Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly"

Transkript

1 Údolí mrtvých králů (I.) Červánky svou rudou záři, zalévají sivé nebe Chladná rosa z ranních očí, stébla trávy ladně zebe Sladká vůně dechu jara, vánku tváře líbá Černá můra temné noci, před rozedněním zívá Dlouhá hříva mračných ořů, na nebeské pláni Jejichž pastýř žhavé slunce, prsty k zemi sklání Nebeskou pláň podpírají, pnoucí sloupy stromů Ozdoba ze sivých tváří, s hlasem věčných hromů Stinné cáry zapomnění, z útržku dávných ság Rudé skráně minulosti, jež řetěz času vsák Vlhká ňadra drobné skály, střeží starý pomník Který zasel s pláčem v srdci, smutkem slepý hrobník Diamanty božských slz, jež utonuly v černé hlíně Krví zbrocen prsten strasti, uloženy v hořkém klíně Kosti otroku zašlé časem, ohlodané chtíčem pána Věčná trýzeň jejich duší, s nimi byla zakopána Kalná voda nenávisti, sytí srdce z kamene V krvavé písni krutých válek, ze zlatého pramene Nohy trůnu podpírají mozolnaté dlaně lidu Jejichž krev a trpká bolest, nemajíce dodnes klidu Sítě štěstí zachycují, drobná zrnka prachu Která hladí hebké líce, tváře barvy nachu Mořská sůl na lanech stěžňů, potřísněná horkým mokem Dlaň osudu plná trní, posvěcená božským okem Chladné spáry lidských nářků, věčně temných mdlob Staré hroby v prašném plášti z pozůstatku dob Jed pavoučí, který kořist zanechává v křeči Býk z pekelných plamenů, jenž před soumrakem klečí Pusté lány pouštních dálek, strádají trpkou žízní Chladný kov a silný provaz, jest otrockou trýzni Širé moře brázdí bárka, z nehtů hrdě padlých Oltář krve poset listy, květin plísní zvadlých Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

2 (II.) Démoni krev a dračí slzy, dopadají na mé dlaně Černé mléko z věder hříchů, věčně smáčí strohé skráně Šedý prach bělavých kostí, dráždi nebeská ústa Rozvaliny starých měst, v nichž tone doba pustá Hnáty stínů temných očí, zahalují stránky knih Čerstvou mízou do nich psával, zachmuřený starý mnich Krásna maska dívčí tváře, pod kterou se tísní žal Bez pocitu provinění s chtíčem v duši osud sňal Tenké cáry lživých vláken, upředená historii Posvěcená krví padlých a obětní hysterii Víno z hroznů lidských duší, kojí božskou přízeň Jenž se rodí v sypké půdě, smrt je jejich sklizeň Oprýskané staré sochy, ve stínech pustých kostelů Černé slzy z jejich očí, padají do popelů Neutuchá píseň války, z hořce chladných zbraní Živá srdce touto písni, při poslechu raní Plody zloby na rtech stromů, ustavičně zrají V temných síních v záři ohňů, bubny tiše hrají Okovy na křehké kůži, stahují se víc a víc Prsty hrůzy s klidným smíchem zahalují vlhký líc Sloupořadí řeckých chrámů, zavál písek zapomnění Svými zrny zakryl víčka, antickému zápolení Modly bohů v keltských lesích, černou nocí hoří Statné lodě plné zlata, tonou v kalném moři Ptačí pláč na bedrech rosy, smáčí rudá pole Lidská duše vyhasíná na obětním kole Na trůně sám pekel kníže, pod pláštěm se usmívá Bolesti a lidským citům, v plamenech se vysmívá Láhve štěstí s nuznou zátkou, utápí se v klasech pravdy Zlatý popel z temných srdcí, voní pachem lidské zrady Prsten moci svatých králů, leží v krvi válek Suché kvítí z četných hrobů, z nám neznámých dálek Spící dřevo v malých kamnech, olizuje plamen Nohu mrtvé na dně tůně, tíži velký kámen Sivá svíce z ženských kostí, plane v záři stínu Zrcadla na chladných stěnách, zvěstující vinu Zrna spásy tlejí na dně udusané země Do níž satan zasévá, svoje vroucí sémě Králové v údolí králů, opět ze snu procítají

3 Svoje oči plné šrámu s nechutí si protírají Vyvoláni skutky hříchů a hořce lživých vět Čirou moci ze záhrobí, potrestají starý svět Arciďáblův kočár Mlžný opar svými prsty, zastírá oči kraji Kapky deště s tichým pěním, na listech stromů hrají Matná luna čirých skrání, oddychuje v žáru hvězd Pavouci na strohých stráních, začínají sítě plést Vítr laská hebká ňadra, pyšně se dmoucích hor Které střeží malý hřbitov, obětí, jež zdávil mor Křišťálově čirá míza, krvácí z kamenné kůry Zaprášenou lesní slují, znějí křídla lidské můry Temná mračna vláčných dlaní, starým smutkem pláči Safírově-rudé slzy, ústa půdy smáčí Teskné vytí vlčí smečky, vábí ztuhlá víčka Hvězdný smích na mračných ořích, šimrá bohům líčka Rusalky za zpěvu vody, splétají své zlato nití Plamen svíce z býčích rohů, na práci jím svítí Rozvaliny starých chrámů, tonou poblíž horské brány Na lebkách svých soukmenovců, usedají šedé vrány Dávné písmo vryté do skal, vzplálo kalných svitem Země řinčí, prach se sype, vzduch se plní třpytem Z pod sutin všech strážních věží, vyvěrají spáry kouře Oblohou s plavými vlasy, rozhořčeně zmítá bouře Z pukliny v bahnitém lůně, vyjíždí pár černých koní Ze slzavě vlhkých nozder, prašný dým v obláčcích roní Kopyta svým hříšným žárem, proměňují všechno v prach Řičení a pusté ržání, ozývá se v temnotách Dlouhý kočár sivé barvy, ukutý z prastarých kostí Zbytky cáru lidské tkáně, z nichž havrani se lačně hostí Místo svíci na sloupcích, krášli lebek pár Úsměv luny v prázdných důlcích, zažehává strohý žár Stará kola z černých dubů, pokrytá vymřelým rytím Praskliny na vlhkých znacích, zejí sladce čirým hnitím Místo vozky mlžná bytost, oděná jen v roucho pláště Z rudé látky na svět zhlíží, temné oči mrtvé záště Kočár na své noční pouti, doprovází dračí plamen Jenž prořezává svým jazykem, bílá mračna sivých ramen

4 Kola kočáru jsou větrem hnána Na projížďce svého pána Jede lákat lidské plémě A rozsévat hříšně sémě Přízrak Antikrista Obzor tone v mléčné šedi, slunce krví smáčí Na hradbách pod božím kůrem, smutek lstivě kráčí Louče v rukou zrádných lidí, do tmy lhářů zářící Oslňuje masky tváří, radostně se tvářící Propasti se plní prachem, prázdných frází slabých slov Snítky semen hříšných činů, zastírají dávný rov Krvavé dlaně sličných panen, toužící po zlaté moci Obětí, jež skomírají, pod zvonicí hořkých nocí Suché stvoly dobrých srdcí, pomalu ve snu usychá Pomocná pěst lidských hlasů, marně křičí do ticha Oči pravdy zastírají, matné spáry nicoty Rohy stěn všech svatých domů, znesvěcují šlápoty Chuť okovu na lidské kůži, rozdmýchává touha zla V jejímž nitru černé klece, zlatá horečka s nářkem plá Bohatství a litý boj, určuje běh žití Na hrobech významných věku, roste šedé kvítí Hadí jazyk z úst přítele, šeptá krásu prašných vět Násilí a nenasytnost zaplavují tiše svět Srázný příkop nad údolím, plní modly dávných bohů Nad zlatem a drahokamy, vane vytí lesních rohů Mrholení smývá vodou, černý zápach závisti Křehké duše znásilňuje příval hmotné nenávisti Sivá ústa slánských beder, kojí bídným květem Bohatí se vysmívají, chudým, hladovým dětem Ryté sloupy vzácných chrámů, tonou v řece mlčení Místo vytí dávných vlků, lesem vane vrčení Démoni nad Akropolí, vztahují svůj sirný spár Čirou mysl infikuje záštiplný temný zmar Zaslepenost tklivým hlasem, zpovídá se faráři Ohlas prosby nutných činů, na odvrácenost naráží

5 Neúcta k nejvyšším silám, zavrženost svatých vir Štěstěna je nakloněna, tyranům, jenž kříží mír Smilstvo vábí k temným hříchům, kojení se chtíčem Přepych, sláva, postavení, k věčnostem je klíčem Sladký incest spřádá sítě, k nevědomé legraci Děti pěji mrtvým matkám, v mokrém blátě krvácí Slaná sůl z nevinných očí, zasypává rány země Samota na zkřehlých údech, zavlažuje trýzni sémě Zlaté stránky historie, skrápí kapky rudé mízy Ohořelé cáry zástav, vysejí na větvích břízy Křehký písek slunných pláží, zbarvuje se barvou nachu Odvaha a čestná práva, válejí se v hustém prachu Na pláně, kde kvetly bory, roztahuje plamen klín Nehty dluhů vlídně pnoucí, saje nektar černých vin Hrůza sytí břicha starců, sedící na vlhké hlíně Otrhané, bez pomoci, umírají ve své špíně Bílý pytel planých přání, na dně řeky tleje Lidské plémě svými skutky, do záhuby spěje Mlžný tvar Arciďábla se tyčí nad světem a jeho spáry se přibližují! Otroctví Rodí se na křídlech kovu, posvěceném v krvi hříchů Šedý odlesk rudé plísně, sžírající lidskou pýchu Chladný zápach zlého kovu, v beznaději pálí Hořký kouř z dobytých zemí, pusté pláně halí Žalostný pláč ztracených lidí, ulehává v černém prachu Otroci zkroušeni zmarem, vydechují slova strachu Zbídačení v plášti trýzně Hrdla souží pocit žízně Slané slzy prázdných frází, nastavují horké dlaně Svobodu a lásku k žití, spálil plamen ostré zbraně Nicotný zpěv bludných tváří, v nichž zármutek se hostí Vlhká pole dávných věků, líže bílé kosti Zamyšlení ve svých prosbách, zahanbeně kráčí světem Mohyly prastarých králů, obrůstají plevným květem Rozvaliny prašných chrámů, zastřel pláštěm čirý sníh Ženská záda sešlá hrůzou, bičuje svým zrakem smích Bez požehnání otcem víry, ukládání do hrobu

6 Jejich kůže spřádá sítě v pavučinách u krovu Okovy na dětských rukou, rozdrásává války sen Na papyru padlých duší, je vepsána spousta jmen Od pradávna po současnost otroctví nám krutě vládne S vyspělostí lidské mysli, kov na krku tiše slábne Bonum et malum Ne! Ještě není čas Neskákej, jen setři slzy Tichým tonem praví hlas Záře světla přijde brzy Vzduch prosytí rozmach křídel Nezahazuj život svůj Neboj se mě, jsem tvůj přítel Nechoď dále prosím stůj Mužem zmítá druhý hlas Obáváš se? Řekni, proč Nechceš poznat skrytých krás? Tak se neboj a jen skoč Provedu tě černým rájem Nekonečnou věčnou slastí Jen se nahni nad okrajem Zbavím tě všech chmurných strastí Neposlouchej je to lhář! Vrať se k bohu ve své víře Neodvracej od nás tvář Neb se stane s tebe zvíře Nezabíjej světlo v duši Život plodí lásku Když ti srdce v hrudi buši Nedávej život v sázku Všichni se ti pouze smáli Kopali ti vlastní hrob! Za zády vždy tiše stáli V záři zašlých prašných dob Rozdmýchává v tobě hněv Chce tě svésti ke skoku Neposlouchej jeho zpěv Nejsi v moci otroků Duši pozřou hrůzná muka Mysl zastře černý sen Ovívá tě temná ruka Tělo pozře chladná zem Muž je zmaten těmi hlasy Spíná ruce v prostém gestu Déšť mu smáčí dlouhé vlasy Vydává se na svou cestu Muž ze skály smutně shlíží Pronáší pár prázdných vět Těžká víčka se mu klíží Opustí snad tento svět? Muž se strachem celý chvěje Dlaněmi si kryje oči Ďábelský se přitom směje Zastaví se? Nebo skočí? Celý život ležíš v prachu Se slzami pořad sníš Rád tě zbavím tvého strachu Tak se neboj, přistup blíž Probuď v sobě čirou pýchu

7 Jestli skočíš, nejsi vinný Budeš volný bez všech hříchů Vzpomínek a zašle špíny Bonum at Malum (II) Hlavu sklonil na svá ňadra, plnou temných výtek Vlhký límec jeho pláště, krášli symbol dítek Dlaně vánku nad strží, mu laská černé vlasy Duši zmítá čirá hrůza a mysl trýzní hlasy Vzduch protíná táhly výkřik, jenž zaniká tiše Zbrocen potem, hořce plačíc s námahou těžce dýše Zrnka prachu poletují, kolem mužských nohou Z temné vůle v chladném snění, opět klesnout mohou Těžká mračna zahalují pod plášť stínu celý kraj Letmý úsměv s hrůzou v očích, tělo padá přes okraj Bůh temnot se zvedl z trůnu a slastně náruč nastavil Dech srdce v krvi tonoucí, se strachem rázem zastavil Černým cárem zapomnění, skryla skála mužův hlas S posměchem a odvržením zazněl v uších muži hlas Rozhodl sis ortel smrti, k temnotě ses nechal svést Na tvém těle z krve hříchů, černé růže budou kvést V plamenech zloby chladných nocí, tvá duše bude plát Větry stínu dechem horkým, zběsile budou vát V rudých slzách tvé bolesti, vzpomínky s křikem utonou Nad vzlyky pláče v prosbě žiti, se ďábel bude smát Závoj prachu z tváře hory, tělo v pádu kryje Lavina drobných kamínků, hřích muže poté smyje Trhlinou v mracích k zemi shlíží, paprsek barvy zlata Šimrá údy mokré půdy, jež leží v moci bláta Za svůj čin, ať hořce hrůzný přesto nejsi temná zvěř Pro tvé dobro tvého ducha, pouze v pána světla věř Sladký nektar z lůna nebe a z věčnosti krás Vzduch protnulo pění křídel, zazněl druhý hlas Za dobro, jež si vykonal, tě políbí rty spásy Neposlouchej temnou stranu, zasej pravdy klasy Jazyk lháře tvůj sluch šálí, nespasí tě víra

8 Duši pozřou děsná muka, zem zahalí síra Budeš bloudit němě slepý v bludišti padlých bohů Nad, kterým se ďábel sklání, ve stínu mocných rohů Dlaně něhy s horkou láskou pohladí tvé líce V přenádherné síni světla zaplane tvá svíce Dech větru plní zápach síry a vůně lesních květů Která mocnost ve svém jménu, poslední vyřkne větu? Zem již čeká, lačně chtivá, chce lidskou mízu pít Nad čerstvým masem z horkých údů, bude slastně bdít Tělo se již k zemi blíží Muž ve strachu oči klíží Den a noc se v jedno mísí Na rtech vlhkých prosba visí V černém prachu na dně rokle, chladnou mrtvé údy Jejichž krev a části těla, se vsakuji do půdy Co pozřelo prázdnou duši? Věčná krása či hrůzný sen? Nastražte své hluché uši Poví vám to soudný den! Hlasy větru lesem dují Těžké mraky nebem plují Temní obzor, slunce skryjí Černí psi v předtuše vyjí Zem zahaluje hustou tmou V hrdostech se mračna dmou Déšť se v slzách z nebes snáší Oheň v ohništi lidem zháší Kapkami se plní tůně Vlhkost leží v mléčném lůně Z kamene kapičky smývají prach Zvířata přepadá bující strach Černou tmu rozčísla zlatavá záře Se smíchem hromovým z brunátné tváře Blesky tříští kmene stromů Zem se chvěje hlasem hromů Vítr láme větve, až se stromy chvějí Hory hořkým žalem, smutné verše pějí Bouře

9 Déšť ustává, mračna se trhají Skulinami mračných děr paprsky se vrhají Matka bouře ustála Blesky vrhat přestala Dech přírody vítá den Končí tmavý noční sen Princezna noci Červánky svou rudou září, zalévají nebe Chladná rosa z ranních oči, stébla trávy zebe Dlouhá hříva mračných ořů, na potemnělé pláni Jejich pastýř, žhavé slunce, svou hlavu k loži sklání Krvavé slzy andělů, skrápějí ústa tůně Z hříšných listů černých růži, plá líbezná vůně Bůh noci zastřel černým spárem, vlhkost denních víček Korunami letých stromů, směje se stinný sýček Svými dlaněmi pokušení, laská tváře vánek Lidská srdce v hrudích žhnoucí, zalil sladký spánek Noční lítost zlatých perel, prsty půdy sají Hrůzný výraz prašných očí, temná nebesa mají Lesní hvozd pod vládou běsů, tone v řece mlčení Které ruší slabým nářkem, milostné květu pučení Jazyk vody v chladných říčkách, usnul na rtech kamenů Stromům nalévá matka země, z truhly jejich pramenů Sivá luna na své pouti, ozařuje bohům líce Mlžný opar s chtíčem v hlase, zažehává vlastní svíce Stříbrný prach písku času, pojednou se zastavil Chmurný osud tížen smutkem, druhou tvář svou nastavil Chabý plamen modrých křídel, v rukou rusých vil Táhle vytí divých vlků, ohlašuje příchod sil Zlatou podkovou hlínu bortí, dva páry bílých koní Jejichž dech se v křišťál sráží, oči rosu roní Sněžná hříva svými prsty, rozhazuje třpytky tmou

10 Hořké údy vinné révy po hrudích se pyšně dmou V malých očích rudě žhnoucích, horká láska plane Z vlhkých nozder noc sajících, stříbrný kouř vane Za sebou táhnou dlouhý kočár, v krvavé barvě nachu Dřevěná kola s rytým písmem, posetá zrnem prachu Samet nachu z čiré něhy, je poset sladkým kvítím Zbrocen mízou z věčných stromů a staletým listím Mléčný závoj z roucha bohů, zastírá větve stromu Ozvěna dechu bílých ořů, za doprovodu hromu Hebké vlasy temné barvy, spředené kurnou nití Náhrdelník něžné touhy na ňadrech žárem svítí Hluboké oči hnědé krásy, uhrančivě zářící Bledé líce malých dolíčků, rudou perleť mající Plné rty vášnivě žhavé, ze kterých plá libá vůně Krátké ruce mělkých dlaní, smáčí tiše v nočním lůně Drobná postava křehkých tvarů, oděná v čiré tóze Kapradi a hnáty trní, ulpívají na voze Pevná ňadra s valnou kůží, jež se chvějí dechem Menhiry při nízkém křoví jsou posévány mechem Stříbřitě poseté prsty, jež třímají lásky sen Úsvit pěje sloky písně, přivolává nový den Křišťálové zrcadlo, se skví na její duši V hrudi poseté dotyky, milující srdce buší Aura radosti kol ní padá Hříšný jazyk s ránem zvadá Cáry noci protínají krákavé hlasy vrány Jejichž síla otevírá dalšímu dni brány Kočár s koňmi se stává vizí Za červánků v prachu mizí Zapomenuté město Skalní masív starých věků, ozářen stíny měsíce Hořký plamen v ústech ohně, s cárem noci mísíce Chladný závoj zimní noci, ukolébal širý svět Sladký závan prašných prstů, z nichž roste spánku libý květ

11 Sutiny starého města, smutně tonou v černé dálce Impérium mocných králů, jež zhynulo v kruté válce V rozvalinách městských staveb, slepě bloudí divá zvěř Paláce a chrámy bohů nenasytně strávil keř Ostrým spárem svého pláště, vyryl v ruinách jméno čas Sivý písek kalných očí, zastřel zbytky dávných krás Bílé sloupy s rytým písmem, zalévají třpytky hvězd Těžké mraky noční tváře, pějí tiše hrůznou zvěst Dlaně zmaru svou věčností, rozvinuly dravé sítě Chabá duha mrtvých barev, upředená z bídné nitě Prázdné hlasy trestných duší, stále hrudě pyšně dmou Město smáčí rudá rosa, tone slaně temnou tmou Hrobník Sochy svatých bránu střeží Na hřbitov, kde mrtví leží Zvon ohlásil noční dobu Luna hladí kříže hrobů Potem zvlhlá jeho kůže Mrtvým kope temná lože V chabém světle starých loučí S mrtvými se tiše loučí Podrážděně vyjí psi Umíráček, dozněl vsí Hrobník s křížem ke kapli kráčí Šedou rakev sebou vláčí Pro mrtvého jde si hrobník Ustlat hrob a vztyčit pomník Hřbitov tone v nočním tiše Pouze hrobník slabě dýše Černou rakev s tělem spouští Smrt nikomu neodpouští Hlínou kryje torzo těla Dívky, jež své dítě chtěla Padla za oběť svého muže Hrůzně zvadla mladá kůže Žije v kapli blízko lesa Nad prací mu srdce plesá Temná práce svou daň žádá Černá mysl světlo strádá Odvrženy od všech lidí

12 Strach i posměch často vidí Krumpáč jeho zbraně moci S ránem mizí ve své noci Chabý oděv pokryt špínou Zaschlou krví, starou hlínou Kol něj vane zápach hnití V prašné mysli chaos cítí Kalným zrakem slabě hledí Vlasy řídké, prošlé šedí Duše zhořkla, jako jed Srdce zmrzlo, jako led Svým vzezřením děsí lůzu V srdcích lidí rozsévá hrůzu Báchorky o jeho žití Každého v úděsu chytí Hordy chaosu (Hunové) Krvavě nahá muka, sužující východ Pláč raněných ohlašují, krutých Hunů příchod Kosti padlých válečníků praskají pod kopyty Plamen líže rozvaliny hradů, jež byly dobyty Často hrůzně rostlých tváří, špinavých a zjizvených Na svých stepních ořích jezdí, nohy v kloubech zkřivených Oři svými kopyty víří hustý prach Svým vzezřením do žil lidí vlévají jen strach Vlastní šrámy na tváři, hnilobně se hojí Na tělech mrtvých nepřátel, hlad a žízeň kojí Lysé hlavy s copánkem, spletených mastných vlasů Ryk zběsile lité zvěře, místo jejích hlasů Neštítí se zabít dítě či postarší ženu Svůj hněv zháší bez milosti, ve svém hrůzném jménu Čerstvou krví před bojem, své hrůzné tváře malují Vesnice a padlé hrady plamenem z loučí spalují Zpocené boky ořů, zdobí hlavy visící Od hrdla silou odťaté, často ještě hnijící Znásilňují mladé ženy, rabují a drancují

13 Na svržených modlách bohů s chladným smíchem tancují Zbroj z vařené kůže, chrání jejích trup V plných vacích u sedel, vozí hříšný lup Své oběti bez pohřbení na mrtvé zemi zanechají K nasycení dravé zvěře chladné těla ponechají Na potrhaných zástavách, luk se šípem zejí Při vyslovení jména Hunu, se srdce v hrudi chvějí Pach zpocených těl sebou vzduchem vláčí Záblesk jasných těžkých zbraní, které v krvi smáčí Kol oblastí Mongolska, povstalo toto plémě Zbraněmi svými rozsévají, krvavě hořké sémě Pod vedením Attilovým z východu se valí bouře Země duní pod kopyty obestřených mrakem kouře Nespoutané stádo zvěře s nenávistným rykem Pach krvavých plamenů, se mísí s ženským křikem Rok 451 u Katalánských polí Při vzpomínce na tu bitvu hunské srdce bolí Vojsko v šicích postavil Následně k nim promluvil Zde stojíte, poté co jste zdolali Mocné národy a podmanili si svět. Co je válka než jen váš každodenní zvyk. Zaútočte tedy dychtivě na nepřítele. Nechť vaše odvaha stoupne a váš vztek propukne! Nyní ukažte svou šikovnost Hunové, ukažte činy svých zbraní! Jeho řeči zažehnutá hunská srdce hněvem Hrdla mužů propukla, zběsile litým zpěvem Odvážní muži s římským srdcem, Attilův útok odrazili S vizigótským princem jména, na hlavu Huny porazili O rozvráceném útoku dozvěděl se svět Jejich sláva utonula, jako v krvi květ Hun Attila utonul, hanebně ve své krvi Jakožto staří dějepisci, ve svých knihách tvrdí

14 Sníh se snáší k pustým pláním Kde se tyčí kříž z kamene Nad svíce své tělo skláním Knot zmírá v moci plamene Soumrak tíží svojí dlaní Tmu do končin tiše vhání Zrak mi zastřel závoj doby Prsty keře skryly hroby Místo plné hořké strasti Smutku, žalu, války slasti Co zhynulo, krutou mukou? Sežehnuto žárnou rukou Přicházím s úctou z velké dálky Uctít oběť dávné války Pusté pláně Proč bojovali tihle lidé, za bohatství či za svobodu Pod zástavou svého práva, či podlehli hříšným svodům Trn smrti zkroutil lidské skráně Mrtvým časem tonou pláně Opuštěný dům Malá branka rzí pokrytá, políbená věkem Její sloupy časem shnilé a pokryté mechem Ústa vrátek na svých pantech, ve vánku pěli píseň Dlaždice s tesanou tváří, pozřela již plíseň Pustý dvorek zavát listím, zeje léta ladem Kameny ze zbytku studny, jsou poskvrněné chladem Stará kůra suchých stromů, roní krvavou mízu Kapky deště svými prsty, lechtají bílou břízu Drobný klíč z měkkého kovu, leží v husté trávě Která tone díky slunci, ve zlato-šedé barvě Socha muže s hlavou v kápi, pokrytá sivým prachem Čtyři schody s dírou v hrudi, krvácí rudým nachem Oči muže ač kamenné, pláči slané slzy Jeho smích pod noční lunou za doprovodu lůzy

15 Soumrak saje mléko světla, noc již vstává z hrobu Svými spáry na oblaka, vnáší temnou dobu Vše utichá pod krovy noci, jen v dálce vlci vyjí Lidské duše v prázdném spánku, své hrůzné hříchy smyjí Popraskané hnědé rámy, v nichž stojí staré dveře Klepadlo na místě kliky ve tvaru divé zvěře Zrnka špíny v bílých sítích, slepé pavoučí říše Dům dlouhé věky opuštěný, stále ještě dýše Ve světnici stojí stůl, z červeného dřeva V němž je krásně vyrytá, mladá sličná děva Z jejích úst lze často slyšet, žalný, tichý smích Její pleť je vlhce bledá, jako čerstvý sníh U stěny v níž zeje díra, leží stará svíce Která kdysi svým jazykem ovívala líce Na podlaze z černých prken, vržou tiché kroky Matné cáry lidských stínů, sají strachu sloky V prašných dlaních rozbitých sklíček, se jeví dětské tváře Zohyzděné pěstmi ohně, u ďáblova oltáře Jejich sten a kvílení, plní chmurnou chýši Krev stékající ze stropu, plní prázdnou číši Plamen v lampě jasně plane Škvírou v domě vítr vane Tmu protíná nářek ženy Otisky se plní stěny Pod těžkými kroky stínu, kvílí špinavé schody Ostré hrany střepu sklenic, pijí věčnosti plody Krovy trámu s povzdechem, praskají svými hříchy Nesou tíhu bludné duše a dávné plané pýchy Temnota i světlo smíchu, zemřelo v tomto domě Krásné oči prázdných frází, spí ve vlastním hrobě Čistotu a lidskou lásku pozřela zloba kouře Děravou střechu bičují, rty hněvu něžné bouře Pod košatým víčkem stromu leží v zemi náhrobek V němž vyryto je prstem smrti Hříšnou barvou sladká jména Jak prašný nápis tvrdí

16 (Ne)svatý teror Na úsvitu všeho žití, v hrůzných mukách byl jsem zrozen V černé krvi mladých panen, za úplňku byl jsem zplozen Posvěcený cárem hříchů, v sivých ústech plamene Černou mízu věčné zloby, sál jsem Ďáblu z ramene Políbený nenávisti, z níž vyrůstá války květ Nasycený slaným pláčem, nevyřčených prázdných vět Jsem rudý incest plodné pravdy, za soumraku luny Zmar a trýzeň v lidských dlaních, hrají na mé struny Naslouchám kostnatým nářkům, zbídačených duší lůzy Rozsévám třpyt temných křídel, za souzvuku plané hrůzy Sedával jsem v chrámech s králi, k nimž jsem šeptal sladkou zvěst Kreslil jsem na stinné mapy, z nichž rádcové četli z hvězd Prašná pěna smutných hlasů, infikuje pachuť vín Lotosový, květ pne údy po památkách bludných vin Dr. Horor Temnou myslí bloudí plán Stvořit život z mrtvých těl Touhou zrodu silně hnán Vdechnout život duši chtěl Jasnou nocí vane chlad V očích zrůdy plane hlad! Prašnou šedí, hustým blátem Obestřený smrti hnátem Chmurné místo plné hrobů Části mrtvých snáší domů Před hrobem se tyčí kříž Doktor Horor kráčí blíž Hrob je pokryt bílým prachem Rozklad těl je znáti pachem Žádné jméno vryto v hrobě Možná kacíř v temné době Zašlý věk pod vládou hlíny Čas ho zaval spoustou špíny

17 Shnilé díry v kusech dřeva V rakvi leží mrtvá děva Tělo dívky sžírá hníti Její paži musí míti Nůž se boří černou tkání Nad paží se chtivě sklání Bílá niť sešívá údy Zrnka prachu tečou z půdy Černý stůl pod záři louče Zemi halí krve louže Krůpěj potu smáčí líce Doktor šije v záři svíce Silná bouře venku kvílí Duše mrtvých v těle sílí Mrtvé tělo s živou duší Černé srdce opět buší V očích bělost jako sníh Tvář doktora křiví smích Sešité části chladné zrůdy Z temných hrobů, černé půdy Prázdnota se zračí v tváři Ozářená louče záři Pod půlnočními horami, ohraničen leží Zdí z prastarých kamenů a oprýskanou věží Tone v temném stínu, hrdě se pnoucích hor Skrývá těla zemřelých, jež poznamenal mor Starý hřbitov Prázdné ticho protíná, hlas uhelné vrány Slétají se k náhrobkům, pachem hníti hnány Vlhkosti se brána leskne, jako zkutý kov Ve sloupech bránu střežících je vyryto pár slov Statné habry nad hřbitovem ve větru pějí píseň Pomníky a prašné sochy olizuje plíseň Mlžný opar svými prsty před sluncem ho střeží Mělkých hrobů náhrobky, se chtivým hmyzem hemží

18 Kol hradby statných kamenů ve strouze teče říčka Den zde brzy zavírá, svá ospalá víčka Při úplňku ze zvonice samovolně bije zvon Svým srdcem dle starých bájí ohlašuje lidský shon Proč svíce jasně neplanou a hrob nezdobí kvítí? Proč věčně leží v mrtvém tiše a slunce zde nesvítí? Dle pověrčivých mlžných legend, lide so ho bojí Prašný mýtus anebo se běsi na tělech kojí? Bludné kameny mezi hroby, porostlé jsou mechem Hřbitov dýše posvátným a magickým dechem Sladce snící zalit svitem, černých nočních tváří Zbytky slávy hrdých kultur, na chladném oltáři Vyhaslé louče na stěnách, jež světlem kdysi plály Malý zvonek rzí pokryty, na nějž při pohřbu hráli Ztrouchnivěla vrata kaple, ve větru hlučně zívají Otevřená víka hrobu chabým dechem sípají V útrobách kaple leží truhla, posázena zlatem V ní je pečeť vyražená s krátkým vraním hnátem Srdce truhly ukrývá, lebku a lidské kosti Kol ní pěji duše mrtvých, jenž se časem postí Co za člověka je zde uložen? Pohřben se ctí či hrůzně zubožen? Kdo od truhlice vlastní klíč? Žije mezi námi nebo již je pryč V chladné zemi v mnoha řadách bok po boku hrob Často ve dví rozpolcený, silou letých dob Místo plné mrtvých přání Nad, které se smutek sklání Statné kříže symbol moci v rozvalinách bdí Strážci duší toho místa, všech krvavých dní Hustá tráva pohlcuje, pomníky a náhrobky U boží muky v blátě leží s prachem černé nádobky Hřbitov volá tichým hlasem, mrtvé duše jmény Jejichž těla stále tlejí v objetí černé stěny Proč zesnulé při modlitbách s pláčem v hlase voláme? Když se s nimi po své smrti jistě v nebi setkáme

19 Válka a mír Křik se s hromem v dáli mísí Na zástavách vlajky visí Uniformy krášlí těla S hlukem spouští salvu děla Muškety se plní prachem Tváře pěších zase strachem Na obloze slunce pálí Bojiště se kouřem halí Před sebou již tváří v tvář Výstřel kulky halí zář Kulky lehce drtí těla Země duní silou děla Husaři se stáčí stranou Oči koním matně planou Projíždějí bouří střel Maršál s děly píseň pěl Válka a mír Bojuj, bojuj- za svou čest a boje slast Zabij, zabij Krvácej, krvácej Padni, padni- Za svou zemi, za svou vlast Bok po boku v krvi leží Ve svou spásu pevně věří Prapor padlých větrem plane Řeku krve země saje Hrdě padli za svou zem Nikdo z nich však vítězem Válka a mír Zlatá jabloň Zlaté klasy plodných polí, tonou v horském stínu Paprsky z beraních mračen, prosívají hlínu Ostré hroty vlhké trávy, smáčí krůpěj rosy Tichý vánek na své pouti, světem kráčí bosý

20 Na planinách luční kvítí, probouzí svůj vonný sen Žhavý úsměv slunných veršů, rozjařilé vítá den Zkřehlé prsty rozevírá, zimou ospalá tůně Srdce žití tepe dechem, na rozbředlém lůně Kořeny dužnatých třásní, kojí se z pozemských číší Konce větví lidských rukou, mlžný opar chtivě dýší Rusým rouchem v bílém nachu, zeje stromů kůra Každou noc do stinných korun, usedá noční můra Žíly kmene krášlí safír, ukovaný z plamene Listy bronzu chabých větví, smáčí sliny z kamene Chladné řetězy zatracení, vyvěrají z pramene Černá truhla posvěcená, mízou z vlčího ramene Sladké plody sivých květů, vábí tklivým pachem Dlaně časů svými zrny, pokrývá kůži prachem Jablka zejí věčnou krásou a bezbřehou moci Jejich povrch leskle vábný, září temnou nocí Výkvět bohů dnem i nocí, střeží spáry saně Jejíž srdce otevírá, zámky mrtvé bráně Perutě blanitých křídel, zastírají hořký stín Spředená z peří apoštolů, nasycena slovy vin Za úplňku tmavých vlasů, strom pěje písně lidským hlasem Běsové z okolních lesů, kojí chtíč krvavým masem Slané strdí prašných skrání, popínavá kapradí Na ramenou starých hrobů, posedávají havrani Popelavá vinná réva, obětována spáleništi Pavučiny bez pohybu, leží v krvi tratolišti Končím psaní této básně, snad štěstí budu míti Ochutnat plod zlatých ňader a navždy slastně žíti Země Ve svém lůně vlhké něhy V dech života, nás povila Symfonie živlů

21 Její dlaně, zlaté břehy Do níž slzy ronila Sladký dech se v páru sráží Slunce ji líce zalévá Zvěř se jejich plodů baží Stromům z pramenu nalévá Horká kolébka všeho žití Živé srdce, lidský hrob Ve vlasech trávy nosí kvítí Zetlelých květů prašných dob Zpěv válek nesla na svých bedrech Plamen hrůz ji zastřel zrak Strdí úrody v jejich ňadrech Z nichž saje mízu lidský pták Oheň Milý sluha ale špatný pán Chtíčem hladu věčně hnán Lačně saje vlhkost ran Je sladkým klíčem pekel bran Věrný otrok pána síry V rukou církve boží Plamen strážcem svaté víry Na hraničním loži Rudý dech nám hřeje těla V prstech jeho tančí zář Trupy klestí v ústech pěla Dým stínem zastřel ohně tvář Vše v blízkosti mění na prach Na knotech svíci tancuje V lidských duších budí strach Se smíchem zemi drancuje Voda Tůněmi chladných, lesních říček Plyne síla vody Vlhký dotyk mokrých víček

22 Životní svobody Pod zatopenou bílou věží V údolí mrtvých králů Sochy bohů palác střeží V tichém bezbřehém žalu Krásna tváře zlatých vlasů Kojí lidskou žízeň Smáčí tony ptačích hlasů Zlá je její trýzeň Hněv vody roní lidské slzy S křikem zalévá ústa Zasévá vláhu širým polím Jenž léta zela pustá Vzduch Vládce všech nebeských plání K zemi spouští prašny plášť Dnem i noci hlavu sklání Vidí všechno, smích i zášť Stvořil syna, vítr jménem Jenž dráždí jazyk plamenům Vztek i jásot v hlase němém Přisedá k lidským ramenům Oči skrápí zem i moře Je pasák mračných koní Vládne v chrámu na černé hoře Kde hvězdy slzy roní Bloudí slepý, širým světem Laská ženám vlasy Jako kvítí roste květem Zasévá žití klasy

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN

Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 0 Autorka obálky: Hana Návratová Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-7548-000-2 (pdf) ISBN 978-80-7548-001-9 (epub) ISBN 978-80-7548-002-6

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

LOUČENÍ. K.D.Charlie6

LOUČENÍ. K.D.Charlie6 STRÁŽCE Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti šílené dimenze Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka, aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce Teď tu stojím čistý jako křišťál, Přichystán

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ DAVID BÁTOR Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ David Bátor (*1974 v Opavě) Debutoval sbírkou Kukly slov (Tilia, 2004), která byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. O rok později vydal pod názvem Světlonoš

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal)

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) /motto/ Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) Tvary plynou po luně, luna z nich div nestůně. Luneva a Lunadam vyjí vkleče bůhvíkam. Při tom vytí zuby svítí na hyenu v sirném kvítí.

Více

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková)

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková) Jak vzniká zrcadlení Kdo by si pomyslel, že při pohledu do zrcadla uvidí jinou než svoji tvář. A přece. Podobně jako se říká o očích, že v cizích člověk mnohdy spatří ty své, mohou i básníci zrcadlit své

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí...

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... O PŘÍTELI Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... Kdo pomocnou ruku podá, radost a odvahu Ti dodá... Kdo povzbudivá slova, Ti říká, píše, znova... Kdo

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době Pohled na nebe Širá louka a pastvina osvětlená Postavou

Více

Ísak Harðarson. Stokkseyri. Dvě meze příboje. Schodiště. Duch moře

Ísak Harðarson. Stokkseyri. Dvě meze příboje. Schodiště. Duch moře Ísak Harðarson Stokkseyri Dvě meze příboje Ve svitu zlatém V ranním rozednění On sem přišel Aby žití dal vznik Paprsek jde v hloub A klidem klidu Dá láskou lásku By světlem se stal Ve svitu zlatém Než

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Verše bratra Sonky. Hugo Sonnenschein. Motto

Verše bratra Sonky. Hugo Sonnenschein. Motto Verše bratra Sonky Hugo Sonnenschein Motto Mně říkají: Ta bídná chátra, ztracenej člověk, divnej zjev, však já jen v slunci vidím bratra, mám snivou duši, horkou krev. Curriculum vitae Já nemám nic než

Více

MN130. Devadūta sutta

MN130. Devadūta sutta MN130. Devadūta sutta Nebeští poslové Úvod Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sāvatthī, Jetově háji, Anāthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Ctihodný pane!" odpověděli

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Česká klasika Výběr z české poezie

Česká klasika Výběr z české poezie Česká klasika Výběr z české poezie také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jana Eislerová Česká klasika Výběr z české poezie e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kytice zmařených životů. Michaela Mitroci

Kytice zmařených životů. Michaela Mitroci 1 Kytice zmařených životů Michaela Mitroci 2 NEZVANÝ HOST Na kopci za temným lesem, po stráních porostlých vřesem, toulá se mužíček, podivný človíček. O svou hůl dřevěnou opřený, z cesty je celičký sedřený.

Více

ZAPOMENUTÍ BÁSNÍCI VERŠE VÁŽNÉ

ZAPOMENUTÍ BÁSNÍCI VERŠE VÁŽNÉ ZAPOMENUTÍ BÁSNÍCI VERŠE VÁŽNÉ Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s texty české poezie 1. poloviny 20. století, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více