Zveme Vás na semináře. jejichž témata jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveme Vás na semináře. jejichž témata jsou:"

Transkript

1 Zveme Vás na semináře pořádané pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství jejichž témata jsou: Škody působené zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách Hospodářská úprava lesů Problematika lesního semenářství a školkařství Výskyt lesních škodlivých faktorů Účast na semináři, drobné občerstvení a pracovní materiály jsou zdarma.

2 Škody působené zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách Ing. Petr Spurný Znojmo, hotel Bermuda Mariánské nám. 10 (kruhové náměstí), Znojmo Litomyšl, hotel Zlatá Hvězda Smetanovo nám. 84, Litomyšl Škoda ze zničeného lesního porostu Škoda ze snížení přírůstů lesního porostu v důsledku okusu zvěří Škoda ze snížení produkce porostu v důsledku záměny dřevin Škoda ze snížení kvality lesních porostů způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D Znojmo, hotel Bermuda Mariánské nám. 10 (kruhové náměstí), Znojmo Litomyšl, hotel Zlatá Hvězda Smetanovo nám. 84, Litomyšl Ekologické (samovolné) funkce lesů Environmentální (řízené) funkce lesů Vodohospodářská funkce Funkce lesa rekreační a zdravotní Poskytování rekreačních produktů ve vlastní režii Příklady uvedení produktů rekreační funkce lesa na trh Kategorizace lesů z hlediska rekreačních a zdravotních Dotace Funkce lesů v ochraně přírody a krajiny Funkce ochrany přírody Funkce lesa krajinotvorná a estetická Podpory

3 Hospodářská úprava lesů Ing. Václav Tomášek Uherské Hradiště, hotel Grand Palackého náměstí 349, Uherské Hradiště - Hradec Králové, hotel Černigov Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Časová úprava lesů Hospodářsko úpravnické rozdělení lesa Lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy Těžební úprava Lesní hospodářská evidence Problematika lesního semenářství a školkařství dotace na podporu genetických zdrojů lesních dřevin a lesní školkařské činnosti Ing. Lada Krnáčová Ing. Tomáš Smejkal Uherské Hradiště, hotel Grand Palackého náměstí 349, Uherské Hradiště - Hradec Králové, hotel Černigov Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Dotace na podporu genetických zdrojů lesních dřevin Právní předpisy a národní strategie ČR vztahující se k ochraně genetických zdrojů lesních dřevin Mezinárodní závazky ČR v oblasti ochrany biologické rozmanitosti Organizační a věcná struktura Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období Organizační a věcná struktura dotačních pravidel ( Zásad ) Podpora genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období (PRV ) Dotace na podporu lesní školkařské činnosti s důrazem na nové dotační nástroje:

4 Stručný přehled nových možností finanční podpory lesního hospodářství z PRV a z programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Detailní přehled nových možností finanční podpory lesní školkařské činnosti z PRV Detailní přehled nových možností finanční podpory lesní školkařské činnosti z PGRLF Ostatní stávající zdroje finanční podpory lesní školkařské činnosti (platby na zemědělskou půdu, zelená nafta) Lektoři Výskyt lesních škodlivých faktorů Ing. Miloš Knížek, Ph.D. Ing. Jan Liška Ing. Radek Novotný, Ph.D. doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D Brno, hotel Prometheus Hudcova 367/78, Brno Praha, hotel Populus Bělohorská 125/24, Praha, Břevnov Činnost Lesní ochranné služby Ekosystémové pojetí ochrany lesů Poškozování lesních porostů biotickými činiteli Poškozování lesů abiotickými vlivy Poškozování lesů imisemi Zlepšování zdravotního stav lesů INFORMACE, PŘIHLÁŠKY, STORNA Bc. Klára Petráková Kánská tel , Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III

5 Organizační pokyny 1, Registrace účastníků bude vždy od 8:30 9:00. Odborný program začne v 9:00, předpokládaný konec semináře je 14:30. 2, Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na poštovní adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, nejpozději týden před konáním semináře. 3, Termíny a místa školení jednotlivých témat: Škody působené zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách Hospodářská úprava lesů Problematika lesního semenářství a školkařství Výskyt lesních škodlivých faktorů Znojmo, hotel Bermuda Mariánské nám. 10 (kruhové náměstí), Znojmo Znojmo, hotel Bermuda Mariánské nám. 10 (kruhové náměstí), Znojmo Uherské Hradiště, hotel Grand Palackého náměstí 349, Uherské Hradiště Uherské Hradiště, hotel Grand Palackého náměstí 349, Uherské Hradiště Brno, hotel Prometheus Hudcova 367/78, Brno Litomyšl, hotel Zlatá Hvězda Smetanovo nám. 84, Litomyšl Litomyšl, hotel Zlatá Hvězda Smetanovo nám. 84, Litomyšl Hradec Králové, hotel Černigov Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Hradec Králové, hotel Černigov Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Praha, OREA hotel Pyramida Bělohorská 125/24, Praha, Břevnov 4, Vložné se nehradí, jelikož je seminář pořádaný pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství. 5, Účastníci na semináři dostanou pracovní materiály a bude pro ně zajištěno i malé občerstvení. 6, Vzhledem k tomu, že počet účastníků je omezený, přijetí Vaší přihlášky Vám vždy potvrdíme. 7, STORNO: Pokud se nebudete moci semináře nakonec zúčastnit, prosím Vás o informování, a to písemné, minimálně 5 dní dopředu, abychom mohli přijmout dalšího účastníka. Děkujeme.

6 Závazná přihláška Vyplňte (zaškrtněte čtvereček u varianty, kterou chcete) a odešlete laskavě na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III nebo na titul, jméno a příjmení adresa plátce (firmy) č. účtu plátce DIČ (IČO) telefon Přihlašuji se k účasti na semináři s názvem v termínu a místě Škody působené zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách Hospodářská úprava lesů Problematika lesního semenářství a školkařství Výskyt lesních škodlivých faktorů Znojmo Znojmo Uh. Hradiště Uh. Hradiště Brno xx Litomyšl Litomyšl Hradec Králové Hradec Králové Praha xx V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. Datum, razítko a podpis Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti Vodní zdroje Ekomonitor.