Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila

2 Nezaměstnanost v MSK k okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi a mladiství z toho osoby se ZP dosažitelní nově evidovaní uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení celkem z toho umístění počet volných míst ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů na jedno volné místo podíl nezaměstnaných % rozdíl proti min. měsíci Bruntál ,8 13,4-0,2 Frýdek-Místek ,9 7,0-0,1 Karviná ,8 12,1-0,1 Nový Jičín ,6 6,7-0,2 Opava ,6 8,4-0,1 Ostrava ,2 11,2 0,0 MSK celkem ,3 9,8-0,2

3 Volná pracovní místa Celkový počet volných pracovních míst v MSK : celkový počet volných pracovních míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK se meziměsíčně zvýšil o 739 na úhrnných V meziročním srovnání bylo v našem kraji o míst více. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo : na jedno volné pracovní místo v MSK připadá v průměru 13,3 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce v okrese Bruntál (38,8) a Karviná (30,8), naopak nejméně v okrese Nový Jičín (5,6)

4 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) Celkový počet podpořených míst: v únoru tohoto roku byl prostřednictvím nástrojů a opatření APZ podpořen vznik celkem 674 pracovních míst. Nejpočetněji z nich bylo 318 společensky účelných pracovních míst (SÚPM) a 92 míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Za první dva měsíce letošního roku tak bylo v rámci APZ podpořeno celkem 964 míst. na aktivní politiku bylo během roku 2014 v MSK vyplaceno dohromady téměř 826 mil. Kč (meziročně o 191,9 mil. Kč, tj. o 30,3 % více) v roce 2014 byl podpořen vznik míst v rámci VPP; celkový objem prostředků na jejich vytvoření činil přes 319 mil. Kč místa v rámci VPP jsou tvořena z 90% obcemi (významný partner)

5 Nepojistné sociální dávky Úřad práce ČR vyplácí dávky z nepojistných sociálních systémů: od dávky státní sociální podpory (od pěstounské dávky zřízeno zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) od dávky pomoci v hmotné nouzi od dávky pomoci občanům se zdravotním postižením

6 Objemy vyplácených dávek Krajská pobočka v Ostravě Druh dávky * počet suma počet suma počet suma Hmotná nouze z toho příspěvek na živobytí z toho doplatek na bydlení Zdravotně postižení z toho příspěvek na péči z toho dávky pro OZP Státní sociální podpora z toho rodičovský příspěvek z toho přídavek na dítě z toho příspěvek na bydlení CELKEM * údaje za 3. čtvrtletí 2014

7 Objemy vyplácených dávek Krajská pobočka v Ostravě

8 Spolupráce s obcemi Formální (často vymezena legislativně) v oblasti sociální práce při posouzení nároku na příspěvek na bydlení (přiznán pouze vlastníkovi či nájemci bytu, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k trvalému bydlení/jako zkolaudovaný nutná spolupráce se stavebními úřady při posuzování jiných než obytný prostor ) při tvorbě míst v rámci APZ provozní záležitosti, vč. krizového řízení

9 Spolupráce s obcemi Neformální tvorba a rozvoj různých druhů a forem spolupráce mezi samosprávou a státní správou na lokální úrovni (často založeno na osobním přístupu zúčastněných stran) kazuistické semináře k problematice nepojistných sociálních dávek (předávání zkušeností, přehled legislativních změn ) při realizace APZ zástupci územních samosprávních celků jako členové poradních sborů ÚP ČR (na úrovni Krajské pobočky nebo kontaktního pracoviště)

10 Příklady dobré praxe Ostrava Od r probíhá úzká spolupráce mezi Krajskou pobočkou v Ostravě, Statutárním městem Ostrava (Memorandum o spolupráci) a Úřadem vlády ČR - Agenturou pro sociální začleňování, která je zaměřena na vytváření komplexních lokálních strategií, s cílem snížit a eliminovat sociální vyloučení ve vybraných lokalitách na území Ostravy (v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a zdravotní péče a prevence kriminality). spolupráce při návrhu legislativních změn pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost

11 Příklady dobré praxe Nový Jičín V únoru a březnu tohoto roku proběhly v prostorách kontaktního pracoviště Nový Jičín dva pracovní semináře s názvem SPOLUPRÁCE ÚŘADU PRÁCE A MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY. Účastnici byli seznámení s aktuální situaci na trhu práce, s podmínkami aktivní politiky zaměstnanosti na rok 2015, s projekty na podporu nezaměstnanosti a s aktuální problematikou sociální politiky a spolupráce v oblasti nepojistných sociálních dávek. Byla konstatována vzájemná potřeba další úzké spolupráce zejména pravidelná setkání se sociálními odbory jednotlivých měst, kde jsou předávány vzájemné informace v oblasti nepojistných sociálních dávek, vzájemně prezentovány novinky v této oblasti i oblasti sociální péče, dochází k řešení konkrétních případů. Obdobná spolupráce probíhá také u ostatních kontaktních pracovišť na Novojičínsku.

12 Příklady dobré praxe Opava Navázána spolupráce na všech pracovištích v oblasti nepojistných sociálních dávek, zejména nastavení systému pravidelného předávání zkušeností a informací např.: o chystané hromadné výměně průkazů OZP od o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi provedenou zákonem 254/2014 Sb. (od musí Úřad práce hodnotit, zda ubytovací zařízení splňuje požadavky kladené na ubytovací zařízení zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví) o změnách zákonů u dalších činností v působnosti Úřadu práce (SSP a ZAM)

13 Příklady dobré praxe Karviná, Bohumín V rámci Města Karviná je navázána spolupráce: s městskou policií při vyhledávání gamblerů, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi s OSPOD a správním referátem MMK při hlášení zanedbání povinné školní docházky ze strany rodičů (možnost odebrání dávek nebo převedení částečné výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi na poukázky) pravidelná setkání se sociálním odborem MMK (řešení společné spolupráce v rámci sociální práci a řešení situace problémových klientů) Významná spolupráce s Městem Bohumín při vytváření VPP v uceleném obvodu, který je tvořen městy Bohumín a Rychvald a obcí Dolní Lutyní. V rámci VPP má být dosaženo vytvoření téměř 250 pracovních míst (nejen místa při úklidu, údržbě a čištění městských a obecních prostor, ale i v sociální oblasti - charita, občanská sdružení)

14 Příklady dobré praxe Frýdek Místek Kontaktní pracoviště Frýdek Místek je zapojeno do komunitního plánování i strategického plánování rozvoje města, vč. zapojení do Lokálního partnerství Frýdek-Místek (pod záštitou agentury pro sociální začleňování). V oblasti nepojistných sociálních dávek probíhají pravidelná setkání nad aktuálními tématy a je nastaven systém předávání informací v této oblasti (intenzivní spolupráce s příslušnými útvary města). Spolupráce a finanční podpora Města Třinec na Trhu vzdělávání, jehož součástí byly ukázky uplatnění v technických oborech)

15 Příklady dobré praxe Bruntál Kontaktní pracoviště Krnov je partnerem projektu Lokálního partnerství v Krnově a na Osoblažsku, jenž si klade za cíl řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit z hlediska zaměstnanosti, bydlení, vzdělání a bezpečnosti (v rámci spolupráce s Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR - Sekce pro lidská práva). V rámci spolupráce je město i úřad práce zastoupen: v pracovních skupinách komunitního plánování ve výborech pro plánování sociálních služeb

16 Děkuji Vám za pozornost

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020 AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020 Říjen 2013 Zpracovatel: Městský úřad Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic Odborný konzultant doc. RNDr. Oldřich Hájek,

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více