zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Městské slavnosti pošestnácté Městským slavnostem budou předcházet Hry 3. olympiády dětí a mládeže (více na straně 2) Dvě setkání občanů s místostarostou První setkání občanů s vedením města, tentokrát s místostarostou Mgr. Martinem Hrabánkem, se uskuteční v úterý 6. května 2014 od 16 hodin na dětském hřišti v ulici Olgy Scheinpflugové. Týká se ulic: V Ráji, Olgy Scheinpflugové, Smetanova, Čechova, Fügnerova, Dvořákova, Vrchlického a Jabloňová. Druhé setkání občanů s místostarostou města Mgr. Martinem Hrabánkem se uskuteční v úterý 20. května 2014 od 16 hodin u vchodu do bývalých kasáren. Týká se ulic: Dukelských hrdinů, U Kasáren, Tomanova, Raichlova, Švehlova, René Černého a Malypetrova. Třetí květnový víkend patří ve Slaném již tradičně městským slavnostem. Ať již s husitskou či napoleonskou tematikou je jasné, že si slavnosti vydobyly své pevné místo. Ty letošní, šestnácté, se uskuteční v pátek 16. a v sobotu 17. května Ústřední postavou letošního programu bude osoba kata Jana Mydláře, který se oženil s dcerou slánského kata Jáchyma Špetle Alžbětou Špetlovou. Novinkou letošních slavností je slámový hrad sestavený ze 120 balíků slámy, který bude během hlavního pátečního programu dobýván na hřišti Slavoj. Sobotní program bude probíhat na třech různých scénách, hlavní a hudební scéna bude na Masarykově náměstí a dětská scéna v zahradě městského kina. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o sobotní historický foto: Jiří Jaroch průvod, který vyjde v 10 hodin od sokolovny v Třebízského ulici a bude pokračovat přes Londu na Masarykovo náměstí. Páteční program je pro návštěvníky zdarma. Vstupné na sobotní program činí 60 Kč dospělí, 30 Kč děti (1. 9. třída ZŠ), předškoláci mají vstup zdarma. V rámci městských slavností se bude pořádat i Olympiáda dětí a mládeže. Po čtyřech letech se tak ve Slaném opět rozhoří olympijský oheň. Slavnostní zahájení včetně zapálení ohně či slavnostních slibů závodníků se uskuteční ve středu 14. května v podvečerních hodinách na Masarykově náměstí. Olympiáda potrvá do pátku 16. května. Celý program 16. městských slavností najdete v této Slánské radnici na straně 20. Ing. Jana Tůmová

2 POZVÁNKY Hry 3. olympiády dětí a mládeže ve Slaném 2014 Stále ještě máme v živé paměti úchvatná sportovní soutěžení na zimní olympiádě v Soči. V období olympiád vždy naplno ožívá nádherná myšlenka olympismu, která se celosvětově šíří již několik staletí. Stalo se již tradicí, že v rámci městských slavností se také ve Slaném vždy po 4 letech rozhoří olympijský oheň a s ním i poselství pocházející z antického Řecka. V letošním roce již potřetí zažijí děti základních škol atmosféru Olympiády dětí a mládeže. Filozofií her je uspořádat pro děti a mládež olympijské hry, které věrně kopírují atmosféru velkých olympiád. Nechybí při nich slavnostní zahájení, zapálení olympijského ohně, běh s olympijskou pochodní, slavnostní sliby závodníků i rozhodčích, nástup olympijských výprav a doprovodný program s účastí předních českých olympioniků minulosti i současnosti. Organizační výbor proto již od podzimu minulého roku zahájil činnost pro zdárný průběh Her 3. olympiády dětí a mládeže ve Slaném, které se budou konat v termínu 14. až 16. května. V podání dětí dochází k návratu původní myšlenky olympismu, tedy vedle klasických sportovních disciplín pořádat též i ty umělecké. Hlavním cílem je aktivní účast co největšího počtu dětí nejen jako závodníků, ale také při samotné organizaci jako rozhodčí, reportéři, hostesky a technický personál. Slavnostní zahájení her proběhne ve středu 14. května ve večerních hodinách přímo na Masarykově náměstí. Zde se všem divákům představí výpravy slánských základních škol, Gymnázia VBT Slaný a Sportovního gymnázia Kladno, ZŠ Velvary, nebudou chybět ani výpravy z partnerských měst Pegnitz a Bolatice. Přímo na náměstí bude instalována velkoplošná obrazovka, na které budou promítány prezentace jednotlivých olympijských výprav. Součástí programu bude také autogramiáda předních český sportovců. Diváci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program. Účast na slavnostním zahájení přislíbila legenda sportovního moderování Štěpán Škorpil. Následující dva dny se soutěže přemístí do sportovního areálu a tělocvičen 3. ZŠ Slaný. Těšit se můžeme na napínavé bitvy v atletice, plavání, streetballu, stolním tenisu, minikopané, šplhu na laně, trojboji pro žáky 1.stupně, zpěvu a výtvarné soutěži. Nad olympiádou převzalo záštitu Královské město Slaný zastoupené místostarostou Mgr. Martinem Hrabánkem a Český olympijský výbor. Pevně věříme, že Hry 3. olympiády dětí a mládeže napomohou k rozvoji sportu ve Slaném. Mgr. Radomír Jánský foto: Jiří Jaroch foto: Jiří Jaroch 2

3 Slánská radnice č. 5, květen 2014 Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu (dále EP) se na území České republiky uskuteční v pátek 23. května 2014 (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 24. května 2014 (od 8 do 14 hodin). Hlasovací lístky obdrží voliči poštou nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. 20. května Na obálce bude spolu s adresou voliče uvedena také adresa a číslo volebního okrsku, do kterého volič svým trvalým pobytem spadá. Oznámení o době a místě konání voleb, na kterém jsou uvedeny adresy všech volebních místností a k nim náležející ulice s čísly popisnými, bude zveřejněno na vývěsní tabuli městského úřadu Velvarská č. p. 136 a na internetových stránkách města nejpozději od 8. května Seznam a adresy volebních okrsků íslo Adresa volebního okrsku 1 M stský ú ad, Velvarská. p Sokolovna Slaný, T ebízského. p Restaurace Skalka, Jungmannova. p ZŠ Komenského nám.. p ZŠ Komenského nám.. p Hemerk v statek, Ouvalova. p M stský ú ad, Masarykovo nám.. p Budova MŠ, Vít zná. p ZŠ Rabasova. p Budova MŠ, Vít zná. p Sokolovna Kví ek, Sme enská. p Truhlá ství Kvíc,. p Sokolovna Slaný, T ebízského. p D tský diagnostický ústav, Tomanova. p D tský diagnostický ústav, Tomanova. p ZŠ Rabasova. p ZŠ Rabasova. p Lotouš,. p Trpom chy,. p Dolín,. p Želev ice továrna Linet 22 Otruby, obytná bu ka TOI TOI p ed. p. 35 Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je osoba, která alespoň druhý den voleb dosáhla věku nejméně 18 let a je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného členského státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, tj. nejméně od 9. dubna Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu, která u něho nastala po 13. dubnu Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů obdrží volič u obecního úřadu v místě předchozího pobytu. Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, si může zažádat na městském úřadě o vydání voličského průkazu. Na ten lze hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. O voličský průkaz je možné si zažádat osobně i písemně nejpozději do Ve stejný den, tj , Městský úřad nejdříve voličský průkaz předá osobně nebo jej voliči zašle na uvedenou adresu. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě budou k voliči vysláni dva členové volební komise s přenosnou volební schránkou a umožní mu odvolit mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlas. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Další informace ohledně voleb získáte z letáku přiloženého k hlasovacím lístkům a z informačních brožur, které jsou volně k dispozici v prostorách Městského úřadu na adrese Velvarská č. p. 136 a Masarykovo nám. 160 ve Slaném. V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete před volbami obrátit na městský úřad (správní odbor, paní Budilová, tel , , a v den voleb vám rádi poradí členové okrskové volební komise ve volební místnosti nebo služba v podatelně městského úřadu (tel ). ZPRÁVY Z RADNICE Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stanovená výše poplatku pro rok 2014 je 600 Kč na poplatníka a rok. Splatnost poplatek je splatný jednorázově k V měsíci červnu správce poplatku pošle upozornění na končící splatnost poplatku em všem poplatníkům, kteří o tuto službu projeví zájem na ové adrese Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: nebo na u -video.cz. Květen 2014 Kočárkiáda Gratulační koncert Výročí Dividýlka Den Země Brány památek dokořán Vyvolávací systém na MěÚ Setkání klubů vojenské historie videomagazín najdete na 3

4 INFORMACE Reakce na stanovisko Mgr. Stanislava Švarce k situaci ve Slaném Překvapuje mě, kolik se v posledních měsících najde lidí, kteří došli k prozření, že se za předchozích dvacet let udělalo ve Slaném všechno špatně. Je zajímavé, že si v předchozích devatenácti letech ničeho nevšimli. Stanivisko pana Mgr.Švarce bohužel není věcnou debatou o problémech s cílem nalezení efektivního řešení, ale typickou negativní kampaní před komunálními volbami. Chyby se samozřejmě staly a parkovací dům je určitě jednou z nich. Naším zájmem Rada Města Slaného se na svém jednání koncem února 2014 usnesla vydat nařízení č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád. Nařízení města je účinné od na území města Slaného včetně jeho místních částí. Tržní řád stanoví, že mimo provozovny k tomu účelu určené kolaudačním rozhodnutím lze nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby pouze na vymezených místech. Jedná se o tržnice, tržiště, tržní místa a předzahrádky nebo předsunutá prodejní místa. by ale mělo být se z chyb poučit a jejich dopad minimalizovat, ne je využívat k vlastnímu prospěchu v předvolebním boji. Zatím jsem od podobných křiklounů neslyšel, jak by jednotlivé úkoly a potíže řešili oni. Jen slova, jak je všechno špatně. Není. Vznikly nebo byly opraveny sportovní areály, renovovány historické památky, máme velké množství kulturního vyžití a ze své zkušenosti vím, že i vstřícné a ochotné úředníky na MěÚ. Výčet pozitivních věcí by jednoznačně převážil nad chybami. Ale na to se často zapomíná. Rád bych pánům Hrabánkovi, Hložkovi a dalším, kteří se stali terčem útoků jednotlivců a skupin, jež se před nadcházejícími komunálními volbami potřebují zviditelnit, popřál hodně zdraví a síly. Já ve Slaném žiji rád a se svým městem i spoluobčany jsem spokojený. Martin Zůna, občan města Slaného Ve Slaném Zákaz pochůzkového a podomního prodeje na uzemí města Slaného Tržní řád se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných obdobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek. Zároveň se v celém územním obvodě města Slaného zakazuje pochůzkový a podomní prodej. Nařízením se reaguje na skutečnost, že při pochůzkovém a podomním prodeji jsou užívány nekalé obchodní praktiky, spotřebitelům je nuceno ke koupi předražené zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. Následně mají zejména senioři problémy při následné snaze vyvázat se z nevýhodné kupní smlouvy. Nejen obyvatelé města Slaného, ale i místních částí by měli být v současnosti více chráněni před podomními prodejci, kteří často zneužívají jejich důvěřivosti. V případě, že fyzická osoba poruší nařízení města, dopustí se přestupku podle zákona o přestupcích. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad 4

5 Slánská radnice č. 5, květen 2014 Zaměstnanci správního odboru zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, matrik, CzechPOINT, ověřování podpisů a kopií listin, přestupků, voleb, ztrát a nálezů a další. Správní odbor má celkem 15 zaměstnanců umístěných v obou budovách MěÚ (úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a přestupků sídlí v přízemí bývalého hotelu Pošta, Masarykovo nám. čp. 160; v hlavní budově, tj. Velvarská čp. 136 pak najdete v přízemí kontaktní místo CzechPO- INT s ověřováním a podatelnu, ve druhém patře matriku). INFORMACE Z činnosti správního odboru městského úřadu v roce 2013 a Živnostenského rejstříku a dalších), provedly 865 autorizovaných konverzí dokumentů a kromě ostatních činností např. založily 83 žadatelům datové schránky. V roce 2013 se ve Slánské porodnici narodilo 790 dětí, z toho bylo 149 Slaňáků. Ve stejném období zemřelo v matričním obvodě Slaný celkem 314 osob, z toho 112 slánských občanů. Před Městským úřadem Slaný bylo vloni uzavřeno celkem 79 manželství. Na úseku přestupků bylo ve sledovaném období zaevidováno 612 oznámení o přestupku, což je o 200 přestupků více než v roce předcházejícím. Většinou se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku. Současně narůstá i počet vyžádaných posudků od Policie ČR a soudů k trestně stíhaným osobám a vyjádření k vydání zbrojních průkazů, kterých bylo zpracováno 996. Zajímavým číslem je rovněž výstup z podatelny městského úřadu. V loňském roce bylo přes spisovou službu zapsáno celkem písemností. To je o 106 % více, než v roce 2003, kdy se po zrušení Okresního úřadu v Kladně Městský úřad ve Slaném rozrostl do dnešní podoby. O vývoji doručených písemností na MěÚ vypovídá následující graf: Pro zajímavost zde uvádíme několik statistických údajů z činnosti odboru. V průběhu loňského roku bylo vyřízeno celkem 4227 žádostí o vydání občanského průkazu a 1584 žádostí o vydání cestovního dokladu. Ve Slaném bylo k hlášeno k trvalému pobytu celkem občanů, z toho 7192 mužů a 7786 žen. Na ohlašovně městského úřadu bylo ke stejnému datu přihlášeno k trvalému pobytu již 613 osob. Porovnání počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve Slaném a městských částech v rozmezí deseti let znázorňuje uvedená tabulka. Na pracovišti CzechPOINT ověřily zaměstnankyně celkem 8287 podpisů a kopií listin, vydaly 1542 výpisů (nejvíce z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Obchodního Kromě výše uvedených činností zajišťoval správní odbor Městského úřadu ve Slaném v roce 2013 volbu prezidenta republiky a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V letošním roce nás čekají ve dnech května volby do Evropského parlamentu a na podzim se budou konat volby do zastupitelstev obcí. Ing. Alena Burešová, vedoucí správního odboru Osvětlení parkoviště ve Vítězné ulici JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ, JAK JSOU NĚKTERÉ VĚCI JEDNODUCHÉ. Začátkem února letošního roku jsem byl osloven jako člen Kontrolního výboru města několika občany z Vítězné ulice ve Slaném o pomoc při zvýšení ochrany parkujících aut ve slepé ulici směřující od prodejny paní Machové k zadní části Městského divadla. Je to, resp. dnes již musím říci, byl to tmavý prostor, málo osvětlený, plný parkujících aut, který přímo lákal některé živly k jejich poškozování a krádežím, případně ke krádežím pohoných hmot. Mimo to zde docházelo i ke znečišťování parkoviště mezi auty a nejednou se zde odehrávali v noci i milostné hrátky zfetované mládeže. Majitelé parkujících aut v tomto prostoru požadovali alespoň zvýšit intenzitu jeho osvětlení. Požádal jsem tajemníka města Ing. Kolačkovského o pomoc a vysvětlil mu celou situaci. Musím říci, že věci dostaly ten správný spád a přes záměry na vybudování nového stožáru veřejného osvětlení, přes zabudování osvětlení na zadní části Městského divadla (je památkově chráněná budova) se nakonec zainteresovaní pracovníci města dostali k jednoduchému řešení. Ved. odboru dopravy a silničního hospodářství Bc. Černický se domluvil s ředitelem Technických služeb Slaný Ing. Kučerou a zajistili jednak zabudování nových intenzivnějších svítidel na stávajících stožárech veřejného osvětlení a zároveň prořezání větví bránících v osvětlení prostoru parkoviště. Řešení bylo realizováno koncem března. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto řešení podíleli. Je vidět, že když je vůle se domluvit, tak to jde docela rychle a jednoduše. Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku k parkování aut ve Vítězné ulici ve Slaném včetně prostoru, o kterém jsem psal v předchozí části příspěvku. Ačkoli v této lokalitě mohou parkovat pouze auta, jejichž majitelé zde bydlí, dovolím si odhadnout, že min. třetina řidičů parkujících aut nemá s Vítěznou ulicí nic společného. Co kdyby čas od času provedla Městská policie kontrolu parkování v této lokalitě a odměnila řidiče, jejichž auta zde nemají co dělat? Rád si počkám, zda i Městská policie umí řešit problémy občanů jednoduchým způsobem. Vladimír Horálek, člen Kontrolního výboru Stěhování Úřadu práce Z důvodu stěhování bude Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Slaný v době uzavřeno. Od bude toto Kontaktní pracoviště Slaný přestěhováno na adresu Netovická 875, Slaný. Mgr. Petr Vondrák, ředitel kontakt. pracoviště Poděkování strážníkům Ráda bych touto cestou poděkovala dvěma strážníkům městské policie, kteří mi dne 3. března letošního roku pomohli, když jsem upadla na přechodu v Třebízského ulici. Zdeňka Kubrová Konec jazzclubové sezóny Před letní pauzou zahrají na posledním jazzovém večeru The Cupcake Collective. Kapela složená ze studentů pražských konzervatoří hraje moderní jazz a funky s přesahem k post bobu a hip hopu. Jsou nováčkem na české hudební scéně a snaží udělat z každého koncertu velkou párty. Těšíme se na vás 16. května od 20 hodin v Šantánu, Na Střelnici. 5

6 POZVÁNKY, INFORMACE Ve Slaném byla uvedena nová kniha o náboženství v Rusku V rámci Slánské akademie volného času v sobotu byla poprvé uvedena nová kniha dlouholetého spolupracovníka akademie PhDr. Hanuše Nykla, Ph.D. ze Slovanského ústavu AV ČR v. v. i., kterou vydalo nakladatelství Pavla Mervarta v edice Russia Altera. Zcela zaplněný sál tak měl možnost se seznámit s genezí vzniku publikace, a to v době, kdy se o Rusku v souvislosti s Ukrajinou zase více mluví. Úvodem se autor rozhovořil o paradoxu, že sice u nás v minulosti mnozí studovali rusistiku střiženou v totalitním duchu na mnohých školách, ale že skutečných rusistů vydaly univerzity nemnoho, a to zejména při porovnání se zahraničím, především se západními zeměmi a Amerikou, kde byl tento obor velmi sledován. Poté Hanuš Nykl přiblížil náboženskou situaci v Rusku, která je velice pestrá, byť dominantní úlohu zde hraje pravoslaví. V krátkém exkurzu se zabýval také rozšířením islámu a buddhismu. Na závěr se aktuálně zabýval nepřehlednou náboženskou situací na Ukrajině, která se ve většině hlásí k pravoslavné církvi ruského patriarchátu; řeckokatolíků je na Ukrajině podstatně méně a žijí na západě území. Setkání s naším předním rusistou inspirovalo většinu posluchačů Slánské akademie volného času k dalšímu poznávání historie země, jejíž dějiny nám byly v minulosti interpretovány až příliš jednostranně. Dnešní pohledy jsou již daleko pestřejší. Vladimír Přibyl Putování za varhanami a zájezd na koncert do Petrovic u Sedlčan Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2014, který se v září uskuteční na Slánsku a Sedlčansku nabízí v letošním ročníku kromě tradičního Putování za varhanami, také zájezd na festivalový koncert do Petrovic u Sedlčan. Přestože se zájezdy konají až v září, neváhejte s přihláškou. Zájem je veliký a počet míst je omezen! Putování za varhanami na Slánsku sobota 6. září 2014 od 9 do 17 hodin Společné putování s organologem Štěpánem Svobodou a varhaníkem Jakubem Janštou za památnými varhanami v Malíkovicích, Hořešovicích, Klobukách a Smolnici. Na každé ze společných zastávek nás Štěpán Svoboda nejprve seznámí s historií každého nástroje a poté Jakub Janšta v malém koncertu nástroj představí i po zvukové stránce. Po zastávce v Hořešovicích bude následovat oběd v Motorestu Třebíz. Každý organizovaný účastník obdrží na závěr našeho společného Putování za varhanami zdarma upomínkovou grafiku s motivy varhan na Slánsku od výtvarníka Milana Bauera. Odborný výklad, koncertní ukázky a doprava autobusem (pro přihlášené) je zdarma. Podle počtu účastníků bude v Motorestu Třebíz v rámci urychlení objednán společný oběd. Cena oběda je 110 Kč (hlavní chod, pivo, nebo nealkoholický nápoj). Peníze za oběd budeme vybírat při nástupu do autobusu. Kapacita autobusu je omezená. Proto je nutné se včas přihlásit. Odjezd v sobotu 6. září 2014 v 9 hodin z autobusové zastávky U Váhy v Šultysově ulici ve Slaném. Návrat přibližně v 17 hodin na místo odjezdu. Zájezd na koncert do Petrovic u Sedlčan Kostel sv. Petra a Pavla v 18 hodin sobota 20. září 2014 Na koncertu s názvem Z hudebních pokladů venkovských kantorů uslyšíte mistrovskou hru Pavla Černého. Skladby budou zahrány na zrekonstruované a znovu postavené varhany F. Semráda z roku 1744, které v kostele sv. Petra a Pavla zazní po 14 letech mlčení. Pro zájemce ze Slánska je ze Slaného do Petrovic a zpět zajištěn zdarma autobus. Odjezd bude v 15 hodin ze zastávky U Váhy v Šultysově ulici ve Slaném. Vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se přihlásit. PŘIHLÁŠENÍ Přihlášky na obě, nebo jen jednu z akcí, posílejte do konce června na ovou adresu nebo volejte na číslo Počet míst společného putování je limitován kapacitou autobusu! 6 Další podrobnosti o festivalu, koncertech, informace o varhanách a umělcích, včetně spousty fotografií a audio soborů najdete na adrese:

7 Slánská radnice č. 5, květen 2014 KNIHOVNA Potěšení bylo na naší straně, pane Kratochvíle! Jako většina knihoven i my se čas do času snažíme, zprostředkovat pro děti školou povinné besedu s nějakým zajímavým dětským spisovatelem. Na podzim nás navštívila spisovatelka paní Ivona Březinová a koncem března přijal naše pozvání pan Miloš Kratochvíl. Jeho návštěvy si obzvláště ceníme, protože je o něm známo, že nepřijímá všechna pozvání, mezi knihovnami si vybírá a zásadně nejezdí do škol. Na můj dotaz podle čeho si knihovny, které navštíví, vybírá, mi odpověděl, že si prohlédne webové stránky, online katalog a akce knihovny, která ho na návštěvu pozve. V té chvíli jsem pocítila hrdost na naši knihovnu, která ještě vzrostla, když pan Kratochvíl zařadil Oddělení pro děti,- mezi ty nejhezčí, která kdy navštívil to jsou jeho vlastní slova. Besedy jsme měli celkem čtyři, dvě proběhly na 3. ZŠ škole pod záštitou naší pobočky a dvě v Oddělení pro děti první pro 1. ZŠ a druhá pro 2. ZŠ. Pan Kratochvíl hned na začátku besedy děti vyzval, ať se ho ptají na to, co je zajímá. Děti se nenechaly dlouho pobízet a les rukou svědčil o zájmu malých školáků. Obě besedy proběhly v uvolněné a družné atmosféře, protože Miloš Kratochvíl rozhodně není žádný vážný a sebestředný škarohlíd, ale naopak velice vtipný, laskavý a milý pán, který má děti rád a v jeho tvorbě se to odráží. Jeho knížky jsou veselé, i když je v nich vždy zakukleno nějaké vážné téma, které se týká dětí a jejich problémů. Na konci obou besed se pan Kratochvíl každému, kdo chtěl, podepsal a zapózoval pro fotografie. Obě besedy utekly jako voda, a když pan Kratochvíl odjížděl, řekl na rozloučenou, že se k nám rád bude vracet. A to je naše největší odměna. Knihovna v květnu PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ Pamatuješ si ještě? Připomeneme si 105. výročí narození Františka Kožíka, známého hlavně svými historickými životopisnými romány. Andělé a víly mezi námi žijí Výstavu esoterických obrázků paní Vladimíry Cahákové můžete zhlédnout ve vstupní chodbě Knihovny Václava Štecha (Masarykovo nám. 159, Slaný) od 2. do STUDOVNA V sobotu 3. května 2014 od 9 do 12 hodin si budete moct ve studovně odkoupit vyřazené časopisy Burda, včetně střihových příloh. Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 1. do 15. května 2014 soutěž Harry Potter a jeho svět prověří znalosti ze světa čar a kouzel bradavické akademie. 16. května 2014 Květnové Čtení, hraní a tvoření s knihou je věnováno pletení z pedigu děti se pod vedením paní Míly Blahníkové naučí základy pletení z pedigového proutí. NOC S ANDERSENEM. V noci ze 4. na 5. dubna proběhl další ročník Noci s Andersenem.Letos se této oblíbené akce zúčastnil rekordní počet dětí. V knihovně jich spalo celkem padesát! 12. května 2014 končí celoroční soutěž Cestovní pas do světa dobrodružství. Pasy i neúplné můžete odevzdávat do tohoto data v Oddělení pro děti nebo na pobočce Na Dolíkách. 28. května 2014 Slavnostní losování a vyhlášení vítězů soutěže Cestovní pas do světa dobrodružství na Masarykově náměstí ve Malá odměna pro všechny účastníky soutěže. POBOČKA NA DOLÍKÁCH května 2014 Dobrůtky a mlsání Vědomostní soutěž pro zvídané děti, které rády mlsají. Přijď si zasoutěžit v otvírací hodiny oddělení. 27. května 2014 Taška plná vody zábavné odpoledne, při kterém prozkoumáme tajemnou knihovnickou tašku, pohrajeme si a dozvíme se opět spoustu zajímavostí. Těšíme se na vás v 15 hodin v naší pobočce Na Dolíkách. 7

8 OSTROV 8 Dům dětí a mládeže Šultysova, Slaný mobil: TARA-FUKI Koncert výjimečného uskupení dvou violoncellistek v rámci Festivalu literatury Poetický večer v májovém čase. Začátek ve v Dividýlku Hotelu Hejtmanský dvůr. Vstup 120 Kč. Info: Iveta Schagererová POKÉMON TURNAJ Začátek v Startovné na turnaj 500 Kč, vstupné na akci 20 Kč. Kapacita herny je cca 28 hráčů. Předregistrace na do nutná. Info: Alena Špiritová LIFE AS WE KNOW IT ROMANIA Další ze série besed o životě v zahraničí. O své rodné zemi bude vyprávět Mihail, dobrovolník z ICM Kladno. Začátek v v Me Gustě. Vstup zdarma. Info: Iveta Schagererová STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR Okresní kolo šestého ročníku amatérské taneční soutěže určené pro děti z DD, SVČ, a žákům ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií. Propozice a přihlášky na Info: Monika Javoříková SLAVNOSTI MĚSTYSE ZLONICE Výtvarný program Baby klubu Korálek. Bližší informace na Info: Lenka Geringová WORKSHOP TVORBA PÍSŇOVÉHO TEXTU Získáte praxi v tvorbě písňových textů napříč různými žánry. Lektoruje studentka konzervatoře J. Ježka v oboru tvorba textu. Začátek ve 14.00, kurzovné 80 Kč, pro účastníky literární soutěže 50 Kč. Info: Iveta Schagererová SLÁNSKÁ CENA kolo Závěrečné kolo závodů s modely sportovních vozů na autodráze. Vyhodnocení Slánské ceny a předání cen. Tréninkové jízdy od Start závodu v Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová SLANÝ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI Program pro děti na náměstí. Od výtvarné workshopy, výroba šperků (korálky, smršťovací fólie, ovčí rouno, filc), drátkování, Big Shot, aranžování, malování na obličej, hry a soutěže pro děti. Info: Lenka Geringová INFO O DALŠÍCH AKCÍCH OSTROVA NAJDETE NA DEN DĚTÍ SOBOTA 31. KVĚTNA Od 13 hodin v letním kině ve Slaném Spousta zábavy pro děti i dospělé. Vstupné 20 Kč (děti do 100 cm zdarma). V ceně je vstup na atrakce, opékání buřtů v restauraci na Střelnici a vstup na večerní promítání filmu Bella a Sebastian. Co na vás čeká v průběhu celého odpoledne: Deratizéři, Totální nasazení, klaun, djembe bubnování, slack line, skákací hrady, siloměr kladivo, ekvalizér, výtvarné dílničky, laborky GVBT Slaný, knihovnický koutek, envirokoutek, herní koutek pro nejmenší návštěvníky, holandský kulečník, trampolína a spousta dalších atrakcí. Info: Monika Javoříková Poděkování všem dobrým duším ohlédnutí za kočárkiádou Dne se na náměstí ve Slaném uskutečnila akce Rekord pro zdraví - akce, která pomohla zlepšit kvalitu života jedné malé holčičce, akce, která zajistila příjemný den pro rodiny i jejich děti. Akce Rekord pro zdraví neboli kočárkiáda pevně dostála svého jména. Na náměstí ve Slaném se u komisaře z agentury Dobrý den zaregistrovalo 136 kočárků 124 jich pak skutečně vyrazilo na trasu vedenou městem a dlouhou jednu míli. Rekord z Olomouce (231 kočárků) jsme nepřekonali, ale přesto považujeme hojnou účast za veliký úspěch! Jen sami porovnejte, jak velká je Olomouc a jak velké Slaný! Samotné překonávání rekordu ale bylo spíše milým zpestřením celé události. Hlavním cílem akce byla popularizace zdravého životního stylu a rodinného života a hlavně pomoc dětem, které trpí nevyléčitelnou nemocí spinální svalovou atrofií. Za celý organizační tým musíme srdečně poděkovat všem, kteří přišli na večerní charitativní představení divadla Idiot i těm, kteří přispěli jiným způsobem. Díky vám jsme vybrali Kč, za které koupíme holčičce Božence tablet s příslušenstvím, což výrazně napomůže zkvalitnění jejího života a umožní jí komunikovat se světem. V nejbližších dnech proběhne koupě této kompenzační pomůcky a fotodokumentace z předání pak bude k dispozici na stránkách ostrov-svc.cz, icmslany. cz nebo na facebooku ICM Slaný a DDM Ostrov. Tam si budete moci ověřit, jakou radost jste právě Vy pomohli přinést do rodiny malé Boženky! Veliký dík patří všem aktérům Rekordu pro zdraví i všem těm, kteří mu pomohli finančně, darem nebo záštitou a propagací! Už nyní nedočkavě plánujeme, jak by kočárkiáda mohla proběhnout v příštím roce. Nápadů je mnoho, ale prozatím si je necháme pro sebe. Nebojte se ale, že ten rekord jednou přece jen nepřekonáme! Klub přátel DDM Ostrov Český den proti rakovině středa 14. května Galerie Ikaros ve spolupráci s gymnáziem už tradičně pomáhá při letošním ročníku sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině Praha Český den proti rakovině 2014, která proběhne ve středu 14. května. Balíčky s kytičkami nám již v pořádku dorazily a my věříme, že stejně jako v předchozích ročnících Slaňáci tuto akci podpoří a přečtou si i letáček, který pomáhá prevenci proti této civilizační nemoci. Podrobnosti najdete na stránkách

9 Slánská radnice č. 5, květen 2014 Ve Slaném se pojede Tour De Kids POZVÁNKY Noc kostelů Od dubna do září se po celé republice konají cyklistické závody pro děti s bohatým doprovodným programem. Tato tradiční akce zavítá již podruhé také do Slaného. Dne se uskuteční závody v samém centru města na Masarykově náměstí. V letošním roce mohou startovat a profesionální trať si tak vyzkoušet děti narozené v roce 2003 a mladší. Holčičky a kluci startují samostatně. Nejprve budou probíhat rozjížďky a ti nejlepší postoupí do finále. Každý závodník a závodnice obdrží hned u registrace tričko s logem Tour de Kids, cereální snack Street XL a dětskou knížku z nakladatelství Mladá fronta. A protože do finále nemůže postoupit každý, po dojezdu své rozjížďky všechny děti dostanou časopis Sluníčko nebo Mateřídoušku a dárek od společnosti Nutrend. Během odpoledne můžete soutěžit a vyhrát spoustu dalších cen. Vítězové jednotlivých kategorií si na stupních vítězů oblečou žlutý dres jako na opravdivé tour a na první tři čekají dárky od partnerů akce a medaile. Malí návštěvníci se mohou těšit i na klauna Čika, mobilní dětské hřiště, kde se děti mohou naučit základní dopravní značky, i herní stan s Lego stolky plnými kostiček. Společnost Kettler dětem zapůjčí šlapací autíčka. V herním stanu budou k zapůjčení dětská odrážedla a cyklistické přilby (omezené množství). Pro nejmenší je připraven i skákací hrad. Nesmíme zapomenout ani na diskotéku s klaunem a na závěr každého odpoledne proběhne i slosování startovních čísel o pěkné ceny dětská odrážedla, cyklistické přilby atd. Cílem celé akce TOUR DE KIDS je především seznámit děti s kolem, se závody, s bezpečností provozu, se základními dopravními značkami, jak má být správně vybavené dětské kolo, proč je důležité nosit bezpečnostní přilbu i při krátké vyjížďce a zároveň tak celou akcí podpořit pohyb dětí. Děti mohou mít své startovní číslo se svým jménem. Je ale nutné se předem registrovat na závody přes on-line registraci na www. tourdekids.cz a vyplnit si kolonku se jménem, které pak chcete mít pro své dítě na jeho startovním čísle. Od 11 hodin do hodin (nejdéle) je potřeba se přijít zaregistrovat a vyzvednout si startovní číslo do stanu akreditace. Ve 14 hodin bude odstartována první rozjížďka. Nejdříve na trať vyráží nejstarší děti, v letošním roce je to kategorie 2003 a Délka závodu není dlouhá, pouze 3 kolečka kolem náměstí. Menší děti mají koleček méně, a méně až ty nejmenší jedou kolem 50 metrů (start cíl). Oproti jiným závodům se každá kategorie dělí na více rozjížděk tak, aby na startu bylo nejvíce 8 dětí a všechny byly seřazeny na startovní čáře vedle sebe (ne za sebou). Podle počtu dětí, které se přihlásily do jednotlivé kategorie, se stanoví, kolik rozjížděk se uskuteční a kolik dětí z jednotlivých rozjížděk postoupí do finále. To se odehraje po skončení poslední rozjížďky. Závody končí mezi 16. až 17. hodinou. Veškeré informace najdete nanašich webových stránkách Slánská scéna vás zve na Hexenšus Divadelní soubor Slánská scéna, o. s., zve všechny, kteří dosud neviděli naše úspěšné představení hry J. Grahama HEXENŠUS, které uvedeme v úterý 13. května 2014 v hodin v Městském divadle ve Slaném. V bláznivé komedii uvidíte M. Chrapovou, T. Votta, Fanyho, L. Dobnera, M. Jakeše, Vl. Fantovou a N. Fantovou. Vstupenky zakoupíte buď v předprodejní pokladně Městského kina, nebo v pokladně Městského divadla před představením. Tomáš Vott, Míša Chrapová a Libor Dobner SLANÝ A DOLÍN PÁTEK Kostel Nejs. Trojice při klášteře bosých karmelitánů (Hlaváčkovo náměstí 221) Koncert barokní hudby. Sólové party hrají členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Petra Hoďánková (flauto piccolo), Jan Hoďánek (hoboj), Nila Fleissigová a Hana Šimečková (housle); Kladenský komorní orchestr řídí Pavel Tomáško Možnost prohlídky kostela a rozhovoru s bratry karmelitány (od výklad k liturgickému prostoru) Meditace (chvíle ticha jsou střídány doprovodným slovem a meditativními zpěvy). Vstup volný. Kostel sv. Gotharda program ještě nebyl v době uzávěrky zveřejněn. Církev československá husitská ve Slaném vás zve na Noc kostelů s tímto programem Noc kostelů pro děti Církev nejsou kostely, to jsme my (Mgr. Stanislav Jurek) Workshop husitských písní Ekologické desatero Workshop husitských písní Možnost rozhovoru a přímluvných modliteb Slaný-Dolín, kostel sv. Šimona a Judy Naše děti recitujeme, zpíváme Sborový koncert Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu Čtení pro vás Veronika Jirásková Dvě trubky a klarinet Petr Gutwald a syn, Václav Kučera Vzpomínka na V. Pejšu Veronika Jirásková a Libor Dobner Chvíle pro housle Jan Bartoníček a Karol Hevessy Hudba pro vás Štěpánka Taišlová a žáci ZUŠ ve Slaném Když kostel zpívá Marie Fišerová a David Šarboch Závěr ženský sbor Consortium Camerale Slanense Ztišení, rozloučení Celovečerně výstava dětských výkresů Slaný, modlitebna ECM Táborák a hra Putování po slánských kostelech pro děti a mládež, ale i rodiče jsou vítáni. 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. dubna 2014 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin. KVĚTNOVÉ VYCHÁZKY VE SLANÉM sobota Noční úplňková procházka s překvapením Letos netradičně pro ještě lepší atmosféru je tato procházka naplánována na noc při svitu úplňku. Čekají vás strašidelné historky z let dávno minulých, při kterých se vám v ztichlém městě bude tajit dech. Vše pak vyvrcholí závěrečným překvapením. Začátek je ve 22 hodin. Vstupné pro dospělé 65 Kč a pro děti 45 Kč. Délka trasy jsou přibližně 2 hodiny. O noční vycházky s překvapením je již tradičně velký zájem. Kapacita vycházky je 40 osob. Nabízíme možnost zakoupení vstupenky v předstihu v Infocentru. Turistická sezóna 2014 ve Slaném Tak jsme se konečně dočkali. Jaro, sluníčko a teplé počasí jsou už tady a s nimi i nová Turistická sezóna roku Vycházky s průvodcem jsou již několik let naší specialitou, a tak ani letošní rok nebude výjimkou. Na celou sezónu jsme pro vás připravili jak již ty tradiční, které jste si tolik oblíbili, tak i několik novinek. Stačí být ve stanovený čas před Infocentrem, zakoupit si vstupenku a pak už jen vyrazit s průvodcem za dobrodružstvím a poznáním možná pro vás stále ještě nepoznaných míst našeho města a okolí neděle Slánské hřbitovy Jedna z našich tradičních procházek v našem programu. Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a ještě spousta vyprávění navíc. Začátek je ve 14 hodin. Vstupné činí 20 Kč a délka vycházky jsou 2 hodiny sobota Po svatých místech sakrální perly města Jedinečná možnost nahlédnout do jinak nepřístupných sakrálních staveb v našem městě kostela sv. Gotharda a Kostel Nejsvětější Trojice. Začátek je ve 14 hodin. Vstupné je 45 Kč a délka vycházky jsou 2 hodiny. KLUB NORDIC WALKING sobota Pochod za Oldřichem a Boženou aneb Pojďte s námi z Libochovic na Peruc. Čeká na vás trasa dlouhá 14 km z Libochovice Poplze Horka Chrastín Oldřichův dub Boženina studánka Peruc a možnost získat velkou samolepku do Hůlkování pana Slánky. Start je v 9.15 hodin ze železniční stanice ve Slaném. Startovné činí 45 Kč. Peruc (ih) 10

11 Slánská radnice č. 5, květen 2014 Své lásky bych neměnil Před jedenašedesáti lety byla ve Slaném založena Základní kynologická organizace č Tato organizace se zabývá činností od základního výcviku až po vyšší sportovní kynologii zkoušky, závody, přípravu na bonitaci, výstavy. Třicet členů, kteří v současnosti tvoří slánský tým, se účastní také kynologických soutěží i závodů pořádaných jinými kluby, výstav, předváděcích programů pro školky a školy slánské oblasti. Dlouholetým předsedou organizace je Karel Bradáč, který patří mezi slánské pejskaře přes dvě desítky let. Pan Bradáč se svými láskami na slánském cvičáku. (Foto Katka Hejretová) VOLNÝ ČAS Kdy to vlastně se psími miláčky začalo? Už jako kluk jsem měl rád zvířata, hlavně psy. V roce 1990 jsem byl na operaci se srdcem. Od lékaře jsem měl nařízeno hodně pohybu, ale moc se mi nechtělo. Můj syn Karel mi přinesl po nějaké době tříměsíční štěně a řekl: Táto, tady ji máš a snaž se. A už to bylo. Manželce se hned malá zalíbila a měla vyhráno. Dali jsme jí jméno Brita. Často si na ni vzpomenu. Druhou v pořadí je Deysi Daxis. Přestože jí je již jedenáct let a zranění ji vyřadilo z její vynikající závodní kariéry, stále chodí na cvičák a já se ji snažím brát s sebou na závody, ale už nesoutěží. Současnou dvouroční fenu Meggi ze Sedkaru čeká výcvik, výstava, bonitace a chovný list. Jak se hodnotí kategorie výkonnostních tříd psů při soutěžích? ZM-zkouška základního minima, ZVV1 až 3 stupeň zkouška všestranného výcviku, ZZO-zkouška základní ovladatelnosti. Jak úspěšná byla klubová sezona 2013? V našem klubu jsou mimo jiné i dva královští bílí pudli, kteří jsou úspěšní na výstavách u nás i v zahraničí. Naši členové se také se svými psy zúčastnili zkoušek v pasení ovcí, Agiliti, Obedience v Letohradě, slánské Voříškiády, nové discipliny Flyball. Splnili jsme i zkoušky IPO-BH, ZZO, ZOP a Speciál stopařské zkoušky. Kde se scházíte a cvičíte své čtyřnohé kamarády? Máme zázemí v blízkosti ploché dráhy, které máme v pronájmu. Vedle nás má střelnici slánský Střelecký klub. Vycházíme si vstříc. Každý, kdo má zájem, nás tady zastihne v pátek od 15 hodin a v sobotu a neděli od 9 hodin. Těm, kteří mají problém se svým psím kamarádem, i těm, kteří chtějí svého psa naučit základní ovladatelnost a poslušnost potřebnou při vycházkách ve městě či do přírody, rádi poradíme. Můžete se také obrátit na e-meil: Nejbližší akce? Klubový závod pro členy 26. dubna NZŘ (Národní zkušební řád), Dětský den v Ledcích, Voříškiáda, Podzimní závody na počest založení klubu a také účast na akcích pořádaných spřátelenými kluby. Poděkování. Chtěl bych jménem celé slánské kynologické organizace poděkovat za podporu Královského města Slaný, bez které bychom nemohli ve své činnosti pokračovat, jsou slova uznání předsedy místní 231. ZO kynologie Karla Bradáče. Závody v orientačním běhu Sportovní klub orientačního běhu Slaný pořádá ve spolupráci s Klubem orientačního běhu Kladno závody v pěším orientačním běhu. Závody se budou konat ve dnech 31. května a 1. června 2014 v lesním prostoru v okolí obce Janov u Rakovníka, v lesích přírodního parku Džbán. Jako shromaždiště účastníků závodů bude sloužit janovské fotbalové hřiště. Pro závodníky jsou na sobotu připraveny závody na krátké trati a odpoledne v lesním sprintu a v neděli na ně čeká přebor Středočeské a Pražské oblasti na klasické trati. Pro všechny zájemce, kteří by si rádi tento druh sportu vyzkoušeli, bude po oba dny připravena jednoduchá trať, a pokud si chcete udělat rodinný výlet, můžete i s malými dětmi absolvovat vyfáborkovanou trať. Více informací najdete na stránkách závodu: Není nic lepšího, než strávit víkend v přírodě a proběhnout se v lese na čerstvém jarním vzduchu. Pořadatelé ze SKOB Slaný 11

12 KULTURA 12. koncertní sezóna v Lidicích u Otrub byla zahájena Letošní duben přinesl již dvanáctý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia. Po úvodním dubnovém koncertu slánského sboru Consortium Camerale Slanense, který věnoval honorář na opravu kostela, jsou před námi tři květnové hudební počiny. Prvním je komorní soubor TRIO CON- SORTIO, který v Lidicích vystoupí poprvé, a to v sobotu od hodin. Trio vede trumpetista Miroslav Laštovka, kladenský rodák a člen orchestru pražského Národního divadla, spolupracující též s komorním souborem Consortium Pragense či jako sólista s komorními orchestry Virtuosi Pragense a Musici di Praga. Dalšími členy souboru jsou Štěpánka Heřmánková, sopranistka souboru Consortium Pragense a stálý host divadla J. K. Tyla v Plzni, a Adolf Melichar, umělecký vedoucí chrámového sboru v Praze Břevnově a sbormistr a asistent dirigenta ve Státní opeře Praha. Trio Consortio nabídne skladby J. Clarka, G. Cacciniho, J. K. Kuchaře, W. A. Mozarta, A. Scarlattiho, G. F. Händela, F. Schuberta, J. S. Bacha, A. Dvořáka. Na druhý koncert letošního května komorní smíšený pěvecký sbor BYZANTION, který v Lidicích vystoupí již poosmé, se můžete těšit v neděli od 16 hodin. Byzantion v Lidicích u Otrub (P. Bartoníček) Byzantion Collegium musicae slavicae Praga je komorní pěvecký sbor s více než padesátiletou tradicí (www.byzantion.cz), jehož posláním je pěstovat a interpretovat řecko- -byzantskou a slovanskou duchovní hudbu východní Evropy a přední Asie (především oblasti arménské), kam vliv této hudby pronikal spolu s křesťanstvím. Velkou pozornost věnuje sbor vokální duchovní hudbě oblasti Kyjevské Rusi a Ukrajiny. Jazykem většiny písní je církevní slovanština, u některých skladeb pak arménština či gruzínština. Pěvecký sbor, jehož uměleckou vedoucí a dirigentkou je Eva Komárková, představí druhou květnovou neděli díla z celé šíře duchovního repertoiru, která doplní skladbami lidového charakteru z východní Evropy. Sbor Byzantion vystoupí bez nároku na honorář, který bude věnován na úpravu hřbitova a kostela. Další hudební lahůdka vystoupení členů komorního souboru ATLANTIS COLLEGI- UM Jitky Jiříčkové (housle) a Vítězslava Podrazila (klavír) je připravena v neděli od 14 hodin. Jitku Jiříčkovou a Vítězslava Podrazila, kteří v Lidicích vystoupí již popáté (i když v duu poprvé), není třeba publiku dlouze přestavovat, neboť jako členové komorního souboru Atlantis Collegium (www.podrazil-orchestr-atlantis.cz) jsou dostatečně známi. Uvedou hudbu autorů jako V. Vodička, L. van Beethoven, F. Schubert Drážďanský, A. Dvořák, P. de Sarasate, J. Suk, C. Scott a J. Ibert. Koncerty jsou pořádány za finanční podpory Královského města Slaný, vstupné je vždy dobrovolné. Pavel Bartoníček občanské sdružení Wotrubia Koncerty v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub Sobota v 15 hodin Trio Consortio Neděle v 16 Byzantion Neděle ve 14 hodin Jitka Jiříčková a Vítězslav Podrazil Neděle v 17 hodin Filip Moravec Neděle v 17 Matěj Žák Sobota v 17 hodin Oldřich Janota a Ora pro Nobis Právník, novinář, spisovatel a člověk Josef Čermák, Q. C. Josef Čermák se narodil 15. listopadu 1924 ve Skurách. Absolvoval Reálné gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, v roce 1943 byl totálně nasazen v Poldi Kladno a po válce začal studovat na Právnické fakultě UK. Během únorových dnů 1948 se zúčastnil studentských demonstrací, včetně pochodu na Pražský hrad. Během pohřbu prezidenta Edvarda Beneše byl na krátkou dobu zatčen a po propuštění se rozhodl emigrovat. Po několika měsících strávených v uprchlických táborech v Bavorsku emigroval v dubnu 1949 do Kanady. Prošel řadou zaměstnání, než v roce 1950 nastoupil do Torontské veřejné knihovny. V letech dokončil právnická studia na University of Toronto a na doporučení profesora Bory Laskina se stal koncipientem v advokátní kanceláři Borden Elliot. Od roku 1962 působil jako právník ve společnosti Smith, Lyons Torrance Stevenson & Mayer. Po příchodu do Kanady byl aktivním členem Klubu dr. Milady Horákové, členem správních rad řady obchodních společností a kulturních i tělovýchovných 12 organizací. Poskytoval bezplatnou právnickou pomoc potřebným, organizoval řadu vzdělávacích akcí spojených s výměnou studentů mezi University of Toronto a Českou republikou. S Milo Kubíkem vytvořil desítky českých, slovenských a několik anglických pořadů pro torontskou televizi, spoluorganizoval výměnné koncerty mezi Kanadou a Českou republikou a podílel se na založení řady nadací. Dominantní úlohu v jeho životě byla novinářská a divadelní činnost, ale rovněž vlastní literární tvorba. Z řady jeho knih jmenujme alespoň cennou historickou knihu Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě, která zpracovává historii, život a díla exulantů z Čech a Slovenska v Kanadě. Přispívá k tomu, že se o vlastní dějiny začali v Kanadě zajímat i potomci exulantů. Zatím poslední Čermákovou knihou je Rozlet, kde se v popisu osudů podnikatele Milana Kroupy vrací do rodného kraje a vede paralelu mezi emigrační vlnou z roku 1948 a Oba protagonisté jsou rodáky ze Slánska, oba navštěvovali slánské gymnázium, jen Milana Kroupu odděluje dvacet let života a zkušeností v totalitě, a proto je dílo zejména v této komparaci objevné. Ve své poslední knize Rozlet se vrací do rodného kraje a vede paralelu mezi emigrační vlnou z roku 1948 a Oba protagonisté jsou rodáky ze Slánska, oba navštěvovali slánské gymnázium. Díla Josefa Čermáka vydává ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice. Josef Čermák je držitelem řady (mezi) národních ocenění a vyznamenání, jmenovitě Epstein Award, Arbor Award, členství ve Skupině 175 (k výročí založení University of Toronto), Masarykovy ceny ČSSK, Pamětní medaile prezidenta ČR a naposledy ceny Ministerstva zahraničních věcí ČR Gratias agit. Je nositelem hodnosti Queen s Counsel a poradcem kanadské vlády.

13 Slánská radnice č. 5, květen 2014 POZVÁNKY, HISTORIE Vzpomínka ke 100. výročí úmrtí slánského starosty Antonína Krecara Dne 25. května 1914 zemřel starosta Slaného z doby před první světovou válkou PhDr. Antonín Krecar. Místem svého narození (ale též i akademickým vzděláním) se výrazně odlišoval od svých předchůdců v úřadu slánského starosty či purkmistra, neboť na rozdíl od nich nepocházel ze Slaného či ze Slánska. Budoucí pedagog, historik a překladatel Antonín Krecar se narodil 10. listopadu 1851 v nevelké, ale historicky významné obci Pecka v Podkrkonoší, jež byla na počátku 17. století sídlem českého šlechtice Kryštofa Haranta, který byl roku 1621 popraven na pražském Staroměstském náměstí. Atmosféra tohoto místa patrně ovlivnila Krecarův celoživotní zájem o historii a další humanitní vědy. Po maturitě na jičínském gymnáziu odešel mladý Antonín Krecar za studiem klasické filologie na pražskou universitu. Po ukončení studií se ještě na krátký čas vrátil jako středoškolský učitel do Jičína, ale již roku 1878 byl přeložen na své nové působiště do Slaného, kde začal vyučovat na zdejším gymnáziu. Ve Slaném prožil A. Krecar třicet šest let svého života. Zde se i roku 1883 oženil a jeho manželkou se stala Julie Jirásková z Vraného. Středoškolský profesor češtiny, němčiny a latiny Antonín Krecar se ve Slaném postupně stával váženou a uznávanou osobností. Jeho pedagogické kvality byly respektovány nejen zdejšími studenty, ale i českou odbornou veřejností. PhDr. Antonín Krecar publikoval řadu pedagogických a filologických statí v tehdejším odborném tisku například v časopisech Besedy učitelské, Posel z Budče či Česká škola. Ač nebyl rodákem ze Slaného, stal se na počátku 20. století jedním z největších znalců slánské minulosti. Výsledky své odborné badatelské práce předával veřejnosti na četných přednáškách a o historii Slaného publikoval mnoho statí především na stránkách Slánského obzoru, jehož byl po dobu pěti let také redaktorem. Antonín Krecar nebyl ovšem typem humanitního vzdělance, který by se v klidu knihoven či archivů izoloval od společenského dění naopak byl člověkem politicky velmi aktivním. Stal se například členem kontrolní komise Městské spořitelny, opakovaně byl občany volen do slánského městského zastupitelstva, roku 1907 se stal členem městské rady a v květnu 1911 (po rezignaci tehdejšího starosty Václava Baňky) byl jako první radní zvolen slánským starostou. Tento úřad ale Antonín Krecar zastával pouze krátce po dobu necelých dvou let. Výkon starostenského úřadu byl ovšem doprovázen četnými rozpory se členy zastupitelstva a městské rady, a proto v dubnu 1913 Antonín Krecar v době sporů o sestavení městského rozpočtu na svoji funkci rezignoval. O tehdejší napjaté situaci ve městě dobový Slánský obzor z roku 1913 uvedl: Naděje, že rozpočet na rok 1913 bude aspoň do února projednán, se nesplnila. Členové městské rady ve schůzi obecního zastupitelstva 5. března 1913 vysvětlili, proč nemohou úřadovati, a poněvadž obecní výbor, chovaje k nim důvěru, jiných nevolil, starosta se nevzdával, nastala krize v obecní správě. Skončila resignací starosty školního rady dra A. Krecara, přijatou obecním zastupitelstvem 30. dubna O rok později ve věku nedožitých 63 let pak zahořklý Antonín Krecar umírá a pohřben byl slánském hřbitově. Manželka Julie zemřela a je pohřbena v rodinné hrobce ve Vraném. Krátké a patrně i nepříliš úspěšné působení Antonína Krecara ve funkci starosty Slaného je již dávno zapomenuto - jako jsou zapomenuty i tehdejší spory ve městě, které byly ostatně o několik měsíců později zcela přehlušeny vypuknutím první světové války. Z Krecarova veřejného působení zůstává však stále poměrně živé jeho odborné historické dílo například studie o slánském školství či pivovarnictví. Antonín Krecar je znám rovněž jako první překladatel díla francouzského osvícence J. J. Rousseaua Emil čili O vychování ( ) do češtiny. Literárně a publikačně činný byl i jeho jediný syn Jarmil Krecar ( ), dnes již zapomenutý dekadentní básník, prozaik a dramatik. Mgr. Zdeněk Víšek učitel dějepisu na OA Slaný Základní umělecká škola ve Slaném zve na koncerty v 17 hodin Absolventský koncert Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném v 17 hodin Absolventský koncert Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném v 16 hodin Vystoupení souborů Masarykovo náměstí ve slaném v 17 hodin Absolventský koncert Sál ZUŠ ve Slaném v 17 hodin Absolventský koncert Sál ZUŠ ve Slaném Žáci ze ZŠ v ulici Palackého zvou na výstavu Zveme vás na naši, v pořadí již čtvrtou výstavku z ruční tvorby žáků školy. Výstavka je přístupná pro všechny zájemce z řad slánské veřejnosti od úterý 20. do pátku 23. května od 8 do 14 hodin v prostorách ZŠ v Palackého ulici (bývalá Zvláštní škola). Jste srdečně zváni do naší školy, kde se budete moci potěšit nejen dětskými pracemi s názvem Z pohádky do pohádky, ale i podívat se do hezkých tříd školy. Těšíme se na vás, kluci a děvčata ze ZŠ Palackého. 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v květnu 2014 Městská hvězdárna je v květnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, a hodin. O státní svátek bude otevřeno od 21 do 23 hodin. Ve dnech bude hvězdárna zavřena. TIP NA POZOROVÁNÍ: Měsíc lze na večerní obloze pozorovat od 2. do Nejvhodnější pozorovací podmínky nastávají kolem 6. 5., kdy je Měsíc v první čtvrti. V tuto dobu od úplňku (nastává ), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety v květnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky pro Merkur a Saturn. Saturn je v 19 hodin v opozici se Sluncem a pozorovatelný je tedy po celou noc. O dvě hodiny později se přiblíží k Zemi na 8,9 AU a jeho jasnost bude 0,1 mag. Pro Merkur v květnu nastanou letošní nejvýhodnější pozorovací podmínky při východní elongaci, a to v 8 hodin. Ve středu bude jeho jasnost dosahovat 1,2 mag. Při maximální východní elongaci sice klesá na 0,6 mag, ale na konci občanského soumraku se bude nacházet ještě 10 nad severozápadním obzorem. Viditelnost Merkuru koncem května pomalu končí. Mars, který je po opozici se Sluncem, je na obloze po celou noc kromě jitra, Venuši nalezneme ráno, nízko nad východním obzorem. Seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a Saturnu bude velmi dobře pozorovatelné ve dnech od 10. až do 14. května po celou noc. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , Exoplanety z jarní oblohy Výzkum exoplanet patří v současnosti mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory v astronomii. První extrasolární planeta exoplaneta (planeta obíhající kolem jiné hvězdy než kolem Slunce) obíhající kolem pulsaru (rychle rotující neutronová hvězda) byla objevena teprve v roce 1992 pomocí radioastronomie. První exoplanetu u běžné hvězdy zaznamenali o 3 roky později astronomové z Ženevské univerzity na observatoři Haute-Provence ve Francii s využitím metody nepřímé detekce. Mateřská hvězda exoplanety označovaná jako 51 Pegasi je Slunci podobná hvězda vzdálená 15,4 parseků (50.1 světelných let) od Země v souhvězdí Pegase. Tento objev zásadně vyvrátil naše dosavadní představy vzdálených světů. Do roku 1990 jsme znali pouze 9 objektů klasifikovaných jako planety ve Sluneční soustavě včetně Pluta, od roku 2006 člena rodiny trpasličích planet. Astronomové pomocí nejmodernějších teleskopů pročesávají milióny hvězd naší Galaxie s nadějí, že snad zaznamenají nepatrné projevy planet. Drtivá většina v současnosti známých explanet byla objevena díky možnostem nepřímých způsobů detekce. Vyfotografovat planetu kroužící kolem jiné hvězdy než Slunce se zatím podařilo pouze v ojedinělých případech (39 exoplanet obíhajících kolem 36 hvězd). Astronomové jsou i přes nezanedbatelné problémy s detekcí exoplanet velmi úspěšní. Do této chvíle bylo objeveno planet v planetárních systémech, z nichž je 460 multiplanetárních! Dech vyrazí i počet zatím nepotvrzených exoplanetárních kandidátů. Kde hledat exoplanety na jarní obloze? V souhvězdí Panny u hvězdy 5. magnitudy 70 Virginis ve vzdálenosti 60 světelných let byla objevena jedna z prvních potvrzených exoplanet. Jedná se o velmi starou Slunci podobnou 14 hvězdu, která postupně přechází do fáze červeného obra. Po velmi výstředné dráze ji doprovází obří planeta s hmotností 7,4 krát větší než Jupiter ve střední vzdálenosti zhruba 60 mil. km. Oběžná doba je 116,7 dne. Další velmi známý exoplanetární systém s označením 55 Cnc, jehož jasnou hvězdy spatříme i malým triedrem, můžeme vyhledat v souhvězdí Raka. Ve skutečnosti se jedná o dvojici hvězd žlutou a červenou trpasličí hvězdu. Hvězdy od sebe dělí vzdálenost zhruba 1000 krát větší, než je střední vzdálenost mezi Sluncem a Zemí. U větší žluté složky dvojhvězdy astronomové objevili zatím jeden z nejpočetnějších planetárních systémů. Celkem 5 planet obíhá hvězdu, která je menší a lehčí než naše Slunce. Planetární systém u 55 Cancri se ale od Sluneční soustavy dosti liší. Nejmenší známá planeta má hmotnost asi jako Neptun a obíhá kolem hvězdy ve vzdálenosti 3,5 mil. km s periodou méně než tři dny. Městská hvězdárna ve Slaném v rámci pozorovacího programu TRESCA (TRansiting ExoplanetS and CAndidates) sledovala přechody exoplanety XO-1 b CrB v letech 2009, 2010, Až teprve letošní pozorování z 20. března potvrzuje nápadný trend zrychlování frekvence oběhu exoplanety kolem hvězdy. Jedná se tedy o nezvratný důkaz existence dalšího hmotného tělesa v tomto systému! Naše přesná měření budou klíčovým zdrojem k dalším podrobným analýzám. O tato data projevily zájem i významné instituce v zahraničí, jednalo se hlavně o vědecké skupiny zabývající astrofyzikou planetárních soustav, například University of Central Florida v Orlandu, National Tsing Hua University HsinChu na Taiwanu a další. Naše měření se objevují i v odborných článcích, například Astronomy & Astrophysics, které nejčastěji analyzují komplexně časové variace u vybraných systémů exoplanet. Redakčně kráceno. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve Slaném POŘADY HVĚZDÁRNY V KVĚTNU 2014 POŘADY PRO DĚTI čtvrtek v 18 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, i vzdálených galaxiích. (20 minut) POŘADY PRO DOSPĚLÉ čtvrtek ve 20 hodin PETR A PAVLA NA JAŘE Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v tu samou dobu jako den před tím, tak mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět. (40 minut) čtvrtek ve 20 hodin NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ Pořad o Saturnu, nejkrásnější planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním. (15 minut) ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA úterý v 19 hodin BYLY NEPŘÍMO OBJEVENY RELIKTNÍ GRAVITAČNÍ VLNY? V roce 2014 byl publikován významný objev. V reliktním záření pocházejícím z konce Velkého třesku (z období roků) byl nalezen otisk reliktních gravitačních vln z období zlomků sekundy (10 35 s) po vzniku světa. Pohádka, která se před našimi zraky stává skutečností. Začíná se snad naplňovat dávná touha člověka po poznání a pochopení vzniku vesmíru, počátku veškerého času a prostoru, a počátku světa, ve kterém žijeme? Přednáší: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze).

15 Slánská radnice č. 5, květen 2014 HISTORIE Budenická alej v proměnách času (I.) Jarní příroda, rozkvetlé kaštany při cestách, zpěv skřivanů nad poli i to může být pro nás výzvou vyrazit do krajiny, do slánského okolí putovat za památnými místy, kterými tento region, poměrně chudý na přírodní krásy, vyniká. A tak se můžeme společně rozjet třeba vlakem do Zlonic, vystoupat nad městečko s krásným kostelem, který dominuje v krajině pod Řípem, a pak se starobylou alejí ubírat ke svatému Izidoru, kdysi hlavnímu poutnímu kostelu na Slánsku Poutník a alej Mnohý čtenář radničních novin se přesvědčil o tom, že jsou některá díla lidských rukou v krajině, která ji nejen dotvářejí, formují, dávají jí neopakovatelné kouzlo, ale zároveň zřetelněji vypovídají o její historii, o proměnách životního stylu a estetického cítění a k takovým výjimečným místům na Slánsku patří památná kaštanová alej ze Zlonic do Budeniček, založená Kinskými v závěru 18. věku. Poutník, který touto alejí prochází více než třicet let, je svědkem jejího osudu, jenž dnes není až tak radostný. Zpočátku, po roce 1980, to byla zablácená cesta, kterou lemovaly kaštany, v zimě zamrzlé kaluže, a uprostřed barokní zjevení tajemný kostelík sv. Izidora. A tak se poutník a alej postupně seznamovali, on pronikal do její historie, poznával památky a obce v jejím okolí. Pročítal jedinečnou knihu Františka Komárka Paměti panství a farní osady bubenické (1911), listoval ve farních pamětnicích. Navíc byl často v blízkém kontaktu s lidmi, kteří to místo znali důvěrně, starali se o hrobní kapli Kinských a kostel sv. Izidora zmíněný duchovní střed aleje. Vše však odvál čas tamní kněz P. Zdeněk Vodička zemřel a školské sestry sv. Františka se vrátily do svého mateřince v Břevnově, kraj podstatně duchovně osiřel až i nevěřící osadníci v okolí nad tím kroutí hlavou a zjišťují, nakolik jim řeholnice chybí; poslední představená místní komunity S. M. Kamila Göblová OSF zemřela letos 13. února a je pochována v řádovém hrobě na hřbitově u kostela sv. Izidora. Když na hřbitově čteme jména vytesaná na náhrobcích, konstatujeme, že mnohé selské rody z gruntů přilehlých osad povětšinou postupně z regionu odešly zničila je násilná kolektivizace, přestaly hospodařit roztrhlo se tak i pojítko mezi zesnulými a živými, kteří zde dnes působí. A ti noví, kteří se nedávno do Zlonic přistěhovali, nemají k minulosti žádný vztah. A tak zůstala jen alej a památky v ní a kolem ní alej rovněž stárnoucí, soustavně zraňovaná zlou lidskou rukou. Když jsem si nedávno prohlížel na internetu letecké snímky aleje, vystoupil najednou přede mnou její historický reliéf dějinné vlny, které se po tomto kousku Slánska převalily a poznamenaly jeho ráz. A tak mně dovolte několik filmových střihů z různých dob, jež snad podtrhnou význam tohoto místa a mohou být inspirací i pro setkání s ním a snad i k jeho ochraně, kterou postrádá, nebo alespoň k úctě, již si rozhodně zasluhuje Za Hartmanů z Klarštejna První naše zastavení patří době raného baroka tady byl počátek novověkého formování krajiny. Noví majitelé panství druhé poloviny 17. věku Hartmanové z Klarštejna a jezuita Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi zde zakládají v roce 1673 poutní místo povýtce spjaté se zemědělským krajem Slánska, které je zasvěceno španělskému vyznavači svatému Izidoru rolníku. Byla to spiritualita temnosvitná, která vyzařovala do širokého okolí. Centrem se stal svatoizidorský pramen, poblíž něhož byl vztyčen pilíř se sochou sv. Izidora, ta nedávno padla za oběť lapkům zůstal jenom zbytek škorní světce. O něco později, v letech , byl vystavěn pozoruhodný kostel sv. Izidora, který se stal na dlouho magnetem poutníků ze severu Slánska. Sem, jak jsme se dočetli ve farních kronikách, putovala v květnových dnech procesí ze širokého okolí, třeba i z Velvar. Tradičně se v odborné literatuře připomíná, že raně barokní kostel sv. Izidora představuje v dějinách české barokní architektury poměrně významný příklad okamžitého ohlasu na kvalitativně nové počiny pražského baroka. Běží totiž o budovu vystavěnou v dispozici řeckého kříže s centrální oválnou lodí, která, přes své menší měřítko, vychází z řešení křižovnického kostela sv. Františka u Karlova mostu (architekt J. B. Mathey). Oceníme zejména důvtipné architektonické řešení, vždyť architektura je uměním tvorby prostoru; s venkovní kompozicí pravoúhlých hmot nekoresponduje interiér, kterému dominuje oválná loď zaklenutá kopulí; nacházíme se v barokní centrální stavbě. Pro poznání historie této části krajiny hraje nezpochybnitelnou roli veduta budenického zámku s okolím (z roku 1755 viz Slánská radnice č. 4/2012). Je na ní patrná cesta od zámku ke kostelu, která začínala za branou u sochy sv. Jana Nepomuckého. Skulptura se dodnes i přes zranění po roce 1918 v aleji zachovala a byla v letech obnovena. V souvislosti s rozšířením parku pak byla přemístěna na samý začátek kaštanové aleje. Do té doby, jak je patrné na vedutě i na starých mapách, vedla ke kostelu starší alej, kterou lemovalo dvanáct kaplí. I okolí poutního kostela mělo jinou podobu. Na přilehlý hřbitov se nevstupovalo tak jako dnes, ale dvěma branami zasazenými v kolmé zdi po stranách hlavního průčelí. Tak před chrámem vznikl jakýsi čestný dvůr. Kostel sv. Izidora v budenické aleji. (IH) Poutník si tady musel uvědomit jedinečnost místa v krajině, a to nejen jako dominanty, k níž se sbíhaly cesty z širokého okolí, z nichž dnes najdeme jen tu od Jarpic, ale i pro svátečný a tajemný interiér. Oválnou loď spoře osvětlovala kruhová okna, která byla později zvětšena (jedno z nich se zachovalo nad sakristií chrámu). Příchozí byl uveden do barokního světa, jehož vizuální podobu můžeme rekonstruovat. Šlo především o svatoizidorský příběh zobrazený na osmi plátnech zavěšených na stěnách lodi. Všemu pak vévodila vynikající socha sv. Izidora (před r. 1680) na hlavním oltáři, připisovaná J. J. Bendlovi (dnes jeden z hlavních exponátů raného baroku v pražské Národní galerii). Ani svatoizidorský cyklus nezůstal ušetřen pozornosti novodobých lapků. Z osmi maleb nám zůstaly jen dvě. Dále byly v kostele umístěny i sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha a nad vítězným obloukem obraz sv. Rozálie ochránců proti morové nákaze, která kolem roku 1680 sužovala také Slánsko. V bočních kaplích se nacházel cenný obraz sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Bolestné, který si však rovněž v roce 1991 odnesli zloději. Další památky se podařilo před dalšími nájezdy lupičů deponovat na bezpečném místě, nicméně pohled na neutěšený interiér a zbytky zničených varhan jsou jen truchlivým symbolem té odvrácené a smutkem pokřivené tváře dnešního života na Zlonicku Vladimír Přibyl 15

16 SPORT Fotbal ve Slaném letos jede V minulém čísle jsem vás informoval o zahájení I. A třídy dospělých a prvním vítězství SK Slaného. Teď, po pěti zápasech, má áčko již 13 bodů a vytáhlo se z posledního místa na třetí od konce. Prohráli jsme v Hostouni 2:3, doma remizovali s Poříčím 2:2, venku remizovali v Jílovém 1:1 a doma urvali tři body vítězstvím nad Lhotou 1:0. Posily se letos povedly a zase po dlouhé době jezdí fandové dobrého fotbalu z okolí i do Slaného. Áčko hraje pohledný fotbal, doma se získávají body a venku se nás soupeři bojí. To v minulých letech moc neplatilo. Cílem SK Slaný je udržet se v I. A třídě a pak uvidíme, zda můžeme pošilhávat i po vyšší soutěži. Nebudeme si nalhávat, že je to i otázka peněz a případných sponzorů. Rádi přivítáme každého sponzora, který nám bude chtít pomoci se zajištěním kvalitního hráčského kádru áčka s perspektivou hrát ve Slaném vyšší krajskou soutěž. Nejen mužstvem dospělých živ je SK Slaný. V neděli 6. dubna uspořádala mladší přípravka ročník 2005 na slánském stadionu turnaj Tatrancup za účasti SK Slaný, SK Kladno, TJ Straky a FK Příbram. Nakonec mužstvo SK Slaný skončilo na krásném 2. místě za FK Příbram a před SK Kladno a TJ Straky. SK Slaný rozstřílelo SK Kladno 5:1, nad TJ Straky zvítězilo 5:3 a s FK Příbram prohrálo 3:5. Byl jsem se podívat na stadionu, je to opravdu radost vidět ty špunty, jak bojují o každý balón a nedají se jen tak lehce odstrčit. Na některých prckách je už vidět i fotbalovost a snad se do budoucna blýská v SK Slaný na lepší časy. Poděkování za uspořádání hezkého turnaje a vůbec za přípravu a vedení mužstva SK Slaný ročník 2005 patří především trenérům pánům Matouchovi a Zímovi. Vladimír Horálek, člen výboru SK Slaný Fair play ještě žije Letošní ročník futsalové Okresní soutěže II. třídy na Kladensku je již minulostí, ale v závěrečném dvojzápase o třetí místo mezi celky FK Union Slaný a AFK Rozdělov došlo k situaci, která stojí nejen za zaznamenání, ale především za velké uznání. Hned v úvodu prvního duelu se prezentoval málo vídaným gestem fair-play futsalista slánského celku Michael Kučera. Za stavu 0:0 právě on nastřelil ruku bránícího protihráče v brankovišti a sudí proti Rozdělovu nařídili penaltu. Bylo jasné, že hráč Rozdělova zahrál rukou neúmyslně, nicméně pokutový kop se dle pravidel pískat dal. Kučera však odmítl svůj celek poslat do vedení tímto způsobem a za potlesku diváků balón z penaltové značky jen lehce poslal k nohám brankáře. Na závěr dodejme, že z umístění na bronzovém stupínku se i tak může radovat slánský Union, jelikož v prvním utkání zvítězili jeho borci 6:2 a k úspěchu v podobě 3. místa jim stačila i porážka 0:2 v odvetě. Hledáte platící klienty? B 2 B D A T A B Á Z E F I R E M ALBERTINA Proč si již v okamžiku, kdy hledáme a oslovujeme nové zákazníky, nevybrat rovnou ty, o kterých víme, že jsou solidní a spolehliví? Město Slaný - Albertina 105x148.indd :12:14

17 Slánská radnice č. 5, květen 2014 Prevence na ZŠ trochu jinak Základní škola je nejen vzdělávací instituce, ale plní i svou výchovnou funkci. Je těžké říci, zda je pro učitele složitější, aby si žák osvojil kousek nějakého učiva ze školního vzdělávacího programu, nebo pochopil, jak se má ve společnosti chovat, a přijal to za své. Učitelé jsou často svědky toho, že právě ti žáci, kteří teoreticky zvládají základní principy slušného chování, tyto principy nedodržují. Mnoho dětí žije jen ve virtuálním světě a reálně si nedovede představit význam pojmů, jako jsou přátelství, neubližuj druhému, pomáhej, nevzdávej to, kamarádství, respektuj druhého apod. Právě na uvedení těchto výrazů do reality a jejich pochopení jsme postavili náš preventivní projekt nazvaný Poselství. Školní preventistka Mgr. Ivana Purchartová, školní psycholožka PhDr. Daniela Krausová a výtvarnice Vlasta Jonášová spojily své síly a vyzvaly každou třídu ke společnému uvědomění si různých konkrétních negativních situací ve společnosti, se kterými se setkávají. Společně s třídními učiteli se pak snažili žáky vést tak, aby sami hledali řešení a prezentovali ho. Psycholožka postupně navštívila jednotlivé kolektivy tříd a motivovala je k vyjádření smysluplného kolektivního názoru nebo pocitu, který by byl současně poselstvím pro druhé. Proniknout do dětských duší a najít tam to dobré, o to nám všem šlo. Když si každá třída ujasnila, jaké téma je pro ni blízké, na čem se všichni shodnou, nastoupili na řadu výtvarnice a třídní učitelé. Každá třída promítla své poselství do společného ŠKOLY, ŠKOLKY výtvarného díla, které je často kombinací různých výtvarných technik a psaného projevu. Výsledkem celého projektu je 20 velkých nástěnných obrazů, které zdobí chodbu v přízemí školy po celé její délce. Každý obraz má svůj originální nápad, a přesto mají společného jmenovatele. Všechny třídy se prezentovaly jako ucelená skupina, která týmově spolupracovala a předává poselství ostatním vrstevníkům. Strom vytvořený z jednotlivých rukou, velký dům pro celou třídu, jedno moře, jedno slunce, kde jednotlivé paprsky vyjadřují vzkazy ostatním, velké tornádo, jehož jsou všichni součástí, a další podobné nápady mají představovat právě sílu třídního kolektivu, ve kterém se zrodily společné myšlenky poselství pro druhé. Základem celého procesu tvoření byla spolupráce a vzájemný respekt. Všechny práce zaujmou nejen svým výtvarným nápadem, ale pozitivním nábojem, který vzešel z příjemné atmosféry, když si žáci přirozeným způsobem uvědomili, co je pro společnost dobré a jak to touto formou mohou prezentovat okolnímu světu. My učitelé věříme, že poselství, která jsou ztvárněna v těchto výtvarných dílech, žáci skutečně přijmou jako společenské normy a budou je dodržovat. Kolektiv učitelů ZŠ Na Hájích Úklid zahrady v mateřské škole U Divadla Letos si jaro opravdu pospíšilo a naše školní zahrada se krásně zelená již od března. Bujná zeleň, pískoviště i zarostlé chodníčky proto potřebovaly úpravu a péči. A tak se v sobotu v naší MŠ sešli zaměstnanci školky spolu se čtyřicítkou pracovitých rodičů, kteří nelitovali svého volného času a přiložili ruku k dílu. Vyhrabával se trávník, dezinfikovala pískoviště, vytrhával plevel z chodníkových spár, zastřihoval se živý plot, upravovaly dopadové plochy pod průlezkami a uklízely sklady hraček. Mezi rodiči se našli i odborníci, kteří na základě revizní zprávy o stavu zahradního zařízení dokázali odstranit po zimě poškozené části průlezek a klouzaček. Uhnilá prkna brzy nahradí bezvadnými. Rodiče nám pomohli i s přípravami na 20. ročník naší výtvarné výstavy tím, že do oken namontovali polystyrenové desky na výkresy. Za sobotní dopoledne se udělalo opravdu hodně práce a školní zahradu budou moci za hezkého počasí děti opět naplno využívat. Všem rodičům, kteří k tomu přispěli, patří touto cestou velký dík. Kolektiv MŠ U Divadla Koncert pro děti z MŠ Koncerty pro děti z mateřských škol pořádá ZUŠ Slaný a naše třída Rybiček z MŠ Smečno se ho zúčastnila v 9.30 hodin na sále hudební školy. Úvodní slovo měla paní učitelka Macáková a koncert začal veselou písničkou o myškách. Na klavír malé zpěváky doprovázela paní učitelka Bernardová a diváci ze zaplněného sálu ihned nadšeně tleskali. Poté hráli žáci ZUŠ pro své malé kamarády na strunné a smyčcové nástroje (kytara, housle a violoncello). Následovaly skladby na dřevěné dechové nástroje, a když přicházeli na pódium hudebníci se sopránovou zobcovou flétnou, příčnou flétnou, klarinetem a altovým saxofonem, žáci z mateřských škol je pozorně sledovali a opět odměňovali potleskem. Učitelé ZUŠ Slaný, paní Budilová a pan Hyška byli jistě také spokojeni. Potom paní učitelka Macáková uvedla dechové nástroje žesťové a malí diváci i jejich učitelky slyšeli hru na trubku, lesní roh a trombon. Potlesk si samozřejmě zasloužili nejen hráči, ale i jejich učitelé, pan Šebek a pan Vantuch. Další skupina předvedla hru na klavír a elektrické klávesy. Děti z mateřských škol začaly spontánně tleskat do rytmu při poslechu písně skupiny ABBA, kterou slyšely hrát na elektrické klávesy. Pan učitel Batěk byl určitě příjemně překvapen ohlasem malých diváků. Koncert byl zakončen hrou na bicí nástroje a malý bubeník děti oslnil svým výkonem. Sklidil velký potlesk. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům i žákům ZUŠ Slaný a jsem ráda, že jsme se mohli tohoto koncertu zúčastnit. Ne nadarmo se říkalo: Co Čech, to muzikant. A pokud budou v hudebních školách stále dobří učitelé, jací v ZUŠ Slaný bezesporu jsou, bude hudba k našemu životu neodmyslitelně patřit. A to je dobře. Eva Štanclová, učitelka MŠ Smečno 17

18 INZERCE Žáci ISŠ Slaný besedovali s šéfkuchařem Obecního domu a kapitánem národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR Janem Horkým Dne proběhla v prostorách Integrované střední školy ve Slaném beseda s panem Janem Horkým. Pan Horký a jeho práce už byly žákům známy, protože se již dříve účastnili exkurze do působiště pana Horkého Plzeňské a Francouzské restaurace v Obecním domě. Tato restaurace se každoročně umisťuje do 10. místa top restaurací v České republice. Na besedě vyprávěl pan Horký o svých začátcích, kdy se vyučil v Praze v hotelové škole, a ocenil zejména to, že zde měl možnost pracovat s velmi dobrými surovinami. Specifikem hotelových restaurací je vše ve velkém, pracuje zde například padesát kuchařů. Je obvyklé, že hotely posílají své kuchaře na výměnné stáže, pan Horký byl takto na stáži v Berlíně a Madridu. Další část besedy se týkala běžného provozu v restauraci. Pan Horký zdůraznil význam dobrých vztahů s dodavateli, například zelinářem nebo uzenářem, kteří potom svému kuchaři vyjdou vstříc. Další zajímavostí jsou takzvaní stálí hosté, kteří jsou velmi důležití. Právě jejich přítomnost nutí kuchaře neustrnout a stále přicházet s něčím novým. Jídelní lístek v Obecním domě se mění podle sezony, dva až třikrát za rok, obvykle na jaře, kdy jsou mladé rostliny, a na podzim, kdy jsou výlovy a hony. Pokud kuchař změní působiště, není neobvyklé, že jdou stálí hosté za ním. Pan Horký také žákům přiblížil, jak funguje Asociace českých kuchařů a cukrářů ČR, jejímž je kapitánem. Členství je dobrovolné a neplacené, je to spíše otázka prestiže. Tým se skládá z 10 členů 7 kuchařů, 2 cukrářů a manažera. Každé čtyři roky se koná kuchařská olympiáda, které se účastní 35 států, a vaří se zde ze surovin v neopracovaném stavu. Náš tým vaří česká jídla v moderním pojetí, na kuchařských olympiádách tak jde o spojení gastronomie s kulturou národa. V závěrečné části besedy měli žáci možnost zeptat se na to, co je zajímá. Více informací o projektu může poskytnout manažerka projektu: Taťána Jiříková, tel.: , kontaktní adresa: Palackého 223, Nymburk. Další informace můžete nalézt na www. khkstrednicechy.cz v sekci Projekty. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Studenti Integrované střední školy ve Slaném s šéfkuchařem Obecního domu a kapitánem národní týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR Janem Horkým. 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 15. května 2014

19 Slánská radnice č. 5, květen 2014 MUZEUM Co najdete v květnu ve Vlastivědném muzeu ve Slaném Vsobotu 5. dubna v 16 hodin byla ve Vlastivědném muzeu zahájena za velkého zájmu slánské veřejnosti výstavní sezóna Po vernisáži výstavy Violy Benešové Z krabice si návštěvníci prohlédli nově upravené a doplněné expozice muzea a slavnostní podvečer byl zakončen hudebním vystoupením pražského pěveckého sboru En Arché. Výstavu Violy Benešové mohou zájemci navštívit až do 18. května. U příležitosti městských slavností, připravuje slánské muzeum několik doprovodných akcí. V úterý 6. května v 17 hodin otevřeme putovní výstavu celoevropského významu připravenou Husitským muzeem v Táboře ve spolupráci se Společností Husova muzea v Praze, nazvanou Jan Hus 1415 a 600 let poté. Výstava potrvá do 30. května. Na výstavu navazuje ve středu 14. května v 17 hodin v malé galerii muzea přednáška vedoucího historického oddělení a kurátora historických sbírek Husitského muzea v Táboře PhDr. Zdeňka Vybírala, Ph.D.: Jan Hus a Jan Žižka ve svědectví obrazů. Autor přednášky se zamýšlí nad okolnostmi, které v průběhu staletí ovlivňovaly náhledy, jakými byly tyto dvě velké postavy husitství zobrazovány ve výtvarném umění a jaký to mělo dopad na vnímání Jana Husa a Jana Žižky ze strany veřejnosti. původní české satiry. Vtipně zobrazuje nevázané masopustní veselí, kdy se v podroušeném stavu u lidí projevují různé záporné vlastnosti, jako chamtivost, lenost, pýcha a další. Autorem rozměrné knihy Diadochos je historik, genealog a heraldik Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540/ ). Kniha představuje plejádu českých panovníků, šlechticů, rytířů, církevních hodnostářů, ale také významná česká města. Vedle mnoha dalších rytin zde nalezneme též nejstarší známý pohled na město Slaný - dílo proslulého kreslíře a rytce Jana Willenberga. Dílo je významným zdrojem poznání českých dějin. Alegorie Vzteklíka z knihy Massopust (1580) Zrestaurovaná kniha Diadochos (1602) V květnu přijíždí na návštěvu svého rodiště významný český poúnorový exulant JUDr. Josef Čermák (podrobněji článek na straně 12). Patří mezi nejznámější a nejzasloužilejší Čechy v Kanadě. Po besedě se studenty slánského gymnázia, jehož je absolventem, bude mít slánská veřejnost možnost seznámit se s tímto výjimečným slánským rodákem v pondělí 12. května v 17 hodin v Kapli Zasnoubení Panny Marie. Více o životě a díle Josefa Čermáka se dozvíte v článku Právník, novinář, spisovatel a člověk Josef Čermák. Květnové akce ukončí ve středu 28. května v 19 hodin koncert Kruhu přátel hudby. Na programu je koncert umělců Petra Jiříkovského, Pavla Šafaříka a Jaroslava Matějky, kteří vystupují pod názvem Trio Martinů. Odbor kultury Měú Slaný připravuje Zdeněk Vybíral a Jan Čerčrdle V sobotu 17. května bude návštěvníkům od 9 do 17 hodin zdarma otevřena stálá expozice muzea, výstava Z krabice a v podloubí muzea otevřena výstava Massopust a Diadochos starobylé knihy ze sbírek slánského muzea. Výstava představí velkoformátové reprodukce těch nejzajímavějších dřevorytů ze dvou vzácných renesančních knih, v nedávné době odborně restaurováných. Knihu Massopust napsal utrakvistický kněz Vavřinec Leander Rváčovský ( ) v době svého působení v děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném. Kniha patří mezi první 19

20 FOTOREPORTÁŽ

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Starosta města Slaný v souladu s ustanovením 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých

Více

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Netolice se na své schůzi dne 2.prosince 2013 usnesením č.231/2013 usnesla vydat na základě 18 odst.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29,

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 MĚSTYS ZLONICE Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Zlonice se na svém zasedání dne 6.1.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 17.08.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 1 Zákon č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém 8. zasedání konaném dne 7.10.2015 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Bezplatná právní poradna Chánov

Bezplatná právní poradna Chánov Bezplatná právní poradna Chánov Cílem této aktivity je zvyšování právního vědomí romské mládeže směřující k jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality, školní a domácí šikana, trestná činnost

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 2. KOLO NEDĚLE 13. 12. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více