Slovo k zamyšlení. Září a tradice INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ZÁŘÍ 2014 NOVINKY Z JIZEREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo k zamyšlení. Září a tradice INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ZÁŘÍ 2014 NOVINKY Z JIZEREK"

Transkript

1 INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ZÁŘÍ 2014 Slovo k zamyšlení Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor. Co napsat o voňavém a babím létem prozářeném září? Hledala jsem opět inspiraci v prožitcích a myšlenkách, které se mi honí hlavou při mých toulkách přírodou. V dešti brouzdám lesem s košíčkem, namísto červené karkulky zelená pláštěnka, dešťové kapky bubnují a dobývají se skrz nepropustnou látku až na kůži. Les voní po namoklém podhoubí, smůle a jehličí. Sem tam nažloutlé listí a deštěm omyté lesklé jeřabiny připomínají blížící se podzim. Každý krok na navlhlém koberci z mechu se stává malým zhoupnutím, jako by nás Matka země chtěla ve své náruči pochovat, pomalu zklidnit a po akčním létu ukolébat k odpočinku. I letos se snažím pochopit něco navíc, co si máme z měsíce září odnést. Sbírám si hříbečky, s pokorou se skláním ke každé houbě a rituál, který na sobě při sbírání pozoruji, mne uvádí do údivu a neubrá- ství těch, kteří pro nás vše v lese zanechali. ním se úsměvu. Jak je to v té přírodě pěk- Co nám chtějí vzkázat? pro naše děti ně zařízené Chtě nechtě, člověk poklek- co nejvíce odpadků? anebo, jsem odjine a poklonou vyjadřuje dík za sebraný nud, ať si to místní seberou? je to jejich dar lesa. Příroda nás umí dostat do pokory dar za dar? Se smutkem v srdci musím přiznat, že tomu nerozumím a ani nechci i na kolena! Celou idylu návštěvy lesa pokazí další rozumět. Stydím se za ně a věřím, že brzy a další pokleknutí, kdy se igelitový pytel ve své bezohlednosti dojdou k vlastnímu plní sebranými PET lahvemi, střepy, papí- prožitku, který je přiměje pokleknout ry, plechovkami aj. Stává se pravidlem, že a sklonit hlavu. Děkuji všem, které potkávám na cestě objem pytle s odpadky je větší než košíček hub. V tu chvíli se snažím pochopit posel- z lesa se stejně velkými pytli plných po- kladů. Věřím, že vzájemné uvědomění si společného prostoru nás brzy dovede zpět k čisté české tradici houbaření. Není třeba zavádět tradici novou! Přeji všem krásné září prozářené podzimním sluncem a radost ze všeho, co budete v přírodě nacházet. Renata Van Vleet Turistický region Jizerské hory Září a tradice z pera Líby Novotné asi takto: Jiljí je přísný pán, činí konec prázdninám, v horším případě pak Konec prázdnin tady je, ať jde Jiljí do háje a jistě by to uměli i jadrněji. Ve středověku existovaly vzdělávací instituce nejprve při středověkých klášterech. V století byly klášterní školy spojeny zejména s benediktinským řádem. První školy vznikly v 10. století, ve větší míře byly zakládány až s upevňující se organizací církve. Zprvu byly určeny pouze chlapcům z bohatých rodin. Ve století se oddělilo vzdělání církevní a světské. Od 16. století působil v Českých zemích také jezuitský řád, který podporoval vzdělání zakládáním škol a seminářů. Reformu vzdělávacího systému v habsburské monarchii provedla v 70. letech 18. století Marie Terezie. Nejvýznamnější CELÝCH 240 LET POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Ve starých kalendářích bývalo 1. září uváděno jméno Jiljí. K tomuto dni se váže několik pranostik, které vyjadřují poměrně stabilní počasí pozdního léta. Jsou si dost podobné, nejvýstižnější z nich je (kromě té v nadpisu) Svatý Jiljí své počasí pevně drží. Půvabné je pořekadlo doložené roku 1846: V jakém povětří jelen na den Jiljího říje neb mezi laně jde, v takovém se zase po čtyřech týdnech navrací. Jestli ale jelen něco později říje, jest tedy znamení, že pozdě zima nastane. V případě, že by 1. září pršelo, byl by zřejmě způsob podzimku nic moc, je-li pravda, že Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí. Kdyby tvořili pranostiky školáci, znělo by asi rčení k 1. září v lepším případě Česká a uherská královna Marie Terezie zdroj: 1

2 Hodina čtení v triviální škole na sklonku 18. stoleti zdroj: Školní třída 18. a 19. století zdroj: Stará škola na Jizerce od 1. světové války do roku reformy se týkaly základního školství. Školský řád ze dne uzákonil povinou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Byly vytvořeny školy triviální jedno až dvoutřídní školy na vesnicích a městečkách s výukou čtení, psaní, počtů, náboženství a základů domácího hospodářství, dále školy hlavní, což byly tří až čtyřleté školy, zřízené v krajských městech. Kromě učiva škol triviálních učily základy latiny, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, slohu, kreslení a měřičství. Navíc byly v hlavních městech zemí habsburské monarchie zřízeny školy normální. Měly rozšířenou osnovu škol hlavních a vzdělávaly budoucí učitele základního školství. Zákon o školách obecných, který pochází z dob Marie Terezie, byl jedinou zákonnou normou až do roku 1948, kdy byly v ČSR zestátněny všechny typy škol. V malých a odlehlých místech zpočátku mohl být učitelem i světaznalý občan, který uměl číst a psát. Ještě v 19. století bylo možné v tomto kraji nalézt mezi učiteli vysloužilé vojíny nebo staré četníky, prostě lidi s velkými životními zkušenostmi. Snad právě proto se dochovalo tolik moudrých přísloví vztahujících se k učení. Dodnes známá a oblíbená jsou rčení Učení mučení nebo Žádný učený z nebe nespadl. V Mudrosloví národu slovanského ve příslovích od F. L. Čelakovského můžeme obdivovat i další: Neznámost je nevděčný host, Lépe něco znáti než mnoho míti, Čím výše vystoupíš, tím širší rozhled to jsou slova, která dokazují, že si naši předkové dobře uvědomovali, jak důležité je vzdělání. A přidáme-li k tomu Rozum se cvičením brousí, Kdo se v mládí čemu naučí, k stáru jak by to našel, nezbývá než obdivovat nadčasovost takových prohlášení. Líbí se mi i tolerance, která připouští, že se lidé mohou při svém zdokonalování také mýlit: I mistr tesař se někdy utne, I starý tkadlec někdy přízi zmate. Už tenkrát, stejně jako dnes, byli ale i takoví, kterým se do učení moc nechtělo. Žák, který se bez knih učí, ten se mnoho nenaučí musel mít alespoň štěstí, protože I slepá slepice někdy na zrnko trefí nebo Někdy i slepý podkovu nalezne aspoň když v ni nohou zavadí. Stávalo se však zřejmě také, že veškerá snaha něco se naučit bývala marná. Proč jinak by se zachovala průpovídka Byl jeden mnich, měl mnoho knih, a nic nevěděl z nich? Přejeme těm, kteří letos od 1. září opět sedí ve školních lavicích, aby nedopadli tak jako ten mnich. INTERNETOV Regionální produkt Jizerské hory Představujeme jizerskohorské výrobky výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory ZDE V PRODEJI REGIONÁLNÍ PRODEJNY JIZERSKÝCH HOR Co je vlastně Regionální prodejna? Regionální prodejna je místo, které se na základě Smlouvy o využívání ochranné známky Regionální produkt Jizerské hory uzavřené mezi provozovatelem prodejny a MAS Frýdlantsko, z. s. či jeho partnery (městem Smržovkou anebo sdružením Jizerské hory turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko) zavazuje prodávat ve svém sortimentu certifikované výrobky minimálně od čtyř držitelů značky Regionální produkt Jizerské hory nebo mini- V Jizerských horách máme již několik certifikovaných Regionálních prodejen. Dovolte, abychom vám je dnes v krátkosti představili. KRASOHLED prodejna Pavly Petrnouškové Mezibranská 21 Frýdlant (vedle dětského hřiště v parku u řeky) tel.: málně tří držitelů značky Regionální produkt Jizerské hory a neomezeného počtu držitelů dalších regionálních značek (Český ráj, Lužické hory a Máchův kraj, značky systému Asociace regionálních značek, Regionální potravina Libereckého kraje aj.). U každé Regionální prodejny jsou zohledněny požadavky provozovatele a smlouva upravena na základě vzájemné dohody. Regionální prodejna je prodejní místo, které je řádně označeno logem značky Regionální produkt Jizerské hory jak na venkovních, tak i ve vnitřních prostorách prodejny. Má-li provozovatel prodejny webové stránky zaměřené na propagaci nabídky prodejny, je zavázán na ně umístit logo značky Regionální produkt Jizerské hory a dále je propojit s aktivním odkazem na Provozovatel prodejny dále logo značky Regionální produkt Jizerské hory využívá na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, roletách atd., majících přímou souvislost se sortimentem výrobků certifikovaných značkou Regionální produkt Jizerské hory. Příjemný obchůdek, v kterém se pravidelně tvoří. Vedle nabídky regionálních produktů se zde pravidelně pořádají tvořivé dílny a příměstské tábory. 2 NOVI

3 INFORMAČNÍ CENTRUM EKOCENTRUM DOMOV HARCOV Vlčí vrch 54/323 OLDŘICHOV V HÁJÍCH Liberec Oldřichov v Hájích 5 tel.: , tel.: V prodeji jsou textilní a dřevěné hračky, Domov pro mentálně postižené v Liberci keramika, med a upomínkové předměty Harcově o. p. s. má svou vlastní prodejod výrobců z Posutky, Raspenavy, Hejnic, nu, kde nabízí tradiční řemeslné výrobky Frýdlantu a Kitlovy bylinné sirupy, medo- z přírodních materiálů košíkářské, keravina a vína z Krásné na Jablonecku, tvoři- mické, textilní, knihařské a výrobky z ručvé sety paní Petrnouškové aj. ního papíru. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/ Liberec tel.: V prodeji je porcelán s motivy historického Liberce pana Cidrycha, Kitlovy bylinné sirupy, medovina a vína z Krásné na Jablonecku, paličkovaná krajka paní Kaplanové, umělecké repliky lidové podmalby na skle od paní Jůnové, černá bižuterie od pana Jiroše, skleněná Izerína od pana Hartla, tvořivé sety paní Petrnouškové a další skleněné a voskované perle. OBLÁČEK prodejna kojeneckého a dětského oblečení, dekorativních předmětů a výrobků České hračky náměstí T. G. Masaryka 23, Smržovka tel.: V prodeji jsou dekorativní předměty a šité dětské oblečení paní Sibřinové, tradiční řemeslné výrobky z přírodních materiálů košíkářské, keramické, textilní z dílen ZDRAVÍNKO Domova Maxov, dřevěné hračky pana KitRuprechtická 485/151, tela, keramika paní Kubínové, tvořivé sety Liberec paní Petrnouškové aj. tel.: VLADIMÍR HEJRAL Příjemná rodinná prodejna regionálních MAŠKOVO PEKAŘSTVÍ, S. R. O. produktů a vybraných vín s možností ob- Hlavní 696 jednávek i ochutnávek, poradenstvím i po Smržovka tel.: , sezením. V prodeji je pečivo a chléb z vlastní pekárny, mléčné produkty z Farmy Dolenec a další produkty od výrobců z Českého ráje. 3

4 Osobnosti Jizerských hor GUSTAV SACHERS Gustav Sachers, majitel jedné z největších libereckých stavebních firem, se i přes svůj ne příliš dlouhý život natrvalo zapsal do dějin (nejen) místní architektury. To, že letos v prosinci uplyne sto čtyřicet let od jeho úmrtí, stejně tak i fakt, že je autorem návrhu budovy jablonecké staré radnice, která letos slaví sto čtyřicáté páté výročí postavení, je nemalým důvodem k tomu, abychom si jeho život i dílo připomněli. Obojí rozhodně stojí za pozornost. Sachers se narodil 20. srpna 1831 v Hamrštejně u Liberce a již od dětství bylo jeho oblíbenou činností stavění domů a hradů z kamenů, kůry a jílu, hra, od které se jen velmi nerad nechával vyrušovat. Už tenkrát se v malém hošíkovi ozývala předzvěst jeho budoucího povolání. Po absolvování reálné školy vstoupil do služby libereckého stavitele Antona Holluba jako zednický učeň. Ten u něj velmi brzo objevil všestranné nadání, podporoval ho a nabádal, aby odešel do Mnichova. Zde zpočátku pracoval jako zedník, nicméně kontakty s tamními architekty, sochaři a malíři měly na něj takový vliv, že začal navštěvovat Akademii výtvarného umění. Spřátelil se svým spolužákem Wilhelmem Buschem, pozdějším významným malířem a karikaturistou, dokonce snad přišel do bližšího kontaktu i s bavorským králem Ludvíkem II. Umělecké ambice a architektonické úspěchy mu daly podnět k zamyšlení se nad možností odcestovat roku 1860 s přítelem do Ameriky. Avšak opětovné setkání s Antonem Hollubem jeho plány zcela změnily. Na jeho radu se rozhodl zůstat v Liberci a zanedlouho, 26. května 1861, se oženil s Hollubovou dcerou. Amerika tak zůstala navždy už jen v jeho snech. V prvních letech svého působení v Liberci pracoval Sachers na pozici zástupce ve firmě svého tchána, stavitele Holluba, nicméně na jaře roku 1863 si založil společnost vlastní. Město Liberec se pro mladého stavitele stalo výborným místem působení, podnik jen vzkvétal. V jeho tvorbě byla patrná mnichovsky orientovaná architektura tzv. přísného historismu. Mezi jeho realizace patřil například evangelický kostel na libereckém náměstí Českých bratří z let Ke konci neudržovaná a dlouhodobě chátrající budova byla nakonec po sto osmi letech zbořena. Patrně nejvýznamnějším jeho dílem je luxusní dům pro podnikatele a mecenáše umění Johanna Liebiega mladšího, postavený v letech podle vzoru severoitalských renesančních vil. Mimo tyto dvě budovy byl Sachers v Liberci také autorem nové městské tělocvičny, postavené v roce Ta ale byla poměrně záhy odstraněna v souvislosti s přestavbou městského centra v osmdesátých letech 19. století. Jednou z posledních budov, kterou firma pod jeho vedením v Liberci začala stavět, byl objekt krajského soudu. Dostavěn však byl až v roce 1877, tři roky po jeho smrti. Gustav Sachers je pravděpodobně též autorem projektu nádražní budovy ve Smiřicích. Jde o opravdový unikát mezi českými nádražními budovami, neboť svým vzhledem připomíná lovecký zámeček. Sacherse do Smiřic povolal roku 1864 právě Liebieg, který se stal roku 1863 majitelem smiřického panství. S rozhodnutím zřídit ve zdejším zámku své sídlo a ve Smiřicích vybudovat průmyslové podniky souvisela i přeměna dosavadní zastávky na stanici a stavba nové výpravní budovy, jež měla nahradit původní strážní domek z roku Liebieg odmítl standardní staniční budovu podle návrhu dráhy a nechal v roce 1864 postavit objekt podle svých představ a na svůj náklad. Vedle Liberce byl Sachers stavebně činný také v sousedním Jablonci nad Nisou, kde postavil první radnici, dvoupatrový reprezentativní objekt s mohutnou nárožní věží a omítkou zdobenou kvádrováním. Nedaleko ní, v dnešní ulici Generála Mrázka, stojí další jeho dílo novorenesanční dům č. p V Českém Dubu, kde pracoval pro konkurenta Liebiegů, textilního průmyslníka Franze Schmitta, vystavěl v letech v blízkosti továrního komplexu firmy Schmitt vilu a také přilehlou dělnickou kolonii, zvanou Šestidomy, sloužící k ubytování zaměstnanců továrny. Zájem o umění a architekturu přivedl stavitele do okruhu zakladatelů libereckého Severočeského muzea a záležitostem muzea se věnoval až do své předčasné smrti. Již 7. prosince 1874 ve věku pouhých čtyřicet tří let bohužel umírá. Po jeho smrti firmu převzal jeho bratr Heinrich spolu se stavitelem Gärtnerem, neboť Gustavovy děti Gustav (nar. 1862) a Alfred (nar. 1869) byly ještě nezletilé. V této době vznikly monumentální stavby liberecké radnice (postavena v letech ) a divadla (1883). V roce 1891 převzali firmu již vystudovaní synové a od té doby se její jméno změnilo na Gustav Sachers Söhne. Postaveno bylo množství průmyslových staveb i velkých městských domů. Firma byla až do roku 1945 nejvýznamnějším místním stavebním podnikem. Po válce pak její majitelé přišli úplně o vše. V Německu však poměrně brzy, 2. ledna 1947, založil Gustav Alfred Sachers, syn Alfreda, spolu se stavebním inženýrem Krämmelem firmu novou Sachers und Krämmel. Po třiceti třech úspěšných letech se Sachers opět osamostatnil a od 1. ledna 1980 působil pod označením Sachers Bau. V osmdesátých letech se jednalo o prosperující podnik, který zajišťoval stavby obytných komplexů, škol, kostelů, nemocnic, tělocvičen i průmyslových staveb. Bohužel další osud společnosti se už nepodařilo vystopovat. V měsíci záři bude v přízemních prostorách Městské knihovny Jablonec nad Nisou otevřena výstava věnovaná historii i současnosti budovy staré radnice, jedné ze staveb zakladatele této firmy. Všichni jste na ni srdečně zváni! Zdroj: Künstler aus dem Jeschken-Isergebirge. Böblingen: Wilhelm Schlecht, S Nádraží Smiřice. Smiřice a Holohlavy [online]. [cit ]. Dostupné z: Gustav Sachers. Liberec : Reichenberg: architektura na severu Čech. [online]. [cit ]. Dostupné z: MOHR, Jan. Gustav Sachers: průkopník historismu v Liberci ( ). In: Ročenka liberecké architektury. Liberec: Karel Čtveráček, 2009, s text: Jitka Nosková 1. Gustav Sachers Fotografie Gustava Sacherse (nedatováno) 2. Dům továrníka Franze Schmitta v Českém Dubu, postavený podle návrhu Sacherse v letech

5 Novinky z Turistického regionu Jizerské hory VÝZVA PRO JIZERSKÉ NOVINY ZIMA Vážení přátelé. Podzim nám brzy zaklepe na dveře a pro nás nastává čas příprav zimní turistické nabídky v podobě Jizerských novin a jejich přílohy Kalendáře akcí zima Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší! Vaše tipy pro zimní sezonu , akce, které připravujete v termínu od listopadu 2014 do května 2015, zasílejte na adresu a to nejpozději do Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich webových stránkách nebo v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek. Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky. DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE 4. října 2014 Jizerka, Sklárna hodin pamětní listy setkání s vílou Izerínou zahájení programu písničkou o víle Izeríně víly Izeríny (pokračování knihy Putování s vílou Izerínou z roku 2012) a autogramiáda s autorkami Klárou Hoffmanovou a Líbou Novotnou tvořivé dílny ve spolupráci s regionálními výrobci, seznámení se s řemesly a možnost zakoupení výrobků zpívání s regionálním hudebníkem Honzou Vopařilem za doprovodu kytary zhlédnutí tematických fotografií z archivu fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky program ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka pobočkou České astronomické společnosti v rámci 5. výročí Jizerské oblasti tmavé oblohy pozorování dalekohledy, astronomická naučná stezka program ve spolupráci s ČSOP Jizerka k 20. výročí otevření Muzea Jizerských hor práce se dřevem, vstup do muzea zdarma, setkání s významnými jizerskohorskými osobnostmi závody v pouštění draků v hodin před Muzeem Jizerských hor návštěva jednoho z Tajemných míst Jizerských hor a zahájení putování, lezecká stěna ve Sklárně zdarma včetně dozoru instruktorů propojení programu dětského dne s akcí Týden seniorů pořádanou Statutárním městem Jablonec nad Nisou prarodiče tráví čas se svými vnoučaty kyvadlová doprava od vlakového nádraží v Kořenově, přes Horní Polubný na Jizerku a zpět (po celý den zdarma) po celý den k dispozici informační pult s prospekty celého Libereckého kraje, prodej knih a regionálních suvenýrů záštita radní Libereckého kraje paní Ivany Hujerové Připravujeme pokračování knihy o víle Izeríně a program Dětského dne na Jizerce dne 4. října Připravili jsme společně s regionálními výrobci Regionální suvenýr a pracujeme na novinkách Dne se zúčastníme prezentace ke Dni České hračky na Smržovce Začínáme pracovat na podkladech pro zimní Jizerské noviny M U Z E U M S K L A A B I Ž U T E R I E V JABLONCI NAD NISOU Největší expozice skla v České republice a výběr z největší sbírky bižuterie na světě. M E Z I N Á R O D N Í T R I E N Á L E S K L A A B I Ž U T E R I E Hlavní budova, do TRENDY. DESIGN. PRODUKCE Galerie Belveder, do BIŽUTERNÍ SYMPOZIUM / HANSI FALC VOBRUBA Slavnostní ukončení rienale2014-inzerat.indd :05:46 5

6 Tip na výlet NA KRISTIÁNOVĚ PROPUKNE POUŤOVÉ VESELÍ! Přijďte si připomenout dávnou slávu Kristiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské osady uprostřed Jizerských hor. V sobotu 6. září od 9.00 hodin se tu uskuteční již po třiadvacáté tradiční Mariánská sklářská pouť, kterou pořádá Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. První Mariánská sklářská pouť se v kdysi nejvýznamnější sklářské osadě Kristiánov konala roku Tradice se potom opakovala každoročně, vždy s ohledem na svátek Narození panny Marie (8. září). Na sklonku 19. století velký lesní požár zničil sklářskou huť, školu i domky sklářů, o několik desetiletí později lehl popelem i Panský dům. Myšlenka na obnovení pouti uprostřed jizerskohorských lesů vznikla v roce Pouť tradičně zahájí mše svatá. Poutní cestu zaplní stánky se skleněným a bižuterním zbožím, s medovinou a pamlsky, ale i produkty dalších tradičních řemesel, jako bylo košíkářství, drátenictví nebo hrnčířství. Děti i dospělí budou mít možnost si zakoupit pouťové štěstí, navléknout vlastní šňůrku korálků či házet do sklářské pece. Pro odvážlivce připravila Horská služba Jizerské hory slanění přes řeku Kamenici, ti méně odvážní se mohou projet na koni. V kulturním programu se budou střídat již tradiční soubory Zlaté holky, Katastrofální předpověď počasí, Jablonecká píšťalka a Rumová aféra. Pro nejmenší je připraveno Štěpánčino divadélko s novými pohádkami. Na sklářskou pouť na Kristiánov se můžete pěšky či na kole vydat v sobotu 6. září. Vstup zdarma. Program: 9.00 začátek pouti poutní mše svatá celebrovaná paterem Oldřichem Kolářem jarmareční zpěvy skupiny Katastrofální předpověď počasí první pohádka Štěpánčina divadélka skupina Zlatý holky hraje písničky o Jizerských horách druhá pohádka Štěpánčina divadélka jarmareční zpěvy skupiny Katastrofální předpověď počasí koncert souboru zobcových fléten Jablonecká píšťalka vystoupení skupiny Rumová aféra třetí pohádka Štěpánčina divadélka ukončení pouti Doprava na pouť Na Kristiánov se návštěvníci pouti dostanou pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu nebo na kole po značených cyklotrasách. V den pouti budou posíleny autobusové spoje MHD linky č. 1, která jede z centra Jablonce nad Nisou směrem na Bedřichov. Kdo pojede autem, může využít parkoviště v Bedřichově a v Hraběticích, signalizační systém bude informovat o jejich obsazenosti. Kontakt: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou Šárka Labusová, tel.: , DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014 V SOBOTU 13. ZÁŘÍ 2014 V LIBERCI Objekt Liberecká radnice (nám. Dr. E. Beneše 1) Liebiegova vila (Jablonecká 41/27) Liberecké podzemí (Lucemburská ul.) Severočeské muzeum v Liberci (Masarykova 11) Oblastní galerie Liberec v lázních (Masarykova 723/14) Doba otevření Poslední vstup na věž v 17:00 h, prohlídky o 25 lidech, prohlídky každou půl hodinu Poslední prohlídka v 17:00 h, prohlídky o 25 lidech, prohlídky každou hodinu Prohlídky: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 h, prohlídky o 25 lidech Zpřístupněno Informace Salonky č. 209 a 210, obřadní síň, věž, balkon Časové vstupenky na věž k dispozici od 8:30 h ve vestibulu radnice a na www. visitliberec.eu Kryt CO, vstup z ulice Lucemburská, výstava v podzemí, výklad průvodce Časové vstupenky na prohlídku vily od 8:30 h ve vstupní hale vily a na www. visitliberec.eu Časové vstupenky před krytem od 7:45 a na Výstavy 10:00 17:00 h Organizované prohlídky, volný vstup, přístupná park/zahrada 10:30, 13:30, 15:30 organizované prohlídky, 10:00 prohlídka v NJ Interiéry, sál bájí, věž, zahrady 6

7 Divadlo F. X. Šaldy (nám. Dr. E. Beneše) Kino Varšava (Frýdlantská 285) Liberecká výšina (Wolkerova 251) Televizní vysílač a horský hotel Ještěd (Horní Hanychov 153) Kulturní a společenské centrum Lidové sady (Lidové sady 425/1) Strossova vila (Husova 64) Střední průmyslová škola textilní (Tyršova 82/1) Kavárna Pošta (nám. Dr. E. Beneše 24) Vila Johanna Liebiega mladšího (bývalé sídlo Oblastní galerie Liberec) ( U Tiskárny 1) Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti, Liberec (Na Bojišti 759/15) Dolní kasárna (Štefánikovo nám. 1) Valdštejnské domky (Větrná ul., Sokolovské nám. 264/14) Státní okresní archiv Liberec (Vilová 339/24) Kostel sv. Antonína Velikého (Sokolovské nám.) Kostel sv. Vincence z Pauly (Perštýn) Kostel Nalezení sv. Kříže (Malé nám.) Kostel sv. Vojtěcha v Ostašově Kostel sv. Panny Marie U Obrázku (Ruprechtice) Kostel sv. Bonifáce (Horní Hanychov) 1 9:00 13:00 h Poslední prohlídka v 13:00 h Prostory bývalého kina Organizuje sdružení Zachraňme kino Varšava Exkurze po objektu, výstava mučení a zpověď, interiéry, věž Zrekonstruovaný salonek v hotelu Ještěd, volně přístupný 10:00 20:00 h Věž Poslední prohlídka v 17:00 h, prohlídky o 25 lidech, prohlídky každou hodinu Interiéry vily Časové vstupenky ve vestibulu vily od 8:30 h a na Interiéry školy, dílna s textilními stroji z počátku 20. století Hlavní sál, tři vedlejší sály Interiéry vily Věž Věž, muzeum chemického vojska Přístup na věž po žebříku, není vhodné pro seniory, malé děti a lidi s omezenou hybností Interiéry, výstava Výstava Cestou necestou Věž, interiéry Interiéry Interiéry Interiéry Interiéry Lidové sady Interiéry, - Fügnerova - Viadukt věž Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.n., a.s., Mrštíkova 3, Liberec 3, Informace tel: Doprava na této lince je provozována historickou tramvají. Bovera Výstava autoveteránů Zastávky 78 příjezd na náměstí Lidové sady 10: Riegrova h 10:30 (nám. Dr. E. Beneše, Botanickávýstava - ZOO 10:31 10:32 Muzeum - výstaviště h škola 10:33 Spanilá jízdaprůmyslová autoveteránů Ulice 5. května 10: / h Šaldovo náměstí 10:36 (zakončení spanilé jízdy v areálu bývalých Fügnerova 10:38 Libereckých výstavních trhů (LVT) u pavirybníček 10:39 lonu Technického muzea) Nádraží 10:40 Viadukt Foyer, hlediště, jeviště, herecké šatny, ukázka kostýmů Bovera 78 11:29 11:30 11:31 11:32 11:33 11:34 11:36 11:38 11:39 11:40 10:42 11:42 Bovera 78 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:36 12:38 12:39 12:40 12:42 6MT :29 13:30 13:31 13:32 13:33 13:34 13:36 13:38 13:39 13:40 13:42 6MT :29 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:36 14:38 14:39 14:40 14:42 6MT T2R T2R 15:29 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34 15:36 15:38 15:39 15:40 15:42 16:29 16:30 16:31 16:32 16:33 16:34 16:36 16:38 16:39 16:40 16:42 17:29 17:30 17:31 17:32 17:33 17:34 17:36 17:38 17:39 17:40 17: OPAČNÝ SMĚR: Jízdy historickou tramvají Bovera 6MT 6MT 6MT T2R T2R T2R V rámci EHD 2014 v sobotu Bovera 2014 sebovera Zastávky můžete těšitviadukt na jízdy historickou tram- 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 vají (jízdní řád je v příloze). Na trati Li- 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 Nádraží Rybníček se vystřídají tři vo- 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 dové sady Viadukt zy, které se vfügnerova jízdě budou střídat.10:00 První 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Šaldovo náměstí 10:02 jízda proběhne v 10:00 z Fügnerovy uli-11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 Ulice 5. května 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 ce do Lidových sadů a poslední jízda Průmyslová škola 10:04v 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:29 z Lidových sadů na Fügnerovu uli-11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 Muzeum - výstaviště 10:05 ci. Dvě tramvaje budou vždy odstaveny Botanická - ZOO 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 Riegrova 10:08 ja11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 X na pro ukázku Fügnerově ulici, stejně sady ko napříkladlidové T3M č. 8106, vlečný10:10 vůz z 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 Na lince neplatí tarif vyhlášený Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. roku 1932 nebo trolejová věž č. 105 z rolinka je provozována zdarma (za dobrovolné jízdné) ku Výstava na Fügnerově bude Na trase nástup možný jen doulici neobsazeného vozidla. probíhat od 9:30 do 18:00 h. X - zastávka na znamení Platívepouze Akce probíhá spolupráci s Boveraclubem!

8 DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V SOBO- TU V JABLONCI NAD NISOU Již tradičně se během září otevřou návštěvníkům nejvýznamnější památkové objekty města. Letošní ročník Dne evropského dědictví se bude konat v sobotu 13. září a bude otevřeno 14 památek. Novinkou pro tento rok je zpřístupnění Schneiderovy vily. Památkové objekty budou otevřeny od 9:00 do 17:00 hodin a jsou v nich připraveny prohlídky, výstavy, hudba, program pro děti, komentované prohlídky. Medailérskou tradici bude již tradičně zastupovat Střední uměleckoprůmyslová škola, kde si budou moci zájemci vlastnoručně vyrobit medailku lvíčka. Je připraven i historický autobus, který bude celý den projíždět městem a propojí zastavení poznávací trasy i další, do poznávací trasy nezahrnuté památky. Časový harmonogram 9.00 h Slavnostní zahájení Dne evropského dědictví v kostele sv. Anny, zpřístupnění všech památkových objektů h Svatokryštofské žehnání dopravním prostředkům u kostela sv. Anny, výjezd historického autobusu h Poznávací rodinná trasa s úkoly h Uzavření stanovišť poznávací trasy (odměny v cíli lze vyzvedávat až do 17:00) h Uzavření památkových objektů, ukončení ražby lvíčka. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ SZH Frýdlant, audience vévody Albrechta z Valdštejna, , Poznávací rodinná trasa s úkoly Trasa bude otevřena od 9:00 do 14:00 hodin a lze ji projít v libovolném pořadí, s výjimkou cíle. Na každém stanovišti vás čeká skautská hlídka, která vaši návštěvu stanoviště potvrdí razítkem. Cíl trasy je v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových, kde všichni účastníci, kteří se prokáží pracovním listem s alespoň čtyřmi razítky za splněné úkoly, dostanou odměnu, děti navíc zdarma medailonek svatého Kryštofa. Odměnu v cíli lze vyzvednout až do 17:00 hodin. Trasou vás bude provázet svatý Kryštof, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, patron cestujících, poutníků, řidičů, leteckých záchranářů a mnoha dalších povolání, která Z souvisejí JIZEREK především s dopravou NOVINKY a SZ Lemberk, noční prohlídky zámku s živými obrazy, nové zámecké prohlídkové okruhy v nočním světle Liberec, SH Grabštejn, možnost vyzkoušet si nahazování omítky, rytí sgrafit, cestováním. Každý účastník, který chce získat odměnu, musí mít vlastní pracovní list. Zastavení trasy: Dům Jany a Josefa V. Scheybalových Nová radnice, zasedací místnost v 1. patře Kubálkova ulice, bývalá zastávka tramvaje Eurocentrum, výstava Se skřítkem Pastelkou do pohádky Městská knihovna Galerie Belveder Jablonecká přehrada Zpřístupněné památkové objekty: Kostel sv. Anny, Kostelní ulice Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice Městská galerie MY, (Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice) Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí Nová radnice, Mírové náměstí Městská knihovna, Dolní náměstí Městské divadlo, Liberecká ulice Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea. Galerie Belveder, Mlýnská ulice Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského Kostel Povýšení sv. Kříže, náměstí Boženy Němcové Sokolovna, Tyršovy sady Schneiderova vila, Zlatá ulice poučený výklad se zajímavostmi ze života stavebně-historického průzkumníka s důrazem na poznání hradu Grabštejna Krásná, Železný Brod, TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR Turistický region Jizerské hory připravil pro malé a velké návštěvníky soutěž pod názvem Tajemná místa Jizerských hor. Osm zajímavých, tajemných a hlavně méně známých míst v Jizerských horách je označeno malou kovovou volně přístupnou známkou. Po objevení všech známek, jejich obkreslení na leták a předání v jednom z informačních center bude úspěšným soutěžícím předán dárek skleněný peníz víly Izeríny. Leták je k dostání ve všech informačních centrech Jizerských hor, ale také ke stažení na další informace najdete tamtéž. V srdci Bukovce se probudila víla Izerína a otevřela svůj poklad dětem. To, které projde osm tajemných míst Jizerských hor, dostane Izerínin penízek. Jenže dítě se nemůže pustit samo na cestu za pohádkami a tajemstvími. Potřebuje vás maminky, tatínky, babičky, dědečky, a kdo ví, kdo ještě je na téhle cestě může doprovázet. A vy jste už zajisté dávno pochopili, že na světě jsou jiné poklady, jiná bohatství než penízky víly Izeríny. Jak vás tedy nalákat na cestu za dětskými poklady? Co vám nabídnout místo mince, která platí pouze v říši fantazie? Nevím. Zkusím vám tedy vyprávět, proč jsem se do těch míst vydala já. Zkusím vám vyprávět o své lásce k tomuhle koutu země. A věřte mi, že mi při tom vyprávění bude moc a moc líto, že moje děti už dávno chodí po horách samy. Protože na konci každé cesty se zrodí pohádka a já už ji nemám komu vypravovat. Tak víte co? Já ji pošeptám vám a vy ji pak můžete vyprávět těm vašim mrňatům. A já vám budu tak trošku, docela maličko závidět. Klára Hoffmanová Seznam míst: 1/ Lom Bukovec 2/ Pramen Nisy 3/ Dračí vrch 4/ Protržená přehrada 5/ Skalní hrad u Oldřichova v Hájích 7/ Hajní kostel 8/ Trniště 9/ Rašeliniště Na Čihadle 8

9 obálka.indd :54:19 Dovolte, abychom vás dnes pozvali k výletu na Dračí vrch nad Libercem. DRAČÍ KÁMEN Dítě školou povinné, dovede to co my ne A proč vlastně? V čem jsme my dospělí jiní než naše děti? Vždyť i my jsme byli dítky školou povinnými, přece nemůžeme být o tolik jiní! Ale jak to dokázat? Třeba tak, že ukážeme svým dětem, že se do pohádky dá dojet autobusem městské hromadné dopravy. Vážně je to tak, věřte mi. Stačí nasednout na třináctku nebo osmnáctku a dojet do Kateřinek nebo dvacetčtyřkou nebo dvacetosmičkou do Radčic a pak už je to jen kousek na Dračí vrch s vrcholovým skaliskem Dračí kámen. Nakonec zbývá ještě sedmdesát schodů vytesaných ve skále a jsme přímo v pohádce. Kdysi tu sídlil strašlivý drak. A protože všichni draci mají stejné chutě, požadoval i tenhle každého 30. dubna jednu pannu. Pak milostivě nechal obyvatele Kateřinek celý rok na pokoji. Dívku vybíral los. V podvečer byly do skalní mísy na vrcholu vysypány lístečky se jmény všech svobodných dívek a drak pak do nich foukal tak dlouho, až v míse zbylo jediné jméno. Nešťastnice pak byla přivedena k drakovi, který ji zardousil a sežral. Jednou padl los na dceru hajného. Měla sice před svatbou, ale její milý byl ve světě na vandru a nedával o sobě vědět, a tak se její jméno ocitlo mezi svobodnými dívkami. Nešťastnice si na svoji poslední cestu oblékla svatební šaty. Málo jí záleželo na tom, že zítra z nich zbudou jen zakrvácené cáry. Kdo ví, kde je její milý, třeba je i on na druhém břehu a setkají se na onom světě! Mladík však byl zdravý a čilý jako rybička. Právě se vrátil domů, když mu lidé řekli, co se stalo. Ani nesundal vandrovní pytel a běžel na Dračí vrch. Obluda se už už sápala na dívku, mladík strhl ze zad pytel a vytáhl z něj luk z tisového dřeva, napjal tětivu a přesným šípem draka zastřelil. Svatba byla veliká, slavná a veselá, radoval se celý kraj. A po drakovi tu zůstala jen skalní vyhlídka zvaná Dračí kámen. text: Klára Hoffmanová NA POVĚSTMI OPŘEDENÝ DRAČÍ VRCH Krásná Studánka, železniční stanice Radčice Kateřinky, horní rozcestí (3,5 km) rozcestí Pod Dračím vrchem Dračí vrch (4,5 km) Fojtka, tisy (6 km) naučná stezka Fojtecké tisy pod Dračí skálou (7 km) přehrada Fojtka (10 km) Mníšek, železniční stanice. Celkem 10,5 km. Nepříliš náročný výlet na vyhlídkový vrchol, který si lze zpestřit návštěvou ojedinělého chráněného porostu tisů a prohlídkou vodního díla Fojtka. Z Dračího vrchu strmější sestup. U železniční stanice v Krásné Studánce vyhledáme zelené značky, které nás provedou obcí Radčice. Zvolna stoupáme k rozcestím nad Kateřinkami a pod Dračím vrchem. Dračí vrch s mohutným skaliskem, na jehož vrchol vedou schody se zábradlím, nabízí velmi působivý rozhled. Nad obcí Fotka se můžeme rozhodnout ke krátkému odbočení k přírodní památce Fojtecké tisy pod Dračím vrchem. Po návratu dojdeme na silnici v údolí. Po ní přijdeme zanedlouho k malé fojtecké přehradě. Doporučujeme pokračovat po nové vycházkové stezce na jejím západním břehu (vlevo), přejít po hrázi zpět na silnici a po žlutých značkách dojít na nádraží v Mníšku u Liberce. text: Otokar Simm Novinky aneb to, co se nikam nevešlo OTOKAR SIMM BOHUMIL JAKOUBĚ JABLONEC město NAD NISOU NOVÁ KNIHA O JABLONCI VYJDE KONCEM ZÁŘÍ Koncem září se na pultech našich knihkupectví objeví nová kniha autorů Otokara Simma a Bohumila Jakoubě Jablonec město nad Nisou. Výpravná obrazová publikace seznamuje čtenáře s historickými proměnami města Jablonce nad Nisou, nejen s tím, jak vypadaly nejzajímavější místa města před desítkami let, ale také do jaké míry urbanistický a stavební vývoj pozměnil tvář jednotlivých budov, ulic a náměstí i celkový charakter městských čtvrtí. Předkládá především dochovaný architektonický fond z období 19. a 20. století, zaznamenán je také Jablonec v současnosti, který se mění doslova před očima. V úvodech jednotlivých kapitol je komplexně shrnut vývoj jednotlivých městských částí, které bývaly samostatnými obcemi. Autoři se věnují především významným stavbám, industriálním komplexům, zaniklým, obnoveným i nově instalovaným drobným památkám, jako jsou pomníky a sochy. Publikace nemapuje pouze zastavěnou část současného města, ale i nejbližší okolí Jizerské hory, Maloskalsko a Železnobrodsko. Textovou část Otokara Simma doprovází na třicet kreseb J. V. Scheybala a fotografie Bohumila Jakoubě. Publikace měla původně završit ediční plán Nakladatelství Jakoubě, který čtenáře seznamuje s historií regionu. V rámci tohoto projektu Vyšly knihy Kraj kolem Jizery Krajem skla a bižuterie, další zůstaly nedokončené. Kniha Jablonec město nad Nisou o 160 stranách bude k dispozici jak v české, tak i anglické verzi v celkovém nákladu kusů v jabloneckém turistickém informačním centru v Kostelní ul. Křest knihy proběhne dne 30. září 2014 v hodin v Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových. ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH OTE- VŘELY NOVOU IN-LINOVOU DRÁHU Pro všechny milovníky in-line bruslení je tu přívětivá zpráva. Z nové in-linové dráhy se můžete od července 2014 těšit v Albrechticích v Jizerských horách. In-line dráha je součástí sportovního areálu U KA- MENICE v Albrechticích v Jizerských horách. Ovál je 252 m dlouhý, pro veřejnost volně přístupný, bez poplatku. Je zde i několik prolézaček pro děti. Do celého areálu je zákaz vstupu se zvířaty. 9

10 ROZHLEDNA ŠTĚPÁNKA V REKONSTRUKCI A S OMEZENÝM PROVOZEM Od 1. září bude probíhat na rozhledně Štěpánka další etapa její rekonstrukce, tentokrát výměna vyhnívající dřevěné části věžičky při zachování konstrukce střechy a její krytiny. Jedná se o nejnáročnější práce, neboť do místa nelze dopravit stavební jeřáb a veškeré uchycení bude muset odolat příchovickým povětrnostním podmínkám. Obci se podařilo dohledat původní stavební dokumentaci, ze které vyplývá, že věž byla několikrát upravována, až ztratila původní podobu, a nyní po jednání s Národním památkovým ústavem se k této podobě navrátí. Jakmile práce započnou, nebude rozhledna přístupná návštěvníkům, a proto byl termín zvolen po skončení letní sezony. VSTUPNÉ NA HRADY A ZÁMKY JE MOŽNÉ OBJEDNAT FORMOU DÁRKOVÉHO POUKAZU VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU ROZHLEDNY BRAMBERK! M o ž no s t o b j e d n á n í d á r ko vé h o p o u k a z u n a z á k l a d n í proh l íd k u na státníích h h r a d e c h a z á mc íc h v L L i b e r e c k é m, Pardubickém, Královéhraa d e c k é m k r aji a t a ké do hospitalu Kuks a Souboru lidovýýc h s t ave b Vysočina (Veselý Kopec, Betlém). Dárkový poukaz bude odeslán na určenou adresu po připsání dané částky na č. ú /0800, variabilní symbol 4000, do textu pro příjemce nutno uvést jméno a příjmení objednavatele a název objektu, na jehož prohlídku je dárkový poukaz vydáván. Například: Jan Novák, Bezděz Poukaz bude odeslán do čtyř pracovních dnů po obdržení platby. Objednavatel hradí pouze cenu vstupného na základní prohlídkovou trasu daného objektu, cenu poukazu ani poštovné neúčtujeme. Na vystavení poukazu se nevztahuje žádná sleva pro případného příjemce, poukaz je vydáván za cenu vstupného pro dospělého na základní prohlídkovou trasu na daném objektu. LIBERECKÝ KR AJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KR AJ PARDUBICKÝ KR AJ Hrad Bezděz Zámek Hrádek u Nechanic Hrad Kunětická hora Hrad a zámek Frýdlant ydlant.cz Hospital Kuks Hrad Litice Hrad Grabštejn Zámek Náchod Zámek Litomyšl Zámek Hrubý Rohozec Zámek Opočno Zámek Slatiňany Zámek Lemberk Zámek Ratibořice Soubor lidových staveb Vysočina Zámek Sychrov Hrad Trosky Zámek Zákupy UZAVÍRKY A OMEZENÍ NA KOMUNIKACÍCH NA FRÝDLANTSKU NEBEROU KONCE A máme tu další z úplných uzavírek, tentokrát silnice na Oldřichov v Hájích v termínu od 14. července do 28. srpna V uvedené době se budou opravovat propustky v Oldřichově a v Mníšku. Objízdná DOTAZY A OBJEDNÁVKY POUKAZŮ: Mg. Lucie Bidlasová, telefonicky - všední dny: trasa povede přes Frýdlant po Novoměstské ulici. Další "výborná" zpráva o omezení provozu silnice, navíc té, která slouží jako jedna z objízdných tras kvůli uzavírce silnice přes Raspenavu. Omezení provozu od do se týká silnice III/29011 Raspenava Ludvíkov p. Smrkem (přes "Prostor") a to z důvodu oprav silničních příkopů a krajnic. Provoz je veden jedním jízdním pruhem a řízen semafory. Pevné nervy všem řidičům! Sledujte aktuální dopravní situaci na: INFORMACE O OBJÍŽĎKOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDECH AUTOBUSŮ A VLAKŮ NA FRÝDLANTSKU! Zde naleznete kompletní informace ohledně objížďkových jízdních řádů vlaků a autobusů na Frýdlantsku v souvislosti s uzavírkou Raspenavy po dobu rekonstrukce komunikace II/290 po povodních: ostatní informace pak najdete na stránkách Upozorňujeme, že se jedná o mnoho výrazných změn, kdy autobusy od raspenavského nádraží na přípoj od Liberce nahrazují vlaky až do nočních hodin a některé autobusy jezdí do Frýdlantu přímo pouze přes Nové Město. Děkujeme všem cestujícím za pochopení a věříme, že si i přes tuto komplikaci najdete cestu k nám na Frýdlantsko. Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku 10

11 Akce v měsíci září Centrum Babylon Liberec Liberec, tel.: , Křížem krážem Babylonem Fauna trhy, od h Aquapark nové vstupné od h Aquazobring chůze po vodní hladině denně v Aquaparku, a h Nový vodní hrad novinka ve fontánové hale Aquaparku Laser show v Aquaparku novinka v České republice, denně v ceně vstupného iqlandia Nitranská 10, Liberec 7 tel.: , IX, út pá h, so ne h Malá science show s Van de Graaffovým generátorem a další experimenty IX, út ne h, so ne h Zábavná science show aneb experimenty, které vám doma neprojdou: Science show plná barev, ohňů, výbuchů a kouře IX, so ne h a h Hurá do Laboratoře Experimentování a workshopy v laboratoři. Diorův workshop vyrobte si vlastní parfém, mýdlo, či rtěnku. iqpark, Košická 6, Liberec 7 IX, so ne h Malá science show s Van de Graaffovým generátorem, balónky a dalšími experimenty Nostalgické jízdy v roce 2014 tel.: , Na tento rok je naplánována rekonstrukce železniční stanice Tanvald. Je možné, že výchozí stanicí pro některou z nostalgických jízd na zubačce bude stanice Desná Bramborové ukončení sezony na Zubačce s Krakonošem trasa: Tanvald Kořenov Harrachov a zpět M. K. Show, talkshow moderátora M. Krause, KC Vratislavice , h, Hosté: S. Rašilov, P. Mazačová aj Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Balcara Barevný svět v obrazech, Riedelova vila, Desná, h, Ferdinand Porsche Festival, 21. ročník, největší setkání majitelů sportovních automobilů Porsche v ČR, Pivovar Konrád Liberec Vratislavice, jabloneckých dětí, výroba lesních skřítků z přírodních materiálů ROCK N ROLL NIGHT, Klub Na Rampě,, h, Setkání motocyklů čs. a zahraniční výroby, moto sraz: u sokolovny Huntířov 9.00 h, Singltrek Camp 3, koupaliště, Nové Město p. Sm., / Výukový program pro všechny, kteří se chtějí na kole zlepšit a užít si více zábavy při vyjížďkách Grabštejn World Fest 2014, festival alternativní, etnické hudby a divadla, Hrad a zámek Grabštejn, Mariánská sklářská pouť, 23. ročník tradiční akce, Kristiánov v Jizerských horách, Stezka odvahy, MC Jablíčko,, Dětský den, Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, Dětská ulice, Liberec, h, Zahradní a prodejní výstava, v prostorách za MěÚ, Lučany n. N., h, Bohatý program, občerstvení, hudba, soutěžíme o nejhezčí zahradu, zahradní dekoraci a o nejlepší zahrádkářské výpěstky S Horskou službou kolem Ještědu, pochod se zábavou, start: u chaty Horské služby (u dolní stanice lanovky na Ještěd), Den partnerů ZOO, ZOO Liberec, Čapí rockování, zahrají rockové kapely, Příchovice, Areál U Čápa, ZÁŘÍ květen září Bedřichovské eso, celosezonní tenisový turnaj pro veřejnost, tenisové kurty v Bedřichově, tel.: , září prosinec Taneční kurzy pro dospělé, Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, Rok české hudby klasicismus, přednáška, Městská knihovna, 10. pořad o hudbě s Věrou Štrynclovou, Den s Českou hračkou, Smržovka, vzorková prodejna, prostory ZŠ, tel.: , / Bohatý doprovodný program Extraliga: přípravné zápasy na sezonu 2014/2015 Bílí tygři Liberec, Tipsportarena Liberec, Turnaj v malé kopané, sportovní areál ve Mšeně, 8.30 h, Se skřítkem Pastelkou do pohádky, Ekocentrum, budova Eurocentra S1,, / Doprovodný program k výstavě Stezka odvahy, MC Jablíčko,, Železnobrodský pohár, hasičská soutěž, Železný Brod, Sport Live 2014, 9. ročník tradiční sportovní show a veletrhu, Sport Park Liberec, h, Mistrovství republiky žáků v kanoistice, vodácké závody, camp Paraplíčko u Železného Brodu, Pojďte s námi za pohádkou, Eurocentrum 11

12 , 9.00 h, Pásmo veselých písniček s krátkou pohádkou pro nejmenší s Romanem Rákosníčkem a P. Vobořilem, let na Lužické, oslavy významného výročí Jedličkova ústavu, Jedličkův ústav Liberec, h, Virtuální univerzita třetího věku, Městská knihovna, h, ukázková výuka (astronomie), Když se létalo na Měsíc, Městská knihovna, h, astronomické okénko M. Gembece (45 let Apollo 11) Půlstoletí s Nisankou, komponovaný pořad jabloneckého folklorního souboru, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,, h, Fotodílna opravdu pro každého, Klub Na Rampě,, h, / Úvodní setkání nového cyklu fotodílen pod vedením Z. Cincibuse Hledám tě v tomto městě, básně V. Hraběte za doprovodu klavíru, hraje Divadlo Kašpar v Celetné, KC Vratislavice , h, Tipsport extraliga 2014/2015 Bílí tygři Liberec, Tipsportarena Liberec, Tištěná architektura, Jaroslav Zeman, Vladimírovo Knihkupectví Serius,, h, / Beseda o architektonickém dědictví sudet a projektu město/stadt Jarret, koncert, hudební klub Bažina v sále restaurace Beseda, Rychnov u Jablonce n. N., h, Dukla vozovna / Koblížci / The Snuff, koncert kapel, Klub Na Rampě,, h, Tanvaldské slavnosti, 21. ročník, Tanvald, / Pestrý kulturní program pro všechny generace Po stopách Železné koruny, 42. ročník turistické pochodu, start: Hejnice, hřiště h, trasy: pěší 6, 12, 16, 25 km, cyklo 30, 50 km, cíl: stejné místo h, Klub turistů při TJ Jiskra Hejnice, tel.: , Podještědská výstava psů, 31. ročník, Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, h, Vratislavické slavnosti, tradiční vratislavické slavnosti v areálu KC Vratislavice, Slavnosti města Desná, Riedlova vila a zahrada vily, 9.30 h, Den dětí, se zaměřením na ukázky vojenské techniky a mnoho dalšího, Sportovní areál Vesec, Stop den, Zásada, Synot liga domácí utkání FC Slovan Liberec, stadion U Nisy, Liberec, Tančírna, standardní a latinsko-americké tance doprovázené živou kapelou, proložené hity let, pod dozorem tanečního mistra V. Čermáka, Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, h, Jizerská 50 RUN, závod ve stopách slavné zimní Jizerské 50, lyžařský stadion Bedřichov, start: h závod na 23 km, h závod na 10 km, Red Bull 400, hromadný výběh skokanského můstku K120 v Harrachově, 13/09/14 skokanský můstek k120 harrachov výběh do skokanského můstku zaregistruj se redbull.cz/400 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ , h - v památkových objektech jsou připraveny prohlídky, výstavy, hudba, program pro děti, komentované prohlídky. Medailérskou tradici připomene Střední umělecko-průmyslová škola, kde bude možné si vlastnoručně vyrobit medailku lvíčka. Celý den bude městem projíždět historický autobus, který propojí zastavení poznávací trasy i další památky, pro děti je opět připravená dětská trasa. Více na SZ Lemberk, Noční prohlídky zámku s živými obrazy, nové zámecké prohlídkové okruhy v nočním světle Liberec, SH Grabštejn, možnost vyzkoušet si nahazování omítky, rytí sgrafit, poučený výklad se zajímavostmi ze života stavebně-historického průzkumníka s důrazem na poznání hradu Grabštejna Krásná, Železný Brod, Slavnosti Kromnówa, Artystyczna Galeria Izerska, Kromnów, Jizerský drak Memoriál Jaroslava Poslta, 5. ročník závodu dračích lodí, jablonecká přehrada, h, ELP Jablonec Náchod / I. liga, II. kolo Českého Poháru mužů v házené, Městská sportovní hala, h, Komorní koncert, kostel Navštívení Panny Marie, Lučany n. N., h, Hraje Nostitzovo kvarteto Salsa Night, Topdance studio u přehrady v areálu mincovny,, h, h: miniškolička pro úplné začátečníky, h: seminář s P. Šimkem (dvojnásobný mistr ČR v salse a bachatě 2014), h: Salsa Night pro začátečníky i pokročilé, single i páry, Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů Pepíčku těš se, budem se mačkat, aneb mladé babičky miluji zdarma, směs staropražských a kramářských písní, Klub Na Rampě,, h, Tajemná rašeliniště Jizerských hor, Jizerka, nutné se objednat předem na lenka. nebo tel.: , / Víkendová akce pro všechny, tvořivé dílničky, ekohry, naučná stezka, exkurze na rašeliniště, promítané přednášky, pozorování noční oblohy. BĚH DO Běh přes desenské kopce, Desná, VRCHU Do vrchu Ještěd, závod Extraliga masters, Ještěd, Exkurze do Nového pralesa, start: Pláně pod Ještědem, h, DlouŠiBy neboli Dlouhý Široký a Bystrozraký, pohádka, hraje Divadlo MiMotaurus, KC Vratislavice , h, Jablonečanka, Eurocentrum, h, / Tradiční taneční odpoledne s dechovým orchestrem pro seniory Astronomické setkání, Klub Na Rampě,, h, Informace, rady, návody, pozorování oblohy Virtuální univerzita třetího věku, Městská knihovna, h, Ukázková výuka astronomie Vysočina, cestopisný pořad L. Laciny, Městská knihovna, h, Tipsport extraliga 2014/2015 Bílí tygři Liberec, Tipsportarena Liberec, 12

13 Labyrint světa a ráj srdce, varhanní koncert, M. Eben recituje texty J. A. Komenského, hudba P. Eben, varhany T. Thon, kostel sv. Anny,, h, rezervace od na tel.: , Kaia Brown a Tonny Blues Band, koncert, KC Vratislavice , h, Rampa free pro každou kapelu, Klub Na Rampě,, h, / Pro začínající kapely Jizerskohorská rašeliniště, terénní exkurze pro pedagogy a veřejnost, Ekocentrum Oldřichov v Hájích, Šípková Růženka, hudební pohádka pro děti 3 6 let, v rámci výstavy Se skřítkem Pastelkou do pohádky, Kino Junior, Jablonec n. N., h, Egyptská kniha mrtvých, přednáška s videoprojekcí, Vladimírovo Knihkupectví Serius,, h Wovenhand (USA), koncert kultovní skupiny, Eurocentrum, h, Viva Cuba Libre, rapová vzpoura, film FF Jeden svět 2014 / Cuba, USA, Klub Na Rampě,, h, Městské trhy, Chrastava, na náměstí 1. máje, tel.: , Pietní akt pocta obětem katastrofy na Bílé Desné, Desná I u balvanu, h, Čtyři hodiny pro život, základní kurz první pomoci pro veřejnost, Spolkový dům,, h, Komunální symbolika na Jablonecku do roku 1990, přednáška J. Kašpara, ředitele SOkA, Městská knihovna, h, Putování po (ne)vinných lokalitách Cotes du Rhone, cestopisné povídání s fotkami a degustací, La Kavárna,, h, tel.: , Byt na inzerát, hraje Divadlo Háta, Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, Tvoření s korálky, Chrastava, CVA, h, tel.: , Koncert Echt, hudební klub Bažina v sále restaurace Beseda, Rychnov u Jablonce n. N., h, Jablonecké podzimní slavnosti, Dolní nám. a Letní scéna Eurocentra,, h, Stylový trh, kulturní program Barvy podzimu, doprovodný program k podzimním slavnostem, Ekocentrum, budova Eurocentra S1,, Tvoření z přírodnin, seznámení s podzimní přírodou, ochutnávka plodů a mnoho dalšího. Dopoledne pro školy, odpoledne pro širokou veřejnost Děti čtou dětem, žáci ZŠ čtou dětem z MŠ, Eurocentrum, / Akce v rámci výstavy Se skřítkem Pastelkou do pohádky Klub dvojčat, MC Jablíčko,, h, Pohádkové dílny, Eurocentrum, výstavní pavilon,, h, Dvanáct rozhněvaných mužů, Městské divadlo, h, / Slavné soudní drama v podání Východočeského divadla Pardubice Virgil & The Accelerators, koncert britského bluesrockového power tria v čele s kytaristou V. McMahonem, Klub Na Rampě,, h, Dýňobraní svátek dětí, duchů a strašidel, 9. ročník akce s bohatým kulturním programem a ohňostrojem, Dům vína,, Oslavy Ještědu, Ještěd, Jablonecký triatlon MTB 2014, 17. ročník závodu pro širokou veřejnost a mládež, plavecký bazén a Jindřichov, 9.00 h, Ski regata, závod ve windsurfingu, jablonecká přehrada, Dobývání ztraceného záchranáře, modelový závod nejen pro složky IZS, též pro veřejnost, jablonecká přehrada, v h koncert John Silver, Pohádkové dílny, Eurocentrum, výstavní pavilon,, h Hejnické Babí léto, Hejnice, / Tradiční oslava rozloučení s létem pro děti a dospěláky, živá hudba, spousta soutěží, dárků, kulturní program, překvapení Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku vlny, akce pro veřejnost, Ekocentrum Oldřichov v Hájích, h, Sváťovo dividlo, divadlo pro děti, NG Plaza Liberec, h, Jeden den s lektorem, Nové Město p. Sm., koupaliště, Singltrek pod Smrkem, Výukový program pro všechny zájemce o výuku bajkování Veteráni z LVT, jízda historických vozidel Libercem s odpolední výstavou v tramvajové vozovně DPMLJ Liberec, Údolím dvou řek, turistický pochod, KČT Semily a Tanvald S Nisankou v jednom kole, festival k 50. výročí založení FS Nisanka, Letní scéně Eurocentra,, h, mestojablonec.cz / Folklorní a kramářské písně v podání folklorních souborů Šest žen Jindřicha VIII., divadelní představení, hudební revue, kostel sv. Vojtěcha, Liberec-Ostašov, Párty tramvaj, originální diskotéka v tramvaji, Liberec, h, Jablonecký Klokánek, 27. ročník turnaje v pálkovací hře slowpitchi pro veřejnost, hřiště ve Mšeně,, tel.: , Skleněné městečko, slavnost sklářského řemesla, Železný Brod, Tipsport extraliga 2014/2015 Bílí tygři Liberec, Tipsportarena Liberec, Kvartet, laskavá komedie o umění stárnout a nesmrtelnosti, hraje: Divadlo Bez Zábradlí, Městské divadlo, h, Luca Chaumar Mafie a city, francouzská komedie, KC Vratislavice , h, Virtuální univerzita třetího věku, městská knihovna, h, / Ukázková výuka astronomie Křížové cesty v české krajině, přednáška zahradní architektky I. Jaburkové, Ph.D, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,, h, / Historický vývoj a typy cest, které nazýváme křížové, druhy dřevin, jež tyto cesty doprovázejí a legendami a symbolikou s nimi spjatými. 13

14 Sklářské svítání, 3. ročník diskusního setkání o sklářském průmyslu pro odborníky a zájemce o obor na téma: TRADICE, INOVACE, PRESTIŽ, zasedací sál radnice,, h, zdarma, Biotronik Tomáš Pfeiffer, beseda, Spolkový dům,, h, Otto Hejnic Trio, koncert groove & jazz, hosté: černošský zpěvák Lee Andrew Davison a Big Band ZUŠ Liberec, Klub Na Rampě,, h, Le thé o páté Jižní Francie, povídání o Francii s Jiřinou Zahradníkovou, La Kavárna,, h, Kasalová Jana, vernisáž, autorská výstava, Městská galerie Vl. Rady, Železný Brod, h, Krátké a úderné divadlo, hra Veni vidi sci-fi aneb hluboký vesmír..., Klub Na Rampě,, h, Pavel Maurer: nejezte blbě!, městská knihovna, h, mestojablonec.cz / Propagátor kvalitního stravování a nemilosrdný kritik českých restaurací představí svou knihu Pohádka pro děti, Chrastava, kino, tel.: , Letem světem na vozíku, cestopisná přednáška Marušky a Lídy Harcubových, Riedelova vila, Desná, h, Filmový klub, KC Vratislavice , h, Závod na kolečkových lyžích na Ještěd, v rámci seriálu Silvini Skiroll Classics, Partička, improvizační show, ve které se aktéři sami budou stávat oběťmi svých kolegů, Eurocentrum, h, / M. Suchánek, R. Genzer, I. Chmela, O. Sokol, D. Dangl Oktoberfest na Pláních 2014 aneb nejezdi do Mnichova, přijeď na Pláně, Chata Pláně pod Ještědem, Liberec, h Noc vědců plná experimentů s bezplatným vstupem, iqlandia, Liberec, h, Big Band Jam 2014, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, Eva, premiéra, opera, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Zrní, koncert osobité kladenské kapely, Klub Na Rampě,, h, Václavské pochody, 39. ročník turistického pochodu, start: Frýdlant náměstí h, trasa: pěší 8, 15, 28, 40 km, cyklo 34, 44, 53 km, cíl: rozhledna Frýdlant h, KT Frýdlant, tel.: Podzimní dobrovolnická brigáda, na stezkách Singltreku p. Sm., Nové Město p. Sm., koupaliště, O liberecký pohár, 33.ročník závodu psů, Kynologický klub Liberec, Pavlovice, 9.00 h, Rychnovský svatováclavský půlmaraton, 1. ročník, start: Rychnov u Jablonce n. N h, trasa: běh 21, 8 km a závod pro děti, tel.: , přihlášky na Bižuterní kurz pro dospělé, ateliér, Muzeum skla a bižuterie,, h, / Výroba originální bižuterie z korálků pod lektorským dohledem (první lekce podzimního cyklu) Synot liga domácí utkání FC Slovan Liberec, stadion U Nisy, Liberec, Strašidlo cantervillské, preméra hry LSD, sokolovna, Lučany n. N., h, Horečka sobotní noci, největší rockové hity na plátně, uvádí P. Vobořil, Klub Na Rampě,, h, Svatomichalská poutní slavnost, Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela a přilehlé okolí, tel.: , , Svatováclavská pouť, Rychnov u Jablonce n. N., náměstí, / Ohňostroj h, poutní mše svatá h Extreme Cup 2014, závod dálkově řízených modelů, 9.30 h, Povídání o pejskovi a kočičce, pohádka, hraje Sváťovo dividlo, KC Vratislavice , h, Decatlion Cup 3. závod, 13. ročník dětského závodu horských kol, Bedřichov, Školní SK při ZŠ Janov n. N., tel.: , Tvůrčí dílna malování na hedvábí II. s I. Pětníkovou, Riedelova vila, Desná, h, NATUL! 2014, hudba, sport, soutěže, otevřená univerzita, TU Liberec, 2. ročník, start: Janův Důl, cíl: Ještěd, Rychnov model show 2014, 3. ročník soutěžní výstavy papírových modelů z Čech, Moravy a Polska, Rychnov u Jablonce nad Nisou, sál restaurace Beseda, h, Pohádkový pochod s houbovým dědkem na rozhlednu Nisanka, start: Pasecké nádraží, h, h drakiáda na Nisance (draka s sebou, zábava a posezení s kytarou u ohně), Princezna se zlatou hvězdou na čele, klasická pohádka v podání DS Julie Jurištové, v rámci pohádky proběhne slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, městské divadlo,, h, 14

15 Slavnostní koncert ke dni České státnosti, koncert SPS Janáček, kostel sv. Anny,, h, Mše A. Dvořáka D-dur Lužanská v provedení, doprovází orchestr M. Halamy Tramvaj do stanice Touha, derniéra, činohra, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec, Virgil & The Accelerators (GB), koncert mladého britského dynamického bluesrockového power tria v čele se skvělým kytaristou V. McMahonem, Klub Na Rampě,, h, Prázdnou kasu mám, představení v podání Komorního a hudebního divadla Brnon (k zahájení Týdne seniorů), městské divadlo, h, Lucie Bílá, koncert L. Bílé v doprovodu P. Maláska klavír, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Horní nám.,, h, Týden seniorů,, tel.: , Pojďme zdravě žít, Eurocentrum, Jablonec n. N., h, / Informace o zdravém životním stylu, preventivní programy, první pomoc, prevence úrazů (akce k Týdnu seniorů) Tipsport extraliga 2014/2015 Bílí tygři Liberec, Tipsportarena Liberec, I Válka má své hranice, přednáška o ženevských úmluvách, humanitárním a válečném právu, městská knihovna,, h, Jablonec město nad Nisou, se vznikem nové knihy o Jablonci nás seznámí autoři O. Simm a B. Jakoubě, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, h, Společná věc, koncert T. Pfeiffera na Vodnářský zvon, Frýdlant, městské kino, h, tel.: Petr Matěják housle a Filharmonie Hradec Králové, slavnostní zakončení Roku české hudby, Městské divadlo, h, Neil Simon Drobečky z perníku, hraje Divadlo Příbram, v hlavní roli S. Stašová, KC Vratislavice , h, Kaleidoskop Jana Rejžka, poslechový pořad hudebního publicisty, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., h, VÝSTAVY MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU hlavní budova U Muzea 398/4 tel.: út ne h Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jako etnograf a dokumentátor napsal a kresbami doplnil studii o lidovém podještědském kroji. JABLONEC 2014 Jedinečná výběrová přehlídka současného českého skla a bižuterie. V rámci projektu se na čtyřech výstavách představí sedm desítek výrobců skla, bižuterie a šperku, dvacet originálních sklářských výtvarníků ze 14 krajů České republiky a 16 odborných sklářských a uměleckých škol ze tří zemí Trendy. Design. Produkce. Největší výstava současného skla a bižuterie v České republice. GALERIE BELVEDER Mlýnská 27 tel.: čt ne h Bižuterní sympozium Výstava v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2014 Téma bižuterie v podání studentů českých a zahraničních středních a vysokých škol hans falc vobruba výstava v rámci mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2014 Autorská výstava švédského skláře a šperkaře s českými kořeny. KOSTEL SV. ANNY Kostelní ulice tel.: , IX XII, otevřeno na vyžádání v turistickém informačním centru v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových (budova fary naproti kostelu) Josef Führich nábožná malba na Jablonecku výstava ke Dni evropského dědictví MĚSTSKÁ GALERIE MY Dům Jany a Josefa V. Scheybalových Kostelní 1/6 tel.: út pá a h so h Josef Führich (významný malíř z Chrastavy) náboženské malby na Jablonecku DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH (budova bývalé fary naproti kostelu) Kostelní ulice 1/6 tel.: , po pá a h, so h Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových v podkroví domu. do Lidový kroj Podještědí v kresbách Josefa V. Scheybala Expozice seznamuje s další činností J. V. Scheybala Křížové cesty v Jizerských horách V rámci konání DED bude představena expozice nejstarších křížových cest v Jizerských horách. Součástí výstavy jsou historické materiály pohledové mapy a fotografie, které nám pomohou porovnat jejich současný stav. EUROCENTRUM JABLONEC N. N. Jiráskova Se skřítkem Pastelkou do pohádky Výstava kreseb jabloneckých dětí a akademického malíře Miloslava Jágra. po pá h, so h Fotoklub Kontakt Český ráj FK klub a jeho polští přispěvatelé mapují Český ráj z několika úhlů. Vernisáž: ve h. po pá h Šikovné ruce našich dědečků a babiček V rámci Týdne seniorů Vernisáž: v h se sborem Izerína. út ne h MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC N. N. Dolní náměstí 1 tel.: květen prosinec Knihovna v proudu času Výstava k 90. výročí otevření německé veřejné knihovny v Jablonci n. N., výstava k 145. výročí postavení budovy staré radnice. Skrytý pohled Výstava fotografií Denisy Albaniové. MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU Liberecká 5/1900 tel.: přístupné v době představení Ne ruka, to duše maluje Petr Šrámek (umělec malující nohama) Výstava k významnému životnímu jubileu autora. Vernisáž: v h UNIVERZITNÍ GALERIE N Jehlářská 520/14 tel.: Historické územní plány výstava ke Dnům evropského dědictví. VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚÚ Husova 490 Rychnov u Jablonce n. N. 15

16 tel.: , po ne a h vernisáže vždy v sobotu v h Rychnov na mapách, plánech a vedutách výstava v rámci Dnů evropského dědictví Oblastní Galerie Liberec lázně Masarykova 723/14 Liberec tel.: František Kupka Kompletní cyklus Čtyři příběhy bílé a černé a studijní kresba Vanoucí modře (zapůjčeno z Národní galerie) a cyklus ilustrací Píseň písní Z Chrastavy do Vídně Josef Führich ( ) Jeden z největších malířů nábožensko-monumentální malby 19. století Génius malby všedního dne Erwin Müller Dnes zapomenutý malíř z Liberce bude představen výjimečným konvolutem dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20. století ze sbírek OGL a soukromí Autor a sběratel Ondřej Kopal Richard Adam Obrazová sbírka sběratele R. Adama je zaměřena na současné české, slovenské a německé umění. Součástí této sbírky je také kolekce obrazů O. Kopala, jehož malba kombinuje expresivitu a gestičnost s výrazovými prvky streetartu Kotvy Máje Architektura obchodních domů 60. a 70. let překvapuje svou kvalitou a zajímavými přesahy, v nichž se projevují tendence tehdejší světové architektury. Komentované prohlídky a další program: Dny Evropského kulturního dědictví SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI Masarykova 11 Liberec tel.: Královské posezení (historické toalety) Výstava představí historické záchody a sanitární keramiku v průřezu od 19. století až po současnost. po pá h a h, so h Velká válka V roce 2014 si svět připomene sto let od začátku mezinárodního konfliktu. Výstava návštěvníky provede zásadními fázemi tohoto konfliktu od atentátu v Sarajevu a vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku až po hrůzy ve frontových zákopech. GALERIE PROSTOR 228 Studničná 227/9 Liberec září říjen Aleš Růžička KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM LIDOVÉ SADY Lidové sady 425/1 Liberec CENTRUM BABYLON Galerie CFA + H, nákupní městečko č Figura v pohybu obrazy Zuzany Kadlecové STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV LIBEREC Vilová 339/ Liberec Výstavní sál SOkA je otevřen ve všední dny, ovšem pouze po předchozí dohodě na tel.: , zdarma Cestou, necestou 130 let turistických spolků na Liberecku Výstava představuje unikátní, mnohdy nepublikované fotografie rozhleden a horských chat v Jizerských a Lužických horách. MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ OBNOVY Klášterní 1 Hejnice tel.: září Vladimír Mencl Česká krajina v obrazech GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA LÁZNĚ LIBVERDA Lázně Libverda 17 Hejnice tel.: CHRASTAVA Městská galerie Liberecká 40 Chrastava tel.: , září Krysáci, kresby a kniha Ivan Mraček Vernisáž: v h v infocentru za přítomnosti ilustrátora Ivana Mračka a režiséra Cyrila Podolského. MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY Železný Brod IV X, so ne h V, VI, IX, út ne a h Tavené skleněné plastiky díla z taveného skla současných umělců, ku příležitosti 90. narozenin J. Brychtové (Městská galerie Vlastimila Rady a budova Detesku) Kasalová Jana, autorská výstava Krajina a lidé Putovní výstava fotografií Jizerských hor, které vznikly na společných workshopech českých a polských fotografů krajinářů. Další osudy výstavy sledujte na Galeria Izerska PROGRAM HRADY A ZÁMKY: SZ FRÝDLANT, Do hradní expozice bude instalována sbírka zvířecích anomálií, tedy vycpaných zvířecích zrůd, které dokumentují vývojové vady domácího dobytka, např. dvojhlavé tele a kůzle apod. Letošní rok si připomínáme 380 let od zavraždění Albrechta z Valdštejna, proto mnohé akce budou zaměřeny k tomuto výročí Audience Albrechta z Valdštejna, při některých audiencích se budou opět péci i koláčky v zámecké kuchyni SH GRABŠTEJN, Worldfest, festival alternativní, etnické hudby a divadla na hradě SZ LEMBERK, SZ SYCHROV, zamek-sychrov.cz Divadelní představení na motivy Dívčí války od F. R. Čecha, zámecké nádvoří (v případě nepřízně počasí zámecká galerie) 16 Jizerské hory turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko Janov nad Nisou 520, Tel.: www. vilaizerina.cz

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

JABLONEC NAD NISOU & J I Z E R S K É H O R Y

JABLONEC NAD NISOU & J I Z E R S K É H O R Y JABLONEC NAD NISOU & J I Z E R S K É H O R Y VÍTEJTE V JABLONCI NAD NISOU Malebné město Jablonec nad Nisou se nachází na severu Čech v nadmořské výšce okolo 500 m n. m. Rozkládá se uprostřed zeleně v kotlině

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 4. 1. 2016 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍCH A SILVESTROVSKÝCH AKCÍ

KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍCH A SILVESTROVSKÝCH AKCÍ KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍCH A SILVESTROVSKÝCH AKCÍ 26. listopadu Vánoční strom pro Jedličkův ústav v Liberci, smyslem celého projektu je udělat radost klientům Jedličkova ústavu během Vánočních svátků,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Jablonec nad Nisou, Kostel sv. Anny, Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Kostel Povýšení sv. Kříže, Kostel Dr. Farského,

Jablonec nad Nisou, Kostel sv. Anny, Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Kostel Povýšení sv. Kříže, Kostel Dr. Farského, DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA POŘADATEL 1. 7. 16 Street Dance Eurocentrum Jablonec nad, Malý sál Lektorský pořad s Peterem Dolinajecem. Eurocentrum 1.7.-31.8. 14 Rytířské turnaje Zámek Dětenice

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků.

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků. ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků PŘEHLED AKCÍ ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 2017 / 2018 Přehled nejdůležitějších akcí v zimní sezóně 2017 / 2018 Innogy Špindl Ski Openning Předsilvestrovská

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik 2015 ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory KALENDÁŘ AKCÍ 2015 LEDEN - DUBEN TVOŘiVÉ DOPOLEDNE - MASOPUST - VýROBA MASEK 16. 1. 2015 (pátek 9.30-11.30) WORKSHOP - MALOVÁNÍ NA SKLO

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU

POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU Liberecký kraj je svojí polohou i rozlohou svým způsobem jedinečný. Můžete zde poznat Lužické hory, kraj Karla Hynka Máchy, Český ráj i Krkonoše. V menším

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 15. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, který se uskutečnil ve dnech 19. 21. března v Eurocentru v Jablonci

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně podporuje činnost subjektů z oblasti sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Jednotlivé

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více