě Svit. Ze vzpomínek paní Záhořákové zapsala Stanislava Bergerová V sobotu 13. června se v areálu na hřišti na Osmeku konal již pátý ročník obecní zábavy Hvozdenské setkávání. Jedná se o akci pořádanou zastupitelstvem obce, která je určena všem věkovým kategoriím. Novinkou letošního ročníku bylo spojení Hvozdenského setkávání s dětským dnem, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí. A tak se po vystoupení Klaunů z Balónkova a ukázkové akci hvozdenských hasičů ujal mikrofonu Martin Motýl s Erikou a zábava mohla pokračovat. Jako každoročně byla připravena bohatá tombola, na které se podílela obec, podnikatelé ze Hvozdné a okolí i jednotliví občané. Díky dvaceti sponzorům bylo do tomboly připraveno sto cen všech možných kategorií, na své si mohly přijít děti, milovníci letních vodních Ukliďme Česko I naše obec se připojila k akci Ukliďme Česko. Když jsem si poprvé přečetl v novinách výzvu Ukliďme Česko spolu s připomínkami oslovených respondentů, nabyl jsem dojmu, že lidé mají opravdu zájem o naši přírodu, sídliště či vesnice. Reakce na tuto informaci byla v naší obci promptní a věc jsme ihned projednali na radě obce. Nápad se setkal s bleskovým pochopením a následovala Hvozdenské setkávání hrátek, lyžaři, gurmáni, zahrádkáři, ale samozřejmě i znalci dobrých a kvalitních moků. Je potěšitelné, že se i v dnešní době najdou lidé, kteří jsou ochotni ze svého přispět a udělat tak radost někomu jinému. Za to patří všem sponzorům velké poděkování. Akce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře, pití a jídla bylo dostatek, zájemci o sport se dokonce mohli vyřádit na umělce. Bohužel kolem desáté hodiny všechny překvapila nečekaná a prudká bouřka, takže akce byla ukončena o trochu dříve, než bylo plánováno. Že jste tam nebyli? No tak to je velká škoda, protože jsme se na Vás těšili. Za rok si to snad zopakujeme, tak určitě přijďte! Jaromír Štach, místostarosta příprava, akce se měla konat v sobotu Po konzultaci se zúčastněnými spolky v obci jsme akci protáhli i do dalšího týdne. Musím pochválit všechny spolky, že se aktivně zapojily, zvláště pak děti z turisťáku, se kterými jsem strávil část dopoledne při úklidu kolem cesty Vrchová. Děti společně se svými vedoucími odvedli opravdu kus doslova mravenčí práce sbírali odhozené odpadky, papír a plasty v porostu kolem cesty i v lesních houštinách, které lemují Vrchovou cestu až k Vranovým. Byl jsem mile překvapen v sobotu ráno, když se do akce zapojilo obec 4 5

4 obec i několik místních maminek, které s kočárky přijely k úřadu a braly si pytle na odpad s tím, že pohozený odpad budou sbírat na svých vycházkách a přispějí tak k čistotě obce. Poděkování z mé strany patří všem účastníkům a také pracovníkům obce, kteří následně uklidili odpad kolem cest, nasbíraný brigádníky do igelitových pytlů. Myslím, že tato akce nás opět utvrdila v tom, že k prioritám našich občanů patří uklizená obec i katastr. V tisku se objevila zpráva, že v Česku se akce aktivně zúčastnilo více než dobrovolníků, kteří pomohli vyčistit spoustu nepěkných zákoutí. Jsem rád, že mezi nimi nechyběli naši občané. Moc děkuji všem. Miroslav Válek, starosta Ve štípské škole se děje pořád něco zajímavého, významného i ojedinělého. Počtvrté obhájený titul Ekoškola V letošním školním roce se síly všech vyučujících, zaměstnanců, žáků a ekotýmu upřely k tomu, abychom obhájili titul Ekoškola. V předmětu ekologický seminář proběhlo zpracování dotazníků k analýze školy, eko- Radosti v ZŠ Štípa li, se setkala s velkým ohlasem u návštěvníků, kterých přišlo kolem V rozsáhlém areálu školního hřiště a zahrady čekal na příchozí opravdu bohatý program, hry a soutěže škola Krizový plán obce Stejně jako každá obec v ČR, má i Hvozdná zpracovaný Plán činnosti orgánů obce Hvozdná při vzniku mimořádné události (ORP Zlín) nebo také Krizový pláne (KP). Jedná se o dokument, jehož smyslem je připravit obec na mimořádné události a krizové situace, které ji mohou postihnout. Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, sesuvy půdy, vichřice, tornádo, epizootie), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek plynu nebo elektrické energie). Na každou z těchto situací je vypracován přesný postup řešení. Přehled možných ohrožení v obci Hvozdná je trvale zveřejněn na webových stránkách obce. KP byl schválen radou i zastupitelstvem obce Hvozdná. Starosta si pro řešení krizových situací jako svůj pracovní orgán zřizuje krizový štáb (dále KŠ); v naší obci jsou členy KŠ radní. Dokument je neveřejný, protože obsahuje osobní data a kontakty na členy krizového štábu a další osoby důležité při řešení mimořádných událostí. Vše je zpracováno v tištěné, ale také v elektronické podobě a průběžně aktualizováno. Několikrát do roka probíhá kontrola dosažitelnosti a organizované svolání KŠ. Dále jsou organizována školení jak členů krizového řízení jednotlivě, tak i školení celého štábu. Takové školení proběhlo ve středu i v naší obci a bylo zaměřeno na povodňovou komisi. Školiteli byli dr. Prudil (RRA VM), pan Halenčák (Satturn Holešov), pan Konečný (Envipartner) a Ing. Novosad a Ing. Hanák (MMZL). Základem koordinace je elektronická internetová verze krizového plánu a nakonec i digitálního povodňového plánu, které jsou přístupné všem orgánům krizového řízení. Tento plán je uložen u starosty obce na určeném místě a je k dispozici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům rady a zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným osobám na vyžádání. Přestože jsou Krizové plány velmi dobře zpracovány, nezbývá než si přát, aby se naší obci mimořádné události obloukem vyhýbaly. Martina Zicháčková a Miroslav Válek, starosta Oslava znovu získaného titulu Ekoškola tým poté zpracoval plán činností vycházející z analýzy. Žáci i učitelé vytvořili nový ekokodex. Zanedlouho po odchodu auditorů ze sdružení Tereza, které zastřešuje tento projekt v celé České republice, jsme se dověděli, že se nám tento prestižní mezinárodní titul jako jediné základní škole ve Zlínském kraji podařilo obhájit. Radost byla samozřejmě veliká a oslava obhájeného titulu proběhla v březnu 2015 na Magistrátě města Zlína. Titul bude slavnostně předán v červnu v Senátě České republiky. Zkušenosti si však nenecháváme jen pro sebe, ale vyměňujeme si je i s dalšími školami v rámci setkávání ekotýmů. Pálení čarodějnic 2. ročník V noci z 30. dubna na 1. května se lidé scházejí u ohňů zapálených na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy). Filipojakubská noc proběhla i ve Štípě. Tato akce, jejíž tradici jsme v loňském roce založi- pro děti, tvořivé dílničky, občerstvení, hudba a tanec. Na akci se podíleli zaměstnanci školy, dobrovolní hasiči ze Štípy a Kostelce, Český svaz žen Štípa, žáci a rodiče ZŠ a MŠ ze Štípy, Kostelce, Hvozdné, Ostraty a Lukova. Akce byla zároveň nápaditou přehlídkou kostýmů. Mgr. Eva Chmelová 6 7

5 historická ohlédnutí Období války očima kronikáře V květnu tohoto roku jsme si připomenuli 70. výročí od konce 2. světové války, přesněji řečeno od konce 2. světové války v Evropě. Oním připomínaným datem je 8. květen, kdy v roce 1945 vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých ozbrojených sil. Válka však ještě několik měsíců pokračovala v Asii a definitivně byla ukončena až 2. září 1945, kdy byla podepsána kapitulace Japonska. Šestiletý konflikt si vyžádal zhruba 60 miliónů obětí, přesné číslo však není známo. Historikové vidí příčinu rozpoutání tohoto konfliktu v nespokojenosti s výsledkem 1. světové války, kdy nejen poražené Německo, ale i Itálie a Japonsko, které stály na straně vítězů, se cítily neuspokojeni ve svých mocenských ambicích. Přidejme k tomu světovou hospodářskou krizi, rozmach totalitních režimů a jsme jen krůček od okamžiku, kdy zbídačený národ podlehne slibům a nechá se vtáhnout do dalšího válečného běsnění. A přestože všechny tři zmíněné státy začaly porušovat poválečné smlouvy a dohody, anektovaly cizí území a zvyšovaly početní stavy armády, protistrana (Francie a Velká Británie) přes své znepokojení nepodnikla žádné protiakce. A pak už bylo pozdě Není účelem, abych v tomto článku popisoval průběh války, ale jako obvykle se podíváme do hvozdenské kroniky, jak je zmíněné šestileté období popsáno z pohledu tehdejších obyvatel naší obce. Z velmi obsáhlých zápisů jsem vybral skutečně jen pár střípků informací. 1938: V Mnichově se sešla rada čtyř mocností, které rozřešily politické napětí obětováním pohraničních krajů Československa. Byla sice před tím v prvé polovině září provedena všeobecná mobilisace, ale k obraně nedošlo. Sami jsme podstoupili těžkou oběť, abychom zachránili svět od hrůz válečných. Později se ukázalo, že jsme nezradili, ale sami byli zrazeni. Těžkou chvíli prožívala obec v den všeobecné mobilisace. V 6 hodin ráno obecní radní s bubeníkem ohlašovali tuto zprávu. Nepřekvapila, byla očekávána. 1939: Začala osobní persekuce komunistů, důstojníků a do úřadů dosazováni Němci, do škol pak povinná němčina a to hned od 1. šk. roku. Hned po zabrání území bylo nařízeno jezditi na silnicích vpravo. Dne pochodoval vojenský útvar něm. vojáků také naší obcí. Pro větší efekt pochodovali v plynových maskách. 1940: Na území okresu pracovala ilegální organizace Obrana národa, která měla za úkol nejen špionážně zpravodajskou práci, ale po vzoru vojenském počala organizovati hlavně z bývalých vojáků a důstojníků zálohové jednotky pro případný ozbrojený odpor. Organizátorem v místě byl Václav Molák, řídící učitel, který měl hodnost majora ruských legií. Hlavním organizátorem na okrese zlínském byl architekt Lorenc ze Zlína. Už 30. května 1939 navštívil V. Moláka a projednával podrobnost organizace. Nějak se prozradil a unikl zatčení útěkem a ukrýval se na různých místech. V té době byl V. Molák velmi neklidný a často opakoval pisateli těchto řádků: Kdyby se něco stalo, však víte, co máte dělat. Dne 14. listopadu byl německou policií zvanou gestapo zatčen a odvezen do Brna. Za týden byli zatčeni jeho přímí spolupracovníci Vladimír Bednařík, stolař ve Hvozdné č. 162, František Julina, dělník ve Hvozdné č. 30 a František Krušina, učitel To vzbudilo v obci veliký rozruch a obavy. Nejhůře na tom byla rodina Vl. Bednaříka, která zůstala úplně bez prostředků. A třebaže bylo přísně zakázáno pomáhat rodinám zatčených, přece lidskost zvítězila před kázní 1941: Koncem října 1941 vyšlo nařízení o dvojjazyčném označení úřadů, škol, firem Tak se na domě starosty obce objevila tabulka Gemeindevorsteher starosta, na škole Volkschule, na zbrojnici Feuerwehrgerätehaus, na obchodech Bäckerei, Gemischtwarenhandlung, u řemeslníků Tischlerei, Schneiderei, Fleischerei und Selcherei atd. Na orientační tabuli místo dřívějšího názvu Hvozdná se objevil nápis Gemeinde Tiefenwald 1942: Dne byly odebrány kostelní zvony. Jeden o váze 32 kg, vysoký 30 cm a průměru 38 cm, pořízený nákladem Frant. Krajče a druhý o váze 150 kg průměr 65 cm a výška 56 cm s nápisem Zdrávas Maria. Zvony byly odvezeny do Lípy a tam hlídány až do přesunu na jiné místo 1943: V obci a jejím okolí se zatím partyzáni neobjevili, ale na silnici u Hrobic se objevily výstražné tabulky Achtung Banditengefahr pozor nebezpečí banditů, tak totiž Němci partyzánům říkali. 1944: K leteckému boji nad obcí a okolím došlo 22. srpna Ve výšinách se ozývala mohutná střelba, stihací stroje se míhaly v oblacích. Viděli jsme také následek zásahu jednoho bombardovacího letounu, který se velikou rychlostí řítilo k zemi, zanechávaje za sebou černý sloupec dýmu. Všichni pozorující občané předpokládali, že letadlo spadne někde na Osmeku nebo nejdále někde v Ostratě a proto mnoho lidí běželo tím směrem. Ale letadlo dopadlo na zem až na katastru obce Kašavy. Na ostratském katastru byly nalezeny jen pásy kulometného střeliva. Padlí letci byli pak pohřbeni v Kašavě. 1945: Boje většinou ručními zbraněmi odehrávali se v ostratském údolí směrem na Osmek, podél cesty k Veselé, od Machalíčkových pasek směrem k obci, pak v Háji, pak podél hranice lůžkovsko hvozdenské k Jurému, v Jurém podél vrchové cesty Občané, kteří noc trávili většinou ve sklepích, byli přece jenom zvědaví, co se děje. Občan Jan Hefka nahlédl pootevřenými dveřmi domku č. 140, ale právě kolemjdoucí voják použil zbraně a střela, která napřed prorazila dveře, způsobila mu průstřel pod klíční kostí. Vyléčil se, ale ruka mu zůstala trvale ochrnuta Vše se soustřeďuje k naší vesnici. V odpoledních hodinách se kruh zužuje tak, že zbloudilé kulky pískají nad hlavami přímo v obci. Rány z děl na Osmeku umlkají, ale kulometná palba houstne. Z Hájků sršely jako ohnivé jiskry střely kulometů, jako kapky z kropicí konve Ráno 6. května na Osmeku již vlál čsl. prapor a první občané se srdečně zdravili s našimi osvoboditeli. A pak se počaly směrem od Želechovic, Ostraty a Slušovic hrnouti proudy ruského vojska v autech i koňských povozech. Proud se valil nepřetržitě celý den, v noci pak nastalo uvolnění a pak znovu celý den. Silnice od Osmeku ke Štípě nestačila třem spojovaným proudům, proto se na této silnici řadily dva proudy vedle sebe V době bojů ve vesnici nešel elektrický proud, nebylo styku s okolními obcemi, zprávy byly kusé a nedostatečné. Ale velice brzy se vše napravilo a začal běžný život obce se svými dobrými i stinnými stránkami. Někteří občané velmi brzy zapomněli na všechna předsevzetí. Často jsme slýchali: Bože, třeba bych ztratil celý majetek, jen kdyby holý život mi zůstal. A nakonec celý život zůstal, celý majetek zůstal, ale zůstalo také sobectví člověka. Nechť zde zůstane zapsáno, že někteří lidé zapomněli na lásku člověka k člověku a hnáni sobectvím, odpírali pomoc jiným spoluobčanům a hlavně dětem. To byla temná skvrna do dní radosti a dlouho se na ni vzpomínalo. Jaromír Štach (foto ilustrační) historická ohlédnutí 28 39

6 divadlo Pozvání do divadladla Již 40 let v kněžské službě farnost Hvozdenské léto se nezadržitelně blíží, a tak je čas vám přiblížit, co se nového událo v našem divadle a na co dalšího se můžete těšit. Je za námi již 15. ročník Hvozdenského měšce plného pohádek, který hostil sedm souborů a osm představení. Vítězství zůstalo na domácí scéně s novou pohádkou Včelí medvídci, kterou mladší divadelníci představili poprvé 15. května. Režie se ujala již zkušená pohádková režisérka Tereza Řeháčková a touto cestou vás zve na další reprízy. První se uskuteční v divadle v neděli 21. června, další si můžete vychutnat na venkovní scéně taktéž v neděli 2. srpna. A jak rozhodla dětská porota pod vedením Mgr. Věry Krajíčkové? HLAVNÍ CENA za nejlepší inscenaci, Jaroslav Vidlař, Tereza Řeháčková: Včelí medvídci, Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná CENA ZA II. MÍSTO Zdeněk Svěrák: Lotrando a Zubejda, Spolek ochotníků Lukoveček CENA ZA III. MÍSTO Zdeněk Troška, Vratislav Marek: Pohádka ze mlejna, Ochotnický soubor TJ SOKOL Lípa V rámci přehlídky jsme se rozloučili s dětským představením Šmoulí pohádka, které pod vedením Aleny Herman hráli ti nejmenší od května Šmoulíci již vyrostli, a tak se pro ně hledají další neméně povedené role. Další letošní premiérou je hra pro dospělé, tentokrát s detektivní zápletkou. Uvádíme ji pod názvem Dům u dvou vražd. Odehrává se v anglickém prostředí na konci 60. let v jednom starém domě, ve kterém má soukromý detektiv spoustu práce s vypátráním vraha. Kdo jím byl jste se mohli dovědět na premiéře, která se uskutečnila v neděli 14. června. Toto dílo je režijním debutem hostujícího Jana Janči, který je několikaletým hercem Malé scény, nyní Divadla Scéna. S naším divadlem spolupracuje poprvé. Pokud jste nestihli premiéru, můžete detektivku zhlédnout 23. srpna nebo 19. září. Již poslední červnový víkend zahájíme letní divadelní sezónu. Sobota 27. června bude patřit oblíbenému muzikálovému pásmu The Best Of s písničkami a tanci z několika muzikálů. Hned v neděli bude venkovní areál Lovka patřit čertům a čerticím z pohádky Taneček přes dvě pekla. 18. července do Hvozdné zavítá hudebník Jiří Březík, který na Lovku přiveze spoustu pražských hostů. První srpnový víkend začne opět muzikálově s The Best Of a v neděli s již zmíněnými Včelími medvídky. Aby nezahálela i budova divadla, budeme se v létě pohybovat také zde. Začneme hostujícím představením Divadla Klauniky z Brna s jejich představením Don Quijote de la Ancha. Klasické drama je obohaceno nadsázkou, fantazií a humorem. Režie se v roce 1988 ujal Bolek Polívka a představení bylo odehráno již více jak 4000krát. U nás v divadle je můžete zhlédnout 14. srpna. I v sále divadla se představí Jiří Březík se svou komornější verzí koncertu 22. srpna a den na to proběhne repríza nové detektivky Dům u dvou vražd. Těšíme se na vaši návštěvu ať už v prostorách divadla nebo ve venkovním areálu Lovka u hvozdenského rybníka! Veronika Závadová V letošním roce slaví nynější hvozdenský římskokatolický duchovní správce, otec František Sedláček, významné jubileum: 40. výročí od svého vysvěcení na kněze. Otče Františku, čím je pro Vás oslava výročí kněžství a čím by měla být pro farnost? Cílem života je být s Kristem, který si mne vybral za služebníka v církvi jako kněze farnost má být společenství věřících, které žije s Kristem a kráčí vstříc Božímu království. Byla Vaše cesta ke kněžství jasně danou perspektivou? Kde jste studoval? Během středoškolského studia člověk hledá, kterou cestou se dát, poznal jsem, že mne Bůh volá k zasvěcenému životu. Měl jsem na to pět let v semináři, abych řekl svobodné ano Bohu pro život jako kněz. Po tříletém studiu na SVVŠ ve Strážnici jsem byl přijat v Olomouci do kněžského semináře. Při přijímacím pohovoru nám však bylo řečeno, že musíme udělat ještě jednou přijímací řízení, a to v Litoměřicích. Vládnoucí strana zkrátka nedovolila, aby studium pokračovalo v Olomouci. Byl pouze jeden centrální seminář pro všechny diecéze, a ten byl v Litoměřicích. Tam jsem tedy nastoupil v roce 1970 a studium jsem zakončil v roce prosince 1974 jsem byl vysvěcen v Litoměřicích na jáhna, světitelem byl arcibiskup pražský František Tomášek, pozdější kardinál. Jáhenskou praxi nám nebylo dovoleno vykonávat ve farnosti. Kněžské svěcení jsem potom přijal 28. června 1975 už v Olomouci. Studoval jste za dob tuhé normalizace neříkal jste si, zda Vaše volba byla správná? Žádný takový moment nebyl. Doba studia to byl nejlepší život, protože člověk žil ve společenství lidí stejně smýšlejících a kráčejících ke stejnému cíli, takže člověk ani moc nepociťoval vliv světa, který byl sekularizovaný. Kam jste se dostal po studiu? Prvním místem mého kněžského působení byl Přerov, ale jen krátce protože jsem se znelíbil okresnímu církevnímu tajemníkovi, musel jsem se do 24 hodin přestěhovat do pohraničí, kde byla těžká situace. Na faře nebyla ani voda, chlévy byly polorozbořené, mokrá fara a suchý záchod. Když jsem zapojil elektřinu a začala téct voda, dostal jsem zase dekret na nové působiště do Moravské Třebové a okolí. V Sudetech jsem pobyl celých 14 let. Až po sametové revoluci jsem tam uvolnil místo františkánům, kterým patřil kostel i klášter právě v Moravské Třebové. Primiční mše sv ve Veselí n. Moravou V čem vidíte zásadní rozdíl mezi kněžstvím a tzv. běžným občanským povoláním? Kněžství je odpověď na Boží volání, a proto se nedá srovnávat s jinými zaměstnáními. Budete mít se svým ročníkem nějaké speciální výroční setkání? Ve čtvrtek, tj. 11. června, jsme měli setkání v Olomouci, bylo nás kolem 40 jubilantů, ale z našeho ročníku jen dva. Dále budeme mít společné setkání v Praze. Slavit budeme v pražské katedrále slavnou bohoslužbu, které bude předsedat kardinál Dominik Duka, koncelebrovat budou biskupové Herbst a Paďour a samozřejmě všichni přítomní spolužáci. Nocovat budeme v kapucínském klášteře, kde bude též i pohoštění a bratrské sdílení. Přeji Vám hodně elánu do dalších kněžských let a ať se vše plánované vydaří. Za rozhovor děkuje Jaromír Javora 10 11

7 cestování Šalom Jeruzaléme Pokračování rozhovoru se studentem UTB Filipem Javorou (24) o jeho pobytu v Izraeli. Co nějaké místní anomálie? Izrael je opravdu jiný kraj. A obzvlášť Jeruzalém je místem plným jedinečností. Podle toho, kudy se vydáte, můžete vidět Jeruzalém jako moderní velkoměsto, ortodoxní židovskou osadu, historický klenot plný poutníků nebo chudé arabské osídlení. Všechno obloženo jedním typem kamene a protnuto jedinou tramvajovou linkou v celé zemi. Hlavní anomálií je však jeruzalémské Staré město a jeho význam pro lidi. Je to město ve městě obehnané hradbami, svaté a posvátné jak pro Židy, tak křesťany, ale i muslimy. Najdete v něm Kristův hrob, pro Židy posvátnou Zeď nářků i muslimský Skalní dóm na místě, odkud Mohamed vystupoval do nebe. To vše od sebe vzdáleno ani ne pět minut chůze úzkými uličkami plnými poutníků, turistů a smlouvajících stánkařů. Podívanou se mi tak častěji než posvátná místa stával všechen ten humbuk okolo a množství naprosto odlišných lidí všech možných vyznání a národností. Místo posvátného ticha svatého místa spíš dostanete všudypřítomný chaos a tlak masy věřících, kdy si každý chce uloupnout trochu toho svého svatého. S tím spojený nepořádek a historická zanedbanost ulic a staveb z nepřetržitého užívání. Vznikne vám tak neopakovatelný zážitek stále živoucího svatého a prastarého města. Zaujal tě nějaký zvyk, slavení svátku? Židé mají mnoho svátků, které rádi slaví a které nezapadnou ani v dnešní moderní době. Nejbizarnější mi přišel Purim. Je to historický svátek, u kterého se vzpomíná na příběh odvážné Ester a krále Achašveroše z dob židovského vyhnanství. V praxi se jedná o dvoudenní celonárodní maškarní bál. Tradičně se lidé převlékají za historické postavy z příběhu, dnešní židé ale berou Purim spíše jako záminku k párty v kostýmech. Za bílého dne tak na ulici potkáváte kdekoho. Malé princezny a astronauti čekají na přechodu, kolem vás projede gorila na kole a vedle si Spiderman kupuje švarmu (něco jako gyros). V noci se ulice na mnoha místech rozezvučí hudbou a zaplní mladými lidmi v převlecích. Spontánní mejdany začínají i kolem rozezvučené popelnice. Slaví se až do rána. Podobný chaos vládne i v ortodoxních čtvrtích, jen kostýmy a hudba je tradičnějšího rázu. Na Purim má správný žid přímo nařízeno slavit a opít se tak, aby nerozeznal mezi přítelem a nepřítelem. Všeobecné veselí a hloučky rodin a známých tak občas vrávorají a mají potíže s chůzí. To vše sledují děti, které před domem vybírají peníze od kolemjdoucích a po čas Purimu mají dovoleno i kouřit. Vše je postaveno na hlavu a celé město žije Purimem. Zeď z palestinské strany je plná graffiti Jak patrná byla na místě opatření týkající se izraelsko-palestinského konfliktu? O Jeruzalém a celé území Izraele se od nepaměti a donedávna bojovalo a přelo. Dnes se zdá, že jde o stav, kdy se situace na chvíli ustálila a všichni si jsou ochotni navzájem do jisté míry ustoupit. Ne však příliš. Opatrnost Izraelců je znát už před příjezdem. Jestli chcete přiletět izraelskou linkou, čekejte, že si vás nejprve podrobně proberou. Zeptají na všechno možné a asi i prošmejdí zavazadla. Vše v zájmu bezpečnosti. Další viditelná opatření jsou všudypřítomné vojenské jednotky. Izrael je na válku neustále připraven, a tak jsou všichni včetně žen povinni projít vojenským výcvikem. Jediný, kdo na vojnu nemusí, jsou ortodoxní Židé. Po celém Jeruzalémě tak vídáte mladé tváře se samopaly. V uniformě, ale i v civilu. Je to docela divný pocit, když v tramvaji sedíte vedle kulometčíka, ale zvyknete si. S nošením zbraní souvisí i opatření proti četným dřívějším teroristickým útokům. Při vstupu do každé větší budovy projdete detektorem kovu s ochrankou. To znamená letiště, banky, nákupní střediska, nádražní budovy, ale i univerzita a koleje. Máte sice pocit bezpečí, ale jen do té doby, kdy třetím dnem nad všemi studenty bezpečnostní rám zvoní jako život a nikomu to zjevně nevadí. Mezi Izraelci a Palestinci je situace neustále napjatá a nikdo neví, kdy vypukne v něco horšího. Hlavním znakem tohoto konfliktu je izraelská bezpečnostní bariéra a situace kolem ní. Jedná se o osmimetrovou betonovou zeď rozdělující území Palestiny a Izraele se strážnými věžemi a kontrolovanými branami. Je to extrémní řešení pro rozdělení území a o jejím vzniku a směru se stále vedou spory. Nejde si jí nevšimnout a je na ni vždy smutný pohled, i když si Izraelci pochvalují její účinnost. Pro Izraelce je vstup za bránu nebezpečný a snad i nelegální. Pro Palestince je průchod velmi omezený, což ovlivňuje jejich hospodářství i rodinné vztahy. Až právě z palestinské strany v Betlémě jsem viděl její hrůznost a aktivní snahu se jí zbavit. Je pokrytá malbami vyzývajícími k míru a svědectvími o brutalitě izraelských vojsk. Když jsem šel podél velké stěny a prošel si kontrolním bodem zpět, přišlo mi to celé padlé na hlavu. Vzájemná nesnášelivost bohatých Izraelců a chudých Palestinců nešla přímo vidět, ale šlo ji dobře cítit. Viděl jsem to jako situaci, kdy jedni obviňují druhé - zatímco jedni sílí a dělají jakoby nic, druzí naříkají a volají o pomoc. Je snadné přidat se na stranu utlačovaných Palestinců. Brzy po tom, co jsem odjel, ale začaly z Pásma Gazy létat palestinské rakety na Izrael. Situace je tak vždycky složitější, než se zdá a v právu není asi nikdo. A jsme u konce. Nějak jsme zapomněli na tvou studijní parťačku Elišku... Eliška byla Izraelem natolik unešená, že se rozhodla zmeškat zpáteční let a pobýt si tam ještě pár měsíců navíc. Vůbec se jí nedivím, ta země má své kouzlo. Obzvlášť když si tam najdete švarného Izraelce jako Eliška. Rozhodně tam nebyla naposledy. Asi je zbytečné ptát se, co ti pobyt přinesl a podobně. Je ale nějaký důvod, proč bys příště volil jinou studijní destinaci? Pobyt přinesl vydatnou zkušenost do života. Ztratil jsem asi jen peníze, Izrael totiž není nejlevnější záležitost. Kdybych se ale vrátil v čase a měl se rozhodovat znovu, udělal bych úplně to samé. A pokud bych jel na další studijní pobyt, jel bych už jinam jen pro to, že Izrael jsem jaksi zažil a chtěl bych poznat víc stejně zajímavých míst. Připravil Jaromír Javora cestování 12 13

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) 2012-2014 Hodnocení vlivu sociální intervence na kvalitu života seniorů závislých na péči druhé osoby PhDr. Hana Janečková PhD. ETF UK a 3.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více