MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM"

Transkript

1 MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 70. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne /70/2018 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1822/70/2018 Kontrola plnění usnesení kontrolu plnění usnesení: 1394/52/ zpracovat v roce 2018 projektovou dokumentaci k využití části pozemku parc. č v k.ú. Vrbno p. P. ke zřízení nových parkovacích míst pro potřeby MěÚ Vrbno p. P. Zodp.: Bc. Adam Macháč/Ing. Iveta Pešatová KT: /68/ předložit podrobnou zprávu o činnosti APK a plán pochůzkových tras asistentů prevence kriminality Zodp.: Mgr. Dana Tománková KT: /68/ svolat organizační schůzku s vedením města a informovat o připravenosti akce a motivaci občanů Zodp.: Ing. Iveta Pešatová splněno 1805/68/ připravit přehled vyhrazených (pronajatých) parkovacích míst ve městě včetně jejich umístění Zodp.: Ing. Iveta Pešatová splněno 1816/68/ jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu vodného a stočného od dle rozhodnutí zastupitelstva města Zodp.: Valenta Zdeněk splněno 1818/68/ ověřit v souladu se školským zákonem termíny konkurzů na ředitele škol zřizovaných městem Vrbnem pod Pradědem a informovat radu města Zodp.: Mgr. Dana Tománková splněno

2 1823/70/2018 Výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno, Mnichov za rok 2017 s výroční zprávou Domova pro seniory Vrbno, Mnichov za rok 2017 odměnu řediteli DPS dle návrhu 1824/70/2018 Termín zápisu do MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu s termínem zápisu do MŠ Jesenická, okres Bruntál, příspěvková organizace, který je stanoven na 3. května 2018, a termínem zápisu do MŠ Ve Svahu, příspěvkové organizace, stanoveným na 15. května /70/2018 Oznámení o udělení ředitelského volna v MŠ Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem s žádostí ředitelky MŠ Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem, Magdaleny Novákové o udělení ředitelského volna ve dnech a nesouhlasí s uzavřením provozu mateřské školy v uvedených dnech 1826/70/2018 Oznámení o udělení ředitelského volna v ZŠ, Vrbno pod Pradědem s informací ředitele ZŠ, Vrbno pod Pradědem, Mgr. Zdeňka Bártka o udělení ředitelského volna ve dnech a

3 1827/70/2018 Zpráva o konkursech/rekonkursech u ředitelů MŠ a ZŠ ve Vrbně p. P. se zprávou o termínech konkursů/rekonkursů u ředitelů MŠ a ZŠ ve Vrbně p. P. 1828/70/2018 Výkon činnosti ředitelky MŠ Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem dle školského zákona ve smyslu ustanovení 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nevyhlásit konkurs místo ředitele/ky MŠ Ve Svahu 578, Vrbno p. P. 1829/70/2018 Poskytnutí nadačního příspěvku v grantovém řízení programu Senior pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov souhlasí s přijetím nadačního příspěvku z grantového řízení programu Senior ve výši Kč na projekt "Terapie vzpomínkou" pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov /70/2018 Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace - Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 účetní závěrku příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262, sestavenou k rozvahovému dni hospodářský výsledek za rok ve výši 164,53 Kč 3. schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 164,53 Kč do fondu odměn 3

4 1831/70/2018 Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace - Mateřská škola Jesenická 448 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 sestavenou k rozvahovému dni hospodářský výsledek za rok ve výši ,28 Kč 3. schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,28 Kč do rezervního fondu 4. schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč do fondu odměn 1832/70/2018 Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace - Mateřská škola Ve Svahu 578 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, sestavenou k rozvahovému dni hospodářský výsledek za rok ve výši ,74 Kč 3. schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,74 Kč do rezervního fondu 1833/70/2018 Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace - Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, sestavenou k rozvahovému dni

5 hospodářský výsledek za rok ve výši 67,80 Kč 3. schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 67,80 Kč do rezervního fondu 1834/70/2018 Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace - Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni hospodářský výsledek za rok ve výši 8.445,60 Kč 3. schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 8.445,60 Kč do rezervního fondu a následné použití na úhrady nákladů spojených s kulturní a sportovní činností žáků školy 1835/70/2018 Žádost o dotaci - Zadovei Jiří Kč o poskytnutí dotace ve výši Kč žadateli - Jiřímu Zadovei na basketbalový turnaj 1836/70/2018 Žádost o dotaci - TJ Sokol Kč neposkytnout dotaci žadateli - TJ Sokol na zakoupení sportovního vybavení pro veřejnost 1837/70/2018 Žádost o dotaci - TJ Sokol Kč 5

6 poskytnout dotaci ve výši Kč žadateli - TJ Sokol na uspořádání Skate Music Festival Vrbno pod Pradědem /70/2018 Výsledky hospodaření města 1-2/2018 s hospodařením města za 1-2/ /70/2018 Rozpočtové opatření č.2 rozpočtové opatření č /70/2018 Návrh na vyřazení majetku Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 o schválení vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, ve výši Kč dle návrhu 1841/70/2018 Návrh na vyřazení majetku Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, Ve Svahu 578 o schválení vyřazení majetku příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání, Vrbno pod Pradědem ve výši ,49 Kč dle návrhu 6

7 1842/70/2018 Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího 487 přidělení bytu č. 106 na ulici Krejčího 487 dle pořadníku E*** A*** 1843/70/2018 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova 626 přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova 626 J*** Š*** 1844/70/2018 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č 1 na ulici Bezručova souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bezručova 418, mezi Z*** V*** (nájemník) a J*** Š*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 1845/70/2018 Přechod nájmu bytu Ve Svahu souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 7 na ulici Ve Svahu 427 z P*** K*** na M*** K*** 1846/70/2018 Vyhlášení záměru na pronájem místnosti v budově gymnázia 1. stahuje z projednání 7

8 návrh vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru - místnosti - kabinet přírodopisu ve druhém patře budovy bývalého gymnázia č.p. 12 na pozemku p.č. 16 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 2. ukládá připravit návrh ceníku na pronájem nebytových prostor pro podnikatele a neziskové organizace Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: /70/2018 Pronájem místnosti v budově gymnázia Ing. Kurečka o pronájmu nebytového prostoru - místnosti č. 36 ve druhém patře budově bývalého gymnázia č.p. 12 na pozemku p.č. 16 v k.ú. Vrbno pod Pradědem nájemné za místnost 30 Kč/m 2 /měsíc Nájemce: Ing. Z*** K***Město Albrechtice 1848/70/2018 Pronájem pozemku p.č v k.ú. Vrbno pod Pradědem o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č o výměře 156 m 2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel J***T***, Svatopluka Čecha 454, Vrbno pod Pradědem 1849/70/2018 Stavba garáže na pozemku p.č. 232 v k.ú. Železná pod Pradědem 1. souhlasí s umístěním betonové garáže o rozměru 6,5 m x 3 m na pozemku p.č. 232 v k.ú. Železná pod Pradědem, žadatel: O***D***, Železná *** 1850/70/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 72/2018-MP 8

9 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP /JE/1, která se týká výstavby elektrické přípojky na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 615/3 v k.ú. Mnichov pod Pradědem se společností ČEZ Distribuce a.s. (IČ ), která je zastoupena společností ENERGOROZVODY s.r.o. (IČ: ) 1851/70/2018 Kácení dřevin 1. souhlasí s kácením 1 ks lípy srdčité rostoucí na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 1852/70/2018 Dodatek ke smlouvě s TS na údržbu veřejné zeleně o uzavření dodatku mezi městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO, s.r.o. na realizaci služeb - veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba dřevin 1853/70/2018 Dopis p. Z. Ř. k odvozu bioodpadu s dopisem pana Z*** Ř***týkajícím se odvozu bioodpadu z Riegrovy ulice a okolí 2. trvá na dosavadním systému likvidace biologického odpadu 1854/70/2018 Vyhodnocení poptávky na Zpracování PD Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice zadní Ves 9

10 s protokolem komise z otevírání obálek 2. byla seznámena s protokolem komise z hodnocení nabídek 3. rozhodla na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky uchazeči Ing. Janu Hvoreckému, Železná 110, Vrbno pod Pradědem 4. rozhodla o uzavření smlouvy s uchazečem Ing. Janem Hvoreckým, Železná 110, Vrbno pod Pradědem 1855/70/2018 Vyhrazená parkovací místa na území města Vrbna pod Pradědem s vyhrazenými parkovacími místy na území města 1856/70/2018 Porovnání podmínek dotace - Hřbitovní 8 s podmínkami dotačních titulů na možnost rekonstrukce objektu na ul. Hřbitovní 8 2. ukládá informovat zastupitele města o podmínkách dotací a důvodech nepodání žádosti o dotaci z programu IROP- Sociální bydlení a o možnostech řešení pro objekt Hřbitovní 8 Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: /70/2018 Různé, diskuse 1. ukládá připravit varianty řešení pro rekonstrukci, příp. demolici objektu Hřbitovní 8 a odhad nákladů 10

11 na demolici a na výstavbu nového bytového objektu Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: Květa Kubíčková starostka v.r. Ing. Pavla Müllerová místostarostka v.r. Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek Rozdělovník: 16x Změ, 5x Rmě, 1x sekretariát, 1x tajemník, 1x MěK, 1x DD, 1x Teplo, 1x TS, 1x MŠ Jesenická, 1x MŠ Ve Svahu, 1x ZŠ 11

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 52. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 5. 2017 1386/52/2017 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1387/52/2017

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 75. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 22. 8. 2018 1952/75/2018 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 38. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 7. 9. 2016 982/38/2016 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 73. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 20. 6. 2018 1916/73/2018 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1917/73/2018

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 53. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 7. 6. 2017 1426/53/2017 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 71. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 9. 5. 2018 1858/71/2018 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1859/71/2018

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 47. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 6. 2. 2017 1196/47/2017 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 1197/47/2017 Kontrola

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 68. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 3. 2018 1786/68/2018 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 63. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 12. 2017 1665/63/2017 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1666/63/2017

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 65. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 7. 2. 2018 1716/65/2018 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 1717/65/2018

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 57. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 8. 2017 1505/57/2017 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1506/57/2017

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 50. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 5. 4. 2017 1311/50/2017 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 1312/50/2017

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 60. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 18. 10. 2017 1582/60/2017 Zahájení a schválení programu 1. 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s

Více

Výpis usnesení. 10. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn.

Výpis usnesení. 10. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn. Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:2853/2019 VV/NChal *MUVPX009AOPD* Výpis usnesení 10. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 05.06.2019 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 39. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 9. 2016 1012/39/2016 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 22. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 9. 2017 395/22/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 35. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 6. 2016 905/35/2016 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 906/35/2016

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 51. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 26. 4. 2017 1358/51/2017 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM. USNESENÍ 58. jednání Rady města Vrbna pod Pradědem dne /58/09 Rada města

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM. USNESENÍ 58. jednání Rady města Vrbna pod Pradědem dne /58/09 Rada města MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 58. jednání Rady města Vrbna pod Pradědem dne 26. 11. 2009 1344/58/09 kontrolu plnění usnesení: 1298/56/09 MPO předložit konečnou projektovou dokumentaci na objekty KARETA

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 12. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 5. 2015 283/12/2015 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 284/12/2015

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 42. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 30. 11. 2016 1107/42/2016 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1108/42/2016

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 6. 2017 355/20/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM

Více

Výpis usnesení. 8. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn.

Výpis usnesení. 8. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn. Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:2851/2019 VV/NChal *MUVPX009AOK2* Výpis usnesení 8. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 17.04.2019 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

Výpis usnesení. 2. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn.

Výpis usnesení. 2. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn. Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:11216/2018 VV/NChal *MUVPX0093VHN* Výpis usnesení 2. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 28.11.2018 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 76. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 12. 9. 2018 1989/76/2018 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1990/76/2018

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 24. 6. 2015 60/5/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM dne

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 3. 2017 314/18/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 18. 12. 2017 433/23/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Výpis usnesení. 5. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn.

Výpis usnesení. 5. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn. Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:251/2019 VV/NChal *MUVPX00972M5* Výpis usnesení 5. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 06.02.2019 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

Výpis usnesení. čísl. usn /2018

Výpis usnesení. čísl. usn /2018 Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:255/2019 VV/NChal *MUVPX00972U1* Výpis usnesení 7. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 27.03.2019 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 13. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 10. 6. 2015 315/13/2015 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 316/13/2015

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 31. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 27. 4. 2016 788/31/2016 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 789/31/2016

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 12. 2015 113/10/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) č. 364 rozpočtové opatření č. 6/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 78. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 31. 7. 2014 1549/78/2014 Zahájení a schválení programu 1. schvaluje program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 1550/78/2014

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Výpis usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018

Výpis usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018 Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:10407/2018 VV/Ad *MUVPX0092QG4* Výpis usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne 19.12.2018

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z

Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne 27. 9. 2018 (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z 27. 9. 2018) Rada města schvaluje: RM/459/2018 - navržený program

Více

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 78/2016 1. předkládá zastupitelstvu města žádost spolku SAT sport a tanec, se sídlem: Krátká 366/4,

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Hostinné, konané dne 22.02.2017 1165/76/RM/2017 Schválení programu 76. schůze rady města program 76. schůze: 1. Schválení programu

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 34. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 8. 6. 2016 864/34/2016 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 865/34/2016

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 24. 02. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 11. schůze Rady města Lomnice nad, konané dne 30. 7. 2014 Návrh programu: 1. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 2. Evropská policejní asociace výchovná akce pro děti 3. Výkaz pro hodnocení plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.11.2018 od 13.30 h Přítomni: dle prezenční listiny - 5 Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení č.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 38. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 1.2.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 27.6.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Výpis usnesení. 3. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn.

Výpis usnesení. 3. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn. Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:12171/2018 VV/Ki *MUVPX00952GP* Výpis usnesení 3. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 12.12.2018 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 123. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 3.4.2018 2554/123/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 18. 2. 2013 čís. 824/55 834/55 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 13.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 13.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 13.zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 14.03.2011 číslo 13/310/2011-13/327/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 č. 110 u p r a v e n á v e r z e pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

T: 13.05.2009 Zodp: Bc. Sigmundová

T: 13.05.2009 Zodp: Bc. Sigmundová čj. zápisu MCH 2194/2009 spisová značka 1934/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 15. dubna 2009 R M 1 / 7 3 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) č. 277 v působnosti valné hromady 1. p r o j e d n a l a předložený materiál a 2. b e r e n a v ě d o m í rozbor hospodaření

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. března 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. března 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. března 2018 č. RM 40/2018 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni (k 31. 12. 2017) dle zákona č.

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 18.7. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 47/18

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

POŘAD 60. schůze rady města konané dne

POŘAD 60. schůze rady města konané dne POŘAD 60. schůze rady města konané dne 13. 2. 2017 1. Návrh opatření v Relaxačním centru PO SPORTIS předkládá radě města návrh opatření v Relaxačním centru 2. Udělení ocenění města Žďár n. S. Návrh na

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více