Technický list StoColor Silent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technický list StoColor Silent"

Transkript

1 Organická, porézní renovační barva Charakteristika Použití interiér pro vhodné akustické systémy Sto renovační barva s otevřenými póry pro akustické systémy a podobné systémy, které snášejí povrchovou úpravu na vodní bázi vhodný jako povrchová úprava na StoSilent Decor M Vlastnosti bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel s nízkým obsahem emisí porézní dobré krytí vysoká bělost značná rozmanitost odstínů Vzhled tupě matná dle EN Zvláštnosti/upozornění docílení poréznosti pomocí speciální techniky zpracování Technické údaje Kritérium Norma / zkušební předpis Hodnota/ Jednotka Hustota EN ISO ,3-1,5 g/cm³ Vydatnost ČSN EN m²/l Lesk ČSN EN tupě matný Odolnost proti otěru za mokra ČSN EN třída 3 Kryvost ČSN EN třída 2 Max velikost zrna ČSN EN jemný Upozornění Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku. Podklad Rev.č.: 1 / CS /Sto s.r.o../ / PROD3061 / 1/5

2 Požadavky Příprava Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic. Vlhké nebo ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození v následných povrchových úpravách, např. tvorbu bublinek nebo trhliny. Výrobek nepoužívejte na vlhkých nebo znečištěných podkladech. Plochy očistěte průmyslovým vysavačem s kartáčovým nástavcem. Plochy se skvrnami nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty opatřete základním nátěrem N. Akrylové těsnicí hmoty mají vysokou elasticitu. Když se akrylové těsnicí hmoty opatřují nátěrem, mohou v nátěru vznikat trhliny a zabarvení. Proveďte zkoušky přilnavosti pro zvolenou akrylovou těsnicí hmotu. Uvedené návrhy způsobu aplikace nezbavují zpracovatele vlastní odpovědnosti za kontrolu a posouzení podkladu. Zpracování Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a teplota při zpracování: +5 C Příprava materiálu Výrobek je ihned zpracovatelný. Před zpracováním materiál dobře promíchejte a příp. nastavte na konzistenci vhodnou pro nástřik. Spotřeba Způsob použití Cca. spotřeba na jeden nátěr 0,15-0,30 l/m² při 2 pracovních krocích 0,30-0,60 l/m² Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu. Skladba vrstvy Podklad: Nosný akustický systém Mezivrstva: Konečná povrchová úprava: V závislosti na podkladu a odstínu jsou nutné další nátěry. Nanášení strojně Rev.č.: 1 / CS /Sto s.r.o../ / PROD3061 / 2/5

3 Na jedné ploše používejte pouze produkty stejné šarže. Materiál nanášejte neředěný rozprášením nízkotlakým procesem v 1 2 vrstvách. Pro nástřik nízkotlakým procesem používejte pistoli s tryskou 2,5 až 3,0 mm, pistoli Sto-Trichterpistole s tryskou 4 mm nebo nízkotlaké zařízení, např. od společností Chiron, Graco, Sata, Storch nebo Wagner. První vrstu nechte schnout min. 24 h při teplotě +18 C a relativní vlhkosti vzduchu max. 70 %. Popř. naneste druhou vrstvu. Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Čištění nářadí Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí. Při teplotě vzduchu a podkladu +20 C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze dále zpracovávat přibližně po 24 hodinách. Ihned po použití umyjte vodou. Výrobek nenanášejte štětcem, válečkem nebo podobným nářadím, protože povrchová úprava jinak již nebude akusticky účinná. Hodnoty odolnosti proti oděru za mokra se na základě podkladu a stavu podkladu mohou lišit od uvedených hodnot. Je třeba dodržet všeobecné směrnice pro zpracování akustických systémů Sto pro výrobek StoSilent.Jsou k dispozici u společnosti Sto SE & Co. KGaA. Výrobek montujte a/nebo opatřujte povrchovou úpravou až po zaučení. Dodání Odstín bílá, tónovatelný podle StoColor System Přesnost barevného odstínu: Povětrnostní a objektové podmínky ovlivňují přesnost barev a rovnoměrnost barevného odstínu. v každém případě se vyvarujte následujících podmínek (a c): a. nerovnoměrná savost podkladu b. rozdílná vlhkost podkladů v ploše c. místy silně rozdílná alkalita a/nebo obsah přísad z podkladu. Upozornění: Tónované varianty produktu obsahují na základě pigmentových past nepatrná množství rozpouštědel. Obal Skladování Podmínky pro skladování Doba skladování Kbelík Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. To lze vyčíst z čísla šarže na obalu. Rev.č.: 1 / CS /Sto s.r.o../ / PROD3061 / 3/5

4 Posouzení / certifikáty Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice = kalendářní týden Příklad: doba skladování do konce 45. kalendářního týdne.kalendářní týden v roce 2019 Declaration of conformity No Identita receptury / změna názvu akustických produktů Prohlášení o shodě Označení Skupina výrobků Akustiká renovační barva Složení Bezpečnost podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách polymerní disperze titandioxid minerální plniva silikátová plniva voda povrchové aditivum dispergující prostředek zahušťovače smáčedlo ochranný prostředek pro skladování na bázi BIT/MIT (1:1) ochranný prostředek pro skladování na bázi bronopolu (INN) Řiďte se bezpečnostním listem! Zvláštní upozornění Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky. Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu. Rev.č.: 1 / CS /Sto s.r.o../ / PROD3061 / 4/5

5 Sto s.r.o Čestlice 271 CZ Dobřejovice Rev.č.: 1 / CS /Sto s.r.o../ / PROD3061 / 5/5

Technický list StoSilent Top Finish

Technický list StoSilent Top Finish Organická porézní konečná povrchová úprava pro akustické systémy StoSilent Charakteristika Použití interiér jako konečný nátěr pro vhodné akustické systémy StoSilent Vlastnosti porézní, nejjemnější zrnitost

Více

Technický list StoSilent Top Basic

Technický list StoSilent Top Basic Organický porézní podkladní nátěr pro akustické systémy StoSilent Charakteristika Použití interiér jako základní nátěr pro vhodné akustické systémy StoSilent při aplikaci ve 2 vrstvách lze použít rovněž

Více

Technický list StoTex Coll

Technický list StoTex Coll Disperzní lepidlo, testované na zdravotní nezávadnost Charakteristika Použití interiér pro dekorativní tapety ze skleněných vláken StoTex, netkané textilie StoTap a těžké tapety na plochy stěn a stropů

Více

Technický list StoLook Struktur F

Technický list StoLook Struktur F Strukturovaná, jemná plněná disperzní barva do interiérů s testovanou nezávadností Charakteristika Použití interiér pro strukturované nátěry zejména vhodná pro následující efektní nátěry (lazurovací techniky)

Více

Technický list StoArmat Classic plus

Technický list StoArmat Classic plus Organická, bezcementová armovací hmota/podkladní omítka s vodicím zrnem Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech jako armovací hmota pro StoTherm Classic jako armovací

Více

Technický list StoLook Decor Medium

Technický list StoLook Decor Medium Organická omítka k nástřiku, s testovanou zdravotní nezávadností, se střední strukturou Charakteristika Použití interiér na minerálních a organických podkladech na plochy stěn a stropů Vlastnosti snadné

Více

Technický list StoColor Dryonic Wood

Technický list StoColor Dryonic Wood Fasádní barva s technologií Dryonic pro dřevěné podklady, bionický princip působení pro suché fasády Charakteristika Použití do exteriéru pro dřevěné podklady bez rozměrové stálosti nebo s podmíněnou rozměrovou

Více

Technický list StoColor Neosil

Technický list StoColor Neosil Fasádní barva na disperzní bázi, zušlechtěná silikonovou přísadou Charakteristika Použití do exteriéru na lehce vyplňující krycí nátěry, na minerální a organické, nikoliv na elastické podklady nevhodné

Více

Technický list Sto-Putzgrund

Technický list Sto-Putzgrund Plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech pro organické a silikonové omítky pro zušlechtěné minerální omítky pro disperzně silikátové

Více

Technický list StoColor Silco Elast

Technický list StoColor Silco Elast Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice Charakteristika Použití do exteriéru u dvojitého nátěru vhodný pro šířky trhlin do max. 0,2 mm (200 µm), třída A1 podle EN 1062-7 optimální přemostění trhlin

Více

Technický list StoAqua Cristallack PU Satinmatt

Technický list StoAqua Cristallack PU Satinmatt Vodou ředitelný, nelepivý transparentní, uzavírací lak na všechny dřevěné prvky, hedvábně matný Charakteristika Použití interiér jako vysoce odolný ochranný nátěr na neupravené nebo lazurované dřevěné

Více

Technický list StoLevell In G

Technický list StoLevell In G Organická, hrubá stěrka pro ruční zpracování Charakteristika Použití interiér na minerálních a organických podkladech pro úpravu hrubších nerovností pro renovační práce na starých podkladech jako základní

Více

Technický list Sto-Armierungsputz QS

Technický list Sto-Armierungsputz QS Organická, bezcementová armovací hmota/podkladní omítka s brzkou odolností proti dešti, připravená k přímému zpracování Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech jako

Více

Technický list StoColor Basic

Technický list StoColor Basic Disperzní barva do interiérů, tupě matná, testována na zdravotní nezávadnost, otěruvzdornost za mokra 3 a kryvost 2 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér na plochy stěn a stropů Vlastnosti bez

Více

Technický list StoFlexyl

Technický list StoFlexyl Organická stěrková hmota k hydroizolaci v soklové a podzemní části objektu Charakteristika Použití do exteriéru jako podkladní nátěr jako lepicí hmota jako stěrková hmota jako armovací hmota jako přednátěr

Více

Technický list StoColor Climasan

Technický list StoColor Climasan Disperzní, pachy odbourávající barva do interiérů, testována na zdravotní nezávadnost, matná, oldolnost vůči otěruvzdornosti za mokra 2 a kryvost 1 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér na plochy

Více

Technický list StoLevell In SP

Technický list StoLevell In SP Plněná, organická stěrková hmota pro nástřik a ruční stěrkování Charakteristika Použití interiér na minerálních a organických podkladech k docílení kvality povrchu Q3 a Q4 jako stěrková hmota pro prefabrikované

Více

Technický list Sto-Putzgrund QS

Technický list Sto-Putzgrund QS Plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr s brzkou odolností proti dešti Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech pro organické a silikonové omítky pro vrchní omítky

Více

Technický list StoLevell Basic

Technický list StoLevell Basic Minerální lepicí a armovací hmota / podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na všechny minerální podklady na lepení tepelně izolačních desek na minerální podklady pro vytvoření

Více

Technický list StoSilent Decor M

Technický list StoSilent Decor M Porézní silikátová akustická povrchová úprava Charakteristika Použití interiér jako konečná povrchová úprava pro akustické deskové systémy Sto na plochy stropů a stěn bez mechanických požadavků nanáší

Více

Technický list StoColor Maxicryl

Technický list StoColor Maxicryl Fasádní barva pro maximální rozmanitost a stálost odstínů Charakteristika Použití do exteriéru pro nátěry se sytým barevným odstínem na minerálních a organických podkladech nevhodné pro vodorovné nebo

Více

Technický list StoColor Titanium

Technický list StoColor Titanium Disperzní barva do interiérů, tupě matná, testována na zdravotní nezávadnost, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 1 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér jako jednovrstvá disperzní barva na plochy

Více

Technický list StoColor Isol

Technický list StoColor Isol Izolační a renovační barva obsahující rozpouštědla, třída otěru za mokra 2 a kryvost 2 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér na plochy stěn a stropů pro použití na problematických podkladech (např.

Více

Technický list StoPrep In

Technický list StoPrep In Vodou ředitelný podkladní nátěr, testován na zdravotní nezávadnost, do interiérů Charakteristika Použití interiér na minerální a organické podklady pro následující organické a minerální vrchní omítky Vlastnosti

Více

Technický list StoColor Lotusan G

Technický list StoColor Lotusan G Fasádní barva s technologií lotosového efektu, se zapouzdřeným ochranným filmem Charakteristika Použití do exteriéru pro nátěry se sníženou přilnavostí částic nečistot na minerální a organické podklady

Více

Technický list StoLook Piccolo

Technický list StoLook Piccolo Povrchová úprava z vícebarevných jemných čipsů, matná Charakteristika Použití interiér vysoce kvalitní úprava ploch stěn a stropů zejména pro veřejné, soukromé a intenzivně obývané prostory Vlastnosti

Více

Technický list StoColor Silco G

Technický list StoColor Silco G Pravá silikonově pryskyřičná fasádní barva, se zvýšeným obsahem zapouzdřeného ochranného filmu zaručený výsledek Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech nevhodné pro

Více

Technický list StoCalce Miral K

Technický list StoCalce Miral K Ekologická minerální konečná omítka se škrábanou strukturou na vápenné bázi podle EN 998-1 Charakteristika Použití interiér vápenná omítka na dekorativní povrchy na plochy stěn a stropů Vlastnosti minerální

Více

Technický list StoCalce Miral MP

Technický list StoCalce Miral MP Ekologická minerální konečná omítka jako modelační omítka na vápenné bázi podle EN 998-1 Charakteristika Použití interiér vápenná omítka na dekorativní povrchy na plochy stěn a stropů Vlastnosti minerální

Více

Technický list StoPrep Sil

Technický list StoPrep Sil Silikátový mezinátěr s testovanou zdravotní nezávadností, do interiérů Charakteristika Použití interiér na minerálních podkladech pro následné minerální vrchní omítky, speciálně pro vrchní omítky s certifikátem

Více

Technický list StoColor Dryonic

Technický list StoColor Dryonic Fasádní barva s technologií Dryonic pro suché fasády v rekordní době, bez biocidního ochranného filmu Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech téměř na všechny běžné

Více

Technický list StoCryl V 100

Technický list StoCryl V 100 Nátěr, střední lesk Charakteristika Použití jako tuhá povrchová vrstva pro ochranu a barevnou úpravu betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton) Vlastnosti zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných

Více

Technický list StoColor Opticryl Gloss

Technický list StoColor Opticryl Gloss Akrylátová barva do interiérů, lesklá, testována na zdravotní nezávadnost, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér pro strukturované a namáhané plochy stěn a

Více

Technický list StoColor Jumbosil

Technický list StoColor Jumbosil Fasádní barva na disperzní bázi, plněná, zušlechtěná silikonovou přísadou Charakteristika Použití do exteriéru pro snadno plněné, krycí nátěry na minerálních a organických podkladech nevhodné pro vodorovné

Více

Technický list StoColor Lotusan

Technický list StoColor Lotusan Fasádní barva s technologií lotosového efektu, přirozená ochrana proti řasám a plísním, bez biocidního ochranného filmu Charakteristika Použití do exteriéru pro nátěry se sníženou přilnavostí částic nečistot

Více

Technický list StoLevell In Fine

Technický list StoLevell In Fine Organická stěrková hmota pro nástřik a ruční stěrkování, testována na zdravotní nezávadnost, jemná Charakteristika Použití interiér na minerálních a organických podkladech k docílení kvality povrchu Q3

Více

Technický list StoLevell Reno

Technický list StoLevell Reno Minerální filcovatelná, vlákny armovaná stěrková hmota, organicky zušlechtěná Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru Renovační malta pro sanaci a pro přepracování minerálních a téměř všech organických

Více

Technický list StoColor Sil Premium

Technický list StoColor Sil Premium Silikátová barva do interiérů, tupě matná, testována na zdravotní nezávadnost, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 1 podle EN 13300 Charakteristika Použití interiér pro nátěry s minerálních charakterem

Více

Technický list StoAqua Top Satin

Technický list StoAqua Top Satin Vodou ředitelná lazura na alkydpryskyřičné bázi, pórovitá, nelepivá Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na nové i staré dřevo, pro stavební prvky s omezenou rozměrovou stálostí nebo bez rozměrové

Více

Technický list StoLevell In XXL

Technický list StoLevell In XXL Organická stěrková hmota pro nástřik a ruční stěrkování testována na zdravotní nezávadnost, plněná Charakteristika Použití interiér na minerálních a organických podkladech k docílení kvality povrchu Q3

Více

Technický list Sto-Ispolit K

Technický list Sto-Ispolit K Organická vrchní omítka ve škrábané struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních a organických podkladech nevhodné

Více

Technický list Stolit X-black R

Technický list Stolit X-black R Organická fasádní omítka odrážející teplo s technologií X-black v rýhované struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na

Více

Technický list StoColor Dryonic G

Technický list StoColor Dryonic G Fasádní barva s technologií Dryonic pro suché fasády v rekordní době, s biocidními kapslemi pro ochranný film Charakteristika Použití do exteriéru na minerálních a organických podkladech téměř na všechny

Více

Technický list Sto-Silkolit K

Technický list Sto-Silkolit K Vrchní omítka se škrábanou strukturou zušlechtěná silikonovou pryskyřicí Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních

Více

Technický list StoColor Select Plus

Technický list StoColor Select Plus Vnitřní barva, s testovanou zdravotní nezávadností, třída otěru za mokra 3 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér jako disperzní barva na plochy stěn a stropů Vlastnosti bez obsahu rozpouštědel

Více

Technický list StoLevell In Z

Technický list StoLevell In Z Cementová stěrka pro spáry v betonu Charakteristika Použití interiér k vyplnění a vyhlazování velmi vhodný do montážních spár v betonových dílech plnicí stěrková hmota pro vyplňování hlubokých otvorů,

Více

Technický list StoPur KV

Technický list StoPur KV PUR uzavírací nátěr, vodivý, obsahující rozpouštědla Charakteristika Použití interiér na podlahové plochy málo mechanicky a chemicky namáhané elektricky vodivý uzavírací nátěr Vlastnosti splňuje požadavky

Více

Technický list StoSilco K

Technický list StoSilco K Silikonově pryskyřičná vrchní omítka ve škrábané struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních a organických

Více

Technický list StoSilent Board 115

Technický list StoSilent Board 115 Akustická deska ze skleněného granulátu pro podvěšené stropní konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

Technický list StoSilent Board 315 F

Technický list StoSilent Board 315 F Akustická deska ze skleněného granulátu pro podvěšené stropní konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce při vyšších požadavcích na mechanickou zatížitelnost

Více

Technický list Stolit K

Technický list Stolit K Organická vrchní omítka ve škrábané struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních a organických podkladech nevhodné

Více

Technický list StoPur WV 205 transparentní

Technický list StoPur WV 205 transparentní PUR uzavírací nátěr, vodou ředitelný, matný, transparentní, bez emisí Charakteristika Použití interiér, vystavený povětrnosti jako transparentní uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s

Více

Technický list StoCalce Effetto

Technický list StoCalce Effetto Ekologická minerální dekorativní stěrková hmota s přírodní slídou na vápenné bázi Charakteristika Použití interiér hladké a efektní stěrkování pro rovné podklady nevhodné pro vlhké prostory Vlastnosti

Více

Technický list StoPox 452 EP

Technický list StoPox 452 EP EP podkladní nátěr na vlhké podklady Charakteristika Použití interiér, vystavený povětrnosti na podlahových plochách utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem jako podkladní nátěr na vlhkých

Více

Technický list StoSilco R

Technický list StoSilco R Vrchní omítka ze silikonových pryskyřic v rýhované struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních a organických

Více

Technický list StoSilent Sil AP

Technický list StoSilent Sil AP Vícevrstvá silikátová akustická omítka Charakteristika Použití interiér pro stropy a horní části stěn Vlastnosti porézní dekorativní nátěr systém se skládá ze 3 složek: sl. A (pojivo), sl. B (plnivo -

Více

Technický list StoSilco MP

Technický list StoSilco MP Silikonově pryskyřičná konečná omítka jako modelační omítka Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních a organických

Více

Technický list StoMiral FL Vario

Technický list StoMiral FL Vario Lehčená podkladní omítka dle ČSN EN 998-1, vyztužená vlákny Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru jako lehká podkladní omítka bez pnutí (cca 10 mm) na rovné zdivo (např. pórobeton) a jako dvouvrstvá

Více

Technický list StoCrete KM

Technický list StoCrete KM Jemná malta pro kosmetické úpravy, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy do 2 mm Charakteristika Použití jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci betonových nosných

Více

Technický list StoPox BI

Technický list StoPox BI EP impregnace, obsahuje rozpouštědla Charakteristika Použití interiér, vystavený povětrnosti na podlahových plochách impregnace pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry Vlastnosti

Více

Technický list StoSilent Board 100

Technický list StoSilent Board 100 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce připevnění šrouby, spoje desek lepené Vlastnosti možnost

Více

Technický list StoCrete GM

Technický list StoCrete GM Sanační malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6 30 mm Charakteristika Použití jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton) Vlastnosti

Více

Technický list Sto-Baukleber

Technický list Sto-Baukleber Minerální lepicí hmota Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na lepení tepelně izolačních desek na minerální a organické podklady jako lepící hmota pro StoTherm Vario, StoTherm Mineral a StoTherm

Více

Technický list StoPox IHS BV

Technický list StoPox IHS BV Podkladní nátěr EP Charakteristika Použití interiér, vystavený povětrnosti na podlahových plochách jako podkladní nátěr na minerální podklady pískovaná pod nátěry EP a PUR Vlastnosti vysoká kapilární aktivita

Více

Technický list StoPox FBS LF

Technický list StoPox FBS LF EP podkladní nátěr, ochrana čerstvého betonu Charakteristika Použití interiér, vystavený povětrnosti na podlahových plochách jako podkladní nátěr pro následující vrstvy betonové podklady podle norem řady

Více

Technický list StoMiral MP

Technický list StoMiral MP Minerální konečná omítka dle ČSN EN 998-1 jako modelační omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru zušlechtěná vrchní omítka podle EN 998-1 na všechny minerální podklady velmi vhodný pro

Více

Technický list StoLevell Duo

Technický list StoLevell Duo Minerální lepicí a armovací hmota / podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru k přepracování starých minerálních omítek nebo cihelného zdiva na lepení tepelně izolačních desek na

Více

Technický list StoSuperlit

Technický list StoSuperlit Organická omítka z přírodních kamínků Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerální a organické podklady, především v oblasti

Více

Technický list StoSilent Decor M

Technický list StoSilent Decor M Zvukopropustná akustická povrchová úprava na silikátové bázi Charakteristika Použití Vlastnosti interiér jako vrchní vrstva pro akustické systémy StoSilent na stěny a stropy bez mechanického zatížení nanáší

Více

Technický list StoLevell Duo plus QS

Technický list StoLevell Duo plus QS Minerální lepicí a armovací malta/podkladní omítka s rychlou odolností proti dešti Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na všechny minerální podklady na lepení tepelně izolačních desek na minerální

Více

Technický list StoLevell Duo plus

Technický list StoLevell Duo plus Minerální lepicí a armovací hmota / podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru k přepracování starých minerálních omítek nebo cihelného zdiva na lepení tepelně izolačních desek na

Více

Technický list StoSilent Board 310 F

Technický list StoSilent Board 310 F Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance Flex při vyšších

Více

Technický list StoSilco QS K

Technický list StoSilco QS K Silikonově pryskyřičná vrchní omítka s brzkou odolností proti dešti ve škrábané struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na organických podkladech omezeně na minerálních podkladech speciálně při

Více

Technický list StoPremiumlack Metallic AF

Technický list StoPremiumlack Metallic AF Krycí lak vyztužený PU s metalickým efektem pro vysoce kvalitní konečný nátěr, obsahující ředidla, hedvábně lesklý Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru na dřevo, dřevěné deskové materiály,

Více

Technický list StoLotusan K

Technický list StoLotusan K Konečná omítka s technologií lotosového efektu ve škrábané struktuře Charakteristika Použití do exteriéru na zdivo, izolované fasády a předsazené, provětrávané zateplovací systémy s podkladní omítkou na

Více

Technický list StoSilent Board 310

Technický list StoSilent Board 310 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance připevnění šrouby

Více

Technický list StoSilent Board 110

Technický list StoSilent Board 110 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

Technický list StoCalce Activ MP

Technický list StoCalce Activ MP Ekologická minerální konečná omítka jako modelační omítka na vápenné bázi podle EN 998-1 Charakteristika Použití interiér zušlechtěná vrchní omítka dle EN 998-1 velmi vhodné pro interiérové izolační systémy

Více

Technický list StoCrete SM P

Technický list StoCrete SM P Sanační malta s integrovanou antikorozní ochranou, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 3 40 mm Charakteristika Použití jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových nosných

Více

Technický list StoColor Metallic

Technický list StoColor Metallic Efektní povrchová úprava s metalickým efektem pro kreativní úpravu v interiéru a exteriéru, chudá na emise Charakteristika Použití nevhodné pro vodorovné nebo šikmé plochy vystavené povětrnostním podmínkám

Více

Technický list StoMiral R

Technický list StoMiral R Minerální vrchní omítka podle EN 998-1 s rýhovanou strukturou Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled exteriér i interiér šlechtěná vrchní omítka podle EN 998-1 pro všechny minerální podklady velmi vhodná

Více

Technický list StoLevell Uni

Technický list StoLevell Uni Minerální lepicí a armovací hmota / podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru k přepracování minerálních a organických starých omítek a cihelného zdiva na lepení tepelněizolačních

Více

Technický list StoSilent Board 100

Technický list StoSilent Board 100 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

Technický list StoLevell Novo

Technický list StoLevell Novo Minerální, polystyrénem lehčená lepicí a armovací hmota/podkladní omítka Charakteristika Použití do exteriéru a interiéru k přepracování starých minerálních omítek nebo cihelného zdiva na lepení tepelně

Více

Technický list StoColor Sil In

Technický list StoColor Sil In Extrémně matná silikátová barva do interiérů, s testovanou zdravotní nezávadností, otěruvzdornost za mokra 2 a kryvost 1 podle EN 13300 Charakteristika Použití interiér pro nátěry s minerálních charakterem

Více

Technický list StoSilent Board 210

Technický list StoSilent Board 210 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

Technický list StoColor Puran Satin

Technický list StoColor Puran Satin Vysoce odolná, vodou emulgovatelná 2-složková polyuretanová barva, třída otěru za mokra 1 a kryvost 2 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér pro nejvyšší mechanické namáhání (např. dekorativní tapeta,

Více

Technický list StoTap Pro 100 S

Technický list StoTap Pro 100 S Sklovláknitá netkaná textilie, testována na zdravotní nezávadnost, přírodně bílá Charakteristika Použití interiér pro renovace (překlenutí trhlin), sanace (překrytí podkladu) a dekorativní uspořádání stěn

Více

Technický list StoSilent Miral AP

Technický list StoSilent Miral AP Minerální akustická stříkaná omítka Charakteristika Použití interiér pro stropy a horní části stěn pro akustický systém StoSilent Compact Miral Vlastnosti porézní dekorativní nátěr hrubá zrnitost dobrá

Více

Technický list StoSilent Board 300

Technický list StoSilent Board 300 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance připevnění šrouby

Více

Technický list StoColor Select Export

Technický list StoColor Select Export Matná disperzní barva, otěruvzdornost za mokra 3 a kryvost 2 podle EN 13300 Charakteristika Použití Vlastnosti interiér na stěny a stropy nenanášet na vlhké nebo znečištěné podklady bez ředidla a změkčovadel,

Více

Technický list StoLotusan MP

Technický list StoLotusan MP Fasádní omítka s technologií lotosového efektu pro jemnozrnnou, individuální modelaci Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na

Více

Technický list StoAqua Top Satin

Technický list StoAqua Top Satin Vodou ředitelná lazura na bázi alkydových pryskyřic s otevřenými póry, bez dolepu Charakteristika Použití Vlastnosti v exteriéru i interiéru pro nové i staré dřevo, pro omezeně rozměrově stabilní a rozměrově

Více

Technický list StoCrete SM

Technický list StoCrete SM Minerální rychloopravná malta, modifikovaná plastem, tloušťka vrstvy 3 40 mm Charakteristika Použití jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton, železobeton a

Více

Technický list Sto-Armierungsputz QS

Technický list Sto-Armierungsputz QS Organická, bezcementová armovací stěrka s brzkou odolností proti dešti Charakteristika Použití Vlastnosti Specifika/Pokyny exteriér na minerální a organické podklady jako armovací stěrka pro StoTherm Classic

Více

Technický list Stolit Milano

Technický list Stolit Milano Organická jemnozrnná modelační omítka Charakteristika Použití do exteriéru na cihlené zdivo, ETICS a předsazené provětrávané fasády s podkladní omítkou na minerálních a organických podkladech tenkovrstvá,

Více

Technický list StoPrep In

Technický list StoPrep In Charakteristika Použití Vlastnosti v interiéru na minerální a organické podklady pod organické omítky zprostředkující přilnavost regulující nasákavost difusně otevřený neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla,

Více

Technický list StoPur DV 508

Technický list StoPur DV 508 PUR uzavírací nátěr s osvědčením pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, s nízkým obsahem rozpouštědla Charakteristika Použití interiér, vystavený povětrnosti jako uzavírací nátěr pro nášlapnou

Více

Technický list StoLevell In Mineral

Technický list StoLevell In Mineral Minerální lepící a armovací malta Charakteristika Použití Vlastnosti interiér jako lepící a armovací stěrka pro StoTherm In Comfort pro vyrovnání hrubé stěny a vytvoření podkladu vhodného pro lepení minerální

Více

Technický list StoCryl V 100

Technický list StoCryl V 100 Krycí nátěr, střední lesk Charakteristika Použití Vlastnosti jako tuhý nátěr pro ochranu a barevné ztvárnění betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton) zabraňuje vniknutí vody a ve vodě rozpuštěných

Více