číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třicátá druhá neděle v mezidobí PO Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka ÚT Památka sv. Anežky České, panny ČT Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve PÁ Nezávazná památka sv. Markéty Skotské Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny SO Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice NE Třicátá třetí neděle v mezidobí ST Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě ČT Památka sv. Cecílie, panny a mučednice PÁ Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata SO Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků NE Slavnost Ježíše Krista Krále Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible 18. listopadu 2012 Milí přátelé, vstupujeme do třetího roku přípravy na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. V Písmu svatém máme hledat a znovu objevovat biblické základy svátosti Eucharistie. K tomu vyhlásil Svatý otec Rok víry, která je mimo jiné význačným biblickým tématem. Den Bible může být v těchto souvislostech pro každého z nás novým impulsem, jak Boží slovo aktivněji a častěji zapojit do běžného života, do radostí i starostí každého dne. V minulém roce došlo v Biblickém díle k několika změnám. Ta hlavní spočívala v přestěhování z pronajatého objektu v Dolanech u Olomouce do vlastního domu v Samotiškách pod Svatým Kopečkem. Od této změny očekáváme významnou úsporu režijních nákladů. Význačnou akcí bylo letos také pracovní setkání představitelů Biblických děl z oblasti Střední Evropy, které se konalo v Praze. České katolické biblické dílo se snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Chtěl bych proto každému z vás poděkovat za vaši finanční i modlitební podporu Biblického díla v minulém roce. Finanční prostředky jsme využili při práci s lidmi. Pořádali jsme úvody do práce s Biblí ve farnostech, biblické duchovní obnovy a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie, a to ve všech českých a moravských diecézích. Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. Biblické dílo připravilo pořady Bible v liturgii, vysílané na Radiu Proglas. O našich aktivitách i nové adrese se dozvíte více na internetových stránkách S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu na vás před Bohem pamatuje kardinál Dominik Duka 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Drazí přátelé v Kristu, bratři a sestry, čas po Dušičkách až do sv. Ondřeje nebo začátku adventu se nám může zdát hluchý. Žádná slavnost, žádná velká událost... Jen svět často předbíhá mikulášskou i vánoční atmosféru už v listopadu. Z druhé strany ale připomíná i to dobré: Den proti drogám (11. listopadu), Mezinárodní den nevidomých (13. listopadu), Den vězněných spisovatelů (15. listopadu), Mezinárodní den tolerance (16. listopadu). Můžeme také sledovat Den Bible, který má letos pomoci obyvatelům Ekvádoru a Panamy, mluvícím jazyky quichua canar a kuna, aby mohli mít svůj nejen Nový zákon (už hotový), ale i Starý zákon. O tom se můžete dozvědět více v Katolickém týdeníku. Období bez velkých zvláštností může mít také výhodu: soustředí nás na to podstatné, na každodenní věrné prožívání víry v obyčejnosti všedního dne a v plnění povinností. Na hledání a nacházení skromné, ale trvanlivé radosti ztoho, že jsem na správném místě ve správný čas, že neuhýbám před nároky života. Objevujeme velikost a krásu obyčejných věcí, zapojených do naší lásky: pokory, přímosti, věrnosti v malém. Ty nesou naši modlitbu. Silván z Athosu ( ) učil: Ustavičná modlitba vychází z lásky. Lze o ni přijít odsuzováním, prázdnými slovy a nezdrženlivostí. Kdo Boha miluje, ten na něj může myslet dnem i nocí, protože žádné věci nebo činnosti nemohou člověku v milování Boha zabránit. Nechme se uvádět do takové modlitby, trpěliví a věrní v plnění Boží vůle. Hluchý listopadový čas ani případné depresivní počasí nám pak nevezmou naši radost a pokoj. P. Stanislav Zatloukal Ema Hořínková Ondřej Nevařil Adam Jan Krystýn Marie Knotová Jacob Paul Hodgson Robin Rafael Barvínek Filip Jan Sušila Dominik Rosůlka Antonín Beníček KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2012 KŘTY Veronika Rychlíková Sofie Šolcová Nicolet Šolcová Matyáš Josef Polášek Matěj Petr Klímek Mariana Kateřina Klímková Lubomír Vojtěch Klímek Vanesa Macháčková Tobiáš Badin SŇATKY Jana Heinzová a Milan Juřík Tomáš Zimáček a Lenka Hořáková POHŘBY Emílie Trávníčková (1930) Miroslav Píro (1932) Josef Urban (1925) Helena Moravcová (1945) Anna Pauzarová (1923) Marie Burgetová (1934) Břetislav Slobodian (1941) František Králík (1914) Žofie Bartošová (1922) Pavel Bělehrad (1941) Ema Juřenová (1927) Marie Krejčová (1920) Jan Studeník (1926) ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Otvírá se kurz pastoračních pomocníků V letošním Roce víry bude v našem děkanátu otevřen kurz k prohloubení znalosti víry v oblasti věrouky, morálky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin a celkové pastorační služby. Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství. Absolvování kurzu má také posloužit, pokud místní farář o to bude žádat arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášení eucharistie nemocným. Kurz je otevřen i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem, kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Bude zahájen v sobotu 24. listopadu v 8 hod. mší svatou v kapli kláštera Regina. Zde se budou konat i všechna další setkání, a to vždy každou druhou sobotu. V lednu budou každou sobotu. Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8 do hod. Kurz bude zakončen závěrečnými testy 11. května Tyto testy nejsou však povinné. Při závěrečné mši svaté budou pak absolventům, kteří zvládli testy, předány diplomy. K získání diplomu je nutná účast nejméně na deseti setkáních. Přihlášky jsou na farních webových stránkách nebo je obdržíte v sakristii či na faře. Vyplněné je třeba odevzdat do neděle 18. listopadu. Otvírají se společenství Malé školy modlitby Pro ty, kteří se nemohou účastnit malé teologie v kostce, jež se bude probírat v kurzu pro pomocníky ve farnosti, nabízíme jinou možnost ve vzdělávání ve víře. Jak víte, papež Benedikt XVI. vyhlásil dobu od října 2012 do listopadu 2013 Rokem víry. Náš otec arcibiskup Jan Graubner si přál, abychom v tomto roce, dosáhli tyto tři cíle: Prohloubení svých znalostí víry Prohloubení svého vztahu k Bohu Přivedení k Bohu těch, na kterých nám záleží Proto vydal i malou brožurku Malá škola modlitby a chtěl, abychom ji v malých společenstvích probírali. Nabízíme všem zájemcům možnosti setkávání vždy jednou za dva týdny. Naše první setkání bude: v pondělí 19. listopadu v 10 hod. pro farníky ve věku nad 65 let v pondělí 19. listopadu v hod. pro farníky ve věku let ve středu 21. listopadu v 17 hod. pro farníky ve věku let ve středu 21. listopadu v hod. pro farníky ve věku let Na tomto prvním setkání se domluvíme na dalším termínu setkání, případně se rozdělíme, pokud nás bude hodně. Pochopitelně mohou být výjimky. Kdo v ten den nemůže přijít, ale má zájem se setkávat, ať se zastaví kdykoli u nás na faře. Dohodneme se osobně. Co budeme na setkáních dělat? Objevovat živého Boha ve svých životech; prohlubovat vztah k němu společnou modlitbou; naslouchat Božímu slovu; učit se, jak s větším užitkem přijímat všechny svátosti; prohlubovat vzájemné vztahy; poznávat, jak plnit své poslání, které jsme dostali od Boha apod. Stručně řečeno: žít víc svou víru a učit se ji obhájit před tímto světem. 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Nabídka pro farníky navštěvující křesťanské společenství Budete-li chtít, přijďte se osobně domluvit, rádi vám pomůžeme s programem, který nabízí otec arcibiskup. Prosba ke každému z vás Bratři a sestry! Najděte si každý místo v nějakém společenství. Těšíme se na každého z vás. Věřím, že společným úsilím se stane z naší farnosti o trochu víc jedna velká rodina, která bude pak přitahovat i druhé. IV. ročník Silvestrovského plesání zlínské farnosti Jak víte, v sobotu 1. prosince se v hotelu Moskva uskuteční další ročník farního plesu. Chceme ještě jednou touto cestou oslovit všechny firmy, podnikatele i fyzické osoby, kteří by chtěli do farní tomboly přispět hmotným či finančním darem, aby se obrátili nejlépe do týdne na farní kancelář (tel.: ). Všem, kteří se rozhodnou obohatit plesovou tombolu nebo pomohou s přípravou plesu, předem upřímně děkujeme. P. Ivan Fišar HLASY A OHLASY Babyscholička: Tento měsíc stál zato! Měsíc říjen byl pro členy naší nemladší Babyscholičky obzvláště akční. Začalo to vpátek 19. října, kdy jsme se odhodlali vést modlitbu růžence přede mší svatou. Sešlo se nás sice poskromnu, ale to nám vůbec nebránilo odvážně předříkávat zdrávasy i do mikrofonu. I když růženec asi nebyl úplně precizní, byl pomodlený od srdce a s velkou radostí. Měsíc říjen se pomalu blížil ke konci, ale my naše akce ještě nebyly u konce. Vsobotu 27. října jsme se dále i přes velice nepříznivé počasí vydali s Babyscholičkou a jejími dvaceti členy na přehlídku schól do Lidečka. Naši milí rodiče nás bezpečně dopravili auty až na místo konání, kde jsme přehlídku započali společnou mší. Dále program pokračoval v krásně zdobeném kulturním domě. Zde jsme si s chutí zazpívali dvě písničky, které se podle ohlasů divákům velice líbily. I když venku celý den lilo jako z konve, atmosféra byla skvělá a přátelská. Bylo fajn si zatančit při zpěvu kapely Angels, potkat P. Karla Hořáka a zakusit společenství lidí, kteří stejně jako my rádi chválí Pána zpěvem. Nakonec jsme se ještě první pátek v měsíci listopadu vydali potěšit babičky a dědečky, které otec Marek pravidelně navštěvuje. S kytarou a písničkou jsme jim chtěli hlavně poděkovat za modlitby, které věnují právě zlínskýmschólám. Naši hostitelé byli velice milí a nadšení z naší mininávštěvy, také nás řádně pohostili. Od každého domu jsme odcházeli s radostí v srdci, kterou bychom určitě přáli i vám všem.skvělých zážitků bylo opravdu hodně, tak všem jejich organizátorům děkujeme! Marie Domanská ml. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Kněžský hrob na Mladcové Kněžský hrob na Mladcové má svou finální podobu. Faktura činila 157 tisíc korun, na pohřbu a následně se vybralo 97 tisíc korun, zbytek faktury doplatí místní komunita salesiánů. Kdyby ale někdo ještě chtěl přispět, je možné dar přinést do farní kanceláře. Nedělní klub pro dospělé Nedělní klub pro dospělé je otevřen od neděle 4. listopadu v obvyklém čase, tj. od 17 do 20 hod., 18. listopadu v hod. bude v rámci klubu hovořit o misiích v Bulharsku P. Petr Cvrkal. Pocta patronce církevní hudby Ve čtvrtek 22. listopadu bude mše svatá v našem kostele pouze večer v 18 hod. Při bohoslužbě budou zpívat zpěváci všech našich hudebních seskupení, aby tak poděkovali patronce církevní hudby a zpěvu sv. Cecílii. Církevní silvestr Slavnost Krista Krále v neděli 25. listopadu má na Jižních Svazích už po řadu let podobu tzv. církevního silvestra. Letos po společném obědě tradičním řízku s bramborovým salátem (každý nabídne řízek podle vlastní rodinné tradice) nás nepřijde nikdo pobavit, ale prostřednictvím hry si vytvoříme program sami. Ve hře se uplatní všechny věkové kategorie, proto zveme všechny bez rozdílu věku. Uzavření farní kanceláře V týdnu od 13. do 17. listopadu bude farní kancelář uzavřena, P. Pavel Glogar s P. Petrem Boštíkem budou na duchovních cvičeních. Neodkladné záležitosti můžete kontaktovat na tel.: Příprava na svátost biřmování Příprava na svátost biřmování probíhá ve čtvrtek od 19 hod. Nejbližší setkání budou 22. a 29. listopadu. P. Pavel Glogar, SDB HLASY A OHLASY Uvedení do služby akolyty Na základě absolvování nezbytného kurzu, školení a osobního přístupu, arcibiskup Mons. Jan Graubner vydal pověření a otec Ivan Fišar při mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba v neděli 28. října uvedl do služby akolytů Pavla Záleského, Petra Chvatíka, Pavla Dudra, Petra Klinkovského a Františka Němce z naší farnosti. Popřejme jim proto všem k této nevšední a nezbytné činnosti mnoho zdraví, požehnání, aktivního a odpovědného přístupu. Karel Bodlák 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Pravidelné programy Sedmikrásek cvičení rodičů s dětmi pro malé děti společně s jejich rodiči, MiniSedmikrásek (3 skupinky) a Sedmikrásek (6 skupinek), orlovna Tvořílek výtvarná dílna pro děti a rodiče každé druhé úterý odpoledne, 2 skupinky v našem sále; další setkání je 20. listopadu Kurzy angličtiny: pondělí dopoledne, 3 skupiny podle pokročilosti, možnost hlídání dětí v naší herně Rekondičně relaxační cvičení pro ženy probíhá každé úterý od 18 hod. v tělocvičně 9. ZŠ na Štefánikově ulici. Modlitby matek setkání pro maminky a babičky probíhá vždy druhý čtvrtek v měsíci od 8 hod. v kapli kláštera, další termín je 13. prosince. Tvořivé aktivity Konají se zpravidla v úterý od hod. v našich prostorách. Materiál je zajištěn, na všechny akce se přihlašujte v naší kanceláři. Vstupné je 40 Kč, další poplatky podle použitého materiálu. Pletení z pedigu (zvonečky a zimní dekorace) úterý 13. listopadu. Adventní věnce a svícny úterý 27. listopadu. Chodíme spolu Netradiční příprava pro páry, které spolu chodí během čtyř víkendů mají možnost se vesele i vážně zamyslet nad sebou samotným, vzájemným vztahem i svým vztahem k Bohu. Víkendy se konají v DIS Fryšták, první z nich se uskuteční 30. listopadu 2. prosince. Další termíny budou určeny po domluvě s účastníky. Cena je 500 Kč za osobu za víkend (ubytování a strava), pro studenty možnost slevy. Přihlásit se můžete v naší kanceláři. Klub aktivních seniorů (KLAS) Zveme všechny zájemce na setkání, která probíhají jednou za dva týdny vždy v pátek od 9.30 do hod. v našem sále. Součástí setkání je trénink paměti, psychomotoriky, relaxace atd. Každé setkání má také své téma. Termíny a témata: 16. listopadu Doprava 30. listopadu Domácí etiketa, domácí oslavy a svátky 14. prosince Předvánoční setkání laděné vánočně Andrea Šimečková BUDE VÁS ZAJÍMAT Vánoční koncert Vánoční varhanní koncert Ludvíka Šuranského se koná ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí v pátek 28. prosince v hod. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Námořnický víkend druhé třídy V pátek 12. října jsme se vypravili s dětmi ze 2. ročníku a jejich rodinami na seznamovací víkend. Ve Vizovicích na Revice jsme prožívali námořnický program po úvodním představování rodinných posádek a zpěvu písně Vzhůru na palubu jsme si začali vyrábět námořnické čepice. Přišel nás pozdravit i starý námořník, který nám prozradil, že v okolí je schovaný poklad. Slíbil nám, že když si vyrobíme čepice a zdoláme nedaleký maják, možná nám předá nějaké instrukce, kde bychom poklad mohli najít. Po večeři jsme si dokončili čepice a vydali se na noční plavbu čekalo nás putování setmělým lesem, kde jsme nacházeli různé obrázky věcí spojených s mořem. Museli jsme si je zapamatovat a po příchodu do cíle zapátrat v paměti a všechny obrázky vyjmenovat. V sobotu jsme vyrazili na výpravu k nedaleké rozhledně našemu majáku. Počasí bylo pochmurné, ale to nás neodradilo. Začátek cesty byl po rovince, ale čekalo nás velké stoupání. S pomocí tatínků, kteří ochotně vynášeli kočárky i s dětmi přes kamenité překážky, jsme dorazili ke kapličce u Chladné studny. Zde jsme získali mnoho dílků mapy, která by mohla vést k pokladu. Museli jsme je opatrovat a neztratit, abychom cestu k pokladu našli. Po zdolání vysoké rozhledny jsme už za hezkého slunečného počasí dorazili na výborný oběd. Po obědě jsme se pustili do skládání mapy, kterou jsme s pomocí rodičů nakonec složili a v lese nedaleko od ubytovny jsme našli poklad, o který jsme se poctivě rozdělili. Čas, který jsme mohli prožít na Revice, byl nabitý a hodně rychle utíkal. Užili jsme si společné hry, povídání, výlet i hledání pokladu. Děkujeme rodičům, že jsme se mohli tohoto pobytu zúčastnit, moc se nám tam líbilo. Alena Foltová a druháci PRODEJNA VENI Karmelitánské knihkupectví Veni informuje Máme otevřeno každý všední den bez přestávky od 8 do 18 hod. Nově je otevřeno také každou neděli, a to od 8 do 11 hod. Marie Hrdličková ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno 8 pro vnitřní potřebu. ŽIVOT FARNOSTÍ

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www.

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. farnost.valasskapolanka.cz NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Začal bych

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2013 Velikonoce s papežem Františkem Letošní velikonoční triduum zahájil Svatý otec velmi netradičně v římské věznici pro mladistvé Casal del Marmo. Mši svatou na památku

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více