2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků"

Transkript

1 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil XXVII. sněm Sdružení odborových organizací CCG. Více nám přiblížil předseda SOO Jaromír Franta. Desítky letošních prvních návštěvníků Druhý květnový den byl významný pro 6. řádný ročník projektu Uhelné safari. V pohotovosti byli průvodci, na obě těžební lokality směřovaly unimogy s prvními letošními návštěvníky, další si vybrali rekultivační trasu. Přijížděli ze všech stran republiky, z Brna, Hradce Králové, Chebu i Mariánských Lázní, ale také z Teplic či Ústí nad Labem nebo Kolína. Rekultivace kolem Mostu se rozhodli poznat členové klubu automobilových veteránů také z celé republiky, kteří tak ve svých osmnácti otevřených a nablýskaných miláčcích pak kroužili za průvodkyní a určitě vzbudili pozornost Mostečanů. Za všechny, kteří první safarijský den letos prožili v Mostě, vyjádřil své pocity Honza z Přerova: Skvělý krátký skok do třetihor! Specifi cká vůně uhlí a ty obří stroje něco úchvatného. Díky, že dáváte možnost takového zážitku. Text a foto: (má) Delegáti sněmu vyslechli informaci generálního ředitele Severní energetické P. Kolmana o situaci na lokalitě ČSA hlavně ve vztahu k diskusi o ÚEL. Generální ředitel Vršanské uhelné Vl. Rouček podal informaci o těžební činnosti na lokalitě Hrabák a hlavně k vývoji situace v přípravě těžby v prostoru Hořanského koridoru. Sněm projednal zprávu o činnosti, plnění rozpočtu za loňský rok i návrh rozpočtu na rok letošní, ale i náš dosavadní postup při jednáních ve věci surovinové politiky státu, státní energetické koncepce a uvolnění zásob za limity. Delegáti také projednali informaci o výsledku a stavu kolektivního vyjednávání ve všech společnostech. Sněm uložil radě Sdružení pokračovat v prezentaci a jednáních o surovinové i energetické politice státu, i nadále jednat se všemi dotčenými pracovníky, orgány, organizacemi a institucemi o prolomení limitů s cílem udržet zaměstnanost. V této souvislosti Sněm vyzval vládu ČR k jednoznačnému a konečnému stanovisku, k přijetí odpovědnosti za energetickou soběstačnost a bezpečnost dodávek energetických surovin, k ochraně pracovních míst nejen v Severní energetické, ale u všech dodavatelů a v regionu. Sněm také vyzval vládu, aby schválila velkou novelu Horního zákona, která by opět obsahovala zmocnění k použití zákona o vyvlastnění z důvodu těžby uhlí. Sněm ovšem přijal výzvu i k členům a funkcionářům odborových organizací v rámci našeho Sdružení, aby podporovali akce pořádané proti zhoršování postavení zaměstnanců v hornictví v důsledku nezodpovědného přístupu státu, dodal J. Franta. Text a foto: (má)

2 ROZJÍŽDÍME PROJEKT ZDRAVÁ FIRMA LIDÉ OD NÁS Hokejový táta u svěráku Všeobecná zdravotní pojišťovna schválila naši přihlášku a zařadila společnosti skupiny Severní energetická, které spádově patří pod Ústecký kraj, do projektu Zdravá fi rma. Projekt nám umožňuje získat a využít nemalé fi nanční prostředky na prevenci zdraví našich zaměstnanců. S podporou VZP máme možnost rozšířit nabídku zaměstnaneckých benefi tů. V současné době se projekt nachází v přípravné fázi, kdy sestavujeme nejvhodnější využití nabízených fi nančních prostředků. O dalším průběhu chystaných akcí v rámci projektu Zdravá fi rma budeme dále aktuálně informovat prostřednictvím dalších publikací v Sev.eNovinách. Oprava lanového posunu výklopníku paliva Na rotačním výklopníku paliva v ECHAS došlo dne k zaseknutí převodové skříně, po jejím otevření bylo zjištěno vylámání zubů celého soukolí u lanového posuvu č. 6. Aby nebyl zastaven provoz vykládky uhlí, byla použita dočasně převodovka z lanového posunu č. 7. Z tohoto důvodu však probíhá přistavování i odtah pouze po 15 železničních vozech, místo standardních 30. Na výrobu nových ozubených kol do převodovky posunu č. 6 byla z nabídek vybrána česká firma Žďárské strojírny a.s. Dodací lhůta je však 60 dní, a tak po tuto dobu bude pokračovat současný provoz výklopníku s odtahem po 15 železničních vozech. Lanový posun č. 6 by měl být opět plně funkční na přelomu měsíců června a července. Velké změny v těžbě skrývky Na počátku března byl u rypadla KU 800 /K75 dohrabán plánovaný záměr pro letošní rok na horizontu 127 a zahájeny připravené změny v těžbě skrývky pro další období roku 2015 u tohoto rypadla. Že se jedná opravdu o práce velkého rozsahu, dokazuje jejich rozdělení do 3 etap a 11 cílových úkolů, které se prolínají všemi etapami. I. Etapa transport velkostroje KU 800/ K75 v délce m a veškeré přípravné a zemní práce, včetně prací na PD v trase při jejich překračování. II. Etapa transport zakladače ZP 6600 z. č. Z 95 a SV 59 v délce 2 km z horizontu 220 na horizont 196, což je o 24 m níže, včetně zemních prací na trase a demontáž celého PD 59. Zámečníka Jiřího Švejdu jsme našli v dílně společnosti HUMECO na Obráncích míru. Zrovna opravoval malé kalové čerpadlo. Pracuje tady už dvanáct let. Přišel tehdy z Dolů Ležáky. Zámečníkem se vyučil a dodnes ho tohle řemeslo stále baví a naplňuje. Chodí na dvanáctky, podílí se na opravě veškeré čerpací techniky, na umisťování čerpadel na vodu, jejich výměně, stavbě potrubí. Prostě, když je třeba, je v terénu. Ale to je dosti příznačné pro všechny zaměstnance této společnosti, která se stará o vodní hospodářství a jejíž práci ovlivňují nejen potřeby lomu či aktuálně i chodbicování, ale také klimatické III. Etapa Přestavby, demontáže, výstavba PD, která jsou a budou součástí nově sestaveného těžebního celku K 75 a Z 95, dále demontáž přejezdových můstků a výstavba nového a v neposlední řadě úklidy transportních tras. podmínky, na něž je nutné být dobře připraven a čelit jim. V současnosti i práci zdejších zaměstnanců ovlivňuje transport KU800 na novou pozici. Rýpadlo bude překračovat výtlačné potrubí, tudíž je nutné potrubí rozebrat a pak znovu namontovat. Držíme i pohotovosti pro pojízdnou dílnu, uvedl trochu nemluvný zámečník. Rozpovídal se až u svých koníčků. Hrával jsem hokej, syn mne následoval a dnes hraje profesionálně v Německu, často za ním jezdím. Hrál jsem také házenou, jezdím na kole a v zimě na běžkách, prozradil Jiří Švejda z Meziboří. Text a foto: (má) Celá tato akce je naplánovaná a připravovaná v dostatečném časovém předstihu. Příprava výroby pečlivě naplánovala obě trasy transportu i podklady pro postavení budoucí pasové dopravy a měřiči včas vše řádně vytýčili. Ing V. Vilímek za přípravu výroby odvedl vysoce profesionální práci, zvlášť když byl při ní limitován parametry jednotlivých velkostrojů, ne zrovna jednoduchými báňskými podmínkami na ČSA a nemalou měrou i ekonomickými náklady zejména pak na PM. Spolupráce s vedením úseku při této činnosti byla nezbytná a dále také řádně probíhá. Vedoucí úseku skrývky Ing. Beňas zodpovídající za celou akci určil zodpovědné techniky úseku za jednotlivé etapy, a to ZVÚ pro dobývání Ing. Vomastu za I etapu, ZVÚ pro zakládání ing. Klakurku za II. etapu a za III. etapu zodpovídá ZVÚ pro přestavby M. Záděra. Plnění úkolů jednotlivých etap a cílů probíhá na pravidelných poradách minimálně 1x týdně. Na vzniklé problémy se reaguje okamžitě, právě na veliký rozsah prací a daný časový horizont jejich dokončení. Že se jedná o mimořádnou akci v těžbě skrývky na lomu ČSA, náročnou zejména na práci přestavbářů, dokazuje první cílový úkol, který je již splněn a jednalo se o uvolnění trasy pro K75 u PS 21, která se hned první den odstávky rypadla musela odtáhnout o 70 m mimo osu kráčení a rozebrání 100 m PD. Po překráčení velkostroje se pokračovalo na přepojení PD 41 do PD 22 a PD 23 do PD 43 v délce 70 m. Vyrukoval PD 41 do nové osy a byla přetažena PS 41 nad VS 22, prodloužení PS 23 na vykrácený pas PD 43 o 40 m bylo spojeno s 2x otáčením podvozků u PS 23. Na transportní trase velkostroje K 75 jsou naplánována dvě MM, na kterých pod dozorem mechaniků velkostrojů proběhnou potřebné opravy tohoto stroje před novým nasazením do těžby, které řídí vedoucí řidič velkostroje Jan Chejn s osádkou a také opravy na Z 95 řídí vedoucí řidič velkostroje Václav Bulejčík. Transporty stanic přestavby, demontáže a výstavby probíhají v obtížném terénu i v nepříznivých klimatických podmínkách, a proto je nutno vyzdvihnout práci předáků p. Šmída, p. Kluce, p. Vaverky M., p. Krauze a jejich přestavbářských čet, dále zámečníků PD p. Vokurky a p. Mrvíka při otáčení podvozků a manipulací se stanicemi a v neposlední řadě i práci revírníků p. Duchoně a p. Hudáka, kteří tyto práce organizují, řídí a kontrolují. Že práce na dopravních linkách nekončí, když jsou již postaveny, je jasné. Poté je nutné je zprovoznit a to je úkol pro elektrikáře, kteří jednotlivé PD propojí, na nové natáhnou silové a ovládací kabely, propojí stanice s napájecími místy, propojí VS a vše řádně odzkouší. Po provedených pracích zámečníků DPD, kteří doplní válečky, opraví regulace a stěrače, plachty do štítu pak nastupují gumaři, kteří na nové pasové dopravníky natáhnou gurtu. Zkouška provozu a rovnání PD začíná ukončením všech prací na celé DPD. Termín dokončení prací a zkoušek je stanoven na poslední květnový den a rozjezd těžby rypadla KU 800 na 1. června. (pas) Foto: (jch) 2 Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, , Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafi cká úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází.

3 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 5 FIREMNÍ GRANT OPRAVY NEBOVIDSKÉ TVRZE V PLNÉM PROUDU V jarních měsících, v březnu a dubnu letošního roku, se na Nebovidské tvrzi u Kolína realizoval projekt Oživení Nebovidské tvrze a její úprava pro kulturní a společenské účely, který fi nančně podpořila Severní energetická v rámci interního grantu 7 pro Vás. Nebovidská tvrz je významnou kulturní památkou České republiky v majetku obce Nebovidy a v nájmu spolku Nebovidská tvrz. Spolek Nebovidská tvrz tvoří zhruba 25 nadšenců z řad místních obyvatel, zájemců o historii, aktivních lidí, kteří bojují za záchranu unikátní památky, renesančního sídla venkovského šlechtice z 16. století. Jedním z nich je Radek Holub, asistent provozu Elektrárny Chvaletice. Osudy historických majitelů tvrze byly spletité a samotná budova prošla bouřlivým stavebním vývojem. Její tříkřídlá dispozice se však zachovala do dnešního dne nezměněna. Poslední tři století sloužila tvrz jako sýpka, ve 20. století se zde zabydlelo JZD, místní národní výbor, knihovna nebo soukromý výrobní podnik. Konec devadesátých let a první dekáda 21. století se na stavu památky podepsaly velmi negativně. I to bylo jedním z důvodů vzniku občanské inciativy na podporu Nebovidské tvrze jako přirozeného centra společenského života regionu. Jde o stavbu, která vytváří identitu místa a vypráví příběhy, které mimo jiné zaznamenal např. i Mikuláš Dačický z Heslova. S prvním sluncem a teplejšími jarními dny se mohlo začít pracovat. Protože se na tvrzi koná celá řada kulturních a společenských akcí, z nich nejznámější jsou Středověk na tvrzi a Letní kina na tvrzi, bylo prioritou zajištění bezpečnosti a odstranění negativních zásahů činnosti JZD. Veškeré práce byly soustředěny do západního křídla tvrze, kde vzniká kovárna jedna ze čtyř dílen, které mají obyvatelům i návštěvníkům připomínat tradici místního řemesla v širším regionu. Fixována byla římsa po celé délce západního křídla. Byla zde použita jedna z historicky nejstarších a nejvýznamnějších skládaných krytin tzv. bobrovky. Rekonstruovány byly dveře a okenní otvor do nádvoří, který byl opatřen mříží. Během jedné z brigád byla ve zdivu západního křídla odhalena zazděná lahev. Pravděpodobně jde o pivní lahev z 19. století z produkce blízkého pivovaru v Červených Pečkách. Jaké skrývá tajemství, zda je v ní ukryt vzkaz budoucím generacím, nám zůstává prozatím utajeno. Všechny zaměstnance Skupiny Severní energetická zveme na akci Středověk na tvrzi, která se koná v sobotu 13. června Další informace o našich cílech a akcích naleznete na či facebookovém profilu. Pavel Douša Vestavby chladící věže č. 4 jsou v dobré kondici V závěru dubna proběhla kontrola vestaveb chladící věže č. 4. Jednalo se o pravidelnou kontrolu. Dopravní omezení v Pardubicích: I/37 Pardubice Trojice, II.etapa Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje došlo od do z důvodu provádění stavby I/37 Pardubice Trojice, II. etapa a z důvodu výstavby provizorního přemostění k uzavření jednosměrné komunikace sloužící pro průjezd vozidel na nadjezd ve směru na Chrudim. Řidič, který jede od Hradce Králové tedy nebude pokračovat na tuto jednosměrnou rampu, ale pojede po křižovatkové větvi protisměrně na dvojpruhovou komunikaci a dále přes oblouk obousměrné komunikace zpět na nadjezd přes železniční trať a původní trasou kolem areálu Paramo. Pro jízdu od Chrudimi se směr nemění. V souvislosti se stavbou dále dojde ve stejném termínu i k uzavření stezky pro chodce a cyklisty, která spojuje Palackého třídu a ulici Pražská. Pohyb jízdních kol ani chodců na státní silnici nebude v tomto úseku možný. Dojde proto k označení obousměrné náhradní trasy pro chodce a cyklisty. Náhradní trasa pro oba směry povede od Teplého ulice ulicí Pražská po lávce nadjezdu k areálu Paramo, mezi železniční tratí a areálem rafinérie do lokality U Trojice, kolem objektu čistírny odpadních vod, garáží, autodromu k celnímu úřadu na Palackého třídě. (kapr) Umělohmotné vestavby, které tvoří spodní část chladící věže, jsou jednou z kritických částí systému. Jednotlivé desky jsou velmi členité. Zhoršení jejich průchodnosti suspendovanými látkami a biofilmem může následně způsobit celkové zanesení uhličitanovými nánosy, což vede ke snížení průchodu vzduchu, snížené účinnosti a následně až k odstavení chladící věže. Kontrolou bylo zjištěno, že vestavby jsou v dobrém stavu. Kontinuální dávkování dispergátoru zajišťuje stabilizaci tvorby vápenouhličitanových úsad a dispergaci měkkých úsad. Tento proces probíhá velice dobře. (kapr) Liga škol v Kolesách Dne proběhla v Kolesách soutěž Liga zemědělských škol Hobby skákání, kterou pořádala Střední škola chovu koní a jezdectví z Kladrub nad Labem. Elektrárna Chvaletice byla partnerem této akce. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Zahajovací soutěží byl parkur na limitovaný čas, další byla mistrovská soutěž parkur s následným rozeskakováním a následovala mistrovská soutěž pro učitele. Na soutěž se sjelo 11 škol z celé republiky. Nejvíce cen posbíraly střední školy z Kladrub nad Labem a Velké Chuchle. (kapr) 3

4 Lom ČSA má od počátku května už dvě vyhlídková místa, která využívají hlavně exkurzní skupiny z projektu Uhelné safari. K dosavadnímu místu na Elišce II přibyla ještě tzv. výsypková vyhlídka u bočních svahů. Ve spolupráci s výrobními a rekultivačními pracovníky se podařilo vyhlídky osadit aktuálními a zajímavými informačními tabulemi o postupu těžby, těžební technologii i plánu rekultivací. Zároveň byl také upraven terén vyhlídek. MLADÍ HASIČI Z ČERNIC Na vedení HBZS se před nedávnem obrátil Ing. Ladislav Langmajer, starosta Okresního sdružení hasičů v Mostě, s prosbou, zda by bylo možné, aby mladí hasiči ze Sdružení dobrovolných hasičů Černice mohli využívat překážkovou dráhu našich profesionálů v lokalitě Obránců míru v Komořanech. Mladí hasiči se připravují na krajské závody. Žádost jsem projednal na poradě vedení společnosti. Přítomní vyjádřili souhlas, odpověděl starostovi OSH ředitel HBZS Josef Trykar. Hasiči Severní energetické překážkovou dráhu dokonale připravili a mladí hasiči z Černic již v pondělí trénovali. Na dráhu se budou vracet zhruba měsíc. Pro soutěž si připravují překonání domečku, bariéry, kladiny a hašení pomocí hasicího přístroje. Černičtí jsou jediným družstvem dorostenců z Mostecka, kteří se na krajské závody probojovali. Text a foto: (má) Cestujte výhodněji s CK FIRO-tour Na základě kontraktu s CK FIRO-tou si mohou nyní zaměstnanci skupiny Severní energetická (Severní energetická a.s., HUMECO a.s., Důl Kohinoor a.s., ECHAS, Hipodrom a.s.) zajistit cenově výhodnější cestování. Zaměstnaneckou slevu ve výši 3 % je možné využít i na všechny zájezdy last minute i na mimokatalogové nabídky. Aktuální mimokatalogové nabídky je možné zjistit na adrese: (odkaz naleznete na intranetu) Výhodnější ceny platí pro zaměstnance a 1 doprovázející osobu (2 lůžka na společném pokoji). Slevu lze uplatnit výhradně na kmenových pobočkách FIRO-tour po předložení zaměstnanecké karty. Zaměstnanci mají možnost při nákupu zájezdu využít poukázky SODEXO popř. karty BENEFIT PLUS. Slevy pro zamústnance spoleìností skupiny Severní energetická u cestovní kanceláĕe FIRO-tour S NADSTANDARDNÍM BONUSEM + 3 % DOVOLENÁ LÉTO 2015 ഩSLEVA minimálnö 12 % + 3 % pro letecké zájezdy ഩSLEVA minimálnö 9 % + 3 % pro zájezdy autokarem a vlastní dopravou ഩSLEVA na LAST MINUTE + 3 % Přehled kmenových poboček FIRO-tour: Město Adresa Praha 1 Národní třída 37/38, Praha Telefon Praha 3 Obchodní centrum ATRIUM FLORA, Vinohradská 2828/151, Praha Praha 4 Obchodní centrum Plaza, Novodvorská 1800/136, Praha Praha 5 Nákupní centrum Metropole Zličín, Řevnická 1/121, Praha Praha 5 Nákupní centrum Galerie Butovice, Radlická 117, Praha Praha 9 Obchodní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9-Letňany Praha 9 Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9-Černý Most Chomutov Náměstí 1. máje 94, Chomutov Most Budovatelů 3275, Most Teplice Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316, Teplice Ústí nad Labem OC FORUM, Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem Turecko ėecko léto 2015 léto 2015 TURECKÁ RIVIÉRA RIVIÉRAഩ EGEJSKÁ RIVIÉRAഩ NOVINKA BODRUM A DIDIMഩ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ROZŠÍ\ENÁ NABÍDKA léty a Ɵsíci klientƽ provģǝené hotely i novinky Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic a Karlových Varƽ KRÉTAഩ RHODOSഩ KOSഩ KALYMNOSഩ KARPATHOSഩ SANTORINIഩ NAXOSഩ PAROSഩ NOVINKA MILOSഩ NOVINKA FOLEGANDROSഩ SAMOSഩ LESVOSഩ NOVINKA CHIOSഩ KORFUഩ ZAKYNTHOSഩ KEFALONIAഩ ITHAKAഩ LEFKÁDAഩ LIMNOSഩ THASSOSഩ NOVINKA JIŽNÍ PELOPONES Kypr, Tunisko, Albánie, Malta, Egypt a další letní cíle ŠpanÚlsko, Itálie, Portugalsko léto 2015 léto 2015 ഩSEVERNÍ KYPRഩ ഩKYPRഩ ഩNOVINKA ALBÁNIEഩ ഩTUNISKOഩ ഩDJERBAഩ ഩHURGHADAഩ ഩMARSA ALAMഩ ഩSHARM EL SHEIKHഩ ഩIZRAEL ഩ ഩSPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTYഩ ഩMALTAഩ ഩBULHARSKO COSTA BRAVAഩ COSTA DEL MARESMEഩ COSTA DE ALMERÍAഩ COSTA TROPICALഩ COSTA DEL SOLഩ COSTA DE LA LUZഩ MALLORCAഩ MENORCAഩ ALGARVEഩ MADEIRAഩ SARDINIEഩ SICÍLIEഩ ISCHIAഩ FRANCIE KORSIKA Itálie, Chorvatsko, ŠpanÚlsko, Rakousko, Francie, MaÎarsko Poznávací zájezdy 2015 léto 2015 ഩCHORVATSKOഩ ഩSLOVINSKOഩ ഩ ERNÁ HORAഩ ഩITÁLIEഩ ഩFRANCIEഩ ഩŠPAN LSKO ഩRAKOUSKOഩ ഩN MECKOഩ ഩŠVÝCARSKOഩ ഩMA ARSKO POZNÁVACÍ PROGRAMY DO CELÉHO SV TAഩ KOMBINACE POZNÁVÁNÍ S POBYTEM U MO\Eഩ OKRUHY VÍCE ZEM MIഩ HV ZDICOVÉ PROGRAMYഩ LETECKÉ VÍKENDY S PRpVODCEMഩ ZÁBAVNÍ PARKYഩ PLAVBY S ALL INCLUSIVE A DELEGÁTEMഩ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY FIRO-tour, BudovatelĪ 3275, Most, tel.: FIRO-tour, Nám. 1. máje Èp. 94, Chomutov, tel.: FIRO-tour, ul. 17. listopadu 237, Pardubice, tel.: KOMPLETNÍ NABÍDKA ZÁJEZDĩ NA

5 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 5 PARNÍ STROJ SVÍTÍ NOVOTOU V Podkrušnohorském technickém muzeu byl v dubnu po opravě slavnostně otevřen objekt, kde je umístěn parní těžní stroj z roku Stroj poháněl výtah, který vozil horníky dolu Julius III pod zem a vytěžené uhlí ven. Parní těžní stroj je nejvýznamnější částí expozice, která přibližuje hornictví a chemický průmysl. Bylo to srdce každé šachty. Proto má pro nás obrovský význam, zdůraznil ředitel muzea Zbyněk Jakš. Také stroj je nyní vyčištěný a dostal původní barvu, má dokonce opět i dvě původní mosazné desky (na snímku jednu z nich instalují ředitel HBZS Josef Trykar a generální ředitel VUAS Vladimír Rouček). Vypadá jako nový, ale funkční není. Chybí parní kotelna. Muzeum zvažuje, že by ho v budoucnu rozpohybovalo pomocí elektromotorů. Nejprve však bude nutné opravit věž. Muzeum vyvíjí snahu, aby parní stroj byl zapsán jako národní technická památka. Na opravu parního stroje, ale i budovy, u které byla opravena střecha a vyměněna okna, vymalován interiér, muzeum získalo dotaci od Ústeckého kraje a těžebních fi rem v regionu, náklady činily korun. Část z daru byla i z vybraného vstupného na Uhelné safari za rok Vršanská uhelná a Severní energetická muzeu věnovaly téměř korun (foto z předání šeku). Foto: (má) Severní energetická a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Charakteristika činnosti Práce fi guranta v hlubinném a lomovém provozu Spolupráce s důlním měřičem, příprava měřických pomůcek a přístrojů, jejich přenášení a manipulace s nimi Samostatná práce při zabezpečování geologického průzkumu, odběry vzorků uhelné sloje Požadujeme: vzdělání v zeměměřickém oboru výhodou fl exibilita, spolehlivost, schopnost samostatné práce FIGURANT Nabízíme: odpovídající fi nanční ohodnocení možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu další zaměstnanecké výhody plynoucí z kolektivní smlouvy Nástup možný dle dohody Bližší informace : Ing. Petr Stanislav, tel.: , Ivana Pjechová, tel.: Písemné přihlášky a profesní životopis zasílejte do na nebo poštou na adresu: Ivana Pjechová, Severní energetická a.s., V. Řezáče 315, Most 5

6 NOVODOBÁ DIVOČINA VÝSYPKA OBRÁNCŮ MÍRU Vznik výsypky Obránců míru (OM) tak, jak ji dnes známe, provází z báňského hlediska zajímavá skutečnost a tou je propojení dvou lomů, lomu ČSA s bývalým lomem Obránců míru. Tím vznikla z pohledu zahlazení následků těžby pouze jedna zbytková jáma, která umožní vznik rozsáhlému jezeru. Ale teď již k lomu OM a jeho výsypce. Těžba tu byla ukončena v roce 1982, od ledna 1983 došlo ke spojení zbývajících provozů s lomem ČSA a vyuhlená jáma byla poté využita jako výsypka a zasypávána zeminami z lomu ČSA. Na vrchní etáže výsypky OM byly poslední zeminy směrovány zhruba před deseti lety (v roce 2004) a mohly být tak zahájeny rekultivační práce na celé výsypce Obránců míru. Samozřejmě zde byly rekultivace zahajovány už předtím a průběžně, tak jak výsypka postupovala, ale právě dokončení zakládání zemin na vrcholových etážích výsypky umožnilo pojmout celou výsypku OM komplexně. Nová tvář krajiny zde vzniká ale ještě delší dobu. Okraje výsypky OM byly totiž založeny už za provozu lomu OM, a tak sahají počátky rekultivace k roku Další zajímavou výsypkou lomu OM byla vnější výsypka Kopistská, ale o té se zmíníme až příště. Struktura krajiny výsypky OM byla řešena v souladu s plánem rekultivace a mimo jiné také s důrazem na vznik nové zemědělské půdy. Proto tu byly ještě v době báňského provozu založeny deponie zúrodnitelných zemin, a to přímo na místech budoucího využití. Důkaz příkladné spolupráce s baňaři, i když proces předávání báňských ploch do rekultivace tak jednoduchý není. Podle plánu rekultivace jsou totiž už v závěru těžby aplikovány mnohé požadavky v souvislosti s budoucí krajinou. Probíhající rekultivace na výsypce navazují na rekultivace již ukončené a spolu s nimi utváří vyvážený krajinný celek se zastoupením veškerých druhů rekultivace. V rámci rekultivace byly respektovány i přirozeně vzniklé biotopy, především vodního či mokřadního charakteru. Díky citlivému přístupu rekultivační praxe je dnes výsypka OM hojně zazvěřená a rájem vodního ptactva. Všechny ukončené zemědělské rekultivace jsou dnes již využívány k zemědělskému hospodaření a plní tak svou produkční funkci v krajině. Starší lesní porosty jsou součástí lesního půdního fondu. Rekultivace řešila i konečné odvodnění výsypky. Krajinná struktura výsypky a její kompozice se zastoupením travních porostů a lesních skupin utváří jedinečná zákoutí a umožňuje zajímavé pohledy na rekultivovanou krajinu orámovanou vrcholy Krušných hor. Celkový rozsah výsypky OM je 866 ha, z toho ukončeno je 252 ha a rozpracováno je 326 ha. Všechny rozpracované rekultivace budou ukončeny k roce K zahlazení je připravena plocha (167 ha), která by byla případně dotčena budoucí těžbou při dalším postupu lomu ČSA ve II. etapě. Ta je využívána pro výzkum primární sukcese, resp. přirozeného vývoje biotopů na výsypce. Závěrem výzkumných prací bude doplnění metodiky rekultivací o systém přirozených biotopů výsypky využitelných pro rekultivaci území. Dále bude na výsypce OM ještě rekultivována plocha v těsné blízkosti budoucího jezera (108 ha) a při jižním okraji výsypky, zatím využívaná jako kolejiště (13 ha). U zahajování rekultivací na výsypce OM stál Ing. Miloslav Pánek, zemědělský inženýr a tehdejší vedoucí útvaru realizace rekultivací, který se svým přirozeným nadhledem a respektem diskutoval při předávání ploch s kolegy báňskými inženýry o potřebách rekultivací. I díky tomu je dnes výsypka OM přirozenou součástí okolní krajiny. Ing. Ingrid Jarošová, Ing. Jiří Křen 6

7 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 5 Mluvčí skupiny odpovídá médiím: Blog Jak probíhá tvorba rezervního fondu pro rekultivace a další nápravy škod na životním prostředí? Kolik peněz bylo v průběhu let do rekultivací investováno. Každá těžební organizace má povinnost vytvářet prostředky na zahlazení 7 hornické činnosti. V praxi to probíhá tak, že celková potřebná částka se vydělí vytěžitelným počtem tun a z tohoto výsledku vzniká organizaci povinnost vytvářet rezervu na sanaci a rekultivaci dotčeného území (tj. ze skutečně vytěžených tun v jednotlivých letech). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně dlouhodobou záležitost, je nutno celý výpočet periodicky aktualizovat, včetně již realizovaných rekultivací. Konkrétní situace na lomu ČSA je taková, že k datu je potřeba fi nančních prostředků na celkové zahlazení , tis.kč. K datu je vytvořena fi nanční rezerva v objemu , tis.kč, tudíž zbývá vytvořit cca 338 mil. Kč. K datu bylo celkově na zahlazení hornické činnosti investováno cca 2 mld. Kč, a to včetně vnějších výsypek. i-uhlí.cz: Můžete, prosím, potvrdit informace, že zástupci vedení Severní energetické objíždí již několik měsíců teplárenské firmy i obce, kterým zdroje patří, a nabízí jim dlouhodobé kontrakty. Jedná se přitom o smlouvy o smlouvě budoucí na uhlí z Lomu ČSA, které leží za územními limity a není jasné, jestli se vůbec bude těžit. Společnost Severní energetická a.s. se připravuje na jednu z největších investic v historii České republiky. 7 V rámci přípravy si samozřejmě ověřujeme, jestli o uhlí z dolu ČSA je zájem, protože v opačném případě by neměla žádný smysl. Je to zcela logické a dělá to každý zodpovědný investor. Proto jsme oslovili stávajícími i potenciální odběratele a jednání s nimi vede náš obchodní tým. Bližší detaily zatím nebudeme zveřejňovat. Z médií Energetika: svatá válka ekologů Tak jsme zase mohli slyšet programového ředitele Hnutí duha pana Jiřího Koželuha, že Německo a Francie sníží spotřebu energie o 50 % a že tyto země budou mít proti nám tímto velikou výhodu. Tak jsme zase mohli slyšet programového ředitele Hnutí duha pana Jiřího Koželuha, že Německo a Francie sníží spotřebu energie o 50 % a že tyto země budou mít proti nám tímto velikou výhodu. Mě by ale jako vždy v první řadě zajímalo, kolik ve své domácnosti ušetří samotný pan Koželuh a jeho rodina, případně kolik elektrické energie, plynu či benzínu ušetří jeho PR agentura. Samotné sdělení je poněkud zavádějící: nevíme, jakou energii ušetří, jestli elektrickou, případně ropu, zemní plyn, uhlí nebo jestli budou šetřit na obnovitelných zdrojích. Také zde chybí nějaký časový údaj, do kdy chtějí takto spotřebu snížit, a alespoň malý nástin toho, jakým způsobem, jaké to bude mít ekonomické a společenské dopady. Představa, že se nic nestane, je naivní, ale u ekologů nepřekvapující. Byl jsem na návštěvě v jedné vietnamské vesnici, ti lidé měli docela veliké hospodářství, ale byl zde takový divný klid, nehrála televize ani rádio a děti neseděly u počítače. Až za chvíli mi došlo, že nemají elektřinu, tedy měli doma rozvody, spotřebiče, ale oni nemají elektřinu 24 hodin denně, ale jenom v určitý čas: od do. Uvaří si na kamnech, jestli měli pračku, ledničku, či jiné vybavení jsem nezjišťoval, oni s tím umí musí žít, stejně tak jako miliardy jiných v rozvojovém světě. Pokud ještě chvíli zůstaneme ve Vietnamu (ale mohli bychom si vybrat ze stovky energeticky rozvojových zemí), zjistíme, že zde je spotřeba elektřiny cca kwh/obyvatele za rok (2012), zatímco v Rakousku, opět bychom mohli zvolit jiný vyspělý stát, je to zhruba kwh/obyvatele za rok, v Norsku dokonce , naopak v Indii pouhých 800 kwh. Znamená to snad, že ve Vietnamu elektřinou lépe hospodaří nebo že v Rakousku mají neefektivní spotřebu? Výkladů může být několik. Můžeme si spočítat, že ve Vietnamu by museli postavit cca 15 elektráren typu Zwentendorf (730 MW) nebo jejich potenciálních ekvivalentů různých typových elektráren, aby se ve výrobě/spotřebě elektřiny vyrovnali našim jižním ekologickým mravokárcům. Není náhoda, že jsem zmínil právě rakouskou elektrárnu Zwentendorf. Tuto elektrárnu si naši sousedé postavili v r. 1978, ale nikdy ji nespustili. Méně známa je skutečnost, že namísto tohoto jaderného zdroje byla dodatečně postavena uhelná elektrárna Dürnrohr (1987), která spaluje polské a české uhlí a do ovzduší chrlí milióny tun CO 2. Kam je ukládán radioaktivní popílek, kolik vagonů, resp. vlaků uhlí bylo spáleno, kolik kilometrů bylo za více než 25 roků naježděno a ještě bude ve jménu patologické ekologie? Podobný vývoj dnes probíhá i v sousedním Německu, uhelné zdroje a povrchové doly vzkvétají. Přes všechny proklamace, závazky, podporu úsporám a obnovitelným zdrojům všeho druhu dnes Rakousko dováží cca 13 % elektrické energie. Nepochybuji o tom, že při bitvě o elektrárnu Zwentendorf byl neustále zdůrazňován potenciál energetických úspor. Když se však podíváte do statistik, stoupla spotřeba elektrické energie v Rakousku za posledních 35 let na dvojnásobek! Přestože si naši jižní přátelé zateplili své domy, činžáky, vyměnili okna, vyměnili elektrické spotřebiče za úspornější, začali používat moderní světelné zdroje, zavedli úsporné technologie v průmyslu s vyloučením energeticky náročné výroby... atd., atd., přesto zde spotřeba stoupla od konce sedmdesátých let o více než 100 %! Spotřeba energie je jedním z faktorů ekonomiky, kvality života, a naopak země s nedostatečnou energetickou infrastrukturou jsou na konci v tabulce životní úrovně. Jistěže je možné přenést výrobu z Německa a Francie třeba do Indie, ale tento přenos by znamenal mimo jiné i přenos zaměstnanosti životní úrovně, přičemž samotná spotřeba energie v různých formách by se pouze přesunula z Evropy do Asie a elektřina se bude vyrábět v méně šetrných zdrojích rozvojového světa, což by z globálního hlediska naší planetě vůbec nepomohlo. Bohužel, naše, ale i internacionální, ekologická inkvizice takto nepřemýšlí, tedy pokud vůbec. Ekologové vedou svou svatou válku na všech frontách. Vlastně ani nevím, co takový ekolog hmatatelného pro přírodu dělá. Oni se pouze neustále soudí, někde se upoutají, jinde se urvou a protestují a protestují: proti výstavbě elektráren, proti úložištím, proti těžbě uhlí, proti stavbě koridorů, dálnic, proti obchvatům měst i vesnic, proti zásahům v nemocných lesích. Jakékoli rozumná přijatá opatření je pro ně málo ambiciózní a nedostatečné. Jsou to sabotéři v mezích zákona a někdy i za jeho hranou. Protestují proti novým léčebným postupům, geneticky modifi kovaným potravinám, výstavbě továren, skladů, proti splavnosti řek a letištím, spalovnám, břidlicovým plynům či novým přehradám... Oni jsou vlastně proti všemu, snad s výjimkou solárních panelů zasazených do řepkového pole, které dnes za veliké dotace krášlí naši přírodu. Nemám nic proti ochraně přírody, ani úsporám energií ve všech formách, ale musí to být úspory rozumné, zlepšení životního prostředí prokazatelné a pro člověka přínosné. Jsou lidé, kteří táhnou, jsou lidé, kteří se vezou, a jsou lidé, kteří brzdí. Kam patří pan Koželouh a jemu podobní, nechám na vás. A to, že mnozí, co táhnou, dostávají méně než ti, co se vezou, případně brzdí, to už je na jiný článek. neviditelnypes.cz, Bez životaschopné koncepce čeká českou energetiku soumrak. A odnesou to především české domácnosti. Teplo? Nic nového, možná až na podzim Jen málo nového se letos dověděl návštěvník Dnů teplárenství a energetiky (DTE), které již tradičně pořádá Teplárenské sdružení ČR koncem dubna v Hradci Králové. Hnědé uhlí dochází a jestli nebudou zrušeny limity na rozšíření těžby, ocitne se během příštích 20 let asi čtyřicítka teplárenských podniků bez paliva. To je sice podstatné, ale ne nové. Jen asi dva politici by za určitých okolností byli pro zrušení limitů. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a prezident republiky Miloš Zeman. Prvně jmenovaný slíbil do června předložit vládě spolehlivé a nezávislé analýzy o ekonomických dopadech limitů i pokračující těžby za nimi. Byv posluchačem již třetího ročníku DTE maně přemýšlím, jaké ještě analýzy, tabulky nebo grafy jsou zapotřebí ke kvalifi kovanému rozhodnutí. Ale budiž, úhlů pohledu může být bezpočet. Poradce ministra Vladimír Vlk při kulatém stolu Vize 2015 na DTE slíbil, že během podzimu vláda o limitech rozhodne. Většina politiků se však odpovědím vyhýbá. Otázkou je, zda jsou na rozhodnutí připraveni, ať už jakékoliv. Zatím, v nejlepším případě, si něco dovedou představit. Nejživěji, myslím, své nezvolení či dokonce nezapsání na stranickou kandidátku při příštích volbách. Odkládání rozhodnutí však může mít několik nevratných důsledků. Za prvé, i kdyby po několika dalších volebních obdobích některá z vlád o zrušení limitů rozhodla, nebude už pro koho těžit, protože teplárenské soustavy, které přežijí, budou převedeny na jiná paliva. Biomasy se asi tolik nesežene, takže v úvahu připadá zemní plyn. Z pohledu spotřebitele nutno podotknout, že ceny zemního plynu v letech 1998 až 2006 vzrostly o 125 %, do roku 2013 o další 51 procento. Rusko jako klíčový dodavatel tohoto paliva má poslední dobou střední Evropu obzvlášť v oblibě. Za druhé, Česká republika ztratí technologickou i znalostní schopnost uhlí vytěžit a spotřebovat, jak na fóru upozornil Pavel Noskievič, profesor VŠB-TU Os- Foto: wikimedia trava. Studentů báňského inženýrství ubývá, protože kdo z mladých by se zabýval špinavým uhlím, které nemá budoucnost a možná ho docela zakážou. A získat grant na výzkum a vývoj efektivnějšího, ekologičtějšího způsobu spalování uhlí je prakticky nemožné. To bude mít dopad na energetickou bezpečnost státu, zdůraznil P. Noskievič. Do třetice, rozhodne se o zachování limitů, ukončení těžby a odpisu zásob za limity. Co si pak ale nedovedu představit já, je vytápění 150 tisíc domácností v Praze biomasou, jak nedávno v jedněch seriózních novinách doporučoval ekologický aktivista a expert. Krčský les by možná na týden dva vystačil. Ani to, kolik by stála zelenina, až by se Polabí oselo šťovíkem a energetickou kukuřicí. V okolních zemích, v Německu, Polsku i na Slovensku, se plánuje zvyšování těžby hnědého uhlí. Maďarsko hodlá rozšířit těžbu lignitu. Česká republika v preferované strategii, pardon v jednom z koridorů, uvažuje o dovozu uhlí a také elektřiny. Není zcela zřejmé od koho, pokud na obnovitelné zdroje přejde celá Evropská unie. Snad jen v Rusku by mohlo být paliva dostatek, a třeba i té elektřiny, kdo ví Souhlasím, že klíčovým energetickým zdrojem jsou úspory jak ve výrobě a rozvodu tepla, tak v jeho spotřebě, tj. zateplování domů, instalace měřitel a úsporných zařízení, apod. Ale ani sebevětší úspora mi vodu neohřeje. Možná si řeknete, že tady teď jen tlumočím názory uhelné lobby a tepláren, která se pravidelně setkává, aby si soudržníci poplácali po ramenou a společně si postěžovali, jak je to s tím uhlím na draka. Ne tak docela. Snažím se jen vysvětlit své obavy a pochybnosti. Tlumočil bych i nějaké racionální názory zastánců stoprocentní nezávislosti na fosilních palivech. Ale ti se do Hradce nedostavili. Možná i proto, že žádná jiná ekonomicky přijatelná alternativa dosud prostě není a v dohledné době nebude, a tak nejspíš ani nemají k teplárenství co dodat idnes.cz,

8 DO HOR NA KOLE, VLAKEM, NEBO PĚŠKY Své aktivity spojila letos Destinační agentura Krušné hory s kulatým výročním Moldavské horské dráhy. Je to totiž právě 130 let od dokončení stavby moldavské dráhy a jejího propojení se sousedním Saskem. S výročím moldavské dráhy souvisí i zahájení turistické sezóny v destinaci Krušných hor. Turisty ale zve destinační agentura do Krušných hor také na novou Krušnohorskou magistrálu, která spojuje cyklotrasy na německé i české straně hor. Zvláštní pozornosti se letos dostane také turistům s hendikepy, a to nejen zdravotními. Chystá se pro ně speciální turistický průvodce, který představí místa vhodná pro lidi se zdravotním omezením, seniory i rodiče s malými dětmi v kočárku. Oslavy 130. výročí zprovoznění moldavské horské dráhy pořádá Českojiřetínský spolek spolu s Destinační agenturou Krušné hory, Ústeckým krajem a dalšími partnery, jako Klubem přátel krušnohorské železnice, Přáteli historie Litvínovska a Historickým domovským spolkem z německého Rechenbergu. Nápad vydat poštovní známku s tématikou moldavské dráhy podpořila všechna města a obce podél trati, Ústecký kraj i německé velvyslanectví v Praze. Moldavská trať má nespočet příznivců. Výročí dráhy, po které se v 50. letech minulého století dopravoval materiál na stavbu flájské přehrady, bude spojen se dnem otevřených dveří právě na vodním díle Fláje. Kdo se nestihl podívat do unikátní duté přehradní hráze před dvěma lety, bude mít tak příležitost opět letos, a to v sobotu 16. května, říká Petr Fišer z Českojiřetínského spolku. S Rokem moldavské dráhy je spojena také dětská výtvarná soutěž. Destinační agentura Krušné hory vydá při příležitosti Roku moldavské dráhy turistickou brožuru o historii Moldavské horské dráhy spojenou s turistickým okruhem vázaným na jednotlivé železniční zastávky moldavské dráhy. Součástí materiálu bude také turistický pas, do kterého budou turisté sbírat známky na atraktivních místech v okolí jednotlivých zastávek dráhy. Pas je slosovatelný a ceny rozhodně nejsou zanedbatelné, prozradila ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Také na prázdninové měsíce připravuje Destinační agentura Krušné hory pro turisty lákavé nabídky. V červenci chystáme akci Krušné hory free. Turistům nabídneme řadu aktivit v Krušných horách i podhůří zcela zdarma. Už dnes víme, že se připojí řada subjektů, které ve stejný den otevřou své brány turistům. Jednat se bude například o volné vstupy do kulturních památek, některých muzeí či výstav, ale například také adrenalinové aktivity v horských střediscích. K akci se připojí také Severní energetická, a.s., která na tento červencový volný den nabídne turistům Uhelné safari. Atraktivní prohlídka hnědouhelného lomu bývá zpravidla už krátce po zveřejnění termínů zcela obsazená, pro turisty je to proto mimořádná příležitost, jak Uhelné safari navštívit, láká turisty do Krušných hor ředitelka agentury. Mimořádné pozornosti se letos dostane turistům s rozličnými hendikepy, které jim brání absolvovat běžné turistické trasy v Krušných horách. Mohou to být lidé se zdravotním hendikepem, ale také rodiče s malými dětmi a senioři s nedostatečnou fyzickou kondicí. Obrací se na nás spolky a svazy nejen z České republiky, ale také z Německa. Mají zájem o turistického průvodce, který by mapoval krásy Krušných hor dostupné pro lidi s jistým omezením. Pro letošní rok proto připravujeme brožuru Krušné hory bez bariér, kde turisté najdou nejen ubytování vhodné pro lidi s hendikepem, ale také řadu aktivit, které lze absolvovat s kočárky, holemi i na invalidním vozíku. Na závěr turistické sezóny potom chystáme Týden v Krušných horách bez bariér. Týden plný aktivit právě pro tuto skupinu turistů. Pozvat chceme nejen individuální zájemce, ale také skupinové výpravy například z domovů sociální péče. K akci se už opět hlásí řada subjektů z Krušných hor. Mostecké muzeum například nabídlo připravit výstavu pro nevidomé, kde si návštěvníci budou moci exponáty prohlédnout rukama, osahat si je. V Oseku pak chtějí uspořádat prohlídky ve znakové řeči. Hendikepované turisty s invalidními vozíky pozvou na projížďku na lanovce v horském areálu Klíny. Bezbariérovou prohlídku nabízí zámek Valdštejnů v Litvínově. Ojedinělou aktivitu připravuje také Offroadsafari, vyjížďku pro nevidomé po Krušných horách, kde budou moci obdivovat jejich krásy sluchovými vjemy, šumění lesů, zurčení potoků, ozvěnu v horách, zpěv ptáků, popsala další připravované akce Eva Maříková. Mezi další aktivity Destinační agentury Krušné hory v letošním roce patří například turistické balíčky na míru pro aktivní turisty, seniory, rodiče s dětmi, zájemce o adrenalin a podobně. Spojit Krušné hory a podhůří plánuje Destinační agentura Krušné hory právě díky těmto balíčkům, které budou turistům navrhovat společné zážitky a aktivity jak v horách, tak ve městech. Pro města podhůří letos chystáme zbrusu novou společnou propagační turistickou brožuru, kde se v jednom materiálu představí všechny města a jejich atraktivity. Určena je pro turisty ze vzdálenějších koutů země i ze zahraničí. Součástí bude i mapa, aby turisté věděli, že do všech zajímavých míst v podhůří Krušných hor se dostanou během chvíle, doplnila Eva Maříková. Žhavou novinkou letošního roku je Krušnohorská magistrála. Krušnohorská magistrála s délkou 136,5 km je na české straně nejdůležitější dálkovou cyklistickou linií podél česko-německé hranice. Některé úseky však cyklistům nevyhovovaly zejména z pohledu možného střetu cyklistů s automobily a nebo kvůli špatnému technickému stavu. V roce 2011 tak vznikla idea zlepšit tuto nádhernou hřebenovou cyklotrasu a přiblížit její zákoutí. Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů okružních cyklotras, spojených novými propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné poloviny umístěno pod číslem 23 známé označení Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu, popsala projekt Eva Maříková. (ema) NAŠI PARTNEŘI V Mariánských Radčicích chystají kanalizaci Obec s velkou hornickou tradicí má dnes necelých pět set obyvatel. Jaroslav Sikora je v čele zdejší radnice zhruba tři roky. Byl jsem tady už před loňskými komunálními volbami, a tak jsem věděl, do čeho jdu a co mohu čekat. Třeba zkostnatělost úřadů, na každou věc je třeba mraky papírů, říká. Radnice v současnosti zajišťuje opravu nejstaršího objektu, staré fary, i když prý se domu jen tak říká, fara tam nikdy nebyla. I na tuto akci využívá obec daru od Severní energetické. Plánuje ještě vybudovat přechod přes komunikaci u dětského hřiště, ale především se intenzivně zabývá přípravou velké investiční akce, jakou by měla být výstavba čističky odpadních vod a kanalizace. Tuto investici, o níž se uvažovalo už v roce 2008, nyní připravujeme skutečně na plné obrátky. Máme stavební povolení a probíhá výběr na dodavatele stavby. Rádi bychom na ni získali dotaci z životního prostředí. Pokud bychom ji realizovali i s přípojkami, pak se budeme bavit o potřebných 56 milionech korun, dodává starosta, kterého trápí úvahy o přerozdělování poplatků z vytěženého nerostu na úkor obcí. Peníze by nám měly zůstat, dodává. Běžný život v obci radnice zajišťuje pomocí lidí na veřejně prospěšných pracích. Úřad práce přispívá na pět lidí, zdejší obyvatele, většinou lidi v předdůchodovém věku, kteří už práci těžko hledají. Jednoho člověka zaměstnává radnice, ten se stará o obecní techniku a ostatním zadává práci. Lidé tu žijí docela spokojeně a pospolitě, scházejí se na akcích, jako jsou nedávné čarodějnice, Mariánská pouť či Mariánské Vánoce. Je škoda, že v obci už nefungují fotbalisté či hasiči, tyto spolky se rozpadly, akce nyní připravuje buď obec, nebo Český svaz žen, dodal starosta Jaroslav Sikora. Text a foto: (má) Výstava fotografií v kostele Dnes bude slavnostně otevřena obnovená věž kostela Nanebevzetí panny Marie v Mostě s novou stálou expozicí fotografií pod názvem Proměny napříč staletími autorů Stanislava Štýse a Jana Hodače. Na obnovení věže přispěla Severní energetická a.s. Most si tak zároveň připomene letošní 500. výročí od velkého požáru města v roce 1515, půl století od likvidace starého města Mostu z důvodu těžby uhlí a 40. výročí stěhování děkanského kostela. (red) Letošní čarodějnický slet v Mariánských Radčicích. Foto: (má) 8

9 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 5 Svazek obcí v Krušných horách má nového ředitele Svazek obcí v regionu Krušných hor se po vzoru jiných svazků a svazů měst a obcí v České republice rozhodl zprofesionalizovat své vedení a do čela postavit ředitele. Po změně stanov, kterou odsouhlasila většina starostů obcí sdružených ve svazku, byl ředitelem ustanoven Martin Klika. Ten coby předseda vedl svazek předchozích osm let. Martina Kliku navrhl do funkce ředitele David Kádner, starosta Nové Vsi v Horách. Podle něj má Martin Klika důvěru všech starostů menších obcí ve svazku. Podpořil ho také současný předseda svazku Petr Červenka, starosta Meziboří. Dále se starostové na poslední členské schůzi dohodli, že je nutné připravit plán činnosti SORKH. Chceme řešit problémy, které trápí členské obce. Věnovat se tak budeme například problematice České pošty na menších obcích, dále i dopravní obslužnosti zejména v horách, uvedl předseda SORKH Petr Červenka. (pur) První letošní parkurové klání přivedlo na mostecké kolbiště 240 startujících v šesti soutěžích. Foto: (pim) Povedl se double Dne se konalo v pardubickém ATRIUM PALACE (bývalé AFI) Mistrovství ČR Svazu učitelů tance. Do soutěže ve figurálním valčíku juniorů do 15 let nastoupil pár z TK Chvaletice Daniel Krátký a Klára Janáková. I přes velmi silnou konkurenci dokázali získat 1. místo a titul Mistrů ČR. Do soutěže ve figurálním valčíku dospělých nastoupil nově složený pár Matěj Janák a Anna Krátká. Po týdenním společném tréninku se nebáli vyrazit rovnou na tak prestižní akci a udělali dobře. Tomuto páru se také podařilo zvítězit a získat titul Mistrů ČR. Oba páry věnují tréninkům většinu svého volného času a tento úspěch je pro ně absolutní satisfakcí. Touto cestou by rádi poděkovali za spolupráci Skupině Severní energetické, která jim velice pomohla a pomáhá k dalšímu zdokonalování. (maj) Nohejbalisté v zelené. Díky podpoře z Interního grantu Skupiny Severní energetická se celý tým nohejbalu FK Přelouč přebarvil do zelena se Sedmičkou na zádech. Tímto bychom chtěli Skupině poděkovat za podporu. Anna Krátká a Matěj Janák mistři republiky ve fi gurálním valčíku. Nejúspěšnější tým CCP Prvního května odpoledne se na náměstí v Lomu sešli obyvatelé města, aby se podívali na letošní stavění májky a doprovodný kulturní program. Již ozdobenou májku pak místní dobrovolní hasiči za pomoci svých kolegů z Meziboří zdárně vztyčili. Že to není nic jednoduchého, musel uznat každý, kdo se na souhru hasičů díval. Přítomní jejich výkon odměnili potleskem. Foto: (má) Dubnový odborářský turnaj v kuželkách o pohár personální ředitelky Severní energetické vyhrálo tříčlenné družstvo z Czech Coal Power ve složení Švarc, Pavelka a Šnajdr. Druhou příčku vybojovali hasiči HBZS ve složení Symon, Šlosar a Vilhelm. Třetí místo patřilo VUAS-CS ve složení Houška, Vítr a Sebránek. Cenu útěchy získalo mužstvo KSK 1, nejlepším hráčem byl vyhlášen p. Vítr. Ženské kuželkové klání skončilo vítězstvím p. Hnídkové před paní Šnajdrovou a Vitáskovou. (red) 9

10 Jídelníček teplá a mražená jídla Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Ovarová polévka A: 9 Prachatické maso na žampionech,,3,6,7,9 Uzené maso, čočka na kyselo, okurka,3,6,7,9 Dušená mrkev s kukuřicí, Kuřecí stehno na česneku, hranolky, zeleninová přízdoba Vepřový plátek na slanině, Prachatické maso na žampionech,,3,6,7,9 Jemná vločková polévka,6,9,10 Lužická vepřová kýta,,10 Smažený hamburger,, tatarská omáčka Kynuté tvarohové šátečky, čaj Uherský vepřový plátek, hranolky, zeleninová přízdoba Fazole Colorado USA, chléb Lužická vepřová kýta,,10 Krupicová se zeleninou,9 Selská vepřová kýta, bramborové knedlíky, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem a rajčaty a sýrem Houbový kuskus se strouhaným sýrem,7,9 Bramborák s pikantní kuřecí směsí, zelný salát,3,6,7,9,10 Kuřecí maso Kung-Pao,,6,9 Selská vepřová kýta,, kysané zelí bílé Dršťková Maďarský guláš,,10 Zapékané s uzeným masem, okurka Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Kuřecí Gordon Blue, bramborová kaše, zeleninová přízdoba Vepřové kostky na kmíně, Maďarský guláš,,10 Drůbeží vývar s bylinkovými noky,9,12 Hamburská vepřová kýta,,9,10 Rybí karbanátek,, citron,3,4,7 Grenadýrský pochod, okurkový salát A: 3 Přírodní vepřová játra,, tatarská omáčka Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou,9 Hamburská vepřová kýta,,9,10 Kapucínský guláš, (možno objednat i ),10 Vepřová játra na česneku,,3,6,7 Prachatické maso na žampiónech,,3,6,7,9, Uzené maso, čočka na kyselo,3,6,7,9, Vepřový plátek na slanině, Lužická vepřová kýta, (možno objednat i dušenou rýži),10 Smažený hamburger, bramborová kaše Listové šátečky s ovocnou náplní,10 Selská vepřová kýta,, kysané zelí bílé Špagety s kuřecím masem, rajčaty a sýrem Přesnídávková polévka: Čočková s uzeninou, chléb,3,6,7,9,10 Maďarský guláš, (možno objednat i ),10 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pekingská polévka A: 3,9,12 Myslivecká hovězí pečeně,,3,6,7,9,10 Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou Zeleninové lečo s vejci,,3,6,7 Vepřový plátek se špekovými fazolovými lusky, opékané Cikánská drůbeží játra, Myslivecká hovězí pečeně,,3,6,7,9,10 Rybí polévka A: 9,4,1 Vepřové kostky na kmíně, Pečená vepřová krkovička s kroupovým rizotem, okurka Valašské, rajčatový salát A: 7 Pečená makrela se slaninou a cibulí, houbový kuskus, citron A: 4,6 Přírodní kuřecí řízek, Vepřové kostky na kmíně, Bramborová pohanková polévka Debrecínská vepřová plec, Drůbeží ragú ve smetanové omáčce,,7,9 Zeleninový talíř s kousky dušené ryby s hořčičným dipem, chléb,4 Maminčino kuře, vařené s játry a žampiony,3,6,7 Uzené maso, hrachová kaše s cibulkou Debrecínská vepřová plec, Zeleninová polévka s kapáním,9,12 Opilé kuře se slaninou,,7 Hovězí tokáň, Skořicové kroucánky, mléko Vepřový plátek podle rychtáře, hranolky, zeleninová přízdoba,9,10,12 Tuňák s pestem a těstovinami,4,6,7 Opilé kuře se slaninou,,7 Slepičí polévka s nudlemi,9 Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, Zapékané s uzeninou, okurka A: 3,6,7 Bavorské vdolečky se šlehačkou Kuřecí prsa se šunkou a sýrem,, zeleninová přízdoba A: 7 Vepřová játra na cibulce,,10 Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, Hamburská vepřová kýta,,9,10 Tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou,9 Myslivecká hovězí pečeně, (možno objednat i dušenou rýži),3,6,7,9,10 Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou Cikánská drůbeží játra, A :1 Vepřové kostky na kmíně, (možno objednat i dušenou rýži) Pečená vepřová krkovička s kroupovým rizotem A:1 Přírodní kuřecí řízek, A:1 Debrecínská vepřová plec, (možno objednat i ) Drůbeží ragů ve smetanové omáčce,,7,9 Uzené maso, hrachová kaše s cibulkou Opilé kuře se slaninou,,7 Skořicové kroucánky Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Francouzská polévka,6,9,10,12 Vepřové maso na pepři, Kuřecí roláda pečená, bramborová kaše Domácí makový závin, kakao Smažený hermelín,, tatarská omáčka A: 0 Chalupářské (klobása, zelenina, česnek, bazalka) Vepřové maso na pepři, Hovězí vývar s drobením,9,12 Hovězí maso vařené, rajská omáčka, Vepřová játra na česneku, Vařená vejce, fazolky na kyselo, Kuřecí kari, jasmínová rýže, zeleninová přízdoba A: 0 Bitky po kozácku,, hořčice Hovězí maso vařené, rajská omáčka, Frankfurtská s bramborem,9 Uzená krkovice, kysané zelí bílé, bramborové knedlíky Kuřecí směs Eurest (smetana, sýr, žampiony), Pečené kuřecí stehno, dušená zelenina, chléb,3,9 Smažený vepřový řízek, bramborový salát, citron Srbské rizoto se sýrem, okurka Uzená krkovice, kysané zelí bílé, Polévka z vaječné jíšky,3,9,12 Štajgrova směs, Kapustový karbanátek s masem, bramborová kaše, okurka,9,7,3,6,10 Formanské halušky (s uzeným sýrem a smetanou) A: 0 Pastýřská pochoutka (hovězí+vepřové+játra), hranolky, zeleninová přízdoba,3,6,8,12 Pečené kuřecí stehno, šťouchané,6 Štajgrova směs, chléb Jihočeská kyselka,9,14 Frankfurtská vepřová kýta, Kuřecí prsa na kari se smetanou, švábské špecle,3,6,7,9,10 Krkonošské (zelí, pórek, škvarky) Kuřecí játra na cibulce, hranolky, tatarská omáčka Kuřecí nudličky po maďarsku, A: 7 Frankfurtská vepřová kýta, Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, Vepřové maso na pepři, / Hovězí maso vařené, rajská omáčka, / Uzená krkovice, kysané zelí bílé, bramborové knedlíky A:1,3,6,7,10 Štajgrova směs, Vepřová játra na cibulce,,10 Kuřecí roláda pečená, bramborová kaše Kynutý makový závin Vepřová játra na česneku, Domácí koblihy,3,6,7 Kuřecí směs Eurest, A:1,3,6,7,10 Srbské rizoto se sýrem A:1,3,6,7,10 Pečené kuřecí stehno,,3,6,7 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Uzená polévka s rýží A: 9,12 Vepřová kýta po cikánsku,,3,6,7,9,10,14 Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše,7 Kuskus s krabími tyčinkami a zeleninou A:1,2,3,6,7,9,10,4 Vepřový závitek se šunkou, opékané, zeleninová přízdoba,7 Mleté placičky s chilli, Vepřová kýta po cikánsku,,3,6,7,9,10,14 Frankfurtská vepřová kýta, / Kuřecí nudličky po maďarsku, A: 7 Hrachová Vepřové kostky na kmíně, Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, citron,10,9 Kynutý tvarohový závin, bílá káva PHAD KHI MAO NEU Hovězí Wok s thajskými bylinkami a ústřicovou omáčkou, jasmínová rýže kuchyň CHA A: Přírodní paprikový lusk plněný,,3,6,7,9,10 Vepřové kostky na kmíně, Vepřová kýta po cikánsku, /,9,10,14 Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše,7 Mleté placičky s chilli, Drůbeží vývar s krupkami,9 Plovdivské maso, Masová haše,, okurkový salát Zeleninový talíř s vajíčkovým salátem, bílé pečivo MOO PRALOO Vepřové maso s kořením pěti vůní, vaječné nudle kuchyň CHA A: Žampionové rizoto s vepřovým masem a sýrem A: 0 Plovdivské maso, Vepřové kostky na kmíně, / Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše,9,10 Kynutý tvarohový závin Kuřecí maďarská polévka A: 9,7 Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí bílé,3 Milánské špagety se šunkou a sýrem Bavorské vdolečky, čaj Ďábelská hovězí směs, hranolky, zeleninová přízdoba,7 Vepřové maso v mrkvi, Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, dušený špenát,3 Plovdivské maso, / Žampiónové rizoto s vepřovým masem a sýrem A: Přesnídávková polévka: Zelná s uzeným masem, pečivo,3,6,7 Rajčatová s ovesnými vločkami,7 Katův šleh z vepřového masa, Pečené kuřecí stehno, studený těstovinový salát Zeleninové smaženky,,9 Strážnický divoký špíz, krokety, zeleninová přízdoba Opečený currywurst, bramborová kaše, okurka Katův šleh z vepřového masa, houskový knedlíky Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí bílé,3 Milánské špagety se šunkou a sýrem 10

11 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 5 Přehled kulturních akcí na Pardubicku a Mostecku Pardubicko Chvaletice 15. května MICHALOVA BRNKAČKA DIVADLO PRO DĚTI DK Chvaletice Začátek: hodin Vstupné: 130 Kč MICHALOVA BRNKAČKA aneb Když se Michal dobře naladí. Pardubice 16. května DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA PARDUBIC Areál DPmP Začátek: 8.00 hodin Prohlídky technického zázemí, výstava vozů, vyhlídkové jízdy po městě, prohlídka lodi Arnošt z Pardubic, spanilá jízda historických i současných vozů, více informací na Pardubice 16. května XXXIII. VETERAN RALLYE PARDUBICE Perštýnské náměstí Začátek: 8.00 hodin 33. ročník Veteran rallye Pardubice ku příležitosti 55. výročí založení Veteran klubu Pardubice, trasa v délce cca 80 km z Pardubic na Seč, kde se uskuteční slavnostní vyhlášení a společnský večer. Program: : prezence účastníků na Pernštýnském náměstí v Pardubicích : výstava HV a doprovodný program : oběd 12.30: start rallye : předpokládaný příjezd na Seč do cíle rallye : vyhlášení výsledků a večeře 19.00: slavnostní večer k ukončení rallye a k 55. výročí založení klubu. Pardubice 16. května HRADUBICKÝ BĚH Poděbradská ulice (Albert) Začátek: 9.00 hodin Přátelský běh mezi městy Hradec Králové a Pardubice. Chvaletice 17. května VELKÁ CENA ELEKTRÁRNY CHVALETICE Chvaletice Začátek: 9.00 hodin Cyklistické kriterium městem Chvaletice zařazený do Extra ligy Masters Pardubice 23. května 100 LET DĚTSKÉHO DOMOVA V PARDUBICÍCH Ke Tvrzi 235, Pardubice Začátek: hodin Zdarma Den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem. Přelouč 23. května TANK POWER SHOW VII. TANK POWER Přelouč Tovární ulice 1553 Začátek: hodin Základním pilířem této akce je spojitost s historickými událostmi z období 1. a 2. světové války. Akce je určená jak pro dospělé tak pro děti. Děti v rámci show absolvují zábavně výukové programy tématicky zaměřené na toto období. Soutěže jsou rozdělené do dvou kategorií a to pro děti ve věku od 3 do 9 let a dále pro děti ve věku od 10 do 15 let. Pardubice 23. května POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ Zámek Pardubice Začátek: hodin Vstupné: 30 Kč Také letos se pardubický zámek na jeden den promění v kouzelnou zemi plnou pohádek, pohádkových postav, her a dobrodružství. Na prvním i druhém nádvoří se budou po celý den hrát pohádky. Na programu bude mj. kejklířské vystoupení Komediantů na káře, rytířské hry a soutěže, pohádkový kolotoč s pohádkovou střelnicí, žonglérská dílna nebo projížďky na oslících. A kdo nechce jet na oslu, může se jako správná princezna či princ projet v královském kočáře. V 16 hodin bude na závěr pro děti připraven karneval Divadýlka Mrak. Přelouč 26. května PRAVĚK PŘELOUČSKA Přednáškový sál Kultur. a inform. centra Začátek: hodin Vstupné: 40 Kč Historická přednáška, přednáší: PhDr. Jan Jílek, Ph.D. Chvaletice 29. května DEN DĚTÍ Areál SOUz Chvaletice Začátek: hodin, vstup zdarma Zábavné odpoledne plné soutěží. Pardubice 29. května KREATIV PARDUBICE 2015 Tipsport Arena Začátek: 7.45 hodin, zdarma Kreativ Pardubice 2015 je největší východočeská výstava kreativních potřeb a výrobků. Letošní 23. ročník abilympiády, národní přehlídky pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením, bude součástí výstavy Kreativ Pardubice Na výstavě bude zhruba 60 vystavovatelů potřeb na kreativní tvoření a také výrobky. Součástí bude zhruba 25 tvořivých dílen. Současně proběhne také velká výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Abi-reha. Pardubice 29. května TŘI SESTRY Pivovar Pardubice Začátek: hodin, vstupné 295 Kč Kapela Tři sestry oslaví 30 let v pardubickém pivovaru a představí i svou novou desku Fernet Underground. Přelouč 30. května DEN DĚTÍ 2015 Park za ZŠ T. G. Masaryka, začátek: hodin Pardubice 5. června PERŠTÝNSKÁ NOC Perštýnské náměstí, Zámek Pardubice Začátek: hodin Vystoupení folklorních souborů na několika podiích, staročeský jarmark, historický program na zámku, to vše patří k tradiční Pernštýnské noci. Letos budou mít návštěvníci možnost ochutnat také výroční pivo Porter, Pardubický pivovar, a. s. totiž slaví 125. výročí vaření tohoto piva v Pardubicích. Přelouč 6. června STRONGMAN 2015 Masarykovo náměstí Přelouč Začátek: hodin Třetí kolo české ligy profesionálních strongmanů. Svojšice 6. června 650 LET SVOJŠICKÉ TVRZE Svojšice u Přelouče Začátek: hodin, vstupné dobrovolné Skupina historického šermu Corporal dobová hudba Grál ukázky zbraní, ražba mincí, dobová řemesla, ohňostroj, atrakce a soutěže pro děti spojené s dětským dnem. Mostecko Městské divadlo Most 19. května SLUHA DVOU PÁNŮ Začátek: hodin Slavná komedie, která se již více než 250 let objevuje na repertoáru divadel po celém světě. Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak zapeklitá a nevděčná je služba dvěma pánům. 20. května PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ ANEB POZOR, ZLÝ PES Začátek: hodin Hororově detektivní komedie, ve které vám představíme nejslavnější případ Sherlocka Holmese ve zcela novém světle. 3. června KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY Začátek: hodin Černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současné době. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. Hipodrom Most 6. června BIKE MARATON 14. ročník mosteckého maratonu je letos Mistrovstvím České republiky, to ale neznamená, že si extrémní trať po třech kopcích okolo Mostu nemůže zajet hobík, kterého prostě jen baví jízda po úzkých a technicky náročných stezkách. Novou kategorií jsou elektrokola a historicky první Mistrovství ČR MTB elektrokol bude u nás v Mostě. Zůstává i možnost výběru trasy během závodu. Na čtyřicátém pátém kilometru se může každý rozhodnout, zda absolvuje celou trasu závodu Extrém (72 km) nebo odbočí do cíle a bude klasifikován jen na kratší trase 56 km. Pro ty, kteří si netroufnou na náročné singltreky Extrém biku jsme opět připravili pětatřicítku, která vede po širokých cestách od hipodromu k autodromu, po stezkách okolo vodní nádrže Matylda a zpět přes vrch Ressl do cíle na Hipodrom. Přelouč 20. května MODNÍ PŘEHLÍDKA Sál Občanská záložna Začátek: hodin Vstupné: 135 Kč Možnost zakoupení předváděných modelů, prodej vstupenek v Second handu (Pražská 19) nebo na tel. č Pardubice 22. května PARDUBICKÁ MUZEJNÍ NOC Zdarma Prohlídka objektů v nočním čase. Lázně Bohdaneč 23. května 118. OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Začátek: hodin Zdarma Zveme Vás na tradiční Otevírání lázeňské sezóny v Léčebných lázních Bohdaneč. Více informací na Přelouč 23. května TANK POWER SHOW VII. TANK POWER Přelouč Tovární ulice 1553 Začátek: hodin TANK POWER SHOW je již tradiční každoroční akce konaná během květnového víkendu v areálu TANK POWER v Přelouči. Chvaletice 23. května PYŽAMOVÝ BÁL DK Chvaletice Začátek: hodin Taneční večer v pyžamech. 11

12 List zaměstnanců skupiny Sev.en ročník 2 5 Tajenka minulé křížovky Móhandás Karamčand Gándhí Vylosovaní luštitelé: Jiří Pravda Most; Nataša Kršková Vysoká Pec; Miroslav Mandík ČSA. V dnešní tajence je ukryto jméno amerického politika, 35. prezidenta USA. Tajenku zasílejte do 12. června na adresu: 12

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 1. 8. - 7. 8. 2016 1. 8. A - 3, 9 Pol. krupicová s vejcem, vepřová krkovice, dušená kapusta, chléb B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 2. 8. A - 3, 9 Pol. drůbková,

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 4. 9. 8. 9. 2017 Pondělí Polévka Hovězí vývar s těstovinou I. Vepřové soté, hranolky, obloha Minutka Vepřový plátek zapečený s ananasem, bramborové krokety Večeře Špagety s mletým masem, sypané sýrem Úterý

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 2. 8. 1. 2017 2. 1. Pol. s krupicovými nočky, vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny 3. 1. Pol. selská, španělský ptáček, dušená

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

II. Pražská pečeně (vejce, gothaj, hrášek), rýže, zelný salát s koprem 1,3. III. Halušky s kysaným zelím, šunkou a slaninkou 1,3

II. Pražská pečeně (vejce, gothaj, hrášek), rýže, zelný salát s koprem 1,3. III. Halušky s kysaným zelím, šunkou a slaninkou 1,3 PONDĚLÍ - 4.4. Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami 1,9 Vepřová pečeně, dušená mexická zelenina (mrkev, hrášek, kukuřice), brambory 1 I Pražská pečeně (vejce, gothaj, hrášek), rýže, zelný salát s koprem

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od do Domov pro seniory Břeclav Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od do Domov pro seniory Břeclav Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od 1. 1. do 7. 1. 2018 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 1. Čaj, chléb, rama, loupáčky 9 loupáčky dia džem 9 džem dia máslo, l. uzená s kroupami Uzené maso, křenová omáčka,

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. bramborová, vepřový klatovský plátek (pórek, vejce), těstoviny, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. bramborová, vepřový klatovský plátek (pórek, vejce), těstoviny, salát 6. 6. 2016-12. 6. 2016 6. 6. Pol. bramborová, fazolový guláš, chléb Pol. bramborová, vepřový klatovský plátek (pórek, vejce), těstoviny, salát 7. 6. Pol. pórková, vepřový mletý biftek, šťouchané brambory,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže JÍDELNÍ LÍEK 5. 9. - 11. 9. 2016 5. 9. Pol. miliónová, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže 6. 9. Pol. s drožďovými knedlíčky, vepřová pečeně, žampiónová

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 3. 9. 4. 2017 3. 4. Pol. kmínová s mlhovinou, kovbojské fazole, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, vepřová pečeně, koprová omáčka, knedlík 4. 4. Pol. špenátová, mletý řízek s nivou, brambory,

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Vločková Kuřecí řízek přírodní, brambor, dušená zelenina,09 Šumavské těstoviny, okurka hadovka,12 čaj, mléko Zeleninová

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Pondělí 1. 1. 2018 Jídelníček od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Úterý 2. 1. 2018 Středa 3. 1. 2018 Polévka: Polévka hovězí s domácími nudlemi (obsahuje alergeny:01,03,09) Menu 1: Vepřové na paprice,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.1. - 6.1.2017 Polévka: Oběd č. 1: 2. 1. 2017 3. 1. 2017 úterý Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Kuře na paprice, houskový knedlík 1,3,7,9 Čaj, mléko, voda

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 18.09.2017 do 22.09.2017 Pondělí 18.9.2017 Úterý 19.9.2017 Středa 20.9.2017 Čtvrtek 21.9.2017 Pátek 22.9.2017 tmavé pečivo, rama, džem, ovoce, kakao (A: 01) Polévka zeleninová se strouháním, Omáčka játrová,

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Jídelníček od 8. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Pondělí 8. 1. 2018 Polévka 1: Polévka čočková se zeleninou (obsahuje alergeny:09) Polévka 2: Polévka hovězí s játrovou rýží (obsahuje alergeny:01,03,09)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 hrachová Vepřové rizoto se sýrem, sterilovaná okurka obsahuje alergeny: 07,10 Voda s citrónem, čaj s meduňkou, mátou či citronem s krupicí a vejci obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2017 31.12.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016

Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016 Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016 Polévka vločková 1.8. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Drůbeží polévka s kapáním 2.8. N,D9 Plněné papriky, rajská

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 zeleninová s kuskusem (obsahuje al. : ) Drůbeží nudličky na rajčatech, Rýže dušená (obsahuje al. : ) Džus-koncentrát, Kakao granko, Jogurt (obsahuje al. : ) Pátek 2..25 ruský

Více

BUSINESS LUNCH MENU. ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NÁPOJŮ Džbán Lev (máta, limetka, citron) Domácí okurková limonáda Domácí zázvorová limonáda

BUSINESS LUNCH MENU. ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NÁPOJŮ Džbán Lev (máta, limetka, citron) Domácí okurková limonáda Domácí zázvorová limonáda Pondělí 14. července Hovězí vývar se strouháním Fazolová polévka se slaninou a paprikou Krůtí medailonky na restovaných žampionech Hovězí guláš se špekovými knedlíky Vepřové nudličky s pórkem a vínem s

Více

ÚTERÝ. III.Ol STŘEDA Polévka: Bramboračka 1,9 I. Vepřové žebírko na kmíně, šťouchané brambory s cibulkou, steril.červ.

ÚTERÝ. III.Ol STŘEDA Polévka: Bramboračka 1,9 I. Vepřové žebírko na kmíně, šťouchané brambory s cibulkou, steril.červ. Polévka: I. I I Ol Polévka: I. I J Í D E L N Í L Í S T E K 2017 PONDĚLÍ ÚTERÝ Alergeny IOl STŘEDA - 1.11. Polévka: Bramboračka 1,9 I. Vepřové žebírko na kmíně, šťouchané brambory s cibulkou, steril.červ.zelí

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9) Fazolová polévka se slaninou a paprikou (1,7)

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9) Fazolová polévka se slaninou a paprikou (1,7) Pondělí 5. ledna Hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9) Fazolová polévka se slaninou a paprikou (1,7) Salát Ceasar s parmazánovým dresinkem a tousty (1,3,7,4,10) Vepřové nudličky s pórkem a vínem s americkými

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.6.-2.6.2017 Polévka: Celerová 1,7,9 Oběd č. 1: Maminčino kuře (kuře, těstoviny, játra, žampiony) 1,3,7,9 1.6.2017 Doplněk: Ledový salát, sirup, voda čtvrtek Oběd č. 2: Vídeňská

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko od 28.11.2016 do 4.12.2016 Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 VÁHY PŘÍLOH 28.11 1a,7 1a,1b,7 1a,7 Koprová 29.11 Houbová s mlékem Provensálský vepřový plátek, Pečené kuřecí stehno, jasmínová 1a,7 Zeleninový

Více

DENNÍ MENU 31. 8. 2015

DENNÍ MENU 31. 8. 2015 31. 8. 2015 Fazolová bílá Smažený kuřecí stehenní řízek Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem, okurkou a opečeným chlebem Chilli con carne Domácí pečená sekaná, sterilovaná okurka Míchaný zeleninový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát 25. 9. 1. 10. 2017 1. 10. Pol. slepičí s nudlemi, kuřecí stehno pečené, dušená rýže, salát Pol. slepičí s nudlemi, vepřová hamburská kýta, knedlík 2. 10. 2. 10. 8. 10. 2017 Pol. zeleninová, vepřové nudličky

Více

Jídelní lístek - PROSINEC 2017

Jídelní lístek - PROSINEC 2017 Jídelní lístek - PROSINEC 2017 Pátek 1.12. Hrstková s uzeným masem Špenátová s jáhlami *(7) 3 Vepřová játra na španěl. způsob, rýže, salát (paprika, rajčata, pasta česnek.) *(1) 4 Králičí maso na zelenině,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více