Informační servis městského úřadu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační servis městského úřadu:"

Transkript

1 ÚVODNÍK Úvodník na neutrální téma Psát úvodník do zpravodaje pro měsíc listopad letošního roku, který navíc vychází začátkem měsíce ve dnech komunálních voleb, je ožehavá úloha. Téma úvodníku musí být neutrální. Žádné ovlivňování voličů, žádné hodnocení uplynulého období ani vize do budoucna. Takže co třeba úvaha nad příslovím? To je téma absolutně nezávadné. Přísloví vznikala kdysi dávno a jejich tvůrci jimi vyjadřovali životní moudra. Všimli jste si, že si jednotlivá přísloví často protiřečí? I Karel Čapek si toho musel všimnout, když psal: Lidová moudrost vedle tisícerých pravd skrývá ještě jednu nevytěženou a bezespornou pravdu o relativnosti všech hodnot a pravd. Takže, kdy se mám řídit příslovím, že mluviti je stříbro, ale mlčeti zlato, a kdy tím, které označuje línou hubu za holé neštěstí? Také pokyny, jak řešit mezilidské vztahy, jsou dle našich přísloví jednou hot a podruhé čehý, když jedno radí, kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem, druhé však varuje, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Třetí vyznívá přímo výhružně: Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá! Těch protimluv bychom našli v příslovích nepočítaně, ale patrně i v tom bude ta rafinovaná moudrost, ba mazanost jejich tvůrců. A si každý vybere dle svého gusta a prakticky si může každou situaci nějakým tím příslovím stvrdit, ba i obhájit. PhDr. Jaroslava Králová, místostarostka Informační servis městského úřadu: VYSÍLÁNÍ TELEVIZE BLANSKO Televize Blansko vysílá v síti televizních kabelových rozvodů Kabel Plus na kanále SE 7. Videotext nepřetržitě. Říjnový videožurnál Začátek vysílání: pátek Videožurnál je poté opakovaně vysílán celý víkend. Aktuální informace z dění ve městě Blansku. Videokazety se všemi díly videožurnálu a záznamy z tiskových konferencí, konaných na radnici, si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálova. Ztráty a nálezy O všechny věci se můžete přihlásit na podatelně MěÚ Blansko, tel V evidenci jsou mj. nalezené PENĚŽEN- KY, KOLA, BRÝLE, KLÍČE, DEŠTNÍKY, HODINKY a další věci dámské hodinky ze žlutého kovu (před novinovým stánkem) dioptrické brýle (na ul. Seifertova) Pokud jste něco z výše uvedeného ztratili, informujte se na podatelně MěÚ. Možná právě vaše ztracená věc sem byla nálezcem odevzdána. Zpravodaj - listopad 2002

2 Narozené děti David Čech, Okružní Adam Popelka, 9. května David Sedlák, Jasanová Lukáš Maňoušek, 9. května Denisa Daňková, Dvorská Michal Mach, Jasanová Zuzana Daňková, Lažánky Kristýna Sychrová, Dvorská Ctibor Bahelka, Dolní Lhota David Macháček, Jasanová Dominik Šenk, Těchov David Navrátil, nám. Republiky 2 Svatby 7.9. Jiří Sedlák, Jedovnice 388 Jana Ryčlová, Olomučany Jiří Václavek, Okružní 3A Hana Mrázková, Okružní 3A Roman Vlach, Dvorská 94 Helena Tesařová, Absolonova Lubor Fučík, Lhota u Olešnice 26 Barbora Pásková, Salmova 13 Vladislav Šplíchal, Svinošice 79 Jana Vachová, Lh. Rapotina 13 Marek Man, Spešov 144 Gabriela Tynková, Spešov 144 Erik Celý, Chelčického 52 Alena Burgrová, Dvorská Gustav Virgovič Horní Palava Emilie Součková ul. 9.května Oldřich Indra nám. Míru Jana Slezáková Palackého ul Josef Pavlík ul. Pod Javory Josef Grepl Zdíkova ul Leopold Mrva Konečná ul Bedřich Polák nám. Republiky Jitka Láníková Dolní Lhota Miroslav Tesař ul. 9. května Ludmila Rychnovská Erbenova ul Věra Alexová Dvorská ul Marta Chalupová Okružní ul Radek Dvořáček Nádražní ul Marie Fialová ul. 9.května Josefa Karásková ul. Pod Javory Vlasta Kučerová Podlesí Úmrtí 66 roků 83 roků 75 roků 53 roků 75 roků 54 roků 56 roků 66 roků 77 roků 83 roků 63 roků 51 roků 68 roků 38 roků 68 roků 81 roků 80 roků 2 Zpravodaj

3 Václav Palatka Chelčického ul Marie Walterová ul. L. Janáčka Jaroslav Šenkýř Křižkovského ul Ludmila Černá ul. J. Lady 72 roků 71 roků 76 roků 58 roků VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY, INFORMACE OBČANŮM V měsíci listopadu nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Občané mohou využít služeb Sběrného dvora odpadů, tel K 30. listopadu 2002 bude ukončen svoz odpadu ze zahrádkářských oblastí ze stanoviš Češkovice, Žižlavice, Kateřina, Bačina, Nad Žlíbkem a z Hořic. Kontejnery budou uskladněny a následný svoz odpadu bude zahájen od 1. dubna Vyzýváme občany, kteří si objednali na MěÚ na odboru KOM čísla evidenční, popisná a orientační, aby si je bezodkladně odebrali. Občané obdrželi v posledních dnech složenky na úhradu místního poplatku za provoz systému shromaž ování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že se při platbách na pokladně MěÚ tvoří fronty, nabízíme občanům možnost využít pro další období zavedení platby formou SIPO, jehož číslo lze nahlásit telefonicky pí. Švancarové, tel Odbor komununálníúdržby Z historie KAREL ABSOLON A MORAVSKÝ KRAS Část 3. výzkumy v Císařské a Kateřinské jeskyni Prof. Karla Absolona proslavila hlavně jeho objevitelská činnost v oblasti Macochy, která měla za následek částečné odhalení tajemství podzemní Punkvy. Bezprostřední okolí Macochy však, jak ukázaly i předchozí dva články, zdaleka nebylo jediným objektem Absolonova zájmu. Karel Absolon totiž během svého mnohaletého působení v Moravském krasu prozkoumal a zmapoval většinu tehdy známých jeskyní v tomto listopad

4 území. Z řady menších výzkumů, jež zde podnikl, stojí za zmínku např. jeho explorace v Císařské a Kateřinské jeskyni, které přinesly zajímavé výsledky. Císařská vodní jeskyně, jež se nachází za Ostrovem u Macochy ve směru na Holštejn, patří k nejdéle známým jeskyním Moravského krasu jako první ji prozkoumal a popsal již roku 1748 Johannes Nagel. Na přelomu 18. a 19. století zaujala také starohraběte Huga Františka Salm-Reifferscheidta, jemuž se podařilo proplout její část ve člunu. Karel Absolon se zaměřil na tuto jeskyni v letech V roku 1900 podnikl spolu s J. Vališem první výpravu do jeskyně na člunu Osgood boat. V srpnu 1904 se sem vrátil a za pomoci několika dělníků se mu podařilo proniknout na člunu do dalších prostor do tzv. Dómu klidu, odkud se Absolon protlačil úžinou do dalšího jezírka. Nový pokus podnikl hned poté z tzv. spodního vchodu Císařské jeskyně. Plavba z této strany přinesla mj. objevení tzv. Dómu travertinů a Dómu chaosu, kde postup objevitelů zastavila další úžina. Poté, co byla mechanickou cestou rozšířena, bylo možno proplout dále a dostat se tak do již známých prostor na druhé straně. Průzkumná činnost v Císařské jeskyni pokračovala znovu ve dnech a vedla mj. k objevu tzv. Bílého dómu s bohatou krápníkovou výzdobou. Karel Absolon považoval Císařskou jeskyni v této době (bylo to ještě před objevením Punkevních jeskyní) za největší dosud známé podzemní vodstvo na Moravě. Kateřinská jeskyně, položená poblíž údolí Punkvy na konci Suchého žlebu, byla známá již od pravěku. Hlavní dóm v Kateřinské jeskyni, který v obvodu měří více než 250 m a jehož výška dosahuje až 20 m, náleží k největším jeskynním prostorám na Moravě. Kateřinská jeskyně přitahovala Absolona již v době jeho studií. Karel Absolon dospěl k přesvědčení, že tato jeskyně je součástí většího, dosud neznámého systému. Na průzkumných pracích v Kateřinské jeskyni pracovali spolu s ním členové sekce pro výzkum jeskyní, již Absolon r založil při Klubu přírodovědeckém v Brně. Vodítkem pro badatele byl (jako tomu bylo i na jiných místech) vzduchový van, vycházející z několika otvorů ve stěně jeskyně byl proražen náplav a za ním spatřili překvapení objevitelé tzv. stalagmitový lesík, který dodnes patří k nejkrásnějším lokalitám jeskynního světa Moravského krasu. Nově objevené prostory získaly název Nová Kateřinská jeskyně a vzbudily značný zájem široké veřejnosti. Tomuto zájmu se vyšlo vstříc a již v následujícím roce 1910 byly Stará i Nová Kateřinská jeskyně osvětleny, opatřeny chodníky a zpřístupněny návštěvníkům. Také v Nové Kateřinské jeskyni se nachází prostor, jež je obdobou Hlavního dómu ve Staré Kateřinské jeskyni. Je to tzv. Dóm chaosu, jehož východní i severní stranu zatarasuje množství balvanů, které zahrazují přístup ke spodním patrům kateřinského bludiště. Přes balvanité stupně v těchto místech se Karel Absolon dostal do velmi divoké prostory, již nazval podle velkých kusů kalcitu Kalcitovou chodbou. Průnik touto chodbou nebyl možný kvůli mohutným balvanům, které hrozily člověku zavalením. O mechanické odstranění balvanů a další průboj se Absolon za vydatné pomoci dělníků pokoušel v letech Všechny pokusy o uvolnění cesty však skončily nezdarem a poslední pokus, provedený za pomoci dynamitu, vedl k úplnému zavalení Kalcitové chodby... Mgr. Pavel Koš ál POHLED DO HISTORIE V této části vám představujeme staré fotografie nebo pohlednice Blanska. Máte-li sami 4 Zpravodaj

5 doma nějakou zajímavou fotografii nebo pohlednici Blanska z dávné i nedávné minulosti, rádi ji na tomto místě otiskneme. Ta dnešní je z archivu pana Sýkory a je na ní zachycena dnes již neexistující závodní restaurace, Blansko-Klepačov. -sl- HISTORIE PODNIKU METRA BLANSKO Grafické schéma výrobků Metry Blansko z roku Snímek z archivu SPRIMT. Nové středisko výzkumu a vývoje mělo pracovníky s vysokou profesionální kvalifikací, kteří v následujících letech pozvedli obor měřicí techniky na mimořádnou úroveň. Jednotlivá vývojová oddělení se soustředila na speciální druhy měřidel a přinášela efektní projekty přístrojů, dosahující srovnání s výrobky renomovaných zahraničních firem. Rozváděčové, panelové a univerzální měřicí přístroje se vyráběly v Metře Blansko v největších počtech. Jejich novelizace byla úkolem pro tým Ing. Z. Klose Csc. Na rekonstrukcích a speciálních úpravách se velkou měrou podílel významný konstruktér a výpočtář J. Horák. Novou skupiny tvořily kupř. přístroje s výchylkou ručky 240. K vyhledávaným přístrojům patřila univerzální měřidla AVOMET II a DU 20. Další generací byly přístroje kleš ové KAV a KAVm a nová, moderně pojatá řada univerzálních přístrojů PU a QU, PU 400; poslední typy měly již digitální ukazatele. Za vedení specializované skupiny Ing. B. Krej- listopad

6 čím vznikla řada univerzálních kleš ových přístrojů typu PK, která se stala výhodným exportním artiklem dodávaným na světové trhy. V oddělení Ing. S. Klimeše a Ing. F. Slabého byly vyvíjeny nové typy laboratorních přístrojů pod označením DL, ML 20 a ML 21, FL, E 20 a E 21, EkL, VL 20 a MkL 20, pracující v třídách přesnosti 0,1 a 0,2 %, včetně laboratorních můstků L 130 a L 131, L 110, kompenzátorů L 121, přesných dekádových odporů L 110 aj. Dalším velkým přínosem byly nově pojaté řady zapisovacích přístrojů v unifikovaném provedení, které nesly označení Rg 140, 280 a 380, měly stavebnicové prvky a byly přizpůsobeny rovněž v přenosném provedení pod typovým označením Vareg a Wattreg. O modernizaci zapisovacích přístrojů se zasloužil vedoucí oddělení Ing. A. Musil. Vývojáři, vedení znamenitým Ing. J. Sokolíčkem, přivedli svými projekty přístrojů na bázi elektroniky obor elektrických měřidel na zcela novou, kvalitativně vysokou úroveň. Elektronické přístroje, měřicí ústředny a jejich soustavy výjimečným způsobem zasáhly do způsobu dozoru v energetických centrálách apod. Tyto přístroje a jejich soustavy měly označení NR 10, NR 20 a NR 30, MT 143, ADIMES, CIS 3000, DASIO 600, ZEPALOG- P aj. Spolu se zařízeními výpočetní techniky, např. M3T 320 aj., byly používány v mnoha oblastech průmyslu, vědy a techniky. Laserová měřicí technika byla v Metře Blansko rozvinuta ve spolupráci s ČSAV - ÚTP Brno. První měřicí soupravu He-Ne laseru LA 1000 sestavili vývojoví pracovníci vedení Ing. R. Štěpánkem. Přístroje umožňovaly velmi přesná měření délek, tj. až na 0,0001 mm, byly dále rozvíjeny pro různé obory, kupř. na urychlování klíčivosti semen rostlin aj. (pokračování) M. Starycha Zprávy odevšad ZA PODZIMNÍMI KRÁSAMI BOSKOVIC Paní Bedřiška Sokolová při výkladu o historii židovského města v Boskovicích. Foto: L. Magniová. Že jsou Boskovice opravdu pěkné město zasazené do půvabné okolní krajiny se přesvědčili ti, kteří nelitovali první slunné říjnové soboty po předcházejících deštivých dnech a kteří přijali nabídku Městské knihovny v Blansku k jejich poznávání. Celodenní průvodkyní nám byla paní Oldřiška Sokolová. Ta nám věnovala celý svůj volný sobotní čas a podařilo se jí nám přiblížit kulturní památky Boskovic v souladu s krásnou podzimní přírodou. Poznali jsme historii tohoto 6 Zpravodaj

7 města, prošli dlouhou ulici s nepravidelnými uličkami a náměstíčky vskutku miniaturního židovského města. S paní průvodkyní Dagmar Hamalovou jsme doslova prolezli tamější hrad na strategicky výhodné poloze tzv. Trstenické stezce. Zaujalo nás středověké máčedlo, ve kterém se trestali provinilci, většinou nepoctiví kupci, v rohu při hradbách popraviště i studna s dřevěným šlapacím kolem. Už víme, odkud se vzal význam slova pranýř. Odpoledne bylo vyhrazeno pro volnou prohlídku atraktivního Arboreta Šmelcovna pana Josefa Janků. Tam byla možnost volně si odpočinout v tichu terasovitých zákoutí s různými okrasnými dřevinami i užitkovými rostlinami. Lesní cestou zpět k městu kolem Westernového městečka měli někteří štěstí najít i pár pravých hříbků či křemenáčů. To bylo radosti! Vzpomínku na výlet do Boskovic zaznamenal Lukáš Hlavinka ze ZŠ Erbenova v Blansku. Doufám, že potěší nejen ty, kteří se dětem věnují ve svém osobním volném čase, ale i čtenáře. Další výlet do blanenské historie Žáci naší školy se spolu s paní učitelkou Fr. Kroupovou zúčastňují akcí Městské knihovny v Blansku, které jsou organizovány pro názvem Blanensko v proměnách času. Sám jsem nevynechal ani jedinou a vždy mne čeká nějaké překvapení. Tím posledním byly Boskovice, hlavně jejich židovská čtvr. V sobotu se nás zde ujala velmi ochotná paní průvodkyně. Seznámila nás s historií Boskovic a poutavě vyprávěla o místních památkách. Navštívili jsme také hrad, místo původního hradu Bašta a Arboretum Šmelcovna. Počasí nám sice moc nepřálo, ale výlet byl velice pěkný. Zase toho vím o svém okolí o něco více. Příště pojedu znovu! Lukáš Hlavinka, ZŠ Erbenova, VII.A Obohacením celého výletu byla beseda s PhDr. Jaroslavem Bránským o Boskovicích v literatuře. Nebylo povolanějšího a zasvěcenějšího, nebo během celého svého života neustále publikuje, překládá z francouzské poezie a z němčiny, sestavuje texty pro výtvarné katalogy, má velké znalosti ve všech oblastech literární tvorby a kritiky. Dokonale ovládá dějiny Boskovic a dějiny Židů v Boskovicích, má přehled o boskovických rodácích. Věřím, že tato beseda s blanenskou mládeží a několika dospělými nebyla v Blansku poslední. L. Magniová GYMNÁZIUM BLANSKO ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 zve všechny zájemce o studium a jejich rodiče k návštěvě naší školy na pátek 15. listopadu 2002, kdy proběhne od do18.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Během dne si mohou návštěvníci školy prohlédnout celý areál školy a pobesedovat s učiteli gymnázia. Tentýž den od hodin bude ve školní jídelně uspořádána beseda pro rodiče žáků letošních pátých tříd ZŠ o možnostech a náplni osmiletého studia na gymnáziu. listopad

8 FILM O BLANSKU NA MFF VE VARECH Karlovy Vary město filmu a nejznámější české lázně. Blansko brána Moravského krasu. 34. ročník Mezinárodního filmového festivalu TOURFILM. Ve dnech září t. r. se tento pozoruhodný trojlístek setkal na půdě Grandhotelu Pupp u příležitosti nejstarší přehlídky světových turistických filmů. Do této soutěže postoupil film Blansko brána Moravského krasu, který ve spolupráci s Oddělením cestovního ruchu města Blanska připravilo blanenské studio Audiovisual a letos v červnu obsadil 3. místo na festivalu TOUR REGION FILM v Písku. Vzhledem k tvrdé světové konkurenci (letošní ročník zaznamenal rekordní účast 102 zemí, které představily 365 snímků a multimedií) zůstala naší Bráně brána ke stupňům vítězů uzavřena, nicméně velkou poctou pro autory filmu i pro město Blansko (a dozajista prestižní reklamou) byla skutečnost, že náš film byl součástí úzkého výběru snímků promítaných na karlovarském filmovém festivalu. V pozici čestných hostů se za město Blansko této akce zúčastnili: PhDr. Jaroslava Králová, Jan Popelka (režie), Radek Popelka (scénář), Jolana Havlová (námět). Byl to příjemný pocit, spatřit atraktivní a zdařile zpracované obrazy z Blanska a jeho okolí na filmovém plátně vedle působivě připravených záběrů z nejrůznějších zemí. Skoro jakoby se zdálo, že Blansko na své cestě kolem světa prostě nemůžete minout... Ing. Jolana Havlová, manažerka cestovního ruchu CARMINA MÁ NOVÉ CD Vážení rodiče, učitelé, spolužáci, přátelé a příznivci pěveckého sboru Gymnázia Blansko CAR- MINA! S radostí si vám dovolujeme oznámit, že od začátku listopadu tohoto roku je pro vás připraveno nové CD našeho pěveckého sboru. Najdete na něm to nejlepší, co se nám během tří let našeho působení na blanenském gymnáziu podařilo vytvořit: písně duchovní, africké i židovské, oblíbené spirituály jako Oh, happy day či vánoční Z Betléma se ozývá a nechybí ani jazzová Dívka z Ipanemy anebo ruská píseň Dolina, která se mezi studenty i našimi posluchači stala doslova hitem. Samotné natáčení probíhalo v posledních červnových dnech. Poté se příprav ochotně ujala paní profesorka J. Jakubcová, která vytvořila velmi osobitý a hodnotný grafický vzhled CD. Za to, že se vydání CD vůbec mohlo uskutečnit, vděčíme zvláště ochotným rodičům a sponzorům, kteří poskytli potřebnou finanční částku. Jim i všem dalším, kdo se na přípravě CD podíleli, za jejich pomoc a podporu velmi srdečně děkujeme. Zbývá dodat, že nové CD si můžete za částku 100,- Kč zakoupit v Informační kanceláři Blanka nebo v městské knihovně na Rožmitálově ulici a samozřejmě také v kanceláři Gymnázia Blansko. Doufáme, že vám CD přinese alespoň trošku potěšení a radosti a těšíme se na setkání s vámi na některém z koncertů v přicházejícím čase vánočním. Za studenty z CARMINY a vedení Gymnázia Blansko Patricie Švástová 8 Zpravodaj

9 Umberto Eco: Skuteèný milovník knih vùbec nemusí pøeèíst všechny. Dùležité je, že ví: ta èi ona kniha tu je a máme ji k dispozici pro budoucnost. Městská knihovna Blansko, tel.: , Pokyny k používání webového on-line katalogu Webový on-line katalog systému Koniáš umožňuje snadné vyhledávání ve fondu naší knihovny, kontrolu čtenářského konta s automatickým prodlužováním výpůjček a rezervace svazků. Podrobné vysvětlení funkcí katalogu s návodem k použití je vysvětleno v nápovědě dostupné pod tlačítky 1. Webová adresa katalogu Adresa WWW stránek naší knihovny je blansko.cz, v menu zvolte položku On-line katalog. Pokud používáte prohlížeč Microsoft Internet Explorer a máte aktivovanou funkci automatického výběru kódování (menu Zobrazit - Kódování - Automatický výběr), mohou nastat problémy při zobrazení znaků české abecedy. Je proto vhodné zmíněnou funkci deaktivovat. 2. Vyhledávání On-line katalog umožňuje tři různé typy vyhledávání - jednoduché, dobře určené a slovníkové. Podrobný popis včetně příkladů je uveden v nápovědě. 3. Kontrola čtenářského konta Katalog umožňuje kontrolu čtenářského konta po zadání čísla Vaší legitimace a hesla. Pokud nemáte heslo doposud zadáno (obvykle je zadáváno při registraci), můžete tak učinit u kteréhokoliv pultu naší knihovny. Heslo může mít maximálně 25 znaků, rozlišují se velká a malá písmena. 4. Automatické prodloužení výpůjček Pokud zadáním čísla legitimace a hesla vstoupíte do svého čtenářského konta, jsou Vám automaticky prodlouženy všechny výpůjčky, kromě: - výpůjček, na které byla provedena rezervace - výpůjček, u kterých byla překročena max. výpůjční lhůta - výpůjček nevrácených do stanovené doby 5. Rezervace Pomocí webového on-line katalogu je možné rezervovat pouze svazky, které jsou momentálně půjčeny (nikoliv tedy svazky, které se nacházejí ve volném výběru nebo ve skladě). Za rezervaci s vyrozuměním na je účtován poplatek 10,- Kč. Pokud si zvolíte vyrozumění na adresu trvalého bydliště, je účtován poplatek 20,- Kč. Požadované vyrozumění zvolíte zaškrtnutím příslušného políčka při provádění rezervace. Rezervaci svazků, které není možné rezervovat prostřednictvím on-line katalogu, můžete provést zasláním u na adresu listopad

10 CESTOVATELÉ, HOROLEZCI A DOBRODRUZI V BLANSKU Letos počtvrté se v Blansku uskuteční festival RAJBAS * OUTDOOR * KOTLÍK setkání příznivců všech sportovních aktivit v přírodě a cestování. Pořádající cestovatelské sdružení HORIZONT, s pomocí řady dalších spolupořadatelů a za podpory sponzorů, města i Ministerstva kultury ČR, připravilo návštěvníkům pestrou směsici filmů, fotek a diapozitivů, besed s cestovateli a osobnostmi outdooru i netradiční sportovní soutěže a doprovodný kulturní program. Není novinkou, že na své si přijdou milovníci horských sportů. V prodloužené době konaní akce ( , letos tedy již od středy!) zavede účastníky setkání programová nabídka například do hor Himalájí, Ťan-Šanu, Karakorámu či novoguinejských Jayawijaya. Své nové prásky z Kyrgyzstánu představí špičkový pražský lezec Mára Holeček a tradičně nebude chybět současně nejúspěšnější česká výšková horolezkyně Soňa Boštíková-Vomáčková. Její diashow bude trochu vzpomínkové, nebo Makalu (8.463 m) je první osmitisícovka, na kterou vystoupila. Stejně tak opráší pamě domácí Pepa Uherka. Expedice roku 1995 na Nandá Deví East (7.434 m) byla tou nejhorší, jakou kdy zažil. Příznivce extrémně náročných treků jistě potěší Libor Hnyk. Dle dostupných informací je prvním Čechem, který uskutečnil přechod celého centrálního pohoří Karakorám z Hunzy do Hushe. Hory samozřejmě nebudou jediným tématem. Úspěšnou Expedici 100 první přelet Středozemního moře ultralehkým letadlem (296 kg) z Brna do Luxoru a zpět, představí Miloš Druckmller. S divočinou Západní Papui seznámí Alena Žákovská a Milan Daněk, účastníci rovněž úspěšné Expedice Asmat Letos po čtyřiceti letech zopakovali průkopnickou cestu legendárního Heinricha Harrera přes drsné hory, deštné pralesy, labyrinty řek a bažin k jižnímu pobřeží ostrova, teritoria potomků obávaných kanibalů a lovců lebek. Vodáci jistě uvítají programový blok věnovaný romantice Laponské řeky Ivalojoky 350 km za polárním kruhem a příznivce baiků určitě nezklame populární cyklotremp, spisovatel a humorista Honza Vlasák. Ten si to letos netradičně zamířil až do Mexika a jeho vyprávění má podtitul cykloturistika v zemi retardérů. Tolik namátkou z hlavního programu. Samozřejmě nelze opomenout III. ročník soutěže videofilmů OKEM DOBRODRUHA. Loňská účast 20 amatérských snímků svou kvalitou nasadila vysokou la ku. Projekce všech soutěžních filmů proběhne na vedlejší scéně během hlavního festivalového dne. Stěhování z útulného, leč pod náporem diváků ve švech praskajícího Katolického domu, do prostorově většího Městského klubu, snad bude jednou z příznivě přijatých změn. V zaběhnutém schématu předchozích ročníků zůstávají ostatní osvědčené akce. Klubovky v malém sálku čajovny Ulity i páteční filmový program v kině, jehož hlavním lákadlem je obnovená premiéra obrazového eposu Baraka v novém zvuku Dolby digital. Nebude chybět možnost pohybové aktivity při tradičním Limonádovém Grena běhu do vrchu se zátěží pětilitrového soudku limonády Grena z produkce černohorského pivovaru nebo noční závod Rajbas pragulka. Vloni se pod tímto názvem premiérově skryla drsná procházka temnotou blanenské kanalizace a organizátoři naplnili proklamované heslo: Kdo dojde do konce, nezapomene. Připravovaná podoba druhého ročníku je zatím zahalena tajemstvím. To neplatí o dalších doprovodných programech jako je koncert jazzfolkové kapely Šnek a spol. nebo poslechovka V íránských horách Jiřího Sladkého. Tradiční tečku za programovým maratónem udělá závěrečná countryrocková tancovačka. Blíže na -Dy- 10 Zpravodaj

11 Program cestovatelsko-outdoorového festivalu RAJBAS * O U T D O O R *KOTLÍK a ryze amatérské soutěže videofilmů O K E M D O B R O D R U H A*BLANSKO středa 20. listopadu*klub ULITA, Hybešova 6 v 18:00 h. KAMČATKA Kamila Hnyková o putování sopečnou pouští a severskou tajgou k aktivním vulkánům, za hnědými medvědy a stříbrnými lososy. čtvrtek 21.listopadu*Klub ULITA, Hybešova 6 v 18:00 h. V ÍRÁNSKÝCH HORÁCH Jiří Sladký o rozmanitých etnikách severozáp. Íránu, doplněno autentickými hudebními nahrávkami a íránskou hudbou. pátek 22. listopadu * Kino Blansko, Hybešova 6 výstava fotografií v předsálí kina: Jaroslav Ciler V PEŘEJÍCH DRAKA LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, Česká speleologická společnost ZO 6-04 Rudice, 10 min. a další starší filmové dokumenty z Rudického propadání uvede Roman Šebela EXPEDICE NANDÁDEVÍ - East (7.434 m), Josef Uherka uvádí videozáznam z nejhorší expedice, kterou zažil (indický Himálaj 1995) BARAKA,ODYSEA ZEMĚ, režie Ron Fricke, 96 min., USA 1992; obrazový epos, natočený během 14 měsíců na 169 místech šesti kontinentů. Od civilizace k divočině, přes mrazivou tundru a spálenou pouš k nebezpečným pralesům a neznámým kulturám. Mistrovský vír, který strhne každou generaci diváků. * Městský klub ZEUS, Hybešova ul. Černohorská pivnice a Papubar občerstvovna a prostor pro volnou zábavu ŠNEK A SPOL. - koncert jazzfolkového objevu sezóny Rajbas PRAGULKA - po loňském úspěchu drsné procházky temnotou blanenské kanalizace opět noční závod (zase trochu jinak) sobota 23.listopadu * hospoda U Jana, Komenského ul LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží (5kg soudek limonády GRENA) na trati Blansko Hořice (start intervalově od 9.30 h) * Městský klub ZEUS, Hybešova ul. výstava fotografií SSSR OBJEKTIVEM fotodokument z cest po zemích bývalých svazových republik v letech autorů: J. Ciler, J. Odehnal, J. Romportl, J. Jakovenko a K. Matějka. Besedy s cestovateli a osobnostmi outdooru slovem provází JIRKA DRAŽIL: MÁRAHOLEČEK, špičkový lezec a jeho Prásky v Kyrgyzstánu. Festivalová pecka!!! KARAKORAM - Libor Hnyk, přechod celého centrálního pohoří z Hunzy do Hushe Na kole po MEXIKU - Honza Vlasák, populární cyklotremp o cyklistice v zemi retardérů SOVOU DO AFRIKY - Miloš Druckm ller, EXPEDICE první přelet Středozemního moře v ultralehkém letadle (296 kg) z Brna do Luxoru a zpět ŤAN - ŠAN - Honza Odehnal, treky v nekonečných dálkách divokých opuštěných hor NOVÁ GUINEA - Alena Žákovská, Milan Daněk, EXPEDICE ASMAT 2002, přes drsné hory Jayawijaya, deštným pralesem, labyrintem řek a bažin k jižnímu pobřeží ostrova, teritoria kmene Asmat - potomků obávaných kanibalů a lovců lebek Vyhlášení výsledků soutěže OKEM DOBRODRUHA a projekce oceněných filmů IVALOJOKI - Zdeněk Rybníkář, extrémní romantika pro neextrémisty, aneb bez lidí, bez civilizace, uprostřed panenské přírody Laponska na řece 350 km za polárním kruhem. Živili jsme se převážně rybami, pili vodu z řeky a měli čas vnímat to ticho a krásu kolem SOŇA BOŠTÍKOVÁ - VOMÁČKOVÁ, nejúspěšnější česká horolezkyně posledních let. Makalu (8.463 m) byla tou první COUNTRYROCKOVÁ TANCOVAČKA, hraje: CORRAL * sál S2 (souběžně s hlavní scénou od h) Projekce videosnímků amatérské soutěže OKEM DOBRODRUHA. Drobné změny programu nejsou vyloučeny!!! Bližší inf. na tel , Ubytování ve vlastním spacáku zajištěno. listopad

12 BLANSKO ZDRAVĚJŠÍ... Je čtvrtek 10. října a naši spoluobčané míří směrem k Okresní hygienické stanici, aby si nechali změřit krevní tlak, tep či cholesterol, případně zkonzultovali, jak přestat kouřit či jak si poradit v případě jiných zdravotních obtíží. Tyto a řadu dalších služeb nabízela v tento den OHS v rámci Dne otevřených dveří. Na pátek 11. října byl Sportovní komisí působící při Radě města Blanska ve spolupráci se základními školami připraven Den sportu. Z důvodu nepřízně počasí se nemohl uskutečnit v rozsahu, v jakém byl původně naplánován, ale i přesto se mohla řada školáků radovat z pohybu a sportovních aktivit... Podpora zdraví ve městě byla centrálním a současně jednotícím prvkem prezentací blanenských škol a organizací, která probíhala u příležitosti druhého ročníku Dnů zdraví v Blansku v pátek 11. října v Městském klubu. Prostřednictvím grafických a informačních panelů zde svou činnost představily: 11. MŠ, ZŠ Salmova, Gymnázium Blansko, Centrum pro matku a dítě, FIT Klub Blansko a další subjekty. K zatraktivnění Jarmarku zdraví v Městském klubu přispěly některé organizace osobní účastí a programem: 3. MŠ vítala naše nejmenší v Dětském koutku a Tvořivé dílně. Žáci ze ZŠ Salmovy předváděli v průběhu dne cvičení na gymnastických míčích. Střední odborné učiliště a ZŠ Salmova připravily ochutnávku zdravé výživy. Ukázky první pomoci předvedly studentky Střední zdravotnické školy v Blansku ve spolupráci s Českým červeným křížem. Možnosti představit svou činnost využili tentokráte i podnikatelé: Pivovar Černá Hora (ochutnávka limonád), Jídelna U Horáčků, firma p. Svobody (prezentace zdravotních matrací), Nail studio Dagmar (ukázka přírodních produktů k péči o nehty), Kosmetické studio Simona (nabídka kosmetických přípravků k péči o ple, ukázky líčení, poradenství), Pekárny K&K Blansko (ochutnávka pečiva). Jarmark zdraví byl zejména v průběhu dopoledne hojně navštíven, a to především organizovanými skupinami školních dětí a studentů. 12 Zpravodaj

13 Diskutovat s veřejností o aktuálních otázkách zavítala v pátek do Klubu řada odborníků: Doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc. (psycholožka z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně), Mgr. Denisa Kapitánčiková (psycholožka a novinářka), MVDr. Šaršon (veterinář), Mgr. Paseková a M. Čopáková (Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko), Simona Šaurová (kosmetička a vizážistka), Richard Příkazský (odborník v oblasti alternativní medicíny), Hana Nedomová (Odbor komunální údržby při MěÚ Blansko). Všechna fota: S. Mrázek Přednášky na téma Soužití lidí a psů ve městě a Nakládání s odpady ve městě, určené školám, byly obsazeny a dětmi velmi nadšeně přijaty. O přednášky určené veřejnosti (např. Jak si uchránit duševní zdraví či Image ženy ) byl naopak zájem velmi malý. Ačkoliv jsme byli my, ale zejména přednášející, z této skutečnosti zpočátku rozpačití, následně jsme si formou diskusního klubu příjemně popovídali a dozvěděli se řadu zajímavých věcí. Vzápětí jsme si na této skutečnosti našli pozitivum: zdá se, že naši spoluobčané jsou zdravými, spokojenými a vyrovnanými jedinci. Co více si jen můžeme přát?... Z rozpaků nás naštěstí v pátek večer definitivně vyvedla naše nadějná mladá generace. Když se v počtu několika set dostavila do Klubu na Večer s Rádiem Kiss Hády, octly se naše duše rázem v peří a díky fantastickému průběhu večera se v něm budou zcela určitě ještě nějakou dobu nacházet... Krásným završením Dnů zdraví byl Běh Terryho Foxe, který se v sobotu 12. října uskutečnil v Rekreační oblasti Palava. Tato akce, pořádaná organizací FIT Klub Blansko, se již stala v našem městě tradicí. Letošního ročníku se zúčastnilo na 150 zájemců. (viz foto na 3. straně obálky) Pakliže vás program Dnů zdraví v Blansku zaujal a mrzí vás, že jste nemohli být akcím osobně přítomni, máte šanci si jejich průběh přiblížit v rámci říjnového Videožurnálu. Všem organizacím, které přispěly k bohatému programu 2. ročníku Dnů zdraví v Blansku, patří naše upřímné poděkování. Ing. Jolana Havlová, Oddělení cestovního ruchu, místopředsedkyně Komise Rada Zdravého města PRO CRHOV SE VYBRALO KČ Dne 10. října 2002 proběhl v blanenském kině benefiční koncert skupiny Prorock. Skupina si pozvala na zpestření programu několik hostů, jmenovitě zpěvačku skupiny Velvet a Vermona Janu Pernicovou, hudebníka stejných souborů, který zahrál na klarinet Martina Štěpánka, mandolinistu z K+K bandu Martina Krajíčka, mladičkou Zuzku Pernicovou zpěv a Petra Müllera zpěv. Koncert, který zorganizovali členové skupiny Martin Müller a Miloš Pernica za pomoci listopad

14 Hlavní organizátor celého večera Martin Müller a zpěvačka. Foto: S. Mrázek a podpory pana ředitele KSMB Jaroslava Jeřábka, měl příjemnou a přátelskou atmosféru. Díky návštěvníkům, kteří na něj přišli, se vybralo do oblastí postižených povodněmi Kč. Po dohodě skupiny s panem Jeřábkem a paní místostarostkou PhDr. Jaroslavou Královou, která měla na koncertě úvodní slovo, bylo dojednáno, že vybrané peníze členové osobně předají starostovi obce Crhov v našem okrese. Všem, kdo se na koncertě podíleli, patří dík, jakožto i všem těm, kteří na něj přišli. M. Pernica CANICROSS A DOG TREKKING NOVÉ ZPŮSOBY VYŽITÍ PEJSKAŘŮ Dog trekking je nový způsob vyžití pejskařů, kteří chtějí zkusit, co všechno lze dokázat, nebo těch, kteří milují toulky krajinou s trochou extrému se v Hustopečích sešlo na sedmdesát dobrodruhů se svými čtyřnohými miláčky, aby se pokusili zdolat dle itineráře a mapy, spoléhajíce se na turistické značení cest, trasu dlouhou 82 km. Časový limit závodu byl 52 hodin, mohlo se jít i bivakovat maximálně po dvojicích, pes mohl mít speciální nosič zátěže. Povinnou výstrojí byl spací pytel, karimatka, čelová svítilna a jídlo a pití pro psa i psovoda. Doplňování zásob od domorodců bylo povoleno. Tohoto těžkého netradičního závodu se zúčastnili i Jana Vašíčková s bearded colií Canicross běh se psem je fascinující sport prověřující kondici psa i psovoda. Queen Black Modrá (Sisi), Lenka Zindulková s belgickým ovčákem Abate novterpod (Ba a), Michael Chovanec s Parson Russel teriérem Ulrica p. Interris (Ulinka) a Martina Klimešová s belgickým ovčákem Aralia Novterpod (Bára). Startovalo se jednotlivě po minutě. Počasí bohužel nepřálo a od pátečního startu pršelo. I když byl časový limit poměrně dlouhý, někteří se chystali být doma, tedy v cíli, do setmění. Povedlo se to Michalovi s Ulinkou (pro ty, co neznají toto plemeno, velikost v kohoutku je 33 cm). Celých 82 km zdolali za pouhých 14 Zpravodaj

15 10 hodin a 20 minut! Oba dva se stali hrdiny závodu, Michal jako jediný závodník šel (tedy spíš většinu trati běžel) bez sebemenší pomoci psa. Ulinka zase ohromila tím, že kromě toho, že byla přenesena přes dva velké stromy, nepotřebovala Michalovu pomoc (takže nebyla nesena, jak možná některé napadlo). Michal tak přidal ke svým titulům Mistr ČR ve skijoringu, Vícemistr ČR v caniscrossu ještě jeden mistrovský titul Mistr ČR v dog trekkingu (v kategorii mužů). Canicross běh se psem je fascinující sport prověřující kondici psa i psovoda. Pes je zapřažen v postroji a pružnou šňůrou (maximálně 2,5 m dlouhou) je připojen ke svému pánovi, který má oblečený speciální canicrossový sedák. Letošní Evropský šampionát se konal října v belgickém městečku Spa. Na cestu dlouhou 900 km se vydaly i Lenka Zindulková s výmarským ohařem Laurou z Habrových Hájů (Nelou) a Martina Klimešová s belgickým ovčákem Aralíí Novterpod (Bárou). Ve hodin již byla odstartována první kategorie junioři, ve které startovala i Lenka Zindulková s Nelinkou. První den se umístila na krásném 6. místě. Tra byla dlouhá m a velmi technicky náročná samá zatáčka. Celý den mrholilo, ale večer se spustil opravdový liják. Tak se nedělní tra pro juniory (4000 m) i pro ostatní (6000 m) stala velmi nebezpečnou. Prudké seběhy se změnily v nebezpečnou klouzačku, zbytek trati se běžel bu po kotníky v bahně nebo po betoně. Tento běh se navíc startoval hromadně po jednotlivých kategoriích. Jako první startovali opět junioři. Lenka měla bohužel s tímto startem problémy a na svoje soupeře ztratila dlouhé metry, které musela po zbytek trati dotahovat. Celkově se na Mistrovství Evropy umístila na výborném 6. místě. Martině se naštěstí hromadný start povedl stejně dobře, své umístění si bez problémů udržely a obhájily loňský titul Mistryně Evropy, když porazily druhou Sutter Béatrice (Švýcarsko) více než o 4 minuty. Jenom hodinu po doběhu dlouhé trati se startovaly štafety. Česká štafeta běžela ve složení Klimešová Martina (s belgickým ovčákem Bárou), Porubská Jana (s evropským saňovým psem Jumpem) a Toncarová Anna (se sibiřským husky Schmukem) a bez problému vyhrála s náskokem 2 minut na druhé Švýcarky. Martina Klimešová se stala Mistryní Evropy 2002 v canicrossu v jednotlivcích i ve štafetách, podařilo se jí tedy obhájit oba tituly z roku red- PĚVECKÝ SBOR RASTISLAV ZÍSKAL OCENĚNÍ Smíšený pěvecký sbor RASTISLAV vzpomíná v letošním roce 140. výročí od svého vzniku v roce Sbor se stal nedílnou součástí kulturního života ve městě Blansku, které reprezentoval na řadě soutěží, přehlídek a koncertů jak u nás doma, tak i v zahraničí. Je nositelem Ceny města Blanska za kulturu. V roce jubilea získává sbor další velké ocenění. Sdružení EURO PRAGENSIS ARS, působící v kulturní, humánní, humanitární, vzdělávací, propagační a historické oblasti, po projednání na prezidiu Masarykovy akademie umění s členy předsednictva Evropské unie umění a s představiteli řádu Ordo Sancti Constantini Magni rozhodlo, že smíšenému pěveckému sboru RASTISLAV bude udělena CENA RUDOLFA II. Akt předání se uskuteční v Praze v kostele sv. Šimona a Judy (koncertní chrám Symfonického orchestru Hl. m. Prahy FOK) dne 2. listopadu Slavnostní koncert sboru u příležitosti předání prestižní evropské ceny RUDOLFA II. proběhne od 12 hod. -red- listopad

16 KULTURA Hybešova 1, Blansko, tel.: , Předprodej vstupenek na kulturní akce KSMB probíhá v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, Blansko, tel , fax čt v h, restaurace Sýpka JAZZ CLUB Koncert pro přátele a milovníky jazzu. Hraje JAZZSEXTET Tony Lauera. Vstupné 60 Kč st v 8.30 a 10 h, Kino Blansko FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽ- BÁCH Veselé příhody známé pohádkové postavičky podle originálních textů Ondřeje Sekory. Divadelní představení pro děti z MŠ, 1. stupně ZŠ a rodiče s dětmi. Vstupné 20 Kč pá v h, Městský klub HAIR Profesionální koncertní verze jednoho z nejslavnějších muzikálů a filmů minulého století za účasti 10 herců a zpěváků známých z pražské verze. 90 minutová show, která vás určitě pobaví a svými dobovými kostýmy a pódiovou dekorací přenese do 60. let do života amerických hippies. Výstavy: , Kino Blansko JAROSLAV CILER V PEŘEJÍCH DRAKA Výstava fotografií v rámci festivalu RAJ- BAS OUTDOOR KOTLÍK. do , Galerie města Blanska KRESLENÝ HUMOR TUCET LET KAPITALISMU (Česká unie karikaturistů) Kobza Kučera, Barták, Plotěna, Švejdová, Slíva, Fr. R. Čech a další... Galerie je otevřena: út pá hod. so 9 12 hod. ne hod. MUZEUM BLANSKO Otevírací doba: úterý pátek 9-17 hodin Vstupné: celá expozice: dospělí 20 Kč, děti od 6 let, studenti, důchodci a držitelé mezinárodních průkazů ISIC, IYTC a ITIC 10 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné 40 Kč výstavy: 8 Kč, slevy 4 Kč Stálé expozice: Moravský kras Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století Nejstarší hutě Historické interiéry Historie hradu Blansko Historie měřicí techniky Výstavy: Malá výstavní síň: OČI ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY V OBRAZECH HELENY PUCHÝŘOVÉ Výstava potrvá do Zpravodaj

17 Zámecký sklep: BÉVÁVALO... domácnost a um našich předků Výstava potrvá do konce roku Audiovizuální síň: HUMORU JE VŠUDE MÁLO Výstava kresleného humoru o /ne/náboženských lidech. Pořádá Občanské sdružení FILADELFIA a Muzeum Blansko. Zahájení v pátek v 17 hodin, výstava potrvá do Přednášky: čt v 17 h v klubovně zámku RAKOUSKEM A ITÁLIÍ NA ELBU Cestopisná přednáška manželů Habešových s promítnutím videofilmu. Hudba: pá v 19 h v hudebním salonu HUDEBNÍ BESEDA S PROF. ZDEŇKEM ZOUHAREM s ukázkami z jeho tvorby u příležitosti jeho nedávných 75. narozenin. VYHODNOCENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE vypsané Muzeem Blansko proběhne v pátek v 16 hodin v klubovně muzea za účasti členů poroty Dr. Ludvíka Kundery, Mgr. Marie Habešové a Mgr. Evy Nečasové a autorů zaslaných literárních prací. Zveme zájemce z řad veřejnosti. Nabídka tisků: Edice Blansko v historii - prvních osm svazků drobných barevných obrazových publikací zachycujících památky a zajímavosti města Blanska a okolí. Sborník Muzea Blansko 2001 a předešlé ročníky, odborné ročenky. Eva Nečasová: Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko - soupis 29 monolitických křížových památníků od nejstarších dob do konce 19. století s popisem, vyobrazením a s nimi spojeným lidovým vyprávěním a pověstmi. Jiří Jaroš: Slovník technických památek Blanenska Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku (1614) - spis, který vypovídá o dění na Blanensku v době předbělohorské, přepsal a rejstříky opatřil JUDr. Leoš Vašek. Uvedené i další publikace můžete zakoupit v pokladně muzea, Informační kanceláři BLANKA nebo objednat na dobírku na adrese: MUZEUM BLANSKO, Zámek 1, Blansko, tel , fax , MĚSTSKÁ KNIHOVNA Rožmitálova 4, tel Otevírací doba: Oddělení pro dospělé, studovna a čítárna Pondělí, úterý, čtvrtek hod hod. Pátek hod hod. Oddělení pro děti, hudební oddělení Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek hod hod. Nabídka knih: , kulturní místnost knihovny PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Z FON- DU MĚSTSKÉ KNIHOVNY Kulturní místnost knihovny. Otevřeno: pondělí, úterý, pátek a hod. Výstavy: , kulturní místnost knihovny listopad

18 SKLÁŘSKÉ STUDIO MIRACLE Studio se představí svými dekorativními výrobky, jejichž design je založen na aplikaci kovů s barevnými plochami. Jedná se o zcela novou techniku dekorování skleněných výrobků s možností aplikace motivů počínaje obdobím secese, přes veškeré styly 20.století, včetně umění přírodních kultur Afriky, Ameriky a Austrálie. Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek a hod. Cyklus Blanensko v proměnách času v měsíci listopadu - v sobotu 9. listopadu se uskuteční celodenní výlet za poznáním historie obce Sloup, návštěva místního hřbitova rodiny Salmů a výstup na rozhlednu Veselice Podvrší. Průvodci budou pan Miloslav Kuběna, místní kronikář a knihovník a pan Ladislav Skoták z Veselice. Odjezd z autobus. nádr. v 9.30 h, ze zastávky poliklinika v 9.37 h. Trasa zpět pěšky: Sloup, Vavřinec, Veselice, rozhledna Podvrší, Bezděčice (zaniklá osada). Předpokládaný návrat do 16 h. - ve středu 20. listopadu ve 14 h se v dětském oddělení městské knihovny koná přednáška PhDr. Jitky Sedlářové z Brna na téma Význam Fr. H. Salma pro blanenský region. - v úterý 26. listopadu je možno zúčastnit se tradice slavnostního odvozu vánočního stromu z Bílovic n. Svitavou do Brna. Slavnost se koná v 15 h u Myslivny lišky Bystroušky v Bílovicích n. Sv. Odjezd vlakem z Blanska ve hodin, návrat v hodin. MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ Dvorská 2, tel pá v 15 h Zpíváme při harmonice čt v 16 h K tanci a poslechu hraje Swing Band út v 15 h Přednáška Prevence kožních onemocnění, přednáší MUDr. L. Novotný, primář kožního oddělení Nemocnice Blansko pá v 15 h Zpíváme při harmonice v 15 h Poslední leč program LIPKA, hraje Melodie čt v 16 h K tanci a poslechu hraje Swing Band ne ve 14 h Zahájení výstavy ručních prací kroužku Dovedné ruce v klubovně MKD. Trvání výstavy do KATOLICKÝ DŮM Komenského 15, tel./fax ne v h, sál KD TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ Po úspěšném kurzu pro začátečníky zahajují manželé Míšenští kurz pro pokročilé. 6 lekcí každou neděli, přihlášky v kanceláři KD, informace na tel so ve 20 h, sál KD MARTINSKÉ HODY Hraje POHODA, Domácí kuchyně, tombola. Vstupné 45 Kč. Předprodej v KD st v h, předsálí KD JAPONSKO Diskuzní večer s Michalem Nikolou o jeho pracovním pobytu v Japonsku. 18 Zpravodaj

19 DDM BLANSKO Sadová 45, tel , so, DDM Burza sportovních potřeb Informace: Mgr. Kuncová, tel Příjem zboží: 10:00-11:00 h ne po Turnaj baseball BVV pavilon A Informace: pí. Kostková Seznam zatím volných kroužků: Judo I., od 6 let, cvičení, všeobecná příprava, soutěže Turistika, 8-18 let, vycházky, výlety, soutěže, tábory Lyžování začátečníci, 6-16 let, základy lyžařských technik, jednodenní výlety, prázdniny na horách Všeználek, 6-10 let, pro milovníky přírody a Moravského Krasu schůzky, výlety, tábornické dovednosti a soutěže, pravidelné akce, tábory Kynologický kroužek, 8-14 let, péče o psa, jeho výchova a výcvik Rekreační tělesná výchova, 6-10 let, gymnastika, lyžování, plavání, turistika Praktik, od 6 let, výroba předmětů z různých materiálů Neposeda, 6-10 let, cvičení a hry pro zábavu a zdokonalení Textilní tvorba, od 10 let, tkaní, batikování, modrotisk, malba na látku, oděvní doplňky Šití, od 9 let, šití oděvů a dekorativních předmětů na elektrickém šicím stroji Šachy - začátečníci, od 7 let, základy šachové hry Šachy - pokročilí, od 8 let, prohloubení hry, účast na soutěžích Kurz PALIČKOVÁNÍ pro dospělé začátečníky Termín: listopad až červen, 2 hod. týdně v DDM, Sadová 45 ve večerních hodinách. Cena: 500 Kč/kurz. Lektorka: Stanislava Růžičková. Informace: Blanka Šustrová ZUŠ BLANSKO Zámek 3, tel čt v 19 h, sál ZUŠ, Kollárova 8 PETR SAIDL klasická kytara Koncert skvělého mladého umělce, profesora pardubické konzervatoře, jehož hra fanoušky klasické kytary, a nejen je, jistě zaujme a nadchne. Vstupné 65 Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ Blansko, Zámek 3. ZOOM BAR MUSIC CLUB Žižkova čt MULTIMUSICMIX (vstupné free) so BLUESWIESER Elektrický blues, funky, buggy, jazz Slovensko pá AVIDYA HC Slovensko SDRUŽENÍ ULITA BLANSKO První patro Kina Blansko (Hybešova 6), tel út v h IGO, HRA CÍSAŘSKÁ Představení deskové hry čínských císařů, turnaj a exhibice brněnských mistrovských hráčů. listopad

20 st v h Večer s kotlíkem č.76: JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA Zážitky z cest po Africe spojené s promítáním diapozitivů přiblíží Doc. MVDr. Danuše Lukešová, CSc st v h VYKOPÁVKY V KAUFLANDU Záchranný archeologický výzkum keltského sídliště v Blansku představí Mgr. Balázs Komoroczy čt v h KABINET DOKTORA KALGARIHO Klasický němý expresionistický horor o šíleném psychiatrovi jeden ze základních kamenů žánru (Německo, 1920). Projekce filmu na velké plátno spojená s odborným komentářem Rajbas OUTDOOR Kotlík st v h KAMČATKA Kamila Hnyková o putování sopečnou pouští a severskou tajgou k aktivním vulkánům, za hnědými medvědy a stříbrnými lososy st v h V ÍRÁNSKÝCH HORÁCH Jiří Sladký o rozmanitých etnikách severozápadního Íránu, doplněno autentickými hudebními nahrávkami a íránskou hudbou Celovíkendový cestovatelský festival v prostorách kina a Městského klubu Podrobný program celého festivalu najdete uvnitř zpravodaje st v h ALAN STIVEL KELTSKÝ MOZART Průřez třiceti lety tvorby jednoho z nejznámějších keltských hudebníků. Multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák a svérázný filozof. Uvádí Jiří Moravský Brabec. Literární čajovna je otevřena všechny dny kromě pondělí, vždy od do hod. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ FILADELFIA Sv. Čecha 11, tel Další běh výuky v jazyce anglickém, pro začátečníky i pokročilé. Vyučuje rodilý mluvčí. Kurz se koná vždy ve čtvrtek v 18 hodin U Horáčků na ulici Sv.Čecha 11 v Blansku (vedle benzinové stanice u Adastu). Jsou ještě volná místa. Kroužek keramiky pro děti i dospělé Každé úterý a čtvrtek ve 14 hodin U Horáčků Dětský pěvecký kroužek Každý pátek v 18 hodin Pro základní školy, učiliště a střední školy nabízíme Přednášky ACET a INTERNATIONAL NEEDS Drogy, AIDS, partnerské vztahy, šikana. Další přednášky na téma: Byl jsem nezaměstnaný, Chtěl bych podnikat a další. (podrobnější informace můžete získat na uvedeném tel. č.) Ve spolupráci s Muzeem Blansko Muzeum Blansko VÝSTAVA HUMORU o /ne/náboženských lidech Zahájení výstavy je v 17 hodin v audiovizuální síni Ve spolupráci se základními školami Cyklus přednášek pro školy Zakončení přednáškového týdne, zodpovězení dalších otázek a zábavný program v městském kině v pátek ve 13 h. 20 Zpravodaj

21 Pozvání odjinud Jedovnice so ve 13 h 6. ročník krosového běhu Za jedovnickým kaprem Start a cíl závodu u kulturního domu, přichystány tratě pro kategorie žáci, žákyně, muži, ženy a veteráni. Mimo věcných odměn vítězové získají živého jedovnického kapra, registrace začíná ve v KD. Jedovnické kino začátek promítání v h st Česká spojka st Lilo a Stitch st Dost st Myšák Stuart Little 2 Boskovice v h, Zámecký skleník Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba K svátku Recitál předního folkového zpěváka. Předprodej MIS Boskovice v h, Zámecký skleník O začarovaném princi Další z nedělních pohádek v podání divadla PODIV Brno. Předprodej MIS Boskovice v h, Zámecký skleník Elektrické divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký Projekt v podání TEÁTRU Víti Maršíka, originálním způsobem spojuje svět divadla a filmu. Předprodej MIS Boskovice v h, Zámecký skleník Koncert KPH DOPISY FRANCES Koncertní koláž sestavená PhDr. Išou Popelkou z korespodence Bohuslava Martinů a Frances Ježkové (vdově po Jaroslavu Ježkovi). Účinkuje: Ladislav Lakomý - recitace, Jan Riedlbauch a Miroslav Matějka - flétny. Předprodej MIS Boskovice ve h, Sokolovna Fest Mazec ročník žánrově nevyhraněného festivalu amatérských kapel. Rájec-Jestřebí po ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA ZÁJEZD do Mahenova divadla na známou zpěvohru. Začátek představení je v 19 hodin. Odjezd autobusu: Jestřebí od školy v h, Rájec od Kopečku v h, Blansko od Adastu v h. Cena zájezdu: 185,- Kč. Předprodej vstupenek: Odbor kultury MěÚ, Rájec - Jestřebí. Kino Blansko Program listopad pá ve 20 h, 2. so ve 20 h, 3. ne v a ve 20 h ČESKÁ SPOJKA USA 116 min. Terorismus opět vystrkuje atomové drápky a Anthony Hopkins s Chrisem Rockem mu je v Praze budou muset přistřihnout. Širokoúhlý film s titulky. Vstupné 55 Kč. Přístupný. 4. po ve 20 h, 5. út ve 20 h FANTOM PAŘÍŽE listopad