Popisy ubytování Úklid a záv ný úklid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popisy ubytování Úklid a záv ný úklid"

Transkript

1 Popisy ubytování Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na následujících stránkách značí dva symboly. Symbolem * až ***** jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček, popř. jiných typů označení (u rezidencí se např. používají klíče, u hotelů i rezidencí se někdy používají písmena, apod.), když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Snažili jsme se různé typy hodnocení sjednotit, ale i přes enormní úsilí nelze říci, že je toto hodnocení zcela objektivní, mimo jiné i proto, že každá země a někdy i každá provincie používá trochu rozdílná kriteria. Celá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od do, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti. Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, ) a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Rovněž druhová skladba lůžek se může výjimečně měnit (např. počet samostatných lůžek, paland, apod.). Vzhledem k tomu, že používáme stovky domů není v silách našich ani našich partnerů na tyto změny upozorňovat. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10%. Samostatnou kapitolou je ubytování v privátních apartmánech, tzv. no name rezidencích či rezidencích s více budovami. Zde berte popisy ubytování skutečně jen jako orientační. Jedná se zpravidla o několik desítek až stovek apartmánů a studií různých majitelů, často s velice odlišnými dispozicemi. Není proto možné popsat všechny jednotlivosti. Snažili jsme se využít pro popisy nejtypičtější zástupce dané lokality a typu ubytování, popř. vystihnout nejcharakterističtější znaky celé skupiny bytů. V případě, že si potrpíte na přesné informace doporučujeme vybírat z konkrétních rezidencí. Jsou většinou o něco dražší než no name apartmány, ale zato máte jistotu přesnějších informací. Ani v tomto případě však nelze popsat úplně vše (např. všechny typy lůžek, uspořádání pokojů, atd.). Zejména není možné trvat na přesném počtu lůžek v apartmánech pokud tato lůžka nepotřebujete. Takže např. apartmán pro 6 osob při obsazení 5 lidmi může mít jen 5 lůžek. A to z toho důvodu, že šesté bylo buď odstraněno nebo se naopak dodává jen při plné vytíženosti. Na kvalitu a cenu však toto nemá žádný vliv a to především z toho důvodu, že apartmány jsou, mimo jiné, oceňovány z hlediska velikosti a nikoli z hlediska počtu přítomných lůžek. Vzdálenosti k pláži, moři či centru letoviska jsou uváděny dle podkladů dodaných ubytovatelem či zahraničním partnerem a za případnou chybovost nenese cestovní kancelář odpovědnost. Metody měření jsou různé, někdy se bere nejkratší cesta, někdy vzdálenost vzdušnou čarou. Snažili jsme se takovéto případy eliminovat a použít vždy vzdálenost nejkratší pěší cesty. Výchozím bodem pro měření je vždy recepce či vstup do hlavní budovy ubytovací kapacity. Pokud je v popisu ubytovací kapacity uvedeno, že výhled na moře (park) je boční či přímý, rozumí se, že výhled z ubytovací jednotky je uvedeným směrem orientován nelze v takovém případě garantovat, že z každé ubytovací jednotky lze vidět moře nebo park neboť tímto směrem může být zástavba či porost. Výhled lze garantovat pouze v případě, že je zpoplatněn! Úklid a závěrečný úklid U většiny ubytování v apartmánech je již závěrečný úklid zahrnut do ceny ubytování, popř. je za povinný příplatek. Za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně

2 je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí zanechat kuchyňskou linku v absolutním pořádku včetně odmražené lednice a provést běžný úklid typu vynesení odpadkového koše, umytí nádobí, apod. V případě, že úklid není zahrnut v ceně zájezdu ani není doplacen je nutné zanechat apartmán zcela uklizený, tj., kromě běžného úklidu i vytřít podlahu, uklidit koupenu a WC, atd. V případě, že úklid nebude řádně proveden má ubytovatel právo vyžadovat náhradu za uklízečku jež bude muset úklid provést. Cena bývá EUR za apartmán. V průběhu pobytu v apartmánech není v drtivé většině případů úklid prováděn vůbec nebo jen ve velmi omezené míře. A to z toho důvodu, že se jedná o typ hotelové služby, jež nebývá běžnou součástí ceny při pobytu v apartmánech a rezidencích. Rovněž úklid u turistických hotelů nemusí být prováděn každý den. Zpravidla je prováděn obden, či dvakrát týdně. Týká se to především hotelů 2* a někdy i 3* kategorie. Kauce za apartmány Dovolujeme si upozornit, že v některých případech budou vybírány vratné kauce. Jejich výše nebyla dosud stanovena a příslušné informace budou obsaženy v pokynech k odjezdu a voucherech. Kauce se v drtivé většině případů pohybují ve výši EUR za ubytovací jednotku. Pobytové a místní taxy V Chorvatsku je povinný poplatek pobytové taxy, výše poplatku je uvedena u jednotlivých zájezdů a platí se zároveň s doplatkem zájezdu v ČR. Ač jsme se snažili veškeré poplatky a místní taxy zahrnout do ceny, popř. uvést v tabulkách, je možné, že v ojedinělých případech může dojít ke změnám. Cestovní kancelář nemá žádnou možnost tyto změny ovlivnit. Jedná se o autonomní rozhodnutí majitelů ubytovacích kapacit, jednotlivých států a místních samospráv. Delegátské služby V převážné většině případů Vám bude k dispozici také česky mluvící zástupce naší CK - delegát. Jeho nejdůležitějším úkolem je pomoc při nepředvídatelných situacích (úrazy, ztráty dokladů, apod.). Kromě této činnosti bude mít na starosti nabídku výletů a předání informací o místech pobytu, přímou či nepřímou asistenci při ubytování (buď ihned nebo následně při první schůzce) a rovněž i asistenci při příjezdech a odjezdech. U některých ubytovacích kapacit bude k dispozici denně u jiných bude mít vypsané úřední hodiny a ve výjimečných případech bude pouze na telefonu. Mobilní telefon mají všichni delegáti. V případě, že i ten bude nedostupný (např. při výletech) budete mít k dispozici krizový telefon naší CK jenž je v provozu 24 hodin denně. U některých kapacit (především v Chorvatsku) však není delegát k dispozici vůbec. Pak plní jeho činnost naše partnerská kancelář a pro naléhavé případy slouží již zmíněný krizový telefon. Kursové riziko Vzhledem k současnému, značně rozkolísanému kursu koruny vůči hlavním světovým měnám, především vůči euru a americkému dolaru, dovolujeme si upozornit, že ceny byly počítány ve vztahu ke kursu koruny ke dni V případě zvýšení kursu o rozdíl stanovený zákonem bude cena o tento či nižší rozdíl navýšena. Kursem se rozumí devizový kurs ČNB. Konečné ceny Všechny ceny v katalogu jsou konečné, to znamená obsahují všechny položky jež jsou v době katalogu známy a jsou povinnou součástí ceny. Zvlášť jsou pouze palivové příplatky u leteckých zájezdů (viz zvláštní odstavec), fakultativní a jiné nepovinné příplatky a dále poplatky, jež se hradí přímo na místě pobytu.

3 Poznámka Katalog i ceník jsou zpracovány na základě informací od CK World Travel a.s. externími firmami. Cestovní kancelář proto neručí za případné chyby tisku. DOPRAVA Vlastní doprava Ti z Vás, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na titulní stranu každého střediska. Autobusová doprava Autobusová doprava je zajišťována zájezdovými velkokapacitními vozy zahraniční či tuzemské výroby, vždy se však jedná o tzv. lux busy. Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy a že zde tedy existuje i možnost přestupů a čekacích dob po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně, Plzni a Českých Budějovicích, a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých letovisek. Pro svozy a rozvozy může být využito i linkové autobusové přepravy a železniční dopravy. Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, limitovanému zavazadlovému prostoru, nemožnosti přetěžování autobusů, hrozbě vysokých pokut i zajištění kultury cestování jsme byli nuceni omezit horní hranici přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 10 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě a to za příplatek vypsaný ceníkem (kufr či další taška do zavazadlového prostoru 300,- Kč, druhá příruční taška 100,- Kč, kolo složené v předepsaném obalu 500,- Kč). Zavazadla budou vážena a v případě překročení limitu na osobu nebudou přepravena. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel. Dále upozorňujeme, že WC v autobusech, v těch, které ho mají, jsou určené pouze pro nouzové použití. Po cestě je dostatečné množství zastávek na parkovištích vybavených toaletami. Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním klientům, řidičům či průvodcům a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je současně odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země i všech zemí tranzitních. Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový a po ukončení ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska. V průběhu cesty jsou, po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Maximální čekací doba na opozdilce je 15 minut. Po této čekací době

4 autobus odjede a je pouze na odpovědnosti každého jednotlivce jakým způsobem se dostane do cílové destinace. Cestovní kancelář nenese za jeho další cestu jakoukoli odpovědnost. Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa představovala zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek. Nástupní místa autobusové dopravy Abecedně - Bechyně, Benešov, Beroun, Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Český Těšín, Děčín, Dobříš, Domažlice, Dvůr Králové, Frýdek - Místek, Havířov, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Hořovice, Hradec Králové, Hranice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kdyně, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kralupy n. Vltavou, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mariánské Lázně, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Neratovice, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prachatice, Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žebrák, Žďár nad Sázavou. Důležité upozornění U některých z výše vypsaných měst se nástupním místem rozumí dálniční či silniční tah ve vzdálenosti do 10 km, např. Jihlava km dálnice D1 u čerpací stanice ÖMV. V případě menšího počtu než 6 osob (u moravských měst 8 osob) z některého z výše vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si cestovní kancelář vyhrazuje právo na změnu nástupního místa. U nástupních míst za příplatek bude vrácen tento příplatek. Příplatky za svozy Itálie, Chorvatsko, Španělsko: 280,- Kč ze všech míst s výjimkou Brna, Prahy, Berouna, Žebráku, Hořovic, Plzně a míst po cestě. U svozů z moravských měst je účtován příplatek 390,- Kč (z Ostravy, Karviné, Frýdku Místku, Havířova, Nového Jičína, Hranic, Vsetína, Zlína, Uherského Hradiště, Přerova, Kroměříže, Olomouce, Prostějova, Vyškova, Opavy, Třince a dále z Bruntálu, Šumperka a Svitav 590,- Kč.). Za svozy se neplatí v případě vypsaných svozových tras viz níže. Nástupní místa platí pouze při nákupu zájezdu dle katalogových cen. V případě nabídek typu Last minute, akčních či mimořádných nabídek jsou nástupními místy pouze Brno, Plzeň a Praha pro cesty do Španělska, pro cesty do Itálie a Chorvatska navíc v některých případech ještě Písek a České Budějovice. Další nástupní místa jsou jen (!) na vyžádání za příplatek 480,- Kč (moravská města 680,- Kč). Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny odjezdového místa (případný příplatek se v takovémto případě vrací). Svozové trasy zdarma: Název trasy: A: Hradec Králové, Pardubice, Přelouč, Kolín, Český Brod, Úvaly a místa po cestě B: Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem a místa po cestě.

5 C: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Františkovy lázně, Mariánské lázně, Planá a místa po cestě D: České Budějovice, Vodňany, Písek, Strakonice, Horažďovice a místa po cestě E: Jihlava, Pelhřimov, Vlašim, Benešov Španělsko, jižní Itálie (poloostrov Gargáno a Kalábrie), Chorvatsko: Typ trasy a termíny: A: , , , , , , B: , , , , , , C: , , , , D: , , 13, , , , , , Letecká doprava Letecká doprava je zajišťována převážně leteckými společnostmi ČSA a Travel Servis, výjimečně i jinými společnostmi. Drtivá většina letů je zajišťována letouny Boeing 747/400, Boeing 747/500, Boeing 747/800, Boeing 737/300, popř. letadly zn. Airbus A320 nebo A321. Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných svozových míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny jak autobusy, tak i mikrobusy a osobními vozy a že zde tedy existuje i možnost přestupů a čekacích dob po trase. Pro svozy a rozvozy může být využito i linkové autobusové přepravy a železniční dopravy. Vzhledem k nemožnosti přetěžování letadel je omezena váha jednotlivých zavazadel. Každý účastník leteckého zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla a jednoho příručního zavazadla, vše dohromady do max. hmotnosti 20 kg (u některých společností, např. Travel servisu, jen do 15 kg).. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě a to za příplatek vypsaný ceníkem (aktuální informace na vyžádání). Každý cestující je povinen si svá zavazadla naložit do svozového či rozvozového autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit, na letišti či v cílovém místě si zavazadla převzít a odbavit je pro leteckou přepravu. Cestovní kancelář, dopravce ani letecká společnost nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel. Palivové příplatky a garance ceny paliva V ceně zájezdu je základní palivový příplatek odpovídající cenové hladině leteckého paliva ve výši 500,- USD za tunu (tzv. referenční cena). K ní jsou vztaženy všechny kalkulace. V případě ceny vyšší si cestovní kancelář vyhrazuje právo na zavedení palivové taxy. Její výše bude dána aktuální cenou na trhu a bude se počítat takto: za každé zvýšení ceny tuny leteckého paliva o 50,- USD se bude připočítávat maximálně 10,- Kč (u letů do Egypta pak 15,- Kč). Rozhodující je cena Barges FOB Rotterdam High v případě ceny leteckého benzínu. Garance ceny paliva: Cestovní kancelář World travel a.s. garantuje maximální palivový příplatek pro lety do Řecka, Španělska, Itálie, Chorvatska a Turecka ve výši 950,- Kč. Maximální palivový příplatek pro cesty do Egypta garantuje ve výši 1.500,- Kč. Garance se vztahuje na všechny ceny z tohoto katalogu. Nevztahuje se na ceny typu last minute, akční slevy a další mimořádné nabídky, není-li uvedeno jinak. Příklad výpočtu: Let do Řecka. Aktuální cena leteckého paliva: USD/MT. Rozdíl v ceně paliva oproti ceně referenční: R = = 548,- USD/MT. Počet násobků pěti v rozdílu ceny paliva: N5 = 548 : 5 = 109,6, zaokrouhluje se dolů, výsledek je tedy 109. Maximální výše palivového příplatku: P = 109 x 10 = 1.090,- Kč. Vzhledem k výše uvedené garanci se maximální cena snižuje na 950,- Kč. Nástupní místa pro svozy při letecké přepravě

6 Abecedně - Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Český Brod, Český Krumlov, Děčín, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Hořovice, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Klatovy, Kralupy n. Vltavou, Liberec, Litoměřice, Louny, Mariánské Lázně, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Neratovice, Nymburk, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Přelouč, Příbram, Rakovník, Rokycany, Roudnice n. Labem, Slaný, Sokolov, Strakonice, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Žebrák, Žďár n. Sázavou. Svozy Svozy jsou zdarma, platí však pouze při nákupu zájezdu dle katalogových cen do 1 měsíce před odletem. V případě pozdějšího nákupu, nabídek typu Last minute, akčních či mimořádných nabídek jsou svozová místa pouze (!) na vyžádání a mohou být za příplatek jenž bude stanoven individuálně na základě aktuální situace ve svozové dopravě. Svozy jsou organizovány pro tyto letecké zájezdy z Prahy-Ruzyně: Řecko Kréta - Chania (11/12 denní zájezdy), Kréta - Heraklion (7 denní zájezdy z Prahy), Korfu, Lefkada, Zakynthos, Rhodos, Španělsko (Costa Brava, Costa del Maresme), Turecko, Egypt. VIP svozy Nabízíme našim klientům VIP svozy. Zahrnují dopravu na letiště přímo z místa Vašeho bydliště osobními vozy se zkušenými řidiči. Cena svozu při 2-3 osobách je 980,- Kč na osobu z míst do 150 km od letiště. Při větším či menším počtu osob je cena stanovena individuálně. Důležité upozornění U některých z výše vypsaných měst se nástupním místem rozumí dálniční či silniční tah ve vzdálenosti do 10 km, např. Jihlava km dálnice D1 u čerpací stanice ÖMV. V případě menšího počtu než 6 osob z některého z výše vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si cestovní kancelář vyhrazuje právo na zrušení svozu. U svozových míst za příplatek bude vrácen tento příplatek. POJIŠTĚNÍ Pojištění dle zákona 159/99 Sb. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdů s naší dopravou a to jak u varianty fakultativně dokupované dopravy, tak i u zájezdů majících dopravu přímo v ceně. V případě nákupu pouze ubytování, popř. pouze dopravy toto pojištění v ceně zahrnuto není. Je možné si jej dokoupit za částku odpovídající 2% z celkové ceny zájezdu. Pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu Tato pojištění nejsou zahrnuta v ceně zájezdu. Doporučujeme však jejich sjednání v místě, kde si zájezd kupujete. U pojištění léčebných výloh doporučujeme si zkontrolovat u své zdravotní pojišťovny zda již pojištěni nejste automaticky. Pozor! Pojištění proti stornu zájezdu lze sjednat pouze při objednání a platbě zálohy, v pozdějším termínu již toto možné není. Nabízíme pojištění u společností Union.sk (nově i pojištění proti ztrátě požitku z dovolené přesné informace na vyžádání) a Allianz.