ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Stráž pod Ralskem ulice, č.p. Revoluční 164 obec Stráž pod Ralskem PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Město Stráž pod Ralskem je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem a příspěvkové organizace PANDA SPORT. Je zřizovatelem organizační složky Domu s pečovatelskou službou, organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a Městské policie. Je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti Energetické centrum Stráž s.r.o. Provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy bytového fondu. S účinností od je plátcem daně z přidané hodnoty. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,45 Nedaňové příjmy , , ,13 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,60 Příjmy celkem , , ,18 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,38 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 700,00 732, Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000, , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 5 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,63 15 Majetkové daně , , ,63 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Výnosy z finančního majetku , , ,19 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté sankční platby , , ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000, , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000, , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , Ostatní nedaňové příjmy , , , Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , , Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 9 000, , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 9 000, , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 3 000, , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 5 000, , Ostatní kapitálové příjmy 5 000, ,00-31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,00 42 Investiční přijaté transfery , , ,20 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,60 Příjmy celkem (třídy ) , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,81 Kapitálové výdaje , , ,24 Výdaje celkem , , ,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , , Zaplacené sankce 2 200, , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,20 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Náhrady placené obyvatelstvu , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,24 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,24 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,35- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,78- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,13- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,39- Běžné účty fondů ÚSC , , , ,04 Běžné účty celkem , , , ,35- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,83 Příjmy celkem ,96 Výdaje celkem ,00 Obrat ,04- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,79 Změna stavu ,04 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,40 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,49 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,05 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,03 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,08 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,90 Kulturní předměty ,00 3, ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,30 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru , , ,03- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,49- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,08- Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám , , ,77- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , ,09- Opravné položky k odběratelům , , ,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery krajům , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,60 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Veřejně prospěšné práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Veřejně prospěšné práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Sociální služby DPS , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x 408,00- x 408, Pohonné hmoty a maziva x ,00- x , Služby školení a vzdělávání x 4 000,00- x 4 000, Nákup ostatních služeb x 3 160,00- x 3 160, Akceschopnost JSDHO , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,30 x ,30 x Zateplení MŠ (doplatek) ,30 0, ,30 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00- x , Zámek Vartenberk , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,89- x , Kulturní Podralsko , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,54- x , Kulturní Podralsko , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,90 x ,90 x Zateplení MŠ (doplatek) ,90 0, ,90 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Nákup materiálu j.n. x 7 087,00- x 7 087, h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Pohonné hmoty a maziva x 310,50- x 310, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 5 263,50- x 5 263, Pohoštění x 6 432,00- x 6 432, Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,90 x ,90 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Nákup materiálu j.n. x 2 618,00- x 2 618, Pohonné hmoty a maziva x 122,00- x 122, Poštovní služby x 1 988,00- x 1 988, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 4 585,90- x 4 585, Pohoštění x 2 376,00- x 2 376, Volby do Evropského Parlamentu , , , ,90 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 3 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bc. Michal Randula Bc. Michal Randula Mgr. Zdeněk Hlinčík h13m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8

9 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0186/14/Vrb Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem, IČ , za rok Přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu ve dnech 18. a Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu ve dnech Přezkoumání vykonali: Mgr. Alena Vrbová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Marie Laksarová, kontrolor, Ing. Jana Nováková, kontrolor. Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0186/14/Vrb dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly. Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík - starosta Ing. Eva Kočová tajemnice Bc. Michal Randula vedoucí finančního odboru Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

10 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, - ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, - ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, - ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, - ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, - ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, - ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, - ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku, - ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu

11 A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Byly zjištěny chyby a nedostatky, které již byly napraveny. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 2,53 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 9,39 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 6,90 % Liberec, dne 2. června

12 Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření: Mgr. Alena Vrbová. kontrolor pověřený řízením přezkoumání. podpis kontrolora Marie Laksarová. kontrolor. podpis kontrolora Ing. Jana Nováková. kontrolor. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu. - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. V kontrolovaném období dle prohlášení města: - město nehospodařilo s majetkem státu, - neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, - nezastavilo movitý a nemovitý majetek, - nekoupilo, ani neprodalo cenné papíry, obligace, - a uskutečnilo pouze veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb

13 Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem o počtu 28 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta města. Mgr. Zdeněk Hlinčík starosta města. Razítko, podpis, dne - 5 -

14 Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce města a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do Zveřejnění proběhlo v souladu s 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl navržen jako "schodkový" ve výši (tis. Kč): Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Pravidla rozpočtového provizoria Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu roku 2014 ještě před koncem roku Rozpočtový výhled Město Stráž pod Ralskem mělo v souladu s 3, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovaný rozpočtový výhled na období roků Rozpočtový výhled byl schválen na jednání zastupitelstva města dne usnesením č. Z/96/2013. Rozpočtový výhled na období byl předložen v těchto hodnotách (v tis. Kč): Příjmy Výdaje Financování V komentáři rozpočtového výhledu byly komentovány příjmy a výdaje dle jednotlivých tříd včetně předpokládaných a přijatých úvěrů a doby jejich splácení. Schválený rozpočet Rozpočet města na rok 2014 schválilo ZM na svém zasedání dne usnesením č. Z/94/2013 v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, a v souladu s 4, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet byl schválen jako "schodkový" v následující výši: Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schváleného rozpočtu do výkazu FIN 2-12 M. Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Součástí projednání a schválení rozpočtu města na rok 2014 zastupitelstvem města dne , byly stanoveny rozpočty a závazné ukazatele zřízených příspěvkových organizací objem provozního příspěvku následovně: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem Kč usn.č. Z/93/2013 PANDA SPORT Kč usn č. Z/92/

15 Oznámení závazných ukazatelů pro rok 2014 bylo příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem a PANDA SPORT Stráž pod Ralskem sděleno dopisem dne Následně byl na základě žádosti navýšen provozní příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem o Kč, schválilo ZM dne Navýšení bylo oznámeno dopisem dne Závěrečný účet Závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy z provedeného přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu města dne usnesení č. Z/47/2014. Zastupitelstvo města odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., a to v období od do Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti vyplývající z ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svých jednáních v roce 2014 sedm rozpočtových opatření. Další rozpočtové opatření schválila rada města, kterou dne pověřilo ZM ke schválení nezbytných rozpočtových opatření na konci roku. Úpravy rozpočtu byly v následujících hodnotách: Příjmy Výdaje Financování SR , , ,00 úpravy: ZM , , ,40 usn. č.z/7/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/17/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/33/2014 ZM , , ,32 usn. č. Z/48/2014 ZM , , ,46 usn. č. Z/65/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/77/2014 ZM , , ,00 usn. č. Z/90/2014 ZM , , ,00 usn. č. R/349/2014 UR , , ,18 Schválené úpravy rozpočtu byly promítnuty ve výkazu FIN 2-12 M pro hodnocení rozpočtu. Město tímto zabezpečilo ustanovení 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění

16 Bankovní výpis Bankovními výpisy k datu byly ověřeny zůstatky na účtech: Účet ZBÚ /0100 /účet / ,79 Kč /0600 /účet / ,73 Kč /0100 /účet / ,65 Kč /0100 /účet / ,74 Kč /0100 /účet / ,85 Kč /0710 /účet / 681,08 Kč Úhrnem účet ZBÚ ,84 Kč = ř (výpis účtu = AE ) Účet 236 SF /0100 /účet / ,79 Kč = ř Účet Bytové hospodářství k /0100 /účet / ,42 Kč /0800 /účet / ,10 Kč Úhrnem účet ,52 Kč Výše uvedené účty dle stavu na jednotlivých bankovních výpisech souhlasí s údaji uvedenými na účtech 231 a 236 ve Výkazu Rozvaha k a výkazem FIN 2-12 M ř a 6020 ke stejnému datu. Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole bylo předloženo dvanáct dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, které má město uzavřeny se zaměstnanci na svěřenou pokladní hotovost a svěřené hodnoty. Dohody byly uzavřeny v souladu s platným Zákoníkem práce. Evidence pohledávek Dlouhodobé pohledávky Na účtu Ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány pohledávky bývalého bytového fondu ve výši ,52 Kč, pohledávky jsou vedeny na software SSB. K tomuto účtu byla vytvořena opravná položka ve výši ,77 Kč (účet 149) a město předpokládá podíl splátek v roce 2015 ve výši Kč. Krátkodobé pohledávky Evidence pohledávek je vedena ručně a v PC. Město eviduje na účtu 311 Odběratelé předpisy faktur v celkovém objemu Kč (zejména z minulých let za roky 2009, 2010, 2013 a 20 faktur z roku 2014), ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši ,50 Kč (účet 194). Dále město eviduje pohledávky na účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti, které jsou rozlišeny analyticky v celkovém objemu ,54 Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši ,09 Kč (účet 192). Nejvyšší objem krátkodobých pohledávek představují poskytnuté krátkodobé zálohy v objemu ,05 Kč (účet 314), analyticky členěné pro hlavní (3 306 tis. Kč) a hospodářskou činnost (9 651 tis. Kč)

17 Veškeré pohledávky byly ve vyčerpávajícím rozsahu předmětem dokladové inventarizace, kontrole byly předloženy veškeré postupy jejich vymáhání. Proúčtováním opravných položek u účtů 469, 311 a 315 město zabezpečilo ustanovení 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pohledávky byly průběžně upomínány a právně vymáhány. Hlavní kniha Kontrole byla předložena "Obratová předvaha" za období 1-10/2014 a 1-12/2014 (sestava UCRKU2BE ze dne a ). Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku k bylo kontrole předloženo: - směrnice k inventarizaci majetku a závazků, platnost od , v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - příkaz tajemnice města č. 2/2014 ze dne , s harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventur, se stanoveným termínem zahájení a dokončení a složením hlavní a dílčích inventarizačních komisí, - doklad o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne , - zpráva o provedení inventarizaci ze dne Kontrole byly předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly vyhotoveny inventurní soupisy. Nemovitý majetek byl doložen výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly podloženy kopiemi bankovních výpisů. Ostatní dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 069 byl opatřen aktuálním potvrzením jeho objemu. Stavy majetku k datu uvedené na inventurních soupisech souhlasily se stavy v účetnictví, nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu, bez přijatých opatření. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala: - DDN majetek v OE ,00 Kč (účet 901) - DDH majetek v OE ,72 Kč (účet 902) - svěřený majetek ZŠ a MŠ, Panda ,22 Kč (účet 903) - odepsané pohledávky, pokuty, přestupky ,73 Kč (účet 911) - vyřazené závazky ,00 Kč (účet 912) - DPP ze smluv ,00 Kč (účet 934) - DPP ze soudních sporů ,46 Kč (účet 948) - zastavený majetek ,00 Kč (účet 982) - DPA Mikroregion Podralsko ,89 Kč (účet 992) Kniha došlých faktur K datu eviduje město v KDF celkem dodavatelských faktur, v celkové výši ,22 Kč, k nebyly uhrazeny faktury v celkovém objemu ,27 Kč, souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 Dodavatelé (39 faktur z hlavní činnosti, 10 faktur z hospodářské činnosti a 4 faktury na dodávku DM). Namátkové kontrole správnosti účtování byly podrobeny dodavatelské faktury a jejich úhrady od do dle denních bankovních výpisů (BV , ev. č. fa 884, 888, 897-8, , , , , , , 951, , , 967 a 970) a faktury a jejich úhrady od do (BV , ev. č. fa 1053, 1056, 1061, 1085, - 9 -

18 1095-6, , 1101, 1106, 1108, 1113, , , , , , , , 1153, , 1165, , 1174, , , , 1189, 1192, ). Dále byla ověřena úhrada a zaúčtování faktur v hospodářské činnosti v měsíci prosinci dle denních BV od (BV poř. č , ev. č. fa , , , 1072, 1077, 1079, 1083, 1086, 1091, 1105, 1111, , 1136, 1140, 1146, , , , , 1173, , 1188, , ) a předpisy faktur ev. č , 1189, 1192, , , 1222 a 1224 v celkové výši ,50 Kč. Na tomto úseku nebyly zjištěny nedostatky. Kniha došlých faktur obsahovala veškeré náležitosti, účtování předpisů bylo prováděno v souladu se zákonem o účetnictví. Kniha odeslaných faktur K datu bylo vystaveno 932 faktur v celkovém finančním vyjádření Kč, neuhrazené faktury za Kč (celkem 11 faktur z let a 20 faktur z roku 2014 v hlavní činnosti a 1 faktura z hospodářské činnosti), souhlasí s doložením zůstatku účtu 311 Odběratelé. Městem byla vytvořena opravná položka ve výši ,50 Kč a bylo vystaveno 8 penalizačních faktur. Namátkově byly ověřeny vydané faktury a jejich úhrady v měsíci říjnu (BV , ev. č. fa , , 762, 765, , 771, 773, , 780, , 786, 788, 790-1, 794, 797, 800, , , 820 a 822) a v měsíci prosinci (BV , ev. č. fa , 801, , 887, , , 900-2, 904, 906-9, 911, , 918, 921 a 926). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Odměňování členů zastupitelstva Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne byly schváleny odměny nově neuvolněným členům městského zastupitelstva, členům rady města, předsedům a členům výborů a komisí v měsíční výši: člen zastupitelstva 400 Kč, člen rady Kč, předseda komise 800 Kč, předseda výboru Kč, člen výboru 500 Kč, člen komise a ZM 200 Kč. Odměny občanům - členům orgánů města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, schválila rada města na svém zasedání dne č. rozhodnutí R/393/2010 v měsíční výši: předseda komise Kč, člen komise 400 Kč. Na dalším ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určilo ZM usnesením, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. Dále byly stanoveny měsíční odměny neuvolněných zastupitelů města, a to ve stávající výši. Schválené měsíční odměny neuvolněných ZM byly určeny ode dne konání zasedání a byly stanoveny v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Žádná další změna v odměňování volených zastupitelů města nebyla ve sledovaném období schvalována. Odměny občanům - členům orgánů města schválila rada města na svém zasedání dne č. rozhodnutí R/297/2014 v měsíční výši: předseda komise Kč, člen komise 500 Kč

19 Odměny byly stanoveny od Odměny uvolněných členů zastupitelstva města v roce 2014 vycházely z počtu obyvatel města k ve výši Kontrolou mzdových listů za období 1-12/2014 bylo ověřeno, že odměny minulých i současných uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a ZM, tak i občanů - členů orgánů města, souhlasily s výší odměn odsouhlasených na zasedání ZM a RM, a byly v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Kromě stanovených měsíčních odměn nebyly v roce 2014 vyplaceny voleným představitelům města žádné finanční dary nad rámec schválených měsíčních odměn. Mimo měsíční odměny byly v roce 2014 předchozí starostce a místostarostce vyplaceny příspěvky ze Sociálního fondu města. Příspěvky byly vyplaceny ve výši Kč (2 000 Kč ošatné pro oddávající, Kč ošatné ostatní, Kč příspěvek na dovolenou). Příspěvky z fondu byly vyplaceny v souladu se schváleným Statutem Sociálního fondu pro rok Pokladní kniha (deník) Město mělo zřízeny následující pokladny se stanoveným pokladním limitem (Příloha č. 1 Směrnice oběh účetních dokladů): Pokladna č. 1 podatelna příjem /účet / 50 tis. Kč Pokladna č. 2 hlavní výdajová /účet / 50 tis. Kč Pokladna č. 3 matrika příjem /účet / 50 tis. Kč Pokladna č. 4 hlavní příjmová /účet / 100 tis. Kč Pokladna č. 5 - bytového hospodářství /účet / 30 tis. Kč Stav pokladní hotovosti k ve výši /počet vyhotovených pokladních dokladů k : Pokladna č. 1 podatelna příjem /účet / Kč/170 dokladů Pokladna č. 2 hlavní výdajová /účet / Kč/491 dokladů Pokladna č. 3 matrika příjem /účet / Kč /878 dokladů Pokladna č. 4 hlavní příjmová /účet / Kč/ dokladů Pokladna č. 5 bytového hospodářství /účet / Kč /61 dokladů Celkem (odpovídá účtu 261 Pokladna) Kč Stav pokladní hotovosti k byl u všech pokladen nulový, počet vyhotovených pokladních dokladů v roce 2014: Pokladna č. 1 podatelna příjem /účet / 195 dokladů Pokladna č. 2 hlavní výdajová /účet / 628 dokladů Pokladna č. 3 matrika příjem /účet / dokladů Pokladna č. 4 hlavní příjmová /účet / dokladů Pokladna č. 5- bytového hospodářství /účet / 71 dokladů Namátkově byly ověřeny následující pokladní doklady: Příjmová pokladna č. 1 podatelna /účet / Doklad PPD č. 164 z až 170 z Doklad PPD č. 181 z až 194 z , VPD č. 195 odvod hotovosti do banky

20 Příjmová pokladna č. 3 matrika /účet / Doklad PPD č. 806 z až PPD č. 840 z Doklad PPD č. 969 z až PPD č. 990 z Hlavní příjmová pokladna č. 4 /účet / Doklad PPD č z až PPD č z Doklad PPD č z až PPD č z , VPD č odvod hotovosti do banky. Hlavní výdajová pokladna č. 2 /účet / Doklad VPD č. 433 z až VPD č. 446 z Doklad VPD č. 447 z až VPD č. 470 z Doklad VPD č. 611 z až VPD č. 628 z Pokladna č. 5 bytového hospodářství /účet / Doklad VPD z až z Doklad PPD z , VPD z z Doklad PPD z , VPD z z Doklad VPD z z Doklad VPD z z V kontrolovaném období nedošlo k překročení limitů pokladní hotovosti. Doklady obsahovaly náležitosti uvedené v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Rozvaha Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k , který obsahuje tyto základní skutečnosti: a) majetek města Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku ,77 Kč. Významnou část stálých aktiv představují: - účet Stavby ,05 Kč - účet SMV ,03 Kč - účet Pozemky ,90 Kč - účet Nedokončený DM ,30 Kč - účet Ost. fin. majetek ,00 Kč Oprávky byly vytvořeny v plné výši u DDHM /účet ,08 Kč/. U účtů Ostatní dlouhodobé pohledávky byla vytvořena opravná položka ve výši ,77 Kč a u krátkodobých pohledávek /účty Odběratelé a účet Jiné pohledávky/ byly vytvořeny opravné položky v celkové výši ,59 Kč. b) významné položky cizích zdrojů v kontrolovaném období představovaly - účet Dlouhodobé úvěry ,00 Kč - účet Dodavatelé ,27 Kč - účet Krátkodobé zálohy ,00 Kč - účet Zaměstnanci ,00 Kč - účet 336 Sociální zabezpečení ,00 Kč - účet 337 Zdravotní pojištění ,00 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: D0JK XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Městys Buchlovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.06.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290866 název Městys Buchlovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chlístovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 17.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 236110 název Obec Chlístovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Tachov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Obec Tachov ulice, č.p. Obecní úřad 34 obec Tachov PSČ, pošta 47201 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Oú ždírec 4060 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Oú ždírec 4060 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Městys Stařeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290491 název Městys Stařeč ulice, č.p. Jakubské nám. 50 obec Stařeč PSČ, pošta 675 22

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Svojkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373931 název Obec Svojkovice ulice, č.p. obec Svojkovice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Ždírec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Obec Ždírec ulice, č.p. Obecní úřad 7 obec Ždírec PSČ, pošta 47201 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obecní úřad Tučapy =711. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00362506 název Obecní úřad Tučapy =711. ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Obec Rakousy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 276049 název Obec Rakousy ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dráchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlavečník ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273554 název Obec Hlavečník ulice, č.p. obec Hlavečník PSČ, pošta 533 15 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. čp. 25 obec Vrbice PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kovač ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578401 název Obec Kovač ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bukovka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273422 název Obec Bukovka ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Dešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 25.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568520 název Obec Dešná ulice, č.p. 88 obec Dešná PSČ, pošta 763 15 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Neratov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580686 název Obec Neratov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253286 název Obec Černíkov ulice, č.p. 20 obec Černíkov PSČ, pošta 345 06 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Příkrý 5046 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276022 název OÚ Příkrý 5046 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274127 název Obec Přepychy ulice, č.p. Přepychy 45 obec Přepychy PSČ, pošta Vápno Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Myslkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00667048 název Obec Myslkovice ulice, č.p. Myslkovice 59 obec Myslkovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Jílové u Držkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00525529 název Obec Jílové u Držkova ulice, č.p. Jílové 100 obec Jílové u Držkova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Místo ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 262048 název Obec Místo ulice, č.p. Místo 81 obec Místo PSČ, pošta 431 58 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 29.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289612 název Obec Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta 67523 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 09.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný Jeníkov ulice, č.p. č. p. 5 obec Větrný Jeníkov PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Červená Třemešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578291 název Obec Červená Třemešná ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Bukovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00637726 název Obec Bukovice ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Kněžnice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kněžnice ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OBEC TŘEBOSICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580643 název OBEC TŘEBOSICE ulice, č.p. Třebosice 12 obec Třebosice PSČ, pošta 530

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hoštice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544574 název Obec Hoštice ulice, č.p. Hoštice 74 obec Hoštice PSČ, pošta 768 13 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brezina 13 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 5.6.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00280020 název Obec Brezina 13 ulice, č.p. Čp. 24 obec Březina PSČ, pošta 679 05 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Polní Voděrady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.01.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473740 název Obec Polní Voděrady ulice, č.p. Polní Voděrady 93 obec Kolín 2 PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rančířov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00839574 název Obec Rančířov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Pavlov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286401 název Obec Pavlov ulice, č.p. 108 obec Pavlov PSČ, pošta 588 33 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. obec Přelouč PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více