ŘÍJEN Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy"

Transkript

1 ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev. Tím proudem vody a krve zasažený setník nečekaně vykřikl: Ten člověk byl opravdu Syn Boží. Odkud vyšlo toto svědectví celníka? Byl to dar poznání, byl to dar milosti. Setník vydává docela neočekávané svědectví víry. Patří mezi ty, kdo uvěřili, patří mezi svědky Kristova zmrtvýchvstání. Vždyť Ježíš říká o svých učednicích: Budete mými svědky. S jistou samozřejmostí přijímáme toto setníkovo svědectví a skoro si neuvědomujeme jeho závažnost. Z pohanského setníka se stává první svědek. Z neznámého pohana se stává korunní svědek zmrtvýchvstání. Z lidské strany je to docela přirozené. Ale je zvláštní, že se tento pohan dostává mezi svědky na první místo. Z toho vojína se stává nečekaně korunní svědek. Jsem jen část rukou lásky Kristovy Kopím probodené Ke stejnému svědectví nás vyzývá Ježíš. Nikdy nepředstihneme toto svědectví pohana. Ale také naše svědectví je velmi důležité, vždyť k němu nás vyzval sám Pán. Jsme přece jeho učedníky. Zamysleme se nad důležitostí našeho svědectví. Je to svědectví trvalé. Ježíšovi učeníci jsou stále vyzýváni Pánem a oni nepřestávají svědčit. Napřed je tu zástup svědků, kteří dosvědčují svým životem lépe řečeno svou smrtí. Svou krví prolitou na svědectví své lásky k Pánu. Po nich nepřetržitý zástup panen, které svůj život, svou čistotu a svatost darovaly Pánu. A hned největší a nepřehledný zástup vyznavačů. Vyznávali statečně Krista, i když mnozí potvrdili své svědectví vlastní krví. K tomuto zástupu, který se nedá spočítat, se připojujeme i my se svým svědectvím. Církev stále potřebuje svědky, aby svět uvěřil. Mons. Antonín Hýža U příležitosti svátku zakladatele a patrona charitní činnosti byly letos ve spolupráci Charity ČR a České biskupské konference uděleny Ceny sv. Vincence významným osobnostem jednotlivých diecézních charit. Za Diecézní charitu Plzeň tuto cenu obdržela MUDr. Blažena Klečatská. Když jsem se s paní doktorkou setkala několik dní předtím a ona se ode mě dozvěděla, že právě jí bude cena udělena, její bezprostřední reakce byla: Ale to snad ne, tady je přece spousta lidí, kteří si to zaslouží mnohem víc než já! 1

2 Drobná stříbrovlasá dáma, která se nepřestává laskavě usmívat, paní Blaženka, jak ji mnozí oslovují, po celou dobu našeho povídání hovořila o lidech, které během svého života potkala a kteří jí něco předali, v něčem pomohli. Přimět ji mluvit osobě nebylo snadné. A když už mluvila o sobě, neustále hovor prokládala větami: To nebyla moje zásluha, ale těch skvělých lidí okolo mě. A Kristova. Paní doktorko, jak jste se dostala ke spolupráci s Diecézní charitou Plzeň? Po převratu vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví takový experimemnt zavedení nové formy domácí péče pro pacienty v domácnostech, tzv. domácí péči. Ovšem pro to bylo potřeba vyškolit pracovníky. Podařilo se zajistit ve Fakultní nemocnici v Plzni přednáškový sál a školitele z řad lékařů, díky nimž se vyškolilo během krátké doby prvních sto charitních pracovníků. Od roku 1992 pak začala fungovat profesionální ošetřovatelská služba při DCHP. A jakou roli jste v tom hrála vy? No, tak trochu jsem to organizovala a dělala konzultantku. Bylo úžasné, jak nám všichni vycházeli vstříc, ti lékaři přednášeli zdarma, nikdo nám nic neodmítl... Já jsem slyšela, že jste spíš byla hlavní organizátorkou. Také jste se podílela na vzniku Hospice sv. Lazara v Plzni, že? 2 Hospic jsme zakládali s Jiřím Lodrem, sloužila jsem tam jako lékařka, když bylo potřeba. To je dílo Boží, ten hospic. Víte, snažili jsme se získat pro něj pracovníky, kteří by byli nadaní Boží láskou, i když třeba nebyli věřící, ale ta láska v nich byla. Aby měli umírající neustálý komfort, aby jim byl pořád někdo k dispozici, aby zemřeli v klidu, v Boží lásce. Cítila jsem, že v této věci je Kristus s námi, všichni nám pomáhali, skvělí lidé. Také jste pracovala jako lékařka pro stacionáře DCHP, jezdila jste i do terénu k nemocným a umírajícím a dělala jste mnoho dalšího... Nějaký čas jsem pracovala v charitním stacionáři pro seniory v Plzni Lobzích a vedla jsem několik seminářů pro charitní pečovatelky. Ale to přece není nic zvláštního, co by zasluhovalo nějaké ocenění. Víte, já jsem hluboce zbožná, už od dětství, víru mi předali rodiče a vychoval mě Mons. Alois Matulík v Nepomuku, skvělý člověk, na kterého nikdy nezapomenu. A já si myslím, že když dostaneme od Krista ten dar možnosti pomáhat, musíme ho využívat a předávat dál. Je důležité získávat lidi pro dobrou věc. Chtěla bych zdůraznit, že na té cestě charity stály skvělé osobnosti, ani je tu nemůžu všechny vyjmenovávat, kolik jich je, to nebyla moje zásluha. Vy jste, paní doktorko, úžasně skromný člověk. Navíc ta vaše skromnost je upřímná, ne hraná, jako v některých případech. Ale jděte, holčičko! (smích) Já jsem nebyla nikdy ctižádostivá, co se týče kariéry. Ctižádostivá jsem byla, co se týče vědění, věděla jsem, že nebudu nikdy vědět

3 dost. A na cestě malého člověka, jako jsem já, se vyskytlo tolik skvělých lidí! Já jsem jen část těch obrovských rukou lásky Kristovy, které berou do náruče trpící. Chtěla bych jen modlitbu a prosbu u Pána za milost pro všechny, to je nejvíc, co na světě existuje. Kéž by se smiloval nad námi. (s MUDr. Blaženou Klečatskou rozmouvala Alena Ouředníková) MUDr. Blažena Klečatská se narodila v Nepomuku, kde strávila dětství. Otec byl předseda soudu, matka učitelka. Od r studovala střídavě na gymnáziu a na jednotné škole v Klatovech. V r absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Plzni. Poté pracovala 11 let na oddělení TBC a plicních nemocí FN v Plzni, od r pak v Závodní nemočnici Škoda (dnes Mulačova nemocnice). Pro svou víru, kterou neskrývala, byla v době normalizace překládána jako praktická lékařka na různá zdravotní střediska. Po r intenzivně spolupracovala s Charitou, zejména s DCHP po jejím vzniku v r Její spolupráce trvá dodnes, pořádá různé přednášky pro seniory a semináře pro pracovníky charity. Svého manžela Ing. Zbyňka Klečatského poznala už na střední škole, mají jednoho syna Zbyňka a tři vnoučata. Andělé bez křídel, aneb Pán Bůh je jen jeden Drobná žena s hnědýma dobrosrdečnýma očima je stále v chvatu. Telefon stíhá telefon. Přesto má člověk při setkání s ní pocit, že ho soustředěně poslouchá, že stačí naznačit, a ona už chápe, promýšlí, jedná... Andělé bez křídel nazval někdo dobrovolníky v sociálních službách, kteří svůj čas bezplatně a nezištně věnují pomoci potřebným, často lidem nemocným či zdravotně postiženým. Mezi ně patří i Jaroslava Mossóczyová, místopředsedkyně Vozíčkářů Plzeňska a dnes už téměř nenahraditelná koordinátorka osobní asistence (OA) pro těžce tělesně postižené při Městské charitě v Plzni. Nikdo by nehádal, že někdejší středoškolská učitelka je už deset let v důchodu. Jsem vděčná svému manželovi, který má pochopení pro mou práci i charitu. Pracovat jako dobrovolnice si mohu dovolit jen díky jeho podnikatelským aktivitám, říká paní Jaroslava, která vyrostla v evangelické rodině, ale v době studií přestala do církve docházet. Byla to paradoxně dcera, jež přispěla k tomu, že se matka vrátila do církve, a také, že začala úzce spolupracovat s katolickou Charitou. Krátce po sametové revoluci požádala totiž dcera, která pracovala pro Občanské fórum, maminku o pomoc. Bylo potřeba roznést materiály mezi zdravotně handicapované a zmapovat jejich problémy. Když se po revoluci začala vytvářet nová organizace vozíčkářů, pozvali ji mezi sebe. Potěšilo mě to, vzpomíná dnes paní Jaroslava. Poznala jsem tam spoustu úžasných lidí, například Blanku Řičicovou, která skutečně žila pro druhé na úkor svého zdraví i soukromí. Její byt se stal občanskou poradnou pro ty, kdo chtěli něco zařídit či s něčím poradit. A nebyla jediná... Už na prvním rekondičním pobytu vozíčkářů jsem s překvapením zjistila, jaká je to prima parta, jak si dokážou pomáhat, jak dovedou žít přes všechny problémy aktivně a plnohodnotně. Činorodá dobrovolnice se postupně seznámila s pražskými vozíčkáři a projek- 3

4 tem osobní asistence pro těžce tělesně postižené. A také s jeho zakladatelkou Janou Hrdou, ženou, která po autonehodě zcela ochrnula, a přesto dokázala vychovat dvě děti a ještě být přínosem pro své okolí. Společně hledali možnost, jak tuto službu zavést v Plzni a odborně ji zaštítit. Mimořádné pochopení našli v roce 1998 u Městské charity Plzeň. Mezi úkoly paní Jaroslavy patří nalézt ke klientovi co nejvhodnějšího asistenta, vzájemně je oba poučit, řešit problémové situace, záskoky za asistenty atd. Dnes má na starosti dvě desítky klientů z terénu. Tato práce mi dává smysluplnou životní náplň. Čím dál víc zjišťuji, že přibývá lidí, kteří potřebují zkvalitnit život. Na druhé straně se zvětšuje skupina těch, kterým osobní asistence život zpříjemnila. Dává jim pocit svobody a sebevědomí, kdy oni sami si řídí činnost, kterou pro ně asistenti vykonávají. Třeba jedna naše klientka, která je ochrnutá na všechny končetiny a pohybuje pouze hlavou, se díky osobní asistenci dostala z bytu, kde byla předtím prakticky uvězněna. Dnes jezdí na zájezdy, účastní se všech akcí, vyřizuje si potřebné věci na úřadech a získala také mnoho nových přátel. Po celou dobu činnosti Jaroslava Mossóczyová úzce spolupracuje s vedoucí projektu osobní asistence Annou Srbovou z plzeňské Charity: Je mi velkým vzorem, poradkyní, posilou a přítelkyní v jedné osobě. Pro mnoho z nás je plzeňskou matkou Terezou. Jaroslava Mossóczyová spolupracuje také se studenty odborných škol: Poznala jsem spoustu mladých lidí, kteří jsou schopni vcítit se do problémů zdravotně postižených. I pro ně samotné je to obohacující, když vidí, jak se klienti přes 4 svůj handicap dokážou poprat se životem. A klienti studenty také vřele vítají, protože jim vnesou do života radost a mládí. Nikdo z asistentů totiž nedělá tuto službu jen kvůli výdělku. Ten je strašně malý. Není náhodou, že se mezi asistenty a klienty vyvinou i téměř rodinné vztahy. Například asistentka chodila navštěvovat svou klientku i do hospice, přestože už nebyla za to placena. Jsem ráda, že jsem pomohla k vytvoření takových vztahů. Ale mám pocit, že někdo také v mém případě tahá za nitky. Víra mě velice posiluje. Věřím, že když člověk prosí o pomoc shůry, pak se mu jí dostane. Mnohokrát se mi stalo, že mi třeba ze dne na den skončila asistentka a já se děsila, co budu dělat. A druhý den mi někdo zavolal, že by chtěl pomáhat... My jsme taková ekumenická rodina, vysvětluje dále Jaroslava Mossóczyová to, že sama je v církvi českobratrské evangelické a obě děti a manžel v katolické. Nikomu to nevadí, vzájemně se tolerujeme a občas jdeme všichni do téhož kostela jedné nebo druhé církve. Příkladem ekumeny v praxi je i projekt OA v Plzni. Nedělá nám problém navštívit s našimi klienty tu či onu církev, podle toho, kam chtějí. Myslím, že na tom má zásluhu pan biskup František Radkovský, který tuhle smysluplnou spolupráci podporuje. Nedávno to prostě a výstižně vyjádřila i jedna stará paní, když paní Jaroslava jela do Prahy do evangelického kostela. Proč jezdíte tak daleko, zeptala se, vždyť je tu také kostel. A Pán Bůh je jen jeden... Irena Kastnerová Vážení přátelé, dovoluji si Vás informovat, že jsem od září t. r. převzala funkci tiskové mluvčí

5 Diecézní charity Plzeň po paní Ireně Kastnerové. Ráda bych Vám nabídla svou pomoc při jakékoliv komunikaci s médii a propagaci Vašich akcí, při svolávání tiskových konferencí a vydávání tiskových zpráv. Zároveň bych Vás chtěla poprosit, abyste mne včas informovali o zajímavých událostech a akcích ve Vašich institucích připravovaných či Vámi organizovaných, abych mohla informace uveřejňovat na webových stránkách DCHP, v Informačních listech DCHP a předávat sdělovacím prostředkům a na tisková střediska CHČR a ČBK. Prosím především o uvedení času a místa konání a kontaktní osoby, ostatní můžeme doplnit při osobním setkání či telefonicky, ráda Vás v případě potřeby navštívím. Ve funkci tiskové mluvčí Biskupství plzeňského, v níž působím pět let, zůstávám i nadále, takže mohu být nápomocna i v komunikaci mezi touto institucí a institucemi charitními. Jsem Vám k dispozici na mobilním telefonu, který dříve užívala pí. Kastnerová, tj , a na u Mojí spolupracovnicí v oddělení PR DCHP je paní Blanka Mračková, tel Těším se na naši spolupráci a srdečně zdravím. Alena Ouředníková, mluvčí Biskupství plzeňského a Diecézní charity Plzeň Grilování je pěkná věc a líbí se všem! Klobásky do křupava opečené, čerstvý chlebíček a pivem zapití to je dobrota! A sestřičky nalijí půl nebo skoro plnou skleničku všem, kdo smí trochu piva. Ani ne za hodinu má člověk chuť na další pití, protože pan Váňě i pan Hlobil mají v zásobě samé pěkné písničky a zpívat je zdravé. Dostáváme vodu, čaj nebo kávu a zpíváme dál. Ale sluníčko začíná ukazovat,. Že je čas končit, paní Evička i všichni ostatní se usmívají: Ještě se letos u toho grilování sejdeme vícekrát. Tak se máme na co těšit. A také nám paní Lišková slíbila procházku po plzeňském náměstí a návštěvu Vídeňské kavárny s dobrým zákuskem. Možná nám na ošklivé dny půjčí hezký film, abychom se mohli dívat a za chvíli bude po prázdninách, děti půjdou do školy a my budeme přemýšlet, co budeme dělat a co pro nás paní terapeutka vymyslela. Také už třeba bude rozmýšlet, co komu z našich milých příbuzných objednáme u Ježíška pod stromeček, i co bychom si měli přát my, aby to děti moc nestálo a my tu věc skutečně upotřebili. Ale zatím svítí sluníčko, je krásně, tak co si lámat hlavu tím, co bude za 4 měsíce. Přemýšlíme, jak poděkovat za hezké slunné i podmračené dny, které s námi máte čas prožít. Ať se Vám, sestřičky, i doma všechno daří. Iva Trčková, obyvatelka DPS sv. Alžběty Plzeň Výstava 5 let Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Ve středu 17. září byla slavnostní vernisáží zahájena fotografická výstava 5 let Domova pro seniory sv. Jiří. Autory fotografií ze všech akcí, které proběhly během pětileté existence tohoto zařízení provozovaného Městskou charitou Plzeň, jsou zaměstnanci i klienti domova. Na vernisáži vystoupili členové hudební skupiny HKP MUDr. Jiří Něme- 5

6 ček klávesy a Dagmar Romanutiová zpěv. Výstava je k vidění v galerii Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce v Mohylové ul. do začátku prosince. Vstupné je dobrovolné, všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni. (alo) Písničkou k úsměvu benefiční koncert na podporu projektu Adopce na dálku Benefiční koncert Písničkou k úsměvu na podporu projektu DCHP Adopce na dálku se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 19 hodin v malém sále Měšťanské besedy v Plzni. Vystoupí brněnská kapela Svítání a známý písničkář Wabi Daněk. Výtěžek koncertu, který pořádá Diecézní charita Plzeň a kulturní středisko Esprit, bude použit na revizi dosavadního fungování Adopce na dálku v Bolívii a Paraguayi a na rozšíření projektu do dalších částí těchto zemí a také nově do Peru. Za tímto účelem připravuje vedoucí projektu Pablo Chacón Gil na konec února 2009 pracovní cestu do Bolívie, Paraguaye a Peru. Benefiční koncert se koná za podpory Nadace Divoké husy, která konečný výtěžek koncertu zdvojnásobí. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Měšťanské besedě a na podporu této akce lze od 3. října přispět jakoukoliv částkou na číslo účtu /5500 V současné době je v rámci Adopce na dálku přes Dieczní charitu Plzeň podporováno svými adoptivními rodiči zhruba 200 dětí v Bolivii a 50 v Paraguayi. Více informací najdete na adopce na dálku. (alo) 6 Domov pro seniory v Boru vystavuje díla svých klientů Výstava výrobků, které vytvořili klienti v rámci ergoterapeutické dílny, je k vidění v Domě pro seniory v Boru u Tachova od 22. září. Ergoterapeutická dílna zde funguje pod vedením Evy Štaifové právě jeden rok od října 2007 a navštěvuje ji 10 klientů (z celkových 15ti), jejichž věkový průměr je 80 let. Mezi jejich výrobky najdeme např. loutky, obrazy vytvářené různými technikami, koše a košíčky, dekorace z korálků, mozaiky, předměty zdobené ubrouskovou technikou a mnoho dalšího, co by při zhlédnutí mohlo inspirovat i šikovné ruce mladších generací. Vystaven je zde i klienty vyrobený betlém, který bude dotvářet vánoční atmosféru domova. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží za účasti jak samotných tvůrců, tak zejména jejich rodinných příslušníků i veřejnosti, pozornost návštěvníků upoutala také během Dne otevřených dveří Domova pro seniory, který proběhl 29. září. Expozice výrobků bude přístupná veřejnosti během celého měsíce října. (alo) Radujte se, přátelé, z radosti naší... tak parafrázuji píseň ke křtu, která zazněla v kostele v Touškově, dne 4. září 2008, kde P. Barhoň po přípravě pokřtil 3 děti z Domova sv. Zdislavy v Plzni, Jana, Janu a Kristýnku. Ač dopoledne pršelo, když vyjížděl autobus, naplněný obyvatelkami, jejich dětmi, personálem, kmotry a přáteli z Farní charity sv. Bartoloměje, už se na nás usmívalo sluníčko a vydrželo až do od-

7 poledne, kdy pro všechny připravili farníci z Touškova přátelské posezení a pohoštění v prostorách fary a zahrady. Na Vás, čtenáře, se obracíme s prosbou o modlitbu za tyto nové ratolesti i všechny, kteří k nim nějakým způsobem patří, protože i my, jako církevní společenství, máme za ně určitou odpovědnost. Byla to skutečná charitní slavnost, prožitá v krásném společenství, která zanechala v mnohých hluboký zážitek. Naše poděkování patří především Bohu a všem, kteří se na ní podíleli. Anna Srbová Pozvání na dušičkovou mši svatou Hned počátkem listopadu vzpomínáme intenzivněji na mnoho našich klientů i pracovníků, kteří nás již předešli na věčnost, ale i na ty, kteří nikoho nemají a jejichž ostatky odpočívají v charitním hrobě. Za všechny bude sloužena tradiční charitní dušičková mše svatá 2. listopadu v 16 hod. v kapli Maxmiliána Kolbeho v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích, na kterou zveme pozůstalé, ty, kteří jim sloužili, jejich přátele i širokou veřejnost. Anna Srbová Očkování dětí Přibližně 500 až 700 dětí z nemajetných rodin a z azylových domů zdarma využilo očkování proti pneumokokovým infekcím. Umožnil to dar 2000 vakcín Charitě ČR od výrobce ve spolupráci se sdružením Nahlas. Jménem Charity jsme oslovili maminky, které se svými dětmi žijí v našich zařízeních; jakmile o bezplatné očkování projevily zájem, spojili jsme se s jejich dětským lékařem a zařídili vše potřebné k aplikaci vakcíny, řekl ředitel Charity Oldřich Haičman. V Česku se každý rok potvrdí asi 400 případů pneumonií, na nemoc umírá přibližně 14 procent nakažených dětí mladších pěti let. Očkování je dobrovolné a rodiče za ně musí platit. Jedna dávka stojí v rozmezí 700 až 2000 korun, zapotřebí jsou dvě až tři dávky, podle věku dítěte. Pojišťovny většinou lidem očkování proplácejí ve výši kolem 500 korun. Vedle dětí představují pneumokoky riziko i pro seniory a chronicky nemocné. Nejzávažnější formy pneumokokových infekcí, jako je zánět mozkových blan, sepse či pneumokokové záněty plic, končí často úmrtím. Zhruba 60 procentům pacientů zůstanou následky, například mentální zaostávání, epileptické záchvaty či ztráta sluchu. Hlavní hygienik ČR Michael Vít již dříve ČTK řekl, že plošné očkování proti pneumokokům by se mohlo zavést od roku Doporučuje to i Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle informací zakladatele sdružení Nahlas Rudolfa Kalovského se loni od července do konce roku nechalo očkovat dětí, letos to bylo již V červenci zahájilo sdružení informační kampaň, která si klade za cíl šířit informaci o nebezpečí nemoci a potřebnosti očkování. Manželé Kalovští se k této iniciativě odhodlali poté, co kvůli nákaze ohluchl jejich malý syn. ČTK Charita pro Haiti nad ostrovem Haiti se v krátké době přehnal další hurikán Tisková zpráva Charity ČR z pondělí 8. září 2008 Ostrovní stát Haiti v Karibském moři byl během pouhých tří týdnů 7

8 zasažen třemi ničivými hurikány. Po nedávném letním hurikánu Fay následoval v krátkém sledu hurikán Gustav (úterý 26. srpna), tropická bouře Hanna (začátek září) a dílo zkázy dokonal v neděli 7. září hurikán Ike. Prudké deště a záplavy, které hurikán provázejí, zasáhly obyvatel a vyžádaly si řadu obětí na životech (jen bouře Hanna po sobě zanechala 500 mrtvých). Zničeno bylo více než domů, osob zůstalo bez střechy nad hlavou. Následky katastrofy se daří zvládnout jen s velkými obtížemi. Kvůli zničeným cestám a mostům je přístup k obětem velmi těžký. Nejhůře zasažené je město Gonaives, kam se také soustředila pozornost médií. Ostatní části ostrova však na tom nejsou o mnoho lépe. Na Haiti proto míří také pomoc od členských zemí Caritas Internationalis. Členové světového společenství Charit již na místě pomáhají. Na místě jsou naši partneři z Caritas Haiti a také z Catholic Relief Services (USA) rozvážejí materiální pomoc. Prozatím mají k dispozici dva kamiony naplněné prostředky okamžité pomoci (potravinové balíčky, pitná voda, zdravotnický materiál, dezinfekce... ). Charita spolupracuje s Organizací spojených národů a distribuuje potravinovou pomoc z Programu potravinové pomoci (WFP). Na okamžitou pomoc této latinskoamerické zemi uvolnila Arcidiecézní charita Olomouc a Charita Česká republika společně částku Euro (přibližně Kč). Částka bude ihned odeslána na Haiti na zajištění nezbytné první pomoci. Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc současně vyhlašují finanční sbírku na pomoc Haiti na účet: /0800 u České spořitelny, VS 1791 (Haiti). V první fázi se Charita soustředí na okamžitou pomoc trpícím, tedy na dodávky pitné vody, jídla a vybudování dočasného přístřeší. V druhé fázi půjde o obnovu domů, infrastruktury, zavlažovacích systémů atp. Nedílnou součástí charitní rozvojové pomoci je podpora zdrojů obživy. Haiti je jednou z nejchudších zemí Karibiku. Tři hurikány přišly těsně za sebou, a jsme teprve v polovině hurikánové sezóny. Většina obyvatel (70 %) Haiti se živí zemědělstvím, které bude nejhůře zasaženým sektorem. V kombinaci se suchem z podzimu 2007 existují obavy z nedostatku potravin. Hurikán Gustav přišel přesně 48 let po ničivém hurikánu Donna. Arcidiecézní charita Olomouc se věnuje práci na Haiti dlouhodobě. Již několik let zde řídí projekt Adopce na dálku. Více informací na Kontaktní osoby: Mgr. Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity Česká republika, tel , sr. Jana Lukáčová, Arcidiecézní charita Olomouc, tel Jan Oulík, Charita ČR, tiskové oddělení, tel Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracoviště Vídeňská 66 Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP Termín jednání: 15.9.2015 od 13.00 hod Místo jednání: Město Klatovy, zasedací místnost II. patro,

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více