Mgr.RADEK LIENERTH, Mgr. JAN BEDNAŘÍK. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Singingrock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr.RADEK LIENERTH, Mgr. JAN BEDNAŘÍK. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Singingrock"

Transkript

1 Téma: Stanovení kritických hodnot pro jednotlivé metody jištění ve stanovišti při vedení horolezeckého výstupu. Mgr.RADEK LIENERTH, Mgr. JAN BEDNAŘÍK. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Singingrock 1. Úvod Horolezectví jako sport bylo definováno v průběhu 19. století. S narůstající obtížností výstupů bylo nezbytné užití jištění. Jednoznačným veřejně chápaným symbolem horolezectví se tak až do dnešních dnů stalo lano a jeho prostřednictvím navázání lezeckých partnerů. Právě problematikou jištění a jeho specifického způsobu, tedy jištění ve stanovišti a nosností jednotlivých způsobů se zabývá naše práce. 2. Cíl výzkumu: Stanovit kritické hodnoty zatížení a porovnat uživatelské hledisko u vybraných typů jistícího stanoviště a následně doporučit nebo zamítnout k používání lezeckou veřejností. 3. Metodika výzkumu Zhodnocení druhů jistících stanovišť z uživatelského hlediska, stanovení potenciálních problémů. Změření kritických hodnot u vybraných jistících stanovišť se smyčkou s uzlem. Na základě dvou předešlých kritérií doporučit nejvhodnější způsoby jistícího stanoviště a zamítnout potenciálně chybná řešení. 4. Seznámení s problematikou Jištění bylo zprvu spíše symbolické, užívalo se metod přímých například přes skalní hrot, nebo nepřímých přes tělo. Jelikož se zpočátku nepoužívalo postupové jištění, bylo lano určeno zejména pro druholezce a pád prvolezce byl vyloučen. S rozvojem postupového jištění docházelo i k rozvoji jistící techniky schopné zachytit pád prvolezce. Za přelom v jistící technice považujeme zavedení polovičního lodního uzlu W. Münterem na počátku druhé poloviny 20. stol. Jištění polovičním lodním uzlem znamenalo možnost rozvinutí jistících metod polopřímých a přímých s využitím jistícího stanoviště Základní metody jištění ve stanovišti obr. 1 metody jištění Přímá metoda bez jistícího stanoviště je znázorněna na skice A, při zatížení lana lezcem nese zatížení skalní hrot, zatížení lana v rukou jističe je sníženo o tření lana přes povrch hrotu. Polopřímá metoda s jistícím stanovištěm je znázorněna na skice B, lezec je zajištěn ke skalnímu hrotu, ale zatížení lana lezcem

2 je přenášeno do jistícího stanoviště až prostřednictvím zatížení těla jističe. Jistič může za nepříznivých okolností nést až plné zatížení lezce. Zatížení lana v rukou jističe je sníženo třením lana v jistící pomůcce. Přímá metoda s jistícím stanovištěm je znázorněna na skice C. Kolem skalního hrotu je vytvořeno jistící stanoviště do něhož je propnuta jistící pomůcka. Váha lezce je směřována přímo na skalní hrot, zatížení rukou jističe je sníženo zajišťovací pomůckou. Jistič je nezávislý na zatížení lana Polopřímá metoda s jistícím stanovištěm Od používání přímé a nepřímé metody jištění se v současné době mimo specifické oblasti horolezectví upustilo. Většina lezců v ČR užívá dnes k jištění metody polopřímé a pro první postupové jištění užijí bodu jistícího stanoviště, bohužel aniž si uvědomují možná rizika. riziko stržení lezcem z jistícího stanoviště riziko vyššího zatížení jistícího stanoviště při vysokém pádovém faktoru riziko zranění jističe přiražením do stanoviště Riziko stržení lezcem z jistícího stanoviště nastává při pádech bez postupového jištění, nebo dobírání druholezce, některé jistící pomůcky také nemusejí mít v tomto případě dostatečnou brzdnou sílu. Jistič zpravidla skončí v napnutém sebezajištění s velmi omezenou možností jakékoliv další manipulace, pokud lezec není schopen po pádu odlehčit lano. obr. 2 zatížení prvního postupového jištění Riziko vyššího zatížení jistícího stanoviště vychází z vektorového součtu sil. Teoreticky, protože musíme eliminovat proměnné možnosti snížení rázové síly, jako je zejména dynamické jištění, můžeme pro vysvětlení použít následující příklad (viz. Obr. 2). Lezec vyvinul při pádu s faktorem 1,75 o délce 8 m rázovou sílu na jistící bod odpovídající cca 7 kn (Beal, 2004). V karabině dochází k efektu kladky, kdy je ovšem třením sníženo zatížení na straně jističe na cca 60%. (Tyto hodnoty ověřil a publikoval v rámci své práce pro DAV P. Schubert, 2002) Výsledné zatížení jistícího stanoviště nebo jednoho z jeho bodů jako prvního postupového jištění odpovídá 160 %, tedy 11,2 kn. Tato hodnota je za únosností více než poloviny běžně používaných jistících pomůcek jako jsou frendy, nebo vklíněnce. Současně můžeme na tomto případě demonstrovat i riziko naražení a zranění jističe ve stanovišti. Pozice jističe není zpravidla přímo pod jistícím bodem a pokud stojí volně na stanovišti nebo částečně visí v úvazku, je vzdálenost jistící pomůcky v jeho úvazku od jistícího bodu do 1 m. Nejvyšší zatížení lana v okamžiku zachycení pádu dosahuje v tomto případě (Obr.2) na straně jističe 4,2 kn. Touto silou je tedy jistič zvedán, přitahován směrem k jistícímu bodu. Průměrně disponovaný lezec váží kolem kg, šance bezpečného zachycení pádu je tím menší, čím menší je hmotnost jističe. V případně že jistič nemá automaticky zažito dynamické jištění nebo jistí přes samoblokační jistící pomůcku, je kolize jističe a jistícího stanoviště nevyhnutelná.

3 Přímá metoda s jistícím stanovištěm Je otázkou, proč si většina lezců v ČR oblíbila metodu polopřímého jištění, kterou je možné úspěšně aplikovat při sportovním lezení a na umělých stěnách, ale při použití ve vícedélkových cestách ji můžeme označit za potenciálně velmi nebezpečnou. MK ČHS (Metodická komise Českého horolezeckého svazu) v současné době registruje tento problém v rámci lezecké komunity ČR a právě změna přístupu k těmto jistícím návykům je jedním z cílů vzdělávání nových instruktorů. Pro přímé jištění ve stanovišti se nabízí několik možností a cílem naší práce bylo zhodnotit tato možná řešení z hlediska kritického zatížení. Přímé jištění přes stanoviště nesníží zatížení lezce v okamžiku pádu, naopak je pádový faktor dokonce vyšší, ale eliminuje na nejmenší možnou míru riziko zranění jističe a znemožnění dalších činností vedoucích k pomoci postiženému pádem. V tomto případě je nižší zejména celkové výsledné zatížení stanoviště odpovídající max. 100% zatížení vyvinutého lezcem. Za obecně uznávanou kritickou mez je pokládáno zatížení odpovídající 12 kn. Toto vychází z předpokladu, že člověk snese bez zranění maximálně zatížení odpovídající patnáctinásobku své hmotnosti, tedy 15 x 80 kg = 1200 kg = 12 kn (Procházka, 1990). Právě vzhledem k tomuto faktu jsou dnes konstruována lana jako hlavní část jistícího řetězce. Aby lano splňovalo normu, nesmí jeho rázová síla v okamžiku zachycení pádu překročit 12 kn. Z tohoto faktu vyplývá následující: Aby jistící stanoviště bylo bezpečné, musí vydržet v místě závěsu jistící pomůcky minimálně 12 kn Základní pravidla pro jistící stanoviště V našem zkoumání jsme se zaměřili na nejčastěji používané systémy jistícího stanoviště jak v jednom, tak ve dvou bodech. obr. 3 jistící stanoviště Jistící stanoviště pro jištění přímou metodou musí být schopno zachytit zatížení v obou základních směrech, tedy jak pád směrem dolů, tak i odolat tahu nahoru, v případě pádu lezce do postupového jištění následující délky. Mimo výjimečných případů, kdy je stanoviště osazeno fixním jistícím prostředkem osazeným do uměle vyvrtaného otvoru s garantovanou nosností 22 kn, používáme pro tah směrem dolů vždy dva nezávislé jistící body. V případě, že tyto dva jistící body nejsou schopny zachytit tah směrem vzhůru, vkládáme do jistícího stanoviště ještě třetí bod, který je určen právě pro tah vzhůru. Do jistícího stanoviště zapojujeme karabiny, smyčky, případně lano. Využití lana je pro tvorbu stanoviště nevýhodné zejména pro omezení využitelnosti lana v případě nehody. Zejména pro tuto nevýhodu jsme

4 vyřadili jistící stanoviště se zapojením lana z našeho zkoumání. V praxi jsou v současné době nejoblíbenější a nejpoužívanější jistící stanoviště vytvořená ze smyček, jimiž jsou jednotlivé body provázány do centrálního bodu, který je tvořen buď uzavřenou smyčkou (Obr. 3), nebo centrální karabinou. Všechny karabiny a šité smyčky používané v horolezectví musí splňovat normu 22 kn. Pokud ovšem zapojíme smyčku do jistícího stanoviště, činíme tak zpravidla pomocí uzlů, a to je jádro problému. Jestliže na smyčce nebo lanu vytvoříme uzel, snižujeme jeho garantovanou nosnost. Smyčka je v tento okamžik potenciálně nejslabším místem jistícího řetězce a právě na tuto skutečnost se zaměřuje naše měření. Jistící stanoviště hodnotíme jak po pevnostní stránce v plné nosnosti, tedy při dvou bodech na tah dolů a jednom bodě na tah dolů v případě selhání jednoho bodu, nebo přímo jako jednobodové stanoviště. 5. Hodnocení vybraných druhů jistících stanovišť z uživatelského hlediska 5.1. Vybrané druhy stanoviště v jednom jistícím bodě Jak již bylo zmíněno dříve, jistící stanoviště můžeme zřídit pouze v bodě s garantovanou minimální pevností 22 kn. Tak vysokou zátěž vydrží pouze některé druhy expanzivních nýtů, lepené borháky nebo masivní skalní hodiny. V rámci našeho výzkumu jsme se zaměřili na jištění v nýtu nebo borháku Stanoviště s centrální karabinou v nýtu nebo borháku obr. 4 centrální karabina v nýtu Použití karabiny jako centrálního bodu pro jistící stanoviště je nejrychlejší a v ideální poloze i bez jakékoliv ztráty nosnosti. Bohužel zde dochází ke kontaktu kov na kov a zejména při tahu směrem vzhůru poměrně často končí centrální karabina v jistícím bodě napříč, kdy je namáhána sebezajištěním jističe a jistící karabinou HMS. Při nejhorším možném způsobu zatížení, tedy napříč, přesně do nosu karabiny (u otevírací strany zámku), může dojít k poškození centrální karabiny a následné destrukci celého jistícího stanoviště již při cca 3 5 kn (PETZL, 2003). V tomto směru zatížení nejsou karabiny obvykle testovány. Jelikož není možné toto příčné namáhání zcela vyloučit, zaměřili jsme se při stanovení doporučeného postupu na možnosti využití smyčky.

5 Stanoviště s centrální smyčkou v nýtu, nebo boráku obr. 5 centrální oko z trojité smyčky Trojitě provlečená plochá smyčka je nejpevnějším možným spojením jistícího bodu a jistící karabiny. Na smyčce není uzel a nedochází tak ke snížení nosnosti. Nevýhodou tohoto jistícího systému je zejména nepřehledná manipulace při více lezcích ve stanovišti. Za stresové situace není možné jasně a přehledně umístit karabinu sebe zajištění, tak i karabinu jištění prvolezce. Tuto nevýhodu jsme se pokusili odstranit použitím uzlu, který by vytvořil dvě na sobě při zatížení nezávislá oka. Jedno oko určené pro sebezajištění jističe a druhé pro umístění jistící pomůcky na laně lezce. Přes různé varianty jsme nakonec zvolili lodní uzel, který z uživatelského hlediska splňoval daná kritéria, otázkou bylo, nakolik vyhovuje i po pevnostní stránce Stanoviště s využitím lodního uzlu v borháku, nebo kruhu obr. 6 lodní uzel v borháku Lodní uzel vevázaný do jistícího bodu je z uživatelského hlediska optimální kombinací. Jedno záměrně kratší oko je určeno pro umístění jistící pomůcky, delší je určeno pro sebezajištění jističe, případně i dalších spolulezců. Systém je jednoduchý a přehledný. Z uživatelského hlediska jej považujeme za nejvhodnější. Vzhledem k ostrým hranám nýtových plaket nedoporučujeme vázat tento uzel mimo oka borháků nebo kruhů z důvodu rizika naříznutí smyčky o okraj plakety Vybrané druhy jistících stanovišť ve dvou jistících bodech Jistící stanoviště na dvou bodech jsme zvolili z důvodu jeho nejčastějšího výskytu. Dvoubodové vyvázání používáme jak při spojení dvou bodů schopných snést tah dolů i vzhůru, tak jej používáme pro vyvázání dvou bodů na tah dolů a propojení se spodním, třetím bodem, určeným proti tahu vzhůru. Výrazně vyšší hodnoty zatížení se dostavují vždy při tahu dolů. Při vyvazování dvou bodů je vždy třeba dodržovat pravidla týkající se úhlu závěsu, kdy za kritickou mez je pokládáno 90 stupňů. Pro rozklad sil je optimální závěs do 60 stupňů (PETZL, 2004).

6 Vyvázání dvou bodů dvojitou dračí smyčkou a lodním uzlem obr. 10 dvojitá dračí a lodní smyčka Pokud jsou oba body jistícího stanoviště kvalitativně rovnocenné a jejich nosnost samostatně překračuje 12 kn, je možné požít systém s upřednostněním jednoho z jistících bodů, kdy druhý plní funkci zálohy. Pro tento případ je optimální využít dvojitou dračí smyčku, kterou buď vevážeme přímo do jistícího bodu, nebo spojíme s jistícím bodem pomocí karabiny. Volnou část smyčky zajistíme v druhém bodě lodním uzlem. Druhý bod nebo přímo volné oko smyčky za lodním uzlem použijeme pro umístění sebezajištění. V případě selhání preferovaného jistícího bodu se zatížení kyvadlově zhoupne do lodního uzlu v pojistném bodě. Nárůst rázové síly je v tomto okamžiku minimální. Systém je velmi přehledný a snadno ovladatelný. Z uživatelského hlediska jej můžeme plně doporučit. 6. Hodnocení vybraných druhů z hlediska kritických hodnot Pro hodnocení kritických hodnot jsme zvolili dvě kritéria hodnocení. Prvním je hodnota, při níž došlo k destrukci stanoviště v ideálních podmínkách. Druhým kritériem bylo, kdy došlo k úplné destrukci stanoviště v důsledku selhání jednoho jistícího bodu u dvoubodových stanovišť. Testovaný druh vývazu stanoviště byl zatěžován s postupným nárůstem zatížení až do přetržení smyčky, nebo ukončení testu z jiného důvodu. Pokud naměřené hodnoty překročily v průběhu testování 22 kn, byl test přerušen a klasifikován jako vyhovující. Pokud došlo k destrukci v rozmezí kn, byl výsledek zaznamenán a test klasifikován jako vyhovující. Pokud došlo k destrukci při zatížení menším než 12 kn, byl výsledek zaznamenán a označen za nevyhovující. Měření bylo prováděno na interním zařízení firmy Singingrock. Pro měření jsme použili běžné, v obchodní síti dostupné ploché šité smyčky Dynema tloušťky10 mm o deklarované nosnosti 23 kn a ploché šité smyčky Polyamid tloušťky 25 mm o deklarované nosnosti 22 kn. Oba druhy smyček byly výrobky firmy Singingrock Kritické hodnoty při optimálním zatížení jistícího stanoviště Upřesnění testu Kritická Vyhovuje / poznámky hodnota nevyhovuje Centrální karabina Trojitá smyčka dynema 10 mm Lodní smyčka 15,65 kn Ano Volný konec nezatížen, došlo v borháku k prokluzování smyčky až k šití, kde se zablokovala a zůstala až do přetržení Překrut Vůdcovský uzel 22 kn Ano Praskla karabina na 26,36 kn, s dvojitou smyčkou Vůdcovský uzel na smyčce uprostřed smyčka bez porušení.

7 Dvojitá dračí smyčka v borháku (karabině), dynema 23 kn Dvojitá dračí dynema 23 kn Dvojitá dračí smyčka smyčka v borháku (karabině), Dvojitá dračí 14,36 kn Ano - 12,09 kn Ne Přesah limitu považujeme za minimální a nedostatečný Kritické hodnoty při nejméně vhodném zatížení jistícího stanoviště, selhání jednoho bodu Upřesnění testu Kritická Vyhovuje / poznámky hodnota nevyhovuje Centrální karabina 3-6 kn Ne 3 kn při namáhání karabiny napříč v nosu (Neměřeno, zdroj PETZL), 6 kn průměrná hodnota pro destrukci karabiny při normovaném testu napříč Trojitá smyčka dynema 10 mm Lodní smyčka 15,65 kn Ano Volný konec nezatížen, došlo v borháku k prokluzování smyčky až k šití, kde se zablokovala a zůstala až do přetržení Překrut Vůdcovský uzel 14 kn Ano Při selhání jednoho bodu, přetržení smyčky s dvojitou smyčkou Vůdcovský uzel na smyčce uprostřed Dvojitá dračí smyčka v borháku (karabině), dynema 23 kn Dvojitá dračí dynema 23 kn Dvojitá dračí smyčka smyčka v borháku (karabině), Dvojitá dračí vedoucí k bodu ve vyjití z uzlu. 3 7 kn Ne Po selhání jednoho bodu začal uzel prokluzovat na 7 kn, pak už síla pulzovala kolem 3 5 kn až do rozvázání. 14,36 kn Ano - 12,09 kn Ne Přesah limitu považujeme za minimální a nedostatečný.

8 7. Výsledky výzkumu a závěry 7.1. Výsledné hodnocení jistících stanovišť Upřesnění testu Ideální namáhání Nevhodné namáhání Uživatelské hledisko Centrální karabina Ano Ne Ano NE Trojitá smyčka Ano Ano NE NE dynema 10 mm Lodní smyčka Ano Ano Ano ANO v borháku Překrut Ano Ano Ne NE Vůdcovský uzel Ano Ano Ano ANO s dvojitou smyčkou Vůdcovský uzel na Ano Ne Ano NE smyčce uprostřed Dvojitá dračí Ano Ano Ano ANO smyčka v borháku (karabině), dynema 23 kn Dvojitá dračí Ano Ano Ano ANO dynema 23 kn Dvojitá dračí smyčka smyčka v borháku (karabině), Dvojitá dračí Ano Ano Ano ANO Ne Ne Ano NE Celkové hodnocení, doporučení použití k 7.2. Závěry výzkumu Polovina sledovaných systémů jistícího stanoviště vykazuje možné chyby v uživatelském hledisku nebo v hledisku nosnosti, zejména pak při nevhodném zatížení jistícího stanoviště. S přihlédnutím k riziku, jaké může způsobit i pouze potenciální chyba, je nezbytné doporučit vyřazení těchto potenciálně chybných jistících systémů z metodiky výuky horolezectví. Velmi podnětným se stalo zejména sledování vůdcovského uzlu na středu smyčky. O jeho snížené nosnosti z hlediska anomálního namáhání se hovoří například díky problematice slaňování poměrně dlouho, nikdo ale zatím nezměřil tak nízké hodnoty sil vedoucích k jeho rozvázání. Tento fakt je zejména ve vztahu k jiným často užívaným jistícím technikám velmi podnětný a budeme se jím v budoucnu ještě zabývat. Velmi uspokojivé je zejména hodnocení využití lodního uzlu pro jistící stanoviště. Tento systém zavedený do praxe členy ČAHV (České asociace horských vůdců) vykazoval velmi příjemné uživatelské vlastnosti, ale nebylo známo, nakolik snižuje nosnost jistícího stanoviště. Hodnoty, které jsme při testu naměřili, můžeme považovat za vyhovující. Je však nezbytné doplnit, že volný konec určený pro sebe zajištění jističe musí být vždy zatížen nebo zajištěn proti prokluzu v lodním uzlu.

9 8. použitá literatura Beal M., (2004), Rázová síla teorie a praxe, Beal, 1.vydání Hill P., Start J., (2000), Manuál horolezce a horského vůdce, Železný Praha, 1. vydání Larcher M.,Zak.H, (2004), Seiltechnik, OAV Innsbruck, 2. vydání Procházka V. a kol., (1990), Horolezectví, Olympia Praha, 1. vydání Schubert P., (2002), Bezpečnost a riziko I, Freytag und Bernd, Praha, 1. vydání Schubert P., (2002), Bezpečnost a riziko II, Freytag und Bernd, Praha, 1. vydání Schubert P., (2003), Alpin Lehrplan Band Sicherheit am Berg, BLV Munchen, 4. vydání Semmel Ch., Stoper D, (2005), Sicherungsmethode, Panorama 2/05, str Semmel Ch., (2004), Die handbremse, Panorama 2/04, str

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014

Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014 Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014 1. část přijímací zkouška, metodika Brno 29.4.-1.5.2014 2. část záchranné techniky Drátník 1.5.-4.5.2014 1.část Termín: 29.4.-1.5.2014 Zahájení:

Více

KOMBINOVANÝ ÚVAZ KOMBINOVANÝ ÚVAZ

KOMBINOVANÝ ÚVAZ KOMBINOVANÝ ÚVAZ KOMBINOVANÝ ÚVAZ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/5 1 KOMBINACE BEDERNÍHO A HRUDNÍHO ÚVAZU - KOMBINOVANÝ ÚVAZEK Tento způsob navázání považujeme v současné době za nejvhodnější pro většinu lezeckých nebo horolezeckých

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na skalách

Více

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním,

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním, Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Sebezáchrana slaněním nouzové způsoby slanění Metodický

Více

obr. 1 obr. 2 Cvičební řád metodický list č. 4/VÝŠ 1

obr. 1 obr. 2 Cvičební řád metodický list č. 4/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Slanění Metodický list číslo 4 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12.

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 07 Práce ve výškách a hloubkách 3 07 00 000 Protipádové bezpeč. postroje odpovídají

Více

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení:

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení: P O U Č E N Í o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV. Obecná ustanovení:

Více

SLAŇOVÁNÍ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6

SLAŇOVÁNÍ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6 SLAŇOVÁNÍ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6 Slaňování Slanění patří mezi tradiční lezecké činnosti a slouží k sestupu v příkrém lezeckém terénu. Sestup po laně pomocí slanění se využívá také při práci ve výškách,

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy...

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy... 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy...8 1.2.2 Seznam norem v oblasti prací ve výšce a nad volnou

Více

3.3. Výstup na laně - šplhadla a svírací uzly. 3.4. Tahání břemen vzhůru (Záchrana směrem vzhůru) - vertikální tažný systém - 30 -

3.3. Výstup na laně - šplhadla a svírací uzly. 3.4. Tahání břemen vzhůru (Záchrana směrem vzhůru) - vertikální tažný systém - 30 - 3.3. Výstup na laně - šplhadla a svírací uzly Při zajištění bezpečnosti při extrémních sjezdech řek a při činnosti vodní záchranné služby může dojít k situaci, kdy se člověk musí bez cizí pomoci dostat

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

TECH - INFO 2014 / CZ

TECH - INFO 2014 / CZ TECH-INFO 2014 / CZ OBSAH 4 základní vybavení 6 než začneme lézt 10 základní dovednosti 18 lezení na umělé stěně 20 vícedélkové lezení 22 via ferraty 24 pohyb po ledovci 26 pád do trhliny 28 laviny 29

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na PODKOVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - DK PODKOVÁŘ + EUROPODKOVÁŘ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY Pokyny k realizaci zkoušky Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 5

STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 5 STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 5 Diferenciace soudobých lanových technik při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Jednolanová a dvoulanová technika, výhody nevýhody. Výstup do koruny, práce v koruně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO List: 1 Zkušebna: Zkušebna letecké techniky, Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2 616 69 Brno tel. (+42) 54114 2228, fax (+42) 54114 2879 Zadavatel: TeST spol. s.r.o., Tišnov,

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu KATEDRA SPORTŮ V PŘÍRODĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Tomáš Kujínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu KATEDRA SPORTŮ V PŘÍRODĚ

Více

KOTEVNÍ TECHNIKA. Zatloukací trubková kotva ZTK 8 tel.:00420/475 222 400,tel./fax.:00420/475 222 241,00420 475 208 241

KOTEVNÍ TECHNIKA. Zatloukací trubková kotva ZTK 8 tel.:00420/475 222 400,tel./fax.:00420/475 222 241,00420 475 208 241 Zatloukací trubková kotva ZTK 8 tel.:00420/475 222 400,tel./fax.:00420/475 222 241,00420 475 208 241, nerez podložka - ocel, nerez tuhých izolačních desek, dřevěných konstrukcí,roštů ap. všechny druhy

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Ukázka z knihy Horolezecká abeceda. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. kapitola 1. O lanech a uzlování C- POCHA

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Ukázka z knihy Horolezecká abeceda. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. kapitola 1. O lanech a uzlování C- POCHA Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv HOROLEZECKÁ ABECEDA HOROLEZECTVÍ SKALNÍ LEZENÍ VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA A ZAJIŠTĚNÉ CESTY SPELEOALPINISMUS CANYONING Ukázka z knihy Horolezecká abeceda kapitola 1. O

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

základy bezpečného lezení

základy bezpečného lezení BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A HORÁCH základy bezpečného lezení zvláštní číslo 2 0 0 6 Ondra Beneš v cestě Tváří v tvář RP VIIIC (6c+), Labské údolí. Photo: Jindřich Hudeček. CLIMBING TREKKING INDUSTRIAL Lightning

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Začátek správcovství H.K.Stáří Praha na skalním útvaru Píkovická jehla v oblasti Dolního Posázaví se datuje od 26.6.1995. Píkovická jehla je zdaleka viditelný skalní útvar

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2002 V Hradci Králové dne 19. prosince 2002 Částka: 139 O B S A H : 139. Pokyn ředitele Hasičského

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie Standardní technické specifikace Otočný disk: Ø 1,650 mm / Ø 1,800 mm / Ø 2200 mm Maximální velikost palety: 1,100 x 1.200 mm pro Ø

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Eurohranoly pro výrobu eurooken

Eurohranoly pro výrobu eurooken Eurohranoly pro výrobu eurooken EUROHRANOL je základní polotovar pro výrobu EUROOKEN. Jedná se o třívrstvě lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Speciál 2011 VYBAVENÍ METODIKA TECH TIPY ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Zcela nová konstrukce a design úvazku pro sportovní lezení a použití v horách. Váha: Vel.: Barva: 430 g (M) XS, S, M, L, XL mořská

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

POSTUP ZÁCHRANY OSOB Z VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

POSTUP ZÁCHRANY OSOB Z VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY POSTUP ZÁCHRANY OSOB Z VTRNÉ ELEKTRÁRNY WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 2 Obsah 1 Konstrukce větrné elektrárny 2 Úvod 3 Požadované vybavení 3.1 OOPP 3.2 Společné vybavení 3.3 Specielní vybavení

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

9. 2. 2013, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla. Ústav lesnické a dřevařské techniky.

9. 2. 2013, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla. Ústav lesnické a dřevařské techniky. 9. 2. 2013, Brno Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla Ústav lesnické a dřevařské techniky Stromolezení Téma 1. a 2.: Úvod do problematiky, základní pojmy. Historie a diferenciace

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový Hahn Türband 4 Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře Nové pokrokový způsob upevnění 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Šroubovací závěs válcového tvaru

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Profesionální školení bezpečné práce ve výškách

Profesionální školení bezpečné práce ve výškách Profesionální školení bezpečné práce ve výškách ŠKOLICÍ POLYGON SINGING ROCK Za dobu více než dvou desítek let působení na mezinárodních trzích se SINGING ROCK stal předním světovým výrobcem osobních ochranných

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ Základem pro

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Numerické řešení variačních úloh v Excelu

Numerické řešení variačních úloh v Excelu Numerické řešení variačních úloh v Excelu Miroslav Hanzelka, Lenka Stará, Dominik Tělupil Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Jírovcova 8, Gymnázium Brno MirdaHanzelka@seznam.cz, lenka.stara1@seznam.cz, dtelupil@gmail.com

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Linka Vrchlabí dne. KRNAP 06930/2014 OSS/Ing. Steklá/Ko 513 6.10.2014

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Linka Vrchlabí dne. KRNAP 06930/2014 OSS/Ing. Steklá/Ko 513 6.10.2014 Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí tel.: (+420) 499 456 111 fax: (+420) 499 422 095 e-mail: podatelna@krnap.cz www.krnap.cz Správa KRNAP OVV, oddělení správy majetku Dobrovského

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

PUTOVNÍ SETY PODZIM 2013 HOROLEZECTVÍ FITNESS

PUTOVNÍ SETY PODZIM 2013 HOROLEZECTVÍ FITNESS PUTOVNÍ SETY PODZIM 2013 HOROLEZECTVÍ 1. Step2 Horolezecká skála Skyward Lezecí hora je prvek venkovního vybavení vybízející děti k pohybovým aktivitám. Poskytuje až 2 m2 povrchu pro lezení s různými stupni

Více

Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555

Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555 Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555 DORMA PHA 2500 Antipaniková madla s integrovanými Gleitschienenantipanikovými Türschließersystem zámky Moderní a progresivní

Více