ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka Ve čtvrtek 1. prosince byla v Muzeu Benátky zahájena výstava Vánoce s medvědy. Foto Jana Vernerová NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ se koná 1. ledna 2006 od hodin. Na zámecké nádvoří zvou všechny spoluobčany představitelé města Benátky nad Jizerou. Sponzoři ohňostroje: Bilsing Automation Czech, s. r. o., AB STAV - Petr Antal, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Z důvodu bezpečnosti neparkujte po dobu konání ohňostroje se svými vozy v ulicích Smetanova, Tyršova a v okolí zámeckého areálu. Už jsou tu zase Vánoce Vážení občané, nastal čas adventní, čas blížících se vánočních svátků, příchodu nového roku. Čas, který svými dlouhými večery nutí k malému zastavení a zamyšlení. Je zcela příznačné zjištění o tom, že už jsou tu zase Vánoce a tedy i povinnosti, které je nutno splnit, aby prožití svátků bylo co nejdůstojnější. Je zcela příznačné, že malé zastavení vede k hodnocení právě končícího roku v životě osobním i společenském i k vytvoření předsevzetí pro období příští. Pomalu hodnotíme i to, jaký byl rok 2005 pro město Benátky nad Jizerou. Shromažďujeme údaje, které pomohou vytvořit průhlednou zprávu charakterizující plnění parametrů, které jsme si nastavili, abychom mohli vytvořit priority i pro rok následující. Celý rok byl naplněn snahou o dodržování slibu, který jsme předložili ve volebním programu. Provedeme celkové zhodnocení po kompletaci všech podkladů do konce roku. Kompletní zprávu předložíme v únorovém čísle Zpravodaje. Již nyní je jasné, že některé záměry se podařily více, jiné méně, celkové zhodnocení však ponecháme na Vás. Vážení občané, dovolte mi, abych Vám do nastávajícího období popřál zpočátku hodně trpělivosti a tolerance, poté krásné prožití svátků vánočních a do nového roku pak hodně zdraví, štěstí a optimismu. Těším se na setkání při již tradičním novoročním ohňostroji. Jaroslav Král, starosta

2 strana 2 Vánoční strom města Na Burse Zájem občanů vzbuzoval koncem listopadu výkop, který vyhloubily technické služby v prostoru Na Burse v místě, kde byla umístěna letitá reklama firmy Carborundum Electrite. V pátek 2. prosince byl v takto připravené části veřejného prostranství instalován vánoční strom. Letos je ze soukromé zahrady z Brandýsa nad Labem, vysoký je 12 metrů, z toho jsou více jak dva metry v zemi. Instalace je provedena podle odborného statického vyjádření. Prodloužení komunikace v průmyslové zóně Poslední listopadový den úspěšně proběhla kolaudace další části komunikace v benátecké průmyslové zóně. Stávající komunikace včetně chodníků o šířce 2 metry a veřejného osvětlení byla danou stavbou prodloužena o 200 metrů. Povrch chodníků je ze zámkové dlažby, odvodnění komunikace z plastového potrubí zaústěného do nově vybudované retenční nádrže. Vybudováním této místní komunikace vznikne přístup k novým pozemkům pro budoucí investory v průmyslové zóně. Akce je dotována ministerstvem pro místní rozvoj finanční částkou ve výši 4 milionů korun - 85 % celkových nákladů. V příštím roce Město Benátky nad Jizerou podá žádost o poskytnutí dotace na výstavbu poslední etapy komunikace v délce asi 150 metrů. Zhotovitel: firma Colas, a.s., Praha Oprava cesty mezi ulicemi Podoleckou a Vaněčkovou Stavební skupina města zahájila rekonstrukci schodů na cestě spojující ulici Podoleckou a Vaněčkovu. V první etapě bylo opraveno schodiště - výměna a oprava schodištních stupňů podle dispozic daných Národním památkovým ústavem Praha. Část stupňů tvoří původní pískovcové kvádry, většina stupňů je z použitých kvalitních cihel. V jarních měsících budou upraveny boční zídky, odvodnění a případně instalováno veřejné osvětlení. Rekonstrukce chodníku v Pražské ulici Letošní etapa rekonstrukce části chodníku v Pražské ulici v úseku od křižovatky s ulicí U školy po křižovatku se Šnajdrovou byla dokončena pokládkou nového asfaltového povrchu v části komunikace přilehlé k chodníku. Práce prováděla firma GEMA MB s.r.o., Mladá Boleslav. Dlažba před oční optikou a oční ambulancí Stavební skupina města rozšířila v závěru listopadu dlažbu v prostoru před oční optikou a ambulancí očního lékaře. Tím je zajištěno bezpečné otáčení sanitních vozů, vytvořena plocha pro případné parkování a zajištěna i větší bezpečnost pro návštěvníky optiky a lékaře. Výdlažba byla provedena z dlaždic odstraněných z rekonstruovaných chodníků v rozsahu zhruba 40 m 2. ZPRAVODAJSTVÍ Chodník u objektu firmy Merhaut Rekonstrukce chodníku u obchodního objektu firmy Merhaut v Pražské ulici začala koncem října, její dokončení je dodavatelskou firmou přislíbeno na začátek prosince. Povrch chodníků tvoří zámková dlažba. Dodavatel: firma GEMA MB s.r.o., Mladá Boleslav Letní stadion Druhá etapa rekonstrukce šaten a sociálního zázemí v areálu letního stadionu je téměř dokončena. Do provozu bylo uvedeno plynové vytápění a objekt je napojen na městský vodovodní řad. Prováděnou druhou etapou rekonstrukce byly získány tři nové šatny s kompletním sociálním zázemím. Město podalo na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o dotaci na realizaci třetí, konečné etapy rekonstrukce. Dodavatel: firma Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov Sociální blok na zimním stadionu Kolaudace stavebních úprav a nástavby zimního stadionu - technicko sociálního bloku pro Zpravodaj Benátecka Město se připravovalo na příchod Vánoc Dostavba místní komunikace v průmyslové zóně. Foto Marek Mařík oddíly rychlobruslení na krátké dráze a ledního hokeje - zahrnující přestavbu původní kotelny na šatnu - převlékárnu pro školní mládež a veřejné bruslení - a nástavbu technického a sociálního zázemí - kanceláře provozu, šatna pro hostující rychlobruslaře, učebna teorie - taktiky, zasedací místnost s kuchyňkou, šatna pro personál a hygienické zázemí - bude probíhat 15. prosince. Městu byla poskytnuta ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dotace ve výši tři miliony korun. Dodavatel: firma Rekomont, a.s., Praha Kostel svatého Martina v Dražicích Firma Petr Kerber, práce a služby v lesnictví a zahradnictví, Otradovice, dokončila úpravy okolí kostela. Byly vykáceny přestárlé a suché stromy a náletové dřeviny, zbývající dřeviny byly ošetřeny. Připravuje se další etapa opravy kostela - fasáda, restaurování dveří,

3 8. prosince 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 oken, mříží a kamenných ostění. Časový termín realizace bude určen podle finančních možností města. Prostory městského úřadu V Růžovém salonku před velkou zasedací síní byla dokončena rekonstrukce parketové podlahy - část podlahy tvoří původní parkety. Rekonstrukci prováděla firma Deva, Jablonec nad Nisou. Dešťová kanalizace v areálu zámku Původní odvodňovací systém zámeckého kostela byl již delší čas nefunkční. Neodváděné dešťové vody negativně ovlivňovaly stav této památkově chráněné stavby. Po dokončení letošních prací na opravě kostela bylo proto rozhodnuto vybudovat dešťovou kanalizaci. Výkopové práce byly prováděny pomocí techniky, ale i ručně, protože se předpokládalo nalezení pozůstatků starého hřbitova, který se v těchto místech nacházel, případně mohly být nalezeny pozůstatky jiných původních staveb. Z toho důvodu byl na stavbě i stálý odborný archeologický dohled. K nálezům skutečně došlo. Trasa výkopu přeťala původní ochranný příkop, byly nalezeny pozůstatky lidských koster, středověká keramika, renesanční kachel. Nálezy zpracovává archeolog Muzea Mladoboleslavska Dr. Jiří Waldhauser. Dalším důvodem ručních výkopů byla ochrana stromů, kolem kterých vede trasa nového odvodnění, a vyloučení porušení stávajících inženýrských sítí. Přesto došlo dvakrát k poškození kabelového vedení a tím k přerušení dodávky elektrické energie a telefonního připojení - vše se podařilo ve velmi krátké době opravit. Dokončená stavba dešťové kanalizace byla 1. prosince předána investorovi. Jsou do ní napojeny dešťové svody všech budov v areálu zámku. Voda je odváděna do občasné vodoteče v zámeckém parku. Dodavatel: firma Zikuda, Turnov Investor: Město Benátky nad Jizerou Odvodnění ulice v lokalitě Višňovka ve Kbele Brána do zámeckého parku Pro již neopravitelný stav brány a branky do zámeckého parku z Husova náměstí byla zadána výroba jejich kopie. Kopie vyrábí Radek Rýdl, Dražice. Mříže v zámecké budově Po uvážlivém rozhodnutí byla zadána výroba nových mříží umístěných na schodišti ke kancelářím městského úřadu v prvním patře zámecké budovy. Mříže jsou v tomto místě instalovány jako bezpečnostní opatření. Navrhovaná Foto Marek Mařík podoba mříží je schválena Národním památkovým ústavem Praha. Výrobu provede umělecký kovář František Lonský z Dřevčic, který rovněž navrhl jejich vzhled. Rondel v zámeckém parku Výdaje na restaurování rondelu v zámeckém parku nebyly právě zanedbatelné. Cílem rekonstrukce nebyla jen údržba městského majetku, ale i vytvoření místa k příjemnému posezení. Návštěvníky zámeckého parku jsou maminky s dětmi, turisté, Dokončení na str. 4 Při výkopových pracech v zámeckém areálu byly nalezeny pozůstatky lidských koster, středověká keramika a renesanční kachel. Foto Ing. Alena Kratochvílová Výstavba dešťové kanalizace v areálu zámku (zámecký park) - výkopové práce 10. listopadu Foto Ing. Alena Kratochvílová Úpravou okolí dražického kostela se otevřel pohled na pomník s čitelným nápisem Generální ředitel DZD František Hofman... Foto Ing. Alena Kratochvílová

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Dokončení ze str. 3 park je místem, kam rádi zajdou Benátčané všech věkových kategorií. Ve velké oblibě mají toto místo i děti základních škol a starší mládež. Jejich pobyt v parku nelze přehlédnout ani přeslechnout, zvláště pak jejich pobyt v rondelu. Na jaře letošního roku vybílené vnitřní prostory nesou stopy po podrážkách jejich bot, můžeme obdivovat i jejich další uměleckou výzdobu zdí. Co ale většinou nemůžeme, je sednout si v rondelu v klidu na lavičku - odpoledne a večer jsou v převážné většině obsazeny mládeží. Nyní se rondel připravuje na zazimování, po dokončení nátěru dveří budou jeho prostory uzavřeny. Připravované akce: Základní škola Pražská - Připravuje se půdní vestavba ve staré školní budově. Výstavba bude zahájena po vyřízení stavebního povolení a výběru dodavatelské firmy. Dokončení akce je plánováno tak, aby nově vybudované prostory mohly k vyučování sloužit od začátku dalšího školního roku. Základní škola Husovo náměstí - Ve stadiu příprav je přístavba nových šaten, které budou umístěny v suterénu budovy a v přízemí směrem do dvora školy. Tím budou vytvořeny lepší provozní podmínky této školy, neboť se uvolní vstupní hala a jedna třída - prostory, které musí být dosud využívány jako šatny. Zápisy dětí do prvních tříd Základní škola Husovo náměstí Zápis dětí do prvních tříd se koná ve středu 25. ledna 2006 v budově základní školy od do hodin. Náhradní zápis se bude konat ve středu 8. února 2006 od do hodin v budově školy. Základní škola Pražská Zápis dětí do prvních tříd se koná ve středu 8. února 2006 ve staré školní budově od do hodin. Náhradní zápis se bude konat ve středu 22. února 2006 ve staré školní budově opět od do hodin. Zápisy dětí do všech mateřských škol se konají v úterý 14. února 2006 od 8.00 do hodin na adresách: Jizerka - Osvobozených politických vězňů 241 Poupátko - Platanová 653 Růženka - Dražická 43 Mateřídouška - Náměstí 17. listopadu 514 Rekonstrukce komunikací - Na rekonstrukci komunikací v ulicích Ladislava Vágnera a Smetanova je zadáno zpracování studie. Práce jsou zadány firmě CR Project, s.r.o., Mladá Boleslav. Oprava chodníků v Lidické - Oprava zbývajících částí chodníků v Lidické ulici bude realizována v příštím roce. V současné době probíhá příprava akce. Emilie Jeřábková V lednu začne likvidace starých ekologických zátěží v areálu Carborunda Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou se 25. listopadu konala tisková konference zaměřená na likvidaci starých ekologických zátěží v areálu firmy Carborundum Electrite, a.s. K dané věci podali informace Odborným garantem sanačních a na otázky odpovídali zástupci firem Vodní zdroje Ekomonitor, spol. ního prostředí. prací za stát je ministerstvo život- s r.o., Chrudim a Carborundum Likvidace ekologické zátěže Electrite, a.s., Benátky nad Jizerou, bude spočívat především v odstranění ohnisek znečištění z nezvod- ministerstva životního prostředí, Fondu národního majetku, Středočeského kraje a Města Benátky a v následném dočištění podzemní nělé části horninového prostředí nad Jizerou. vody. Tato část prací má být hotova V roce 1999 byla podrobně v roce V následujících třech zpracována studie vymezující rozsah znečištění a od té doby akciová kvality podzemní vody, kterým letech bude probíhat jen monitoring společnost Carborundum Electrite se prokáže účinnost sanačního a Město Benátky nad Jizerou usilují zásahu. o zahájení sanačních prací. V první Bývalý areál Carborunda se polovině roku 2005 provedla firma nachází v povodí vodárensky významného toku Jizery a v bezpro- Vodní zdroje Ekomonitor doplňující průzkum a připravila projektovou střední blízkosti studní, z nichž je dokumentaci sanačního zásahu. pokrývána zhruba pětina celkové Práce na likvidaci ekologických spotřeby pitné vody v hlavním škod začnou v lednu 2006 a podle městě a velká část z celkové spotřeby pitné vody v Benátkách nad předpokladu skončí v roce Celkové náklady na odstranění Jizerou. Z toho důvodu je provedení sanačních prací velmi důležité ekologické zátěže se budou pohybovat ve výši 143 milionů korun pro eliminování rizika zhoršení a hrazeny budou z prostředků Fondu národního majetku získaných stávající ekologickou zátěž. kvality pitné vody s ohledem na z privatizace bývalého podniku. -ej- Pomoc osobám se zdravotním postižením Občanské sdružení Nezávislý život, o.s., vzniklo jako nestátní nezisková organizace v Benátkách nad Jizerou koncem roku Klade si za cíl integraci a pomoc osobám se zdravotním postižením. Základní ideou je poskytování takové podpory lidem znevýhodněným ve společnosti, aby mohli pracovat a žít za srovnatelných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi. Formou setkávání a konzultací chce sdružení pomoci překonávat psychické bariéry, individuálním řešením hledat uspokojující zaměstnání, bydlení, případně další služby. Díky finanční dotaci Středočeského kraje jsme v průběhu roku 2005 začali uskutečňovat projekt zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. S využitím možností současné legislativy v první řadě nabízíme osobám se zdravotním postižením pomoc při hledání zaměstnání za tržních platových podmínek. V druhé řadě hledáme vhodné zaměstnavatele, kteří zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením splní povinný podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zároveň mohou využít možné slevy na daních. Zaměstnavatel může zaměstnáním jedné osoby se zdravotním postižením uspořit na odvodech do státního rozpočtu až 75 tisíc korun ročně. Veškeré námi poskytované služby jsou bezplatné. Bližší informace rádi poskytneme telefonicky na číslech , nebo nás můžete kontaktovat na ové adrese Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2006 přeje všem Občanské sdružení Nezávislý život, o.s. Text a foto Jana Holíková

5 8. prosince 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Bez peněz do hospody nelez. A do lesa? Do lesa v katastru Otradovic na Mladoboleslavsku si vyrazil pětačtyřicetiletý muž z Kladenska. Na tom by nebylo nic divného, kdyby v pátek 4. listopadu kolem poledne neponechal v zaparkovaném autě Škoda Fabia kufřík s doklady a devíti sty dolary. Zatím nezjištěný pachatel nezaváhal. Rozbil okno u auta a kufřík i s penězi v přepočtu asi dvaadvaceti tisíci korunami odcizil. Případ šetří policisté z Benátek nad Jizerou. Povedený nápadník V pondělí 7. listopadu policisté obvinili dvacetiletého muže z Mladoboleslavska z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Obviněnému je kladeno za vinu, že v době od července letošního roku do současnosti měl při návštěvách dcery poškozených větší zájem o jejich majetek než o dceru. Povedený nápadník během návštěv kradl finanční hotovost, šperky i zlato. Způsobená škoda byla odhadnuta na částku přesahující 13 tisíc korun. Případ šetří Předposlední měsíc letošního roku se co do statistiky dopravní nehodovosti příliš nelišil od listopadů let předešlých. Při téměř třech stovkách nehod na Mladoboleslavsku zemřeli v první listopadovou neděli večer poblíž Veselé u Mnichova Hradiště dva lidé při čelní srážce Škody 120 s dodávkou. Řidič škodovky, cizinec jedoucí od Veselé na Bakov nad Jizerou, zřejmě v důsledku vysoké rychlosti v pravotočivé zatáčce vyjel do protisměru a čelně se střetl s dodávkou jedoucí v opačném směru. On i jeho spolujezdec na místě zemřeli. Další nehody již skončily o něco příznivěji, i když osm těžce a dvaačtyřicet lehce zraněných za jeden měsíc nejsou čísla nijak malá. V souhrnu jsou čísla za jedenáct měsíců letošního roku zejména v nejtragičtější kolonce o něco příznivější než v letech předchozích a je jen na všech účastnících silničního provozu na Mladoboleslavsku, aby usmrcených na našich silnicích bylo za letošní rok méně než dvacet. Jednoznačně je třeba zpomalit rychlost jízdy v nynějších povětrnostních podmínkách a zvýšit pozornost a ohleduplnost k ostatním policisté z Obvodního oddělení Bělá pod Bezdězem. Dopravní nehody na rychlostní komunikaci Na silnici číslo 10 ve směru od Prahy na Turnov došlo v pondělí 7. listopadu na 37. až 39. kilometru ke 14 dopravním nehodám, na kterých mělo účast 28 osobních a 11 nákladních automobilů. Odhadovaná škoda je téměř 3 miliony korun, 12 osob utrpělo lehké a jedna osoba těžké poranění. Ve všech případech byla příčinou střetů nepřiměřená rychlost a nedodržení bezpečné vzdálenosti za husté mlhy. Alkohol nebyl u řidičů prokázán. Úsek silnice č. 10 ve směru od Brodců nad Jizerou na Bezděčín byl zablokován od doby první nehody do odstranění následků ve hodin. Objízdná trasa v tomto směru vedla po silnici č Opačný směr nebyl uzavřen. Na likvidaci následků a zajištění objízdné trasy se podílelo 18 policistů, dvě vozidla s posádkou hasičského záchranného sboru Mladá Boleslav, veškerá vozidla záchranné služby a převozová vozidla, osádka vozidla Když budeme opatrní, bude letos mrtvých na silnicích méně účastníkům silničního provozu. Nikdo přeci nechceme, aby místo u rodinného štědrovečerního stolu zůstalo prázdné. Pokud snad některý z řidičů ještě neosadil své vozidlo zimními pneumatikami, měl by tak ihned učinit. Stejně tak se určitě nevyplatí otálet i s dodatečnou zimní prohlídkou vozidla, pokud jste ji ještě neabsolvovali. Funkčnost brzd, osvětlení a dobíjení autobaterie i správná konzistence nemrznoucích směsí mohou výrazně přispět k bezpečnosti i pohodlí při cestování autem. -pčr- Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, pracovníci firmy ABBA a veškerá místní odtahová pohotovostní vozidla. Na místě byli přítomni i zástupci sdělovacích prostředků. Skupina mladistvých chycena při činu Policisté zadrželi pětičlennou skupinu mladistvých Romů ve věku šestnáct a sedmnáct let. Zadržení násilně vnikli v noci na úterý 8. listopadu krátce po půlnoci v Mladé Boleslavi do osobního vozidla Škoda Rapid zaparkovaného v Havlíčkově ulici. Na zadržení se významným způsobem podílel oznamovatel tohoto trestného činu, kterému touto cestou děkujeme za pomoc. Případ byl předán k šetření policistům Služby kriminální policie a vyšetřování dle místa bydliště pachatelů. Po čtyřech měsících je pachatel dopaden Policisté podezírají šedesátiletého muže z Mladoboleslavska ze spáchání trestného činu krádeže. Operativní činností Mladoboleslavských kriminalistů bylo zjištěno, že v červenci v prostoru pískovny v Sojovicích odcizil čelní čtyřkolový nakladač Volvo. Trestným činem způsobil majiteli škodu téměř 250 tisíc korun. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Případ krádeží autodílů Policisté hospodářské kriminálky v Mladé Boleslavi šetří rozsáhlý případ krádeže autodílů na vozidla Škoda. Ke krádežím docházelo již v závodech výrobců autodílů, při přepravě těchto součástek do výrobního závodu a také v samotném závodě Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav. Kriminalistům se podařilo v různých objektech v okrese i mimo okres Mladá Boleslav zajistit nakradený materiál za více než 50 milionů korun. Do 22. listopadu bylo obviněno celkem 15 pachatelů ve věku od pětadvaceti do čtyřiačtyřiceti let. Tři pachatelé této trestné činnosti jsou již ve vyšetřovací vazbě a ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. Jedná se o rozsáhlý případ, který si k řádnému objasnění trestné činnosti vyžádá značné úsilí a další spolupráci s pracovníky bezpečnosti závodu Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav. mjr. Vratislav Brynych, OŘ P ČR Mladá Boleslav Kriminalistům se podařilo v různých objektech v okrese i mimo okres Mladá Boleslav zajistit nakradený materiál za více než 50 milionů korun. Foto poskytlo Okresní ředitelství Policie ČR listopad Rozdíl I.-XI./2005 Rozdíl Nehody celkem usmrceno osob těžce zraněno lehce zraněno způsobená škoda v tis Nejčastější příčiny: rychlost nedání přednosti způsob jízdy alkohol

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Učiliště v Horkách se může pochlubit Evropskou cenou kvality i Pečetí kvality Střední odborné učiliště v Horkách nad Jizerou je jedinečné hned v několika věcech. Jako jedna z mála škol např. nabízí učební obor zemědělec. Žáci mají možnost účastnit se zahraničních stáží a výměnných pobytů. V neposlední řadě škola získala za přípravu, organizaci a výsledky zahraničních stáží Evropskou cenu kvality. Dovoluji si tvrdit, že je to nejvýznamnější ocenění v historii školy, uvedl ředitel školy Vratislav Morava s tím, že nejdůležitější je ale to, co stáže přinášejí studentům - zdokonalují se v cizím jazyce, jsou samostatnější, zodpovědnější a získávají rozhled. Škola je zapojena do programů Evropské unie pro odborné vzdělávání Leonardo da Vinci a Tandem. Kromě Evropské ceny kvality získala i národní Pečeť kvality. Začátkem listopadu se někteří studenti zúčastnili mezinárodního setkání studentů, pedagogických pracovníků a rodičů v Itálii. Škola, kterou navštěvují čtyři stovky žáků, se zaměřuje na gastronomii, služby a zemědělství s vícestupňovým vzděláváním. Pro příští školní rok nabízíme nový čtyřletý studijní obor kuchař - kuchařka ukončený maturitní zkouškou, řekl zástupce ředitele František Kosina. Škola má ale i tříleté učební obory ukončené výučním listem (cukrář, kuchař, kuchař - číšník, provoz služeb, zemědělec) a dvouleté obory zakončené výučním listem (zemědělská výroba, provoz domácnosti). Absolventi nacházejí zaměstnání bez problémů, uplatní se i v zahraničí. Mohou také pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitou přímo ve škole. RNDr. František Kosina, zástupce ředitele SOU Horky n. J. Anglie srpen 2005 Zřejmě vás hned nenapadne, co znamená zkratka E.Y.P.P. o řádek výše. Jedná se o Evropské setkání mládeže, European Youth Partnership Project, které se uskutečnilo v Anglii, přesněji v Rotherhamu v Jižním Yorkshiru a v oblasti Lake District, Cumbria. Když píši evropské, znamená to, že účastníci byli skoro ze všech částí kontinentu. Zúčastněnými státy byly: Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Finsko, Maďarsko, Řecko, Nizozemí, Irsko, Lucembursko, Litva, Itálie, Kosovo, Rumunsko, Malta, Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Švédsko, Turecko, Velká Británie a samozřejmě Česká republika. Celkem to bylo 132 lidí z 24 států. Z Čech bylo přítomno pět zástupců a vedoucí, z toho byli tři studenti Středního odborného učiliště Horky: Aleš Jirák, Monika Řádová a Oto Zeman, všichni ze třídy nástavbového studia 2. C. První den nás uvítali v Magna Centru, připravili zde pro nás seznamovací hry a zajímavý raut, u něhož jsme se bavili rozeznáváním chutí pokrmů. Na druhý den organizátoři přichystali návštěvu Rother Valley Country parku a prohlídku Rotherhamského muzea - pro jednu polovinu - a výlet do Barnsley Youth Work spolu s prohlídkou Sheffield Millenium Galeries a zimních zahrad pro polovinu druhou. Pro všechny den skončil velkou diskotékou v Meltonských kolejích. Třetí ráno se uskutečnil výlet do historického centra města York, spojený se stěhováním do oblasti Lake District, přesněji do Barrowdaleského údolí. Zde nás uvítali večeří, ale místo odpočinku nás dorazili dalšími seznamovacími hrami, po nichž někteří odcházeli mírně pomlácení nebo promáčení, popřípadě obojí. Srpen 2005, Anglie Projekt E.Y.P.P. Během každého dalšího dne v údolí byli všichni rozděleni do skupin po zhruba deseti tak, abychom si rozuměli pouze anglicky. Po tyto čtyři dny se skupiny vystřídaly při čtyřech sportovních i jiných činnostech. Moje skupina začínala dnem vodních sportů, při němž se jen a pouze náš vor proměnil v ponorku. Na večer přichystali diskotéku před ubytovnou v obrovském stanu, kde měl každý stát k dispozici nástěnku s prezentací své země. Po probuzení jsme vyrazili na prohlídku památek do okolí, kam se počítalo i blízké Skotsko. Anglicky je to sightseeing day, což jsme po dnu stráveném v autobusu překřtili na sitsleeping day neboli den spaní vsedě. Navečer následovala další diskotéka, tentokrát v jednom klubu v Keswicku. Výlet do hor, jenž na naši skupinu připadl další den, přinesl nejkrásnější fotky, ale věřit průvodci, že za dvě hodiny jsme zpátky, jsem přestal po čtyřech hodinách. Tvrdil něco o devíti ušlých mílích, ale kdo by mu věřil! Večer kupodivu nebyla další tancovačka, ale výlet na lodi a společné focení. Poslední den nás dopoledne neminul orientační běh, při němž kupodivu všichni podváděli. A odpoledne nejvíce obávaný Gorge Scrambling. Jednalo se o procházku horským potokem, spolu se seskakováním menších vodopádů. Zkrátka hraní si na vodníky. Z nejvíce obávaného bylo nakonec to nejzábavnější. Poslední večer a rozlučková párty. Bylo nás tolik, že než jsme vytvořili hada, skončila i nejdelší písnička. Ráno už jen probudit spáče a směr letiště na souboj s celníky. Celé setkání bylo nezapomenutelné. Tam jsem letěl s myšlenkou, že se domluvím bez potíží, zpátky že horších, než jsem já, bylo jen málo. Zvláště zahanbeně jsem se cítil vedle Lucemburčanů, kteří běžně ovládali pět jazyků. I tak to byl nejlepší týden prázdnin. Aleš Jirák 2. C Jak jsme byli v Itálii Den první - Tak a je to tu, po zpola probdělé noci jsme se sešli v Mladé Boleslavi ve 4.45 ráno. Všichni ještě se zalepenýma očima a ušima jsme se poskládali i se zavazadly do naší školní Fabie a vyrazili jsme směr Praha - Kačerov. Poslední člen naší výpravy Honza už netrpělivě přešlapoval na stanici metra. Bylo nás pět a vyrazili jsme vstříc novým zážitkům... Tedy přesněji směr Rozvadov. Ale to by nebylo, aby se něco nestalo! Odbočku jsme minuli tak těsně, že jsme jí stihli jenom zamávat. Vzali jsme to tedy přes Plzeň a nakonec se tam dostali s docela malou objížďkou. Pak už to šlo hopem. Po dálnici jsme za sebou nechávali ohnivou čáru. S pár krátkými přestávkami jsme brzo překonali Německo, Rakousko a dorazili až do Itálie, kde se vyskytly první závažnější problémy. Ty se nazývají kolony a nejdelší se táhla několik desítek kilometrů. Po několika hodinách čichání výfukových plynů se zácpy uvolnily a my jsme se dál řítili do Senigallie a dorazili před hotel Excellsior, kde, jak jsme po chvíli zjistili, jsme ubytováni nebyli, a snažili jsme se propracovat spletí uliček do našeho hotelu jménem Cristallo. Bohužel zpráva, kterou jsme se dozvěděli, fungovala jako ledová sprcha... Prošvihli jsme večeři o pouhých 30 minut. Nevěřícně jsme obrátili pozornost k našim kručícím žaludkům a vzali si klíč od pokoje. Hned, jak jsme ze sebe shodili batohy, jsme utvořili frontu u dveří koupelny. Po skvělé sprše jsme se oblékli a vydali na obhlídku okolí. Moc jsme se venku nezdrželi, byla už tma a byli jsme domluveni s panem Hejzákem a Kosinou, že si dáme sraz v recepci na první krátkou poradu. Tam jsme obdrželi první dary. Batohy a pláštěnky s emblémem Europa e... non solo. Domluvili jsme si, že se budeme o sebe starat sami, a potom konečně zamířili do postelí. Byl to vyčerpávající den! Den druhý - Vstávali jsme v 7.15, provedli všechny ranní úkony a vrhli se dolů na snídani ve stylu švédských stolů. V půl deváté jsme sedli do autobusů a vyjeli směrem na La Fenice Theatre. Po cestě začal Honza navazovat kontakty. Seznámil se s jedním Řekem. A my si s Martinou naivně myslely, že se bude spíš poohlížet po kamarádkách! Když jsme dojeli do divadla, čekala nás uvítací přednáška v italštině (stejně jako všechny ostatní, jak jsme potom

7 8. prosince 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 zjistili) a coffie break. Od dvanácti do jedné byla diskuse s našimi názory na Evropu a její sjednocení. Už jsme se těšili na oběd. Ale to bychom nebyli my, aby se něco nestalo. Šli jsme jiným směrem a místo do hotelu na oběd jsme došli k policejnímu muzeu. Tak jsme se otočili a ve velkém spěchu se řítili do hotelu s Andreem a Sophií v závěsu (z těch se mezitím stali naši přátelé). Dorazili jsme včas na skvělé těstoviny jako předkrm, syrové maso jako hlavní jídlo a dezert dle vlastního výběru. Samozřejmě k pití jsme dostali víno nebo minerálku, podle toho, co jsme chtěli. Po obědě jsme byli převezeni do zdejší školy, v zaměření podobné té naší. Zde měly samostatně probíhat oddělené přednášky a diskuse. My jsme z toho ale byli tak zmateni, že jsme šli všichni do jedné třídy. Ale nikomu to nevadilo. Večer nás čekal slavnostní pochod s vlajkami městem a představení hudebníků na náměstí. Následovalo slavnostní otvírání expozice v muzeu, prohlídka a pochod na autobus do hotelu. Byli jsme tak unaveni, že jsme se nezmohli ani na Dobrou noc. Den třetí - Zase jsme jeli na ranní přednášky do divadla. Tam nás ale čekalo velké překvapení. Původní plán zněl: vyjít na podium za zvuků naší hymny, tam setrvat Senigallia, říjen2005, Itálie s vlajkou v čestné poloze. Jenže asi 5 minut před začátkem nám oznámili, že budeme naši hymnu zpívat. To byl šok! Sakra, jak jsou vlastně ta slova? No zmatek nad zmatek. I ti, co ji uměli, si najednou nebyli jistí. No ale zvládli jsme to dobře. Vím, samochvála smrdí, ale naše hymna byla absolutně nejhezčí, jen nebyla nejlíp zazpívaná. To už ale není to podstatné, ne? Po těch nervech jsme jeli na vydatný oběd - tentokrát bylo to maso udělané! - a zase do školy na přednášky a diskuse. Kolem šesté se jelo do divadla, kde nám přednášeli lidé, kterým se něco stalo. Hovořili o tom, jak se jim teď žije. Plus naše názory a prezentace, jak bychom co změnili. Večeře se podávala ve vile na okraji Senigallie. Poté byla zahájena diskotéka, kde nás nechali křepčit až do půl jedné do rána. Tam jsme s Martinou zjistily, že Honza si už udělal přátele z víc než poloviny zájezdu. V autobusu jsme si pak nařídili hodinky o hodinu zpět, a tak jsme se dostali do postelí do půl jedné. Den čtvrtý - Tento den byl dnem výletním. Po snídani jsme sedli do autobusu a vyrazili do Pesara se zastávkou na univerzitě s muzeem v Urbinu. Následoval oběd v příjemné restauraci s názvem Europa. V Pesaru jsme navštívili skvěle zařízené planetárium a muzeum fyzikálních věd. Z celého dne se jim asi nejvíc povedlo to planetárium. Bylo opravdu velice propracované. Den pátý - Konala se olympiáda. Vyhráli jsme dohromady spoustu medailí, ale nejvíc jich vyhrál Honza (samozřejmě). Všichni si ho tady pletou s Pavlem Nedvědem. Je to zdejší playboy. Vyhrál hned 4 medaile - jedno zlato, dvě stříbra a jeden bronz. Já mám jednu stříbrnou, Martina jeden bronz a pan Kosina dostal jedno stříbro za snahu. Po slavnostním oceňování na stupních vítězů následovalo rozdělování tašek se svačinami a piknik na trávníku na hřišti. Potom jsme mohli jet buď do nákupního centra, nebo do hotelu. Já a Marťa jsme prozíravě jely do hotelu a Honza se vypravil do centra, ze kterého se vrátil brzo pěšky, protože tam byly otevřeny jedny potraviny. Naši řečtí přátelé odjeli a my jsme jeli do divadla na další přednášku v lehce pokleslé náladě. Náladu nám spravil až rozchod po městě a prohlížení obchodů. Autobusem nás zavezli na velice okázalý raut. Poté následovalo divadelní představení studentů a dětí ze školy. Jmenovalo se to Strom života... - moderně pojatá kombinace muzikálu a přednesu se závěrečnou společnou písní. Nastalo smutné loučení - druhý den se odjíždí. Někteří se neubránili slzám. Vzniklo tu mnoho přátelství a svazků. Den šestý - Odjíždíme z hotelu v půl sedmé ráno. Nevím, jak ostatním, ale mně se odtamtud opravdu nechtělo. Po cestě z Itálie jsme se stavili ve státě San Marino. Tamního bezcelního obchodu jsme plně využili a nakoupili dárky pro rodiny a přátele. Dál už to šlo rychle a v deset večer jsme byli v Praze, kde jsme propustili Honzu. A v jedenáct už byli všichni doma. Co říci závěrem? Pro nás všechny to byl skvělý zážitek a velice cenná zkušenost. Pochybuji, že se tam někomu z nás nelíbilo. Určitě jsme získali spoustu přátel a kontaktů. Šárka Skyvová, 3. A Fotografie poskytlo SOU Horky n. J. ZE ŠKOLY Adopce na dálku Mnozí z nás si ani neuvědomují, jaké máme štěstí. Můžeme chodit do školy a můžeme dělat mnoho dalších aktivit, které děti v Indii dělat nemohou. Proto se žáci naší školy rozhodli, že pomohou některému dítěti z programu adopce na dálku. Po dlouhém výběru jsme se rozhodli pro osmiletého T. Antony z Indie. A začalo se sbírkou peněz. Roční školné je pět tisíc Kč. Tuto částku se nám podařilo vybrat během jednoho týdne. Poslali jsme ji během dalšího. Antony pochází ze sedmičlenné rodiny. Má dva bratry Arockiama a Andrewsna. Dále dvě sestry, jmenují se Predepa a Malini. Otec ZE ŠKOLKY se jmenuje Threse Raj, pracuje jako nekvalifikovaná námezdní síla, a matka Rani Grace je hospodyňka. Antony chodí do páté třídy základní školy. Základní docházka trvá v Indii 10 let. Základní škola je od první do sedmé třídy, nicméně základní požadované vzdělání v případě přípravy na kvalifikovanou práci trvá 10 nebo 12 let. Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Oficiální školní docházka začíná první třídou od 5 let a 10 měsíců. Doufáme, že T. Antony úspěšně dostuduje a stane se z něj vzdělaný člověk. My mu v tomto úsilí budeme finančně vypomáhat. Tomáš Hoření a Jan Jarý, 9. A ZŠ Husovo náměstí Mikuláš s čertem přiletěli v pondělí 5. prosince na vizitaci také do benáteckých mateřských škol. Fotografie Monika Gürtlerová

8 strana 8 Vtělení V křesťanském zvěstování se objevují tři klíčová témata: stvoření, vtělení a vzkříšení. Se všemi máme intelektuální problém. Škola nás naučila vnímat svět jako produkt náhody, život v něm jako nevypočitatelné kolotání a smrt jako definitivní tečku za vším. Tento pohled za sebe, na sebe a před sebe pokládáme za racionální. Je otázka, zda tomu tak skutečně je. Co je racionálního na výkladu světa a lidského života, které vedou ke skepsi? Výsledky přírodovědného poznání samozřejmě nelze ignorovat. Zralý křesťan to také nikdy nečiní. Bere však v úvahu, že vedle poznání, které se šíří do světa z laboratoří a pokusných stanic, je tu i poznání, které se do něj šíří z chrámů. Od toho přírodovědného se liší tím, že si neklade za cíl sdělovat experimentálně potvrzené skutečnosti, ale skutečnosti, které člověka povzbuzují a přitakají životu. Jsme v období před Vánocemi, proto se nebudeme zabývat ani stvořením ani vzkříšením, ale vtělením. Ostatně, možná, že je tento výraz ze všech tří uvedených na první poslech nejméně srozumitelný. Slovní tvar naznačuje, že při vtělení něco vstupuje do těla. Co to je a do jakého těla to vstupuje? Nejpůvodnější zprávu o vtělení, které je tématem křesťanské víry, nalezneme v Bibli. Konkrétně v knihách nazývaných evangelia. Autoři dvou z nich, Matouš a Lukáš, líčí vtělení na pozadí příběhu dívky Marie. Podle jejich vyprávění na ni sestoupil Boží duch. Taková událost není v rámci křesťanského zvěstování neobvyklá. Kde se rodí víra, tam je vždycky Boží duch při díle. Mariin příběh je však přece jen neobvyklý. V Marii se totiž pod vlivem Božího ducha nezrodila pouze víra, ale narodil se z ní člověk s boží myslí. Třetí z evangelistů, Jan, charakterizuje ve svém spise jeho zrození větou: Slovo se stalo tělem. To je asi nejvýstižnější definice události vtělení. Boží nadějné sdělení určené našemu světu nezůstalo v poloze teorie, ale začalo se naplňovat! Ne v nehmotných tělech andělů, ale v těle z masa a kostí. Napohled vypadal ten v Betlémě narozený a na Golgotě ukřižovaný člověk jako každý jiný. Svým jednáním však byl zcela odlišný. Ne všelijak pokřivený jako my, ale svatý jako Bůh! To je důvod, proč nás událost vtělení, kterou si o Vánocích připomínáme, ponouká ke zpěvu. Plyne z ní totiž, že být pokřiveným už není naším nezměnitelným údělem. Kdo bere vážně boží poselství - v kom se stane boží slovo tělem - z toho se rodí nový člověk! Milující, laskavý, obětavý. Mariino dítě je racionálním základem pro zápas o svět, v němž se zrcadlí boží sláva. Emanuel Vejnar Spolupracovat na dobré věci Když představitelé města přicházeli s návrhem, aby církev odevzdala zámecký kostel do rukou obce, že se o něj lépe postará, neměl jsem žádnou chuť se vzdát krásné stavby, jež zdobí Benátky a mluví o ideálech a víře předků našeho národa i těch, kteří zde žili. Město však ve smlouvě respektovalo sakrální účel stavby a nechtělo stavbu zprofanovat. V minulosti měl skoro každý kostel svého donátora, který o něj pečoval. V kronikách najdeme zmínku o skrblivých, ale i štědrých mecenáších. Město k opravě přistoupilo velkoryse, podařilo se mu získat dotace a kostel se nyní skví novou omítkou, restaurovaným kamenným ostěním, byla opravena historická okna, strop nad oratoří, který byl napaden dřevomorkou, byl vyměněn, provedeno odvodnění od základů kostela atd. Město přispělo a přispívá i na další památky. Ano, názory na začátku díla mohou být rozdílné. Mělo by se však vždy sledovat dobro věci a v jejím zájmu přijmout i řešení a nabídky druhých a umět slevit ze svých pozic, ne však z ideálů. Přeji sobě i Vám, abychom v novém roce dokázali v zájmu dobrých věcí v manželství, rodině, sousedství, ve městě či společnosti ustupovat, obětovat se, aby dobro a láska mohly vítězit. Jaroslav Lízner, římskokatolická farnost VÁNOCE Zpravodaj Benátecka Tříkrálová sbírka Staletá tradice tříkrálové koledy oslovuje i naše spoluobčany, a tak se na prahu nového roku 2006 můžeme již pošesté zapojit do akce, jež je konkrétním projevem našeho vztahu k potřebným bližním. Její organizátor, Česká katolická charita, se těší důvěře široké veřejnosti, proto ani naše farnost nezůstává stranou. Pro úplnost uvádíme výtěžek Tříkrálové sbírky Obyvatelé Benátek nad Jizerou, Chotětova, Předměřic nad Jizerou a Zdětína v ní věnovali celkem ,- Kč, které byly určeny na pomoc povodní postiženým oblastem Asie, dětským domovům na Ukrajině a hospici (zdravotní zařízení pro nevyléčitelně choré) v Čerčanech. Tento údaj je povzbuzující a slibuje úspěch Tříkrálové sbírky Návštěvu malých koledníčků s pokladničkou a s doprovodem oznámíme zavčas prostřednictvím místního rozhlasu. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2006 a její využití uveřejníme v únorovém čísle Zpravodaje Benátecka. S přáním požehnaných Vánoc děkujeme již předem touto cestou všem, kteří se zapojí do naší společné akce. Římskokatolická farnost Betlémské světlo Zájemci si mohou pro Betlémské světlo přijít na Bursu 23. prosince v hodin. Připravuje skautské středisko Povodeň Vánoce na Základní škole Husovo náměstí Žáci naší základní školy budou trávit předvánoční čas 15. a 16. prosince projektovými dny nazvanými podle jejich náplně Vánoční dílny. V těchto dnech si každý vybere z nabídky čtrnácti možností podle svých zálib a bude zařazen do skupiny, kde budou pracovat společně vedle sebe děti z prvního a druhého stupně. Mezi zmíněné možnosti patří například výroba betlému, pečení cukroví, zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob po staročesku, výroba keramických vánočních ozdob a svícnů, aranžování, praktická ukázka vánočních zvyků českých i světových. 19. prosince proběhne v sále Záložny od 17. hodin soutěž krásy o titul Miss/Missák roku A nakonec pak očekávejte jako již tradičně Vánoční zpívání v kostele sv. Máří Magdalény 20. prosince, kde vystoupí náš dětský pěvecký sbor a žáci vystaví to, co se jim povedlo vyrobit při projektových dnech Vánoční dílny. Všechny vás zveme a přejeme klidný, příjemně strávený předvánoční čas. Jiří Žambera a Michal Rumlena, 8. B ZŠ Husovo nám. Vánoční kapři Prodej kaprů se uskuteční 22. prosince od 9.00 do hodin v klubovně rybářského svazu v Pražské ulici Prodej stromků prosince hod. Hájovna Okrouhlík Informace podá: Karel Bendl, tel.: nebo Letos se vánoční strom rozzáří i Na Burse ve Starých Benátkách. Jeho instalace si vyžádala použití těžké mechanizace. Foto Ing. Alena Kratochvílová

9 8. prosince 2005 VÁNOCE strana 9 Vánoční vystoupení dětí od hod., areál ZŠ Pražská - Rozsvícení vánočního stromu spojené s dětským jarmarkem a dnem otevřených dveří od hod., Záložna - Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, pořádá ZUŠ J. A. Bendy od hod., Záložna - Volba Miss a Missáka školy 2005, pořádá ZŠ Husovo nám od hod., kostel Máří Magdalény v Benátkách n. J I - Vánoční koncert pěveckého sboru, pořádá ZŠ Husovo nám. Inspirujte se na vánočních výstavách do 16. prosince, Pizzerie Venezia Na Burse - Výstava keramiky ateliéru U Matouše od hod., klub dětí a mládeže - Vernisáž vánoční výstavy, výstava potrvá do , otevřeno: po - pá , hod., so a ne hod., pořádá KDM Město Benátky nad Jizerou vás zve od hod., Záložna - Předvánoční setkání s důchodci od hod., Záložna - Žena v trysku století - divadelní představení s benátčankou Annou Hrnečkovou, vstupné: 100,- / 70,- Kč Beseda se Spolkem rodáků od hod., Záložna - Vánoční zvyky na Mladoboleslavsku - přednáší PhDr. Jaromír Jermář VÁNOCE S MEDVĚDY Výstava se koná v muzeu do 21. prosince. Otevřeno: po - pá , hod., so - ne hod. VÁNOČNÍ SPOLEČENSKÁ NABÍDKA Koncertování od hod., restaurace Na Baště - Poslední kapka, EX 05, Artes - koncert Tancování od do hod., sál Dražice - Taneční odpoledne - k tanci a poslechu zahraje kapela pana Josefa Sojovského, připravila TJ Start Dražice Prosincové sportování od 8.00 hod., sokolovna - Pohár ve vybíjené, pořádá TJ Sokol Benátky od hod., sokolovna - Veřejná cvičební hodina, pořádá TJ Sokol Benátky od 8.00 hod., hala Benátky II. - Vánoční fotbalový turnaj, pořádá TJ Sokol Benátky , zimní stadion - Mezinárodní hokejový turnaj mládeže, pořádá Challenger hockey, s.r.o od 9.00 hod., hala Benátky II. - Oblastní turnaj starších žáků v badmintonu, pořádá Badminotový klub od hod., restaurace Na Baště - Turnaj na zakončení sezony v kulečníku, pořádá Kulečníkový klub od hod., hala Benátky II liga badmintonu: Deltacar Benátky - Sokol Dobruška, pořádá Badmintonový klub Klub dětí a mládeže připravil od hod., Pyžamový večírek od hod., Filmový klub - Snowboarďáci - promítání od hod., Vánoční recitál - kromě jiných vystoupí Marek Fajfr od hod., Egypt - putování po západních oázách Všechny akce se konají v klubu dětí a mládeže! Nabídka Šťastného hrocha od hod., Vánoční koncert MgA. Renaty Worek- -Drössler od hod., Austrálie - diashow a beseda s Davidem Kučerou (http://ecesty.cz/cestopisy/ index.htm) od hod., Marek Fajfr a The Remorkers od hod., Vánoční překvapení Šťastného hrocha Všechny akce se konají v restauraci Šťastný hroch Město Benátky nad Jizerou vás srdečně zve na divadelní představení ŽENA V TRYSKU STOLETÍ s Benátčankou Annou Hrnečkovou Anna Hrnečková a Jitka Asterová Herecké obsazení: Jitka Asterová / Jana Krausová Vasil Fridrich / Jiří Hána Anna Hrnečková Václav Legner čtvrtek 15. prosince od hodin sál Záložna, Benátky nad Jizerou I vstupné: 100,- Kč, od 12. řady 70,- Kč Předprodej vstupenek osobně v informačním centru, Zámek 50, Benátky nad Jizerou I nebo telefonicky na čísle Benátecké církve o Vánocích Církev československá husitská: od hod., Půlnoční v kapli svaté Rodiny na Husově nám od 9.00 hod., Hod Boží vánoční v kapli svaté Rodiny na Husově nám od 9.00 hod., Svátek mučedníka Štěpána v obřadní síni Obecního úřadu Chotětov Církev bratrská: od hod., Dětská slavnost nejen pro rodiny s dětmi v modlitebně Církve bratrské od hod., Koncert Ramblina Rexe, amerického zpěváka českého původu, v restauraci U Jelínků v Milovicích Římskokatolická církev: od hod., bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách n. J. II od hod., Půlnoční mše v kostele Máří Magdalény v Benátkách n. J. I od 9.30 hod., bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách n. J. II od 9.30 hod., bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách n. J. II od hod., Manželé Radovi - Vánoční koncert s kytarou, vánoční zpěvy, koledy, spirituály v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách n. J. II od hod., bohoslužby v kostele Máří Magdalény v Benátkách n. J. I od 9.30 hod., bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Benátkách n. J. II od hod., bohoslužby v kostele Máří Magdalény v Benátkách n. J. I od 9.30 hod., latinská Půlnoční mše svatá C dur Jana Jakuba Ryby Missa in nativitate Domini in nocte - hraje a zpívá Chrámový sbor z Lysé nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Benátky n. J. II

10 strana 10 KULTURA Zprávy z uplynulého měsíce: otevřeli jsme kurz paličkování na filmový večer opět přišlo málo lidí diskotéka je stále žádaná stavěli jsme draky - V sobotu 5. listopadu jsme stavěli draky. Přišli dva tatínkové a tři děti. Hned v neděli jsme měli možnost draky vyzkoušet na skautské drakiádě. Kdyby byl vítr, určitě by se ve vzduchu udrželi déle. Ale i přes nepřízeň počasí jeden z draků vyrobený v KDM získal ocenění za třetí místo. klub deskových her a folková kytara bez proudu - Ve středu 16. listopadu krátce po páté hodině nám vypli proud. V tu dobu se právě konaly kroužky folkové kytary a deskových her. V pojistkách chyba nebyla - nesvítilo celé město. Zapálili jsme svíčky, vedoucí kroužku folkové kytary hrál a děti zpívaly. Nakonec to bylo hezké dobrodružství. Zpravodaj Benátecka Novinky z Klubu dětí a mládeže Výzva pro instruktory V benáteckém Klubu dětí a mládeže pracujeme pouze dvě. Při pořádání větších akcí je ale potřeba více rukou. Proto jsme otevřeni všem, kteří nám chtějí pomoci. Nejde jen o práci a váš osobní růst, ale především o dobrou zábavu. Pro lepší představu uvádím několik příkladů příležitostných prací: prodávání občerstvení a zajištění šatny na diskotéce, vaření oběda na celodenním turnaji v deskových hrách, vysvětlování úkolů na stanovištích při Skřítkování a dalších podobných akcích Samozřejmě, jestli máš vlastní nápad na uspořádání nějaké akce, která v Benátkách stále chybí, tak jsme jedno velké ucho. Pokud s námi tedy chceš dobrovolně spolupracovat, zajdi k nám a určitě se domluvíme! Klub dětí a mládeže najdeš v areálu proti tenisovým kurtům mezi školkou a skautskou klubovnou. Smršť předvánočních společenských akcí zahájila v sobotu 3. prosince PaedDr. Jana Rejzlová vernisáží keramiky ateliéru U Matouše v Pizzerii Venezia Na Burse, kde jste mohli potkat tyto tři krásné anděly, kteří hostům rozdávali sladkosti a keramické ozdoby. Na programu byla i pohádka O pejskovi a kočičce v podání Loutkového divadla Rolnička a koncert Terezy Rejzlové, Jana Frumara a Jany Doležalové, Ing. Zdeňka Plachého, Jiřího Rákosníka a Miroslava Šubrta. Návštěvníci vernisáže, kterých se sešlo opravdu dost, určitě nelitovali. Výstava potrvá do 16. prosince. Foto Monika Gürtlerová Jak na draka Foto Kateřina Nechvílová Poslední letošní setkání zájmových útvarů Klub Krtek 12. prosince Keramika - začátečníci 12. prosince Keramika - pokročilí 12. prosince Aerobic 5. prosince Kurz angličtiny I. 12. prosince Kurz angličtiny II. 13. prosince Aranžování suchých květin 14. prosince Folková kytara 14. prosince Klub deskových her 7. prosince Šikulky 15. prosince Angličtina ml. 15. prosince Angličtina st. 15. prosince Katka Nechvílová, vedoucí KDM Tělovýchovná jednota Sokol Benátky nad Jizerou připravila v pondělí 5. prosince 2005 v benátecké sokolovně Mikuláše pro děti. Foto Jana Vernerová Ze skautské drakiády Foto Ing. Miloslav Lorenc

11 8. prosince 2005 KULTURA strana 11 Ze starých pověstí benáteckých Bylo, nebylo, dávno tomu tak nezačínají jen pohádky, ale také pověsti a báje o založení měst. O založení našeho města se nedochovala žádná pověst, alespoň o tom nevím, a proto jsme se s dětmi rozhodli, že nějakou hezkou pověst sepíšeme. Když mohl třeba K. J. Erben sbírat pohádky a pověsti, proč bychom si nemohli i my zahrát na sběratele a autory. Nebude to samozřejmě žádný historický dokument, ale jen naše fantazie. Tak nějak to mohlo být, tak nějak se to mohlo stát Jak jsme slíbili, uveřejňujeme jednu z nejzdařilejších pověstí, které psali žáci 3. A starobenátecké školy. Blažena Šonská Za dávných dob, kdy žili draci a baziliškové, se v jednom nádherném kraji, kde protékala čistá říčka Jizera podle víly Jizerky, která v ní žila, usadil ten nejstrašnější z bazilišků. Špinil vodu v řece a všechnu ji chtěl jen pro sebe a vílu chtěl za ženu. Když se o tom dozvěděl nebojácný Jan Benetka, rozhodl se vílu osvobodit. Víla mu dala tři kouzelné dary. Šátek, prsten a meč. Mečem srazil baziliškovi hlavu. Šátek položil na kopec a vyrostl tam zámek. Prsten zasadil do země a ze země vyrostlo víno. Honza požádal vílu Jizerku o ruku. Od té doby se město pod zámkem jmenuje Benátky nad Jizerou podle Jana Benetky a víly Jizerky. David Prokop, 3. A ZŠ Pražská NEPŘEHLÉDNĚTE: GREGORIÁNSKÝ CHORÁL Gregoriánský chorál po staletí obohacoval náboženský a kulturní život Evropy. Kdo by měl zájem, může si jej přijít zazpívat. Zkoušky pod vedením Mgr. Valašťana jsou pravidelně v úterý na katolické faře v hodin. Takový malý úspěch Benátčané jsou lidé soutěživí ve všech možných oborech a někdy i úspěšní. Jeden takový malý úspěch mohlo prožít tříčlenné družstvo J. Ťupa, J. Borčová, I. Michojnová z Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou, jež se umístilo jako třetí v soutěži znalostí Bible (konkrétně listů apoštola Pavla obcím), která se konala v Čelákovicích 12. listopadu místo: Církev bratrská Čelákovice, 2. místo: Katolická farnost Čelákovice, 3. místo: Římskokatolická farnost Be- nátky nad Jizerou, 4. místo: katolíci z Jiren, 5. místo: Církev československá husitská Čelákovice, 6. místo: katolíci z Nehvizd. Na tuto soutěž se členové benáteckého družstva připravovali při biblických hodinách, které se konají každý sudý pátek v měsíci v 17 hodin na faře při přednáškách doc. RNDr. Jozefa Nagyho. Za dobrý výsledek děkujeme a přejeme všem další radost z objevování krásy a síly života v této Knize knih. Jaroslav Lízner Vyšel 3. díl Fotoarchivu Benátecka na CD - Vývoj firmy Carborundum Electrite. Všechny díly Fotoarchivu Benátecka jsou v prodeji za jednotnou cenu 190,- Kč/ks - v Informačním středisku v Benátkách nad Jizerou I - zámek - v Městské knihovně v Benátkách nad Jizerou II - Lidická 43 - v Muzeu Benátky, zámek - 2. poschodí Jaká byla fotbalová veselice V pátek 18. listopadu uspořádal fotbalový oddíl Benátek v sále Záložny fotbalovou veselici. První účastníci se začali scházet již kolem 19. hodiny a určitě nelitovali. Mohli si vybrat z bohatého občerstvení nebo si zakoupit lístky do tomboly a vyhrát jednu ze 175 cen. Ve 20 hodin se na jevišti představila skupina Generace z Mladé Boleslavi a 250 účastníků se mohlo dát do tance. O půlnoční přestávce bylo v tombole vylosováno 10 hlavních cen a potom následovala soutěž o láhev sektu ve střelbě na branku, která měla velký úspěch. Hudební produkce skončila okolo třetí hodiny ráno a poslední vytrvalci opouštěli sál kolem páté. Třetí fotbalová veselice se tak určitě vydařila a všichni, kteří se zasloužili o zdárný průběh, zaslouží poděkování. Návštěvnost a spokojenost účastníků jenom potvrzují, že fotbalové veselice se stávají již tradiční listopadovou kulturní akcí v Benátkách. Fotbalový výbor by chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli cenami do tomboly. Jsou to Elektro - PBK, Bar Rachota, Schiedel, restaurace Bruch - Jana Bártová, Autodoprava - Petr Spousta, Intensys CZ - Vladimír Bouška, Družstevní závody Dražice, TPB Plazy, GSP Sign Desing, Provident Financial, pivovar Podkováň, Fortuna Benátky, Bilsing Automation, Zeteza, s.r.o, TL Pharma s.r.o., Brichovy potraviny, Abrasiv, a.s., BEST, a.s., a Horákova sodovkárna. Miroslav Bohdan, sekretář oddílu

12 strana 12 Benátky nad Jizerou jsou známým městečkem ve Středočeském kraji i díky sportu a kultuře. Že se zde stále něco děje, a nejen v těchto oblastech, svědčí návštěvy významných osobností v minulých dnech. Samozřejmě to občany Benátek těší a čím jsou starší, tím vřelejší vztah mají ke svému městu. Také známá soutěž amatérských filmařů, která se konala 4. a 5. listopadu, svědčí o kvalitě činnosti v oblasti kultury. Kromě mnoha českých autorů našla tato soutěž své příznivce i na Slovensku. Stvoření filmu je asi náročná práce. Žádá si zkušeného, plně zaujatého člověka, který svému koníčku věnuje většinu volného času. Dozrávání filmaře potom trvá desítky let. To potvrdili úspěšní tvůrci v rozhovoru s moderátorem. Jejich posedlost přináší pak i úspěchy a radost. Letošní 44. ročník jsem neviděla celý, zhlédla jsem několik filmů ve druhý den soutěže. Byly to filmy z různého prostředí, každý snímek byl osobitý, různě pojatý. Připomínám jen některé, které na mne zapůsobily: Velmi citlivě a lidsky byl zachycen život onkologicky nemocných dětí. Obdivovala jsem jeho tvůrce, jak výstižně, pravdivě a s taktem zachytil nelehký život malých pacientů a jejich rodin v různých situacích. Jaké vlastnosti musí mít člověk, který propadl sportovnímu létání, ukázal nakonec vítězný film Jana. Poctivá práce, cílevědomost, odvaha, každodenní příprava vedle civilního zaměstnání přináší výsledky - diplomy, medaile - nejen u nás, ale i v zahraničí. A možná to nejdůležitější - pocit překonání sebe samého. Zajímavá byla i cesta českého turisty na jiný kontinent. Rozdílný způsob života, rozmanitá příroda, KULTURA Zpravodaj Benátecka 44. ročník BFA - tradice, která nezevšedněla lákavé moře. Podmořský svět je tak krásný! Komise se zkušeným předsedou Milanem Růžičkou to neměla jistě lehké, aby vybrala ty nejlepší filmy. Co (koho) nešlo přehlédnout? 1. Organizaci - zaměstnanci města se starali o zdárný průběh soutěže, podávali ochotně a s úsměvem informace návštěvníkům a moderátorovi potřebné údaje. 2. Sympatického, pohotového moderátora z Rádia Jizera Luboše Dvořáka, který zkušeně a profesionálně propojoval celé dění soutěže. 3. Kulturní vystoupení ZUŠ J. A. Bendy je vždy na úrovni. Vystupovali nejen žáci (taneční oddělení), ale i učitelé - jejich zpěv v komickém podání byl nápaditý. 4. Benátecké sponzory, kteří ukázali kladný vztah k této soutěži pozornostmi, jimiž byla oceněna práce těch nejlepších filmařů. A bylo jich hodně! Ocenění, předávaná členy Rady města Benátky nad Jizerou PhDr. Bohumilem Bartoněm a Ing. Jaroslavou Strážnickou, byla jistě pro každého povzbuzením do další práce. 5. Autorům nejúspěšnějších filmů byly předány tři hlavní ceny - filmoví Oskaři z keramické dílny PaedDr. Jany Rejzlové. Po dobu soutěže byli Oskaři vystaveni a lákali k sobě jak návštěvníky, tak filmaře. Byly to nádherné, zajímavé a vkusné ceny. Jistě přinesou radost tvůrcům oceněných filmů. Udělat soutěž na republikové úrovni není jednoduchá záležitost. Na její realizaci se podílí mnoho lidí. Pokud svou práci dělají rádi, výsledek je viditelný. Přináší radost účastníkům a městu dobré jméno. Milada Misíková DĚTSKÝ MINIFESTIVAL SE KONAL S NĚKOLIKA ZMĚNAMI Hvězdičky nad Jizerou zazářily v Benátkách podruhé. Oproti loňskému prvnímu ročníku proběhl minifestival s několika změnami a překvapením. První změna spočívala v tom, že jsme minifestival tentokrát zahájili v pátek maňáskovými představeními pro školky a školy. První představení od 9 hodin zhlédli žáci spolu se svými učitelkami z Mateřských škol Růženka a Jizerka. K nim přibyli ještě žáci a pedagogové prvních a druhých tříd Základní školy Husovo náměstí. Zde patří dík především panu řediteli Dostálovi a pedagogům horní školy. Představení od hodin navštívily děti z Mateřských škol Poupátko a Mateřídouška, očekávali jsme také prvňáčky z dolní školy, ale ta naši nabídku nevyužila. Je to samozřejmě jen a jen na vedení školy, zda zůstanou děti v lavicích či 1 nebo 2 vyučovací hodiny obětují divadelnímu představení, které pro ně nachystají jejich starší spolužáci. Nabídli jsme tuto možnost školám, neboť si myslíme, že mnohé děti se svý- mi rodiči víkendová představení pro veřejnost nenavštíví. Překvapením pro nás bylo, že se nás přišli podívat novináři ze Středočeské redakce MF Dnes (v pátek) a z Boleslavského deníku (v sobotu). Další změnou bylo, že přijely čtyři divadelní soubory, které tu nikdy předtím nebyly. Pro nás to byla příležitost poznat nové kolegy a jejich styl ochotnické divadelní práce. Víkendový program minifestivalu patřil činohrám pro děti. Sobota byla náročná na technické zabezpečení představení. Zde patří dík Miroslavu Míkovi z technických služeb, který ochotně zajistil všechna přání souborů. V této souvislosti nás trochu vyvedlo z míry chování kralupských kolegů, kteří podcenili skutečnost, že se nehraje v klasickém divadle (například s prkennou podlahou, kam je možné kulisy přivrtat), ale v multifunkčním sále, kde je využití pro divadelní představení jednou z mnoha možností. Po vysvětlení a zajištění potřebného předvedli kralupští ochotníci pohádku Zvířátka a Petrovští a pak hned odjeli domů, neboť okamžitě nastupovali divadelníci z Neratovic. Ti dopředu upozorňovali na technickou náročnost představení a dali si požadavky, jež jsme prodiskutovali s pracovníky technických služeb, zpětně telefonicky projednali se šéfem souboru a zajistili dohodnuté. A tak v sobotu 27. listopadu v 15 hodin mohly děti a rodiče zhlédnout výpravnou pohádku o Popelce s opravdovým sněhem, bouří, výbornými světelnými efekty, hereckými výkony a vynikající hudbou W. A. Mozarta. To tu skutečně ještě nebylo a všichni diváci tím byli opravdu nadšeni. V neděli již byla představení technicky méně náročná, dopoledne se předvedl dětský soubor z Holých Vrchů s autorskou pohádkou Největší dar, kde zaujal svým výkonem především 15letý představitel skřeta, který i mezi diváky hledal své krysy. Poslední představení Ženich pro čertici předvedli ochotníci ze Sadské. Minifestival navštívilo na 200 žáků mateřských a základní školy a zhruba 250 lidí o víkendu. Mnozí viděli dvě i více představení. Všem divákům a především rodičům patří náš velký dík a obdiv za to, že v dnešní uspěchané a konzumní době dali přednost amatérské kultuře. Díky vám, naši milí návštěvníci, dali jste nám další impuls a již v tuto chvíli můžeme sdělit: Hvězdičky nad Jizerou II skončily, ať žijí Hvězdičky nad Jizerou III. Na jiné činoherní soubory si rok počkáme, ale naše premiérové vystoupení s novou činohrou Začarovaná pohádka přijde již na konci února Touto cestou chci ještě poděkovat kolegyním a dětem z našeho souboru za pomoc při organizaci i některým rodičům především za přípravu pohoštění. V neposlední řadě patří dík i městu Benátky nad Jizerou a České obci sokolské, bez jejichž finanční podpory by byl minifestival neuskutečnitelný.

13 8. prosince 2005 KULTURA strana 13 BENÁTKY FILMOVÝCH AMATÉRŮ 44. ročník soutěže a přehlídky amatérských filmařů Benátek filmových amatérů, jehož pořadatelem je již od roku 1997 město Benátky nad Jizerou, je úspěšně za námi. Tato tradiční dvoudenní akce startovala v pátek 4. listopadu odpoledne ve společenském sále Záložna a ukončena byla v sobotu 5. listopadu krátce po 15. hodině. Mimo promítací pásma čekaly Benátečtí Oskaři a pamětní plakety z keramické dílny PaedDr. Jany Rejzlové Rytířské brnění v Muzeu Benátky se stalo velkou atrakcí. Že by se stala zámecká sklepení motivem dalšího dokumentárního filmu? účastníky soutěže, kterých bylo v letošním roce opravdu mnoho, vstupy žáků a profesorů Základní umělecké školy J. A. Bendy. Přítomní byli vedením města pozváni do budovy zámku, kde je přivítal místostarosta RNDr. Pavel Štifter. Všichni měli možnost prohlédnout si expozice Muzea Benátky, Muzea hraček a zámecká sklepení. V hale městského úřadu byla připravena výstava výrobků z keramického ateliéru U Matouše PaedDr. Jany Rejzlové, která pro letošní rok zhotovila Benátecké Oskary a pamětní plakety. A kdo ony Benátecké Oskary získal? Byl jím Jiří Beneš ze Dvora Králové za snímek Jana, dále Ivo Renotiere z Ústí nad Labem za snímek Ghetto a Jan Stráník za film Secese Huberta Gessnera, který k nám přijel Cenu města Benátky nad Jizerou obdržel z rukou členů Rady města Ing. Jaroslavy Strážnické a PhDr. Bohumila Bartoně Miroslav Trudič z Náchoda. z Kroměříže. Cenu města Benátky nad Jizerou získal Miroslav Trudič z Náchoda za snímek Dokavať. Nejen jim, ale i dalším deseti oceněným, kteří obdrželi hodnotné dárky od benáteckých podnikatelů, srdečně gratulujeme. Celá akce byla realizována za finanční podpory Středočeského kraje a dalších sponzorů: Sumikei Czech, s.r.o., Družstevní závody Dražice - strojírna, s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., MTC Doza, s.r.o., EFEP - Ing. Jiří Zejval, Zlatnictví Šulc, Gravograph ČR - Ing. Ota Lang, Brichovy potraviny, Zámecká vinice Jiřího Urbana, Knihy Na Burse, Bilsing Automation Czech, s.r.o., Rádio Jizera, Cukrovary TTD, a.s., Cukrovar Dobrovice a EX 05 - Milan Frumar. Jeden z hrdých majitelů Benáteckého Oskara Ivo Renotiere Děkujeme všem hostům a filmařům, kteří k nám letos přijeli, a těšíme se na vás všechny 3. a 4. listopadu 2006 na jubilejním 45. ročníku Benátek filmových amatérů. Text a foto Monika Gürtlerová

14 strana 14 Heroldovo kvarteto, mladý soubor mladých umělců, nesoucí jméno Jiřího Herolda ( ), českého houslisty, violisty, nástrojáře a koncertního hráče, vystoupilo poprvé v Benátkách nad Jizerou v úterý 15. listopadu Koncertu Kruhu přátel umění, jenž se konal v zaplněné výstavní síni muzea na zámku, předcházel článek ve Zpravodaji Benátecka, přibližující zájemcům umělecký soubor i program. Přitažlivý repertoár z díla Mistrů smyčcového kvartetu - Haydna, Mozarta a Schuberta - byl výjimečný vznikem skladeb v krátkém časovém horizontu, konkrétně v době na rozhraní XVIII. a XIX. století, a reprezentoval tedy klasicistní počátky romantického stylu. Rodným městem všech uvedených skladeb byla Vídeň. Úvodem koncertu zaznělo dílo Josepha Haydna ( ), který v rozmachu instrumentální hudby XVIII. století vymezil smyčcový kvartet jako svébytný žánr a povýšil jej na vrchol komorní tvorby. Haydn použil v kompozici kvartetu nové technické principy i obsahový výraz. Je autorem více než 80 skladeb tohoto nástrojového obsazení, mezi které patří op. 64, cyklus šesti kvartetů s nejznámějším Lerchenquartett - Skřivánčím. Skladatel v něm vyjádřil v jasné tónině D dur svůj vztah k přírodě a půvabům venkovského života. První věta Skřivánčího kvartetu překvapuje rasancí, evokující motiv z Mistrova oratoria Čtyři roční období: Už mráz a zima utíká. Ptačí hlas sem proniká jen v plachém náznaku. Líbezné, jímavé Adagio druhé věty zní jako chvalozpěv jaru. Do charakteru skladby dokonale zapadá menuet, stylizovaný jako robustní lidový tanec. V závěrečném Vivace se s ptačí lehkostí vznáší melodie prvních houslí. Kvartetní tvorba Wolfganga Amadea Mozarta ( ) byla ovlivněna Haydnem, kterému mladý skladatel připsal šest smyčcových kvartetů, zralých prací z let Mezi nimi vyniká smyčcový kvartet C dur, KV 465, zvaný Disonantní. Ačkoliv disonance znamená nelibozvuk, nemá označení jednoznačnou platnost pro toto dílo, vystihuje spíše neobvyklé harmonické postupy, jimiž Mozart tvůrčím přístupem přesáhl rámec běžných pravidel. Vážný ráz skladby je patrný již v dramatické první větě, poznamenává andante i menuet a teprve závěr přináší projasnění. Schubert je nejtrpčím příkladem, jak skladatel, neuznaný současností, se může znovu narodit až po mnoha, mnoha letech. Slova spisovatele Františka Kožíka vystihují nelehký úděl i osud díla rakouského skladatele Franze Schuberta ( ). Schubert byl známý jako autor asi 600 písní, jež složil během svého krátkého života, zatímco jeho symfonická, komorní a jevištní tvorba zůstala neznámá a jaksi na okraji. Schubertův smyčcový kvartet d moll Smrt a dívka, kterému byla věnována druhá polovina koncertu, je v pořadí čtrnáctým, tedy předposledním skladatelovým kvartetem. Má číslo 810 v Deutschově seznamu. Dílu z roku 1826, vzniklému dva roky před Schubertovou smrtí, předcházela stejnojmenná píseň (1817), ke které se komponista vrací v pomalé větě kvartetu. Pro zarážející nezájem interpretů se Schubert nedočkal provedení skladby, jež poprvé veřejně zazněla až v roce 1833 v Berlíně. V temné tónině d moll oscilují pocity ohrožení, předzvěst tragédie, únava, marnost boje a rezignace, ale také touha po klidu. Posluchač je vnímá s úzkostí, jejíž intenzita dosahuje až k hranici únosnosti. Náš přední muzikolog prof. PhDr. Rudolf Pečman v rozboru této skladby, přesahující situaci umírající dívky, v tom díle čistého tragismu, nalézá vyjádření osudu lidského individua, Zpravodaj Benátecka Australská polévka u Šťastného hrocha Nejen s australskou polévkou se můžete v prosinci setkat v rámci kulturního programu v restauraci Šťastný hroch v Benátkách nad Jizerou. Do předvánoční nálady vás ve čtvrtek 8. prosince v hodin uvede zpěvačka Renata Drösslerová, která má mezi návštěvníky Šťastného hrocha již velkou oblibu. Uslyšíte známé i méně známé koledy, české i zahraniční. Zpěvačku na klavír doprovodí kromě benáteckému publiku dobře známého Michala Hájka i Petr Ožana a na housle Matěj Vlk. Ve středu 14. prosince můžete ochutnat již zmiňovanou australskou polévku s všeříkajícím názvem Creamy Pumpkin Soup. Připraví ji pro Vás terapeutka Táňa Kučerová a její manžel, novinář a fotograf, David Kučera Vám promítne exotické diapozitivy a povypráví své zážitky z Austrálie, kterou navštívil v rámci své cesty kolem světa. Diashow začíná v 18 hodin. V pátek 16. prosince se můžete pobavit poslechem tělesa, které se jmenuje Marek Fajfr & The Remorkers. Poklidné předvánoční zastavení pořádá Klub dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou. Vystoupení v restauraci Šťastný hroch začíná ve 20 hodin. Na 25. prosince pro Vás Šťastný hroch nachystal vánoční překvape- KULTURA ní. A protože se jedná o překvapení, jeho obsah se předem neprozrazuje. Ale jistě nebudete litovat, pokud si tento večer pro Hrocha vyhradíte. Určitě se budete skvěle bavit. Jak vidíte, nabídka kulturních pořadů u Šťastného hrocha je i v prosinci bohatá. Neváhejte a včas si zajistěte místa. Šťastný hroch děkuje svým hostům za přízeň, přeje šťastné Vánoce a mnoho šťastných chvil v roce Ing. Jiří Winter Přístavní most a Opera Sydney House patří k nezaměnitelným symbolům nejen Sydney, ale i celé Austrálie. Foto David Kučera Haydn, Mozart a Schubert v podání Heroldova kvarteta které si uvědomuje velikost, neodvratnost i útěšnost smrti. Hluboce procítěná interpretace díla, dotýkající se finality lidské existence, potvrdila nesmrtelnost Schubertovy hudby. Skvělý výkon mladých umělců nám dovolil prožít čistou radost Haydnovy skladby, Mozartovu originalitu i Schubertův lidský smutek. Koncert zakončily dva přídavky, z nichž první vyzněl jako pocta Antonínu Dvořákovi, druhý jako mozartovský pozdrav nadšenému publiku. A ke všem oceněním, jež se umělcům dostává na domácích i zahraničních koncertních pódiích, přibylo ještě jedno navíc - Heroldovo kvarteto si získalo posluchačsky široké srdce benáteckého publika. MUDr. Marie Černá Betlém - kresba Václava Černého, benáteckého keramika

15 8. prosince 2005 VZPOMÍNÁNÍ strana 15 Bilance a plány Je prosinec, Vánoce přede dveřmi, po nich přijde Silvestr a Nový rok. Měli bychom myslet nejen na dárky pro své blízké, ale i na to, co jsme udělali dobře, co bychom tedy měli zopakovat, a také na to, co se nám až tak nepovedlo a čeho bychom se měli vyvarovat. Je i na nás, jak budeme žít, co si budeme moci dovolit, čemu a komu budeme věřit, čemu a komu ne. Jsme povětšinou lidé rozumně uvažující s možností svobody rozhodování. Můžeme se těšit na hezké počasí se sluníčkem, na jarní kvetoucí louky, na letní úrodu ovoce, na houby, koupání, výlety a výjezdy po vlastech českých i po cizině. Na dobré filmy, hezké čtení, třebas i na nové oblečení, kolo, ti mladší na lásku a my starší na to, že se budeme cítit dobře a nebudeme muset chodit po lékařských ordinacích. Já se těším na občasné návštěvy Benátek. Byl jsem v nich letos třikrát, z toho dvakrát na setkání sedmdesátnic a sedmdesátníků, čili na setkání spolužáků. Byly to milé chvíle. V Benátkách jsem si vyfotografoval školu, poštu, sokolovnu, domy, kde jsem se učil hrát na klavír, starou vodárnu, kostel, zámek, domy, kde jsem bydlel. Vzpomínal jsem na ochotnický soubor, v němž jsem také párkrát hrál a který mi pomáhal poznat pěkné divadelní hry, například: Strakonický dudák, Fidlovačka, Pygmalion, Princezna Pampeliška, Hrátky s čertem. Připomněl jsem si i místní aktéry - Jitku Stránskou, Jitku Foučkovou, sl. Kvapilovou, Jitka Stránská - Šebková Marii Neradovou - Pokornou a pány Aleše Šindlera, Oldřicha Weisse, Václava Vondru, Pavla Štýse, Honzu Křápa. Také tenisty, fotbalisty a hokejisty. A nemohu zapomenout ani na arciděkana P. Ťupu. Knihovna a muzeum - to byla moje další oblíbená místa. Takže díky, přátelé, spolužáci a obyvatelé Benátek. Bylo toho letos hodně. A věřím, že to bude - přinejmenším - stejně dobré a krásné, jako tomu bylo letos, i v příštím roce. Byl bych rád, Pavel Štýs kdybych ty pocity a víru neměl jen já, ale i Vy všichni. Čekají nás (možná) zasněžené Vánoce. A po nich další dlouhý rok. Patří obojí k těm nejkrásnějším dnům v roce. Využijme toho, mějme se rádi a mějme pevný krok. K dobru, lásce a přátelství ať cesty nás všech míří. To vše i mnohem, mnohem víc, všem přeje Jiří Pfeifer Bílá nemoc (rok 1955), osoby: Miroslav Duštíra (Dr. Galen), Oldřich Weiss (dvorní rada) Zdena Králová, Oldřich Weiss Na dně (rok 1956), osoby: Miroslav Duštíra, Oldřich Weiss a E. Jindra Hrátky s čertem, osoby: Jitka Foučková (Káča), Aleš Schánilec (Martin Kabát) Fotografie poskytlo Muzeum Benátky Tvrdé palice se hrály u Svobodů na dvoře, režie odb. učitel Jan Glos, osoby: Věra Nováková - Marešová, Zdeněk Hodboď, Josef Adášek, Zdena Lamačová - Králová, kap. Kotík, Jindra Macurová - Došlá.

16 strana 16 HISTORIE Zpravodaj Benátecka - před 65 lety - Obrysy zajišťovacích prací trosek hradu v Dražicích Zajišťovací práce u trosek hradu pánů z Dražic lze lehko nyní zhlédnouti a přesvědčiti se, jak důmyslně dnes je postaráno, aby památky se nám zachovaly do další budoucnosti. Zvětralá opuka je odstraňována, v patě skály je zabetonována asi 1 m široká betonová zeď a nyní bude přikročeno k zajištění celého skaliska, na kterém trosky bývalého hradu stojí. Benátky č. 47 z Obecní dům bez stropu V obecním domě na Křemeni si dopomáhali nájemníci lehko k topení. Jednoduše rozebírali strop. Věc vyšetřuje četnictvo, ježto byla obci způsobena škoda as 300 K. Benátky č. 47 z Co všechno se neztratí Rolník Bednář ze Starých Benátek nechal si na poli u Okrouhlíka velké brány v ceně 1000 K. V těchto dnech zpozoroval, že mu je neznámý zloděj odnesl. Tomu patrně nevadilo, že je v poli mokro a že si našlape. Benátky č. 47 z Kavka se slepicemi K jednomu novobenáteckému občanu se v těchto dnech přistěhovala zřejmě ochočená kavka. Třebaže si dosud netroufala do kuchyně, cítí se na dvoře jako doma a nocuje se slepicemi na bidýlku v kurníku. Benátky č. 48 z CO SE PSALO... když byla nadřízeným úřadem rozřešena povinnost udržovatele. Občanstvo uvítá tento čin jistě s povděkem, máme však obavy, aby silnice, až bude v dobrém stavu, nestala se závodní dráhou bezohledných řidičů automobilů - hlavně nákladních. Benátky č. 49 z Používání pozdravu Vlasti zdar v úředním styku Ministerstvo vnitra bylo upozorněno, že se vyskytují někdy případy, kdy se v úředním styku úřadů, ústavů a orgánů Protektorátu a orgánů samosprávných s Němci užívá pozdravu Vlasti zdar. Poněvadž užívání tohoto pozdravu vůči Němcům není vhodné, budiž zařízeno, aby zmíněného pozdravu, pokud se tak snad dělo, nebylo napříště v úředním styku užíváno. Okresní věstník. Benátky č. 49 z Pozor na děti! Před několika dny vypukl požár v jedné místnosti býv. továrny Silvie, který byl naštěstí včas zpozorován a uhašen. Oheň vznikl vinou nedostatečného dozoru na děcko, které našlo sirky a nevědomky zapálilo slamník v postýlce, kde si hrálo. Jest to trestuhodná nedbalost, která nejen že ohrožuje život dítka, ale i veřejný statek. Upozorňujeme na povinnou péči a dozor na malé děti. Následky, které by rodiče nesli za příp. neštěstí, by nebyly malé. Větší děti patří do mateřské školky, městem značným nákladem vybavené, a ti nejmenší ať se drží máminy sukně. Benátky č. 50 z MĚSTSKÉ PAMÁTKY Hřbitovní zeď se třemi branami Mlsoun vypil rybník! Rybářský spolek pro Předměřice a okolí hodlal uspořádati poslední leč, večírek na ukončení rybářské sezony. Nachytali asi 16 kg ryb, které uschovali v nádrži vodárny v Kochánkách s nadějí, jak všichni si pochutnají o poslední leči. Neznámý mlsoun se to však dozvěděl a ryby před samým slavnostním večerem odcizil. Vypil jim rybník. Po pachateli se pátrá. Benátky č. 48 z Silnice na Podolci, která je opravdu v hrozném stavu a stává se pomalu postrachem všech jezdců a pěšáků, nebude sice letos dlážděna, ale bude slušně opravena. Opravu provede obec N. Benátky na vlastní náklad, Šťastný rybář Pan Rákosník z Nových Benátek chytil v neděli během půlhodiny dvě štiky. Jedna vážila téměř kilo a druhá byla již pašácký kousek o váze 3 a čtvrt kg. To je již docela milé nadělení k Vánocům! Benátky č. 50 z Po stopách dávné krádeže V roce 1937 ztratilo se na Dražicích 47 metrů kabelu v hodnotě přes K 2.000,-. Teprve v minulých dnech podařilo se četnictvu usvědčiti zloděje. Byli to dva nepoctivci až z Hloubětína u Prahy, kteří zajížděli na krádeže na venkov. Benátky č. 50 z Připravila Jana Vernerová Vyhlášenou městskou památkou je i hřbitovní zeď se třemi branami u děkanského kostela svaté Máří Magdalény. První je brána, kterou se dá projet až k samotnému kostelu a případně i do zahrady. Druhou bránou, spíš brankou, vede cestička přímo ke vchodovým dveřím kostela. Třetí bránou byste prošli do areálu rozsáhlé zahrady. Fotografie Jana Vernerová

17 8. prosince 2005 RŮZNÉ strana 17 Na šiškách Je tomu již pár let, co se mi ve zdejším kraji cosi přihodilo. Bylo to v době, kdy jsem ještě bydlel s rodinou v Liberci a neměl jsem ani tušení, že se jednou (asi dva roky po této historce) budu stěhovat sem do Benátek nad Jizerou. Když příběh někomu vyprávím, každý se jen diví, že prý je to pěkná hloupost. Pokusím se tedy zahrát si na spisovatele a tu hloupost, která se mi tady s rodinou přihodila, vám zde vylíčit. Někdy tak kolem roku 1987 jsme s manželkou často jezdili z Liberce do Prahy zařizovat různé věci. Jednou jsme si na takovou cestu vzali naše dva kluky a že si cestou zpět uděláme výlet a snad i nasbíráme pár šišek. Někde na silnici Praha - Liberec jsme odbočili napravo do lesů, jezdili jen tak a zastavili všude tam, kde se nám to zdálo být zajímavé a hezké. Kde jsme a kam jedeme, jsem se moc nezajímal, protože jsem si byl jist, že jsem stále v Čechách. Teď už asi někdo tuší, kam jsme my nic netušící dojeli. Když už bylo na čase se vracet, začal jsem si všímat značek, kde že to jsme. Když jsem uviděl první značku s názvem Milovice, bylo již pozdě. Ovšem ani mně, natož mé ženě či dětem, neznalým zdejších poměrů, nám to jméno nic neříkalo a bylo nám to jedno. Chtěli jsme se jen z těch končin vymotat a dostat se opět na tu naši velkou silnici. Napadlo mě samozřejmě zeptat se místních, jak a kudy odtud ven. Lidí tady v těch Milovicích na jakési křižovatce u obchodu s potravinami bylo kupodivu dost. Zastavím a ani jsem nemusel vystupovat, prvního človíčka, který šel okolo našeho auta se ptám, kde jsem a kudy a jak se dostat na dálnici. Odpověď jsem dostal - Da, da já panimáju. Ani to nedořekl a už jsem panimal i já. Ještě si jen říkám, to je pech, všude tolik lidí a já zrovna trefím na Rusa. Bodejť bych netrefil, když zde většinou žili jen oni. Tedy tento pán se nám velice ochotně snažil pomoci. Stále mi cosi vysvětloval a nakonec, když viděl, že vzadu na sedadle jsou dva malí kluci a místa dost, jen řekl, že má stejnou cestu a zda jej vezmeme. Než jsem stačil reagovat, už byl v autě. Pán v teplákách - podle toho, jak byl kulaťoučký, bych řekl, že nešlo o nějakého obyčejného vojáčka, spíše vyššího důstojníka - nás nasměroval na jakousi panelovou silnici. Cestička jak malovaná, pode mnou klepaly panely, napravo i nalevo vysoký panelový plot a v dáli na konci obrovská plechová vrata s rudými hvězdami a samozřejmě budovatelskými hesly, v rohu pak špačník, tedy budka pro dozorce. Jedu, ale moc dobře mi nebylo. Cítím, že jsme někde, kde bychom být neměli. Otáčím se na našeho dobrodince navigátora a poznamenávám, že tudy snad naše cesta nevede. Ááá, éto charašó, slyším stále stejné. Říkám si: To je konec, tady těm nevyvětlím, že jsme na výletě a s klukama na šiškách. A moje bujná fantazie pracuje dál. Žena cizinka, jak se dříve říkalo z kapitalistického tábora, zrovna s fotoaparátem v ruce, auto jako naschvál zelené barvy s poznávací značkou, kterou měli na autech jen cizinci. Jak jim to budu vysvětlovat? Moje žena byla ovšem o poznání klidnější, protože neměla příliš tušení, co se děje. Přijíždíme k těm již pomalu se rozevírajícím vratům tábora a já si říkám, že u nás ty šišky už asi sbírat nebudeme. Udělají z nás špiony a tady ten tlusťoch za námi pojede za odměnu domů, protože chytil rafinovaného špiona i s rodinou. A tam před těmi vraty mi zastavte a vy pak pojedete vpravo lesem, slyším, jak vysvětloval. Jenomže vpravo i vlevo samý beton a cesta vedla jen do toho tábora. No, skutečně nelhal, ulevilo se nám, cesta skutečně pokračovala těsně před vraty doprava, jak říkal. Chtěl jsem pak ještě auto otočit a jet zpět, ale tlouštík nás přímo nutil k cestě lesem. Už i manželka mi radila: Jeď, kam chce ten chlap, ale pryč odtud a rychle. Jel jsem tedy doporučeným směrem přímo do lesa a opět po panelech. Najednou konec. Žádný panel, jen samý výmol a hezky jeden vedle druhého. Vyhýbat se nebylo kam. Ještě že bylo sucho. Po pár minutách jízdy nebo spíše skákání kluci křičí: Tatíí, vojáci! Neměl jsem čas se moc věnovat okolí, hledal jsem, kudy jet dál. A skutečně, tamhle vojáček, hlava mu kouká z díry, tamhle druhý, třetí s lopatkou, právě se zahrabávali. Kousek dál celá rota vojáků běhala na opičí dráze. Nevím, ale připadalo nám, že ti vojáci žasli více než my. Mažeme pryč, jak je to jen možné, stále z díry do díry a naše auto VW Passat co chvíli škrtá o zem. Klukům se to vzadu v autě líbí a jen křičí: Ještě, ještě. Moje žena se zase nestačila divit, co všechno se u nás v lese dá vidět. Po nějakém čase poznávám i mně do té doby neznámé věci - paneláky v lese a všude plno lidiček - samozřejmě Rusové. Ještě jsem nic takového neviděl, i když vzpomínám, kdysi jsme projížděli Sibiří vlakem. Snažím se co možná nejrychleji pryč odtud, ale nejde to, skáčeme dál, kluci vřeští, manželka do mě strká a křičí, že je cítit kouř. Opravdu! Zpod kapoty našeho auta se valí kouř! DOPISY / NÁZORY Rychle všichni ven a to již vidím, že kabely od baterie docela slušně hoří. Honem hadr a rychle oheň dusíme. Proklínám našeho dobrodince, který nás sem poslal. Říkám si: Auto nám hoří, tak teď už jen ty tanky tady chybí. Beztak ty jámy na cestě musely být od nich. Jak tak běháme uprostřed lesa s hadrem v ruce okolo auta a hasíme oheň, slyšíme nějaký zvuk. Tanky to ale nebyly, jen v dálce vidíme vojenské auto. A přímo k nám! Nestačili jsme ještě uhasit pořádně oheň a voják už stál u nás. To je den, říkám manželce. Tak oni si to rozmysleli a přijeli pro nás. A ty šišky už Ale k našemu překvapení nic takového se nestalo. Vojáček se jen ptal, co se děje a že eto intěresno. Vysvětloval, že jak se kapota zavře, auto hoří, když se otevře, auto nehoří. Samozřejmě to bylo tím, že baterie v našem autě nebyla původní, zřejmě špatně upevněná a při těch skocích z díry do díry se občas dotkla kapoty. Já se ale přiznám, že jsem opravdu v ten moment netušil, jak oheň vznikl. Bylo toho už na mě trochu moc. Ten vojáček nám pak položil hadr na baterii, zabouchl kapotu, my poděkovali a pak společně jeli stejným směrem. Po čase se náš zachránce v tom lese někde ztratil a my konečně našli naši silnici do Liberce. Na ty šišky jsme tenkrát úplně zapomněli, ale na ten den vzpomínáme dodnes. Jiří Fiala Lék proti podzimní depresi aneb nechte se hýčkat a rozmazlovat Ale od koho? Vždyť dnes snad pozorní muži vymřeli. Nebo se pánové stydí za to být galantní k ženám? Dost možná. Zkusím vám dát malou radu, jak se dá galantnost muže nahradit. Poslechněte si můj malý příběh. Jednoho sychravého podzimního pátku, ještě k tomu třináctého, jsem se ploužila celá utahaná z práce. Celý den jsem měla jak se říká pech, byl to tzv. den blbec. Ráno jsem zaspala, při zbrklé snídani opařila jazyk a ruku čajem, při dobíhání tramvaje mi zapadl podpatek do škvíry mezi dlažební kostky a ulomil se. A to nemluvím o rýpavých poznámkách k pozdnímu cílovému doběhu ze strany mého sympatického šéfa. No prostě, co vám mám líčit, celý den jak vyšitý. Jedna rána za druhou. Když jsem pak odpoledne odcházela celá vysílená z práce, nemusím ani zdůrazňovat, že mi opět ujel autobus před nosem a já musela pěšky domů 1,5 km. Ale ne nadarmo se říká,že vše špatné je pro něco dobré. Jak tak klopýtám, můj zrak padl na velkou růžovou tabuli na plotě jednoho roztomilého venkovského domečku. Říkám si, třeba je to opravna obuvi! Přistoupím blíž a čtu: Kosmetika - celkové ošetření pleti, péče o ruce, nehty. Vtom mi blesklo hlavou: Zkusím zazvonit, třeba mi paní kosmetička poradí, kde by mi opravili podpatek na mé botičce. Zazvonila jsem a přišla mi otevřít sympatická žena, ze které vyzařoval optimismus a pohoda. Podotýkám, že v tu chvíli začalo pěkně pršet. Ptám se: Nevíte, prosím vás, kde by mi tady opravili ulomený podpatek? Tak dnes už asi nikde, mladá paní. Je bohužel po 17. hodině a to je v tomhle městečku konec pracovní doby. Ale jestli chcete, můžu vám nabídnout svoji pomoc. Asi se jí mě při pohledu na zmoklou slepici zželelo a snažila se najít variantu, jak by to se mnou vyřešila. Pojďte dál, aspoň vám nabídnu horký čaj a suchý ručník. Můžu vám třebas půjčit boty, mám tu dvoje, stejně jsem ty jedny chtěla už vyhodit do popelnice. Byla jsem vděčná za její povzbuzující slova a šla jsem tedy na chviličku dál. Už při vstupu do útulného salonku na mě dýchla vůně zeleného čaje, která se linula z aromalampičky. Přímo hojivý balzám na mé rány a pocuchané nervíčky! Najednou jsem si připadala jako v nějaké příjemné čajovně. Vypily jsme si spolu čaj s citronem a trochu poklábosily a ze mne ten nakupený stres začal opadávat, připadala jsem si lehčí a lehčí. No, abych to zkrátila. Z pár minut se vyklubaly dvě hodiny. Jelikož venku víc a víc pršelo a nechtělo se mi do toho marastu, řekla jsem si, proč toho nevyužít. Svěřila jsem se tedy rukám paní kosmetičky a nechala se hýčkat jejími jemnými prsty. Začínala s příjemnou relaxační masáží obličeje, dekoltu a šíje a pokračovala výživnou kůrou v podobě masky nejen na obličeji, ale i na mých upracovaných rukou. To vše za zvuků příjemné relaxační hudby, která asociovala letní den na pasece a sluníčko. Řeknu vám, odcházela jsem jako znovuzrozená a blahořečila jsem ulomenému podpatku. Nejenže jsem získala novou přítelkyni, kterou můžu navštívit, když mi bude zase pod psa ale také si vyžehlila nervy. A co vy? Máte také svůj salonek s vůní zeleného čaje? Všem vřele doporučuji! - km -

18 strana 18 INZERCE Zpravodaj Benátecka Milan Šindelek Vrutická Benátky nad Jizerou II domovní čistírny odpadních vod svařování plastových nádrží a bazénů instalatérské práce dodávky čerpadel zavlažovací systémy vodoměrné šachty přečerpávací jímky pro tlakovou kanalizaci centrální vysavače Telefon:

19 8. prosince 2005 INZERCE strana 19 ÈESKÝ VÝ ROB CE - ÈES KÉ CENY Miroslav Duštíra DUKAR P O D L A H Y Vsypy pro průmyslové podlahy Spojovací můstek na beton Barevné nátěry na beton Samonivelační stěrky Hydroizolační program F A S Á D Y Disperzní strukturální omítky Fasádní a interiérové barvy Soklové dekorativní mozaiky Zateplovací systém fasád Příslušenství pro zateplovací systémy Fasádní nářadí a doplňky Sanační materiály Miroslav Duštíra DUKAR V Zahrádkách Benátky n. J. Provozovna: Cukrovarská Benátky n. J. tel./fax: infoline: fir NECHCEME BÝT NEJVÌTŠÍ, ALE NEJ LEP ŠÍ - opravy starterů, alternátorů - seřizování světel - všechny druhy autobaterií - pneu sevis Miroslav Vonášek ul. Bratří Bendů, Staré Benátky (u benzinové pumpy) Pracovní doba Po - Pá hod. Tel INZERCE Modeláž nehtů, manikúra - objednávky na tel , SILVESTR Mariánské Lázně - hotel Evropa Kč - polopenze, 3060 Kč - plná penze v ceně: ubytování, strava, oslava Silvestra, program, delegát Nevíte co k Vánocům? - Vánoční poukazy na zájezdy! Vystavíme již po zaplacení zálohy. Maďarsko - termální lázně Harkány od 4500 Kč Chorvatsko - Umag - hot. Adriatik , od 6500 Kč Víkendové pobyty pro ženy od 2000 Kč Zájezdy do všech ostatních zemí Evropy a exotika. CK Venezia Tour - Benátky nad Jizerou Eva Kožulová , tel/fax , Marie Blechová ofsetová tiskárna NYMBURK Vyrábíme: knihy èasopisy noviny brožurky pohlednice štítky na zboží kalendáøe desky na spisy letáky plakáty propisovací tiskopisy hospodáøské tiskopisy dopisní papíry reklamní - firemní bloky dodací listy svatební oznámení a další tiskoviny PŘIJMEME ofsetového tiskaře na stroj R315. Marie Blechová - ofsetová tiskárna Potoèní 1847, Nymburk Mobil: , tel./fax: Nymburk:

20 strana 20 INZERCE Zpravodaj Benátecka

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Ing. Bc. Fialová Dana STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Stáž proběhla ve firmě : Jiřina Regietová Dahlia Adresa: Vítězná 46 360

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří Škoda Auto Cukrárna Za Rohem Při víkendové procházce městem jsme společně s klientem p. Benešem dostali chuť na něco sladkého. Cukrárna na

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více