ŘÍJEN Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy"

Transkript

1 ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev. Tím proudem vody a krve zasažený setník nečekaně vykřikl: Ten člověk byl opravdu Syn Boží. Odkud vyšlo toto svědectví celníka? Byl to dar poznání, byl to dar milosti. Setník vydává docela neočekávané svědectví víry. Patří mezi ty, kdo uvěřili, patří mezi svědky Kristova zmrtvýchvstání. Vždyť Ježíš říká o svých učednicích: Budete mými svědky. S jistou samozřejmostí přijímáme toto setníkovo svědectví a skoro si neuvědomujeme jeho závažnost. Z pohanského setníka se stává první svědek. Z neznámého pohana se stává korunní svědek zmrtvýchvstání. Z lidské strany je to docela přirozené. Ale je zvláštní, že se tento pohan dostává mezi svědky na první místo. Z toho vojína se stává nečekaně korunní svědek. Jsem jen část rukou lásky Kristovy Kopím probodené Ke stejnému svědectví nás vyzývá Ježíš. Nikdy nepředstihneme toto svědectví pohana. Ale také naše svědectví je velmi důležité, vždyť k němu nás vyzval sám Pán. Jsme přece jeho učedníky. Zamysleme se nad důležitostí našeho svědectví. Je to svědectví trvalé. Ježíšovi učeníci jsou stále vyzýváni Pánem a oni nepřestávají svědčit. Napřed je tu zástup svědků, kteří dosvědčují svým životem lépe řečeno svou smrtí. Svou krví prolitou na svědectví své lásky k Pánu. Po nich nepřetržitý zástup panen, které svůj život, svou čistotu a svatost darovaly Pánu. A hned největší a nepřehledný zástup vyznavačů. Vyznávali statečně Krista, i když mnozí potvrdili své svědectví vlastní krví. K tomuto zástupu, který se nedá spočítat, se připojujeme i my se svým svědectvím. Církev stále potřebuje svědky, aby svět uvěřil. Mons. Antonín Hýža U příležitosti svátku zakladatele a patrona charitní činnosti byly letos ve spolupráci Charity ČR a České biskupské konference uděleny Ceny sv. Vincence významným osobnostem jednotlivých diecézních charit. Za Diecézní charitu Plzeň tuto cenu obdržela MUDr. Blažena Klečatská. Když jsem se s paní doktorkou setkala několik dní předtím a ona se ode mě dozvěděla, že právě jí bude cena udělena, její bezprostřední reakce byla: Ale to snad ne, tady je přece spousta lidí, kteří si to zaslouží mnohem víc než já! 1

2 Drobná stříbrovlasá dáma, která se nepřestává laskavě usmívat, paní Blaženka, jak ji mnozí oslovují, po celou dobu našeho povídání hovořila o lidech, které během svého života potkala a kteří jí něco předali, v něčem pomohli. Přimět ji mluvit osobě nebylo snadné. A když už mluvila o sobě, neustále hovor prokládala větami: To nebyla moje zásluha, ale těch skvělých lidí okolo mě. A Kristova. Paní doktorko, jak jste se dostala ke spolupráci s Diecézní charitou Plzeň? Po převratu vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví takový experimemnt zavedení nové formy domácí péče pro pacienty v domácnostech, tzv. domácí péči. Ovšem pro to bylo potřeba vyškolit pracovníky. Podařilo se zajistit ve Fakultní nemocnici v Plzni přednáškový sál a školitele z řad lékařů, díky nimž se vyškolilo během krátké doby prvních sto charitních pracovníků. Od roku 1992 pak začala fungovat profesionální ošetřovatelská služba při DCHP. A jakou roli jste v tom hrála vy? No, tak trochu jsem to organizovala a dělala konzultantku. Bylo úžasné, jak nám všichni vycházeli vstříc, ti lékaři přednášeli zdarma, nikdo nám nic neodmítl... Já jsem slyšela, že jste spíš byla hlavní organizátorkou. Také jste se podílela na vzniku Hospice sv. Lazara v Plzni, že? 2 Hospic jsme zakládali s Jiřím Lodrem, sloužila jsem tam jako lékařka, když bylo potřeba. To je dílo Boží, ten hospic. Víte, snažili jsme se získat pro něj pracovníky, kteří by byli nadaní Boží láskou, i když třeba nebyli věřící, ale ta láska v nich byla. Aby měli umírající neustálý komfort, aby jim byl pořád někdo k dispozici, aby zemřeli v klidu, v Boží lásce. Cítila jsem, že v této věci je Kristus s námi, všichni nám pomáhali, skvělí lidé. Také jste pracovala jako lékařka pro stacionáře DCHP, jezdila jste i do terénu k nemocným a umírajícím a dělala jste mnoho dalšího... Nějaký čas jsem pracovala v charitním stacionáři pro seniory v Plzni Lobzích a vedla jsem několik seminářů pro charitní pečovatelky. Ale to přece není nic zvláštního, co by zasluhovalo nějaké ocenění. Víte, já jsem hluboce zbožná, už od dětství, víru mi předali rodiče a vychoval mě Mons. Alois Matulík v Nepomuku, skvělý člověk, na kterého nikdy nezapomenu. A já si myslím, že když dostaneme od Krista ten dar možnosti pomáhat, musíme ho využívat a předávat dál. Je důležité získávat lidi pro dobrou věc. Chtěla bych zdůraznit, že na té cestě charity stály skvělé osobnosti, ani je tu nemůžu všechny vyjmenovávat, kolik jich je, to nebyla moje zásluha. Vy jste, paní doktorko, úžasně skromný člověk. Navíc ta vaše skromnost je upřímná, ne hraná, jako v některých případech. Ale jděte, holčičko! (smích) Já jsem nebyla nikdy ctižádostivá, co se týče kariéry. Ctižádostivá jsem byla, co se týče vědění, věděla jsem, že nebudu nikdy vědět

3 dost. A na cestě malého člověka, jako jsem já, se vyskytlo tolik skvělých lidí! Já jsem jen část těch obrovských rukou lásky Kristovy, které berou do náruče trpící. Chtěla bych jen modlitbu a prosbu u Pána za milost pro všechny, to je nejvíc, co na světě existuje. Kéž by se smiloval nad námi. (s MUDr. Blaženou Klečatskou rozmouvala Alena Ouředníková) MUDr. Blažena Klečatská se narodila v Nepomuku, kde strávila dětství. Otec byl předseda soudu, matka učitelka. Od r studovala střídavě na gymnáziu a na jednotné škole v Klatovech. V r absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Plzni. Poté pracovala 11 let na oddělení TBC a plicních nemocí FN v Plzni, od r pak v Závodní nemočnici Škoda (dnes Mulačova nemocnice). Pro svou víru, kterou neskrývala, byla v době normalizace překládána jako praktická lékařka na různá zdravotní střediska. Po r intenzivně spolupracovala s Charitou, zejména s DCHP po jejím vzniku v r Její spolupráce trvá dodnes, pořádá různé přednášky pro seniory a semináře pro pracovníky charity. Svého manžela Ing. Zbyňka Klečatského poznala už na střední škole, mají jednoho syna Zbyňka a tři vnoučata. Andělé bez křídel, aneb Pán Bůh je jen jeden Drobná žena s hnědýma dobrosrdečnýma očima je stále v chvatu. Telefon stíhá telefon. Přesto má člověk při setkání s ní pocit, že ho soustředěně poslouchá, že stačí naznačit, a ona už chápe, promýšlí, jedná... Andělé bez křídel nazval někdo dobrovolníky v sociálních službách, kteří svůj čas bezplatně a nezištně věnují pomoci potřebným, často lidem nemocným či zdravotně postiženým. Mezi ně patří i Jaroslava Mossóczyová, místopředsedkyně Vozíčkářů Plzeňska a dnes už téměř nenahraditelná koordinátorka osobní asistence (OA) pro těžce tělesně postižené při Městské charitě v Plzni. Nikdo by nehádal, že někdejší středoškolská učitelka je už deset let v důchodu. Jsem vděčná svému manželovi, který má pochopení pro mou práci i charitu. Pracovat jako dobrovolnice si mohu dovolit jen díky jeho podnikatelským aktivitám, říká paní Jaroslava, která vyrostla v evangelické rodině, ale v době studií přestala do církve docházet. Byla to paradoxně dcera, jež přispěla k tomu, že se matka vrátila do církve, a také, že začala úzce spolupracovat s katolickou Charitou. Krátce po sametové revoluci požádala totiž dcera, která pracovala pro Občanské fórum, maminku o pomoc. Bylo potřeba roznést materiály mezi zdravotně handicapované a zmapovat jejich problémy. Když se po revoluci začala vytvářet nová organizace vozíčkářů, pozvali ji mezi sebe. Potěšilo mě to, vzpomíná dnes paní Jaroslava. Poznala jsem tam spoustu úžasných lidí, například Blanku Řičicovou, která skutečně žila pro druhé na úkor svého zdraví i soukromí. Její byt se stal občanskou poradnou pro ty, kdo chtěli něco zařídit či s něčím poradit. A nebyla jediná... Už na prvním rekondičním pobytu vozíčkářů jsem s překvapením zjistila, jaká je to prima parta, jak si dokážou pomáhat, jak dovedou žít přes všechny problémy aktivně a plnohodnotně. Činorodá dobrovolnice se postupně seznámila s pražskými vozíčkáři a projek- 3

4 tem osobní asistence pro těžce tělesně postižené. A také s jeho zakladatelkou Janou Hrdou, ženou, která po autonehodě zcela ochrnula, a přesto dokázala vychovat dvě děti a ještě být přínosem pro své okolí. Společně hledali možnost, jak tuto službu zavést v Plzni a odborně ji zaštítit. Mimořádné pochopení našli v roce 1998 u Městské charity Plzeň. Mezi úkoly paní Jaroslavy patří nalézt ke klientovi co nejvhodnějšího asistenta, vzájemně je oba poučit, řešit problémové situace, záskoky za asistenty atd. Dnes má na starosti dvě desítky klientů z terénu. Tato práce mi dává smysluplnou životní náplň. Čím dál víc zjišťuji, že přibývá lidí, kteří potřebují zkvalitnit život. Na druhé straně se zvětšuje skupina těch, kterým osobní asistence život zpříjemnila. Dává jim pocit svobody a sebevědomí, kdy oni sami si řídí činnost, kterou pro ně asistenti vykonávají. Třeba jedna naše klientka, která je ochrnutá na všechny končetiny a pohybuje pouze hlavou, se díky osobní asistenci dostala z bytu, kde byla předtím prakticky uvězněna. Dnes jezdí na zájezdy, účastní se všech akcí, vyřizuje si potřebné věci na úřadech a získala také mnoho nových přátel. Po celou dobu činnosti Jaroslava Mossóczyová úzce spolupracuje s vedoucí projektu osobní asistence Annou Srbovou z plzeňské Charity: Je mi velkým vzorem, poradkyní, posilou a přítelkyní v jedné osobě. Pro mnoho z nás je plzeňskou matkou Terezou. Jaroslava Mossóczyová spolupracuje také se studenty odborných škol: Poznala jsem spoustu mladých lidí, kteří jsou schopni vcítit se do problémů zdravotně postižených. I pro ně samotné je to obohacující, když vidí, jak se klienti přes 4 svůj handicap dokážou poprat se životem. A klienti studenty také vřele vítají, protože jim vnesou do života radost a mládí. Nikdo z asistentů totiž nedělá tuto službu jen kvůli výdělku. Ten je strašně malý. Není náhodou, že se mezi asistenty a klienty vyvinou i téměř rodinné vztahy. Například asistentka chodila navštěvovat svou klientku i do hospice, přestože už nebyla za to placena. Jsem ráda, že jsem pomohla k vytvoření takových vztahů. Ale mám pocit, že někdo také v mém případě tahá za nitky. Víra mě velice posiluje. Věřím, že když člověk prosí o pomoc shůry, pak se mu jí dostane. Mnohokrát se mi stalo, že mi třeba ze dne na den skončila asistentka a já se děsila, co budu dělat. A druhý den mi někdo zavolal, že by chtěl pomáhat... My jsme taková ekumenická rodina, vysvětluje dále Jaroslava Mossóczyová to, že sama je v církvi českobratrské evangelické a obě děti a manžel v katolické. Nikomu to nevadí, vzájemně se tolerujeme a občas jdeme všichni do téhož kostela jedné nebo druhé církve. Příkladem ekumeny v praxi je i projekt OA v Plzni. Nedělá nám problém navštívit s našimi klienty tu či onu církev, podle toho, kam chtějí. Myslím, že na tom má zásluhu pan biskup František Radkovský, který tuhle smysluplnou spolupráci podporuje. Nedávno to prostě a výstižně vyjádřila i jedna stará paní, když paní Jaroslava jela do Prahy do evangelického kostela. Proč jezdíte tak daleko, zeptala se, vždyť je tu také kostel. A Pán Bůh je jen jeden... Irena Kastnerová Vážení přátelé, dovoluji si Vás informovat, že jsem od září t. r. převzala funkci tiskové mluvčí

5 Diecézní charity Plzeň po paní Ireně Kastnerové. Ráda bych Vám nabídla svou pomoc při jakékoliv komunikaci s médii a propagaci Vašich akcí, při svolávání tiskových konferencí a vydávání tiskových zpráv. Zároveň bych Vás chtěla poprosit, abyste mne včas informovali o zajímavých událostech a akcích ve Vašich institucích připravovaných či Vámi organizovaných, abych mohla informace uveřejňovat na webových stránkách DCHP, v Informačních listech DCHP a předávat sdělovacím prostředkům a na tisková střediska CHČR a ČBK. Prosím především o uvedení času a místa konání a kontaktní osoby, ostatní můžeme doplnit při osobním setkání či telefonicky, ráda Vás v případě potřeby navštívím. Ve funkci tiskové mluvčí Biskupství plzeňského, v níž působím pět let, zůstávám i nadále, takže mohu být nápomocna i v komunikaci mezi touto institucí a institucemi charitními. Jsem Vám k dispozici na mobilním telefonu, který dříve užívala pí. Kastnerová, tj , a na u Mojí spolupracovnicí v oddělení PR DCHP je paní Blanka Mračková, tel Těším se na naši spolupráci a srdečně zdravím. Alena Ouředníková, mluvčí Biskupství plzeňského a Diecézní charity Plzeň Grilování je pěkná věc a líbí se všem! Klobásky do křupava opečené, čerstvý chlebíček a pivem zapití to je dobrota! A sestřičky nalijí půl nebo skoro plnou skleničku všem, kdo smí trochu piva. Ani ne za hodinu má člověk chuť na další pití, protože pan Váňě i pan Hlobil mají v zásobě samé pěkné písničky a zpívat je zdravé. Dostáváme vodu, čaj nebo kávu a zpíváme dál. Ale sluníčko začíná ukazovat,. Že je čas končit, paní Evička i všichni ostatní se usmívají: Ještě se letos u toho grilování sejdeme vícekrát. Tak se máme na co těšit. A také nám paní Lišková slíbila procházku po plzeňském náměstí a návštěvu Vídeňské kavárny s dobrým zákuskem. Možná nám na ošklivé dny půjčí hezký film, abychom se mohli dívat a za chvíli bude po prázdninách, děti půjdou do školy a my budeme přemýšlet, co budeme dělat a co pro nás paní terapeutka vymyslela. Také už třeba bude rozmýšlet, co komu z našich milých příbuzných objednáme u Ježíška pod stromeček, i co bychom si měli přát my, aby to děti moc nestálo a my tu věc skutečně upotřebili. Ale zatím svítí sluníčko, je krásně, tak co si lámat hlavu tím, co bude za 4 měsíce. Přemýšlíme, jak poděkovat za hezké slunné i podmračené dny, které s námi máte čas prožít. Ať se Vám, sestřičky, i doma všechno daří. Iva Trčková, obyvatelka DPS sv. Alžběty Plzeň Výstava 5 let Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Ve středu 17. září byla slavnostní vernisáží zahájena fotografická výstava 5 let Domova pro seniory sv. Jiří. Autory fotografií ze všech akcí, které proběhly během pětileté existence tohoto zařízení provozovaného Městskou charitou Plzeň, jsou zaměstnanci i klienti domova. Na vernisáži vystoupili členové hudební skupiny HKP MUDr. Jiří Něme- 5

6 ček klávesy a Dagmar Romanutiová zpěv. Výstava je k vidění v galerii Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce v Mohylové ul. do začátku prosince. Vstupné je dobrovolné, všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni. (alo) Písničkou k úsměvu benefiční koncert na podporu projektu Adopce na dálku Benefiční koncert Písničkou k úsměvu na podporu projektu DCHP Adopce na dálku se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 19 hodin v malém sále Měšťanské besedy v Plzni. Vystoupí brněnská kapela Svítání a známý písničkář Wabi Daněk. Výtěžek koncertu, který pořádá Diecézní charita Plzeň a kulturní středisko Esprit, bude použit na revizi dosavadního fungování Adopce na dálku v Bolívii a Paraguayi a na rozšíření projektu do dalších částí těchto zemí a také nově do Peru. Za tímto účelem připravuje vedoucí projektu Pablo Chacón Gil na konec února 2009 pracovní cestu do Bolívie, Paraguaye a Peru. Benefiční koncert se koná za podpory Nadace Divoké husy, která konečný výtěžek koncertu zdvojnásobí. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Měšťanské besedě a na podporu této akce lze od 3. října přispět jakoukoliv částkou na číslo účtu /5500 V současné době je v rámci Adopce na dálku přes Dieczní charitu Plzeň podporováno svými adoptivními rodiči zhruba 200 dětí v Bolivii a 50 v Paraguayi. Více informací najdete na adopce na dálku. (alo) 6 Domov pro seniory v Boru vystavuje díla svých klientů Výstava výrobků, které vytvořili klienti v rámci ergoterapeutické dílny, je k vidění v Domě pro seniory v Boru u Tachova od 22. září. Ergoterapeutická dílna zde funguje pod vedením Evy Štaifové právě jeden rok od října 2007 a navštěvuje ji 10 klientů (z celkových 15ti), jejichž věkový průměr je 80 let. Mezi jejich výrobky najdeme např. loutky, obrazy vytvářené různými technikami, koše a košíčky, dekorace z korálků, mozaiky, předměty zdobené ubrouskovou technikou a mnoho dalšího, co by při zhlédnutí mohlo inspirovat i šikovné ruce mladších generací. Vystaven je zde i klienty vyrobený betlém, který bude dotvářet vánoční atmosféru domova. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží za účasti jak samotných tvůrců, tak zejména jejich rodinných příslušníků i veřejnosti, pozornost návštěvníků upoutala také během Dne otevřených dveří Domova pro seniory, který proběhl 29. září. Expozice výrobků bude přístupná veřejnosti během celého měsíce října. (alo) Radujte se, přátelé, z radosti naší... tak parafrázuji píseň ke křtu, která zazněla v kostele v Touškově, dne 4. září 2008, kde P. Barhoň po přípravě pokřtil 3 děti z Domova sv. Zdislavy v Plzni, Jana, Janu a Kristýnku. Ač dopoledne pršelo, když vyjížděl autobus, naplněný obyvatelkami, jejich dětmi, personálem, kmotry a přáteli z Farní charity sv. Bartoloměje, už se na nás usmívalo sluníčko a vydrželo až do od-

7 poledne, kdy pro všechny připravili farníci z Touškova přátelské posezení a pohoštění v prostorách fary a zahrady. Na Vás, čtenáře, se obracíme s prosbou o modlitbu za tyto nové ratolesti i všechny, kteří k nim nějakým způsobem patří, protože i my, jako církevní společenství, máme za ně určitou odpovědnost. Byla to skutečná charitní slavnost, prožitá v krásném společenství, která zanechala v mnohých hluboký zážitek. Naše poděkování patří především Bohu a všem, kteří se na ní podíleli. Anna Srbová Pozvání na dušičkovou mši svatou Hned počátkem listopadu vzpomínáme intenzivněji na mnoho našich klientů i pracovníků, kteří nás již předešli na věčnost, ale i na ty, kteří nikoho nemají a jejichž ostatky odpočívají v charitním hrobě. Za všechny bude sloužena tradiční charitní dušičková mše svatá 2. listopadu v 16 hod. v kapli Maxmiliána Kolbeho v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích, na kterou zveme pozůstalé, ty, kteří jim sloužili, jejich přátele i širokou veřejnost. Anna Srbová Očkování dětí Přibližně 500 až 700 dětí z nemajetných rodin a z azylových domů zdarma využilo očkování proti pneumokokovým infekcím. Umožnil to dar 2000 vakcín Charitě ČR od výrobce ve spolupráci se sdružením Nahlas. Jménem Charity jsme oslovili maminky, které se svými dětmi žijí v našich zařízeních; jakmile o bezplatné očkování projevily zájem, spojili jsme se s jejich dětským lékařem a zařídili vše potřebné k aplikaci vakcíny, řekl ředitel Charity Oldřich Haičman. V Česku se každý rok potvrdí asi 400 případů pneumonií, na nemoc umírá přibližně 14 procent nakažených dětí mladších pěti let. Očkování je dobrovolné a rodiče za ně musí platit. Jedna dávka stojí v rozmezí 700 až 2000 korun, zapotřebí jsou dvě až tři dávky, podle věku dítěte. Pojišťovny většinou lidem očkování proplácejí ve výši kolem 500 korun. Vedle dětí představují pneumokoky riziko i pro seniory a chronicky nemocné. Nejzávažnější formy pneumokokových infekcí, jako je zánět mozkových blan, sepse či pneumokokové záněty plic, končí často úmrtím. Zhruba 60 procentům pacientů zůstanou následky, například mentální zaostávání, epileptické záchvaty či ztráta sluchu. Hlavní hygienik ČR Michael Vít již dříve ČTK řekl, že plošné očkování proti pneumokokům by se mohlo zavést od roku Doporučuje to i Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle informací zakladatele sdružení Nahlas Rudolfa Kalovského se loni od července do konce roku nechalo očkovat dětí, letos to bylo již V červenci zahájilo sdružení informační kampaň, která si klade za cíl šířit informaci o nebezpečí nemoci a potřebnosti očkování. Manželé Kalovští se k této iniciativě odhodlali poté, co kvůli nákaze ohluchl jejich malý syn. ČTK Charita pro Haiti nad ostrovem Haiti se v krátké době přehnal další hurikán Tisková zpráva Charity ČR z pondělí 8. září 2008 Ostrovní stát Haiti v Karibském moři byl během pouhých tří týdnů 7

8 zasažen třemi ničivými hurikány. Po nedávném letním hurikánu Fay následoval v krátkém sledu hurikán Gustav (úterý 26. srpna), tropická bouře Hanna (začátek září) a dílo zkázy dokonal v neděli 7. září hurikán Ike. Prudké deště a záplavy, které hurikán provázejí, zasáhly obyvatel a vyžádaly si řadu obětí na životech (jen bouře Hanna po sobě zanechala 500 mrtvých). Zničeno bylo více než domů, osob zůstalo bez střechy nad hlavou. Následky katastrofy se daří zvládnout jen s velkými obtížemi. Kvůli zničeným cestám a mostům je přístup k obětem velmi těžký. Nejhůře zasažené je město Gonaives, kam se také soustředila pozornost médií. Ostatní části ostrova však na tom nejsou o mnoho lépe. Na Haiti proto míří také pomoc od členských zemí Caritas Internationalis. Členové světového společenství Charit již na místě pomáhají. Na místě jsou naši partneři z Caritas Haiti a také z Catholic Relief Services (USA) rozvážejí materiální pomoc. Prozatím mají k dispozici dva kamiony naplněné prostředky okamžité pomoci (potravinové balíčky, pitná voda, zdravotnický materiál, dezinfekce... ). Charita spolupracuje s Organizací spojených národů a distribuuje potravinovou pomoc z Programu potravinové pomoci (WFP). Na okamžitou pomoc této latinskoamerické zemi uvolnila Arcidiecézní charita Olomouc a Charita Česká republika společně částku Euro (přibližně Kč). Částka bude ihned odeslána na Haiti na zajištění nezbytné první pomoci. Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc současně vyhlašují finanční sbírku na pomoc Haiti na účet: /0800 u České spořitelny, VS 1791 (Haiti). V první fázi se Charita soustředí na okamžitou pomoc trpícím, tedy na dodávky pitné vody, jídla a vybudování dočasného přístřeší. V druhé fázi půjde o obnovu domů, infrastruktury, zavlažovacích systémů atp. Nedílnou součástí charitní rozvojové pomoci je podpora zdrojů obživy. Haiti je jednou z nejchudších zemí Karibiku. Tři hurikány přišly těsně za sebou, a jsme teprve v polovině hurikánové sezóny. Většina obyvatel (70 %) Haiti se živí zemědělstvím, které bude nejhůře zasaženým sektorem. V kombinaci se suchem z podzimu 2007 existují obavy z nedostatku potravin. Hurikán Gustav přišel přesně 48 let po ničivém hurikánu Donna. Arcidiecézní charita Olomouc se věnuje práci na Haiti dlouhodobě. Již několik let zde řídí projekt Adopce na dálku. Více informací na Kontaktní osoby: Mgr. Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity Česká republika, tel , sr. Jana Lukáčová, Arcidiecézní charita Olomouc, tel Jan Oulík, Charita ČR, tiskové oddělení, tel Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 2 Láska caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel jsou občanským sdružením, které vzniklo 21. března 2013 a soustředí se na pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodinám. Vzniku předcházela dobrovolná

Více

V ČÍSLECH «CHARITA ČR NA HAITI STAV V ROCE 2010

V ČÍSLECH «CHARITA ČR NA HAITI STAV V ROCE 2010 HAITI STAV V ROCE 2010 2010 V ČÍSLECH Zdroje: OCHA, WFP 78 % obyvatelstva žije s méně než 2 USD na den 2/3 obyvatelstva nemají stálé zaměstnání 94,5 % orné půdy není obděláváno udržitelným způsobem 85

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz Výroční zpráva Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013 www.in.cz 1 Obsah: Úvodem 1) Historie vzniku nadačního fondu 2) Základní údaje o nadačním fondu 3) Účel nadačního fondu 4) Činnost nadačního fondu 5)

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více