ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Stráž pod Ralskem ulice, č.p. Revoluční 164 obec Stráž pod Ralskem PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Město Stráž pod Ralskem je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem a příspěvkové organizace PANDA SPORT. Je zřizovatelem organizační složky Domu s pečovatelskou službou, organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a Městské policie. Je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti Energetické centrum Stráž s.r.o. Provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy bytového fondu. S účinností od je plátcem daně z přidané hodnoty. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,45 Nedaňové příjmy , , ,13 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,60 Příjmy celkem , , ,18 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,38 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 700,00 732, Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000, , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 5 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,63 15 Majetkové daně , , ,63 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Výnosy z finančního majetku , , ,19 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté sankční platby , , ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000, , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000, , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , Ostatní nedaňové příjmy , , , Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , , Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 9 000, , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 9 000, , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 3 000, , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 5 000, , Ostatní kapitálové příjmy 5 000, ,00-31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,00 42 Investiční přijaté transfery , , ,20 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,60 Příjmy celkem (třídy ) , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,81 Kapitálové výdaje , , ,24 Výdaje celkem , , ,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , , Zaplacené sankce 2 200, , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,20 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Náhrady placené obyvatelstvu , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,24 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,24 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,35- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,78- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,13- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,39- Běžné účty fondů ÚSC , , , ,04 Běžné účty celkem , , , ,35- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,83 Příjmy celkem ,96 Výdaje celkem ,00 Obrat ,04- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,79 Změna stavu ,04 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,40 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,49 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,05 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,03 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,08 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,90 Kulturní předměty ,00 3, ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,30 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru , , ,03- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,49- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,08- Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám , , ,77- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , ,09- Opravné položky k odběratelům , , ,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery krajům , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,60 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Veřejně prospěšné práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Veřejně prospěšné práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Sociální služby DPS , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x 408,00- x 408, Pohonné hmoty a maziva x ,00- x , Služby školení a vzdělávání x 4 000,00- x 4 000, Nákup ostatních služeb x 3 160,00- x 3 160, Akceschopnost JSDHO , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,30 x ,30 x Zateplení MŠ (doplatek) ,30 0, ,30 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00- x , Zámek Vartenberk , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,89- x , Kulturní Podralsko , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,54- x , Kulturní Podralsko , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,90 x ,90 x Zateplení MŠ (doplatek) ,90 0, ,90 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Nákup materiálu j.n. x 7 087,00- x 7 087, h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Pohonné hmoty a maziva x 310,50- x 310, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 5 263,50- x 5 263, Pohoštění x 6 432,00- x 6 432, Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,90 x ,90 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Nákup materiálu j.n. x 2 618,00- x 2 618, Pohonné hmoty a maziva x 122,00- x 122, Poštovní služby x 1 988,00- x 1 988, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 4 585,90- x 4 585, Pohoštění x 2 376,00- x 2 376, Volby do Evropského Parlamentu , , , ,90 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 3 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bc. Michal Randula Bc. Michal Randula Mgr. Zdeněk Hlinčík h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8

9 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0186/14/Vrb Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem, IČ , za rok Přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu ve dnech 18. a Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu ve dnech Přezkoumání vykonali: Mgr. Alena Vrbová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Marie Laksarová, kontrolor, Ing. Jana Nováková, kontrolor. Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0186/14/Vrb dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly. Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík - starosta Ing. Eva Kočová tajemnice Bc. Michal Randula vedoucí finančního odboru Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

10 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, - ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, - ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, - ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, - ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, - ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, - ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, - ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku, - ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu

11 A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Byly zjištěny chyby a nedostatky, které již byly napraveny. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 2,53 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 9,39 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 6,90 % Liberec, dne 2. června

12 Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření: Mgr. Alena Vrbová. kontrolor pověřený řízením přezkoumání. podpis kontrolora Marie Laksarová. kontrolor. podpis kontrolora Ing. Jana Nováková. kontrolor. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu. - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. V kontrolovaném období dle prohlášení města: - město nehospodařilo s majetkem státu, - neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, - nezastavilo movitý a nemovitý majetek, - nekoupilo, ani neprodalo cenné papíry, obligace, - a uskutečnilo pouze veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb

13 Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem o počtu 28 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta města. Mgr. Zdeněk Hlinčík starosta města. Razítko, podpis, dne - 5 -

14 Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce města a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do Zveřejnění proběhlo v souladu s 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl navržen jako "schodkový" ve výši (tis. Kč): Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Pravidla rozpočtového provizoria Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu roku 2014 ještě před koncem roku Rozpočtový výhled Město Stráž pod Ralskem mělo v souladu s 3, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovaný rozpočtový výhled na období roků Rozpočtový výhled byl schválen na jednání zastupitelstva města dne usnesením č. Z/96/2013. Rozpočtový výhled na období byl předložen v těchto hodnotách (v tis. Kč): Příjmy Výdaje Financování V komentáři rozpočtového výhledu byly komentovány příjmy a výdaje dle jednotlivých tříd včetně předpokládaných a přijatých úvěrů a doby jejich splácení. Schválený rozpočet Rozpočet města na rok 2014 schválilo ZM na svém zasedání dne usnesením č. Z/94/2013 v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, a v souladu s 4, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl schválen jako "schodkový" v následující výši: Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schváleného rozpočtu do výkazu FIN 2-12 M. Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Součástí projednání a schválení rozpočtu města na rok 2014 zastupitelstvem města dne , byly stanoveny rozpočty a závazné ukazatele zřízených příspěvkových organizací objem provozního příspěvku následovně: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem Kč usn.č. Z/93/2013 PANDA SPORT Kč usn č. Z/92/

15 Oznámení závazných ukazatelů pro rok 2014 bylo příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem a PANDA SPORT Stráž pod Ralskem sděleno dopisem dne Následně byl na základě žádosti navýšen provozní příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem o Kč, schválilo ZM dne Navýšení bylo oznámeno dopisem dne Závěrečný účet Závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy z provedeného přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu města dne usnesení č. Z/47/2014. Zastupitelstvo města odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., a to v období od do Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti vyplývající z ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svých jednáních v roce 2014 sedm rozpočtových opatření. Další rozpočtové opatření schválila rada města, kterou dne pověřilo ZM ke schválení nezbytných rozpočtových opatření na konci roku. Úpravy rozpočtu byly v následujících hodnotách: Příjmy Výdaje Financování SR , , ,00 úpravy: ZM , , ,40 usn. č.z/7/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/17/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/33/2014 ZM , , ,32 usn. č. Z/48/2014 ZM , , ,46 usn. č. Z/65/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/77/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/90/2014 ZM , , ,00 usn. č. R/349/2014 UR , , ,18 Schválené úpravy rozpočtu byly promítnuty ve výkazu FIN 2-12 M pro hodnocení rozpočtu. Město tímto zabezpečilo ustanovení 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění

16 Bankovní výpis Bankovními výpisy k datu byly ověřeny zůstatky na účtech: Účet ZBÚ /0100 /účet / ,79 Kč /0600 /účet / ,73 Kč /0100 /účet / ,65 Kč /0100 /účet / ,74 Kč /0100 /účet / ,85 Kč /0710 /účet / 681,08 Kč Úhrnem účet ZBÚ ,84 Kč = ř (výpis účtu = AE ) Účet 236 SF /0100 /účet / ,79 Kč = ř Účet Bytové hospodářství k /0100 /účet / ,42 Kč /0800 /účet / ,10 Kč Úhrnem účet ,52 Kč Výše uvedené účty dle stavu na jednotlivých bankovních výpisech souhlasí s údaji uvedenými na účtech 231 a 236 ve Výkazu Rozvaha k a výkazem FIN 2-12 M ř a 6020 ke stejnému datu. Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole bylo předloženo dvanáct dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, které má město uzavřeny se zaměstnanci na svěřenou pokladní hotovost a svěřené hodnoty. Dohody byly uzavřeny v souladu s platným Zákoníkem práce. Evidence pohledávek Dlouhodobé pohledávky Na účtu Ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány pohledávky bývalého bytového fondu ve výši ,52 Kč, pohledávky jsou vedeny na software SSB. K tomuto účtu byla vytvořena opravná položka ve výši ,77 Kč (účet 149) a město předpokládá podíl splátek v roce 2015 ve výši Kč. Krátkodobé pohledávky Evidence pohledávek je vedena ručně a v PC. Město eviduje na účtu 311 Odběratelé předpisy faktur v celkovém objemu Kč (zejména z minulých let za roky 2009, 2010, 2013 a 20 faktur z roku 2014), ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši ,50 Kč (účet 194). Dále město eviduje pohledávky na účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti, které jsou rozlišeny analyticky v celkovém objemu ,54 Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši ,09 Kč (účet 192). Nejvyšší objem krátkodobých pohledávek představují poskytnuté krátkodobé zálohy v objemu ,05 Kč (účet 314), analyticky členěné pro hlavní (3 306 tis. Kč) a hospodářskou činnost (9 651 tis. Kč)

17 Veškeré pohledávky byly ve vyčerpávajícím rozsahu předmětem dokladové inventarizace, kontrole byly předloženy veškeré postupy jejich vymáhání. Proúčtováním opravných položek u účtů 469, 311 a 315 město zabezpečilo ustanovení 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pohledávky byly průběžně upomínány a právně vymáhány. Hlavní kniha Kontrole byla předložena "Obratová předvaha" za období 1-10/2014 a 1-12/2014 (sestava UCRKU2BE ze dne a ). Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku k bylo kontrole předloženo: - směrnice k inventarizaci majetku a závazků, platnost od , v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - příkaz tajemnice města č. 2/2014 ze dne , s harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventur, se stanoveným termínem zahájení a dokončení a složením hlavní a dílčích inventarizačních komisí, - doklad o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne , - zpráva o provedení inventarizaci ze dne Kontrole byly předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly vyhotoveny inventurní soupisy. Nemovitý majetek byl doložen výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly podloženy kopiemi bankovních výpisů. Ostatní dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 069 byl opatřen aktuálním potvrzením jeho objemu. Stavy majetku k datu uvedené na inventurních soupisech souhlasily se stavy v účetnictví, nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu, bez přijatých opatření. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala: - DDN majetek v OE ,00 Kč (účet 901) - DDH majetek v OE ,72 Kč (účet 902) - svěřený majetek ZŠ a MŠ, Panda ,22 Kč (účet 903) - odepsané pohledávky, pokuty, přestupky ,73 Kč (účet 911) - vyřazené závazky ,00 Kč (účet 912) - DPP ze smluv ,00 Kč (účet 934) - DPP ze soudních sporů ,46 Kč (účet 948) - zastavený majetek ,00 Kč (účet 982) - DPA Mikroregion Podralsko ,89 Kč (účet 992) Kniha došlých faktur K datu eviduje město v KDF celkem dodavatelských faktur, v celkové výši ,22 Kč, k nebyly uhrazeny faktury v celkovém objemu ,27 Kč, souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 Dodavatelé (39 faktur z hlavní činnosti, 10 faktur z hospodářské činnosti a 4 faktury na dodávku DM). Namátkové kontrole správnosti účtování byly podrobeny dodavatelské faktury a jejich úhrady od do dle denních bankovních výpisů (BV , ev. č. fa 884, 888, 897-8, , , , , , , 951, , , 967 a 970) a faktury a jejich úhrady od do (BV , ev. č. fa 1053, 1056, 1061, 1085, - 9 -

18 1095-6, , 1101, 1106, 1108, 1113, , , , , , , , 1153, , 1165, , 1174, , , , 1189, 1192, ). Dále byla ověřena úhrada a zaúčtování faktur v hospodářské činnosti v měsíci prosinci dle denních BV od (BV poř. č , ev. č. fa , , , 1072, 1077, 1079, 1083, 1086, 1091, 1105, 1111, , 1136, 1140, 1146, , , , , 1173, , 1188, , ) a předpisy faktur ev. č , 1189, 1192, , , 1222 a 1224 v celkové výši ,50 Kč. Na tomto úseku nebyly zjištěny nedostatky. Kniha došlých faktur obsahovala veškeré náležitosti, účtování předpisů bylo prováděno v souladu se zákonem o účetnictví. Kniha odeslaných faktur K datu bylo vystaveno 932 faktur v celkovém finančním vyjádření Kč, neuhrazené faktury za Kč (celkem 11 faktur z let a 20 faktur z roku 2014 v hlavní činnosti a 1 faktura z hospodářské činnosti), souhlasí s doložením zůstatku účtu 311 Odběratelé. Městem byla vytvořena opravná položka ve výši ,50 Kč a bylo vystaveno 8 penalizačních faktur. Namátkově byly ověřeny vydané faktury a jejich úhrady v měsíci říjnu (BV , ev. č. fa , , 762, 765, , 771, 773, , 780, , 786, 788, 790-1, 794, 797, 800, , , 820 a 822) a v měsíci prosinci (BV , ev. č. fa , 801, , 887, , , 900-2, 904, 906-9, 911, , 918, 921 a 926). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Odměňování členů zastupitelstva Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne byly schváleny odměny nově neuvolněným členům městského zastupitelstva, členům rady města, předsedům a členům výborů a komisí v měsíční výši: člen zastupitelstva 400 Kč, člen rady Kč, předseda komise 800 Kč, předseda výboru Kč, člen výboru 500 Kč, člen komise a ZM 200 Kč. Odměny občanům - členům orgánů města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, schválila rada města na svém zasedání dne č. rozhodnutí R/393/2010 v měsíční výši: předseda komise Kč, člen komise 400 Kč. Na dalším ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určilo ZM usnesením, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. Dále byly stanoveny měsíční odměny neuvolněných zastupitelů města, a to ve stávající výši. Schválené měsíční odměny neuvolněných ZM byly určeny ode dne konání zasedání a byly stanoveny v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Žádná další změna v odměňování volených zastupitelů města nebyla ve sledovaném období schvalována. Odměny občanům - členům orgánů města schválila rada města na svém zasedání dne č. rozhodnutí R/297/2014 v měsíční výši: předseda komise Kč, člen komise 500 Kč

19 Odměny byly stanoveny od Odměny uvolněných členů zastupitelstva města v roce 2014 vycházely z počtu obyvatel města k ve výši Kontrolou mzdových listů za období 1-12/2014 bylo ověřeno, že odměny minulých i současných uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a ZM, tak i občanů - členů orgánů města, souhlasily s výší odměn odsouhlasených na zasedání ZM a RM, a byly v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Kromě stanovených měsíčních odměn nebyly v roce 2014 vyplaceny voleným představitelům města žádné finanční dary nad rámec schválených měsíčních odměn. Mimo měsíční odměny byly v roce 2014 předchozí starostce a místostarostce vyplaceny příspěvky ze Sociálního fondu města. Příspěvky byly vyplaceny ve výši Kč (2 000 Kč ošatné pro oddávající, Kč ošatné ostatní, Kč příspěvek na dovolenou). Příspěvky z fondu byly vyplaceny v souladu se schváleným Statutem Sociálního fondu pro rok Pokladní kniha (deník) Město mělo zřízeny následující pokladny se stanoveným pokladním limitem (Příloha č. 1 Směrnice oběh účetních dokladů): Pokladna č. 1 podatelna příjem /účet / 50 tis. Kč Pokladna č. 2 hlavní výdajová /účet / 50 tis. Kč Pokladna č. 3 matrika příjem /účet / 50 tis. Kč Pokladna č. 4 hlavní příjmová /účet / 100 tis. Kč Pokladna č. 5 - bytového hospodářství /účet / 30 tis. Kč Stav pokladní hotovosti k ve výši /počet vyhotovených pokladních dokladů k : Pokladna č. 1 podatelna příjem /účet / Kč/170 dokladů Pokladna č. 2 hlavní výdajová /účet / Kč/491 dokladů Pokladna č. 3 matrika příjem /účet / Kč /878 dokladů Pokladna č. 4 hlavní příjmová /účet / Kč/ dokladů Pokladna č. 5 bytového hospodářství /účet / Kč /61 dokladů Celkem (odpovídá účtu 261 Pokladna) Kč Stav pokladní hotovosti k byl u všech pokladen nulový, počet vyhotovených pokladních dokladů v roce 2014: Pokladna č. 1 podatelna příjem /účet / 195 dokladů Pokladna č. 2 hlavní výdajová /účet / 628 dokladů Pokladna č. 3 matrika příjem /účet / dokladů Pokladna č. 4 hlavní příjmová /účet / dokladů Pokladna č. 5- bytového hospodářství /účet / 71 dokladů Namátkově byly ověřeny následující pokladní doklady: Příjmová pokladna č. 1 podatelna /účet / Doklad PPD č. 164 z až 170 z Doklad PPD č. 181 z až 194 z , VPD č. 195 odvod hotovosti do banky

20 Příjmová pokladna č. 3 matrika /účet / Doklad PPD č. 806 z až PPD č. 840 z Doklad PPD č. 969 z až PPD č. 990 z Hlavní příjmová pokladna č. 4 /účet / Doklad PPD č z až PPD č z Doklad PPD č z až PPD č z , VPD č odvod hotovosti do banky. Hlavní výdajová pokladna č. 2 /účet / Doklad VPD č. 433 z až VPD č. 446 z Doklad VPD č. 447 z až VPD č. 470 z Doklad VPD č. 611 z až VPD č. 628 z Pokladna č. 5 bytového hospodářství /účet / Doklad VPD z až z Doklad PPD z , VPD z z Doklad PPD z , VPD z z Doklad VPD z z Doklad VPD z z V kontrolovaném období nedošlo k překročení limitů pokladní hotovosti. Doklady obsahovaly náležitosti uvedené v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Rozvaha Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k , který obsahuje tyto základní skutečnosti: a) majetek města Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku ,77 Kč. Významnou část stálých aktiv představují: - účet Stavby ,05 Kč - účet SMV ,03 Kč - účet Pozemky ,90 Kč - účet Nedokončený DM ,30 Kč - účet Ost. fin. majetek ,00 Kč Oprávky byly vytvořeny v plné výši u DDHM /účet ,08 Kč/. U účtů Ostatní dlouhodobé pohledávky byla vytvořena opravná položka ve výši ,77 Kč a u krátkodobých pohledávek /účty Odběratelé a účet Jiné pohledávky/ byly vytvořeny opravné položky v celkové výši ,59 Kč. b) významné položky cizích zdrojů v kontrolovaném období představovaly - účet Dlouhodobé úvěry ,00 Kč - účet Dodavatelé ,27 Kč - účet Krátkodobé zálohy ,00 Kč - účet Zaměstnanci ,00 Kč - účet 336 Sociální zabezpečení ,00 Kč - účet 337 Zdravotní pojištění ,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více