Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly"

Transkript

1 Údolí mrtvých králů (I.) Červánky svou rudou záři, zalévají sivé nebe Chladná rosa z ranních očí, stébla trávy ladně zebe Sladká vůně dechu jara, vánku tváře líbá Černá můra temné noci, před rozedněním zívá Dlouhá hříva mračných ořů, na nebeské pláni Jejichž pastýř žhavé slunce, prsty k zemi sklání Nebeskou pláň podpírají, pnoucí sloupy stromů Ozdoba ze sivých tváří, s hlasem věčných hromů Stinné cáry zapomnění, z útržku dávných ság Rudé skráně minulosti, jež řetěz času vsák Vlhká ňadra drobné skály, střeží starý pomník Který zasel s pláčem v srdci, smutkem slepý hrobník Diamanty božských slz, jež utonuly v černé hlíně Krví zbrocen prsten strasti, uloženy v hořkém klíně Kosti otroku zašlé časem, ohlodané chtíčem pána Věčná trýzeň jejich duší, s nimi byla zakopána Kalná voda nenávisti, sytí srdce z kamene V krvavé písni krutých válek, ze zlatého pramene Nohy trůnu podpírají mozolnaté dlaně lidu Jejichž krev a trpká bolest, nemajíce dodnes klidu Sítě štěstí zachycují, drobná zrnka prachu Která hladí hebké líce, tváře barvy nachu Mořská sůl na lanech stěžňů, potřísněná horkým mokem Dlaň osudu plná trní, posvěcená božským okem Chladné spáry lidských nářků, věčně temných mdlob Staré hroby v prašném plášti z pozůstatku dob Jed pavoučí, který kořist zanechává v křeči Býk z pekelných plamenů, jenž před soumrakem klečí Pusté lány pouštních dálek, strádají trpkou žízní Chladný kov a silný provaz, jest otrockou trýzni Širé moře brázdí bárka, z nehtů hrdě padlých Oltář krve poset listy, květin plísní zvadlých Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

2 (II.) Démoni krev a dračí slzy, dopadají na mé dlaně Černé mléko z věder hříchů, věčně smáčí strohé skráně Šedý prach bělavých kostí, dráždi nebeská ústa Rozvaliny starých měst, v nichž tone doba pustá Hnáty stínů temných očí, zahalují stránky knih Čerstvou mízou do nich psával, zachmuřený starý mnich Krásna maska dívčí tváře, pod kterou se tísní žal Bez pocitu provinění s chtíčem v duši osud sňal Tenké cáry lživých vláken, upředená historii Posvěcená krví padlých a obětní hysterii Víno z hroznů lidských duší, kojí božskou přízeň Jenž se rodí v sypké půdě, smrt je jejich sklizeň Oprýskané staré sochy, ve stínech pustých kostelů Černé slzy z jejich očí, padají do popelů Neutuchá píseň války, z hořce chladných zbraní Živá srdce touto písni, při poslechu raní Plody zloby na rtech stromů, ustavičně zrají V temných síních v záři ohňů, bubny tiše hrají Okovy na křehké kůži, stahují se víc a víc Prsty hrůzy s klidným smíchem zahalují vlhký líc Sloupořadí řeckých chrámů, zavál písek zapomnění Svými zrny zakryl víčka, antickému zápolení Modly bohů v keltských lesích, černou nocí hoří Statné lodě plné zlata, tonou v kalném moři Ptačí pláč na bedrech rosy, smáčí rudá pole Lidská duše vyhasíná na obětním kole Na trůně sám pekel kníže, pod pláštěm se usmívá Bolesti a lidským citům, v plamenech se vysmívá Láhve štěstí s nuznou zátkou, utápí se v klasech pravdy Zlatý popel z temných srdcí, voní pachem lidské zrady Prsten moci svatých králů, leží v krvi válek Suché kvítí z četných hrobů, z nám neznámých dálek Spící dřevo v malých kamnech, olizuje plamen Nohu mrtvé na dně tůně, tíži velký kámen Sivá svíce z ženských kostí, plane v záři stínu Zrcadla na chladných stěnách, zvěstující vinu Zrna spásy tlejí na dně udusané země Do níž satan zasévá, svoje vroucí sémě Králové v údolí králů, opět ze snu procítají

3 Svoje oči plné šrámu s nechutí si protírají Vyvoláni skutky hříchů a hořce lživých vět Čirou moci ze záhrobí, potrestají starý svět Arciďáblův kočár Mlžný opar svými prsty, zastírá oči kraji Kapky deště s tichým pěním, na listech stromů hrají Matná luna čirých skrání, oddychuje v žáru hvězd Pavouci na strohých stráních, začínají sítě plést Vítr laská hebká ňadra, pyšně se dmoucích hor Které střeží malý hřbitov, obětí, jež zdávil mor Křišťálově čirá míza, krvácí z kamenné kůry Zaprášenou lesní slují, znějí křídla lidské můry Temná mračna vláčných dlaní, starým smutkem pláči Safírově-rudé slzy, ústa půdy smáčí Teskné vytí vlčí smečky, vábí ztuhlá víčka Hvězdný smích na mračných ořích, šimrá bohům líčka Rusalky za zpěvu vody, splétají své zlato nití Plamen svíce z býčích rohů, na práci jím svítí Rozvaliny starých chrámů, tonou poblíž horské brány Na lebkách svých soukmenovců, usedají šedé vrány Dávné písmo vryté do skal, vzplálo kalných svitem Země řinčí, prach se sype, vzduch se plní třpytem Z pod sutin všech strážních věží, vyvěrají spáry kouře Oblohou s plavými vlasy, rozhořčeně zmítá bouře Z pukliny v bahnitém lůně, vyjíždí pár černých koní Ze slzavě vlhkých nozder, prašný dým v obláčcích roní Kopyta svým hříšným žárem, proměňují všechno v prach Řičení a pusté ržání, ozývá se v temnotách Dlouhý kočár sivé barvy, ukutý z prastarých kostí Zbytky cáru lidské tkáně, z nichž havrani se lačně hostí Místo svíci na sloupcích, krášli lebek pár Úsměv luny v prázdných důlcích, zažehává strohý žár Stará kola z černých dubů, pokrytá vymřelým rytím Praskliny na vlhkých znacích, zejí sladce čirým hnitím Místo vozky mlžná bytost, oděná jen v roucho pláště Z rudé látky na svět zhlíží, temné oči mrtvé záště Kočár na své noční pouti, doprovází dračí plamen Jenž prořezává svým jazykem, bílá mračna sivých ramen

4 Kola kočáru jsou větrem hnána Na projížďce svého pána Jede lákat lidské plémě A rozsévat hříšně sémě Přízrak Antikrista Obzor tone v mléčné šedi, slunce krví smáčí Na hradbách pod božím kůrem, smutek lstivě kráčí Louče v rukou zrádných lidí, do tmy lhářů zářící Oslňuje masky tváří, radostně se tvářící Propasti se plní prachem, prázdných frází slabých slov Snítky semen hříšných činů, zastírají dávný rov Krvavé dlaně sličných panen, toužící po zlaté moci Obětí, jež skomírají, pod zvonicí hořkých nocí Suché stvoly dobrých srdcí, pomalu ve snu usychá Pomocná pěst lidských hlasů, marně křičí do ticha Oči pravdy zastírají, matné spáry nicoty Rohy stěn všech svatých domů, znesvěcují šlápoty Chuť okovu na lidské kůži, rozdmýchává touha zla V jejímž nitru černé klece, zlatá horečka s nářkem plá Bohatství a litý boj, určuje běh žití Na hrobech významných věku, roste šedé kvítí Hadí jazyk z úst přítele, šeptá krásu prašných vět Násilí a nenasytnost zaplavují tiše svět Srázný příkop nad údolím, plní modly dávných bohů Nad zlatem a drahokamy, vane vytí lesních rohů Mrholení smývá vodou, černý zápach závisti Křehké duše znásilňuje příval hmotné nenávisti Sivá ústa slánských beder, kojí bídným květem Bohatí se vysmívají, chudým, hladovým dětem Ryté sloupy vzácných chrámů, tonou v řece mlčení Místo vytí dávných vlků, lesem vane vrčení Démoni nad Akropolí, vztahují svůj sirný spár Čirou mysl infikuje záštiplný temný zmar Zaslepenost tklivým hlasem, zpovídá se faráři Ohlas prosby nutných činů, na odvrácenost naráží

5 Neúcta k nejvyšším silám, zavrženost svatých vir Štěstěna je nakloněna, tyranům, jenž kříží mír Smilstvo vábí k temným hříchům, kojení se chtíčem Přepych, sláva, postavení, k věčnostem je klíčem Sladký incest spřádá sítě, k nevědomé legraci Děti pěji mrtvým matkám, v mokrém blátě krvácí Slaná sůl z nevinných očí, zasypává rány země Samota na zkřehlých údech, zavlažuje trýzni sémě Zlaté stránky historie, skrápí kapky rudé mízy Ohořelé cáry zástav, vysejí na větvích břízy Křehký písek slunných pláží, zbarvuje se barvou nachu Odvaha a čestná práva, válejí se v hustém prachu Na pláně, kde kvetly bory, roztahuje plamen klín Nehty dluhů vlídně pnoucí, saje nektar černých vin Hrůza sytí břicha starců, sedící na vlhké hlíně Otrhané, bez pomoci, umírají ve své špíně Bílý pytel planých přání, na dně řeky tleje Lidské plémě svými skutky, do záhuby spěje Mlžný tvar Arciďábla se tyčí nad světem a jeho spáry se přibližují! Otroctví Rodí se na křídlech kovu, posvěceném v krvi hříchů Šedý odlesk rudé plísně, sžírající lidskou pýchu Chladný zápach zlého kovu, v beznaději pálí Hořký kouř z dobytých zemí, pusté pláně halí Žalostný pláč ztracených lidí, ulehává v černém prachu Otroci zkroušeni zmarem, vydechují slova strachu Zbídačení v plášti trýzně Hrdla souží pocit žízně Slané slzy prázdných frází, nastavují horké dlaně Svobodu a lásku k žití, spálil plamen ostré zbraně Nicotný zpěv bludných tváří, v nichž zármutek se hostí Vlhká pole dávných věků, líže bílé kosti Zamyšlení ve svých prosbách, zahanbeně kráčí světem Mohyly prastarých králů, obrůstají plevným květem Rozvaliny prašných chrámů, zastřel pláštěm čirý sníh Ženská záda sešlá hrůzou, bičuje svým zrakem smích Bez požehnání otcem víry, ukládání do hrobu

6 Jejich kůže spřádá sítě v pavučinách u krovu Okovy na dětských rukou, rozdrásává války sen Na papyru padlých duší, je vepsána spousta jmen Od pradávna po současnost otroctví nám krutě vládne S vyspělostí lidské mysli, kov na krku tiše slábne Bonum et malum Ne! Ještě není čas Neskákej, jen setři slzy Tichým tonem praví hlas Záře světla přijde brzy Vzduch prosytí rozmach křídel Nezahazuj život svůj Neboj se mě, jsem tvůj přítel Nechoď dále prosím stůj Mužem zmítá druhý hlas Obáváš se? Řekni, proč Nechceš poznat skrytých krás? Tak se neboj a jen skoč Provedu tě černým rájem Nekonečnou věčnou slastí Jen se nahni nad okrajem Zbavím tě všech chmurných strastí Neposlouchej je to lhář! Vrať se k bohu ve své víře Neodvracej od nás tvář Neb se stane s tebe zvíře Nezabíjej světlo v duši Život plodí lásku Když ti srdce v hrudi buši Nedávej život v sázku Všichni se ti pouze smáli Kopali ti vlastní hrob! Za zády vždy tiše stáli V záři zašlých prašných dob Rozdmýchává v tobě hněv Chce tě svésti ke skoku Neposlouchej jeho zpěv Nejsi v moci otroků Duši pozřou hrůzná muka Mysl zastře černý sen Ovívá tě temná ruka Tělo pozře chladná zem Muž je zmaten těmi hlasy Spíná ruce v prostém gestu Déšť mu smáčí dlouhé vlasy Vydává se na svou cestu Muž ze skály smutně shlíží Pronáší pár prázdných vět Těžká víčka se mu klíží Opustí snad tento svět? Muž se strachem celý chvěje Dlaněmi si kryje oči Ďábelský se přitom směje Zastaví se? Nebo skočí? Celý život ležíš v prachu Se slzami pořad sníš Rád tě zbavím tvého strachu Tak se neboj, přistup blíž Probuď v sobě čirou pýchu

7 Jestli skočíš, nejsi vinný Budeš volný bez všech hříchů Vzpomínek a zašle špíny Bonum at Malum (II) Hlavu sklonil na svá ňadra, plnou temných výtek Vlhký límec jeho pláště, krášli symbol dítek Dlaně vánku nad strží, mu laská černé vlasy Duši zmítá čirá hrůza a mysl trýzní hlasy Vzduch protíná táhly výkřik, jenž zaniká tiše Zbrocen potem, hořce plačíc s námahou těžce dýše Zrnka prachu poletují, kolem mužských nohou Z temné vůle v chladném snění, opět klesnout mohou Těžká mračna zahalují pod plášť stínu celý kraj Letmý úsměv s hrůzou v očích, tělo padá přes okraj Bůh temnot se zvedl z trůnu a slastně náruč nastavil Dech srdce v krvi tonoucí, se strachem rázem zastavil Černým cárem zapomnění, skryla skála mužův hlas S posměchem a odvržením zazněl v uších muži hlas Rozhodl sis ortel smrti, k temnotě ses nechal svést Na tvém těle z krve hříchů, černé růže budou kvést V plamenech zloby chladných nocí, tvá duše bude plát Větry stínu dechem horkým, zběsile budou vát V rudých slzách tvé bolesti, vzpomínky s křikem utonou Nad vzlyky pláče v prosbě žiti, se ďábel bude smát Závoj prachu z tváře hory, tělo v pádu kryje Lavina drobných kamínků, hřích muže poté smyje Trhlinou v mracích k zemi shlíží, paprsek barvy zlata Šimrá údy mokré půdy, jež leží v moci bláta Za svůj čin, ať hořce hrůzný přesto nejsi temná zvěř Pro tvé dobro tvého ducha, pouze v pána světla věř Sladký nektar z lůna nebe a z věčnosti krás Vzduch protnulo pění křídel, zazněl druhý hlas Za dobro, jež si vykonal, tě políbí rty spásy Neposlouchej temnou stranu, zasej pravdy klasy Jazyk lháře tvůj sluch šálí, nespasí tě víra

8 Duši pozřou děsná muka, zem zahalí síra Budeš bloudit němě slepý v bludišti padlých bohů Nad, kterým se ďábel sklání, ve stínu mocných rohů Dlaně něhy s horkou láskou pohladí tvé líce V přenádherné síni světla zaplane tvá svíce Dech větru plní zápach síry a vůně lesních květů Která mocnost ve svém jménu, poslední vyřkne větu? Zem již čeká, lačně chtivá, chce lidskou mízu pít Nad čerstvým masem z horkých údů, bude slastně bdít Tělo se již k zemi blíží Muž ve strachu oči klíží Den a noc se v jedno mísí Na rtech vlhkých prosba visí V černém prachu na dně rokle, chladnou mrtvé údy Jejichž krev a části těla, se vsakuji do půdy Co pozřelo prázdnou duši? Věčná krása či hrůzný sen? Nastražte své hluché uši Poví vám to soudný den! Hlasy větru lesem dují Těžké mraky nebem plují Temní obzor, slunce skryjí Černí psi v předtuše vyjí Zem zahaluje hustou tmou V hrdostech se mračna dmou Déšť se v slzách z nebes snáší Oheň v ohništi lidem zháší Kapkami se plní tůně Vlhkost leží v mléčném lůně Z kamene kapičky smývají prach Zvířata přepadá bující strach Černou tmu rozčísla zlatavá záře Se smíchem hromovým z brunátné tváře Blesky tříští kmene stromů Zem se chvěje hlasem hromů Vítr láme větve, až se stromy chvějí Hory hořkým žalem, smutné verše pějí Bouře

9 Déšť ustává, mračna se trhají Skulinami mračných děr paprsky se vrhají Matka bouře ustála Blesky vrhat přestala Dech přírody vítá den Končí tmavý noční sen Princezna noci Červánky svou rudou září, zalévají nebe Chladná rosa z ranních oči, stébla trávy zebe Dlouhá hříva mračných ořů, na potemnělé pláni Jejich pastýř, žhavé slunce, svou hlavu k loži sklání Krvavé slzy andělů, skrápějí ústa tůně Z hříšných listů černých růži, plá líbezná vůně Bůh noci zastřel černým spárem, vlhkost denních víček Korunami letých stromů, směje se stinný sýček Svými dlaněmi pokušení, laská tváře vánek Lidská srdce v hrudích žhnoucí, zalil sladký spánek Noční lítost zlatých perel, prsty půdy sají Hrůzný výraz prašných očí, temná nebesa mají Lesní hvozd pod vládou běsů, tone v řece mlčení Které ruší slabým nářkem, milostné květu pučení Jazyk vody v chladných říčkách, usnul na rtech kamenů Stromům nalévá matka země, z truhly jejich pramenů Sivá luna na své pouti, ozařuje bohům líce Mlžný opar s chtíčem v hlase, zažehává vlastní svíce Stříbrný prach písku času, pojednou se zastavil Chmurný osud tížen smutkem, druhou tvář svou nastavil Chabý plamen modrých křídel, v rukou rusých vil Táhle vytí divých vlků, ohlašuje příchod sil Zlatou podkovou hlínu bortí, dva páry bílých koní Jejichž dech se v křišťál sráží, oči rosu roní Sněžná hříva svými prsty, rozhazuje třpytky tmou

10 Hořké údy vinné révy po hrudích se pyšně dmou V malých očích rudě žhnoucích, horká láska plane Z vlhkých nozder noc sajících, stříbrný kouř vane Za sebou táhnou dlouhý kočár, v krvavé barvě nachu Dřevěná kola s rytým písmem, posetá zrnem prachu Samet nachu z čiré něhy, je poset sladkým kvítím Zbrocen mízou z věčných stromů a staletým listím Mléčný závoj z roucha bohů, zastírá větve stromu Ozvěna dechu bílých ořů, za doprovodu hromu Hebké vlasy temné barvy, spředené kurnou nití Náhrdelník něžné touhy na ňadrech žárem svítí Hluboké oči hnědé krásy, uhrančivě zářící Bledé líce malých dolíčků, rudou perleť mající Plné rty vášnivě žhavé, ze kterých plá libá vůně Krátké ruce mělkých dlaní, smáčí tiše v nočním lůně Drobná postava křehkých tvarů, oděná v čiré tóze Kapradi a hnáty trní, ulpívají na voze Pevná ňadra s valnou kůží, jež se chvějí dechem Menhiry při nízkém křoví jsou posévány mechem Stříbřitě poseté prsty, jež třímají lásky sen Úsvit pěje sloky písně, přivolává nový den Křišťálové zrcadlo, se skví na její duši V hrudi poseté dotyky, milující srdce buší Aura radosti kol ní padá Hříšný jazyk s ránem zvadá Cáry noci protínají krákavé hlasy vrány Jejichž síla otevírá dalšímu dni brány Kočár s koňmi se stává vizí Za červánků v prachu mizí Zapomenuté město Skalní masív starých věků, ozářen stíny měsíce Hořký plamen v ústech ohně, s cárem noci mísíce Chladný závoj zimní noci, ukolébal širý svět Sladký závan prašných prstů, z nichž roste spánku libý květ

11 Sutiny starého města, smutně tonou v černé dálce Impérium mocných králů, jež zhynulo v kruté válce V rozvalinách městských staveb, slepě bloudí divá zvěř Paláce a chrámy bohů nenasytně strávil keř Ostrým spárem svého pláště, vyryl v ruinách jméno čas Sivý písek kalných očí, zastřel zbytky dávných krás Bílé sloupy s rytým písmem, zalévají třpytky hvězd Těžké mraky noční tváře, pějí tiše hrůznou zvěst Dlaně zmaru svou věčností, rozvinuly dravé sítě Chabá duha mrtvých barev, upředená z bídné nitě Prázdné hlasy trestných duší, stále hrudě pyšně dmou Město smáčí rudá rosa, tone slaně temnou tmou Hrobník Sochy svatých bránu střeží Na hřbitov, kde mrtví leží Zvon ohlásil noční dobu Luna hladí kříže hrobů Potem zvlhlá jeho kůže Mrtvým kope temná lože V chabém světle starých loučí S mrtvými se tiše loučí Podrážděně vyjí psi Umíráček, dozněl vsí Hrobník s křížem ke kapli kráčí Šedou rakev sebou vláčí Pro mrtvého jde si hrobník Ustlat hrob a vztyčit pomník Hřbitov tone v nočním tiše Pouze hrobník slabě dýše Černou rakev s tělem spouští Smrt nikomu neodpouští Hlínou kryje torzo těla Dívky, jež své dítě chtěla Padla za oběť svého muže Hrůzně zvadla mladá kůže Žije v kapli blízko lesa Nad prací mu srdce plesá Temná práce svou daň žádá Černá mysl světlo strádá Odvrženy od všech lidí

12 Strach i posměch často vidí Krumpáč jeho zbraně moci S ránem mizí ve své noci Chabý oděv pokryt špínou Zaschlou krví, starou hlínou Kol něj vane zápach hnití V prašné mysli chaos cítí Kalným zrakem slabě hledí Vlasy řídké, prošlé šedí Duše zhořkla, jako jed Srdce zmrzlo, jako led Svým vzezřením děsí lůzu V srdcích lidí rozsévá hrůzu Báchorky o jeho žití Každého v úděsu chytí Hordy chaosu (Hunové) Krvavě nahá muka, sužující východ Pláč raněných ohlašují, krutých Hunů příchod Kosti padlých válečníků praskají pod kopyty Plamen líže rozvaliny hradů, jež byly dobyty Často hrůzně rostlých tváří, špinavých a zjizvených Na svých stepních ořích jezdí, nohy v kloubech zkřivených Oři svými kopyty víří hustý prach Svým vzezřením do žil lidí vlévají jen strach Vlastní šrámy na tváři, hnilobně se hojí Na tělech mrtvých nepřátel, hlad a žízeň kojí Lysé hlavy s copánkem, spletených mastných vlasů Ryk zběsile lité zvěře, místo jejích hlasů Neštítí se zabít dítě či postarší ženu Svůj hněv zháší bez milosti, ve svém hrůzném jménu Čerstvou krví před bojem, své hrůzné tváře malují Vesnice a padlé hrady plamenem z loučí spalují Zpocené boky ořů, zdobí hlavy visící Od hrdla silou odťaté, často ještě hnijící Znásilňují mladé ženy, rabují a drancují

13 Na svržených modlách bohů s chladným smíchem tancují Zbroj z vařené kůže, chrání jejích trup V plných vacích u sedel, vozí hříšný lup Své oběti bez pohřbení na mrtvé zemi zanechají K nasycení dravé zvěře chladné těla ponechají Na potrhaných zástavách, luk se šípem zejí Při vyslovení jména Hunu, se srdce v hrudi chvějí Pach zpocených těl sebou vzduchem vláčí Záblesk jasných těžkých zbraní, které v krvi smáčí Kol oblastí Mongolska, povstalo toto plémě Zbraněmi svými rozsévají, krvavě hořké sémě Pod vedením Attilovým z východu se valí bouře Země duní pod kopyty obestřených mrakem kouře Nespoutané stádo zvěře s nenávistným rykem Pach krvavých plamenů, se mísí s ženským křikem Rok 451 u Katalánských polí Při vzpomínce na tu bitvu hunské srdce bolí Vojsko v šicích postavil Následně k nim promluvil Zde stojíte, poté co jste zdolali Mocné národy a podmanili si svět. Co je válka než jen váš každodenní zvyk. Zaútočte tedy dychtivě na nepřítele. Nechť vaše odvaha stoupne a váš vztek propukne! Nyní ukažte svou šikovnost Hunové, ukažte činy svých zbraní! Jeho řeči zažehnutá hunská srdce hněvem Hrdla mužů propukla, zběsile litým zpěvem Odvážní muži s římským srdcem, Attilův útok odrazili S vizigótským princem jména, na hlavu Huny porazili O rozvráceném útoku dozvěděl se svět Jejich sláva utonula, jako v krvi květ Hun Attila utonul, hanebně ve své krvi Jakožto staří dějepisci, ve svých knihách tvrdí

14 Sníh se snáší k pustým pláním Kde se tyčí kříž z kamene Nad svíce své tělo skláním Knot zmírá v moci plamene Soumrak tíží svojí dlaní Tmu do končin tiše vhání Zrak mi zastřel závoj doby Prsty keře skryly hroby Místo plné hořké strasti Smutku, žalu, války slasti Co zhynulo, krutou mukou? Sežehnuto žárnou rukou Přicházím s úctou z velké dálky Uctít oběť dávné války Pusté pláně Proč bojovali tihle lidé, za bohatství či za svobodu Pod zástavou svého práva, či podlehli hříšným svodům Trn smrti zkroutil lidské skráně Mrtvým časem tonou pláně Opuštěný dům Malá branka rzí pokrytá, políbená věkem Její sloupy časem shnilé a pokryté mechem Ústa vrátek na svých pantech, ve vánku pěli píseň Dlaždice s tesanou tváří, pozřela již plíseň Pustý dvorek zavát listím, zeje léta ladem Kameny ze zbytku studny, jsou poskvrněné chladem Stará kůra suchých stromů, roní krvavou mízu Kapky deště svými prsty, lechtají bílou břízu Drobný klíč z měkkého kovu, leží v husté trávě Která tone díky slunci, ve zlato-šedé barvě Socha muže s hlavou v kápi, pokrytá sivým prachem Čtyři schody s dírou v hrudi, krvácí rudým nachem Oči muže ač kamenné, pláči slané slzy Jeho smích pod noční lunou za doprovodu lůzy

15 Soumrak saje mléko světla, noc již vstává z hrobu Svými spáry na oblaka, vnáší temnou dobu Vše utichá pod krovy noci, jen v dálce vlci vyjí Lidské duše v prázdném spánku, své hrůzné hříchy smyjí Popraskané hnědé rámy, v nichž stojí staré dveře Klepadlo na místě kliky ve tvaru divé zvěře Zrnka špíny v bílých sítích, slepé pavoučí říše Dům dlouhé věky opuštěný, stále ještě dýše Ve světnici stojí stůl, z červeného dřeva V němž je krásně vyrytá, mladá sličná děva Z jejích úst lze často slyšet, žalný, tichý smích Její pleť je vlhce bledá, jako čerstvý sníh U stěny v níž zeje díra, leží stará svíce Která kdysi svým jazykem ovívala líce Na podlaze z černých prken, vržou tiché kroky Matné cáry lidských stínů, sají strachu sloky V prašných dlaních rozbitých sklíček, se jeví dětské tváře Zohyzděné pěstmi ohně, u ďáblova oltáře Jejich sten a kvílení, plní chmurnou chýši Krev stékající ze stropu, plní prázdnou číši Plamen v lampě jasně plane Škvírou v domě vítr vane Tmu protíná nářek ženy Otisky se plní stěny Pod těžkými kroky stínu, kvílí špinavé schody Ostré hrany střepu sklenic, pijí věčnosti plody Krovy trámu s povzdechem, praskají svými hříchy Nesou tíhu bludné duše a dávné plané pýchy Temnota i světlo smíchu, zemřelo v tomto domě Krásné oči prázdných frází, spí ve vlastním hrobě Čistotu a lidskou lásku pozřela zloba kouře Děravou střechu bičují, rty hněvu něžné bouře Pod košatým víčkem stromu leží v zemi náhrobek V němž vyryto je prstem smrti Hříšnou barvou sladká jména Jak prašný nápis tvrdí

16 (Ne)svatý teror Na úsvitu všeho žití, v hrůzných mukách byl jsem zrozen V černé krvi mladých panen, za úplňku byl jsem zplozen Posvěcený cárem hříchů, v sivých ústech plamene Černou mízu věčné zloby, sál jsem Ďáblu z ramene Políbený nenávisti, z níž vyrůstá války květ Nasycený slaným pláčem, nevyřčených prázdných vět Jsem rudý incest plodné pravdy, za soumraku luny Zmar a trýzeň v lidských dlaních, hrají na mé struny Naslouchám kostnatým nářkům, zbídačených duší lůzy Rozsévám třpyt temných křídel, za souzvuku plané hrůzy Sedával jsem v chrámech s králi, k nimž jsem šeptal sladkou zvěst Kreslil jsem na stinné mapy, z nichž rádcové četli z hvězd Prašná pěna smutných hlasů, infikuje pachuť vín Lotosový, květ pne údy po památkách bludných vin Dr. Horor Temnou myslí bloudí plán Stvořit život z mrtvých těl Touhou zrodu silně hnán Vdechnout život duši chtěl Jasnou nocí vane chlad V očích zrůdy plane hlad! Prašnou šedí, hustým blátem Obestřený smrti hnátem Chmurné místo plné hrobů Části mrtvých snáší domů Před hrobem se tyčí kříž Doktor Horor kráčí blíž Hrob je pokryt bílým prachem Rozklad těl je znáti pachem Žádné jméno vryto v hrobě Možná kacíř v temné době Zašlý věk pod vládou hlíny Čas ho zaval spoustou špíny

17 Shnilé díry v kusech dřeva V rakvi leží mrtvá děva Tělo dívky sžírá hníti Její paži musí míti Nůž se boří černou tkání Nad paží se chtivě sklání Bílá niť sešívá údy Zrnka prachu tečou z půdy Černý stůl pod záři louče Zemi halí krve louže Krůpěj potu smáčí líce Doktor šije v záři svíce Silná bouře venku kvílí Duše mrtvých v těle sílí Mrtvé tělo s živou duší Černé srdce opět buší V očích bělost jako sníh Tvář doktora křiví smích Sešité části chladné zrůdy Z temných hrobů, černé půdy Prázdnota se zračí v tváři Ozářená louče záři Pod půlnočními horami, ohraničen leží Zdí z prastarých kamenů a oprýskanou věží Tone v temném stínu, hrdě se pnoucích hor Skrývá těla zemřelých, jež poznamenal mor Starý hřbitov Prázdné ticho protíná, hlas uhelné vrány Slétají se k náhrobkům, pachem hníti hnány Vlhkosti se brána leskne, jako zkutý kov Ve sloupech bránu střežících je vyryto pár slov Statné habry nad hřbitovem ve větru pějí píseň Pomníky a prašné sochy olizuje plíseň Mlžný opar svými prsty před sluncem ho střeží Mělkých hrobů náhrobky, se chtivým hmyzem hemží

18 Kol hradby statných kamenů ve strouze teče říčka Den zde brzy zavírá, svá ospalá víčka Při úplňku ze zvonice samovolně bije zvon Svým srdcem dle starých bájí ohlašuje lidský shon Proč svíce jasně neplanou a hrob nezdobí kvítí? Proč věčně leží v mrtvém tiše a slunce zde nesvítí? Dle pověrčivých mlžných legend, lide so ho bojí Prašný mýtus anebo se běsi na tělech kojí? Bludné kameny mezi hroby, porostlé jsou mechem Hřbitov dýše posvátným a magickým dechem Sladce snící zalit svitem, černých nočních tváří Zbytky slávy hrdých kultur, na chladném oltáři Vyhaslé louče na stěnách, jež světlem kdysi plály Malý zvonek rzí pokryty, na nějž při pohřbu hráli Ztrouchnivěla vrata kaple, ve větru hlučně zívají Otevřená víka hrobu chabým dechem sípají V útrobách kaple leží truhla, posázena zlatem V ní je pečeť vyražená s krátkým vraním hnátem Srdce truhly ukrývá, lebku a lidské kosti Kol ní pěji duše mrtvých, jenž se časem postí Co za člověka je zde uložen? Pohřben se ctí či hrůzně zubožen? Kdo od truhlice vlastní klíč? Žije mezi námi nebo již je pryč V chladné zemi v mnoha řadách bok po boku hrob Často ve dví rozpolcený, silou letých dob Místo plné mrtvých přání Nad, které se smutek sklání Statné kříže symbol moci v rozvalinách bdí Strážci duší toho místa, všech krvavých dní Hustá tráva pohlcuje, pomníky a náhrobky U boží muky v blátě leží s prachem černé nádobky Hřbitov volá tichým hlasem, mrtvé duše jmény Jejichž těla stále tlejí v objetí černé stěny Proč zesnulé při modlitbách s pláčem v hlase voláme? Když se s nimi po své smrti jistě v nebi setkáme

19 Válka a mír Křik se s hromem v dáli mísí Na zástavách vlajky visí Uniformy krášlí těla S hlukem spouští salvu děla Muškety se plní prachem Tváře pěších zase strachem Na obloze slunce pálí Bojiště se kouřem halí Před sebou již tváří v tvář Výstřel kulky halí zář Kulky lehce drtí těla Země duní silou děla Husaři se stáčí stranou Oči koním matně planou Projíždějí bouří střel Maršál s děly píseň pěl Válka a mír Bojuj, bojuj- za svou čest a boje slast Zabij, zabij Krvácej, krvácej Padni, padni- Za svou zemi, za svou vlast Bok po boku v krvi leží Ve svou spásu pevně věří Prapor padlých větrem plane Řeku krve země saje Hrdě padli za svou zem Nikdo z nich však vítězem Válka a mír Zlatá jabloň Zlaté klasy plodných polí, tonou v horském stínu Paprsky z beraních mračen, prosívají hlínu Ostré hroty vlhké trávy, smáčí krůpěj rosy Tichý vánek na své pouti, světem kráčí bosý

20 Na planinách luční kvítí, probouzí svůj vonný sen Žhavý úsměv slunných veršů, rozjařilé vítá den Zkřehlé prsty rozevírá, zimou ospalá tůně Srdce žití tepe dechem, na rozbředlém lůně Kořeny dužnatých třásní, kojí se z pozemských číší Konce větví lidských rukou, mlžný opar chtivě dýší Rusým rouchem v bílém nachu, zeje stromů kůra Každou noc do stinných korun, usedá noční můra Žíly kmene krášlí safír, ukovaný z plamene Listy bronzu chabých větví, smáčí sliny z kamene Chladné řetězy zatracení, vyvěrají z pramene Černá truhla posvěcená, mízou z vlčího ramene Sladké plody sivých květů, vábí tklivým pachem Dlaně časů svými zrny, pokrývá kůži prachem Jablka zejí věčnou krásou a bezbřehou moci Jejich povrch leskle vábný, září temnou nocí Výkvět bohů dnem i nocí, střeží spáry saně Jejíž srdce otevírá, zámky mrtvé bráně Perutě blanitých křídel, zastírají hořký stín Spředená z peří apoštolů, nasycena slovy vin Za úplňku tmavých vlasů, strom pěje písně lidským hlasem Běsové z okolních lesů, kojí chtíč krvavým masem Slané strdí prašných skrání, popínavá kapradí Na ramenou starých hrobů, posedávají havrani Popelavá vinná réva, obětována spáleništi Pavučiny bez pohybu, leží v krvi tratolišti Končím psaní této básně, snad štěstí budu míti Ochutnat plod zlatých ňader a navždy slastně žíti Země Ve svém lůně vlhké něhy V dech života, nás povila Symfonie živlů

21 Její dlaně, zlaté břehy Do níž slzy ronila Sladký dech se v páru sráží Slunce ji líce zalévá Zvěř se jejich plodů baží Stromům z pramenu nalévá Horká kolébka všeho žití Živé srdce, lidský hrob Ve vlasech trávy nosí kvítí Zetlelých květů prašných dob Zpěv válek nesla na svých bedrech Plamen hrůz ji zastřel zrak Strdí úrody v jejich ňadrech Z nichž saje mízu lidský pták Oheň Milý sluha ale špatný pán Chtíčem hladu věčně hnán Lačně saje vlhkost ran Je sladkým klíčem pekel bran Věrný otrok pána síry V rukou církve boží Plamen strážcem svaté víry Na hraničním loži Rudý dech nám hřeje těla V prstech jeho tančí zář Trupy klestí v ústech pěla Dým stínem zastřel ohně tvář Vše v blízkosti mění na prach Na knotech svíci tancuje V lidských duších budí strach Se smíchem zemi drancuje Voda Tůněmi chladných, lesních říček Plyne síla vody Vlhký dotyk mokrých víček

22 Životní svobody Pod zatopenou bílou věží V údolí mrtvých králů Sochy bohů palác střeží V tichém bezbřehém žalu Krásna tváře zlatých vlasů Kojí lidskou žízeň Smáčí tony ptačích hlasů Zlá je její trýzeň Hněv vody roní lidské slzy S křikem zalévá ústa Zasévá vláhu širým polím Jenž léta zela pustá Vzduch Vládce všech nebeských plání K zemi spouští prašny plášť Dnem i noci hlavu sklání Vidí všechno, smích i zášť Stvořil syna, vítr jménem Jenž dráždí jazyk plamenům Vztek i jásot v hlase němém Přisedá k lidským ramenům Oči skrápí zem i moře Je pasák mračných koní Vládne v chrámu na černé hoře Kde hvězdy slzy roní Bloudí slepý, širým světem Laská ženám vlasy Jako kvítí roste květem Zasévá žití klasy

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka Prostorový a časový průběh Pero, tužka Perokresba http://www.modrykocour.cz/muzeum-stranka.php?page=29 http://www.rezbarlukas.estranky.cz/fotoalbum/nejake-me-kresby/perokresba-psik.html Jak vytvořit prostorový

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu Voda krápe po okně nahoru Někdy si musíme umět vytrhnout Trn z paty Svět se houpe a ty tu stojíš nahý Hlava se motá, zíráš na podlahu Čas ubíhá i když jedeš pozpátku Stávají se z nás kulhaví poutníci Ve

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku)

Jiří Wolker. Epitaf (= nápis na náhrobku) Jiří Wolker český básník Narodil se v Prostějově v roce 1900. Byl výtvarně nadaný, hrál na housle. Studoval filozofii a právo - nadchly ho přednášky F. X. Šaldy. Stal se členem literární skupiny Devětsil.

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 Jest pěvcův osud světem putovati, Kamkoliv dojde, vlast nalézá svou, Všech po nivách zří růže vykvítati, Jimiž ověnčí harfu zvučivou. Marně se snaží svět

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ

6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ 6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ Pozorně velmi pozorně text a odpovídej na otázky. A když bylo po svatbě, sestoupila Libuše s Přemyslem do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností.

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. ( Nový Čas nový Stroj a uprostřed nich přetrvává neobyčejný sen.) Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. Obrazy, které opětovně

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Překlad z italštiny Jana Pelánová 1. Sinfonia 2. Recitativ Terra: Tento překrásný drahokam, jenž zplodilo Slunce v mých útrobách a v němž zanechalo

Více

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy. S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru

Více

Denisa Václavíková - Noční procházka

Denisa Václavíková - Noční procházka Denisa Václavíková - Noční procházka Pomalu kráčím po tmavém pokoji k oknu, musím dávat pozor, ať o něco nezakopnu, odhrnuji záclonu a dívám se skzr žaluzie ven, je to realita, nebo sen? Otevírám dveře

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Ivan Wernisch S brokovnicí pod kabátem

Ivan Wernisch S brokovnicí pod kabátem Ivan Wernisch S brokovnicí pod kabátem Druhé město Brno 2014 Ivan Wernisch, 2014 Druhé město Martin Reiner, 2014 ISBN 978-80-7227-345-4 Na jihu putuji přes Bezútěšnou pustinu, na severu se zastavuji v

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více