Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč"

Transkript

1 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací o připravované rekonstrukci, zveřejňujeme v tomto vydání Hlásky finální návrh řešení včetně vizualizací jednotlivých částí náměstí a některé z průběžných řešení a to v barevné příloze uvnitř listu. Návrhy jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách MěÚ, na úřední desce MěÚ, na odboru výstavby a regionálního rozvoje budova č. 55/I, kde můžete podat své připomínky do pátku 11. ledna Z prosincových akcí vybíráme V pondělí je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15 hodin. Hlavním hostem je letos Petra Černocká. V pátek si nenechte ujít Zvonkový průvod, který v Soběslavi pořádáme potřetí. Začínáme od 16 hodin v Domečku. Adventní koncert v podání hudebně literárního seskupení HAMAVE neděle od 17 h kostel sv. Petra a Pavla. Vánoční Jarmark Rolničky proběhne v sobotu od 8.30 do hodin na náměstí Republiky. Koncert pěveckého sboru Novita se koná v sobotu v 19 h v Českobratrském evangelickém kostele. Stejně jako loni vás zveme na prožití vánočního příběhu společně a to v neděli , kdy pořádáme od 16 h na náměstí Živý Betlém. Vánoční troubení tradičně připravuje Soběslavský žesťový soubor na Boží hod vánoční ve 14 h na náměstí Republiky. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jana Jakuba Ryby vánoční koncert se koná ve čtvrtek od 19 h ve velkém sále kulturního domu a ve středu v kostele sv. Petra a Pavla od 9.30 h. Koncert pěveckého sboru Anonym Voice se koná ve čtvrtek v evangelickém kostele od 18 h.

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Usnesení 19. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 23. října 2012 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 19/248/2012 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se uskutečnily ve dnech října Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi za velmi dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle zápisu z jednání. Usnesení č. 19/249/2012 Rada města ukládá jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíru Faladovi a tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi zajistit realizaci opatření v efektivním nakládání v odpadovém hospodářství města (svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr a separovaný sběr) dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ a doplněného o přijaté připomínky členů rady města. Usnesení č. 19/250/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 32 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2013 za cenu ,- Kč + DPH. Usnesení č. 19/251/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 18 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2013 na částku ,- Kč + DPH. Usnesení 20. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 6. listopadu 2012 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 20/263/2012 Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2013 dle návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města Čevak, a. s., České Budějovice. Ceny pro rok 2013: vodné 33,84 Kč/m 3 + DPH, stočné 21,85 Kč/m 3 + DPH. Usnesení č. 20/264/2012 Rada města bere na vědomí stanovisko města k návrhu auditu operace - projektu Společenské centrum Soběslavska ze dne provedeném pracovníky útvaru interního auditu a nesrovnalostí Úřadu regionální rady ROP Jihozápad, České Budějovice. Usnesení č. 20/265/2012 Rada města souhlasí na základě výběrového řízení s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou MK mont illuminations, s. r. o., Klášterec nad Ohří, na zakoupení vánoční výzdoby vánočního stromu a věže včetně příslušenství za cenu ,- Kč a dále s uzavřením nájemní smlouvy s uvedenou firmou na pronájem vánoční výzdoby u komunikací na náměstí Republiky a v ulici 28. října za cenu ,- Kč + DPH. Usnesení č. 20/266/2012 Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě a organizačním zajištění voleb prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech ledna Usnesení č. 20/267/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Soběslav, Jiráskova Jambor: příp. NN na pozemcích Usnesení č. 19/252/2012 Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě umístění kogeneračních jednotek v systému centrálního zásobování teplem a ve sportovním areálu města dle smlouvy uzavřené s firmou E.ON Trend. Usnesení č. 19/253/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Origon, spol. s r. o., Praha, na zhotovení projektové dokumentace na úpravu zadní části nebytového prostoru v domě čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. Usnesení č. 19/254/2012 Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 11/100/2012 souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, na realizaci stavby Modernizace trati Veselí n/l. Tábor, II. část, úsek Veselí n/l. Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n/l. Soběslav. Usnesení č. 19/255/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, jako povinným, městem Soběslav jako oprávněným a Jihočeskými dřevařskými závody, a. s., Soběslav, jako investorem stavby na majetkoprávní vypořádání kanalizačního řádu pod železničním přejezdem v Květnové ulici v Soběslavi realizované v rámci stavby Soběslav sanace v areálu JDZ Soběslav. Usnesení č. 19/256/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem Pantoflíčkem projektová činnost Soběslav na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav domu čp. 152/I v ulici Petra Voka v Soběslavi (Rožmberský dům) za cenu 45 tis. Kč + DPH. Usnesení č. 19/257/2012 Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním Vánočního jarmarku Rolničky v sobotu od 8.30 hod. do hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. Usnesení č. 19/258/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1217/2012 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na realizaci stavby Regenerace panelového sídliště Svákov etapa 1A, kterým se posouvá termín dokončení výstavby do Prostavěnost ve výši dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč bude provedena do Usnesení č. 19/259/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, na provedení opravy místních komunikací na sídlišti Svákov v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. Usnesení č. 19/260/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit, a. s., Soběslav, na provedení rozšíření parkoviště v Luční ulici v Soběslavi za cenu ,- Kč vč. DPH. Usnesení č. 19/261/2012 Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2012 Domu dětí a mládeže Soběslav na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akce Zvonkový průvod, která se uskuteční v pátek Usnesení č. 19/262/2012 Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Mrázkova čp. 745/III, projednaných Sociálně zdravotní komisí rady města dne , následujícím způsobem: byt 1+0: Libuše Štruplová, Soběslav; Dobroslava Tomšová, Soběslav; byt 1+1 Eva a Jaroslav Chalupovi, Česká Kamenice. parc. č. 3933/1 a 2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. Usnesení č. 20/268/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dohody o partnerství mezi městem Soběslav a obcí Zvěrotice, na základě které město Soběslav poskytne obci Zvěrotice informace a zkušenosti s realizovanými projekty dotovanými z programů EU a státních fondů v souvislosti s žádostí obce Zvěrotice o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Moderní víceúčelové hřiště Zvěrotice. Usnesení č. 20/269/2012 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 18/243/2012 souhlasí s uzavřením smlouvy o uspořádání kulturního programu pro veřejnost mezi městem Soběslav a agenturou Media marketing Services, a. s., Praha, na zajištění kulturního programu v rámci akce pokračování na str. 3

3 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU dokončení ze str. 2 Rozsvěcení vánočního stromu v Soběslavi s Rádiem Blaník za cenu ,- Kč + DPH, která se uskuteční od hodin na náměstí Republiky v Soběslavi. Usnesení č. 20/270/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne uzavřené mezi E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, Správou města Soběslavi, s. r. o., a městem Soběslav, kterým se řeší snížení velikosti kogenerační jednotky, která bude umístěna v plynové kotelně na náměstí, z 200 kwe na 100 kwe, vypuštění instalace mikrokogenerační jednotky o výkonu 5 kwe z objektu spravovaného Správou města Soběslavi a dále se upravují odběrové diagramy tepelné energie a cenové vzorce pro dodávku tepla a elektrické energie dle zpracované projektové dokumentace. Usnesení č. 20/271/2012 Rada města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu letního koupaliště v Soběslavi v roce 2012 předloženou jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou. Usnesení č. 20/272/2012 Rada města bere na vědomí informaci předsedy představenstva Jihočeských dřevařských závodů Soběslav, a. s., Ing. Petra Sladovníka o přeměně společnosti na společnost Impregnace Soběslav, s. r. o., s účinností od Usnesení č. 20/273/2012 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 15/195/2011 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města na rok 2012 ve výši ,- Kč Základní škole E. Beneše a ,- Kč Základní škole Komenského Soběslav v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň. Usnesení č. 20/274/2012 Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2012 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním Rybovy vánoční mše, která se uskuteční v Kulturním domě města Soběslavi a v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi. Usnesení č. 20/275/2012 Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON daruje městu Soběslav Informace Finančního úřadu v Soběslavi k dani z nemovitostí Finanční úřad v Soběslavi upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí v katastrálním území Soběslav, že Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor vyhlásil platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Soběslav dnem 9. března Při obnově operátu byly do digitální mapy zároveň doplněny hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci. Doplněným pozemkům byla nově přidělena parcelní čísla, přiřazeny druhy pozemků a určeny nové výměry parcel. Z důvodu uvedených změn vlastníkům nově vytvořených parcel katastru vzniká na rok 2013 povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. Povinnost podat daňové přiznání vzniká rovněž vlastníkům pronajatých pozemků, u kterých doposud hradil daň z nemovitostí nájemce; dále, pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně změna čísla parcel, výměry, druhu pozemku nebo v osobě poplatníka. Daňové přiznání je nutno podat Finančnímu úřadu v Soběslavi nejpozději do 31. ledna Změna se týká velkého počtu poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání je nutné znát druhy pozemků a staveb, parcelní čísla a jednotlivé výměry. Tyto údaje jsou uvedeny na listech vlastnictví, které je možné získat z internetové stránky nahlížení do katastru nemovitostí /pokud znáte číslo listu vlastnictví, nebo čísla parcel/. Případně můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí na pracovištích Czech POINT nebo na Katastrálním úřadě v Táboře. Pořád platí, že daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje rozhodné pro vyměření daně. Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: Na uvedené adrese systém sám doplní cenu půdy i platné koeficienty a vyčíslí správně daň z nemovitostí. Vyplněný tiskopis lze vytisknout a podat na finanční úřad i bez zaručeného elektronického podpisu. V záhlaví tiskopisu je nutné uvést, zda se jedná o řádné nebo dílčí daňové přiznání. Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hodin. Současně si dovolujeme upozornit, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč. Finanční úřad v Soběslavi NEPŘEHLÉDNĚTE Jelikož lednové číslo vychází z technických důvodů hned po vánočních svátcích, bude jeho uzávěrka mimořádně již v pondělí vánoční světelný LED řetěz o délce 200 m včetně hvězdy na výzdobu vánočního stromu v Soběslavi v hodnotě ,- Kč. Usnesení č. 20/276/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 841/HC/04/2011 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, kterým se vypořádávají veškeré více a méně práce na stavbě Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení I. etapa v lokalitě U Kotelny. Celková cena díla činí ,65 Kč (původní cena díla: ,20 Kč) + DPH. Usnesení č. 20/277/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/HC/03/2012 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení chodníků v Tyršově ulici v Soběslavi do Usnesení č. 20/278/2012 Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla o rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, který potvrdil vlastnictví pozemků města Soběslavi tvořících veřejné prostranství v lokalitě Na Brousku u sádek vedle Černovického potoka. Upozornění předplatitelům Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé kvůli změnám v DPH až s lednovým číslem. Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel Redakce přeje čtenářům Hlásky a všem soběslavským občanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, klidu a pohody.

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Dozvěděli jsme se na městském úřadu V říjnu byla zahájena 1. etapa A regenerace panelového sídliště Svákov. Jde o pokračování z minulého roku a také dokončení celé akce. Tato etapa je primárně zaměřena na dokončení oprav chodníků a doplnění dětských hřišť. Dále byla dokončena akce rekonstrukce kanalizací v ulicích Na Ohradě, Žižkova a Rašínova, kde byla součástí stavby také oprava chodníku. Byla dokončena základní technická vybavenost pro rodinné domy v lokalitě U Kotelny. Celá akce obsahovala novou kanalizaci včetně přípojek, vodovodní řad vč. přípojek, elektrifikaci vč. přípojek k jednotlivým parcelám a plynovodní řad bez přípojek, dále veřejné osvětlení a přístupovou komunikaci vč. chodníků. V minulých měsících proběhly další opravy chodníků v ulicích Wilsonova, Dolní příkopy, Palackého. V listopadu byla započata výstavba rozšíření parkoviště v ulici Luční. Setkání s hudbou v Soběslavi 2012 je definitivně za námi aneb Trpákovi mravenci slezli z fasády KDMS Slavnostní koncert duchovní hudby, který byl dne 22. září v kostele sv. Petra a Pavla součástí Soběslavských slavností zvonů 2012 a který přilákal více než 300 hudebních příznivců, jakož i letošní ročník hudebního festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi byly nad očekávání úspěšné, jednotlivé koncerty navštěvovalo pravidelně až 120 hudby milovných návštěvníků. Koncerty tedy v průběhu festivalu navštívilo na 1000 diváků, mnozí samozřejmě opakovaně, což nás velmi těšilo. Výstavu sochaře Michala Trpáka si ve foyer Kulturního domu města Soběslavi nenechalo ujít téměř půl tisícovky návštěvníků. A právě poslední pozůstatek této výstavy - a tedy i letního Setkání - si autor odvezl ze Soběslavi až v pátek 2. listopadu a dokonce to chvíli vypadalo, že si město Soběslav některou z těchto výrazných plastik i zakoupí. Ačkoli nakonec tento nápad nedopadl, jsme rádi, že toto originální sochařské dílo mohlo pár měsíců zdobit fasádu Kulturního domu města Soběslavi. Přejeme Vám klidný adventní čas i vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku, ve kterém pro Vás občanské sdružení Setkání s hudbou chystá neméně zajímavý kulturní program, jako v roce letošním. Příští ročník se uskuteční ve dnech července Bude se jednat o již 5. jubilejní ročník a nám bude opět ctí a potěšením se spolu s Vámi setkat s hudbou! Za Setkání s hudbou o.s.: Mgr. Michaela Jindová, produkční Petr Hanzlík, umělecký ředitel Regenerace sídliště Svákov Oprava chodníků v ulici Palackého Rozsvítíme strom s Rádiem Blaník Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou v pondělí od 15 hodin na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Jako hlavní host vystoupí Petra Černocká. Rádio BLANÍK si pro vás připravilo řadu dárků, děti čekají hry a soutěže. Vstup na akci, kterou moderuje Vláďa Slezák, je zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin. Narození: Eliška Růžičková Matěj Vavera Matěj Fitl Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Jan Volf Zdeněk Vichr Miloslava Cyprová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Vzpomínka na paní Fickovou Dne 23. listopadu 2012 uplynulo šest let, co nás navždy opustila paní Marie Ficková, klientka Senior domu. Byla milá, skromná, ke všem laskavá a spravedlivá. Moc na ni vzpomíná Anna Bydžovská. Zlatá svatba Dne oslavili manželé Jiřina a Vilém Vonešovi 50 let společného života. Vše nejlepší do dalších let, hlavně hodně zdraví a radost z pravnoučat přejí dcery Dana a Vlaďka, vnoučata Katka, Ríša, Sandra a Beatka a pravnoučata Adrianka, Esterka, Michálek, Gituška a Kamilka. Dne 9. prosince 2012 se dožívá 95 let naše milá maminka paní Marie Krákorová. Zdraví a pohodu přejí manžel, dcery a syn s partnery, 7 vnoučat s partnery a 8 pravnoučat. Dne uplyne 6 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka, babička a prababička paní Marie Mixová ze Soběslavi. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku. Jménem celé rodiny dcera Marie

5 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA ročník Soběslavské růže Uplynul rok a v Kulturním domě města Soběslavi se ve čtvrtek konal další - již devatenáctý ročník Soběslavské růže - celostátní soutěže zaměřené na vazačství a aranžování květin, tentokráte podpořené z projektu OPVK Řemeslo má zlaté dno rovné příležitosti pro každého, který je v současné době ve Střední škole řemeslné realizován. Soutěž byla určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol. Každý účastník soutěžil ve třech soutěžních úkolech, které připravily učitelky odborného výcviku z pořadatelské školy. Samostatně hodnocen byl každý úkol, celkové pořadí jednotlivých soutěžících i pořadí družstev. Vlastní soutěž, která se jako tradičně konala v podzimním čase, nebyla veřejná. Všechny soutěžní práce mohli návštěvníci vidět následující den na výstavě ve vestibulu kulturního domu. O výstavu, u veřejnosti oblíbenou a hojně navštěvovanou, byl i letos velký zájem, který byl odměnou všem, kteří se na soutěži podíleli. Letošní ročník Soběslavské růže byl věnován podzimu s mottem Nejkrásnější období je PODZIM. Každý rok je téma soutěže unikátní a za 19 let trvání soutěže se ani jednou neopakovalo. Prvním úkolem bylo za 90 minut vytvořit podzimní truhlík na vnější parapet okna. Druhým úkolem, se stejným časovým limitem, byl podzimní věnec na dveře. Třetím soutěžním úkolem bylo vytvořit panel s časovým limitem 120 minut, a to na téma Podzimní fantazie s deštníkem. Rostlinný i pomocný materiál si účastníci zajistili sami. Součástí úkolu byla specifikace techniky práce, výběr materiálu a rozměry výsledné práce. Kritéria hodnocení tvořilo stejným dílem výtvarné a estetické pojetí, technické provedení a výstižné vyjádření tématu. Anonymní hodnocení soutěžních prací prováděla tříčlenná odborná porota, složená z držitelek titulu Mistr florista. Soutěžní úkoly velice úspěšně zvládlo všech 30 soutěžících z deseti škol z celé republiky - ze SOŠ technické a zahradnické Lovosice, SOŠ a SOU Třešť, SŠ prof. Matějíčka - Ostrava - Poruba, SŠ zahradnické Kopidlno, OU Kunice, SOŠ Liberec, Odborné školy výroby a služeb Plzeň, Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, SŠ zahradnické a technické Litomyšl a pořádající SŠŘ a ZŠ Soběslav. V soutěži jednotlivců svými výkony dominovala Kristýna Friedlová, reprezentující místní Střední školu řemeslnou získala první místo za podzimní věnec, druhé místo za podzimní truhlík a třetí za svoji fantazii s deštníkem, což jí vyneslo další zlatou příčku v soutěži jednotlivců. V soutěži družstev získala Soběslav za svůj celkově výborný výkon (3 první, 1 druhé a 2 třetí místa) zlatou příčku, na druhém místě se umístilo družstvo z Ostravy Poruby a pomyslná bronzová medaile putovala do Kopidlna. Slavnostního vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili jako hosté členka Rady Jihočeského kraje pro školství a kulturu Mgr. Vítězslava Baborová, člen Rady Jihočeského kraje a starosta města Veselí nad Lužnicí Mgr. Jaromír Novák, starosta města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha a zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu. Pozvání přijal i zakladatel Soběslavské růže PhDr. Zdeněk Slomek. Rádi bychom touto cestou pozvali všechny zájemce na tradiční PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ, která se bude konat 7. prosince 2012 v budově školy na Wilsonově ulici od 8 do 15 hodin. Těšíme se na další příjemné setkání. Vítězné družstvo zleva Lucie Fenclová, Kristýna Mašková a Kristýna Friedlová SŠŘ a ZŠ Soběslav Kristýna Friedlová celková vítězka při práci Naše poděkování patří těm, kteří k uspořádání této akce přispěli: vedení a zaměstnancům Kulturního domu města Soběslavi a samozřejmě sponzorům: MAS Kovosvit Sezimovo Ústí, Fontea a.s. Veselí nad Lužnicí, ZAVT a.s. pekárna Mladá Vožice, VESCO mlýn Veselí nad Lužnicí, EFKO Veselí nad Lužnicí, Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, Madeta Řípec, Drogerie N+N s.r.o. Soběslav, Faber-Castell Hluboká nad Vltavou, Elektro s.r.o. Legát Soběslav, Ing. Prejza Soběslav, BAUMAX Tábor, TUBI ITALIA BOHEMIA s.r.o. Kámen Pacov, ČSOB Plzeň - Ing., Mgr. Kastner Pavel, F. Šťastný Soběslav, Autoservis Jindra s.r.o. Soběslav, Goldim Soběslav, Poštovní spořitelna Soběslav. za pořádající SŠŘ a ZŠ Soběslav Mgr. Klára Jeczelewská Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 nabízí k prodeji automobil Škoda Forman 135 L rok výroby 1992 za odhadní cenu 4.700,00 Kč. Dále autobus KAROSA C M3, rok výroby 1989 za odhadní cenu ,- Kč. Prohlídka vozů možná po telefonické domluvě na telefonním čísle , pí Fáberová.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Pořady KD Soběslav PROSINEC Neděle 2. prosince v hod. Divadélko KOS O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI Čert Vrtáček se opravdu moc nepovedl. Strach a hrůza z něj nejdou ani náhodou, spíše naopak. Tak není divu, že jej v pekle mezi sebou nechtějí. Vydá se tedy do světa mezi lidi. Potká Janka, který nemůže najít svou zatoulanou ovečku Huňačku. Zkrátka oba mají velkou smůlu. Naštěstí zrovna chodí po světě Mikuláš. Všechno vidí a slyší a určitě jim nějak pomůže. A zároveň si popovídá s dětmi. Těm hodným pak určitě něco nadělí a na ty zlobivé V pohádce vystupují herci Divadélka KOS, čert a Mikuláš jsou opravdoví. Po skončení pohádky na děti čeká mikulášská nadílka! Děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná: 2. (3..) dítě zdarma Úterý 4. prosince v hod. Divadlo Rokoko Jeff Baron NÁVŠTĚVY U PANA GREENA Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, které rozdělují dvě generace a kteří by se jinak nikdy nesetkali. Neštěstí navždy změní jejich životy. Jejich vztah zprvu naráží na kontrast kultur, postupně se mezi nimi hrotí problémy osamělosti, předsudky, netolerance. Plynou však týdny, odhalují se tajemství, prověřují se lidské vztahy a vytváří přátelství... Hrají: Pan Green Stanislav Zindulka Ross Gardiner - Matěj Hádek Vstupné mimo předplatné 260 Kč Vážení a milí diváci a hosté, děkujeme vám za vaši přízeň v letošním roce, přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a pohody! Těšíme se na setkání s vámi v roce 2013! Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2012 a těšíme se na další spolupráci v roce Pracovníci KDMS Program KD Soběslav Pravidelné akce: Úterý Anonymní alkoholici (kontakt ) BODY STYLING - cvičení The Fingers Středa Senior klub Ráček, dětský kr. lid. písní a tanců JITRA, soubor ZUMBA S LUCKOU Spolek div. ochotníků Chvalovský Pátek Soběslavská chasa mladá Pravidelné akce v roce 2013 začínají od pondělí 7. ledna! Další program: Sobota GS 77 - setkání příznivců legendární kapely, velký sál Neděle Divadélko KOS, O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI, pohádka s mikulášskou nadílkou, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma! Úterý Divadlo Rokoko, NÁVŠTĚVY U PANA GREENA, velký sál, vstupné mimo předplatné 260 Kč Pátek ZADÁNO TJ Spartak Soběslav, krb ZADÁNO - MOTOR JIKOV STROJÍRENSKÁ Soběslav, velký sál Sobota Taneční kurzy VĚNEČEK 2012, hraje RM Band, velký sál, vstupné 150 Kč Středa Zadáno pro Svaz tělesně postižených v ČR, členská schůze, malý sál ZADÁNO - MŠ Duha, velký sál Čtvrtek ZADÁNO - MŠ Nerudova ul., velký sál ASTRÁL Pátek MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM SOBĚSLAV 4.A, velký sál Sobota ZADÁNO - SOB Vitoraz Soběslav, malý sál ZADÁNO - Centrum Klenby, klubovna Úterý VÁNOČNÍ KONCERT - The Fingers & Pohroma, velký sál, vstupné dobrovolné Středa ZADÁNO Firma OVB, velký sál ZADÁNO - AGRO partner s.r.o., malý sál Čtvrtek ZADÁNO - Firma SPILKA A ŘÍHA, malý sál KONCERT Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční, velký sál Pátek ZADÁNO SŠŘ a ZŠ Soběslav, velký sál Základní umělecká škola Soběslav, VÁNOČNÍ KONCERT, malý sál Úterý EXTRACT, zábava, velký sál Sobota SILVESTRovská letní párty 2012, velký sál

7 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Zprávy z knihovny SVĚT DINOSAURŮ OČIMA DĚTÍ Opět jsme v knihovně tvořili. Vyráběli jsme krásné šperky a učili se balit dárky technikou twistart. Začátkem listopadu byla v prostorách knihovny zahájena zajímavá výstava dinosaurů. Zajímavá je tím, že jejím iniciátorem a autorem je devítiletý Ondra Ježek ze Soběslavi. Již od útlého dětství se zajímá o dinosaury a sbírá jejich modely. Nyní svou sbírku vystavuje v knihovně. K výstavě se připojili žáci výtvarného oboru ZUŠ, ZŠ Komenského, MŠ Nerudova, výtvarný kroužek DDM a obohatili ji svými výtvarnými pracemi a výrobky. Na vernisáži podpořili Ondru svým vystoupením žáci ZUŠ Soběslav. Děkujeme všem, kteří se na přípravě této krásné a nejen pro děti velice lákavé výstavy podíleli. Výstavu si můžete prohlédnout až do 21. prosince. KURZ SCRAPBOOK Přijďte si vyrobit originální nástěnný kalendář 2013! Sobota 1. prosince od 9 hodin. Cena 250 Kč. Ohlédnutí za Kreativem Soběslav Druhý Kreativ Soběslav je úspěšně za námi. Vše se událo 9. a 10. listopadu v příjemných prostorách KD Soběslav. Tématem této prodejní výstavy byla Zima a Vánoce. Dva dny plné vánoční inspirace, tvoření a doprovodného programu. Na Kreativu Soběslav vystavovalo 41 firem a drobných prodejců. Workshopy a dětské dílny probíhaly během dne u 22 stánků. Nakupoval se materiál pro různé kreativní techniky, tvořilo se a vyrábělo. Na prodej byly také originální hotové výrobky jako jsou šperky, móda a módní doplňky, vánoční dekorace všeho druhu. Kreativ Soběslav navštívilo cca lidí, tedy o tisíc lidí více než při květnové výstavě. Návštěvníci se vstupenkou také dostávali zdarma kreativní časopis. A doprovodný program? V pátek proběhlo vyhlášení soutěže pro ZŠ na téma Kouzelný Anděl. Děkujeme za všechny zaslané práce, sešlo se nám jich kolem jednoho sta. V sobotu na vás čekalo představení nové knihy od Ivy Czyžové a orientální tance. Velký úspěch měla i sobotní módní přehlídka, kde drobní čeští návrháři představili své originální modely. Poděkování Touto cestou bychom chtěly poděkovat starostovi města Ing. Bláhovi za zahájení akce, a také za finanční příspěvek, díky němuž bylo sníženo S sebou nutné přinést fotografie ks o rozměrech 9x13 nebo 10x15, ostatní materiál zahrnut v ceně. Na kurz je třeba se předem přihlásit přímo v knihovně nebo na tel Ve spolupráci s Centrem KLENBY. HRÁTKY SE PSANÍM Jak si hrát se slovy a s češtinou Vám ukáže Dana Lapková, absolventka Kurzů tvůrčího psaní Literární akademie Josefa Škvoreckého. S sebou si vezměte blok, tužku a nespoutanou fantazii - úterý 4. prosince od 16 hodin. PŘEDNÁŠKA MIRKA VOJÁČKA Peníze a naše svoboda. Omezují nás peníze nebo osvobozují? Čtvrtek 6. prosince od 17 hodin. VÁNOČNÍ VEČÍREK KLUBU DOBROVOLNÍKŮ s vystoupením flétnového kroužku ze ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí - čtvrtek 13. prosince od 17 hodin. Zveme také veřejnost! KONZULTACE PRO ZDRAVÍ Konzultant zdravé výživy pan Miroslav Němec sobota 1. prosince. Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová úterý 11. prosince (tel ). PROSINCOVÝ PROVOZ Sobotní provoz bude v knihovně zajištěn 1. prosince od 9 do 12 hodin. Poslední výpůjční den v letošním roce bude pátek 21. prosince. Knihovna se v novém roce opět otevře ve středu 2. ledna af- Děkujeme čtenářům a návštěvníkům městské knihovny za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili. Přejeme všem klidný Advent, krásné prožití vánočních svátků a mnoho příjemných chvil strávených ve společnosti dobré knihy. Pracovnice Městské knihovny Soběslav vstupné. Za pomoc při realizaci akce velice vděčíme zaměstnancům Kulturního domu města Soběslavi. Děkujeme také amatérským modelkám, které se výborně zhostily módní přehlídky. Velké poděkování patří i dívkám z tanečního oboru ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením paní Štěrbové. Rukodělné tvoření je krásná věc, každý ocení vaši snahu o originální výrobek a město Soběslav bude místem, kde se Kreativ stane tradicí.to je náš sen. A realita? Pomalu se naplňuje... a to díky Vám. Tak opět na jaře. Michaela O.R. a Martina Š.

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 M A T E Ř S K Á Š K O L A D U H A Podzimní slavnosti v DUZE Jako každý rok tak i letos jsme v naší MŠ uspořádali podzimní slavnosti. Je to oslava příchodu podzimu, kterou jsme si užívali celý týden. Příroda se připravuje na zimní spánek, stromy shazují své plody a pestrobarevné listí a tím nám poskytují nejen spoustu vzdělávacího, ale i výtvarného materiálu. Většinu přírodnin jsme nacházeli při každodenních vycházkách do přírody. Děti tvořily podzimní výrobky, které zdobí nejen jednotlivé třídy, ale i společné prostory MŠ, které si mohou všichni prohlédnout. Oslava podzimu je pro nás opravdovou slavností. V každé třídě jsme si upekli sladkou dobrotu. Mateřskou školku provoněl jablečný koláč, jablečné polštářky a mnoho jiných sladkých dezertů, ve kterých se objevovala jablka. Všichni jsme měli plné ruce práce. Paní učitelky dohlížely na suroviny v receptu a děti strouhaly jablka, míchaly těsto a vymazávaly plechy na pečení. Měly plné ruce práce, ale zároveň i radost z toho, že si mohly zahrát na velké kuchaře. Největší odměnou jim byly dobroty, které si samy upekly, a které si s velkou chutí i snědly. Oslava příchodu podzimu se nám vydařila a měli jsme z ní velikou radost. Na našich webových stránkách se můžete podívat, jak se nám to všechno povedlo. CESTA ZA POHÁDKOU I letos jsme se těšili, že DEN TATÍNKŮ bude pro mě a mého taťku velkým zážitkem. V úterý 30. září na nás, děti z modré a oranžové třídy, čekalo milé překvapení. Hned ráno nás ve třídách MŠ navštívili Křemílek s Vochomůrkou a jejich přátelé tchoř a ohnivý mužíček s pohádkou. Odpoledne jsme si doma s taťkou připravili malé světýlko na cestu a vyrazili jsme na zahradu MŠ. Tam nás přivítali naši známí kamarádi z pohádky. Dozvěděli jsme se, že nás čeká pohádková cesta plná úkolů. Pro jistotu jsme dostali od Křemílka a Vochomůrky mapu, abychom se někde neztratili. Rozsvítili jsme si s taťkou světýlko a hurá na cestu! Abychom rozpálili uhaslého ohnivého mužíčka, plnili jsme cestou několik úkolů sázeli jsme semínko, sbírali houby a převáželi na kolečku kameny. Za každý splněný úkol jsme dostali obrázek a kamínek pro ohnivého mužíčka. Nakonec nás mapa dovedla zpět na zahradu MŠ, kde jsme pro Křemílka s Vochomůrkou postavili pařezovou chaloupku a společně si zatancovali. To nejdůležitější nás ale teprve čekalo! Kamínky, které jsme po cestě nasbírali za splněné úkoly, jsme donesli ohnivému mužíčkovi na klouzačku, aby se mohl zase rozpálit. Hurá! Dokázali jsme to! Ohnivý mužíček po sklouznutí začal svítit a dokonce pro nás měl i sladkou odměnu za to, jak jsme mu pomohli. CESTA Z HRADU DO HRADU Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 se uskutečnil v naší mateřské škole DEN TATÍNKŮ. Pro děti a jejich tatínky z hnědé, zelené, červené a žluté třídy byla připravena tajemná cesta za pokladem. Dvojice, které utvořili tatínci se svými ratolestmi, už nedočkavě čekaly u branky MŠ. Motivace králem, odhánění draka křikem a dupotem, posílání a přenášení míče, vymýšlení pohádkových dvojic, jízda na koni, hod koulí na terč, to vše bylo pro malé rytíře a rytířky snadné. Nejtěžším úkolem bylo najít správnou cestu z dřevěného hradu v MŠ do městského kamenného hradu Hláska. I přes podrobnou mapu celé trasy došlo u některých skupin k orientační kolizi. Nakonec všechny skupiny šťastně dorazily na hradní nádvoří. Všem se podařilo sestavit bránu z částí puzzle, která se stala klíčem k pravé hradní bráně, kterou hlídal rytíř. Pozvání do tajemného sklepení přijali malí i velcí a truhla naplněná sladkým pokladem byla odměnou pro každého. CO DUHA PŘIPRAVILA PRO RODIČE? Setkání s psychologem Ve čtvrtek 25. října se v naší mateřské škole uskutečnila přednáška známého psychologa Mgr. Jiřího Haldy. Toto setkání nebylo určeno jen paním učitelkám, ale také rodičům našich dětí. V dopoledních hodinách se uskutečnil seminář pro pedagogy a odpoledne pro rodiče. Na této přednášce se rodiče dozvěděli cenné informace a rady ohledně výchovy svých dětí. Zjistili, že je velká pravděpodobnost, že jejich dítě bude v budoucnu jednat stejným nebo podobným způsobem jako oni. Mějme tedy na paměti, že na prvním místě jsou vždy děti! Je třeba brát vážně jejich potřeby a poslouchat to, co nám říkají. Mluvme proto s dětmi více a ptejme se jich, aby měly možnost sdělit nám beze strachu, jaké opravdu jsou. Tímto chceme poděkovat panu Mgr. Jiřímu Haldovi za cenné informace a také všem rodičům, kteří umožnili, že se i paní učitelky mohly zúčastnit tohoto semináře. Děkujeme. Máme rádi zdravé zoubky Ve středu 8. listopadu přijala pozvání do naší mateřské školy zubní preventistka z táborské stomatologické ordinace paní Michalcová. Přijela na besedu, kterou jsme uspořádali pro rodiče. Na společném setkání se dozvěděli o správné technice čištění a dočišťování chrupu u svých dětí, o výběru vhodných kartáčků nejen pro děti, ale i pro sebe. Také se dozvěděli, jak účinně předcházet vzniku zubního kazu a jak správně pečovat o ústní hygienu. Zubní preventistka v průběhu přednášky ochotně odpovídala na různé dotazy rodičů. Toto setkání bylo pro všechny velice poučné a zajímavé. Tímto chceme paní Michalcové poděkovat za přínosné informace. Kolektiv MŠ DUHA

9 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 MŠ Nerudova Výlet plný překvapení Na velmi zajímavý výlet jsme pozvali předškolní děti ze čtvrté třídy naší mateřské školy. V úterý 23. října jsme se vypravili autobusem do Tábora. Maminky připravily baťůžky, dobrou svačinku a mohli jsme vyrazit. Naším cílem byla návštěva Muzea čokolády a marcipánu v Táboře, v historickém centru města v Kotnovské ulici. Tato unikátní výstava je pastvou pro oči jak dětí, tak dospělých. Je opravdu na co se dívat. Muzeum čokolády a marcipánu nám v prostorách třech historických domů představilo a zmapovalo historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy a následné zpracování do formy bonbónů, tabulek, pralinek a figurek. V druhé části muzea, která je věnována marcipánu a jeho možnostem zpracování jsme viděli marcipánový model náměstí a dalších táborských dominant. Nejvíce děti zaujaly marcipánové modely pohádek a pohádkových postaviček, které děti dobře poznaly. Naše milá průvodkyně nás pozvala i do tajemných sklepních prostor, kde na nás čekali pohádkoví skřítkové a také čerti v pekelné kuchyni, kde se vařila čokoláda. To už bylo pro opravdové odvážlivce. Pozorovali jsme i odborníky cukráře okénkem přímo z čokolatérie, kde proudí čokoláda ve fontáně. Opravdová nádhera. Zážitků bylo mnoho, dětem se výlet moc a moc líbil. Kdo se vydá na návštěvu muzea, určitě nebude litovat. Soutěž Výtvarná soutěž pro rodiče a děti na téma Není drak jako drak se pomalu blíží ke konci. Uzávěrka soutěže je posledního listopadu. Dílka našich dětí - malých umělců, jejich maminek a tatínků jsou opravdu kouzelná. Můžeme zde vidět dráčky z dýní, textilu, lampiónů, barevného papíru, či tvrdého kartonu, kteří jsou připraveni určitě vzlétnout. Nechybí ani pohádkoví draci v dračí sluji. Jak vše dopadlo se dozvíme v příštím vydání Hlásky. Návštěva knihovny Předškolní děti ze čtvrté a páté třídy se podílely svými výtvarnými dílky na výstavě v městské knihovně Svět dinosaurů očima dětí. Proto jsme s dětmi v úterý 13. listopadu navštívili knihovnu, abychom se podívali na naše výtvarné práce. Jak vše začalo než jsme se s dětmi ocitli ve světě dinosaurů? Na začátku školního roku přišla za námi do třídy maminka Lukáška paní Ježková a nabídla nám spolupráci na výstavě, kterou bude připravovat její starší syn Ondra Ježek, ve spolupráci se 3. třídou ZŠ Komenského, výtvarným oborem ZUŠ a DDM. Děti byly nadšené, a tak jsme se rychle pustili do práce. Nejdříve jsme si vyprávěli o dinosaurech a prohlíželi naučné encyklopedie, které si děti přinesly z domova. Informací a zážitků bylo mnoho, a tak jsme mohli začít výtvarně tvořit. Děti stříhaly, lepily, malovaly temperami, kašírovaly až vznikli opravdoví dinosauři. Nechybělo ani dinosauří vejce či pravěká mandala. Výstava v městské knihovně je opravdu kouzelná. Dobrý nápad se zdařil a návštěvníci výstavy budou určitě okouzleni. Vedení MŠ Nerudova Halloweenské dlabání mělo úspěch V úterý 30. října odpoledne se v naší základní škole sešlo více než 160 dětí a jejich rodičů na akci Halloweenský podvečer aneb Přijďte si s námi zadlabat. Z přinesených velkých i malých dýní vznikala pod rukama dětí a dospělých nádherná strašidla. Jakmile se zešeřilo, prosvítily školu plamínky svíček a děti vyrazily na cestu temnými chodbami, kde je na stanovištích čekaly zajímavé úkoly a sladké odměny. Halloweenský podvečer byl jednou z akcí, při které bylo cílem zapojit rodiče do dění ve škole. Že se tento záměr vydařil, bylo možné vypozorovat ze spokojených výrazů dětí i dospělých. I. Grenarová, D. Pincová

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 ZŠ KOMENSKÉHO Florbalový postup Dne dívky i chlapci čtvrtých a pátých tříd naší školy změřili síly ve florbalu. Děvčata měla v okrese pouze jedny soupeřky, a to Dračice z Chotovin. Po velmi vyrovnaných zápasech o 1. místě rozhodly až samostatné nájezdy. Naše dívky byly úspěšnější. Obě družstva, Komety Soběslav i Dračice Chotoviny, postupují do dalšího kola soutěže. Chlapci byli neméně úspěšní, když v základní skupině porazili ZŠ Tučapy, ZŠ Mikuláše z Husi a ZŠ Chotoviny. Následovalo semifinále se ZŠ Zborovská, které jsme vyhráli na nájezdy. Velké finále nás čekalo se ZŠ Soběslav E. Beneše. Po vynikajícím výkonu Sobíčci obsadili 1. místo z osmi škol. Odměnou je také postup do krajského kola. Chtěla bych všem účastníkům poděkovat za předvedené výkony, divákům za podporu, firmě Intersnack a.s. za ceny. Rovněž velké poděkování patří Martinu Krejčovi, Martinu Bělohlavovi, Honzovi Duškovi, Táně Bínové, Lucce Vackové za organizaci celé soutěže. I. Klimešová Bronz z florbalového turnaje V úterý, 6. listopadu, se chlapci tříd zúčastnili v Sezimově Ústí okresního kola ve florbalu. Turnaj jsme rozehráli na jedničku. Výhry nad Bechyní a Ratibořskými Horami však následně vystřídala jediná prohra v turnaji s mužstvem Zborovská B (0:1). Tato prohra se zrodila pouhých sedm vteřin před koncem zápasu. Poněvadž chlapci zbývající dva zápasy zvládli opět na výbornou, jediné malé zaváhání nás tak připravilo o první místo ve skupině zajišťující postup do finálového zápasu. I přes toto prvotní zklamání nebylo 3. místo na turnaji vůbec špatným výsledkem. Těšit nás může i předvedená hra a pouze jeden obdržený gól v naší síti. Sestava: P. Pícha (R. Masář) D. Pavlát, J. Votruba, M. Dančišin, R. Novák, M. Čechtický, A. Ondřej, L. Řehoř, J. Kovář. V. Máca Výsledky kreativní soutěže Kouzelný anděl Žáci 2. stupně naší školy se úspěšně zúčastnili této vánoční soutěže, kterou pořádal Kreativ Soběslav a výstava andělů se konala 9. a v KD v Soběslavi v rámci vánočních workshopů s bohatým kulturním programem. Výsledky nás velice potěšily, neboť z přibližně 100 zaslaných prací jsme získali dvě ceny: 2. místo obsadili Eliška Hejtmánková a Adam Čech z 9. B 3. místo Eliška Novotná a Karolína Musilová z 6. B 1. místo žáci ZUŠ Soběslav, 4. a 5. místo žáci ZŠ Sezimovo Ústí Kromě věcných cen obdrželi vítězové i možnost zúčastnit se dle vlastního výběru zajímavého kreativního workshopu. Děkuji všem soutěžícím žákům, kteří se svou tvorbou vánoční výstavy Kreativu Soběslav zúčastnili a vítězům gratuluji. Jaroslava Pflanzerová Kulturně vzdělávací pořad V úterý navštívili žáci naší školy kulturně vzdělávací pořad Dobrá zpráva letí světem. Tento pořad připravila hudební skupina Maybee. Od prvních okamžiků bylo zřejmé, že se pořad bude líbit. Laserové efekty, které koncert doprovázely, v dětech vyvolávaly obrovské nadšení a ve spojení s hudbou snad i euforii. Ihned po zaznění prvních tónů bylo jasné, že jsme na rockovém koncertě. Basová kytara, bicí, klávesy a zpěv. To všechno doslova a do písmene zvedalo děti ze židlí. Pořadem jsme se jistě trefili všem do noty. J. Holcová Informace z DDM - prosinec 2012 Dům dětí a mládeže Vás srdečně zve na třetí ročník Zvonkového průvodu, který se koná v pátek 7. prosince. Zahájení proběhne v DDM v hodin. Nezapomeňte si s sebou přinést zvonečky a přáníčka pro Ježíška. Bližší informace v samostatném článku. V sobotu 8. prosince zveme všechny děti a rodiče na Mikulášskou besídku, která se koná od hodin v sále DDM. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, s programem vystoupí zájmový kroužek Mažoretek a roztleskávaček. K dobré náladě zahraje DJ Pavel Snášel. Přijdou také čerti s Mikulášem. Rovněž v sobotu 8. prosince zveme občany města na předvánoční Mikulášské posezení s hudbou, které začíná v hodin. K tanci i poslechu zahraje kapela SPINO. Upozornění: zájmové kroužky budou zahájeny opět po vánočních prázdninách, ve čtvrtek 3. ledna Všem dětem i rodičům přejeme hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku Zaměstnanci Domečku Zvonkový průvod Dům dětí a mládeže a Informační středisko města Soběslavi si vás dovolují pozvat na Zvonkový průvod v Pohádkovém království Zdeňka Trošky. Bude se konat v pátek 7. prosince, kdy se všichni v hodin sejdeme ve zdejším Domečku. S sebou samozřejmě, jak z názvu vyplývá, nezapomeňte zvonky, zvony a zvonečky v nejrůznějším provedení. Pokud si je sami vyrobíte, tím lépe, ale není to vůbec podmínkou. Kdo nebude mít náhodou zvoneček vlastní, může si jej koupit přímo na místě. Aby vás bylo v průvodu také dobře vidět, dostane v DDM každé dítě barevný svítící náramek. Dětem doporučujeme přinést si napsaná přání pro Ježíška, která všem označíme speciálním vánočním razítkem a na závěr Zvonkového průvodu je Ježíškovi společně pošleme. V DDM se budou prodávat také výroční turistické známky, svíčky s obrázkem města Soběslavi a pohledy Zvonkové průvody v Pohádkovém království. Když získáte čtyři různá pohádková razítka na čtyřech Zvonkových průvodech, obdržíte odměnu v Hlavní pohádkové kanceláři v Českých Budějovicích s vyzvednutím do Od Domečku se vydáme cestou kolem hradu na náměstí. U rozsvíceného stromečku rozdáme dárečky dětem, zazní zde koledy a vánoční písně. Tak si nenechte ujít letošní třetí ročník v Soběslavi a přijďte v co největším počtu prožít společně předvánoční čas! -jk- Děkujeme žákům výtvarného kroužku při DDM, kteří pod vedením Hany Čížkové nakreslili pro Hlásku obrázky s vánoční a zimní tématikou.

11 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 STŘEDISKO RANÉ PÉČE - ČTYŘDENNÍ SETKÁNÍ RODIN Podzimní pobyt rodin jsme společně strávili opět v penzionu Vyhlídka v Lutové, zúčastnilo se jej šest rodin, celkem nás bylo rekordních 31 účastníků! Letošní pobyt se mohl uskutečnit díky akci Grand Prix Kachničky, která proběhla v červnu 2012 a vynesla 26 tisíc Kč. Už ve čtvrtek při seznamovacím večeru jsme se tolik nasmáli bylo vidět, že se sešla výborná parta lidí a že si všichni potřebujeme pořádně odpočinout! (což se snad podařilo). Po celé dny probíhal bohatý program povídání s psycholožkou Jitkou, přednáška o fyzioterapii, po které následovaly individuální konzultace, doporučení cvičení a masáže pro všechny zájemce. Hodně času jsme také strávili venku, Eliška s maminkami vyrazily na nordicwalking, hrálo se ringo, volejbal a pár zájemců vyrazilo na kola, jedna rodina se vydala na plavání do Třeboně. Páteční dopoledne připravili tatínkové s dětmi pečené překvapení pro maminky. S dětmi jsme zpívali, chodili na procházky, obtiskávali listy na prostírání, individuálně probíhala canisterapie. Dobrovolníci se starali o děti a měli stále spoustu energie. Po celou dobu nás doprovázela věrná fenka Abby, kterou si všichni oblíbili. Při závěrečném hodnocení rodiče ocenili dobrovolníky, jak se perfektně starali o děti patří jim veliké díky! Kateřina Růžičková Občanské sdružení I MY Kterak jsme si zatancovali a skvostné dorty dražili... Potřinácté jsme se s mnohými z Vás sešli u příjemné akce - Podzimní tancovačky! Tentokrát v Želči, ve výborné restauraci Na Staré. Podzimní Tancovačka občanského sdružení I MY ze Soběslavi je již tradiční zábavou pro celou rodinu. Akce je benefiční - její výtěžek nám pomůže zajistit projekt Začít včas! Nesmírně nás těší množství lidí, kteří si našli čas a přes nádherné počasí se přišli s námi pobavit. Je příjemné potkávat se s lidmi, kteří jsou přátelští, otevření a pomáhají, protože mohou. Program Tancovačky zahájila nová moderátorská dvojice Richard Dračka alias inženýr Jiří a Vojta Žák inženýr Tomáš. Po celé odpoledne bavili děti i dospělé výbornými výstupy. Do jimi vymyšlených her se nadšeně zapojily nejenom děti, ale i dospělí. Děkujeme jim za jejich humor a nový vítr, který do této akce přiváli. Děti s dospělými protančily odpoledne až do stavby a vztyčení vlajky nového města. To jsme společně postavili na pódiu z dřevěných dílků (děkujeme za věnování panu P. Chvátalovi z Hříměždic). Postavení města symbolizovalo zrod a růst našeho IMYklubu. IMYklub má za cíl lidi a rodiny spojovat, podporovat službu ranou péči, kterou naše sdružení nabízí v celém Jihočeském kraji rodinám s nejmenšími dětmi s postižením v bezpečí domácího prostředí. Když každý pomůže jen malým dílkem, podaří se velké věci! Každý z Vás, kdo by se rád přidal, se dozví více na stránkách anebo v kanceláři sdružení nad poštou v Soběslavi. Po vyhlášení začátku dražby děti dostaly dražební plácačky s čísly a vrhly se do boje o své vybrané ceny. Kromě krásného, ručně vyráběného kostýmu čaroděje, sady náušnic, stoličky a hudebního nástroje dešťová hůl, se zlatým hřebem dražby staly čtyři nádherné dorty, které pro I MY vyrobila a věnovala paní Jelínková, majitelka společnosti Pomposo z Větrov. I díky jejímu přispění se podařilo vydražit všechny dary za Kč! Další příjemnou novinkou Tancovačky se stal Bazárek pro potěšení, do kterého mohl každý věnovat jednu či dvě věci, jejichž koupě udělala radost novým majitelům. A dva jeho prodavači, Roman Menhart a Lukáš Slabý, si při smlouvání opravdu nezadali s bazarem v Turecku. V sedm hodin jsme se dočkali koncertu kapely Flying Parties, která roztančila a rozezpívala mnohé. Koncert byl příjemným zakončením celého odpoledne. Celkový výtěžek akce Kč. Po odečtení nákladů spojených s organizací Kč. Tento dar naše sdružení I MY ze Soběslavi vloží do projektu Začít včas! Tento projekt nabízí službu ranou péči rodinám s nejmenšími dětmi s postižením v celých jižních Čechách. Poradkyně dojíždějí do rodin a provázejí rodiče i děti nelehkým obdobím, motivují, přivážejí a půjčují pomůcky a hračky, pomáhají s rozvojem dovedností dětí v klidu jejich domova. Děkujeme všem dárcům a výrobcům dražebních předmětů: paní K. Jelínkové za čtyři nádherné dorty, Silvii Dračkové za úchvatný kostým čaroděje, Kristýně Štrassové za s citem malovanou stoličku, Františce Žákové a Míše Šenové za sadu jemných náušnic. Rádi bychom také poděkovali všem ochotným, kteří napekli, navařili, vyrobili, věnovali ceny, které jste na Tancovačce mohli vyhrát v tombole: Dřevovýroba Václav Vaněk, s.r.o. Soběslav; P. Kostečka Želeč; Centropen, a.s. Dačice; Efko CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí; a paní Plátová, Skálová, Bálková, Příplatová a Buštová. Ohromný dík patří také dobrovolníkům, kteří pomáhali dětem ve výtvarné dílničce a s celkovým zajištěním chodu Tancovačky: Magdě Záhorové, Renče Blažkové, Katce Melenové, Pavle Mixové a Mirkovi Vytlačilovi za jeho pomoc se zvučením akce. Děkujeme panu Pavlovi Minářovi a celému personálu restaurace Na Staré v Želči za jejich ochotu a přijetí, skvělou kuchyni, servis a zázemí. Obci Želeč za vstřícnost a bezplatný pronájem sálu. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili skvělou náladu a atmosféru. Všem, kteří nás podpořili a vydražili si či nakoupili tombolu. Všem, kteří pomáhali a tvořili z dobré vůle. Zase za rok se budeme na všechny těšit! Klára Csirková, I MY Společnost pro podporu lidí s postižením

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Pomozte dětem podpořilo dobrovolnický projekt Rolničky Začátkem října proběhlo vyhlášení výsledků 14. ročníku sbírky Pomozte dětem. Náš roční dobrovolnický projekt Neobyčejný kamarád již po šesté uspěl a pro rok 2013 byl finančně podpořen částkou korun. Z 192 ročních a individuálních žádostí vybrala hodnotící komise k podpoře celkem 14 individuálních a 29 ročních projektů. Hlavním cílem projektu Neobyčejný kamarád je umožnit 40 dětem s postižením ve věku od 2 do 18 let prožít volný čas co nejpodobnějším způsobem, který je běžný pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volné chvíle dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat. Renata Gargulová Děti pomáhají obyvatelům chráněného bytu v Soběslavi Mladí čtenáři zapojení do projektu Čtení pomáhá načetli celkem 60 tisíc korun na rekonstrukci kuchyně v chráněném bytě v Soběslavi. Ten aktuálně obývají tři lidé s mentálním či kombinovaným postižením, kterým jejich asistenti pomáhají žít běžný život. S pomocí asistentů nejen nakupují, vaří, perou, uklízejí, ale i společně slaví třeba Vánoce nebo narozeniny. Součástí chráněného bytu je také kuchyň, jejíž vybavení je však již zastaralé a stává se pro uživatele nebezpečné. Veškeré domácí práce jsou pro ně o to složitější, že k mentálnímu postižení přibývají ještě potíže fyzické. Odchlipující se linoleum, vypadávající šuplíky kuchyňské linky nebo korodující plotýnky sporáku je ohrožují více, než si zdraví lidé dovedou představit. Na potřebnou rekonstrukci načetly děti zapojené do Čtení pomáhá celkem 60 tisíc korun. Obyvatelé chráněného bytu se tak mohou těšit na podstatná vylepšení společné kuchyně, která jim pomohou bezpečněji a důstojněji žít, říká ambasadorka Čtení pomáhá Alena Ježková. Děti v rámci projektu Čtení pomáhá mohou pomáhat i nadále. Seznam všech aktuálních charit je k dispozici na Do Čtení pomáhá je nyní zapojeno přes 108 tisíc mladých čtenářů, kteří za rok a půl fungování projektu rozdělili mezi dobročinné aktivity více než 15,5 milionů korun. Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta Dyk. KONTAKT pro další informace: Ivana Jelínková, AMI Communications, tel ,

13 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ Jaroslava Duška - Čtyři dohody přineslo Rolničce přes korun! V pátek 9. listopadu proběhlo v táborském divadle dlouho očekávané benefiční představení pro Rolničku Čtyři dohody. Jaroslav Dušek v něm poutavou a odlehčenou formou předává staré toltécké pravdy a názory na svět, zformulované do moderní podoby Donem Miguelem Ruizem ve své stejnojmenné knize. Výtěžek z prodeje vstupenek je určen na provoz Diakonie ČCE - střediska Rolnička. V tomto představení se zhmotnil sen o dobročinné akci spojila se chuť pomáhat se zajímavým námětem a zábavnou formou. Však byly vstupenky na toto kultovní představení vyprodané téměř ihned a při představení divadlo bouřilo smíchem a potleskem, komentoval akci šťastný ředitel Rolničky Mgr. Karel Novák. Kultura čekala na diváky již před vstupem do sálu, kde si mohli nakoupit originální věšáčky, hrnky nebo třeba kalendáře, které vznikly pod šikovnýma rukama zaměstnanců chráněných dílen Rolničky. A kdo chtěl, mohl Rolničku podpořit i nákupem symbolické rolničky, které v předsálí nabízeli dobrovolníci. Celkový výtěžek benefice je korun a více než korun přibylo do pokladny chráněných dílen za prodané zboží korun z tohoto výtěžku, určených speciálně na zajištění dopravy dětí a dospělých do speciální školy a center Rolnička, získává Rolnička od nadace Divoké husy. Ta se specializuje na násobení výtěžků benefičních představení pro neziskové organizace. Děkujeme všem, kteří se na představení podíleli a přišli Rolničku podpořit. Vaše Rolnička Čajovna-kavárna Rolnička bude z důvodu vánočních a novoročních svátků od soboty 22. prosince do úterý 1. ledna včetně zavřena. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v novém roce. Vaši čajovníci Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi nade mnou nebe ve mně hřích dva věrní lodivodi Namísto stěžně vztyčen kříž tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podržíš dle Ivana Magora Jirouse Dokud se zpívá Odešel vzácný člověk, oblíbený pedagog a výborný kamarád PaedDr. Vláďa Trešl, který kolem sebe celý život rozdával jenom radost. Ať to bylo při Zpěvech pátečních v Čajovně Rolničky s Oldou Pourem, nebo při hraní na kytaru s Honzou Žbánkem. Nezapomenutelné jsou zážitky z vodáckých výprav na Lužnici, Vltavě i Otavě, na lyžařských kurzech se SOU technickým Soběslav nebo při Hrách bez hranic v Zálší. Vláďo, zbyl po Tobě celý archiv scének a písniček, kterými jsi dělal velkou radost svým kolegům ze SOU i svým kamarádům a známým. Myslím, že mohu za ně za všechny poděkovat. Jsme moc šťastni, že jsme se s Tebou mohli prozpívat životem. Děkuji za krásná a hřejivá slova z Tvého příspěvku otištěného v listopadové Hlásce ohledně současného stavu na SŠŘ a ZŠ Soběslav. Pozvedl jsi hlavy svých bývalých kolegů a udělal nám radost. Dne se v restauraci Pavla uskutečnilo vzpomínkové odpoledne současných i bývalých zaměstanců SOU technického za našeho kolegu Vláďu Trešla. Děkuji tímto všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili. Následující den, v pátek proběhlo v salonku Nikoly setkání kamarádů a známých, kteří chodili na pravidelné Zpívánky s Vláďou. Tentokrát hráli na kytary Honza Žbánek s Oldou Pourem. Honza složil Vláďovi pěknou písničku o kamarádství, kterou jsme si všichni společně zazpívali. Byl to nezapomenutelný večer a tímto děkuji všem, kteří přišli zavzpomínat slovem i písní na jedinečného člověka. Laďo, nikdy nezapomeneme! Marie Hanzlíková bývalá kolegyně ze SOU technického Soběslav Vláďo, posíláme Ti k nebeským branám, kde se stejně všichni zase jednou společně sejdeme, jednu z Tvých nejoblíbenějších písniček. Dvě báby Jak léta jdou, svět pro mě ztrácí glanc, všichni se rvou a duši dávaj všanc a za pár šestáků vás prodaj věřte mi, už víc nechci mít domov svůj na zemi! R: Čas žádá svý a mě se krátí dech, když před kaplí tu zpívám na schodech, svou píseň o nebi, kde bude blaze mi, už víc nechci mít domov svůj na zemi! Po jmění netoužím, jsme tu jen nakrátko, i sláva je jak dým, jak prázdný pozlátko, já koukám do oblak, až anděl kejvne mi, už víc nechci mít domov svůj na zemi! R: Říkám good bye, světskýmu veselí, těm co si užívaj, nechci lízt do zelí, jsem hříšná nádoba, však spása kyne mi už víc nechci mít domov svůj na zemi! R: V určenej čas, kytara dohraje, zmlkne můj hlas na cestě do ráje, o tomhle špacíru noc co noc zdá se mi už víc nechci mít domov svůj na zemi! R:

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Zimní rozjímání a kouzelná noc V minulém čísle Hlásky jsem vás informovala o tom, že se v našem Senior domě uskuteční soutěžní dopoledne již 3. ročníku Superstar. Nebylo to soutěžení jen ve zpěvu, ale bylo zaměřené hlavně na vědomostní pěveckou soutěž. Účastnilo se celkem 5 družstev domovů pro seniory, a to kromě našeho Senior domova a DPS i Domov pro seniory Tep Veselí nad Lužnicí, Domov pro seniory Tučapy a Domov pro seniory Máj České Budějovice. Soutěžící museli mít znalosti lidových a národních písní, základní znalosti o notách, hudebních nástrojích a písničkách z pohádek a filmů. Soutěžní otázky byly v některých případech docela těžké a je k obdivu, jaké znalosti a paměť mají naši senioři. Jednotlivé soutěžní disciplíny byly proložené soutěží v písničkách, kdy si každé družstvo vylosovalo jednu písničku, kterou muselo zazpívat. Soutěžící byli velmi šikovní a výsledky soutěže byly těsné. Zvítězilo družstvo DPS Soběslav, družstvo našeho Senior domu bylo druhé, pouze o jediný bod. Není ale důležité zvítězit, ale je obdivuhodné v pozdním věku se soutěží účastnit a co je nejdůležitější, že všichni si užili krásného dopoledne, kde se setkali se svými vrstevníky z jiných domovů, společně si den užili, zazpívali a pobavili se. A protože soutěžíme rádi a rádi se i vidíme s našimi kamarády ze Senior domova Máj České Budějovice, přijali jsme pozvání do jejich domova, kde se soutěžilo ve sportovních i vědomostních disciplínách. Soutěž probíhala v přátelském a kamarádském duchu pouze mezi domovem Máj a naším domovem. Užili jsme si krásného odpoledne, zasoutěžili, zazpívali si a popovídali. Odpoledne rychle uteklo a ani se nám nechtělo odjíždět k domovu. Ale slíbili jsme si, že se budeme opět těšit na setkání při jiných akcích. A už je tu měsíc listopad se svatým Martinem, který nám ohlašuje příchod zimy. Tento rok si pospíšil a ještě, než jsme ho přivítali, vysypal nám sněhovou nadílku o týden dříve. My jsme se ale nedali a Svatomartinské hody jsme oslavili až na jeho svátek. Napekli jsme koláčky, jablečné záviny a spolubydlící z DPS martinské rohlíčky. Samozřejmě, že nezůstalo jen u sladkého, vždyť na Martina musí být něco z masa. Husička to sice nebyla, ale jaterničky a jelítka ano. No a aby se nám lépe trávilo, tak pivečko nechybělo. K tomu ke všemu nám hrála muzika, zpívalo se, tancovalo, prostě zábava byla taková, jaká má být Mgr. Lada Haplová Zimní královna se zvedá ze svého ledového lože, bere do ruky křišťálové žezlo a posílá své poddané do posmutnělého kraje, kteří svým dechem berou ptáčkům jejich krásný zpěvný hlas a zahánějí je daleko od nás. Květiny smutně kloní své něžné hlavinky a studené kapky deště je mění v uplakané, sluníčkem opuštěné sirotečky, o které již nemá nikdo zájem, a tak čekají, až nastoupí zimní královna v celé své kráse, rozprostře svůj chladný závoj na celý kraj a zakryje jejich uvadající krásu svou ledovou bílou přikrývkou. Sněhové vločky tiše dopadají na zamrzlou půdu a mění je ve stříbrné hvězdičky. Mráz, aby nezůstal pozadu, vytváří na oknech domů krásné ledové květy. Poslední sluneční paprsek zastřený bílým oparem usíná ve svých nebeských peřinách a místo něho přichází v plné záři měsíc v doprovodu milionů hvězd. Nastává tichá jiskřící noc. Měsíc i hvězdy svítí jak nikdy předtím. Obzorem se nese do tiché noci hlahol zvonů a z blízkého chrámu zní jásavý zpěv. Když veškeren svět byl popsán, na svět přišel náš milý Pán. Jaká to kouzelná noc. V tu chvíli co lidská srdce si mohou přát. Ať hlahol zvonů rozevře nebes báň, andělé ať zvěstují všem, že narodil se Kristus Pán. Srdce lidská ať modlitbou se rozechvějí, mráz ať nespálí lásku k bližnímu a nezakryje závějí. Mírem ať domovy rozžehnou se jak na jedličkách svíčky vánoční, až pozvedneme číše a vyslovíme přání novoroční. Helena Pechová Svaz tělesně postižených Místní organizace Soběslav pořádá ve hodin v Kulturním domě města Soběslavi členskou schůzi. Hosté: starosta obce Tučapy Pavel Novák, Ing. Jana Dvořáková - úřad práce, Marie Megisová Domácí zdravotní péče Soběslav Zveme srdečně všechny členy. Eliška Plocková, předsedkyně

15 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 ZVONY, ZVONKY, ZVONEČKY Vánoce se pomalu blíží a s nimi i muzejní vánoční výstava, která letos po roční pauze (loni jsme prezentovali lidové betlémy ve Veselí n. L.) proběhne opět v soběslavském Smrčkově domě. Záříjové Soběslavské slavnosti zvonů spojené se svěcením a vyzdvižením zvonu Petr Vok na kostelní věž nás inspirovaly k námětu této výstavy, a tak Vás srdečně zveme k prohlídce historických i novodobých zvonů, zvonků a zvonečků. Ve dvou sálech jsme pro Vás připravili exponáty z několika jihočeských muzeí (kromě Blatského muzea a táborského Husitského muzea představujeme zvony ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Prácheňského muzea v Písku a Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci), ze sbírky zvonaře Michala Votruby z Myslkovic a také od všech, kdo vyslyšeli naši výzvu a ochotně nám zapůjčili své zvonky. Čekají na Vás zvonečky vážící pár gramů i zhruba stokilový hodinový cimbál! Doprovodné texty zasazují zvony do symboliky Vánoc, nechybí ani informace o historii soběslavských zvonů. Současně se můžete posadit do našeho nového promítacího sálu a zhlédnout videozáznam připomínající již zmíněné vyzdvižení zvonu Petr Vok na věž kostela sv. Petra a Pavla. Snímek nám k projekci laskavě poskytl Kulturní dům města Soběslavi, stromky jako již tradičně věnovala Správa lesů města Soběslavi. Halu Smrčkova domu stylově zdobí práce dětí ze soběslavské MŠ Duha. Vernisáž výstavy se koná v pondělí od 17:00 hodin, těšit se můžete na vystoupení žáků ZUŠ Soběslav. Výstava bude následně otevřena denně kromě pondělí až do (zavřeno však bude ), vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Přijďte k nám načerpat vánoční atmosféru a obdivovat zručnost zvonařů a dalších tvůrců zvonů, zvonků a zvonečků! PROSINCOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ STŘEDY Historicko-vlastivědný cyklus Staré i nové zvěsti se na prosinec přesouvá do Veselí n. L., kde ve středu (od 17:00 ve Weisově domě) ve spolupráci s Městem Veselí n. L. nabídne přednášku na téma Veselí a Mezimostí městečka v krajině na Lužnici ve středověku (a raném novověku) PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR nahlédne do historikovy dílny a přiblíží dějiny Veselí a Mezimostí ve /16. století. Čekají nás následující témata: Veselsko jako jeden z opěrných bodů vítkovské majetkové a mocenské expanze 2. poloviny 13. století, období zeměpanské držby a následně šlechtické držby, městská privilegia a ius regale jakožto právní kategorie, záhada veselské tvrze, městské rybniční podnikání a paměť krajiny možnosti a limity studia historické krajiny. Na středu (od 17:00 v Rožmberském domě) jsme pro Vás v rámci cestopisného cyklu Od Tábora až na konec světa připravili předvánoční bonbonek v podobě přednášky Slávky Chrpové, pražské cestovatelky a šéfredaktorky časopisu Cyklistika. S hvězdáři pod polynéskou oblohou Poprvé za 14 ročníků našeho přednáškového cyklu se vydáme do Tichomoří, navíc se skupinou českých hvězdářů a astronomů včetně známého astrofyzika dr. Jiřího Grygara. Mimochodem víte, že v roce 1910 pozoroval na ostrově Tahiti přechod Halleyovy komety přes sluneční kotouč a zatmění Slunce Milan Rastislav Štefánik? Čeká nás multimediální projekce kombinující snímky a videa s hudbou, videorozhovory a ilustrační mapy. A těšit se můžete i na úvodní tanec přednášející v domorodém polynéském oblečku z třásní a skořápek kokosových ořechů! Příjemné vánoční svátky a všechno dobré v novém roce přeje i za své kolegy čtenářům a příznivcům Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid, vedoucí Z činnosti hasičů Události PS Soběslav Požár velkoobjemového kontejneru v obci Košice Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu ve Veselí n/l Záchrana dítěte spadlého do jímky v opuštěném průmyslovém objektu v Soběslavi Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu mezi obcemi Veselí n/l a Drahov Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Doubí Otevření bytu v Soběslavi Odstranění uniklých provozních látek z nákladního automobilu mezi obcemi Zvěrotice a Dvorce Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Doubí Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Zvěrotice Požár v průmyslovém objektu ve Veselí n/l Požár elektroinstalace železničního vagonu ve Veselí n/l Odstranění uniklých provozních látek z nákladního automobilu v Soběslavi Otevření bytu ve Veselí n/l Vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a odstranění následků dopravní nehody nákladního automobilu u obce Předboř Vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a odstranění následků dopravní nehody nákladního a dvou osobních automobilů v Soběslavi. Velitel stanice Libor Šmahlík Bc. Novinky z RC Sobík Dne se konal náš netradiční lampionový průvod. Sešli jsme se u mostu přes Lužnici a vydali jsme se směrem k plovárně, některé děti nám na cestu svítily klasickými lampiony. Na louce u plovárny jsme potom vypustili lampiony štěstí. Na fotce můžete vidět, že se nás sešlo hodně, vždyť jsme vypustili přes 30 lampionů. Věříme, že pro děti to byl hezký zážitek. Děkujeme všem za účast a v brzké době se můžete opět těšit na výlet do hopsária. Další fotky z akcí, cvičení i herny můžete vidět na našich webových stránkách, nebo na našem profilu na facebooku. RC Sobík

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Nerudova 424, Soběslav, Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, em nebo na tel POZVÁNKA DO KINA V PROSINCI 2012 Vážení diváci, prosinec je obvykle měsícem plným vánočního shonu, ale i chvil, kdy se chceme pobavit a k tomu bychom chtěli přispět i my nabídkou premiérových filmů i některých úspěšných, které stojí za to zopakovat. RAUBÍŘ RALF ve 3D je animovanou komedií s příběhem záporáka ze staré počítačové hry Fix-It Felix". Hromotluk s obříma rukama se zde rozhodne seknout se zlounstvím a zkusit pro jednou stranu dobra. Vydá se tedy hledat místo, kde chybí klaďas, a najde ho v moderní střílečce. Což zřejmě nebude tak skvělé, jak doufal. Ve městě plném lidí se cizí příběh může stát i Vaším příběhem. To je podtitul povídkového filmu z dílny studentů FAMU PRAHO, MÁ LÁSKO. V dalším týdnu se připravte na nevšední zážitek s dokumentárním filmem SAMSARA zachycující prchavé okamžiky, které utváří náš život. Film vznikal 5 let ve 25 zemích a zavádí nás na posvátná místa, do postižených oblastí, průmyslových zón a míst přírodních zázraků. Samsaru doprovází pouze hudba a úplně rozvrací naše očekávání tradičního dokumentu. Současně s premiérou Vám nabídneme nové filmové britskofrancouzské zpracování ANNY KARENINY. Krásnou Annu ztvárňuje Keira Knightley a Karenina Jude Law v nadčasovém příběhu o síle lásky v kulisách hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko. A že s největší pravděpodobností půjde o velkolepou podívanou, napovídají již první kritiky, tak si jej nenechte ujít. Po zbytek týdne přijdou na řadu pouze opakované tituly, animovaná pohádka ve 3D ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL a závěrečná část světoznámé upírské ságy TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. ČÁST, která nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Nový film s agentem 007 SKYFALL je na dobré cestě k tomu, aby se z něj stala nejvýdělečnější bondovka všech dob. Sbírá úspěchy na celém světě a u nás tomu není jinak. V našem kině vyprodal již pět představení a je mezi vámi stále o Bonda zájem. CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ je komedie o tom, jak se vzepřít, když na obzoru je přízrak domova důchodců. V této skvěle obsazené komedii uvidíme Jane Fondovou, Geraldine Chaplinovou, Pierra Richarda a další. Další premiérou bude černá komedie, která je rovněž hvězdně obsazena v čele s Colinem Farrelem, který se shodou náhod zaplete do únosu psa, který uskuteční dva jeho kamarádi. Tyto kamarády si zde zahrají Sam Rockwell a Christopher Walken. Proti nim se postaví drsný gangster, který se bude chtít pomstít za únos svého psa, no a tím gangsterem nebude nikdo jiný než Mickey Rourke. Kvalitních černých komedií není mnoho, tak pevně doufáme, že právě SEDM PSYCHOPATŮ rozšíří jejich řady. LEGENDÁRNÍ PARTU superhrdinů, jako nejlepší animovaný snímek letošního roku, je třeba rovněž zopakovat. Na pátek připravujeme společně s kinokavárnou představení HOLKY NA TAHU ve stylu dámské jízdy s welcome drinkem. Tímto jste, milé dámy, srdečně zvány. Po té vtrhne do kina hobití mánie pod názvem HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA od Petera Jacksona, první část fantasy trilogie, která vypráví o hobitu Bilbovi, trpaslících a jejich cestě za pokladem. Problém je, že poklad hlídá drak a s těmi žádná sranda není. Hobit dějově předchází Tolkienovu dílu Pán prstenů. Plných 227 dní uprostřed Pacifiku jen s bengálským tygrem. Příběh indického chlapce, který ztroskotá na moři, natočil oscarový režisér Ang Lee. Film PÍ A JEHO ŽIVOT slibuje velkolepé dobrodružství a nádhernou podívanou pro dětské i dospělé diváky ve 3D. Poslední premiérou letošního roku je hudební komedie LADÍME s povedeným hereckým obsazením a vtipy, chytlavými a melodickými písničkami 80. let i současnými moderními peckami. Vážení diváci, rok 2012 se stává pomalu minulostí a sluší se poděkovat Vám všem, kteří nám zachovávají přízeň a tím přispívají k tomu, že kino v Soběslavi žije nejen společensky, ale i ekonomicky. Pokusíme se i v příštím roce Vám dělat radost jenom dobrými filmy, abychom byli na obou stranách spokojeni. Hodně zdraví a pohody v roce 2013 Vám přeje kolektiv Společenského centra Soběslavska.

17 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 V říjnu navštívila společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a. s. v Soběslavi Debbie Burton, manažerka pro klíčové zákazníky společnosti E-Z-GO. Tématem česko-amerického obchodního jednání bylo další rozšíření spolupráce výroby golfových vozíků, ve které je firma E-Z-GO světovou jedničkou. MOTOR JIKOV GROUP zahájil výrobu komponent pro golfové vozíky do Číny. Jeho zákazníkem je nový čínský závod americké společnosti E-Z-GO České Budějovice/WUXI První dodávku do nového závodu společnosti E-Z-GO do čínského Wuxi nyní kompletují strojaři soběslavské společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a. s., divize Průmyslové výrobky. Ta začala vyrábět pedálové sestavy do elektrických golfových vozíků řady RXV, které budou montovány v novém závodě společnosti ve východočínském městě Wuxi. Do řady našich významných zahraničních partnerů patří dlouhé roky americká společnost E-Z-GO z Augusty v Georgii. Naše divize Průmyslové výrobky pro ně vyrábí sestavy závěsů kol, brzdové bubny a další komponenty pro golfové vozíky výrobní řady TXT a sestavy pedálů pro typy RXV. Americký partner je s kvalitou naší práce zjevně spokojen, a proto se nám otevřela možnost dodávat pedálové sestavy i pro nový závod v Číně. Tu jsme samozřejmě využili a od začátku září tak na východ Číny postupně zamíří dodávky pro prvních 150 kusů vozíků, říká generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a. s. Miroslav Dvořák. Pro příští rok je do čínského závodu ve Wuxi plánovaná výroba kusů vozíků řady RXV, což představuje asi 5 % celkového objemu vozíků vyrobených v mateřském závodě v USA. Čína je zemí, která exportuje svou produkci do celého světa. Nejen pro nás v MOTORU JIKOV GROUP je proto důležité zjištění, že se po vzoru silných německých firem dokážou uplatnit na nasyceném čínském trhu i čeští výrobci, soudí generální ředitel Miroslav Dvořák. E-Z-GO Společnost E-Z-GO z Augusty v americké Georgii patří mezi přední producenty golfových vozíků typu Freedom RXV a TXT, Shuttle RXV a TXT a dalších. Založením závodu v Číně se produkty společnosti E-Z-GO více přiblíží cílovému východoasijskému trhu. Firma vyrábí i účelové vozíky pro využití v gastronomii, zdravotnictví, ve výrobě i v manipulaci a logistice. Pedálové soustavy ze soběslavské firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. budou exportovány do nového závodu společnosti E-Z-GO do čínského Wuxi. Město leží v jedné z nejvýznamnějších průmyslových zón na západ od Šanghaje v provincii Ťiang-su a jeho aglomerace má více než šest miliónů obyvatel. MOTOR JIKOV Group a. s. Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a. s. spadá až do roku Za 113 let existence prošla mnoha etapami vývoje a dnes je tato ryze česká akciová společnost matkou čtyř dceřiných podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. Vzájemné provázání výrobních programů společností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV GREEN a.s. umožňuje využití synergie a dosažení globálně konkurenceschopné efektivity a kvality výroby. Hlavními obory podnikání jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy. Sortiment vlastních výrobků zahrnuje čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), zahradní a zemědělskou techniku, nýtovací nářadí, dvoutaktní motory, formy a jednoúčelové stroje, dílce pro filtrační a hydraulické systémy a další příslušenství a komponenty. Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé trhy. Hlavními odběrateli jsou koncerny automobilového průmyslu Audi, BMW, Opel, Scania a Volkswagen, dále firmy Aisin, Bühler, Electrolux, Edscha, E-Z-GO, Honeywell a další. Společnost zaměstnává okolo 900 pracovníků a v loňském roce dosáhla tržeb ve výši 1,3 mld. Kč. Stala se Subdodavatelem roku v letech 2001 a 2003, je držitelem ceny CZECH TOP 100 za přínos jihočeskému regionu a jedné z nejprestižnějších cen v oblasti životního prostředí E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR Redakce MOTOR JIKOV Group a. s. Policejní zápisník M.K. a P.H. v době od do v areálu internátu Střední školy řemeslné a Základní školy poškodili karosérii motorového vozidla Škoda Octavia tím, že ji na několika místech poškrábali, čímž způsobili poškozené Z.Š. škodu v celkové výši 6.000,- Kč. NP se dne v parku v Riegrově ul. zmocnil bez použití násilí peněženky, kterou držel v ruce při sobě M.Š. a z této si přivlastnil 950,- Kč. NP dne po prostřižení pletivového oplocení vnikl na skládku v k.ú. Klenovice, kde po přestřižení nosných ocelových lan odcizil celkem 5 ks polí umělohmotných sítí zavěšených na betonových sloupech, každá o rozměru 4x10 m sloužící k zábraně úletu nečistot. Tímto způsobil firmě Technické služby Tábor škodu ve výši ,- Kč. NP dne přelezl drátěný plot o výšce 170 cm a následně nezjištěným předmětem v areálu firmy vypáčil plastové okno a vnikl do kanceláře, ze které nic neodcizil. Škoda na poškozeném plastovém okně vznikla firmě Eurofarms v odhadované výši 4.000,- Kč. Dne bylo J.Š. oznámeno, že NP odcizil výfukové potrubí z vystaveného nového vozidla Peugeot Boxer modré barvy bez RZ. Vozidlo bylo vystaveno u STK PETA Servis Soběslav. Vše bylo zjištěno při prodeji na centrále v Praze, kam bylo vozidlo odvezeno odtahovou službou. Škoda na poškození vozidla je ve výši ,- Kč. J.N. dne v době kolem hod., poté, co požil přesně nezjištěné množství alkoholických nápojů a kdy koncentrace alkoholu v krvi dosahovala hladiny 1,34 g/kg, řídil po pozemní komunikaci z obce Kardašova Řečice do obce Soběslav osobní automobil tov. zn. Škoda 135 LX, ačkoliv nebyl schopen řízení ovládat zcela bezpečně. OOP Soběslav Golfový vozík

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Náměstí Republiky v Soběslavi Přirozeným centrem většiny měst a obcí je náměstí, náves či rynek. Již v dávné minulosti prostor vymezený zeměměřiči, kolem kterého se začala postupným obestavěním domy psát historie sídla. Nebylo to pouze z prostého rozmaru lidí, kteří se dohodli, že na daném místě založí svoji komunitu a postaví svoje příbytky. Byla to přirozená potřeba vytvořit místo, kam měli všichni stejně daleko, kde byla prohloubena společná studna, kam rozložili svoje obchůdky a dílny a kde se postupně utvářela občanská společnost. Dnešní doba je poněkud jiná, daleko uspěchanější a lidé nemají na sebe navzájem tolik času, trpělivosti a empatie. Přesto, a právě proto, je náměstí stále důležitým středem lidských sídel. Každý si v sobě za dobu pobytu ve městě osvojí mentální mapu prostředí a jako hlavní orientační bod téměř vždy poslouží náměstí s kostelem a radnicí. Nejinak je tomu v Soběslavi. Historické těžiště města leží na průsečíku úhlopříček kosodélníku původního opevnění uprostřed náměstí. Během svého života mnohokrát proměnilo svoji podobu v závislosti na potřebách obyvatel, na společenských a obchodních podmínkách té které historické etapy. Jakákoliv zásadnější úprava náměstí vyvolává různé, často diametrálně odlišné názory. Ovšem několik základních podmínek by mělo být splněno v každé vývojové etapě tohoto veřejného prostoru. Náměstí je především místo pro setkávání lidí. Z toho vyplývá důležitá podmínka pohoda prostředí, bezbariérovost a bezpečnost. Náměstí by mělo být snadno průchozí všemi směry a oproštěné od všech zbytečných překážek. Bezpečnost prostředí je zajištěna přehledností náměstí, dostatečným výhledem, omezením tmavých koutů a odstraněním nevhodných prvků parteru. Náměstí je jasně vymezené zástavbou domů po svém obvodě a dominantami historických objektů. Tímto ohraničením získává veřejný prostor svoji dimenzi a proporce. Soběslavští rodáci a starousedlíci si určitě vybavují náměstí zadlážděné kočičími hlavami a s diagonální komunikací z dlažebních kostek, se skupinou vzrostlých lip kolem kašny a u kostela. Ano, chůze po tomto povrchu byla mnohdy utrpením, ale celkový dojem z náměstí byl velice příjemný, neboť každý mohl prostor náměstí vnímat jako kompaktní celek a tento prostor byl přehlédnutelný z každého místa na náměstí. Bylo to jedno historické náměstí, ne několik menších nesourodých ploch na sebe jen částečně navazujících. Aktuální varianta řešení náměstí se snaží analyzovat všechny dostupné podklady. Nejedná se pouze o technické údaje, ale o kompletní souhrn požadavků a podnětných návrhů ze strany města Soběslavi a veřejnosti, které vyplynuly z veřejných prezentací, z publikování v tisku a na internetových stránkách města v průběhu posledních několika let. Mnohé diskuzní příspěvky reprezentují opačné názorové póly, především se občané diametrálně rozcházejí v otázkách řešení zeleně, dopravy a parkování vozidel na ploše náměstí. Všechny relevantní připomínky postupně zapracováváme do návrhu tak, abychom dospěli k plně funkčnímu řešení na odpovídající estetické úrovni. Náš návrh se dotýká několika problémových okruhů, které se jeví jako zásadní. Základní dopravní skelet se nemění, doprava je vedena přes náměstí kruhovým objezdem. Upravuje se pouze šířka vozovky v jednotlivých místech tak, aby odpovídala dopravní normě. Tyto úpravy jsou důležité s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců v místech pro přecházení, neboť dojde ke zkrácení přechodů přes vozovku. Složitější situace nastává u návrhu parkování na ploše náměstí. Základním předpokladem pro dobře fungující systém parkování a zároveň pro zachování a obnovu historického rázu náměstí je nepodlehnout požadavkům na neúnosné zvýšení počtu parkovacích míst. Stávající stav, kdy v přímém kontaktu s historickými památkově chráněnými objekty parkuje a pojíždí větší množství aut, je neúnosný a degradující dané prostředí náměstí. Je třeba auta vymístit mimo centrální klidový prostor a ten věnovat spíše pro kulturní a společenské akce, pro bezpečný pobyt a pohyb návštěvníků. Při splnění požadavků na zachování počtu parkovacích míst na náměstí volíme spíše variantu jejich umístění po obvodě náměstí podél průjezdní komunikace. Tento systém se osvědčil v praxi ve většině měst s historickým náměstím. Zde bude ve dvouřadém systému parkování průhled přes zaparkovaná auta méně rušivý, než je tomu doposud na střední ploše náměstí, kde se parkuje ve více řadách a těsně u kostela. Novými úpravami plochy náměstí budou odstraněny bariéry pro vozíčkáře a nevidomé, budou rozšířeny plochy pro chodce na úkor motorové dopravy. Řešení zeleně je zřejmě nejvíce diskutovaná část návrhu. Sadové úpravy vycházejí jak z inventarizace zeleně s vyhodnocením stavu jednotlivých vegetačních prvků z hlediska stáří, stavu a vhodnosti pozice, tak z estetického a funkčního hlediska. V současné době zabírá větší plochu v centru náměstí zatravněný povrch, který svým umístěním, rozlohou a absencí chodníků vytváří nepříjemnou bariéru při průchodu lidí náměstím. Nový návrh počítá se zachováním této zelené plochy, ale povyšuje ji na městský parter. Travnatá plocha bude doplněním kamenných chodníků v pravidelném rastru průchozí všemi směry a bude obohacena záhony s růžemi, trvalkami a barevnou květinovou výsadbou. Tím se zelená plocha daleko více uplatní zvláště při pohledech z větší vzdálenosti a při sledování z horizontu člověka sedícího na lavičce. Budou vysazeny nové stromy. Ty se objeví na jižní a západní straně náměstí a u kostelů sv. Víta a sv. Petra a Pavla. Všechny stávající lípy v prostoru náměstí budou zachovány a odborně ošetřeny. Zadlážděná plocha uprostřed náměstí bude po obvodu lemovaná květinovými záhony s růžemi a další květinovou výzdobou. Prvky městského mobiliáře, jako např. lavičky, koše na odpadky, informační městský systém, kolostavy, apod., budou navrženy v kontextu s daným prostorem a historickým prostředím náměstí. Vše by mělo směřovat k vytvoření velice příjemného prostředí pro pobyt lidí. Osvětlení prostoru náměstí a slavnostní osvětlení kašny, mariánského sloupu a historických budov bude renovováno a doplněno. V ploše náměstí bude umístěna nová vodní fontána, která bude v letních měsících oživovat parter a bude příjemným zpestřením především pro děti. Navrhovanými stavebními úpravami náměstí by mělo dojít k celkovému zlepšení parteru tohoto prostoru. Výměnou povrchů všech chodníků a centrální volné plochy za kamennou dlažbu bude docíleno výrazného zlepšení jak estetického vjemu, tak mikroklimatu náměstí. Plochu náměstí a chodníky navrhujeme zadláždit převážně v kamenných plochých deskách s rovným povrchem pro pohodlnou chůzi i na vyšších podpatcích a pro snadnou zimní údržbu. Pouze v omezeném rozsahu okolo historických objektů, kolem kašny a pomníku Jana Husa počítáme s valounovou dlažbou jako s reminiscencí historické podoby původního povrchu náměstí. Jaromír Kročák Ateliér Kročák - Architekt

19 prosinec 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V SOBĚSLAVI Poslední návrh řešení rekonstrukce náměstí v Soběslavi (Ateliér Kročák - architekt)

20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2012 Vizualizace 3D modelu poslední varianty (Ateliér Kročák - architekt)

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Čtvrtletník naší dílny

Čtvrtletník naší dílny Významné události ze života naší dílny Realizujeme dva projekty z grantu na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 2017. Naše klientka

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Z Á P I S 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. září 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. září 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. září 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více