číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Ze školství strana 6 Téma měsíce strana 8 Jsou tady pro nás strana 9 Návštěva v lesoparku strana 11 a 12 Ze sportu strana 15 Tipy pro volný čas Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka. John Ruskin V sobotu 17. září se v Novém Lískovci konala slavnost u příležitosti dokončení první etapy obnovy lesoparku nad ulicí Raisovou. Po několika letech příprav byly v roce 2009 práce zahájeny obnovou zeleně a v roce 2011 byla dokončena i oprava rozhledny a bazénů. Přes prázdniny ještě lesopark připomínal staveniště, ale v sobotu 17. září již obnovené stavby zářily v podzimním sluníčku do uklizeného a upraveného parku. Foto: Josef Ptáček Foto: Josef Ptáček Přes 200 návštěvníků se sešlo ve dvě hodiny odpoledne na plošině v místě bývalého ženského pavilonu, nyní nazývaného amfiteátr (přibližně uprostřed svahu mezi rozhlednou a bazénem). Po úvodním slově starostky Ing. Jany Drápalové představila paní architektka Štěpánová projekt obnovy lesoparku, vysvětlila, z jakých historických podkladů a informací od místních lidí při projektování vycházeli a jak se jim podařilo vyrovnat se s novým rekreačním posláním lesoparku. Ze staveb, které původně v parku byly, byla právě a pouze rozhledna restaurována téměř do původního stavu. Další stavba, bazén, byl také opraven a nově získal okrasnou funkci. Jiná místa původní funkci a podobu pouze naznačují, například vyhlídka Růžové návrší. Po úvodních slovech se návštěvníci rozdělili do několi- ka skupin pinapr prošli si s odborným výkladem ýklademcelé lé území. Autor projektu zeleně Ing. Petr Förchtgott ukazoval, kde byly zachovány původní porosty, nebo kde naopak byly zásahy rozsáhlé, například se odstraňovaly nepůvodní dřeviny, hlavně akáty. Paní architekta Štěpánová pak vysvětlila některé obtíže, se kterými se při projektování obnovy rozhledny a bazénku setkali. O historii lesoparku pohovořil místní rodák a kronikář Nového Lískovce Jiří Faber. Ukázal na originálu obrazu z roku 1932, který si nechal namalovat tvůrce původního lesoparku stavitel Čeněk Ruller, jak celé území patřící k léčebně na Kamenném vrchu vypadalo na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Po exkurzi mohli všichni, kdo akci navštívili, získat pamětní razítko rozhledny na Kamenném vrchu (pokračování na str. 9) Milí čtenáři Lískáčku, po deseti letech pobytu v mé oblíbené městské části, kterou dávám při každé příležitosti za příklad obce, která je vedena tak, jak má to jest ke spokojenosti svých občanů, jsem změnila trvalé bydliště a kraj. Tento úvodník píšu za oknem, za kterým jsou krásně vidět obliny Bílých Karpat. Důvody ke každému přestěhování jsou různé a i když se člověk rozhodne pro takovou změnu jako je odchod z velkoměsta na vesnici (v našem případě až samotu) dobrovolně a rád, přece jen je mu líto opustit některá místa a některé lidi. A věřte mi, že po Novém Lískovci a mnohých lidech, kteří v něm bydlí, se mi opravdu stýská. A proto jsem uvítala nabídku paní starostky Jany Drápalové, abych dále vedla redakční radu Lískáčku, ze kterého se nejen díky mému devítiletému působení v jeho redakci stal oceňovaný obecní zpravodaj. Musím říci, že na Lískáčku je opravdu vidět, že za jeho vznikem stojí sehraná parta. Koneckonců v době internetu jsme si všichni nějak blíž a pracovat se dá nyní všude. Takže jsem moc ráda, že se neloučím s redakční radou, se kterou se vždy rádi sejdeme, a s Novým Lískovcem, kde se tak dobře bydlí. Jenom mne mrzí, že si už neužiju opraveného lesoparku tak jako vy, já tady mám sice za domem hluboký les, ale procházky v něm nejsou tak bezpečné, i když stejně zdravé. A všem nám přeju, aby takových obcí, jako je Nový Lískovec, v naší zemi přibývalo. A doufám, že se na stránkách Lískáčku budeme ještě pár let potkávat. Kateřina Dubská KOMISE PRO KULTURU RMČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ LAA AN DER THAYA A ZNOJEMSKÉHO PODZEMÍ. Odjezd je v sobotu 26. listopadu v 8.30 hodin od supermarketu Albert, předpokládaný návrat cca v 19 hodin. Cena zájezdu: dospělí 15 Euro, dítě od 3 do 14 let 11 Euro. S sebou platný cestovní doklad v rámci EU. Poplatek bude vybírán při vstupu do autobusu. Rezervace na případně tel Vzhledem k omezené kapacitě autobusu bude brán zřetel na pořadí přihlášených.

2 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti Letošní babí léto bylo příhodné k procházkám, a tak nebyl problém projít naší městskou částí a zachytit barevnou krásu balkónů. A přesto, že na mnoha balkónech kromě květů kvetlo také sušící se prádlo, našlo se i mnoho těch pěkných. Regenerace sídliště barevně oživila, jenže znovu znemožnila některým obyvatelům udělat si zde svoji vlastní zahrádku. Bylo však vidět, že dříve opravené domy i s prosklenými balkóny svou nádheru znovu obnovily. Je těžké se o květinovou záplavu starat, pokud je člověk zaměstnaný, ale někteří lidé to vyřešili nenáročnou zelení. I na zahrádkách už byl blížící se podzim znatelně vidět. Dana Beranová Rybnická 96, 98, 100 Oblá 34 Čtvrtě 6 Svážná 24 Úpatní 22 Oblá 42 Čtvrtě 10 Kamínky 25 Oblá 50 Úpatní 24 Oblá 83 Úpatní 26 Kluchova 18b Kluchova 35 Rybnická 134 Zoubkova 36

3 3 LÍSKÁČEK 10/2011 informace z radnice Rada městské části 13/ schválila: výpověď z nájmu bytu byt č. 18, 2KK, Oblá 59, Brno a byt č. 15, 2KK, Svážná 23, Brno pronájem bytu č. 2, 4+1, Svážná 21, Brno, na dobu určitou ode dne předání a převzetí bytu do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 11, 2+1, Oblá 15, Brno, na dobu neurčitou za aktuální nájemné pronájem bytu č. 15, 3+1, Kamínky 31, Brno, na dobu určitou ode dne předání a převzetí bytu do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 19, 1KK, Svážná 32, Brno, na dobu určitou ode dne předání a převzetí bytu do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 7, 1KK, Svážná 32, Brno, na dobu určitou ode dne předání a převzetí bytu do za aktuální nájemné dary občanům za jejich činnost v komisích RMČ v I. pololetí roku 2011 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Sociální odbor a ověřování listin LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do listopadového 20. října 2011 do prosincového 24. listopadu Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. zakázku na stavební práce Provedení stavebních úprav v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Vojtěchem Halámkem, Stříbský mlýn 6, Ivančice s úpravou doby plnění souhlasila: se zřízením místa podnikání výhradní pojišťovací agent nájemci v domě, Kamínky 27, Brno s výměnou bytu mezi směniteli: byt č. 14, 4+1, Svážná 23, Brno, byt č. 2, 1+1, Veveří 37, Brno a byt č. 5, 2+1, Oblá 7, Brno se změnou účelu užívání, spočívající v prodloužení termínu dočasnosti užívání sběrného střediska odpadů Oblá na pozemcích p.č. 2078/2 a p.č. 2091/2 k.ú. Nový Lískovec do VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, dovolujeme si Vás informovat o připravovaných akcích hotelu MYSLIVNA Brno SVATOMARTINSKÁ NABÍDKA jak říkali naši dědové Na svatého Martina husa a džbánek vína. Pečená 1/4 medové husy, zelí a variace knedlíků za 295 Kč ŠTĚDRÝ VEČER sváteční štědrovečerní menu o čtyřech chodech se štědrovečerním přípitkem. To vše za 410 Kč. Štědrovečerní menu se podává od 16 do 21 hod. v restauraci hotelu MYSLIVNA. Každý z hostů také obdrží malý vánoční dárek SILVESTR Těšit se můžete na: skupiny VELVET a MIDNIGHT EXPRESS. Také na vystoupení taneční skupiny DANZA a jejich crazy show. Cena za konzumační lístek činí 990 Kč a začínáme v hod. Večeře se podává formou švédských stolů. S veškerými rezervacemi se obracejte na naše provozní oddělení na tel.čísle nebo na Těšíme se na Vaši návštěvu. 14/ vzala na vědomí: přechod nájmu bytu č. 29, Kamínky 6, č. 13, Kamínky 19 a č. 17, Svážná 26, Brno žádost OŠMT MMB o spolupráci při navrhování odměn ředitelům škol dle Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení, schválených Radou města Brna R5/007 dne nesouhlasila: se změnou nájemní smlouvy bytu č. 22, Kamínky 29 a č. 32, Svážná 3, Brno se zpětvzetím žaloby o zaplacení dlužné částky ve výši Kč za pronájem bytu s příslušenstvím souhlasila: se změnou nájemní smlouvy bytu č. 7, Svážná 3, Brno schválila: výpověď z nájmu bytu č. 56, 2KK, Koniklecová 5, č. 24, 1KK, Svážná 23, č. 13, 3+1, Oblá 2, č. 10, 4+1, Svážná 26, č. 21, 2+1, Svážná 25, č. 17, Oblá 53 a č.1, Svážná 25, Brno pronájem bytu č. 15, 2KK, Svážná 23, Brno, na dobu určitou ode dne předání a převzetí bytu do za aktuální nájemné pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Svážná 12 na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 689 Kč/m 2 /rok dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce Provedení stavebních úprav betonových konstrukcí v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Super Krete Czech s.r.o. s úpravou rozsahu, ceny a doby plnění pronájem sportovního areálu BMX s občanským sdružením BMX Nový Lískovec za účelem provozování cyklistických sportů pronájem části pozemku p.č. 64 o výměře 197 m 2 a části pozemku p.č. 301/7 o výměře 46 m 2 v k.ú. Nový Lískovec pronájem pozemku p.č. 1347/2 o výměře 132 m 2 v k.ú. Nový Lískovec, za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci pronájem pozemku p.č o výměře 366 m 2 za 11 Kč/m 2 /rok a pozemku p.č o výměře 33 m 2 zastavené rekreační chatou za 22 Kč/m 2 / rok v k.ú. Nový Lískovec za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci navrhla: ocenit ředitelku Mateřské školy Vážka, Rybnická 45, Bc. Yvonu Šebestovou a ředitele Základní školy Brno, Svážná 9, Mgr. Petra Punčocháře dle Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení, schválených Radou města Brna R5/007 za plnění mimořádných pracovních úkolů při vybudování detašovaného pracoviště MŠ Rybnická na ZŠ Svážná 15/ schválila: pronájem bytu č. 1, Svážná 14, Brno, za podmínky úhrady dluhu po předchozím nájemci ve výši Kč za aktuální nájemné na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena do 7 dnů od připsání částky Kč na bankovní účet MČ Brno-Nový Lískovec pronájem nebytového prostoru prodejny masa a uzenin v objektu Oblá 75a, Milanovi Hájkovi, místo podnikání Česká 116, Brno, na dobu neurčitou od za nájemné ve výši 850 Kč/m 2 /rok za plochu prodejny a 550 Kč/m 2 / rok za ostatní plochu a smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 165/2011 vzala na vědomí: oznámení o ukončení nájmu nebytového prostoru kanceláře v bytovém domě Oblá 19 stávajícím nájemcem a schválila záměr dalšího pronájmu. Taj.

4 LÍSKÁČEK 10/ informace z radnice OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ Oznamujeme Vám, že dne budou zahájeny práce na stavbě Brno, přívodní a zásobovací řád Bosonohy VDJ Kamenný vrch. Stavební práce budou prováděny dle smlouvy o dílo č a odsouhlasené projektové dokumentace se souhlasem příslušné městské části. Stavební povolení vydal dne MMB-OVLHZ pod č.j.: MMB/ /2011. Práce budou provedeny v termínu 9/ /2012. První etapa vede po účelové komunikaci od trafostanice směrem k obchodnímu domu Pohoda a dále po křižovatku s ulicí Jihlavská. Tuto etapu provádí firma Dopravní stavby Brno s.r.o. Výše zmíněné práce se týkají výstavby nového vodovodního potrubí, nebudou zasahovat do stávajících přípojek a neomezí zásobování vodou. V souvislosti s touto akcí bude provedeno kácení dřevin a jejich následná náhradní výsadba dle odsouhlasené projektové dokumentace (část Návrh náhradních výsadeb ) se souhlasem příslušné městské části. Stavebník: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Brno Zhotovitelé stavby: Dopravní stavby Brno s.r.o., Trnkova 150, Brno, Firesta Fišer, rekonstrukce,stavby a.s., Mlýnská 68, Brno Zodp. prac. zhotovitele: Ing. Bajgar - tel.: , Josef Smolek Termín realizace: 9/ /2012. Zvláštní užívání komunikace: zajistí zhotovitel. Zodp. prac. investora: Syka Marek - tel.: POTŘEBUJETE PRODAT NEMOVITOST? A nevíte si rady? Chcete ušetřit čas i peníze? Prodám vám vaši nemovitost rychle a bez poplatků Dojčáková, tel. č.: , RADY PŘED KAPSÁŘI neodkládejte své mobilní telefony ani fotoaparáty volně na stolek restaurační zahrádky bez toho, aniž byste své věci sledovali (totéž platí pro notebooky, kamery nebo mp3 přehrávače) někteří pachatelé krádeží totiž pracují ve skupinkách a mohou mít vytipovány své oběti a následně je pak v ulicích okrást někteří zloději vysedávají celé dny na zahrádkách a mají tak dokonalý přehled o tom, který další návštěvník zahrádky sedí u stolku vedle nich a co má s sebou. Díky místní znalosti prostředí pak může zloděj velmi rychle zmizet z místa a je pak policií těžko dohledatelný zvýšenou pozornost věnujte i taškám s vašimi nákupy, které jste položili na zem vedle stolků dámy by měly být obezřetné, pokud svou kabelku zavěsí na opěradlo židlí, kabelka je pak snadno odcizitelná během chvíle neponechávejte bez dozoru ani svá jízdní kola, kterými případně na zahrádku přijedete v případě, že jste navštívili restauraci ve větším počtu osob, vždy využijte možnosti více vzájemně kontrolovat své věci položené na stolcích, zavěšené na opěradlech židlí či odložené na zemi. Když se některý z vás na chvíli vzdálí a když jste na zahrádce sami, vezměte si např. na toaletu všechny věci s sebou když chcete zaplatit útratu personálu, buďte obezřetní, abyste neukázali případným sousedům u dalších stolků, kolik máte v peněžence financí. Je NEPRODRAŽÍ SE VÁM VAŠE ZAPOMNĚTLIVOST? V září začal správce daně vyměřovat nedoplatky na místním poplatku za letošní rok spolu s navýšením za nedodržení lhůty splatnosti, které dle zákona o místních poplatcích může činit až trojnásobek nedoplatku. Důrazně doporučujeme všem, kterým bylo vyměřeno, aby uhradili CELOU vyměřenou částku, včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich nedoplatek se tak po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez dalšího VYMAHATELNÝM. Další novinkou pro dlužníky může být i způsob vyměření. Správci daně umožnila novela zákona o místních poplatcích vyměřit také HROMADNÝM PŘEDPISNÝM SEZNAMEM. Tento seznam se doručuje VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, nikoli tedy adresně každému do jeho schránky, kde bydlí. Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím vymáhacím řízení až ve chvíli, kdy má zablokovaný účet nebo když mu srazí zaměstnavatel částku ze mzdy, příp. když přijde kromě částky odpovídající dluhu také o úroky ze stavebního spoření nebo když dostane nižší důchod a v neposlední řadě, když ho navštíví soudní vykonavatel za účelem prodeje movitých či nemovitých věcí dlužníka. Dlužníkovo opomenutí se tak může řádně prodražit a vyměřené navýšení nemusí být nakonec ta nejbolavější sankce, která je spojena s nesplněním jeho poplatkové povinnosti. Vymáhacímu řízení se vyhnete bezodkladnou úhradou vašich nedoplatků na účet č /5400, variabilní symbol vaše rodné číslo. Platit můžete mj. i v hotovosti na pokladně Šumavská 33, 9. patro (pondělí, středa a hod., úterý a hod., čtvrtek a , pátek hod.). Nová právní úprava již neumožňuje správcům poplatku prominout nebo snížit nedoplatek na základě žádosti poplatníka. Není tudíž možné o případné žádosti rozhodnout, neboť je tato posuzována jako nepřípustné podání. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro možné, že si toho pachatel všimne a mohl by vás okrást později při jiné příležitosti, např. v MHD či na ulici neumísťujte kabelky a batohy na opěradla židlí umístěných přímo do volného prostoru, kde se pohybují kolemjdoucí. Zloděj by mohl velmi snadno a rychle věci odcizit a z místa uprchnout. Než byste vše zaregistrovali, už by byl v nedohlednu peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oděvu, nikoliv do zadní kapsy kalhot v batůžcích či taškách nemějte cennosti položené hned nahoře, ale uložte je až na dno, aby neměl zloděj snadný a rychlý přístup k věcem. Má tak krádež značně ztíženou nenoste s sebou velkou hotovost, pokud však přesto musíte peníze rozdělte a uložte odděleně jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo (PIN) si zapište odděleně v případě krádeže okamžitě informujte svou banku, oznamte ztrátu a kartu zablokujte šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně, zloději postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek všeobecně však kapsáři operují všude pokud se dostanete do tlačenice na ulici,v obchodě, dopravním prostředku či na eskalátorech obchodních domů, vždy věnujte pozornost bezprostřednímu okolí Mgr. Denisa Kapitančiková, tisková mluvčí MP Brno

5 5 LÍSKÁČEK 10/2011 ze školství I v letošním školním roce se nám podařilo vítat děti do dalšího, nově vybaveného oddělení při- ŠD barevným nábytkem a pomůckami. Velkou zahajovací akcí bylo, jako ostatně každý rok, vítání prvňáčků - soutěžní odpoledne Z pohádky do pohádky. Prvňáčci pomocí starších dětí navštívi- li Bystrozrakého, hádali hádanky čerta Belzebuba, v kouzelném pytli určovali předměty a strávili chvíli s Valibukem nebo líným Honzou a plnili další úkoly. Veselé pohádkové masky všech dětí projasnily i tak krásný a slunečný den. Na závěr měsíce září navštívila naší školu posádka záchranářské sanitky i se svým úžasně vybaveným vozem. Děti se dozvěděly spousty zajímavostí ze světa záchranářů a mohly prohlédnout veškeré vybavení, se kterým denně vyjíždějí do ulic. A jelikož začal podzim, oblíbená každoroční výstavka, která vždy bývá ve vestibulu školy, se začala naplňovat podzimními květy, ovocem, zele- ninou a plody, jako jsou například dýně, kaštany, šípky či ořechy. Vychovatelky ŠD Šesťáci ze ZŠ Kamínky u pramene Kolik generací mladých čtenářů už doprovází dokonalé ilustrace Zdeňka Buriana při jejich dobrodružné cestě pravěkem? Vzhledem k tomu, že Štorchovi Lovci mamutů vyšli poprvé v roce 1937, bude jich už pěkná řada. Burian i dnes chybí v málokteré učebnici dějepisu, a protože setkání s originální tvorbou je vždy větším a mnohdy nezapomenutelným zážitkem, rozhodli jsme se navštívit právě probíhající výstavu Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé... v brněnském Anthroposu. V komorním prostoru přízemního sálu jsme obdivovali pět desítek známých i méně známých olejů a kreseb, z nichž některé mají být v průběhu výstavy obměňovány. Díky videoprojekci mohly děti sledovat Mistra při práci. Tvůrci výstavy mysleli i na mladší žáky a připravili pro ně pracovní listy a různé hry. Pohlednice s Burianovými obrázky zakoupené v muzejním obchodě, kterými si děti vyzdobily své školní sešity, je budou motivovat v jejich další práci v dějepise. Mgr. Jana Říhová V září jsme v ŠD vyhlásili výtvarně literární soutěž ŠKO- LA BUDOUCNOS- TI. Děti si tento projekt užívaly a jejich nápady, na to jaká by škola měla být, byly opravdu zajímavé. Rozhodně by v ní podle dětí neměl chybět bazén, pohyblivé schody, trampolína, kino nebo aspoň plazmová televize. Dokonce se objevovaly i školy plné zvířat a dinosauří park. Někteří by rádi viděli školu vesmírnou. Tak uvidíme, zda se jejich nápady stanou skutečností. Vítězové byli odměněni a všichni se těšíme na další akce. Vychovatelky ŠD

6 LÍSKÁČEK 10/ téma měsíce PROBLEMATIKA HOLUBŮ NA SÍDLIŠTI V NOVÉM LÍSKOVCI Opakovaně se na nás obracejí lidé s žádostí, ať něco uděláme s přemnoženými holubi na sídlišti, kteří znečišťují stavby, roznášejí choroby a parazity a celkově obtěžují. Najít efektivní způsob snížení jejich stavu ale není jednoduché. Shromáždili jsme tedy dostupné informace o této problematice, která trápí většinu velkých měst v ČR a zjišťovali, co vlastně může městská část proti přemnoženým holubům dělat. Městské populace zdivočelých holubů jsou potomci holubů skalních (Columba livia), žijících v západní a jižní Evropě, severní Africe a přední Asii. Ještě před několika málo desetiletími byla jejich hejna neodmyslitelně spojena s českým venkovem, protože téměř v každém stavení byly holubníky. Dnes je jejich chov spíše výjimkou a holubi začali masově osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě i hnízdění. Jeden hnízdící pár odchová ročně kolem 3 6 mláďat. Početnost pražské populace holubů byla v minulých letech odhadována na kusů, početnost bratislavské na kusů a brněnské na kusů. Zajímavý je údaj, že v roce 1945 čítala populace zdivočelých holubů v Brně asi 200 kusů. Téměř 90 % městských holubů odlétá denně po rozednění na vzdálenost 15 a více km, aby se na skládkách a okolních polích nasytilo. Holubi se vyskytují tam, kde mají příznivé podmínky k hnízdění, nocování a potravu. Protože v Novém Lískovci téměř nejsou půdy pod sedlovými střechami, nacházejí zde holubi vhodná místa k hnízdění především na balkonech, lodžiích a krytých římsách. Na podobných místech nacházejí také místa k nocování. Přestože holubi mohou denně za potravou nalétat desítky kilometrů, je pro ně i na našem sídlišti potrava dostupná. Bohužel, stále ještě mnoho lidí holuby krmí. Přestože se holubům někdy říká létající potkani, zbytky potravin v kontejnerových stáních pravděpodobně hlavním zdrojem potravy nebudou, protože holubi mají rádi otevřené prostory. Velkým zdrojem potravy bude pravděpodobně i vazební věznice v Bohunicích, kde se krmením holubů na parapetech oken vězni často baví. V takových podmínkách se pak holubi snadno přemnoží. V námi shromážděných dokumentech jsou popisovány různé způsoby likvidace holubů. Zcela je zakázáno použití jedů nebo látek, které holubům brání v rozmnožování, protože tyto škodliviny v prostředí mohou ublížit i jiným živočichům nebo lidem. Odstřel holubů se v minulosti prováděl například v Praze, na velikost populace to nemělo žádný vliv. Podle metodického doporučení Státního zdravotního ústavu ČR z roku 1997 musí být zásah proti holubům souborem opatření, mezi která patří ochrana budov proti sedání a hnízdění, likvidace zdrojů potravy, likvidace hnízd a případně také regulace počtu holubů v exteriéru. Za jedinou povolenou metodu se považuje odchyt a usmrcení (udušení) holubů v atmosféře CO2. Tento zásah musí provádět osoba s příslušným oprávněním. Všechny dostupné materiály ale poukazují na to, že zásah musí být proveden najednou na velkém území, protože malou uprázdněnou lokalitu rychle (během několika měsíců) obsadí holubi z okolních městských částí, takže poměrně drahý zásah absolutně ztratí efekt. Proto, aby byl zásah proti holubům úspěšný, musí být tedy proveden celý soubor opatření, z nichž pouze některá může udělat městská část. Doporučený soubor opatření: Monitoring počtu holubů a vyhledávání míst jejich nocležišť a hnízdišť (zajišťuje městská část) Zabezpečení nepoužívaných lodžií proti vnikání holubů instalováním sítí, římsy a parapety nalepováním bodců a drátků (zajišťují vlastníci nemovitostí) Pravidelná likvidace hnízd s vajíčky na balkonech, od nakladení se holoubě vylíhne za 14 dní, to je doba, ve které je nutné hnízdo zlikvidovat. (obyvatelé bytů, správci budov) Nekrmit holuby! (holubi mají nejraději potravu naházenou na zem, proto nevadí v zimě krmení ptáčků v krmítkách uzpůsobených tak, aby se do nich holubi nedostali Regulace počtu holubů v exteriéru se provádí zpravidla v zimě a ve spolupráci s okolními městskými částmi ji bude v případě potřeby zajišťovat městská část. Použité podklady: Obecná problematika městských holubů Zpracoval: doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, SZÚ, Šrobarova 48, Praha 10 METODICKÉ DOPORUČENÍ SZÚ K ZABEZ- PEČENÍ OBJEKTŮ PROTI HOLUBŮM (Columba livia) A K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ PATOGENŮ, PARAZITŮ A ALERGENŮ Z JEJICH STANOVIŠŤ. Celé znění metodiky na webových stránkách městské části Ing. Jana Drápalová napsali jste nám Setkání Druhý listopad je den Památky zesnulých. V ten den procházím tichým hřbitovem, vyzdobeným květinami a plápolajícími svíčkami. Čtu si jména na náhrobcích. Každé má svůj osud. Všímám si také dat narození a úmrtí. Jsou tam zdrobnělá jména dětí sotva narozených, ale i jména lidí, kteří na tomto světě prožili mnoho let života. Nejvíce mě zamrazí, když přijdu k rozlehlé louce se stovkami jednoduchých křížů. Je to vojenský hřbitov. Mladým mužům, kteří zemřeli násilnou smrtí, bylo kolem dvaceti let. Za sobecké zájmy zpupných politiků a generálů, kteří se nedovedli domluvit, umírali tito mladí lidé plní života. Jsou tam i památníky umučených v koncentračních táborech. V těchto myšlenkách mě již cesta přivedla k výklenku mých nejdražších. Do vázy dám květiny a zapálím svíčku. Světla svic prý vábí duše zemřelých. Tak tedy rozjímám a čekám. A skutečně přišli. Vznášejí se lehce v plameni svic a děkují mi, že jsem nezapomněl. Ptám se, jak se jim daří a oni mi odpovídají: Ve světě, ve kterém žijeme, je velmi krásně. Je to svět astrální. Tento svět se podobá tomu pozemskému, ale nejsou tam žádné lidské výtvory. Jsou tam krásné lesy, hory, potoky, řeky a moře. Je tam všude plno květů a jsou tam všichni, kteří kdysi žili na zemi, ať už lidé, zvířata nebo rostliny. Potkáváme se s našimi známými. Jsme nehmotní, ale všechnu tu krásu intenzivně vnímáme. Všichni jsou přívětiví a laskaví, zvířata jsou krotká, květiny nádherně voní. Těchto světů je ve vesmíru mnoho. Můžeme se jen silou myšlenky okamžitě přenést do jiných světů, kde jsou jiní tvorové, ale se všemi si rozumíme. Občas nás Tvůrce vesmíru pozve na gigantické ohňostroje, na vzplanutí supernov, výbuchy neutronových hvězd a lety vesmírem na kometách. Je zde nekonečně mnoho atraktivních podívaných. Proto o nás neměj strach. Stačím se ještě otázat, co ty duše, které byly na zemi vrahy, mučiteli, tyrany a zločinci. S těmi se nesetkávají? Ne, ale víme, že ty Tvůrce vesmíru uvěznil v černých děrách, kde jsou bez světla, v pusté tmě tak dlouho, dokud si neodpykají svoji vinu. Zatímco tak rozmlouvám se svými drahými, závan větru zhasl svíce. Duše se rozplynuly a já si uvědomil, že jsem v reálném světě. Po cestě domů si kladu otázku o významu bytí člověka na tomto světě. Jaroslav Ječmínek AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel

7 7 LÍSKÁČEK 10/2011 ze života naší čtvrti Kameňák se bavil 2011 Díky dokonalému babímu létu se stejně jako loni i letos vydařila akce Kameňák se baví pořádaná Komisí pro kulturu ÚMČ Nový Lískovec ve spolupráci s několika novolískoveckými kluby a organizacemi. V neděli 11. září se navzdory nedaleko probíhající stavbě sešly rodiny s dětmi na prostranství pod ulicí Plachty, aby zábavnými soutěžemi zahájily školní rok. Děti si někdy i za pomoci rodičů vyzkoušely celou řadu sportovních i vědomostních disciplín. Turistický oddíl TOM Horolezčata si pro děti připravil lanovou lávku, poznávání turistických značek a dřevin. Některé úkoly řádně proškolily i mnohé rodiče. Mateřské centrum Sedmikráska si ve spolupráci s jazykovou školou Zuzu připravilo pro děti bludiště s různými úkoly. S CB Betánie si děti mohly zaskákat na trampolíně a dát si cvičný softbalový odpal. Vedle na basebalovém hřišti pak probíhal opravdový zápas mezi dvěma brněnskými softbalovými kluby Farmáři Žabovřesky a Supy Nový Lískovec. Budoucí fotbalové hvězdy pak střílely na branku pod odborným dohledem FK Nový Lískovec. Centrum volného času Lyska uspořádalo dětem malou olympiádu. Soutěžilo se ve skoku dalekém, slalomu a hodu na cíl. Pojišťovna Metal Allianz pro děti připravila skákacího panáka a po úspěšném proskákání na děti čekala malá odměna. Jazyková škola Zuzu zajistila skákací hrad a také zkušební let horkovzdušným balónem, kde si děti mohly pokusně zatáhnout za ventily balónových hořáků. Po splnění všech úkolů všichni dostali od členů komise pro kulturu vytoužený špekáček, který si mohli opéct na ohni. Velcí jedlíci pak mohli využít skvělého stánku s občerstvením. O hudební doprovod se postaral skvělý Pavel Helan, kterému se podařilo postupně roztančit a rozezpívat děti i rodiče, a také pana místostarostu Nového Lískovce pana Ing. Jana Privarčáka. Závěr patřil dětské taneční soutěži, do které věnovala ceny pojišťovna Metal Allianz. Za rok opět na shledanou pod Plachtami. Ing. Kamil Brabec, Ph.D. Podzimní zájezd seniorů V sobotu 10. září se uskutečnil tradiční podzimní zájezd novolískoveckých seniorů, jehož trasa vedla do Letovic, Kunštátu a Olešnice. Jako většině dřívějších zájezdů přálo i letos počasí. První zastávkou byl zámek v Letovicích v okrese Blansko. Zámek, který se stal po roce 1945 majetkem Městského národního výboru Blansko, byl účelově využíván a neudržován. V devadesátých letech, kdy z něj byla téměř ruina, byl navrácen v restitučním řízení maďarskému hraběti Alexandru Kálnokymu, v jehož spolupráci město začalo investovat do oprav. V roce 2004 prodal hrabě Kálnoky zámek panu Bohumilu Vavříčkovi, který intenzivně pracuje na jeho další rekonstrukci, takže zámek je vlastně velkým staveništěm. Přesto jeho návště- Zámek Kunštát va byla zajímavá. Ze 130 místností je malá část již zcela rekonstruována, rekonstrukcí prošlo nádvoří, restaurace Zámecká jízdárna, vinný sklep, svatební apartmán a hladomorna s mučírnou. Prohlídka zámku byla zpestřena osobitým výkladem průvodce, který svůj výklad opepřoval různými zážitky a historkami, takže místo plánovaných 40 minut trvala prohlídka hodinu a půl a byla v závěru urychlena na žádost vedoucího zájezdu. Další navštívenou památkou byl zámek v Kunštátě, kde se účastníci setkali se současně probíhající svatbou. Zde prokázal svoji perfektní dovednost řidič našeho autobusu, který ušetřil účastníkům dlouhý pěší výstup k zámku, kde ale nebylo možné autobus otočit a bylo nutno od zámku couvat po úzké serpentinovité cestě, což řidič zvládnul bravurně v neuvěřitelně krátké době. Po výborném obědě v hezkém prostředí restaurace Panský dům bylo třetím navštíveným místem město Olešnice, kde byla hromadná prohlídka Muzea strašidel a postav pověstí Olešnicka a dále možnost individuální návštěvy Muzea historických vozidel a motocyklů, kostela sv. Vavřince s betlémem, dovezeným z města Betléma v Izraeli, evangelického kostela a blešího trhu. Závěrem hezkého sobotního dne bylo posezení s večeří a ochutnávkou burčáku dodaného Vinařstvím bratrů Zborovských z Velkých Pavlovic. Kromě půlhodinového zpoždění odjezdu, kdy musel dopravce zajistit náhradní autobus, byl celý průběh bez chyby a většina účastníků byla dle svých vyjádření spokojena. Jiří Faber Účastníci zájezdu se svérázným průvodcem na nádvoří zámku Letovice

8 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás ÚPRAVNA PSŮ VŠECH PLEMEN Dnes bych vám ráda představila další ze služeb pro veřejnost, kterou jistě velmi rádi uvítají majitelé malých i velkých plemen psů. Tyto služby byly na našem sídlišti naprosto nedostačující. Lidé museli své mazlíčky vozit do okolních částí Brna, což bylo především pro pejsky Nejlepší týden prázdnin Těmito slovy hodnotili účastníci příměstského tábora Sports&Games na facebooku letošní ročník této akce. Děti a mládež ve věku 6 až 20 let vyjadřovali své nadšení zejména ze setkání se zahraničním týmem. Po roce nás opět navštívil 14členný tým Atletů v akci z USA a Holandska, se kterým jsme mohli prožit nezapomenutelný týden. Účastníci si mohli každé odpoledne během týdne července vybrat, zda se zdokonalí ve fotbale, americkém fotbale, baseballu, frisbee nebo streetdance. Na programu byly i společné hry, scénky a někteří vedoucí týmu mluvili o tom, jak jim víra v Boha změnila život. Užili jsme si společně spoustu legrace. Obzvlášť nás potěšilo, když i samy děti donesly nějaké pohoštění pro všechny účastníky. nezvyklé na cestování autem nebo MHD velmi nepříjemné. Na ul. Oblá 31 (vchod zezadu domu) bude v nejbližší době nově otevřena úpravna psů, kde si budete moci nechat pejska nejen ostříhat klasickým střihem určeným pro určitou rasu, ale i módním výstřelkem podle zájmu majitele. Paní Michaela Toufarová, která salon povede, bude také čistit ouška, zastřihávat drápky, trimovat srst, zbavovat ji nepohodlných návštěvníků, jako jsou blechy, klíšťata, čistit anální žlázky (na požádání majitele). Další velkou výhodou bude Týden Sports&Games není zdaleka jediná aktivita, kterou na baseballovém hřišti pod ulicí Plachty pořádáme. V uplynulých letech se na hřišti každé úterý a čtvrtek konal baseball, který byl rovněž otevřený pro kohokoli. Justin Loy, který jej vedl, se toto léto stěhuje do jiného města, kde bude učit na střední škole. V průběhu měsíce září jeho štafetu převezme Ryan Over. Rádi bychom dětem a mládeži z Nového Lískovce nabídli zábavnou a zajímavou náplň jejich volného času. Chceme je vést k tomu, aby si samy kladli důležité otázky o smyslu života, a abychom nad nimi pak společně přemýšleli. Pokud se chcete dozvědět i o dalších aktivitách, které pořádáme, tak neváhejte a navštivte: nebo nebo se připojte do skupiny na facebooku: Petr Lukáš za organizátory třeba jen vykoupání, vysušení a vyčesání psů velkých plemen, které majitelé v domácím prostředí mohou koupat jen v omezených podmínkách. A tak se mnohým lidem ulehčí, když si budou moci dojít pouze kousek od domu, pejska předat paní Toufarové a mezitím si třeba dojít nakoupit. Pejsek se totiž bez svého páníčka nechá mnohem klidněji upravit. Pokud máte malé štěňátko, které ještě není zvyklé na tyto procedury, můžete s ním začít chodit na zvykání, aby si pejsek zvykl na kadeřnici, prostředí a zvuky, které prozatím nezná. Salon je v tomto ohledu a vzhledem k různým potřebám péče o vaše domácí mazlíčky velmi moderně a účelně zařízen. Otevřeno bude pravidelně v pondělí až pátek po dohodě s majitelkou na telefonním čísle A tak doufám, že za nějakou chvíli budou na našem sídlišti pejsci upraveni lépe než jejich páníčci. Dana Beranová

9 9 LÍSKÁČEK 10/2011 aktuálně (dokončení ze str. 1) a pexeso rozhleden v Jihomoravském kraji, kde v pátém dílu série pexes o rozhlednách v ČR je již zařazena i ta naše na Kamenném vrchu. Příjemnou atmosféru setkání podpořilo krásné hudební vystoupení kytaristy y a zpěváka pana Michala Škrly. Foto: Ing. Jan Sponar Atrakcí na závěr hlavně pro děti bylo zahájení napouštění vody do bazénku. Voda oživuje veřejný prostor, a i když je údržba vodního prvku pro městskou část velkou výzvou, lesopark tím nesporně získá na atraktivitě pro návštěvníky. Tradicí se stává také výsadba cibulek jarních květin, hlavně sněženek dětskými návštěvníky parku. Sobotní slavnosti se zúčastnil také Ing. arch. Ivan Ruller (1926), syn stavitele Čeňka Rullera. Právě jeho jméno padlo několikrát v anketě o návrh, jak se bude nově opravená rozhledna jmenovat. Hledání názvu je Foto: Ing. Jan Sponar určitě na místě, i když pan Pavel Gejdoš z občanského sdružení Klub přátel rozhleden, kteří obnovu rozhledny sledovali a také zajistili grafický návrh prvního razítka, říká, že už je známá jako rozhledna na Kamenném vrchu. Nejvíc se lidé ovšem zajímali o to, v které dny bude nová rozhledna otevřená. Kvůli obavám z vandalismu je totiž rozhledna opatřena dveřmi a zámkem. Naštěstí se našli dobrovolníci, ochotni rozhlednu o víkendech přes den odemknout. Návštěvu půjde také objednat telefonicky, informace o tom jsou již nyní na stránkách naší městské části. Na závěr patří poděkování všem, jejich zásluhou jsme mohli v sobotu vidět tak obrovskou proměnu původně téměř nepřístupného a zanedbaného místa. Byly to desítky lidí, kteří se buď profesionálně nebo dobrovolně podíleli na tomto počinu. Díky správnému načasování ze strany radnice se také podařilo získat financování projektu z evropských fondů, jednak Operačního programu životní prostředí a Evropského regionální rozvojového fondu. Z celkové investice 9 milionů korun tvořila dotace na obnovu zeleně 4,3 milionů, 0,5 milionů tvořil podíl města Brna na koofinancování, 1,25 milionů byla dotace UrbSpace ERDF a 3 miliony korun uhradila naše městská část. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Ateliér Štěpán, s.r.o. Brno (akad. arch. Vanda Štěpánová, Ing.arch. Marek Štěpán. Ing. Petr Förchtgott), rekon- strukci rozhledny a bazénu provedla firma Super-Krete Czech, s.r.o. Praha, realizace přípojek vody a elektro, úpravy terénu a komunikací, dodání městského mobiliáře (laviček, informačních tabulí) je dílem Ing. Vojtěcha Halámka, Stříbský mlýn Ivančice, zhotovitelem sadových úprav lesoparku je KAVYL, s.r.o. Mohelno. V další etapě obnovy lesoparku má být pořízena nová lávka přes přírodní rokli, vybudováno hřiště pro různé venkovní sporty a hry v místě bývalé kuželny a upraveno Růžové návrší s výhledem na velkou část Brna, na němž bude umístěn odpočinkový altán. V místě bývalé lehárny je plánována dřevěná plošina s možností posezení, poležení nebo posilování na trvale instalovaných zařízeních. Také má být realizována stavba nové rozhledny o výšce 28 m, umístěné v nejvyšším bodě severozápadní části lesoparku. Ing. Jan Sponar, Jiří Faber Foto: Josef Ptáček Návštěva v lesoparku Na slavnostní otevření a prohlídku lesoparku s nově opravenou rozhlednou přijal pozvání pan profesor Ing. arch. Ivan Ruller (1926), syn stavitele Čeňka Rullera ( ), tvůrce původního areálu lesoparku Ozdravovny v Novém Lískovci. Slavnostního odpoledne se zúčastnil společně s manželkou, synem a vnukem. Profesor Ing. arch. Ivan Ruller je významnou osobností ve stavebnictví, architektuře a urbanistice. Za své profesní činnosti působil na brněnském VUT v letech a , dále pracoval v brněnských projektových ústavech postupně v Potravinoprojektu, Stavoprojektu, Chemoprojektu, dále na Útvaru hlavního architekta, v Investprojektu, Brnoprojektu a Elektroprojektu, v letech pracoval jako samostatný architekt. Seznam jeho díla zabírá více jak 30 stránek. Z jeho projektů jsou v Brně nejznámější sportovní hala Rondo (nyní Kajot), objekt bývalého Ingstavu na Vídeňské ulici, objekt družstva Karat u Měnínské brány, Obřadní síň v Brně-Židenicích, podílel se také na nové budově Janáčkova divadla. Ve svém věku je stále aktivní a předává své znalosti studentům na Fakultě architektury VUT Brno, kde stále přednáší a vede ateliéry. V roce 2003 mu byla prezidentem republiky udělena Medaile II. stupně za zásluhy o stát v oblasti umění. Ve vzpomínkách na svého otce stavitele Čeňka Rullera se mj. zmínil o jeho zvyku malování svých staveb. Otec svá díla nechal malovat brněnským malířem Nesázalem, kterému svými objednávkami zlepšoval jeho finanční situaci. Otec byl velmi pracovitý, bohužel ve svých 45 letech onemocněl vážným postižením páteře a přestože posledních 15 let života strávil na lůžku v krunýři, zůstal až do smrti v dobré duševní kondici. Profesor Ivan Ruller daroval novolískovecké občance Vlastě Vojtové, své bývalé spolupracov- Foto: Josef Ptáček nici v projekčních ústavech, obraz lesoparku, který v Novém Lískovci zbudoval jeho otec a který je vzácným historickým dokumentem zobrazujícím tehdejší podobu lesoparku. Obraz byl vystaven mj. při otevření lesoparku a jeho fotokopie mnohokrát při různých příležitostech zveřejněny. Vlastní akce otevření lesoparku se panu profesorovi líbila. Vyslovil uznání a dík všem, kteří se zasloužili o to, že se v dnešní době věnovalo tolik úsilí rekonstrukci díla jeho otce ve prospěch občanů. V rámci otevření regenerovaného lesoparku a opravy rozhledny byla také vyhlášena soutěž o název rozhledny. Několik soutěžících navrhlo jméno Rullerova rozhledna. Bude-li návrh vybrán, dle slov pana profesora Rullera to bude velká pocta jeho otci. Jiří Faber

10 LÍSKÁČEK 10/ různé V pátek 23. září jsme poprvé v letošním roce vyjeli do brněnského školského zařízení Lipka na Lipové ulici. Děti se již těšily na výukový program Bude zima, bude mráz, kde se dozvěděly, co se děje s rostlinami na podzim, jak přečkají zimu, jak se rozšiřují jejich semena, jestli kvete mrkev, jak se vyrábí domácí jablečný mošt a mnoho dalšího. ve Vaší šk od 2 do 8 let 12/09/2011 8:45-11:45 13/09/ :00-17:00 15/09/ :00-17:00 19/09/2011 8:45-11:45 20/09/ :00-17:00 22/09/ :00-17:00 cz Součástí programu bylo i tvoření jednoduchého výrobku pouze z přírodních materiálů. Část programu probíhala na veliké zahradě Lipky, část ve venkovní klubovně a také ve vnitřních místnostech zařízení. Na závěr děti zazpívaly panu zahradníkovi písničku, podle které byl tento výukový program pojmenován. Mgr. Zora Jaborníková Nově v Salónu Relax, Oblá 75a (nad lékárnou). Kontakt: Anna Malá REHABILITAČNI CENTRUM SLENDER LIFE Nový Lískovec, Čtvrtě 5 6 cvičebních stolů Rolletic Infrasauna Autotrakční lehátko Masážní stůl Ruční masáže Irisdiagnostika (určení zdravotního stavu z očí) Odstraníme nadváhu, celulitidu, bolesti zad a kloubů ženám každého věku. Příjemná relaxace v útulném prostředí. Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA kvalitní české výrobky nejnovější novější trendy sedacích souprav lůžka dřevěná i čalouněná sektorový nábytek ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: VETERINÁRNÍ KLINIKA BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, JEMELKOVA 42 PROVOZUJÍCÍ VETERINÁRNÍ PRAXI JIŽ OD ROKU 1996 Od 1. listopadu pro Vás rozšiřuje ordinační dobu: pondělí pátek 8.00 až hod. sobota 9.00 až hod. POHOTOVOST na telefonu denně hod. Proč právě k nám? Kompletní veterinární péče na jednom místě (od prevence po komplikované operace) Zkušený tým veterinárních lékařů a sester Návštěva bez čekání při objednání předem na dohodnutý čas Otevřeno 12 hodin denně + pohotovost Věrnostní program pro stálé klienty Telefon: ,

11 11 LÍSKÁČEK 10/2011 ze sportu PING-PONGOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ Ve dnech 8. až 12. srpna uspořádal SKST Nový Lískovec pro mladší žáky zdokonalovací týden stolního tenisu. Výukové tréninky, které vedl trenér mládeže pan Martin Vítkovič sloužily ke zdokonalení ping-pongových úderů a podání. Každý trénink se skládal z rozcvičky, fyzické přípravy, technické přípravy a na závěr z kompenzačních cviků, které nám mají tělo chránit proti jednostranné zátěži. V technické části nás trenér seznámil s některým ze základních úderů, poté nám ukázal výukové DVD s naším nejlepším stolním tenistou Petrem Korbelem. Úder jsme nacvičovali na ping-pongovém robotu, pak na stole, vždy dva proti sobě. Poté úder procvičil s každým z nás trenér. První den jsme pro začátek běhali několik koleček v hale, pak proběhl malý strečink. Toho dne se mělo procvičovat podání. Trénovali jsme přímá podání, podání se spodní i horní rotací, bekhendová i forhendová. Podání všem šla velice dobře. Druhý trénink jsme využili pěkného počasí a začali obíháním kolem haly, nácviku startů a slalomem mezi kužely na čerstvém vzduchu. Opět jsme provedli strečink, pokračovali procvičováním forhendu s horní rotací a s topspiny. Dvojhra a následná čtyřhra nás výborně připravily na malý zápas. Nedopadl vůbec špatně a výsledky byly téměř vyrovnané. Forhendy naštěstí všem celkem jdou a už jsme zvědaví, co se bude dít další den Ráno jako obvykle: běhání, strečink, podání. Součástí rozcvičky dnes bylo skákání přes švihadlo různými způsoby. Ne všechny způsoby nám šly, ale zato se nám vyvedly bekhendy s horní rotací i topspiny. Opět jsme se z výukového DVD dozvěděli něco nového. Bekhend s dolní rotací. Takto vypadal již čtvrtý trénink. Oběhli jsme několik koleček v herně a nacvičovali pohyb stolního tenisty při hře. Pátý a poslední výukový trénink začínal jako obvykle. Však po rozcvičce byl trénink volnější, trénovali jsme totiž obratnost pomocí basketbalového míče, poté se basketbalu chvíli věnovali. Toho dne jsme trénovali forhend s dolní rotací, to nám příliš nešlo. Druhou polovinu tréninku jsme už neprocvičovali jen forhendy, ale všechny druhy úderů, které jsme se dosud naučili. Na závěr trenér soustředění vyhodnotil, úspěšní účastníci si odnesli diplom a malou drobnost za některou z herních činností. Ping-pongové soustředění se všem velice líbilo a jsme rádi, že jsme se v některých dovednostech patřičně zlepšili. Ping-pongové soustředění proběhlo díky finanční pomoci ÚMČ Nový Lískovec. Kamila Vítkovičová, 7.A Lezecký balvan na volném prostranství v areálu Plachty KV2 byl 28. září 2011 místem konání 3. ročníku podzimního závodu žactva ve volném lezení a proběhl v rámci akcí Brno zdravé město. Obratnost, hbitost a sílu při zdolávání soutěžní trasy projevili soutěžící ve všech kategoriích. Velmi šikovní byli zejména soutěžící nejmladší. Aby byly zachovány stejné podmínky ve vybavení pro všechny, byla možnost si na místě bezplatně zapůjčit lezecké boty na umělé stěny poskytnuté pro tuto příležitost dětským lezeckým kroužkem Rocky Monkeys. Závod organizoval Turistický oddíl mládeže Horolezčata ve spolupráci s komisí pro kulturu Brno-Nový Lískovec. Závodem provázel a odborně komentoval výkony závodníků Ing. Jan Privarčák, o prezentaci a o vypisování diplomů se starala Alena Vyhnánková. Soutěžícím i divákům se závod líbil. V jednotlivých kategoriích se umístili: Nejmladší žactvo (rok narození do 2001) 1. místo Martina Šmaková, 2. místo Kateřina Bartlová, 3. místo Michaela Šťastová. Mladší žactvo (rok narození 2000, 1999) 1. místo Sabina Večeřová, 2. místo Pavlína Šimková, 3. místo Tina Bartoňková. Starší žactvo (rok narození 1998, 1997, 1996) 1. místo Lukáš Bíla, 2. místo Džovchar Bolatchanov, 3. místo Petr Smetana. Všichni si odnesli medaile, diplomy a pěkné ceny. Příští závod bude na jaře. Informace budou v Lískáčku a pozvánky ve vývěskách ÚMČ Nový Lískovec. Zájemci o odbornou instruktáž mohou využít pravidelná středeční odpoledne od 16 do 18 hodin na novolískoveckém lezeckém balvanu pod zastávkou MHD Kamenný vrch. Miloš Stejskal, Turistický oddíl mládeže Horolezčata Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

12 LÍSKÁČEK 10/ LÍSKÁČEK 10/ ze sportu Boxeři zahájili novou sezonu Letošní sezona boxerů byla zahájena prvními dvěma koly oblastního přeboru Jihomoravského regionu a také prvním kolem první ligy. Bývalý kapitán čtyřnásobných vítězů 1. ligy novolískovecký Hamo Aperjan hostuje v nové sezoně v extraligovém BC DTJ Prostějov. V Novém Lískovci působí nadále jako asistent trenérů. Oblastní soutěž První kolo oblastní soutěže se konalo dne 17. září v Těmicích. Účast byla potěšitelná startovalo 23 dvojic z 15 oddílů. BC Nový Lískovec se zúčastnil se čtyřmi boxery, jejichž vystoupení znamenalo 50% spokojenost (2 vítězství, 2 prohry), když vzhledem k začátku sezony chyběly opory Jiříkovský, Košťál, Hlavsa, Minář a další. Bodovali Petr Cmár (do 81 kg), který na body porazil hosta z Dubnice Breznického a Jan Brzobohatý (do 91 kg), který chytře vybodoval těžkými údery disponujícího Formana z Těmic. Své zápasy prohráli Dirda a junior Navrátil. Martin Dirda v zápase proti zkušenému Vaškovi z Těmic (nad 91 kg) se důsledně držel taktických pokynů trenérů, ale prohrál těsně na body, Marek Navrátil (do 69 kg) v bojovném zápase prohrál rovněž na body s olomouckým Zavadilem. Celkově zvítězil BC Těmice s 18 body před SPK Jihlava s 11 body a Gaunerem Jihlava s 9 body, po 8 bodech mají BC Nový Lískovec, BCS Kroměříž a BC Kometa Brno. Druhé kolo oblastní soutěže se uskutečnilo dne 1. října a jeho pořadatelem byl BC DTJ Prostějov. Oproti prvnímu kolu byla účast slabší, když se zúčastnilo 32 boxerů ze 13 oddílů, rozdělených do 16 dvojic. Z tradičních účastníků chyběli borci Jihlavy, Bojkovic, Želetavy a Mistřína, hostovalo ale družstvo hostující severomoravské Poruby. Z pěti nominovaných borců Nového Lískovce z důvodu nemoci dva nenastoupili. V kategorii žáků do 52 kg prohrál ve vyrovnaném boji na body Martin Minář s Kučerou z Kroměříže, v kategorii juniorů porazil Petr Cmár (do 81 kg) Blažka z Kroměříže na body a Marek Navrátil (do 69 kg) rovněž ve vyrovnaném zápase na body porazil Zajíce z Poruby. Celkovým vítězem se stala hostující Poruba ziskem 11 bodů před Prostějovem s 9 body, třetí místo patří Novému Lískovci a Znojmu se 7 body (Znojmo nastoupilo s větším počtem borců). Příští třetí kolo oblastní soutěže pořádá PSK Znojmo dne 22. října. 1. liga Jak jsme informovali v minulých číslech, měli novolískovečtí boxeři před novou sezonou plán na osamostatnění i v 1. lize a postupu do extraligy, která do Brna historicky i geograficky patří. Vše ale zhatil nedostatek sponzorů a peněz a bylo nutno zůstat u názvu prvoligového družstva z minulé sezony - Jihomoravský region. Zůstávají trenéři, technicky a organizačně bude zápasy zajišťovat nadále Sportovní centrum mládeže v Novém Lískovci. První kolo 1. ligy se uskutečnilo 2. října v Ostravě mezi domácím družstvem Boxing Ostrava+Rapid Muglinov a družstvem Jihomoravského regionu s výsledkem 12 : 4 ve prospěch domácího družstva. Utkání začalo pro hostující slibně. Ve váze do 56 kg porazil Pavel Mozga na body domácího Wiedermanna. Ve váze do 60 kg v souboji reprezentantů - domácího juniora Pavla Polakoviče s kadetem Bohuslavem Kočkou zvítězil na body Polakovič, ale v následující váze do 64 kg potvrdil své kvality Filip Reiterman bodovým vítězstvím nad domácím Bulavkou. V dalším utkání ale došlo ke zlomu, když populární Vladimír Lengál (do 69 kg) prohrál n.b. s domácím Bambuchem a v následující váze do 75 kg nezaslouženě prohrál Waldemar Kalina s domácím Gazdíkem na body (2:1) a sporné rozhodnutí rozhodčích ovlivnilo zbytek utkání. Ve váze do 81 kg nenahradil Jaroslav Pavelka Martina Borka a prohrál n.b. s domácím Mužíkem, do 91 kg kadet Martin Novák bez naděje na úspěch vzdal v 1. kole domácímu Vaněčkovi a opět nezaslouženou prohru utrpěl v nejtěžší váze těsně na body (2:1) Marek Chmela od domácího Hanela. Po utkání zavládla u hostů nespokojenost. Podle trenéra jihomoravského družstva Elenko Savova byl i při oslabené sestavě reálný nerozhodný výsledek. Z ekonomických důvodů ale rozhodovali utkání pouze domácí rozhodčí, jejichž verdikt byl ve dvou utkáních sporný. V příštím kole 1. ligy hostí Jihomoravský region dne 16. října v Novém Lískovci atraktivního soupeře ze slovenské Nitry. Miroslav Kubánek, Jiří Faber VOLEJBALISTŮM Z NOVÉHO LÍSKOVCE UNIKL POSTUP JEN O VLÁSEK Letošní městská soutěž mužů nabídla dramatickou bitvu o první místo, které se až do poslední chvíle účastnili také volejbalisté týmu SK Nový Lískovec. Čelní příčka a s ní spojený postup do městského přeboru jim však o jediný bod unikla. Po velmi vyrovnané podzimní polovině soutěže se novolískovečtí volejbalisté sice nacházeli až na nelichotivé sedmé pozici, ale od prvního celku tabulky je dělila pouze dvě vítězství. Po zimní přípravě pak družstvo mužů nastartovalo stíhací jízdu a poráželo jednoho soupeře za druhým. Do posledního kola vstupovaly s nadějemi na postup celkem tři týmy. Kromě Nového Lískovce to byly také celky Sokol Řečkovice a Orel Židenice. Závěrečnou bitvu na domácím hřišti sice lískovečtí volejbalisté zvládli, ale jejich řečkovičtí soupeři také nezaváhali, a tak se z triumfu v soutěži radovali oni. Druhá pozice však tak jako tak zůstává doposud nejlepším výsledkem družstva mužů a hráče mohlo potěšit alespoň to, že jarní část soutěže vyhráli, když z deseti zápasů prohráli jen jedenkrát. Novolískovecký oddíl měl své zástupce také v soutěžích juniorek a žen. Lépe se vedlo volejbalistkám mladší kategorie, které v závěrečných bojích o umístění obsadily třetí příčku ve své skupině. Tým SK Nový Lískovec by chtěl poděkovat za podporu Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec a také Magistrátu statutárního města Brna. Zároveň by chtěl vyzvat všechny mladé hráče a hráčky, kteří by měli zájem o doplnění našich řad, aby se obrátili na p. Kunetku ( ) a přišli si tento zajímavý sport vyzkoušet. Martin Kunetka Nohejbalová sezóna 2011-Kameňáci V letošní sezóně jsme se po loňském postupu do Městského přeboru opět vrátili do 1. A třídy po vyrovnaném baražovém dvojzápase proti nohejbalovému mužstvu DDB. Menší útěchou je, že jsme se zúčastnili na velmi kvalitních turnajích s dobrými výsledky a získali zajímavé poznatky. Nyní je naší výzvou co nejrychleji se dostat zpět do přeboru, který je zajímavější a hlavně kvalitnější. Opět jsme uspořádali domácí turnaj už osmý ročník amatérských trojic na hřišti za restaurací Okruh, který byl podpořen osobním sponzorským darem naší starostky ing. Jany Drápalové. Činnost nohejbalového oddílu SK Nový Lískovec podporuje ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Za tuto podporu děkujeme. Za oddíl nohejbalu Libor Kamenský.

13 13 LÍSKÁČEK 10/2011 různé JAK VAŠIM DĚTEM PŘIBLÍŽIT ANGLICKÝ JAZYK? Mnoho rodičů si uvědomuje důležitost přípravy dětí na angličtinu již v raném věku, ale je velice těžké najít ten správný způsob, jak dětem anglický jazyk představit. Za jeden z nejdůležitějších faktorů při výuce cizích jazyků u dětí v raném věku považujeme schopnost pomoci dětem formovat pozitivní pohled na komunikaci v cizím jazyce. Někteří rodiče si myslí, že skvělá cesta, jak naučit jejich děti cizímu jazyku, je používání tohoto jazyku doma. Je to určitě skvělá myšlenka, ale dost často se stává, že dítě v tomto případě vyrůstá s pocitem frustrace, že nerozumí, a chce, aby s ním jeho rodiče komunikovali jejich rodnou řečí. Poslední věcí, kterou bychom chtěli, je, aby si děti vyvinuly tyto negativní pocity k cizím jazykům nebo měly jakékoli těžkosti v komunikaci s mámou a tátou. Rádi bychom touto cestou rodičům předali pár našich myšlenek a tipů, jak s dětmi prožít krásný a hodnotný čas spojený s výukou angličtiny. Umět více jazyků je schopnost, která přispěje k jejich dalšímu pozitivnímu růstu a ovlivní jejich postavení ve společnosti, škole i práci během celého jejich života. Dovolte nám začít tím, že není nic důležitějšího v raném věku dětí, než abyste s nimi měli opravdu dobrou komunikaci a váš čas s nimi strávený jste si dokázali dobře užít. Myslíme si, že pokud vaše děti vyjadřují jakékoli náznaky frustrace během vaší komunikace v angličtině, tak je lepší zvolnit a začít používat vaši rodnou řeč. Vaším zájmem je, aby se vaše děti při komunikaci s vámi cítily na 100% přirozeně. Jednou z velkých výhod, kterou děti získají, když se setkávají s cizím jazykem od dětství, je, že si k cizím jazykům vytvoří pozitivní vztah a učení se jakékoli další cizí řeči se stane pro ně naprosto přirozenou věcí. Pokud však budete vaše malé děti do mluvení v cizím jazyce nutit, i když se jim to nelíbí, tak potom riskujete, že si k učení cizích jazyků vytvoří negativní vztah, který je může doprovázet i v dalších letech ve škole. Proto bychom doporučovali následující: 1. Nechte vaše děti, ať VÁS vidí, že vás angličtina baví. Jednou z nejlepších cest, jak probudit ve vašich dětech zájem o nějakou činnost, je sami danou činnost provozovat a nechat je pozorovat, jak vás tato činnost baví. Stačí, když si budete číst anglické knihy nebo noviny. Ať vás děti vidí sledovat anglické filmy, poslouchat anglickou muziku nebo hovořit anglicky s přítelem. Jste jejich vzory a vaše děti k vám vzhlíží. Při hrách vás děti kopírují a hrají si na to, co odpozorovaly od vás. Pokud chcete, aby vaše děti měly zájem o angličtinu, nechte je vidět váš zájem o angličtinu. 2. Pokuste se používat s dětmi angličtinu, která nevyžaduje jejich odpovědi v angličtině. Pokud jsou děti nuceny odpovídat v cizím jazyce a mají problém se vyjádřit, mohou snadno získat pocit frustrace a zklamání. S vašimi dětmi doporučujeme používat angličtinu, která po nich nevyžaduje odpovědi v angličtině nebo mohou být zodpovězeny pomocí jednoduchých gest, či použitím krátkých odpovědí (yes, no, here, there, this one, that one apod.). Jednoduché příkazy (např.: Put on your shoes. Let s go. Give me the Apple, please.), pochvaly (Good job! Well done! What a beautiful drawing!), postřehy (It s cold today! Look at the brown dog! This ice cream is so yummy!) a základní otázky (Do you like pizza? Where are your shoes? Which shirt do you want to wear? když držíte dvě trička, aby dítě ukázalo, které chce) jsou skvělým příkladem přirozené komunikace s dětmi v angličtině bez nucení a přesvědčování. 3. Představte vašim dětem angličtinu skrze DVD, anglické knihy, CD, apod. Pamatujte si, že správná volba vstupních materiálů použitých v raném věku dětí je velice důležitým faktorem pro vytvoření pozitivního vztahu k cizím jazykům. Objevte některá anglická média (DVD, CD, apod.), která se vašim dětem líbí a nechte je sledovat, či poslouchat angličtinu bez jakéhokoli přesvědčování, aby na vás hned mluvily anglicky. Velkou chybou rodičů často bývají přehnaná očekávání a tlak na děti, aby řekly něco anglicky. Stejně jako anglické děti potřebují čas, než začnou hovořit anglicky, tak i vašim dětem dejte dostatek času a netlačte na ně. Téměř všichni studenti cizích jazyků zpočátku procházejí tzv. tichým obdobím, než začnou sami od sebe hovořit. Přirozeně, tiché období u dětí může být často velice dlouhé. Poskytněte vašim dětem dostatek anglických materiálů, které je baví. Najděte nějaké dobré obrázkové anglické knihy, které se jim líbí, a čtěte jim v angličtině. Nesmíme však zapomínat ani na české knihy. Pro vývoj gramotnosti vašich dětí je velice důležité jim pravidelně předčítat v jejich mateřském jazyce! 4. Nikdy před vašimi dětmi nevyjadřujte zklamání, že na vás nehovoří anglicky. Učení se cizím jazykům by měla být pozitivní zkušenost. Pamatujte si, že se nejedná o žádný závod a není kam spěchat. Pokud vaše děti budete pravidelně seznamovat s angličtinou hravou formou, tak se budou na každé další setkání s angličtinou těšit a postupně si získají tolik znalostí, že vás časem, většinou v nečekaných situacích, velice příjemně překvapí. Pokud na ně budete moc tlačit, tak vůči angličtině zahořknou. Soustřeďte se pouze na pozitivní věci. Pochvalte vaše děti za jejich snahu, ale moc nepřehánějte. Nechcete, aby si vaše děti myslely, že mluvit anglicky je něco neobyčejného. Chceme u dětí vyvolat pocit, že mluvit anglicky je naprosto přirozená věc a není žádný důvod se angličtiny bát. Co se naučíš s radostí a zábavou, naučíš se na celý život. Devon Thagard, zakladatel Super Simple Songs (přeložil: René Oulehla, Angličtina ZuZu) Stručná anotace výstavy Četnické humoresky Výstavní projekt Četnické humoresky v brněnském Letohrádku Mitrovských od 19. října 2011 do 8. ledna 2012 připomene nejen úspěšný seriál z tvorby České televize Televizního studia Brno, ale také brněnské a jihomoravské četnictvo, které bylo zejména v době 1. Československé republiky důležitou složkou udržující veřejný pořádek a bezpečnost v mladé republice. Na výstavě budou prezentovány jak slušivé četnické uniformy, tak líbivé společenské kostýmy. Neopomeneme ani ukázky výzbroje a výstroje, dále administrativní pomůcky, dobovou techniku či dopravní prostředky, brněnské historické reálie prostřednictvím původních fotografií a v neposlední řadě i vybavení tehdejší domácnosti, krejčovského salonu, květinářství či restaurace. Záštity nad výstavou převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka. Letohrádek Mitrovských v Brně, , denně kromě pondělí hod., lektorský program na objednávku 9 10 hod. Kontakty: Letohrádek Mitrovských v Brně (Veletržní 19), tel. č , Vstupné: žáci ZŠ 40 Kč, žáci SŠ, VŠ 45 Kč, senioři 50 Kč, dospělí 80 Kč. NOVÉ POVĚSTI ČESKOSLOVENSKÉ FOLKLOR ATOMOVÉHO VĚKU výstava o každodenní kultuře doby současné i nedávno minulé 7. září 27. listopadu 2011, úterý neděle hodin Baron Trenck Gallery, Kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 5, Brno Netradičně pojatá výstava představuje autentickou lidovou kulturu od druhé poloviny 20. století do současnosti a dokládá tak, že lidová tradice přežívá i dnes, ve věku televize, internetu a mobilních telefonů. Cílem výstavy je prezentace běžných součástí každodennosti, u kterých převažuje kolektivní autorství, neformální šíření a spontánní tvořivost. K lidové kultuře dneška tak řadíme například dětská céčka, památníky, podomácku vytvářené hračky či přebírací hry, zvyky a tradice brněnských trampů, kutilsky vyráběné ozdoby do domácnosti, ústně šířené fámy o černé sanitce či vrazích na Kounicových kolejích nebo všudypřítomné nápisy na zdech o tajemném Servítovi. Více na www. barontrenckgallery.cz Vstupné: žáci ZŠ 30 Kč, žáci SŠ 35 Kč, senioři 40 Kč, dospělí 60 Kč; lektorský program na objednávku od 9 do 10 hod. nebo po dohodě v jiných časech vstupné + 10 Kč. Délka prohlídky výstavy: min. (individuálně); lektorský program trvá 60 min. Kontakty a objednávky: Baron Trenck Gallery u kapucínů v Brně (Kapucínské nám. 5 vedle hrobky), tel. č , www. barontrenckgallery.cz.

14 LÍSKÁČEK 10/ různé Kurzy Alfa zvou k debatě o smyslu křesťanství Tisíce církví po celém světě nabízejí společnou večeři a otevřenou diskusi nad křesťanskými otázkami. Kurzy Alfa navštěvovalo už více než šestnáct milionů lidí ze všech kontinentů. Brňané mají možnost zúčastnit se tohoto kurzu například u Českobratrské církve evangelické. Základní myšlenky křesťanství a otázky účastníků představují hlavní náplň Kurzů Alfa. Přibývá totiž lidí, kteří se o křesťanství zajímají, ale nemají se na koho obrátit. Na Alfě se mohou setkat přímo s křesťany a farářem a dozvědět se o křesťanství více. Přitom se k ničemu nezavazují. Deset dvouhodinových setkání s večeří je zcela zdarma a každý si může vybrat, zda se zúčastní všech nebo jen některých, jejichž téma ho nejvíce osloví. Kurzy jsou otevřeny všem věkovým kategoriím a na celém světě se drží jednotného scénáře. Začíná se společnou večeří, následuje půlhodinová přednáška a nakonec se v menších skupinkách diskutuje nad tématem večera a otázkami účastníků. Mluví se například o významu bible, o osobnosti Ježíše nebo o smyslu církve. Lucie Šerá popisuje svoji zkušenost z brněnského Kurzu Alfa u Českobratrské církve evangelické: Kurz mi dal především pochopení smyslu křesťanské církve, ke které jsem do té doby zaujímala odmítavý postoj. Viděla jsem, jak se tito lidé snaží pomáhat druhým. Ta pomoc je mnohdy nepatrná, tichá, ale je trvalá. Osobní zkušenost je úplně jiná než to, co člověk vnímá při pohledu zvenčí. S pořádáním Kurzů Alfa začala koncem sedmdesátých let anglikánská církev v Londýně a její práci ocenilo i několik známých osobností. Cliff Richard, populární britský zpěvák, o kurzech řekl: Ať cestuji kamkoli, všude slyším, že Kurzy Alfa zprostředkují křesťanskou víru přiměřeným a nenátlakovým způsobem. Když budete mít možnost, určitě je navštivte. Ing. Vilém Lipold, Oblá 39, tel.: , HUDEBNÍ SKUPINA LITTLE BAND BRNO Hudební skupina Little Band Brno kapela, se kterou bude vaše svatba, ples, firemní nebo soukromá párty, oslava, zábava nebo setkání ještě lepší. Ať už kavárna, bar, restaurace nebo velký sál hrajeme všude. Little Band většinou vystupuje ve dvojici, ale může vystupovat ve trojici či jako kvartet. ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ fa HÁJEK, Oblá 75a vás srdečně zve do prodejny masa, drůbeže a uzenin, která zahájila provoz dne Těšíme se na vaši návštěvu. Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ Opět modeláž nehtů tel.: od září Od slevy na provedení dámských a dětských úkonů. Od slevy pro seniory nad 60 let a to 15 % z ceny všech kadeřnických úkonů. Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel Sbor Českobratrské církve evangelické, jehož členové se schází ve známém brněnském Červeném kostele, pořádá kurz od roku V našem pojetí je Kurz Alfa takový úvod do křesťanského myšlení a prostředí. Snažíme se srozumitelně, ale přitom nepovrchně představit základní myšlenky a jaký mohou mít vliv na život věřícího. Účastníci kurzů mají možnost ujasnit si věci, které je z této oblasti zajímají, poznat nové lidi a dozvědět se, jak asi současný křesťanský život vypadá, představuje Kurz Alfa u brněnských evangelíků jeden z organizátorů Zdeněk Rosenberg. Jejich Alfa probíhá každou středu od 18 do 20 hodin ve sborových prostorách na Opletalově 6 a může tedy být zajímavým odpočinkem po práci přímo v centru Brna. Letos kurz začíná ve středu 5. října, je však možné přijít na jakékoliv setkání bez účasti na předchozích. Více informací na nebo na u Jan Blažek STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah PEDIKÚRA - MANIKÚRA - MODELÁŽ NEHTŮ - KOSMETIKA - MASÁŽE - SOLÁRIUM - PRODLUŽOVÁNÍ Ř AS OBJEDNÁVKY NA TEL.: SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Fukanová, tel

15 15 LÍSKÁČEK 10/2011 tipy pro volný čas Pracoviště Lyska, Oblá 51c Brno-Nový Lískovec LYSKA INFORMUJE Prázdniny už jsou nenávratně za námi, a tak jen krátké ohlédnutí. V létě jsme uspořádali celkem 3 pobytové tábory a tři příměstské tábory pro děti od šesti do patnácti let. Celkem se jich zúčastnilo 130 dětí. Na příměstských táborech si ve výtvarných dílnách vyzkoušely různé výtvarné a rukodělné techniky a na výletech poznávaly okolí Brna. Velmi se osvědčila spolupráce se školní jídelnou na ZŠ Svážná. Na pobytových táborech během čtrnáctidenních absolvovali nejrůznější hry a soutěže v celotáborových hrách. Letošní léto na táborech se opravdu vydařilo, i když počasí nám mnohdy příliš nepřálo, těší nás stále větší zájem jak o příměstské, tak o pobytové tábory. V tomto školním roce jsme připravili opět mnoho zájmových kroužků a zde je seznam těch, ve kterých jsou ještě volná místa: PO hod. TEA DÍLNA (od 7 let) rukodělné tvoření PO hod. KERAMICKÝ ATELIÉR (od 5 let) PO hod. SPORTÍK (od 4 let) malá atletická školka PO hod. ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (od 5 let) PO hod. KYTARA pro pokročilé (od 12 let) ÚT hod. KYTARA pro mírně pokročilé (od 7 let) ÚT hod. FLÉTNA pro začátečníky (od 7 let) ÚT hod. FLÉTNA pro pokročilé (od 10 let) STŘ hod. FLÉTNA pro začátečníky (od 5 let) STŘ hod. KERAMICKÝ ATELIÉR (od 5 let) STŘ hod. STREET DANCE (od 12 let) STŘ hod. DĚTSKÁ ZUMBA (od 8 let), 5 vstupů za 200 Kč ČT hod. LÍSKÁČEK lidové tanečky (od 4 let) Bližší informace: PROGRAM ŘÍJEN LISTOPAD podzimní prázdniny TEA DÍLNA O PRÁZDNINÁCH hod. 400 Kč/2 dny, příměstský tábor plný výtv. a rukodělného tvoření OBLÁČEK, tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, téma: LAMPIÓN ZA BÍLÝM KONĚM, lampiónový průvod s doprovodným programem, start od CVČ Lyska v hod. směr Plachty OBLÁČEK, tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, téma: LES Dílna pro dospělé TIFFANY VITRÁŽ hod. 150 Kč/os OBLÁČEK, tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, téma: JEŽEK Dílna pro dospělé ADVENTNÍ VĚNEC hod. 180 Kč/os OBLÁČEK, tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, téma: ADVENTNÍ VĚNEČEK Dílna pro dospělé ADVENTNÍ VĚNEC hod. 180 Kč/os OBLÁČEK, tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, téma: ADVENTNÍ ANDĚL Bližší informace a přihlášky: tel.: Lydie Procházková; Helena Jandíková Speciální nabídka pro dospělé ZUMBA FITNESS S BARČOU (od 12 let) PONDĚLÍ hod., STŘEDA hod. SALSA SÓLO ČTVRTEK hod. PÁROVÁ ČTVRTEK hod. LATINO - ZUMBA PÁRTY SOBOTA hod., možnost účasti buď na 1 nebo 2 hodinách, Bližší informace a přihlášky: Lydie Procházková, vedoucí pracoviště Lyska ZOO BRNO hod. HALLOWEENSKÁ ZOO. Soutěžní halloweenská stezka po zoo a dlabání dýní. Díla budou použita na výzdobu areálu zoo. Lední medvědice Cora je v porodním boxu. Vše nasvědčuje tomu, že by v následujících týdnech mohla přivést na svět mláďata. Umíte se postarat o svého miláčka? V době podzimních prázdnin, tj. ve středu 26. října a ve čtvrtek 27. října 2011, pořádá brněnská zoo oblíbený naučný program pro děti. Pyžamová párty pro děti 4-7 let v MC Sedmikráska V PYŽAMU PO ŽELEZNICI Vyzýváme všechny odvážné kluky a holky, aby s námi prožili napínavou noc V pyžamu po železnici Sraz: v pátek v 18 hod. v MC Sedmikráska (Oblá 51). Výstroj: karimatka, spacák, deka, nebo něco, s čím se dá přečkat noc bez rodičů, večeře, snídaně, kartáček na zuby, ručník, koleje a vláčky (vše prosíme popsané!!!). Příspěvek: 220 Kč, sourozenec za 110 Kč. V ceně je zahrnuto: pojištění, program, materiál, odměny, pitný režim. Vyzvednutí dětí v sobotu v 9 hod. Rezervace míst a info: Šárka, Hana, MC Sedmikráska, LÉTO S FENIKLEM V podzimních dnech jsem si vzpomněla na příjemně prožitý letní týden s FENIKLEM, který proběhl v MC Sedmikráska Oblá 51 ve dnech Organizátorky takto zajistily malý festival nápadů, kontaktů a zamyšlení nad lidskosti pro osobní růst a spokojenější život v české rodině. Program k výběru byl pestrý ve velmi pěkném prostředí i za symbolickou cenu 30 Kč na jednotlivce či rodinu. Děkuji milé paní Šárce Trkanové a dalším za realizaci a těšíme se na příští pokračování. RM MĚSTO PRO DĚTI.CZ NA BRNO NEZAPOMÍNÁ! Jste z Brna a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu, CD či DVD vašim ratolestem koupit či jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky Web Město pro děti.cz byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let. Jednotlivé rubriky webu představují ucelený přehled sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Zároveň jsou doplněny o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů. V neposlední řadě tu najdete i poutavé rozhovory a témata spadající do dětského světa. Pokud si nevíte rady, kam vyrazit s dětmi, či co z nepřeberného množství knih, hudebních nosičů, DVD nebo her by udělalo radost vašim nejmenším, je Město pro děti.cz tím pravým místem. Zde se můžete v klidu rozhodnout, kterou z akcí chcete navštívit a dozvědět se více o jednotlivých titulech, jež se právě nacházejí v obchodech, a z jejichž množství leckdy propadáte panice. Chcete mít přehled o kultuře pro děti v Brně? Pak čtěte naše brněnské rubriky: tipy na akce pro děti v Brně; divadelní zpravodaj města Brna; recenze divadelních představení pro děti; program dětských divadelních představení v Brně; adresář divadel, muzeí a galerií v Brně. Město patří dětem! Vítejte tedy ve městě, kde stres je zažehnán a vy si můžete pohodlně z domova sestavit vlastní program a vybrat si to, co by mohlo bavit vás a především vaše děti. S námi budete mít nejen přehled, ale i větší jistotu, že nešlápnete vedle! Web Město pro děti.cz pro vás denně aktualizuje tým profesionálních redaktorů s bohatými zkušenostmi v oblasti kultury v ČR. Web: Autorka článku: Klára Stuchlá Libertová

16 LÍSKÁČEK 10/ různé SYPANÝ JABLEČNÝ KOLÁČ Suroviny: 1 hrnek cukru krupice, 150 g nalámaných ořechů, 1 lžička skořice, 1 vanilkový cukr, 1 kg strouhaných jablek, 2 hrnky polohrubé mouky, 1/8 másla. Cukry smícháme s moukou. Do vyšší vymazané formy vrstvíme směs mouky a cukru, strouhaná jablka každou vrstvu přimáčkneme, pak dáme skořici a ořechy a opět mouku s cukrem, polijeme máslem, pokračujeme vrstvou jablek, skořicí a ořechy. Na závěr přidáme mouku s cukrem a zalijeme máslem. Pečeme v předehřáté troubě na 180 C asi 50 min. TVAROHOVÝ KOLÁČ STROUHANÝ Těsto: 60 dkg polohrubé mouky, 30 dkg másla, 1,5 prášek do pečiva, 6 lžic mléka, 4 lžíce kakaa, 4 lžíce cukru. Těsto zpracujeme, dáme na 1 hodinu do lednice. Náplň: 4 tvarohy, 32 dkg cukru,1 lžíce solamylu, 3 žloutky, ze 3 bílků sníh, vanilkový cukr, rozinky a trochu rumu. Postup: spodní placku vyválíme ze 2/3 a položíme na vymazaný plech. Potřeme náplní a překryjeme nastrouhaným zbytkem těsta. Pečeme cca na 170 C. NOVINKY VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Novinky na DVD: Nevinnost (O. Vetchý), X-MEN první třída, Odcházení (V. Havel), Voda pro slony (R. Pattinson), Paul (S. Pegg), Hanna (E. Bana), Čas hrdinů (válečný), Lidice (K. Roden), Machete (R. de Niro), Svítání (E. Hawke), Vřískot 4 a řada dalších. Novinky na BLU-RAY: Jurský park 1 3 (limitovaná edice), X-MEN první třída, Svítání, Machette (S. Seagal), Hanna, Králova řeč, Černá labuť a Social network a spousta jiných. TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím garáž na ulici Kamínky v Brně-Novém Lískovci. Tel.: Koupím byt 3+1, 4+1 v Lískovci. Platba ihned v hotovosti. Tel Prodám garáž na ul. Petra Křivky v 1. podz. podlaží. Tel.: Doučím matematiku ZŠ. Tel.: Pronajmu garáž na ulici Petra Křivky Kč/měsíc. Tel.: Vyměním OB 4+1 Svážná po úpravách N. Lískovec za DB 3+1 za jiný s mož. pozd. odkupu. Tel.: Nabízím ošetřovatelské a zdravotnické služby pro seniory ve vašem domácím prostředí Pronajmu garáž na ul. P. Křivky dlouhodobě. Tel.: Pronajmu oplocené parkovací stání na ul. Plachty 800 Kč/měs. Tel.: Mladá doktorka hledá byt 1+kk a 2+kk v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci z důvodů stěhování se za prací. Financování Hotovost , Prodám zrek. RD m pozemek, krásné umístění - rozhraní N. Lískovec/Kohoutovice, 10 min. do centra. Vyšší cena, jen vážní zájemci, tel NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: S. Monyová: Srdceboly A. Nothomb: Kyselina sírová S. Sem-Sandberg: Chudí v Lodži O. Tokarczuková: Běguni D. Verhulst: Úprdelný dny na úprdelný planetě Novinky pro děti: D. Geisler: Vanda Šíleně slavná! M. Groening: Simpsonovi! Promenáda G. Grün: Mašinky A. MacDonald: Rošťák Bertík Šmoulové: Šmoulí polévka Žebříček pro dospělé: T. Keleová-Vasilková: Duhový most I. Devátá: V oblaku dezinfekce S. Monyová: Sebemilenec G. Cooper: Kniha duší F. Forsyth: Kobra Žebříček knih pro děti: J. K. Rowling: Harry Potter a princ dvojí krve Ch. Schulz: Svět podle Snoopyho L. Procházková: První počítání K. Janouch: Ivanka ráda jí J. Flanagan: Hraničářův učeň 1. Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

17 17 LÍSKÁČEK 10/2011 inzerce Autorizovaný servis a prodejce vozidel Autonova Brno, spol. s r.o., Masná 20, Brno, tel

18 LÍSKÁČEK 10/ inzerce nábytek vičar Svážná 2, Brno Tel.: nabytekvicar.webnode.cz výhodnější ceny

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

[Zadejte text.] HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT

[Zadejte text.] HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT Hokejový zápas mezi brněnskými univerzitami - Vysokým učením technickým (VUT) a Masarykovou univerzitou (MU) zaplnil hokejovou halu Rondo. Zápas se uskutečnil

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA PRAHA RADOTÍN

3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA PRAHA RADOTÍN 3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA 11.11.2017- PRAHA RADOTÍN Partneři: Mediální partner: Pořadatel: SK KAMIWAZA KARATE

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 16. 21. 8. 2015 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice schvaluje - program 9. zasedání - ověřovatele zápisu: M. Chrobočková, M. Junga -

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

TROJHALÍ KAROLINA. zájmové sdružení právnických osob

TROJHALÍ KAROLINA. zájmové sdružení právnických osob Evropské příležitosti regionu, Ostrava, 18.září 2012 HISTORIE PROJEKTU Původně součást developerských záměrů na řešení celé oblasti Karolina, poté objekty převedeny pod město Projekt zařazen do IPRM Ostrava

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více