Zrníčko. Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pražské Jezulátko. Farní časopis pro Skalici a Bašku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrníčko. Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pražské Jezulátko. Farní časopis pro Skalici a Bašku"

Transkript

1 Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 06/ Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. (H. Nouwen) Pražské Jezulátko Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta, svěřený Prozřetelností do laskavé péče Marie a Josefa. Mysleme na naše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí o bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny je svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a pro budoucnost lidstva. Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy naším bratrem, a jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí. Kéž by si to uvědomila i naše společnost! Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je, protože ve tváři každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy či kultury, se zří Boží obraz. To platí především pro děti. Ve svatém Pražském Jezulátku rozjímáme dětskou krásu a náklonnost, kterou Ježíš Kristus vždy projevoval nejmenším, jak čteme v evangeliu (srov. Mk 10,13-16). Kolik dětí však dnes nikdo nemiluje, nepřijímá a ani si jich neváží! Kolik dětí je obětí násilí a různých forem zneužívání bez jakýchkoli zábran! Kéž by dětem byly zaručeny úcta a pozornost, které jim náleží: děti jsou budoucností a nadějí lidstva. o. Radek Odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla: Jak se jmenoval učedník, jemuž podal při poslední večeři Kristus omočenou skývu chleba? Správná odpověď zní: Jidáš Iškariotský (Jan 13:26) Správně odpovědělo deset soutěžících!

2 - 2 - Seznamte se... Sv. Vít Narodil se ve šlechtické rodině Gonzagů v roce 1586 na zámku Castiglione u Mantovy v Itálii. Matka jej brzy po narození zasvětila Panně Marii. Otec předpokládal, že syn bude voják a již od dětství jej na tuto úlohu připravoval. Matka jej ovšem podle své hluboké víry učila milovat Boha a bližního a její příklad měl na malého Aloise velký vliv. Už v deseti letech se Alois zaslíbil slibem věčné čistoty. Později byl Alois poslán na službu na vévodský dvůr do Florencie. Posléze se se setkal se sv. Karlem Boromejským, který jej hluboce ovlivnil na celý život. Zde také začíná jeho cesta ke kněžství. Protože jej otec od duchovní cesty odvrátit, posílá Aloise do Španělska ke královskému dvoru. Zde se všek Alois setká se spisy sv. Petra Canissia a dalších jezuitů a rozhoduje se vstoupit do jejich řádu. Vrátil se do Itálie a studoval teologii. Když začal poslední rok studia, rozšířila se v Itálii morová epidemie a tak Alois se zápalem ošetřuje nemocné. Po velké námaze spojené s ošetřováním byl donucen ulehnout a již nevstal. Smrt očekával s radostí. Věděl předem, že zemře v oktávě Božího Těla a byl před smrtí obdarován mnoha milostmi. Na nákazu nebo vyčerpanost zemřel ve 23 letech. Aloisova hlava odpočívá v basilice v Castiglione. Jeho další ostatky jsou uloženy v římském kostele sv. Ignáce z Loyoly v kamenné urně. Papež Pavel V. ho blahořečil v roce 1605, kanonizován byl roku par- Zpoza vatikánských zdí Krvácející Kristus Bolivijští biskupové ustavili komisi, která má vyšetřit jev krvácející sochy trním korunované ho Krista. Ve města Cochabamba od března 1995 každý Velký pátek vytékají z této sochy slzy a krev. Vědecké šetření prováděl dr. Ricardo Castanon, který potvrdil, že se jedná o lidskou krev. Arcibiskup zdůraznil krutost in-vitro fertilizace Ottawský arcibiskup Terrence Prendergast při mši svaté v katedrále hovořil o technikách nepřátelských životu, které jsou spojeny s in-vitro fertilizací. Zdůraznil, že je při tom současně laboratorně počato několik dětí, ale jen některým je dovoleno žít. "Dítě se pak stává cílem, ke kterému se vše upíná, stává se využitým prostředkem v úsilí o vytvoření života a tragicky je přitom obětován jiný lidský život. Tyto postupy nejsou vpravdě lidské, protože nevítají nové dítě jako Boží dar. Místo toho jsou děti brány jako zboží. Touha po dítěti může být pouze uspokojena na úkor jeho bratrů a sester, kteří v okamžiku, kdy byli počati, jsou jedinečnými vyjádřeními obrazu a podoby Boha." -int-

3 - 3 - Bl. Jan Pavel II... Očekávaný den nadešel; nadešel rychle, protože tak se to zalíbilo Pánu: Jan Pavel II. je blahoslavený! Takto přivítali úvodní slova homilie Benedikta XVI. účastníci beatifikační liturgie na přeplněném náměstí sv. Petra. Ti však tvořili jenom tu podstatně menší část věřících, kterým se v Římě podařilo dostat tak blízko k oltáři. Museli však strávit noc na ulicích a křižovatkách přilehlých ke hlavní třídě via della Conciliazione, která vede od Tibery na svatopetrské náměstí. Ve 2 hodiny ráno byla tato 700 metrů dlouhá ulice pořádkovými silami otevřena a vzápětí byla zaplněna až k náměstí sv. Petra, na jehož otevření bylo třeba čekat další tři hodiny. Mezitím se v sobotu večer na prostranství Circo Massimo asi 4 kilometry od Vatikánu konala modlitební vigilie za účasti 200 tisíc lidí. Jednotlivé desátky modlitby růžence se střídaly s filmovými záběry z pontifikátu Jana Pavla II., živým vyprávěním nejbližších spolupracovníků nového blahoslaveného a telemosty z mariánských svatyň v Guadaloupe, Fatimě, Krakově, Libanonské Harissy a Bugandy v Tanzanii, kde celé dění sledovali tamější komunity věřících. Samotnou beatifikační liturgii, která začala v 10h dopoledne, sledovali věřící na 14 velkoplošných obrazovkách rozmístěných v různých částech města. Podle římské policie přesáhl počet jejích účastníků jeden milion. Zaplnili náměstí, celou ulici Via della Conciliazione i postranní ulice v okruhu 500 metrů i další lokality: okolí Andělského hradu, Piazza del Risorgimento, Circo Massimo a náměstí u papežských bazilik. Nepřehledné, ale spořádané zástupy lidí, manifestovaly víru i tam, kam televizní kamera nedohlédla. Beatifikace se účastnili zástupci královských rodin a předsedové parlamentů a ministři z celkem 86 zemí. A samozřejmě také velvyslanci, všech ostatních zemí, majících diplomatické vztahy se Svatým stolcem. Českou republiku reprezentoval místopředseda vlády Karel Schwarzenberg. Z Čech, Moravy a Slezska přijelo asi tisíc poutníků v čele s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, a dále olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Namísto polední promluvy Benedikt XVI. jen krátce pozdravil v různých jazycích přítomné poutníky a udělil apoštolské požehnání. Hned po bohoslužbě, Benedikt XVI. odešel jako první uctít ostatky nového blahoslaveného. Krátce poté začaly do baziliky k relikviím bl. Jana Pavla II. proudit také zástupy poutníků. Rakev s relikviemi bude uložena pod oltář v kapli sv. Sebastiána, která se nachází vedle Michelangelovy piety. -int- Proužek: Kdo od Boha moc neočekává, toho alespoň nepřekvapí, - že málo dostane!

4 - 4 - Soutěž: Který z učedníků vešel první do prázdného Ježíšova hrobu? Odpovědi pište na: nebo , nezapomeňte se podepsat! Otec Pio z Pietralciny Narodil se v obci Pietrelcina u Beneventu v jižní Itálii. Již ve třinácti letech mu prý Bůh ukázal všechny duše, které k němu jednou přijdou a během života se pak za ně cítil odpovědný. Roku 1903 vstoupil do noviciátu františkánského řádu kapucínů. Posléze přijal řádové jméno Pius a složil věčné sliby. Kněžské svěcení přijal od arcibiskupa Pavla Schinosiho. Brzy po svěcení začal vnímat bolesti v rukou a nohou a možná již přijal neviditelná stigmata. V říjnu prošel různými lékařskými testy. Přiznal i prožívání dalšího Kristova utrpení a pak došlo k určité pauze. Někdy jsou uváděna neviditelná stigmata od Za čas, poté co ze svatostánku vnímal příslib utrpení, kterým prošel Ježíš, dostal horečku a teploměr přivolaného lékaře při měření teploty praskl. Když se toto stalo i s druhým, byl použit teploměr s vyšší stupnicí do vody, který ukázal že pacient má teplotu 48,5 stupně Celsia. Tyto teploty se u něj, bez možnosti přirozeného vysvětlení, často opakovaly v souvislosti s prožívaným utrpením Ježíšových muk. Z vědeckého hlediska zůstaly nevysvětlitelné. Viditelná stigmata P. Pio obdržel 20. září Svému duchovnímu vůdci Benediktovi od sv. Marka v Lamis pak (22.10.) napsal, že při modlitbě po slavení mše svaté byl v chóru zaskočen nepopsatelným ztišením všech smyslů, najednou stál před "tajemnou Osobností." Po jejím odchodu měl viditelně ruce, nohy i bok probodnuty a řinula se z nich krev. Zpráva se pro veřejnost udržela v tajnosti do června Tehdy se také z poslušnosti nechal poprvé se stigmaty fotografovat. V letech mělo jít o církevní zkoumání skutečnosti stigmat a protože se nepovažovalo za jisté, že jde o nadpřirozený jev, dostal P. Pio zákaz sloužit veřejně mši sv. a odpovídat na dopisy. V r zákaz další kněžské služby. Po dvou letech došlo k povolení veřejně sloužených mší sv. a od dalšího roku dostal pověření ke zpovídání. Stigmata otce Pia krvácela a způsobovala velké bolesti plných 50 let. Tyto rány na rukou měly průměr asi dva centimetry a pokožka vedle nich byla úplné normální. Nikdy se nezanítily, nehnisaly ani nehojily. Přivřít ruku bylo velmi obtížné a bolestivé. Rány na nohou uprostřed nártu vycházely na chodidle a více krvácely pokud tělesná váha P. Pia spočívala na nohou. Rána v boku na levé straně hrudníku měla podobu kříže, jedním směrem šla do délky 7 cm a druhým 4 cm. V obou směrech byla asi 1 cm široká a šla do hloubky asi 7 cm. Denně z ní vytékal asi šálek normální lidské krve. Rány nejvíce krvácely v pátek. K jeho mimořádným darům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti. Předpověděl mnoho událostí, které se splnily. Mezi nimi i knězi Karlu Wojtylovi, že se stane papežem a bude na něj spáchán atentát. -podle catholica.cz-

5 - 5 - Lovíme na internetu Stránky tvoří několik katolických laiků, jejichž cílem je pomocí nich zprostředkovat dalším křesťanům poznání a pochopení zvláště mešní liturgie a tak jim pomoci ke zbožnějšímu životu. Stránky se zaměřují především na tradiční římský ritus, jehož kořeny sahají až do Říma doby sv. Petra a Pavla a dnešní podobu získal již za Řehoře Velikého, byl kodifikován tridentským koncilem a dal vyrůst mnoha světcům, a který papež Benedikt XVI. svým motu proprio Summorum pontificum v roce 2007 opět uvolnil k všeobecnému používání. Obsah stránek je pod duchovním dohledem a kontrolou několika římskokatolických kněží, mezi nimiž jsou jak kněží diecézní, tak i řeholní. Najdete zde kalendář tridentských mší sv., spoustu vysvětlujících článků, úvahy a další zajímavosti z oblasti liturgie. -par- Stojí za (ne)pozornost... Do Evropy proudí miliony muslimů. Křesťany utíkající před vyhlazením ale Evropa přijmout odmítá... Zatímco celá Evropa debatuje nad nekontrolovaným přílivem emigrantů z Tuniska, na východních hranicích kontinentu se bez většího ohlasu léta odehrává drama křesťanů, kteří odešli z Iráku. Neutekli za chlebem, nýbrž proto, že v určité chvíli pocítili nůž na hrdle. Mnozí z nich byli svědky atentátů a exekucí. Přišli v nich o příbuzné a přátele ve jménu velikého Alláha - a v muslimském prostředí nedokázali dál žít. Často se rozhodli pro odjezd v několika okamžicích a nevzali si nic než malé zavazadlo. Nyní čekají v Turecku, u bran Evropy, a na rozdíl od Tunisanů nemají čím argumentovat. V této oblasti jsou hranice hlídány lépe než v Itálii a pohraničníci jsou tu daleko bezohlednější než italské hlídky ve Středozemí. Postkřesťanský západ je bezohledný vůči křesťanům, kteří museli utíkat ze své vlasti a co do své víry se identifikují se Západem. Pouze Němci udělali jednu výjimku: přijali 2,5 tisíce Iráčanů. Francie a Itálie, kam dnes plynou tisíce muslimů z Tuniska, přijaly jen pár desítek přeživších po atentátu v Bagdádské katedrále. Všechno s velkou slávou, aby nikdo tu mimořádnou pohostinnost pro irácké křesťany nepřehlédl. Také Spojené Státy bývají kruté. Dají vízum dětem a odmítnou rodičům, vypráví pro La Croix p. François Yakan, chaldejský kněz, který v Istanbulu pomáhá iráckým utečencům. Turecko je také zemí pro křesťany nehostinnou. Nemají tam právo na práci ani na sociální péči. Shromažďují se kolem nemnoha křesťanských kostelů a komunit, které také nemohou udělat mnoho, protože obvykle nemají ani právní personalitu. -int-

6 - 6 - Prašivá tzv. "velká pouť" na Prašivé se slaví v neděli a mše sv. je hod. Na konec června Připadají obvykle kněžská svěcení a tak není divu, že je právě koncem června hned několik výročí kněžských svěcení. Takže: Mons. Mgr. Rudolf Sikora, biskupský vikář, děkan frýdecký a farář v Hnojník oslaví let kněžství. Také náš otec Radek oslaví let kněžství a i Mons. Mgr. František Vrubel, místoděkan našeho děkanátu a farář v Třinci oslaví let kněžství. Všem nejen blahopřejeme, ale i vyprošujeme mnoho sil do další, mnohdy skutečně těžké kněžské služby. Tip na výlet do města... nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Klub Ámos, který zve děti i dospělé na interaktivní výstavu O zvuku a lidech ve dnech a v době hod. Výstaviště Černá louka, pavilon C, Ostrava. Výstava přiblíží zvuk v různých podobách, ukáže jeho důležitost v našem životě. Děti si vyzkouší různé netradiční hudební nástroje, dozví se jak funguje ucho, zvuk ve filmu apod. A to ještě není vše, protože ve stejný den, ve stejnou dobu a ve stejném pavilonu je nabízen projekt Doba měst a hradů, který představuje interaktivní vzdělávací výstavu, která přiblíží život ve středověkém městečku. Formou Komenského školy hrou se návštěvníci dozví řadu zajímavostí o době středověku, ze života na hradě i v podhradí. Interaktivity budou zastoupeny výrobou pečetí, ražením mincí nebo tvorbou vitráže. Děti se stanou na chvíli ostrostřelci nebo účastníky městského trhu s dobovými platidly a zbožím. Svatodušní noční bdění... se uskuteční v noci ze soboty 11. do neděle na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/o. Modlitba, katecheze, půlnoční mše svatá, adorace, skupinky, diskuse, svátost smíření, občerstvení, ranní chvály na Lysé hoře, možnost přespání na faře a host otec František Bláha, SDB. Co si přát více! Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Oslavovat Kristovo Srdce, to znamená obracet se k nejintimnějšímu středu osoby Spasitele. A ten střed bible identifikuje právě s jeho Srdcem, sídlem lásky, která vykoupila svět. Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné tajemství, které zná jen Bůh, čím vznešenější je Ježíšovo Srdce, v němž tepe život samého Slova Božího! V něm, jak krásně naznačují litanie k Božskému Srdci, v nichž se zrcadlí Písma, jsou všechny poklady moudrosti a vědění a celá plnost božství. Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na srdce, zavládla by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro každého člověka. Informace: V měsíci květnu 2011 byla mimořádná sbírka na velké opravy ve farnosti a vybralo se při ní Kč(Sk 4 300, Ba 3 800). Pán Bůh zaplať všem. Následující velká sbírka na opravy se bude konat v neděli

7 Bohoslužby v Bašce 06/ neděle velikonoční Za + Bohuslava Michálka, syna a rodiče z obou stran 8.6. středa 8.00 Růžencová pátek Za Ladislava Adamce, syna a rodiče z obou stran Neděle, Boží hod svatodušní Za + Bohumíra Koloničného a bratra středa 8.00 Za + Vladislava Borovce, manželku a ostatní rodinu pátek Za + rodinu Burelovou a Gongolovou a synovce Václava sobota Na poděkování za 50 let manželství Neděle, Slavnost Nejsvětější Trojice Za + rodiče a sestru s prosbou o dar zdraví středa 8.00 Za + Jaroslavu Polachovou, manžela, syna a zetě Čtvrtek, Slavnost Těla a Krve Páně Slavnost Narození Jana Křtitele Za Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran neděle v mezidobí Za + Bohumíra Chovance, švagra Josefa a rodiče z obou stran Středa, Slavnost sv. Petra a Pavla 1.7. Pátek, Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 8.00 Za + Vlastu Krautovou a manžela sobota v měsíci 8.00 Na úmysl dárce Za + Otakara Válka a rodiče z obou stran neděle v mezidobí Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru, zetě a rodiče z obou stran 5.7. Úterý, Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Volná intence Za Marii Novákovou 6.7. středa 8.00 Volná intence 8.7. pátek Za + Libuši Skokanovou, manžela, bratry Otakara a Rudolfa a za + z rod. Skokanové a Kasíkové neděle v mezidobí Za + rod. Carbolovou, dva syny, dva zetě, dceru, snachu a vnuka Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č. 1.

8 Bohoslužby ve Skalici 06/ neděle velikonoční 8.30 Za Dominika a Boženu Platošovy a rodinu Hubovu 7.6. úterý Za + Kateřinu Tobiášovou a Zdeňka Tobiáše 9.6. Čtvrtek Za + Karla Pumprlu a manželku Aloisii Neděle, Boží hod svatodušní 8.30 Za + Jana Galače, rodinu Galačovou, Špokovou, Halfarovou, Měrkovou úterý Za + Marii Maršálkovou, sourozence, rodiče a ostatní + z rodiny Maršálkovy, Hruškovy a Kravčinských čtvrtek Za Alžbětu Teprovou a manžela a rodinu Carbolovou Neděle, Slavnost Nejsvětější Trojice 8.30 Za + Jana Kaňoka, manželku Terezii, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, vnuky Stanislava a Karla Úterý, sv. Alois Za Aloise Golu, bratra a rodiče Čtvrtek, Slavnost těla a krve Páně Za + Marii Carbolovou a její rodiče Boháčikovy neděle v mezidobí 8.30 Za živé a + farníky z Raškovic úterý, sv. Irenej Volná intence čtvrtek Na poděkování za přijatá dobrodiní 1.7. Pátek, Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova Za + Janu Kozlovou k nedož. 90 let neděle v mezidobí 8.30 Za + Annu a Ondřeje Kunzovy, dcery a syny Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č Úterý, sv. Cyril a Metoděj Za + manžela, Anežku a Vladislava Vytrvalovy, živou a + rodinu z obou stran 7.7. Čtvrtek Volná intence neděle v mezidobí 8.30 Za + Tadeáše Matuška a Boženu a Josefa Karáskovy Římskokatolická farnost Skalice u F-M, Skalice č. 91, , Frýdek Místek 10. Administrátor farnosti: P. Mgr. Radek Drobisz, tel..: , Online na: Určeno pro vlastní potřebu farnosti. Náklad 250ks. Neprodejné. Registrační značka MK ČR E Náklady na jeden výtisk: 5,-Kč Obsah: redakční tým, šéfredaktor: P. Mgr. Radek Drobisz, redakce: Design: Dominik Ramík, DTP: Pavel Ramík Sazba: MS Publisher, Times New Roman a Bookman OldStyle Uzávěrka příštího čísla: