Zpravodaj MO ČRS Božičany My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman"

Transkript

1 Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011 My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman

2 Telegraficky to nejdůležitější z činnosti ČRS MO Božičany v roce Členská schůze ukládá členům MO : a) podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na investiční výstavbě MO a údržbě rybochovných zařízení a zařízení hospodářského střediska. b) řádně vyplnit po skončení platnosti povolenky sumář a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 dnů od ukončení její platnosti - nebudeli splněno nebude vydána dospělému členu a dorostenci povolenka na další následující rok a u dětí do 15let bude povolenka vydána až v měsíci červenci Při již tradičním novoročním přípitku jsme si dali závazek, že v tomto roce konečně dotáhneme do konce akci vodovod přívod pitné vody do HS. Od jsme dle zápisu v katastru nemovitostí zapsáni jako vlastníci pozemků Vojkova rybníku. Byl vyčištěn chovný rybník KOMORA - bylo vyvezeno 136 aut bahna, 10 dní na čištění pracoval bagr a doprava, byl navezen štěrk a provedeno zpevnění hráze. Techniku poskytla SU a.s., p. Lexa Kamenolom Děpoltovice a p. Mališ autodoprava Chranišov. V březnu se opět v sále domu kultury KASS v Chodově konala členská schůze MO a z jejího jednání vzniklo toto usnesení: Na první schůzi výboru MO byli členskou schůzí zvolení členové výboru dále zvoleni do jednotlivých funkcí výboru takto: Předseda - Ing. Ernest Ješík Místopředseda - Daniel Pechoušek Jednatel - Ing. Jaroslav Šimek Hospodář - Václav Šnajdr Pokladník - Ing. Václav Rýdl Ved.autoparku a HS - Josef Urbánek Vedoucí propagace - Josef Brabenec Vedoucí mládeže - Jaroslav Pejšek Člen výboru - Vlastimil Šnajdr Člen výboru - Mario Mokrý Předsedou dozorčí komise MO byl zvolen Jaromír Obdržálek. 1. Členská schůze byla volební a byl na ni zvolen výbor MO na čtyřleté období ( ) a další orgány MO: Výbor MO ČRS ve složení: Josef Brabenec, Ing. Ernest Ješík, Mario Mokrý, Daniel Pechoušek, Jaroslav Pejšek, Ing. Václav Rýdl, Ing. Jaroslav Šimek, Václav Šnajdr, Vlastimil Šnajdr, Josef Urbánek. Dozorčí komise MO ve složení: Vilém Junker, Jaromír Obdržálek, Jiří Vacek, Heribert Weiss Delegát územní konference: Ing. Ernest Ješík a jako náhradník Ing. Jaroslav Šimek Delegát republikového sněmu: Ing. Václav Rýdl a jako náhradník Ing. Ernest Ješík 2. Členská schůze ukládá výboru MO: a) Poskytovat úlevy v plnění brigádnických povinností u důchodců od 64 let věku (v roce dosažení uvedeného věku a dále), žen, invalidů s průkazem ZTP, členů RS, HS a výboru MO a u dorostenců na povinnosti dospělého člena (tj. 5brigádnických hodin nebo 300,- Kč). b) Pokračovat v jednání o koupi rybníku v Lesní ulici v Chodově a následně jej zařadit do sportovního revíru MO. c) Zachovat slevu 100,- Kč na nákup členské územní povolenky pro ženy. Svou činnost ve funkci účetního MO ukončil dlouholetý člen výboru pan Vladimír Ježek, děkujeme mu práci, kterou obětoval ČRS a hlavně naší MO. Za svou činnost pro MO obdržel od výboru drobný finanční dar, dárkový koš a od hospodáře má slíbeného každoročně vánočního kapra a to doživotně. 2

3 Do revíru bylo vysazeno: Chodovský potok 1 : Kapr K ks kg Lín L2 420 kg Amur Am2 270 ks 160 kg Štika Š1 355 ks cca a 20 cm Bílá ryba 10 kg Chodovský potok 2 : Kapr K ks kg Lín L2 185 kg Amur Am2 150 ks 126 kg Štika 185 ks cca a 25 cm Bílá ryba 52 kg Chodovský potok 3 : Pstruh duhový 302 kg Pstruh obecný ks cca a 25 cm V měsíci dubnu byly zahájeny práce na položení vodovodní přípojky do HS byla položena trasa vedoucí ve dně rybníku Zahrádkář 1. Na bankovní konto MO dorazily peníze z dotace evropských fondů, konkrétně z operačního programu Rybářství na akci Modernizace provozu MO ČRS Božičany ve výši ,- Kč. 12. června proběhly na Vojkově rybníce závody v lovu ryb na udici, tentokrát nebyla kapacita startovních míst naplněna. V předchozím roce jsme museli některé později dorazivši rybáře odmítnout, v tomto ročníku zůstala řada míst u vody neobsazena. Závodů se zúčastnilo pouze 28 soutěžících rybářů. Vítězem se stal Zdeněk Vopálenský (603 bodů, 19 ryb), na druhém místě se umístil Karel Ečer (517 bodů, 19 ryb) a třetí místo patřilo Pavlu Puškášovi (457 bodů, 15 ryb) Koncem června a začátkem července se v HS konaly dny otevřených dveří pro děti z OŠ Božičany a DDM Nová Role. V měsíci červenci jsme zahájili práce na kosmetických úpravách naší kanceláře v Božičanech. Kancelář jsme vymalovali, vybavili novým nábytkem a počítačem s internetovým připojením tak, abychom mohli začít pracovat v informačním systému západočeského ÚS, který má pracovní název Lipan. Dne byl uveden do provozu pitný vodovod do HS, zbývá připravit podklady pro kolaudaci a požádat o kolaudační řízení. Výlovy začali v tomto roce a skončily posledním výlovem byl sloven rybník Borovice, na výlov byly pozváni významní sponzoři MO a ve výlovku byl i sumec albín Václav. Po převážení a změření měl ve svém 10 roce života 26 kg a 144 cm. Ve funkci vedoucího kroužku mládeže při DDM v Chodově začala fungovat Hanka Pejšková. V komunálních volbách byl v obci Božičany zvolen starostou obce pan Miloš Kameš. 19. listopadu se konala v sále domu kultury v Nové Roli tradiční rybářská taneční zábava DOLOVNÁ. K tanci a poslechu hrála Malá Kapela a v tobole bylo 60 šupináčů. V prosinci byl zahájen vánoční prodej ryb v HS Nová Role, v prodeji byly kapři a amuři z Blatenské ryby, dále z Teplé a část i z vlastních produkce MO. Díky vánočnímu prodeji ryb jsme se dostali a i na stránky denního tisku a to do rubriky Černá kronika. Při cestě pro ryby do Teplé v Bečově ulítla z naší AVIE dvoumontáž (pro laiky - zadní kolo) a potkala se s protijedoucím vozidlem, které poslala do automobilového důchodu. Naštěstí se vše obešlo bez újmy na zdraví. 3

4 A kolik nás bylo v roce 2010? Dle evidence z prodaných členských známek měla naše MO v roce 2010 celkem 921 členů: - dospělých členů (z toho 28 žen) - dorostenců (15-18 let) dětí (do 15 let) - 80 Díky poměrně značnému počtu přestupů členů z okolních organizací v prvních měsících roku 2011 to vypadá, že tento rok bude rokem přelomovým a překročíme hranici členů. S pozdravem Petrův zdar! jméno a příjmení 4 Jednatel MO - Jaroslav Šimek Z úlovkových lístků našich členů V odevzdaných povolenkách našich členů za rok 2010 jsme při jejich zběžné kontrole nalezli tyto zajímavé úlovky: druh ulovené ryby délka v cm váha v kg revír poznámky Veselý Josef sumec , Odrava 1 - ÚN Jesenice Krix Petr tolstolobik , Ohře 15 Krix Petr sumec , Ohře 15 Krix Petr tolstolobik , /01 Chodovský potok 1 - Novorolský rybník Zaprihač Viktor sumec , Žernoseky - Litoměřice Pecina Martin kapr 92 20, Vltava 20 (úlovek vrácen vodě) Krix Petr sumec , Ohře 15 Vrchlavský Jiří tolstolobik , Ohře 12 Buček Josef štika , Ohře 18 Pavlovič Pavel kapr 77 11, Starý potok 2 (úlovek vrácen vodě) Pecina Martin kapr 83 10, Vltava 16-19, ÚN Orlík (úlovek vrácen vodě) Buček Josef kapr 76 10, /01 Chodovský potok 1 - Novorolský rybník (úlovek vrácen vodě) Mika Jiří ml. kapr 74 10, /01 Chodovský potok 1 - Novorolský rybník (úlovek vrácen vodě) Pechoušek Daniel kapr 74 8, Ohře 16 Malý Jürgen amur 85 8, Vltava 16-19, ÚN Orlík Krix Petr candát 84 8, Dalovický potok 2 Zaprihač Viktor candát 86 8, Žernoseky - Litoměřice Žemlička Petr kapr 70 8, Starý potok 2 Zaprihač Viktor štika 92 7, Dalovický potok 2 Poucha Jindřich kapr 67 7, Nejdecké nádrže 1 Vrchlavský Jiří štika 88 6, Odrava 1 - ÚN Jesenice Karkoška Bohumil candát 78 6, Odrava 1 - ÚN Jesenice Kollár Vojtěch parma 65 6, Ohře 13 Jungwirth Vladimír kapr 68 6, Odrava 1 - ÚN Jesenice Krix Petr kapr 63 5, Dalovický potok 2 Tollinger Ladislav candát 80 5, /01 Chodovský potok 2-RN Vřesová Veselý Josef štika 85 5, Odrava 1 - ÚN Jesenice Chytra Eduard štika 84 4, Odrava 1 - ÚN Jesenice Kollár Vojtěch štika 85 4, Teplá 2 - ÚN Březová Gottlieb Miroslav candát 75 4, Odrava 1 - ÚN Jesenice Chytra Eduard candát 76 4, Odrava 1 - ÚN Jesenice Kollár Vojtěch candát 75 4, Ohře 13 Buček Josef bolen 74 3, /01 Chodovský potok 1 - Novorolský rybník Bartoš Miroslav candát 72 3, /01 Chodovský potok 2 - RN Vřesová Bokšaj Jiří štika 75 3, /02 Chodovský potok 2 - Bílá voda (nejml. rybář -ročník 2001) Zaprihač Viktor ostroretka 60 1, Ohře 12 Naš Jaroslav okoun 43 1, /01 Chodovský potok 2-RN Vřesová

5 My rybáři a příroda kolem nás Při zamyšlení se nad tímto tématem si rok co rok kladu otázku, kdy se vlastníci pozemků okolo vod, na kterých vykonáváme rybářské právo naštvou a z pozemků nás prostě vyženou a výkon rybářského práva nám odepřou. Asi to bude muset nastat, aby se řada z nás chytila za nos a začala se v okolí vod chovat jako civilizovaní lidé a ne jako barbaři po kterých zůstává jenom nepořádek, černé skládky a negativní emoce u ostatní populace ne-rybářů a i těch rybářů, kteří své soužití s přírodou myslí vážně a i se podle toho k ní i chovají. Ve stanovách ČRS hned v 2 je uvedeno, že Posláním svazu je mimo jiné: Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport. Co se nedostalo do soupisů revírů Vlivem tiskové chyby se stalo, že v územním soupisu revírů platném od 1. ledna 2011 je uvedena již neplatná nejmenší lovná míra úhoře říčního (Anquilla anguilla) 45 cm. Od 1. ledna 2011 má úhoř říční nejmenší lovnou míru 50 cm. Dále nedošlo k aktualizaci bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS ÚS Plzeň z dodatku soupisu rybářských revírů pro rok Konkrétně se jedná o bod IV. Lov ryb z plavidel a bod VIII. Uchovávání ulovených ryb. Platné znění je následující: IV. Lov ryb z plavidel Lov ryb z plavidel, zavážení návnad a nástrah je zakázáno. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel, zavážení návnad a nástrah povoleno, určuje uživatel rybářského revíru a v popisu Tak přesně toto se nám nedaří díky našim členům, za kterými v přírodě kolem vod zůstávají stopy uvedené v následné fotodokumentaci pořízené z okolí Vojkova rybníku (431011/02). Bohužel jsem přišel o fotodokumentaci na které jsem zachytil skvělé výkony našich členů, kteří v roce 2010 hojně navštěvovali hráz Novorolského rybníku a zůstaly tu po nich přeplněné igelitové pytle, které se pod tíhou přeplněnosti odpadky roztrhaly a sesypaly z hráze do vody. Můžeme jim opravdu jen poděkovat za skvělou popularizaci rybářského sportu. Z tohoto důvodu jsme požadovali, aby byl úsek hráze novorolského rybníku v soupisu rybářských revírů vyznačen jako místo se zákazem rybolovu. Bohužel se to pro rok 2011 díky redakčnímu šotkovi při tisku soupisu rybářských revírů nepodařilo. S přáním, aby si každý rybář odvody odnesl vždy to co si k ní i přinese a raději i trochu více Jednatel MO - Jaroslav Šimek příslušného revíru je uvedeno - lov z plavidel povolen (platí i pro zavážení návnad a nástrah). Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo. VI. Chování při lovu Dítě mladší 10 let věku může lovit ryby ( 2 písm.j) zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství) na jednu udici osoby starší 18 let, provádějící lov ryb ve smyslu 13 a následujících zákona o rybářství. VIII. Uchovávání ulovených ryb Poslední věta zní: Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou. 5

6 Pozvánka na rybářské závody v lovu ryb na udici Na den 11. června 2011 (sobota) připravuje naše MO ČRS závody v lovu ryb na udici. Budou se konat na Vojkově rybníce (revír Chodovský potok /02). Závody jsou vypsány pro dospělé a dorostence (16 až 18 let.) Prezentace - je od 5.00 hod. - ve stanu pod hrází Vojkova rybníku Startovné - dospělí i dorostenci - 200,- Kč Zahájení závodu - od 6.00 h. Konec závodu - v h. Vyhodnocení závodu - předání cen od h. Rybářské závody v lovu ryb na udici 2010 Ceny - budou připraveny pro 10 nejúspěšnějších rybářů a budou to mimo rybářských potřeb zejména zabíjačkové speciality z celého vepříka. Pravidla: 1) Soutěží se dle rybářského řádu. 2) Rozmístění soutěžících u vody - dle vylosovaného čísla stanoviště u prezentace. 3) Podměrečné a hájené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody. 4) Hodnocení: 1 cm = 1 bod. 5) Při shodě bodů rozhoduje počet ulovených ryb, je-li zde shoda, rozhoduje největší úlovek. 6) Spory a protesty řeší organizační tým závodu. Počet míst k rybolovu je na Vojkově rybníce omezen pouze na 80. Bude-li zájem větší, nebudeme jej moci uspokojit a proto přijďte raději včas. Srdečně zve výbor MO Vítězem závodů se stal Zdeněk Vopálenský 603 bodů, 19 ryb, na druhém místě se umístil Karel Ečer 517 bodů, 19 ryb a třetí místo patřilo Pavlu Puškášovi 457 bodů, 15 ryb. Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesly hodnotné ceny, které do soutěže věnovala MO Božičany. Závody se konaly 12. června a za celkem příznivého počasí, nicméně s minimální účastí soutěžících. V roce 2009 byly závody obsazeny soutěžícími do posledního místa, na některé kteří dorazili později již u vody nezbylo místo. V roce 2010 to bylo přesně naopak. Z 80 míst u vody bylo obsazeno pouze 28. Přesto bylo chyceno celkem 161 ks ryb o celkové délce cm (průměrná délka 28,72 cm). Nejdelší rybou byla štika 56 cm. 6

7 Smolnický kaprový víkend 2010 Naše organizace ve spolupráci s Carp Team Chodov uspořádala IV. ročník závodů Smolnického kaprového víkendu na Bílé vodě v Chodově. Za větrného počasí se klání zúčastnilo 44 rybářů (5 dětí a 39 dospělých). Celkem bylo uloveno 203 ks ryb (69,87m ryb) z nichž největší byl kapr 52 cm. Šťastným a nejúspěšnějším rybářem byl Richard Holuška. Cenám v těchto závodech vévodily jako v předešlých letech poháry a výrobky sklárny Moser v Karlových Varech. Rybářská mládež v roce 2010 Ani v roce 2010 rybářský kroužek nespal. Na jaře uspořádal závody v rybolovné technice, které se konaly na hřišti v Božičanech s následným soustředěním na Mistrovství České republiky v rybolovné technice. Mezi tím někteří členové pilně trénovali a jiní se věnovali chytání ryb. Zkušení i noví rybáři své umění mohli předvést na rybářských závodech v Chodově, které se konaly na jaře i na podzim. Dále na dětských rybářských závodech v Chranišově, které završily školní rok. Mladí rybáři si své dovednosti mohli vypilovat na Bílé vodě, Černé vodě, na rybníčku ve sportovním areálu v Chodově a na soukromém rybníce v Chranišově. Z pořadí: Dospělí: 1. Richard Holuška 27 ks ryb / bodů 2. Rudolf Midloch 9 ks ryb / 731 bodů 3. František Motl 13 ks ryb / 665 bodů Mládež: 1. Rostislav Kleveta 3 ks ryb / 101 bodů 2. Jan Skalický 3 ks ryb / 98 bodů Zimní období strávili v DDM v Chodově, kde se učili poznávat ryby, rostliny a živočichy a dále dovednostem jak správně navazovat háčky a i celé návazce. V květnu naši mladí rybáři navštívili Zoologickou zahradu v Plzni dále výstavu Česká ryba. Děti pomáhaly i hospodářskému sboru MO, vysazovali malé pstruhy obecné do chovných potoků. V rybolovné technice se zúčastnila Hana Pejšková Mezinárodního mistrovství ČR v Českých Budějovicích. V disciplíně č. 4 - zátěž Skish se umístila na 5. místě a celkově skončila 15. V soutěži o Český pohár se celkově umístila na 11. místě a v celorepublikovém žebříčku je na 17. místě. 7

8 VI. ročník Chodovské Rybářské závody LRU V neděli byly naší organizací uspořádány závody v LRU na hřišti TJ Spartak Chodov. Za polojasného počasí, které postupně přešlo do úplného slunce, byl VI. ročník Chodovských rybářských závodů v LRU v Bezručově ulici nejúspěšnější co do úlovků. Počet účastníků byl 20 soutěžících. Celkem bylo uloveno 60 ks ryb (1.111 cm / bodů) z nichž největší byl okoun 40 cm, což je kapitální úlovek. Šťastným lovcem byl Petr Skopový. O to větší překvapení následovalo v dalších dnech, kdy byly uloveny i ryby trofejních velikostí - lín 51 cm, kapr 61 cm. V těchto závodech nejde jen o soutěžení, ale i o to užít si ty hezké chvilky u vody. Proto byla pro mladé rybáře dohodnuta pravidelná setkání u vody vždy v pátek - od 15 do 17 hod. A kdo zvítězil? 1. Picek Petr 349 bodů 2. Juhasz Rudolf 121 bodů 3. Skopový Petr 111 bodů Rozloučení se školou V sobotu bylo na požární nádrži v Chranišově uspořádáno loučení malých rybářů se školní sezonou Počet účastníků byl 28 a celkem bylo uloveno 50 ks ryb (1.424 cm / bodů). Poděkování za organizaci akce patří vedoucím dětských kroužků Jaroslavu Pejškovi a Petru Pickovi. Děkujeme za krásné chvíle u vody všem sponzorům a přátelům rybářského sportu, především městu Chodov, městu Nová Role, obci Božičany a obci Vintířov za dotační pomoc. Dále i Západočeskému územnímu svazu ČRS za velmi přehlednou metodiku a zprostředkování dotací v rámci akcí mládeže. A kdo nachytal nejvíc? 1. Havlík Martin 385 bodů 2. Rošková Kateřina 206 bodů 3. Riedl Josef 170 bodů 8

9 Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v r (Kč) Český rybářský svaz Západočeský rybářský svaz Plzeň Tovární ulice č. 5, PSČ Celorepublikové povolenky druh povolenky MP P roční 2700 Kč 3000 Kč Územní povolenky druh povolenky MP P roční 1000 Kč 1000 Kč roční IMV 500 Kč 500 Kč mláděž 8-15 let 250 Kč 250 Kč měsíční 550 Kč 550 Kč týdenní 450 Kč 450 Kč Celosvazové povolenky druh povolenky MP P roční 1800 Kč 1900 Kč roční IMV 1200 Kč 1300 Kč mládež 8-15 let 600 Kč 650 Kč Povolenky pro nečleny - územní druh povolenky MP P roční 4500 Kč 5500 Kč měsíční 2300 Kč 2800 Kč týdenní 1200 Kč 1500 Kč dvoudenní 450 Kč 800 Kč denní 300 Kč 500 Kč Povolenky pro nečleny - územní - děti do 15 let druh povolenky MP P roční 1000 Kč 1200 Kč měsíční 500 Kč 600 Kč týdenní 250 Kč 300 Kč dvoudenní 150 Kč 200 Kč Ceny státních rybářských lístků Povolenky pro nečleny - celosvazové (vydává pouze ÚS) druh povolenky MP P roční - dospělí 7400 Kč 8600 Kč roční - do 18 let 3700 Kč 4300 Kč Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti kratší než 1 rok: 60,-Kč Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok: 100,-Kč *Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok - pro osoby studující rybářství a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * 50,-Kč Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky: 200,-Kč *Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky - pro osoby studující rybářství a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * 100,-Kč Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let: 500,-Kč *Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let - pro osoby studující rybářství * 250,-Kč a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * Takto označené položky se týkají žáků základních škol, studentů českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. Upozornění: Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem zákonného zástupce. 9

10 Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany v roce 2011 Adresa MO Český rybářský svaz MO Božičany Božičany 96, Božičany Předseda Ing. Ernest Ješík Jednatel Ing. Jaroslav Šimek Hospodář Václav Šnajdr leden a duben Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2010: v úterý od do ve čtvrtek od do únor, březen, květen v úterý od do červen v úterý od do prosinec v úterý a od do Ceny členských příspěvků (nutno platit každý rok do konce února!!!) Dospělí: 400,- Kč Děti do 15 let: 100,- Kč Mládež let: 200,- Kč Cena brigádnické hodiny Brigádnická povinnost pro dospělé členy do 63-ti let (včetně) a mládež 16-18l et 60,- Kč 10 hod./rok - nebo 600 Kč/rok Mládež let - 300,- Kč Noví členové v prvním roce členství 15 hod./rok - nebo 900,- Kč/rok Pozn.: ženy - členky MO - jsou výkonu brigádnické činnosti zproštěny Termíny konání brigád: soboty a neděle od 7.00 do od března do května a dále pak od září do konce listopadu v Hospodářském středisku MO na Kaskádě v Nové Roli. Vrácení řádně vyplněné celoroční povolenky nejpozději do 15. ledna!!! Mimo předání povolenky v úředních hodinách v kanceláři MO - je možné povolenku zaslat poštou na adresu MO, nebo ji odevzdat na pobočce České pošty a.s. v Božičanech. Vrátit povolenku v Chodově můžete i v obchodě: Rybářské potřeby Ing. Ernest Ješík, ve Školní ulici č.p. 736 Příjem přihlášek nových členů je do konce února každého roku. Školení nových členů je připravováno vždy na první a druhou neděli v měsíci březnu. Vždy od 8.00 do v HS na Kaskádě v Nové Roli. Zápisné při vstupu do MO Termíny schůzek dětských rybářských kroužků: při DDM Bludiště v Chodově při DDM Nová Role Dospělí a dorostenci Děti do 15 let pondělí úterý 300,- Kč 20,- Kč od hod. od hod. 10

11 INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO RYBOLOVU PROJEKT MODERNIZACE PROVOZU MO ČRS BOŽIČANY Operační program rybářství Prioritní osa 2 - Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh Opatření Opatření pro produktivní investice do akvakultury Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským rybářským fondem a z národních zdrojů - část spolufinancování ze státního rozpočtu. Náklady projektu: REALIZACE PROJEKTU: Dodavatel zařízení: Jaroslav Čech LESOTECH, Chebská 100, Karlovy Vary IČ: , DIČ: Název položky Kč bez DPH Kč s DPH Traktor X748 4x4 John Deere Kč Kč Přídavné zařízení čelní radlice Kč Kč Přídavný stroj traktoru sběrný koš s příslušenstvím Kč Kč Celkem Kč Kč Zahájení projektu: leden 2009 Ukončení realizace projektu: říjen 2009 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Příspěvek společenství EU: ,- Kč Příspěvek z národních zdrojů - státního rozpočtu: ,- Kč Finanční prostředky ČRS MO Božičany: ,- Kč Celkem: ,- Kč Žadatel a příjemce dotace: Český rybářský svaz místní organizace Božičany. Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství Státní zemědělský intervenční fond - SZIF 11

12 Poděkování Tak jako každý rok, bychom rádi poděkovali všem, kteří nám v roce 2010 pomáhali v naší práci ve prospěch Českého rybářského svazu a to jak pomocí při plnění hospodářských úkolů, tak i při zajišťování činnosti kroužků mládeže, rybářských závodů, společenských akcí MO apod. Naše poděkování tedy patří těmto dále uvedeným firmám, společnostem, osobám: CHEZAK - Karlovy Vary, KVTISK, s.r.o. - Vladimír Dolejší, STAVELEKTRO - Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr, Sokolovská uhelná a.s., THUN 1794 a.s., LESOTECH - Jaroslav Čech, Luboš Orlich PEKOSA Chodov, Doupovské uzeniny Josef Pelant, Petr Veselý - Karlovy Vary, LINCOLN CZ Chodov - Martin Zvěřina, Apparaisal services Praha - Znalecký ústav, s.r.o. - Ing. Tomáš Brabenec, Allianz a.s., LIAZ Vintířov k.s., Elektro Fany - František Dvořák Chodov, Pneucentrum s.r.o. - p. Hejda Karlovy Vary, p. Petr Šíp - pokrývačství a klempířství Chodov, p. Bohuslav Mazur - kovoobrábění Chodov, p. Stanislav Svoboda - kovoobrábění Chodov, Stasko plus s.r.o. - p. Kopstein Karlovy Vary, AMT Příbram s.r.o., Eduard Chytra - LOFIDA, Autodoprava Kormucik Chodov, Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu Chodov, EGERIA s.r.o. čerpací stanice ESSO Chodov, Autodoprava - Jiří Licehamr Chodov, Penzion U SOTONŮ Stará Chodovská, Jaroslav Vykoupil - Dárkové zboží Chodov, Autoservis Kabourek Vintířov, WIRO-PLAST, s.r.o., TECHNOROL s.r.o. - Josef Škarda, Chotes Chodov s r.o., Výroba a dekorace Porcelánu p. Volný Chodov, p.klement - Elektromontáže s.r.o. Chranišov, Rybářské potřeby Robert Mach Karlovy Vary, Zahradnictví p. Peřina Chodov, Rybářské potřeby Ing.Ernest Ješík Chodov, Bohuslav Žďárský - Elektropráce Chodov, Kosmetika Šárka Chodov - Šárka Hošťálková, Restaurace SPARTA Chodov - p. Plaček, Autodoprava Milan Mališ Chranišov, Autodoprava pan Nosek, Restaurace U Nádraží Chodov - p. Kadeřábek, Restaurace K2 - p. Doung Ta Quoc, pan Hrabě - stavitel Stará Chodovská, p. Musil a p. Veselý elektro - Chodov Za dobrou spolupráci děkujeme starostům obcí a měst na jejichž územích působíme: Starostovi obce Božičany panu Janu Gebauerovi Starostovi města Nová Role panu Václavu Heřmanovi Starostovi města Chodova panu Ing. Josefu Horovi Starostovi obce Vintířov panu Jiřímu Ošeckému

Zdarma Červenec - Srpen 2002

Zdarma Červenec - Srpen 2002 Zdarma Červenec - Srpen 2002 VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU âeské REPUBLIKY VE DNECH 14.A 15.6.2002 Základní údaje o volební účasti obec Nová Role. Okrsek Zpracován Zapsaní Vydané Voleb. Odevzd.

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

OBEC TLUMAČOV A DDM SLUNÍČKO TLUMAČOV PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ČERVNOVOU HANÁCKOU SLAVNOST

OBEC TLUMAČOV A DDM SLUNÍČKO TLUMAČOV PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ČERVNOVOU HANÁCKOU SLAVNOST h ícdům dětí a mládeže v Otrokovic ROÈNÍK XVII. I ÈERVEN E 2008 0 CENA 5 Kè Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumaèov Po téměř deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací ze strany obce byla

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2010

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2010 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2010 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem 05-2014 O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem I v Javorníku se první adventní neděli slavnostně rozsvítil vánoční strom. Před několika dny se z jedné z javornických

Více

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné myslivecký zpravodaj 1 2014 1/2014 9. ročník neprodejné úvodník Vážení čtenáři, kolegové a myslivci, je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Odkanalizování obce Tlumaèov

Odkanalizování obce Tlumaèov NOVINKY ROÈNÍK XVIII. I I ÈERVEN E 2009 0 CENA 5 Kè Odkanalizování obce Tlumaèov Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, po více jak deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více