Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz"

Transkript

1 ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna otevřena nová výstava s názvem OCELOVÉ SNY. Návštěvníkům představí tvorbu uměleckého kováře a výtvarníka v kovu Pavla Tasovského, který je v Lipníku nad Bečvou znám především jako pravidelný účastník Kovu ve městě a autor vítězných exponátů posledních dvou ročníků (Houpací křeslo 2012 a Šachy 2013). Předlohou pro grafické logo galerie Konírna se stal Tasovského houpací Kůň, který zdobí zámecké nádvoří od roku Výstava je přístupná od úterý do pátku 11:00 16:00 a o víkendech 10:00 16:00 h. -bp- Monumentální plastika Beran Pavla Tasovského, foto archiv autora

2 STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Silný vítr prověřil zdravotní stav dřevin v našem městě Ve dnech května se naše město stejně jako mnoho dalších míst potýkalo s velmi silným větrem. Silný vítr poškozoval střechy domů a kromě toho škodil i na dřevinách v našem městě. Docházelo k vývratům stromů, ulomení větví a někdy i celých korun stromů, výklonům mladých výsadeb. K vývratům celých stromů došlo na ulici Osecké, kde vyvrácený kaštan ohrožoval bytový dům, a také v zámeckém parku a lesoparku. Ulomení větví a kmene stromů hrozilo v Neffově ulici naproti Lidlu, v zámeckém parku, na stadionu, v ulici Osecké, na cyklostezce, na sídlišti Dukla a ve Škrabalce. Nové výsadby byly vyvráceny v ulici Na Bečvě, v lesoparku a v ulici Osecké. V zámeckém parku byly vyvráceny vzrostlé stromy z důvodu poškozeného kořenového systému. Jednalo se o buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica Atropunicea ), který se nacházel v západní části parku a tvořil dominantu parku. Kořenový systém tohoto mohykána byl napadený dřevokaznou houbou a z tohoto důvodu neodolal nárazu větru. Stejnou chorobou a poškozením trpěl i jasan ztepilý (Fraxinus exelsior) vedle vchodu do galerie Konírna. V naší společnosti se objevují dva názory na kácení dřevin a zásahy do veřejné zeleně. Jeden je absolutně zamítavý, druhý je kladný. Musíme si však uvědomit, že strom ve své přirozené fázi vývoje, stárnutí, je často napadán chorobami kořenového systému, kmene, větví, a tím se stává nebezpečným. Může dojít k úplným vývratům, nebo k padání a vylamování velkých větví. Zvláště v intravilánu města a v místech s velkým pohybem lidí se musí často přikročit i k tomu velmi negativně vnímanému kroku, a to ke kácení takovýchto exemplářů. Jistě to nikoho z nás netěší, ale právě takto silný vítr jen potvrdil správnost úvahy zastupitelů města pustit se do revitalizace zámeckého parku a přikročit tak i k radikálnímu zásahu do vegetace a předejít riziku ohrožení zdraví a života. Po dokončení celé revitalizace zde budeme mít obnovené a atraktivní prostředí pro naše volné chvíle. Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí Poškozený jasan ztepilý vedle vchodu do galerie Konírna také náporu větru neodolal. Bečva překročila první stupeň povodňové aktivity V pátek 16. května v 6:30 hodin nastal v Lipníku nad Bečvou 1. stupeň povodňové aktivity na řece Bečvě. Povodňová komise průběžně zasedala a monitorovala průběh zvýšených vodních stavů na Bečvě i na místních vodních tocích. Řeka Bečva nezpůsobila žádné škody. Povodňová komise proto nemusela přistoupit k opatřením zmírňujícím následky povodní, jako budování hrází z povodňových pytlů a odstraňování zátarasů. Normální vodní stav nastal téhož dne v 17:00 hodin. Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí V zámeckém parku silný vítr vyvrátil vzrostlý buk. Foto z archivu MěÚ Bečva odnesla i vyvrácené stromy až k lipenskému splavu. Foto z archivu MěÚ NABÍDKA PRODEJE NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Rada města Lipník nad Bečvou svým usnesením č. 1772/2014 RM 66 ze dne vyhlásila záměr prodeje použitého drobného dlouhodobého hmotného majetku 11 ks telefonních přístrojů AVAYA 6408 D a 3 ks telefonních přístrojů AVAYA 6424 D. Dále Rada města Lipník nad Bečvou svým usnesením č. 1817/2014 RM 67 ze dne vyhlásila záměr prodeje použitého dlouhodobého hmotného majetku 1 ks telefonní ústředny AVAYA Definity, vhodné pro servisní účely i jako zdroj náhradních dílů. Podmínky prodeje naleznete na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo na webových stránkách města na adrese úřad/úřední deska. Ing. Kateřina Beránková, vedoucí Kanceláře tajemníka

3 MĚSTSKÝ ÚŘADS strana 3 Rekonstrukce městských zařízení Město Lipník nad Bečvou v letošním roce 2014 investuje nemalé finanční prostředky také do zhodnocení majetku města ve správě příspěvkových organizací. Na Základní škole Hranická bude v letních měsících realizována rekonstrukce zdravoinstalací a sociálních zařízení nákladem 2 mil. Kč v období letních prázdnin, ve stejném období proběhne důležitá výměna oken na Základní škole Osecká ve dvorním traktu. Výměnou těchto oken v havarijním stavu nákladem 1,2 mil. Kč dojde v nastávající zimní sezóně k úsporám tepla a zvýšení tepelné pohody ve třídách. Základní škola v Loučce dostane pro své děti i pro děti mateřské školy nové dětské hřiště v hodnotě 500 tis. Kč a nové hřiště bude vybudováno v Mateřské škole Na Zelince. Objekt Domu s pečovatelskou službou v ulici Souhradní dostane v letních měsících nová okna ve III. a IV. nadzemním podlaží, čímž bude dokončena výměna stávajících výplní otvorů v celém objektu a město do této poslední etapy rekonstrukce investuje téměř 900 tis. Kč. Odbor správy majetku Městského úřadu Lipník n. B. bude realizovat náročnou opravu střechy a komínových těles na objektu městské knihovny v hodnotě více jak 600 tis. Kč a v městských bytových domech v ulici Na Bečvě provede město nákladem 700 tis. Kč sanaci vlhkých obvodových zdí a výměnu oken. Tento výčet velkých oprav a rekonstrukcí do městského majetku bude sloužit k jeho nutné modernizaci a zlepšení podmínek pro činnost našich organizací. Ing. Miloslav Přikryl, starosta Objekt Domu s pečovatelskou službou dostane v letních měsících nová okna ve III. a IV. nadzemním podlaží. Foto z archivu MěÚ ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V polovině května 2014 proběhly na území města Lipník nad Bečvou zápisy dětí do mateřských škol. Pro rok 2014/2015 se podaří uspokojit všechny žadatele o místo v mateřské škole. Od září 2014 nastoupí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem celkem 68 nováčků. MŠ Na Zelince a sídlišti Zahradní přijme celkem 38 dětí, MŠ Hranická 19 dětí a MŠ Loučka 11 dětí. V posledních několika letech se počet žadatelů o místa v mateřských školách zvyšoval, a to především v důsledku růstu počtu narozených dětí. Tento růst nově narozených dětí se dle statistických údajů v roce 2008 zastavil a od tohoto roku byl zaznamenán mírný pokles počtu živě narozených dětí. Pro rok 2014/2015 bude uspokojena veškerá poptávka. Ředitelé mateřských škol vydávají zamítavá stanoviska pouze u duplicitních žádostí (pokud bylo podáno více žádostí o přijetí dítěte do různých škol), tento fakt výrazně ovlivňuje skutečný stav poptávky v regionu. Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury Do mateřských škol v Lipníku n. B. nastoupí od září 68 dětí. Foto z archivu MěÚ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V souladu 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů budou během prázdnin uzavřeny některé objekty mateřských škol. Náhradní provoz mateřské školy bude uskutečňován v objektu jiné mateřské školy při omezeném počtu otevřených tříd z provozních důvodů. Během července a srpna bude v provozu vždy jedno předškolní zařízení dle stávajícího harmonogramu: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická Mateřská škola Lipník nad Bečvou, pracoviště: Zahradní Mateřská škola Lipník nad Bečvou, pracoviště: Na Zelince Rodiče písemně oznámí ředitelce či řediteli mateřské školy, zda mají zájem o vzdělávání dítěte v době prázdnin. Ředitelka/ ředitel nahlásí počet přihlášených dětí na mateřské škole, která zajišťuje v daném týdnu provoz. Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury Také o letních prázdninách mohou děti chodit do mateřské školy. Foto z archivu MěÚ

4 STRANA 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD Sběr a využití rostlinného materiálu Materiál z kompostejnerů prozrazuje, že někteří občané neumí správně třídit rostlinný odpad. Foto: D. Pořízka Vážení občané, v roce 2010 byla ve městě vybudována s podporou dotace Státního fondu životního prostředí komunitní kompostárna. Smyslem této investice bylo, aby nebyl likvidován rostlinný materiál formou uložení na skládce směsného komunálního odpadu, ale byl pomocí speciální technologie kompostování přeměněn na organickou hmotu. Ta se poté využívá při úpravách veřejných prostranství, výsadbách veřejné zeleně a ostatních drobných úpravách travnatých ploch. K uskladnění rostlinného materiálu pro občany slouží tzv. kompostejnery (plastové hnědé nádoby), které jsou plošně rozmístěny po území celého města. Na území místních částí a zahrádkářských kolonií k tomuto účelu slouží velké kontejnery. Je velmi smutné a zarážející, že když jsme se za poslední léta již naučili třídit separovaný odpad od směsného komunálního, nenaučili jsme se za čtyři roky zacházet s odpadem rostlinným. V několika fůrách vysypaných svozovým autem jsem si během posledního měsíce udělal průzkum, co se do nádob na tento odpad skutečně dává. Najdete zde kromě posečené trávy, listí a organických zbytků také ořezané větve z živých plotů a ovocných či lesních dřevin. To by ještě bylo v pořádku, i když by bylo samozřejmě vhodnější, kdyby dřevité části byly umístěny vedle kompostejnerů samostatně, protože se nerozloží stejně jako tráva či listí. Někdo to tak občas provádí. Před těmito lidmi se skláním a děkuji jim, že sami trochu přemýšlí. Rozum však zůstává stát nad tím, pokud zde najdete to, co jsem objevil osobně při rozkopání vysypaných fůr. Pařezy a kořeny stromů, stará dlažba, kameny, cihly, zavařovací sklenice, igelitové tašky a papírové kartony to sem zcela jistě nepatří. Našim pracovníkům potom nezbývá nic jiného, než celé fůry takto smíchaného materiálu ručně rozebrat, vytřídit a správně uložit tam, kam patří. Je to zbytečná ztráta času, energie i finančních prostředků. Dovoluji si vás tedy, vážení občané, požádat, abyste se opravdu zamysleli nad tím, kam který odpad uložit. Systém je nastaven dobře, je jen na nás, jak ho budeme umět využívat ke všeobecné spokojenosti. Ing. Dušan Pořízka, ředitel Technických služeb Lipník n. B. Lipenský hasič získal 2. místo v soutěži TFA Soutěže v disciplínách TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo Nejtvrdší hasič přežívá ) se pořádají v České republice již několikátým rokem. Ve Viničních Šumicích se soutěžilo na čas a každý z účastníků musel splnit tyto úkoly: zapojit a roztáhnout dvojité vedení B na vzdálenost 40 m, vztyčit dva díly nastavovacího žebříku na určené místo, vytáhnout 20 kg kanystr pomocí lana, 8x překlopit pneumatiky T148, transportovat figuríny na vzdálenost 20 m (kolem kuželu), 8x překlopit pneumatiky T148 zpět na původní místo, vynést 2 ks hadicových košů (2B v jednom koši) po schodech nahoru, oběhnout metu (následoval návrat košů do výchozí pozice), hammer box 40 úderů (20 nahoru, 20 dolů), překonat 2 m bariéry (na překonání bylo možné použít žebřík, který byl umístěn na trati, podmínkou použití byl pokus o překonání bariéry). Vojtěch Mečl, člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lipník nad Bečvou I-Město, získal ve Viničních Šumicích dne krásné 2. místo, první byl reprezentant ČR Stanislav Kalivoda, rozdíl mezi nimi byl 5 sekund. Ke krásnému umístění na bedně vítězů gratulujeme! Lenka Buryánková, DiS., Kancelář tajemníka městská Policie Vojtěch Mečl získal v soutěži TFA krásné druhé místo. Foto z archviu MěÚ S žádostí o spolupráci se na strážníky obrátili hasiči HZS Lipník, kteří přijali oznámení o muži, který zůstal uvězněn na střeše činžovního domu na ul. Osecké. Muž se sem vydal zkontrolovat stav krytiny. Po spuštění se ovšem nedokázal vytáhnout zpět. Na místo musela být přivolána plošina, kterou byl muž transportován na zem. Zde byl kvůli vyčerpání prohlédnut lékařem. Informaci o problematické situaci na Loučské ul. přijali strážníci od projíždějícího řidiče ve středu odpoledne. U dvou rekonstrukcí rodinných domů zde bylo soustředěno větší množství stavební techniky. Strážníci na místě situaci vyhodnotili jako nebezpečnou a na místě usměrňovali dopravu do doby zprůjezdnění ulice. V pondělí před půlnocí požádala obsluha restaurace o pomoc. V okolí se pohyboval podezřelý muž a číšnice měla obavu o svou bezpečnost. Podezřelý podnapilý muž byl na místě strážníky zajištěn. Z policejní evidence vyšlo najevo, že se jedná o hledanou osobu. Problém s nezabezpečenou kanálovou vpustí řešili strážníci po oznámení v úterý vpodvečer. Jednalo se o kanál na ul. Bratrské, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Hlídka zabezpečila otvor a neprodleně informovala stavbyvedoucího. Konflikt s manželským párem řešili strážníci po oznámení pracovníka TS ve čtvrtek odpoledne. Manželé odmítali vydat dřevo pokácené pracovníky TS s odůvodněním, že stromy zasadil jejich předek. Po vysvětlení právního stavu strážníky situaci pochopili a poté dřevo vydali. Téhož dne v nočních hodinách strážníci dopadli dva podezřelé mladíky, kteří rozbili skleněnou výplň dveří na ul. Souhradní. Byli předání přivolané hlídce PČR, která se bude případem zabývat pro podezření ze spáchání přečinu poškozování cizí věci.

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD / ŠKOLYS strana 5 Fyzické i právnické osoby mohou požádat o podporu v rámci programu Nová zelená úsporám Ministerstvo životního prostředí vyzývá fyzické i právnické osoby k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám, podprogramu Nová zelená úsporám rodinné domy. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. Cílem programu Nová zelená úsporám je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby a zlepšení stavu životního prostředí. Žádat o podporu mohou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. V Praze se konala konference soukromých škol, ze které si účastníci odvezli zajímavé postřehy. Foto: archiv školy Příjem všech žádostí o podporu byl zahájen 1. dubna 2014 a ukončení příjmu žádostí je stanoveno do vyčerpání stanovené alokace (1,9 mld. Kč), nebo nejpozději do 31. října 2014 do 12:00 hodin. Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře, který je přístupný na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám na adrese Více informací o této výzvě (např. oblasti podpory, maximální míry podpory dle typu zdroje, podmínky účasti, způsobilé výdaje podle oblastí podpory aj.) naleznete na výše uvedené internetové adrese. Žadatelům je doporučeno detailně nastudovat Směrnici MŽP č. 1/2014. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje Jezdit na kole s přilbou se vždy vyplatí! V měsíci červnu opět proběhne v našem městě akce s dopravní tematikou Na kole jen s přilbou pořádaná komisí BESIPU MěÚ Lipník nad Bečvou. Zda děti a mládež do 18 let věku při jízdě na jízdním kole mají na hlavě řádně nasazenou a upevněnou cyklistickou přilbu, budou v našem městě kontrolovat strážníci Městské policie Lipník n. B. a příslušníci Policie České republiky. Kontrolovaní cyklisté, kteří budou dbát na své zdraví použitím přilby v souladu se zákonem a budou mít i správně vybavené kolo, zejména z důvodu viditelnosti pro ostatní účastníky silničního provozu, získají za odměnu malý dárek. Naopak ti, kteří poruší povinnost použít přilbu nebo kterým bude chybět něco z povinného vybavení jízdního kola, budou na to upozorněni a dostanou od policistů nebo strážníků poukázku (se slevou) na zakoupení chybějící přilby nebo doplnění povinné výbavy v prodejně kol MIKO Cycles v Havlíčkově ulici v Lipníku nad Bečvou. Petr Siegl, vedoucí Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Konference soukromých škol a vize vzdělávání v ČR Ve dnech jsem se jako ředitelka soukromé školy ZŠ a MŠ Sluníčko zúčastnila konference v Praze, kde hlavními vystupujícími byli: PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Další neméně důležitou osobností byl například Mgr. Václav Hořejší, ředitel Národního ústavu vzdělávání. Postřehy, které účastníci zaznamenali, budou určitě ovlivňovat životy našich dětí do budoucnosti, a proto je potřeba sledovat je a upravovat dle nich naše vize ve škole. Neméně zajímavá byla prezentace výzkumů mezinárodních organizací, které nám ukazu- jí, jak si naši žáci stojí v různých světových žebříčcích. Zmíním jen ty, na které poukazoval p. Marcel Chládek, ministr MŠMT ČR. Bylo smutné zjištění, že v českém prostředí máme prvenství v obezitě, kouření, neschopnosti flexibility našich studentů apod. K tomu nahrává především špatný systém českého výchovně vzdělávacího procesu. Bylo zajímavé slyšet z úst těchto představitelů, že rušíme v našem školství to, co bylo dobré, zatěžujeme ředitele a učitele škol nesmyslnou byrokracií a neřešíme problémy sítě škol ve vztahu k potřebám trhu práce. Máme přebytek absolventů gymnázií, kteří končí na úřadech práce, a nepodporujeme zajímavé obory, které jsou naopak žádané jak u nás, tak v zahraničí. Pan ministr zmínil, že nápravu se bude snažit provést ruku v ruce s financováním školství tak, aby bylo motivační jak pro školy, tak pro studenty, kteří si musí uvědomit, že nelze financovat ze státních prostředků jedno vzdělání a následně, aniž by student uplatnil své vzdělání v praxi, musí absolvovat rekvalifikaci, neboť studoval špatný obor a končí ihned po škole na pracovním úřadu. Bylo však dobré a povzbuzující slyšet z úst pana ministra, že nedělá rozdíl mezi školou soukromou a školou zřizovanou obcí nebo krajem, ale že sleduje, zda je škola kvalitní, nebo ne. Je rád za pluralitu škol a možnost výběru ze strany rodičů a studentů. Závěrem pan ministr definoval, jak vidí on, co znamená pro člověka vzdělání vzdělání je hodnota, kultivovanost, uplatnitelnost na trhu práce, inkluze. Za Sluníčko v Lipníku si dovolím tvrdit, že to jsou rovněž naše hodnoty, které se snažíme uplatňovat při studiu dětí a žáků ve vzdělávacím procesu mateřské a základní školy. Pospíšilová Věra, ředitelka ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

6 STRANA 6 Budka jako dárek Bydlíme v blízkosti krásné přírody, která nás obklopuje, a my ji využíváme k odpočinku, relaxaci i k poznávání nových skutečností. Chodíme s dětmi do okolní přírody a pozorujeme vše, co se v ní děje. V našem okolí můžeme pozorovat menší i větší živočichy, rostliny, ptactvo. Učíme děti, jak se v přírodě chovat, ale také, jak můžeme přírodě pomáhat a chránit ji. V zimě přikrmujeme a pozorujeme ptáky u krmítka, chodíme ke krmelcům. Letos na jaře jsme se rozhodli vyrobit budky pro ptáky. Za podpory Městského úřadu Lipník n. B., který nám zakoupil stavebnice budek, jsme s dětmi měli možnost pustit se do práce. V pátek 25. dubna se budky začaly podle podrobného návodu stavět. Procvičili jsme si zručnost a vyzkoušeli trpělivost našich dětí při opracovávání, stloukání a natírání. A že se dílo podařilo, můžete vidět na našich fotografiích. Dvě budky jsme zavěsili na školním dvoře a ostatní budou umístěny v přírodní lokalitě Hejnice v Loučce. Dál budeme s dětmi pozorovat, kteří ptáci se zahnízdili v našich budkách ještě letos a kteří se u nás uhnízdí třeba až v příštím roce. Za ZŠ a MŠ Loučka R. Sotolářová Poslední dubnový den se naše školka proměnila v čarodějnický rej, vždyť nastal svátek všech čarodějnic a čarodějů. Všichni jsme se na tento svátek moc těšili. Do školky jsme došli či doletěli na kouzelnickém koštěti, na sobě jsme měli sváteční čarodějnické oblečení a oslava, přehlídka a rej čarodějnic a čarodějů mohl začít. Celý den jsme měli bohatý program, vyráběli jsme čarodějnici z brambory s paní učitelkou Šárkou, učili se pekelný taneček s paní učitelkou Klárkou a vařili kouzelnické lektvary s paní učitelkou Veronikou. Mezi tím vším jsme se učili kouzelnické zaříkadlo, vyráběli čarodějnický klobouk a pavoučka v pavučině. Venku jsme si vyzkoušeli, jaké to je proletět se na kouzelném koštěti a zahráli si spoustu her. Byl to den plný překvapení, soutěží a tance a už se těšíme na příští rok, až zase budeme moct vyletět a být čarodějnicemi. Šárka Molatová školy Děti ze ZŠ a MŠ Loučka vyrobily budky pro ptáky, teď budou pozorovat, jak se ptáci v budkách zahnízdí. Foto: archiv školy Čarodějnický slet v MŠ Hranická Čarodějnic se nebojíme Novou aktivitou Mateřské školy Lipník nad Bečvou byla akce s rodiči k oživení tradice pálení čarodějnic. Obě školní zahrady se odpoledne zaplnily malými, ale i velkými čaroději a čarodějnicemi. V MŠ Zahradní se vařil kouzelný lektvar, přeskakoval oheň a čarovalo. V MŠ Na Zelince si rodiče s dětmi upevňovali při plnění čarovných úkolů svoji obratnost. Na závěr se doplňovala energie drobnými pochutinami jako pečenými drápy, myšmi, vuřty, Počasí vyšlo, účast byla hojná, nálada výborná, prostě fajn. Bc. Lenka Kašíková Malé čarodějnice a čarodějové se slétli na rej do MŠ Hranická. Foto: Klára Kovalová Malý čaroděj přeskakuje oheň. Foto: archiv školy V mateřské škole v Loučce se konají divadelní představení Do vzdělávacího programu naší mateřské školy pravidelně každý měsíc zařazujeme divadelní představení. Herci do naší školy zajíždí s programy přiměřenými věku dětí, většinou s maňásky nebo loutkami. Například O pejskovi a kočičce, Jak se brouček ztratil a mnoho dalších. Přijel nás navštívit kouzelník pan Kellner i cirkus se zvířátky. Oblíbený je Prcek Pepíno, který děti často a aktivně zapojuje do děje. Cílem těchto aktivit je umožnit dítěti nahlédnout do divadelního prostředí, seznámit se s divadlem. Děti se seznamují s opravdovými herci, maňásky nebo loutkami. Tato forma předškolního vzdělávání je vlastně učením, rozvojem vědomostí a určitě zpestřením každodenního života v MŠ. Alena Spáčilová, MŠ Loučka Představení sklízejí u dětí v Loučce velký úspěch. Foto: archiv školy

7 ŠKOLYS strana 7 Comenius aneb jak pracuje dr. EUOz? Ač se druhý květnový týden nesl především v duchu silných poryvů větru, prudkého deště a řeky hrozily svým vylitím, nic z toho nemohlo zkazit náladu žákům a učitelům Základní školy Osecká 315. V těchto nevlídných dnech května totiž hostili účastníky setkání projektu Comenius Práce s dr. EUOz. Do školy zavítali studenti a učitelé z partnerských škol z Polska, Německa, Belgie, Chorvatska a Turecka, aby se společně věnovali jak přípravě pololetní zprávy práce na projektu, tak aktivitám spojeným přímo s tématem spolupráce, kterým je první pomoc a zdravý životní styl. Ve škole proběhla řada workshopů, jejichž vedení se ujali studenti zdravotnické školy z chorvatského Zadaru. Studenti všech zúčastněných škol se tak dozvěděli, jak se postarat o člověka stiženého různými typy poranění a také jak správně pečovat o své zdraví. Zástupcům škol se dostalo přijetí u starosty města Ing. Miloslava Přikryla, který se zajímal o mezinárodní spolupráci a její konkrétní výsledky. Volný čas, byť značně ovlivněný nepříznivým počasím, trávili hosté spolu s našimi učiteli a žáky především poznáváním krás Lipníku a jeho okolí. Hosté byli nadšeni vzhledem našeho města, obrovský obdiv si získal zámecký park se stromem Opičákem a střešní zahradou, slovy chvály se nešetřilo ani na adresu kovářských prací, které zdobí Lipník na téměř každém kroku. Rovněž výlety do nedalekého okolí návštěva Teplic nad Bečvou, jeskyní a prohlídka Olomouce se setkaly s nadšením a především studenti uvítali večerní turnaj v bowlingu. Po třech dnech, které utekly jako voda, nastal čas loučení. Všichni zúčastnění si odnesli spoustu vzpomínek a krásných zážitků, ale také plánů do dalšího roku spolupráce. Ta bude pokračovat setkáním v polském Starogardu Gdańském již v říjnu. Regina Lutková, ZŠ Osecká 315 Zástupci partnerských škol se shromáždili před radnicí, šli navštívit lipenského starostu. Foto: archiv školy Workshop první pomoci naučil studenty, jak ošetřit různé typy poranění. Comenius ve slunné Itálii Každý pobyt v některé z účastnických zemí má své téma. Tím italským byla lidová tvorba. Studentky Barbora Hašková, Denisa Zdráhalová, Petra Kužílková a Táňa Dlouhá si připravily několik lidových písní, představily své kroje a zatančily na lidovou písničku v San Nicandru Garganicu před žáky ze sedmi dalších států a také před svými italskými hostitely. Sklidily velký aplaus, stejně jako všichni ostatní, kteří byli ochotní si nějaké představení připravit. Itálie je krásná země a její obyvatelé jsou neuvěřitelně milí, pohostinní a přátelští. Jak komentovala Bára: Výlet do Itálie byl velmi zajímavý, protože jsme poznaly odlišnou kulturu. Všichni jsou neuvěřitelně přátelští, takže jsem se tam cítila jako doma. Odvezla jsem si krásné vzpomínky a poznala nové přátele. Měly jsme příležitost podívat se do výuky a porovnat učitele i žáky s těmi našimi, prošly jsme se historickým centrem města i po pláži, viděly výrobu mozarelly, ale hlavně jsme strávily spoustu času s lidmi několika různých národností a dobře se s nimi pobavily. Počasí sice zrovna nevyšlo, ale se sluncem v duši jsme si i tento pobyt užily. Příští pobyt bude v září na naší škole a už teď se těšíme, až své přátele zase uvidíme a jejich pohostinnost jim oplatíme. Mgr. Svatava Hrdá Děvčata v Itálii navázala nová přátelství. Foto: B. Hašková, S. Hrdá Gymnazistky v rámci tématu lidové tvorby zazpívaly v krojích několik lidových písní.

8 STRANA 8 Jedno krátké polské zastavení V rámci pokračování mezinárodního projektu Comenius, do kterého se naše škola ZŠ a MŠ Sluníčko v Lipníku nad Bečvou, s.r.o., zapojila, jsme 7., 8. a 9. května 2014 navštívili polské městečko Ulanów. Bohužel nebylo mnoho času na prohlídku všech pamětihodností uvedeného města, ale i tak mohu říct, že z toho, co jsme měli možnost vidět, navštívit a poznat, jde o městečko spíše menší, to ano, zato však velmi upravené, čisté, hezké, příjemné a bez nadsázky barevné jako stránky nějakého ŠKOLY světoznámého módního časopisu. Tak mi Ulanów opravdu připadal. Ano, zaujalo nás tam doslova všechno a taktéž všichni, s kým jsme se při svém putování potkali. Mile nás překvapilo, jak přátelsky se k nám hostitelé po celou dobu našeho pobytu u nich chovali. Jejich nekonečná slušnost a přívětivost může sloužit jako živý a názorný příklad toho, jak se mají chovat nejen hostitelé ke svým hostům, ale i lidé k sobě navzájem. Říkám uznale, že jsme na vlastní oči viděli lekci etikety, vybraného společenského chování v praxi, za jakou by se nemusel stydět ani pan Ladislav Špaček, odborník na etiketu na slovo vzatý, o němž jsme se učili ve škole v hodinách občanské výchovy. Jednoduše a krátce řečeno: Polsko si budeme pamatovat jako zemi milou, přátelskou a přívětivou a už dnes se těšíme na příležitost, až se sem zase někdy podíváme. Za účastníky projektu Comenius Jan Juránek, ZŠ a MŠ Sluníčko Polští hostitelé byli velice přátelští po celou dobu pobytu, foto archiv školy Týden pro přírodu 2014 Péče o ochranu přírody je věcí každého z nás, ale každý k ní nepřistupuje stejně zodpovědně. Jak se žáci ZŠ Osecká 315 učí chápat ekologické jednání, ochranu i poznávání přírody si můžete právě přečíst. Na naší škole každoročně probíhá při příležitosti Dne Země projekt Týden pro přírodu. Letos to bylo v týdnu od 22. do 28. dubna. Prvňáčci i druháci projekt zahájili naučnou vycházkou chráněnou rezervací Škrabalka. Děti si na vzdělávacích panelech přečetly, které rostliny a živočichy zde chráníme, seznámily se i s rostlinami, které ve městě málokdy uvidí a jejichž názvy ani neznají. V lipenském Echu děti také zhlédly pohádku z vodní říše O vodníku Počískovi. Třeťáci se zase vypravili do Obory v Bohuslávkách, kde se prošli naučnou stezkou s myslivcem panem Víškem a nejvíce se jim líbilo společenství rybníka s divokými kachnami. Česká výprava žáků ze Sluníčka se vydala do Polska v rámci projektu Comenius. Žáci čtvrtých ročníků navštívili lipenský sběrný dvůr a uvědomili si nutnost třídění odpadu. Také se vydali do zámku v Lešné u Valašského Meziříčí na akci ke Dni Země se spoustou přírodovědných aktivit. Páťáci vyhledávali informace o přírodních a vlastivědných zajímavostech České republiky. Vypravili se i na přírodovědnou vycházku k Bečvě a Pískáči. Žáci ročníků se zúčastnili besedy firmy EKO-KOM Tonda obal na cestách, kde si pod vedením lektorů vyzkoušeli i třídění odpadu a dozvěděli se hodně praktických rad k třídění. A co žáci druhého stupně? Jejich přírodovědná poznávání sahala za hranice našeho města. Na kolech vyjeli do Teplic nad Bečvou a navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, nebo se vydali za krásami říše rostlin na olomouckou Flóru. Celý týden byl nabitý přírodovědnými činnostmi, úkoly i aktivitami a žáci je plnili zodpovědně a s radostí. A protože nám přálo i počasí, Týden pro přírodu se nám opět vydařil. Učitelé ZŠ Osecká 315 Žáci sázeli malé smrčky. Foto: archiv školy Žáci se naučili, že je potřeba chránit živočichy.

9 ŠKOLYS strana 9 Den Země strávili žáci ZŠ Hranická v přírodě Konec měsíce dubna proběhl na ZŠ Hranická ve znamení projektu zaměřeného na environmentální výchovu. V hodinách přírodopisu žáci podle ročníků zpracovávali úkoly zaměřené na poznávání a ochranu přírody. Šesťáci poznávali stromy na školním dvoře, sedmáci zpracovali informace o Škrabalce, osmáci si spočítali ekologickou stopu a pro deváťáky si besedu připravila paní Doušková z Odboru životního prostředí. Za dalším poznáním jsme vyrazili na exkurze. Ve čtvrtek se uskutečnila přírodovědná exkurze pro žáky 7. a 8. ročníku k pramenu řeky Odry. Nejdříve jsme zastavili kousek za Podhořím v Pekle, kde jsme viděli růžově kvetoucí měsíčnici. Na této první zastávce jsme se od našeho průvodce dozvěděli, jakým způsobem se sází malé stromky. Potom jsme jeli na rozvodí, kde jsme vyslechli vyprávění o putování vody do moře. Pak jsme se jeli podívat do starých vojenských bunkrů, kde jsme objevili malé sazenice stromků. Nakonec jsme dorazili k pramenu řeky Odry, kde jsme si pozorně pročetli informační panely. Po příjezdu do školy jsme se spolu s ostatními vydali na tradiční úklid Škrabalky. V pátek se první stupeň zúčastnil výpravy do lesa v Bohuslávkách. Celý program začal ráno srazem žáků na školním dvoře. Poté se všichni přesunuli na zastávku do vedlejší ulice, kde čekaly autobusy, které všechny dopravily až k Oboře v Bohuslávkách. Po příjezdu si paní učitelky rozdělily své žáky do skupin. První skupina se vydala do hlubin lesa s panem Jenišem, druhá skupina zůstala na kraji lesa skládat zkoušku ze znalostí lesa. Jak taková zkouška probíhá? Nejprve žáci začali procházet čtyři stanoviště, kde si s nimi holky z 9. A zopakovaly rostliny a živočichy, kteří se v lese vyskytují. Potom žáci začali obcházet stanoviště znovu, ale už bez názvů u obrázků a sami za sebe. Za správnou odpověď byli také spravedlivě obodováni. Po skončení poznávačky následovalo vyhlášení prvních tří nejlepších lesních víl a skřítků v každé třídě. Poté se tato skupina vydala na procházku lesem a vystřídala ji druhá skupina třetí, čtvrtá a pátá třída. Také tito žáci absolvovali poznávání obrázků a navíc test ze znalostí lesa. Poté hned následovalo vyhodnocení, vyhlášení tří nejlepších dvojic a předání diplomů s malými odměnami. Při procházce lesem se žáci dozvěděli spoustu nových informací, které jim poutavým vyprávěním poskytl pan Jeniš, pracovník VLS v Lipníku n. Bečvou. Ve středu vyrazila třída 9. A s paní učitelkou Vaškovou na exkurzi do Ostravy, kde absolvovala prohlídkovou trasu v areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Součástí programu byla i prohlídka vysoké pece. Poslední exkurze se uskutečnila 2. května do Muzea Komenského v Přerově. Žáci 6. A se zapojili do vzdělávacího programu Zábavná entomologie aneb příběhy ze života hmyzu. Plněním různých úkolů se dozvěděli informace o užitečnosti a škodlivosti hmyzu, o dělení hmyzu a nakonec si prošli entomologické sbírky, které obsahují zástupců hmyzí říše. Projekt environmentální výchovy probíhal za finanční podpory Olomouckého kraje, prostředky byly získány z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok Žáci skládali zkoušku ze znalostí lesa. Foto: archiv školy Malí ochranáři z Loučky Projekt Malý ochranář má už v naší mateřské škole svou tradici. Děti se v něm seznamují s okolní přírodou a životem v ní, snaží se o její ochranu v rámci svých možností a pozorují změny v přírodě během ročních období. Projekt trvá celý rok a děti v něm při půldenních vycházkách plní různé úkoly. Na podzim pomáhají zvířátkům s přípravou na zimu. Sbírají houby a podzimní plody pro veverku, ježkovi pomohou nanosit listy na pelíšek, uklízí nepořádek okolo cesty, který do přírody nepatří, hrají pohybové hry. Do školky přineseme šípky na čaj a kaštany s žaludy pro zvířátka na přilepšení v zimě. Také rodiče se vždy zapojí a nosí s dětmi kaštany do školky, že je pomalu nemáme kde sušit. V zimě zase tyto své zásoby, jako ořechy, kaštany, žaludy, nabalíme do batůžků, rodiče přidají z domu jablka, kukuřici, řepu a vydáme se ke krmelci. Ve sněhu sledujeme stopy zvěře, kloužeme se po ledu, i když letos jsme se spíše brodili blátem, hledáme zimní spáče, ale hlavně vysypeme u krmelce z batůžků krmení pro zvířátka. Na jaře se zase dozvíme, jak to chodí u ptáků, nosíme vajíčka na lžíci, hledáme kukačku podle sluchu, hrajeme pohybovou hru Na vrabečka a letos jsme navíc pozorovali na stromech budky, které vyrobily děti ze základní školy. V létě nás ještě čeká závěrečná vycházka k rybníkům, kde se děti seznámí s životním cyklem žab, hledají barevné ryby v trávě, pomáhají vodníkovi vyčistit rybník a seznámí se s čápem a volavkou. Po celý rok tak děti získávají znalosti o přírodě a začínají chápat nejjednodušší ekologická pravidla jako neznečišťovat a nepoškozovat přírodu kolem nás. Dagmar Dohnalová, MŠ Loučka Kordinátor EVVO Mgr. L. Fišbachová, Kateřina Přečková 9. A, Kristýna Pechová 8. A Děti se po celý rok v rámci projektu Malý ochranář seznamují s okolní přírodou, na podzim pomáhaly zvířátkům s přípravou na zimu, teď je čekají další úkoly. Foto: archiv školy

10 STRANA 10 Jak jsme byli v lese Děti z mateřských škol Na Zelince a Zahradní cestovaly se svými učitelkami do rekreačního střediska Relaxa u Rýmařova. Na prodloužený výlet si s sebou vezly oblíbenou hračku na lepší usínání a spoustu sladkostí. Hned první den vyrazily se svými staršími kamarády (vedoucími) do blízkého lesa. V lese bylo pozdvižení. Byl vyhlášen poplach a všechna zvířátka se rychle seběhla na palouk u studánky. Zajíc Bonifác si vyčesává z kožíšku hlínu a stěžuje si: Někdo mi zasypal celou noru, jen tak tak jsem vyvázl živý a zdravý. Myšky Nik a Mik zase piští z plných plic: A nám někdo rozdupal celé naše doupátko! A stínem kapradin se blíží k paloučku další a další zvířátka, kterým se stalo něco zlého. Všichni obyvatelé lesa v tom mají jasno. Kdo jiný by spáchal něco tak hrozného než známý pytlák Vavroch. Není ale moc času na pláč a hořekování. Domečky se musí opravit, ocásky rozplést a ukradené zásoby opět nasbírat. Sama to zvířátka nezvládnou, děti jim musejí pomoci, a když budou hodně šikovné, jistě chytnou při činu i zlého Vavrocha a přesvědčí ho, aby se lesu už navždy vyhýbal obloukem. Kromě pomoci lesním zvířátkům se děti učily střílet lukem, lézt po horolezecké stěně, jezdily na poníkovi a skákaly na obří Pece v Osvětimi připomínají hrůzné činy 2. světové války. Foto: K. Přečková, N. Súkeníková školy Děti ve škole v přírodě si zajezdily na poníkovi. Foto: archiv školy trampolíně s jištěním. Ale hlavně byly stále na čerstvém horském vzduchu a to za každého počasí. Prvním krokem dětí od svých nejbližších je jistě vstup do školky a hned tím dalším je odjet se svými kamarády někam dál a dokonce na několik nocí. Všechny to zvládly a já jsem na ně pyšná. Marta Ocelková, učitelka Soutěže mladých zdravotníků se Zúčastnila i ZŠ Hranická V pátek 16. května jsme se zúčastnily soutěže mladých zdravotníků v Přerově. Od února jsme se pilně připravovaly pod vedením paní učitelky Fišbachové. Soutěž se konala v Základní škole Za mlýnem, a protože bylo dost nepříznivé počasí, probíhala soutěž tentokrát v tělocvičně. Jako první bylo na řadě družstvo kapitánky Evy Králové s dalšími členy Sandrou Krejčířovou, Vendulou Dohnalovou, Kristýnou Pechovou a Terezou Zemánkovou. Prošly jsme čtyři stanoviště, kde jsme ošetřovaly amputaci ruky, pneumotorax, zlomenou stehenní kost a prováděly resuscitaci. Taky jsme musely dokázat naše schopnosti s obvazy. A nakonec jsme zraněného přenášely improvizovanými nosítky. Druhé družstvo se skládalo z kapitánky Andrey Zbožkové, Terezy Vidové, Lenky Mikuláškové, Karolíny Plánkové a Denisy Dobešové. Po splnění všech disciplín následovalo vyhodnocení. Družstvo Andrey obsadilo nádherné 2. místo a družstvo Evy vyhrálo. Za 1. místo jsme postoupily do krajského kola, které se konalo 31. května v Opavě. Kristýna Pechová z 8. A a Tereza Vidová ze 7. A ZŠ a MŠ Hranická Lipník nad Bečvou Úspěšné družstvo kapitánky Evy Králové vyhrálo soutěž mladých zdravotníků a postoupilo do krajského kola. Foto: archiv školy Žáci navštívili koncentrační tábory v Polsku Žáci z 9. tříd ZŠ a MŠ Hranická a ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou se zúčastnili zájezdu do bývalých koncentračních táborů Osvětim a Březinka v Polsku. Odjezd byl naplánován na pátou hodinu ranní tak, abychom stihli program, který nás čekal. Do Polska jsme přijeli kolem osmé hodiny a ihned jsme se všichni přesunuli do budovy, kde každý obdržel vypůjčená sluchátka. Sluchátka musel mít každý žák i učitel, abychom dobře slyšeli výklad paní průvodkyně a také proto, abychom mlčením uctili památku nevinných lidí, kteří zahynuli v tomto koncentračním táboře. Paní průvodkyně nás provedla po celém areálu Osvětimi, kde bylo k vidění: příjezdová trať, plynové komory, budovy bývalých kasáren, ve kterých Židé přespávali. Byly zde také vystaveny osobní věci vězňů jako rodinné fotografie, brýle, oblečení, dětské hračky, boty a mnoho dalších předmětů, němých svědků obrovské lidské tragédie. Po dvouhodinové přednášce v Osvětimi jsme se přesunuli do nedaleké vesnice Březinka. Jak je známo, Březinka je největší koncentrační tábor, který byl postaven za 2. světové války. Zde nás paní průvodkyně provedla areálem a především nás zavedla k památníku, který je napsán v několika jazycích. Zde jsme také uctili památku zesnulých minutou ticha. Celý program byl pro nás žáky náročný, ale zároveň velmi zajímavý a poučný. To, co jsme v těchto místech viděli, nám už navždy zůstane v naší paměti. Kateřina Přečková

11 ZAJÍMAVOSTIS strana 11 Výlet do Prahy Na školní výlet do Prahy jsme se už dlouho těšili a 14. května jsme se dočkali. Neodradilo nás ani ranní vstávání, ani trochu nevrlé, chladné počasí a cesta vlakem. Ani jsme se nenadáli a stanuli jsme v našem hlavním městě. Naše první kroky vedly na Petřín, petřínskou lanovku, rozhlednu, bludiště a do rozsáhlého komplexu parků a zahrad. Legrační zrcadla v bludišti nás pobavila všechny, ale na rozhlednu se vydali jen ti nejodvážnější. Pohled z rozhledny však stál zato. Naší další zastávkou se stal Pražský hrad se svými nádvořími a Chrám svatého Víta. Při vstupu do chrámu se člověku až tajil dech nad jeho velikostí a nádherou. Další myšlenkou, jež nám proběhla hlavou, byla staletí, po která se toto monumentální dílo stavělo. Jak vůbec naši předci dokázali vytvořit něco tak obrovského a krásného. Při pohledu z Hradčan jsme pochopili, proč se o Praze říká, že je stověžatá. Nám se zdálo, že domů, kostelů, budov a věžiček není sto, ale snad tisíce. Během procházky pražskými ulicemi jsme mohli vidět Národní divadlo i s jeho Novou scénou, Karlův most, řeku Vltavu s výletními loděmi, všudypřítomný dopravní ruch a spousty cizinců. Největší radost nám ovšem udělalo cestování pražským metrem a jízda na eskalátorech. A těch jsme si za celý den opravdu užili. Zastávky na občerstvení a nákupy ve Floře jsme využili k chvílím oddechu. A už nás čekalo Staroměstské náměstí s radnicí a orlojem a Václavské náměstí se sochou svatého Václava. Přestože nás bolely nohy z chůze po pražských dlažbách, jsme rádi, že jsme si tento výlet nenechali ujít. Takže, Praho, zase někdy na shledanou. Žáci 5. třídy ZŠ Osecká 315 Pražský hrad je s Prahou neodmyslitelně spojen, proto tam vedou kroky snad každého návštěvníka. Páťáci si prohlédli i orloj na Staroměstském náměstí. Foto: archiv školy Soutěž Namaluj přírodu Naše školní družina se zúčastnila soutěže vyhlášené SVČ Atlas a Bios v Přerově na téma Namaluj přírodu Ptáci. Děti se velmi snažily při vytváření prací a jejich píle a vytrvalost se jim vyplatila. V kategorii skupinové práce mladších dětí vystoupaly až na stupeň nejvyšší a ve stejné kategorii obsadily i 3. místo. Této soutěže se zúčastnily i žákyně 7. třídy a v kategorii Skupinové práce starších žáků obsadily krásné 3. místo. Děti byly odměněny diplomy a drobnými cenami. Všem vítězům gratulujeme. Lenka Jenišová, ZŠ Osecká 315 Studentka lipenského gymnázia uspěla v celostátním kole recitační soutěže Poslední dubnový pátek se na zámku v Děčíně konalo celorepublikové kolo III. ročníku Memoriálu Rosti Čtvrtlíka. Rostislav Čtvrtlík se narodil v Olomouci. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Lipníku nad Bečvou a DAMU v Praze. Působil v Divadle pod Palmovkou a v povědomí televizních diváků zůstává jeho hlas Chandlera ze seriálu Přátelé. Zemřel předčasně v roce Vyhlašovateli celorepublikové soutěžní přehlídky mladých recitátorů je Občanské sdružení Čtvrtlístek, zastupované jeho zakladatelkou Mgr. Janetou Benešovou, a Gymnázium Děčín. Soutěž se konala pod záštitou náměstkyně primátora města Děčín Mgr. Hany Cermonové a za podpory partnerů a sponzorů. Vystoupilo 26 soutěžících, kteří se do finále probojovali díky prvnímu a druhému místu z oblastních kol. Anežka Krejčí, studentka kvinty našeho gymnázia, letos oblastní kolo v Olomouci vyhrála a do Děčína se podívala už podruhé. Porotu, ve které zasedli také herci Jitka Smutná a Roman Zach, potěšila Anežka básní Jiřího Suchého a prozaickým textem Roberta Fulghuma. Členové poroty Anežčino vystoupení ocenili krásným 3. místem. Vyvrcholením celé recitační přehlídky byl slavnostní večer na děčínském zámku, kde pěvecké sbory Gymnázia Děčín přednesly kantátu Otvírání studánek od Bohuslava Martinů. Čestným hostem večera byl herec Saša Rašilov. Mgr. Libuše Procházková Anežka Krejčí se umístila na krásném 3. místě. Foto: archiv školy

12 STRANA 12 školy Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol McDonald s CUP Vybraní žáci naší školy se zúčastnili největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. Letos se konal 17. ročník a patronem této soutěže je fotbalista THEODOR GEBRE SELASSIE. McDonald s Cup se hraje na základních školách České republiky. Ve středu jsme se zúčastnili okrskového kola v Hranicích. V tomto kole jsme vybojovali 2. místo v kategorii 2. 3.tříd a zajistili si postup do okresního kola. Okresní kolo se konalo v Přerově 12. května. Kluci hráli 4 zápasy po 20 minutách. Slunce se střídalo s deštěm, ale dobrá nálada a odhodlání pomohlo klukům k získání 3. místa. Fotbalistům blahopřejeme a přejeme jim spoustu sportovních úspěchů. Denisa Koláčková Složení McDonald s CUPu vlevo: F. Polách, T. Mach, Š. Koláček, P. Vybíral, J. Ocelka, nahoře: Z. Zbruž, P. Šebesta a brankář: F. Petráš Studenti SPŠ stavební zabodovali v krajském i republikovém finále v silovém víceboji Úterý patřilo všem příznivcům silového víceboje. Tento den uspořádala SPŠ stavební Lipník nad Bečvou ve spolupráci s SŠE Lipník nad Bečvou okresní finále v silovém víceboji hochů a dívek. Tento rok se uskutečnil již 5. ročník tohoto závodu a účast byla opravdu hojná. Soutěže se zúčastnilo 9 chlapeckých a 7 dívčích týmů. K vidění bylo mnoho velmi kvalitních výkonů. Roli favorita potvrdili hoši SPŠ stavební, neboť jejich tým A obsadil 1. místo a tým B pak krásné 2. místo. Školu reprezentovali tito studenti: Marián Mádr (4. roč.), Bohumil Látal, Radim Bartošek a V. Mika (všichni 3. roč.), Vladislav Rýznar, David Vacula (oba 2. roč.), Jaroslav Hamrozi a Adam Bohunovský (oba 1. roč.). V soutěži jednotlivců zaznamenala naše škola také velké úspěchy. Na stupních vítězů se umístili jen naši studenti, a to v pořadí M. Mádr, B. Látal a V. Mika. Oba týmy hochů si vybojovaly účast v krajském finále v Šumperku. V soutěži dívek se naše dva týmy umístily na 3. a 6. místě. A v soutěži jednotlivců v kategorii dívek obsadila velmi pěkné 3. místo studentka 2. ročníku Dominika Richterová. Krajské finále v silovém víceboji hochů a dívek proběhlo dne v Šumperku. Soutěže se zúčastnilo 9 chlapeckých týmů z celého kraje, mezi nimi byly i dva týmy sportovců SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Družstva naší školy podala opět skvělý výkon a obsadila v celkovém pořadí 1. a 5. místo. V soutěži jednotlivců opět nenašel přemožitele výborný sportovec Marián Mádr ze 4. ročníku. Tým A ve složení Marián Mádr, Bohumil Látal, Václav Mika a Vladislav Rýznar se probojoval do republikového finále v silovém víceboji hochů a dívek v Karviné. To pak proběhlo ve dnech Soutěže se zúčastnilo 16 nejúspěšnějších družstev z celé republiky. Výkony soutěžících v jednotlivých disciplínách benč se 75 % své váhy, shyby, trojskok a vznos měly vysokou sportovní úroveň. Reprezentanti SPŠ stavební podali opět skvělý výkon a v silné konkurenci obsadili 3. místo v soutěži týmů. Marián Mádr pak 2. místo v soutěži jednotlivců. Atmosféra závodů byla skvělá. Mgr. Radek Vaculík V republikovém finále se reprezentanti SPŠS umístili na 3. místě. Foto: R. Vaculík Skupinová fotografie kluků i holek z okresního kola v Lipníku n. B., foto: R. Vaculík

13 ŠKOLY / ZAJÍMAVOSTIS strana 13 Pěvecká soutěž Slavíček Pokud jste ve čtvrtek 24. dubna po jedné hodině po poledni procházeli kolem třídy 4. A na ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou, upoutaly váš sluch melodie písní. Ty svědčily o tom, že právě probíhá pěvecká soutěž Slavíček, která má už svou tradici a oblibu mezi žáky. Ve dvou kategoriích se zúčastnilo 14 soutěžících. Děti si mohly ke zpěvu zvolit píseň lidovou a libovolnou, obě zpívaly bez doprovodu hudebních nástrojů. Všichni přítomní se se zájmem zaposlouchali do pěkných písniček a strávili příjemně část čtvrtečního odpoledne. Naši malí zpěváci předvedli vynikající výkony, překonali trému a diváci je odměnili potleskem. Soutěž uvedly žákyně 4. A Klára Šodková a Pavla Vyskočilová, které zároveň seznámily přítomné s pravidly a průběhem soutěže. Porota rozhodla o vítězích v jednotlivých kategoriích následovně: 1. kategorie: 1. Špaldová Michaela (2. A) 2. Vidová Barbora (2. A) 3. Dlouhá Daniela (1. A) 2. kategorie: 1. Pokorná Monika (4. A) 2. Plhalová Aneta (4. A) Bartošková Adéla (3. A) 3. Pechová Sabina (3. A) Všem soutěžícím děkujeme za pěkný zážitek a vzornou přípravu na soutěž. Domnívám se, že soutěž splnila svůj účel, aby děti aktivně zpívaly, poznávaly nové písně, zvláště ty lidové, a těšily jejich zpěvem sebe i své okolí. Mgr. Hana Veselská JANA SAKTOROVÁ ZÍSKALA OCENĚNÍ PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE Kromě pravidelných oddílových schůzek probíhaly v měsíci dubnu a květnu i jiné skautské aktivity. Některých jsme se zúčastnili všichni, jiné byly jen pro určené oddíly. První společnou výpravou byl výstup k mohyle Ivančena, který se konal 26. dubna. Výstup k památníku byl provázen deštěm, to nás ale nezastavilo. Této akce se zúčastnilo 42 členů Lipenské dvojky. Další událostí byl Závod vlčat a světlušek v Chropyni 3. května. A jak se naše hlídky umístily? Vlčata skončila na pátém místě z jedenácti hlídek, světlušky obsadily druhé a třetí místo. Hlídka, která získala krásné druhé místo, postupuje do krajského kola. Všem zúčastněným členům blahopřeji a postupujícím přeji hodně štěstí v krajském kole. Ve středu 7. května jsme nemohli chybět na slavnostním nástupu místní vojenské posádky na náměstí T. G. Masaryka u příležitosti oslav ukončení druhé světové války. Tento rok jsme se poprvé zúčastnili 25. ročníku Memoriálu Rudolfa Plajnera, který probíhal 17. května. Byl to pochod z Tesáku na Hostýn, doprovázený unikátním zážitkovým programem pro světlušky, vlčata, skauty i rovery. Memoriál byl zakončen u Plajnerova pomníku. Předposlední aktivita v květnu byla tentokrát určená pro skauty. Šlo o víkendovku května. V pátek jsme se zúčastnili Noci kostelů a v sobotu jsme poprvé sjeli řeku Bečvu. Vítězové 1. kategorie, foto H. Veselská Vítězové 2. kategorie, foto H. Veselská V úterý 1. dubna 2014 se za účasti představitelů Olomouckého kraje konalo v Moravském divadle Olomouc slavnostní ocenění vybraných pedagogů Olomouckého kraje. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, nominovala dlouholetou členku pedagogického sboru Mgr. Janu Saktorovou. Jana Saktorová se celý svůj život věnovala práci s handicapovanými dětmi. V roce 1976 po dokončení dálkového studia speciální pedagogiky nastoupila na SŠ a ZŠ v Lipníku n. B., kde pracovala až do odchodu do důchodu. Během své pedagogické praxe řídila práci Metodického sdružení 2. stupně a řadu let vykonávala funkci zástupkyně ředitele školy. Ve své práci byla důsledná a poctivá, spokojenost a zájmy dětí kladla vždy na první místo. Organizovala bohatou mimoškolní zájmovou činnost a pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí a děti z dětských domovů pořádala letní pobytové tábory. Její celoživotní vášní je láska k divadlu, tu přenášela i na své žáky, kteří se díky ní tak mohli dostat mnohdy poprvé na zájezdy do velkých divadel po celé republice. V současné době i v důchodu vyučuje 4 hodiny týdně vaření na Praktické škole dvouleté a její s láskou připravované skladby jídelníčků a vůně připravovaných jídel jsou nepřekonatelné. V kolektivu pedagogických pracovníků je velmi oblíbená pro svou vstřícnou, veselou a dobrosrdečnou povahu a elán, který předává ostatním. Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Aktivity Lipenské dvojky v dubnu a květnu Poslední víkend 31. května jsme pořádali Junácký dětský den Lipenské dvojky. Byla to dobrá příležitost ukázat veřejnosti naši skautskou činnost a zároveň udělat nábor do všech našich oddílů. Závěrem bych rád všem vedoucím a rodičům poděkoval za jejich aktivitu a pomoc při organizování našich skautských akcí. Dan Machač Společná fotografie účastníků Závodu vlčat a světlušek, foto archiv Lipenské dvojky

14 STRANA 14 zajímavosti ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s., opět v terénu v Lipníku n. B. Již od října 2013 pracuje v Lipníku nad Bečvou tým terénních sociálních pracovníků, který navazuje na dřívější práci sociálních pracovnic, které mapovaly terén a pomáhaly řešit různé problémy v sociální a dluhové oblasti. Terénní sociální práce je rozdělena na jednotlivce a na rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Rozhovory probíhají v domácnostech klientů, většinou v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v domluveném čase. Jednotlivcům můžeme nabídnout: Poskytování sociálního a právního poradenství. Pomoc a dlouhodobou podporu při řešení dluhů. Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů. Doprovod při jednání na úřadech. Pomoc s listinami (vysvětlení obsahu listin, pomoc se sepisováním žádostí, splátkových kalendářů apod.). Pomoc při vyřizování občanství. Asistence při vyřizování dávek sociální péče a podpory. Podpora při aktivním řešení vlastní situace. Cíle služby: Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších sociálních struktur. Terénní sociální pracovník: Mgr. Marek Kroupa, tel.: Informace z Charity Vážení přátelé charitního díla, v uplynulých dnech jsme společně s vámi prožívali radostné chvíle při několika setkáních. Koncem dubna jsme se zaposlouchali do krásných melodií barokní i novodobé vážné hudby na Charitním koncertě v kostele sv. Františka. Všem účinkujícím, kteří si našli čas a bez nároku na honorář nás potěšili svojí hrou a zpěvem, patří naše velké poděkování! Začátkem května jsme navštívili poutní místo sv. Hostýn, a přestože nám počasí nepřálo, všem se výlet líbil a již nyní projevili někteří účastníci zájem o další návštěvu tohoto krásného místa. V současné době u nás probíhají modlitební setkání se zaměřením na církevní slavnost Seslání Ducha svatého (8. 6.). Srdečně vás zveme k připojení v modlitbě každý všední den ve 14 hodin na našem středisku. Jak už jsme vás informovali v minulém čísle, v sobotu se u příležitosti 10. výročí vzniku Oblastní charity Lipník n. Bečvou uskuteční Zahradní slavnost Charity, neboli kulturně-společenské dopoledne s bohatým programem v meditační zahradě. Těšit se můžete např. na vystoupení tanečních a hudebních souborů či nemocniční klauny a zároveň si můžete nechat zdarma změřit tlak a glykémii našimi zdravotními sestřičkami. Rodinám s dětmi (SAS) můžeme nabídnout: Pomoc při vytváření podmínek pro volný čas a vzdělávání dětí. Pomoc při sestavování rozpočtu rodiny. Poskytování sociálněprávního poradenství. Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů. Doprovod při jednání na úřadech. Pomoc s listinami (sepisování žádostí, splátk. kalendářů apod.). Asistence při získávání zaměstnání. Pomoc při řešení dluhů. Zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi. Cíle služby: Cílem spolupráce je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů. Podporujeme rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení jejich obtíží. Terénní sociální pracovník SAS: Bc. Naděžda Vrbíková, tel.: Kancelář organizace Člověk v tísni, o. p. s., je v Přerově na Komenského ulici č. 15. Zde pracuje dluhová poradkyně a funguje zde předškolní vzdělávání Pojďte do školky Klub brouk pro děti od 3 let do nástupu do školy. Cílem je připravit dítě na úspěšný vstup do mateřské či základní školy, podpořit celkový rozvoj osobnosti dítěte, osvojení a upevnění znalostí, dovedností a návyků přiměřených věku dítěte a společné volnočasové vzdělávací aktivity s rodiči. Všechny nabízené služby jsou bezplatné. Naděžda Vrbíková, terénní sociální pracovník SAS Na závěr chceme velmi poděkovat všem, kteří se připojili do akce Postní almužna. V Lipníku nad Bečvou se na pomoc lidem v nouzi vybralo celkem Kč. Moc děkujeme! Zároveň děkujeme i všem pletařkám obvazů, ponožek a čepiček za jejich pracovitost a ochotu! Jejich práce poslouží malomocným, seniorům v nemocnicích a miminkům. Pokud byste někdo měl zájem rozšířit jejich řady a pomoci ve výrobě zmíněných pletených výrobků, rádi vás uvítáme. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali také všem dětem a jejich pedagogům, kteří se zapojili do výtvarné soutěže Nakresli babičku, namaluj dědečka! Výsledky jejich práce můžete vidět a ohodnotit na naší Zahradní slavnosti v sobotu 7. června. Charita Hranice srdečně zve všechny tříkrálové dobrovolníky na Prázdninové setkání koledníků, které se uskuteční v sobotu 12. července 2014 v Lipníku nad Bečvou. Dobrovolní pomocníci Tříkrálové sbírky, jejich rodiče nebo kamarádi jsou zváni do Letního kina v Hranicích v pátek 13. června 2014 na promítání českého filmu Pojedeme k moři?. Začátek promítání ve 21 hodin, vstupné 20 Kč/osobu. Bližší informace o všech plánovaných akcích můžete získat u nás na středisku nebo na našich internetových stránkách Za Charitu Hranice Martin Fujdl, vedoucí Chps Lipník n. B. Vážení čtenáři Lipenských listů, v České republice se slaví svátek matek vždy druhou květnovou neděli. Ten letošní připadl na neděli 11. května Také my jsme měli možnost tento svátek oslavit a to hned dvakrát. Poprvé v úterý a podruhé ve středu V úterý se svým pásmem vystoupily děti ze Základní školy a Mateřské školy z Loučky. Dětské písničky, cvičení, zpívání a balet, to vše děti předvedly ve svém vystoupení. Nakonec ještě předaly všem zúčastněným vlastnoručně vyrobený dárek. Také naše obyvatelky nezůstaly pozadu a děti odměnily sladkostmi a malým dárkem, které pro ně vyrobily v Lipenském klubu Pohoda. Za jejich vystoupení jim patří velký dík a poděkování patří i paním učitelkám, které s dětmi pásmo nacvičily. Druhá akce ke dni matek se uskutečnila ve středu , a to odpolední komorní koncert. O krásnou atmosféru se postaral opět Ženský komorní sbor z Hranic. Krásné písně na oslavu tohoto dne byly doplněny verši Jaroslava Seiferta. Měli jsme možnost připomenout si a oslavit svátek matek ve společnosti krásné hudby a stejně tak krásných a dojemných básní Jaroslava Seiferta. Za nezapomenutelnou atmosféru patří Ženskému komornímu sboru také velký dík. Pracovnice Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, p. o.

15 ZAJÍMAVOSTIS strana 15 ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK RODINNÉHO CENTRA STONOŽKA V letošním školním roce do našeho rodinného centra Stonožka zavítalo na 50 dětí s maminkami. Z řady z nich se stali pravidelní návštěvníci, kteří se v průběhu roku seznámili se zvířátky, které jsme si představovali na našich schůzkách. Každému zvířátku jsme věnovali 3 týdny, které jsme zakončili výtvarnou dílničkou. Tam si děti společně s maminkami vytvořily vždy to zvířátko, o kterém jsme se učily. Kromě těchto pravidelných setkání, které děti s maminkami mohly navštěvovat dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek, jsme v tomto roce nabídli i nové aktivity. Jednou z nich byla angličtina pro maminky s dětmi, kde se děti pomocí jednoduchých písniček seznamovaly s cizím jazykem. Ale nezapomněli jsme ani na maminky. Jim jsme nabídli anglickou konverzaci, při které jsme jim zajistili hlídání dětí. Nejen své znalosti mohly maminky zlepšovat v rámci rodinného centra Stonožka. Díky středečnímu kondičnímu cvičení s cvičitelkou Petrou Zimmerovou mohly zlepšovat i svou kondici. Pro maminky bylo opět zajištěno hlídání jejich ratolestí. Novinkou pro maminky s dětmi byla i výtvarná odpoledne, na která byli zváni nejen ti nejmenší z rodinného centra Stonožka, ale třeba i starší sourozenci. Jednou měsíčně jsme tvořili a vyráběli jednoduché výtvory z papíru. Středisko volného času společně s rodinným centrem Stonožka organizovalo i spoustu jednorázových akcí. Mezi ty hlavní patřil Mikuláš se Stonožkou v Echu, dětský maškarní karneval nebo lampiónový průvod se světluškou. Tento školní rok jsme uzavřeli 27. května 2014 v areálu SVČ, kde jsme pro děti připravili několik soutěží a malou výtvarnou dílnu. Hlavním triumfem byl však skákací hrad a chutné občerstvení. Velmi nás těší, že si tolik maminek s dětmi našlo k nám cestu a v příštím roce bychom chtěli v takto nastaveném programu pokračovat. Jsme rádi, že si letos k nám našlo cestu i několik tatínků, babiček a dědečků, kteří doprovázeli své děti při našem cvičení. Budeme se snažit ale zavést další novinky. Tím budou jednou za měsíc přednášky, na kterých se maminky dozví vždy něco zajímavého. I když pravidelná setkání v rodinném centru Stonožka pro letošní rok skončila, maminky s dětmi jistě využijí dětského hřiště před budovou Střediska volného času Lipník n. B., v areálu Komenského sadů Na shledanou v příštím školním roce se těší teta Martina, kašpárek Martínek a zvířátka, na které jsme letos pozapomněli. Už teď můžu prozradit, že si budeme hrát na rybičky, kačenky nebo ovečky. Budeme rádi, když se k nám přidáte i vy. Mgr. Martina Havlasová, SVČ Cvičení v centru, fotoarchiv SVČ Hrátky s padákem, fotoarchiv SVČ NABÍDKA SLUŽEB V LETNÍCH MĚSÍCÍCH V AREÁLU SVČ V měsíci květnu končí tradičně všechny kroužky ve Středisku volného času Lipník n. B. svou činnost a rozbíhají se zase až v polovině září. Areál SVČ však nabízí i jiné možnosti aktivního trávení volného času. Pro ty nejmenší je před budovou v areálu SVČ Lipník nad Bečvou, Komenského sady 1334, postaveno dětské hřiště. Děti se na něm vydovádí při stavění báboviček, prolézání tunelu či si vyzkouší svou mrštnost při chůzi po kladině. Pokud máte již odrostlejší ratolesti, můžete si v SVČ pronajmout multifunkční hřiště za budovou. Zde si můžete zahrát fotbal, basketball či další kolektivní sporty. Klíče a více informací vám rádi poskytneme v kanceláři SVČ nebo na telefonu Pokud Vás kolektivní sporty nebaví, můžete využít naší venkovní posilovnu. Na šesti posilovacích strojích si protáhnete tělo a při pravidelném cvičení se dostane do správné formy na léto. Areál je také využíván kroužkem Agility. Zastavte se s pejskem a vyzkoušejte si, zda zvládne překážky, které jsou zde připraveny. Pokud plánujete nějakou větší akci, pro kterou nemáte prostory, středisko volného času vám také může pomoci. Na adrese Komenského sady 1334 si můžete pronajmout klubovnu s přilehlou kuchyňkou. Pokud plánujete dětskou oslavu a již víte, že se vám tolik hostů domů nevejde, řešením je pronajmout si hernu rodinného centra Stonožky a akci udělat tam. Děti se vyblbnou na skluzavce, s balóny nebo na dětském hřišti před budovou. Pronajímáme i jednotlivé sály, které se nachází ve středisku volného času. Jestliže plánujete velkou akci u vás doma a chybí vám pivní sety nebo stánky, středisko volného času vám rádo zapůjčí i toto vybavení. Věřím, že prázdniny budete trávit aktivně a využijete některou z nabízených variant. Mgr. Martina Havlasová, SVČ Venkovní posilovna a multifunkční hřiště, foto: A. Cikánek

16 STRANA 16 RODIČE A ŠKOLA KLUB RODIČŮ Už delší dobu jsme se zabývali myšlenkou vytvořit pro rodiče našich integrovaných žáků prostor, kde by se mohli pravidelně setkávat. Tato setkávání si kladou za cíl sdílet radosti i starosti, vzájemně se podporovat, předávat si zkušenosti nebo také třeba vzdělávat se v oblastech, které se dotýkají jejich každodenního života života s postiženým dítětem. Postižené dítě je zpravidla po celý život odkázáno na dospělou pečující osobu, což bývá zpravidla rodič, ve škole pak speciální pedagog a asistent pedagoga. Tuto péči je dobré v zájmu dítěte společně propojit. Dobrá spolupráce rodiny a školy je pro nás jednou z hlavních priorit, protože přispívá celkově k lepšímu klimatu školy. Proto jsme v letošním roce myšlenku pravidelného setkávání rodičů integrovaných žáků na půdě školy uskutečnili a založili KLUB RODIČŮ, který vede školní psycholožka. Hned na úvodním setkání vzešlo mnoho podnětů k náplni klubu ze stran rodičů, které jsme bezprostředně začali realizovat. Do klubu přispěla naše učitelka tělesné výchovy speciální ZŠ speciální Mgr. Horáková tématem Rehabilitace a Míčkování, zajímavosti včetně praktického nácviku míčkování (míčková facilitace). Tato metoda napomáhá k léčbě alergických, astmatických a průduškových onemocnění, imunitního deficitu. Pomáhá také od vadného držení těla a dětských skolióz. Při míčkování nejde jen o povrchovou masáž, ale dochází i k reflexnímu působení na vnitřní orgány a k celkovému zlepšení zdravotního stavu organismu. Rodiče si metodu zácviku vyzkoušeli na vlastních dětech. Na dalším setkání prokázaly samotné maminky postižených dětí své zájmy a poznatky v rámci dne otevřených dveří paní Šlosarová tvořila s rodiči obrázky technikou Enkauistika, paní Pelzová přednesla své zkušenosti a znalosti z alternativní medicíny. Při dalším setkání Klubu rodičů mezi nás přišla pracovnice Úřadu práce a následně strážníci Městské policie v Lipníku nad Bečvou, kteří prezentovali témata sociální i bezpečnostní. Všem těmto bychom rádi jménem celé školy poděkovali za jejich čas a ochotu podělit se o své poznatky a zkušenosti, ale i vzornou přípravu. Mgr. Marcela Prvá, školní psycholog Školní poradenské pracoviště při Střední škole a Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rodiče si vyzkoušeli praktický nácvik rehabilitací a míčkování pod vedením Mgr. Horákové. Paní Šlosarová tvořila s rodiči obrázky technikou zvanou Enkauistika. Foto: archiv školy VÝSLEDKY DOPRAVNÍ SOUTĚŽĚ V úterý 13. května 2014 se na dopravním hřišti a v areálu vojenské posádky v Lipníku nad Bečvou uskutečnilo oblastní kolo dopravní soutěže. Tuto akci připravilo Středisko volného času Lipník n. B. ve spolupráci s Autoškolou Petera Butkoviče a místní posádkou. Na akci se také podíleli zástupci ČČK Přerov a pracovníci Odboru dopravy MěÚ Lipník n. B. Soutěže se zúčastnilo 9 čtyřčlenných družstev ze spádových základních škol. Do Lipníku tedy zavítala ZŠ Osecká 315, ZŠ Sluníčko, ZŠ Hranická, ZŠ Soběchleby, ZŠ Dolní Újezd, ZŠ Jezernice a Gymnázium Lipník nad Bečvou. Soutěžící museli prokázat znalosti z oblasti zdravovědy, dopravních testů, v jízdě zručnosti a v jízdě na dopravním hřišti. Soutěž byla rozdělena podle věku do dvou kategorií. Do mladší kategorie se mohli přihlásit soutěžící ve věku od 10 do 12 let. Do starší kategorie studenti od 13 do 16 let. Do okresního kola, které letos proběhne v Hranicích, postoupila dvě nejlepší družstva z mladší a dvě vítězná družstva ze starší kategorie. Tým na startu, fotoarchiv SVČ Na prvním místě se v mladší kategorii umístila ZŠ Soběchleby. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Lenka Novotná, Denisa Volfová, Daniel Kolář, Filip Sehnal. Na druhém místě se umístilo soutěžní družstvo ze ZŠ Sluníčko ve složení Eliška Knoppová, Michaela Střelecká, Tadeáš Grygar, Martin Křupala. Třetí místo získala ZŠ Dolní Újezd. V jejich družstvu soutěžila Julie Calábková, Anna Pavlíková, Pavel Pernický a David Vybíral. Ve starší kategorii se na prvním místě umístil tým Gymnázia Lipník nad Bečvou. Vítězný tým měl následující složení: Veronika Butkovičová, Anežka Kůřilová, Pavel Kubeša, Tomáš Mikuláš. Na druhém místě se umístilo družstvo ze ZŠ Hranická ve složení Dorota Burešová, Kateřina Přečková, Roman Jedlička a Pavel Lolek. Třetí místo si vybojoval tým ze ZŠ Soběchleby. Členy družstva byli Pavla Pečánková, Tereza Dvorská, Václav Dolák a Vlastimil Tomek. Blahopřejeme vítězným družstvům a děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění a realizaci akce. Bc. Draha Řeháková, SVČ

17 ZAJÍMAVOSTIS strana 17 BONIFÁC SENIORŮM PŘÁL Ve středu 15. května 2014, právě na posledního zmrzlého muže, se lipenští senioři vydali na závěrečný poznávací výlet, který připravilo SVČ Lipník n. B. Tato akce pravidelně uzavírá roční cyklus Akademie III. věku, a tak jako všechny její přednášky, i zájezd je přístupný široké seniorské veřejnosti. Našim letošním cílem bylo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a nedaleký hrad Malenovice. Ve zlínském muzeu jsou soustředěny expozice z historie i současnosti firmy Baťa. Zajímavý a obsáhlý výklad průvodkyně nám přiblížil nejen život všech rodinných příslušníků, ale hlavně historii budování firmy. Převážně ženskou část zájezdu zcela uchvátily vystavené exponáty obuvi z nejrůznějších zemí a koutů světa. Jsou zde k vidění opravdu i velmi roztodivné kousky, ale i obuv, která dodnes inspiruje současné návrháře, a obuv, kterou by se ráda pyšnila asi každá z nás. Se zájmem jsme prohlédli expozice z cest Hanzelky a Zikmunda. Některé z nás upoutal film o cestě mořeplavce na voru Eduarda Ingriše. Naši pozornost si získala Tatra 87, v níž zmiňovaní cestovatelé brázdili světem, ale i vystavené bezmotorové letadlo ZLIN. Asi všichni jsme se rádi vrátili do dětství v expozici animovaného filmu. Před námi ožily nejrůznější filmové postavičky zrozené ve Zlínských filmových ateliérech. Ve vymezeném čase jsme nenavštívili všechny nabízené aktivity. Vzali jsme tuto návštěvu jako pozvání k zevrubnější prohlídce. Nezklamali nás ani Malenovice, náš další cíl. Po příjemné přestávce vyplněné dobrým jídlem, jsme stoupali k hradu, možná neprávem trochu opomíjeném. Opět jsme měli štěstí na skvělé průvodkyně. V nedalekém objektu bývalé hájenky, v předhradí, jsme si prohlédli expozici Dřevo, sláma a proutí. Jen jsme žasli nad umem obyčejných lidí tohoto kraje. I hrad ukrýval mnoho zajímavého. Prohlídku jsme zakončili výstupem do hradní věže s výhledem do kraje a při sestupu jsme navštívili hladomornu. Poznávací zájezd, připravený za grantové podpory města, se nám vydařil a nepokazil jej ani zmíněný Bonifác. Domů se vracel plný autobus spokojených seniorů. Bc. Draha Řeháková, SVČ Spokojená skupina seniorů, foto z archivu SVČ První ročník soutěže Psí den Výherci kategorie malý pes V sobotu se pod záštitou SVČ a Agility kroužku Lipník konal 1. ročník akce s názvem PSÍ DEN. Určen byl pro širokou psí veřejnost Přihlásilo se 22 soutěžících, každý přihlášený obdržel u prezentace dárek, a navíc, aby byl každý pejsek motivován hned na startu, mohl si sám vybrat hračku. Členové agility kroužku připravili program pro pejsky a jejich pánečky, který se skládal z 10 disciplín. Byly to: kladina, přivolání přes překážky, kruh, tunel, vědomostní test, psí šachy, opičí dráha, základní poslušnost a ztížené přivolání. Navíc, aby soutěže byly pro všechny lehce splnitelné, byli pejsci rozděleni do dvou velikostních kategorií malých a velkých psů. Soutěžící měli za úkol nasbírat ze všech disciplín, co nejvíce bodů. Pejskaři soutěžili jak o život. Asi nejzábavnější byly disciplíny OPIČÍ DRÁHA a ZTÍŽENÉ PŘI- VOLÁNÍ. V opičí dráze bylo úkolem přecházet se psem přes nepřirozené povrchy jako je pletivo, plech, projít bedny s PET láhvemi a nakonec svézt pejska na vozíčku. V kategorii ztížené přivolání musel pejsek projít na zavolání koridorem s rozloženými špekáčky s chlebem a hořčicí. Kupodivu to všichni bravurně zvládli bez újmy na jediném špekáčku. Jen sem tam si nějaký čtyřnohý soutěžící odvedle odběhl zkontrolovat, co že to tam tak pěkně voní. To jsme pak všichni bránili soutěžní instrumenty. Na akci byla také vyhlášena soutěž O psího sympaťáka, kde mohl každý návštěvník hlasovat pro jakéhokoliv soutěžícího. Ještě pro seriálové fajnšmekry jedna ze soutěžících se svým pejskem byla filmová celebrita Terezka Švejdová, která hraje v Ordinaci Verunku. Senioři navštívili výstavu Dřevo, sláma, proutí v Malenovicích. Výherci kategorie velký pes Akci navštívil i poměrně značný počet návštěvníků, kteří se s pejsky došli jen tak podívat. Atmosféra akce byla skvělá, počasí na Psí den nebylo psí, ba právě naopak. Myslím, že soutěžící byli nadšení a my jako pořadatelé z úspěchu akce také. Závěrem bych ráda poděkovala štědrým sponzorům, bez kterých bychom akci neuskutečnili. Byli to: Anka, Sokol Falco, Mira-Mar výrobci psích krmiv, Caparol prodej barev a zateplovacích systémů, Calibra výrobce psích krmiv jako výhradní sponzor, město Lipník n. Bečvou. Děkujeme. Bábíková Martina

18 STRANA 18 Knížky nejen pro prvňáčky V pátek 20. června se budou ve dvorním traktu Městské knihovny Lipník n. B. rozdávat knihy. Nejprve obdrží knížku jako odměnu nejlepší čtenáři prvňáčci, v rámci projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Odměněni budou knihou Magdaleny Wagnerové Od A do Zet s ilustracemi Pavla Sivky. Projekt na podporu rozvoje čtenářských návyků realizují knihovny díky podpoře projektu Čtení pomáhá, nakladatelství TRITON, firmy SKANSKA a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Akce je určena žákům prvních tříd ZŠ, u nichž se začínají rozvíjet čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky. Knižní odměna čeká také na vítěze soutěže O nejlepšího dětského čtenáře školního roku 2013/2014, která probíhá vždy od září do konce května v dětském oddělení. Hodnotí se nejen množství přečtených knih, ale také návštěvnost oddělení či účast na akcích knihovny. Svého vítěze bude mít i zábavná čtenářská soutěž, která probíhá v dětském oddělení od 30. září 2013 do SVČ Lipník nad Bečvou, p.o., pořádá Letní TRHY na náměstí TGM ve středu od 9:00 do 17:00 hodin Stánky s rozmanitým sortimentem a chutné občerstvení zajištěno. 30. května 2014, Lovci perel aneb Co kniha, to perla, při které čtenáři navlékají šňůru perel, které získávají za správné odpovědi k přečteným knihám. Předávání knížek a odměn vítězům knihovnických soutěží doplní program, který zajistí žáci ZŠ Sluníčko a ZŠ Osecká. Připravena je dramatizace pohádky i recitace. Program je rozdělen na dvě části: v 9:00 hodin budou předávány knížky prvňáčkům ze ZŠ Osecká a vyhlášen Dětský čtenář roku a v druhé části od 10:30 hodin budou dostávat knížky prvňáčci ze ZŠ Hranická, Loučka, Sluníčko a vítěz čtenářské soutěže Lovci perel aneb Co kniha to perla. Akce je realizována za grantové podpory města Lipník nad Bečvou. Simona Ryšavá Základní umělecká škola Antonína Dvořáka VÁS ZVE K ZÁPISU a v 15:00 16:30 hodin v budově školy v Havlíčkově ulici 643, pro obor výtvarný v Zahradní ulici 1330 (součástí zápisu je talentová přijímací zkouška) Informace o studijních zaměřeních podají učitelé školy Další informace na tel.: nebo pište na: zajímavosti Poděkování Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili nebo ještě zapojují do sběru víček z PET lahví pro našeho kamaráda Daniela Grusse, zvláště pak dětem ze Základní školy Hranická. Částka ze sběru poslouží na zakoupení speciálního odlehčeného invalidního vozíku. Dan má 16 let a trpí nevyléčitelnou progresivní svalovou dystrofíí Duchennen typ. Chcete-li se o Danovi dozvědět něco více, můžete navštívit jeho stránky: daniel-gruss.webnode.cz/ nebo si můžete o této těžké nemoci přečíst na webu sdružující tyto rodiče: Za Dana a jeho rodiče moc děkuje Jarmila Kremplová Poděkování ZO Sdružení chovatelů koček Přerov děkuje firmě ANKA CZ, s.r.o., za poskytnutí krmiva pro vystavené kočky při Propagační výstavě koček v Lipníku nad Bečvou, která se konala

19 KULTURAS strana 19 Dvě letní noci strávené se studentskými filmy Pod Nebesy Ve dnech 20. a 21. června 2014 se meditační zahrada už podruhé promění v letní kino. Festival Pod Nebesy je přehlídkou těch nejlepších studentských filmů, které uplynulý rok dal. Akce je pořádaná pod záštitou Okrašlovacího spolku Lípa za finanční podpory města Lipník nad Bečvou a sponzorů. Letošní druhý ročník se od předešlého liší hlavně v tom, že je mezinárodní. Návštěvníci se mohou těšit na výběr nejlepších filmů z Česka, Slovenska, ale i na film venezuelského studenta FAMU. Festivaloví účastníci budou mít možnost zhlédnout více než 15 nejlepších studentských filmů. Po promítnutí každého filmu se naskytne prostor pro diváky a jejich otázky pro autory filmů. V závěru večera se návštěvníci stanou porotou a budou mít příležitost vybrat nejlepší film, který bude festivalem oceněn. V průběhu celého večera bude pro návštěvníky připravena možnost občerstvení a dobrého pití. Těšit se tak můžete na kvasnicové pivo, gyros, nebo točenou kofolu. Pod Nebesy však nebude jen promítání studentských filmů, ale je připraven i bohatý doprovodný program. Festival odstartuje v pátek 20. června v 19 hodin vystoupením rockových kapel Green day revival a Milenium X, které vám přinesou zážitek svým podáním hitů světových interpretů. Následující den od 18 hodin si bude moci obecenstvo společně zahrát s divadelním spolkem DraS, jenž diváka doslova vtáhne do děje. Divadelní skupina se zabývá netradiční metodou dramatu nazývanou divadlo fórum. Tato forma divadla je založená na interakci nabídce, že i divák sám může svými návrhy ovlivňovat průběh představení. Tedy on sám rozhoduje, jak se příběh odvíjí a je tím bezprostředně vtažen do děje. Spolek DraS tak boří bariéry mezi jevištěm a hledištěm. Okrašlovací spolek Lípa, který stojí za mnoha kulturními akcemi Lipníka n. B., se snaží vytvořit akci, která by se stala nedílnou součástí náročného kulturního programu v kraji. Věříme, že spolu s vámi se nám podaří tohoto cíle dosáhnout. AMERICKÁ ZPĚVAČKA A KYTARISTKA JANET ROBIN ZAVÍTÁ DO ECHA Ve čtvrtek 19. června poctí kulturní dům Echo svou návštěvou virtuózní americká kytaristka a zpěvačka Janet Robin. Skladby z jejího aktuálního alba Everything Has Changed (Hypertension Music), které je zajímavém už jen tím, jak vznikalo, si můžete poslechnout od 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit ve SVČ Lipník n. B. Cena vstupenky v předprodeji je 90 Kč, na místě 150 Kč. Janet Robin, pocházející z Los Angeles, se narodila roku Tato živelná kytaristka se může pyšnit nejen tím, že byla jedinou ženskou žákyní dnes již zemřelého Randyho Rhoadse od Ozzyho Osbourna, ale i tím, že dokáže hrát na svůj nástroj i zuby a to vzbuzuje respekt. Nelze ji nechat bez povšimnutí. Na svém kontě má tři sólová alba a v portfoliu mnoho umělců zvučných jmen od Meredith Brooks přes Melissu Etheridge až k legendárním Heart nebo Zpěvačka Janet Robin vystoupí 19. června v Echu. Foto: manažer zpěvačky Fleetwood Mac. Její energická muzika sahá od rocku až po moderní country. Letos se chystá nahrávat nové album a ráda by, aby jej produkoval John Paula Jones z Led Zeppelin. Na koncertě ji doprovodí kapela složená z ostřílených českých muzikantů: bubeník Martin Novák (Lenka Dusilová, Jana Kirschner...), kytarista Roman Helcl (Anna K., November 2nd) a baskytarista Vašek Vávra (Anna K., Clou). Stejní muzikanti mě už doprovázeli na posledním českém turné a bylo to vážně skvělé. Ostatně jsme vyrůstali na stejné muzice, takže jsme si nemuseli na zkouškách nic vysvětlovat. Mám pocit, jako kdybych s nimi hrála odjakživa, takže se naživo dokážeme hodně odvázat. Posluchači se mají na co těšit, říká Janet Robin. Ing. Veronika Mačinová, SVČ Lipník n. B.

20 STRANA 20K KOV VE MĚSTĚ X. UMĚNÍ V ULICÍCH Jinak vypadají kované exponáty za dne, jinak v nočním osvětlení, jsou jiné v dešti, jinak září v poledním slunci, za svítání, před soumrakem. Poznejte všechny tváře kovu v galerii pod širým nebem s neomezenou otevírací dobou. Od června do září se jí podesáté stává centrum Lipníka n. Bečvou. Jubilejní ročník výstavy nabízí 34 kovaných skulptur 17 významných výtvarníků v kovu a uměleckých kovářů z celé republiky. Vystavují Martin Šteller, Jan Nikendey, Martin Dräger, Vladimír Červenka, Oldřich Bartošek a Tomáš Gala, ak. soch. Pavel Krbálek, Pavel Tasovský ml. i st., Jiří Jurda ml., Michal Ptáček, Jan Špaček, Lukáš Dvorský, Poldi Habermann, Jaromír Gargulák, Lukáš Gargulák a Igor Kitzberger. Významným partnerem Kovu ve městě je opět Muzeum Komenského, které půjčuje tři exponáty z helfštýnského depozitáře. Další dva exponáty poskytuje Soukromá střední umělecká škola Ave Art z Ostravy. Ze Střední umělecko průmyslové školy v Turnově přicestoval Mnich, oblíbený exponát ze 7. ročníku Kovu ve městě (2011). Jubilejní ročník je částečně retrospektivní. Jako ohlédnutí za předchozími ročníky jsou opět vystaveny divácky nejúspěšnější exponáty, doplněné skulpturami, které doposud v Lipníku n. B. vystaveny nebyly. Návštěvníkům se tak nabízí zajímavá možnost srovnání. Vystavující mohou přihlásit svůj exponát do soutěže při 33. Hefaistonu na Helfštýně , porota bude hodnotit přihlášené práce přímo na jejich umístění v Lipníku n. B. Ústředním grafickým symbolem letošní výstavy je plastika Uroboros Pavla Tasovského. Motiv hada požírajícího svůj vlastní ocas vyjadřuje cyklickou podstatu běhu světa, stále se opakující návrat od konce k začátku. Desátý Kov ve městě tak svým pojetím ladí s Rokem času, jehož téma se prolíná celým letošním kulturním kalendářem našeho města. Tištěný průvodce výstavou s mapkou rozmístění exponátů bude po celou dobu trvání výstavy zdarma k dispozici v TIC, stejně tak informace o vystavujících autorech a kontakty i hlasovací lístky. Součástí výstavy od 7. června do 30. září 2014 bude opět divácké hlasování o nejoblíbenějším exponátu. Za vyplnění anketního lístku bude drobná odměna a postup do slosování o tři krásné kovářské ceny po skončení výstavy. Kurátorkou výstavy je Mgr. Marcela Kleckerová, pořadatelem je město Lipník nad Bečvou ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově. Kov ve městě X. finančně podporuje Olomoucký kraj. Výstava bude vernisáží zahájena v pátek 6. června 2014 ve 20:00 hodin v Meditační zahradě sv. Jakuba. Vyhlídková věž sousedícího farního kostela bude přístupná od 19:00 do 21:00 hodin, stejně tak historický věžní hodinový stroj v přízemí zvonice. Součástí zahradní slavnosti s hudbou, pohoštěním a posezením při světle loučí bude po setmění projekce videomappingu na fasádě zvonice. Mgr. Blanka Prudilová kultura Rozmístění exponátů v centru města: 1. Sluneční hodiny / Jiří Jurda ml. 2. Tíha času / Andrew Molinaro, Bob Thomas a Patric Weiss (USA) zapůjčeno z Helfštýna 3. Kříž / Jan Nikendey zapůjčeno z Helfštýna 4. Vývěsní štít / Oldřich Bartošek, Tomáš Gala 5. Muž a Múza / Jan Nikendey 6. Podivná potvorství / ak. soch. Igor Kitzberger 7. Divná potvora / ak. soch. Igor Kitzberger 8. Síla svobody / Poldi Habermann 9. Mnich / David Čermák zapůjčeno ze SUPŠ Turnov 10. Hry / ak. soch. Pavel Krbálek 11. Poslové vesmíru / ak. soch. Pavel Krbálek 12. Totem / Jaromír Gargulák 13. Věčný svit / Lukáš Gary Gargulák 14. Menhir / Jan Špaček zapůjčeno ze SSUŠ Ave Art Ostrava 15. Uroboros / Pavel Tasovský 16. Vlna / Pavel Tasovský 17. Ostragen / Lukáš Dvorský zapůjčeno ze SSUŠ Ave Art Ostrava 18. Stély / Christine Habermann zapůjčeno z Helfštýna 19. Vozataj / Michal Ptáček 20. Pyramida / Pavel Tasovský ml. 21. V kleci II. / Pavel Tasovský ml. 22. Dvě formy / Vladimír Červenka 23. Transversála / Vladimír Červenka 24. Agnus Dei / Jan Nikendey 25. Cachtající se muž / Martin Dräger 26. Hádka v mlze / Martin Dräger 27. Rozhovor / Martin Dräger 28. Je to v jeteli / Martin Šteller 29. Vello / Martin Šteller 30. Polštář / Martin Šteller 31. Otevřeno / Pavel Tasovský 32. Spirála / Pavel Tasovský 33. Beran / Pavel Tasovský 34. Nosorožec / Pavel Tasovský ml. Plastika Uroboros Pavla Tasovského

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více