Kompletní přehled druhů zkoušek :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní přehled druhů zkoušek :"

Transkript

1 materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Kompletní přehled druhů zkoušek : Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu Zkušební řády najdete na : ZZO Zkouška základní ovladatelnosti : (poslušnost, speciální cviky), minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců. ZM Zkouška základního minima : ( vlastní stopa, poslušnost, obrana), ZVV 1 Zkouška všestranného výcviku I. stupně : ( vlastní stopa, poslušnost, obrana), ZVV 2 Zkouška všestranného výcviku II. stupně : ( cizí stopa, poslušnost, obrana), minimální věk psa při skládání zkoušky je 16 měsíců. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1. ZVV 3 Zkouška všestranného výcviku III. stupně : ( cizí stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2. ZPS 1 Zkouška psa stopaře I. stupně : ( cizí stopa, poslušnost), ZPS 2 Zkouška psa stopaře II. stupně : ( 2x cizí stopa, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS 1. ZPO 1 Zkouška psa obranáře I. stupně : (poslušnost, obrana), ZPO 2 Zkouška psa obranáře II. stupně : (poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO 1. přivolání překonání nízké kladiny

2 materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Mezinárodní zkušební řád (IPO) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu Zkušební řády najdete na : IPO 1 Mezinárodní zkouška pracovního psa I. stupně : ( vlastní stopa, poslušnost, obrana), IPO 2 Mezinárodní zkouška pracovního psa II. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), minimální věk psa při skládání zkoušky je 19 měsíců. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky IPO 1. IPO 3 Mezinárodní zkouška pracovního psa III. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky IPO 2. IPO - FH Mezinárodní zkouška psa stopaře : (2x cizí stopa), IPO V- Předzkouška pracovních psů : (vlastní stopa, poslušnost, obrana), Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (SchH/VPG) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu Zkušební řády najdete na : BH Zkouška doprovodného psa : (poslušnost, speciální cviky), SchH/VPG A Všeobecná zkouška : (poslušnost, obrana), SchH/VPG 1 Všeobecná zkouška I. stupně : (vlastní stopa, poslušnost, obrana), SchH/VPG 2 Všeobecná zkouška II. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), minimální věk psa při skládání zkoušky je 19 měsíců. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky SchH/VPG 1 (obrana min. 80 bodů). SchH/VPG 3 Všeobecná zkouška III. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky SchH/VPG 2 (obrana min. 80 bodů). FH 1 Zkouška psa stopaře I. stupně : (cizí stopa), Účast na zkoušce podmiňuje splnění jedné ze zkoušek : BH, SchH/VPG 1, nebo IPO 1. FH 2 Zkouška psa stopaře II. stupně : (cizí stopa,), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky FH 1.

3 materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království FPr 1 Pachové práce I. stupně : (vlastní stopa), FPr 2 Pachové práce II. stupně : (cizí stopa), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky FPr 1. FPr 3 Pachové práce III. stupně : (cizí stopa), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky FPr 2. Zkušební řád ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů KJ Brno : Garantem je : Kynologická jednota Brno. Zkušební řády najdete na : nebo na ZOP Zkouška ovladatelnosti psa : (poslušnost, skupinové cviky), minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců. ZPU 1 Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa I. stupně : (poslušnost, skupinové cviky, volitelný cvik : stopa nebo hlídání předmětu), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZOP. ZPU 2 Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa II. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPU 1. ZPU-S Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál : (od ) (cizí stopa, poslušnost, speciální cviky), Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU 1. ZVOP Zkouška vloh ovčáckého psa : (vlohy psa pro práci se zvířaty), minimální věk psa při skládání zkoušky je 9 měsíců. ZVOP 1 Zkouška pracovní způsobilosti u stáda I. stupně ZVOP 2 Zkouška pracovní způsobilosti u stáda II stupně ZVOP 3 Zkouška pracovní způsobilosti u stáda III. stupně Tyto národní zkoušky byly skládány od roku 1999 do roku Tomu, kdo je složil, zůstávají v platnosti. Podle nich už se neposuzuje. Od roku 2009 jsou tyto zkoušky nahrazeny mezinárodními zkouškami a trialy ovčáckých psů. Pozn. : Trial = soutěž v ovládání ovčáckých psů. HWT- TS Pracovní test v pasení : (tradiční pasení - vlohy psa pro práci se zvířaty), IHT- TS 1-3 Trial : tři stupně lišící se vzdáleností a množstvím ovcí (zahánění do ohrady, vedení, pastva, provoz /překážky/, znehybnění /zastávky/ ), Účast na zkoušce podmiňuje splnění pracovního testu v pasení HWT TS s minimálním počtem 60 bodů. Poté lze startovat v trialech IHT TS 1 až IHT TS 3 vzestupně.

4 materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království ---- Zkušební řád Svazu záchranných brigád České republiky : Garantem je : Svaz záchranných brigád kynologů ČR Zkušební řády najdete na : Zde také najdete další zkoušky s různým zaměřením. POZOR, podmínkou je vždy členství psovoda v SZBK***, kromě uvedené zkoušky ZZZ. ZZZ Zkouška záchranářské způsobilosti : (cizí stopa, poslušnost, překážky, speciální cviky), ZZP 1 Zkouška záchranných prací I.stupně : (speciální cviky, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZZ a členství psovoda v SZBK*** ZZP 2 Zkouška záchranných prací II.stupně : (speciální cviky, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZP 1 a členství psovoda v SZBK*** ZZP Zkouška záchranných prací III.stupně : (speciální cviky, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZP 2 a členství psovoda v SZBK*** ZLP 1 Zkouška lavinových prací I.stupně : (speciální cviky, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZZZ a členství psovoda v SZBK*** ZLP 2 Zkouška lavinových prací II.stupně : (speciální cviky, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZLP 1 a členství psovoda v SZBK*** ZLP 3 Zkouška lavinových prací III.stupně : (speciální cviky, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZLP 2 a členství psovoda v SZBK*** Obr. Dag Janin ranč při průzkumu terénu

5 materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Další možnosti skládat zkoušky : Mezinárodní zkušební řád pro záchrané psi IPO R (někdy uváděné jako IRO) : Garantem je : Svaz záchranných brigád kynologů ČR Zkušební řády najdete na : Zde také najdete další zkoušky se zaměřením na plošné vyhledávání, vyhledávání v sutinách, lavinách, vodním vyhledávání, nebo se zaměřením na stopy. Každé zaměření má několik stupňů obtížnosti. POZOR, podmínkou je vždy členství psovoda v SZBK***, kromě uvedené zkoušky RH-E. RH-E Zkouška způsobilosti záchranářského psa : (vlastní stopa, poslušnost a dovednost), Zkušební řád specializovaného kynologického svazu TART : Garantem je : Speciální kynologický svaz TART Zkušební řády najdete na : ZMT Zkouška základního minima : (vlastní stopa, poslušnost, obrana), minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců. T 1 Zkouška všestranného psa I. stupně : (vlastní stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZMT. T 2 Zkouška všestranného psa II. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky T 1. T 3 Zkouška všestranného psa III. stupně : (cizí stopa, poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky T 2. OTP 1 Zkouška psa obranáře I. stupně : (poslušnost, obrana), OTP 2 Zkouška psa obranáře II. stupně : (poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OTP 1. OTP 3 Zkouška psa obranáře III. stupně : (poslušnost, obrana), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky OTP 2. SPT 1 Zkouška psa stopaře I. stupně : (cizí stopa, poslušnost), SPT 2 Zkouška psa stopaře II. stupně : (cizí stopa, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky SPT 1.

6 materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království SPT 3 Zkouška psa stopaře III. stupně : (cizí stopa, poslušnost), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky SPT 2. Agility : Garantem je : Klub agility ČR (členství v klubu není podmínkou) Více informací na : LA1 : (překážková dráha pro psí parkur), LA2 : (překážková dráha pro psí parkur), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky LA 1. LA3 : (překážková dráha pro psí parkur), Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky LA 2. Canisterapie : Garantem jsou jednotlivá sdružení zabývající se canisterapií pro informaci uvedeme : Pomocné tlapky - Podané ruce - Po celé republice působí další oblastní a krajské skupiny, které se nechají vyhledat na internetu. Zkoušky se u těchto skupin mírně liší. V principu jsou zkoušky vždy zaměřeny na prostředí ve kterém má pes vykonávat svou práci. (postižení dospělí, senioři, léčebny dlouhodobě nemocných - LDN, dětské domovy, postižené děti, mateřské školy a další speciální zaměření) Pes se složenou zkouškou je pak využíván v canisterapii. Bez této zkoušky majitel vystavuje pacienty velkému riziku a může ho čekat i kárný postih. obr. Ch..Essy Bílé království s dětmi Poznámky ke všem typům zkoušek : Pro zkoušky označené modře není třeba dokládat žádné potvrzení, jedinou podmínkou je dodržet minimální věk psa a být členem organizace kterou zastřešuje ČMKU. Při úspěšně složené zkoušce není možné její opakování!!! Toto platí ve všech zkušebních řádech bez výjimky. -- * ČKS - Český Kynologický svaz ** MSKS - Moravskoslezský kynologický svaz *** SZBK - Svaz záchranných brigád kynologů ČR