č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1."

Transkript

1 č června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí.

2 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky Starosta města Jiří Dytrt podepsal Dohodu na finanční zajištění akce modernizace vnitřního vybavení kulturního stánku Divišova divadla v Žamberku, konkrétně se jedná o výměnu sedaček a koberce v sále divadla, včetně balkonu. Celkové náklady projektu jsou Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby Adresa bytu: Žamberk, ul. U Polikliniky 1054, číslo bytu: 20, velikost bytu: 1+2, nadzemní podlaží: 7, podlahová plocha vč. sklepa: 54,95 m 2, základní měsíční nájemné: cca 2.450, Kč. Vratná kauce na byt: 5.000, Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU je možná v pondělí 14. června 2010 od 13:30 do 13:55 hod. Veřejné losování o přidělení bytu se bude konat v pondělí 21. června 2010 v 15 hod. v jednacím sálu MěÚ (budova pošty). Rozhodnutí o přidělení bytu bude oznámeno písemně do 30. června POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI: čtvrtek 17. června 2010 do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace:, úřední deska města) Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby Adresa bytu: Žamberk, ul. U Polikliniky 1055 číslo bytu: 21, velikost bytu: 1+2, nadzemní podlaží: 7, podlahová plocha vč. sklepa: 60,22 m 2, základní měsíční nájemné: cca 2.650, Kč. Vratná kauce na byt: 5.000, Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU je možná v pondělí 14. června 2010 od 14:00 do 14:25 hod. Veřejné losování o přidělení bytu se bude konat v pondělí 21. června 2010 v 15 hod. v jednacím sálu MěÚ (budova pošty). Rozhodnutí o přidělení bytu bude oznámeno písemně do 30. června POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI: čtvrtek 17.června 2010 do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace:, úřední deska města) Informační středisko Žamberk NABÍZÍ V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY: , Žamberk - JAM ROCK - festival cena víkendové vstupenky 380, Kč, Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku vyhlašuje výběrové řízení na pozici: MZDOVÁ ÚČETNÍ pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky) platová třída 9 Požadujeme: vyšší odborné vzdělání (příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou), dobré komunikační schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Znalost zákonů: 262/2006 Sb., 435/2004 Sb., 312/2002 Sb., 564/2006 Sb., 137/2009 Sb., 586/1992 Sb., 187/2006 Sb., 101/2000 Sb., 500/2004 Sb., 48/1997 Sb., 592/1992 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 582/1991 Sb., 128/2000 Sb., 37/2003 Sb. Výhodou: dlouhodobější praxe v oboru mzdového účetnictví nejlépe ve veřejné správě. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 9. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle domluvy. Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk. Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: informace na u: Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MZDOVÁ ÚČETNÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu a ve 20 hod., hrad Potštejn ČARODĚJNICE akční divadelní představení, vstupné: dospělí 180, Kč, mládež do 18 let 100, Kč v 19 hod., Hradec Králové - Čechomor koncert, vstupné 350, Kč 3,8 mil. Kč. Město Žamberk uvolní částku 2,9 mil. Kč. Dohoda se Státním zemědělským intervenčním fondem je podepsána na částku 900 tis. Kč. Přípravu žádosti a zprostředkování dotace zajistila Místní akční skupina se sídlem v Žamberku, která je neziskovou organizací (občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností), jejímiž zakladateli (nebo členy) jsou v souladu s podmínkami Evropské unie zástupci místní komunity podnikatelů, zástupců orgánů samospráv i neziskových organizací. Projekt je zaměřen na všechny skupiny občanů samozřejmě včetně rodin s dětmi, mládež, seniory ze širokého okolí. Jsem potěšen, že město bylo úspěšné při získání finančních prostředků na tuto již dlouho očekávanou investici. Jiří Dytrt, starosta města BARIUM V sobotu 15. května se delegace ze Žamberka zúčastnila pietního aktu u pomníku skupiny Barium v obci Synkov - Slemeno. S historickými událostmi, které se odehrály na místě, kde stávalo stavení rodiny Rohlenovy, podrobně seznámil přítomné p. Libor Pařízek, spoluautor výstavy Barium v žamberském muzeu (říjen 2009). Jeho vyprávění velmi vhodně obohatila dramatizace událostí, mladší generace měla tak možnost lépe pochopit, co se na tomto místě v roce 1944 odehrálo. Vše doplnily ukázky vojenské techniky a výcviku. Kytice k pomníku položila paní Věra Nývltová-Vachková, poté 1. místostarosta p. Petr Andrle s členem zastupitelstva Vladislavem Severinem, zástupci rodiny Žabkovy, vnuk F. Rohleny p. Milan Šabata a starosta obce Synkov-Slemeno p. Vítězslav Kapčuk. Po slavnostním vzpomínkovém aktu byly na nedalekém hřišti připraveny komentované prohlídky zbraní a vojenské techniky, které zabezpečil Klub vojenské historie z Pardubic a Klub přátel čs. odboje z Chomutova. V.Š. NABÍZÍ V PRODEJI: knihy Česká republika, Pardubický kraj, O pokladech a strašidlech Orlických hor, nové pohlednice Žamberka a okolí, hrníčky s motivem Žamberka, NABÍZÍ ZDARMA: letní číslo Turistických novin východních Čech, velké množství propagačních materiálů a map, wi-fi připojení na internet Kontakt: tel , Kateřina Šípková, vedoucí IS

3 Policie ČR INFORMUJE SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S POLICIÍ ŽAMBERK BLÍŽE K OBČANŮM 4. května 2010 v dopoledních hodinách proběhlo na Městském úřadě v Žamberku setkání starostů obcí z Letohradska a Žamberska, Městské policie Žamberk a Policie České republiky. Územní odbor PČR v Ústí nad Orlicí se představil v zastoupení plk. Mgr. Miloše Štěpána, plk. Mgr. Radomíra Štantejského, npor. Mgr. Stanislava Musila, nprap. Františka Klamty, por. Bc. Ivety Lehké, vedoucích obvodního oddělení ze Žamberka npor. Ing. Michala Hirky a z Letohradu npor. Bc. Jiřího Chalupníka. V neposlední řadě přišlo devět policistů - rajonářů. Naším cílem bylo přiblížit projekt Community policing starostům obcí, kterých se sešlo bezmála dvě desítky, a navázat s nimi vzájemnou spolupráci a komunikaci. Z počátku jsme představili prezentaci, která měla přiblížit, v čem tento projekt spočívá a co název Community policing znamená. Na uvolnění atmosféry se představili jednotliví rajonáři a starostové si měli poznat toho svého. Ve většině se ale policisté se starosty a starostkami znají, takže to dopadlo na výbornou. Na závěr zbyl i prostor pro diskuzi, návrhy, výtky a jiná témata k řešení. Vyvstaly zde i požadavky na besedy pro seniory, kterých jsem se ujala. Pomáhat a chránit! S tímto sloganem souvisí zavádění principu Community policing stylu policejní práce založené na místní znalosti prostředí a působení policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita. Zároveň policistu zapojit do veřejného života takovým způsobem a v takové míře, aby se stal pro občany součástí jejich obce. Právě intenzivní komunikace a spolupráce s lidmi v místě se samosprávou policii pomáhá v plnění jejích úkolů: dává přístup k informacím od místních lidí a umožňuje rozumět lokálním bezpečnostním problémům. Jednotlivé postupy, které z této filozofie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací a institucí. Nejvíce záleží na otevřené, partnerské komunikaci, sdílení společných problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných řešení. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení takovému chování. Musíme si uvědomit, že tu nejsme pouze jako složka represivní, ale i preventivní. Na druhé straně nepotřebují jenom občané nás, ale i my je. K tomu, abychom odhalili nebo vypátrali pachatele trestné činnosti, bychom bez všímavosti občanů příliš neuspěli. Community policing je projekt, kterým bychom se chtěli nenásilnou formou přiblížit občanům. Prostředky k dosažení cíle: - častější hlídky rajonářů v jejich teritoriu, - zpříjemnění prostředí, ve kterém musejí občané čekat na výslech a poté i být vyslýcháni, - zkvalitnění komunikace mezi policistou a občanem, - preventivní akce, - přednášky se všemi věkovými kategoriemi, - účast na veřejných setkáních s občany, aj. Pevně věříme, že naše vzájemná spolupráce povede ke společnému zkvalitnění života na Orlickoústecku. por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí PŘIHLASTE SE DO 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE PRIMABABČA V pátek 30. dubna 2010, symbolicky na čarodějnice, byl zahájen nábor soutěžících do 3. ročníku soutěže PRIMABABČA, kterou letos společně s klubem Primababča vyhlašuje Český rozhlas Pardubice. Soutěž je určena všem půvabným, zralým a především soutěživým ženám babičkám, které si poradí v každé situaci a mají dobrou radu pro svoje vnoučata. Do soutěže Primababča se mohou hlásit ženy libovolného věku, které mají alespoň jedno vnouče. Přihlášky jsou k dispozici na internetové adrese zájemkyně se přihlásit můžou také em na adrese cz nebo dopisem zaslaným na adresu ČRo Pardubice, Primababča, Sv. A. České 29, Pardubice. Soutěž společně pořádají Český rozhlas Pardubice a klub Primababča. Přihláška musí (dle pravidel a instrukcí uveřejněných na obsahovat fotografii soutěžící a také motivační dopis, ve kterém soutěžící stručně zdůvodní, proč by se právě ony měly stát Primababčou. Soutěžní klání o Primababču roku 2010 zaznamená oproti předcházejícím ročníkům drobné změny. Na základě motivačních dopisů v zaslaných přihláškách vybere porota soutěžící do 4 semifinálových kol, která se budou konat v bývalých okresních městech Pardubického kraje v září a říjnu. Z každého semifinálového kola postoupí 3 soutěžící do velkého finále. To se uskuteční 4. prosince v Pardubicích. Po minulých ročnících jsme se rozhodli vyjet se soutěží za hranice krajského města, abychom se přiblížili těm, kteří se na soutěž chtějí přijít podívat, ale cesta do Pardubic je pro ně komplikovaná, říká za organizátory vedoucí marketingu ČRo Pardubice Radim Jelínek. Čas na přihlášení mají zájemkyně až do 31. července Ing. Radim Jelínek, Český rozhlas Pardubice Město Žamberk a Základní škola 28.října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKO a DDM ANIMO Žamberk Vás zvou na třetí ročník humanitární akce který se koná ve čtvrtek 17. června 2010 od 14 hod. u Divišova divadla v Žamberku. Běh naděje volně navazuje na úspěšnou tradici běhů organizovaných v letech na podporu výzkumu rakoviny (Běh Terryho Foxe). Jedná se již o 14. ročník běhu s tímto cílem, pořádaným v Žamberku. PROGRAM: 14:00 - soutěž dětí z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko v malování na asfalt, prezence účastníků 14:30 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ vystoupení Mažoretky ZŠ Nádražní 743 taneční skupina Neon DDM ANIMO exhibice Skate klubu DDM ANIMO vystoupení žáků Speciální základní školy Žamberk a Gymnázia Žamberk soutěž školních týmů ZŠ 28.října 581, ZŠ Nádražní 743, Speciální základní škola, Gymnázium Žamberk 16:00 - Start cyklistů (přilba je povinná) trasa 3 km Start běžců, chodců, kočárků, vozíků trasa 3 km nebo 1 km HODNOTNÉ CENY PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽÍ PRO ÚČASTNÍKY BĚHU NÁPOJ ZDARMA OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PODPORA ZDRAVOTNÍ PREVENCE ČČK PŘIPOJTE SE A PŘIJĎTE PODPOŘIT VÝZKUM RAKOVINY! Pardubický kraj FINANČNĚ PODPOŘÍ OBCE ZASAŽENÉ POVODNĚMI Zuzana Žváčková, referent ŠKS MěÚ Pardubice ( ) Rada Pardubického kraje na svém jednání 20. května projednala a schválila poskytnutí finanční pomoci v celkové výši 500 tisíc korun povodněmi postiženým krajům. Nyní požádáme hejtmany tří nejvíce postižených krajů, Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého, aby nám sdělili jména pěti obcí, které povodeň nejvíce postihla. Lidem do těchto míst zasažených katastrofálními záplavami pošleme po sto tisících korunách, uvedl hejtman Radko Martínek, jak Pardubický kraj rozdělí finanční dar. Vloni jsme postupovali stejně a konkrétní pomoc se osvědčila, dodal hejtman. Jakmile informace od jednotlivých krajů doputují na Krajský úřad Pardubického kraje, budou zmíněné částky odeslány přímo na účty povodněmi postižených obcí. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje 3

4 4 Z redakční pošty MLÁDÍ TANČÍ byl další komponovaný program, kterým se v pátek 7. května představil taneční obor Základní umělecké školy Petra Ebena. Hlediště od parteru až po balkon Divišova divadla zaplnili rodiče, prarodiče, příbuzní a přátelé mladých umělců, kteří od těch nejmenších až po vyspělé tanečníky a tanečnice předvedli opravdu dobré výkony. A tančili, běhali a usmívali se s velkou chutí a radostí z pohybu. Z Pandořiny skříňky, jak celé taneční pásmo nazvala jeho autorka Hana Michaličková, vyběhly dobře připravené taneční kreace, ve kterých mladí umělci zvládli ony vášně a děsy a přeměnili je v radost z pohybu a sebevyjádření. Základní umělecká škola v centru pozornosti Čtyři desítky základních uměleckých škol se podílí na přípravě reformy základního uměleckého školství. Patří mezi ně i ZUŠ Petra Ebena Žamberk, která ve své praxi odzkoušela práci s pilotní verzí Rámcového vzdělávacího programu coby zásadního dokumentu reformy a dodávala připomínky pro jeho další úpravy. Do pilotáže jsme se dostali prostřednictvím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a projektu Pilot ZUŠ. Naší motivací pro tuto spolupráci bylo vyzkoušet si naše schopnosti a pomoci s tvorbou pro ZUŠ tak zásadního dokumentu, říká ředitelka PhDr. Hana Chvátilová a dodává: Naší největší snahou je být přátelská a otevřená škola pro všechny a tvorba ŠVP nám pomohla začít tuto vizi uskutečňovat. Tři druhy škol Pilotní školy jsou trojího typu. Komplexní se zaměřují na pilotáž a tvorbu ŠVP jako celku, odborné školy se zaměřují pouze na jeden z oborů. Tyto školy již spolupracovaly na předchozím souvisejícím projektu a reforma tak pro ně není úplnou novinkou. Naopak školy debutantní jsou vzorkem běžné školy, která se s reformou setká vůbec poprvé. Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk patří mezi školy komplexní. Pilotáž mají nyní školy za sebou, závěrečná podoba textu RVP ZUV již byla schválena poradou vedení MŠMT. Veškeré přípravné kroky směřují k tomu, aby v září 2010 mohly všechny základní umělecké školy v republice začít tvořit své ŠVP dle RVP ZUV. Dá se říci, že pilotní školy pak budou o pár kroků napřed, protože s tvorbou ŠVP již mají svou zkušenost. Všechny zmíněné aktivity jsou realizovány v rámci projektu Pilot ZUŠ, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako partner MŠMT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pilotní škola ZUŠ Petra Ebena Žamberk má čtyři obory, v rámci výtvarného oboru však nabízí specializaci kreslení a tvorba paličkovaných krajek. Po dvaceti letech poloilegální existence se z této zvláštnosti stala ozdoba nabídky školy, která nahrazuje zaniklé krajkářské školy. Škola se snaží živě reagovat na zájmy dětí, rodičů a celého regionu, pořádá ročně kolem 140 aktivit všech oborů. Má několik zahraničních partnerů, ročně uspořádá až 7 zahraničních zájezdů. Nový ŠVP by jí měl pomoci dostat se ještě vice do povědomí města a okolí, vyjít ještě vice vstříc poptávce a potřebám dětí i dospělých. Představení tanečního oboru jsem se zúčastnila již podruhé a s velkým zájmem a obdivem jsem sledovala, co se podařilo paní Michaličkové opět nastudovat. Vloni mne zaujaly historické tance předvedené skupinou starších dívek, a proto jsme je pozvali k vystoupení na Náchodských Kuronských slavnostech, které se staly již tradiční městskou akcí na začátku září. Tanečnice se osvědčily, vystoupily na náchodském zámku v rámci vítání Petra, vévody Kuronského, a v dalším programu. Kvalitu žamberských tanečnic ocenila i paní velvyslankyně Lotyšské republiky v Praze, která Náchod navštívila. Bývalé vévodství Kuronské je historickou součástí dnešního Lotyšska a rodině Kuronských patřilo náchodské panství téměř půl století. Vévoda Petr byl uměnímilovný člověk, držel si divadelní a hudební družinu a na náchodském zámku se v r.1797 uskutečnilo první mimopražské představení Mozartova Dona Giovanniho. A na tyto kulturní a společenské tradice navazují pořádané slavnosti. Také na letošní, již čtvrtý ročník, jsme pozvali taneční soubor ze žamberské ZUŠ, aby na zámku předvedl scénický tanec Pandořina skříňka. Určitě zaujmou nejen družinu vévody Petra, ale potěší svým uměním všechny návštěvníky Náchodských Kuronských slavností. Letos se konají v sobotu 11. září a na celodenní kulturní program s bohatým řemeslným trhem srdečně zveme všechny přátele ze Žamberka a okolí. Přijeďte se k nám do Náchoda podívat! Mgr. Věra Vlčková, členka rady a zastupitelstva města Náchoda KLUB POLABINY IV, s. r. o. Pardubice st edisko jazykového a kvalifika ního vzd lávání Mozartova 456, Pardubice Kam po maturit JEDNOLETÝ POMATURITNÍ KURZ ANGLI TINY p ímo v Žamberku intenzivní p íprava ke složení státních a mezinárodn uznávaných zkoušek jsme za azeni do vyhlášky MŠMT R pomaturitní kurzy u nás již od r statut studenta * da ové zvýhodn ní placené zdravotní pojišt ní celý rok p ijímáme p ihlášky nyní více informací a p ihlášky: lektorka AJ Žamberk: Dagmar Všeti ková Rádi odpovíme na Vaše dotazy: Barbora Tichavová PhDr. Hana Chvátilová PR manažerka projektu Pilot ZUŠ ředitelka ZUŠ Petra Ebena Tel.: Tel Hudba spojovala bez ohledu na vzdálenosti Ve dnech jsme v Žamberku hostili dva hudebníky z amerického Wisconsinu. Zpěváka barytonistu Benjamina Schoeninga z Rice Lake a klavíristu Tylera Wottricha, který ho doprovázel nejen na cestách, ale hlavně na klavír. Věnovali Žamberku dva koncerty jeden pro studenty gymnázia a druhý pro veřejnost. Oba přednesli před nabitým sálem ZUŠ a před velmi pozorným a vděčným publikem. Není divu, skvěle zazpívané a zahrané písně amerických autorů 20. století nedovolily ani dýchat. Nekončící potlesky byly hudebníkům jedinou odměnou. A také setkání se starostou, výlet do Orlických hor, krátce do Polska, přívětivé prostředí a inspirativní majáles. To vše stihli, pochvalovali si to a dnes již z USA píší, že by si rádi jednou tuto cestu zopakovali. A posílají všem Žamberanům vřelé pozdravy! O dva týdny později přijela do Žamberka výprava čtrnácti muzikantů z partnerské sárské školy v Merzigu. Naše přátelství trvá už 10 let, během kterých dochází ke každoročním výměnám a společné práci v mezinárodních orchestrech. Naši hosté tentokrát přijeli ke společnému vystoupení na koncertě s dechovkou ZUŠ. Nebyl to žádný problém, jen se oprášily už nacvičené skladby. Výprava našich 12 muzikantů byla letos od 5. do 10. května v Sársku a zkoušelo se o sto šest. Naši přátelé z hudební školy v Merzigu nejprve na koncertě v Divišově divadle v sobotu 15. května zahráli krátký úvod složený ze 6 skladeb, pak přišla naše Moravanka a jako finále společných 8 skladeb, při nichž na jevišti hrálo 57 muzikantů. Němci se od Čechů lišili jen oblečením. I tady byl mohutný aplaus, jen málo toho bylo nutno tlumočit, hudba hovořila sama. Vše završil výlet do Litomyšle a jarního žamberského okolí. Svět se stále zmenšuje, a to je dobře. Tentokrát byla spojovacím článkem hudba! PhDr. Hana Chvátilová

5 Ohlédnutí za Majálesem 2010 V pátek 9. dubna 2010 od 10:00 hod. se v tělocvičně Gymnázia Žamberk uskutečnila již tradiční Volba krále, královny a prince, princezny Majálesu. Jednotlivé třídy si pro členy komise a své spolužáky nachystaly módní přehlídku na téma Zdraví a volnou disciplínu. Studenti opět hýřili originálními nápady, které pobavily nejen porotce, ale i studenty. Nejlepší volné disciplíny pak byly zařazeny 1. května 2010 do programu majálesové estrády. Z pohledu porotce chválím všechny studenty, kteří se na módní přehlídce a nácviku scének podíleli, ať už fyzicky nebo třeba jen myšlenkou, nápadem. Dále pak ty učitele, kteří celou akci zorganizovali. Konečným výsledkem byl velmi kvalitní dopolední program, který diváky opravdu pobavil. Studentské slavnosti v Žamberku vyvrcholily v sobotu 1. května Městem prošel majálesový průvod, nechyběla ani královská rodina v kočáře a dvořané. Byly vyhlášeny nejlepší masky Majálesu a na Masarykově náměstí se uskutečnila majálesová estráda, do které se v letošním roce zapojily všechny školy ze Žamberka. Závěr oslav patřil hudbě, a to v podobě Mafestu, kde se o zábavu postaraly kapely The Complication, Melmac Space Orchestra, Fish Fingers a na závěr skupina SkA N DaaL, která svým veselým projevem a hudbou plnou energie roztančila nemalý dav návštěvníků. Počasí nám přálo do poslední chvíle, nyní už nezbývá nic jiného, než se těšit na příští ročník. Zuzana Žváčková, referent ŠKS MěÚ Kočár s kobylkou Růžou pana Macháčka a královským průvodem 2.B Božský Elvis - 3.A Chyť mě, když to dokážeš - 4.A Speciální škola Neon Mini upíři z 1.B Víte, že byl Majáles v Žamberku už po jedenácté?... nám desetkrát svítilo sluníčko?... kobylce Růže pana Macháčka je 19 let a královskou rodinu vezla už jedenáckrát?... nejlepší vystoupení mívají obvykle ti, kteří se v průběhu nácviku nejvíce hádají?... letošní 4.A získala na volbě už 4x za sebou 2.místo?... se letos poprvé zúčastnily kromě gymnázia, ZŠ, ZUŠ a Anima také Střední škola řemesel, obchodu a služeb, Speciální škola a Praktická škola?... cenu za nejlepší masku v průvodu získali upíři z 1.B s heslem Pijeme učitelům krev?... poslední číslo Majálesníku bylo vydraženo s podpisy královské rodiny a učitelského sboru?... král ve svém majálesovém projevu dovoluje pouze pardubickému hokejovému týmu fanditi?... v rámci Majálesu se koná do 10.června v Divišově divadle výstava Studentská fotografie?... fotografie Petra Vanického z Majálesu si můžete prohlédnout na Mgr. Iva Mimrová Black and White - 2.B Zájezd do Senftenbergu V pondělí 26. dubna. se vydalo 25 žáků se 2 učiteli na výměnný pobyt do partnerské školy Dr. Otto Rindta do německého Senftenbergu. S malým zpožděním jsme dorazili bez nehod kolem 15 hodiny. Ve škole nás přivítal sympatický pan ředitel Losch, učitelka cizích jazyků paní Semch a učitel tělocviku pan Ulrich. S trochou nervozity jsme se seznámili s našimi novými německými přáteli. Všichni byli moc milí. V úterý jsme navštívili moderní radnici, kde jsme, po proslovu pana starosty a jeho zástupkyně, měli možnost si celé město prohlédnout z věže, která je součástí radnice. Následovala trocha sportu. Rozdělili jsme se na dvě skupiny první šla na bowling a druhá do fitstudia Vital. Po hodině jsme se vyměnili. Ve fitstudiu jsme měli možnost si vyzkoušet horolezeckou stěnu, posilovací stroje nebo si zacvičit aerobik. Po bowlingu jsme došli na školní dvůr, kde nám pan ředitel připravil grilované klobásy. Když jsme dojedli, zasadili jsme lípu, kterou jsme přivezli jako dárek. Byla přítomna dokonce i místní televize. Následný zápas ve fotbale skončil remízou. Ti, kteří nehráli fotbal, měli možnost zahrát si volejbal v obrovské sportovní hale a nebo se mohli poflakovat po areálu školy. Ve středu jsme se sešli v přístavu a lodí Santa Barbara jsme se dopravili okružní plavbou na druhou stranu jezera. Tam jsme si hráli na hřišti, někdo hrál karty, někdo se procházel kolem jezera. V místní restauraci jsme obědvali a dále jsme pokračovali výletním vláčkem Seeschlange kolem senftenbergských jezer. Zastavili jsme se u obrovské plechové rozhledny vysoké 30 m a u výrobny plovoucích domů. Dorazili jsme do zábavního parku Koschen, kde jsme hráli minigolf, ping-pong, kuželky, líný tenis nebo skákali na trampolínách. Po náročném odpoledni jsme museli do Senftenbergu dojít pěšky. Mírně unaveni jsme se rozešli do hostitelských rodin. Na čtvrtek jsme se všichni těšili, protože byl naplánován výlet vlakem do Berlína. V hlavním městě jsme viděli Reichstag, Braniborskou bránu, památník Holocaustu, Postupimské náměstí, televizní věž, světové hodiny a spousty dalších památek. Rozchod jsme měli na Alexandrově náměstí, kde byla velká obchodní centra. Zpátky jsme se vraceli pozdě odpoledne. Na pátek se spousta lidí těšila i netěšila. Opět jsme se sešli na školním dvoře, kde na nás čekal náš autobus. Dostali jsme společné fotky, které jsme pořídili před radnicí. Pak nastalo loučení, u kterého skanulo i pár slz. Na cestě zpět jsme jednou zabloudili, ale jinak bylo vše v pořádku a do Žamberka jsme dorazili kolem půl páté. Doufáme, že naše česko-německé přátelství bude v takhle pozitivním směru pokračovat i nadále. Zuzana Dvořáková, žákyně 9.ročníku 5

6 6 Josef Kubíček se řadí k plejádě autorů, kteří pocházeli z Orlických hor, byli jejich krajinou i památkami od útlého dětství ovlivněni a pracovali s materiálem, který pocházel z jejich přírodního bohatství. Narodil se dne 13. března 1890 ve Slatině nad Zdobnicí jako nejmladší ze šesti dětí Leopolda a Otýlie Kubíčkových. Vyrůstal v rodině, která se potýkala s nouzí a nemohla akceptovat doporučení učitele, aby syn Josef navštěvoval uměleckou školu a rozvíjel výtvarné nadání. Stejně jako jeho starší bratr Leoš odešel v roce 1904 nejprve k žamberskému řezbáři Josefu Rousovi a vyučil se tomto oboru. Právě zde dokonale zvládl řezbářské řemeslo, ale získal také dostatečný fortel nezbytný pro opracování dřeva. Spolu s bratrem Leošem se pak vydali v r.1906 na zkušenou a usadili se v dílně specializující se na plastiky a kostelní předměty v Augsburgu. Josef Z MĚSTSKÉHO MUZEA JOSEF KUBÍČEK MISTR MONUMENTÁLNÍCH DŘEVĚNÝCH PLASTIK A RELIÉFŮ Kubíček však již tehdy toužil věnovat se nejen řezbářskému řemeslu, ale také vlastní umělecké tvorbě. Získaný výuční list a nepřehlédnutelný talent mu na podzim r.1909 otevřely dveře ke studiu na Umělecko- průmyslové škole v Mnichově, kde byl okamžitě přijat do III. ročníku. Stihl navštěvovat sochařské oddělení Umělecko průmyslové školy, hodiny modelování u prof. Júlia Mössela a pracovat v ateliéru Sebastiana Osterriedera. Po čtyřletém pobytu v Německu se v r.1911vrátil do Čech, aby prohloubil získané zkušenosti na Akademii výtvarných umění v Praze, v sochařském ateliéru J.V. Myslbeka. Tady se setkal jako s asistentem, také se sochařem, Janem Štursou, Josefem Axmanem, Júliem Pelikánem, Karlem Pokorným a mnoha dalšími. Studia však z blíže neznámých důvodů přerušil a v r je dokončil na Královské akademii výtvarných umění v Mnichově. V ateliéru Hermanna Hahna. Ještě před ukončením studií získal stipendium, které mu umožnilo poznat umění italských mistrů v Římě, Veroně, Benátkách a Florencii, obdivoval zde především sochy Donnatella, Verrocchia i Michelangela. Okouzlen uměním těchto mistrů se zpočátku obtížně propracovával k vlastnímu výtvarnému výrazu. Sotva však dokončil v roce 1914 studia, rozpoutala se I. světová válka, která mu znemožnila usadit se v Praze. Krátce před svým odchodem z Prahy se však setkal s malířem Janem Trampotou a jejich přátelství je provázelo po zbytek života. Své první práce představil Josef Kubíček jako čerstvý absolvent akademie v r.1915 v Žamberku. Období let byl natolik inspirován malířskou tvorbou Jana Trampoty, že sám často usedal k malování, avšak ve svých krajinomalbách nikdy nezapřel sochaře. K sochařské práci se však vracel vždy, když chtěl vyjádřit hluboký prožitek a myšlenku. Jakýsi mezistupeň v jeho tvorbě vytvářely dřevořezby, zobrazoval raněné muže, jezdce na koních nebo zajatce. V r.1917 nalezl dočasný domov v Nových Hradech, kde se seznámil s Marií Čihákovou, dcerou sládka z Nových Hradů, v r.1917 se s ní oženil a téhož roku se jim narodila dcera Jarmila a v r.1921 syn Jánuš. Těsně po skončení války se nevyhnula tvorba Josefa Kubíčka odrazu válečných útrap. Meziválečné období přineslo opět novou perspektivu. V letech se stává členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Maluje spolu s Janem Trampotou, který za ním přijíždí do Nových Hradů. V r.1924 získal od MK stipendium ke studijní cestě do Francie. Tady se s velkým zájmem věnoval studiu děl Augusta Rodina, Antoina Bourdella a Augusta Renoira. Krátce po návratu se s celou rodinou přestěhoval do Brna a stal se členem Skupiny výtvarných umělců propagujících moderní směry ve výtvarném umění na Moravě. V období let bylo dominantním tématem jeho tvorby téma ženy a krásy ženského těla, na ně navázalo období jeho obdivu k muži a jeho těžké práci. V období let se vrcholem jeho tvorby stala monumentální socha a sousoší. Obavy z nástupu fašismu opět přinesly tragický přídech do jeho tvorby, tehdy byli jeho oporou i častými hosty jeho brněnského ateliéru kromě malíře Jana Trampoty také spisovatel Josef Věromír Pleva a básník Jiří Mahen, který se významně zasloužil o vzrůst zájmu o tvorbu J. Kubíčka. Mahenova smrt ho bolestně zasáhla. Válečné útrapy II. světové války spojené s úmrtími nevinných lidí se opět odrazily v citlivé duši sochaře a ovlivnily markantně jeho tvorbu. Teprve koncem 50. let se v díle stárnoucího umělce objevila vyrovnanost a převažovala témata s atmosférou klidu, pouta k rodině a čistě humanistické náměty. V r.1965 získal ocenění zasloužilý umělec. Koncem 60. let a počátkem 70. let se opět stupňují jeho zdravotní potíže, dne 29. listopadu 1972 umírá ve svém domě v Brně Králově Poli. V tomto krátkém příspěvku jsme záměrně nejmenovali jednotlivá díla z rozsáhlé tvorby sochaře Josefa Kubíčka, dokonce právě otevíraná výstava bude prezentovat zdánlivě nevelký počet děl, která však v jeho tvorbě mají stěžejní postavení. Návštěvníci naší výstavy se budou moci seznámit s obsáhlou tvorbou a životními osudy tohoto sochaře prostřednictvím výpravné publikace PhDr. Jiřího Hlušičky Sochař Josef Kubíček. Z této publikace byla čerpána základní životopisná data. Soupis děl uchovávaných v galeriích ČR vytvořila Renata Bernardi a doplňky díla tohoto sochaře sepsal vnuk Adam Kubíček. Díky těmto autorům i rodině mohla vzniknout u příležitosti 120. výročí autorova narození i tato výstava, na kterou jsme se mnoho let těšili. Věřím, že je to o důvod víc, proč Vám můžeme doporučit navštívit právě tuto výstavu.

7 7 Město Žamberk, Městské muzeum Žamberk a SŠ OŘS Žamberk Zámek ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk Vás zvou na X. ROČNÍK SVÁTKŮ DŘEVA V ŽAMBERKU, který se uskuteční června 2010 v areálu žamberského zámku PROGRAM X. ROČNÍKU SVÁTKŮ DŘEVA 1. den pátek 25. června 2010 od 09:00 do 16:00 hodin areál žamberského zámku 09:00 16:00 hod. Předvádění řezbářských prací, prezentace vystavovatelů, možnost vyzkoušet si dílčí úkony opracování dřeva expozice zámku i obě nádvoří. Ukázky uměleckého kovářství p. Marcel Bednář z Orliček, ukázky práce na hrnčířském kruhu I. nádvoří zámku. Komentovaná ukázka zhotovování pažeb pušek p. Ondřej Trlifaj z Provodovic, malování soustružených panenek p. Zdeněk Bukáček z Krouny v expozici zámku. Ukázky drátenictví a svíčkařství p. Aleš Kulhánek z Pardubic. Soutěž v zatloukání hřebíků a další atraktivní soutěže, výroba ptačích budek Karol Maar z Písečné Zámecký park. Středověká střelnice MATADEUS Zámecký park. 09:00 17:00 hod. - Závěrečný den sochařského sympozia na Masarykově náměstí. 16:00 17:30 hod. - Slavnostní zahájení výstavy dřevěných plastik a dřevorytů Josefa Kubíčka (Městské muzeum Žamberk, výstavní sál 1. patro). 2. den sobota 26. června 2010 od 10:00 do 21:30 hodin areál žamberského zámku 10:00 10:30 hod. - Slavnostní zahájení X. ročníku Svátků dřeva, seznámení s programem, otevření autorských výstav Společenský sál zámku 1. poschodí zámku Hudební vystoupení žáci ZUŠ P. Ebena Žamberk. 10:30 18:00 hod. - Předvádění řezbářských prací, prezentace vystavovatelů, možnost vyzkoušet si dílčí úkony opracování dřeva, ukázky uměleckého kovářství, hrnčířství, drátenictví, svíčkařství... expozice zámku i obě nádvoří. Středověká střelnice MATADEUS Zámecký park 10:30 11:00 hod. - DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM, PANE ukázka hamrování p. Václav Obr z Čech pod Kosířem I. nádvoří zámku 11:00 12:00 hod. - PŘEDNÁŠKA O BONSAJÍCH doplněna o tvarování stromu p. Martin Valášek ze Žamberka a Milan Karpíšek ze Žichlínku 1. poschodí zámku. 13:00 13:45 hod. - Koncert malého dechového orchestru ZUŠ P. Ebena II. nádvoří zámku. 13:45 14:00 hod. - DDM ANIMO Žamberk country tance ALABAMA II. nádvoří zámku. 14:00 15:00 hod. - Vystoupení MUŠKETÝR v podání šermířské skupiny BALESTRA z Letohradu, doplněné ukázkami historických zbraní, poučným vyprávěním kata o právu útrpném, soutěže pro děti i dospělé Zámecký park. 15:00 15:30 hod. - Vystoupení tanečního oboru ZUŠ P. Ebena ukázky historických tanců Zámecký park. 15:30 16:30 hod. - Koncert velkého dechového orchestru ZUŠ P. Ebena II. nádvoří zámku. 16:30 17:00 hod. - DDM ANIMO Žamberk orientální tance AMARILIS, taneční skupina NEON, Natálie Dunglová s tancem se psem II. nádvoří zámku. 17:00 18:00 hod. - Koncert pěveckého sboru žamberského gymnázia CORALE - II. nádvoří zámku. 18:00 18:30 hod. - DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM, PANE ukázka hamrování p. Václav Obr z Čech pod Kosířem I. nádvoří zámku. 19:00 19:15 hod. - Orientální tance vystoupení taneční skupiny ze Sobkovic II. nádvoří zámku. 19:15 19:35 hod. - Vystoupení šermířské skupiny BALESTRA fraška MÁŇA II. nádvoří zámku. 19:35 20:00 hod. - Komentovaná ukázka kovářského řemesla p. Marcel Bednář z Orliček I. nádvoří zámku. 20:00 21:00 hod. - Koncert hudební skupiny DUO ŤUK ze Žamberka II. nádvoří zámku 21:00 21:30 hod. - Noční vystoupení s ohňovými efekty skupina historického šermu BALESTRA okraj Zámeckého parku. Po celou sobotu se na nádvořích zámku a v prostorách před zámkem bude konat STAROČESKÝ JARMARK s ukázkami lidových řemesel (rytí skla, kovář, hrnčíř, tkadlec, krajkářka, dráteník, svíčkář ). 3. den neděle 27. června 2010 od 10:00 do 16:30 hodin areál žamberského zámku 10:00 16:00 hod. - Ukázky řezbářských prací, prezentace vystavovatelů, ukázky uměleckého kovářství, hrnčířství, drátenictví expozice zámku i obě nádvoří. Středověká střelnice MATADEUS Zámecký park. 11:00 11:30 hod. - Komentovaná ukázka kovářského řemesla p. Marcel Bednář z Orliček, ukázky práce na hrnčířském kruhu I. nádvoří zámku. 11:30 12:00 hod. - Ukázky zhotovování pažeb pušek p. Ondřej Trlifaj z Provodovic expozice zámku. 13:00 14:00 hod. - PŘEDNÁŠKA O BONSAJÍCH doplněna tvarováním stromu p. Martin Valášek ze Žamberka a Milan Karpíšek ze Žichlínku 1. poschodí zámku. 14:00 14:40 hod. - Přehlídka soutěžních prací účastníků Sochařského sympozia a slavnostní předání cen, předání čestných uznání mistrům řemesel. Předání Ceny diváků a ocenění vítězů soutěže Dřevohrátky. 14:45 15:30 hod. - Taneční vystoupení českého a zahraničního folklorního souboru II. nádvoří zámku. 15:30 16:30 hod. - Koncert pěveckého sdružení CAMPANULA z Dolní Dobrouče II. nádvoří zámku. VSTUPNÉ Pátek: dospělí, děti, studenti a senioři 25, Kč, vstup pro školní výpravy zdarma. Sobota a neděle: dospělí 50, Kč, děti, studenti a senioři 25, Kč. Zvýhodněné vstupné na 3 dny: dospělí 70, Kč, děti, studenti a senioři 40, Kč. V areálu zámku bude v sobotu i v neděli zajištěno rozmanité občerstvení. Na jarmarku a ve stáncích našich vystavovatelů možnost zakoupit ručně zhotovené výrobky. Podrobné informace naleznete na /svatkydreva Zuzana Žváčková, referent ŠKS MěÚ

8 8 FIDIKO Městský kulturní podnik rezervace a předprodej vstupenek na tel (kancelář) (pokladna) PROGRAM KINA 5. června sobota ve 20 hod. Pevné pouto USA, VB fantasy Příběh o životě a o tom, co následuje po něm. Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždili. Susan se dostane do zvláštního světa mezi nebem a zemí, odkud pozoruje, jak probíhá pátrání po vrahovi a jak se její rodina vyrovnává s dalším životem. širokoúhlý / titulky / 135 min. / od 12 let / 60, Kč 6. června neděle NEPROMÍTÁME 9. června středa ve 20 hod. Pro neutuchající divácký zájem uvádíme reprízu filmu Ženy v pokušení ČR 2. června středa v 19 hod. Hanky Panky Praha Z Čech až do Hollywoodu Jedna z nejlepších českých travesti skupin v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad. Výpravná kostýmová show, ve které spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem Alexem procestujete řadu zemí světa. Představí se vám hvězdy, jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Fredy Mercury, Marcela Holanová, Waldemar Matuška, Tina Turner, ABBA a další. vstupné v předprodeji 200, Kč, na místě 220, Kč Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk zve srdečně na Závěrečný koncert souborů a orchestrů v pátek 11. června 2010 v 18 hodin v Divišově divadle vstupné 50, Kč, důchodci sleva, předprodej FIDIKO Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk zve srdečně na Závěrečný koncert komorních souborů a sólistů ve středu 16. června 2010 v 18 hodin v sále ZUŠ Vstupné dobrovolné. Taneční obor Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na 5. LETNÍ TANEČNÍ FESTIVAL POD SUTICÍ komedie Romantická, pikantní a citlivá komedie Jiřího Vejdělka, která se nesnaží něco řešit. Babička, dcera a vnučka zjišťují, že muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství, tu stále ještě jsou. Vše podtrženo skvělými hereckými výkony diváckého hitu hrají Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček a další. česky / 118 min. / přístupný / 70, Kč 12. června sobota ve 20 hod. 13. června neděle ve 20 hod. Souboj Titánů USA dobrodružný Boj mezi bohy může zničit celý svět. Perseus syn boha vychovávaný člověkem neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bohem podsvětí. Rozhodne se proto pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi. titulky / 106 min. / od 12 let / 70, Kč FILMOVÝ KLUB 10. června čtvrtek v 19:30 hod. Muž na laně Velká Británie dokumentární Napínavý snímek s množstvím autentických záběrů. 7. srpna 1974 byl spáchán umělecký zločin století. Francouzský pouliční umělec, provazochodec a především snílek Philippe Petit ilegálně přešel po ocelovém laně mezi newyorskými dvojčaty. Hned poté byl zatčen a uvězněn... titulky / 90 min. / přístupný / 55, Kč 17. června čtvrtek od 14 hod. Město Žamberk a ZŠ 28. října 581 Žamberk Prostranství před Divišovým divadlem Třetí ročník běhu Naděje navazující na tradici Běhu Terryho Foxe s výtěžkem věnovaným na podporu výzkumu rakoviny. Start v 16 hod. Doprovodný program připraven, občerstvení zajištěno. 16. června středa v 18 hod. 18. června pátek v 18 hod. DDM ANIMO Žamberk EMA 2010 Tak jde čas aneb Narozeninová párty Ještě velkolepější taneční show TS NEON a vybraných hostů. Na prknech Divišova divadla společně oslavíme naše 10. narozeniny! vstupné 60, Kč 19. června sobota od 21 hod. Pivnice U divadla Žamberk Free Stage 2010 Živé vystoupení kapel. Vstupné dobrovolné. Vážení diváci, od 28. června bude DIVADLO z důvodu rekonstrukce sálu a výměny starých nepohodlných koženkových sedadel za nové, komfortnější UZAVŘENO. O datu zahájení provozu Vás budeme včas a rádi informovat (předpokládáme konec října). Alena Urbánková v sobotu 19. června 2010 od 14 hodin u kapličky Pod Suticí Mnoho tanečních choreografií, hosté z jiných škol, dechovka. Možnost zakoupit občerstvení. Vstupné dobrovolné. Po skončení tanečního festivalu začne táborák mysliveckého sdružení Hůrka (viz plakát na jiném místě ŽL). II. Městské historické slavnosti Letohrad Dovolujeme si Vás, příznivce pohodové zábavy a dob dávno minulých, co nejsrdečněji pozvat na II.ročník Městských historických slavností do Letohradu, které se konají 19. června 2010 na terase zámku v Letohradu. Je pro Vás přichystán bohatý program, jak jinak než v historickém duchu, který započne úderem 13:00 hodiny a potrvá po celé odpoledne. Ukončení oficiální části je předpokládáno kolem 22:00 hodiny. Na koho že se můžete letos těšit? Slavnostní úvod akce zajistí fanfárami a intrádami Trubači (Dolní Dobrouč). Libé písně zapějí potulní pěvci ze souboru Rabussa ( Přerov). Střelbu z husitských zbraní zajistí soubor Zoufalci z Nevdieku (Svitavy). Obor kejklířský v letošním roce zastoupí na základě Vašich přání stejně jako v roce minulém kejklíř Křupala (Vítkovice), kterého navíc doplní spolek Meče&blesky (Šumperk). Tance cikánské a břišní mají připraveny členky tanečního studia Ká (Letohrad). Možná přijede i sokolník. Celkem se na Vaši přízeň těší více než 85 účinkujících. Akce se koná pod patronací paní Pernicové, radní Pardubického kraje, a za nezbytného přispění místních i přespolních sponzorů.akce se koná za každého počasí. Aktuální informace a program na -pk-

9 9 Ze společnosti PODĚKOVÁNÍ Žamberští myslivci děkují všem občanům, kteří se zúčastnili mysliveckých táboráků. Finanční výnos z těchto akcí umožnil vypustit v r.2008 do žamberských lesů 12 ks zajíce polního za Kč a v letošním roce 15 ks zajíců polních za Kč. Protože se v žamberském sdružení neloví polňáci od roku 1993 a Vašim přičiněním jste nám nákup těchto zajíců umožnili, počet zajíců polních v našich lesích stále stoupá. Srdečně Vás zveme na další tradiční MYSLIVECKÝ TÁBORÁK, který se koná 19. června 2010 v 18:00 hod. na soutoku Orlice s Rokytenkou (na myslivecké chatě). Výtěžek z tohoto táboráku bude použit na nakoupení léčiv pro srnčí zvěř. Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu a přízeň a těšíme se na setkání. Myslivecké sdružení Hůrka Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za finanční příspěvek na nákup hudebních nástrojů pro děti v pěstounské péči a na provoz arteterapeutických výtvarných dílen pro děti z náhradních rodin a pro děti s handicapem. Tento příspěvek byl použit na nákup barev. Šťastný domov občanské sdružení, Kostelec n.o., Jiráskovo náměstí 69 Dámský klub RosaLie Ochutnávka čaje Pro stálý zájem jsme uspořádali pro širokou veřejnost setkání s p. Hubertem Hátlem z Prahy. V příjemném prostředí obchůdku Narayena v Žamberku jsme nadšeně poslouchali výklad o čajích a jejich přípravě a ochutnávali japonské čaje z letošní sklizně, osm vzorků nejvyšší kvality. Můžeme se těšit na slíbenou přednášku s p.hubertem Hátlem, tentokrát o čokoládě. Vernisáž výstavy. Ve spolupráci s p.hubertem Hátlem jsme uspořádali pro širokou veřejnost výstavu japonských svitků, čajů a čajových propriet. Návštěvníky vernisáže vítalo bubnování dua Kubíček Nýdl a p. Hátle přítomné seznámil s historií a druhy japonských svitků. Během vernisáže se podával a ochutnával japonský čaj a japonská kuchyně. Přítomní dlouze a se zaujetím diskutovali o východní kultuře a zvycích. Akcí, která doplnila květnové žamberské čajování, byla ve středu 19.5., hojně navštívená přednáška o Indii. Zajímavé povídání doplnilo bezpočet dotazů přítomných posluchačů, ochutnávka typického indického čaje a možnost zhlédnout probíhající výstavu japonských svitků a čajových propriet. POZVÁNKA NA ČERVEN: 9. června Péče o pleť v letním období - přednáška o péči o pleť v letním období a při pobytu u vody. Zveme Vás od 18 hodin do Fitcentra Dlouhoňovice (u nádraží ČD). Účastnice přednášky budou mít možnost využít služby Fitcentra do 21 hodin zdarma, využít můžete posilovnu, solárium, infrasaunu a nové kolárium. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková ) Domov pod hradem Žampachem Vás srdečně zve na ZÁMECKOU SLAVNOST DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domovu pod hradem ŽAMPACHEM - začátek ve 13:00 hodin v sobotu dne 5. června Prezentace a prodej výrobků z dílen domova. Občerstvení zajištěno. Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Anna Páchová 89 let Albertova Věra Pražáková 85 let U Polikliniky Anna Kolářová 85 let Masarykovo náměstí Květuše Kecová 85 let Fučíkova Anna Šponarová 83 let 28. října Jindřiška Kovářová 82 let Macharova Zdeněk Kroul 82 let Albertova Ludmila Řepková 82 let Husovo nábřeží 598 VZPOMÍNÁME Marie Hubálková 83 let Českých bratří Jiří Peřina 71 let Sokolovská Marie Kacálková 78 let 28. října Marta Jansová 84 let Krátká Miroslav Hájek 67 let Zámecká 187 Čest jejich památce. Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME Dne 6. června 2010 uplyne 50 let od chvíle, kdy tragicky ve věku 14 let zahynul náš syn Péťa Hynek ze Žamberka. Roky běží, ale vzpomínky a smutek zůstávají. Maminka Libuše BLAHOPŘEJEME V měsíci květnu t.r. oslavila své narozeniny paní Vlasta Machálková, členka výboru MO Svazu diabetiků v Žamberku. Děkujeme za práci pro organizaci a přejeme jí hodně zdraví a osobní pohody. Za výbor M.Vondřich, předseda v areálu solné jeskyně Krystal v Žamberku Vás zve na SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ MANTER A BHADŽANŮ s Davidem Breitrem a Přáteli v 18:00 hod. Vstupné zdarma. Více info. na Český klub nedoslýchavých HELP se sídlem v Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve v úterý 22. června 2010 od 8 12 hodin do Centra sociální péče ( Penzionu ), Albertova 357 v Žamberku. Nabízíme: - sociální poradenství sluchově postiženým - sociálně-aktivizační služby - drobné opravy naslouchadel - prodej baterií - ukázku a prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé Na setkání se těší Vladimír Král, zástupce HELPu

10 10 DDM ANIMO informuje VOLNÁ MÍSTA letní činnost DDM ANIMO Žamberk Černá hora, Bar (penzion Vlado) Ubytování v apartmánech 150 m od moře, polop., cena od 7.700, Kč. Chorvatsko, Zaostrog (Villa Paškal) Ubytování v pokojích či apartmánech 20 m od moře, polopenze, cena od 7.200, Kč. Příměstský tábor Prázdniny s angličtinou a Výuka angličtiny, soutěže a hry, výlety, výtvarné dílny. Program od 08:30 do 16:30 hodin. Cena 1.800, Kč. V případě zájmu se obratem hlaste v DDM ANIMO Žamberk, telefon , EMA 2010 Tak jde čas aneb narozeninová party Středa a pátek v 18:00 hodin v Divišově divadle. Ještě velkolepější taneční show TS Neon a vybraných hostů. Na prknech Divišova divadla společně oslavíme naše 10. narozeniny. Vstupné 60, Kč, předprodej v kanceláři FIDIKA zahájen! 12. ročník Běhu na Rozálku V pátek proběhl již 12. ročník běžeckého závodu, který se stal již tradiční akcí prvních květnových dní. Příjemné počasí přilákalo 190 závodníků z celého regionu východních Čech a 55 předškolních dětí. Závod je dlouhý 900 m s výškovým rozdílem startu a cíle 40 m. Pro nejmenší, kteří startovali jako první, byla připravená sladká odměna a pro nejlepší diplom a věcná cena. Po skončení hlavního závodu vystoupila TS Neon, poté následovalo vyhlašování výsledků s předáváním diplomů a zdravých cen od firmy Nový Věk Vysoké Mýto. Závod zajišťovalo 23 pořadatelů, občerstvení pan Jiří Langr. Přehled v závodním poli udržovali DJ Company. Velký dík patří Městu Žamberku za finanční záštitu akce a všem pořadatelům za hladký průběh závodu. CEMA Nádražní 22, Žamberk, tel , LETNÍ PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA Jako již každoročně pořádá RC POHODA LETNÍ PRÁZDNINOVOU DRUŽINU a VÝTVARNOU DRUŽINU. Informace na webových stránkách nebo na tel. čísle Rodinné centrum POHODA Vás zve na DOPRAVNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI DO 12 LET ve středu od 15:30 do 17:00 hodin na dopravním hřišti Žamberk (u Penny Marketu). Startovné 20, Kč. Jsou připraveny různé disciplíny pro odstrkovadla, tříkolky, kola, koloběžky, kolečkové brusle. A nezapomeňte na ochrannou přilbu! Ve středu 9. června od 17 hod. se v RC POHODA koná výtvarný večer SYPANÁ BATIKA Cena je 60, Kč (1ks textilu). S sebou textil (triko, taška, ubrus ) ze 100% bavlny světlé barvy. Možnost zakoupení plátěné tašky v RC za 30, Kč. Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle nebo em na adrese Rodinné centrum POHODA pořádá akci TÁTA DNESKA FRČÍ Společná kampaň Sítě mateřských center, o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s. Tatínkové, přijďte se svými dětmi v pátek 11. června 2010 v 16 hod. na zahradu Rodinného centra Pohoda a zúčastněte se společného grilování a soutěžení s heslem Láska prochází žaludkem. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení. Dospělí 90, Kč (členové sdružení 70, Kč). Děti 25, Kč. Zájemci hlaste se do 7. června na tel nebo mailem Za nepříznivého počasí se přesuneme do prostor centra. Akce je nejen pro tatínky s dětmi, ale vítány jsou i maminky. za RC Pohoda Klára Brejtrová ß-KRYPTON Vážení cestující, omlouváme se, ale naše kosmická loď měla poruchu, a proto budete nouzově vysazeni na neznámé planetě A tak jsme byli vysazeni v Potštejně na nádraží, aneb, řečeno terminologií na planetě ß-Krypton. Naším cílem byl návrat domů, lépe však na vysněnou planetu ß-Krypton. Že to cesta nebyla nikterak jednoduchá, svědčí následující řádky: Vzhledem k nízké gravitační síle jsme se část cesty museli pohybovat na provázku všichni na jednom, samozřejmě, abychom neulétli do volného vesmíru. Ani pak to nebylo o mnoho lepší 5 lidí, 4 nohy, 4 ruce a 20 km před námi. Výzva, se kterou se obě skupiny nakonec dokázaly poprat. Ještěže pak přišlo opékání párků, jinak by nám k výstupu na hrad Litice nezbylo moc sil. A přitom bylo potřeba pospíchat na loukách u Bohousové totiž čekala na start záchranná kosmická loď, bohužel bez paliva. To se nám naštěstí podařilo doplnit a mohli jsme tak šťastně vyrazit. Kam? No, to je vlastně jedno, Krypton nebo Neptun, hlavně, že tam bude sprcha a postel. Posádka (pracující jako jeden muž): Mauglí, Marky, Kuba, Anne-Marie, Janek, Anička, Docent, Profesor, Míra. Za všechny účastníky Káťa Šmajzrová MĚSTO ŽAMBERK, Komise pro prevenci kriminality pořádá Výsledky žamberských závodníků do 5. místa (podrobnější výsledky na a www. sportorlice.wz.cz): Předškolní děti: Jan Zářecký, Jiří Bartoš Žáci nejmladší do 11 let: Filip Bartoš, Vojtěch Procházka Žákyně starší let: 3. Simona Chládková Žáci starší let: 2. Jakub Lesák Ženy let: 4. Michaela Neugebauerová Ženy nad 55 let: Muži nad 60 let: 2. Helena Martincová 1. Jiří Skalick 3. Václav Tobiška Volná místa léto 2010 Na letní dětský tábor Rytíři kulatého stolu, který proběhne hledáme KUCHAŘE-KUCHAŘKU (možno i nevyučené). Podrobné informace o výši odměny a dalších podmínkách: Lucie Kluková, telefon , Dětské dopoledne se záchranáři a policií úterý 22. června od 8:00 do 12:00 hodin v Žamberku u koupaliště Program: ukázky a představení provede Policie České republiky, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Sbor dobrovolných hasičů, Rychlá zdravotní pomoc, Vodní záchranná služba, Český červený kříž. Za DDM ANIMO Lucie Kluková

11 Speciální základní škola Žamberk informuje Naše škola obdržela v letošním školním roce finanční příspěvek od programu Comenius z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Praha, dále od Česko-německého fondu budoucnosti v Praze, od Pardubického kraje a města Žamberka na realizaci tvorby česko-německé cvičebnice matematiky pro 5. a 6. ročník základní školy praktické. V pondělí 26. dubna odjelo 20 žáků z 9. ročníku základní školy praktické a základní školy speciální do Německa, aby spolu s německými žáky partnerské školy mohli pokračovat na projektové práci, kterou již započali při předchozí návštěvě německé skupiny v Žamberku. Po osmihodinové cestě jsme dorazili do vesničky Oberschlauersbach, kde jsme se ubytovali, a toto místo se stalo na dalších deset dní naším hlavním stanovištěm. Partnerská škola stojí ve městě Neuendettelsau, kam jsme dojížděli, a společně s německými žáky dotvářeli pracovní verzi cvičebnice. V této verzi máme hotovo 88 stran příkladů z aritmetiky a geometrie, 130 relevantních obrázků a přibližně 160 slovíček, vše již v oboujazyčném provedení. Mezi práci na projektu jsme vkládali poznávací i rekreační činnost. Ve středu 28. dubna odpoledne jsme například navštívili město Norimberk. Nejvíce se nám líbily zahrady, které obklopují místní norimberský hrad, hluboké příkopy, které bránily vniknutí nepřátel na hrad, a pohled na hrázděné domy v podhradí. Dominantou Norimberka je vysoká televizní věž. Ve čtvrtek 29. dubna jsme po obědě vyrazili do Schullingfurst. Výuka létání a krmení dravých ptáků nás moc zaujala a pobavila. Orli skalní, supi, orli bělohlaví, jestřábi a výři nám předvedli velkolepé představení.v sobotu 2. května jsme pobývali v zábavném parku Geiselwind. Nejvíce nás bavily atrakce lanová dráha Maxim, mixery, centrifuga, 4D kino a velmi nebezpečné akrobatické vystoupení skokanů do vody z výšky 25 metrů.v závěru pobytu nás čekala návštěva aquaparku Palm Beach, kde jsme vyzkoušeli 5 tobogánů, bazén s mořskými vlnami, vířivky, turecké lázně a skokanské můstky. V rámci odpočinku a znovunabytí nových sil ve večerních hodinách jsme třikrát navštívili krytý bazén Nova Mare v Neuendettelsau, kde byl pro nás nejpříjemnější pobyt v páře. Ve středu 5. května jsme se rozloučili s přáteli z partnerské školy v Neuendettelsau a zamířili směrem k domovu. Do Žamberka jsme dojeli asi o půl sedmé večer plni nezapomenutelných zážitků a s předsevzetím, že naši práci dokončí příští rok mladší spolužáci. Mgr. Bronislava Havlíková, ředitelka školy OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE Dne se ve Speciální základní škole v Žamberku konal první ročník Olympiády v anglickém jazyce ve spolupráci s DD ZŠ ŠD a JŠ Kostelec nad Orlicí. Olympiáda se skládala ze dvou základních částí. Z písemného testu, včetně poslechu, a z anglické stopované. Možná jste krátce po poledni i vy zahlédli skupinky studentů, hledající lístečky s otázkami, schovanými na několika stanovištích, rozmístěných v blízkosti školy a náměstí, což byla právě ona stopovaná. Den jsme si zpříjemnili anglickým Čajem o páté a zakončili v odpoledních hodinách vyhodnocením a předáním diplomů. Děti byly také obdarovány drobnými věcnými dary, dodanými několika štědrými sponzory. Po zakončení celé olympiády se na tvářích žáků i kantorů rozzářil spokojený úsměv a radost z hezky prožitého dne a dobře odvedené práce. A tak došlo ke vzájemné dohodě mezi oběma školami, že není důvodu, aby se tato akce nekonala i v příštím školním roce. Budeme se těšit! Lucie Prokopová, DiS., vyučující anglického jazyka Před naší Mateřskou školou Čtyřlístek Žamberk nám přibyl nový stromek, jehličnatý smrček. S dětmi jsme ho přivítali písničkou a obrázkem zvířátka každého oddělení. Teď už mu jen přejeme,aby se mu u nás dařilo a rostl jako z vody. Den matek máme v naší mateřské škole spojený se společnou akcí celé naší školky.tentokrát nám ale nepřálo počasí, a protože rádi využíváme krásnou zahradu a lesopark, akci Z pohádky do pohádky jsme odložili o týden, na 11. května. Počasí se ale neumoudřilo, a tak den soutěží, úkolů,odměn a velké radosti probíhal v prostorách mateřské školy. Prožili jsme všichni krásný pohádkový podvečer a místo opečeného vuřtíka jsme si pochutnali na dobrotách, které pro nás připravily naše kuchařky. Za MŠ Čtyřlístek Alena Jindrová, uč. Střípky z Rice Lake 11 Zdravím všechny čtenáře Žamberských listů. Právě sedím na houpací židli před domem na pláži jen v kraťasech a tílku, kochám se pohledem na rozvlněný Atlantský oceán a stále ještě nemohu uvěřit svému štěstí. S Evčou a s jejími host rodiči jsme si totiž vzali jeden týden dovolené z práce a ze školy a zajeli jsme se ohřát a zotavit se ze zimy ve Wisconsinu na pobřeží Floridy. Kromě počasí nám také přeje i množství cestovního ruchu, které v tuto roční dobu není zrovna převratné, a tak máme i celkem velký úsek pláže jen sami pro sebe. A když už jsme jednou tady, tak proč nenavštívit pravý symbol Ameriky, slavný Disney World? Svou velikostí se lehce vyrovná většímu městu a návštěva pouze jednoho ze čtyř parků nabitých atrakcemi, velkolepými šou a divokými jízdami nám lehce zabrala celý den, a to jsme toho museli mnoho vynechat. S příchodem jara se i Rice Lake dočkal mnoha změn. Ze spánku probuzené rostlinstvo oživilo jinak vcelku monotónní městské ulice a můj všední den je stále nabitý k prasknutí školou, sportem lehkou atletikou a trávením času s mou host rodinou, kterou jsem již představil dříve.už za necelý měsíc mě tu navštíví mí rodiče, kteří zhlédnou Graduation (ukončení středního vzdělání v USA), a potom navštívíme naše známé v Ohiu stát jihozápadně od Wisconsinu a náš společný čas v Americe zakončíme v New Yorku. Na příjezd rodičů, stejně jak na svůj odlet, se už velice těším, ale zároveň jsem si jistý, že mi bude po mých amerických kamarádech a host rodinách velmi smutno a už teď mi je jasné, že to bude přátelství na celý život. Můj pobyt v Rice Lake mě obohatil skvělými zážitky a zkušenostmi, mnohému mě naučil a já vím, že právě uplynulého roku v zahraničí nebudu nikdy litovat, a každému bych tento výměnný pobyt bez váhání doporučil. Brzy na viděnou. Robert Fáber Žamberská asociace mezinárodních kontaktů ŽIFA pořádá v týdnu od do již čtvrtou LETNÍ JAZYKOVOU ŠKOLU ANGLIČTINY pro děti i dospělé. Výuka bude probíhat v 2-3 hodinových blocích pod vedením zkušených pedagogů a zahraničních lektorů. Dopoledne (09:00-12:00) pro děti tříd, tříd, tříd, tříd. Odpoledne (18:00-20:00) pro mládež a dospělé, kteří budou rozděleni dle stupně pokročilosti na začátečníky (pro zájemce bez jakékoliv znalosti angličtiny), mírně pokročilé ( lekce např. Headway Elementary), středně pokročilé (celá učebnice Headway Elementary), pokročilé. Předpokládaná cena kurzu je 700, Kč. Prosím zájemce o zaslání písemných přihlášek na internetovou adresu nebo na adresu J.Fialová, Polsko 1384, Žamberk. Na přihlášku uveďte jméno, adresu, , tel. kontakt, věk a již získané vědomosti angličtiny. Uzávěrka přihlášek je ke dni ! Jménem ŽIFA a celého kolektivu organizátorů J.Fialová NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA! PŘIJMU UČITELKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald, na zkrácený úvazek od září Zájemci se mohou přihlásit do pátku Kontakt: tel , ,

12 12 TENIS 2. kolo mistrovských soutěží 8. a 9. května Bilance: 9 zápasů, 5 vítězství a 4 prohry DOSPĚLÍ: TC Přelouč TOSK A 2:7 Body: K.Kaleta, J.Malý, T.Bártová, I.Stehlíková, Stehlíková-Bártová, Malý-K.Kaleta a Neugebauer-P.Kaleta TOSK B Sn.Moravská Třebová 7:2 Bodovali: A.Jindra, J.Špinler, P.Blažková, A.Hrubešová, M.Havel, Blažková-Hrubešová, A.Jindra-Hlaváč DOROST: TOSK A Loko Česká Třebová A 8:1 Bodovali: P.Kaleta, J.Opletal, T.Bártová, T.Linhartová, J.Hlaváč, R.Bečička, Kaleta-Opletal a Hlaváč-Bečička TK SB Světlá n.sáz. TOSK B 6:3 Body získali: I.Stehlíková, A.Bašková a obě ve čtyřhře. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK A TK Perštýn Pardubice A 7:2 Body získali: D.Paulson, M.Borůvka, Š.Bezdíčková, A.Oros, D.Rabas, Paulson-Borůvka a Oros-Rabas TK Perštýn Pardubice B TOSK B 6:3 Body získali: A.Škorpík, N.Grimová a Škorpík-Adámek. MLADŠÍ ŽACTVO: TK Perštýn Pardubice A TOSK 6:3 Bodovali: D.Rabas, M.Blažek a Rabas-Blažek BABYTENIS: US SPA Dolní Dobrouč TOSK A 0:6 O vítězství se zasloužili: D.Neugebauer, K.Maňour, V. Kulhavá, A.Faltusová, Maňour-Neugebauer, Faltusová-Kulhavá TOSK B TK Choceň 0:6 MINITENIS: První soupeř, družstvo Sportcentrum Neugi ze soutěže odstoupilo, a tak zahájení bylo až mcva- FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1.FC Žamberk Svitavy B 1:5 (M.Cvik) Starší žáci: 1.FC Žamberk Svitavy B 1:4 (M.Cvik) Dorostenci: Sokol Čistá 1.FC Žamberk 1:6 (Huška 3, Mach 2, Dittert) Muži: FK Pardubice B 1.FC Žamberk 3:2 (Bartoň, Ulvr) Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1.FC Žamberk Libchavy 0:6 Jablonné 1.FC Žamberk 10:0 Starší žáci: 1.FC Žamberk Libchavy 7:0 (Kočí 3, Jelínek 2, M.Cvik 2) Jablonné 1.FC Žamberk 3:1 (Kočí) Dorostenci: 1.FC Žamberk Č.Třebová 1:0 (Dudek) Muži: 1.FC Žamberk Polička 1:4 (Bartoň) Více na stránkách (kor) Místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami oznamuje, že SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH O POHÁR STAROSTY MĚSTA 5. ročník se uskuteční v sobotu 5. června 2010 v prostorách AUTOKEMPINKU v Žamberku, Pod Černým lesem (za chatkami). Začátek je ve 13:30 hod. Zveme všechny přijďte závodit nebo závodníky povzbudit. Srdečně zve výbor organizace Pražský maraton Tak a je tu zase! Kdo, co? No přece druhá květnová neděle a Pražský mezinárodní maraton (dále i PIM ). Jednou to zkusíš a dostane Tě, skoro jako droga. A co je na tomto závodě tak výjimečného? Patří mezi špičku evropských maratonů, z 80% se běhá v krásném historickém centru Prahy, z poloviny podél Vltavy, grandiózní atmosféra, o které se nám v Žamberku ani nezdá, celkově špičková organizace, další doprovodné závody, akce a představení v sobotu i neděli jsou na top úrovni. Jako obvykle jsme vyrazili do Prahy předem, abych se trochu aklimatizoval atmosférou. V sobotu dopoledne jsem strávil na výstavišti v Holešovicích prezentací a doplněním nové běžecké výstroje, protože je zde jedinečný veletrh běžeckého materiálu, často i za akční ceny. Vždyť každý rok musím koupit 1 2 páry nových bot, ty staré fyzicky nezničím, ale boty ztratí svoji funkčnost a méně tlumí nárazy na silnici, a tak je užívám k běžné chůzi. Boty je nutné koupit o číslo větší, ne že by mně ještě rostla noha, ale při delším běhu noha trochu napuchne a černý nehet na palci pak není to ideální. Večer navštěvujeme Křižíkovu fontánu, která je hned za budovou výstaviště. Při skladbách B. Smetany jsou barevně osvětlené vodotrysky úchvatné. K večeři máme těstoviny na sladko, abych načerpal sacharidy a uhlovodany na zítra, budou se hodit. Ještě dávám rady dceři, která se rozhodla spolu s manželem zkusit maraton také, běžíš poprvé, tak si drž čas 6 min./1 km a jinak na půlce musíš být fit, nesmíš ji cítit, protože druhá část je zpravidla horší. A zeťák na druhé straně by jistě rád tchánovi ukázal v cíli záda. Uvidíme. (Letos mu to nedopadlo). Navíc běží i švagr, asi jsem rodinu uhranul. Je neděle 9.5. a v 7:30 hod. vyrážíme metrem na Staromák. Už v metru je všude vidět davy běžců stahujících se do centra, majících na zádech modré batohy s logem PIM 2010, který jsme při prezentaci vyfasovali. Na start hlavního závodu je přihlášeno 8 tisíc běžců a kapacita závodu je naplněna. V pohodě se převlékám, trochu rozběhnu a spolknu nějakou energetickou stravu, i když řízek je řízek. Ve startovním koridoru jsem 15 minut před startem nucen se mačkat s ostatními běžci. Všude davy lidí, závodní atmosféra, ale i určitý respekt před touto tratí. Je 9:00 hodin, napětí, výstřel a dav běžců, ale i dobrodruhů vyráží na trať. První kilometry je nutné se srovnat do tempa, pak ho je nutné držet a ten konec prostě nějak ustát. Není to běh na 100 m první část na krev a pak přidat. Počasí jako obvykle v Praze je perfektní, slunečné a v rozpálených ulicích města často i nepříjemné. Ještě, že občerstvovací stanice jsou na každém 5. km a voda na každém 2,5. km. Na trati nás podporují různé hudební skupiny a hlavně nepopsatelný aplaus tisíců diváků, velká část cizinců. Snažím se držet vodiče běžce s vestou 3:00 (na výsledný čas 3 hod.) v hroznu běžců. Na 15. km přibíhají do skupiny 4 borci ze stejné stáje v modrých dresech POLITE a zaujímají místa na čele jako při cyklistickém závodě. Dlouho jim to však nevydrželo. Na půlce v Bráníku jsem těsně pod 1,5 hodiny a cítím, že je to trochu rychlé a mohly by přijít problémy, proto mírně zpomaluji, běžím si to svoje a hlavně využívám občerstvovačky. Odpočítávám kilometry a už bych se nejraději viděl v cíli. Na Smíchově od 26. km běžíme v trojici (další asi 2 bráchové, stejná ústroj i vzhled) a na chodníku jedoucí starší dáma na kole nás (hlavně asi ty dva) stále povzbuzuje: Je to dobré, držte se. Zpočátku je to přijatelné, ale po 4 km asi po dvoustém opakování jí přeji, ať píchne. Po chvíli jako by to vycítila, se ztratila. Bráchové bez povzbuzování zpomalují a mne to naopak vyhovuje, a tak na 32. km od nich odbíhám. A pak už jen 10 km do cíle a dnes podruhé Holešovice, Libeňský most, Těšnovský tunel a značka 41 km a 1,195 km do cíle. Vbíhám do Pařížské ulice, zdravím se s manželkou a diváci nás nutí k závěrečnému spurtu. Ano jsem tady v cíli, dostávám masivní medaili, v Praze už šestou, foto, uspokojení a mám to za sebou. Mám strašnou chuť na pivo, voda mi už leze krkem. Postupně dobíhají další a další běžci a pak i recesisti, jeden rohatý, druhý v pyžamu, jeden číšník, a také na závěr ten, co běžel celou trať pozpátku. Mezi běžci je také velké procento žen, až překvapující, kam ta emancipace dospěla. A jak to dopadlo? Pro mne podle představ. Doběhl jsem na shodném místě jako mé startovní číslo 357, v čase 3:10:33 (mezi Čechy na 114. místě) a 16. v kategorii M50. Žamberk ještě při PIM reprezentovali Jan Hovádek (MA) v čase 3:28:58 a Vlastimil Daněk (M45) 3:43:29. Dcera nakonec zvládla svůj první maraton za pěkných 4:23:51. U maratonu je však každý vítězem, kdo se dostane v limitu do cíle, protože maraton není jen o fyzičce, ale i o psychice a vůli. Pražský maraton, tento atletický svátek, opět svou úrovní nezklamal a byl i dobrou oslavou výročí bitvy u řeckého Marathonu, kde legendární běžec Feidipidés svým během do Athén položil základy dnešního maratonu. A jak Vy pro příští rok jedeme? Ing.Vladimír Fikejs POHÁRY ISCAREXU BĚH CHOCEŇSKÝMI SADY V sobotu se konal další z pohárových závodů v Chocni. Hlavní závod měřil 15 km. Vlivem deštivého počasí byl terén velmi blátivý. Výsledky: žáci nejml. I 150 m 9. Procházka Adam 00:27,70 žáci nejml. II 600 m 2. Sviták Pavel 02:37,00 muži C 15 km 7. Novotný Luděk 62:48,90 muži D 15 km 8. Skalický Jiří 67:48,70 BĚH ČESKÁ TŘEBOVÁ V neděli se běžel další závod poháru Iscarexu Běh Javorkou v České Třebové. Závod se konal v krásném parku Javorka. Žamberk zastupovali pouze dva závodníci. Jejich výsledky uvádím níže: žáci 900 m 3. Sviták Pavel 03:22,09 muži 6 km 18. Kalous Petr 24:16,13 Ve středu se běžel seriálový závod běhů do kopce do sjezdovky Peklák v České Třebové. Závod je dlouhý m. Seriál čítá 5 běhů, z nichž 4 nejlepší se započítávají do konečného pořadí. Tento závod byl v pořadí 2. Vyběhnutí je pro závodníky opravdovým peklem. Výsledky žamberských závodníků uvádím níže: žáci I 250 m 6. Procházka Adam 01:31,09 muži A 1000 m 12. Kalous Petr 06:56,25 -vkal-

13 15 km po Divoké Orlici V sobotu 15. května 2010 voda z přehrady po roce opět naplnila břehy byl odstartován 39. ročník závodu 15 km po Divoké Orlici. Poprvé za dobu konání závodu byl odstartován odpoledne. K tomuto kroku byli pořadatelé donuceni vlivem zahlcení řeky v minulých letech klienty cestovních kanceláří a dalšími turisty, přestože jsme prosili slušné lidi, aby po dobu závodu do řeky nevstupovali. Mezi těmito tzv. vodáky se slušní lidé asi opravdu nenajdou. Navíc se řítí řekou posilněni alkoholem. Od této tlupy se zdaleka distancujeme. Rozhodnutí změnit start na 12. hodinu bylo velice šťastné. Na řece se pohybovala již jen ojediněle cizí plavidla, se kterými si závodníci dovedli poradit. Potěšitelné bylo i to, že změnu startu zaregistrovali i diváci a přišli se podívat na své známé až odpoledne a dali tak přednost výkonnostnímu vodáctví před pohledem na potácející se turisty. Povodí Labe na základě jednání začalo vypouštět vodu z přehrady tak, že v 6:00 hod. již teklo v Nekoři 11 m 3 /sec., od 7 do 14 hodin 11,8 m 3 /sec. V Žamberku začala voda klesat až v 16 hodin. Teplota vzduchu po dobu závodu byla na startu 8 C, v cíli 9 C. Celý den bez deště. Po loňském propadu se fa NO+- BL opět usídlila na čele závodu. Loňské vítěze Kuňák team stálo zaváhání v horní části závodu možnost bojovat o medailové pozice. Dobře zajelo družstvo fy Živa I (2. místo) s adaptovanými koňmi z letohradského biatlonu i Agrostav Žamberk (3. místo) zase převážně s adaptovanými koňmi z Klášterce n.o. Páté, cenou odměněné místo, získala posádky fy Autodoprava Šafář Stanislav. Je to jedna z nejstarších posádek závodu. Mužským posádkám velmi dobře konkurovala vyloženě dámská posádka startující za Motokros team Žamberk, a to umístěním na 6. místě. Poprvé v historii závodu se utkaly posádky Svazu vodáků ČR, zastoupeny Starým Kolínem, s našimi závodníky poháru podnikových pramic. Skončily v poli poražených na 15., 16. a 26. místě z 28 posádek. Je pro nás potěšením, že Žamberk, přestože se již nezúčastňuje závodů Svazu vodáků, patří v republice stále k těm nejlepším. Výsledky: 1.NO+BL: Jedlička V., Jedlička R., Suchodol J., Doleček M., Moravec J. 51:34,0 2. Živa Klášterec n.o. I. : Exler O., Kristejn Z., Kristejn D., Ramba D., Kristejn L. 52:15,0 3. Agrostav a.s.:šroler Z., Šroler Z., Šroler D., Habr V., Poláček L. 53:42,0 4. Kuňák team: Nosál Petr, Brožek T., Brožek M., Bříza Vl., Starý P. 54:54,0 5. Autodoprava Šafář: Exler L., Koblížek J., Netušil P., Tomeš J., Šafář S. 55:20,0 6. Motocross team: Obermajerová Z. a J., Nosálová V., Felgrová V., Kulhavá J. 55:34,0 7. Suroviny Plundra: 55:36,0, 8. Havaj Helvíkovice: 55:38,0, 9. Živa Klášterec n.o. II.: 55:41,0, 10.Pyžamáci Lukavice: 55:42,0. Další výsledky i výsledky poháru od jeho založení naleznete na stránkách NA SHLEDANOU PŘÍŠTÍ ROK 14. května Vladimír Kalous, ředitel závodu Se Sokolem na rozhledny V sobotu se v Žamberku uskutečnila turistická akce Se Sokolem na rozhledny. Nad akcí převzala patronát ČOS, odbor turistiky. Za krásného teplého jarního počasí se akce zúčastnilo 145 aktivních účastníků. Pořadatelé připravili 2 různé tratě. 16 km dlouhá trať pro zkušené turisty vedla ze Žamberka přes Klášterec, Zákopanku a Kunvald zpět do Žamberka, kde byl cíl na Rozálce. Pro rodiče s dětmi byla připravena trasa od sokolovny v Žamberku přes park k rozhledně Rozálka. Tato trať měřila 4 km a po trase byly pro děti připraveny různé soutěže, úkoly a jiné atrakce. Všichni účastníci akce obdrželi pamětní diplomy a keramické medaile s vyobrazenou rozhlednou. V cíli byl pro všechny účastníky připraven volný vstup na rozhlednu, možnost opékání párků, stánky s občerstvením a suvenýry. Před odpoledním programem u rozhledny přivítali účastníky akce starosta T.J. Sokol Žamberk Břetislav Havel a předseda komise turistiky ČOS br.hrbáček. V kulturním programu vystoupila letohradská country skupina Wejvrat, která zahrála k tanci a poslechu a v přestávkách vystoupila taneční skupina Alabama pod vedením pí Dany Jedličkové. Akce, kterou zorganizovala vedoucí oddílu cvičení rodičů s dětmi ses.marie Mikulková, se velice zdařila. Pečlivá příprava a krásné počasí přispěly k příjemně prožitému dni. Poděkování patří hlavní organizátorce pí Marii Mihulkové, dále manželům Skalickým za pomoc při organizaci, p.jiřímu Langrovi za zajištění občerstvení, pí Janě Gajdošové za pomoc při výrobě medailí, firmě Grund autodoprava za zajištění návěsu pro hudební skupinu, p. Janu Parishovi za umožnění vstupu do parku, p. Pavlu Svědirohovi za přípravu tratí a skupinám Wejvrat a Alabama za kulturní program. Ing.Břetislav Havel, starosta T.J.Sokol Žamberk 13 PLAVÁNÍ Žamberská plavkyně reprezentovala Českou republiku Anna Kluková se účastnila jako členka českého juniorského týmu Mezinárodního trojutkání Polsko- Česko-Slovensko, které se uskutečnilo v Žilině (SK) ve dnech května Byl to její první start v barvách české reprezentace a dopadl výborně přestože byla nejmladším účastníkem setkání, tak si vyplavala v žilinském 50 metrovém bazénu 4.místo na 200 m prsa v čase 2:58,01. V celkovém hodnocení zemí skončily české juniorky na 2.místě za Polskem a junioři na 1.místě. Aničku v nejbližších dnech čeká Sdružený krajský přebor v Trutnově, který je nominační na Mistrovství ČR, které proběhne v Praze Podolí. Držte jí palce! -Eá- Pozvánka na Airshow V letošním roce je to již 100 let od okamžiku prvního vzletu Ing. Jana Kašpara, který se uskutečnil v Pardubicích. Rádi bychom letošním leteckým dnem, který se již stává součástí žamberského kulturního dění, a proto se bude konat pod záštitou starosty města Žamberka, oslavili tuto významnou událost. Touto akcí Vás chceme nejen pobavit, ale také přiblížit činnost sportovních i profesionálních letců a leteckých modelářů. Přípravy na Airshow 2010, která se uskuteční na žamberském letišti v sobotu 19. června, jsou v plném proudu, a tak Vás již nyní můžeme seznámit s částí leteckých vystoupení, na která se již nyní můžete těšit. Členové Aeroklubu Žamberk předvedou průlety motorových i bezmotorových letadel, zaujme Vás jistě i dvojvlek větroňů za turbovrtulovým letounem Z-37T Turbočmelák. Nebude chybět ani ukázka hašení požáru letounem AN-2 či seskoky parašutistů. Pozvání přijala letecká skupina Follow-me, která předvede efektní průlety s legendami českého letectví, třemi letouny Zlín Z-226 Trenér. Premiérou na žamberském nebi bude letová ukázka malého dopravního letounu Piper Meridian. Nostalgie a romantika éry dvojplošníků na Vás zajisté dýchne s příletem Aera C-104. Svoji účast rovněž potvrdila modelářská skupina Great war flying circus, která s věrnými maketami strojů z první světové války v měřítku 1:5 předvede poutavou rekonstrukci vzdušných soubojů i s pyrotechnickými efekty. Poutavý bude zajisté i start modelu rakety a jeho bezpečný návrat na padáku zpět na zem. Samotný blok pak bude patřit také vystoupení vrtulníků Robinson R-22, R-44, Schweizer a Kompress. Vrcholem celého odpoledne ale nepochybně bude špičková letecká akrobacie s kluzákem LO-100. Během celé akce budete mít také možnost si prohlédnout širokou plejádu letecké techniky na ploše letiště včetně většiny letadel předváděných v letových ukázkách. Vstupné 100, Kč za osobu, děti do výšky 150 cm vstupné neplatí, zdarma bude rovněž parkování na vyhrazeném parkovišti. Zajištěno je bohaté a pestré občerstvení. Doufáme, že Airshow 2010 pro Vás bude nejen příjemně stráveným časem, ale zároveň zajímavou exkurzí do světa letectví a lidí s ním spjatých. Všechny novinky a zajímavostí z připrav celé akce můžete průběžně sledovat na internetových stránkách Těšíme se na Vaši návštěvu! Ing.Jan Václavík

14 14 KANOISTIKA Mistrovství ČR na dlouhých tratích Praha Ve dnech se konal první závod mistrovství České republiky na dlouhých tratích. Závod se jel v Praze na Vltavě na Císařské louce na stadionu vodních sportů. Mistrovský titul získal Stejskal Jakub, Strnad Miroslav a Jedlička Václav. Výsledky dalších závodníků: 2 km benj. Stejskal Jakub K :55,56 MK :41,66 2 km benj. Kubíček Patrik K :13,66 MK :53,98 2 km benj. Vencl Viktor MK :29,80 2 km benj. Kubišta Lukáš MK :39,78 5 km žáci Procházka Ond. K :01,25 K :39,28 5 km žáci Prachař Daniel K :14,62 K :39,28 5 km jun. Jedličková Zuz. K :21,42 K :47,30 5 km vet. A Stejskal Václav C :52,48 5 km vet. C Jedlička Václav C : km vet. E Strnad Miroslav C :38,34 5 km vet. F Strnad Jiří C :53,50 Orlický maraton v Hradci Králové Ve dnech 8. a 9. května se konal v sobotu na řece Orlici Orlický maraton z Týniště do Hradce Králové na trati dlouhé 30 km a v neděli Hradecký km též na řece Orlici přímo v Hradci Králové. Na zlatou medaili z našeho oddílu dosáhli členové Ondra Procházka, Verča Jedličková, Jakub Stejskal a jeho otec Václav Stejskal. Výsledky: Jedličková Veronika K1 5 km 3. místo 25:52,5 K2 2 km 1. místo 24:10,2 Procházka Ondřej K1 5 km 1. místo 25,27,8 K2 2 km 3. místo 26,18,4 Prachař Daniel K1 5 km 5. místo 29:41,5 K2 2 km 3. místo 26,18,4 Stejskal Jakub MK1 2 km 2. místo 12:49,0 K2 2 km 1. místo 12,13,0 Kubíček Patrik MK1 2 km 3. místo 13:02,0 K2 2 km 2. místo 12,21,0 Kubišta Lukáš MK1 2 km 6. místo 16:41,0 Stejskal Lukáš MK1 2 km 7. místo 20:29,0 Kubíčková Natálka MK1 2 km 5. místo 21:04,0 Stejskal Václav C1 5 km 1. místo 120:28,0 Stejskal Petr C1 5 km 2. místo 120:32,6 Jedličková Veronika K2 500 m 2.místo 02:34,0 Procházka Ondřej K2 500 m 4. místo 02:36,0 K1 500 m 1. místo 02:36,0 Prachař Daniel K2 500 m 4. místo 02:36,0 K1 500 m 7. místo 03:14,0 Stejskal Jakub MK1 500 m 1. místo 02:46,0 Kubíček Patrik MK1 500 m 2. místo 02:47,0 Kubišta Lukáš MK1 500 m 4. místo 03:41,0 Stejskal Lukáš MK1 500 m 5. místo 03:49,0 Český pohár mládeže Sedlčany Ve dnech 15. a 16. května 2010 se konal v Sedlčanech Český pohár mládeže. Přesto, že v tomto termínu se konala žamberská patnáctka na Divoké Orlici, odjelo družstvo mládeže na dvoudenní závody do Sedlčan. Závody provázel chlad a déšť. Výsledky: Jedličková Zuzana K1 200 m 15. místo 01:03,18 K2 200 m 6. místo 00:59,85 K1 500 m 11.místo 02:29,37 K2 500 m 6. místo 02:23,02 Jedličková Veronika K2 500 m 8. místo 02:30,46 K1 500 m 14. místo 02:41,97 Procházka Ondřej K1 200 m 16. místo 01:03,77 K2 500 m 11. místo 02:37,12 K1 500 m 15. místo 02:35,74 K1 3 km 17. místo 14:22,40 Prachař Daniel K2 500 m 11. místo 02:37,12 K1 3 km 34. místo 18:07,93 Kubišta Lukáš MK1 500 m 3. místo 03:27,4 MK1 2 km 22.místo 11:26,33 Kubíček Patrik MK1 500 m 1. místo 02:51,71 MK1 2 km 4. místo 08:48,84 Stejskal Jakub MK1 500 m 2. místo 02:53,90 MK1 2 km 2. místo 09:01,79 -vkal- BASEBALL METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK Výsledky zápasů Jihomoravské oblastní soutěže v baseballu, duben-květen 2010: Žáci: hřiště Dolní Kounice Meteors vz. Vinaři D.Kounice 3:7 Vinaři D.Kounice vz. Meteors 12: hřiště Jihlava Meteors vz. Ježci Jihlava 5:10 Ježci Jihlava vz. Meteors 12:8 Mladší kadeti: hřiště Choceň Meteors vz. Hroši Brno 0: hřiště Technika Brno Technika Brno vz. Meteors 18: hřiště Jihlava Muži: Meteors vz. Ježci Jihlava 19: hřiště Hroši Brno Meteors vz. Hroši Brno B 3:29 Hroši Brno B vz. Meteors 22: hřiště Jihlava Meteors vz. Sokol Bedřichov 9:31 Sokol Bedřichov vz. Meteors 20: hřiště Choceň Orli Choceň vz. Meteors 24: Hřiště Třebíč Meteors vz. Nuclears Třebíč B 3:26 Nuclears Třebíč B vz. Meteors 20:0 Info : Za oddíl Milan Džurban NÁBOR BASKETBALOVÝ KLUB přijímá do svých řad chlapce ročník narození 1996 a mladší pro nově se tvořící mužstvo U14, které od podzimu letošního roku bude hrát oblastní přebor. Chlapci, přijďte mezi nás! Tréninky jsou každou středu od 16:30 do 18:30 hod. v hale Gymnázia Žamberk. Kontakt : nebo p.a.- STOLNÍ TENIS Skončila sezona stolních tenistů Koncem dubna skončila sezona stolních tenistů. Zde jsou výsledky a konečné tabulky. Okresní přebor 1 START Č.TŘEBOVÁ ŽAMBERK A 10:8 Body: Duben 3,5, Vávra 2,5, Havel a Toman 1 LANŠKROUN B ŽAMBERK A 10:5 Body: Toman 2,5, Havel 1,5, Vávra 1 ŽAMBERK A ÚSTÍ N.ORL. D 1:10 Bod: Duben 1 KRÁLÍKY B ŽAMBERK A 10:3 Body: Havel 2, Duben 1 ORLICE B ŽAMBERK A 10:0 ŘETOVÁ A ŽAMBERK A 10:3 Body: Krulikovský, Vávra a Duben 1 LANŠKROUN C ŽAMBERK A 5:10 Body: Toman 4, Vávra 3,5, Duben 1,5 a Krulikovský 1 Konečné pořadí: 1.Řetová, 2.Sedlec, 3.Králíky B, 4.Orlice B, 5.Sudslava, 6.Start Č.Třebová, 7.Choceň, C 8.Ústí n.orl. D, 9.Hnátnice, 10.Lanškroun D, 11.Lanškroun C, 12.Žamberk A Úspěšnost jednotlivců: 16.Vít Vávra 62%, 39.Radim Toman 31%, 40.Josef Duben 30% Okresní přebor 3 ZÁLŠÍ ŽAMBERK B 9:9 Body: Havel 3,5, Duben 2,5, Kladivo 2 a V.Hofman 1 ŽAMBERK B LÍŠNICE B 10:5 Body: Havel 4, Duben 3, Kladivo 2, V.Hofman 2 ŽAMBERK B KRÁLÍKY C 3:10 Body: V.Hofman 2 a Žák 1 SUDSLAVA C ŽAMBERK B 10:1 Bod: Havel a Žák 0,5 SEDLEC C ŽAMBERK B 10:8 Body: Duben 3,5, Kladivo 2, Havel 1,5, V.Hofman 1 D.DOBROUČ A ŽAMBERK B 6:10 Body: Duben 4,5, Havel 3,5, Žák 2 a Kladivo 1 TATENICE A ŽAMBERK B 10:3 Body: Havel, Kladivo a Duben 1 Konečné pořadí: 1.Sedlec C, 2.Lukavice, 3.Sudslava C, 4.Tatenice, 5.Králíky C, 6.Žamberk B, 7.Zálší, 8.Líšnice B, 9.Dolní Dobrouč, 10.Mostek B, 11.Plchovice B Úspěšnost jednotlivců: 8.Josef Duben 68%, 9.Břetislav Havel 68%, 26.Václav Hofman 42%, 29.Josef Kladivo 36%. Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu, T.J.Sokol Žamberk

15 JAMROCK 2010 TŘI DNY RADOSTI, TŘI DNY ŽIVOTA NAVÍC! Coca-Cola JamRock Žamberk prožívá navzdory krizi rekordní prodeje vstupenek. Jak jinak by měl člověk nazvat tři dny letos od 3. do 5. června kde jsme si každý rok užívali super atmosféry, pohody a nových přátelství! diváků bylo vloni a tento rok jsou hlášeny rekordní prodeje vstupenek již nyní! Letos je na tomto benjamínkovi celostátních festivalů Coca-Cola JamRock Žamberk navíc plno zahraničních hvězd a vůbec muziky, která za to stojí. Česká špička v podání kapely Tři Sestry, Kryštof budou mít speciální projekce, které na žádném jiném festivalu neuvidíš, Horkýže Slíže, Sto Zvířat, Anna K, ale i plno úplně nových skvělých kapel! Tři dny plné muziky! Pořadatelé utratili za program o celých 100% víc než minule! Další novinka třetí pódium představí herce z televizní show HBO Na stojáka pod hlavičkou Komici, s.r.o.. Ze zahraničí přijede Gabriella Cilmi z Austrálie, jejíž hit Sweet About Me vyslechlo na YouTube víc než lidí, z Mexika Panteón Rococó, kteří v Čechách představí svoji show v opravdu technicky náročném kabátě a mnohým připomenou kapelu SKA-P, metalová legenda GRAVE ze Švédska a nebo kapela SIBIR z Norska, která hraje světovou muziku a patří mezi čerstvé objevy severních zemí. Plno známých kapel přijede i ze sousedního Slovenska krom již zmíněných se představí Polemic, Plexis, Zóna A a další. Všechny potěší i punková legenda Visací Zámek, zasmějeme se s Děda Mládek Ilegal Band a fanouškové tvrdší muziky si ulítnou na kapele Krucipusk. Současné novinky Toxique, Xindl-X nebo Circus Ponorka budou předvojem ještě méně známých kapel, které však byly vybrány přísným měřítkem jejich kvality. Čtvrteční metalové kapely jako Tortharry, místní velmi oblíbený Shatter a další v čele s již zmíněnými Grave potěší všechny ty, kteří jsou z kraje drsné muziky. Bude se lítat balonem i sledovat koncerty z gondoly, bude se jezdit na speciálních dvoukolkách, sportovat na největším nafukovacím městečku v ČR, bude bubenický workshop a možná se pokusíme udělat rekord v počtu bubnujících. Některé kapely se chystají na JamRocku natočit svůj videoklip, mnoho kapel chystá speciální překvapení jen pro tenhle festival. Jedinečná možnost vyspat se s rukama z kapely UDG bude naplněna vítězstvím v JamRock hře Založ si svoje stanové městečko, kdy vítěz bude moci strávit opravdovou noc s touto stále populárnější kapelou ve skutečném stanovém městečku! Skvělá je taky cena, např. cena piva bude nejnižší ze všech velkých festivalů u nás! Jsou to 3 dny radosti, 3 dny života navíc! Všechno o kapelách i dalších atrakcích tohohle super festivalu najdeš na za JamRock team Veronika Ščudlová TIP na výlet Navštivte Kašparovu chatu na Adamu! CELOROČNÍ PROVOZ PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ DOMÁCÍ KUCHYNĚ UBYTOVÁNÍ RODINNÉ OSLAVY FIREMNÍ AKCE Kontakt: Kašparova chata na Adamu, Mladkov-Petrovičky 54, Mobil CELL: , telefon WORK: PRONAJMU v Žamberku za kasárny v ulici Polní 350m 2 ploch: sklady, 2x kancelář, sociální zařízení m 2 manipulačních ploch. Kontakt: PRONAJMEME prodejní stánek včetně elektroinstalace a vodoinstalace (vlastní měření), topení, WC o rozměru 2 x 5 m, ulice 28.října (nad dolní školou). Vhodný na prodej rychlého občerstvení, novin, zeleniny, suvenýrů atd. Cena za pronájem : 2 500,-Kč/měsíc. Bližší informace na tel. čísle Okrasné dřeviny Martin Svoboda, Žamberk-Polsko 475 NABÍZÍ K PRODEJI: Jehličnaté a listnaté keře a stromy, rostliny na živé ploty, traviny a vodní rostliny. Prodejní doba: Středa pátek 13:30 17:00, sobota: 8:00 11:30 hod. Využijte akčních slev! Kontakt: tel , Český zahrádkářský svaz ZO Písečná NABÍZÍ PRO ZÁJEMCE DVA VOLNÉ DÍLKY k dlouhodobému pronájmu v zahrádkářské kolonii o výměře 500 m 2 /dílek. Na pozemku je zavedena voda, elektřina, možnost výstavby zahradního domku. Kontakt: tel Josef Pech, předseda organizace Řádková inzerce: KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Kontakt: tel NABÍZÍM HLÍDÁNÍ dětí u Vás doma. Zkušenosti s hlídáním mám. Důchodcům nakoupím, uklidím, případně vyvenčím psa apod.v Žamberku a okolí. Studentka 19 let. Kontakt: tel PRODÁM chalupu na podměstí v Žamberku k celkové rekonstrukci. Cena: ,-Kč. Kontakt: tel HLEDÁM člověka pro rozjezd dermatologických center. Kontakt: tel PRONAJMU byt 3+1 v Žamberku na sídlišti U žirafy, 5.patro s výtahem. Volný od června Cena: Kč/měs.+ poplatky. Kontakt : tel

16 16 Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , polepy aut ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika Hledámegrafik grafika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , (znalost graf. programů, DTP, web) PEDIKÚRA CENTRUM PÉČE O NOHY medicinální, přístrojová ošetříme i zarostlé nehty, reflexní masáže objednávky na tel nebo v provozovně Žamberk, Hluboká 100 OBCHODNÍ DŮM FRYDRYCH v Žamberku Vás zve k návštěvě NAJDETE NÁS NA ADRESE: ŽAMBERK, KOSTELNÍ UL. čp.128 Rozšířili jsme prodejní plochu o dalších 380 m 2 v I. poschodí a nabízíme Vám velký výběr z : kožené galanterie, záclon, hraček, obuvi, doplňků do koupelen, váz, květin, obrazů, domácích potřeb, stolního porcelánu, pánských, dětských a dámských oděvů, drogerie, bižuterie dámské a pánské kadeřnictví restaurace v I. poschodí momentálně k pronájmu k dispozici volné tři místnosti v II.poschodí vhodné k podnikání Informace na tel , večer Uzávěrka č. 11/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 1. týden 21. 7. příjezd účastníků kurzu do Prahy na místo setkání příjezd krajanů a jejich ubytování v Dobrušce oficiální zahájení kurzu - seznámení s účastníky kurzu, představení

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více